Elekronické vypínací hodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elekronické vypínací hodiny"

Transkript

1 Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku se ukáže Tlačítkem 2 a 3 můžete na hodinách nastavit přesný čas. Hodiny začnou jít po uplynutí 7 vteřin od posledního stisknutí jakéhokoli tlačítka. Zasvítí symbol S1, který upozorňuje, že hodiny jsou nastaveny na neprogramovanou (ruční) činnost. Denní čas můžete kdykoliv korigovat (jenom ne tehdy, když je aktivní symbol S2) a to tak, že stisknete tlačítko 1 a potom můžete tačítky 2 a 3 změnit čas. Po posledním stisknutí tlačítka 2 nebo 3 musíte vždy vyčkat 7 vteřin, aby se mohly hodiny nastavit na nový čas. Poznámka: jestliže držíte tlačítko 2 nebo 3 stisknuté déle, potom se číselník rychleji mění. Změna letního/ zimního času Jestliže držíte tlačítko 1 stisknuté asi 4 vteřiny, začne blikat číselník, který ukazuje hodiny. Tlačítkem 2 a 3 můžete změnit jenom hodiny, což nemá vliv na minuty a ukryté vteřiny! Vyčkejte 7 vteřin, až přestane číselník blikat a hodiny se nastaví na nový stav denního času. Nastavení trvání Stisknutím tlačítka 3, se na číselníku ukáže 0 00 a zapne se symbol S1. Tento symbol nás upozorňuje, že jsou hodiny nastaveny tak, že můžete použít troubu. Ještě jednou stiskněte tlačítko 3 a na číselníku se se ukáže Současně se aktivuje symbol S2, který znázorňuje dobu trouby. Tlačítkem 3 nastavíte požadovaný čas výkonu v intervalech po 10 vteřinách. Maximální možný čas nastavení je 10 hodin. Jestliže držíte tlačítko 3 nepřetržitě stisknuté, potom se na levé straně číselníku mění minuty a to do (což znamená 99 minut a 50 vteřin). Jestliže tlačítkem 3 ještě dále měníte čas, potom se na číselníku ukáže 1 40, což znamená, že se nastavuje čas ve tvaru 1 hodina 40 minut. Při nastavení času, který je kratší než 1 hodina 40 minut, se na levé straně číselníku ukazují minuty a na pravé straně vteřiny. Jestliže je nastavený čas delší, potom se na levé straně ukazují hodiny a na pravé straně minuty. Jakmile nastavíte požadovaný čas, potom se po 7 vteřinách trouby začne odpočítávat čas. Jestliže je nastavený čas kratší než 99 minut 50 vteřin nebo je stejný, potom se začne na číselníku odpočítávat čas v 1 vteřinových intervalech, jestliže je čas delší, potom v 1 minutových intervalech. Jestiže chcete čas nastavit na nulu, mezi tím, jak se již odpočítává, držte tlačítko 2 stisknuté tak dlouho, až se číselník nastaví na 0 00 a symbol S1 se vypne. Jestliže chcete hodiny nastavit na neprogramovanou (ruční) činnost, stiskněte jakékoliv tlačítko a symbol S1 se opět aktivuje. Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál, který po 7 minutách sám vypne, jestliže není přerušen stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Jakmile zazní zvukový signál, ukazuje číselník denní čas, symboly S1 a S2 zhasnou. Tehdy se trouba vypne. Jestliže zvukový signál přerušíte stisknutím jakéhokoliv tlačítka, potom se symbol S1 znovu zapne. Jestliže chcete ukončit pečení, musíte vypnou také troubu! Jakost zvukového signálu Jestliže není žádná z funkcí aktivní (symbol S2 je vypnutý), můžete stisknutím tlačítka 2 vybrat jeden ze 3 různých druhů zvukového signálu. Jakmile tlačítko 2 stisknete a držíte je stisknuté, ukáže se první nastavení zvukového signálu. Jestliže tlačítko povolíte a opět stisknete, ukáže se druhý signál. Zůstane ten zvukový signál, který jste vybrali jako poslední. Jakost můžete kdykoliv znovu nastavit. Použití hodin v kombinaci s troubou Při použití hodin v kombinaci s troubou, musíte nejdříve zapnout troubu a nastavit vybraný systém pečení a teplotu. Teprve potom nastavíte funkce na hodinách. Jakmile ukončíte pečení, vypněte troubu. Návod k obsluze 59

2 Elektronické programovací hodiny Současným stisknutím tlačítka 2 a 3 symbol S3 zhasne. Zasvítí symbol S1 a hodiny jsou nastaveny na neprogramovanou (ruční ) činnost. Jestliže chcete ukončit pečení, musíte vypnout také troubu! Poloautomatická činnost s ukončenou činností 1 minutka 4 (-) minus 2 trvání 5 (+) plus 3 ukončení Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku se ukáže blikající 0 00 a také bliká symbol S3. Současně stiskněte tlačítka 2 a 3 a tlačítky 3 nebo 4 nastavíte hodiny na přesný denní čas. Hodiny začnou jít po uplynutí 7 vteřin od posledního stisknutí jakéhokoli tlačítka. Zasvítí symbol S1, který upozorňuje,že hodiny jsou nastaveny na neprogramovanou (ruční) činnost. Poznámka: jestliže držíte tlačítko 3 nebo 4 stisknuté déle, potom se číselník rychleji mění. Nastavení neprogramované (ruční) Současně stiskněte tlačítko 2 a 3. Tím je přerušen nastavený program (symbol S3 se vymaže, jestiže byl aktivován). Aktivuje se symbol S1 (jestiže nebyl aktivován), což znamená, že je nastavena neprogramovaná (ruční) činnost. Poloautomatická činnost s trváním Stiskněte tlačítko 2. Na číselníku se ukáže 0 00 a symbol S1. Pomocí tlačítka 3 nebo 4 nastavíte požadovaný čas. Ukáže se symbol S3. Čas můžete nastavovat v 1 minutových intervalech. Maximální možný čas nastavení je 10 hodin. Nastavený čas se začne odpočítávat po 7 vteřinách. Číselník ukazuje denní čas. Stisknutím tlačítka 2 můžete ověřit zbylý čas a podle přání jej můžete korigovat tlačítky 3 nebo 4. Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál, který po 7 minutách sám vypne, jestliže není přerušen stisknutím tlačítka 1,2 nebo 3. Symbol S1 zhasne a symbol S3 bliká. Tehdy se trouba vypne. Stiskněte tlačítko 3 a držte jej stisknuté. Na číselníku se ukáže denní čas. Tlačítkem 3 nebo 4 nastavíte požadovaný čas ukončení (který však musí být delší než je denní čas). Ukáže se symbol S3. Po uplynutí 7 vteřin od nastavení požadovaného času se na číselníku ukáže denní čas. Jakmile dosáhne denní čas nastavený konečný čas pečení, ohlásí se zvukový signál, který po uplynutí 7 minut sám vypne, jestli že není přerušen stisknutím tlačítka 1,2 nebo 3. Symbol S1 zhasne, symbol S3 bliká. Tehdy se trouba vypne. Současným stisknutím tlačítka 2 a 3 symbol S3 zhasne. Rozsvítí se symbol S1 a hodiny jsou nastaveny na neprogramovanou (ruční) činnost. Jestliže chcete ukončit pečení, musíte vypnou také troubu! Automatická činnost s nastavením trvání a ukončení Stiskněte tlačítko 2 a tlačítky 3 a 4 nastavte trvání. Potom stiskněte tlačítko 3 a na číselníku se ukáže nejbližší možný konečný čas. Tlačítky 3 a 4 nastavte ukončení. Symbol S1 zhasne, jestliže je konečný čas delší než denní čas + trvání. Trouba se s ohledem na nastavený čas automaticky zapne. Příklad Denní čas = 12:00, délka výkonu je nastavena na 1:30, ukončení ve 14:00. To znamená, že se trouba zapne ve 12:30. Chyby při nastavení Například jestliže je konečný čas nastaven tak, že je kratší než denní čas + trvání, ohlásí se zvukový signál a symbol S3 bliká. Pro správnou činnost je potřeba korigovat nastavený čas, ( nejlépe tak, že současným stisknutím tlačítek 2 a 3 nastavíte neprogramovanou (ruční) činnost a celý postup potom zopakujete). 60 Návod k obsluze

