Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a"

Transkript

1 Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a 1. Bezpečnostní funkce Bezpečnostní funkce zavřeno: Pružiny uzavírají (jen SRP), ve směru hodinových ručiček. Pohon AT je standardně montován paralelně se směrem proudění média přes ventil. Směr otáčení: Tlak do vstupu 2 otáčí hřídel z výchozí polohy zavřeno do koncové polohy otevřeno proti směru hodinových ručiček. V případě výpadku tlaku na vstupu 2 se hřídel otáčí ve směru hodinových ručiček do výchozí polohy zavřeno (jen SRP). Armatura je dodaná s hřídelí ve výchozí poloze. Důležité: Při montáži diagonálně na směr proudění dbejte na správnou pozici indikátoru polohy (musí být otočen o 90 - viz manuál). Bezpečnostní funkce otevřeno: Pružiny otevírají (jen SRP), proti směru hodinových ručiček. Jestliže se má ovládací hřídel otáčet při otevírání ventilů ve směru hodinových ručiček, je třeba, aby písty byly namontovány tak, jak ukazuje obrázek č. 3. Směr otáčení: Hřídel se otáčí z výchozí polohy otevřeno do koncové polohy zavřeno ve směru hodinových ručiček. Armatura je dodaná s hřídelí ve výchozí poloze. Změna bezpečnostní funkce/provozu: Podrobné instrukce v kapitole 5.

2 2. Pracovní podmínky a technická data Poz Počet Popis Materiál 1 1 Vačka (nastavení koncových poloh) /GS Nastavovací šroub B 8 Cl Matice A2 4 2 Podložka A Vedení (zadní vedení pístu) PPA 6 1 Vedení (horní vedení pístu) PA Vedení (spodní vedení pístu) PA Axiální vedení PPA 9 2 Kuželka NBR 10 1 Axiální podložka O-kroužek (těsnění nastav. šroubu) NBR 12 2 Vedení pístu PPA+45%GF 13 8/12/16 Šroub krytu A O-kroužek (těsnění krytu) NBR 15 2 Vedení (pístová hlava) PPA 16 2 O-kroužek (pístový) NBR Sada pružin SiCr spring alloy 18 1 Segrova pojistka C Indikátor polohy PP+30%GF 20 1 O-kroužek (horní část pastorku) NBR 21 1 O-kroužek (spodní část pastorku) NBR 22 1 Pravý kryt pohonu GD-AkSi8.5Cu3.5Fe 23 1 Levý kryt pohonu GD-AkSi8.5Cu3.5Fe 24 1 Šroub (indikátor polohy) A Písty GD-AkSi8.5Cu3.5Fe 26 1 Identifikační štítek Polyester Aluminium 27 2 Nálepka (kryt) Polyester Aluminium 28 1 Čep Alloy Těleso Alloy Hřídel A 105 Všeobecně: Tento manuál obsahuje důležité informace vztahující se k instalaci provozu, údržbě a skladování pneumatických pohonů AT. Tyto instrukce si důkladně prostudujte a řádně uložte pro další použití. Demontáž a montáž pohonu mohou provádět jen řádně proškolené osoby. Zařízení může být montováno a oživováno pouze kvalifikovanou osobou, která je k tomuto způsobilá. Kvalifikovanou osobou se rozumí ten, kdo má odpovídající technické znalosti a zkušenosti a je znalý platných provozních předpisů. Je třeba dbát na opatření, které zamezí možným nebezpečím vzniklých průtokem regulovaného média armaturou, tlakovým spádem a jednotlivými pohyblivými částmi instalované armatury. Zvláště je důležité, aby armatura nebyla namontována v provozních podmínkách, které překračují přípustné provozní tlaky a teploty.

