ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 17

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 17"

Transkript

1 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 17 které se konalo dne 1. listopadu 2016 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing. Michaela Smrčková Ing. Martin Bauer Mgr. Tereza Dlouhá pan David Bartel JUDr. Jaroslav Belda pan Zbyněk Cincibus pan Jiří Vašíček paní Petra Vélová Mgr. Pavel Svoboda pan Radoslav Topol Mgr. Jan Zeman Ing. Renata Vítová Ing. Libuše Pavízová Marie Jiřičková Program: Alena Horáková 1. 12:30 VŘ prodej p.p.č. 649/9 o výměře 519 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 2. 12:45 VŘ prodej p.p.č. 542 o výměře 724 m 2 a p.p.č. 544 o výměře 633 m 2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (celkem m 2 ) 3. 13:00 VŘ prodej p.p.č. 1497/7 o výměře 440 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 4. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1042/9 o výměře 227 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 5. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 731/1 o výměře cca 45 m 2 (celková výměra m 2 ) v k.ú. Mšeno nad Nisou 6. nesouhlas s prodejem p.p.č. 830/3 o výměře 616 m 2, p.p.č. 832/1 o výměře 46 m 2, p.p.č. 832/2 o výměře 242 m 2, p.p.č o výměře 98 m 2 a p.p.č. 833/2 o výměře m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 7. záměr prodeje částí p.p.č. 942/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č o výměře 53 m 2 a části označené jako st.p.č o výměře 61 m 2 (celková výměra m 2 ) v k.ú. Jablonec nad Nisou 8. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části p.p.č. 923 a části p.p.č. 924, geometrickým

2 plánem označená jako p.p.č. 923/2 o výměře 283 m 2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (celkem 484 m 2 ) 9. změna usnesení zastupitelstva města č. 217/2011/A/6 ze dne , kterým byl schválen prodej části p.p.č. 2336/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2336/15 o výměře 156 m 2, části p.p.č. 442/70, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/72 o výměře 422 m 2 a části p.p.č. 442/69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/71 o výměře 10 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (celkem 588 m 2 ) a věcné břemeno vjezdu k p.p.č. 442/70, 442/69, 2336/1 přes p.p.č. 442/61, 507/33, a nově vytvořené p.p.č. 442/71, 442/72, 2336/15 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou 10. nesouhlas s prodejem p.p.č. 747/1 o výměře m 2 v k.ú. Kokonín 11. zveřejnění záměru prodeje a prodej části p.p.č. 2078/1 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 12. zveřejnění záměru pronájmu a pronájem p.p.č. 588/5 o výměře 445 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 13. ukončení nájemní smlouvy č. 5783/ULB/2011 ze dne s panem V. Alice Medková 14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, v p.p.č. 759, 748/1, 747/1, 814, 748/2, 752/16, vše v k.ú. Rýnovice, z důvodu uložení datových kabelů pro objekt Atotech, Rýnovice. 15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, v p.p.č. 805/1, 2357/1, 771/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, z důvodu uložení datových kabelů v ulici Polní 28. října. 16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene jako práva věcného spočívajícího v právu uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, v p.p.č. 537/11, 537/12, 465/22, 465/4, 503/7, 465/11, 465/18, 465/5, 465/10, 465/9, 465/8, 465/6, 2345/1, 2549/1, 362/3, 2336/2, 489/1, 744/2, 744/7, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, z důvodu uložení datových kabelů v ulici Řetízková. 17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č. 1108/2, 1106/2, 667/1, 1106/1, 1108/26, 1108/27, 1108/30, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou. 18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č. 2382/2, 908/40, 841/11, 908/42, 841/12, 904/1, 2379/2, 841/1, 904/5, 904/6, 2692/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

3 19. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu uložení vodovodní a kanalizační přípojky v p.p.č. 2138/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro přípojku vody a kanalizace ke stavební parcele č. 2408, jejíž součástí je objekt čp (Zelená 6), v k.ú. Jablonec nad Nisou. 20. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č. 665/1, 662/1 a 66/33, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, a v právu zřídit a provozovat kanalizační řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizačního řadu v p.p.č. 662/6 v k.ú. Mšeno nad Nisou 21. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu v p.p.č. 2065/42, 2165/7, 2474/4, 2474/6, 2494/1, 2065/10, 2751, 2754/1, 2754/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. 22. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívající v právu na vodu na p.p.č. 274 a 275, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, pro vlastníka st.p.č. 272, jejíž součástí je objekt čp. 175, v k.ú. Proseč nad Nisou. 23. Změna usnesení RM č. 197/2016/A/13 ze dne Změna usnesení RM č. 107/2016/7 ze dne Změna usnesení RM č. 67/2016/7 ze dne Změna usnesení RM č. 197/2016/A/9 ze dne Změna usnesení RM č. 197/2016/A/10 ze dne Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 688 a 654, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, z důvodu uložení kabelové smyčky NN k budoucímu RD pro akci JN, Proseč nad Nisou, ul. Smrková smyčka NN (IV ) 29. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 257 v k.ú. Lukášov. 30. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění železniční zastávky jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat železniční zastávku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním, údržbou a odstraněním železniční zastávky, v p.p.č. 2527/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a ukončení nájemní smlouvy č. 0006/09, FaM/OMP ze dne ve znění dodatku č. 1 na pronájem části p.p.č. 2527/ Změna usnesení RM č. 155/2013/A/3 ze dne Dnešní jednání výboru vedl Ing. Miloš Vele, předseda výboru 1. 12:30 VŘ prodej p.p.č. 649/9 o výměře 519 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku za účelem zahrady požádala paní M. D., bytem Libštát, která nyní koupila navazující p.p.č. 649/11 o výměře 459 m 2 za účelem výstavby rodinného domu. V případě, že jí nebude schválen prodej, požádala paní D. o pronájem části tohoto pozemku o šíři cca 4 m (viz zákres) za účelem zajištění přístupu k pozemku v jejím vlastnictví a pro převoz stavebního materiálu při