3 Minutka Stisknutím tlačítka 1 můžete aktivovat minutku, která má jenom upozorňovací funkci a nevypíná troubu. Tlačítkem 3 a 4 nastavíte požadovaný čas. Rozsvítí se symbol S2. Nastavený požadovaný čas se začne odpočítávat po 7 vteřinách. Na číselníku se ukáže denní čas. Stisknutím tlačítka 1 můžete ověřit zbytek času a podle potřeby jej korigovat tlačítkem 3 nebo 4. Jakmile vyprší nastavený čas, ohlásí se zvukový signál, kteý se po 7 minutách sám vypne, jestliže není přerušen stisknutím tlačítka 1, 2, nebo 3. Symbol S2 zhasne. Jakost zvukového signálu Jestliže není žádná z časových funkcí aktivní (ukazuje se jen denní čas), můžete stisknutím tlačítka 4 vybrat jeden ze 3 různých druhů zvukového signálu. Jakmile tlačítko 4 stisknete a držíte jej stisknuté, ukáže se první nastavení zvukového signálu. Jestliže tlačítko povolíte a opět stisknete, ukáže se druhý signál. Zůstane ten zvukový signál, který jste vybrali jako poslední. Jakost můžete kdykoliv znovu nastavit. Změna jakéhokoliv časového programu Všechna časová nastavení, kromě minutky, můžete kdykoliv změnit současným stisknutím tlačítka 2 a 3. Nastavené programy se automaticky přeruší a hodiny se nastaví na stav neprogramované (ruční). Použití hodin v kombinaci s troubou Při použití hodin v kombinaci s troubou, musíte nejdříve zapnout troubu a nastavit vybraný systém pečení a teplotu. Teprve potom nastavíte funkce na hodinách. Jakmile ukončíte pečení, vypněte troubu. Elektronické programovací hodiny s sondou pro maso S1 (jestiže nebyl aktivován), což znamená, že je nastavena neprogramovaná (ruční) činnost. Poloautomatická činnost s trváním 1 minutka 4 (-) minus 2 trvání 5 (+) plus 3 ukončení Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku se ukáže blikající 0 00 a také bliká symbol S3. Současně stiskněte tlačítka 2 a 3 a tlačítky 3 nebo 4 nastavíte hodiny na přesný denní čas. Hodiny začnou jít po uplynutí 7 vteřin od posledního stisknutí jakéhokoli tlačítka. Zasvítí symbol S1, který upozorňuje,že hodiny jsou nastaveny na neprogramovanou (ruční) činnost. Poznámka: jestliže držíte tlačítko 3 nebo 4 stisknuté déle, potom se číselník rychleji mění. Nastavení neprogramované (ruční) Současně stiskněte tlačítko 2 a 3. Tím je přerušen nastavený program (symbol S3 se vymaže, jestiže byl aktivován). Aktivuje se symbol Stiskněte tlačítko 2. Na číselníku se ukáže 0 00 a symbol S1. Pomocí tlačítka 3 nebo 4 nastavíte požadovaný čas. Ukáže se symbol S3. Čas můžete nastavovat v 1 minutových intervalech. Maximální možný čas nastavení je 10 hodin. Nastavený čas se začne odpočítávat po 7 vteřinách. Číselník ukazuje denní čas. Stisknutím tlačítka 2 můžete ověřit zbylý čas a podle přání jej můžete korigovat tlačítky 3 nebo 4. Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál, který po 7 minutách sám vypne, jestliže není přerušen stisknutím tlačítka 1,2 nebo 3. Symbol S1 zhasne a symbol S3 bliká. Tehdy se trouba vypne. Současným stisknutím tlačítka 2 a 3 symbol S3 zhasne. Zasvítí symbol S1 a hodiny jsou nastaveny na neprogramovanou (ruční ) činnost. Jestliže chcete ukončit pečení, musíte vypnout také troubu! Návod k obsluze 61

4 Poloautomatická činnost s ukončenou činností Stiskněte tlačítko 3 a držte jej stisknuté. Na číselníku se ukáže denní čas. Tlačítkem 3 nebo 4 nastavíte požadovaný čas ukončení (který však musí být delší než je denní čas). Ukáže se symbol S3. Po uplynutí 7 vteřin od nastavení požadovaného času se na číselníku ukáže denní čas. Jakmile dosáhne denní čas nastavený konečný čas pečení, ohlásí se zvukový signál, který po uplynutí 7 minut sám vypne, jestli že není přerušen stisknutím tlačítka 1, 2 nebo 3. Symbol S1 zhasne, symbol S3 bliká. Tehdy se trouba vypne. Současným stisknutím tlačítka 2 a 3 symbol S3 zhasne. Rozsvítí se symbol S1 a hodiny jsou nastaveny na neprogramovanou (ruční) činnost. Jestliže chcete ukončit pečení, musíte vypnou také troubu! Automatická činnost s nastavením trvání a ukončení Stiskněte tlačítko 2 a tlačítky 3 a 4 nastavte trvání. Potom stiskněte tlačítko 3 a na číselníku se ukáže nejbližší možný konečný čas. Tlačítky 3 a 4 nastavte ukončení. Symbol S1 zhasne, jestliže je konečný čas delší než denní čas + trvání. Trouba se s ohledem na nastavený čas automaticky zapne. Příklad Denní čas = 12:00, délka výkonu je nastavena na 1:30, ukončení ve 14:00. To znamená, že se trouba zapne ve 12:30. Chyby při nastavení Například jestliže je konečný čas nastaven tak, že je kratší než denní čas + trvání, ohlásí se zvukový signál a symbol S3 bliká. Pro správnou činnost je potřeba korigovat nastavený čas, ( nejlépe tak, že současným stisknutím tlačítek 2 a 3 nastavíte neprogramovanou (ruční) činnost a celý postup potom zopakujete). Minutka Stisknutím tlačítka 1 můžete aktivovat minutku, která má jenom upozorňovací funkci a nevypíná troubu. Tlačítkem 3 a 4 nastavíte požadovaný čas. Rozsvítí se symbol S2. Nastavený požadovaný čas se začne odpočítávat po 7 vteřinách. Na číselníku se ukáže denní čas. Stisknutím tlačítka 1 můžete ověřit zbytek času a podle potřeby jej korigovat tlačítkem 3 nebo 4. Jakmile vyprší nastavený čas, ohlásí se zvukový signál, kteý se po 7 minutách sám vypne, jestliže není přerušen stisknutím tlačítka 1, 2, nebo 3. Symbol S2 zhasne. Programované pečení sondou pro maso U tohoto způsobu můžete nastavit požadovanou teplotu zevnitř jídla. Nastavení je možné od 30 do 99 C. Teplotu vnitřku měří termosonda. Připojení sondy Zástrčku sondy zastrčte do zásuvky a sondu zapíchněte do jídla. Zásuvka je v předním horním rohu levé stěny trouby. V ní je kovový čep, který musíte před pečením vytáhnout a po ukončení pečení jej opět zastrčit. UPOZORNÌNÍ! Dávejte pozor, aby se mezi pečením sonda nedotýkala topného tělesa! Pro pečení masa sondou jsou vhodné větší kusy bez kosti, které jinak stěžují měření teploty a ukazují chybné hodnoty teploty. Kuřata a zajíci se nehodí pro pečení masa sondou. Doporučené teploty vnitřku masa vepřová pečeně 85 C hovězí pečeně 80 C telecí pečeně 75 C svíčková pečeně C Postup Připojte sondu a zapíchněte ji do jídla. V levé části číselníku se ukáže skutečná teplota jídla a v pravé části požadovaná teplota, která je dopředu nastavena na 80 C. Tlačítkem 3 nebo 4 můžete měnit požadovanou teplotu. Jestliže jste například nastavili požadovanou teplotu na 75 C a skutečná teplota je 30 C, potom se na číselníku ukáže Zapněte troubu: příslušnými knoflíky trouby nastavte systém ohřívání a teplotu pečení. Trouba je ihned po zapnutí v (začne se pečení) a sonda měří teplotu vnitřku jídla, která roste. Jakmile dosáhne vnitřek jídla nastavené teploty, trouba se vypne a ohlásí se zvukový signál, který vypnete stisknutím na jakékoliv tlačítko. Vypněte troubu. Jestliže ji nevypnete, potom se po uplynutí určité doby opět zapne (jakmile skutečná teplota jídla klesne pod požadovanou teplotu). Tímto způsobem se udržuje skutečná teplota jídla. Vytáhněte sondu z jídla a ze zásuvky. Číselník na hodinách začne ukazovat denní čas. 62 Návod k obsluze

