Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv"

Transkript

1 Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv

2

3 Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze v uzavřených prostorách vhodných pro provoz elektrického zařízení. Zajistěte, aby instalace, obsluha a údržba byly prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky v oboru elektro. Dodržujte v plném rozsahu právně uznávané normy (ČN/ IEC) a místní připojovací podmínky rozvodných podniků jakož i příslušné bezpečnostní předpisy. Postupujte podle příslušných informací v návodu pro obsluhu při všech činnostech týkajících se spínacích přístrojů a rozváděčů. VÝTRAHA Řiďte se vždy podle uznávaných pravidel technické praxe a postupujte podle návodu na montáž, obsluhu a údržbu! Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem a popáleniny. Před zahájením práce jakéhokoliv druhu tento přístroj bezpodmínečně odpojte, uzemněte a zkratujte. Pozor nebezpečí! Věnujte zvláštní pozornost poznámkám o nebezpečí v návodu na montáž, obsluhu a údržbu označených tímto výstražným symbolem. Nepřekračujte během normálního provozu spínacího přístroje nebo rozváděče zatížení uvedená v technických údajích specifikace. Zajistěte, aby byl návod pro obsluhu k dispozici všem osobám, které se zabývají montáží, provozem a údržbou. Personál uživatele je povinen postupovat odpovědně ve všech záležitostech týkajících se bezpečnosti při práci a správné manipulace. Jestliže máte jakékoliv další otázky k tomuto návodu na montáž, obsluhu a údržbu, rádi Vám požadované informace poskytneme. Obsah trana 1 ouhrn 4 2 Technické údaje 4 3 Konstrukce a funkce 6 4 Montáž 8 5 Údržba 9 6 Rozměrové náčrtky 1 EK6 Contents 3

4 1 ouhrn Uzemňovače výrobní řady EK6 jsou určeny pro vnitřní montáž a odpovídají požadavkům normy IEC Jsou vybaveny mžikovým pohonem pro spolehlivé rychlé zapínání a dostatečně dimenzované, aby mohly přenášet jmenovitý zkratový zapínací proud, jestliže jsou zapnuté při zatížení. Rychlost mžikového zapínání je nezávislá na ovládání. Uzemňovače se dodávají jako souprava s předem sestavenou aktivní částí a příslušnými uzemňovacími kontakty dodanými volně. právná montáž těchto součástí je podmínkou funkce uzemňovače. Na místě montáže je nutno provést kusové zkoušky příslušně podle IEC Technické údaje Uzemňovač Pólové rozteče Číslo dílu Hmotnost Rozměrový náčrtek Jmenovité napětí Jmenovité zkušební impulsní napětí Jmenovitý krátkodobý proud Jmenovitá doba zkratu Jmenovitý zkratový zapínací proud (Pro různé směry přívodu) Typ p Číslo List U U I I th t th I ma I ma mm kg kv kv ka s ka ka EK6-R-128 -Z- 1 1 GCE R ) GCEM EK6-R-128 -P- 1 1 GCE R ) GCEM EK GCE R ) GCEM EK GCE R ) GCEM EK GCE R GCEM792 1 EK GCE R GCEM792 1 EK GCE R GCEM792 2 EK GCE R GCEM EK GCE R GCEM EK GCE R ) EK GCE R ) EK GCE R ) EK GCE R ) EK GCE R ) 3 1 EK GCE R ) EK GCE R ) EK GCE R GCEM EK6-R-26-Z GCE R GCEM792 5 EK6-R-26-P GCE R GCEM792 5 EK GCE M GCEM792 6 EK GCE R GCEM792 5 EK GCE R GCEM792 6 EK GCE R GCEM EK GCE R GCEM ) ez uzemňovacího kontaktu 2) Rozměrové náčrtky na požadavek Uzemňovače jsou vhodné pro normální pracovní podmínky třídy minus 5 vnitřní. 4 ouhrn EK6

5 Klíč kódu pro objednání: Provedení uzemňovače Typové označení Uzemňovač E mžikovým pohonem K Kód konstrukce 6 Mechanismus napravo R Jmenovité napětí 12 kv 12 Jmen. zkratový zapínací proud 8 ka 8 Přednostně pro skříně typu ZK8 Z (Typ P přednostně pro skříně typu ZP) Pólové rozteče 1 mm 1 Celkové typové označení E K 6 R 12 8 Z 1 EK6 Klíč kódu pro objednání 5