4 realizaci stavby na p.p.č. 649/11 (s tím, že nájem by byl uzavřený na dobu určitou, pouze po dobu výstavby). Paní D. zároveň požádala o zřízení služebnosti stezky a cesty přes p.p.č. 649/9 pro p.p.č. 649/11 v jejím vlastnictví. (Vlastník p.p.č. 649/7 neumožní paní D. přístup přes stávající vyježděnou cestu na pozemku v jeho vlastnictví.) P.p.č. 649/9 je v katastru nemovitostí evidovaná jako zahrada. Kolečka k prodeji a pronájmu: Kancelář primátora nemám námitek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí životní prostředí s prodejem pozemku souhlasíme, s pronájmem pozemku souhlasíme pouze za podmínky, že bude využíván v souladu s principy ochrany dřevin, tzn. nebude docházet k pohybu mechanizace v kořenové zóně dřevin, stavební materiál bude skládán v prostoru dnešního kompostu a dále dopraven buď ručně, anebo za použití lehké mechanizace. Tento postup byl s žadateli domluven na jednání dne Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování souhlasíme s prodejem, dle platného územního plánu se jedná o plochu zastavitelnou kategorie S2 smíšené bydlení, podmínkou je individuální posouzení záměru. Dle nového územního plánu se jedná o zastavitelné území kategorie BM2 bydlení. Pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice. Nutné konzultovat možnost umístění staveb. Odbor správy majetku souhlasíme s prodejem či pronájmem celé parcely. V případě pronájmu lze použít k uložení stavebního materiálu pro výstavbu RD žadatelů pouze přední část pozemku (viz zákres v mapě) a k přesunu tohoto materiálu na pozemek žadatelů je možné použít pouze lehkou techniku, aby nedošlo k poškození vzrostlých dřevin. Město jako vlastník ručí za zdravotní stav stromů. Pokud by došlo k jejich poškození a následnému pádu (v blízkosti je trať ČD, komunikace aj.), je zodpovědné město. Odbor ekonomiky na pozemek není uzavřena nájemní smlouva Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil a rada města dne schválila zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 649/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Majetkoprávní oddělení obdrželo více žádostí o prodej p.p.č. 649/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Dle znaleckého posudku byla cena obvyklá předmětného pozemku stanovena ve výši ,- Kč, tj. 208,- Kč/m 2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne radě města neschválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky, průhonu a cesty jako práva věcného přes část p.p.č. 649/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou, spočívající v právu stezky, průhonu a cesty k p.p.č. 649/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba), a M. D., nar. 1991, bytem Libštát (oprávněná osoba). Důvodem nesouhlasu je stanovisko odboru správy majetku a odboru stavebního a životního prostředí mohlo by dojít k poškození dřevin těžkou technikou, a v případě upravené trasy, tj. středem pozemku, by pozemek byl zřízením služebnosti znehodnocen pro výběrové řízení. Výběrové řízení na prodej p.p.č. 649/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou dne :

5 Do výběrového řízení se přihlásili tito zájemci: 1) paní M. D., r. 1991, bytem Libštát - vlastní sousední p.p.č. 649/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou a ráda by vytvořila hezký kus zahrady a příjezd k pozemku - investice do úpravy pozemku v návaznosti na městský krásný park, který je v blízkosti. Výši investic stanoví zahradní architekt, který udělá několik návrhů - kupní smlouva bude uzavřena s paní M. D., r. 1991, bytem Libštát 2) pan J. D., r. 1996, bytem Libštát - panu D. se líbí tato lokalita, studuje design a rád by měl vlastní prostor k realizaci něčeho hezkého a nového - investice do pozemku budou vyčísleny až podle výše získaného úvěru - kupní smlouva bude uzavřena s panem J. D., r. 1996, bytem Libštát 3) manželé V., r. 1974, a J., r. 1974, L., oba bytem Jablonec nad Nisou - pan L. vlastní sousední nemovité věci st.p.č. 3007/1, jejíž součástí je budova č.p. 2761, a p.p.č. 649/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou; pan L. žádá o prodej pozemku města s tím, že ve spojení s p.p.č. 649/7 v jeho vlastnictví plánují na tomto pozemku výstavbu rodinného domu - investice do pozemku předpokládají ve výši ,- Kč - kupní smlouva bude uzavřena s manžely V., r. 1974, a J., r. 1974, L., oba bytem Jablonec nad Nisou žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. paní D ,- Kč 202,- Kč 8, pan D ,- Kč 153,- Kč 5, manželé L ,- Kč 610,- Kč 16,3 1 Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 649/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro výherce výběrového řízení manžele V., r. 1974, a J., r. 1974, L., oba bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 610,- Kč/m 2 + náklady na vyhotovení kupní smlouvy ve výši 2.000,- Kč). Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje schválit prodej zájemci jen prvnímu v pořadí. Hlasování: 9,0, :45 VŘ prodej p.p.č. 542 o výměře 724 m 2 a p.p.č. 544 o výměře 633 m 2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (celkem m 2 ) O prodej p.p.č. 542 a části p.p.č. 544 v k.ú. Proseč nad Nisou požádali manželé T., r. 1961, a V. r. 1965, D., oba bytem Jablonec nad Nisou. Pan D. vlastní sousední nemovité věci st.p.č. 545, jejíž součástí je budova č.p. 236, a p.p.č. 546 vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Manželé D. mají rozestavěnou přístavbu ke svému rodinnému domu, která však nedisponuje dostatečnými obytnými prostory. Z tohoto důvodu žádají o prodej těchto pozemků s tím, že chtějí přístavbu rozšířit o cca 60 m 2 a zbylé pozemky využívat jako zahradu. P.p.č. 542 je v katastru nemovitostí evidovaná jako zahrada, p.p.č. 544 jako ostatní plocha, neplodná půda.

6 Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí ochrana životního prostředí pouze upozorňujeme, že případné oplocení nesmí zasáhnout do kořenového prostoru vzrostlých dřevin Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování doporučujeme prodat celé, oba pozemky jsou plochami zastavitelnými kategorie BV bydlení venkovské, ale s ohledem na ochranné pásmo lesa bude realizace případné stavby obtížná Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na pozemky není uzavřena nájemní smlouva Předběžné vyjádření oddělení životního prostředí MMJN k umístění stavby v prostoru do 50 m od okraje lesa - na p.p.č. 542 v k.ú. Proseč nad Nisou je možné umístit RD, a to v blízkosti ulice Na Domovině. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil a rada města dne schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 542 a p.p.č. 544 vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Dle znaleckého posudku byla cena obvyklá předmětných pozemků stanovena ve výši ,- Kč, tj. 884,- Kč/m 2. Výběrové řízení na prodej 542 a p.p.č. 544 obě v k.ú. Proseč nad Nisou dne : Do výběrového řízení se přihlásili tito zájemci: 1) pan L. J., r. 1987, bytem Jablonec nad Nisou - pan J. má zájem o koupi těchto pozemků za účelem výstavby rodinného domu - kupní smlouva bude uzavřena s panem L. J., r. 1987, bytem Jablonec nad Nisou 2) pan T. D., r. 1961, bytem Jablonec nad Nisou - pan D. vlastní sousední nemovité věci st.p.č. 545, jejíž součástí je budova č.p. 236, a p.p.č. 546 vše v k.ú. Proseč nad Nisou; pan D. má zájem o prodej pozemků za účelem rozšíření stávajících pozemků a za účelem přístavby ke stávající stavbě - investice do pozemků předpokládá ve výši ,- Kč - kupní smlouva bude uzavřena s panem T. D., r. 1961, bytem Jablonec nad Nisou žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. pan J ,- Kč 221,- Kč pan D ,- Kč 400,- Kč - - Navržený závěr: Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 542 a p.p.č. 544 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro výherce výběrového řízení.., za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši.,- Kč (tj..,- Kč/m 2 + náklady na vyhotovení kupní smlouvy ve výši.,- Kč).

