Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, Kaplice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice"

Transkript

1 Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino : Zemní práce SP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 7,409 7, , Zemní práce pro okapový chodník Okapový chodníček šířky 0,5 m; 0,2*0,5*(39,17+26,02+8,9) 7, SP R01 Hloubení rýh pro pro uložení chráničky v hornině tř. 3 m 74,09 74,09 199, Chránička pro optický kabel; 39,17+26,02+8,9 74,09 3. SP Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,409 7, , SP Uložení sypaniny na skládky m3 7,409 7,409 15, SP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 13,336 13, , Přebytečná zemina; 7,409*1,8 13, SP Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 37,045 37,045 10, Úprava podloží pod okapový chodník 37,045 37, : Svislé konstrukce SP Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na m3 2,406 2, , MVC Zazdívky ve stávajícím zdivu 1. NP 0,3*(0,5*1,5+1,45*2,2+1,5*1,6) 1,902 Zazdívky ve stávajícím zdivu 2. NP 0,35*1,2*1,2 0, : Úpravy povrchu SP Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 37,045 37, , Okapový chodníček šířky 0,5 m; 0,5*(39,17+26,02+8,9) 37, : Omítky vnitřní H 415Hn Lišta s tkaninou okenní - LT 2,4/9 EKO, 2,4 m - 9 mm, balení 72 bm bm 9,8 10,00 10,78 29, NP - dřevěné výplně 1+2,4*2+1+1,5*2 9,8 10. H Lišta začišťovací pro tenkovrstvé omítky č mm m 48,0 10,00 52,8 18, U vyměňovaných oken bez změny rozměru; 74,1-26,1 48,0 11. SP Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 7,03 7,03 180, Na nových dozdívkách ve stávajících stěnách Chodba; 1,45*2,2+1,5*1,6 5,59 2. NP kancelář; 1,2*1,2 1, SP Vápenocementová omítka štuková jednovrstvá hladkých vnitřních stěn m2 48,49 48,49 220, nanášená ručně Přeštukování všech vnitřních omítek místností dotčených stavební úpravou 2. NP kancelář - stěna u oken; 2,6*5,7-1,2*1,2*2 11, z

2 Chodba dotčené stěny; 3*(5*2+2,05)-(1*2,4+1,45*2) 30,85 Strojovna VZT; 3*2,4-1*1,5 5,7 13. SP Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 3,0 3,0 434, Omítka na dozdívkách strojovna VZT; 1 1,0 Chodba po vybouraných příčkách; 2 2,0 14. SP Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 2,45 2,45 405, Chodba; 0,25*(1+2,4*2) 1,45 Strojovna VZT; 0,25*(1+1,5*2) 1,0 15. SP Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 48,0 48,0 52, U výměny oken do stávajících neupravovaných otvorů Strojovna VZT; 0,9+1,5*2 3,9 Sociály; 0,9*5+1,2*5*2 16,5 2. NP kinosál; (0,9+0,45*2)*2 3,6 Kancelář; 1,2*3*2 7,2 Sociál; 0,6*2+1,2*2*2 6,0 Chodba; 1,2*3*3 10,8 16. SP Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 57,8 57,8 8, Ošetření napojení omítky na rám okna z vnitřní strany U vyměňovaných oken bez změny rozměru výplně; 74,1-26,1 48,0 U nově zřizovaných a upravovaných otvorů; 54,1-44,3 9,8 0062: Omítky vnější H Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm m2 21,244 5,00 22,306 41, Na zateplení říms Pohled jižní; 24,56*(0,2*2+0,25) 15,964 Pohled západní; (7,8+1)*3*0,2 5, H Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm m2 464,38 5,00 487, , Dle montáže KZS; 647, , ,044 Odpočet desek Perimetr; -51,996+16,332-35, H 419Kn EPS - perimetrická deska DEKPERIMETER SD PLUS - 160mm m3 5,706 5,00 5, , První vrstva KZS u terénu PERIMETR 160; (0,6*(1,2+26,02+19,42+8,02+0,85+31,15)-16,332)*0,16 5, H Profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 57,85 10,00 63,635 23, Výplně otvorů dle montáže; 1+2,4*2+1+1,5*2+0,95+1,5*2+1,5*3+0,45*2*2+0,9*2+3,6+2,5*2+1,5*2+2,65*2+4,7+2,65*2+1,2*4+2,65*8+0,9*5+1,2*10+1,2*3*5+0,6*2+1,2*4 115,25 1. Etapa; -57,4-57,4 21. H Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 167,97 10,00 184,767 9, Rohové lišty Pohled jižní; plochy; 4,3+4,35*2+3,05+1,2+0,9*2+5,91 24,96 Římsa; 24,56*2+8,8*2 66,72 Pohled východní plochy; 37,97+3,55+4,75+1,2+1,45+2,77 51,69 Pohled severní plochy; 17,76*2+2,65*2+4,24+4,8+2,42*2+4 58,7 Pohled východní plochy; 4,25+0,7+2,77+3,03+3,35+4,34 18,44 Výplně otvorů; 1+2,4*2+1+1,5*2+0,95+1,5*2+1,5*3+0,45*2*2+0,9*2+3,6+2,5*2+1,5*2+2,65*2+4,7+2,65*2+1,2*4+2,65*8+0,9*5+1,2*10+1,2*3*5+0,6*2+1,2*4 115,25 1. Etapa; -167,79-167, z

