SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015"

Transkript

1 SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1 Označení ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 1: Asfaltový beton Oprava 1, idt EN :2006/AC:2008, t ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy Oprava 1, idt EN :2006/AC:2008, t ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 3: Velmi měkká asfaltová směs Oprava 1, idt EN :2006/AC:2008, t ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka Oprava 1, idt EN :2006/AC:2008, t ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 5: Asfaltový koberec mastixový Oprava 1, idt EN :2006/AC:2008, t ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 6: Litý asfalt Oprava 1, idt EN :2006/AC:2008, t ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 7: Asfaltový koberec drenážní Oprava 1, idt EN :2006/AC:2008, t ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 8: R-materiál ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 20: Zkoušky typu Oprava 1, idt EN :2006/AC:2008, t

2 ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 21: Řízení výroby u výrobce ČSN EN Oprava 1, idt EN :2006/AC:2008), t Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy Definice, požadavky a zkušební metody Specifikace WG ČSN EN Nátěry Specifikace N ČSN EN Nátěry Specifikace (E Převzata vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, bylo připraveno převzetí překladem) ČSN EN Kalové vrstvy Specifikace N ČSN EN Kalové vrstvy Specifikace (E Převzata vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, bylo připraveno převzetí překladem) Specifikace WG 3 ČSN EN Cementobetonové kryty Část 1: Materiály N ČSN EN Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN Cementobetonové kryty Část 2: Fukční požadavky N ČSN EN Cementobetonové kryty Část 2: Funkční požadavky ČSN EN Cementobetonové kryty Část 3: Specifikace pro kluzné trny ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Změna Z1, t Zálivky a vložky do spár Část 1: Specifikace pro zálivky za horka Zálivky a vložky do spár Část 2: Specifikace pro zálivky za studena Zálivky a vložky do spár Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár Zálivky a vložky do spár Část 4: Specifikace pro adhezní nátěry pro zálivky Specifikace WG Nestmelené směsi Specifikace Změna Z1, t N ČSN EN Nestmelené směsi Specifikace ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem N ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 1: Směsi stmelené cementem ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 2: Směsi z kameniva stmelené struskou 2

3 N ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 2: Směsi stmelené struskou ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 3: Směsi z kameniva stmelené popílkem N ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 3: Směsi stmelené popílkem ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy N ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 5: Směsi z kameniva stmelené hydraulickými silničními pojivy N ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 5: Směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 10: Zeminy upravené cementem ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 11: Zeminy upravené vápnem ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 12: Zeminy upravené struskou ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 13: Zeminy upravené hydraulickými silničními pojivy ČSN EN Směsi stmelené hydraulickými pojivy Specifikace Část 14: Zeminy upravené popílkem Navazující ČSN na CEN/TC 227 WG 1 WG ČSN Stavba vozovek Hutněné asfaltové vrstvy Provádění a kontrola shody N ČSN Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy ČSN Stavba vozovek Vrstvy z litého asfaltu Provádění a kontrola shody N ČSN Stavba vozovek. Lité asfalty ČSN Stavba vozovek Cementobetonové kryty Část 1: Provádění a kontrola shody N ČSN Stavba vozovek Cementobetonové kryty Část 1: Provádění a kontrola shody N ČSN Stavba vozovek. Cementobetonové kryty ČSN Stavba vozovek Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy Část 1: Provádění a kontrola shody N ČSN Oprava 1, t Stavba vozovek Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy Část 1: Provádění a kontrola shody

4 ČSN Stavba vozovek Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy Část 2: Mezerovitý beton N ČSN Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem N ČSN Stavba vozovek. Stabilizované podklady ČSN Stavba vozovek Nestmelené vrstvy Část 1: Provádění a kontrola shody ČSN Stavba vozovek Nestmelené vrstvy Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku N ČSN Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy ČSN Stavba vozovek Prolévané vrstvy Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou ČSN Stavba vozovek Prolévané vrstvy Část 2: Penetrační makadam ČSN Stavba vozovek Prolévané vrstvy Část 3: Asfaltocementový beton ČSN Stavba vozovek Prolévané vrstvy Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí N ČSN Stavba vozovek. Prolévané vrstvy ČSN Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy ČSN Stavba vozovek Postřikové technologie N ČSN Stavba vozovek. Postřiky a nátěry ČSN Stavba vozovek Kalové vrstvy N ČSN Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy ČSN Stavba vozovek Kryty z dlažeb a dílců N ČSN Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb N ČSN Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 2: Kryty ze silničních dílců N ČSN Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 3: Kryty z vegetačních dílců ČSN Stavba vozovek Kationaktivní asfaltové emulze ČSN Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací N ČSN Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN Zkoušení asfaltových směsí N ČSN Zkoušení silničních živičných směsí ČSN Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu ČSN Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek ČSN Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží N ČSN Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží ČSN Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti in situ ČSN Zkoušení míry namrzavosti zemin ČSN Kontrola hutnění zemin a sypanin N ČSN Kontrola hutnění zemin a sypanin Změna Z1, t