7 Závěr výboru: Výbor pro hospodaření s majetkem města ruší dne výběrové řízení na prodej p.p.č. 542 a p.p.č. 544 vše v k.ú. Proseč nad Nisou z důvodu nízké nabídky obou uchazečů. Pozemky budou opětovně zveřejněny k prodeji. Majetkoprávní oddělení zajistí stanoviska odborů MMJN k prodeji p.p.č. 543 spolu s p.p.č. 542 a p.p.č. 544 vše v k.ú. Proseč nad Nisou :00 VŘ prodej p.p.č. 1497/7 o výměře 440 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku za účelem zahrady požádali manželé P., r. 1974, a I., r. 1979, L., oba bytem Jablonec nad Nisou, kteří vlastní bytovou jednotku v navazujícím objektu Podhorská 118. Pozemek je pro žadatele přístupný po lávce přes vodoteč. P.p.č. 1497/7 je v katastru nemovitostí evidovaná jako ostatní plocha, zeleň. Kolečka: Kancelář primátora nemá námitek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad bez připomínek, nutno zajistit přístup ochrana přírody nemáme námitek, ale upozorňujeme, že na pozemku se nachází vzrostlé dřeviny, které mohou limitovat využití pozemku vodoprávní úřad souhlasíme, ale upozorňujeme, že do západní části p.p.č. 1497/7 zasahuje stanovené záplavové území Q 100 vodního toku Lužická Nisa a okrajově také aktivní zóna záplavového území. Dle 67 vodního zákona se nesmí v aktivní zóně umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, a dále např. zřizovat oplocení, živé ploty apod. Pokud by došlo ke stavbám, zařízením nebo činnostem v záplavovém území Q100, tak je třeba souhlas vodoprávního úřadu dle 17 vodního zákona. Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko (Poznámka oddělení územního plánování - plocha kategorie B2 bydlení v RD, zahrada je přípustná funkce) Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na pozemek není uzavřena nájemní smlouva Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil a rada města dne schválila zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 1497/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Byli osloveni všichni vlastníci bytových jednotek v objektu Podhorská 118 s nabídkou prodeje předmětného pozemku, nejlépe do spoluvlastnictví. O prodej požádal pan J. K., r. 1985, bytem Jablonec nad Nisou s tím, že má zájem o prodej celého pozemku, případně části pozemku po dohodě s ostatními vlastníky z objektu. (Nemá však zájem o prodej do spoluvlastnictví). S ohledem na skutečnost, že pozemek je nepřístupný z veřejné komunikace ani nenavazuje na nemovité věci žadatelů, stavební úřad nevydá souhlas s dělením tohoto pozemku. O této skutečnosti byli zájemci informováni s tím, že jim bylo doporučeno odkoupení pozemku do spoluvlastnictví. K dohodě mezi žadateli nedošlo.

8 Dle znaleckého posudku byla cena obvyklá předmětného pozemku stanovena ve výši ,- Kč, tj. 146,- Kč/m 2. Výběrové řízení na prodej p.p.č. 1497/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou dne Do výběrového řízení se přihlásili tito zájemci: 1) pan J. K., r. 1985, bytem Jablonec nad Nisou - vlastní bytovou jednotku v objektu Podhorská 118, o pozemek žádá za účelem rekonstrukce zahrady a vytvoření zázemí pro děti z domu - výši investice nelze předem určit, úpravy svépomocí, dle možností - kupní smlouva bude uzavřena s panem J. K., r. 1985, bytem Jablonec nad Nisou 2) manželé P., r. 1974, a I., r. 1979, L., oba bytem Jablonec nad Nisou - vlastní bytovou jednotku v objektu Podhorská 118, o pozemek žádají za účelem zahrady - investice do pozemku očekávají, zatím však nemají rozpočet - kupní smlouva bude uzavřena s manžely P., r. 1974, a I., r. 1979, L., oba bytem Jablonec nad Nisou žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. pan K ,- Kč 227,- Kč 11, manželé L ,- Kč 290,- Kč 17,4 1 Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1497/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro výherce výběrového řízení manžele P., r. 1974, a I., r. 1979, L., oba bytem Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 290,- Kč/m 2 + náklady na vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.276,- Kč). V případě odstoupení výherce výběrového řízení, bude nabídnut prodej pozemku druhému zájemci v pořadí. Hlasování: 9,0,0 4. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1042/9 o výměře 227 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádal pan L. K., r. 1991, bytem Jablonec nad Nisou, který nyní nabyl navazující nemovité věci st.p.č. 1965, jejíž součástí je budova č.p (Saskova 52), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. P.p.č. 1042/9 tvoří zahradu k objektu Saskova 52. Pan K. žádá o prodej za účelem majetkového vypořádání. P.p.č. 1042/9 je v katastru nemovitostí evidovaná jako zahrada. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek

9 Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko (Poznámka oddělení územního plánování - z pohledu platného územního plánu Jablonec nad Nisou souhlasíme. Jedná se o zastavitelnou plochu kategorie B3 bydlení v rodinných domech) Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na pozemek není uzavřena nájemní smlouva Proběhla krátká diskuse členů výboru. města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1042/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Bude vyhotoven znalecký posudek. Hlasování: 9,0,0 5. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 731/1 o výměře cca 45 m 2 (celková výměra m 2 ) v k.ú. Mšeno nad Nisou O prodej části pozemku požádalo Stavební bytové družstvo Liaz, IČ 42226, se sídlem Želivského 3993/13, Jablonec nad Nisou, které vlastní st.p.č. 731/10, jejíž součástí je budova bez čp/če, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou. Jedná se o objekt patrových garáží v ulici Hluboká. Přístup do spodní části garáží je zajištěn schodištěm se zábradlím. Toto schodiště je umístěno na p.p.č. 731/1 ve vlastnictví města. Nad schodištěm je vysazena okrasná bříza. Spad listí z této břízy na schodiště způsobuje ucpávání odtokové vpusti, proto chce družstvo schodiště zastřešit s odvodněním stříšky do přilehlé kanalizační vpusti. O prodej pozemku žádají variantně, a to varianta č. 1) odkoupení části p.p.č. 731/1 o výměře cca 25 m 2 část pozemku, na které se nachází zeleň (včetně břízy), a varianta č. 2) odkoupení části p.p.č. 731/1 o výměře cca 45 m 2 část pozemku, na které se nachází zeleň, bříza, a schodiště se zábradlím. P.p.č. 731/1 je v katastru nemovitostí evidovaná jako trvalý travní porost. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek (ani k jedné z variant) Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko (Poznámka oddělení územního plánování - dle platného územního plánu se jedná o plochy komunikační sítě, v případě návrhu územního plánu Jablonec nad Nisou jde o plochy kategorie BM bydlení) Odbor správy majetku souhlasíme s variantou č. 2 Odbor ekonomiky na pozemek není uzavřena nájemní smlouva Proběhla věcná diskuse členů výboru. Varianta A)

