SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ LIST STAVBY"

Transkript

1 Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH , ,02 DPH základní 21,00% ze , ,32 snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK ,34 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 148

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Kód: 2014-PS-001 Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek Zpracovatel: Kód Objekt Cena bez DPH Cena s DPH 1) Náklady z rozpočtů , ,34 01 SO 01 - Zpevněné plochy Část horní Část dolní 02 SO 02 - Oplocení Dolní část Horní část 03 SO 03 - Veřejné osvětlení Dolní část Horní část 04 SO 04 - Vegetační úpravy Část dolní - příprava území, terénní úpravy Část dolní - kácení stromů Část dolní - výsadba dřevin Část dolní - výsadba trvalek Část dolní - založení trávníkových ploch Část dolní - ostatní zahradní úpravy Část dolní - péče do doby převzetí - stromy Část dolní - péče do doby převzetí - záhonové výsadby Část dolní - péče do doby převzetí - trávníkové plochy Část horní - příprava území, terénní úpravy Část horní - kácení stromů Část horní - výsadba dřevin Část horní - výsadba trvalek Část horní - založení trávníkových ploch Část horní - ostatní zahradní úpravy Část horní - péče do doby převzetí - stromy Část horní - péče do doby převzetí - záhonové výsadby Část horní - péče do doby převzetí - trávníkové plochy Dod.č.1 - Mulčování a ukotvení kůlů Dod.č.2 - Rozvojová a udržovací péče 05 SO 05 - Mobiliář , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 Strana 2 z 148

3 Kód Objekt Cena bez DPH Cena s DPH Část horní Část dolní 06 SO 06 - Ochrana inženýrských sítí 07 Drenáž, dešťová kanalizace 08 SO 08 - Studna Studna a akumulační jímka Elektrorozvody 09 Vedlejší náklady a ostatní náklady , , , , , , , , , , , , , , ,48 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Rozpočtová rezerva Vyplň vlastní Vyplň vlastní Vyplň vlastní Celkové náklady za stavbu 1) + 2) , ,34 Strana 3 z 148

4 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 01 - SO 01 - Zpevněné plochy Část horní JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: dle výběrového řízení Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH , ,22 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , , ,46 MJ 1 []: 787,000 ZRN/MJ 1: 1 141,73 Rozpočet/MJ 1: 1 141,73 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 4 z 148

5 REKAPITULACE ROZPOČTU 01 - SO 01 - Zpevněné plochy Část horní Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu 1 - Zemní práce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesuny hmot a sutí , , , , , ,88 2) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnost Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,22 Strana 5 z 148

6 ROZPOČET 01 - SO 01 - Zpevněné plochy Část horní Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu J.cena , Zemní práce ,90 1 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 7, K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m výkop kufru m3 78,700 36, ,20 (9+649,00+48,00)*0,10 78,700 3 K Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 výkop kufru m3 236, , ,50 (9+649,00+48,00)*0,30 236,100 4 K Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 236,100 9, ,90 5 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 236, , ,20 6 K Uložení sypaniny na skládky m3 236,100 9, ,90 7 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 236,100*1,8 t 424, , , Vodorovné konstrukce Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 8 K m2 48,000 do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm Větev 2 Zpevněná plocha u rozária pískovcový kámen 25,00 Větev 3 - Zpevněná plocha 1 u laviček (výseč) pískovcový kámen 5,50 Větev 3 - Zpevněná plocha 2 u laviček (výseč) pískovcový kámen 5,50 Větev 7 - Zpevněná plocha 3 u laviček (výseč) pískovcový kámen 5,50 Větev 8 - Zpevněná plocha 4 u laviček (půlkruh) pískovcový kámen 6,50 Součet 25,000 5,500 5,500 5,500 6,500 48, ,00 172, , Komunikace ,38 9 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m , Strana 6 z 148

7 PČ Typ Kód Popis Větev 1 Varovné pásy v místě vjezdu reliéfní dlažba tl. 60mm červená 2,00 Větev 4 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 7,00 Větev 5 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 44,00 Větev 6 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 37,00 Součet 2,000 7,000 44,000 37, J.cena 10 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 48, , ,00 Větev 2 Zpevněná plocha u rozária pískovcový kámen 25,00 Větev 3 - Zpevněná plocha 1 u laviček (výseč) pískovcový kámen 5,50 Větev 3 - Zpevněná plocha 2 u laviček (výseč) pískovcový kámen 5,50 Větev 7 - Zpevněná plocha 3 u laviček (výseč) pískovcový kámen 5,50 Větev 8 - Zpevněná plocha 4 u laviček (půlkruh) pískovcový kámen 6,50 Součet 11 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 649, , ,00 Větev 1 Chodník pojížděný (vjezd) zámková dlažba tl. 80mm přírodní 18,00 Větev 2 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 172,00 Větev 3 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 166,00 Větev 7 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 119,00 Větev 8 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 165,00 25,000 5,500 5,500 5,500 6,500 48,000 18, , , , ,000 Strana 7 z 148