5 Použití sondy v kombinaci s časovými funkcemi (pro zkušenější spotřebitele) Jestliže používáte sondu, můžete nastavit také trvání, konec nebo automatickou činnost způsobem, jak je to opsáno v předcházejícíh bodech. Ale je vždy potřeba se řídit následujícím: Jestliže používáte funkci trvání a nastavíte požadovaný čas, potom se trouba po vypršení této doby vypne, přestože skutečná teplota jídla ještě nedosáhla nastavené teploty. Kvůli tomu musí být čas vždy o trochu delší než je čas potřebný pro dosažení požadované teploty. To stejné platí také pro funkci ukončení a pro automatickou činnost. Takovou kombinaci můžete z úspěchem použít tehdy, jestliže již máte určité zkušenosti ohledně doby, potřebné pro správné pečení určitého druhu a množství jídla při nastavené požadované teplotě jídla. Podle těchto získaných zkušeností můžete nastavit čas trvání o trochu delší než je čas, který je skutečně potřebný a s úspěchem můžete použít také funkci automatické. Poznámka: U zapnuté sondy se na číselníku vždy ukáže skutečná a požadovaná teplota. Jestiže například nastavíte dobu pečení, potom se po 7 vteřinách od nastavení na číselníku opět ukáže teplota. UPOZORNÌNÍ! Používat můžete jenom pro tuto troubu určenou termo sondu. Jakost zvukového signálu Jestliže není žádná z časových funkcí aktivní (ukazuje se jen denní čas), můžete stisknutím tlačítka 4 vybrat jeden ze 3 různých druhů zvukového signálu. Jakmile tlačítko 4 stisknete a držíte jej stisknuté, ukáže se první nastavení zvukového signálu. Jestliže tlačítko povolíte a opět stisknete, ukáže se druhý signál. Zůstane ten zvukový signál, který jste vybrali jako poslední. Jakost můžete kdykoliv znovu nastavit. Změna jakéhokoliv časového programu Všechna časová nastavení, kromě minutky, můžete kdykoliv změnit současným stisknutím tlačítka 2 a 3. Nastavené programy se automaticky přeruší a hodiny se nastaví na stav neprogramované (ruční). Použití hodin v kombinaci s troubou Při použití hodin v kombinaci s troubou, musíte nejdříve zapnout troubu a nastavit vybraný systém pečení a teplotu. Teprve potom nastavíte funkce na hodinách. Jakmile ukončíte pečení, vypněte troubu. Elektronické vypínací hodiny nebo -. Jakmile jste nastavili čas, musíte vždy vyčkat 7 vteřin až se hodiny nastaví na nový čas. Poznámka: jestliže držíte delší dobu knoflík 2 v poloze + nebo -, potom se číselník rychleji mění. 1 knoflík pro nastavení denního času a neprogramované (ruční) 2 knoflík pro (+) a (-) nastavení Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, ukáže se na číselníku blikající Knoflíkem 1 otočte doleva nebo doprava a pusťte jej (tehdy se rozsvítí symbol S1, který upozorňuje na nastavení hodin na neprogramovanou ruční činnost ) a nastavte denní čas tak, že otočíte knoflík 2 ve směru + nebo -. Denní čas můžete kdykoliv změnit (jenom ne tehdy, když je symbol S2 aktivní) a to tak, že otočíte knoflíkem 1 doleva nebo doprava a potom jej pustíte, knoflík 2 potom otočte ve směru + Změna letního / zimního času Jestliže otočíte knoflíkem 1 doleva nebo doprava a držíte jej v této poloze asi 4 vteřiny, začne blikat číselník, který ukazuje hodiny. Otáčením knoflíku 2 ve směru + nebo - můžete měnit jenom hodiny, což nemá vliv na minuty a ukryté vteřiny! Vyčkejte 7 vteřin, až přestane číselník blikat a hodiny se nastaví na nový denní čas. Nastavení trvání Otočte knoflíkem 2 ve směru + a nechejte jej zaskočit zpátky do neutrální polohy. Na číselníku se ukáže 0 00 a zapne se symbol S1, jestliže ještě nebyl zapnutý. Knoflík 2 opět otočte ve směru + a držte jej v této poloze. Na číselníku Návod k obsluze 63

6 se ukáže 0 10 a současně se aktivuje symbol S2, který znázorňuje trvání. Jestliže držíte knoflík 2 nepřetržitě v této poloze, potom se na levé straně číselníku v intervalech po 10 vteřinách mění minuty a to do (což znamená 99 minut a 50 vteřin) Maximální možný čas nastavení je 10 hodin. Jestliže knoflík 2 ještě pořád držíte, potom se číselník nastaví na 1 40, což znamená, že se nastavuje čas ve tvaru 1 hodina 40 minut. Při nastavení času, který je kratší než 1 hodina 40 minut, se na levé straně číselníku ukazují minuty, na pravé straně vteřiny. Jestliže je nastavený čas delší, potom se na levé straně ukazují hodiny, na pravé straně minuty. Jestliže chcete nastavit čas na nulu, mezi tím jak se odpočítává, otočte knoflíkem 2 do polohy - a držte jej v této poloze tak dlouho, až se číselník nastaví na 0 00 a symboly S1 a S2 se vypnou. Jestliže chcete nastavit hodiny na neprogramovanou (ruční) činnost, potom otočte knoflíkem 2 do polohy - a pusťte jej Po uplynutí nastaveného času se ohlásí zvukový signál, který se po 7 minutách sám vypne, jestliže není přerušen stisknutím na jakýkoliv knoflík. Jakmile se ohlásí zvukový signál, číselník ukazuje denní čas, symboly S1 a S2 zhasnou. Tehdy se trouba vypne. Jestliže zvukový signál vypnete tak, že otočíte knoflíkem 1 nebo 2 kterýmkoliv směrem, potom se symbol S1 opět zapne. Jestliže chcete ukončit pečení, musíte vypnou také troubu! Jakost zvukového signálu Jestliže není žádná z funkcí aktivní (symbol S2 je vypnutý), můžete otočením knoflíku 2 ve směru - vybrat jeden ze 3 různých druhů zvukového signálu. Jakmile knoflík 2 otočíte ve směru - a držíte jej v této poloze, potom se ukáže první nastavení zvukového signálu. Jestliže knoflík 2 pustíte a opět otočíte ve směru - a držíte jej v této poloze, potom se ukáže druhý zvukový signál. Zůstane ten zvukový signál, který jste provedli jako poslední. Jakost můžete kdykoliv znovu nastavit. Použití hodin v kombinaci s troubou Při použití hodin v kombinaci s troubou, musíte nejdříve zapnout troubu a nastavit vybraný systém pečení a teplotu. Teprve potom nastavíte funkce na hodinách. Jakmile ukončíte pečení, vypněte troubu. Elektronické programovací hodiny Nastavení neprogramované (ruční) 1 knoflík pro nastavení jednotlivých funkcí 2 knoflík pro (+) a (-) nastavení Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, ukáže se na číselníku blikající 0 00 a současně bliká symbol S3. Knoflík 1 otočte do polohy denní čas nebo ručně a otáčením knoflíku 2 ve směru + nebo - nastavíte přesný denní čas. Hodiny začnou jít po uplynutí 7 vteřin od posledního aktivování jakéhokoliv knoflíku. Zasvítí také symbol S1, který znázorňuje, že jsou hodiny nastaveny na neprogramovanou (ruční) činnost. Poznámka: jestliže držíte knoflík 2 v poloze + nebo - déle, potom se číselník rychleji mění. Otočte knoflíkem 1 do polohy ručně. Tím je přerušen každý nastavený program (symbol S3 se vymaže, jestiže byl aktivován). Aktivuje se symbol S1 (jestiže nebyl aktivován), což znamená, že je nastavena neprogramovaná (ruční) činnost. Poloautomatická činnost s trváním Otočte knoflíkem 1 do polohy trvání. Na číselníku se ukáže 0 00 a symbol S1. Otáčením knoflíku 2 ve směru + nebo - nastavíte požadovaný čas. Ukáže se symbol S3. Čas můžete nastavovat v 1 minutových intervalech. Maximální možný čas nastavení je 10 hodin. Nastavený čas se začne odpočítávat po 7 vteřinách. Jestliže zůstal knoflík 1 v poloze ručně, potom se na číselníku ukazuje odpočítávání nastaveného času. Zbytek času můžete podle potřeby měnit knoflíkem 2, přičemž musí být knoflík 1 v poloze trvání. Po vypršení nastaveného času se ozve zvukový signál, který se po 7 minutách sám vypne, jestliže 64 Návod k obsluze

