Krycí list výkazu výměr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krycí list výkazu výměr"

Transkript

1 Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice Datum zahájení Rok 2013 Datum dokončení Uchazeč IČO DIČ Adresa Význam (funkce) rozpočtář Jméno Eis REKAPITULACE Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění Budovy stravoven pro žáky a studenty Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Datum : Datum : Podpis: Podpis : Celkem (bez DPH) - Kč DPH - Kč DPH 21 % - Kč DPH 15 % - Kč Celkem (včetně DPH) - Kč Důležité upozornění : Veškeré uvedené obchodní názvy výrobků či firemní označení v tomto dokumentu jsou pouze referenční povahy a kladou si za cíl nastínit referenční standard. Zadavatel uchazečům výslovně umožňuje nahrazení těchto materiálů a výrobků kvalitativně shodným či vyšším řešením (náhradou) za předpokladu, že dojde ke splnění všech technických parametrů daných projektovou dokumentací stavby. Krycí list 1 z

2 CELKOVÁ REKAPITULACE AKCE MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Popis Cena CELKEM STAVEBNÍ ČÁST - Kč ELEKTRO SILNOPROUD - Kč ELEKTRO SLABOPROUD - Kč ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - Kč VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ - Kč MĚŘENÍ A REGULACE - Kč VNITŘNÍ KANALIZACE - Kč VNITŘNÍ VODOVOD - Kč STROJNÍ VYBAVENÍ - Kč ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - Kč DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - Kč VNITŘNÍ PLYNOVOD - Kč GASTROTECHNOLOGIE - Kč KOMUNIKACE - Kč SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ - Kč F 11.1: Rozvody vody - Kč F 11.2: Rozvody splaškové kanalizace - Kč F 11.3: Rozvody dešťové kanalizace - Kč F 12: Areálová přípojka plynu - Kč VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - Kč Celkem (bez DPH) - Kč DPH 21,00 % - Kč Celkem (včetně DPH) - Kč Rekapitulace 2 z

3 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava STAVEBNÍ ČÁST 001.: Zemní práce 1. SP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 104, ÚRS 2013/I (2,00+4,52+23,12+2*2,00)*(11,50+2*2,00)*0,20 104, SP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m , ÚRS 2013/I pro hmotu objektu : 23,20*11,04*3,23 827,293 = 1.mezisoučet 827,293 rozšíření a svahování : 2*(23,20+11,04+2*0,70)*(0,70+2,20)/2*3,23 333,84 = 2.mezisoučet 333,84 3. SP Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných m3 14,45 21 ÚRS 2013/I horninách tř. 4 pro základové pásy : (4,86+2*23,12+9,76+4,06+5,10)*0,30*0,60 12,604 (0,40+0,50)*0,73*0,60 0,394 2*0,45*1,17*0,60 0,632 2*0,45*1,52*0,60 0, SP Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v m3 5, ÚRS 2013/I soudržných horninách tř. 4 pro středový základový pás : (23,12-2*0,60)*0,30*0,80 5, SP Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, m3 6,24 21 ÚRS 2013/I plocha výkopu do 4 m2 pro patky pilířů : 2,00*1,30*1,20*2 6,24 6. SP Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, m3 18, ÚRS 2013/I plocha výkopu do 20 m2 pro desku tl. 250 mm : 3,45*2,60*1,19 10,674 = 1.mezisoučet 10,674 rozšíření : (2*3,45+2*0,60+2,60)*1,19*0,60 7,64 = 2.mezisoučet 7,64 7. SP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 340,08 21 ÚRS 2013/I kolem objektu : viz (2.mezisoučet); 333, ,84 odpočet dvorků : -1,20*0,60*1,50*3-3,24 kolem dojezdu výtahu : viz (2.mezisoučet); 7,640 7,64 kolem pilířů : 2,00*1,30*0,40*2 2,08 Stavební část + výtah 3 z

4 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava -1,00*0,30*0,40*2-0,24 8. SP Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 680,16 21 ÚRS 2013/I na meziskládku a zpět pro zásypy : viz ; 340,080*2 680,16 9. SP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 340,08 21 ÚRS 2013/I na meziskládce : viz ; 340, , SP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na finální m3 865, ÚRS 2013/I skládku přebytek : viz ; 1161, ,133 viz ; 14,450 14,45 viz ; 5,261 5,261 viz ; 6,240 6,24 viz ; 18,314 18,314 odpočet zásypů : viz ; -340, , SP Uložení sypaniny na skládky m3 865, ÚRS 2013/I viz ; 865, , SP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 865, ÚRS 2013/I viz ; 865, , : Úprava podloží a základové spáry 13. SP Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných m2 210, ÚRS 2013/I sypkých I(d) do 0,8 pod podkladní betony : 10,70*(4,06+5,10) 98,012 10,62*(4,06+5,10) 97,279 (3,45+0,60)*(2,60+2*0,60) 15, SP Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 10, ÚRS 2013/I podkladní beton : viz ; 210,681*0,05 10, : Základy 15. SP Základové pásy z betonu prostého tř. C 12/15 m3 25, ÚRS 2013/I (4,86+2*23,12+9,76+4,06+5,10)*0,35*0,60 14,704 (0,40+0,50)*0,78*0,60 0,421 2*0,45*1,22*0,60 0,659 2*0,45*1,57*0,60 0,848 (23,12-2*0,60)*0,35*0,80 6,138 = mezisoučet 22,77 10% na betonáž do terénu (bez bednění); 22,770*0,1 2, SP Zřízení bednění stěn základových pasů m2 17, ÚRS 2013/I vrchních 100 mm pásu : 2*(4,86+2*23,12+9,76+4,06+5,10)*0,10 14,004 2*(0,40+0,50)*0,10 0,18 2*4*0,45*0,10 0,36 Stavební část + výtah 4 z

5 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava bok odskoků výšky pásů : (0,40+0,50)*0,68 0,612 2*0,45*1,12 1,008 2*0,45*1,47 1, SP Odstranění bednění stěn základových pasů m2 17, ÚRS 2013/I viz ; 17,487 17, SP Základové patky z betonu prostého tř. C 12/15 m3 4,16 21 ÚRS 2013/I 2,00*1,30*0,80*2 4, SP Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,07 21 ÚRS 2013/I 2x síť 150/150/8 mm : 2*(2,00*1,30)*2*5,398*1,25*0,001 0, SP Zřízení bednění stěn základových patek m2 10,56 21 ÚRS 2013/I 2*(2,00+1,30)*0,80*2 10, SP Odstranění bednění stěn základových patek m2 10,56 21 ÚRS 2013/I viz ; 10,560 10, SP Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 31, ÚRS 2013/I 23,12*10,96*0,13 32,941-3,90*2,00*0,13-1, SP Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1, ÚRS 2013/I dle výkazu statika - K1, K2 : 1,307 1, SP Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 2, ÚRS 2013/I deska výtahové šachty : 4,10*2,60*0,25 2, SP Výztuž základových desek betonářskou ocelí (R) t 0,32 21 ÚRS 2013/I index vyztužení kg/m3 : viz ; 2,665*0,120 0, SP Zřízení bednění stěn základových desek m2 13, ÚRS 2013/I 2*(23,12+10,96)*0,13 8,861 (2*3,90+2,00)*0,13 1,274 2*(4,10+2,60)*0,25 3, SP Odstranění bednění stěn základových desek m2 13, ÚRS 2013/I viz ; 13,485 13, : Zdi podpěrné a volné 28. SP Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně m2 197,09 21 ÚRS 2013/I výplně z betonu tř. C 16/20 1.P.P. : 2*(22,92+10,16)*3,03 200,465-1,50*0,75*3-3, SP Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně m2 96,12 21 ÚRS 2013/I výplně z betonu tř. C 16/20 výtahová šachta : 2*(2,00+1,60)*8,05 57,96-1,60*2,30*2-7,36 atikové zdivo : 2*(22,92+10,36)*0,50 33,28 u VZT : Stavební část + výtah 5 z