8 PČ Typ Kód Popis 'Zpevněná odstavná plocha u studny zámková 'dlažba tl. 80mm přírodní 9,00 Součet 9, ,000 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na 12 K m2 48,000 MC tl 50 mm Větev 2 Zpevněná plocha u rozária pískovcový kámen 25,00 Větev 3 - Zpevněná plocha 1 u laviček (výseč) pískovcový kámen 5,50 Větev 3 - Zpevněná plocha 2 u laviček (výseč) pískovcový kámen 5,50 Větev 7 - Zpevněná plocha 3 u laviček (výseč) pískovcový kámen 5,50 Větev 8 - Zpevněná plocha 4 u laviček (půlkruh) pískovcový kámen 6,50 Součet 25,000 5,500 5,500 5,500 6,500 48,000 J.cena 13 M haklík hrubý (1t=2,7 m2) pískovec m2 48, ,40 48,00*1,02 48,960 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 14 K m2 95, mm skupiny A pl do 300 m2 Větev 1 Varovné pásy v místě vjezdu reliéfní dlažba tl. 60mm červená 2,50*1,50*2 Větev 4 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 7,00 Větev 5 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 44,00 Větev 6 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 37,00 Součet 15 M dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 89, , ,64 Větev 4 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 7,00*1,02 Větev 5 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 44,00*1,02 Větev 6 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 37,00*1,02 7,500 7,000 44,000 37,000 95,500 7,140 44,880 37, , ,00 159, ,50 Strana 8 z 148

9 PČ Typ Kód Popis Součet 89,760 J.cena 16 M dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 7, Větev 1 Varovné pásy v místě vjezdu reliéfní dlažba tl. 60mm červená 2,50*1,50*2 7,500 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 17 K m2 656, mm skupiny A pl do 300 m2 Větev 1 Chodník pojížděný (vjezd) zámková dlažba tl. 80mm přírodní 18,00 Větev 2 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 172,00 Větev 3 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 166,00 Větev 7 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 119,00 Větev 8 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 165,00 rozšíření ((5,95+4,00)/2*1,60) 'Zpevněná odstavná plocha u studny zámková 'dlažba tl. 80mm přírodní 9,00 Součet 18, , , , ,000 7,960 9, , M dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 669, ,20 Větev 1 Chodník pojížděný (vjezd) zámková dlažba tl. 80mm přírodní 18,00*1,02 Větev 2 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 172,00*1,02 Větev 3 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 166,00*1,02 Větev 7 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 119,00*1,02 Větev 8 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní rozšíření 18, , , , , ,64 Strana 9 z 148

10 PČ Typ Kód Popis ((5,95+4,00)/2*1,60) 165,00*1,02 'Zpevněná odstavná plocha u studny zámková 'dlažba tl. 80mm přírodní 9,00*1,02 Součet 7, ,300 9, ,940 J.cena 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 K Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého řez 2.2 m 15,000 2,00*2 řez 3.1 4,000 2,00 řez 3.4 2,000 2,50 řez-7,1 2,500 2,50 řez 8.4 2,500 4,00 Součet 4,000 15, M kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm (15,00*0,10)/5,2 t 0,288 0, K Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu napojení na stávající komunikaci m 16,000 8,00 napojení na mostky 8,000 2,00*4 Součet 8,000 16, M obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm 16,00*1,02 kus 16,320 16,320 Osazení chodníkového obrubníku betonového 23 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 761,190 větev 1 4,50*2 větev 2 9,000 86,00*2 3,14*3,5 větev 3 172,000 10,990 82,90*2 větev 4 165,800 5,1*2 větev 5 10,200 29,7*2 větev 6 59,400 23,00*2 větev 7 46,000 60,4*2 větev 8 120,800 91,00*2 182, ,06 172, ,00 693,79 177, ,00 72, ,04 177, ,63 Strana 10 z 148

11 PČ Typ Kód Popis Mezisoučet odpočet kamenného jednořádku řez 2.2-2,00*2 řez 3.1-2,00 řez 3.4-2,50 řez-7,1-2,50 řez 8.4-4,00 Mezisoučet Součet 776,190-4,000-2,000-2,500-2,500-4,000-15, ,190 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 24 M kus 776,414 II nat 100x10x25 cm 761,19*1,02 776,414 Pamětní bronzová deska 30 x 40 cm včetně 25 K DES ks 1,000 základu J.cena 26 K KON Mobilní kontejner vč.podloží ze štěrku 30 m2 ks 1, Uzamykatelný kontejner na uskladnění nářadí a kompostování rostlinných zbytků 57, , Přesuny hmot a sutí Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 27 K t 372,575 dlážděným ,88 45, ,88 VP - Vícepráce Strana 11 z 148

