Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: REDOMO a.s. DIČ: Z Projektant: IČ: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové DIČ: Z Poznámka: ena bez DPH ,10 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% , ,60 15,00% 0,00 0,00 ena s DPH v ZK ,70 Strana 1 z 25

9 REKAPITULAE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRAÍ Kód: Stavba: 2016/7/J Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Uchazeč: REDOMO a.s Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Kód Objekt, Soupis prací ena bez DPH [ZK] ena s DPH [ZK] Typ Náklady stavby celkem , ,70 SO 00 Příprava území - přípravné práce, demolice , ,70 STA SO Stavební část , ,90 STA SO střední vytápění , ,40 STA SO Zdravotně technické instalace , ,10 STA SO Elektroinstalace , ,20 STA SO Vzduchotechnika , ,40 STA Strana 2 z 25

10 KRYÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: SO 00 - Příprava území - přípravné práce, demolice KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: REDOMO a.s. DIČ: Z Projektant: IČ: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové DIČ: Z Poznámka: ena bez DPH ,30 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,30 21,00% ,40 snížená 0,00 15,00% 0,00 ena s DPH v ZK ,70 Strana 3 z 25

11 REKAPITULAE ČLENĚNÍ SOUPISU PRAÍ Stavba: Objekt: SO 00 - Příprava území - přípravné práce, demolice Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. Kód dílu - Popis ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,30 HSV - Práce a dodávky HSV , Ostatní konstrukce a práce, bourání , Přesun sutě ,00 PSV - Práce a dodávky PSV 1 248, Povlakové krytiny 1 248,00 Strana 4 z 25

12 SOUPIS PRAÍ Stavba: Objekt: SO 00 - Příprava území - přípravné práce, demolice Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [ZK] ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,30 e n D HSV Práce a dodávky HSV ,30 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ,30 1 K Bourání základů z betonu prostého m3 15, , ,20 S 2 K Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MV přes 1 m3 m3 2, , ,80 S 3 K Demolice stávajících staveb postupným rozebíráním m3 183, , ,30 S D 997 Přesun sutě ,00 4 K Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 138,038 20, ,80 S 5 K Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 138, , ,80 S 6 K Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 208,608 5, ,00 S 7 K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 31, , ,80 S 8 K Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) t 95, , ,90 S 9 K Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 4, , ,00 S 10 K Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0, , ,70 S D PSV Práce a dodávky PSV 1 248,00 D 712 Povlakové krytiny 1 248,00 11 K Odstranění povlakové krytiny střech do 10 dvouvrstvé m2 83,197 15, ,00 S Strana 5 z 25

13 KRYÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: SO Stavební část KSO: -Z: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: REDOMO a.s. DIČ: Z Projektant: IČ: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové DIČ: Z Poznámka: ena bez DPH ,80 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,80 21,00% ,10 snížená 0,00 15,00% 0,00 ena s DPH v ZK ,90 Strana 6 z 25

14 REKAPITULAE ČLENĚNÍ SOUPISU PRAÍ Stavba: Objekt: SO Stavební část Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. Kód dílu - Popis ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,80 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce , Zakládání , Svislé a kompletní konstrukce , Vodorovné konstrukce , Komunikace pozemní 3 644, pravy povrchů, podlahy a osazování výplní , Ostatní konstrukce a práce, bourání , Přesun sutě 7 353, Přesun hmot ,00 PSV - Práce a dodávky PSV , Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , Povlakové krytiny , Izolace tepelné , Konstrukce suché výstavby , Konstrukce klempířské , Konstrukce truhlářské , Konstrukce zámečnické , Podlahy z dlaždic , Podlahy povlakové , Dokončovací práce - obklady , Dokončovací práce - nátěry , Dokončovací práce - malby a tapety ,40 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady ,00 VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce ,00 VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00 Strana 7 z 25

