Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou"

Transkript

1

2

3

4 Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej uvedeného pozemku požádal pan J. D., r. 1980, bytem Jablonec nad Nisou. Pan D. vlastní sousední p.p.č. 1534/3, 1537/22, 1537/23, 1536/9 a st.p.č. 2756/1, jejíž součásti je objekt čp a st.p.č. 2755/4, jejíž součástí je stavba bez čp./če., vše v k.ú. Jablonec n.n. Správcem pozemku je oddělení správy veřejné zeleně. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemá námitek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje Oddělení územního plánování - SOUHLAS s prodejem pozemek je dle ÚP nezastavitelný v kategorii SK plochy smíšené krajinné zeleně, na pozemku nelze realizovat stavby, ani oplocení, vyjma přístřešků a staveb pro zemědělské a lesní hospodaření (letní stáje, uskladnění lesnických či zemědělských surovin a produktů, či zařízení pro výkon myslivosti). Odbor správy majetku souhlasíme Dle znaleckého posudku byla cena obvyklá stanovena ve výši ,- Kč, tj. 92,- Kč/m 2. Celková cena včetně DPH činí ,- Kč, tj. cca 111,- Kč/m 2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1534/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou panu J. D., r. 1980, bytem Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. cca 111,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3.250,- Kč + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.987,- Kč).

5 Vlastní p. D. Předmět prodeje

6 A) prodej části p.p.č. 2204/2 o nové výměře 93 m 2 a části p.p.č. 2204/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2204/15 o výměře 23 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej části tohoto pozemku o výměře cca 105 m 2 za účelem rozšíření zahrady požádali manželé M., r. 1956, a T., r. 1970, H., oba bytem Jablonec nad Nisou, kteří vlastní sousední st.p.č. 1117, jejíž součástí je budova č.p. 1275, a p.p.č. 2203/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Současně byla nabídnuta k prodeji i navazující část p.p.č. 2204/2 o výměře cca 20 m 2 paní H. U., r. 1966, bytem Světlá pod Ještědem, která vlastní st.p.č. 4276, jejíž součástí je budova bez čp./če. garáž, za účelem přístupu a zázemí k této garáži. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko Ooddělení územního plánování - jedná se o stabilizované plochy zastavěného území kategorie SM4 plochy smíšení obytné Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na pozemek není uzavřena nájemní smlouva Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne je cena stanovena ve výši 200,- Kč/m 2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku za účelem narovnání hranic pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním celku s nemovitými věcmi žadatele (max. do 100 m 2 ). 2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 2204/2 o nové výměře 93 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele M., r a T., r. 1970, H., oba bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 200,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení geometrického plánu ve výši 2.367,- Kč + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč). 3. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 2204/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2204/15 o výměře 23 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro paní H. U., r. 1966, bytem Světlá pod Ještědem za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.967,- Kč (tj. 200,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení geometrického plánu ve výši 2.367,- Kč + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč).

7 část p.p.č. 2204/2 o výměře 93 m 2, o kterou manželé H. žádají část p.p.č. 2204/2 o výměře 32 m 2 okolí garáže paní U. vlastní manželé H. část p.p.č. 2204/2 o výměře 23 m 2 okolí garáže paní U. část p.p.č. 2204/2 o výměře 93 m 2 o kterou manželé H. žádají

8 A) 4. prodej st.p.č. 222/21 o výměře 2 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky O prodej části pozemku požádala paní S. V., r. 1961, bytem Jablonec nad Nisou za účelem vypořádání pozemku pod stavbou. Paní V. si zadala vyhotovení geometrického plánu na vyznačení změny vnějšího obvodu budovy, dle kterého bylo zjištěno, že část stavby o výměře 2 m 2 zasahuje do p.p.č. 1720/6 ve vlastnictví statutárního města. Paní V. je vlastníkem st.p.č. 222/2, jejíž součástí je objekt čp. 49 a p.p.č. 813/3, 813/6, 813/8, 1843/2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky. Geometrický plán s nově vzniklou st.p.č. 222/21 byl zapsán spolu s kolaudací objektu do katastru nemovitostí Kolečka: Kancelář primátora Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas Odbor správy majetku souhlasíme Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne je cena stanovena ve výši 600,- Kč/m 2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku za účelem vypořádání pozemků pod stavbou. Výbor pro hospodaření s majetkem města dne doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej st.p.č. 222/21 o výměře 2 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky paní S. V., r. 1961, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.200,- Kč (tj. 600,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč). Vlastní p.v. Předmět prodeje 2 m 2

9 A) 5. prodej části p.p.č. 1715/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1715/47 o výměře 111 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou O prodej části pozemku požádal MDDr. Ing. V. P., nar. 1982, bytem Jablonec nad Nisou, který je vlastníkem st.p.č. 1715/26, jejíž součástí je stavba bez čp./če., p.p.č. 1715/13 a p.p.č. 1715/27 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou. Část p.p.č. 1715/1 by chtěl koupit pro usnadnění příjezdu k objektu, který vlastní. Správcem pozemku je oddělení správy komunikací. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí Oddělení dopravně správních agend souhlas s prodejem je podmíněn provedením místního šetření za účastí ODS. Odbor územního a hospodářského rozvoje nesouhlas jedná se o plochy kategorie VK veřejná prostranství komunikace Odbor správy majetku souhlasíme Cena obvyklá dle znaleckého posudku byla stanovena ve výši ,- Kč, tj. 333,- Kč/m 2. Celková cena včetně DPH činí ,- Kč, tj. 403,- Kč/m 2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit, po provedeném místním šetření, prodej části p.p.č. 1715/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1715/47 o výměře 111 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro pana MDDr. Ing. V. P., r. 1982, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 403,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení znaleckého posudku 3.200,- Kč + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč).