5 STAVBA VOZOVEK ZKUŠEBNÍ NORMY V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227/WG 1: ASFALTOVÉ SMĚSI Označení ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 1: Obsah rozpustného pojiva asfaltové směsi za horka Část 1: Obsah rozpustného pojiva asfaltové směsi za horka Část 1: Obsah rozpustného pojiva asfaltové směsi za horka Část 2: Zrnitost asfaltové směsi za horka Část 2: Zrnitost asfaltové směsi za horka Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva Rotační vakuové destilační zařízení asfaltové směsi za horka Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení asfaltové směsi za horka Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení asfaltové směsi za horka Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona asfaltové směsi za horka Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona asfaltové směsi za horka Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN Oprava 1, t Oprava 2, t asfaltové směsi za horka Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti asfaltové směsi za horka Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti asfaltové směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa

6 N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa asfaltové směsi za horka Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa asfaltové směsi za horka Část 7: Stanovení objemové hustoty asfaltové směsi za horka Část 7: Stanovení objemové hustoty asfaltové směsi za horka Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí asfaltové směsi za horka Část 10: Zhutnitelnost Oprava 1, t ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem Oprava 1, vyhlášená oprava ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 13: Měření teploty ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 14: Obsah vody ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 16: Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty

7 ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního ČSN EN ČSN EN N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 18: Stékavost pojiva asfaltové směsi za horka Část 19: Propustnost zkušebního tělesa asfaltové směsi za horka Část 19: Propustnost zkušebního tělesa N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 19: Propustnost zkušebního tělesa ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY) N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 22: Zkouška pojíždění kolem N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 22: Zkouška pojíždění kolem ČSN EN ČSN EN N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu asfaltové směsi za horka Část 24: Odolnost vůči únavě asfaltové směsi za horka Část 24: Odolnost vůči únavě N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 24: Odolnost vůči únavě

8 ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 25: Cyklická zkouška v tlaku ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 26: Tuhost N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 26: Tuhost ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 27: Odběr vzorků ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem Oprava 1, t N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem ČSN EN ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem asfaltové směsi za horka Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek ČSN EN N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 34: Marshallova zkouška asfaltové směsi za horka Část 34: Marshallova zkouška Oprava 1, t N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 34: Marshallova zkouška

9 ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 35: Laboratorní výroba směsi N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 35: Laboratorní výroba směsi ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky asfaltové směsi za horka Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA) asfaltové směsi za horka Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace asfaltové směsi za horka Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 40: Propustnost in situ N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 40: Propustnost in situ ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 41: Stanovení odolnosti proti působení rozmrazovacích kapalin ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot N ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese

10 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN asfaltové směsi za horka Část 45: Zkouška SATS asfaltové směsi za horka Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem asfaltové směsi za horka Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu asfaltové směsi za horka Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení STAVBA VOZOVEK ZKUŠEBNÍ NORMY V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227/WG 2: NÁTĚRY A KALOVÉ VRSTVY Označení ČSN EN Nátěry Zkušební metody Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru ČSN EN Nátěry Zkušební metody Část 2: Vizuální posuzování poruch ČSN EN Nátěry Zkušební metody Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit ČSN EN Kalové vrstvy Zkušební metody Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva ČSN EN Kalové vrstvy Zkušební metody Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva ČSN EN Kalové vrstvy Zkušební metody Část 3: Konzistence ČSN EN Kalové vrstvy Zkušební metody Část 4: Stanovení koheze směsi ČSN EN Kalové vrstvy Zkušební metody Část 5: Stanovení opotřebení ČSN EN Kalové vrstvy Zkušební metody Část 6: Pokládaná množství ČSN EN Kalové vrstvy Zkušební metody Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání ČSN EN Kalové vrstvy Zkušební metody Část 8: Vizuální posuzování poruch

11 STAVBA VOZOVEK ZKUŠEBNÍ NORMY V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227/WG 3: CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY Označení ČSN EN Cementobetonové kryty Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě ČSN EN ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Cementobetonové kryty Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami Cementobetonové kryty Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech Cementobetonové kryty Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty Cementobetonové kryty Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty Zálivky za horka Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 C Zálivky za horka Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 C Zálivky za horka Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience) Zálivky za horka Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti Změna hodnoty penetrace Zálivky za horka Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení Zálivky za horka Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení Zálivky za horka Část 7: Funkční zkoušky zálivek Zálivky za horka Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva Zálivky za horka Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami Zálivky za horka Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování Zálivky za horka Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami Zálivky za horka Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu)