10 města schválit zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 731/1 o výměře cca 15 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou. (část pozemku, na které se nachází schodiště) Varianta B) města schválit zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 731/1 o výměře cca 45 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou. (část pozemku, na které se nachází schodiště a zeleň) V obou variantách bude vyhotoven geometrický plán na náklady žadatele. Výbor hlasoval pro variantu A), s poměrem hlasů: 9,0,0 6. nesouhlas s prodejem p.p.č. 830/3 o výměře 616 m 2, p.p.č. 832/1 o výměře 46 m 2, p.p.č. 832/2 o výměře 242 m 2, p.p.č o výměře 98 m 2 a p.p.č. 833/2 o výměře m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej těchto pozemků požádal pan Ing. M. K., r. 1953, bytem Jablonec nad Nisou, který vlastní navazující nemovité věci (viz grafika). Pan Ing. K. žádá o prodej pozemků za účelem stavby bytového domu a pro zajištění příjezdu do patrových garáží domu, který je plánovaný na sousedních pozemcích ve vlastnictví pana Ing. K. Pokud nebude možný prodej v požadovaném rozsahu (viz zákres modrou barvou v příloze k žádosti), žádá alespoň o prodej pozemků, které jsou vyznačeny oranžovou barvou. Minimálně žádá o prodej pouze p.p.č. 830/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou. P.p.č. 830/3, 832/2 a 833/2 jsou v katastru nemovitostí evidovány jako zahrada, p.p.č. 832/1 jako ostatní plocha, manipulační plocha a p.p.č jako ostatní plocha, jiná plocha. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor vyjádření paní Ivany Novotné, ředitelky Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace - požadované pozemky jsou součástí celého areálu mateřské školy. Vzhledem k tomu, že část zahrady je svah, který nelze k žádným aktivitám využít, jsou hygienické požadavky na velikost zahrady v návaznosti na počet dětí již tak těžko splnitelné. Z tohoto důvodu nesouhlasím s prodejem žádného z pozemků, o které požádal pan K. Obzvláště nedoporučuji prodej pozemku s bývalým domkem školníka, kde je zpracován projekt pro jeho přestavbu na třídu pro děti předškolního věku. Humanitní odbor se plně ztotožňuje s vyjádřením ředitelky mateřské školy. Nedoporučuje prodej žádného předmětného pozemku a to ze dvou důvodů. Jedním je důvod hygienický a druhým je připravované rozšíření kapacity mateřské školy. Zvýšení kapacity o jednu třídu (24 dětí) bude realizováno v bývalém domku školníka. Tento nárůst bude nutné promítnout i do hygienického požadavku na velikost zahrady mateřské školy. Vzhledem k tomu, že projekt na rozšíření mateřské školy je v současnosti odborem územního a hospodářského rozvoje již zpracováván

11 v rámci přípravy projektů pro IPRÚ, doporučujeme plně zachovat současný stav a žádný pozemek neprodávat. Odbor stavební a životního prostředí oddělení dopravní a silniční s prodejem p.p.č. 830/3 nesouhlasíme přístupová cesta ke školce, podél cesty veřejné osvětlení. Dotazem na oddělení školství zjištěno plánované využití p.p.č. 833/2 a st.p.č pro školku (zahrada, třídy, zázemí) stavební úřad nesouhlas viz vyjádření oddělení dopravního a silničního ochrana přírody nesouhlasíme, pozemky patří k areálu Mateřské školy Nová Pasířská a nachází se na nich množství vzrostlé zeleně není zde stavba bytového domu vhodná. Navíc je zde naplánovaná úprava areálu mateřské školy akce Navýšení kapacity Mateřské školy Nová Pasířská ochrana vod nemáme námitek, ale upozorňujeme, že na p.p.č. 830/3 a p.p.č. 833/2 zasahuje stanovené záplavové území Q 100 vodního toku Lužická Nisa. Jakýkoliv stavební záměr musí být nejdříve odsouhlasen příslušným vodoprávním úřadem a správcem toku (Povodí Labe, s.p.) Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování - z pohledu platného územního plánu města Jablonec nad Nisou souhlasíme s prodejem pozemku p.č. 830/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Jedná se o zastavitelnou plochu kategorie B3 bydlení v rodinných domech (viz grafická příloha). Návrh územního plánu Jablonec nad Nisou vymezuje daný pozemek jako plochu zastavitelnou kategorie SC6 plochy smíšené centrální (viz grafická příloha). Celý záměr na výstavbu bytového domu, včetně podzemních garáží a příjezdových komunikací může být realizován až po vydání nového územního plánu. K prodeji pozemků p.č. 823/1, 832/2, 2821 a 833/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou konstatujeme, že předmětné pozemky jsou dle platného územního plánu plochami zastavitelnými kategorie OV občanské vybavení. Návrh územního plánu Jablonec nad Nisou vymezuje pozemky coby plochy zastavitelné kategorie SC6 plochy smíšené centrální. Dle dostupných informací z oddělení správy nebytových objektů se jedná o areál mateřské školy v Pasířské ulici, kde se uvažuje o dostavbě zařízení. S ohledem na výše citované skutečnosti s prodejem nesouhlasíme. oddělení investiční výstavby - Zásadně nesouhlasíme s prodejem! P.p.č. 830/3, 833/2, 832/2, 832/ a další jsou určeny k úpravě a zastavění v rámci dotačního titulu Rozšíření kapacit MŠ, kdy dojde k přestavbě objektu na st.p.č a další pozemky jsou nutné pro výstavbu, komunikační připojení a bezbariérový přístup k objektu. Dále upozorňujeme na požadovanou venkovní plochu pro vyžití dětí. Do zpracovaného projektu bylo již vynaloženo ,-Kč. (Upozornění: dle vyjádření geodeta je hranice p.p.č. 833/2 a 832/2 - pozemky města, cca až o 1 m za vybudovaným oplocením. Mohlo by se tedy jednat o neoprávněný zábor pozemků města ze strany pana K.). oddělení dotací - NESOUHLAS S PRODEJEM z důvodu chystaného projektu rozšíření kapacity Mateřské školy Nová Pasířská z dotací EU (projekt zařazen do IPRÚ schválilo zastupitelstvo města) Odbor správy majetku nesouhlasíme, na předmětné pozemky a budovu je zpracováván projekt na rozšíření kapacity mateřské školy. Zmíněné pozemky využívá mateřská škola k venkovnímu bezpečnému pohybu dětí a na pozemku se nachází jedna ze dvou přístupových cest. I na požadovaných pozemcích jsou umístěny herní prvky ve vlastnictví Libereckého kraje pořízené z dotace, které mají ještě udržitelnost.