7 není přerušen otočením knoflíku 1 do jakékoliv jiné polohy než je nastavená poloha. Symbol S1 zhasne, symbol S3 bliká. Tehdy se trouba vypne. Otočením knoflíku 1 do polohy ručně symbol S3 zhasne a rozsvítí se symbol S1. Hodiny jsou nastaveny na neprogramovanou (ruční ) činnost. Jestliže chcete ukončit pečení, musíte vypnout také troubu! Poloautomatická činnost s ukončenou činností Otočte knoflíkem 1 do polohy konec. Na číselníku se ukáže denní čas. Otočením knoflíku 2 ve směru + nebo - nastavíte požadovaný čas ukončení (který však musí být delší než denní čas). Ukáže se symbol S3. Po uplynutí 7 vteřin od nastavení požadovaného času se na číselníku ukáže denní čas. Jakmile dosáhne denní čas nastavený konečný čas pečení, ohlásí se zvukový signál, který po uplynutí 7 minut sám vypne, jestliže není přerušen otočením knoflíku 1 do jakékoliv jiné polohy než je nastavena. Symbol S1 zhasne, symbol S3 bliká. Tehdy se trouba vypne. Po otočení knoflíku 1 do polohy ručně symbol S3 zhasne a rozsvítí se symbol S1. Hodiny jsou nastaveny na neprogramovanou (ruční) činnost. Jestliže chcete ukončit pečení, musíte vypnout také troubu! Automatická činnost s nastavením trvání a konce Otočíte knoflíkem 1 do polohy trvání a otáčením knoflíku 2 ve směru + nebo - nastavte trvání. Potom otočte knoflíkem 1 do polohy konec a na číselníku se ukáže nejbližší možný konečný čas. Otočením knoflíku 2 ve směru + nebo - nastavte ukončení. Symbol S1 zhasne, jestliže je konečný čas delší než denní čas + trvání. Trouba se s ohledem na nastavený čas automaticky zapne. Příklad Denní čas = 12:00, délka výkonu je nastavena na 1:30, ukončení na 14:00. To znamená, že se trouba zapne ve 12:30. Chyby při nastavení Například jestliže je konečný čas nastaven tak, že je kratší než denní čas + trvání, ohlásí se zvukový signál a symbol S3 bliká. Pro správnou činnost je potřeba korigovat nastavený čas, ( nejlépe tak, že knoflík 1 otočíte do polohy ručně a celý postup potom zopakujete). Minutka Otočením knoflíku 1 do polohy minutka můžete aktivovat minutku, která má jenom upozorňovací funkci a nevypíná troubu. Otočením knoflíku 2 ve směru + nebo - nastavíte požadovaný čas. Rozsvítí se symbol S2. Jakmile jste nastavili požadovaný čas, začne se odpočítávat po 7 sekundách. Jestliže zůstal knoflík 1 v poloze minutka, potom se na číselníku ukáže odpočítávání nastaveného času. Zbytek času můžete podle potřeby měnit knoflíkem 2, přičemž musí být knoflík 1 v poloze trvání. Jakmile vyprší nastavený čas, ohlásí se zvukový signál, který se po 7 minutách sám vypne, jestliže není přerušen otočením knoflíku 1 do jakékoliv jiné polohy než je nastavena. Symbol S2 zhasne. Knoflík (1) v poloze denní čas Tato poloha je neutrální a ukazuje denní čas. Používáte ji, jestliže chcete aby byl na číselníku po celou dobu nastaven denní čas. Hodiny jste například nastavili na automatickou činnost. Jestliže je knoflík 1 v poloze konec, potom číselník ukazuje konečný čas, jestliže otočíte knoflíkem 1 do polohy denní čas, potom se na číselníku ukáže denní čas. Jakost zvukového signálu Jestliže není aktivována žádná z časových funkcí (ukazuje se jen denní čas), můžete vybírat mezi 3 různými druhy zvukového signálu tak, že otočíte knoflíkem 1 do polohy ručně a vyčkáte 7 vteřin. Jestliže před vypršením této doby otočíte knoflíkem 2, změníte denní čas! Potom otočte knoflíkem 2 ve směru - a držte jej v této poloze. Ukáže se první nastavení zvukového signálu. Jestliže knoflík 2 pustíte a opět otočíte ve směru - a držíte jej v této poloze, ukáže se druhý zvukový signál. Zůstane ten zvukový signál, terý jste vybrali jako poslední. Jakost můžete kdykoliv znovu nastavit. Změna jakéhokoliv časového programu Všechna časová nastavení, kromě minutky, můžete kdykoliv změnit tak, že knoflíkem 1 otočíte do polohy ručně. Nastavené programy se automaticky přeruší a hodiny se nastaví na stav neprogramované (ruční). Použití hodin v kombinaci s troubou Při použití hodin v kombinaci s troubou, musíte nejdříve zapnout troubu a nastavit vybraný systém pečení a teplotu. Teprve potom nastavíte funkce na hodinách. Jakmile ukončíte pečení, vypněte troubu. Návod k obsluze 65

8 Elektronické programovací hodiny s sondou pro maso Otočením knoflíku 1 do polohy ručně symbol S3 zhasne a rozsvítí se symbol S1. Hodiny jsou nastaveny na neprogramovanou (ruční ) činnost. Jestliže chcete ukončit pečení, musíte vypnout také troubu! 1 knoflík pro nastavení jednotlivých funkcí 2 knoflík pro (+) a (-) nastavení Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, ukáže se na číselníku blikající 0 00 a současně bliká symbol S3. Knoflík 1 otočte do polohy ručně, otáčením knoflíku 2 ve směru + nebo nastavíte přesný denní čas. Hodiny začnou jít po uplynutí 7 vteřin od posledního otočení jakékoliv knoflíku. Zasvítí symbol S1, který nás upozorní, že jsou hodiny nastaveny na neprogramovanou (ruční) činnost. Poznámka: jestliže držíte knoflík 2 v poloze + nebo - déle, potom se číselník rychleji mění. Nastavení neprogramované (ruční) Otočte knoflíkem 1 do polohy ručně. Tím je přerušen každý nastavený program (symbol S3 se vymaže, jestiže byl aktivován). Aktivuje se symbol S1 (jestiže nebyl aktivován), což znamená, že je nastavena neprogramovaná (ruční) činnost. Poloautomatická činnost s trváním Otočte knoflíkem 1 do polohy trvání. Na číselníku se ukáže 0 00 a symbol S1. Otáčením knoflíku 2 ve směru + nebo - nastavíte požadovaný čas. Ukáže se symbol S3. Čas můžete nastavovat v 1 minutových intervalech. Maximální možný čas nastavení je 10 hodin. Nastavený čas se začne odpočítávat po 7 vteřinách. Jestliže zůstal knoflík 1 v poloze ručně, potom se na číselníku ukazuje odpočítávání nastaveného času. Zbytek času můžete podle potřeby měnit knoflíkem 2, přičemž musí být knoflík 1 v poloze trvání. Po vypršení nastaveného času se ozve zvukový signál, který se po 7 minutách sám vypne, jestliže není přerušen otočením knoflíku 1 do jakékoliv jiné polohy než je nastavená poloha. Symbol S1 zhasne, symbol S3 bliká. Tehdy se trouba vypne. Poloautomatická činnost s ukončenou činností Otočte knoflíkem 1 do polohy konec. Na číselníku se ukáže denní čas. Otočením knoflíku 2 ve směru + nebo - nastavíte požadovaný čas ukončení (který však musí být delší než denní čas). Ukáže se symbol S3. Po uplynutí 7 vteřin od nastavení požadovaného času se na číselníku ukáže denní čas. Jakmile dosáhne denní čas nastavený konečný čas pečení, ohlásí se zvukový signál, který po uplynutí 7 minut sám vypne, jestliže není přerušen otočením knoflíku 1 do jakékoliv jiné polohy než je nastavena. Symbol S1 zhasne, symbol S3 bliká. Tehdy se trouba vypne. Po otočení knoflíku 1 do polohy ručně symbol S3 zhasne a rozsvítí se symbol S1. Hodiny jsou nastaveny na neprogramovanou (ruční) činnost. Jestliže chcete ukončit pečení, musíte vypnout také troubu! Automatická činnost s nastavením trvání a konce Otočíte knoflíkem 1 do polohy trvání a otáčením knoflíku 2 ve směru + nebo - nastavte trvání. Potom otočte knoflíkem 1 do polohy konec a na číselníku se ukáže nejbližší možný konečný čas. Otočením knoflíku 2 ve směru + nebo - nastavte ukončení. Symbol S1 zhasne, jestliže je konečný čas delší než denní čas + trvání. Trouba se s ohledem na nastavený čas automaticky zapne. Příklad Denní čas = 12:00, délka výkonu je nastavena na 1:30, ukončení na 14:00. To znamená, že se trouba zapne ve 12: Návod k obsluze