15 SOUPIS PRAÍ Stavba: Objekt: SO Stavební část Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [ZK] ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,80 e n D HSV Práce a dodávky HSV ,60 D 1 Zemní práce ,90 1 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 17,240 27,00 465,50 S 2 K Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 9, ,00 900,00 S 3 K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,000 25,00 150,00 S 4 K Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 18,415 96, ,80 S 5 K Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 m3 18,415 11,00 202,60 S 6 K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 40, , ,50 S 7 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 40,767 71, ,50 S 8 K Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1, ,00 699,80 S 9 K Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 1,944 53,00 103,00 S 10 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 45, , ,60 S 11 K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3 321,839 5, ,20 S 12 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 45,977 50, ,90 S 13 K Uložení sypaniny na skládky m3 45,977 5,00 229,90 S 14 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 59,770 90, ,30 S 15 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,149 52,00 787,70 S 16 K prava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 99,966 10, ,60 S D 2 Zakládání ,70 17 K Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm m3 19, , ,20 S 18 K Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu m3 29, , ,50 S 19 K Výztuž základových patek betonářskou ocelí (R) t 0, ,00 616,00 S 20 K Základové patky ze ŽB tř. 16/20 m3 0, , ,00 S 21 K Zřízení bednění stěn základových patek m2 2, ,00 512,00 S 22 K Odstranění bednění stěn základových patek m2 2,560 50,00 128,00 S 23 K Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 25/30 m2 63, , ,00 S 24 K Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 16/20 m2 60, , ,00 S 25 K Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí t 1, , ,00 S D 3 Svislé a kompletní konstrukce ,50 26 K Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MV m3 0, ,00 399,00 S 27 K Vytvoření prostupů do 0,35 m2 ve zdech nosných s vložením chráničky m 3, ,00 432,00 S 28 M trubka ohebná prům160mm m 3, ,00 588,80 S 29 K Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 16/20 m2 173, , ,90 S 30 K Zdivo atikové rovné tl 200 mm z betonových skořepinových tvárnic na M m3 4, , ,40 S 31 K Překlady BP25 250x190x990mm ozn. P4 kus 1, ,00 350,00 S 32 K Překlady BP x190x1990mm ozn. P1 kus 5, , ,00 S 33 K Překlady BP25 250x190x1490mm ozn. P2 kus 3, , ,00 S 35 K Překlady BP x190x1490mm ozn. P3 kus 7, , ,00 36 K Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 5, ,00 750,00 S 37 M sloupek plotový koncový poplastované 2000/48x1,5 mm kus 2, ,00 360,00 S 38 M sloupek plotový průběžný poplastovaný 2000/38x1,5 mm kus 3, ,00 450,00 S 39 K Příčky tl 100 mm z betonových skořepinových tvárnic na M m2 52, , ,40 S 40 K Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15 sklonu svahu m 10,000 60,00 600,00 S 41 M pletivo PV poplastovaná 180 cm m 10,000 70,00 700,00 S D 4 Vodorovné konstrukce ,80 42 K Strop tl 26cm ze stropních trámců tl 20 cm os vzdálenost 61 cm rozpětí 3600 až 800 mm m2 27, , ,30 S 43 K Strop tl 26 cm ze stropních trámců tl 20 cm os vzdálenost 61 cm rozpětí 5100 mm m2 24, , ,00 S Strana 8 z 25

16 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [ZK] ena celkem [ZK] e n 44 K Strop tl 26 cm ze stropních trámců tl 20 cm os vzdálenost 61 cm rozpětí 8000 mm m2 58, , ,50 S 45 K Stropy deskové ze ŽB tř. 20/25 m3 5, , ,60 S 46 K Stropy ze ŽB tř. 16/20 m3 1, , ,60 S 47 K Zřízení bednění stropů deskových m2 6, , ,00 S 48 K Odstranění bednění stropů deskových m2 6, ,00 656,00 S 49 K Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0, , ,00 S 50 K Nosníky ze ŽB tř. 16/20 m3 1, , ,60 S 51 K Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 14, , ,00 S 52 K Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 14,350 80, ,00 S 53 K Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kpa m2 125, , ,50 S 54 K Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kpa m2 125,145 50, ,30 S 55 K Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí t 0, , ,00 S 56 K Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. 16/20 m3 2, , ,60 S 57 K Ztracené bednění věnců z betonových profilů ve zdech tl 200 mm m 58, , ,00 S 58 K Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí t 0, , ,00 S 59 K Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů nýtovaných budov v do 6 m m2 22, , ,30 S 60 K Sendvičové panely z minerální vlny tl.100 mm m2 22, , ,50 D 5 Komunikace pozemní 3 644,20 61 K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 15, , ,50 S 62 M dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 4, ,00 746,70 S D 6 pravy povrchů, podlahy a osazování výplní ,20 63 K ementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 106, , ,60 S 64 K ementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 16, , ,80 S 65 K ementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 118, , ,30 S 66 K Kapilárně aktivní omítka vnitřních stěn tloušťky do 15 mm včetně sklovláknitého pletiva m2 144, , ,20 S 67 K Potažení štukem kapilárně aktivní omítky tloušťky do 2 mm m2 106,240 75, ,00 S 68 K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 65, , ,20 S 69 M deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 30 mm m2 66,443 75, ,20 S 70 K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 45, , ,60 S 71 M deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 100 mm m2 45, , ,50 S 72 K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 119, , ,20 S 73 M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm m2 77, , ,60 S 74 M deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 140 mm m2 41, , ,90 S 75 K Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 36,670 40, ,80 S 76 M lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 14 cm, 0,95/200 cm m 38,504 80, ,30 S 77 K Montáž ostatních lišt zateplení m 71,770 25, ,30 S 78 M profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m m 15,900 10,00 159,00 S 79 M lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 33,730 10,00 337,30 S 80 M profil dilatační stěnový, dl. 2,5 m m 17, , ,00 S 81 M profil parapetní - plast 2 m m 4,900 20,00 98,00 S 82 K Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 127, , ,20 S 83 K Tenkovrstvá silikonová hydrofilní rýhovaná omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 44, , ,20 S 84 K Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. 20/25 m3 10, , ,00 S 85 K Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. 20/25 m3 15, , ,70 S 86 K Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 10, , ,40 S 87 K Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 10, , ,40 S 88 K Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 15,906 50,00 795,30 S 89 K Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 1, ,00 540,00 S 90 K Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 1,800 50,00 90,00 S 91 K Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0, , ,00 S 92 K Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou m 102,857 20, ,10 S 93 K Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 15, , ,10 S 94 K Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 8, , ,00 S 95 M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 3, , ,00 S 96 M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 3, , ,00 S 97 M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 1, ,00 642,00 S 98 M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 1, ,00 814,00 S D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ,80 Strana 9 z 25

