Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013

2 Obsah 1. Charakteristika školy Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Údaje o příjímacím řízení a zařazování žáků Údaje o vzdělávání žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o mimoškolní činnosti Údaje o výsledcích ČŠI Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném poskytování informací Vlastní hodnocení školy Závěr

3 1. Charakteristika školy Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace je škola s uceleným prvním stupněm, která sdružuje na 1. stupni ZŠ 5 ročníků v šesti třídách. Žáci mají k dispozici tělocvičnu se sociálním zázemím, počítačovou učebnu, čítárnu, školní knihovnu, školní jídelnu a zahradu se 4 venkovními učebnami. Zároveň má škola k dispozici budovu č. p. 95, kde vznikla jedna učebna, herna, kabinet a sociální zařízení. Škola je zaměřena hlavně na kvalitu výuky a plynulý přechod žáků na úplnou základní školu. Preferuje se zde hlavně výchova pro estetičnost, etická výchova, ekologická výchova a výuka anglického jazyka. Škola spolupracuje v rámci environmentální výchovy ve škole s nadací TEREZA v rámci projektu Spolupráce s lesy ČR. Škola má uzavřený celý první stupeň základní školy. Kapacita žáků v základní škole je 110 žáků, v letošním školním roce jich školu navštěvovalo 102. Školní družina otevřela dvě oddělení, kde v letošním školním roce bylo zapsáno celkem 57 žáků / kapacita ŠD je 57 žáků /. Kapacita školní výdejny na 110 strávníků. V letošním školním roce se celkem stravovalo 97 žáků. Obědy se dovážejí ze ZŠ Alšova v Kopřivnici a převoz zajišťuje soukromá firma. Žáci 5. třídy se zúčastnili celostátního plošného testování z jazyka českého, matematiky a anglického jazyka. Testování proběhlo poslední květnový týden / zároveň poslední testovací týden v ČR/. Výsledky celého testování jsou neobjektivní, protože během testování žáků několikrát spadl server, testování bylo přerušeno a žáci jej neměli možnost celé dokončit. Chybí zpětná vazba celého testování pro školu, žáky i rodiče. Testování nedává možnost zjistit objektivní úroveň žáka a při testování, kdy je již rozhodnuto o přijetí žáků na nižší stupeň gymnázií, se tak stává bezpředmětným. Z důvodů opravy silnice u školy poskytlo Město Kopřivnice Kč / mzdové prostředky / na projekt - převádění dětí u školy. Proškolená pracovnice školy denně pomáhala převádět děti v ranních hodinách na přechodu u školy. 2

4 I v tomto školním roce pracoval při škole KLUB NADANÝCH DĚTÍ LUBIŇÁČEK, který otevřel svou činnost pro veřejnost v březnu Činnost KND pokračovala plynule i v tomto školním roce. Pro veřejnost byl KND otevřen 2 x měsíčně vždy v úterý od do hodin. Činnost pravidelně navštěvovalo v průměru 12 dětí ve věku 5 11 let z Lubiny, Kopřivnice a Štramberku. Byla také pro děti připravena exkurze do ČOV v Lubině, do firmy BROSE, proběhla beseda s včelařem nebo děti byly pozvány na natáčení dětského pořadu v televizi NOE v Ostravě. Dva pedagogové také byli pozvaní do Open Gate School v Říčanech u Prahy, kde pro ně byla připravena prohlídka školy s komentářem a ukázka výuky nadaných žáků v této škole. Děti se také zapojili do Logické olympiády a testování IQ Mensa. Veškeré aktivity jsou vždy představeny na www školy a na Škola se také zapojila do sběru papíru, kde se ve školním roce podařilo nasbírat celkem kg, za které jsme získali celkem Kč. Za tyto finance škola zakoupila CD přehrávače, licenci MS pro 4 počítače, encyklopedie, ceny pro děti, dopravu na akce školy apod. Ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Lubina se škola zapojila do sběru žaludů a kaštanů. Celkem se nasbíralo přes 1.097,8 kg kaštanů a žaludů. Za tuto aktivitu následně myslivci pro děti uspořádali myslivecké dopoledne s ukázkou práce myslivců, výcvikem loveckých psů, hrami a opékáním. Pro všechny děti byly připraveny ceny a občerstvení. Žáci a pracovníci školy podpořili sbírku CPK CHRPA. Za nákup dárkových předmětů se celkem vybralo Kč na nákup koní a jejich výcvik pro handicapované děti. Škola získal z Ministerstva životního prostředí Kč na projekt Pohodové arboretum Lubiňáček. Z těchto prostředků byla vybudována nová venkovní učebna, informační tabule, bylo zakoupeno zahradnické nářadí a náčiní a vysazeny keře a stromy. Žáci 4. a 5. třídy se zapojili do 3. ročník celostátní soutěž SAPERE Vědět, jak žít - 1. kategorie / pod záštitou MŠMT a EU/,kde tříčlenné družstvo žáků 5. třídy zvítězilo v okresním a krajském kole a jako jediní z Moravskoslezského kraje postoupili do celostátního finále, které se konalo v Praze. Zde žáci naší skončili ze 14 družstev na 6. místě. K byl ukončen projekt Peníze do škol EU. Škola vyčerpala všechny přidělené finanční prostředky. 3