12 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 01 - SO 01 - Zpevněné plochy Část dolní JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: dle výběrového řízení Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH , ,73 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , , ,24 MJ 1 []: 995,300 ZRN/MJ 1: 896,83 Rozpočet/MJ 1: 896,83 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 12 z 148

13 REKAPITULACE ROZPOČTU 01 - SO 01 - Zpevněné plochy Část dolní Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu 1 - Zemní práce 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesuny hmot a sutí , , , , , , ,64 2) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnost Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,73 Strana 13 z 148

14 ROZPOČET 01 - SO 01 - Zpevněné plochy Část dolní Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu J.cena , Zemní práce ,09 1 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m výkop kufru m3 99,523 36, ,83 (210,725+6,50+778,00)*0,10 99,523 2 K Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 výkop kufru m3 298, , ,36 (210,725+6,50+778,00)*0,30 298,568 3 K Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 298,568 9, ,11 4 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 298, , ,70 5 K Uložení sypaniny na skládky m3 298,568 9, ,11 6 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 298,568*1,8 t 537, , , Svislé a kompletní konstrukce ,00 7 K Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m Větev 12 m 220, ,00 na 1 stupeň 19 palisád 19*0,40*12 Větev 15 91,200 19*0.40*10 19*0,40*7 Součet 76,000 53, ,400 8 M PALISÁDA betonová přírodní 11x11x40 Větev 12 kus 551,000 31, ,00 na 1 stupeň 19 palisád 19*12 Větev ,000 19*10 19*7 Součet , , Vodorovné konstrukce 9 K Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm m2 6,500 Větev ,00 172, ,00 Strana 14 z 148

15 PČ Typ Kód Popis Zpevněná plocha 5 u laviček (půlkruh) pískovcový kámen J.cena 6,50 6, Komunikace 10 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 210, , ,03 Větev 12 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní ,81 45,00 45,000 Terénní schodiště 1,50*1,00*12 18,000 Varovný pás reliéfní dlažba tl. 60mm červená 1,00 1,000 Větev 15 Varovný pás reliéfní dlažba tl. 60mm červená 43,00 43,000 Varovný pás reliéfní dlažba tl. 60mm červená 2,00 2,000 Terénní schodiště 1,50*0,95*17 24,225 Větev 16 Terénní schodiště 2,00 2,000 Větev 17 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 74,00 74,000 Varovné pásy u místa pro přecházení zámková dlažba tl. 60mm reliéfní 1,50 1,500 Součet 210, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 6, ,00 799,50 Větev 10 Zpevněná plocha 5 u laviček (půlkruh) pískovcový kámen 6,50 12 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 778, , Větev 9 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 6, ,00 101,000 Větev 10 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 233,00 233,000 Zpevněná plocha u laviček 3 x 1 m zámková dlažba tl. 80mm přírodní 3,00 3,000 Větev 11 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 175,00 175,000 Strana 15 z 148

16 PČ Typ Kód Popis Zpevněná plocha u laviček 3 x 1 m zámková dlažba tl. 80mm přírodní 6,00 Větev 13 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 85,00 Zpevněná plocha u laviček 3 x 1 m zámková dlažba tl. 80mm přírodní 3,00 Větev 14 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 15,00 Větev 16 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 157,00 Součet 6,000 85,000 3,000 15, , ,000 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na 13 K m2 6,500 MC tl 50 mm Větev 10 Zpevněná plocha 5 u laviček (půlkruh) pískovcový kámen 6,50 6,500 J.cena 14 M haklík hrubý (1t=2,7 m2) pískovec m2 6, ,70 6,50*1,02 6,630 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 15 K m2 210, mm skupiny A pl do 300 m2 Větev 12 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 45,00 Terénní schodiště 1,50*1,00*12 Varovný pás reliéfní dlažba tl. 60mm červená 1,00 Větev 15 Varovný pás reliéfní dlažba tl. 60mm červená 43,00 Varovný pás reliéfní dlažba tl. 60mm červená 2,00 Terénní schodiště 1,50*0,95*17 Větev 16 Terénní schodiště 2,00 Větev 17 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 74,00 Varovné pásy u místa pro přecházení zámková dlažba tl. 60mm reliéfní 1,50 Součet 45,000 18,000 1,000 43,000 2,000 24,225 2,000 74,000 1, , , ,00 159, ,28 Strana 16 z 148