12 Odbor ekonomiky na všechny požadované pozemky vyjma p.p.č. 832/1 je uzavřena nájemní smlouva č OE/OMP s Mateřskou školou Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Nová Pasířská 10, Jablonec nad Nisou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 830/3, p.p.č. 832/1, p.p.č. 832/2, p.p.č a p.p.č. 833/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu s prodejem je stanovisko humanitního odboru, odboru územního a hospodářského rozvoje a odboru správy majetku. Hlasování: 9,0,0 7. záměr prodeje částí p.p.č. 942/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č o výměře 53 m 2 a části označené jako st.p.č o výměře 61 m 2 (celková výměra m 2 ) v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej těchto částí pozemku požádala společnost TONAR Jablonec s.r.o., IČ , se sídlem Rýnovická 1719/74, Jablonec nad Nisou. Jedná se o části pozemku pod dvěma stavbami zděných garáží ve vlastnictví společnosti TONAR Jablonec s.r.o. Tyto stavby byly zkolaudovány ke dni Rada města dne usnesením č. 268/2015/A/3 schválila uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností Tonar Jablonec s.r.o. - stavba garáže a dvougaráže na pozemku p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou demolice chátrajících objektů v areálu společnosti. Dne byla uzavřena smlouva o právu k provedení stavby č. 198/2015 na stavbu předmětných garáží. Společnost TONAR Jablonec s.r.o. nyní žádá o majetkové vypořádání pozemků pod stavbami garáží s tím, že spolu s prodejem dojde k zápisu staveb do katastru nemovitostí. P.p.č. 942/1 je v katastru nemovitostí evidovaná jako ostatní plocha, manipulační plocha. Pozn.: Obě garáže jsou umístěny mimo oplocený areál společnosti TONAR Jablonec s.r.o. Na část pozemku, na které se nachází zaplocený areál této společnosti je uzavřena nájemní smlouva č FaM/OMP ze dne Z této nájemní smlouvy podalo město výpověď, nájemní smlouva skončí k Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení dotací p.p.č. 942/1 Grant EIB výstavba okružních křižovatek (OK Severní tangenta), udržitelnost do Prodej částí pozemku se nedotkne dotační akce SOUHLAS Odbor správy majetku souhlasíme

13 Odbor ekonomiky na předmětné části pozemku není uzavřena nájemní smlouva Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne je cena stanovena ve výši 600,- Kč/m 2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku pod stavbou žadatele, tzv. vypořádání. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne radě města schválit zveřejnění záměru prodeje částí p.p.č. 942/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č o výměře 53 m 2 a jako st.p.č o výměře 61 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit prodej částí p.p.č. 942/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č o výměře 53 m 2 a jako st.p.č o výměře 61 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro společnost TONAR Jablonec s.r.o., IČ , se sídlem Rýnovická 1719/74, Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč + DPH (tj. 600,- Kč/m 2 + DPH + náklady na vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč). V rámci podané výpovědi z nájemní smlouvy č FaM/OMP ze dne zaslala společnost TONAR Jablonec s.r.o. městu dne dopis, na základě kterého byl zástupce společnosti TONAR Jablonec s.r.o. pozván na jednání výboru pro hospodaření s majetkem města dne Na tomto jednání vznesli členové výboru pro hospodaření s majetkem města požadavek na opětovné předložení záměru prodeje částí p.p.č. 942/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č o výměře 53 m 2 a jako st.p.č o výměře 61 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou na následujícím jednání výboru. Proběhla věcná diskuse členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města po opětovném projednání ruší své doporučení ze dne a doporučuje dne zastupitelstvu města neschválit prodej částí p.p.č. 942/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č o výměře 53 m 2 a jako st.p.č o výměře 61 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu s prodejem je záměr města řešit dané území jako celek. Hlasování: 9,0,0 města schválit zveřejnění záměru pronájmu částí p.p.č. 942/1, geometrickým plánem označené jako st.p.č o výměře 53 m 2 a st.p.č o výměře 61 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Hlasování: 9,0,0 8. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části p.p.č. 923 a části p.p.č. 924, geometrickým

14 plánem označená jako p.p.č. 923/2 o výměře 283 m 2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (celkem 484 m 2 ) Oddělení správy komunikací dalo podnět na výkup částí těchto pozemků, na které zasahuje komunikace V Pastvinách, které jsou ve vlastnictví společnosti PROSEČSKÁ INVESTIČNÍ a.s., IČ , se sídlem Lidická 1787/16, Jablonec nad Nisou. PROSEČSKÁ INVESTIČNÍ a.s. tyto pozemky nabyla od města na základě kupní smlouvy č FaM/OMP ze dne za kupní cenu ve výši 120 Kč/m 2. Společnost PROSEČSKÁ INVESTIČNÍ a.s. souhlasí s prodejem částí pozemků, na které zasahuje komunikace, do vlastnictví města za stejnou kupní cenu, za kterou pozemky od města nabyla, tj. za 120 Kč/m 2. P.p.č. 813/1, p.p.č. 923 a p.p.č. 924 jsou v katastru nemovitostí evidovány jako trvalý travní porost, p.p.č. 822/1 jako orná půda. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko (Poznámka oddělení územního plánování - z pohledu platného územního plánu Jablonec nad Nisou se v případě rozšíření stávající obslužné komunikace na p.p.č. 813/1 v k.ú. Proseč nad Nisou jedná o zastavitelnou plochu kategorie B3 bydlení v rodinných domech, na p.p.č. 923 a p.p.č. 924 v k.ú. Proseč nad Nisou o zastavitelnou plochu kategorie D2 bydlení v bytových domech (viz grafická příloha). Nový územní plán Jablonec nad Nisou s návrhy na rozšíření počítá (viz. grafická příloha). Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na pozemky není evidováno omezení vlastnického práva Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části p.p.č. 923 a části p.p.č. 924, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 923/2 o výměře 283 m 2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou, od společnosti PROSEČSKÁ INVESTIČNÍ a.s., IČ , se sídlem Lidická 1787/16, Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 120,- Kč/m 2 ) s tím, že náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Hlasování: 9,0,0 9. změna usnesení zastupitelstva města č. 217/2011/A/6 ze dne , kterým byl schválen prodej části p.p.č. 2336/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2336/15 o výměře 156 m 2, části p.p.č. 442/70, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/72 o výměře 422 m 2 a

15 části p.p.č. 442/69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/71 o výměře 10 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (celkem 588 m 2 ) a věcné břemeno vjezdu k p.p.č. 442/70, 442/69, 2336/1 přes p.p.č. 442/61, 507/33, a nově vytvořené p.p.č. 442/71, 442/72, 2336/15 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej části pozemků za účelem scelení pozemků požádali v roce 2011 manželé J., r. 1966, a Mgr. J., r. 1973, S., oba bytem Jablonec nad Nisou, a manželé Ing. R., r. 1962, a M., r. 1963, Ž., oba bytem Jablonec nad Nisou, kteří společně vlastnili navazující nemovité věci. Důvodem záměru koupit pozemky ve vlastnictví města bylo dokončení terénních úprav v okolí objektu Na Kopci 4773/37 s využitím slepé a nefunkční cesty navazující na p.p.č. 442/67, která byla v jejich vlastnictví. Tato cesta již pozbyla své funkce, jelikož je z části zastavěna bytovými domy v Puškinově ulici. Kolečko: OSŽP vázat věcné břemeno na obslužnost lesa viz OSVZ, pak souhlas OÚP zřídit věcné břemeno přístupu do lesa - souhlas OSVZ - musí zůstat přístupné lesní pozemky, které jsou ve vlastnictví města i v budoucnu, bez poškození lesních porostů, pak souhlas. doplňující stanovisko - vzhledem k tomu, že město v této oblasti vlastní cca 2 ha lesních pozemků, požadují zřídit věcné břemeno na zajištění vjezdu lesní technikou a vyvážet vytěženou hmotu po komunikaci pana S. V případě umístění brány, bude mít město možnost vjíždět na lesní pozemky i bez předchozí domluvy, respektive bude mít možnost disponovat případnými klíči. OE není nájem Žadatelé souhlasili v případě schválení prodeje se zřízením věcného břemene za účelem zachování přístupu a příjezdu k p.p.č. 442/70 a p.p.č. 442/69 v k.ú. Jablonec n.n. ve vlastnictví města. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil po provedeném místním šetření dne radě města zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2336/1, části p.p.č. 442/70 a části p.p.č. 442/69 vše v k.ú. Jablonec n.n. za účelem scelení zahrady. Geometrickým plánem byla zaměřena kamenná zeď. Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne se jedná o pozemky, dle územního plánu mimo centrum města, nezastavitelné a cena byla stanovena ve výši 200,- Kč/m 2. Zastupitelstvo města dne usnesením č. 217/2011/A/6 schválilo prodej části p.p.č. 2336/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2336/15 o výměře 156 m 2, části p.p.č. 442/70, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/72 o výměře 422 m 2 a části p.p.č. 442/69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/71 o výměře 10 m 2 vše v k.ú. Jablonec n.n. za účelem scelení zahrady a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ manželům Ing. J., r a Mgr. J., r S., bytem Jablonec n. N. a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ manželům Ing. R., r a Ing. M., r Ž., bytem Jablonec n.n. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 200,- Kč/m ,- Kč náklady za vyhotovení kupní smlouvy).