12 ČSN EN Zálivky za horka Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením ČSN EN Zálivky za studena Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání ČSN EN Zálivky za studena Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí ČSN EN Zálivky za studena Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností ČSN EN Zálivky za studena Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva ČSN EN Zálivky za studena Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze ČSN EN Zálivky za studena Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií ČSN EN Zálivky za studena Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene ČSN EN Zálivky za studena Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření ČSN EN Zálivky za studena Zkušební metody Část 9: Funkční zkouška zálivek ČSN EN Zálivky a vložky do spár Zkušební metody pro těsnící profily do spár ČSN EN Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka Část 1: Stanovení homogenity ČSN EN Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím ČSN EN Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka Část 3: Stanovení obsahu pevných látek a těkavých podílů STAVBA VOZOVEK ZKUŠEBNÍ NORMY V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227/WG 4: NESTMELENÉ SMĚSI A SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY Označení ČSN EN hydraulickými pojivy Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků 12

13 ČSN EN hydraulickými pojivy Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti Proctorova zkouška N ČSN EN Oprava 1 (idt EN :2010/AC:2012, t) hydraulickými pojivy Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti Proctorova zkouška ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Změna Z1, t hydraulickými pojivy Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti Vibrační tlak s řízenými parametry hydraulickými pojivy Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti Vibrační pěch hydraulickými pojivy Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti Vibrační stůl hydraulickými pojivy Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji hydraulickými pojivy Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy hydraulickými pojivy Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy hydraulickými pojivy Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy hydraulickými pojivy Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy hydraulickými pojivy Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa vysokopecní strusky

14 ČSN EN hydraulickými pojivy Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy Změna Z1, t ČSN EN hydraulickými pojivy Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV) ČSN EN hydraulickými pojivy Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání N ČSN EN hydraulickými pojivy Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Změna Z1, t hydraulickými pojivy Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu hydraulickými pojivy Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy hydraulickými pojivy Část 50: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu hydraulickými pojivy Část 51: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí vibračního pěchu hydraulickými pojivy Část 52: Metody pro výrobu zkušebních těles vibrokompresí hydraulickými pojivy Část 53: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí osového tlaku

15 STAVBA VOZOVEK NORMY ZKOUŠENÍ V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227/WG 5: POVRCHOVÉ VLASTNOSTI VOZOVEK Označení ČSN EN N ČSN EN ČSN P CEN/TS ČSN EN N ČSN EN ČSN P CEN/TS ČSN P CEN/TS ČSN P CEN/TS ČSN EN N ČSN ČSN EN Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Zkušební metody Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Zkušební metody Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Zkušební metody Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Zkušební metody Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu Zkouška kyvadlem Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Zkušební metody Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu Zkouška kyvadlem Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Část 4: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek pomocí zařízení s řízeným podélným skluzem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky měřením součinitele bočního tření (SFCS): SCRIM Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Část 7: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí zařízení pro měření podélného stálého poměru skluzu (LFCG): GripTester Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Zkušební metody Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky Měření rovnosti povrchu vozovky kompenzačním viagrafem Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Zkušební metody Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury 15

16 ČSN EN ČSN EN ČSN P CEN/TS ČSN P CEN/TS ČSN P CEN/TS ČSN EN ISO N ČSN ISO ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN N ČSN N ČSN Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Zkušební metody Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky Zkouška latí Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Zkušební metody Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Část 11: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSR) Zařízení SRM Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Část 12: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem Zařízení BV11 a Saab friction tester (SFT) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch Část 13: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCO) Zařízení Odoliograph Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu Část 1: Určování průměrné hloubky profilu Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu Část 1: Určení průměrné hloubky profilu Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu Část 5: Stanovení megatextury Akustika Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk Část 1: Statistická metoda při průjezdu Změna Z1, t Navazující ČSN na CEN/TC 227/WG Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek Měření nerovnosti povrchů vozovek ČSN Změna Z1; t Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

17 N ČSN Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek Změna Z1, t Změna Z2, t HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE NORMY V PŮSOBNOSTI CEN/TC 254/WG 6 Označení ČSN Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací N ČSN ČSN EN ČSN EN N ČSN EN Oprava 1, t Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací Hydroizolační pásy a fólie Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch Definice a charakteristiky Hydroizolační pásy a fólie Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch Stanovení schopnosti přemostění trhlin Hydroizolační pásy a fólie Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch Stanovení schopnosti přemostění trhlin KATODICKÁ OCHRANA OCELI V BETONU NORMY V PŮSOBNOSTI CEN/TC 219/WG 2, WG 3, WG 4 Označení ČSN CEN/TS Elektrochemická realkalizace a úprava extrakcí chloridů vyztuženého betonu Část 1: Realkalizace ČSN P CEN/TS Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů Část 2: Extrakce chloridů ČSN EN ISO Katodická ochrana oceli v betonu N ČSN EN Katodická ochrana oceli v betonu ČSN EN Katodická ochrana lodních trupů ČSN EN Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách ČSN EN Obecné zásady katodické ochrany v mořské vodě