6 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 2*(1,50+2,00)*0,50 3,5 přizdívka dojezdu výtahu : 2*(2,60+2,00)*0,95 8, SP Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí t 2, ÚRS 2013/I dle výkazu výztuže - Z1 až Z5 + V1 až V7 : R 10 mm : 920,00*0,889*0,001 0,818 R 12 mm : (1017,6+49,7+85+3,2+1,5+3, )*0,889*0,001 1,239 R 20 mm : 20,10*2,469*0,001 0, SP Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 10 na MC 10 m2 331, ÚRS 2013/I obvodové : 1.N.P. : 2*(22,92+10,28)*3,75 249,0-1,40*2,60*3-10,92-1,85*1,00*7-12,95-1,85*0,75-1,388-1,85*1,75-3,238-1,00*1,00*3-3,0-2,60*2,00-5,2-2,60*1,50-3,9 = 1.mezisoučet 208,405 vnitřní : 1.P.P. : 22,32*3,03 67,63-0,70*2,00-1,4-0,90*2,00*2-3,6-1,25*2,00-2,5 1.N.P. : 22,44*3,75 84,15-4,75*3,75-17,813-0,90*2,00*2-3,6-1,25*2,00-2,5 pod mezipodestou : 1,50*1,60 2,4 = 2.mezisoučet 122, SP Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pevnosti P 10 na MC 10 m2 122, ÚRS 2013/I vnitřní : 1.P.P. : (2*4,54+3,55)*3,03 38,269 1.N.P. : 2*(4,48+2,70+2,83)*3,75 75,075 (1,75+0,60)*3,75 8, SP Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm kus 2,0 21 ÚRS 2013/I 34. H Překlad železobetonový RZP 199/24/19 P 239x24x19 cm kus 2,0 21 ÚRS 2013/I 2 2,0 35. SP Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 11,0 21 ÚRS 2013/I ,0 Stavební část + výtah 6 z

7 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 36. SP Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 28,0 21 ÚRS 2013/I ,0 37. SP Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 10,0 21 ÚRS 2013/I ,0 38. SP Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 21,0 21 ÚRS 2013/I ,0 39. SP Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 21,0 21 ÚRS 2013/I 21 21,0 40. SP Překlad z betonu železového tř. C 25/30 m3 3, ÚRS 2013/I 1.N.P. - nad okny : (4,90+2*0,30)*0,50*0,24 0,66 2*(2,60+2*0,30)*0,25*0,24 0,384 1.N.P. - středová zeď : (4,75+2*0,30)*0,50*0,24 0,642 u markýzy : 18,90*0,50*0,24 2, SP Výztuž překladů a říms z betonářské oceli t 0, ÚRS 2013/I dle výkazu výztuže pol. 11 až 20, pol. 24 až 29 : R 6 mm : 21,60*0,222*0,001 0,005 R 8 mm : (31,50+39,90+65,50+26,50)*0,395*0,001 0,065 R 12 mm : (10,50+12,30+17,20+21,20+24,10)*0,889*0,001 0,076 R 16 mm : (17,20+29,00+62,70+7,90+49,50)*1,580*0,001 0,263 R 20 mm : 65,40*2,469*0,001 0, SP Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 36, ÚRS 2013/I dna : (4,90+2*2,60+4,75)*0,24 3,564 boky : 2*(5,50+5,35+18,90)*0,50 29,75 2*2*3,20*0,25 3,2 43. SP Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 36, ÚRS 2013/I viz ; 36,514 36, : Sloupy a pilíře 44. SP Pilíř z tvárnic ztraceného bednění betonových rozměru 1000x300 mm včetně m3 2, ÚRS 2013/I betonové zálivky C 25/30 1,00*0,30*3,70*2 2,22-0,40*0,30*0,65*2-0, SP Výztuž pilířů betonářskou ocelí t 0, ÚRS 2013/I dle výkazu výztuže - pol. 21 až 23 : R 8 mm : 57,50*0,395*0,001 0,023 R 16 mm : (40,00+77,00)*1,580*0,001 0,185 Stavební část + výtah 7 z

8 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 0034: Stěny a příčky 46. SP Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MC 10 m2 285, ÚRS 2013/I příčky : 1.P.P. : (5,38+3*3,55+1,70+1,68+12,95)*3,03 98,051-0,70*2,00*2-2,8-0,80*2,00-1,6-0,90*2,00*2-3,6-1,25*2,00*2-5,0 (2*1,75+2,30)*3,03 17,574-0,70*2,00-1,4 1,60*2,45 3,92-0,90*2,00-1,8 1.N.P. : (1,56+1,68*2+7,15+1,71+2*3,64+1,00)*3,75 82,725-0,70*2,00*2-2,8-0,80*2,00-1,6-0,90*2,00*2-3,6-1,25*2,00-2,5 (1,80+3,85+3,95+2,23+2*5,45+2*1,93)*3,75 99,713-0,70*2,00*2-2,8-0,80*2,00*3-4,8-1,25*2,00-2,5 2,45*3,75 9,188-0,90*2,00-1,8 1,60*2,45 3,92-0,90*2,00-1,8 = 1.mezisoučet 274,69 přizdívky instalační : 1.P.P. : 2*1,00*1,48 2,96 1.N.P. : 0,90*3,75 3,375 (0,90+1,00)*1,45 2,755 0,90*2,25 2,025 = 2.mezisoučet 11, SP Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 7,0 21 ÚRS 2013/I nad otvory š. 700 mm; 7 7,0 48. SP Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 10,0 21 ÚRS 2013/I nad otvory š. 800 a 900 mm; ,0 49. SP Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm kus 4,0 21 ÚRS 2013/I nad otvory š mm; 4 4,0 0041: Stropy a stropní konstrukce 50. SP Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 95, ÚRS 2013/I nad 1.P.P. : 22,92*10,76*0,20 49,324 Stavební část + výtah 8 z

9 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava -2,20*2,00*0,20-0,88 -(1,85+2,25)*1,50*0,20-1,23-1,93*1,05*0,20-0,405 nad 1.N.P. : 22,92*10,76*0,20 49,324-1,93*1,05*0,20-0, SP Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 21, ÚRS 2013/I markýza : 18,86*1,42*(0,20+0,17)/2 4,955 deska krytého dvorku : (7,00+6,04)*1,63*(0,20+0,17)/2 3,932 11,04*6,04*(0,20+0,17)/2 12, SP Výztuž stropů betonářskou ocelí t 11, ÚRS 2013/I dle výkazu výztuže : deska D01,D1; 5,375 5,375 deska D2; 4,680 4,68 deska D3; 1,900 1,9 52. SP Výztuž stropů sítěmi Kari t 0, ÚRS 2013/I dle výkazu výztuže : deska D3; 0,225 0, SP Zřízení bednění stropů deskových m2 582, ÚRS 2013/I podhledová část desek : 1.P.P. : 22,32*(5,38+4,54) 221,414-2,20*2,00-4,4 -(1,85+2,25)*1,50-6,15-1,93*1,05-2,027 1.N.P. : 22,44*(5,44+4,60) 225,298-1,93*1,05-2,027 18,68*1,42 26,526 (7,00+6,04)*1,63 21,255 11,04*6,04 66,682-9,90*0,40-3,96-0,30*1,00*2-0,6 = 1.mezisoučet 542,011 obvod stropních desek : 2*(22,92+10,76)*0,20*2 26,944 (1,36+7,00+13,76+6,04+18,93+1,42)*0,17 8,247 vnitřní prostupy : 2*(1,93+1,05)*0,20*2 2,384 2*(3,70+3,35)*0,20 2,82 = 2.mezisoučet 40, SP Odstranění bednění stropů deskových m2 582, ÚRS 2013/I viz ; 582, , SP Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb typ K2-CV35 WO tl. 200 mm dl kus 19,0 21 ÚRS 2013/I mm pro volně vyložené desky dle výkazu - X4 : Stavební část + výtah 9 z

