REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny"

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: Ing. Miroslav Plaček DIČ: Poznámka: Podklad pro vypracování výkazu výměr: Technická zpráva, projektová dokumentace Cena bez DPH DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Stránka 1 z 45

2 Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny Místo: Vysoké Studnice Datum: Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice Projektant: Uchazeč: Ing. Miroslav Plaček Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ Náklady stavby celkem 0,00 0,00 15-SO SO Architektonicko stavební a konstrukční řešení 0,00 0,00 Rekonstrukce dojírny - technologie 0,00 0,00 STA PRO Stránka 2 z 45

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Rekonstrukce dojírny Objekt: 15-SO Architektonicko stavební a konstrukční řešení KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: Zadavatel: IČ: LUKA a.s., Vysoké Studnice DIČ: CZ Uchazeč: Projektant: Ing. Miroslav Plaček IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stránka 3 z 45

4 Objekt: Rekonstrukce dojírny 15-SO Architektonicko stavební a konstrukční řešení Místo: Vysoké Studnice Datum: Zadavatel: LUKA a.s., Vysoké Studnice Projektant: Ing. Miroslav Plaček Uchazeč: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Zakládání 0, Svislé a kompletní konstrukce 0, Vodorovné konstrukce 0, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0, Ostatní konstrukce a práce, bourání 0, Přesun sutě 0, Přesun hmot 0,00 PSV - Práce a dodávky PSV 0, Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0, Izolace tepelné 0, Zdravotechnika 0, Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0, Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0, Ústřední vytápění - otopná tělesa 0, Vzduchotechnika 0, Konstrukce tesařské 0, Konstrukce suché výstavby 0, Konstrukce klempířské 0, Konstrukce truhlářské 0, Konstrukce zámečnické 0, Podlahy z dlaždic 0, Podlahy povlakové 0, Podlahy lité 0, Dokončovací práce - obklady 0, Dokončovací práce - nátěry 0,00 Stránka 4 z 45

5 784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 M - Práce a dodávky M 0,00 21-M - Elektromontáže 0,00 23-M - Montáže potrubí 0,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 VRN1 - Zařízení staveniště 0,00 VRN2 - Inženýrská činnost 0,00 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Rekonstrukce dojírny 15-SO Architektonicko stavební a konstrukční řešení Místo: Vysoké Studnice Datum: Zadavatel: LUKA a.s., Vysoké Studnice Projektant: Ing. Miroslav Plaček Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 0,00 D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 Stránka 5 z 45

6 D 1 Zemní práce 0,00 1 K Pozn. 01 Veškeré zemní práce hrubé výměry, nutno dopočítat dle skutečnosti 0,000 0,00 D 2 Zakládání 0,00 13 K Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 11,866 0,00 CS ÚRS Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 pod kompletní konstrukce 0,07*Pi*(4,425)^2 "vnitřní kruh 4,306 0,07*108,00 "vnější 7,560 Součet 11, K Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,210 0,00 CS ÚRS Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 viz výkres základů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,60*0,05*2*Pi*4,725 "-1,85 až -1,80 0,891 0,30*0,05*(0,59+2,70*3) "-1,15 až -1,10 0,130 0,30*0,05*(2,74+2,70*3) 0,163 0,30*0,05*1,75 "-1,28 až -1,23 0,026 Součet 1, K Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 8,088 0,00 CS ÚRS Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 viz výkres základů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,50*0,75*2,50*2 "-0,83 až -0,08 1,875 0,50*1,15*0,50*2 "-1,23 až -0,08 0,575 0,50*0,65*(1,85+2,00) "-1,23 až -0,58 1,251 0,30*0,83*1,75 "-1,23 až -0,40 0,436 0,40*0,83*(2,89+1,40+1,79) 2,019 0,40*0,83*(2,385+2,00+2,26) 2,206-0,36*0,58*1,31 "odpočet -1,23 až -0,65-0,274 Součet 8, K Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 m3 12,310 0,00 CS ÚRS Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25 viz výkres základů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,60*0,52*2*Pi*4,725 "-1,80 až -1,28 - kruh 9,263 Stránka 6 z 45

7 0,30*0,52*(0,59+2,70*3) "1,10 až -0,58 1,356 0,30*0,52*(2,74+2,70*3) 1,691 Součet 12, K Zřízení bednění stěn základových pasů m2 89,262 0,00 CS ÚRS Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení viz výkres základů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,52*2*Pi*4,725*2 "-1,80 až -1,28 - kruh 30,876 0,75*2,50*2*2 "-0,83 až -0,08 7,500 1,15*0,50*2*2 "-1,23 až -0,08 2,300 0,65*(1,85+2,00)*2 "-1,23 až -0,58 5,005 0,52*(0,59+2,70*3)*2 "1,10 až -0,58 9,038 0,52*(2,74+2,70*3)*2 11,274 0,83*1,75*2 "-1,23 až -0,40 2,905 0,83*(2,89+1,40+1,79)*2 10,093 0,83*(2,385+2,00+2,26)*2 11,031-0,58*1,31 "odpočet -1,23 až -0,65-0,760 Součet 89, K Odstranění bednění stěn základových pasů m2 89,262 0,00 CS ÚRS K Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění Bednění protupů v betonových konstrukcích včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. viz výkres základů kus 5,000 0,00 5 5, K Výztuž základových pásů betonářskou ocelí (R) t 0,739 0,00 CS ÚRS Výztuž základů pasů z betonářské oceli (R) nebo BSt 500 předpoklad 60,00kg/m3 12,31*60,00/1000 0, K Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,609 0,00 CS ÚRS Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 podklad. beton pod základ. patky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,05*1,40*2,00*10 "-1,60 až -1,55 1,400 0,05*1,40*1,40*2 "-1,35 až -1,30 0,196 Stránka 7 z 45