17 PČ Typ Kód Popis J.cena 16 M dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 164, , ,30 Větev 12 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 45,00*1,02 Terénní schodiště 1,50*1,00*12*1,02 Větev 15 Terénní schodiště 1,50*0,95*17*1,02 Větev 17 Chodník pochůzí zámková dlažba tl. 60mm přírodní 74,00*1,02 Součet 45,900 18,360 24,710 75, , M dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 46, ,20 Větev 12 Varovný pás reliéfní dlažba tl. 60mm červená 1,00*1,02 Větev 15 Varovný pás reliéfní dlažba tl. 60mm červená 43,00*1,02 Větev 17 Varovné pásy u místa pro přecházení zámková dlažba tl. 60mm reliéfní 1,50*1,02 Součet 1,020 43,860 1,530 46,410 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 18 K m2 778, mm skupiny A pl do 300 m2 Větev 9 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 101,00 Větev 10 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 233,00 Zpevněná plocha u laviček 3 x 1 m zámková dlažba tl. 80mm přírodní 3,00 Větev 11 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 175,00 Zpevněná plocha u laviček 3 x 1 m zámková dlažba tl. 80mm přírodní 6,00 Větev 13 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 85,00 Zpevněná plocha u laviček 3 x 1 m zámková dlažba tl. 80mm přírodní 3,00 101, ,000 3, ,000 6,000 85,000 3, , ,00 Strana 17 z 148

18 PČ Typ Kód Popis Větev 14 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 15,00 Větev 16 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 157,00 Součet 15, , ,000 J.cena 19 M dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 793, ,80 Větev 9 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 101,00*1,02 Větev 10 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 233,00*1,02 Zpevněná plocha u laviček 3 x 1 m zámková dlažba tl. 80mm přírodní 3,00*1,02 Větev 11 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 175,00*1,02 Zpevněná plocha u laviček 3 x 1 m zámková dlažba tl. 80mm přírodní 6,00*1,02 Větev 13 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 85,00*1,02 Zpevněná plocha u laviček 3 x 1 m zámková dlažba tl. 80mm přírodní 3,00*1,02 Větev 14 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 15,00*1,02 Větev 16 Chodník pojížděný zámková dlažba tl. 80mm přírodní 157,00*1,02 Součet 103, ,660 3, ,500 6,120 86,700 3,060 15, , , Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 K Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého řez 10.2 m 4,000 4,00 4, M kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm (4,00*0,10)/5,2 t 0,077 0, K Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu m 12,000 napojení na stávající komunikaci ,19 172,00 688, ,00 185,49 172, ,00 Strana 18 z 148

19 PČ Typ Kód Popis 4 napojení na mostky 2,00*4 Součet 4,000 8,000 12,000 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 23 M kus 12,240 cm 12,00*1,02 12,240 Osazení chodníkového obrubníku betonového 24 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 953,000 prostého Větev 9 39,30*2 Větev ,10*2 Větev 11 89,80*2 Větev 12 29,10*2 Větev 13 44,90*2 Větev 14 3,30*2 Větev 15 36,50*2 Větev 16 80,90*2 Větev 17 38,60*2 Mezisoučet odpočty jednořádků řez 10,2-4,00 Součet 78, , ,600 58,200 89,800 6,600 73, ,800 77, ,000-4, ,000 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 25 M kus 972,060 II nat 100x10x25 cm 953,00*1,02 972,060 J.cena 72,00 881,28 177, ,00 57, , Přesuny hmot a sutí Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 26 K t 471,792 dlážděným ,64 45, ,64 VP - Vícepráce Strana 19 z 148

20 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 02 - SO 02 - Oplocení Dolní část JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: dle výběrového řízení Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH , ,66 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , , ,92 MJ 1 []: 415,500 ZRN/MJ 1: 881,28 Rozpočet/MJ 1: 881,28 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 20 z 148

21 REKAPITULACE ROZPOČTU 02 - SO 02 - Oplocení Dolní část Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu 1 - Zemní práce 3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesuny hmot a sutí , , , , ,03 2) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnost Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,66 Strana 21 z 148

22 ROZPOČET 02 - SO 02 - Oplocení Dolní část Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu J.cena , Zemní práce ,53 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 1 K soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 13, , ,37 koncový 4*0,30*0,030*0,80 průběžný 0, *0,30*0,30*0,80 vzpěra 11,592 27*0,30*0,30*0,80 brány 1,944 6*0,30*0,30*0,80 Součet 0,432 13,997 2 K Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 13,997 9,00 125,97 3 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13, , ,46 4 K Uložení sypaniny na skládky m3 13,997 9,00 125,97 5 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 13,997*1,80 t 25,195 25,195 9,00 226, Svislé a kompletní konstrukce 6 K Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním koncový kus 198,000 4 průběžný 4, vzpěra 161, brány 27,000 6 Součet 6, ,000 7 M sloupek plotový koncový ocelový poplastovaný 2700/48x1,5 mm kus 4,000 8 M sloupek plotový průběžný ocelový poplastovaný 2700/48x1,5 mm 401,80/2,5 zaokrouhlení kus 161, , , , ,00 724,00 181, ,00 Strana 22 z 148