10 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 19 19,0 56. SP Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb typ Q40 tl. 200 mm dl mm kus 11,0 21 ÚRS 2013/I dle výkazu - X1,X2 : 11 11,0 56. SP Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb typ HPA tl. 200 mm dl mm kus 3,0 21 ÚRS 2013/I dle výkazu - X3 : 3 3,0 57. SP Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,73 21 ÚRS 2013/I 10,50*0,40*0,65 2, SP Výztuž nosníků betonářskou ocelí t 0, ÚRS 2013/I index vyztužení 170 kg/m3 : viz ; 2,730*0,170 0, SP Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 16,83 21 ÚRS 2013/I 9,90*(0,40+2*0,65) 16, SP Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 16,83 21 ÚRS 2013/I viz ; 16,830 16, SP Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa m2 542, ÚRS 2013/I viz (1.mezisoučet); 542, , SP Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa m2 542, ÚRS 2013/I viz ; 542, , SP Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kpa m2 3,96 21 ÚRS 2013/I 9,90*0,40 3, SP Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kpa m2 3,96 21 ÚRS 2013/I 9,90*0,40 3, : Schodišťové konstrukce 65. SP Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,75 21 ÚRS 2013/I ramena : (2,80+2,90)*1,50*0,16 1,368 mezipodesta : 1,50*1,59*0,16 0, SP Výztuž schodišťové konstrukce betonářskou ocelí t 0, ÚRS 2013/I dle výkazu výztuže - pol. 1 až 10 : R 8 mm : 26,80*0,395*0,001 0,011 R 12 mm : (30,50+16,00+19,80+94,10+42,90+9,00+18,10+16,60+23,30)*0,889*0,00 1 0, SP Zřízení bednění schodišť přímočarých v do 4 m m2 11, ÚRS 2013/I (2,80+2,90)*(1,50+0,16) 9,462 1,50*1,59 2, SP Odstranění bednění schodišť přímočarých v do 4 m m2 11, ÚRS 2013/I viz ; 11,847 11, SP Schodišťové stupně z betonu tř. C 12/15 bez potěru m 27,0 21 ÚRS 2013/I 2*9*1,50 27,0 70. SP Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,86 21 ÚRS 2013/I Stavební část + výtah 10 z

11 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 2*9*1,50*0,18 4, SP Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,86 21 ÚRS 2013/I viz ; 4,860 4, SP Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ B podepření m 1,25 21 ÚRS 2013/I ramene u základu 1,50/1,2 1, SP Schodišťový zvukově-izolační prvek Tronsole typ PL dilatační spárová deska m 8,79 21 ÚRS 2013/I mezi schody a stěnou 2,80+2,90+1,50+1,59 8, : Komunikace 74. SP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 84,0 21 ÚRS 2013/I krytý dvorek : 7,00*12,00 84,0 75. SP Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do m 25,9 21 ÚRS 2013/I lože z betonu prostého lemovací obruba - kontejnery : 2*2,00+12,00 16,0 nájezdová obruba - kontejnery : 9,90 9,9 76. H Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 17,0 21 ÚRS 2013/I (2*2,00+12,00)*1,05 zaokrouhlit; 17 17,0 77. H Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 11,0 21 ÚRS 2013/I 9,90*1,05 zaokrouhlit; 11 11,0 78. SP Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do m2 84,0 21 ÚRS 2013/I 100 m2 7,00*12,00 84,0 79. H Dlažba zámková tl 80 mm dle standardu PD m2 88,2 21 7,00*12,00*1,05 88,2 0061: Úprava povrchů vnitřní 80. SP Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená m2 689, ÚRS 2013/I strojně pod keramické obklady : 1.P.P. : 0.02 : (1,68+1,50)*2,10 6,678-0,70*2,00-1, : 2*(4,91+4,54)*2,10 39,69-0,90*2,00-1, a : 2*(1,78+1,05)*2,10 11,886-0,70*2,00*2-2, b : 2*(1,78+1,00)*2,10 11,676-0,70*2,00-1,4 Stavební část + výtah 11 z

12 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 0.11 : 2*(1,70+2,45)*2,60 21,58-0,70*2,00*2-2, : 2*(1,70+1,00)*2,10 11,34-0,70*2,00-1, : 2,24*1,80 4,032 1.N.P. : 1.03 : 2*(2,00+1,93)*2,10 16,506-0,70*2,00*2-2, : 2*(1,82+0,90)*2,10 11,424-0,70*2,00-1, : (2*0,60+1,75)*1,40 4, : 2*(1,75+1,00)*2,10 11,55-0,70*2,00-1, : 2*(1,71+1,65)*2,10 14,112-0,70*2,00*2-2, : 2*(2,45+2,84)*2,10 22,218-0,90*2,00*2-3, : 2*(2,45+1,61)*2,10 17,052-0,90*2,00-1, : 2*(4,60+2,34)*2,60 36,088-0,90*2,00-1,8-1,85*1,00-1, : 2*(17,25+7,00+2*2,70+2*2,83+2*0,70)*2,60 190,892-0,90*2,00-1,8-1,25*2,00*2-5,0-1,85*1,00*6-11,1-2,60*1,50-3,9 = 1.mezisoučet (pod obklady) 380,004 omítky nad podhledy : 1.P.P. : 0.03 : 2*(4,91+4,54)*0,25 4, : 2*(4,58+4,54)*0,25 4, : 2*(14,88+2,55)*0,40 13, : Stavební část + výtah 12 z

13 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 2*(12,49+4,54)*0,40 13, : 2*(3,73+3,55)*0,25 3, : 2*(1,38+2,45)*0,25 1, : 2*(3,55+2,60)*0,25 3, : 2*(1,68+1,50)*0,25 1, a : 2*(1,05+1,78)*0,25 1, b : 2*(1,00+1,78)*0,25 1, : 2*(5,67+5,38)*0,25 5, : 2*(2,50+2,71)*0,25 2, : 2*(1,70+1,00)*0,25 1, : 2*(3,70+1,83)*0,25 2,765 1.N.P. : 1.01 : 2*(1,93+2,09)*1,00 8, : 2*(5,44+3,68)*1,00 18, : 2*(1,93+2,00)*1,00 7, : 2*(3,85+3,13)*1,00 13, : 2*(3,13+1,80)*1,00 9, : 2*(3,64+2,40)*1,00 12, : 2*(1,82+1,00)*1,00 5, : 2*(5,44+3,45)*1,00 17, : 2*(1,75+1,00)*1,00 5, : 2*(1,65+1,71)*1,00 6, : 2*(3,43+3,63)*1,00 14, : 2*(9,01+1,68)*1,00 21, : 2*(2,45+2,84)*1,00 10, : Stavební část + výtah 13 z