17 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [ZK] ena celkem [ZK] e n 99 K Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6, , ,00 S 100 K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 6, ,00 650,00 S 101 K Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 161,551 30, ,50 S 102 K Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m ,795 0,10 727,00 S 103 K Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 161,551 20, ,00 S 104 K Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 1, ,00 500,00 S 105 K Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití kus 45,000 10,00 450,00 S 106 K Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 1, ,00 300,00 S 107 K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 10,260 30,00 307,80 S 108 K Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 10,250 50,00 512,50 S D 997 Přesun sutě 7 353, K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 8, , ,00 S 110 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 8, , ,00 S 111 K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 6, , ,50 S 112 K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 2, , ,00 S D 998 Přesun hmot , K Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 486,340 50, ,00 S D PSV Práce a dodávky PSV ,20 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , K Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 106,400 5,00 532,00 S 115 M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0, , ,00 S 116 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 26,483 10,00 264,80 S 117 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 106,400 65, ,00 S 118 M pás těžký asfaltovaný s Al S 40 m2 153,599 85, ,90 S 119 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 26,483 70, ,80 S 120 K Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 106,400 12, ,80 S 121 M textilie GEO 500 g/m2 do š 8,8 m m2 140,243 39, ,50 S 122 K Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná m2 28, , ,80 S 123 K Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá m2 58, , ,30 S 124 K Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP kus 12, , ,00 S 125 M Prostup HL086.3E s izolačním límcem kus 12, , ,00 S 126 K Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 744,277 2, ,60 S D 712 Povlakové krytiny , K Provedení povlakové krytiny střech do 10 za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 137,097 9, ,40 S 128 M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0, , ,10 S 129 K Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 343,538 61, ,60 S 130 M pás těžký asfaltovaný s Al S 40 m2 157,662 89, ,20 S 131 M pás asfaltový samolepící m2 146,616 56, ,20 S 132 M pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 (42) special dekor m2 146, , ,90 S 133 K Provedení povlakové krytiny střech do 10 termoplastickou fólií PV rozvinutím a natažením v ploše m2 21,730 84, ,40 S 134 M fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 24, , ,40 S 135 K Provedení povlakové krytiny přilepením klínů m 69,616 7,60 529,10 S 136 K Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 682,423 2, ,80 S D 713 Izolace tepelné , K Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 106,040 10, ,40 S 138 M polystyren extrudovaný 3000 S x 600 x 100 mm m2 108, , ,30 S 139 K Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 102,857 10, ,60 S 140 M páska dilatační okrajová 10 x100 mm, délka 50 m m 113,143 5,00 565,70 S 141 K Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 19,875 70, ,30 S 142 M deska příčkovái1200 x 625 tl.100 mm m2 20, , ,30 S 143 K Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 125,492 60, ,50 S 144 M deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm vč. klínů m3 8, , ,00 S 145 M deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm m2 102, , ,00 S 146 M deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm m2 23,292 50, ,60 S Strana 10 z 25