3 Bezpečnostní upozornění: Je velice důležité, aby pohon byl použit pouze za podmínek uvedených v naší technické specifikaci. U pohonu provozovaného při překročení těchto limitů může dojít k poškození vnitřních částí a vnějšího pláště pohonu. U pohonu bez příslušné ochrany provozovaného v korozním prostředí může dojít k poškození vnitřních a vnějších částí. Při demontáži sady pružin může dojít k zranění obsluhy. Všechna vzduchová vedení je třeba zaizolovat, před instalací je nutno zkontrolovat průchodnost všech napojení. Jestliže je pohon pod tlakem, je zakázáno demontovat kryty pohonu. Před instalací na ventil se ujistěte, že rotace pohonu a ventilu jsou shodné a indikátor polohy je ve správné poloze. Jestliže je pohon instalován v komplexních systémech, anebo v bezpečnostních zařízeních nebo okruzích, je nezbytné aby toto bylo v souladu s národními a místními bezpečnostními nařízeními a předpisy. Provozní médium: Suchý vzduch nebo inertní/nekorozivní plyny, které jsou vhodné pro styk s vnitřními částmi pohonu a jejich maziva. Rosný bod provozního média musí být rovný 20 C nebo alespoň 10 C pod teplotou okolního prostředí. Maximální velikost přítomných pevných částic nesmí překročit 30 µm. Napájecí tlak: Maximální napájecí tlak je 8 bar (116 PSI). Všeobecně se pro dvojčinné a jednočinné pohony používá napájecí tlak od 2,5 baru do 8 barů. Provozní teplota: Standardně: - 20 až 80 C (- 4 až 176 F) Nízkoteplotní provedení se silikonovými O-kroužky: - 40 až 80 C (- 40 až 176 F) Vysokoteplotní provedení s FPM O-kroužky: - 15 až 150 C (+5 až 300 F) Upozornění: Pro nízkoteplotní a vysokoteplotní provedení je nutné použít speciální mazivo. Vysoké a nízké teploty budou mít vliv na výstupní kroutící moment pohonu. Provozní čas: Viz katalogový listopad Upozornění: Provozní rychlost je závislá na několika faktorech: napájecí tlak, průtok napájecího média (průměr potrubí), typu ventilu, charakteristice, bezpečnostním faktoru, frekvenci provozu a teplotě. Rozsah: Rozsah rotace pohonů Pfeiffer: Standardní konstrukce: 90 s nastavením obou koncových poloh ± 4 Typ s rozsahem 120 : 120 s nastavením obou koncových poloh ± 4 Typ s rozsahem 180 : 180 s nastavením obou koncových poloh ± 4 Mazání: Během výroby jsou pohony opatřeny mazivem pro standardní provozní podmínky. Standardní mazivo je vhodné pro použití od - 20 C do + 80 C. Při nízkých a vysokých teplotách, kde je třeba použití speciálního maziva, kontaktujte výrobce Pfeiffer.

4 Doporučená maziva výrobcem Pfeiffer pro standardní provozní podmínky: - Kluber Unigear LAO2 - Esso (Exxon), Beacon EP2 - Fino Marson EP 12 - Shell Alvania EP2 - Mobilux EP2 Konstrukce: Pohony s kolébkovým a pastorkovým pohonem vhodné pro vnitřní i venkovní instalace. Ochrana a korozní odolnost: Standardně jsou pohony vybaveny korozní ochranou vhodnou pro normální prostředí. Tam, kde je třeba zvýšená korozní ochrana, je nutná konzultace s výrobcem (viz katalogové listy). Označení pohonů: Pohony Pfeiffer rozlišujeme dle následujících parametrů: typ pohonu, velikost pohonu, provozní tlak, výstupní kroutící moment, směr rotace, bezpečnostní funkce a provozní teplota. Pohony Pfeiffer jsou dodány se štítkem, který obsahuje následující informace: typ, model (zahrnující speciální provedení LT nebo HT dle teploty), rozsah otočení, maximální přípustný napájecí tlak, směr rotace, výstupní kroutící moment, přídavná zařízení, tlaková napojení, způsob napojení pohonu a výrobní číslo. Provozní funkce a směr rotace: Pohon je pneumatický ovládací člen pro řízení armatur. Může být napojen několika způsoby: přímá montáž solenoidových ventilů (5/2 pro dvojčinné, 3/2 pro jednočinné) na tlaková připojení 2 a 4. Závitové připojení (na tlaková připojení 2 a 4 ) s připojením vzduchu z odděleného regulačního zařízení Standardní rotace je ve směru hodinových ručiček do polohy uzavřeno, opačné rotace je docíleno při natlakování vstupu 2. U pohonu označených značkou LF je rotace proti směru hodinových ručiček do polohy uzavřeno, opačné rotace je docíleno při natlakování vstupu 2 3. Instrukce pro instalaci pohonu AT pohon je pneumatické zařízení pro ovládání průmyslových armatur. Pracuje s rozsahem 90, případně 120 nebo 180, což umožňuje instalaci na většinu dostupných čtvrtotáčkových armatur. Všechny nezbytné informace pro správnou instalaci pohonu naleznete na jeho štítku, v katalogovém listu a v dodané technické dokumentaci. Dvojčinný pohon (Standardní směr otáčení) horní pohled: obr. 5 obr. 6 Vzduch dodávaný do napojení 2 (obrázek č. 5) odtlačuje písty od sebe směrem ke koncovým polohám, napojení 4 slouží jako výfukové a směr otáčení je proti směru hodinových ručiček.