5 Škola e zapojila do projektu EU a Domu zahraničních služeb Pohlednice pro Evropu, kdy žáci školy vytvářeli malované pohlednice s tématikou vánoc. V květnu 2013 proběhla na Městském úřadu v Kopřivnici výstava výtvarných prací žáků naší školy. V květnu 2013 proběhla schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. třídy, na které se rozhodlo o výuce nového typu nevázaného písma COMENIA SCRIPT od Výuka nového písma je v současné době zapracována do ŠVP Pohodová škola. K jsou proškoleni 4 pedagogičtí pracovníci, kteří po absolvování školení a závěrečných zkouškách získali certifikát pro výuku písma CS. K jsou podle pokynů MŠMT také do ŠVP zapracovány rozšiřující oblasti z matematiky / zlomky a desetinná čísla / a dopravní výchovy. 4

6 Právní forma: od škola s právní subjektivitou příspěvková organizace Zřizovatel: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, Kopřivnice okres Nový Jičín IČ: Označení školy: Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Telefon: e- mailová adresa školy: webová adresa školy: IČO: DIČ: CZ Identifikátor zařízení: datová schránka: hdemnmz 5

7 Škola sdružuje / k /: 1. základní škola kapacita: 110 žáků IZO: školní družina kapacita: 57 žáků IZO: školní jídelna-výdejna kapacita: 110 strávníků IZO: Zřizovací listina vydána Městem Kopřivnice dne Organizace tříd a ročníků ve školním roce 2012 / 2013 : I.třída 1.ročník 15 žáků II.A třída 2.ročník 16 žáků II.B třída 2.ročník 12 žáků III. třída 3.ročník 22 žáků IV. třída 4.ročník 14 žáků V. třída 5.ročník 22 žáků celkový počet žáků školy 102 žáků 6

8 Školní družina Počet oddělení: 2 Počet žáků pravidelně docházejících : 57 Provoz školní družiny: Ranní provoz Odpolední provoz hodin hodin Školní jídelna / výdejna / Počet vydávaných jídel 97 dětí, 12 dospělých Počet výdejů 3 ( 11.40,12.05, hod.) 7