10 Předmět žádosti Vlastní žadatel p. P.

11 A) 6. prodej p.p.č. 972/19 o výměře 19 m 2 a části p.p.č. 973/7, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 973/21 o výměře 40 m 2 vše v k.ú. Rýnovice O prodej pozemků požádali manželé M., r a D., r B., bytem Jablonec nad Nisou, za účelem zahrady. Uvedený pozemek využívají jako přístup a zahradu k objektu. Kolečka: Kancelář primátora nemám námitek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor správy majetku souhlasíme Odbor územního a hospodářského rozvoje z pohledu platného územního plánu je předmětná plocha stabilizovanou plochou zastavěného území kategorie BP2 plochy bydlení příměstského Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne je cena stanovena ve výši 200,- Kč/m 2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku za účelem narovnání hranic pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním celku s nemovitými věcmi žadatele (max. do 100 m 2 ). Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 972/19 o výměře 19 m 2 a části p.p.č. 973/7, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 973/21 o výměře 40 m 2 vše v k.ú. Rýnovice pro manžele M., r a D., r B, bytem Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 200,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč).

12 Předmět prodeje vlastní B.

13 A) 7. prodej části p.p.č. 901/10, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 901/40 o výměře 91 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej výše uvedené části pozemku požádali manželé P., r a Mgr. Y., r B., oba bytem Jablonec nad Nisou za účelem zahrady. Žadatelé jsou spoluvlastníky p.p.č. 901/36, st.p.č. 1352/1, jejíž součástí je stavba č.p. 1543, st.p.č. 1352/2, jejíž součástí je stavba bez čp./če. a st.p.č. 5978, jejíž součástí je stavba bez čp./če. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, zeleň. Správcem je oddělení správy veřejné zeleně. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor - nemá námitky Odbor stavební a životního prostředí - bez připomínek Odbor správy majetku souhlas v rámci stávajícího oplocení Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas, dle územního plánu se jedná o stabilizovanou plochu zastavěného území kategorie BM12 plochy bydlení městské Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne je cena stanovena ve výši 200,- Kč/m 2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku za účelem narovnání hranic pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním celku s nemovitými věcmi žadatele (max. do 100 m 2 ). Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 901/10, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 901/40 o výměře 91 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele P., r a Mgr. Y., r B., oba bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 200,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč).

14 Předmět prodeje část p.p.č. 901/10 Vlastní B.

15 A) 8. prodej části p.p.č. 947/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 947/44 o výměře 38 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky O prodej části p.p.č. 947/4 za účelem vypořádání oplocení požádal pan J. H., r. 1991, bytem Jablonec nad Nisou. Svou žádost odůvodnil tím, že k nesrovnalosti došlo po proběhlé digitalizaci katastrálního území. Hranice pozemku je osázena živým plotem. Pozemek je v katastru veden jako trvalý travní porost a statutární město jej získalo bezúplatným převodem od Státního pozemkového úřadu v roce Kolečka: Kancelář primátora nemáme námitek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko. Odbor správy majetku souhlasíme Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne je cena stanovena ve výši 200,- Kč/m 2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku za účelem narovnání hranic pozemků, majetkové vypořádání drobných pozemků ve funkčním celku s nemovitými věcmi žadatele (max. do 100 m 2 ). Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 947/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 947/44 o výměře 38 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky pro pana J. H., r. 1991, bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 8.600,- Kč (tj. 200,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč). Vlastní p.h. Předmět prodeje

16 A) 9. prodej části p.p.č. 439/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 439/6 o výměře 776 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou O prodej celé, nebo části uvedeného pozemku požádala společnost LG-DINEX, spol. s r.o., se sídlem Příbramské náměstí 509/4, 46001, Liberec, IČ Jako důvod uvedli, že pozemek navazuje na výrobní a skladovací areál v jejich vlastnictví. Zájemce by v části navazují na jeho areál rozšířil skladovací a manipulační plochy. Současně by pozemek sloužil jako přístupová cesta k jejich výrobnímu objektu z důvodu zajištění příjezdu a omezení jízdy přes stávající most, který je v havarijním stavu. Správcem pozemku je oddělení správy komunikací. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí nemáme námitek, ale upozorňujeme, že větší část pozemku je nezastavitelná, dle územního plánu. Dále se zde nacházejí vzrostlé dřeviny, které podléhají dle zákona o ochraně přírody, a mohou být limitujícím faktorem výstavby. Odbor územního a hospodářského rozvoje Oddělení územního plánování - souhlas s prodejem lze konstatovat jen v nepatrné části - západní části, která je v platném ÚP vymezena jako plocha kategorie VS plochy výroby a skladování. V ostatní části NESOUHLAS jedná se o plochy nezastavěné kategorie SK plochy smíšené krajinné. K prodeji pozemku za účelem příjezdu nemáme připomínek. Jedná se o nezastavitelné území a dle 5 stavebního zákona, lze na těchto plochách umisťovat účelové komunikace. Oddělení investiční výstavby - přes část p. p. č. 439/1 (viz. přiložená situace) je plánován přístup na staveniště při rekonstrukci tramvajové trati. Pokud bude pozemek prodán, měl by s tím být nový vlastník srozuměn a souhlasit. Souhlas s prodejem části viz posunutá hranice zbývající část je rezerva pro stavbu cyklotrasy Odra Nisa, v další části zasahuje pozemek pod komunikací Prosečská. Odbor správy majetku ano, ale komunikace zřejmě svou funkci neplní, zarostlá stromy. Doporučujeme nabídnout LG Dinex k prodeji i část p.p.č. 441/1. V opačném případě zůstane městu mezi pozemkem LG Dinexu a tratí ČD pruh o šířce cca 1m (v nejužším místě), který nebudeme moci udržovat, nedostaneme se k němu proto navrhujeme prodej. P.p.č. 441/1, dle níže uvedené přílohy, bude dočasným záborem dotčena v rámci stavby rekonstrukce tramvajové tratě. Majetkoprávní oddělení obdrželo stanovisko DPMLJ, kde je uvedeno, že p.p.č. 439/1 není součástí záborů (trvalého, ani dočasného) v rámci rekonstrukce tramvajové tratě Liberec Jablonec. Dle znaleckého posudku byla cena obvyklá stanovena ve výši ,- Kč, tj. 210,- Kč/m 2. Celková cena včetně DPH činí ,- Kč, tj. 254,- Kč/m 2. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 439/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 439/6 o výměře 776 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou pro společnost LG-DINEX, spol. s r.o., se sídlem Příbramské náměstí 509/4, 46001, Liberec, IČ za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši

17 ,- Kč (tj. 254,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení geometrického plánu ve výši 5.540,- Kč + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.972,- Kč). Požadavek žadatele Návrh OSM Návrh OIV a předmět prodeje vlastní LG-DINEX s.r.o. Oddělení investiční výstavby - navrhovaný rozsah prodeje zbytek ponechat pro potřeby cyklostezky Návrh odboru správy majetku, prodat p.p.č. 441/1 Část, kterou chce koupit LG Dinex

18

19

20 A) B) 9. prodej st.p.č. 1658/2 o výměře 288 m 2 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou O prodej p.p.č 1658/1 a st.p.č. 1658/2 požádal spolek TJ Delfín Jablonec, z.s., IČ , se sídlem Emilie Floriánové 2834/9, Jablonec nad Nisou. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 157/2017/B/2 ze dne neschválilo prodej p.p.č. 1658/1 a st.p.č. 1658/2 obě v k.ú. Mšeno nad Nisou. O prodeji bude možné opětovně jednat až po rekonstrukci NTL plynovodu a po uplynutí udržitelnosti dotační akce OPŽP Obnova zeleně kolem vodního díla Mšeno v Jablonci nad Nisou, tzn. po roce Nyní společnost TJ Delfín Jablonec, z.s. opětovně požádala o prodej obou pozemků s tím, že předmětem prodeje by byla pouze část p.p.č. 1658/1 tak, aby nedošlo k zásahu do části pozemku, která je zatížena dotacemi a ochrannými pásmy. Se spolkem TJ Delfín Jablonec, z.s. má město uzavřenou nájemní smlouvu č. 517/98/OFaM/MPO ze dne za účelem užívání st.p.č. 1658/2 jako pozemku pod loděnicí, části p.p.č. 1658/1 o výměře 151 m 2 za účelem přístupové cesty k loděnici, a dále části p.p.č. 1658/1 o výměře 539 m 2 a části p.p.č o výměře 85 m 2 obě za účelem manipulační plochy. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 200,-Kč/rok. Spolek nyní žádá o prodej p.p.č. 1658/1 a st.p.č. 1658/2 za účelem dlouhodobého zabezpečení zázemí pro oddíl Vodní turistiky, pro realizaci nezbytných sociálních zařízení, šaten a klubovny uvnitř stávající loděnice, případně i oficiálního sídla spolku. Objekt stávající plechové loděnice na st.p.č. 1658/2 (stavba bez čp/če), který je ve vlastnictví spolku, byl povolen jako stavba dočasná, do doby realizace nové centrální loděnice, která se však nerealizovala a ani nyní se s její realizací nepočítá. P.p.č. 1658/1 je v katastru nemovitostí evidovaná jako trvalý travní porost. Kolečka k neschválenému prodeji: Kancelář primátora oddělení krizového řízení nesouhlasí s prodejem tak, jak je navrženo; ve východním cípu pozemku bude letos realizována část dotovaného projektu Osvětlení rizikových lokalit umístění jedné lampy veřejného osvětlení k osvícení pěší stezky. Dále upozorňuji, že ve stejném východním cípu se nachází zařízení SVS, čerpací stanice splaškových vod. Toto zařízení je zde umístěno zcela zřejmě se souhlasem města a mělo by tam být i zapsáno věcné břemeno. Tuto část pozemku by bylo vhodné neprodávat. Ostatně ji TJ Delfín pro svoji činnost ani nevyužije. Kancelář tajemníka nemáme námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení dotací NESOUHLAS z důvodu udržitelnosti dotační akce OPŽP Obnova zeleně kolem vodního díla Mšeno v Jablonci nad Nisou, a to až do roku oddělení investiční výstavby Nesouhlas, přes pozemek vede veřejná přístupová cesta, na tento pozemek je uzavřena Smlouva o právu k provedení stavby k rekonstrukci NTL plynovodu. oddělení územního plánování Z pohledu platného územního plánu Jablonec nad Nisou se jedná o stabilizovanou plochu zastavěného území kategorie OS2 plochy občanského vybavení sport a rekreace. S ohledem na limity daného území viz vyjádření oddělení investiční výstavby NESOUHLAS.

21 Odbor správy majetku pozemek pod stavbou ANO, p.p.č. 1658/1 jenom pronájem - na tomto pozemku provedeny úpravy z dotačního titulu, nutné vyjádření oddělení dotací Odbor ekonomiky nájemní smlouva s žadatelem; na p.p.č. 1658/1 jsou zapsána věcná břemena zařízení společností GasNet, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. Aktualizovaná kolečka k opětovně podaným žádostem: Kancelář primátora Oddělení krizového řízení - souhlasí za podmínky, že nově postavená lampa VO zůstane na pozemku města a zároveň bude zřízeno věcné břemeno pro podzemní kabelové vedení VO mezi novou lampou a stávající lampou v ulici Průběžná. Zaměření lampy i kabelového vedení máme k dispozici a můžeme poskytnout příslušnému geodetovi. Kabelové vedení kříží příjezdovou cestu k objektu TJ Delfín. Proto věcné břemeno Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor správy majetku souhlas s prodejem pozemku pod stavbou, ostatní pouze pronájem, jelikož jsou zde provedeny úpravy z dotačního titulu. Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování - z pohledu platného územního plánu Jablonec nad Nisou se jedná o stabilizovanou plochu zastavěného území kategorie OS2 plochy občanského vybavení sport a rekreace. Na pozemku je trasována stávající pěší komunikace, dále zařízení TI a trasa VTL. V případě navrhovaného oddělení pozemků lze souhlasit. oddělení dotací dle vyjádření poskytovatele dotace ze dne bude prodej možný pouze tehdy, pokud nejdříve vrátíme příslušnou část dotace (vyčíslíme částku, zašleme poskytovateli, který následně vystaví vratku). NESOUHLAS, tj. počkat do ukončení doby udržitelnosti projektu, tj , a až poté uskutečnit prodej. oddělení investiční výstavby Požadujeme však oddělení 1,5 m širokého pásu podél komunikace tak, aby bylo zajištěno případné budoucí rozšíření. Pás je zakreslen do výkresu navrhovaného rozdělení červenou barvou. Tento pás musí zůstat v majetku města. S pronájmem zbývající části pozemku p.p.č.1658/1 dle předloženého návrhu souhlasíme. Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města ze dne je cena stanovena ve výši 600,- Kč/m 2 v případě, kdy se jedná o prodej pozemku za účelem vypořádání pozemků pod stavbou. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 1658/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou. O prodeji bude možné opětovně jednat až po uplynutí udržitelnosti dotační akce OPŽP Obnova zeleně kolem vodního díla Mšeno v Jablonci nad Nisou, tzn. po roce 2025 a doporučil zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1658/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou

22 A) 10. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil zastupitelstvu města schválit prodej st.p.č. 1658/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou společnosti TJ Delfín Jablonec, z.s., IČ , se sídlem Emilie Floriánové 2834/9, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 600,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy 2.000,- Kč). B) 9. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 1658/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je udržitelnost dotační akce Obnova zeleně kolem vodního díla Mšeno v Jablonci nad Nisou. st.p.č. 1658/2 ve vlastnictví města, na které je postavena budova bez čp/če (loděnice) ve vlastnictví spolku

23 PŘEDMĚT NÁJMU PŘEDMĚT NÁJMU

24

25 Žádost k prodeji p.p.č. 1658/1 :

26 Žádost k prodeji st.p.č. 1658/2 :

27 A) 11. prodej částí p.p.č. 1723/1, 1723/7, 1724/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1723/20 o výměře 37 m 2 a části p.p.č. 1723/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1723/22 o výměře 44 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej požádal podnik Lesy České republiky, s.p., IČ , se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. Správa toků Lesů ČR (oblast povodí Labe) zde v letech realizovala stavební úpravy koryta vodního toku v rámci stavební akce Hrazení bystřiny Černostudničního potoka. Nyní došlo k zaměření skutečného průběhu koryta, na základě kterého bylo zjištěno, že na výše uvedené části pozemků ve vlastnictví města toto koryto zasahuje. Lesy České republiky, s.p. žádají o prodej z důvodu majetkového vypořádání. P.p.č. 1723/1 je v katastru nemovitostí evidovaná jako trvalý travní porost, p.p.č. 1723/7 jako ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1724/2 jako ostatní plocha, manipulační plocha. Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Správní odbor bez námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na předmětné části pozemků není uzavřena nájemní smlouva Dle znaleckého posudku byla cena obvyklá stanovena ve výši 5.270,- Kč, tj. 65,- Kč/m 2. Celková cena včetně DPH činí 6.377,- Kč, tj. cca 79,- Kč/m 2. a) Vzhledem k tomu, že Lesy České republiky, s.p. jsou státní organizací, nemůžou hradit zálohu na platby, proto je předkládána výjimka z Pravidel výboru pro hospodaření s majetkem města s tím, že nebude hrazena kauce před jednáním zastupitelstva. b) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit prodej částí p.p.č. 1723/1, 1723/7, 1724/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1723/20 o výměře 37 m 2 a části p.p.č. 1723/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1723/22 o výměře 44 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Lesy České republiky, s.p., IČ , se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 7.377,- Kč (tj. cca 79,- Kč/m 2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč).

28

29 Důvodová zpráva B) 1. nesouhlas se směnou části p.p.č. 118/1, která je ve vlastnictví N. za část p.p.č. 119/1, která je ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Pan R. N., r a pan P. N., r. 1985, oba bytem Rokytnice nad Jizerou navrhli městu směnu části p.p.č. 118/1 (cca 19 m 2 ), která je v jejich vlastnictví za část p.p.č. 119/1 (cca 94 m 2 ), která je ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou. R. a P. N. jsou vlastníky p.p.č. 118/1 a st.p.č. 2118/2, jejíž součástí je objekt č.p vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. O část p.p.č. 119/1 mají zájem z důvodu přístupové cesty k jejich objektu č.p Kolečka: Kancelář primátora nemá námitek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Stavební úřad - nesouhlas, p.p.č.119/1 je veřejným prostranstvím, vstup do čp je z jižní strany přes p.č. 118/1, současně je nevhodný prodej pozemku podél čp z důvodu údržby čp (severní stěny), nevhodnost vybudování příjezdu podél čp Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování nesouhlas se směnou jedná se o proluku, která je součástí materiálu Zájmové lokality Odbor správy majetku nesouhlasíme, pozemek města p.p.č. 119/1 by byl v případě odprodeje 94 m 2 hůře přístupný, resp. přístup by se zúžil. Nevýhodné z hlediska dalších záměrů města Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města neschválit směnu části p.p.č. 118/1, která je ve vlastnictví pana R. N., r a pana P. N., r. 1985, oba bytem Rokytnice nad Jizerou, za část p.p.č. 119/1, která je ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že se jedná o zájmovou lokalitu města.

30 Předmět směny vlastní město Část p.p.č. 119/1 žádost o koupi (vlastní město) Vlastní N. Vlastní manželé M. Předmět směny vlastní N. - cca 19 m 2