5 Vzduch dodávaný do napojení 4 (obrázek č. 6) stlačuje písty směrem k sobě, napojení 2 slouží jako výfukové a směr otáčení je po směru hodinových ručiček. Jednočinný pohon (Standardní směr otáčení) horní pohled: obr. 7 obr. 8 Vzduch dodávaný do napojení 2 (obrázek č.7) odtlačuje písty od sebe směrem ke koncovým polohám, stlačuje pružiny s odfukem na vstupu 4 a směr otáčení je proti směru hodinových ručiček. Ztráta tlaku (výpadek vzduchu nebo elektrického napájení) na vstupu 2 (obrázek č. 8) způsobí aktivaci pružin, které posunou písty do centrální polohy s odfukem na vstupu 2, směr otáčení ve směru hodinových ručiček. Důležitá bezpečnostní upozornění: Během instalace nesmí být pohon pod tlakem, jinak může dojít k zranění. Při provádění napojení vzduchu je třeba dodržovat čistotu všech komponentů, jako např. připojovacího potrubí, fitinek a těsnění. V případě montáže přídavných nástaveb je třeba je umístit tak, aby byla volně přístupná horní část ovládací hřídele. Před instalací na ventil se ujistěte, že pohon a ventil jsou správně natočeny, závisí na požadovaném směru otáčení. Napojení: obr. 9

6 Montáž nástaveb: Obr.10 Montáž solenoidového ventilu: Před montáží solenoidového ventilu se ujistěte, že pohon je ve své normální poloze (uzavřen) a písty jsou u sebe. Při standardní montáži a rotaci (otáčení ve směru hodinových ručiček uzavírá): drážka na indikátoru (2) musí být diagonálně k axiální ose pohonu, pokud je v uzavřené poloze. Upevněte solenoidový ventil (4) na pohon (3) pomocí dodaných šroubů. Montáž sady koncových spínačů: Upevněte sadu koncových spínačů a montážní přípravek (1) na pohon (3) pomocí čtyř dodaných šroubů. (maximální utahovací momenty viz následující tabulka) Montáž na ventil: Před provedením montáže na ventil se ujistěte, že pohon správně pracuje a otáčí se ve stejném směru, jako je požadováno na ventilu. Upevněte ventil (5) na pohon (3) a ujistěte se, že pohon je v normální pozici (uzavřeno). Rozlišujeme dva způsoby montáže na pohon: přímá montáž: upevněte čtvercovou přírubu ventilu (5) přímo na přírubu pohonu (3) a sešroubujte dohromady (standardní montáž dle ISO). Maximální utahovací momenty viz tabulka č. 2. montáž pomocí mezikusu: namontujte mezikus (6) a prodlužovací díl (7). Mezikus spojuje pohon a ventil a prodlužovací díl spojuje výstupní hřídel pohonu a hřídel armatury Obr. 11 (maximální utahovací momenty viz tabulka č. 2). tab. 2

7 Montážní alternativy: montáž ventilů na standardní pohon (směr otáčení po směru hodinových ručiček uzavírá) Obr.12 montáž ventilů na pohon typu LF (ve směru otáčení hodinových ručiček otevírá) Obr Pokyny pro údržbu Následující informace poskytují konečnému zákazníkovi všechny nezbytné informace pro údržbu. Za normálních provozních podmínek vyžaduje pohon pouze pravidelné prohlídky, které ověří správné nastavení. Přestavby AT pohonů mohou provádět pouze osoby k tomu pověřené. Jinak může dojít k odmítnutí garančních záruk. Sada náhradních dílů pro údržbu obsahuje všechna těsnění a ložiska, která je nezbytné vyměnit mezi a 1, pracovních cyklů (záleží na provozních podmínkách a okolním prostředí). Obr. 14