9 Chyby při nastavení Například jestliže je konečný čas nastaven tak, že je kratší než denní čas + trvání, ohlásí se zvukový signál a symbol S3 bliká. Pro správnou činnost je potřeba korigovat nastavený čas, ( nejlépe tak, že knoflík 1 otočíte do polohy ručně a celý postup potom zopakujete). Minutka Otočením knoflíku 1 do polohy minutka můžete aktivovat minutku, která má jenom upozorňovací funkci a nevypíná troubu.otočením knoflíku 2 ve směru + nebo - nastavíte požadovaný čas. Rozsvítí se symbol S2. Jakmile jste nastavili požadovaný čas, začne se odpočítávat po 7 sekundách. Jestliže zůstal knoflík 1 v poloze minutka, potom se na číselníku ukáže odpočítávání nastaveného času. Zbytek času můžete podle potřeby měnit knoflíkem 2, přičemž musí být knoflík 1 v poloze trvání. Jakmile vyprší nastavený čas, ohlásí se zvukový signál, který se po 7 minutách sám vypne, jestliže není přerušen otočením knoflíku 1 do jakékoliv jiné polohy než je nastavena. Symbol S2 zhasne. Programované pečení sondou pro maso U tohoto způsobu můžete nastavit požadovanou teplotu zevnitř jídla. Nastavení je možné od 30 do 99 C. Teplotu vnitřku měří termosonda. Připojení sondy Zástrčku sondy zastrčte do zásuvky a sondu zapíchněte do jídla. Zásuvka je v předním horním rohu levé stěny trouby. V ní je kovový čep, který musíte před pečením vytáhnout a po ukončení pečení jej opět zastrčit. UPOZORNÌNÍ! Dávejte pozor, aby se mezi pečením sonda nedotýkala topného tělesa! Pro pečení masa sondou jsou vhodné větší kusy, podle možnosti bez kosti, jelikož stěžují měření teploty a ukazují chybné hodnoty teploty. Kuřata a zajíci se nehodí pro pečení masa sondou. Doporučené teploty vnitřku masa vepřová pečeně 85 C hovězí pečeně 80 C telecí pečeně 75 C svíčková pečeně C Postup Připojte sondu a zapíchněte ji do jídla. V levé části číselníku se ukáže skutečná teplota jídla a v pravé části požadovaná teplota, která je dopředu nastavena na 80 C. Knoflík 1 otočte do polohy sonda, otáčením knoflíku 2 ve směru + nebo - můžete měnit požadovanou teplotu. Jestliže jste například nastavili požadovanou teplotu na 75 C a skutečná teplota je 30 C, potom se na číselníku ukáže Zapněte troubu: příslušnými knoflíky trouby nastavte systém ohřívání a teplotu pečení. Trouba je ihned po zapnutí v (začne se pečení) a sonda měří teplotu vnitřku jídla, která roste. Jakmile dosáhne vnitřek jídla nastavené teploty, trouba se vypne a ohlásí se zvukový signál, který vypnete stisknutím na jakékoliv tlačítko. Vypněte troubu. Jestliže ji nevypnete, potom se uplynutí určité doby opět zapne (jakmile skutečná teplota jídla klesne pod požadovanou teplotu). Tímto způsobem se udržuje skutečná teplota jídla. Vytáhněte sondu z jídla a ze zásuvky. Číselník na hodinách začne ukazovat denní čas. Použití sondy v kombinaci s časovými funkcemi (pro zkušenější spotřebitele) Jestliže používáte sondu, můžete nastavit také trvání, konec nebo automatickou činnost způsobem, jak je to opsáno v předcházejícíh bodech. Ampak je vždy potřeba se řídit následujícím: Jestliže používáte funkci trvání a nastavíte požadovaný čas, potom se trouba po vypršení této doby vypne, přestože skutečná teplota jídla ještě nedosáhla nastavené teploty. Kvůli tomu musí být čas vždy o trochu delší než je čas potřebný pro dosažení požadované teploty. To stejné platí také pro funkci ukončení a pro automatickou činnost. Takovou kombinaci můžete z úspěchem použít tehdy, jestliže již máte určité zkušenosti ohledně doby, potřebné pro správné pečení určitého druhu jídla při nastavené požadované teplotě jídla. Podle těchto získaných zkušeností můžete nastavit čas trvání o trochu delší než je čas, který je potřebný a z úspěchem můžete použít také funkci automatické. Poznámka: U zapnuté sondy se na číselníku vždy ukáže skutečná a požadovaná teplota. Jestiže například nastavíte dobu pečení, potom se po 7 vteřinách od nastavení na číselníku opět ukáže teplota. UPOZORNĚNÍ! Používat můžete jenom pro tuto troubu určenou termo sondu. Návod k obsluze 67

10 Jakost zvukového signálu Jestliže není aktivována žádná z časových funkcí (ukazuje se jen denní čas), můžete vybírat mezi 3 různými druhy zvukového signálu tak, že otočíte knoflíkem 1 do polohy ručně a vyčkáte 7 vteřin. Jestliže před vypršením této doby otočíte knoflíkem 2, změníte denní čas! Potom otočte knoflíkem 2 ve směru - a držte jej v této poloze. Ukáže se první nastavení zvukového signálu. Jestliže knoflík 2 pustíte a opět otočíte ve směru - a držíte jej v této poloze, ukáže se druhý zvukový signál. Zůstane ten zvukový signál, který jste vybrali jako poslední. Jakost můžete kdykoliv znovu nastavit. Změna jakéhokoliv časového programu Všechna časová nastavení, kromě minutky, můžete kdykoliv změnit tak, že knoflíkem 1 otočíte do polohy ručně. Nastavené programy se automaticky přeruší a hodiny se nastaví na stav neprogramované (ruční). Použití hodin v kombinaci s troubou Při použití hodin v kombinaci s troubou, musíte nejdříve zapnout troubu a nastavit vybraný systém pečení a teplotu. Teprve potom nastavíte funkce na hodinách. Jakmile ukončíte pečení, vypněte troubu. Analogové programovací hodiny Ukazují denní čas a umožňují programovanou činnost trouby. Zvláštnost hodin je automatické pečení. 1 Knoflík pro řízení 2 Symbol pro nastavení denního času 3 Symbol pro nastavení začátku trouby 4 Symbol pro nastavení doby trvání trouby 5 Symbol pro automatické pečení 6 Symbol pro ruční řízení trouby Použití Knoflík pro použití 1 otočte na vybraný symbol a zatlačením na něj aktuvujte vybranou funkci. Nastavení hodin na denní čas Knoflík pro nastavení 1 otočte na symbol 2 a stisknutím na knoflík 1 nastavte hodinové ručičky na denní čas. Denní čas můžete kdykoliv zkontrolovat také mezi programovanou činností trouby. Knoflík pro nastavení 1 otočte na symbol 2 a ručičky se postaví na denní čas. Nastavení začátku trouby Začátek trouby můžete nastavit na 11 hod a 59 min. dopředu. Knoflík pro nastavení 1 otočte na symbol 3 a zatlačením na knoflík 1 nastavte hodinové ručičky na vybraný čas - začátek pečení, které můžete nastavením trouby změnit. Knoflík 1 v poloze symbolu 3 stiskejte, dokud nedosáhnete vybraného nastavení. Jakmile denní čas dostihne nastavený čas začátku trouby, se trouba zapne. Denní čas můžete zapnout otočením knoflíku 1 na symbol 2. Ručičky se vrátí na denní čas. Nastavení trvání trouby Knoflíkem 1 otočte na symbol 4 a zatlačením nastavte vybranou dobu trouby. Nastavený čas se vidí v okénku. Nejdelší možná doba nastavení je 180 minut. Po vypršení nastavené doby se trouba vypne. Ohlásí se zvukový signál, který můžete zatlačením na knoflík 1 vypnout. Nastavenou dobu můžete také změnit. Knoflík 1 v poloze symbolu 4 zatlačte, dokud nedosáhnete vybraného nastavení. UPOZORNĚNÍ Trouba nebude programovaně fungovat, jestliže ji nezapnete s teplotním a výběrovým knoflíkem trouby. Vždy zkontrolujte, jestli je denní čas správně nastaven. Programování začátku a trvání trouby S vybraným opsaným postupem můžete nastavit dobu vybraného začátku (zapnutí trouby) a trvání trouby (trvání ). 68 Návod k obsluze