8 0,05*0,50*0,50 "-1,35 až -1,30 0,013 Součet 1, K Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 m3 28,578 0,00 CS ÚRS Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25 0,90*1,40*2,00*10 "-1,55 až -0,65 25,200 0,72*1,40*1,40*2 "-1,30 až -0,58 2,822 1,20*0,50*0,50 "-1,30 až -0,10 0,300 0,80*0,40*0,40*2 "-1,00 až -0,20 0,256 Součet 28, K Zřízení bednění stěn základových patek m2 74,224 0,00 CS ÚRS Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení 0,90*(1,40+2,00)*2*10 "-1,55 až -0,65 61,200 0,72*(1,40+1,40)*2*2 "-1,30 až -0,58 8,064 1,20*(0,50+0,50)*2 "-1,30 až -0,10 2,400 0,80*(0,40+0,40)*2*2 "-1,00 až -0,20 2,560 Součet 74, K Odstranění bednění stěn základových patek m2 74,224 0,00 CS ÚRS Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění 25 K Výztuž základových patek betonářskou ocelí (R) t 2,572 0,00 CS ÚRS Výztuž základů patek z betonářské oceli (R) předpoklad 90kg/m3 28,578*90,00/1000 2,572 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 27 K Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 19,022 0,00 viz výkr. základů - řez 1-1 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm 0,70*(0,59+2,70*3) "-0,58 až +0,12 6,083 0,70*2,70*3 5,670 nad patkama - viz výkr. řez 1-1 0,77*(1,40*5+1,04+0,70*2) "-0,65 až +0,12 7,269 Součet 19, K Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 8,271 0,00 Stránka 8 z 45

9 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm viz výkr. základů 0,62*(2,89+1,71+1,79) "-0,40 až +0,22 3,962 0,62*(2,55+2,00+2,40) 4,309 Součet 8, K Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC m2 38,435 0,00 CS ÚRS Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 175 mm viz půdorys 2.NP 2,75*(14,92+1,56) 45,320-1,50*1,35-2,025-1,80*1,35*2-4,860 Součet 38, K Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovanýc tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC m2 1,327 0,00 CS ÚRS Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm viz půdorys 1.NP 3,16*0,42 "u m.č , K Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tl 400 mm pevnosti P 15 na MC m2 23,415 0,00 CS ÚRS Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 400 mm viz půdorys 1.NP 3,16*0,50 "u m.č ,580 viz půdorys 2.NP 2,96*5,305 "m.č ,703-0,80*1,97-1,576 2,96*3,425 "m.č ,138-1,80*1,35-2,430 Součet 23, K Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 3,000 0,00 CS ÚRS Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm 3 "1.NP - tabulka překladů - P06 3, K Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 225 cm 1 "1.NP - tabulka překladů - P05 1, K Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS Stránka 9 z 45

10 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm 2 "2.NP - tabulka překladů - P02 2, K Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 8,000 0,00 CS ÚRS Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm 4 "2.NP - tabulka překladů - P01 4,000 4 "P05 4,000 Součet 8, K Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,328 0,00 CS ÚRS Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou 0,30*0,12*1,20 "pro překlad P07-1.NP 0,043 0,30*0,14*3,70 "pro překlad P08-1.NP 0,155 0,40*0,12*1,50 "pro překlad P03-2.NP 0,072 0,40*0,12*1,20 "pro překlad P04 0,058 Součet 0, K Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,067 0,00 CS ÚRS Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm 1,50*11,10*4/1000 "pro překlad P04-2.NP 0, M ocel profilová IPN, v jakosti , h=120 mm t 0,072 0,00 CS ÚRS ocel profilová v jakosti ocel profilová I IPN h=120 mm P Poznámka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m 1,50*11,10*4/1000 "pro překlad P04-2.NP 0,067 0,067*0,08 0,005 Součet 0, K Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,287 0,00 CS ÚRS Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 1,20*11,10*3/1000 "pro překlad P07-1.NP 0,040 3,70*14,30*3/1000 "pro překlad P08-1.NP 0,159 1,50*11,10*4/1000 "pro překlad P03-2.NP 0,067 Mezisoučet 0,266 0,266*0,08 0,021 Součet 0, K Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 30 mm m 6,500 0,00 CS ÚRS Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm Stránka 10 z 45