18 ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA NORMY V PŮSOBNOSTI CEN/TC 336 ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 336, WG 1, WG 2 Označení ČSN EN N ČSN EN ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Specifikace pro silniční asfalty Asfalty a asfaltová pojiva Specifikace pro silniční asfalty Asfalty a asfaltová pojiva Specifikace pro tvrdé silniční asfalty ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN A1 Oprava 1, t Asfalty a asfaltová pojiva Systém specifikace pro speciální asfalty Část 2: Multigradové silniční asfalty Asfalty a asfaltová pojiva Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv Asfalty a asfaltová pojiva Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv Asfalty a asfaltová pojiva Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí Z1, t Asfalty a asfaltová pojiva Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí Asfalty a asfaltová pojiva Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty Asfalty a asfaltová pojiva Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty Asfalty a asfaltová pojiva Systém specifikace pro oxidované asfalty Asfalty a asfaltová pojiva Systém specifikace pro oxidované asfalty Asfalty a asfaltová pojiva Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty Z1, t Asfalty a asfaltová pojiva Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty Asfalty a asfaltová pojiva Řízení výroby u výrobce asfaltových emulzí, fluxovaných a ředěných asfaltů

19 N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Řízení výroby u výrobce asfaltových emulzí, fluxovaných a ředěných asfaltů ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA ZKUŠEBNÍ NORMY V PŮSOBNOSTI CEN/TC 336, WG 1, WG 2 Označení ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Terminologie N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Terminologie ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Vzorkování asfaltových pojiv N ČSN EN Vzorkování asfaltových pojiv N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Vzorkování asfaltových pojiv ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Příprava analytických vzorků N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Příprava analytických vzorků N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Příprava analytických vzorků ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Posouzení zjevných vlastností N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Posouzení zjevných vlastností ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení hustoty a specifické hmotnosti Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení hustoty a specifické hmotnosti Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích Metoda azeotropní destilace N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích Metoda azeotropní destilace ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení polarity asfaltových částic N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení polarity asfaltových částic

20 ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN 1431 N ČSN EN 1431 ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem Část 1: Asfaltové emulze Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí výtokovým viskozimetrem Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí Asfalty a asfaltová pojiva Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv Část 1: Zpětné získání odpařováním Asfalty a asfaltová pojiva Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním Asfalty a asfaltová pojiva Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí odpařováním Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení znovuzískaného pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení hodnoty ph asfaltových emulzí Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení hodnoty ph asfaltových emulzí Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení štěpitelnosti Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí Metoda minerálního fileru Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení štěpitelnosti Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí Metoda minerálního fileru Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení štěpitelnosti Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení štěpitelnosti Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí s filerem 20

21 ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN ČSN P CEN/TS ČSN EN 1427 N ČSN EN 1427 ČSN EN 1426 N ČSN EN 1426 ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody Metoda s kamenivem Asfalty a asfaltová pojiva Stabilizace pojiva z asfaltových emulzí nebo z ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv Asfalty a asfaltová pojiva Dynamická viskozita asfaltových emulzí, ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv Metoda s vřetenovým viskozimetrem Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody Metoda s kamenivem Asfaltová pojiva Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí s kamenivem 2/4 mm Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení bodu měknutí Metoda kroužek a kulička Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení bodu měknutí Metoda kroužek a kulička Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení penetrace jehlou Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení penetrace jehlou Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení obsahu parafínu Část 1: Destilační metoda Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení obsahu parafínu Část 1: Destilační metoda Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení obsahu parafínů Část 2: Metoda AFNOR Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu Část 1: Metoda RTFOT Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu Část 1: Metoda RTFOT Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu Část 1: Metoda RTFOT 21

22 ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu Část 2: Metoda TFOT (E Převzata vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ) Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu Část 2: Metoda TFOT Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu Část 2: Metoda TFOT Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu Část 3: Metoda RFT (E Převzata vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ) Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu Část 3: Metoda RFT Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu Část 3: Metoda RFT Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu) Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení dynamické viskozity asfaltu rotačním vřetenovým viskozimetrem Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení kinematické viskozity (E Převzata vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ) Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení kinematické viskozity Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení kinematické viskozity Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou (E Převzata vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ) Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou 22