9 RADA ŠKOLY Ve škole k zřízena Rada školy v počtu 6 členů z toho 2 z pedagogických pracovníků, 2 za rodiče a 2 za zřizovatele Město Kopřivnice. V listopadu 2011 proběhly volby nové rady školy, počet zůstává stejný. Rodiče i veřejnost jsou o činnosti rady školy informováni na společných třídních schůzkách ve škole a na web stránkách školy. Rada školy se schází minimálně 2 x ročně. Rada školy úzce spolupracuje s OS rodičů a přátel ZŠ Lubina - společně se podílejí na realizaci projektů a akcí školy. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ LUBINA Při škole již 9 let také pracuje Občanské sdružení rodičů a přátel Základní školy Lubina, které pomáhá hlavně finančně při nákupu nových pomůcek a při zajišťování mimoškolních akcí pro žáky školy. Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Lubina finančně přispělo - a v neposlední řadě také jako spoluorganizátor - ve školním roce 2012 / 2013 na pořádání tradičních akcí školy - maškarní ples pro dospělé, Kateřinský jarmark, Lubinský zpěváček, Noc s Andersenem a školní výlet / částkou Kč. Také se finančně podíleli částkou Kč na realizaci grantu MŽP Pohodové arboretum Lubiňáček. OS také v letošním školním roce uspořádalo 3 brigády rodičů, kteří svépomocí pomáhali s estetizací školního pozemku / vytvoření branky k DZ, kácení stromů, úklid zahrady /. Výtěžek ze školního plesu pořádaného OS: Kč. 8

10 Získané finanční prostředky ve školním roce 2012 / 2013 Lubinský zpěváček Kč Sponzoři školy Kč OS rodičů a přátel ZŠ Lubina Kč Sběr papíru ASA Kč Grant MŽP Pohodové arboretum Lubiňáček Kč Škola se zapojila i do sbírky CPK Chrpa, která se věnuje hiporehabilitaci nemocných dětí. Žáci školy přispěli částkou Kč. 9

11 2. Přehled učebních plánů Od je vyučováno podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro všechny ročníky třída: ŠVP ZV POHODOVÁ ŠKOLA, č. j. ZSL / 35 /

12 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci / počet zaměstnanců / učitelé 8 vychovatelky 3 Pracovní úvazky učitelé 7 100% 1 30% vychovatelky 2 86% 1 16% správce počítačové učebny 1 dohoda 11

13 Věková struktura pedagog. pracovníků let let let 5 KVALIFIKOVANOST PRACOVNÍKŮ ZŠ LUBINA Školní rok 2012 / 2013 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Název aprobace Celkový počet Aprobovanost Neaprobovanost pracovníků Učitel 1.stupně ZŠ Pedagogický asistent Vychovatelka školní družiny Speciální pedagog Ředitelka školy /absolvováno funkční studium pro ředitele školských zařízení/ Správce počítačové učebny Výchovný poradce

14 Provozní zaměstnanci Celkový počet 6 Domovnice 1 Výdejčí stravy 1 Správce tělocvičny 1 Pracovník na úklid tělocvičny 1 Pověřená osoba - převádění dětí - 1 Administrativní pracovnice 1 Mzdová účetní 1 Pracovní úvazky Domovnice 100% Topič 23% Výdejčí stravy 80% Administrativní pracovnice 20% Mzdová účetní Správce tělocvičny Pracovník na úklid tělocvičny Pověřená osoba převádění dětí - dohoda dohoda dohoda dohoda 13

15 Věková struktura: let let let 2 SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI Název profese Celkový počet zaměstnanců Domovnice - školnice - 1 Výdejčí stravy 1 Uklízečka - tělocvična - 1 Správce tělocvičny 1 Pověřená osoba - převádění žáků na přechodu u školy - 1 Mzdová účetní 1 Hospodářka školy - ekonomka 1 14

16 Počet úrazů ve školním roce 2012 / 2013 Počet úrazů evidovaných v Knize úrazů: 9 Z toho odškodněné úrazy: 6 Celkový počet úrazů: 9 15

17 4. Údaje o příjímacím řízení a zařazování žáků Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2012 / 2013 Celkem zapsaných dětí 28 Žádosti o odklad 6 Již odročené děti 6 Přijatí z jiné školy 0 Přestup na jinou základní školu po zápise 0 K nastoupilo do 1. třídy 22 žáků Zařazení žáků 5. ročníku Počet žáků 5 ročníku: 22 Přestoupení ve šk.roce 201 / 2013: 22 Gymnázium Příbor 5 Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm 2 ZŠ E. Zátopka Kopřivnice 5 ZŠ Milady Horákové Kopřivnice 5 ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice 3 ZŠ Alšova Kopřivnice 1 ZŠ Příbor 1 16