6 3 Konstrukce a funkce Uzemňovače výrobní řady EK6 mají tři páry uzemňovacích nožů, umístěných na ovládací hřídeli, na které jsou volně pohyblivé. Páry uzemňovacích nožů jsou elektricky spojené navzájem zkratovacím můstkem a s potenciálem země na držácích ložisek dvěma slanovanými měděnými vodiči. Poháněcí páky a překlápěné pružiny umístěné mezi držáky se používají pro přenos síly během spínání. Upevnění aktivní části na torzně tuhou stěnu skříně rozváděče nebo nosník ji zajistí nutnou stabilitu. Uzemňovací kontakty, konstruované pro příslušný typ spínače, je nutno přišroubovat k pasům upevněným na vhodných izolačních částech např. podpěrných izolátorech nebo proudových transformátorech na opačné straně, navzájem paralelně a nastavených do polohy tak, jak je uvedeno na rozměrových náčrtcích. Uzemňovač má mžikový zapínací mechanismus, jehož funkce je nezávislá na otáčení hnacího hřídele. Zapínací rychlost a dosažený kroutící moment při tomto procesu jsou nezávislé na působení ovládacího mechanismu. Naopak při vypínání nemají překlápěné pružiny žádný vliv na rychlost oddělení kontaktů. Pro ovládání je možno montovat páku s ozubem nebo vhodný ruční nebo motorový pohon s nutným kroutícím momentem pro typ uzemňovače a s ovládacím úhlem 9. Poznámka: Vždy vypínejte uzemňovače otáčením až na zarážku. Uzemňovače mohou být také vybaveny pomocnými spínači pro účely signalizace Obr. 1: Příklad aktivní části uzemňovače montované na přepážce rozváděčové skříně, znázorněné ve vypnuté poloze 1 Držák ložiska 2 Překlápěná pružina 3 Zkratovací můstek 4 Pár uzemňovacích nožů 5 Uzemňovací vodič 6 Mechanismus s kuželovými koly (není součástí uzemňovače) 7 Ovládací hřídel 8 Hnací páka tructure and Function EK6

7 Obr. 2: Příklad uzemňovače namontovaného v rozváděčové skříni znázorněného v zapnuté poloze 2 Překlápěná pružina 7 Ovládací hřídel 8 Hnací páka 9 tavěcí kroužek 1 Uzemňovací kontakt 1.1 Uzemňovací lišta 11 Proudový transformátor Obr. 3: Aktivní části uzemňovače s jmenovitým zkratovým zapínacím proudem 12 ka, montované na přepážce z ocelového plechu. EK6 tructure and Function 7