16 Rada města dne usnesením č. 291/2011/3 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu města Jablonec n.n. jako oprávněného ke vjezdu lesní technikou a vývozu vytěžené hmoty k p.p.č. 442/70, 442/69, 2336/1 přes p.p.č. 442/61, 507/33, a nově vytvořené p.p.č. 442/71, 442/72, 2336/15 vše v k.ú. Jablonec n.n. s tím, že povinným z věcného břemena jsou manželé Ing. J., r a Mgr. J., r S., bytem Jablonec n.n. a manželé Ing. R., r a Ing. M., r Ž., bytem Jablonec n.n. Cenu za zřízení věcného břemene stanovit ve výši 100,- Kč + DPH. Zastupitelstvo města dne usnesením č. 7/2015/3 schválilo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti chůze a jízdy jako práva věcného spočívající v právu chůze a jízdy lesní technikou a vývozu vytěžené hmoty k p.p.č. 442/70, 442/69 a 2336/1 přes p.p.č. 442/61, 507/33 a nově vytvořené p.p.č. 442/71, 442/72 a 2336/15, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba) a manžely Ing. J. S., nar. 1966, a Mgr. J. S., nar. 1973, bytem Jablonec nad Nisou, a manžely Ing. R. Ž., nar. 1962, a Ing. M. Ž., nar. 1963, bytem Jablonec nad Nisou (povinná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 100,- Kč + DPH. Následně mezi žadateli došlo k majetkovým převodům na navazujících nemovitých věcech s tím, že nyní vlastní p.p.č. 442/59, p.p.č. 442/60, p.p.č. 442/61, p.p.č. 442/67, p.p.č. 507/33, p.p.č. 507/34, p.p.č. 507/35, p.p.č. 528/5, p.p.č. 528/6, p.p.č. 528/7, p.p.č. 528/8, p.p.č. 528/9, st.p.č. 6498, st.p.č. 6499/1 pan J. S., r. 1966, bytem Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½, a manželé J., r. 1966, a Mgr. J., r. 1973, S., oba bytem Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½. Pan S. požádal o prodej předmětných částí pozemků do jeho vlastnictví se zřízením služebnosti ve prospěch města. Proběhla věcná diskuse členů výboru. S ohledem na dobu projednávání je vhodné pozemky znovu zveřejnit. města schválit zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2336/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2336/15 o výměře 156 m 2, části p.p.č. 442/70, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/72 o výměře 422 m 2 a části p.p.č. 442/69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/71 o výměře 10 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Byl zadán znalecký posudek na zjištění ceny obvyklé. Dle tohoto posudku byla cena stanovena ve výši ,- Kč, tj. 200,- Kč/m 2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města změnit usnesení č. 217/2011/A/6 ze dne , a to tak, že schvaluje prodej části p.p.č. 2336/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2336/15 o výměře 156 m 2, části p.p.č. 442/70, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/72 o výměře 422 m 2 a části p.p.č. 442/69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/71 o výměře 10 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro pana J. S., r. 1966, bytem Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½, a pro

17 manžele J., r. 1966, a Mgr. J., r. 1973, S., oba bytem Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 200,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.177,- Kč). města zrušit usnesení č. 291/2011/3 ze dne Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit změnu usnesení zastupitelstva města č. 7/2015/3 ze dne , a to tak, že uzavření smlouvy o zřízení služebnosti chůze a jízdy jako práva věcného spočívající v právu chůze a jízdy lesní technikou a vývozu vytěžené hmoty k p.p.č. 442/70, 442/69 a 2336/1 přes p.p.č. 442/61, 507/33 a nově vytvořené p.p.č. 442/71, 442/72 a 2336/15, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba) a manžely Ing. J. S., nar. 1966, a Mgr. J. S., nar. 1973, bytem Jablonec nad Nisou, a manžely Ing. R. Ž., nar. 1962, a Ing. M. Ž., nar. 1963, bytem Jablonec nad Nisou (povinná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 100,- Kč + DPH, se mění na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky, průhonu a cesty jako práva věcného přes p.p.č. 442/61, 507/33 a nově vytvořené p.p.č. 442/71, 442/72 a 2336/15, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, spočívající v právu stezky, průhonu a cesty včetně oprávnění ke vjezdu lesní technikou a vývozu vytěžené hmoty k p.p.č. 442/70, 442/69 a 2336/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba) a manžely J., r. 1966, a Mgr. J., r. 1973, S., oba bytem Jablonec nad Nisou (povinná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 100,- Kč + DPH. Hlasování: 9,0,0 10. nesouhlas s prodejem p.p.č. 747/1 o výměře m 2 v k.ú. Kokonín O prodej tohoto pozemku za účelem zahrady (a budoucí výstavby rodinného domu) požádali manželé V., r. 1961, a E., r. 1964, Š., oba bytem Jablonec nad Nisou. P.p.č. 747/1 je v katastru nemovitostí evidovaná jako trvalý travní porost. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování - dle platného územního plánu města Jablonec nad Nisou se jedná o nezastavitelnou plochu kategorie UL přírodní ochrana součást systému ekologické stability nejnižší úrovně. S ohledem na tuto skutečnost NESOUHLASíME s prodejem.