23 ČSN EN ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN P CEN/TS ČSN P CEN/TS ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí Redwoodovým viskozimetrem č. II Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení rozpustnosti Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení rozpustnosti Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení rozpustnosti Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení doby výtoku ropných ředěných a fluxovaných asfaltů Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení destilačních charakteristik ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv s minerálními fluxovadly Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení destilačních charakteristik ropných ředěných asfaltů Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu Dynamický smykový reometr (DSR) Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu Dynamický smykový reometr (DSR) Asfalty a asfaltová pojiva Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV) Asfalty a asfaltová pojiva Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV) Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR) Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR) Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení viskozity při nulovém smyku v režimu pomalého toku smykovým reometrem (SSR) Asfalty a asfaltová pojiva Odolnost proti lomu zkouškou tříbodového ohybu trámečku s drážkou Asfalty a asfaltová pojiva Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech Asfalty a asfaltová pojiva Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech Asfalty a asfaltová pojiva Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech 23

24 ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN N ČSN EN ČSN EN ČSN P CEN/TS ČSN ČSN Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů metodou kužel a deska Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů Část 1: Metoda kužel a deska Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů Část 2: Metoda s koaxiálními válci Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení deformační energie Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem Asfalty a asfaltová pojiva Urychlené dlouhodobé stárnutí metodou rotujícího válce (RCAT) Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení ekviviskózní teploty založené na viskozitě při nízkém smyku na dynamickém smykovém reometru v nízkofrekvenčním oscilačním modu Zbytkové normy v působnosti CEN/TC 336, WG 1, WG Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení duktility Parafiny a cereziny Stanovení teploty tuhnutí na otáčejícím se teploměru

25 NORMY NA KAMENIVO SOUČASNÁ SITUACE (ČERVEN 2014) Označení N ČSN EN Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové ed. 2 vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch ČSN EN Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch ČSN EN Změna Z Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch ČSN EN Změna Z2 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch N ČSN EN Změna Z Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch ČSN EN Změna Z Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch ČSN EN Kamenivo do betonu N ČSN EN Kamenivo do betonu N ČSN EN Kamenivo do betonu N ČSN EN Změna Z Kamenivo do betonu ČSN EN Změna Z ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN N ČSN EN ČSN EN Kamenivo do betonu Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace Změna Z1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace Změna Z2 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace N ČSN EN Hodnocení shody kameniva Počáteční zkoušky typu a řízení výroby ČSN EN Zkoušení fileru pro asfaltové směsi Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička N ČSN EN Zkoušení fileru pro asfaltové směsi Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička ČSN EN Zkoušení fileru pro asfaltové směsi Část 2: Asfaltové číslo

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K )

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K ) SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K 31. 03. 2013) STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (NORMY VÝROBKU) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 3. 2016 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2013 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) ČSN EN 13108-1

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 9. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Označení ČSN EN

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Označení ČSN EN 13108-1

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2015 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2016 do 31.12.2016 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Silniční stavby 2 Přednáška č. 4

Silniční stavby 2 Přednáška č. 4 Asfaltové směsi 1/2 Silniční stavby 2 Přednáška č. 4 Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola Obsah přednášky kamenivo asfaltové

Více

KAMEN E IV I O V Silnič ni ní č s t s avby av by 2

KAMEN E IV I O V Silnič ni ní č s t s avby av by 2 KAMENIVO Silniční stavby 2 POUŽITÍ KAMENIVA betony asfaltovými pojivy stmelené materiály hydraulicky stmelené asfaltovými pojivy stmelené materiály nestmelené materiály TERMINOLOGIE kamenivo směs zrn různé

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

STAVEBNÍ LÁTKY DRUHY ASFALTŮ ASFALTY. Asfalty a dehty. Složení asfaltů. Vlastnosti asfaltů

STAVEBNÍ LÁTKY DRUHY ASFALTŮ ASFALTY. Asfalty a dehty. Složení asfaltů. Vlastnosti asfaltů Asfalty a dehty Doc. Ing. Tomáš Vymazal PhD. Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Asfalty a dehty řadíme mezi živice. Jedná se o směsi uhlovodíků a jejich nekovových derivátů. Živice jsou polotekuté nebo tuhé směsi

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2015 Ing. Marie Birnbaumová, gestor za TC 227/WG 3 1. Uskutečněná zasedání CEN/TC 227/WG3 v roce 2015 V roce 2015 se uskutečnila

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby Silniční stavební materiály ftp://147.229.19.137/kudrna Doc. Ing. Jan Kudrna. CSc. Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, ČR; kudrna.j@fce.vutbr.cz Názvosloví Asfalt (CZ,

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Geotechnický průzkum Předchází vlastní stavbě a je součástí všech úrovní projektové dokumentace staveb. Zjišťují se inženýrskogeologické a hydrogeologické