14 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 2*(2,45+1,61)*1,00 8, : 2*(4,60+2,34)*1,00 13, : 2*(17,25+7,00+2*2,70+2*2,83+2*0,70)*1,00 73,42 = 2.mezisoučet (nad podhledy) 309, SP Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé m2 220,0 21 ÚRS 2013/I hmoty přechody konstrukcí; 220,00 220,0 82. SP Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená m2 717, ÚRS 2013/I strojně části nad obklady stěn : 1.P.P. : 0.02 : 2*(1,68+1,50)*0,50 3, : 2*(4,91+4,54)*0,50 9, a : 2*(1,78+1,05)*0,50 2, b : 2*(1,78+1,00)*0,50 2, : 2*(1,70+2,45)*0,50 4, : 2*(1,70+1,00)*0,50 2,7 1.N.P. : 1.03 : 2*(2,00+1,93)*0,50 3, : 2*(1,82+0,90)*0,50 2, : 2*(1,75+1,00)*0,50 2, : 2*(1,71+1,65)*0,50 3, : 2*(2,45+2,84)*0,50 5, : 2*(2,45+1,61)*0,50 4,06 = 1.mezisoučet 47,2 místnosti bez obkladů : 1.P.P. : 0.01 : 2*(1,60+1,80)*7,95 54,06-0,90*2,00*2-3, : 2*(4,54+4,58)*2,60 47,424-0,90*2,00-1, : 2*(14,88+2,55)*2,45 85,407 Stavební část + výtah 14 z

15 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava -0,70*2,00*2-2,8-0,80*2,00-1,6-0,90*2,00*5-9,0-1,25*2,00*2-5, : 2*(12,49+4,54)*2,45 83,447-1,25*2,00-2,5-1,50*0,75*3-3, : 2*(5,38+5,67)*2,60 57,46-1,25*2,00-2, : 2*(2,50+2,71)*2,60 27,092-0,90*2,00-1, : 2*(3,73+3,55)*2,60 37,856-0,70*2,00-1,4-0,80*2,00-1, : 2*(3,55+2,60)*2,60 31,98-0,90*2,00-1, : (2,20+1,83+3,70+1,83)*2,60 24,856-1,25*2,00-2,5 2*2,00*(2,60+1,00)/2 7,2 2*1,50*1,00 3,0 2*2,20*1,00/2 2,2 1.N.P. : 1.01 : 2*(2,09+1,93)*2,60 20,904-1,40*2,60-3, : 2*(5,44+3,68)*2,60 47,424-0,80*2,00-1,6-1,85*1,00-1,85-2,60*2,20-5, : 2*(3,85+3,13)*2,60 36,296-0,80*2,00*2-3,2-1,85*0,75-1, : 2*(3,13+1,80)*2,60 25,636-1,25*2,00-2,5-0,80*2,00-1,6-1,40*2,60-3, : 2*(3,64+2,40)*2,60 31,408-0,80*2,00-1,6-1,00*1,00-1,0 Stavební část + výtah 15 z

16 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 1.08 : (2*5,44+3,44)*2,60 37,232-1,25*2,00-2,5-1,40*2,60-3,64-1,85*1,75-3, : 2*(3,64+3,43)*2,60 36,764-0,90*2,00-1, : 2*(9,01+1,68)*2,60 55,588-0,70*2,00-1,4-0,80*2,00-1,6-0,90*2,00*4-7,2-1,25*2,00*2-5,0 = 2.mezisoučet 657,844 ostění vnějších otvorů : 1.P.P. : (2*0,75+1,50)*0,15*3 1,35 1.N.P. : (2*2,60+1,40)*0,15*3 2,97 (2*1,00+1,85)*0,15*7 4,043 (2*0,75+1,85)*0,15 0,503 (2*1,75+1,85)*0,15 0,803 3*1,00*0,15*3 1,35 (2*2,00+2,60)*0,15 0,99 (2*1,50+2,60)*0,15 0,84 = 3.mezisoučet 12, : Úprava povrchů vnější 83. SP Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé m2 113, ÚRS 2013/I hmoty markýza + deska dvorku : 18,68*1,42 26,526 (7,00+6,04)*1,63 21,255 11,04*6,04 66,682-0,30*1,00*2-0,6 84. SP Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé m2 21, ÚRS 2013/I hmoty pilíře : 2*(0,30+1,00)*2,50*2 13,0 boky desek : (1,36+7,00+13,76+6,04+18,93+1,42)*0,17 8, SP KZS vnějších stěn deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl 120 mm m2 19, ÚRS 2013/I soklová část : 2*(23,12+10,96)*0,30 20,448-1,40*0,30*3-1,26 Stavební část + výtah 16 z

17 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 86. SP KZS vnějších stěn deskami z minerálních podélných vláken tl 140 mm včetně m2 262, ÚRS 2013/I systémových lišt 2*(23,20+11,04)*4,40 301,312-1,34*2,57*3-10,331-1,79*0,97*7-12,154-1,79*0,72-1,289-1,79*1,72-3,079-0,94*0,97*3-2,735-2,54*1,97-5,004-2,54*1,47-3, SP Tenkovrstvá mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 19, ÚRS 2013/I sokl : viz ; 19,188 19, SP Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm zrno 1,5 mm včetně m2 113, ÚRS 2013/I penetrace vnějších podhledů viz ; 113, , SP Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm zrno 1,5 mm včetně m2 297, ÚRS 2013/I penetrace vnějších stěn viz ; 21,247 21,247 viz ; 262, ,986 ostění vnějších otvorů : viz (3.mezisoučet); 12,848 12, SP Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 64,28 21 ÚRS 2013/I 2*(23,20+11,04)-1,40*3 64, H Lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm m 70, ÚRS 2013/I viz ; 64,280*1,1 70, : Podlahy a podlahové konstrukce 92. SP Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 68,2 21 ÚRS 2013/I 2*(11,00+23,20+4*0,50)-3*1,40 68,2 93. SP Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 33,1 21 ÚRS 2013/I 2*(11,00+23,20+2*0,50)*0,50 35,2-3*1,40*0,50-2,1 94. SP Násyp z hrubého kameniva se zhutněním m3 4, ÚRS 2013/I pod okapový chodník : viz ; 33,100*0,15 4, SP Cementová litá pěna tl do 80 mm s pískem objemové hmotnosti 800 kg/m3 m3 10, ÚRS 2013/I P11; 119,60*0,050 5,98 P12; 38,78*0,050 1,939 P13; 39,57*0,050 1,979 P14; 4,58*0,050 0, SP Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 0, ÚRS 2013/I P05; 2,88*0,10 0,288 jímka; 1,80*1,50*0,10 0,27 Stavební část + výtah 17 z

18 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 97. SP Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 19, ÚRS 2013/I P01; 37,88*0,050 1,894 P02; 101,04*0,050 5,052 P03; 13,31*0,060 0,799 P11; 119,60*0,055 6,578 P12; 38,78*0,060 2,327 P13; 39,57*0,065 2,572 P14; 4,58*0,060 0, SP Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 2, ÚRS 2013/I P04; 37,22*0,060 2, SP Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1, ÚRS 2013/I 1x síť 150/150/6 mm : (37,88+101,04+13,31+37,22+2,88+119,60+38,78+39,75+4,58)*3,033*1,1 5*0,001 1, SP Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v m2 189,45 21 ÚRS 2013/I ploše P01; 37,88 37,88 P02; 101,04 101,04 P03; 13,31 13,31 P04; 37,22 37, SP Separační vrstva z PE fólie m2 392,16 21 ÚRS 2013/I 37,88+101,04+13,31+37,22+119,60+38,78+39,75+4,58 392, SP Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a m 666, ÚRS 2013/I mazaninou viz ; 392,160*1,7 666, SP Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 4, ÚRS 2013/I zřízení prohlubní pro technologii : ozn. C : 2*(0,80+1,00)*0,10 0,36 ozn. D : 2*(0,60+0,30)*0,10*3 0,54 2*(1,00+0,30)*0,10*3 0,78 2*(0,80+0,50)*0,10 0,26 2*(1,00+0,50)*0,10*2 0,6 2*(2,00+0,50)*0,10 0,5 ozn. E : 4*1,70*(0,15+0,08) 1, SP Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 4, ÚRS 2013/I viz ; 4,604 4, : Lešení 105. SP Montáž fasádního lešení řadového lehkého š do 1,2 m v do 10 m m2 301,92 21 ÚRS 2013/I 2*(30,60+11,40+2*1,20)*3,40 301, SP Příplatek k fasádnímu lešení řadovému lehkému š do 1,2 m v do 10 m za m ,4 21 ÚRS 2013/I první a ZKD den použití viz ; 301,920* , SP Demontáž fasádního lešení řadového lehkého š do 1,2 m v do 10 m m2 301,92 21 ÚRS 2013/I viz ; 301, ,92 Stavební část + výtah 18 z