18 Nabízí se pronájem s pozdějším prodejem po vydání ÚP Jablonec nad Nisou. Návrh územního plánu Jablonec nad Nisou vymezuje daný pozemek jako zastavitelnou plochu kategorie BP2 plochy bydlení příměstského lokalita BP Odbor správy majetku souhlasíme - po uplynutí nájemní smlouvy s panem B. Odbor ekonomiky na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva č OE/OMP s panem B. za účelem provozování zemědělské činnosti na dobu určitou 5 let do Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 747/1 v k.ú. Kokonín. O prodej pozemku bude možné požádat po změně územního plánu města Jablonec nad Nisou. Hlasování: 9,0,0 11. zveřejnění záměru prodeje a prodej části p.p.č. 2078/1 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část tohoto pozemku požádala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín, a to za účelem výstavby nové trafostanice. V této lokalitě má město uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní a nájemní se společností Rezidenční s.r.o. za účelem výstavby nového multifunkčního objektu. Výstavba trafostanice na části p.p.č. 2078/1 je nutná pro připojení tohoto nového multifunkčního objektu. Poznámka: Se společností Rezidenční s.r.o. je uzavřena výše uvedená budoucí smlouva s odkládací podmínkou, a to že o vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu polyfunkčního objektu bude požádáno nejpozději do Nyní je v orgánech města projednáváno uzavření dodatku č. 2, kterým by byla prodloužena odkládací podmínka podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, a kterým by zároveň došlo k rozšíření předmětu smlouvy (viz zákres). Přibližné umístění nové trafostanice (a plánovaného multifunkčního objektu) je zakresleno v grafické příloze. P.p.č. 2078/1 je v katastru nemovitostí evidovaná jako trvalý travní porost. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení investiční výstavby - pozor na umístění komunikace na části p.p.č. 2077/1 (viz příloha, růžově vyznačeno), která zajišťuje příjezd k železniční zastávce, proto je horní část nutno oddělit a zachovat příjezd k železniční zastávce centrum! Poznámka oddělení územního plánování - dle platného územního plánu rozhraní ploch pro bydlení kategorie S3 (smíšené plochy) a ploch komunikační síť; dle nového územního plánu plochy smíšené centrální kategorie SC6 zastavitelná lokalita SC6.10 Odbor správy majetku souhlasíme

19 Odbor ekonomiky na pozemek je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č FaM/OMP se společností ČEZ Distribuce, a.s. za účelem výstavby této nové trafostanice, uložení nového vedení NN a VN v této lokalitě. P.p.č. 2078/1 je předmětem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájemní se společností Rezidenční s.r.o. města schválit zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2078/1 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 2078/1 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna geometrickým plánem až po dokončení stavebních prací, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín, za kupní cenu dle znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé + DPH + náklady na vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč s tím, že samotná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do Zároveň bude zúžen předmět smlouvy o nájmu a budoucí smlouvy kupní č OE/OMP uzavřené se společností Rezidenční s.r.o. o předmětnou část p.p.č. 2078/1 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Hlasování: 9,0,0 12. zveřejnění záměru pronájmu a pronájem p.p.č. 588/5 o výměře 445 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O pronájem tohoto pozemku za účelem zahrady požádal pan Ing. V. L., r. 1983, bytem Jablonec nad Nisou, který vlastní sousední st.p.č. 2734, jejíž součástí je budova č.p. 2796, a p.p.č. 588/4 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3. Žadatel vlastní tyto nemovitosti spolu se svou matkou, paní J. L. P.p.č. 588/5 je v katastru nemovitostí evidovaná jako zahrada. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko (Poznámka oddělení územního plánování - dle platného územního plánu se jedná o plochu zastavitelnou v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech. Funkce zahrady je přípustným využitím. Návrh nového územního plánu vymezuje daný pozemek podobně kategorie BM2 plochy bydlení.). Odbor správy majetku souhlasíme

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 20

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 20 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 20 které se konalo dne 13. prosince 2016 Přítomni: Ing.

Více

části, které jsou historickým majetkem města

části, které jsou historickým majetkem města Důvodová zpráva 1. výkup části p.p.č. 1331, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1331/2 o výměře 9 m 2 (celková výměra 320 m 2 ) v k.ú. Mšeno nad Nisou Manželé A., r. 1938, a A., r. 1939, J.,

Více

ul. 5. května schodiště zastávka

ul. 5. května schodiště zastávka A. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění železniční zastávky jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat železniční zastávku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v

Více

/ / , 1944, Š.,

/ / , 1944, Š., Důvodová zpráva A) 1. prodej st.p.č. 1487/57 o výměře 11 m 2 a p.p.č. 1487/58 o výměře 88 m 2 obě v k.ú. Mšeno nad Nisou Majetkoprávní oddělení oslovilo v roce 2014 vlastníky cizích budov na pozemcích

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky Oddělení správy veřejné zeleně podalo podnět k vypořádání p.p.č. 946/2 v k.ú. Jablonecké Paseky, která je oplocena a užívána

Více

Důvodová zpráva A) prodej p.p.č. 453/1 o výměře 467 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) prodej p.p.č. 453/1 o výměře 467 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) prodej p.p.č. 453/1 o výměře 467 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č. 453/1 za účelem zahrady k jejich objektu požádali na základě výzvy vlastníci bytových jednotek v objektu

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 2968 o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č. 2968 požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec nad Nisou, která vlastní plechovou garáž umístěnou na

Více

Důvodová zpráva. Předmět výkupu vlastní M. P.

Důvodová zpráva. Předmět výkupu vlastní M. P. Důvodová zpráva A) 1. výkup části st.p.č. 222/11 a části p.p.č. 814/17, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 814/20 o výměře 52 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky Oddělení správy komunikací podalo podnět

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 4. které se konalo dne 21. února Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing.

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 4. které se konalo dne 21. února Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing. M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 21. února 2017 Přítomni: Ing.

Více

Požadovaná část ve vlastnictví města. Předmět směny vlastní Podhorská 129. Vlastní město p.p.č. 813/4. Vlastní Podhorská 129, st.p.č.

Požadovaná část ve vlastnictví města. Předmět směny vlastní Podhorská 129. Vlastní město p.p.č. 813/4. Vlastní Podhorská 129, st.p.č. Důvodová zpráva A) 1. směna části st.p.č. 222/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1893 o výměře 40 m 2, která je ve vlastnictví spoluvlastníků objektu Podhorská 129 za část p.p.č. 813/4, geometrickým

Více

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou:

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou: Důvodová zpráva 1. a) přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2

Více

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2.

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2. Důvodová zpráva 1. výkup p.p.č. 308/2 o výměře 36 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou Oddělení investiční výstavby požádalo o zajištění výkupu tohoto pozemku, který je ve vlastnictví paní L. R., r. 1953, bytem

Více

Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor správy majetku Odbor ekonomiky

Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor správy majetku Odbor ekonomiky Důvodová zpráva Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o. pro prodloužení termínu kolaudace stavby do 30.9.2018

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 9. které se konalo dne 15. května Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing.

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 9. které se konalo dne 15. května Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing. M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 9 které se konalo dne 15. května 2018 Přítomni: Ing.

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

/ , 1953, L.,

/ , 1953, L., Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 2011/27 o výměře 220 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej pozemku za účelem zahrady požádali na základě výzvy manželé P., r. 1952, a V., r. 1953, L., oba bytem Jablonec

Více

Důvodová zpráva. Byl vyhotoven geometrický plán na náklady žadatelů.