11 2,25*2+2,00 "pro překlad P01, P02 6, K Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm m 2,250 0,00 CS ÚRS Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm 2,25 "k překladu P05 2, K Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,572 0,00 CS ÚRS Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 viz půdorys 1.NP 3,18*0,30*0,30*2 "-0,58 až +2,60 0, K Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 7,632 0,00 CS ÚRS Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení viz půdorys 1.NP 3,18*(0,30+0,30)*2*2 "-0,58 až +2,60 7, K Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 7,632 0,00 CS ÚRS Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění 44 K Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí t 0,103 0,00 CS ÚRS Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli (R) nebo BSt 500 předpoklad 180,00kg/m3 0,572*180,00/1000 0, K 337-PC03 M+D nosné ocelové konstrukce haly s PO 15 min vč. dopravy soubor 1,000 0,00 M+D nosné ocelové konstrukce haly s PO 15 min vč. dopravy. Ocelová konstrukce lakovaná 100my (D), barva RAL 9002, Požární odolnost (PO) 15min. Z-vaznice pozinkované METSEC PO 10min (D). Závitové tyče pozinkované, chemická malta, spojovací materiál metrický. Statický výpočet a požární posudky konstrukce, výrobní dokumentace. 46 K Příplatek k příčkám a přizdívkám za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m m2 17,735 0,00 CS ÚRS Příplatek za zaoblení zděných příček i přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m viz výkres základů xxxxxxxxxxxxxxxx 0,585*2*Pi*4,825 "obezdívka vnitřní - kruh 17, K Příčky jednoduché z cihel děrovaných keramických tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 60,925 0,00 CS ÚRS Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm viz půdorys 1.NP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stránka 11 z 45

12 2,75*(1,79+1,71+2,89) "m.č ,573-0,80*1,97-1,576-1,00*1,00-1,000-0,80*1,97-1,576 3,16*(2,50+3,535) "m.č ,071 -(0,70*1,97+0,80*1,97) -2,955 3,16*(1,60+2,00+0,45) "m.č ,798 Součet 60, K 342-PC02 M+D opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů vč. spojovacího materiálu pro kotvení panelů M+D opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů vč. spojovacího materiálu pro kotvení panelů. Standard (D) (stěnový panel tl.100mm, U=0.222(W/m2K), FeZn plech oboustranně lakovaný polyesterem 25/7my,izolační hmota, kladebná šíře 1000mm. m2 264,264 0,00 7,325*(20,34-3,40) "pohled SV 124,086-0,80*2,00-1,600-1,20*1,00-1,200-3,80*4,00*2-30,400 Mezisoučet 90,886 7,325*16,94 "pohled JZ 124,086-1,20*1,00-1,200 3,80*4,00*2 30,400-2,20*1,00-2,200 Mezisoučet 151,086 15,40*2,895*0,5 "štít 22,292 Součet 264, K Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 48,664 0,00 CS ÚRS Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm viz výkres základů xxxxxxxxxxxxxxxx 0,585*2*Pi*4,825 "obezdívka vnitřní - kruh 17,735 0,425*2*Pi*6,31 "obezdívka velký kruh 16,850-0,425*4,30-1,828 1,295*4,30 5,569 0,48*(2,72+0,70+2,39) "výškový rozdíl k stáv. podlaze 2,789 0,48*(1,15+5,00+1,45+0,95) 4,104 Stránka 12 z 45

13 0,48*(1,45+0,90) 1,128 Mezisoučet 46,347 46,347*0,05 "+5% rezerva 2,317 Součet 48, K Příplatek k přizdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 10 m2 48,664 0,00 CS ÚRS Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených Příplatek k cenám za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy o tl. 25 mm maltou min. MC K Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 5,580 0,00 CS ÚRS Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem 0,30*1,20*2 "pro překlad P07-1.NP 0,720 0,30*3,70*2 "pro překlad P08-1.NP 2,220 0,30*3,40 "dtto - ze spodu 1,020 0,30*1,50*2 "pro překlad P03-2.NP 0,900 0,30*1,20*2 "pro překlad P04 0,720 Součet 5, K Kompletní konstrukce dojírny ze ŽB tř. C 20/25 tl 150 mm - základové desky m3 25,081 0,00 CS ÚRS Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění obyčejného tř. C 20/25, tl. přes 80 do 150 mm viz základy 0,15*Pi*(4,825)^2 "spod. hrana -1,295 - vnitřní kruh 10,971-0,15*0,80*0,80 "odpočet jímek a žlabů -0,096-0,15*1,00*1,00-0,150-0,15*0,50*2,45-0,184 0,15*95,20 "spod. hrana na -0,58 - deska za kruhem 14,280 jímka uvnitř kruhu 0,15*0,50*2,45 "dno -1,425 až -1,275 0,184 0,15*0,10*2,54*2 0,076 Součet 25, K Kompletní konstrukce dojírny ze ŽB tř. C 20/25 tl 300 mm - ostatní vodorovné a svislé konstrukce Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění obyčejného tř. C 20/25, tl. přes 150 do 300 mm jímky a šachty xxxxxxxxxxxxxxxxxx m3 23,393 0,00 Stránka 13 z 45