18 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [ZK] ena celkem [ZK] e n 147 K Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 125,492 6,90 865,90 S 148 M fólie separační PE bal. 100 m2 m2 138,041 9, ,00 S 149 K Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 684,716 1,00 684,70 S D 763 Konstrukce suché výstavby , K SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil W+UW 100 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 24, , ,30 S 151 K SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 15 m 2, , ,00 S 152 K SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 15 deskou vláknitocementovou m2 2, , ,60 S 153 K Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,5 m m 15, , ,00 S 154 K Sádrocementová stěna předsazená tl 100 mm profil W+UW 50 deska protipožární 1x20 bez TI m2 18, , ,90 S 155 K Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 305,315 1,00 305,30 S D 764 Konstrukce klempířské , K Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 4, , ,00 S 157 K Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 630 mm m 39, , ,00 S 158 K Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 5, , ,00 S 159 K Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm kus 8, , ,00 S 160 K Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou vícedílná rš 750 mm m 16, , ,00 S 161 K Lemování markýzy rš 670 mm m 13, , ,00 S 162 K Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 9, , ,00 S 163 K Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm kus 2, ,00 680,00 S 164 K Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 389,370 1,00 389,40 S D 766 Konstrukce truhlářské , K Montáž a dodávka stěn z vysokotlakého laminátu pro W se dveřmi vč. kování m2 14, , ,00 S 166 K Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 2, ,00 360,00 S 167 M okno plastové jednokřídlé vysouvací 100 x 150 cm kus 1, , ,00 S 168 M okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 90 x 100 cm vč. pákového ovládání a sítí proti hmyzu kus 1, , ,00 S 169 K Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 4, ,00 675,00 S 170 M okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 150 x 150 cm se sloupkem a sítí kus 2, , ,00 S 171 K Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití m2 4, ,00 675,00 S 172 K Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 kus 4,000 10,00 40,00 S 173 K Montáž vchodových dveří plastových 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva kus 1, , ,00 S 174 M Dveře vchodové plastové s průchodem 900/1970mm - s nadsvětlíkem celková výška 2400mm kus 1, , ,00 S 175 K Montáž dveří plastových do ocelové zárubně s okopovým plechem a větrací mřížkou 800x1970mm kus 3, , ,00 S 176 M Dveře jednokřídlé plastové do ocelové zárubně s okopovým plechem 80/197cm kus 3, , ,00 S 241 K Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 4, , ,00 S 242 K Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1, ,00 350,00 S 243 M dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé solo 70x197 cm KLASIK kus 3, , ,00 S 244 M dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK kus 1, ,00 770,00 S 245 M dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 KLASIK kus 1, ,00 770,00 S 177 K D+M ocelových zateplených dveří s průchodem 800/1970mm vč. zárubní s PO odolností 15min kus 1, , ,00 S 178 K D+M ocelových zateplených dveří s průchodem 900/1970mm s PO odolností 15min - vč. zárubní kus 1, , , K Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou m 26,800 15,00 402,00 S 180 K Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m m 5, , ,00 S 181 M deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m m 5, , ,00 S 182 M koncovka PV k parapetním deskám 600 mm kus 8,000 60,00 480,00 S 183 K Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 1 287,820 1, ,80 S D 767 Konstrukce zámečnické , K Demontáž obložení stěn sendvičovými panely m2 32,700 50, ,00 S 185 K Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 kus 2, , ,00 S 186 M světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta výšky 15 cm, 100x 150 cm kus 2, , ,00 S 187 K Montáž krytin střech z trapézových desek šroubováním m2 45, , ,00 S 188 M deska polykarbonátová s hladkým povrchem a UV ochranou - zastřešení markýzy m2 57, , ,50 S 189 M Montážní a upevňovací materiál - dle zvoleného výrobce (šrouby, krytky, mont. páska) soubor 1, , ,00 S 190 K Montáž oken podávacích horizontálně posuvných ve vodícím rámu na zdi ks 1, , ,00 S 191 M Okno výsuvné podávací 55/55cm s PO odolností 30min kus 1, , ,00 S 192 K Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 2, ,00 600,00 S Strana 11 z 25