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

NÍ A LEGISLATIVNÍ ZPRAVODAJ

NÍ A LEGISLATIVNÍ ZPRAVODAJ 2013 Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Centrum technické normalizace Na Cikánce 2, 153 00 PRAHA 5 - Radotín Tel: +420 257 810 797 FAX: +420 257 911 800 E-Mail: perka@vumo.cz -----------------------------------------------------------------------------------

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

IZOLACE. Izolace. strana. 1. Základní nátěry 103. 2. Izolace perimetru 105. 3. Těsnění spár 107. Ceník MUREXIN 2016 99

IZOLACE. Izolace. strana. 1. Základní nátěry 103. 2. Izolace perimetru 105. 3. Těsnění spár 107. Ceník MUREXIN 2016 99 IZOLACE Izolace strana 1. Základní nátěry 103 2. Izolace perimetru 105 3. Těsnění spár 107 Ceník MUREXIN 2016 99 Bezchybná izolace - základ každé stavby! 1. Základní nátěry Základ hloubkový AG 3 Izolační

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ

KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ KATALOG PRYŽOVÝCH KOMPOZITŮ PRYŽOVÁ DLAŽBA Charakteristika: Pryžová dlažba ELPO Z54, ELPO D, ELPO ART, je vyráběna z pryžového granulátu o velikosti zrn 1-3 mm (pneumatiky, hadice) pojeného polyuretanovým

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Hydroizolace s použitím jednosložkových. a dvousložkových bitumenových emulzí

Hydroizolace s použitím jednosložkových. a dvousložkových bitumenových emulzí Hydroizolace s použitím jednosložkových a dvousložkových bitumenových emulzí 1 2 1/2. Hydroizolace s použitím výrobku Plastimul HYDROIZOLACE NADZÁKLADOVÉHO ZDIVA ZE ŽELEZOBETONU A ZDIVA Z CIHEL NEBO TVÁRNIC

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY Středový kruh, Segment, Rohový segment, Doplňkový rohový segment betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 1998 (MPZ 98)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 1998 (MPZ 98) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 1998 (MPZ 98) Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv, asfaltových směsí, litých asfaltů, betonu

Více

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000040 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta Popis výrobku je tixotropní, 3komponentní vysprávková a opravná malta, na bázi

Více

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013 ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 2 073 141,76 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 2 073 141,76 435 359,77 2 508 501,53 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE)

ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE) ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE) Pohledový beton Architektonickým nebo pohledovým označujeme betony s estetickou funkcí Povrchové vrstvy konstrukce nebo výrobku, ztvárněné mnoha možnostmi: - barevným

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

POZEMNÍ KOMUNIKACE II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DR. ING. MICHAL VARAUS POZEMNÍ KOMUNIKACE II MODUL 3 ASFALTOVÁ POJIVA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní komunikace

Více

Technologická schémata, měření a regulace

Technologická schémata, měření a regulace , měření a regulace ČSN ISO 1028-1 Schémata pro chemický a petrochemický průmysl část 1: Specifikace schémat ČSN ISO 1028-2 Schémata pro chemický a petrochemický průmysl část 2: Grafické značky Typy schémat

Více

MasterEmaco T 1200 PG

MasterEmaco T 1200 PG POPIS VÝROBKU Konstrukční správková malta MasterEmaco T 1200 PG je rychle tuhnoucí a tvrdnoucí tixotropní opravná a podkladní malta připravená k okamžitému použití. Tato hmota se sulfátovzdorným PC, hydraulickými

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

Z á p i s ze zasedání TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles dne 4.října 2012 v budově ÚNMZ Praha

Z á p i s ze zasedání TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles dne 4.října 2012 v budově ÚNMZ Praha Z á p i s ze zasedání TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles dne 4.října 2012 v budově ÚNMZ Praha Přítomni: Ing. Bedřichová, Ing. Birnbaumová, Ing. Zajíček, Nekula, Ing. Svoboda, Ing. Matoušek,

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 147 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury UŽITÍ ASFALTOVÝCH MEMBRÁN A GEOSYNTETIK V KONSTRUKCI VOZOVKY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD Odbor silniční infrastruktury, č.j. 445/10-910-IPK/1

Více

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem.