11 Jakmile denní čas dostihne nastavený, se trouba zapne, po uplynutí nastaveného času se automaticky vypne. Ohlásí se zvukový signál, který můžete přerušit zatlačením na knoflík 1. Možné jsou změny doby začátku a trvání trouby. Knoflík 1 zatlačte ve vybrané poloze (symbol 3 respektive 4), dokud nedosáhnete vybraného nastavení. Zvukový signál Ohlásí se po vypršení nastavené doby, respektive ukončené trouby. Vypnete jej zatlačením na knoflík 1 respektive se po několika minutách sám vypne. Ruční řízení trouby Knoflík 1 otočte na symbol 6. Po otočení knoflíku 1 do té polohy se vypnou také všechna programovaná nastavení a hodinové ručičky se vrátí na denní čas. Automatické pečení Je založeno na principu závislosti trouby na váze masa. Teplotu pečení nastavte s ohledem na typ masa. Knoflík 1 otočte na symbol 5 a stisknutím na knoflík 1 nastavte váhu masa od 0,5 do 2 kg, stupňovaně po 10 dkg, jak je přikázáno v okénku. Spolu s výběrem váhy je nastavena také doba trouby. Možné jsou také změny tíhy. Knoflík 1 v poloze symbolu 5 stiskejte tak dlouho, dokud není dosaženo vybrané nastavení. Jestliže otočíte knoflíkem 1 na symbol 4, se v okénku ukáže doba pečení, která odpovídá nastavené váze. Po vypršení té doby se trouba sama vypne. Pro správnou činnost automatického pečení je potřeba knoflík pro výběr teploty trouby nastavit na vybranou teplotu podle typu masa: Telecí 185 C 175 C Vepřové 200 C 185 C Hovězí 225 C 195 C Výběrový knoflík otočte do polohy nebo. Způsob automatického pečení není vhodný pro pečení hluboko zmrzlého nebo anglicky pečeného masa, které musí uprostřed zůstat růžové nebo červené. Tabulka automatického pečení Typ masa Drážky (zespodu) Tekutina v pekáči (cm) Teplota ( C) Upozornění Hovězí 2 ½ zakrytý pekáč dušená pečeně Vepřová pečeně 2 ½ Pečeně z mletého ½ masa Skopová pečeně 2 ½ Jehněčí 2 ½ Telecí pečeně Zvěřina 2 ½ zakrytý pekáč Kuře nastavit na ½ váhy Kachna 2 ½ nastavit na ½ váhy Husa 2 ½ nastavit na ½ váhy Krůta 2 ½ nastavit na ½ váhy Automatické pečení můžete také časově programovat. Knoflík 1 v poloze symbolu 5 stiskněte, dokud není nastavena vybraná váha. Potom otočte knoflík 1 na symbol 3 a stisknutím na knoflík 1 nastavte hodinové ručičky na vybranou dobu začátku pečení. Návod k obsluze 69

12 Elektronické programovatelné hodiny se sondou Elektronické programovatelné hodiny umožňují programovaný provoz pečící trouby, t. zn. programovat dobu pečení a čas ukončení pečícího procesu. Zvláštností těchto hodin je možnost připojení sondy pro měřenření teploty uvnitř potravin a automatického ukončení pečícího procesu při dosažení předem nastavené teploty. Display hodin je rozdělen po dvou polí. V zeleném poli je zobrazen denní čas nebo naprogramovaná doba pečeni (provozní doba) a čas ukončení provozu. V červeném poli je zobrazena teplota. Programovaný provoz pečící trouby Programovatelnými hodinami můžete provoz pečící trouby programovat třemi způsoby: poloautomaticky: pečící trouba okamžitě zapíná a provoz je automaticky ukončen po uplynutí určité doby; automaticky: automatický začátek i ukončení provozu trouby v nastaveném čase; se sondou: automatické přerušení provozu trouby při dosažení nastavené teploty ve středu potravy. Důležité! Chcete-li přerušit programovaný provoz, musíte zrušit nastavení a změnit dle potřeby. Otočným knoflíkem 5 lze otáčet doleva i doprava. Při výpadku elektrické energie je třeba hodiny znovu nastavit. Poloautomatický provoz 1 Tlač. k nast. doby provozu 2 Tlač. rpo nastav. doby ukonč. 3 Tlač. pro nast. manual. provozu 4 Tlač. pro nastaveni teploty 5 Otoč. knoflík 6 Šipky 1-4 Nastavení denního času Po připojení přístroje k síti blikají v zeleném poli střídavě šipky 1 a 2. Pro nastavení přesného denního času stiskněte současně obě tlačítka 1 a 2 (na displayi svítí 0.00) a otočte otočným knoflíkem 5 vpravo. Jakmile na displayi je zobrazen správný čas uvolněte tlačí -hodiny běži a začne blikat pipka 3. Šipku zhasněte stisknutím třetího tlačítka zleva 3. Jakmile šipka 3 zhasne, je trouba připravena k neprogramovanému (manuálnímu) provozu. Po přerušení elektrického proudu je potřeba opětovné nastavení denního času. Neprogramovaný (manuální) provoz trouby Neprogramovaný provoz je možný pouze tehdy, nebliká-li šipka 3. Proto vžky zkontrolujte display hodin. Bliká-li šipka 3, je třeba stisknout tlačitko 3. Šipka 3 zhasne, trouba je připravena pro neprogramovaný provoz. Maximální nastavitelná doba provozu pečící trouby je 23 hodin a 59 minut! Pro tento způsob programování stanovte dobu pečení (provozní dobu). Postup při poloautomatickém provozu Pro snadnější pochopení uvedeme příklad: provozní doba 1,20 hod. 1. Nastavte provozní dobu: Stiskněte tlačítko 1 (na displeji se objeví 0.00) a současně otočte otočným knoflíkem vpravo až se objeví V okamžiku uvolnění tlačítka se na displeji objeví denní čas a svítí šipky 1 a Zapněte pečící troubu: Příslušnými otočnými knoflíky pečící trouby nastavte systém ohřevu a teplotu. 3. Pečící trouba ihned po zapnutí začíná péci; během provozu svítí šipky 1 a Po uplynutí nastavené doby - v našem případě po 1 hodině a 20 minutách: zazní zvukový signál, který je možno vypnout stlačením tlačítka 1 nebo 2, signál se jinak sám vypne po 3 minutách; šipka 1 zhasne; šipka 3 bliká. 5. Vypněte pečící troubu a stlačte tlačítko 3 a tím zhasne šipka 3! Po zhasnutí šipky 3 je trouba připravena k neprogramovanému provozu. 70 Návod k obsluze

13 Automatický provoz Nastavte dobu, po kterou má pečící trouba péci (doba provozu) a kdy se má vypnout (konec provozu). Maximální nastavitelná doba provozu je 23 hodin a 59 minut (nastavené vypnutí = denní čas + max. 23 hodin a 59 minut). UPOZORNĚNÍ Pečící trouba nebude v automatickém provozu, není-li nastavena příslušnými ovládacími prvky. Postup na automatický provoz: Například: provozní doba 1 hodina a 20 minut (1.20), ukončení provozu 13, Zkontrolujte, zda je na hodinách správně nastaven denní čas. 2. Nastavte provozní dobu: Stiskněte tlačítko 1 (na displeji se objeví 0.00) a současně otočte otočným knoflíkem vpravo, než se na displeji objeví Jakmile tlačítko uvolníte, na displeji se objeví denní čas a svítí šipky 1 a Nastavte konec provozu: Stiskněte tlačítko 2 (na displeji se objeví 0.00) a současně otáčejte knoflíkem (čísla se otáčejí od přesného denního času dále) až se na displeji objeví požadované ukončení provozu. Po uvolnění tlačítka displeji ukazuje denní čas a svítí šipky 1, 2 a Zapněte pečící troubu: Příslušnými ovládacími knoflíky nastavte systém ohřevu a teplotu. 5. Provoz pečící trouby začne automaticky v potřebný čas (v našem příkladě ve 12.32, pečení začíná a šipka 2 zhasne) a trvá 1 hodinu a 20 minut a ve vypne. Během provozu svítí šipky 1 a Po skončení provozní doby pečící trouby (pečení ukončeno): ozve se přerušovaný zvuk, který lze vypnout stlačením kteréhokoliv tlačítka 1 nebo 2 a po 3 minutách se zvukový signál vypne automaticky; šipka 1 zhasne, šipka 3 bliká. 7. Vypněte pečící troubu a stiskněte tlačítko 3, tím zhasnete šipku 3. Po zhasnutí šipky 3 je trouba připravena k neprogramovanému provozu. Programovaný provoz s teplotní sondou Programováním nastavte potřebnou teplotu v jádře pokrmu; můžete nastavit rozmezí 30 až 99 C. Pečící trouba je v provozu, dokud není dosaženo požadované teploty. Teplota v jádře potravy je měřena teplotní sondou. Připojení sondy: Vidlici sondy zasuňte do zásuvky a teplotní sondu zapíchněte do pokrmu. Zásuvka pro připojení sondy je umístěna v předním levém rohu pečící trouby. Je zaslepena kovovou zátkou, kterou je třeba před připojením vyjmout a po pečení vložit zpět. UPOZORNĚNÍ Dbejte, aby se sonda po dobu pečení nedotýkala topného tělesa. Pro pečení masa sondou jsou vhodné velké kusy bez kostí. Kosti ztěžují měření a způsobují zkreslení teplotních hodnot. Není vhodné pro drůbež a zajíce. Doporučené teploty jádra pokrmu: vepřová pečeně 85 C hovězí pečeně 80 C telecí pečeně 75 C roštěnec C Postup: Příklad: teplota v jádře pokrmu 85 C 1. Připojte sondu: Vidlici sondy zasuňte do zásuvky a sondu zasuňte do pokrmu. V okamžiku připojení sondy se na displeji hodin rozsvítí červené pole, svítí 30 a červená šipka a 0 C blikají. Po zasunutí sondy do pokrmu může displej hodin ukazovat počáteční teplotu pokrmu, pokud je vyšší než Nastavte požadovanou teplotu v jádře pokrmu: Stiskněte tlačítko 5 (na displeji se objeví 60), a současně otáčejte otočným knoflíkem vpravo než se objeví 85. Po uvolnění tlačítka bliká 0 C a červená šipka a 30 blikají (resp. počáteční teplota v jádře pokrmu, pokud je vyšší než 30). 3. Zapněte pečící troubu: příslušnými tlačítky nastavte systém ohřevu a teplotu pečení. 4. Pečící trouba může ihned po zapnutí péci a sonda měřit teplotu v jádře pokrmu, která stoupá. Po dobu provozu svítí červená šipka, C a hodnota teploty. 5. Po dosažení požadované teploty v jádře pokrmu (85 C) se trouba vypne (pečení ukončeno): ozve se přerušovaný zvukový signál, který lze vypnout stlačením libovolného tlačítka 1,2 nebo 4, resp. po 3 minutách se vypne automaticky; bliká dosažená hodnota teploty (85 C); svítí C a červená šipka. 6. Vypněte pečící troubu! 7. Vyjměte teplotní sondu z pokrmu a odpojte ji od zásuvky. Červené pole displeje zhasne. UPOZORNĚNÍ Pro tento typ pečící trouby smíte používat výlučně doporučenou teplotní sondu. Návod k obsluze 71