19 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [ZK] ena celkem [ZK] e n 193 M samozavírač dveří hydraulický kus 2, , ,00 S 194 M D+Mpřístroj hasicí ruční práškový kus 2, , ,00 S 195 M D+M tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm kus 13,000 20,00 260,00 S 196 K Montáž kování kus 11, , ,00 S 197 M kování bezpečnostní klika-klika R4 r ks 8, , ,00 S 198 M klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK W kus 3, , ,00 S 199 M vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015 kus 8, , ,00 S 200 K Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 122,012 26, ,30 S 201 M úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti , 120 x 80 x 8 mm t 0, , ,00 S 202 K Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 520,000 24, ,00 S 203 M ocel profilová IPE, v jakosti , h=220 mm t 0, , ,00 S 204 M profil ocel + Z ohýbaný symetrický 240 t 0, , ,00 S 205 M trubka ocelová bezešvá hladká jakost , 127 x 16 mm m 3, , ,60 S 206 M ocel široká jakost S235JR 250x20 mm t 0, , ,00 S 207 M profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5 mm t 0, , ,00 S 208 K Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg kg 272,734 10, ,30 S 209 K Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1 398,577 1, ,60 S D 771 Podlahy z dlaždic , K Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 27,883 70, ,80 S 211 K Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 m2 39, , ,00 S 212 M dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS olor Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 42, , ,70 S 213 K Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 39, , ,80 S 214 K Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 318,827 2,00 637,70 S D 776 Podlahy povlakové , K Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 16,924 25,00 423,10 S 216 M lišta speciální soklová PV x 100 mm role 50 m m 16,924 75, ,30 S 217 K Osazení přechodových lišt do lepidla m 9,400 50,00 470,00 S 218 M hliníkový přechodový profil dvoudílný m 9, , ,00 S 219 K Lepení čtverců povlakových podlah pryžových - zátěžová podlaha m2 43, , ,50 S 220 M Sportovní podlaha ze PUZZLE 50/50/0,5 m2 45, , ,70 S 221 K Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea m2 18, , ,00 S PV heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl 222 M m2 18, , ,50 S S1 223 K Položení textilních rohoží čistících zón m2 3, ,00 927,50 S 224 M rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PV m2 3, , ,00 S 225 K Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 66, , ,80 S 226 K Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 890,148 2, ,30 S D 781 Dokončovací práce - obklady , K Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 55, , ,50 S 228 M obkládačky keramické dle výběru objednatele m2 60, , ,30 S 229 K Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 55,341 20, ,80 S 230 K Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 268,404 2,00 536,80 S D 783 Dokončovací práce - nátěry , K Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x m2 67, , ,20 S D 784 Dokončovací práce - malby a tapety , K eloplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 439,500 10, ,00 S 233 K Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 439,500 5, ,50 S 234 K Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 439,500 24, ,00 S 235 K Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2 m2 20,440 1,00 20,40 S 236 K Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2 439,500 5, ,50 S D VRN Vedlejší rozpočtové náklady ,00 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce , K Geodetické práce před výstavbou kpl 1, , ,00 S 238 K Geodetické práce po výstavbě kpl 1, , ,00 S 239 K Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1, , ,00 S D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00 Strana 12 z 25

20 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [ZK] ena celkem [ZK] e n 240 K Náklady na stavební buňku kpl 1, , ,00 S Strana 13 z 25

21 KRYÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: SO střední vytápění KSO: -Z: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: REDOMO a.s. DIČ: Z Projektant: IČ: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové DIČ: Z Poznámka: ena bez DPH ,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,00 21,00% ,40 snížená 0,00 15,00% 0,00 ena s DPH v ZK ,40 Strana 14 z 25

22 REKAPITULAE ČLENĚNÍ SOUPISU PRAÍ Stavba: Objekt: SO střední vytápění Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. Kód dílu - Popis ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,00 PSV - Práce a dodávky PSV , střední vytápění - kotelny ,00 Strana 15 z 25

23 SOUPIS PRAÍ Stavba: Objekt: SO střední vytápění Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [ZK] ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,00 e n D PSV Práce a dodávky PSV ,00 D 731 střední vytápění - kotelny ,00 1 K střední vytápění dle samostatného rozpočtu soubor 1, , ,00 S Strana 16 z 25

24 KRYÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: SO Zdravotně technické instalace KSO: -Z: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: REDOMO a.s. DIČ: Z Projektant: IČ: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové DIČ: Z Poznámka: ena bez DPH ,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,00 21,00% ,10 snížená 0,00 15,00% 0,00 ena s DPH v ZK ,10 Strana 17 z 25

25 REKAPITULAE ČLENĚNÍ SOUPISU PRAÍ Stavba: Objekt: SO Zdravotně technické instalace Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. Kód dílu - Popis ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,00 PSV - Práce a dodávky PSV , Zdravotechnika - vnitřní kanalizace ,00 Strana 18 z 25

26 SOUPIS PRAÍ Stavba: Objekt: SO Zdravotně technické instalace Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [ZK] ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,00 e n D PSV Práce a dodávky PSV ,00 D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace ,00 1 K Zdravotně technické instalace dle samostatného rozpočtu kpl 1, , ,00 S Strana 19 z 25