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Technický list Sikafloor 82 EpoCem / strana 1/6 Tekutá podlaha Sikafloor 82 EpoCem Druh 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Použití Jako samonivelační tekutá podlaha o tloušťce

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Listopad 2012 Asfaltové směsi Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem ČSN EN 12697-46

Více

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51 51 52 NÁTĚROVÉ HMOTY MALÍŘSKÉ BARVY MALÍŘSKÁ BARVA PROFI SOUDAL Profi je nátěr nejvyšší kvality určený k úpravě povrchů luxusních interiérů a obytných místností. Vyznačuje se extrémní zářivou bělostí a

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS CENÍK 2014 VÝROBKY FAST

STAVEBNÍ MATERIÁLY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS CENÍK 2014 VÝROBKY FAST STAVEBNÍ MATERIÁLY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ETICS CENÍK 2014 VÝROBKY FAST CENÍK VÝROBKŮ 2014 OBSAH LEPÍCÍ A STĚRKOVÉ TMELY Lepící a stěrkové tmely na polystyren FAST NORMAL S FAST SPECJAL M FAST SPECJAL lepící

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ DPS D.1-1 ČOV Skalka D.1-1.4 Oplocení ČOV Skalka D.1.1-1.4 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a-1.4 Technická zpráva 1/7 Obsah: a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní

Více

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT JEDNORÁZOVÉ SYSTÉMOVÉ ZTRACENÉ B E D N Ě N Í TESAŘSKÉ BEDNĚNÍ PAPÍROVÉ BEDNĚNÍ Bednění kruhových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000004 1180 SikaGrout -311 SikaGrout -311 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -311

Více

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B

Více

Páska z PVC-P druh 852

Páska z PVC-P druh 852 PODNIKOVÁ NORMA PND 5-001-96 Páska z PVC-P druh 852 Účinnost od: 04.07.2014 Vydání č.: 5 1 Všeobecně Tato podniková norma platí pro pásku z PVC-P druh 852. Páska je vyrobena z válcované fólie z měkčeného

Více

Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě

Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě Příloha T1 Název akce: Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě Lokalizace: silnice II/201, km 0,200-4,657 Datum provedení: 2008 Provedl: ČNES dopravní stavby, a.s. Stručný popis:

Více

Zpráva o činnosti TC227/WG1 za rok 2015

Zpráva o činnosti TC227/WG1 za rok 2015 Zpráva o činnosti TC227/WG1 za rok 2015 1. Uskutečněná zasedání CEN/TC227/WG1 v roce 2015 V průběhu roku 2014 se uskutečnila 2 zasedání CEN/TC227/WG1. Jednání se konala 20. 21.4. 2015 v Neapoli a 1. 2.10.

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015 240 únor 2015 Silikonový tmel pro pružné spáry v interiéru interiéru a exteriéru Rozsah použití Pro použití v interiéru a exteriéru. Pro stěny a podlahy. K utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích

Více

PORIMENT - Cementové lité pěny

PORIMENT - Cementové lité pěny PORIMENT - Cementové lité pěny PORIMENT je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II, z cementové suspenze dovezené z betonárny. Do některých typů je přidáván

Více

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K)

bez omítek λ U W/(mK) bez omítek U W/(m 2 K) Cihelné bloky LUZ PLUS tl. zdiva 44 až 30 cm Použití Cihelné bloky LUZ PLUS pro obvodové zdivo energeticky úsporných budov nebo nízkoenergetických budov s dodatečným zateplením. LUZ PLUS 44 broušená nebroušená

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 109 listopad 2014

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 109 listopad 2014 109 listopad 2014 Epoxidové pojivo pro průmyslové potěry Rozsah použití Na podlahy. Pro vnitřní a vnější použití. Výroba potěrů, vysoce odolných vůči oděru a vůči chemikáliím, na betonových podlahách a

Více

Pro každý okruh použití: Dveřní zámky Gege

Pro každý okruh použití: Dveřní zámky Gege Pro každý okruh použití: Dveřní zámky Gege Serie 121 Dveřní zámek Austria standard Pro vnitřní dveře a mezidveře do 40 kg hmotnosti dveří Míry a požadavky dle ÖNORM B 5350 Střelka pravolevě přestavitelná

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Anhydritová x Cementová podlaha Otázka: Který z těchto materiálů je lepší?... každý materiál má své výhody i omezení Základní kladené

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY a b c d e f g h i j - střešní kašírované izolační dílce značkové str. 30 - střešní kašírované izolační dílce standardní str. 33 Atikové klíny str. 34 POLYSTYREN pěnový holé polystyrenové

Více

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS :

Zakázka : Realizátor : TDI Investora : Název ETICS : Kontrolní a zkušební plán pro fázi montáže ETICS výrobce KVK, a.s. Zakázka : Realizátor :.. TDI Investora : Název ETICS : Skladba systému použité materiály : 1, tepelný izolant 2, lepicí hmota 3, Kotvicí

Více

Údaje o zpracování/technická data Materiálně technologická data Materiálová báze

Údaje o zpracování/technická data Materiálně technologická data Materiálová báze Technický list č. 303 PCI Seccoral 2 K Bezpečná izolační stěrka k izolaci venkovní strany sklepních stěn, základů, pod keramické obklady. S úředním atestem. Rozsah použití Pro vnitřní i venkovní použití.