19 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 108. SP Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 7,9 21 ÚRS 2013/I výtah : 7,90 7, SP Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD m 118,5 21 ÚRS 2013/I den použití 7,90*15 118, SP Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 7,9 21 ÚRS 2013/I 7,90 7, SP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do m2 392,16 21 ÚRS 2013/I 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 pro SDK podhledy : viz ; 392, , SP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do m2 8, ÚRS 2013/I 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 pro SDK podhled - schodiště : (1,85+1,50+2,20)*1,50 8, : Dokončovací konstrukce a práce 113. SP Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 10 mm m2 0,3 21 ÚRS 2013/I markýza : 1,50*0,20 0, SP Dlaždice betonové 300x300x50 mm kladené na sucho na ploché střechy kus 2,0 21 ÚRS 2013/I pod VZT a chlazení; 2 2, SP Tlumící podložka Sylomer G x200x12,5 mm kus 2, SP Záchytný bod na střeše v provedení dle PD kus 8, SP Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 395,03 21 ÚRS 2013/I 37,88+101,04+13,31+37,22+2,88 192,33 119,60+38,78+39,74+4,58 202, SP Protipožární ucpávky oborů TZB v rozsahu dle PD Kč 1, SP Systém generálního klíče v rozsahu dle PD Kč 1, SP Informační systém objektu Kč 1, SP Hasicí přístroje v rozsahu dle PBŘ Kč 1, SP Kontejner (nádoba na odpady) o objemu 1100 litrů kus 5, SP Kontejner (nádoba na odpady) o objemu 120 litrů kus 2, : Přesun hmot HSV 124. SP Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 025, ÚRS 2013/I 711.: Izolace proti vodě 125. SP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem m2 253, ÚRS 2013/I penetračním 23,12*10,96 253,395 Stavební část + výtah 19 z

20 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 126. SP Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem m2 249, ÚRS 2013/I penetračním šachta, jímka : (2*3,80+2,00)*1,05 10,08 1.P.P. : 2*(22,92+10,76)*3,60 242,496-1,50*0,75*3-3, H Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0, ÚRS 2013/I viz ; 253,395*0, ,076 viz ; 249,201*0, , SP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 253, ÚRS 2013/I viz ; 253, , SP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 249, ÚRS 2013/I viz ; 249, , H Pás asfaltovaný modifikovaný SBS s Al vložkou m2 590, ÚRS 2013/I viz ; 253,395*1,15 291,404 viz ; 249,201*1,2 299, SP Stěrková hydroizolace provedená na vnitřní ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K m2 232, ÚRS 2013/I včetně systémových detailů tech. místnosti : P04; 37,22 37,22 mokré provozy : P01; 37,88 37,88 P11; 119,60 119,6 = 1.mezisoučet 194,7 vytažení na stěny : 1.P.P. : 2*(1,68+1,50)*0,20-0,70*0,20 1,132 2*(4,91+4,54)*0,20-0,90*0,20 3,6 2*(1,78+1,05)*0,20-0,70*2*0,20 0,852 2*(1,78+1,00)*0,20-0,70*0,20 0,972 2*(1,70+2,45)*0,20-0,70*2*0,20 1,38 2*(1,70+1,00)*0,20-0,70*0,20 0,94 1.N.P. : 2*(2,00+1,93)*0,20-0,70*2*0,20 1,292 2*(1,82+0,90)*0,20-0,70*0,20 0,948 2*(1,75+1,00)*0,20-0,70*0,20 0,96 2*(1,71+1,65)*0,20-0,70*2*0,20 1,064 2*(2,45+2,84)*0,20-0,90*2*0,20 1,756 2*(2,45+1,61)*0,20-0,90*0,20 1,444 2*(4,60+2,34)*0,20-0,90*0,20 2,596 2*(17,25+7,00+2*2,70+2*2,83+2*0,70)*0,20-(0,90+1,25*2)*0,20 14,004 = 2.mezisoučet 32,94 vytažení na stěny - technické místnosti : 2*(5,67+5,38)*0,15-1,25*0,15 3,128 2*(2,50+2,71)*0,15-0,90*0,15 1,428 = 3.mezisoučet 4,556 Stavební část + výtah 20 z

21 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 132. SP Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,21 21 ÚRS 2013/I 712.: Povlakové krytiny 133. SP Hydroizolační stěrka na vnějších plochách včetně systémových detailů m2 118,83 21 markýza + střecha dvorku : 11,04*5,98+(7,00+24,98)*1,36 109,512 vytažení na stěny : (1,02+11,04+19,00)*0,30 9, SP Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením bodově m2 233, ÚRS 2013/I parozábrana : (10,91+11,61)*(7,33+3,03) 233, H Pás těžký asfaltovaný Glastek Al 40 Minerál m2 268, ÚRS 2013/I viz ; 233,307*1,15 268, SP Provedení povlakové krytiny střech do 10 podkladní vrstvy pásy na sucho m2 268, ÚRS 2013/I samolepící 22,32*10,16 226,771 vytažení na VZT : 2*(2,40+1,51)*0,30 2,346 vytažení na atiku : 2*(22,32+10,16)*2*0,30 38, SP Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 268, ÚRS 2013/I viz ; 268, , H Pás hydroizolační samolepící vysoce modifikovaný Glastek 30 m2 308, ÚRS 2013/I viz ; 268,093*1,15 308, H Pás asfaltový modifikovaný s Pe vložkou a posypem Elastek 40 Combi m2 308, ÚRS 2013/I viz ; 268,093*1,15 308, SP Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,15 21 ÚRS 2013/I 713.: Izolace tepelné 141. SP Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, m2 263, ÚRS 2013/I dílců, desek XPS 120 mm mm pod terén : 2*(23,12+10,96)*1,00 68,16 = 1.mezisoučet 68,16 XPS 100 mm - 1.P.P. : 2*(23,08+10,92)*2,20 149,6-1,50*0,75*3-3,375 = 2.mezisoučet 146,225 XPS 50 mm - atika shora : 2*(22,92+10,76)*0,20 13,472 = 3.mezisoučet 13,472 EPS 100 mm - atika z boku : 2*(22,32+10,16)*0,55 35,728 = 4.mezisoučet 35,728 Stavební část + výtah 21 z