14 Elektronické digitální programovatelné hodiny Elektronické programovatelné hodiny umožňují programovaný provoz pečící trouby, t. zn. lze naprogramovat dobu pečení pokrmu a čas ukončení pečícího procesu. Trouba vybavená těmito hodinami umožňuje tři způsoby provozu: Manuální (neprogramovaný provoz) - zapnutí i vypnutí trouby ovládáte ručně Poloautomatický provoz - po nastavení doby pečení se trouba ihned zapne a po uplynutí nastavené doby se automaticky vypne. Automatický provoz - po nastavení doby pečení a času, kdy má být pokrm hotov se trouba automaticky zapne a v nastavený čas se automaticky vypne. 1 Tlačítko "Timer" 2 Tlačítko nastavení doby 3 Tlačítko nastavení času ukončení 4 Tlačítko manuálního provozu 5 Otočný knoflík pro nastavení času (nebo dvě tlačítka + a -) 6 AUTO Symbol AUTO svítí od okamžiku nastavení do skončení trouby bliká po skončení trouby 7 Symbol trouby svítí po dobu trouby Nastavení denního času Dení čas můžete nastavit způsobem, který záleží na typu hodin. Denní čas zkuste nejdříve nastavit podle varianty A ; a jestliže se vám to nepovede, potom jej nastavte podle varianty B. A: Po připojení sporáku na sí! bliká na displayi střídavě symbol AUTO a Pro nastavení přesného denního času stiskněte současně tlačítka 1 a 2 (svítí 0.00) a otočným knoflíkem (nebo tlačítky + a -) nastavíte přesný čas. Po uvolnění tlačítek 1 a 2 hodiny běží. Symbol AUTO zmizí. B: Po připojeni přistroje na el. sit' se na displeji objeví symbol AUTO Stiskněte tlačitko 4, symbol AUTO zhasne, 0.00 zůstane. Programováni přesného denniho času na hodinách: stiskněte tlačitko č. 4 tlačitkem č. 5 nastavite první denní čas stiskněte současně tlačitka č. 2 a č. 3 tlačitkem č. 5 nastavite druhý denní čas Po naprogramování začnou hodiny automaticky odpočitávat čas. Manuální (neprogramovaný) provoz trouby Manuální (neprogramovanýprovoz trouby je možný pouze tehdy, nebliká-li na displayi symbol AUTO. Proto, chcete-li ovládat troubu ručně, zkontrolujte, nebliká-li symbol AUTO. Bliká-li, stiskněte tlačítko manuálního provozu 4 - symbol AUTO zhasne. Nyní lze normálně ovládat provoz trouby příslušnými knoflíky na ovládacím panelu. UPOZORNĚNÍ Stisknutím tlačítka můžete kdykoliv ověřit nastavení a také jej změnit. Otočným knoflíkem 5 lze otáčet oběma směry. 72 Návod k obsluze

15 A: Chcete-li přerušit programovaný provoz trouby, musíte zrušit nastavení hodin (nastavit 0.00) a stisknout tlačítko 4, aby zhasl symbol AUTO. B: Přestanete-li tiskonout tlačítka, objeví se symbol AUTO. Pokud chete programování ukončit, stikněte tlačitko č. 4, aby symbol AUTO zhasl. Při výpadku elektrické energie je třeba hodiny znovu nastavit. Poloautomatický provoz Pro poloautomatický provoz je nutné nastavit provozní dobu trouby, t.j. dobu pečení. Nejdelší nastavitelná doba je 23 hodiny 59 minut. Příklad: Postup: Chceme nastavit dobu pečení 1 hodinu 20 minut (1.20). 1. Nastavení provozní doby (doby pečení): Stiskněte tlačítko 2 (na displayi se objeví 0.00) a současně otočným knoflíkem 5 otočte vpravo. Jakmile se na displayi objeví požadovaný čas (1.20), tlačítko uvolněte. Na displayi se opět objeví denní čas a svítí symboly 6 (AUTO) a 7 (činnost trouby). 2. Nastavení trouby: Příslušnými otočnými knoflíky trouby nastavte provozní režim (způsob ohřevu) a teplotu pečení (viz příslušný návod). 3. Okamžitě poté je trouba zapnuta. Po dobu provozu svítí na displayi symboly 6 a Po uplynutí nastavené doby (v našem příkladě po 1 hodině a 20 minutách) je pečení automaticky ukončeno. Zazní akustickýsignál, který je možno vypnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka 1, 2 nebo 3. Signál se jinak sám vypne po 3 minutách. 5. Vypněte troubu (otočné knoflíky nastavte do polohy vypnuto) a stisknutím tlačítka 4 zhasněte symbol 6 (AUTO). Trouba je nyní připravena pro manuální provoz. Automatický provoz Pro automatický provoz musí být naprogramována provozní doba (doba pečení) a čas, ve kterém má být pečení ukončeno. Nejdelší možné nastavení doby pečení i ukončení provozu je 23 hodiny 59 minut. UPOZORNĚNÍ! Aby byla trouba ve zvolenýčas automaticky uvedena do provozu, musí být předem zapnuta nastavením příslušných ovládacích prvků (provozní režim, teplota)! Příklad: Chceme péci pokrm po dobu 1 hodiny a 20 minut tak, aby byl hotov ve 13 hodin 52 minuty. Postup: 1. Zkontrolujte, zda je na hodinách nastaven správnýdenní čas. 2. Nastavte dobu pečení: Stiskněte tlačítko 2 (na displayi se objeví 0.00) a současně otočným knoflíkem 5 (resp. tlačítky + a -) nastavte dobu pečení Tlačítko 2 uvolněte, na displayi se objeví denní čas a symboly 6 (AUTO) a 7 3. Nastavte čas skončení provozu trouby: Stiskněte tlačítko 3 a současně otočným knoflíkem (resp. tlačítky) 5 nastavte požadovaný čas skončení provozu trouby, t.j. v našem příkladě Tlačítko 3 uvolněte, na displayi svítí denní čas, symbol 6 (AUTO). Symbol trouby 7 zmizí (objeví se až při automatickém zapnutí trouby). 4. Příslušnými ovládacími knoflíky trouby nastavte provozní režim (způsob ohřevu) a teplotu pečení. 5. Provoz trouby začne automaticky v potřebnýčas (v našem příkladě ve 12.32). Na displayi se objeví symbol trouby 7. Po uplynutí nastavené doby pečení (1 hod. 20 min.) se ve hod. trouba automaticky vypne. 6. Po automatickém vypnutí trouby Zazní akustickýsignál, který je možno vypnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka 1, 2 nebo 3. Signál se jinak sám vypne po 3 minutách. Zhasne symbol 7 Bliká symbol 6 (AUTO) 7. Vypněte troubu (otočné knoflíky nastavte do polohy vypnuto) a stisknutím tlačítka 4 zhasněte symbol 6 (AUTO). Trouba je nyní připravena pro manuální provoz. Použití programovatelných hodin pro signalizaci času ("minutka") Hodiny lze používat nezávisle na trouby pro signalizaci uplynutí nastaveného času. Knoflík, který je určen na činnost trouby musí být v poloze VYPNUTO. Stiskněte tlačítko 1 (na displayi se objeví 0.00) a současně otočným knoflíkem (resp. tlačítky) 5 nastavte požadovaný čas (např. 0.30). Nejdelší nastavitelný čas je 23 hod 59 min. Tlačítko 1 uvolněte, na displayi se objeví denní čas. Hodiny nyní odpočítávají nastavený čas. Po uplynutí nastaveného času (v našem případě po 30 minutách) zazní akustickýsignál, který je možno vypnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka 1, 2 nebo 3. Signál se jinak sám vypne po 3 minutách VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNKČNOST SPOTŘEBIČE. Návod k obsluze 73