31

32 B) 2. nesouhlas s prodejem p.p.č o výměře m 2 a celé, ani části p.p.č. 902/1 o výměře cca 310 m 2 (celková výměra 461 m 2 ) a p.p.č. 911 o výměře 37 m 2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou O prodej celé p.p.č. 902/1 a celé p.p.č za účelem výstavby rodinného domu požádal pan V. M., r. 1978, bytem Liberec. Spolu s prodejem těchto pozemků bylo požádáno i o stanovisko k prodeji, případně k pronájmu p.p.č. 911, která je v blízkosti požadovaných pozemků a je užívána sousedními vlastníky. P.p.č. 902/1 a p.p.č jsou v katastru nemovitostí evidovány jako trvalý travní porost. P.p.č. 911 je v katastru nemovitostí evidovaná jako zahrada. Majetkoprávní oddělení eviduje žádost o prodej p.p.č. 1019, 902/1 : - Manželů M., r a R., r T., bytem Jablonec nad Nisou (za čelem stavby rodinného domu) - Pana V. M., r. 1978, Liberec (výstavba rodinného domu) - Paní M. L., r. 1977, Smržovka - Pana R. Č., r. 1979, Mladá Boleslav Kolečka: Kancelář primátora bez připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí ochrana přírody - bez připomínek, pouze upozorňujeme, že na pozemcích p.č a 902/1 se nacházejí velmi vzrostlé stromy, které mohou být zásadním limitem pro využití pozemků. Požadujeme o této skutečnosti informovat kupujícího vodoprávní úřad - bez připomínek (upozorňujeme, že předmětný pozemek se nachází v II. stupni ochranného pásma přírodních minerálních vod Vratislavická kyselka) Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování souhlas s prodejem části p.p.č v k.ú. Proseč n.n. zastavitelná lokalita v kategorii BP plochy bydlení příměstského (lokalita BP2.149), zde je minimální limit velikosti pozemku 1000 m 2 a bylo by vhodné oddělit část na VPS rozšíření komunikace Horní. S Prodejem p.p.č 911 v k.ú. Proseč n.n. nesouhlasíme doporučen pronájem (VPS rozšíření komunikace Horní) oddělení investiční výstavby SOUHLAS s prodejem části p.p.č viz vyjádření oddělení územního plánování. Požadujeme oddělit část na VPS rozšíření komunikace Horní na šířku minimálně 12 m v souladu s odst. 1, 22 vyhl. č. 501/2006 Sb, v souvislosti s budoucím mohutným rozvojem ploch smíšených obytných příměstských v oblasti Horní Proseče. NESOUHLAS s prodejem p.p.č. 911 doporučen pronájem (VPS rozšíření komunikace Horní viz výše) Odbor správy majetku souhlasíme Manželé M. a R. T. si požádali o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti práva na vodu jako práva věcného v p.p.č. 902/1, 1019 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro st.p.č. 900, jejíž součástí je stavba č.p. 67 a p.p.č vše v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví manželů M. T. r a R. T. r. 1970, oba bytem Proseč nad Nisou. Vyjádření vodoprávního úřadu archiv, ani archiv stavebního úřadu nemá u objektu čp. 67 žádnou zmínku o zásobování vodou tohoto objektu. Podle vodního zákona jsou studny postavené před rokem 1955 brány za povolené. Dle informace z SČVaK

33 není uvedený objekt napojen na vodovodní řad, který je umístěn v ulici Horní. Dle vyjádření znalce je na pozemku umístěn vrt. V prosinci 2018 oddělení územního plánování nově aktualizovalo své stanovisko k prodeji a nesouhlasí s prodejem obou pozemků jsou podmínkou zpracování studie ÚS8 a ta může v daném místě navrhnout dopravní napojení na ulici Široká. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č a celé, ani části p.p.č. 902/1 a p.p.č. 911 vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je zpracovávání zastavovací studie v dané lokalitě. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne radě města neschválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti práva na vodu jako práva věcného v p.p.č. 902/1, 1019 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro st.p.č. 900, jejíž součástí je stavba č.p. 67 a p.p.č vše v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví manželů M. T. r a R. T. r. 1970, oba bytem Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je zpracovávání zastavovací studie v dané lokalitě.

34 Předmět prodeje Vlastní manželé T. část p.p.č. 902/1 o výměře cca 150 m 2 rezerva pro rozšíření komunikace

35 studna

36 Vodovod ulice Široká

37 B) 3. nesouhlas s prodejem celé, ani části p.p.č. 518/165 o výměře 127 m 2, nebo nabídka směny za část p.p.č. 488 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou O prodej, nebo případně o směnu výše uvedených nemovitostí požádal pan P. Č., r. 1974, bytem Jablonec nad Nisou. Pozemek by rád koupil za účelem oplocení, vysazení ovocných stromů a jeho užívání k odpočinku. Raději by p.p.č. 518/165 koupil, ale pokud by pro město byla schůdnější varianta směny, souhlasil by se směnou za část své p.p.č P.p.č. 518/165 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha. P.p.č. 488 je vedena jako trvalý travní porost. Kolečka: Kancelář primátora nemá námitek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad nesouhlas, jedná se o veřejnou zeleň, ani oplocení by nebylo možné Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení investiční výstavby - souhlas se směnou, tvar výkupu a prodeje doporučujeme řešit vhodněji pro potřebu údržby oddělení územního plánování s prodejem, či směnou souhlasíme. V obou případech se jedná o nezastavitelné plochy kategorie VZ plochy veřejných prostranství zeleň Odbor správy majetku nesouhlasíme, původně bylo na uvedených parcelách vybudováno sportoviště (je tak vedeno i v katastru nemovitostí, patrné na leteckém snímku). Navrhujeme naopak výkup ppč. 488 od pana Čumpelíka. Nepovažujeme za vhodné poblíž sídliště budovat zahradu pro odpočinek. K p.p.č. 518/165 je přístup pouze pro pěší. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města neschválit prodej celé, ani části p.p.č. 518/165 o výměře 127 m 2, ani směnu za část p.p.č. 488 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví pana P. Č. Důvodem nesouhlasu je stanovisko odboru správy majetku.

38 Vlastní město Areál, který vlastní p. Č. Část p.p.č. 488, kterou p. Č. nabízí k případné směně

39

40 B) 4. nesouhlas s prodejem st.p.č. 499 v k.ú. Kokonín o výměře 49 m 2 O prodej výše uvedeného pozemku požádal pan M. H., r. 1976, Jablonec nad Nisou za účelem obnovení funkce vodárny a vodu využívat pro zemědělství. Na st.p.č. 499 je stavba bez čp/če, která je ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice. Kolečka: Kancelář primátora nemám připomínek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor souhlas Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor správy majetku Nesouhlasíme. Stavba vodárny (majetek SVS) je připravena k demolici. K st.p.č. 499 není vůbec žádný přístup. Doporučujeme po odstranění stavby řešit společně se sousední p.p.č. 159/3. Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas Oddělení územního plánování - platný územní plán eviduje předmětný vodojem jako stávající stav, dle informací vodoprávního úřadu MMJN se jedná o dlouhodobě vypojený zdroj, u kterého bylo vydáno dne rozhodnutí o odstranění předmětné čerpací stanice na pozemku st.p.č. 499 v k.ú. Kokonín. Podmínkou orgánu státní památkové péče k demolici objektu vodojemu, kterou zamýšlí žadatel viz výše, je zachování historických artefaktů dvoukřídlých vrat. K demolici došlo, historická vrata jsou deponována souhlas s prodejem. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města neschválit prodej st.p.č. 499 v k.ú. Kokonín. Důvodem nesouhlasu je, že se jedná o pozemek bez přístupu a jeho prodej může být v budoucnu řešen po demolici čerpací stanice v návaznosti na p.p.č. 159/3 v k.ú. Kokonín.