8 4 Montáž Při montáži uzemňovačů do rozváděčových skříní se musí vzít v úvahu následující detaily pro dosažení dokonalé funkce spínání: Aktivní část uzemňovače je dodána ve vypnuté poloze s předepnutými překlápěnými pružinami. Uzemňovač se může montovat v jakékoliv poloze. Neovládejte uzemňovač bez uzemňovacích kontaktů! Do not operate the switch without earthing contacts! Namontujte aktivní část a uzemňovací kontakty bez namáhání nebo zkroucení a navzájem paralelně na torzně tuhou a rovnou stěnu skříně/nosník a příslušný pas. Přesně dodržte prostorově a rozměrově polohu uzemňovacích kontaktů vzhledem k aktivní části, jak je uvedeno na rozměrovém náčrtku pro příslušný typ uzemňovače. Použijte pouze izolační podpěrky s pevností v ohybu ekvivalentní typu podpěrných izolátorů z licí pryskyřice podle DIN : Pro uzemňovače podle rozměrového náčrtku GCEM 36524, listy 1 a 2 a GCEM 792, listy 1, 2, 5, 6, 8 a 9: Tvar, 12 kv nebo 24 kv, 7,5 kn - Pro uzemňovače podle rozměrového náčrtku GCEM 759, listy 1: Tvar C,12 kv, 16 kn Namontujte pohon. Ovládací hřídel se může posunout po uvolnění dvou stavěcích kroužků. Dbejte na utahovací moment 4 Nm pro stavěcí šrouby M6. Nastavte sled pohybu uzemňovacích nožů oproti uzemňovacím kontaktům takto: 1. Namažte kontaktní plochy. 2. Zapněte uzemňovač s upevňovacími šrouby uzemňovacích kontaktů volně utaženými. 3. Kontrolujte, aby páry uzemňovacích nožů byly správně umístěné na kontaktních lištách uzemňovacích kontaktů a nastavte je, pokud je to nutné. 4. Utáhněte upevňovací šrouby a proveďte zkušební spínání. 5. Maximální dovolená úchylka mezi centrální polohou uzemňovacích nožů a kontaktních lišt uzemňovacích kontaktů: 1 mm pro uzemňovače podle rozměrového náčrtku GCEM 36524, listy 1 a 2 a GCEM 792, listy 1, 2, 5, 6, 8 a 9.,6 mm pro uzemňovače podle rozměrového náčrtku GCEM 759 list 1. od měření: Vůle mezi uzemňovacími noži a kontaktními lištami během vypínání. Při manipulaci s uzemňovačem buďte opatrní! 6. ez ohledu na kusové zkoušky příslušných rozváděčových skříní podle IEC , je nutno podrobit uzemňovač kusové zkoušce podle IEC po dokončení montáže. Po montáži uzemňovače bez namáhání a zkroucení kontrolujte správnou funkci mžikového spínacího systému. Kontrolujte kroutící moment šestihranné matice M 12 na zkratovacím můstku, s případnou demontáží páru uzemňovacích nožů pro umožnění přístupu. Tento kroutící moment je důležitý pro správnou funkci! Jmenovitý utahovací moment: bez mazání: 86 Nm s mazáním olejem nebo tukem: Nm. Upevněte pomocí šroubů měděné uzemňovací vodiče k držákům ložisek a druhý konec připojte k uzemňovací přípojnici rozváděče. Po skončení montáže proveďte alespoň 2 mechanických zapnutí a vypnutí uzemňovače. Pomocné spínače: Pomocné spínače na boční stěně rozváděčové skříně: 2 x 5 pólový pomocný spínač GCE R11 (uspořádání kontaktů podle objednávky) ignalizace vypnuté a zapnuté polohy Ovládání mechanismem táhel ( je v záběru s táhlem se závitem M 12) Pomocné spínače na zadní stěně rozváděčové skříně: ( 2 vyp. + 2 zap. = 2 přepínací): GCE P ( 3 vyp. + 3 zap. = 3 přepínací): GCE P 17 ignalizace jen v zapnuté poloze. 8 Montáž EK6

9 5 Údržba Po několika zapnutích při zatížení (maximální zatížení dvě zapnutí při 1 % jmenovitého zapínacího proudu) je nutná inspekce a případně údržba. Elektrická a mechanická funkce nesmí být nepříznivě ovlivněna a je přípustné jen lehké svaření kontaktů. Uzemňovací nože a uzemňovací kontakty se mají vyměnit, pokud je to nutné. Jinak se doporučuje provádět inspekci a údržbu uzemňovačů ve vhodných intervalech společně s rozváděčem, zvláště za mimořádných provozních podmínek a nebo vlivech prostředí jako znečištění a agresivní atmosféra: Kontrolujte zda ovládací mechanismus pracuje plynule a lehce. Proveďte všeobecnou vizuální prohlídku stavu mechanického spojovacího materiálu, znečištění, vlhkosti a koroze. Odstraňte nánosy prachu na izolačních částech suchým netřepivým hadrem (nepoužívejte vlnu na čištění). Namažte znovu mechanické pohyblivé části a kontakty (aplikujte tuk lehce) s použitím mazadla Isoflex Topas N 52, číslo součásti A (údaj pro objednání) GCE7249P1. Vezměte v úvahu podrobnosti v kap. 4, pokud jsou tyto důležité pro práci. EK6 Maintenance 9