27 KRYÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: SO Elektroinstalace KSO: -Z: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: REDOMO a.s. DIČ: Z Projektant: IČ: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové DIČ: Z Poznámka: ena bez DPH ,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,00 21,00% ,20 snížená 0,00 15,00% 0,00 ena s DPH v ZK ,20 Strana 20 z 25

28 REKAPITULAE ČLENĚNÍ SOUPISU PRAÍ Stavba: Objekt: SO Elektroinstalace Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. Kód dílu - Popis ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,00 PSV - Práce a dodávky PSV , Elektromontáže - vzdušné vedení ,00 Strana 21 z 25

29 SOUPIS PRAÍ Stavba: Objekt: SO Elektroinstalace Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [ZK] ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,00 e n D PSV Práce a dodávky PSV ,00 D 741 Elektromontáže - vzdušné vedení ,00 1 K Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu kpl 1, , ,00 S Strana 22 z 25

30 KRYÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: SO Vzduchotechnika KSO: -Z: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: REDOMO a.s. DIČ: Z Projektant: IČ: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové DIČ: Z Poznámka: ena bez DPH ,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,00 21,00% ,40 snížená 0,00 15,00% 0,00 ena s DPH v ZK ,40 Strana 23 z 25

31 REKAPITULAE ČLENĚNÍ SOUPISU PRAÍ Stavba: Objekt: SO Vzduchotechnika Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. Kód dílu - Popis ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,00 PSV - Práce a dodávky PSV , Vzduchotechnika ,00 Strana 24 z 25

32 SOUPIS PRAÍ Stavba: Objekt: SO Vzduchotechnika Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem Projektant: Konstrukt s.r.o., Hradec Králové Uchazeč: REDOMO a.s. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [ZK] ena celkem [ZK] Náklady soupisu celkem ,00 e n D PSV Práce a dodávky PSV ,00 D 751 Vzduchotechnika ,00 1 K 751 Vzduchotechnika - dle samostatné rozpočtu kpl 1, , ,00 Strana 25 z 25

33 Zadání s výkazem výměr Stavba : Objekt : Zdravotně technické instalace JKSO : Zpracoval : L. Radoň P.Č. KN Kód položky Zkrácený popis MJ Výměra ena jednotková ena celkem Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24, , , Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9, , , Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 34,350 40, , Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 19, , , Uložení sypaniny na skládky m3 19,140 10,00 191, Skladné m3 19, , , Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,210 55,00 836, Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 14, , , MAT kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A t 30, , ,00 1 Zemní práce ,45 4 Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4, , ,00 4 Vodorovné konstrukce 1 800,00 5 Komunikace Vyspravení podkladu nebo krytu po překopech kamenivem hrubým drceným t 3, ,00 792, Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3 1, , , Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 50 mm m2 12, , , Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu tl 50 mm š do 3 m m2 12, , , R Pružná zálivka spáry m 26, , ,00 5 Komunikace ,00 8 Trubní vedení Potrubí kameninové krácení trub DN 200 kus 2, ,00 200, Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 200, bezhrdlová opravná odbočka 200/ kus 1, , , Potrubí kameninové propojení potrubí DN převlečná manžety DN200 kus 2, , ,00 25 MAT přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 150 kus 1, ,00 650,00 20 MAT redukce kanalizace plastová KGR 150/125 kus 3,000 95,00 285, Revizní šachta z PV systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm kus 1, , ,00 8 Trubní vedení ,00 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 26,000 60, , Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 26, , , Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 12,000 65,00 780, Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 12, , , Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 12,000 65,00 780, Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm m2 2, , ,00 Zpracováno systémem KROS, tel. 02/ Strana 1 z 11