41

42

43 B) 5. nesouhlas s prodejem p.p.č. 600/8 v k.ú. Rýnovice O prodej části p.p.č. 600/8 o celkové výměře 1496 m 2 požádala paní J. D., r. 1963, bytem Jablonec nad Nisou za účelem zahrady. Žadatelka je vlastníkem st.p.č. 600/3, jejíž součástí je objekt č.p v k.ú. Rýnovice. Kolečka: Kancelář primátora Oddělení krizového řízení - vznáší námitku a nesouhlasí s prodejem části p.p.č. 600/8 k.ú. Rýnovice. Předmětný pozemek se nachází v záplavovém území Bílé Nisy a tato parcela slouží jako přístupová a nástupní plocha k vodnímu toku odkud by bylo možné provést záchranné a likvidační práce (uvolnění koryta od naplavenin). Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor správy majetku souhlas, doporučujeme řešit prodejem, nebo pronájmem celou parcelu, která je užívaná Odbor územního a hospodářského rozvoje Oddělení územního plánování souhlas, dle platného územního plánu se jedná o stabilizovanou plochu zastavěného územní kategorie BM2 bydlení městské Oddělení investiční výstavby souhlas, oddělit část pozemku podél komunikace pro případnou rekonstrukci v ulici Jezdecká, cca 2 m podél hranice p.p.č. 600/8. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 600/8 v k.ú. Rýnovice. Důvodem nesouhlasu je stanovisko oddělení krizového řízení. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 600/8 k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.

44 B) 6. nesouhlas s prodejem p.p.č o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č OE/OMP bez omezujících podmínek p.p.č v k.ú. Mšeno nad Nisou, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. P.p.č je v katastru nemovitostí evidovaná jako ostatní plocha, manipulační plocha. Zastupitelstvo města dne schválilo prodej p.p.č v k.ú. Mšeno nad Nisou pro společnost ASTRON studio CZ, a.s., IČ , se sídlem Veselská 699, Praha, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 410,- Kč/m 2 + náklady na vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.074,- Kč). Společnost ASTRON studio CZ, a.s. následně od prodeje odstoupila. Nyní majetkoprávní oddělení eviduje žádost o prodej od M., 1986 a R., 1986 M., bytem Jablonec nad Nisou a M., r 1973 a R., r G., bytem Jablonec nad Nisou za účelem stavby rodinného domu. Kolečka: Kancelář primátora - souhlas Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor správy majetku nesouhlasíme - územní plán nedovoluje výstavbu rodinného domu na uvedené parcele. OSVZ má za úkol pozemek oplotit, aby se zabránilo opakovanému zakládání černé skládky Odbor územního a hospodářského rozvoje Oddělení územního plánování nesouhlas s prodejem za účelem výstavby RD! Dle platného územního plánu se jedná o stabilizovanou plochu zastavěného území kategorie VS plochy výroby a skladování. Lze na nich realizovat - sklady, stavební dvory, výrobní služby, zahradnictví, nakládání s odpady, apod. Pozemek lze nabídnout k prodeji v rámci který umožňuje platný ÚP. Oddělení investiční výstavby - na dané p.p.č neplánuje žádnou investici, přesto NESOUHLAS viz vyjádření OÚP Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je plánované využití pozemku, které není v souladu s platným územním plánem.

45 vlastní společnost ASTRON studio CZ, a.s. vlastní paní Ž.

46

47 B) 7. neschválení prodeje p.p.č. 192/1 o celkové výměře 1723 m 2 v k.ú. Lukášov Majetkoprávní oddělení eviduje : 1) žádost o pronájem části p.p.č. 192/1 společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 14800, IČ za účelem umístění telekomunikačního příhradového stožáru v oploceném areálu o velikosti cca 10 * 10 m, kde bude u paty stožáru instalována technologická jednotka a nezbytné kabelové propojení technologie a antén včetně připojení na elektrickou síť. Odběr elektrické energie bude řešen samostatnou smlouvou s dodavatelem energie. Nájemní smlouva se obvykle uzavírá na dobu 10 let, aby mohla být po tuto dobu investice ze strany investora rovnoměrně odepisována. Nabízejí nájemné ve výši ,- Kč/rok. Kolečka k pronájmu: Kancelář primátora nemá námitek Kancelář tajemníka nemá námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nemá připomínky Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí - upozorňujeme, že ve většině staveb příhradových stožárů je zapotřebí získání souhlasu ochrany přírody dle 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se území s vysoce pravděpodobným vlivem na krajinný ráz. Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko, zamýšlený záměr je podmíněně přípustný v ploše kategorie SK. Odbor správy majetku nesouhlasíme s umístěním. Lze pouze s podmínkou, že bude stožár posunut k p.p.č. 191/3, aby nedošlo k znehodnocení celého pozemku. 2) žádost o prodej společnosti AUTOHOFI, společnost s ručením omezeným, IČ , Československé armády 71/44, 46605, Jablonec nad Nisou, zastoupená Ing. Vendelínem Hofmanem. Kolečka k prodeji : Kancelář primátora nemá námitek Kancelář tajemníka nemá námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nemá připomínky Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí - bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlas oddělení územního plánování žadatelem není určeno budoucí využití nelze posoudit soulad s ÚP. Platný ÚP vymezuje plochu jako nezastavěné území kategorie SK plochy smíšené krajinné a částečně VK plochy veřejných prostranství komunikace. Odbor správy majetku souhlas Dle znaleckého posudku byla cena obvyklá stanovena ve výši Kč, tj. 130,- Kč/m 2. Celková cena včetně DPH činí ,- Kč, tj. 157,- Kč/m 2.