10 6 Rozměrové náčrtky f p p g A 58 c 3 ø H L 9 x 19 A a 36 A - A W Pro namontované pomocné spínače viz kapitola 4 E = Uzemňovací kontakt, H = Pomocný spínač, L = Typový štítek, = Ovládací/spínací úhel, W = Řez hřídelí, C = ZAP., O = VYP. Upozornění! Dbejte na informace po montáž v kapitole 4. Číslo dílu Typ p a c g f Ovl. mo- Ovl. mo- Hmotnost ment VYP. ment ZAP. kg + ) Maximální přesah kontaktních nožů: 5 mm (jmenovitý rozměr: 3 mm) GCE R12 EK Nm 11Nm 12-2 GCE R211 EK6-R-128-P Nm 11Nm 11-2 GCE R111 EK6-R-128-Z Nm 11Nm 11-2 Vzdálenost kontaktních nožů: 8 ±,3 mm Tloušťka kontaktu: 1 mm Kontaktní tlak: 734 N íla kontaktních pružin (talířové pružiny): 313 N Ovládací úhel: 9 pínací úhel: 9 Uzemňovač EK6 Rozměrový náčrtek Typy 12 kv GCEM36524, LIT 1 35,5 19,7 9 ø 3 -, (195) E: GCE P R 174 L , C ø 15 R 174 ø E: GCE P18 * ) *) ø 11 35,5 ø 13 E: GCE P11 1 Rozměrové náčrtky EK6

11 f p p g ø 11 35,5 c p H C ø 5 L 9 x ø 13 R 174 (195) a L E: GCE P11 E = Uzemňovací kontakt, H = Pomocný spínač, L = Typový štítek, = Ovládací/spínací úhel, C = ZAP., O = VYP. Profi l hřídele viz rozměrový náčrtek GCEM , list 1 Pro namontované pomocné spínače viz kapitola 4 Upozornění! Dbejte na informace po montáž v kapitole 4. Vzdálenost kontaktních nožů: 8 ±,3 mm Tloušťka kontaktu: 1 mm Kontaktní tlak: 734 N íla kontaktních pružin (talířové pružiny): 313 N Ovládací úhel: 9 pínací úhel: 9 Číslo dílu Typ p a c g f Ovl. mo- Ovl. mo- Hmotnost ment VYP. ment ZAP. kg Uzemňovač EK6 Rozměrový náčrtek GCE R13 EK Nm 11Nm 13-2 Typy 12 kv GCEM36524, LIT 2 EK6 Rozměrové náčrtky 11

12 E: GCE732P11 ø 13 / 13, f p p g - Y ,5 35,5 c 3 k 48 ø 5 H 22 C L 9 x R 174 (195) a , L E = Uzemňovací kontakt, H = Pomocný spínač, L = Typový štítek, Y = Pohled směrem na ukazatel spínací polohy = Ovládací/spínací úhel, C = ZAP., O = VYP. Pro namontované pomocné spínače viz kapitola 4 Profi l hřídele viz rozměrový náčrtek GCEM , list 1 Upozornění! Dbejte na informace pro montáž v kapitole 4. Číslo dílu Typ p a c g f k Ovl. mom. Ovl. mom. Hmotnost 1) VYP. ZAP. kg GCE R114 EK Nm 12 Nm 13 GCE R115 EK Nm 12 Nm 13 1) Včetně uzemňovacího kontaktu (hmotnost 3 kusů: 1,8 kg) Vzdálenost kontaktních nožů: 8 ±,3 mm Tloušťka kontaktu: 9 mm Kontaktní tlak: 739 N íla kontaktních pružin (talířové pružiny): 72 N Ovládací úhel: 9 pínací úhel: 9 Uzemňovač EK6 Rozměrový náčrtek Typy 12 kv GCEM792, LIT 1 12 Rozměrové náčrtky EK6