18 5. Údaje o vzdělávání žáků Prospěch Ročník počet žáků prospělo neprospělo neklasifikováno A B celkem Jeden žák 5. ročníku neprospěl, ale postupuje do vyššího ročníku / dle Školského zákona /. 17

19 Nadaní žáci Ve školním roce 2012 / 2013 na doporučení PPP Nový Jičín bylo ve škole integrováno 7 nadaných žáků. 2.třída: 3.třída: 4.třída: 5.třída: 1 žák 2 žáci 2 žáci 2 žáci Pro nadané žáky byla vyčleněna jedna vyučovací hodina, ve které pod dohledem kvalifikované pedagožky rozvíjeli své dovednosti. Zúčastnili se také internetové soutěže GENIUS LOCI. Integrovaní žáci Ve školním roce 2012 / 2013 byli na doporučení SPC Ostrava integrováni 3 žáci. Na doporučení PPP Nový Jičín bylo ve škole integrováno celkem 10 žáků s vývojovými poruchami učení. 2.třída: 3.třída: 4.třída: 5.třída 3 žáci 3 žáci 2 žáci 5 žáků Pro tyto žáky byl vytvořen individuální plán pro dané předměty a pro speciální pedagogickou péči. Žáci byli rozděleni do 3 skupin, kde pracovali pod vedením kvalifikované pedagožky v hodinách náprav. 18

20 Absence žáků školní rok 2012 / 2013 Ve školním roce 2012 / 2013 nebyly žádné neomluvené hodiny u žáků, všechny absence byly řádně omluveny rodiči. třída Počet omluvených hodin 1. pololetí Průměr 1.pololetí Počet neomluvných hodin šk.rok Počet omluvených hodin 2.pololetí Průměr 2.pololetí Celkem za šk.rok 2012/2013 Celkem průměr za šk.rok 2012/ , , ,66 2.A , , ,31 2.B , , , , , , , , , , , ,54 celkem , , ,93 Chování 1.stupeň 102 žáků 2.stupeň 0 3.stupeň 0 19

21 Nepovinné předměty angličtina pro 1. třídu angličtina pro 2. třídu zdravotní tělesná výchova pohybové hry gymnastika taneční hra na flétnu ruština pro začátečníky Tyto nepovinné předměty zajišťovali pracovníci školy. Zájmové kroužky pořádané DDM Kopřivnice florbal volejbal Všechny zájmové kroužky zajišťoval se školou Dům dětí a mládeže v Kopřivnici. 20

22 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Seznam kurzů pořádající počet PP Užití IT ve výuce Systém Control s.r.o. 8 Písmo COMENIA SCRIPT NIDV Ostrava 4 Angličtina pro nejmenší KVIC Nový Jičín 2 Odpady a obaly EKONOM 1 Les ve škole TEREZA 1 21

23 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Cílem prevence kriminality na škole je ve spolupráci s rodiči a odborníky formovat osobnost žáka, která bude s ohledem na svůj věk - schopná orientovat se v dané problematice, která si bude vážit svého zdraví, bude umět správně využívat svůj volný čas a zvládat základní sociální dovednosti. Ve školním roce 2012 / 2013 jsme neřešili žádné přestupky žáků v rámci prevence kriminality. Podrobný školní preventivní program na tento školní rok je umístěn v ředitelně školy a na www školy. Program prevence kriminality ve formě tří 2 hodinových bloků zajišťovala firma FAUST Ostrava. Organizace a odborníci, kteří se podíleli na prevenci ve škole: Pracovníci PPP Nový Jičín Pracovníci SPC Nový Jičín Pracovníci SPC Ostrava Centrum primární prevence FAUST Ostrava Policie ČR Městská policie Kopřivnice HZS Nový Jičín DDM Kopřivnice Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice, Myslivecké sdružení Lubina, Český svaz žen Lubina Akreditované vzdělávání pedagogů ve šk. roce 2012 / 2013 : 0 Schránka důvěry školní i internetová nebyla ve školním roce 2012 / 2013 použita. Akce pořádané v rámci prevence kriminality - školní rok 2012 / 2013 : beseda Tvoje správná volba - pro žáky 4. a 5. třídy - Policie ČR Nový Jičín 3 besedy pro jednotlivé ročníky - FAUST Ostrava Beseda s Policií ČR v Novém Jičíně Beseda pro dívky 4. a 5. třídy - Dospívání Program etické výchovy Program HASÍK - Hasiči Nový Jičín pro žáky 2. třídy Beseda Policie ČR Nový Jičín Šikana ve třídě a její řešení Beseda Zdravé zuby 22