8 Tab. 3 Demontáž: Jestliže je třeba na pohonu provést údržbu, je nezbytné ho nejprve odpojit od ventilu. Před jakýmikoliv demontážními pracemi je důležité ověřit, že pohon není pod tlakem. Vždy se ujistěte, že napojení 2 a 4 jsou volná a nejsou na ně napojena žádná zařízení. Jestliže je pohon vybaven bezpečnostními pružinami, ujistěte se před každou demontáží, že pohon je v bezpečnostní poloze. Demontáž indikátoru polohy (19): (obrázek č. 15) odstraňte šroub (24) vyjměte indikátor polohy (19) z konce hřídele a jestliže je to nezbytné použijte k tomu opatrně šroubovák Demontáž šroubů pro nastavení koncových poloh (2): (obrázek č. 16) odstraňte šrouby pro nastavování polohy (2) společně s maticemi (4) a podložkami (3) vyjměte O-kroužek a vyřaďte ho, jestliže se budou měnit všechna těsnění Demontáž bočních krytů (22 a 23): (obrázek č. 17) u modelů DAP/SRP 900 až DAP/SRP 3000 jsou oba boční kryty symetrické vyšroubujte šrouby (13) postupně tak, jak je ukázáno na obrázku č. 17

9 Upozornění: Při demontáži jednočinného pohonu je třeba dbát na to, aby příchytné šrouby (13) po provedení 4 5 otáček umožňovaly volné otáčení. Jestliže po provedení těchto 4 5 otáček jsou šrouby stále přitlačovány, je možné, že došlo k poškození sady pružin a další demontáž přerušte. Jinak může dojít k úrazu. Pohon vraťte do výrobního závodu, kde bude provedena odborná demontáž. U jednočinných pohonů vždy odstraňte sadu pružin (17) Vyjměte těsnící O-kroužky (14) krytů. Demontáž pístu (25): (obrázek č. 18) upevněte těleso (29) do svěráku nebo podobného zařízení, otáčejte hřídelí (30), až dojde k uvolnění pístů (25) Upozornění: k demontáži pístů z tělesa pohonu nesmí být používán tlakový vzduch. vyjměte těsnící O-kroužky pístu (16) pomocí malého šroubováku a vyjměte vodící ložiska pístů (5 a 15). Demontáž pastorkové hřídele (30): (obrázek č. 19) vyjměte segerovu pojistku (18) pomocí k tomu určených kleští a vyjměte vnější axiální pouzdro (8) a axiální podložku (10). Shora zatlačte na horní konec hřídele (30), až dojde k jejímu vysunutí ve spodní části tělesa pohonu tak, aby bylo možné vyjmout vačku (1) a vnitřní axiální pouzdro (8). Po té vytáhněte pastorek (30) zcela z tělesa pohonu. V případě, že hřídel nelze vyjmout stlačením, použijte gumovou palici. Vyjměte spodní a horní vedení pastorku (6 a 7) a spodní a horní těsnící O-kroužky (21 a 22). Po vyjmutí všech komponentů je řádně očistěte, zkontrolujte případná opotřebení a řádně namažte. Montáž: Montáž hřídele (30) (obrázek 20, 21a a 21b) Nainstalujte spodní a horní vedení pastorku (6 a 7) a horní a dolní těsnící O-kroužky (21 a 22) zpět na hřídel.

10 Spodní a horní část hřídele natřete mazivem tak, jak ukazuje obrázek č. 20. Hřídel (30) vložte do tělesa pohonu (29). Nainstalujte vačku (1) v poloze, jak ukazuje obrázek č. 21 v závislosti na poloze hřídele a směru otáčení pohonu. Dále vložte vnitřní axiální vedení (8). Po té dotlačte hřídel do tělesa pohonu. Nasaďte vnější axiální vedení (8), axiální podložku (10) a segerovu pojistku (18). Montáž pístů (25): (obrázek 22, 23, 24a, 24b a 25) Vložte těsnící O-kroužky (16) a spodní a horní vedení pístu (5 a 15). Vnitřní povrch tělesa (29) a ozubení pístů (25) opatřete mazivem Těleso (29) umístěte do horizontální polohy, hřídel upněte do svěráku tak, jak je znázorněno na obrázku č. 22, a pohon na ni nasaďte. Ujistěte se, že vačka (1) je ve správné pozici, jak ukazuje obrázek č. 23 Pro standardní směr otáčení (otáčení ve směru hodinových ručiček zavírá), otočte těleso (29) o proti směru hodinových ručiček ze spodního pohledu, nebo po směru hodinových ručiček z horního pohledu tak, jak ukazuje obrázek č. 24a a 24b. Zároveň zatlačte oba písty (25) do tělesa (29), až se společně dotknou. Po vložení pístů se ujistěte, že se oba pohybují zároveň ve stejném okamžiku. Ověřte dosažitelnost obou koncových poloh, jak ukazuje obrázek č. 25.