22 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 142. H Deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 SF tl 50 mm m2 14, ÚRS 2013/I viz (3.mezisoučet); 13,472*1,05 14, H Deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 SF tl 100 mm m2 153, ÚRS 2013/I viz (2.mezisoučet); 146,225*1,05 153, H Deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 SF tl 120 mm m2 71, ÚRS 2013/I viz (1.mezisoučet); 68,160*1,05 71, H Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S tl 100 mm m2 37, ÚRS 2013/I viz (4.mezisoučet); 35,728*1,05 37, SP Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, m2 391,98 21 ÚRS 2013/I deskami 1 vrstva EPS tl. 80 mm - 1.P.P. : P01; 37,88 37,88 P02; 101,04 101,04 P03; 13,31 13,31 P04; 37,22 37,22 = 1.mezisoučet 189,45 kročejový polystyren tl. 30 mm - 1.N.P. : P11; 119,60 119,6 P12; 38,78 38,78 P13; 39,57 39,57 P14; 4,58 4,58 = 2.mezisoučet 202, H Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S tl 80 mm m2 198, ÚRS 2013/I viz (1.mezisoučet); 189,450*1,05 198, H Deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 tl 30 mm m2 212, ÚRS 2013/I viz (2.mezisoučet); 202,530*1,05 212, SP Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, m2 453, ÚRS 2013/I dílců, desek EPS 100 S - spádové klíny : 22,32*10,16 226,771 = 1.mezisoučet 226,771 EPS 150 S - tl. 140 mm : 22,32*10,16 226,771 = 2.mezisoučet 226, H Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S - spádové klíny m3 19, ÚRS 2013/I (22,32*10,16)*(0,02+0,14)/2*1,05 19, H Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S tl 140 mm m2 238,11 21 ÚRS 2013/I 22,32*10,16*1,05 238, SP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,95 21 ÚRS 2013/I 7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 153. SP SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xH2DF 15 mm m 5,2 21 ÚRS 2013/I viz. detail B : 2*2,60 5, SP SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2DF 15 mm m 5,2 21 ÚRS 2013/I viz detail G : 2*2,60 5,2 Stavební část + výtah 22 z

23 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 155. SP SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm profil CD+UD včetně zvukové m2 194,7 21 ÚRS 2013/I izolace a parozábrany P01; 37,88 37,88 P04; 37,22 37,22 P11; 119,60 119, SP SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 100 mm profil CD+UD včetně zvukové m2 192,7 21 ÚRS 2013/I izolace a parozábrany P02; 101,04 101,04 P03; 13,31 13,31 P12; 38,78 38,78 P13; 39,57 39, SP Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 1,52 21 ÚRS 2013/I 764.: Konstrukce klempířské 158. SP K/1 Oplechování atiky TiZn plech 0,7 mm rš 400 mm včetně separační vrstvy a m 67,2 21 kotevních prvků 159. SP K/2 Okapní plech (oplechování kraje markýzy) TiZn plech 0,7 mm včetně m 45,6 21 kotevních prvků 160. SP K/3 Půlkruhový podokapní žlab TiZn plech 0,7 mm pr. 160 mm včetně čel, lomů m 51,5 21 a háků 161. SP K/4 Dešťový svod TiZn plech 0,7 mm pr. 100 mm včetně objímek, kotlíku a m 6,4 21 lapače nečistot 162. SP K/5 Oplechování prostupů VZT potrubí TiZn plech 0,7 mm rš dle ČSN včetně připevňovacích prvků kus 1, : Konstrukce truhlářské 163. SP T/1 Kuchyňská linka šířky 1750 mm vybavená dřezem včetně horních nízkých skříněk kus 1, : Výplně otvorů vnitřní 164. SP 01/P Dveře vnitřní 1kř 800x1970 mm otočné hladké plné + zárubeň HSE-U 115 kus 21 mm 165. SP 01/L Dveře vnitřní 1kř 800x1970 mm otočné hladké plné + zárubeň HSE-U 115 kus 3,0 21 mm 166. SP 02/P Dveře vnitřní 1kř 700x1970 mm otočné hladké plné WC + zárubeň HSE-U kus 3, mm 167. SP 02/L Dveře vnitřní 1kř 700x1970 mm otočné hladké plné WC + zárubeň HSE-U kus 4, mm 168. SP 03/P Dveře vnitřní 1kř 700x1970 mm otočné hladké plné + zárubeň HSE-U 115 kus 21 mm 169. SP 03/L Dveře vnitřní 1kř 700x1970 mm otočné hladké plné + zárubeň HSE-U 115 kus 1,0 21 mm 170. SP 04/P Dveře vnitřní 1kř 700x1970 mm otočné hladké plné WC + zárubeň HSE-U 240 mm kus 21 Stavební část + výtah 23 z

24 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 171. SP 04/L Dveře vnitřní 1kř 700x1970 mm otočné hladké plné WC + zárubeň HSE-U 240 mm 172. SP 05/P Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké plné + zárubeň HSE-U 115 mm 173. SP 05/L Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké plné + zárubeň HSE-U 115 mm 174. SP 06/P Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké plné + zárubeň HSE-U 240 mm 175. SP 06/L Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké plné + zárubeň HSE-U 240 mm 176. SP 07/P Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké plné EW 15 DP3 + zárubeň HSE-U 240 mm 177. SP 07/L Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké plné EW 15 DP3 + zárubeň HSE-U 240 mm 178. SP 08/P Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké 2/3 sklo + zárubeň HSE-U 240 mm 179. SP 08/L Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké 2/3 sklo + zárubeň HSE-U 240 mm 180. SP 09/P Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké 2/3 sklo + zárubeň HSE-U 115 mm 181. SP 09/L Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké 2/3 sklo + zárubeň HSE-U 115 mm 182. SP 10/P Dveře vnitřní 1kř 800x1970 mm otočné hladké 2/3 sklo + zárubeň HSE-U 240 mm 183. SP 10/L Dveře vnitřní 1kř 800x1970 mm otočné hladké 2/3 sklo + zárubeň HSE-U 240 mm 184. SP 11/P Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké 2/3 sklo + zárubeň HSE-U 240 mm 185. SP 11/L Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké 2/3 sklo + zárubeň HSE-U 240 mm 186. SP 12/P Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké 2/3 sklo + zárubeň HSE-U 115 mm 187. SP 12/L Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké 2/3 sklo + zárubeň HSE-U 115 mm 188. SP 13/P Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké plné + zárubeň HSE-U 240 mm 189. SP 13/L Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké plné + zárubeň HSE-U 240 mm 190. SP 14/P Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké plné EW 30 DP3 + zárubeň HSE-U 115 mm 191. SP 14/L Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké plné EW 30 DP3 + zárubeň HSE-U 115 mm 192. SP 15/P Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké plné plech + zárubeň HSE-U 115 mm 193. SP 15/L Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké plné plech + zárubeň HSE-U 115 mm kus 1,0 21 kus 21 kus 2,0 21 kus 21 kus 2,0 21 kus 1,0 21 kus 21 kus 1,0 21 kus 21 kus 21 kus 1,0 21 kus 21 kus 1,0 21 kus 1,0 21 kus 21 kus 21 kus 1,0 21 kus 21 kus 1,0 21 kus 1,0 21 kus 21 kus 21 kus 1,0 21 Stavební část + výtah 24 z