24 8. Údaje o mimoškolní činnosti Akce pořádané školou pro veřejnost: vítání občánků ve spolupráci s MK a ČSŽ Lubina / listopad, duben / Lubinský zpěváček ročník pěvecké soutěže pro žáky malotřídních škol Kateřinský jarmark Rodičovský ples Mikulášské dopoledne Den s Andersenem Grant MŽP Pohodové arboretum Lubiňáček Vystoupení pro místní důchodce Sběr žaludů a kaštanů Vystoupení žáků v DC Motýlek s vánočním programem Akce s DDM Kopřivnice: Podzimní košík nápadů Den dětí Mikulášská besídka Maškarní ples Den s Andersenem Společný výstup na Everest pro rodiče a žáky školy 23

25 Akce pro žáky školy: Sportovní dopoledne s házenkáři Účast na běžecké štafetě Zátopkova pětka Účast na soutěži v uměleckém přednesu Svatováclavská réva Beseda pro žáky školy v Knihovně Kopřivnice Brigády žáků - estetizace školního pozemku Den Země Den učitelů naruby Naučný program Madagaskar Sběr žaludů a kaštanů Sběr papíru Hasiči pro děti - projekt pro 2. třídu - HASÍK Den dětí- návštěva Kunínského zámku Beseda se záchrannou službou Dopravní výchova pro žáky 4. a 5. třídy školní turnaj ve florbalu dopravní výchova pro žáky 3. a 4. třídy Vyřazení žáků 5. třídy a bowling pro děti a učitele Logická olympiáda Beseda o Africe s ukázkou tanců a tradic - AFRIKANA Lyžařský výcvik Už jsem malý čtenář Knihovna Kopřivnice Projekt Zdravé zuby Návštěva Divadla loutek Ostrava Exkurze pro žáky třídy do Prahy Školní výlet do Moravského krasu Dopravní výchova teoretická i praktická část pro všechny ročníky, získání průkazů cyklisty od Policie ČR Plavecký výcvik Akce pořádané místními spolky v Lubině: Myslivecké dopoledne pro děti Myslivecký svaz Lubina Sběr žaludů a kaštanů Myslivecký svaz Lubina Hasičské dopoledne pro děti Větřkovičtí hasiči Předškoláci ve škole MŠ Lubina Vítání občánků Český svaz žen Lubina Výstava zahrádkářů Zahrádkářský svaz Lubina 24

26 EVVO akce: Ekologické programy Hájenka Kopřivnice Program o třídění odpadů Tonda Obal na cestách Úspěchy školy ve školním roce 2012 / místo ve vědomostní soutěži pro žáky 4. a 5. tříd Lichnovský chytrolín Matematický klokan 2013 pro žáky třídy 3. místo v okresním kole kategorie 5. třída Školní liga miniházené 2012 / místo Florbalový turnaj Místo 3. ročník celostátní soutěže SAPERE VĚDĚT, JAK ŽÍT postup do republikového kola 6. místo Preventant Cup soutěž ve vybíjené dívek 5. tříd okresní kolo 2. místo Lubinský zpěváček soutěž malotřídních škol ve zpěvu 1. místo v kategorii 2. tříd, tři 2. místa v kategorii 1., 3. a Třídy Vybíjená smíšená družstva- turnaj malotřídních škol - Závišice 1. místo Soutěž v dopravní výchově okrskové kolo 5. místo Mc Donalds Cup 2012 / 2013 okresní kolo 3. místo v kategorii třída Krajská výtvarná soutěž MALOVANÁ PÍSNIČKA 2013 Účast v celostátní soutěži LOGICKÁ OLYMPIÁDA / 173. Místo v MS kraji / Účast na projektu Domu zahraničních služeb Pohlednice pro Evropu Účast v projektu ADRA Po zemi, po souši, vzduchem, po vodě výtvarná soutěž 25