14 0,20*0,80*0,80 "dno -1,625 až -1,425 0,128 0,20*0,25*(0,80+0,40)*2 "stěny -1,425 až -1,175 0,120 0,20*1,00*1,00 "dno -1,85 až -1,65 0,200 0,20*0,52*(1,00+0,60)*2 "stěny -1,65 až -1,13 0,333 0,20*1,30*1,60 "dno -1,35 až -1,15 0,416 0,20*0,72*(1,60+0,90)*2 "stěny -1,15 až -0,43 0,720 vnitřní stěna dojírny r = 4,625m 0,20*0,695*2*Pi*4,725 "-1,13 až -0,435 4,127 vnější stěna + dno kanálku r = 6,21m 0,17*0,495*2*Pi*6,125 "stěna 3,238-0,17*0,495*4,30-0,362 0,17*1,295*4,30 0,947 0,155*0,24*2*Pi*5,92 "kanálek 1,384 ostatní kon-ce dojírny 10,50 "výměra - viz projektant 10,500 ohraničující stěna na -0,10 - viz sklopený řez 0,20*0,48*(1,44+0,70+2,39) "-0,58 až -0,10 0,435 0,20*0,48*(1,15+5,00+1,43) 0,728 0,20*0,48*(1,05+1,455+1,02) 0,338 dtto - nad patkou 0,20*0,55*1,28 "-0,65 až -0,10 0,141 Součet 23, K Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných zřízení m2 32,647 0,00 CS ÚRS Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení jímka uvnitř kruhu 0,15*(0,50+2,45)*2 "dno -1,425 až -1,275 0,885 0,10*(2,54*2*2) "stěny -1,275 až -1,175 1,016 jímky a šachty xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,20*(0,80+0,80)*2 "dno -1,625 až -1,425 0,640 0,25*(0,80+0,40)*2*2 "stěny -1,425 až -1,175 1,200 0,20*(1,00+1,00)*2 "dno -1,85 až -1,65 0,800 0,52*(1,00+0,60)*2*2 "stěny -1,65 až -1,13 3,328 0,20*(1,30+1,60)*2 "dno -1,35 až -1,15 1,160 0,72*(1,60+0,90)*2*2 "stěny -1,15 až -0,43 7,200 Stránka 14 z 45

15 ohraničující stěna na -0,10 - viz sklopený řez 0,48*(1,44+0,70+2,39)*2 "-0,58 až -0,10 4,349 0,48*(1,15+5,00+1,43)*2 7,277 0,48*(1,05+1,455+1,02)*2 3,384 dtto - nad patkou 0,55*1,28*2 "-0,65 až -0,10 1,408 Součet 32, K Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných odstranění m2 32,647 0,00 CS ÚRS Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění 56 K Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených zřízení m2 91,853 0,00 CS ÚRS Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení viz základy 0,15*2*Pi*4,825 "spod. hrana -1,295 - vnitřní kruh - deska 4,547 vnitřní stěna dojírny r = 4,625m 0,695*2*Pi*4,725*2 "-1,13 až -0,435 41,266 vnější stěna + dno kanálku r = 6,21m 0,495*2*Pi*6,125 "stěny 19,050-0,495*4,30-2,129 1,295*4,30*2 11,137 ostatní kon-ce dojírny 0,25*2*Pi*5,80 "druhá strana kanálku 9,111 0,26*2*Pi*5,43 8,871 Součet 91, K Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených odstranění m2 91,853 0,00 CS ÚRS Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění 58 K Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli t 4,363 0,00 CS ÚRS Výztuž kompletních konstrukcí z oceli (R) nebo BSt 500 předpoklad 90kg/m3 (25,081+23,393)*90,00/1000 4,363 D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 59 K Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 6,219 0,00 CS ÚRS Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 ŽB deska nástupu Stránka 15 z 45

16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,20*4,10*5,50 "+0,22 až +0,42 4,510 0,20*(3,50+2,45)/2*0,95 0,565 0,20*(2,43+1,79)/2*0,85 0,359 0,20*2,43*1,615 0,785 Součet 6, K Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 7,923 0,00 CS ÚRS Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25 strop nad 1.NP 0,13*3,75*12,34 6,016 0,13*5,45*3,06 2,168-0,13*Pi*(0,80)^2 "odpočet schodiště -0,261 Součet 7, K Zřízení bednění stropů deskových m2 33,721 0,00 CS ÚRS Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení ŽB deska nástupu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4,10*5,50 "+0,22 ze spodu 22,550 (3,50+2,45)/2*0,95 2,826 (2,43+1,79)/2*0,85 1,794 2,43*1,615 3,924 Mezisoučet 31,094 0,20*(2,07+1,55+2,45) "z boku 1,214 0,20*(2,56+1,615+1,10+1,79) 1,413 Mezisoučet 2,627 Součet 33, K Odstranění bednění stropů deskových m2 33,721 0,00 CS ÚRS Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění 63 K Zřízení bednění stropů trámových m2 6,177 0,00 CS ÚRS Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových)s náběhy nebo bez nich zřízení bok stropu nad 1.NP 0,20*(3,60+12,34+1,56) "bok stropu 3,500 0,20*(3,06+5,30) 1,672 Stránka 16 z 45