3 22. H Připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, m 15,5 10,00 17,05 28, délka 2 m Dtto oplechování parapetů; 33,1 33,1 1. Etapa; - 17,6-17,6 23. H Lišta soklová zakládací U 16 cm, 1,0/200 cm m 75,08 10,00 82,588 49, Dle montáže;131,1 131,1 1. Etapa; -56,02-56, SP Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 461, , , Vyspravení plochy před aplikací zateplovacího systému Po odsekání keramického obkladu; 442,56 442,56 Po odsekání mozaikového obkladu;133, ,052 18, SP Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 57,85 57,85 8, Výplně otvorů; 1+2,4*2+1+1,5*2+0,95+1,5*2+1,5*3+0,45*2*2+0,9*2+3,6+2,5*2+1,5*2+2,65*2+4,7+2,65*2+1,2*4+2,65*8+0,9*5+1,2*10+1,2*3*5+0,6*2+1,2*4 115,25 1. Etapa; - 57,4-57,4 26. SP Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 500, , , Pohled jižní; 1. NP; 66,2-(1*2,4+1,5*1,5+1*1,5+0,95*1,5) 58, NP; 3,65*11,52-0,9*0,45*2 41,238 Pohled východní 2. NP; (4,3+3,77)/2*22,37+(2,85+2,72)/2*6,75-104,742 (1,2*1,2*2+0,6*1,2*2) Pohled severní 2. NP; 2,27*7,62+2,4*3,9+1,22*11,52-1,2*1,2*2 37,832 Pohled západní 27,2-0,9*1,2*5+8,57+225,83-1,2*1,2+3,35*0,85 257, SP Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových m 100,08 100,08 60, desek tl do 80 mm Zateplení římsy, každá strana římsy samostatně; Pohled jižní; 24,56*3 73,68 Pohled západní; (7,8+1)*3 26,4 28. SP Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 75,08 75,08 28, Pohled jižní; 19,42+11,52 30,94 Pohled západní; 8,02+0,85+31,15+3,3+0,82 44, SP Montáž ostatních lišt zateplení m 293,86 293,86 6, Rohové lišty Pohled jižní; plochy; 4,3+4,35*2+3,05+1,2+0,9*2+5,91 24,96 Římsa; 24,56*2+8,8*2 66,72 Pohled východní plochy; 37,97+3,55+4,75+1,2+1,45+2,77 51,69 Pohled severní plochy; 17,76*2+2,65*2+4,24+4,8+2,42*2+4 58,7 Pohled východní plochy; 4,25+0,7+2,77+3,03+3,35+4,34 18,44 Výplně otvorů; 1+2,4*2+1+1,5*2+0,95+1,5*2+1,5*3+0,45*2*2+0,9*2+3,6+2,5*2+1,5*2+2,65*2+4,7+2,65*2+1,2*4+2,65*8+0,9*5+1,2*10+1,2*3*5+0,6*2+1,2*4-57,4 57,85 Parapetní profil; 33,1-17,6 15,5 30. SP Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších m2 523, , , stěn Plochy fasádní; 647, , , z