Důvodová zpráva. Byl vyhotoven geometrický plán na náklady žadatelů. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1880/10 o výměře 5 m 2 a části p.p.č. 1880/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 1880/19 o výměře 23 m 2 (celková výměra 5.730 m 2 ) obě v k.ú. Jablonec nad Nisou

Více

dotčená část p.p.č vlastnictví žadatelů

dotčená část p.p.č vlastnictví žadatelů Důvodová zpráva A) 1. prodej části p.p.č. 2973, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2973/2 o výměře 40 m 2 (celková výměra 137 m 2 ) v k.ú. Jablonec nad Nisou Oddělení správy veřejné zeleně upozornilo

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 11. které se konalo dne 13. června 2017

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 11. které se konalo dne 13. června 2017 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 11 které se konalo dne 13. června 2017 Přítomni: Ing.

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej uvedeného pozemku požádal pan J. D., r. 1980, bytem Jablonec nad Nisou. Pan D. vlastní sousední p.p.č. 1534/3,

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 18

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 18 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 18 které se konalo dne 15. listopadu 2016 Přítomni: Ing.

Více

Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m2 v k.ú. Kokonín Kolečka: Kancelář primátora

Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m2 v k.ú. Kokonín Kolečka: Kancelář primátora Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m 2 v k.ú. Kokonín REA REALITNÍ AGENTURA, IČ 132 32 392, Gočárova 1082/14c, Ústní nad Labem nabídla městu p.p.č. 528 o výměře 701 m 2 v

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 9

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 9 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 9 které se konalo dne 17. května 2016 Přítomni:

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Prodej st.p.č. 3532/1, jejíž součástí je stavba bez čp/če (včetně příslušenství) v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o prodej st.p.č. 3532/1 (výměra 172 m 2 ), jejíž součástí

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 7. které se konalo dne 30. dubna 2019

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 7. které se konalo dne 30. dubna 2019 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 7 které se konalo dne 30. dubna 2019 Přítomni: Mgr.

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 4

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 4 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 1. března 2016 Přítomni: Ing. Miloš

Více

č. 20 ZÁPIS včetně přijatých usnesení které se konalo dne 15. prosince 2015 z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města

č. 20 ZÁPIS včetně přijatých usnesení které se konalo dne 15. prosince 2015 z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 20 které se konalo dne 15. prosince 2015 Přítomni: Ing.

Více

včetně přijatých usnesení č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Adam Kurzawinski

včetně přijatých usnesení č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Adam Kurzawinski M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 16

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 16 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 16 které se konalo dne 18. října 2016 Přítomni: Ing. Miloš

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Prodej st.p.č. 63/5, jejíž součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o st.p.č. 63/5 o výměře 58 m 2, jejíž součástí je stavba bez čp/če užívaná jako

Více

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne 1 Zápis č. 42 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech Rady města Přerova konaném dne 18.6.2014 Přítomni: Čestmír Hlavinka Pavel Friedrich Libor Kanis Břetislav Passinger Dana

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 13

Město Broumov určeno Radě města č. 13 Město Broumov určeno Radě města č. 13 Majetkové záležitosti k jednání dne: 13.4.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK dne: 8.4.2015 předloženo RM dne: 9.4. 2015 Komentář: 1) Výběrové

Více

D ů v o d o v á z p á v a

D ů v o d o v á z p á v a D ů v o d o v á z p á v a 1., 2., 3. prodej nebytových jednotek č. 1, 3 a 4 na st.p.č. 63/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o prodej nebytových jednotek užívaných jako garáže, které se nacházejí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Zápis č. 4 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 4 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 4 a usnesení z jednání Rady města Přerova ze dne 3.4.2019 Přítomni: Ing. Jan Slivka Mgr.Bc. Jarmila Ižová Martina Mazurová Martina Rejnohová Ing. Lubomír Svoboda Ing. David Gerža Ing. arch. Jan

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

Zápis č. 6 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne

Zápis č. 6 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne Zápis č. 6 a usnesení z jednání Komise pro majetkové záležitosti Rady města Přerova ze dne 29.5.2019 Přítomni: Ing. Jan Slivka Mgr.Bc. Jarmila Ižová Martina Mazurová Martina Rejnohová Ing. Lubomír Svoboda

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 01. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Věc: Podnět na pořízení změny č. 3 Územního plánu Jablonec n.n. - doplnění. Důvodová zpráva

Věc: Podnět na pořízení změny č. 3 Územního plánu Jablonec n.n. - doplnění. Důvodová zpráva Věc: Podnět na pořízení změny č. 3 Územního plánu Jablonec n.n. - doplnění Důvodová zpráva Rozhodnutí Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve věci podnětu na pořízení změny č.3 ÚP Jablonec nad Nisou

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 Ve Starých Křečanech dne

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 Ve Starých Křečanech dne Obec Staré Křečany 407 61 Staré Křečany 38 Ve Starých Křečanech dne 19.06.2019. MATERIÁLY k projednání Zastupitelstva obce Staré Křečany na 9. veřejném zasedání, dne 27.06.2019 Číslo bodu: 1/1 1/7 Předmět:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 9. 2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2010 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Mohelnice

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

do tj. do

do tj. do Důvodová zpráva Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013- OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o. pro prodloužení termínu pro splnění odkládací

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace záměr bezúplatného převodu Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 6. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. června 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. září 2019 pod č. 370/19. (příloha č. 1)

2. září 2019 pod č. 370/19. (příloha č. 1) Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 3 Pro jednání zastupitelstva města dne: 11. září 2019 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul.

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 877/2016/OP dne 12.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Nabytí pozemku - schválení A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 5338

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28.06.2012 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dodací Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.2.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2019 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení

Více

včetně přijatých usnesení č. 3 které se konalo dne 3. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Mgr. Jan Zeman

včetně přijatých usnesení č. 3 které se konalo dne 3. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Mgr. Jan Zeman M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 3 které se konalo dne 3. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 15. 12. 2011 III. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej Pozemků 1. Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva Tisk číslo: 3.1. Majetkoprávní záležitosti kupní smlouva c) kupní smlouva d) snímek KN s vyznačením pozemku ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne -1- Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 9.5.2016 Zastupitelstvo města 13/256 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM Město Broumov Určeno RM č.: 42 Majetkové záležitosti K jednání: 09.05.2016 Předkladatel: Ing. Marie Mikulenková Podpis: Předloženo RM 04.05.2016 Projednáno: MK, Mgr. Špůr, starosta 02.05.2016 Komentář:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze) č. 277 v působnosti valné hromady 1. p r o j e d n a l a předložený materiál a 2. b e r e n a v ě d o m í rozbor hospodaření

Více

Hosté Pavel Košutek náměstek primátora Mgr. et Mgr. Andrea Kafková Ing. Eva Pospíšilíková Dagmar Navrátilová Jana Kupková, DiS Mgr.

Hosté Pavel Košutek náměstek primátora Mgr. et Mgr. Andrea Kafková Ing. Eva Pospíšilíková Dagmar Navrátilová Jana Kupková, DiS Mgr. Zápis č. 4 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty Rady města ze dne 25. 3. 2015 Přítomni: Karel Bořuta Omluveni: Bc. Tomáš Navrátil Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více