17 0,20*2*Pi*0,80 "otvor pro schodiště 1,005 Součet 6, K Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa m2 81,939 0,00 CS ÚRS Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kpa zřízení ŽB deska nástupu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4,10*5,50 "+0,22 ze spodu 22,550 (3,50+2,45)/2*0,95 2,826 (2,43+1,79)/2*0,85 1,794 2,43*1,615 3,924 Mezisoučet 31,094 strop nad 1.NP 2,65*14,60 38,690 0,65*12,34 8,021 2,31*2,66 6,145 -Pi*(0,80)^2 "odpočet schodiště -2,011 Mezisoučet 50,845 Součet 81, K Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kpa m2 81,939 0,00 CS ÚRS Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kpa odstranění 66 K Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 160 mm tl 1,0 mm m2 60,941 0,00 Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz výšky vln1 60 mm, tl. plechu 1,00 mm strop nad 1.NP 3,75*12,34 46,275 5,45*3,06 16,677 -Pi*(0,80)^2 "odpočet schodiště -2,011 Součet 60, K Výztuž stropů betonářskou ocelí t 1,069 0,00 CS ÚRS Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli (R) nebo BSt 500 6,219*120,00/1000 "deska nástupu - předpoklad 120,00kg/m3 0,746 Mezisoučet 0,746 Stránka 17 z 45

18 strop nad 1.NP - do spodní vlny R12 0,323 0,323 Součet 1, K Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,280 0,00 CS ÚRS Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI strop nad 1.NP 3,10*14,60*3,03*1,15/1000 "150/150 x 6mm 0,158 0,65*12,34*7,90*1,15/1000 "100/100 x8mm 0,073 2,31*2,66*7,90*1,15/1000 0,056 -Pi*(0,80)^2*3,03*1,15/1000 "odpočet schodiště -0,007 Součet 0, K Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,419 0,00 CS ÚRS Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25 viz půdorys 1.NP, viz řez 2-2 0,30*0,56*14,40 2, K Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 20,268 0,00 CS ÚRS Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení viz půdorys 1.NP, viz řez 2-2 0,56*14,40*2 "z boku 16,128 0,30*(14,40-0,30*2) "ze spodu 4,140 Součet 20, K Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 20,268 0,00 CS ÚRS Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění 72 K Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kpa m2 4,140 0,00 CS ÚRS Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kpa zřízení viz půdorys 1.NP, viz řez 2-2 0,30*(14,40-0,30*2) "ze spodu 4, K Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kpa m2 4,140 0,00 CS ÚRS Stránka 18 z 45

19 Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kpa odstranění 74 K Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí t 0,290 0,00 CS ÚRS Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli (R) nebo BSt 500 2,419*120,00/1000 "předpoklad 120kg/m3 0, K Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,975 0,00 CS ÚRS Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm strop nad 1.NP 3,80*17,90*10/1000 0,680 5,50*17,90*3/1000 0,295 Součet 0, M ocel profilová IPN, v jakosti , h=160 mm t 1,053 0,00 CS ÚRS P ocel profilová v jakosti ocel profilová I IPN h=160 mm Poznámka k položce: Hmotnost: 17,90 kg/m strop nad 1.NP 3,80*17,90*10/1000 0,680 5,50*17,90*3/1000 0,295 Mezisoučet 0,975 0,975*0,08 0,078 Součet 1, K Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,721 0,00 CS ÚRS Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 viz půdorys 2.NP 0,175*0,25*(14,92+1,56) 0, K Zřízení bednění ztužujících věnců m2 8,240 0,00 CS ÚRS Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení viz půdorys 2.NP 0,25*(14,92+1,56)*2 8, K Odstranění bednění ztužujících věnců m2 8,240 0,00 CS ÚRS Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění 80 K Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí t 0,065 0,00 CS ÚRS Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli (R) nebo BSt 500 0,721*90,00/1000 "předpoklad 90,00kg/m3 0,065 Stránka 19 z 45