4 Římsy; Pohled jižní; 24,56*(0,2+0,25) 11,052 Pohled západní; (7,8+1)*0,2*2 3,52 Ostění u oken; 115,25*0,16-9,184 9, SP Ochranný nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších stěn z pohledového betonu m2 3,08 3,08 137, ručně Úprava pohledového betonu na soklu Pohled jižní; 2,68+0,4 3, SP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 461, ,415 15, Po odstranění obkladů stěn Po odsekání keramického obkladu; 442,56 442,56 Po odsekání mozaikového obkladu;133, ,052 18, : Ostatní konstrukce a práce H Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 166,98 1,00 168,65 29, Okapový chodníček šířky 0,5 m; (0,5+39,17+26,02+8,9*2)*2 166, SP Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 83,49 83,49 189, Okapový chodníček šířky 0,5 m; 0,5+39,17+26,02+8,9*2 83, SP Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 m2 37,045 37,045 38, g/m2 - Ochrana proti prorůstání plevele Okapový chodníček šířky 0,5 m; 0,5*(39,17+26,02+8,9) 37, SP R01 Výpomoce HSV u řemesel hod 10,0 10,0 250, SP Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 47,59 47,59 50, Dtto podlahová plocha; 21,89+1,35+1,22+16,82+6,31 47, : Lešení SP Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 m2 649,76 649,76 47, kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Na fasádu Pohled severní a jižní; 190*2 380,0 Pohled západní a východní; 300*2 600,0 1. Etapa; - 330,24-330, SP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m , ,2 0, m za první a ZKD den použití Předpoklad 45 dnů; 45*649, ,2 40. SP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 m2 649,76 649,76 16, kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Dtto montáž; 649,76 649, SP Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 649,76 649,76 2, Dtto lešení; 649,76 649, SP Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m , ,2 0, ,76* ,2 43. SP Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 649,76 649,76 1, Dtto montáž; 649,76 649, : Bourací práce SP Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu m3 1,444 1, , z

5 Vybourání konstrukce původní rampy a schodiště 0,35*3,75*1,1 1, SP Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - Včetně zárubní m2 6,355 6,355 99, ,1*2,05 6, SP Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm m 11,2 11,2 88, Pohled severní; 11,2 11,2 47. SP Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 2,295 2, , Vybourání stávajících větracích žaluzií Pohled jižní; 0,45*0,9*2+0,95*1,5+0,2*0,3 2, SP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 m3 0,558 0, , mm Vybourání otvoru pro dveře do chodby z rampy; 0,3*(1*2,4-0,9*0,6) 0, SP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 m3 0,18 0,18 715, mm Odbourání parapetů u oken severní fasády v 1. NP 0,5*(0,15*1,2*2) 0, SP Bourání obkladů z mozaiky plochy přes 1 m2 m2 18,855 18,855 64, Odsekání mozaikového obkladu vnějších stěn Pohled západní; 7,7*3,15-0,9*1,2*5 18, SP Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 442,56 442,56 63, Odsekání keramického obkladu vnějších stěn Pohled severní; 43,8-1,2*1,2*3 39,48 Pohled východní 2. NP; 85,08+17,47-(1,2*1,2*2+0,6*1,2*2) 98,23 Pohled západní; 2,65*3,3+207,2-1,2*1,2 214,505 Pohled jižní 1. NP; 19,1*3-(0,6*0,9+1,5*1,5*2+0,95*1,5) 50,835 Pohled jižní 2. NP; 3,6*11,2-0,9*0,45*2 39, SP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 55,006 55, , SP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 770, ,084 15, D0 15 km; 14*55, , SP Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 55,006 55, , SP Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 55,006 55,006 9, SP Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce t 43,65 43,65 180, (skládkovné) 55,006-3,266-4,264-3,826 43, SP Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na t 3,266 3, , skládce (skládkovné) Sejmuté lepenky; 3,266 3, SP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,264 4, , ,964+2,075+0,076+0,149 4, SP Poplatek za uložení betonového a kamenného odpadu na skládce t 3,826 3, , (skládkovné) 3,826 3, : Přesun hmot HSV SP Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 41,919 41, , z