11 Montáž sady pružin (17) a bočních krytů (22 a 23): (obrázek č. 26, 27 a 28) Namažte těleso U jednočinného pohonu vložte odpovídající počet pružin dle schéma na obrázku č. 26 a vložte horní vedení pružin (17), jak ukazuje obrázek č. 27 Do vybrání v obou bočních krytech pohonu vložte těsnící O-kroužky (14) Boční kryty osaďte na těleso pohonu (29) a ujistěte se, že O-kroužky zůstaly v příslušných drážkách Nasaďte všechny příchytné šrouby (13) a všechny dotáhněte v pořadí, jak ukazuje obrázek č. 28.

12 Montáž šroubů pro nastavení koncových poloh (2) a nastavení v rozsahu otáčení : (obrázek č. 29) do tělesa pohonu vložte oba nastavovací šrouby (2), matice (4), podložky (3) a O- kroužky (11). Nastavení rozsahu otáčení pro standardní směr (směr otáčení ve směru hodinových ručiček zavírá): Koncová poloha 0 (zavřeno): Otáčením pravého nastavovacího šroubu (z horního pohledu) nastavte požadovanou koncovou polohu a dotáhněte proti matici (4). Koncová poloha 90 (otevřeno): Otáčením levého nastavovacího šroubu (z horního pohledu) nastavte požadovanou koncovou polohu a dotáhněte proti matici (4). Montáž indikátoru polohy (19 a 24): (obrázek č. 30) Nasaďte indikátor polohy (19) na konec hřídele tak, aby ukazoval správnou polohu. Indikátor upevněte pomocí šroubů (24) 5. Změna bezpečnostní funkce Detailní informace pro montáž a demontáž viz předchozí kapitola. Pohony přepnout do bezpečnostní polohy pomocí pružin. Odstraňte šroub (24) (obrázek č. 15) Odstraňte indikátor polohy (19) z konce hřídele Vyjměte oba nastavovací šrouby (2) s podložkou (4) a maticí (3) Vyjměte těsnící kroužky (11) Odstraňte šrouby (13) z krytů pohonů Sejměte oba kryty (22 a 23) tělesa pohonu Vyjměte sadu pružin (17) (jen u jednočinných pohonů) Odstraňte těsnící kroužky krytů (14) Upevněte těleso (29) do svěráku a otáčejte hřídelí (30), dokud písty (25) neopustí těleso (obrázek č. 18) Otočte oba písty (25) o 180 Současně vložte oba písty do tělesa, až se dotknou Zkontrolujte, že se hřídel otáčí o 4 kolem centrální polohy (obrázek č. 25) Vložte sadu pružin (17) Nasaďte těsnící kroužky (14) na kryty pohonu (22 a 23) Kryty (22 a 23) namontujte na těleso pohonu (29) Namontujte oba nastavovací šrouby (2) včetně podložek (4), matic (3) a těsnících kroužků (11) Zkontrolujte obě koncové polohy a nastavte nastavovací šrouby (2) Nasaďte indikátor polohy (19) do správné polohy (obrázek č. 30) Upevněte šroub (24)

13 6. Identifikace pohonů a typový štítek 1 číslo zakázky 2 číslo pozice 3 výrobní číslo Dle způsobu napojení (dle velkosti pohonu) 4 AA1 až AA4 (dle VDI/VDE velikost 1 4) Tlakové napojení (dle velikosti pohonu) 5 PC1 = G 1/8 PC2 = G ¼ PC3 = G 3/8 PC4 = G 1/2 Maximální přípustný tlak 6 řada 31a vždy 8 barů Druh provozu 7 provedení: jedno/dvojčinný pohon 8 směr otáčení: CW = ve směru hodinových ručiček (pružiny zavírají) CCW = proti směru hodinových ručiček (pružiny otevírají) 9 schéma směru otáčení s pružinami a napojeným vzduchem, schéma vzduchového připojení dle NAMUR včetně číselného označení napojení 2 a 4 Kódové označení 10 řada: BR 31a 11 typ: SRP/DAP 12 velikost pohonu: 15 až pružiny: 2,5 až 6 barů - úhel otáčení /-4, /-4, /-4 - výrobce 15 Pfeiffer Typ dle EN (dle velikosti pohonu) 16 příruba pohonu (F07) 17 čep (Y) 18 pozice čtyřhranu diagonální (D) 19 velikost čtyřhranu (SW17) Kroutící momenty 20 výstupní moment pro vzduch a pružiny 7. Skladování Jestliže nedojde k okamžitému namontování, je při skladování nutné dodržet následující instrukce: skladujte v suchém prostředí za příslušné okolní teploty doporučujeme skladovat pohon v originálním balení neodstraňujte plastové kryty vzduchových připojení