25 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 194. SP 16/P Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké plné plech + zárubeň HSE-U 115 mm 195. SP 16/L Dveře vnitřní 1kř 900x1970 mm otočné hladké plné plech + zárubeň HSE-U 115 mm 196. SP 17/P Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké prosklené EW 15 DP3 + zárubeň HSE-U 115 mm 197. SP 17/L Dveře vnitřní 2kř 1250x1970 mm otočné hladké prosklené EW 15 DP3 + zárubeň HSE-U 115 mm kus 21 kus 1,0 21 kus 1,0 21 kus : Výplně otvorů vnější 198. SP F/01 Okno plast 1kř otevíravé a sklápěcí 1000/1000 mm včetně vnitřního a kus 2,0 21 vnějšího parapetu 199. SP F/02 Okno plast 1kř otevíravé a sklápěcí 1000/1000 mm včetně vnitřního a kus 1,0 21 vnějšího parapetu 200. SP F/03 Okno plast 1kř sklápěcí 1850/750 mm včetně vnitřního a vnějšího parapetu kus 1, SP F/04 Okno plast 1kř sklápěcí 1850/1000 mm včetně vnitřního a vnějšího parapetu kus 4, SP F/05 Okno plast 1kř sklápěcí 1850/1000 mm včetně vnitřního a vnějšího parapetu kus 2, SP F/06 Okno plast 1kř sklápěcí 1850/1000 mm včetně vnitřního a vnějšího parapetu kus 1, SP F/07 Okno plast 2kř sklápěcí + fix 1850/1750 mm včetně vnitřního a vnějšího kus 1,0 21 parapetu 205. SP F/08 Okno plast 2kř otevíravé a sklápěcí + fix 2600/1500 mm včetně vnitřního a kus 1,0 21 vnějšího parapetu 206. SP F/09 Dveře plast 2kř otevíravé a sklápěcí + fix 2600/2200 mm kus 1, SP F/10 Okno plast 1kř sklápěcí 1500/750 mm včetně vnitřního a vnějšího parapetu kus 3, SP F/11 Dveře plast 2kř otevíravé + fix s nadsvětlíkem 1400/2600 mm kus 1, SP F/12 Dveře plast 2kř otevíravé + fix s nadsvětlíkem 1400/2600 mm kus 1, SP F/13 Dveře plast 2kř otevíravé + fix s nadsvětlíkem 1400/2600 mm kus 1, : Konstrukce zámečnické 211. SP Z/1 Madlo na schodišti nerez trubka pr. 45 mm včetně kotvení do zdiva m 14, SP Z/2 Konstrukce pro popínavé rostliny - Pz jekl 1036,80 kg + Pz Kari síť 100/100/6 kus 1,0 21 mm 71,00 m SP Z/3 Rám do podlahy kolem váhy 1000x800 mm žárový zinek + nátěr kus 1, SP Z/4 Zábradlí ocelové dvoutrubkové pr. 45 mm 2x sloupek 2x vodorovná trubka + m 1,0 21 2x nátěr 215. SP Z/5 Poklop revizní šachty protizápachový z Al profilů 600x900 mm rám pro betonovou výplň kus 1, : Ostatní výrobky Stavební část + výtah 25 z

26 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 216. SP OST 1 Sklepní světlík pochůzný 1500x1200x600 mm včetně roštu, odvodnění a kus 3,0 21 nástavců 217. SP OST 2 Vnější čistící rohož 1200x800 mm polymerbetonový box s ocelovým Pz kus 3,0 21 škrabákem + rohož 218. SP OST 3 Vnitřní čistící zóna zapuštěná v podlaze 1200x800 mm s Al zápustným kus 3,0 21 rámem 219. SP OST 4 Odvětrání výtahové šachty plastová trubka DN200 s dešťovou krytkou kus 1, SP OST 5 Provozní žebřík dl. 4,5 m dvoudílný vysouvací žárově pozinkovaný kotvený kus 1,0 21 do fasády 221. SP OST 6 Plechová hydrantová skříň s tvarově stálou hadicí DN25 délky 20 m kus 1, SP OST 7 Plechová hydrantová skříň s tvarově stálou hadicí DN15 délky 20 m kus 1, SP OST 8 Ocelový žebřík do prohlubně u jímky rozdíl podlah v=1,15m kotvený do ŽB kus 1,0 21 stěny 224. SP OST 9 Revizní dvířka nerez plech 200x200 mm zavírání na čtyřhran kus 2, SP OST 12 Nerezová schránka na dopisy velikosti A4 kus 1, SP OST 13 Revizní dvířka SDK typová bílá k uzavíracím armaturám kus 20, SP OST 14 Revizní dvířka do stěn 300x300 mm kovová bílá k uzavíracím armaturám kus 12, SP OST 15 Dilatační podlahová lišta zabetonovaná v úrovni podlahy m 60, SP OST 16 Podlahová lišta pod dveřním křídlem na styku dvou různých druhů podlah - m 8,0 21 hliníkové provedení 771.: Podlahy z dlaždic 230. SP Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 12,42 21 ÚRS 2013/I schodiště : 18*1,50*(0,18+0,28) 12, SP Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo m 27,0 21 ÚRS 2013/I š do 300 mm 18*1,50 27, SP Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v m 27,0 21 ÚRS 2013/I do 200 mm 18*1,50 27, SP Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 139,82 21 ÚRS 2013/I P02; 101,04 101,04 P12; 38,78 38, SP Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním m2 157,48 21 ÚRS 2013/I lepidlem P01; 37,88 37,88 P11; 119,60 119, SP Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní m 16,56 21 ÚRS 2013/I lepidlo v do 90 mm 2*18*(0,18+0,28) 16, SP Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 141,11 21 ÚRS 2013/I 1.P.P. : Stavební část + výtah 26 z

27 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 0.04 : 2*(4,58+4,54)-0,90 17, : 2*(14,85+2,55)-0,70*2-0,80*0,90*5-1,25*2 27, : 2*(12,49+4,54)-0,90 33, : 2*(3,55+2,60)-0,90 11, : 2,20+1,83+3,70+1,55-1,25 8,03 1.N.P. : 1.01 : 2*(1,93+2,09)-0,70-0,80*2-1,20 4, : 2*(3,13+1,80)-0,80-1,25-1,20 6, : 1,59+1,50+2*1,68+1,56-1,25-1,40-0,90 4, : 2*(3,64+3,43)-0,90 13, : 2*(9,01+1,68)-0,70-0,80-0,90*4-1,25 15, H Schodové tvarovky s protiskluznou drážkou dle standardu PD m2 8, *1,50*0,28*1,1 8, H Dlažba keramická hladká 300/300/9 mm dle standardu PD m2 184, (101,04+38,78)*1,1 153,802 podstupnice : 18*1,50*0,18*1,3 6,318 řezaný sokl : viz ; 16,560*0,08*1,9 2,517 viz ; 141,110*0,08*1,9 21, H Dlažba keramická protiskluzná 300/300/9 mm dle standardu PD m2 173, (37,88+119,60)*1,1 173, SP Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 6,58 21 ÚRS 2013/I 776.: Podlahy povlakové 241. SP Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa m2 52,88 21 ÚRS 2013/I P03; 13,31 13,31 P13; 39,57 39, SP Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 52,88 21 ÚRS 2013/I 13,31+39,57 52, H Krytina podlahová PVC homogenní zátěžová tl 2,0 mm m2 58, (13,31+39,57)*1,1 58, SP Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 52,24 21 ÚRS 2013/I 0.10 : 2*(3,73+3,55)-0,80 13, : 2*(5,44+3,68)-0,80-2,60 14, : Stavební část + výtah 27 z