20 81 K 444-PC01 M+D krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů vč. spojovacího materiálu pro kotvení panelů M+D krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů vč. spojovacího materiálu pro kotvení panelů. Standard (D) (střešní panel tl.100mm, U=0.213(W/m2K), FeZn plech oboustranně lakovaný polyesterem 25/7my,izolační hmota. viz tech. zpráva, půdorys střechy, řez 1-1 m2 305,100 0,00 7,50*20,34*2 305,100 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 82 K Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 195,277 0,00 CS ÚRS Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn 2,70*(2,89+1,60+2,35) "m.č ,468-0,80*1,97-1,576-1,00*1,00-1,000 z druhé strany 3,55*(2,89+1,71) 16,330 2,75*1,79 4,923 -(1,00*1,00+0,80*1,97) -2,576-0,80*1,97-1,576 z druhé strany 3,55*(2,40+1,95) 15,443 2,75*2,55 7,013-0,80*1,97-1,576 3,16*(0,45+2,00+1,60) "m.č ,798 z druhé strany 3,40*(2,00+1,65) 12,410 3,16*(2,535+2,385) "m.č ,547-0,80*1,97-1,576 z druhé strany 3,40*(2,90+0,70) 12,240 3,00*2,95 8,850 -(0,80*1,97+0,70*1,97) -2,955 3,16*0,90 "m.č ,844-0,70*1,97-1,379 2,50*(4,76+3,425) "m.č ,463-1,80*1,35*3-7,290 0,175*(1,80+1,35)*2 "přípočet ostění 1,103 0,25*(1,80+1,35)*2 1,575 Stránka 20 z 45

21 2,50*(1,885+0,90+0,90) "m.č ,213 2,50*(2,485+1,735) 10,550 2,50*(2,455+1,00) "m.č ,638-1,50*1,35-2,025-0,90*2,02-1,818 0,175*(1,50+1,35)*2 0,998 0,40*(0,90+2,02*2) 1,976 2,50*(2,60+0,90+0,90) "m.č ,000 Součet 195, K Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 195,277 0,00 CS ÚRS Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn 195,277 "viz cementový postřik 195, K Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 140,288 0,00 CS ÚRS Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% předpoklad 2,70*7,30 "vstup, výstup 19,710 2,70*(3,55+0,60) "m.č ,205 3,16*(3,535+0,885+1,40) "m.č ,391 3,16*(8,85+2,80) "pračky, myčky 36,814 3,16*(2,86+3,38) "m.č ,718 2,50*(14,60-0,10) "m.č. 2.01, ,250-0,90*2,00-1,800 Součet 140, K Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 12,693 0,00 CS ÚRS Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm 0,65*11,94 "viz řez 2-2 7,761 1,655*2,98 4,932 Součet 12, M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm m2 12,947 0,00 CS ÚRS desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 160 mm P Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K] 12,693*1,02 12,947 Stránka 21 z 45

22 87 K Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 12,693 0,00 CS ÚRS Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů 0,65*11,94 "viz řez 2-2 7,761 1,655*2,98 4,932 Součet 12, K Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 23,869 0,00 CS ÚRS Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn viz výkr. pohledů - nová stav na novém zdivu 2,96*5,30 "viz pohled SV 15,688 2,96*3,425 "pohled JZ 10,138-1,80*1,35-2,430 0,15*(1,80+1,35) 0,473 Součet 23, K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 55,776 0,00 CS ÚRS viz řez 2-2 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm 3,32*(12,26+1,56+2,98) 55, M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm m2 56,892 0,00 CS ÚRS desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 120 mm P Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K] 55,776*1,02 56, K Montáž ostatních lišt zateplení m 20,120 0,00 CS ÚRS Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu viz řez ,26+1,56+2,98 "rohová 16,800 3,32 3,320 Součet 20, M lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 21,126 0,00 CS ÚRS kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm 20,120*1,05 21, K Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 23,869 0,00 CS ÚRS Stránka 22 z 45

23 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn viz výkr. pohledů - nový stav na novém zdivu 2,96*5,30 "viz pohled SV 15,688 2,96*3,425 "pohled JZ 10,138-1,80*1,35-2,430 0,15*(1,80+1,35) 0,473 Součet 23, K Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% m2 27,601 0,00 CS ÚRS Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% viz výkr. pohledů - nový stav na stávajícím zdivu 3,915*3,65 "pohled JV 14,290 3,915*3,40 "pohled JZ 13,311 Součet 27, K Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 55,776 0,00 CS ÚRS viz řez 2-2 Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn 3,32*(12,26+1,56+2,98) 55, K Nátěr dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně m2 51,485 0,00 Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu. viz výkr. pohledů - nový stav sjenocení barvy na novém zdivu 2,96*5,305 "viz pohled SV 15,703 2,96*3,425 "pohled JZ 10,138-1,80*1,35-2,430 0,15*(1,80+1,35) 0,473 Mezisoučet 23,884 na stávajícím zdivu 3,915*3,65 "pohled JV 14,290 3,915*3,40 "pohled JZ 13,311 Mezisoučet 27,601 Stránka 23 z 45

24 Součet 51, K Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 27,601 0,00 CS ÚRS Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím viz výkr. pohledů - nový stav na stávajícím zdivu 3,915*3,65 "pohled JV 14,290 3,915*3,40 "pohled JZ 13,311 Součet 27, K Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 28,100 0,00 CS ÚRS Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm skladba S04 13,10 "m.č ,100 13,70 "plocha u výstpu 13,700 1,30 "m.č ,300 Součet 28, K Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 25/30 m2 42,888 0,00 Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30 skladba S05 xxxxxxxxxxxxxxxxx 16,30 "m.č ,300 9,30-4,582 "část m.č ,718 15,70 "m.č ,700 10,60-4,43 "část m.č ,170 Součet 42, K Separační vrstva z PE fólie m2 42,888 0,00 CS ÚRS Separační vrstva z PE fólie skladba S05 xxxxxxxxxxxxxxxxx 16,30 "m.č ,300 9,30-4,582 "část m.č ,718 15,70 "m.č ,700 10,60-4,43 "část m.č ,170 Součet 42, K Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr - adhézní můstek m2 28,100 0,00 skladba S04 Stránka 24 z 45