13 f p p g Y 9 58 C a ,5 E: GCE732P11 2 ø 13 / 13, ,5 35, p ø 5 c H 1 22 L 9 x 19 R (195) L E = Uzemňovací kontakt, H = Pomocný spínač, L = Typový štítek, Y = Pohled směrem na ukazatel spínací polohy = Ovládací/spínací úhel, C = ZAP., O = VYP. Pro namontované pomocné spínače viz kapitola 4 Profi l hřídele viz rozměrový náčrtek GCEM , list 1 Upozornění! Dbejte na informace pro montáž v kapitole 4. Číslo dílu Typ p a c g f Ovl. mom. Ovl. mom. Hmotnost 1) VYP. ZAP. kg GCE R116 EK Nm 12 Nm 16 1) Včetně uzemňovacího kontaktu (hmotnost 3 kusů: 1,8 kg) Vzdálenost kontaktních nožů: 8 ±,3 mm Tloušťka kontaktu: 9 mm Kontaktní tlak: 739 N íla kontaktních pružin (talířové pružiny): 72 N Ovládací úhel: 9 pínací úhel: 9 Uzemňovač EK6 Rozměrový náčrtek Typy 12 kv GCEM792, LIT 2 EK6 Rozměrové náčrtky 13

14 p p g f , ,2 Y c p k C L 9 x L a , E: GCE71716P11 ø 13 R (195) R 21 ø ,5 E = Uzemňovací kontakt, I = Izolátor, L = Typový štítek, Y = Pohled směrem na ukazatel spínací polohy (typ Z1) = Ovládací/spínací úhel, C = ZAP., O = VYP. Profi l hřídele viz rozměrový náčrtek GCEM , list 1 Upozornění! Dbejte na informace pro montáž v kapitole 4. Číslo dílu Typ p a c g f k Ovl. mom. Ovl. mom. Hmotnost 1) VYP. ZAP. kg GCE71732R12 EK Nm 19 Nm 31 GCE71732R11 EK Nm 19 Nm 31 1) Včetně uzemňovacího kontaktu Vzdálenost kontaktních nožů: 38,5 -,6 mm Tloušťka kontaktu: -,2 mm Kontaktní tlak: N Ovládací úhel: 9 pínací úhel: 9 Uzemňovač EK6 Rozměrový náčrtek Typy 12 kv pro přívod Z GCEM759, LIT 1 I 14 Rozměrové náčrtky EK6

15 R 233 f p p g X Y - 2 E: GCE732P E E , ,5 35, C L 9 x 19 L a ø 13 / 13, ø 5 c 3 1 H 9 Profi l hřídele viz rozměrový náčrtek GCEM , list 1 Pro namontované pomocné spínače viz kapitola 4 Upozornění! Dbejte na informace pro montáž v kapitole 4. Uzemňovač EK6 Rozměrový náčrtek Typy 24 kv GCEM792, LIT 5 (195) E = Uzemňovací kontakt, H = Pomocný spínač, L = Typový štítek, = Ovládací/spínací úhel, E = Řídící elektroda je rozdílná podle konstrukce skříně, X = Pohled směrem na ukazatel spínací polohy, Y = Pohled směrem na ukazatel spínací polohy, C = ZAP., O = VYP. Číslo dílu Typ p a c g f Ovl. mom. Ovl. mom. Hmot. 1) VYP. ZAP. kg GCE R117 EK Nm 12 Nm 14 GCE R15 EK Nm 12 Nm 12 GCE R114 EK6-R-26-Z Nm 12 Nm 12 GCE R214 EK6-R-26-P Nm 12 Nm ) Včetně uzemňovacího kontaktu (hmotnost 3 kusů: 1,8 kg) Vzdálenost kontaktních nožů: 8 ±,3 mm Tloušťka kontaktu: 9 mm Kontaktní tlak: 353 N íla kontaktních pružin (talířové pružiny): 376 N Ovládací úhel: 9 pínací úhel: 9 EK6 Rozměrové náčrtky 15