23 PČ Typ Kód Popis vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s 9 M kus 27,000 uchem, 2500 mm průběžně co 30 m 401,80/30*2 Součet zaukrouhlení 27 26,787 26,787 27,000 J.cena 10 M krytka plastová 38 a 48 mm kus 165,000 9, ,00 11 K Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 kus 1, ,00 454,00 12 M BR01 Brána 2,50 x 2,00 m vč.sloupků ks 1, , ,00 13 K Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 kus 2, , M BR02 Brána 4,00*2,00 m vč.sloupků ks 2, , ,00 15 K Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm kus 321, , ,44 401,80/2, , , M deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm kus 135, , ,00 17 M patka plotová 25x25x80 cm průběžná kus 128, , ,00 18 M patka plotová 25x25x80 cm rohová kus 4, ,00 888,00 Osazení oplocení ze strojového pletiva s 19 K napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15 sklonu m 401,800 45, ,00 svahu výkres F2b.2 40,70+66,60+63,20+11,80+8,60+24,50+7,80+21, 80+39,20+117,60 401, M pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm m 409, ,80*1,02 409,836 Osazení napínacího drátu na oplocení do K m 1 205,400 sklonu svahu 401,80* ,400 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 22 M m 1 229,508 mm bal. 78 m 1205,40*1, ,508 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu 23 K m 803,600 drátu na oplocení ve sklonu svahu do ,8*2 803, , , ,80 9, ,60 2, ,02 45, , Ostatní konstrukce a práce-bourání ,24 24 K Bourání základů z betonu prostého bourání záklasů plotu - odhad m3 5, , , K Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu změřeno elektronicky ze situace m 197,840 36, ,24 27,15+70,71+24,52+75,46 197, Přesuny hmot a sutí 26 K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 11, K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 11, K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 11, K Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m t 66, ,03 172, ,22 9,00 107,80 136, ,01 45, ,00 VP - Vícepráce Strana 23 z 148

24 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 02 - SO 02 - Oplocení Horní část JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: dle výběrového řízení Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH , ,28 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , , ,23 MJ 1 []: 245,000 ZRN/MJ 1: 1 259,22 Rozpočet/MJ 1: 1 259,22 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 24 z 148

25 REKAPITULACE ROZPOČTU 02 - SO 02 - Oplocení Horní část Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu 1 - Zemní práce 3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesuny hmot a sutí , , , , ,31 2) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnost Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,28 Strana 25 z 148

26 ROZPOČET 02 - SO 02 - Oplocení Horní část Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu J.cena , Zemní práce 7 943,84 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 1 K soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 8, , ,52 koncový 5*0,30*0,30*0,80 průběžný 0,360 98*0,30*0,30*0,80 vzpěra 7,056 16*0,30*0,30*0,80 branky a brány 1,152 4*0,30*0,30*0,80 Součet 0,288 8,856 2 K Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 8,856 9,00 79,70 3 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8, , ,23 4 K Uložení sypaniny na skládky m3 8,856 9,00 79,70 5 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 8,856*1,80 t 15,941 15, , Svislé a kompletní konstrukce 6 K Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním koncový kus 123,000 5 průběžný 5, vzpěra 98, branky a brány 16,000 4 Součet 4, ,000 7 M sloupek plotový koncový ocelový poplastovaný 2700/48x1,5 mm kus 5,000 8 M sloupek plotový průběžný ocelový poplastovaný 2700/48x1,5 mm 244,6/2,5 zaokrouhlení kus 98,000 97, , , ,00 865,00 173, ,00 Strana 26 z 148

27 PČ Typ Kód Popis vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s 9 M kus 16,000 uchem, 2500 mm průběžně co 30 m 244,6/30*2 Součet zaukrouhlení 16 16,307 16,307 16,000 J.cena 10 M krytka plastová 38 a 48 mm kus 123,000 9, ,00 11 K Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 kus 1, ,00 454,00 12 M VR01 Vrátka 1,50*2 vč.sloupků ks 1, , ,00 13 K Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 kus 1, ,00 545,00 14 M BR02 Brána 4,00*2,00 m vč.sloupků ks 1, , ,00 15 K Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm kus 97, , ,00 244,60/2,50 16 M deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm kus M patka plotová 25x25x80 cm průběžná kus , M patka plotová 25x25x80 cm rohová kus 3, ,00 666,00 Osazení oplocení ze strojového pletiva s 19 K napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15 sklonu m 244,600 45, ,00 svahu ze situace oplocení 21,90+35,10+62,10+76,70+14,30+3,90+19,50+11,10 97, ,600 Součet 244, M pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm m 249, ,60*1,02 249,492 Osazení napínacího drátu na oplocení do K m 733,800 sklonu svahu 244,60*3 733,800 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 22 M m 748,476 mm bal. 78 m 244,60*3*1,02 748,476 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu 23 K m 489,200 drátu na oplocení ve sklonu svahu do ,60*2 489, , ,00 49, ,11 9, ,20 124, ,02 45, , Ostatní konstrukce a práce-bourání ,80 24 K Bourání základů z betonu prostého bourání základů plotu - odhad m3 5, , , K Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu 62,10+76,70 m 138, ,800 36, , Přesuny hmot a sutí 26 K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 11, K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 102, K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 11, K Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m t 42, ,31 172, ,74 9,00 922,43 136, ,77 45, ,37 VP - Vícepráce Strana 27 z 148