6 021: Silnoproud MP R01 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně - m 77,795 77, , Včetně dodávky chráničky a opískování V trase okapového chodníku; (39,17+26,02+8,9)*1,05 77, MP 210R00001 Nový hromosovod soubor 1,0 1, , : Povlakové krytiny H 479Ln Modifikovaný asfaltový hydroizolační pás ELASTEK 50 - SPECIAL DEKOR m2 368,948 10,00 405, , modrozelený (role/5m2) Vrchní vrstva střešního pláště; 970,857+74, ,38 1. Etapa; - 676, , H 479Ln Oxidovaný asfaltový pás DEKGLASS - G200 S40 (role/10m2) m2 322,593 10,00 354,852 69, Podkladní pás střechy; 970, , Etapa; -648, , SP Odstranění povlakové krytiny střech do 10 dvouvrstvé m2 322, ,593 25, Odstranění stávajících izolačních vrstev na střeše; 970, ,777 2,8*38,6 1. Etapa; - 540, , SP Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 645, ,185 74, Podkladní pás G200 S 40; 970,857 24,66*6,15+22,42*11,52+6,7*7,62+3,9*3,4+3,59*7,62+6,89*4,75+0,85* 0,82+10,55*32,71+2,64*32,71+(14,1*2+0,5*2)*0,15 Vrchní pás Elastek; 970,857 24,66*6,15+22,42*11,52+6,7*7,62+3,9*3,4+3,59*7,62+6,89*4,75+0,85* 0,82+10,55*32,71+2,64*32,71+(14,1*2+0,5*2)*0,15 1. Etapa; , , SP Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 46,355 46, , Vytažení vrchní asf. Pásu na konstrukci atiky; 0,4*(39,17-28,168 0,46+6,15+26,02-0,46) Vytažení vrchní asf. Pásu na stěny vyšší části budovy; 46,355 0,25*(11,2+11,52+3,3)+11,05+28,8-1. Etapa; - 28,168-28, SP Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,15 3, , : Izolace tepelné H 279Kx Kombinovaný tepelněizolační dílec s asfaltovým pásem POLYDEK EPS100 m2 322,593 3,00 332, , TOP - 160mm 1x1,3 Dle montáže; 970, , Etapa; - 648, , SP Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, m2 322, , , pásů, dílců, desek Nalepení kompetence dílce; 970,857 24,66*6,15+22,42*11,52+6,7*7,62+3,9*3,4+3,59*7,62+6,89*4,75+0,85* 0,82+10,55*32,71+2,64*32,71+(14,1*2+0,5*2)*0,15 1. Etapa; -648, , z

7 71. SP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,95 1, , : Ústřední topení SP 73035R001 Kompletní řešení ústředního vytápění v objektu (doplnění 2 ks radiátorů jejich soubor 1,0 1, , připojení a regulace) Kompletní řešení ÚT včetně demontáží; 1 1,0 764: Konstrukce klempířské SP Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 30 plocha přes 25 m2 247,52 247,52 33, m2 Demontáž krytiny nad kinosálem; 22,1*11,2 247, SP Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 19,2 19,2 33, Parapety stávajících oken; 35,7 1,2*6+0,6*2+0,9*5+1,2*4+1,2*4+1,5*4+1,5*2+0,6+3,6 1. Etapa; -16,5-16,5 75. SP Demontáž oplechování říms rš do 500 mm m 31,5 31,5 22, ,5+7,85+1,15+3,9+7,3+11,2 53,9 1. Etapa; -22,4-22,4 76. SP Oplechování parapetu Lindab rš 250 mm m 15,5 15,5 209, Parapety u oken 1. Etapa; -17,6-17,6 1+1,5+0,9*5+1,2*5+0,6*2+3,6+1,5*2+4,7+1,2*4 30,3 Parapety u žaluzií 1+0,9*2 2,8 77. SP Oplechování říms Lindab rš 330 mm m 33,4 33,4 231, Pohled jižní; 24,6 24,6 Pohled západní; 8,8 8,8 78. SP R03 Oplechování okapů Lindab rš 200 mm m 56,67 56,67 198, Dle žlabů; 11,52+20,49+24,66 56, SP Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 87 mm - Včetně objímek m 5,0 5,0 693, ,6+2,4 5,0 80. SP Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm - Včetně objímek m 7,21 7,21 715, Dle výkresů střechy a pohledů; 3,56+3,65 7, SP Odpadní trouby Lindab výtokové koleno UTK D 87 mm kus 2,0 2,0 261, ,0 82. SP Odpadní trouby Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm kus 2,0 2,0 287, ,0 83. SP Odpadní trouby Lindab výtokové koleno UTK D 120 mm kus 2,0 2,0 539, ,0 84. SP Odpadní trouby Lindab odskok SOKN D 100 mm kus 2,0 2,0 786, ,0 85. SP Žlaby Lindab podokapní půlkruhové R velikost 125 mm s háky KFL m 11,52 11,52 495, Na menších střechách; 3,9+7,62 11, SP Žlaby Lindab podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky KFL m 20,49 20,49 528, Dle výkresu střechy; 1,05+1,02+6,9+11,52 20, SP Žlaby Lindab kotlík SOK k půlkruhovým žlabům velikost 125 mm kus 2,0 2,0 198, U žlabů RŠ 250; 2 2,0 88. SP Žlaby Lindab kotlík SOK k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm kus 2,0 2,0 225, U žlabů RŠ 330; 2 2,0 7 z