27 9. Údaje o výsledcích ČŠI Ve školním roce 2012 / 2013 ve dnech byla provedena inspekce Českou školní inspekcí Moravskoslezského inspektorátu. Inspekční zpráva č.j. ČŠIT 234 / 13 T. 26

28 10. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném poskytování informací 1. Počet podaných žádostí o informace 0 2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 4. Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákon. rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů se soudními řízeními o právech a povinnostech tohoto zákona 0 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 6. Počet stížností podle 16, důvody jejich podání a způsob vyřízení 0 7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 27

29 11. Vlastní hodnocení školy Ve školním roce 2012 / 2013 se škole podařilo získat finanční prostředky z grantů a rozvojových programů, které umožnily zkvalitnit pracovní prostředí žáků i pracovníků školy a nakoupit nové učební pomůcky pro výuku. Pracovníci se dále vzdělávali na akcích DVPP, což také nemalou měrou přispělo ke zkvalitnění výuky v jednotlivých ročnících. Širokou měrou se změnila práce s integrovanými dětmi, nadále pokračuje práce s nadanými žáky. V této oblasti je ještě zapotřebí nadále se vzdělávat a získávat potřebné vědomosti a dovednosti. Předpoklad dalšího vývoje Práce naší školy se řídí celoročním plánem a jeho koncepcí, a to jak ve výchovně vzdělávacím procesu, tak i v mimoškolních aktivitách. Naším cílem je dobře se připravit na práci podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy tak, aby přechod našich žáků na úplnou základní školu byl co nejvíce plynulý. Spolupráce s rodiči a obcí jsou na velmi dobré úrovni a nadále bude pokračovat i spolupráce s místními spolky např. společně pořádané akce. I v dalším období se vedení školy bude zaměřovat na kvalitu personální práce a kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale i na úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomických zdrojů. 28

30 12. Závěr Výroční zprávu školy Základní školy Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace za školní rok 2012 / 2013 zpracovala ředitelka školy Mgr. Ivana Davidová. Výroční zpráva školy byla předložena pracovníkům školy na pedagogické radě dne Výroční zpráva bude předána Radě školy ke schválení dne Rada školy schválila Výroční zprávu školy za rok 2012 / 2013 dne Lubina, Mgr. Ivana Davidová, ředitelka školy 29

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola edabyle, okr. České Budějovice VÝROČ Í ZPRÁVA. ZŠ edabyle, okr. České Budějovice ZA ŠKOL Í ROK 2007/2008

Základní škola edabyle, okr. České Budějovice VÝROČ Í ZPRÁVA. ZŠ edabyle, okr. České Budějovice ZA ŠKOL Í ROK 2007/2008 Základní škola edabyle, okr. České Budějovice VÝROČ Í ZPRÁVA ZŠ edabyle, okr. České Budějovice ZA ŠKOL Í ROK 2007/2008 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011. Zpracoval: PaedDr.Michal Novák, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011. Zpracoval: PaedDr.Michal Novák, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Zpracoval: PaedDr.Michal Novák, ředitel školy 1 Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246, 140 00 IČO 45242810 DIČ CZ45242810 IZO 045242810 RIPO 600037053 +420 261 261

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/15 Základní údaje o škole: Sídlo školy: Mateřská školy Berušky Benešov, Táborská 350 Adresa: Táborská 350, 25601 Benešov IČO: 75033003 IZO: 107 510 057

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Projednáno na pedagogické radě 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou 7. 10. 2014 V Kojetíně 7. 10. 2014 Telefon 581762036 IČO 61985571 Mgr. Pavlíček

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽENKLAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014 2015-1 - Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více