28 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 03 - SO 03 - Veřejné osvětlení Dolní část JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: dle výběrového řízení Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH , ,91 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , , ,47 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 28 z 148

29 REKAPITULACE ROZPOČTU 03 - SO 03 - Veřejné osvětlení Dolní část Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu 1 - Zemní práce 21-M - Elektromontáže 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích M21m - Ostatní profese , , , ,00 2) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnost Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,91 Strana 29 z 148

30 ROZPOČET 03 - SO 03 - Veřejné osvětlení Dolní část Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu J.cena , Zemní práce K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 18, , ,00 2 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 18,000 54,00 972,00 3 K Uložení sypaniny na skládky m3 18,000 9,00 162,00 4 K poplatek za skládku m3 18, , M - Elektromontáže ,52 5 K Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně m 938, K Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně m 36, K Montáž trubek ochranných ocelových závitových DN 80 mm uložených pevně m 14, , ,00 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 8 K uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do kus 60 13, ,5mm2 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 9 K uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do kus 96,000 24, ,00 10 mm2 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 10 K uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do kus 10 75, mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 11 K páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 kus 20 63, mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 12 K páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 kus 24,000 63, ,00 mm2 13 K Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník kus , K Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus , K Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus , Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 16 K pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve m 465,000 32, městské zástavbě 17 K Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 42,000 66, ,00 18 K Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 18,000 92, ,00 19 K Nátěr nového svodového vodiče m 10 9, K a Montáž měděných protahovacího dráru v trubkách m 950 4, K Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně m 516,000 28, ,00 22 K Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně m 40 23,00 92 Strana 30 z 148

31 PČ Typ Kód Popis Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 23 K m 516,000 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů J.cena 24 M R1 smršťovací záklopka do 4x10mm2 ks 24, , ,00 25 M R2 pozinkovaný ocelový drát r.10 kul. (0,62Kg/m) kg 302,000 23, ,00 26 M R3 svorka spojovaci G KS 42, M R4 elektrovýzbroj Cu pro jedno svítidlo, kabel 4x10 Cu, ks M R5 svorka pripojovaci k sloupu a k lávce ks 18,000 18,00 324,00 29 M R6 Trubka do vykopu s označením TS as 50/41 m 985,000 13, ,00 30 M R15 Trubka do vykopu HDPE+ HDPE, 110/64mm m 36,000 35, M R16 Trubka ocelová vnitřní průměr 80mm m 14, , ,00 32 M R7 sodíková výbojka 70W ks , M R8 hlinikový stožár 4m vetknutý do země 4/B60/dz, dolní průměr 114, horní průměr ks , M R17 výbojkové svítidlo sadové, 70W, SHC, stíněné shora provedení viz technická zpráva ks M R9 ekologický příplatek za svítidlo ks M R10 ekologický příplatek za zdroj ks M R11 protahovací drát do trubky m 950 4, M R12 poj.vlož. 6A GG ks 10 7, M R13 CYKY 3-J x 2.5 (3C) m 40 16, M R14 CYKY 4-J x 10mm2 m 542,000 81, ,00 41 K M21-PM Přidružený materiál % 3 770,370 2, ,74 42 K M21-PPV Podíl přidružených výkonů % 3 770,370 5, , ,78 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích ,39 43 K 211 geometrické zaměření ks , K Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě km 0, , ,23 45 K Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových v hornině tř 4 kus K Základové konstrukce z monolitického železobetonu tž. B 20 (zn.0) bez bednění m3 5, , K Zásyp jam ručně v hornině třídy 4 m3 5, , K Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4 m 444, , ,00 49 K Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4 m 18, , ,00 50 K Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 462,000 27, ,00 51 K Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm m 10 57, K Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 938,000 5, K Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 36,000 13,00 468,00 54 K Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4 m 444,000 67, ,00 55 K Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 m 18, , ,00 56 K Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 165,000 22, K M46-PPV Podíl přidružených výkonů % 2, , ,16 58 K R21 písek do výkopu, základu, t 32, , ,00 59 K R22 výstražná folie m 480 8, K R23 prostý beton do základu m3 5, , M21m - Ostatní profese ,00 61 K HZS1 výchozí revize nh 24, , ,00 62 K HZS2 spolupráce s rev. technikem nh 6, , ,00 63 K HZS3 vytýčení stavajících sítí nh 8, , ,00 64 K HZS5 zprovoznění, zkoušení nh 8, , ,00 Strana 31 z 148