16 f p p g X - Y 9 2 E: GCE732P11 ø 13 / 13, ,5 48 p ø 5 c H 1 22 L 9 x 19 C R 233 (195) L a , E E ,5 E = Uzemňovací kontakt, H = Pomocný spínač, L = Typový štítek, = Ovládací/spínací úhel, E = Řídící elektroda je rozdílná podle konstrukce skříně, X = Pohled směrem na ukazatel spínací polohy, Y = Pohled směrem na ukazatel spínací polohy, C = ZAP., O = VYP. Číslo dílu Typ p a c g f Ovl. mom. Ovl. mom. Hmot nost 1) VYP. ZAP. kg Pro namontované pomocné spínače viz kapitola 4 Profi l hřídele viz rozměrový náčrtek GCEM , list 1 Upozornění! Dbejte na informace pro montáž v kapitole 4. Vzdálenost kontaktních nožů: 8 ±,3 mm Tloušťka kontaktu: 9 mm Kontaktní tlak: 353 N íla kontaktních pružin (talířové pružiny): 376 N Ovládací úhel: 9 pínací úhel: 9 GCE R118 EK Nm 12 Nm 16 GCE M16 EK Nm 12 Nm 14 1) Včetně uzemňovacího kontaktu (hmotnost 3 kusů: 1,8 kg) Uzemňovač EK6 Rozměrový náčrtek Typy 24 kv GCEM792, LIT 6 16 Rozměrové náčrtky EK6

17 f p p g 9 - Y ø 5 c C H L 9 x 19 E 9 35, (195) R 233 L a ,5 15 E E ø 13 / 13,5 E GCE732P12 E = Uzemňovací kontakt, H = Pomocný spínač, L = Typový štítek, = Ovládací/spínací úhel, E = Řídící elektroda je rozdílná podle konstrukce skříně, Y = Pohled směrem na ukazatel spínací polohy, C = ZAP., O = VYP. Profi l hřídele viz rozměrový náčrtek GCEM , list 1 Pro namontované pomocné spínače viz kapitola 4 Upozornění! Dbejte na informace pro montáž v kapitole 4. Vzdálenost kontaktních nožů: 8 ±,3 mm Tloušťka kontaktu: 9 mm Kontaktní tlak: 353 N íla kontaktních pružin (talířové pružiny): 376 N Ovládací úhel: 9 pínací úhel: 9 Číslo dílu Typ p a c g f Ovl. mom. Ovl. mom. Hmotnost 1) VYP. ZAP. kg GCE R119 EK Nm 12 Nm 14 Uzemňovač EK6 Rozměrový náčrtek Typy 24 kv GCEM792, LIT 8 1) Včetně uzemňovacího kontaktu EK6 Rozměrové náčrtky 17

18 f p p g Y 9 - E: GCE732P12 58 E 9 35,5 c p H ø 5 22 C L 9 x R 233 (195) L a ,5 15 E E ø 13 / 13, E = Uzemňovací kontakt, H = Pomocný spínač, L = Typový štítek, = Ovládací/spínací úhel, E = Řídící elektroda je rozdílná podle konstrukce skříně, Y = Pohled směrem na ukazatel spínací polohy, C = ZAP., O = VYP. Profi l hřídele viz rozměrový náčrtek GCEM , list 1 Pro namontované pomocné spínače viz kapitola 4 Upozornění! Dbejte na informace pro montáž v kapitole 4. Vzdálenost kontaktních nožů: 8 ±,3 mm Tloušťka kontaktu: 9 mm Kontaktní tlak: 353 N íla kontaktních pružin (talířové pružiny): 376 N Ovládací úhel: 9 pínací úhel: 9 Číslo dílu Typ p a c g f Ovl. mom. Ovl. mom. Hmotnost 1) VYP. ZAP. kg GCE R121 EK Nm 12 Nm 16 Uzemňovač EK6 Rozměrový náčrtek Typy 24 kv GCEM792, LIT 9 1) Včetně uzemňovacího kontaktu 18 Rozměrové náčrtky EK6

19 EK6 Rozměrové náčrtky 19

20 A s.r.o. Vídeňská rno, Česká republika Tel.: Fax: Data a ilustrace v tomto katalogu nejsou závazná. Vyhrazujeme si právo provádět změny obsahu z důvodu technického rozvoje našich produktů. 1VLM47 Rev.-, cs

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu : Instalujte

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315 Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští v kufříku Obj. č. D 322 315 Říjen 2002 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími kleštěmi pracovat

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM OBSAH T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM ÚVOD... 1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 OZNAČENÍ... 2 POPIS... 3 NÁHRADNÍ DÍLY... 3 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 3 PROVOZ... 4 SEŘÍZENÍ POJISTNÉHO