25 13,10 "m.č ,100 13,70 "plocha u výstpu 13,700 1,30 "m.č ,300 Součet 28, K Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 5,000 0,00 CS ÚRS Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2 1 "pro dveře Z.01 1,000 3 "pro dveře T.03 3,000 1 "pro dveře T.11 1,000 Součet 5, M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 4,000 0,00 CS ÚRS zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H L/P 104 M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 1,000 0,00 CS ÚRS zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H L/P D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0, K Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 205,407 0,00 CS ÚRS Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m pro vestavbu uvnitř objektu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6,70*(15,24+1,56) 112,560 Mezisoučet 112,560 pro nové omítky vně objektu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6,875*(1,20+5,305+1,20) "pohled SV 52,972 6,875*(1,20+3,40+1,20) "pohled JZ 39,875 Mezisoučet 92,847 Součet 205, K Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně m ,740 0,00 CS ÚRS ,56*30 "předpoklad 30dní - uvnitř objektu 3 376,800 92,847*20 "předpoklad 20dní - vně objektu 1 856,940 Součet 5 233,740 Stránka 25 z 45

26 107 K Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 205,407 0,00 CS ÚRS ,56 "uvnitř objektu 112,560 92,847 "vně objektu 92,847 Součet 205, K Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 3,540 0,00 CS ÚRS Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou po vybourání otvorů xxxxxxxxxxxxxxxx 0,30*2,10*2 "1.NP 1,260 0,30*2,00 0,600 0,40*2,10*2 "2.NP 1,680 Součet 3, K Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 7,880 0,00 CS ÚRS Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 viz bourací práce 0,80*1,97*5 7, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 1,203 0,00 CS ÚRS Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm 0,30*1,00*2,10 "1.NP 0,630 0,30*0,955*2,00 0,573 Součet 1, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,840 0,00 CS ÚRS Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm 0,40*1,00*2,10 "2.NP 0, K Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. do 150 mm 1 "pro překlad P04 1, K Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 15,400 0,00 CS ÚRS Stránka 26 z 45

27 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm 15,40 "pro strop 1.NP 15, K Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 20,700 0,00 CS ÚRS Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm 1,20*3 "pro překlad P07-1.NP 3,600 3,70*3 "pro překlad P08-1.NP 11,100 1,50*4 "pro překlad P03-2.NP 6,000 Součet 20,700 D 997 Přesun sutě 0, K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,500 0,00 CS ÚRS Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m 125 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,500 0,00 CS ÚRS Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Součet 0,500 D 998 Přesun hmot 0, K Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců t 394,643 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0, K Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 236,838 0,00 CS ÚRS Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Pi*(4,825)^2 "vnitřní kruh 73, ,00+55,70 "ostatní za vnitřním kruhem 163,700 Součet 236, K Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 48,664 0,00 CS ÚRS Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním viz výkres základů xxxxxxxxxxxxxxx Stránka 27 z 45

28 48,664 "viz izolační přizdívky 48, M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,088 0,00 CS ÚRS výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg P Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 236,838*0,0003 "vodorovná 0,071 48,664*0,00035 "svislá 0,017 Součet 0, K Izolace proti vodě na vodorovné ploše hydroizolační stěrkou m2 12,064 0,00 Izolace proti vodě na vodorovné ploše hydroizolační stěrkou dle legendy místností - skladba S06 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1,90*2,485 "část m.č ,722 0,20*(1,40+0,90) "vytažení na stěny 0,460 0,20*(2,485+1,90+0,55) 0,987 2,00*2,325 "část m.č ,650 0,20*(1,90+2,325+0,90+1,10) "vytažení na stěny 1,245 Součet 12, K Izolace proti vodě na svislé ploše hydroizolační m2 6,107 0,00 Izolace proti vodě na svislé ploše hydroizolační stěrkou (standard mapeplastic) dle legendy místností xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (2,00-0,23)*(1,40+0,90+1,15) "m.č sprcha 6,107 (2,00-0,23)*1,10*2+0,90) "m.č dtto Součet 6, K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 236,838 0,00 CS ÚRS Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V 236,838 "viz penetrační játěr 236, K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 48,664 0,00 CS ÚRS Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S 48,664 "viz penetrační nátěr 48, M pás asfaltovaný modifikovaný m2 333,194 0,00 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná tkanina asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS 236,838*1,15 "vodorovná 272,364 48,664*1,25 "svislá 60,830 Stránka 28 z 45