32 PČ Typ Kód Popis J.cena VP - Vícepráce Strana 32 z 148

33 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 03 - SO 03 - Veřejné osvětlení Horní část JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: dle výběrového řízení Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH , ,05 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , , ,42 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 33 z 148

34 REKAPITULACE ROZPOČTU 03 - SO 03 - Veřejné osvětlení Horní část Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu 1 - Zemní práce 21-M - Elektromontáže Rozváděč RVOO M - Zemní práce při extr.mont.pracích M21m - Ostatní profese , , , , ,00 2) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnost Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,05 Strana 34 z 148

35 ROZPOČET 03 - SO 03 - Veřejné osvětlení Horní část Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu J.cena , Zemní práce K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9, , ,00 2 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 9,000 54,00 486,00 3 K Uložení sypaniny na skládky m3 9,000 9,00 81,00 4 K poplatek za skládku m3 9, , ,00 21-M - Elektromontáže ,34 5 K Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně m 413, K Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně m K Montáž trubek ochranných ocelových závitových DN 80 mm uložených pevně m , Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 8 K uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do kus 30 13, ,5mm2 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 9 K uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do kus 15,000 24, mm2 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 10 K uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do kus 48,000 24, ,00 10 mm2 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 11 K uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do kus 8,000 27,00 216,00 16 mm2 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 12 K uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do kus 5,000 75,00 375,00 95 mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 13 K páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 kus 2,000 63,00 126,00 mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 14 K páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 kus 10 63,00 63 mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 15 K páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 kus 12,000 63,00 756,00 mm2 16 K Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 100 kg kus 1, K Montáž pilířů skříní RVOO kus 1, ,00 509,00 18 K Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník kus 5, , ,00 19 K Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 5, , ,00 20 K Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 5, , ,00 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 21 K pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve m , městské zástavbě Strana 35 z 148

36 PČ Typ Kód Popis 22 K Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 28, K Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 13,000 J.cena 66, ,00 92, ,00 24 K Nátěr nového svodového vodiče m 7,000 9,00 63,00 25 K a Montáž měděných protahovacího dráru v trubkách m 420 4, K Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně m 168,000 28, ,00 27 K Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně m 7,000 33,00 231,00 28 K a Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených volně m 70 28, K Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně m 20 23, K Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů m 245,000 5, ,00 31 M R1 smršťovací záklopka do 4x10mm2 ks 12, , ,00 32 M R18 smršťovací záklopka do 4x16mm2 ks 2, ,00 408,00 33 M R2 pozinkovaný ocelový drát r.10 kul. (0,62Kg/m) kg 137,000 23, ,00 34 M R3 svorka spojovaci G KS 28, M R4 elektrovýzbroj Cu pro jedno svítidlo, kabel 4x10 Cu, ks 5, M R5 svorka pripojovaci k sloupu a k lávce ks 13,000 18,00 234,00 37 M R6 Trubka do vykopu s označením TS as 50/41 m 434,000 13, ,00 38 M R15 Trubka do vykopu HDPE+ HDPE, 110/64mm m 30 35, M R16 Trubka ocelová vnitřní průměr 80mm m , M R7 sodíková výbojka 70W ks 5, , M R8 hlinikový stožár 4m vetknutý do země 4/B60/dz, dolní průměr 114, horní průměr ks 5, , ,00 42 M R17 výbojkové svítidlo sadové, 70W, SHC, stíněné shora provedení viz technická zpráva ks 5, M R9 ekologický příplatek za svítidlo ks 5, M R10 ekologický příplatek za zdroj ks 5, M R11 protahovací drát do trubky m 420 4, M R12 poj.vlož. 6A GG ks 5,000 7,00 35,00 47 M R13 CYKY 3-J x 2.5 (3C) m 20 16, M kabel CYKY-J 5x6mm2 m 74,000 62, ,00 49 M kabel CYKY-J 4x16mm2 m 7, M R14 CYKY 4-J x 10mm2 m 177,000 81, ,00 51 K M21-PM Přidružený materiál % 1 880,140 1, ,67 52 K M21-PPV Podíl přidružených výkonů % 1 880,140 1, , Rozváděč RVOO ,00 53 M RD1.1 plastová skříň 374x570x242 mm ks 1, , ,00 54 M RD1.2 pilíř včetně základu 374x1215x242 ks 1, , ,00 55 M RD2 přístrojový rošt ks 1, M RD3 vnitřní zapojení včetně materiálu ks 1, M RD4 montáž jednoho modulu přístroje ks 21,000 83, ,00 58 M RD5 6B/1 jistic jednof. 6A/230V ks 2, ,00 246,00 59 M RD6 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/C- 0,03 ks 1, , ,00 60 M RD7 10C/1 jistic jednof. 16A/230V ks 3, ,00 333,00 61 M RD8 přepínač 1-0-2, 10A, 230V ks 2, , ,00 62 M RD9 stykač 25/40, čtyřpolový, 25A, 400V ks 1, M RD10 zásuvka na lištu 16A/230V, ks 1, ,00 232,00 64 M RD11 spínací hodiny týdenní ks 1, , ,00 65 M RD12 přípojnice PEN ks 1, ,00 299,00 66 M RD13 svorka 4 mm2 ks 10 9, M RD14 svorka 16 mm2 ks 8,000 35, M RD115 svorka 10 mm2 ks 8,000 28,00 224,00 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích ,71 Strana 36 z 148