48 Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 192/1 o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Lukášov za účelem umístění telekomunikačního příhradového stožáru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 192/1 v k.ú. Lukášov. Důvodem je, že město nemá zájem uvedený pozemek prodat. Prodej

49 Pronájem

50 B) 8. neschválení prodeje části p.p.č. 1985/1 o výměře cca 40 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem zahrady O prodej zaplocené části pozemku požádala paní L. H., r. 1953, bytem Jablonec nad Nisou, která je vlastníkem p.p.č. 1994, jejíž součástí je objekt čp. 3731, p.p.č. 1993, 1995, 2015 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Kolečka: Kancelář primátora nemá námitek Kancelář tajemníka nemám námitek Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí nesouhlas z důvodu zajištění přístupu na p.p.č Odbor územního a hospodářského rozvoje Oddělení investiční výstavby - SOUHLAS S PRONÁJMEM z důvodu ponechání rezervy pro stavbu propojovací komunikace oddělení územního plánování pouze s pronájmem předmětná část pozemku je v platném územním plánu Jablonec n.n. vymezena coby stabilizovaná plocha zastavěného území kategorie VK veřejná prostranství komunikace. Předmětná část pozemku je součástí dopravní kostry dané obytné lokality, která je v území dlouhodobě chráněna. Nesouhlas s prodejem! Odbor správy majetku nesouhlasíme, došlo by zde k zamezení přístupu na p.p.č. 2019, rezerva pro komunikaci. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města neschválit prodej části p.p.č. 1985/1 o výměře cca 40 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je ponechání pozemku jako rezervu pro komunikaci. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne radě města schválit zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1985/1 o výměře cca 40 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem zahrady. Vlastní žadatelka Předmět prodeje

51

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 946/2 o výměře 16 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky Oddělení správy veřejné zeleně podalo podnět k vypořádání p.p.č. 946/2 v k.ú. Jablonecké Paseky, která je oplocena a užívána

Více

Požadovaná část ve vlastnictví města. Předmět směny vlastní Podhorská 129. Vlastní město p.p.č. 813/4. Vlastní Podhorská 129, st.p.č.

Požadovaná část ve vlastnictví města. Předmět směny vlastní Podhorská 129. Vlastní město p.p.č. 813/4. Vlastní Podhorská 129, st.p.č. Důvodová zpráva A) 1. směna části st.p.č. 222/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1893 o výměře 40 m 2, která je ve vlastnictví spoluvlastníků objektu Podhorská 129 za část p.p.č. 813/4, geometrickým

Více

Důvodová zpráva. Předmět výkupu vlastní M. P.

Důvodová zpráva. Předmět výkupu vlastní M. P. Důvodová zpráva A) 1. výkup části st.p.č. 222/11 a části p.p.č. 814/17, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 814/20 o výměře 52 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky Oddělení správy komunikací podalo podnět

Více

/ / , 1944, Š.,

/ / , 1944, Š., Důvodová zpráva A) 1. prodej st.p.č. 1487/57 o výměře 11 m 2 a p.p.č. 1487/58 o výměře 88 m 2 obě v k.ú. Mšeno nad Nisou Majetkoprávní oddělení oslovilo v roce 2014 vlastníky cizích budov na pozemcích

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 2968 o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č. 2968 požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec nad Nisou, která vlastní plechovou garáž umístěnou na

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2.

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2. Důvodová zpráva 1. výkup p.p.č. 308/2 o výměře 36 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou Oddělení investiční výstavby požádalo o zajištění výkupu tohoto pozemku, který je ve vlastnictví paní L. R., r. 1953, bytem

Více

Důvodová zpráva. Byl vyhotoven geometrický plán na náklady žadatelů.

Důvodová zpráva. Byl vyhotoven geometrický plán na náklady žadatelů. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1880/10 o výměře 5 m 2 a části p.p.č. 1880/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 1880/19 o výměře 23 m 2 (celková výměra 5.730 m 2 ) obě v k.ú. Jablonec nad Nisou

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou:

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou: Důvodová zpráva 1. a) přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2

Více

Důvodová zpráva A) prodej p.p.č. 453/1 o výměře 467 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) prodej p.p.č. 453/1 o výměře 467 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) prodej p.p.č. 453/1 o výměře 467 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č. 453/1 za účelem zahrady k jejich objektu požádali na základě výzvy vlastníci bytových jednotek v objektu

Více

části, které jsou historickým majetkem města

části, které jsou historickým majetkem města Důvodová zpráva 1. výkup části p.p.č. 1331, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1331/2 o výměře 9 m 2 (celková výměra 320 m 2 ) v k.ú. Mšeno nad Nisou Manželé A., r. 1938, a A., r. 1939, J.,

Více

Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m2 v k.ú. Kokonín Kolečka: Kancelář primátora

Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m2 v k.ú. Kokonín Kolečka: Kancelář primátora Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m 2 v k.ú. Kokonín REA REALITNÍ AGENTURA, IČ 132 32 392, Gočárova 1082/14c, Ústní nad Labem nabídla městu p.p.č. 528 o výměře 701 m 2 v

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 17

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 17 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 17 které se konalo dne 1. listopadu 2016 Přítomni: Ing.

Více

/ , 1953, L.,

/ , 1953, L., Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 2011/27 o výměře 220 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej pozemku za účelem zahrady požádali na základě výzvy manželé P., r. 1952, a V., r. 1953, L., oba bytem Jablonec

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 20

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 20 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 20 které se konalo dne 13. prosince 2016 Přítomni: Ing.

Více

dotčená část p.p.č vlastnictví žadatelů

dotčená část p.p.č vlastnictví žadatelů Důvodová zpráva A) 1. prodej části p.p.č. 2973, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2973/2 o výměře 40 m 2 (celková výměra 137 m 2 ) v k.ú. Jablonec nad Nisou Oddělení správy veřejné zeleně upozornilo

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Prodej st.p.č. 3532/1, jejíž součástí je stavba bez čp/če (včetně příslušenství) v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o prodej st.p.č. 3532/1 (výměra 172 m 2 ), jejíž součástí

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 7. které se konalo dne 30. dubna 2019

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 7. které se konalo dne 30. dubna 2019 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 7 které se konalo dne 30. dubna 2019 Přítomni: Mgr.

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 4. které se konalo dne 21. února Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing.

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 4. které se konalo dne 21. února Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing. M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 21. února 2017 Přítomni: Ing.

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 9. které se konalo dne 15. května Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing.

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 9. které se konalo dne 15. května Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing. M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 9 které se konalo dne 15. května 2018 Přítomni: Ing.