29 Součet 333, K Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 1,674 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m D 713 Izolace tepelné 0, K Montáž izolace potrubí z PE m 56,000 0, M NC1 142 M NC2 Tepelná izolace potrubí návleková z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,038 W/mK, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 15x1 mm Tepelná izolace potrubí návleková z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,038 W/mK, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 22x1 mm m 42,000 0,00 m 14,000 0, K Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 42,888 0,00 CS ÚRS Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá skladba S05 xxxxxxxxxxxxxxxxx 16,30 "m.č ,300 9,30-4,582 "část m.č ,718 15,70 "m.č ,700 10,60-4,43 "část m.č ,170 Součet 42, M separační vyrovnávací vrstva - pěnový PE pás m3 2,187 0,00 desky z lehčených plastů desky pro snížení kročejového hluku POLYFON - elastifikovaný samozhášivý stabilizovaný pěnový polystyren typ EPS T 3500 (max. zatížení 3,5 kn/m2) 1000 x 500 mm, lambda 0,045 [W / m K] formát 1000 x 500 mm (mj m3) P Poznámka k položce: lambda=0,045 [W / m K] 0,05*42,888*1,02 2, K Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 42,888 0,00 CS ÚRS Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá skladba S05 xxxxxxxxxxxxxxxxx 16,30 "m.č ,300 9,30-4,582 "část m.č ,718 15,70 "m.č ,700 10,60-4,43 "část m.č ,170 Součet 42, M deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm m2 43,746 0,00 CS ÚRS Stránka 29 z 45

30 desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil, objemová hmotnost kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,035 W/m K 50 mm P Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K] 42,888*1,02 "skladba S05 43, M deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm m2 43,746 0,00 CS ÚRS desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil, objemová hmotnost kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,035 W/m K 60 mm P Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K] 42,888*1,02 "skladba S05 43, K Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,152 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m D 721 Zdravotechnika 0, K ZTI - viz samostatný rozpočet souhrn 1,000 0,00 D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0, K Plynoinstalace - neřeší se souhrn 1,000 0,00 D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0, K Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 m 42,000 0,00 CS ÚRS Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 15/1 152 K Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 m 14,000 0,00 CS ÚRS Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 22/1 153 K Topná zkouška hod 72,000 0, K Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 0,029 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0, K MTZ otopných těles kus 7,000 0, M NC3 157 M NC4 Profilované deskové otopné těleso s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním připojením. Těleso 600/700, max výkon 1500W Profilované deskové otopné těleso s vestavěnou ventilovou vložkou a spodním připojením. Těleso 600/900, max výkon 1900W kus 3,000 0,00 kus 3,000 0, K Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 0,090 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Stránka 30 z 45

31 D 751 Vzduchotechnika 0, K 751-K02a M+D odvětrání m.č. 106 do fasády - kompletní provedení kus 1,000 0,00 - mřížka na fasádě - axiální ventilátor - odtah pozink. potrubím d. = 100mm, dl. = 1,50m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 1, K 751-K02b M+D odvětrání m.č. 202, 204 nad samonosný strop - kompletní provedení kus 4,000 0,00 - axiální ventilátor - odtah pozink. potrubím d. = 100mm, dl. = 0,50m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 4,000 D 762 Konstrukce tesařské 0, K Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x15 mm m2 9,012 0,00 CS ÚRS skladba S06 1,90*2,485 "část m.č ,722-0,10*1,40-0,140 Mezisoučet 4,582 2,00*2,325 "část m.č ,650-0,10*1,10*2-0,220 Mezisoučet 4,430 Součet 9, K Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 0,176 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m D 763 Konstrukce suché výstavby 0, K SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB m2 22,559 0,00 CS ÚRS Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 db půdorys 2.NP xxxxxxxxxxxxxxxxx 2,60*(1,885+2,585) "m.č ,622 Stránka 31 z 45

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 16. zasedání dne 25. 5. 2015 USNESENÍ č. 129/15/RMČ k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah v nově rekonstruovaných, dispozičně

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - akustické opatření Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad -

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr 15.6.2016 Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář FAKULTA_HUMANITNICH_STUDII_UK_20160615_VDS_REVIZE_R.02 Založená nabídka Verze Zpracovatel verze Zodpovědná

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Snížení energetické náročnosti TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: 0.0.05 Objednavatel: IČ: 0076 Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 DIČ: CZ0076 Zhotovitel: IČ: 09306

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 113403/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 8 Počet

Více

Skladby konstrukcí SO 02

Skladby konstrukcí SO 02 Skladby konstrukcí SO 02 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 02 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRTSTEV,

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) Vaňková, Kabelík 1/33 17.11.2011 DĚLICÍ NENOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY B SKŘÍŇOVÉ PŘÍČKY (hl. 400, 600 mm součást interiéru) C MEZISTĚNY (= POLOPŘÍČKY, PŘEPÁŽKY) nízké příčky nedosahující

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14 Věc: Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením 6, 12 odst.

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22,02 2 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00

Více

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 Kód: 1 KSO: CC-CZ: Zadavatel: Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. D Uchazeč: 64087379 Ricka Karel s.r.o. D CZ64087379 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Cena bez

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více