Více

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK)

134x100. B-s1,d0. bez omítek λ U W/(mK) Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 tl. zdiva 50 až 25 cm Použití Cihelné bloky LUZ FAMILY 2in1 pro obvodové zdivo energeticky velmi úsporných budov bez dodatečného zateplení. 50 LUZ FAMILY 50 2in1 Rozměry d

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3 Konstrukce místních komunikací, zastávek a odstavných ploch Silniční stavby 3 Specifika Statické zatížení Působení tangenciálních sil Množství znaků inženýrských sítí Problematika odvodnění Rozsah ploch

Více

Construction. SikaTop Seal-107 (barva šedá) Těsnicí cementová stěrka určená pro hydroizolace. Popis výrobku. Testy

Construction. SikaTop Seal-107 (barva šedá) Těsnicí cementová stěrka určená pro hydroizolace. Popis výrobku. Testy Technický list vydání 05/2014 Identifikační číslo 02 07 01 01 002 0 000001 1180 (barva šedá) Těsnicí cementová stěrka určená pro hydroizolace Construction Popis výrobku Použití je 2-komponentní stěrka

Více

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena Základní přehled tepelně izolačních materiálů Zateplení rodinného domu se v dobách neustále rostoucích cen energií stává velice výnosnou investicí, kterou lze ušetřit více než 40% z celkového množství

Více

Přírodní kámen pokládat, spárovat, chránit!

Přírodní kámen pokládat, spárovat, chránit! Přírodní kámen pokládat, spárovat, chránit! 1 Přírodní kámen Pokládka bez změny barvy Silnovrstvé maltové lože Středněvrstvé maltové lože Tenkovrstvé/ tekuté maltové lože bez dutin 2 Drenáž DrainageMörtel

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Technický list StoPox GH 305

Technický list StoPox GH 305 Epoxidová penetrace, rychletvrdnoucí Charakteristika Použití interiér a otevřené plochy na podlahy jako rychletvrdnoucí penetrace pro sanace průmyslových podlah pro cementem pojené, suché podklady jako

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

Tematické okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám DIDC

Tematické okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám DIDC LINIOVÉ DOPRAVNÍ STAVBY (STAVBY KOLEJOVÉ DOPRAVY) 1. Navrhování železniční trasy (geometrické parametry koleje, vozidlo a kolej, průjezdný průřez, trasování) 2. Navrhování tělesa železničního spodku (navrhování

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

Tribotechnická diagnostika

Tribotechnická diagnostika Tribotechnická diagnostika Technický stav oleje, otěry strojních částí Tribologie je nauka o procesech tření, opotřebení a mazání. Tribologie Tribologie zahrnuje i tribotechniku, která se zabývá metodami

Více

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré CLIMAPOR podstatně vylepší tepelnou pohodu sníží hluk z chůze a zvýší zvukovou izolaci plošně stálý i při vysokém zatížení snadno si poradí se zbytkovou vlhkostí, jejím odvětráním (v provedení s drážkou)

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/ Vodou emulgovaný epoxidový podkladní nátěr Charakteristika Použití Vlastnosti Vzhled do interiéru a na nezastřešené plochy na podlahové plochy pro cementem vázané podklady - plochy betonové nebo s potěrem

Více

Forbes Road bldg 30, Nortborough, MA 01532 USA

Forbes Road bldg 30, Nortborough, MA 01532 USA član EOTA Member of EOTA Obchodní název: SPACELOFT Držitel schválení: ASPEN AEROGELS INCORPORATED, Forbes Road bldg 30, Nortborough, MA 01532 USA Obecný typ a použití produktu: Tepelně izolační produkt

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 3 Akreditovaný subjekt podle 17065:2013: 1) Název produktu Certifikační schéma Specifikace norem (normativních dokumentů) C.1* Překližky sestávající pouze z dřevěných dýh (s maximální tloušťkou listu 6 mm)

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY. Obrubník parkový 25, Obrubník parkový 50, Obrubník parkový 100

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY. Obrubník parkový 25, Obrubník parkový 50, Obrubník parkový 100 TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník parkový 25, Obrubník parkový 50, Obrubník parkový 100 betonové obrubníky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

Plast, vysoce odolný proti chemikáliím, elektrostaticky vodivý. zkoušku hustota (směs, 23 C) DIN 53 217 1,52±0,03 g/ml

Plast, vysoce odolný proti chemikáliím, elektrostaticky vodivý. zkoušku hustota (směs, 23 C) DIN 53 217 1,52±0,03 g/ml Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Elektrostaticky vodivý (ČSN EN 1081, ČSN EN 61340-4-1). Vzhled Oblast použití Technická data Produktová skupina Parametry Pokyny pro zpracování Podklad Vysoce

Více