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE DO CELÉHO SVĚTA Návod k obsluze 218e Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem Modelová řada N 920 KT. 29.18 Obr. 1: Membránové vakuové čerpadlo N 920 KT.29.18 Vybrali

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Kulové kohouty STARLINE

Kulové kohouty STARLINE Pokyny pro montáž a údržbu N.0 ULTRASTAR S RADIÁLNÍM ČEPEM 1.0 ÚČEL Tato příručka slouží jako pomůcka pro zákazníky a koncové uživatele, kteří skladují, montují a provádějí údržbu kulových ventilů Starline

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

OS2 SPOUŠTĚCÍ MECHANISMUS

OS2 SPOUŠTĚCÍ MECHANISMUS OS2 TECHNICKÝ MANUÁL Strana 1 (celkem 16) OBSAH Spouštěcí mechanismus (OS2)...2 až 4 Úvod...2 Mechanická skříň...3 Bezpečnostní manometrická skříň...3 Typy instalace...3 Charakteristiky...4 Rozměry a hmotnost...4

Více

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD NET N CLEAN INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD 21257 Návod na použití a údržbu 1/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061 Návod na obsluhu a údržbu Sponkovačky Profifix 80/16 L Obj. č. D 200 061 Květen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295 Návod na obsluhu a údržbu úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS Obj. č. D 322 295 Duben 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - KULOVÉ VENTILY

NÁVOD A ÚDRŽBA - KULOVÉ VENTILY str. 1 kompletní ventil kompletní ruční ovládání kompletní pneumatické ovládání Rozbalení: zkontrolujte obsah balení: vyjměte veškerý balící materiál vyčistěte kohout, všechny jeho části a odstraňte veškerý

Více

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Regulační přístroj Logamatic 41xx Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalujte a používejte pouze

Více

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu IM-P403-69 AB vydání 1 BCV1 a BCV20 Ventily odluhu Předpis instalace a údržby 1.Bezpečnost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Mechanická instalace 5. Propojení 6. Údržba Copyright 2000 1. Bezpečnost Informace

Více

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití English Česky DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití Dem 10 1 Dem 10 DEMINERALIZAČNÍ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za zakoupení našeho Demineralizačního filtru

Více

Balancéry TECNA typ 9346-9350

Balancéry TECNA typ 9346-9350 Balancéry TECNA typ 9346-9350 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka balancéru 9346 2 4 kg 2500 mm 3 9347 4 6 kg 2500 mm 3,3 9348 6 8 kg 2500 mm 3,6 9349 8 10 kg 2500 mm 3,8 9350 10-14 kg

Více

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Popis... 3 II. Základní technické informace... 3 III. Instalace... 4 IV. Připojení

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM OBSAH T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM ÚVOD... 1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 OZNAČENÍ... 2 POPIS... 3 NÁHRADNÍ DÍLY... 3 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 3 PROVOZ... 4 SEŘÍZENÍ POJISTNÉHO

Více

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Katalogové číslo: 508048 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Návod k obsluze. samonabíjecí puška Just right Carbine Ráže 9x19mm

Návod k obsluze. samonabíjecí puška Just right Carbine Ráže 9x19mm Návod k obsluze samonabíjecí puška Just right Carbine Ráže 9x19mm Předmluva: Vítejte mezi šťastnými vlastníky zbraně Just right Carbine Důležitá upozornění: Při převzetí zbraně zkontrolujte zda je vybitá!

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO ZEDNICKOU KLADKU

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO ZEDNICKOU KLADKU BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315 Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští v kufříku Obj. č. D 322 315 Říjen 2002 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími kleštěmi pracovat

Více

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 internet: http: //www.fastra.cz strana 1/13 Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 Návod k obsluze výrobce: FASTRA, s r.o. Libenice 30 - Skalka 280 02 Kolín internet: http: //www.fastra.cz strana 2/13

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1 3 2 POWAIR0013 4 1 Fig. A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWAIR0013 Fig. 2 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací

Více

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540 Návod na obsluhu a údržbu navíjecího bubnu s hadicí typ SA 10 Obj. č. D 312 540 Listopad 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupeným navíjecím

Více

FROTT s.r.o. Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A. 5. září 2014 frott@frott.cz

FROTT s.r.o. Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A. 5. září 2014 frott@frott.cz FROTT s.r.o Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A Manuál 5. září 2014 frott@frott.cz Obsah 1 Uvedení stroje do provozu 2 1.1 Připojení stroje na elektrickou síť.............................. 2 1.2 Uvedení

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

SD0808-CE / SD0808A-CE

SD0808-CE / SD0808A-CE Návod k obsluze Hydraulický lis SD0808-CE / SD0808A-CE Prodej a servis : autoservis akademie, spol. s r.o. Vrchlickeho 1208 511 01 Turnov tel. 481 323 931 fax 481 323 712 info@proautoobchod.cz - 1 - 1.