34 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem vyztuženého sítěmi m3 0, , , Výztuž svařovanými sítěmi Kari t 0, ,00 115, Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MV nebo MV tl do 150 mm kus 2, ,00 200, Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MV nebo MV tl do 450 mm kus 2, ,00 400, Vybourání nebo prorážení otvorů ( prostupů ) v ŽB příčkách a zdech základových kus 1, ,00 500, Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 9, , , Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 9, , , Uložení suti na skládku - skladné t 9, ,00 903,70 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,65 HSV elkem ,10 Práce a dodávky PSV 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Potrubí z PV vsazení odbočky D 50 kus 1, ,00 225, Potrubí z PV propojení potrubí D 50 kus 1, ,00 108, Potrubí z PV krácení trub D 50 kus 2,000 45,00 90, Potrubí z PV vsazení odbočky do hrdla D 160 kus 1, ,00 765, Potrubí z PV propojení potrubí D 160 kus 1, , , Potrubí z PV krácení trub D 160 kus 2, ,00 216, Potrubí kanalizační z PV hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG m 25, , , Potrubí kanalizační z PV hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG m 40, , , Potrubí kanalizační z PV hrdlové dešťové D 110x2,2 mm m 10, , , Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100 m 5, , , Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70 m 10, , , Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 m 5, , , Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 32 m 10, , , Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 40 m 5, ,00 925, Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 32x1,8 mm kus 1,000 49,50 49, Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40x1,8 mm kus 3,000 49,50 148, Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm kus 4,000 49,50 198, Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm kus 3,000 67,50 202,50 13 MAT Vtok se zápachovou uzávěrkou, například HL 21 DN 32 kus 3, ,00 351,00 14 MAT souprava ventilační střešní plastová DN75 kus 1, ,00 765,00 15 MAT čistící tvarovka HTRE, DN 70 kus 1, ,00 104,00 16 MAT čistící tvarovka, DN 100 kus 2, ,00 226,00 17 MAT Střešní vtok s Bitumenovou manžetou, svislý odtok DN100, nástavec s bitumenovou manžetou kus 2, , , Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 110,000 13, , Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0, ,00 766, Zdravotechnika - vnitřní kanalizace , Zdravotechnika - vnitřní vodovod Potrubí plastové odříznutí trubky DN do 32 mm kus 4,000 45,00 180, Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek, vsazení odbočky DN do 32 mm kus 1, ,00 180, Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 16 do D 20 mm m 65,000 90, ,00 Zpracováno systémem KROS, tel. 02/ Strana 2 z 11

35 38 MAT trubka tlaková PPR řada PN x 3,4 x 4000 mm m 65,000 31, , Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 20 do D 25 mm m 35, , ,00 40 MAT trubka tlaková PPR řada PN x 4,2 x 4000 mm m 35,000 36, , Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 25 do D 32 mm m 15, , ,00 42 MAT trubka tlaková PPR řada PN x 5,4 x 4000 mm m 15,000 63,00 945,00 43 MAT izolace potrubí 22 x 9 m 25,000 19,80 495,00 44 MAT izolace potrubí 22 x 13 m 30,000 23,40 702,00 48 MAT izolace potrubí s hliníkovou fólií 22 x 20 m 10,000 67,50 675,00 45 MAT izolace potrubí 28 x 9 m 5,000 19,80 99,00 46 MAT izolace potrubí 28 x 13 m 20,000 25,20 504,00 49 MAT izolace potrubí s hliníkovou fólií 28 x 20 m 10,000 76,50 765,00 47 MAT izolace potrubí 32 x 9 m 15,000 20,70 310,50 50 MAT izolace potrubí s hliníkovou fólií 32 x 9 m 15,000 85, ,50 51 MAT podpůrný žlab pozinkovaný d=2m š=20 mm kus 5,000 45,00 225,00 52 MAT podpůrný žlab pozinkovaný d=2m š=25 mm kus 5,000 52,20 261,00 53 MAT podpůrný žlab pozinkovaný d=2m š=32 mm kus 5,000 66,60 333,00 54 MAT koleno nástěnné PPR D 20 x 1/2" kus 16, , ,00 55 MAT přechodka s vnitřním závitem dgk PPR D 20 x 1/2" kus 7,000 49,50 346,50 56 MAT přechodka s vnitřním závitem dgk PPR D 25 x 3/4" kus 4,000 81,00 324,00 57 MAT Ventil rohový TE 67 G1/2" s připojovací trubičkou SAM soubor 9, , , Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 9,000 58,50 526, Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky soubor 1,000 58,50 58, Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 chrom R250D 1/2" červený voda Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 chrom R250D 3/4" červený voda kus 4, ,00 488,00 kus 2, ,00 334, Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 1/2 se dvěma závity kus 1,000 76,50 76, Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 3/4 se dvěma závity kus 1, ,00 167, Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6, T 100 G 3/4" k bojleru kus 1, ,00 315, Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 G 1/2" kus 1, ,00 117, Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 6,000 58,50 351, Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 4,000 63,00 252, Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3 kus 2, ,00 810, Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100 G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3 kus 1, ,00 405,00 70 MAT šroubení mosazné k vodoměrům 1/2" pár 3,000 85,50 256, Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 130,000 13, , Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 130,000 13, , Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0, ,00 677, konzoly Konzoly pro ukotvení vodovodního a kanalizačního potrubí pod stropem + MTZ kus 12,000 56,30 675, Zdravotechnika - vnitřní vodovod , Zdravotechnika - vnitřní plynovod Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20 kus 1, ,00 131, Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 1, ,00 225,00 Zpracováno systémem KROS, tel. 02/ Strana 3 z 11