Více

Balancéry TECNA typ 9346-9350

Balancéry TECNA typ 9346-9350 Balancéry TECNA typ 9346-9350 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka balancéru 9346 2 4 kg 2500 mm 3 9347 4 6 kg 2500 mm 3,3 9348 6 8 kg 2500 mm 3,6 9349 8 10 kg 2500 mm 3,8 9350 10-14 kg

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540 Návod na obsluhu a údržbu navíjecího bubnu s hadicí typ SA 10 Obj. č. D 312 540 Listopad 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupeným navíjecím

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití English Česky DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití Dem 10 1 Dem 10 DEMINERALIZAČNÍ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za zakoupení našeho Demineralizačního filtru

Více

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295 Návod na obsluhu a údržbu úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS Obj. č. D 322 295 Duben 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY 1. POKYNY K SESTAVENÍ 2. SPUŠTĚNÍ STROJE Před začátkem práce s pilou si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Před opuštěním výrobního závodu

Více

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G KROHNE 01/2006 A 11 VA40 01 CZ Doplněk montážního a provozního předpisu VA 40/./../K. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy Kategorie II 2 G Magneticko-indukční průtokoměry Plováčkové průtokoměry

Více

Tango. Koncové spínače. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace. Průmyslová zdvihací

Tango. Koncové spínače. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace. Průmyslová zdvihací Tango Koncové spínače Koncový spínač Tango je určen ke kontrole pohybů mostových jeřábů, kladkostrojů a podobných částí pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S Návod k obsluze Zubová čerpadla řady T3S 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady T3S s vnějším šikmým ozubením jsou pro svojí jednoduchou

Více

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory.

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0316a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 SILNOSTĚNNÉHO Strana: 1 Stran: 8 Díly kruhového silnostěnného potrubí (dále jen díly) jsou určeny pouze pro kompletaci vzduchotechnických

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100 Version. česky Vrtací a bourací kladivo BBMH 00 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 5209 Art.-Bez.: BBMH00 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Upevnění na nosníky a trapézový plech

Upevnění na nosníky a trapézový plech Přehled produktů 8.0 Svěrka TCS jako jednoduchý závěs 8.1 Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel 8.2 Svěrky pro upevnění na válcované nosníky 8.3 Příložka upínací pro upevnění k nosníku / dimenzování

Více

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a 1. Bezpečnostní funkce Bezpečnostní funkce zavřeno: Pružiny uzavírají (jen SRP), ve směru hodinových ručiček. Pohon AT je

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Obj.-č. D 030 073 Stav k 06/00 G 880 333 Duben 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru v náš výrobek. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Sulka AV - 700. Návod k používání

Sulka AV - 700. Návod k používání Sulka AV - 700 Návod k používání Obsah 1 Základní informace...3 2 Úvod....4 2.1 Základní upozornění....4 3 Bezpečnost provozu...5 3.1 Bezpečnostní předpisy...5 4 Použití, technické údaje, technický popis

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla)

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Montážní návod SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Distribuce pro Českou Republiku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádražím 111, 331

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061 Návod na obsluhu a údržbu Sponkovačky Profifix 80/16 L Obj. č. D 200 061 Květen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE DO CELÉHO SVĚTA Návod k obsluze 218e Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem Modelová řada N 920 KT. 29.18 Obr. 1: Membránové vakuové čerpadlo N 920 KT.29.18 Vybrali

Více

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW Návod na obsluhu Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW PRESS-HAMMER s.r.o. 5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika Tel./fax: +420 326 782 088 E-mail: info@press-hammer.cz www.press-hammer.cz

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84. 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition Tchèque

X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84. 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition Tchèque 2 Rozvodná ústrojí 20A SPOJKA 21A MECHANICKÁ PŘEVODOVKA 23A AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 29A HNACÍ HŘÍDELE X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition

Více

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Katalogové číslo: 508048 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VAROVÁNÍ! Výrobek se nesmí dostat do přímého kontaktu s vodou nebo s vlhkostí! Odpojte napájecí kabel, pokud se chystáte otevírat kryt výrobku! Pro Vaši vlastní bezpečnost prostudujte pečlivě tento návod