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ s informacemi o údržbě Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ Čtvrté vydání Druhý tisk Důležité Před zahájením provozu stroje si důkladně přečtěte pravidla bezpečnosti práce a pokyny k obsluze

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT uživatelská příručka OV08CZ WWW.MINIROL.EU ÚVODNÍ INFORMACE UŽVATELI Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce s návodem k používání.

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Servisní příručka. Hydromotory typ PL (MLHPL) -1-

Servisní příručka. Hydromotory typ PL (MLHPL) -1- Hydromotory typ PL (MLHPL) -1- Hydromotory typ RL (MLHRL) -2- PL (MLHPL) a RL (MLHRL) Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 6 Korunová matice Pouze pro motory provedení KB (K) s kuželovou hřídelí. Odšroubujte

Více

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití Série FSW-40 Průtokový spínač pro kapaliny Návod k použití OBECNÝ POPIS Průtokový spínač OMEGA série FSW-40 je vybaven spínači 15A SPDT, které dovolují pomocí šroubku plynulé nastavení bodu sepnutí i za

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com

ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com NS85-01 ALFA IN a.s. www.alfain.com strana 1 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST

Více

Návod k provozu Dávkovací čerpadla Vario, VAMc

Návod k provozu Dávkovací čerpadla Vario, VAMc Návod k provozu Dávkovací čerpadla Vario, VAMc Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel! Technické změny vyhrazeny!

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO FILLY-HW 3 / 4-1 1 / 4 Uschovejte pro budoucí použití Účel použití : Ochranný filtr

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLÍKOVAČKA TRIJOINT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLÍKOVAČKA TRIJOINT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce: Mechatronika - Pneumatika - otázka 4 1 z 7 6. Ventily Přehled ů podle funkce: a) Cestné y řídí směr proudu vzduchu otvírají, zavírají a propojují přívodní a výstupní kanály, příbuzné jsou zpětné a logické

Více

Montážní návod. Mìøiè paliva MN D100. Badger Meter Czech Republic s.r.o.

Montážní návod. Mìøiè paliva MN D100. Badger Meter Czech Republic s.r.o. Montážní návod Mìøiè paliva MN D100 Badger Meter Czech Republic s.r.o. Obsah Obsah 1. Základní bezpečnostní doporučení 1 2. Úvod 2 3. Všeobecné informace 2 4. Montáž 3 5. Otočení počitadla 3 6. Demontáž

Více

Ruční bezesponkový páskovač na ocelovou pásku Typ BO-7 SWING

Ruční bezesponkový páskovač na ocelovou pásku Typ BO-7 SWING Ruční bezesponkový páskovač na ocelovou pásku Typ BO-7 SWING Páskovač je určen pro páskování těžších plochých předmětů nebo pro paletizaci. Základní technické údaje Hmotnost 3.75 (kg) Rozměry (DxVxŠ) 380x280x110

Více

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Cz D GB F I Návod k montáži a obsluze Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Maintenance Instructions Notice de mise en service et de montage Istruzioni di montaggio,

Více

Termostatický směšovací ventil TVM

Termostatický směšovací ventil TVM Použití TVM je samočinný směšovací ventil, který vytváří vodní proud o konstantní teplotě a používá se pro dodávku vody v požadované a bezpečné teplotě. Obr. 1 doporučené schéma zapojení okruhu teplé užitkové

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

BULETIN B-360. 4 Pístový pohon I N D E X. Pohon poskytující MAXIMÁLNÍ kroutící moment p i MINIMÁLNÍ spot eb vzduchu.