16 74 Návod k obsluze

Elektronické programovací hodiny se sondou

Elektronické programovací hodiny se sondou Elektronické programovací hodiny se sondou Programovací hodiny se sondou umožňují programování činnosti trouby a tím také doby pečení. Zvláštnost hodin spočívá v jejich propojení se sondou pro měření teploty

Více

Elektronické programovací hodiny se sondou

Elektronické programovací hodiny se sondou Elektronické programovací hodiny se sondou Programovací hodiny se sondou umožňují programování a tím také doby pečení. Zvláštnost hodin spočívá v jejich propojení se sondou pro měření teploty uvnitř masa.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

Safety Angel Návod na použití

Safety Angel Návod na použití Safety Angel Návod na použití I Úvod Přístroj Safety Angel sestává ze základní jednotky a z náramku, který funguje jako alarm proti zrátě a monitoruje i ponoření do vody. Na stránce www.manual-guide.com

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1)

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1) 51EE1.0(B) 51EE1.0(W) 51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.007./1) Milý zákazníku, Tento návod slouží k tomu, abyste se co nejrychleji a nejpodrobněji seznámili

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Sklokeramický vařič k vestavění

Sklokeramický vařič k vestavění Sklokeramický vařič k vestavění Vážený spotřebiteli! Sklokeramický vařič k vestavění je určen k používání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí

Více

MULTIFUNKČNÍ VESTAVNÁ TROUBA P615, P620, P625, P630, P640, P650

MULTIFUNKČNÍ VESTAVNÁ TROUBA P615, P620, P625, P630, P640, P650 MULTIFUNKČNÍ VESTAVNÁ TROUBA P615, P620, P625, P630, P640, P650 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na

Více

použití elektrické trouby

použití elektrické trouby Návod k obsluze a použití elektrické trouby KT820PX, KT530TX KT540TX,KT520TB KT520TW NO 29/08 2 - Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén,

Více

Elektrická fritéza řady WF

Elektrická fritéza řady WF Elektrická fritéza řady WF I. Úvod: Fritéza řady WF je nový druh elektricky vyhřívaného výrobku vyvinutého a později zdokonaleného naší společností. Fritéza této řady má v sobě zakomponovány stylové prvky

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili.

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. CZ OVLÁDACÍ PANEL Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. V závislosti na typu trouby, kterou jste si zakoupili, můžou být funkce

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho výrobku. Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Elektronické závěsné váhy Kat. číslo 100.3662

Elektronické závěsné váhy Kat. číslo 100.3662 Elektronické závěsné váhy Kat. číslo 100.3662 1. Technické údaje KERN CH15K20 CH50K50 CH50K100 CH50K500 Přesnost vážení 20 g 50 g 100 g 500 g Rozsah vážení 15 kg 50 kg 50 kg 50 kg 2 Základní pokyny 2.1

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35. 1143.4TdYDbHaOQVS 1143.4TdYDbHaOQVJXSp 1143.4TdYDpHaOQXSp IOAK-1606 8048187 (12.2010.

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35. 1143.4TdYDbHaOQVS 1143.4TdYDbHaOQVJXSp 1143.4TdYDpHaOQXSp IOAK-1606 8048187 (12.2010. MENU EO LEAN 1143.4TdYDbHaOQVS 1143.4TdYDbHaOQVJXSp 1143.4TdYDpHaOQXSp (Z) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1606 8048187 (12.2010./1) VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Trouba Amica je spojením výjimečné

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22 Induk ní varná deska Model: IF - Light 30 IF - Light 40 Návod k montáži a k použití D 22 POPIS OVLÁDACÍCH PRVK Tla ítka zap. / vyp. Tla ítka nastavení výkonu -/+ Tla ítka spínacích hodin UVEDENÍ

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Pokyny k připojení. Chladící větrák. Přístroj je vybaven chladicím větrákem k chlazení krytu a čelní strany krytu.

Pokyny k připojení. Chladící větrák. Přístroj je vybaven chladicím větrákem k chlazení krytu a čelní strany krytu. Vaše nová trouba Vážený spotřebiteli! Stali jste se majitelem naše nové trouby, která vám umoní rychlou a účinnou přípravu Vašich oblíbených jídel. Přístroj je určen pro pouití v domácnosti. Vícesystémová

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení.

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení. RD 1700 zapisovač 6.2 Zapnutí napájení a stav zapisovače 6.3 Tisk zkušebního obrazce 6.4 Činnost v normálním módu 7.1 Nastavení a kontrola parametrů 7.2 Přehled postupu nastavení parametrů 7.3 Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

DM4.3 odmagnetovací modul

DM4.3 odmagnetovací modul DM4.3 odmagnetovací modul Význam kontrolek (LED ) na desce LD1 zelená LED svítí při magnetování. LD2 červená LED bliká při odmagnetování. LD3 modrá LED po celou dobu magnetování od okamžiku plného zamagnetování.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928. Verze 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928. Verze 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928 Verze 1.0 Technické údaje Modul audiokomunikace PC 5928 umožňuje připojení až sedmi interkomových stanic. Podle použití rozlišujeme stanice pro venkovní a vnitřní prostředí.

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 2 Česky: Návod pro DGT960 Česky: 3 Připravte hodiny k použití 3 Zapínání a vypínání 4 Měření času s DGT960 4 Dočasné zastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Návod k použití FINNPIPETTE NOVUS

Návod k použití FINNPIPETTE NOVUS Návod k použití FINNPIPETTE NOVUS 1/14 2/14 Programovatelné FINNPIPETTE NOVUS Jednokanálové i vícekanálové provedení NOVINKA NA TRHU! Tato elektronická programovatelná pipeta zahrnuje v jedinečném ergonomickém

Více

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A Význam kontrolek (LED) na desce LD1 zelená led svítí při stisku tlačítka START pro zapínání magnetování (SB10) LD2 červená led svítí při stisku tlačítka STOP

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN Škofja Loka, d.d. POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN 25762.61 III/2007 OBSAH 1. POUŽITÍ... 3 2. POPIS... 3 3. UMÍSTĚNÍ... 4 3.1. Vybalení... 4 3.2. Instalace...

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

EMJ-01 odmagnetovací jednotka

EMJ-01 odmagnetovací jednotka EMJ-01 odmagnetovací jednotka 1. Parametry - Vstupní napájecí napětí 230VAC, pojistka F1A nad přívodní vývodkou. - Pojistky F1.6A pro magnetku a F400mA chránící modul DM2.3E. - Prosvětlený zelený vypínač

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 INSTALACI A OBSLUHU VÝROBKU NÁVOD NA značka: model: kód: max. příkon: napětí: ã. série: Tuto tabulku doplňte údaji uvedenými na typovém štítku vašeho spotřebiče. Před

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ESPE Elipar Highlight

ESPE Elipar Highlight ESPE Elipar Highlight POLYMERAČNÍ LAMPA Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnost 2. Popis výrobku 3. Technické údaje 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Chyby 7. Údržba 8. Dezinfekce, sterilizace 9. Balení 1.

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3.

Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3. Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3.2011 Děkujeme vám, že jste zakoupili signalizátor záběru FISHTRON

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

Návod k použití HB 78AU570

Návod k použití HB 78AU570 Návod k použití HB 78AU570 SM-309-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pro Vaše bezpečí... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečící trouba...9 Ovládací panel... 9 Tlačítka... 10 Volič

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B260, B260.1, B270, B275, TG1, MG1, SB1

VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B260, B260.1, B270, B275, TG1, MG1, SB1 VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B60, B60.1, B70, B75, TG1, MG1, SB1 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače)

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače) Rádiový systém DELKIM Plus Pro Než začnete používat tento systém, musíte mít naprogramovaný Rx Plus Mini Přijímač, aby rozpoznával nakódovaný vysílač (Tx-i Plus nebo Tx-Plus). Normálně uživatel programuje

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Návod k použití 1 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

inteligentní PWM regulace pro HHO systém

inteligentní PWM regulace pro HHO systém inteligentní PWM regulace pro HHO systém Popis zařízení Display zobrazuje pracovní stav zařízení B1 Nastavení pracovního proudu a tlačíko pro resetování chyb B2 Nastavení frekvence F1 Ventilátor 1 F2 Ventilátor

Více