Více

PL CZ SK H BG RO SL HR GB

PL CZ SK H BG RO SL HR GB CZ NÁVOD K INSTALACI Poznámka k instalaci: minimální vzdálenost mezi plotýnkami nádob na sporáku a nejnižší částí kuchyňského odsavače par nesmí bý t menší než 50 cm u elektrických sporáků a 75 cm u plynových

Více

Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky

Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky Používejte jen ve spojení s provozním návodem! Tento krátký návod NENAHRAZUJE provozní návod! Je určen pouze osobám, které se již obeznámily s provozním

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 11-2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 11-2 2.1 Význam symbolů...11-2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...11-2 3.0 Skladování

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL www.covdily.cz NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL MODEL :JDK-150/200/250 300/400/500 JDK-150/200/250 JDK-300/400/500 Děkujeme Vám, že jste si koupili naše dmychadlo. Než jej začnete používat,

Více

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ NAPÁJEČ - NABÍJEČ STEJNOSMĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S RTK 28 831 EPRONA, a.s. ROKYTNICE nad Jizerou VESTAVNÝ NAPÁJEČ Fj 45 12/24 S Typ: E230G

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD. HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. UŽIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3T QuickLift (pedál) T83502 (26824) NOSNOST MAX.: 3 000 kg MIN. VÝŠKA: 145 mm MAX. VÝŠKA: 500 mm Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k instalaci a seřízení Plovákový snímač výšky

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com

ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com NS85-01 ALFA IN a.s. www.alfain.com strana 1 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

ELEKTROPOHONY spol. s r. o. Závodí 234 744 01 Frenštát pod Radhoštěm tel.: +420 556 880 611 fax: +420 556 880 698 e-mail: info@epo.

ELEKTROPOHONY spol. s r. o. Závodí 234 744 01 Frenštát pod Radhoštěm tel.: +420 556 880 611 fax: +420 556 880 698 e-mail: info@epo. ELEKTROPOHONY spol. s r. o. Závodí 234 744 0 Frenštát pod Radhoštěm tel.: +420 556 880 6 fax: +420 556 880 698 e-mail: info@epo.cz http://www.epo.cz OBSAH Šnekové převodovky řady MRT/FRT/RT I -... Šnekové

Více

Úhlová bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Úhlová bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument :

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 40 SK / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

Vyhrabávač trávy - model TA500

Vyhrabávač trávy - model TA500 Vyhrabávač trávy - model TA500 Návod k použití Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Díly... 2-3 Montáž... 4-9 Provoz, údržba, skladování... 10 Záruka... 10 Váš nový vyhrabávač trávy Blahopřejeme k zakoupení

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům 2 UNIGER TYP ZS1 UNIGER SE DVĚM ÚROVNĚMI UNIGER TYP ZVC TECHNICKÉ ÚDJE 4 6 8 10 1 2 3

Více

Plazmová řezačka BSP40

Plazmová řezačka BSP40 Verze 1.1 Plazmová řezačka BSP40 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 50 Označení výrobku: BSP40 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Uvedení

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Návod k obsluze. Pneumatická nýtovačka. Obj. číslo 40084. Brugervejledning. Popnittepistol. Pneumatická nýtovačka

Návod k obsluze. Pneumatická nýtovačka. Obj. číslo 40084. Brugervejledning. Popnittepistol. Pneumatická nýtovačka Návod k obsluze Pneumatická nýtovačka DK CZ Brugervejledning Popnittepistol Návod k obsluze Pneumatická nýtovačka Obj. číslo 40084 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia

Více

Technická produkční informace č. 630 CS Hydraulicky ovládaná kombinace brzdy spojky montážní řada 0023

Technická produkční informace č. 630 CS Hydraulicky ovládaná kombinace brzdy spojky montážní řada 0023 Technická produkční informace č. 630 CS Hydraulicky ovládaná kombinace brzdy spojky montážní řada 0023 Obsah Strana Poukazy k této technické produkční informaci (TPI) 2 Systém číslování firmy Ortlinghaus

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120 Obj. č.: 121 012 Tento návod patří k tomu to výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní provoz přístroje a pro jeho obsluhu. Dbejte proto ona to, když budete

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

Zvedák převodovky HGH500

Zvedák převodovky HGH500 Version 1.2 česky Zvedák převodovky HGH500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 15235 Art.-Bez.: HGH500 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více