28 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava 2*(3,85+3,13)-0,80*2 12, : 2*(2,40+3,64)-0,80 11, H Lišta speciální soklová PVC samolepící 15 x 50 mm m 57, viz ; 52,240*1,1 57, SP Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,38 21 ÚRS 2013/I 777.: Podlahy lité 247. SP Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné systém silnovrstvý nátěr m2 45, včetně penetrace podkladu P04; 37,22 37,22 vytažení na stěny : 2*(5,38+5,67+2,50+2,71)*0,15 4,878 -(0,90+1,25)*0,15-0,323 P05; 2,88 2,88 vytažení na stěny : 2*(1,60+1,80)*0,15 1, SP Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 0,8 21 ÚRS 2013/I 781.: Obklady keramické 249. SP Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 380, ÚRS 2013/I viz (1.mezisoučet); 380, , H Obklad vnitřní keramický dle standardu PD m2 418, viz ; 380,004*1,1 418, SP Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,37 21 ÚRS 2013/I 783.: Nátěry 252. SP Nátěry syntetické ocelových zárubní barva dražší matný povrch 1x m2 38, ÚRS 2013/I antikorozní, 1x základní, 2x (2*2,00+0,70)*0,30*9 12,69 (2*2,00+0,80)*0,30*4 5,76 (2*2,00+0,90)*0,30*8 11,76 (2*2,00+1,25)*0,30*5 7, : Malby 253. SP Dvojnásobné bílé malby na omítky ze směsí otěruvzdorných fungicidních v m2 705, ÚRS 2013/I místnostech v do 3,80 m viz (1.mezisoučet); 47,200 47,2 viz (2.mezisoučet); 657, , SP Dvojnásobné bílé malby na SDK ze směsí otěruvzdorných fungicidních v m2 391,56 21 ÚRS 2013/I místnostech v do 3,80 m opláštění : 2*0,80*2,60 4,16 podhledy : viz ; 194, ,7 Stavební část + výtah 28 z

29 Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH Cenová soustava viz ; 192, , SP Dvojnásobné bílé malby na omítky ze směsí omyvatelných fungicidních v m2 12, ÚRS 2013/I místnostech v do 3,80 m ostění otvorů : viz (3.mezisoučet); 12,848 12,848 TZ3.: Výtahy, parkovací systémy 256. SP VYTAH Dodávka a montáž lanového bezstrojovnového výtahu pro 8 osob (630 kg) 2 stanice šachta 7,95 m kus 1,0 21 Stavební část + výtah 29 z

30 MS Horoměřice Silnoproud Pol.č Popis výkonu Jednotka Množství dle Quantity to Jednotková cena Unit price Cena Price Cena celkem Total price Mezisoučty Subtotals Poznámka Item Work Description Unit no. Designer Contractor Kč Kč Kč Kč Projektant Dodavatel Dodávka Montáž Dodávka Montáž Kč Kč Notice SVÍTIDLA A Zářivkové 4x18W např. MODUS ks 24 0,- B Zářivkové 2x49W IP54 např. MODUS P ks 32 0,- C Kruhové 2x26W např. MODUS SPMA ks 6 0,- D Zářivkové 1x36W IP54 např. MODUS P ks 11 0,- E Zářivkové 2x18W např. MODUS ks 2 0,- Venkovní se stožárem např. Siteco Mushroom ks 1 0,- N Nouzové např. MODUS Panorama ks 5 0,- PŘÍSTROJE Vypínač ks 15 0,- Dvojvypínač ks 8 0,- Schodišťový přepínač ks 10 0,- Křížový přepínač ks 5 0,- Tlačítko ks 15 0,- Dvojzásuvka ks 82 0,- Venkovní zásuvka ks 0 0,- Předvypínač ks 8 0,- Trojfázová zásuvka ks 6 0,- Přístrojové krabice ks 149 0,- Rozdělovací krabice ks 261 0,- KABELY CYKY 3Jx1,0 m 100 0,- CYKY 3Jx1,5 m 972 0,- CYKY 3Jx1,5 venkovní m 60 0,- CYKY 3Ox1,5 m 795 0,- CYKY 3Jx2,5 m 970 0,- CYKY 3Jx2,5 venkovní m 200 0,- CYKY 5Jx2,5 m 150 0,- CYKY 5Jx6 m 60 0,- CYKY 5Jx10 m 120 0,- CYKY 5Jx16 m 150 0,- CYKY 5Jx25 m 80 0,- CYKY- 4Jx venkovní m 80 0,- CY6 venkovní m 60 0,- CY6 m 350 0,- Chránička m 30 0,- Instalační trubka m 500 0,- Kabelový žlab m 30 0,- ROZVADĚČE Silnoproud 30 z

31 MS Horoměřice Silnoproud Pol.č Item no. 1 Množství dle Jednotková cena Cena Cena celkem Mezisoučty Popis výkonu Jednotka Poznámka Quantity to Unit price Price Total price Subtotals Projektant Dodavatel Dodávka Montáž Dodávka Montáž Work Description Unit Kč Kč Notice Designer Contractor Kč Kč Kč Kč Elektroměrový RE1 - vis v.č. 03 ks 1 0,- RH - vis v.č. 04 3F Vypínač 250 A ks 1 0,- 3P pojistkový odpojovač s pojistkami 100 A ks 1 0,- Svodič přepětí ks 1 0,- 3F Jistič B/63 A ks 2 0,- 3F Jistič B/50 A ks 1 0,- 3F Jistič B/40 A ks 2 0,- 3F Jistič B/32 A ks 2 0,- 3F Jistič B/25 A ks 1 0,- 3F Jistič B/20 A ks 0 0,- 3F Jistič B/16 A ks 7 0,- 4P poudovým chr. 16 A s v. pr. 30mA ks 6 0,- 1F Jistič B/6 A ks 2 0,- 1F Jistič B/10 A ks 3 0,- 1F Jistič B/16 A ks 4 0,- 1F Jistič B/10 A s poudovým chr. 30mA ks 2 0,- 1F Jistič B/16 A s poudovým chr. 30mA ks 34 0,- spínací hodiny ks 1 0,- impulzní relé ks 3 0,- stykač 2 spín. kont. ks 1 0,- Svorkovnice PE ks 4 0,- Svorkovnice N ks 4 0,- Pomocný isolovaný vodič CY 1,5 m 4 0,- Propojovací hřebínek ks 4 0,- Rozvaděč nástěnný s din lištami 120x800x400mm (např. OEZ NP ) ks 1 0,- Hromosvod Drát FeZn 8 mm m 200 0,- Podpěra vedení ks 350 0,- Svorka univerzální ks 100 0,- Jímací tyč 2m ks 4 0,- Strojený jímač ks 3 0,- Svod (ZS, OÚ, US) ks 4 0,- Uzemnění Pásek FEZN 30x4 m 150 0,- Svařovasné spoje ks 10 0,- Vývody ks 5 0,- Podružný montážní materiál - 1 0,- Revize - 1 0,- Předávací dokumenty - 1 0,- Silnoproud 31 z

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE II. ETAPA 2010 - ( TERMÍN REALIZACE 19.4.2010 16.8.2010) Cena celkem bez DPH za soubor prací a materiálu - SO 01-staveb.úpravy sut.na archivy. - SO 02-odvod

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 04/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Soupis výkonů ozn. přílohy B VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 16. zasedání dne 25. 5. 2015 USNESENÍ č. 129/15/RMČ k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah v nově rekonstruovaných, dispozičně

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Snížení energetické náročnosti TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: 0.0.05 Objednavatel: IČ: 0076 Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 DIČ: CZ0076 Zhotovitel: IČ: 09306

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr 15.6.2016 Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář FAKULTA_HUMANITNICH_STUDII_UK_20160615_VDS_REVIZE_R.02 Založená nabídka Verze Zpracovatel verze Zodpovědná

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ Část: Č.P. Celkem CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ 1 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ 2 SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ 3 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE 4 DEMONTÁŽE 5 DODÁVKA ROZVADĚČŮ 6 DOPRAVA

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2012/51 Vodojem věznice Velké Přílepy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více