BULETIN B-360. 4 Pístový pohon I N D E X. Pohon poskytující MAXIMÁLNÍ kroutící moment p i MINIMÁLNÍ spot eb vzduchu. BULETIN B-360 Pístový pohon I N D E X Pohon poskytující MAXIMÁLNÍ kroutící moment p i MINIMÁLNÍ spot eb vzduchu. OBSAH : Kompaktní tvar Zp sob innosti Soupis díl Hlavní vlastnosti Kroutící moment - Metrický

Více

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2 Radlice VARES VARES Mnichovice a. s. Ondřejovská 699 251 64 Mnichovice info@vares.cz www.vares.cz Tel : 323 640 413,323 640 607,323 640 613 Fax: 323 640466 Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

OBSAH. Čistění zbraně 6 Sada ND / příslušenství 7 TECHNICKÁ DATA 8 SEZNAM OBRÁZKŮ 8

OBSAH. Čistění zbraně 6 Sada ND / příslušenství 7 TECHNICKÁ DATA 8 SEZNAM OBRÁZKŮ 8 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 NÁZVOSLOVÍ A POPIS 3 Pouzdro úplné 4 Předpažbí úplné 4 Hlavně úplné 4 Výměnné hlavně 4 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ 5 Použití brokových nábojů ráže 12x76 s náplní ocelových broků 5

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER

PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER ZAZIMOVÁNÍ - PODZIMNÍ ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ HUNTER 9/2010 ZAZIMOVÁNÍ: Důležitá součást každoroční pravidelné údržby každého profesionálního systému. Nezbytné pro zajištění dlouhodobého

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 VENTILY PRO SPLACHOVÁNÍ WC

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 VENTILY PRO SPLACHOVÁNÍ WC Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 8/2007 PRESTO 1000 MÍS 1000 M 1000 TC 1000 E 1000 A Technická data průtok vody při 300 kpa Množství vody na spláchnutí Připojení : 90 l/min (viz graf) : 9

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

APS Advanced. Pivot System Manuál na servis a údržbu

APS Advanced. Pivot System Manuál na servis a údržbu APS Advanced Pivot System Manuál na servis a údržbu RideBMC Tool Kit MTT / APS Tento manuál poskytuje kompletní návod na celkovou repasi systému odpružení APS. RideBMC Tool Kit MTT / APS obsahuje servisní

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8313. Pneumatické a elektropneumatické regulační pohony typ 3372. Obrázek 1 Obrázek 2 Pneumatický regulační pohon

Návod na montáž a obsluhu EB 8313. Pneumatické a elektropneumatické regulační pohony typ 3372. Obrázek 1 Obrázek 2 Pneumatický regulační pohon Pneumatické a elektropneumatické regulační pohony typ 3372 Obrázek 1 Obrázek 2 Pneumatický regulační pohon Ovládací ventil V2001-IP Typ 3372-04xx Elektropneumatický pohon Typ 3372-0511/0531 s ventilem

Více

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce 1 2 3 4 5 6 7 8 TYP c s m 50 c s m 70 c s m 70 Ř c s m 120 Napájecí napětí 230 V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Napětí motoru 12/24V/DC

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ PŘIVAŘOVACÍ

KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ PŘIVAŘOVACÍ F.1.3 / 1 / 5 se dvěma sedly, s plným průtokem L nebo T 10 50 PN 16, 25, 40, 63, 100 (160, 250) Materiály Pozice Typ Název součásti 1 Těleso 2 Přivařovací hrdlo 7 Koule 8 Čep X=1 Pro běžné teploty od 20

Více

CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/EC)

CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/EC) CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Deklaruje že: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Pohon S700H * je postaven nebo včleněn do stroje, nebo může

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

(str. 129) Regulace tlaku

(str. 129) Regulace tlaku (str. 129) Regulace tlaku Technické informace strana 130 Redukční ventil 315 strana 135 Redukční ventil z ušlechtilé oceli 6315 strana 139 Redukční ventil 312 strana 143 Regulátor tlaku 6203 strana 147

Více

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR Strana 1 INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou zapnout konvektor nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000 Obj.č. 571010,571011, 571012 Návod k použití Rozbalování Jestliže při rozbalování zjistíte, že je výrobek poškozený, ihned kontaktujte dodavatele. Kde se

Více

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si pozorně tento návod a dodrţujte pokyny, které jsou v něm uvedené. Pomocí našeho návodu

Více

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX NÁVOD K OBSLUZE ČESKY OBSAH A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM RUČNÍM

Více

Původní návod k používání

Původní návod k používání Původní návod k používání GREEN WIZARD JUNIOR Rozmetač rašeliny VERZE 1 Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice Tel: 581 616 141, Fax: 581 616 755, E-mail: dakr@dakr.cz,, Web: www.dakr.com

Více

X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84. 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition Tchèque

X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84. 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition Tchèque 2 Rozvodná ústrojí 20A SPOJKA 21A MECHANICKÁ PŘEVODOVKA 23A AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 29A HNACÍ HŘÍDELE X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 11-2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 11-2 2.1 Význam symbolů...11-2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...11-2 3.0 Skladování

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. UŽIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. VÝŠKA: 500 mm Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí

Více