8 89. SP Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1,56 1, , : Konstrukce truhlářské H Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m m 4,6 4,6 466, NP; 1 1,0 2. NP; 2*0,6+2*1,2 3,6 91. H Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,45 x 1 m m 5,7 5,7 613, NP; 0,9*5 4,5 2. NP; 1,2 1,2 92. H 61110R01 EUROOKNO 78W dřevěné jednokřídlové otevíravé sklápěcí 100 x 150 cm - kus 1,0 1, , Rám napojovaný, izolační trojsklo Nová okna; 1 1,0 93. H 61110R08 EUROOKNO 78W dřevěné jednokřídlové otevíravé a klopné 90 x 120 cm - kus 5,0 5, , Rám napojovaný, izolační trojsklo, Nová okna; 5 5,0 94. H 61110R09 EUROOKNO 78W dřevěné jednokřídlové otevíravé a sklopné 120 x 120 cm - kus 5,0 5, , Rám napojovaný, izolační trojsklo, Nová okna; ,0 95. H 61110R10 EUROOKNO 78W dřevěné jednokřídlové otevíravé a sklopné 60 x 120 cm - kus 2,0 2, , Rám napojovaný, izolační trojsklo, Nová okna; 2 2,0 96. H 61174R01 Dveře EURO profil dřevěné vchod. se zárubní, zámky, závěsy, kováním a kus 1,0 1, , prahem 100x240cm - Prosklené neprůhledným bezpečnostním sklem 97. SP Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 15,54 15,54 648, Montáž nových EURO oken; 17,79 1*1,5+1,5*1,5+0,9*1,2*5+1,2*1,2*5+0,6*1,2*2 1. Etapa; -2,25-2, SP Demontáž rámu zdvojených oken včetně křídel do 4m2 m2 61,035 61,035 88, Stávajícící okna; 77,355 1,2*1,2*6+0,6*1,2*2+0,9*1,2*5+1,2*2,5*4+1,2*1,2*4+1,5*1,6+1,5*1,5 *20,6*0,9 1. Etapa; -16,32-16, SP Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 54,2 54,2 149, Ošetření přípojovací spáry vnitřní a vnější páskou (1+1,5+1,5+1,5+0,9*5+1,2*5+1,2*5+1,2*5+0,6*2+1,2*2)*2 63,2 (3,6+2,5)*2 12,2 (1,5*2+2,65*2+4,7+2,65+1,2*4+2,65*4)*2 62,1 1. Etapa; -83,3-83, SP Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,0 1, , Dveře z rampy do chodby; 1 1, SP Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do kus 5,0 5,0 157, ,6 m 1. NP; 1 1,0 2. NP; 2+2 4, SP Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky kus 5,0 5,0 157, do 1,6 m 1. NP; 5 5,0 2. NP SP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 1, , z