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. z místního šetření. Výboru pro hospodaření s majetkem města. č. 10

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. z místního šetření. Výboru pro hospodaření s majetkem města. č. 10 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z místního šetření Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 10 které se konalo dne 22. května 2018 Přítomni:

Více

Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor správy majetku Odbor ekonomiky

Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor správy majetku Odbor ekonomiky Důvodová zpráva Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o. pro prodloužení termínu kolaudace stavby do 30.9.2018

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 15

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 15 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 15 které se konalo dne 4. října 2016 Přítomni: Ing. Miloš

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část pouze v elektronické podobě a to s ohledem na čitelnost dokumentů.. 1.1.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část pouze v elektronické podobě a to s ohledem na čitelnost dokumentů.. 1.1. - 1 - I. Důvodová zpráva - Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N.Dobrkovice-výstavba a reko. MK a IS Návrh majetkoprávního vypořádání akce "Č.K. - N. Dobrkovice - výstavba a rekonstrukce MK

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 9

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 9 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 9 které se konalo dne 17. května 2016 Přítomni:

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Prodej st.p.č. 63/5, jejíž součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o st.p.č. 63/5 o výměře 58 m 2, jejíž součástí je stavba bez čp/če užívaná jako

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 4

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 4 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 1. března 2016 Přítomni: Ing. Miloš

Více

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta.

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 1147/3 A 1149/1 Věc: Prodej p.p.č. 1147/3 a 1149/1 při ul. Tanvaldská

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 18

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 18 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 18 které se konalo dne 15. listopadu 2016 Přítomni: Ing.

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Zkrácené usnesení ze zasedání rady městyse č. 42

Zkrácené usnesení ze zasedání rady městyse č. 42 Městys Chodová Planá Pohraniční stráže 129 348 13 CHODOVÁ PLANÁ Zkrácené usnesení ze zasedání rady městyse č. 42 Ze dne: 03. 10. 2016 229. RM schvaluje: 1. Propachtovat níže uvedené pozemky: k.ú. Michalovy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

D ů v o d o v á z p á v a

D ů v o d o v á z p á v a D ů v o d o v á z p á v a 1., 2., 3. prodej nebytových jednotek č. 1, 3 a 4 na st.p.č. 63/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o prodej nebytových jednotek užívaných jako garáže, které se nacházejí

Více

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení. Důvodová zpráva Tisk číslo: 3.1. Majetkoprávní záležitosti kupní smlouva c) kupní smlouva d) snímek KN s vyznačením pozemku ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

včetně přijatých usnesení č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Adam Kurzawinski

včetně přijatých usnesení č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Adam Kurzawinski M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 11. které se konalo dne 13. června 2017

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 11. které se konalo dne 13. června 2017 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 11 které se konalo dne 13. června 2017 Přítomni: Ing.

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

2. září 2019 pod č. 370/19. (příloha č. 1)

2. září 2019 pod č. 370/19. (příloha č. 1) Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 3 Pro jednání zastupitelstva města dne: 11. září 2019 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

ul. 5. května schodiště zastávka

ul. 5. května schodiště zastávka A. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění železniční zastávky jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat železniční zastávku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace záměr bezúplatného převodu Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í

Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ , Chabařovice U S N E S E N Í Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, PSČ 403 17, Chabařovice U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chabařovice v roce 2018, konané dne 22.8. 2018 (volební období 2014 2018) (Usnesení č. 52/18

Více

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě Prodej části pozemku parc.č. 1333/2 v k.ú. Český Krumlov rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétní fyz. osoby o odkoupení pozemku I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část Konkrétní fyzická osoba

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměry na prodeje pozemků v k. ú. Velká u Hranic - žadatel

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměry na prodeje pozemků v k. ú. Velká u Hranic - žadatel MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

33. schůzi Rady města Jablonce nad Nisou, na čtvrtek dne 06. října 2016 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

33. schůzi Rady města Jablonce nad Nisou, na čtvrtek dne 06. října 2016 od 9.30 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 04. 10. 2016 Členové: (7 členů) Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Prohlášení ke koncepci - Územní plán Janov nad Nisou

Prohlášení ke koncepci - Územní plán Janov nad Nisou Prohlášení ke koncepci - Územní plán Janov nad Nisou Prohlášení dle 10 g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

S T A T U T Á R N Í M

S T A T U T Á R N Í M S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Prodej pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Majetkoprávní operace prodej: nemovitých věcí v k.ú. Hosty Usnesení č.

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 6. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. června 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

Věc: Podnět na pořízení změny č. 3 Územního plánu Jablonec n.n. - doplnění. Důvodová zpráva

Věc: Podnět na pořízení změny č. 3 Územního plánu Jablonec n.n. - doplnění. Důvodová zpráva Věc: Podnět na pořízení změny č. 3 Územního plánu Jablonec n.n. - doplnění Důvodová zpráva Rozhodnutí Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve věci podnětu na pořízení změny č.3 ÚP Jablonec nad Nisou

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.05.2008 Usnesení č. 490 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.05.2008. Usnesení č. 491 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 4. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 21. května 2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 3

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 3 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 3 Pro jednání zastupitelstva města dne: 20. března 2019 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne -1- Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 9.5.2016 Zastupitelstvo města 13/256 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 Ve Starých Křečanech dne

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 Ve Starých Křečanech dne Obec Staré Křečany 407 61 Staré Křečany 38 Ve Starých Křečanech dne 19.06.2019. MATERIÁLY k projednání Zastupitelstva obce Staré Křečany na 9. veřejném zasedání, dne 27.06.2019 Číslo bodu: 1/1 1/7 Předmět:

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 19. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 20. 08. 2018 Usnesení č. 278/08/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

SPISOVÁ ZN.: 8591/2013

SPISOVÁ ZN.: 8591/2013 SPISOVÁ ZN.: 8591/2013 Žadatelé: Věc: Žádost o koupi pozemků parc.č. st. 379 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 1073 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2694 zastavěná plocha a nádvoří, část parc.č.

Více

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul.

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 877/2016/OP dne 12.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Nabytí pozemku - schválení A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 5338

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 02.08.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Příloha č. 1 usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 154 o výměře 42m 2 a poz.p.č.190/24 o výměře

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany čp. 38, tel Ve Starých Křečanech, dne

Obec Staré Křečany Staré Křečany čp. 38, tel Ve Starých Křečanech, dne Obec Staré Křečany 407 61 Staré Křečany čp. 38, tel. 412 336291 Ve Starých Křečanech, dne 10.12.2018. k projednání na 2.veřejném zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany, konaného dne 19. prosince 2018

Více

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení:

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna III MM2018000000414 ZM7/ ^Qffh fr Z7/38. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 10.4.2018 Název Návrh deje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více