37 PČ Typ Kód Popis J.cena 69 K 211 geometrické zaměření ks 205,000 21, ,00 70 K Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě km 0, , ,89 71 K a Hloubení nezapažených jam pro základy srozváděče v hornině tř 4 kus 1, K Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových v hornině tř 4 kus 5, K Základové konstrukce z monolitického železobetonu tž. B 20 (zn.0) bez bednění m3 2, , ,00 74 K Zásyp jam ručně v hornině třídy 4 m3 3, ,00 952,00 75 K Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4 m 188, , ,00 76 K Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4 m 15, , K Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 203,000 27, ,00 78 K Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm m 5,000 57,00 285,00 79 K Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 413,000 5, ,00 80 K Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 30 13, K Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4 m 188,000 67, ,00 82 K Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 m 15, , K Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 74,000 22, ,00 84 K R21 písek do výkopu, základu, t 15, , K R22 výstražná folie m 205,000 8, K R23 prostý beton do základu m3 2, , K M46-PPV Podíl přidružených výkonů % 2, , ,82 M21m - Ostatní profese ,00 88 K HZS1 výchozí revize nh 16, , ,00 89 K HZS2 spolupráce s rev. technikem nh 4, , ,00 90 K HZS3 vytýčení stavajících sítí nh 8, , ,00 91 K HZS5 zprovoznění, zkoušení nh 8, , ,00 VP - Vícepráce Strana 37 z 148

38 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 04 - SO 04 - Vegetační úpravy Část dolní - příprava území, terénní úpravy JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: dle výběrového řízení Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH , ,00 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , , ,02 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 38 z 148

39 REKAPITULACE ROZPOČTU 04 - SO 04 - Vegetační úpravy Část dolní - příprava území, terénní úpravy Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu 1 - Zemní práce 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesuny hmot a sutí , , ) Ostatní náklady Zařízení staveniště Mimostav. doprava Územní vlivy Provozní vlivy Ostatní Kompletační činnost Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,00 Strana 39 z 148

40 ROZPOČET 04 - SO 04 - Vegetační úpravy Část dolní - příprava území, terénní úpravy Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu J.cena , Zemní práce ,00 Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 1 K naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu m ,000 1, ,00 do 1:5 2 K Pokosení trávníku lučního plochy do m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m ,000 0, ,00 3 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 76,000 85, K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m , K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 m3 4, K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 86, K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 117, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 4, K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 117,000 75, ,00 10 K Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 86, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 35, Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 12 K nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu m , do 1:5 13 K Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m , Chemické odplevelení před založením kultury 14 K nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu m , do 1:5 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání K Bourání základů z betonu prostého m3 2, Přesuny hmot a sutí 16 K Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 4, K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 4, VP - Vícepráce Strana 40 z 148

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM T I T U L N Í S T R A N A NÁZEV ZAKÁZKY: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU + DĚTSKÝ KOUTEK Zadavattell :: OBEC ZAKŘANY ČN :: 2013 209 -- CHA 23.08.2013 Zprracovall:: JM DEMIICARR s..rr..o.. Bučoviická

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU Stavba: Sportovní hala Svojsíkova Objekt: SO-05.1 - Připojení objektu na vedení NN Část: elektro JKSO: 802 23 71 Objednatel: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01,

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o. KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Technické služby města Vizovice, p. o. Zhotovitel: Projektant: Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava Zpracovatel: Poznámka: 70886245 CZ70886245 61989100

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Sportovní hala Svojsíkova SO-06 - Veřejné osvětlení VO elektro Objednatel: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01, Český Těšín; IČ:00297437 Zhotovitel:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z1438 JKSO: CC-CZ: Místo: Lipí u Náchoda Datum: 24.10.2014 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více