9 767: Konstrukce zámečnické H R03 Výroba a dodávka ocelové konstrukce schodiště se zábradlím včetně finální kg 242,55 8,00 261,954 57, povrchové úpravy Výroba a dodávka OK schodiště, ztratné a prořezy počítáno 8% hmotnosti Ocelová konstrukce schodiště bez zábradlí; 205,78 46,17+63,35+65,78+6,53+8,98+7,25+7,72 Ocelové zábradlí; 6,01+5,92+13,56+3,96+4,26+3,06 36, H 42973R01 Žaluzie protidešťové velikost 200x300 mm - Barva antracit kus 1,0 1, , H 42973R02 Žaluzie protidešťové velikost 900x450 mm - Barva antracit kus 2,0 2, , H 42973R03 Žaluzie protidešťové velikost 100x150 mm - Barva antracit kus 1,0 1,0 840, H 55347R49 Rošt podlahový svařovaný SP /38 Zn 1280 x 600 mm - Svařované kus 2,0 2, , podlahové rošty s nosným páskem 30/3 mm Ocelové schodiště dle konstrukční části PD; 2 2, H 55347R90 Schodišťový stupeň SP-30/2-34/38-ST37.2/Zn x270 kus 4,0 4,0 682, Ocelové schodiště dle konstrukční části PD; 4 4, SP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 m 4,75 4,75 420, kg Odstranění zábradlí původní rampy; 3,75+1 4, SP Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových kus 4,0 4,0 315, šroubováním Ocelové stupně; 4 4, SP Montáž schodů rovných na ocelovou konstrukci svařované kg 205,78 205,78 36, Ocelová konstrukce schodiště bez zábradlí; 205,78 46,17+63,35+65,78+6,53+8,98+7,25+7, SP Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 m 3,7 3,7 525, kg 1,3+1,31+1,09 3, SP Montáž ocelových podest šroubováním m2 1,586 1, , Podesta ocelového schodiště; 1,3*1,22 1, SP Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 2,0 2,0 315, Chodba na rampu; 2 2, SP R22 Montáž větracích žaluzií čtyřhranných průřezu do 0,5 m2 kus 3,0 3,0 525, Jižní fasáda 1. NP; 1 1,0 2. NP; 2 2, SP R25 Montáž větracích žaluzií čtyřhranných průřezu do 1,5 m2 kus 1,0 1,0 735, Jižní fasáda 1. NP; 1 1,0 784: Malby SP Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v m2 48,49 48,49 49, místnostech výšky do 3,80 m Na stěnách dle omítek; 204,72-156,23 48,49 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady ON 07 Zařízení staveniště % 3,5 3, , ON 09 Území se ztíženými výrobními podmínkami % 0,8 0, , z

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE II. ETAPA 2010 - ( TERMÍN REALIZACE 19.4.2010 16.8.2010) Cena celkem bez DPH za soubor prací a materiálu - SO 01-staveb.úpravy sut.na archivy. - SO 02-odvod

Více

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22,02 2 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr 15.6.2016 Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář FAKULTA_HUMANITNICH_STUDII_UK_20160615_VDS_REVIZE_R.02 Založená nabídka Verze Zpracovatel verze Zodpovědná

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 16. zasedání dne 25. 5. 2015 USNESENÍ č. 129/15/RMČ k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah v nově rekonstruovaných, dispozičně

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: SO 01 -Dokončení zateplení budovy JKSO: Datum: 7. 5. 2014 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 231 181101131 2 231 181111111 3 231 181114711 4 001 181301101 18 Zemní práce - povrchové úpravy

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Dodatek smlouvy o dílo č. 3

Dodatek smlouvy o dílo č. 3 Dodatek smlouvy o dílo č. 3 číslo SOD objednatele: lll/vš/2015 číslo SOD zhotovitele: 0496/111100/0000 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj.

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj. KRYCĺ LIST ROZPOČTU Název objektu JKSO. Měrná jedhotka M2 Název stavby Počet jednotek Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj. Projektant Fact s.r.o. Typ rozpočtu Objednatel Obec

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Snížení energetické náročnosti TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: 0.0.05 Objednavatel: IČ: 0076 Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 DIČ: CZ0076 Zhotovitel: IČ: 09306

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 355,LUČNÍ ULICE,SEMILY SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010 uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: ZHOTOVITEL: Stavo

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více