36 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 9, , , Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 kus 1, ,00 675, Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 chromovaný R250D 1/2" červený kus 1, ,00 167, Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ kus 1,000 76,50 76, Tlaková zkouška plynovodního potrubí do DN 50, včetně revize a revizní knihy soubor 1, , , Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s intenzívním ohřevem vody 390l/27.3 kw soubor 1, , , MAT příslušenství ohřívačů - odtah spalin, koaxiální sada vertikální D 100/ mm kus 1, , , Montáž ohřívačů plynových zásobníkových stacionárních s uzavřenou komorou sada horizontální soubor 1, , , Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 0, , , Zdravotechnika - vnitřní plynovod , Zdravotechnika - strojní vybavení Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 20 do potrubí soubor 1, ,00 350,00 72 MAT pc cirkulační čerpadlo do potrubí G 1/2" + časový spínač kus 1, , , Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech v do 6 m t 0, ,00 51, Zdravotechnika - strojní vybavení 6 901, Zdravotechnika - zařizovací předměty Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad svislý soubor 3, , , Montáž klozetových mís kombi kus 3, ,00 825,00 75 MAT sedátko klosetové kus 3, ,00 999, Umývátko keramické stěnové 400 mm soubor 1, ,00 490, Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm soubor 2, ,00 840, Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 3, ,00 999, Pisoárový záchodek automatický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem, 230V A soubor 1, , , Montáž pisoáru s automatickým splachováním kus 1, ,00 300, Žlab 01 Nerezový koupelnový žlab š.90 mm, pro děrovaný rošt 80 mm s ukončením hran pro dlažbu, délka 3.0 m kus 1, , , Žlab 02 Rošt nerezový š. 80 mm - můstkový příčné drážky š. 8x55 mm, výška 20 mm, délka 3.0 m kus 1, , , Žlab 03 Odtok pro koupelnový žlab DN50 se sifonem, spodní odtok kus 3, ,00 915, Montáž sprchového žlabu soubor 1, ,00 124, Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2 kus 3, ,00 627, Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu soubor 3, , , Baterie sprchové nástěnná, sprchový set soubor 3, , , Montáž baterie sprchové nástěnné kus 3, ,00 714, Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 kus 3,000 90,30 270, Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 3,000 19,00 57, Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0, , , Zdravotechnika - zařizovací předměty ,52 PSV elkem ,51 elkem Zpracováno systémem KROS, tel. 02/ Strana 4 z 11

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace

Demontážní práce celkem 70597. CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: A-01 Vnitřní kanalizace CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace Část: B-01-05 Demontážní práce položky materiál montáž celkem bez DPH (Kč) hmotn.(t) hmotn.(t) 721 11 Demontáž potrubí kameninového 1 11-0806 do DN 200 m 1

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Slepý rozpočet. Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Zúčastněné firmy. dle výběrového řízení

Slepý rozpočet. Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Zúčastněné firmy. dle výběrového řízení Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: dle výběrového řízení Technické služby Chrudim 2000 spol.s r.o. Údaje o zpracovateli

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14 Věc: Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením 6, 12 odst.

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 16. zasedání dne 25. 5. 2015 USNESENÍ č. 129/15/RMČ k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah v nově rekonstruovaných, dispozičně

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918 Číslo paré: Investor IČO:10279091 Vypracoval: ing. Kittel Jaromír Autorizace: ing J.Kittel, AO 0100540

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2012/51 Vodojem věznice Velké Přílepy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

Soupis prací Datum: 29.1.2015

Soupis prací Datum: 29.1.2015 Soupis prací Datum: 29.1.2015 Stavba : 1061 SEN - Středisko volného času Semily Objednatel : Město Semily IČO : Husova 82 DIČ : 51301 Semily Zhotovitel : D-BAU s.r.o. IČO : 25990764 Nábř.Sv.Čecha 430 DIČ

Více

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE II. ETAPA 2010 - ( TERMÍN REALIZACE 19.4.2010 16.8.2010) Cena celkem bez DPH za soubor prací a materiálu - SO 01-staveb.úpravy sut.na archivy. - SO 02-odvod

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 20.01.2016

Položkový rozpočet stavby Datum: 20.01.2016 Položkový rozpočet stavby Datum: 20.01.2016 Stavba : Přístavba mateřské školy - Obec Strachotín Objednatel : Obec Strachotín IČO : Osvobození 87 DIČ : 693 01 Strachotín Zhotovitel : ing. Ladislav Blažej

Více

Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické ešení

Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické ešení Strojírensko technické centrum Chrudim Dodatek. 1 k SoD OR/13/21983 Ocenný soupis ménprací Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více