CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY"

Transkript

1 VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou Loď na moře na této krajině. Objevování a dobývání ve starověkém Řecku pro 2 hráče od 12 let. MOTIV HRY Na území antického Řecka, nazývaného Hellas, vzplál prudký mocenský boj o nadvládu nad tímto ostrovním světem. Na zemi i na vodě proti sobě stojí obchodní rivalové. Ale vedle bojů na moři a na souši se také vydávají na dlouhé plavby, aby objevili nové země a začlenili je do svého království. Ke svým plánům si obě strany zajišťují pomoc řeckých bohů. CÍL HRY Kdo svými Řeky jako první obsadí deset měst, ten vyjde z mocenského boje jako vítěz. HERNÍ MATERIÁL 30 Řeků (po15 ve dvou barvách) 20 Lodí (po 10 ve dvou barvách) 48 karet bohů (po 16 pro Área, Dia a Poseidona) 2 karty přehledů v barvách každého hráče 24 polí krajin PŘÍPRAVA HRY Každý hráč si vezme 15 Řeků a 10 Lodí ve své barvě a položí si je před sebe. Karty bohů jsou rozděleny podle tří bohů. Pak jsou tyto tři balíčky samostatně promíchány a položeny lícem dolů na kraj hrací plochy. Každý hráč táhne z každého balíčku jednu kartu a vezme si ji do ruky. Pole s krajinou, na kterém je zobrazen delfín, je položeno jako startovní pole na stůl. Zbývajících 23 krajin je zamícháno a položeno vedle karet bohů lícem dolů jako další balíček. Na každé krajině je zobrazena pevnina a voda v různém uspořádání. Kromě toho se na každé krajině nalézá jedno město. U některých měst je navíc vyobrazen chrám. Hráči střídavě odhalují každý jednu krajinu a přikládají je k již existujícím krajinám. Na každou položenou krajinu musí hráč dát jednoho svého Řeka a jednu svou Loď. Pro přikládání platí následující podmínky: Voda musí vždy sousedit s vodou a pevnina vždy s pevninou. Nově položená krajina musí vždy sousedit s krajinou s delfínem nebo se dvěmi položenými krajinami. Pokládání končí, pokud byl každý hráč čtyřikrát na tahu a položil čtyři krajiny na krajinách tedy stojí od každé barvy 4 Řekové a 4 Lodě. Pokud je otočena krajina, která nemůže být podle pravidel umístěna, pak je tato krajina odložena stranou lícem nahoru a je otočena další krajina. Pokud je otočena krajina se symbolem chrámu, musí být také odložena stranou, lícem nahoru. Pozor: Toto omezení platí pouze při výstavbě první části pobřeží! Krajiny se symbolem chrámu jsou v dalším průběhu hry pokládány zcela normálně. Jestliže je dokončena první část pobřeží, krajiny odložené stranou se přimíchají zpět do balíčku krajin a položí se lícem dolů. Hráč se světlými figurkami začíná samotnou hru, a poté se hráči střídají.

2 PRŮBĚH HRY Hráč na tahu oznámí a provede jednu ze tří možností: 1.Posily nebo 2.Mořeplavba nebo 3.Útok. Po provedení jedné ze tří možností smí hráč přeskupit své figurky (viz. Přeskupení ). Během svého tahu smí vyložit libovolné množství karet bohů (viz. Karty bohů ). Po skončení tahu hráče je na řadě protihráč. Také on provede jednu ze tří možností. TŘI MOŽNOSTI JEDNÁNÍ 1. POSILY Hráč, který si vybere Posily, provede tři akce. Typ a pořadí svých tří akcí smí libovolně volit a kombinovat. Může tedy každou akci provést jednou nebo jednu akci třikrát nebo jednu akci dvakrát a jinou jedenkrát. Kdo má pod kontrolou více chrámů, získává 1 akci navíc: Má-li hráč více měst se symbolem chrámu než protihráč, pak smí provést čtyři namísto tří akcí. Posily akce: nasazení jednoho nového Řeka Hráč vezme jednoho Řeka ze své zálohy a umístí jej do svého města, ve kterém již má alespoň jednoho Řeka. Za normálních okolností nesmí stát více než tři jeho Řekové v jeho městě. nasazení jedné nové Lodi Hráč vezme jednu Loď ze své zálohy a umístí ji na moře do krajiny s městem, v němž již stojí jeho Řekové. Nemusí tam být ještě žádná Loď. Avšak nikdy nesmí být více než tři jeho Lodě u jednoho města. tažení jedné karty bohů Hráč táhne jednu kartu bohů z jednoho ze tří zakrytých balíčků. Hráč nesmí mít na ruce nikdy dohromady více než sedm karet a nanejvýš tři karty od jednoho boha. Tažené karty zůstávají skryté. Hráč si je může prohlédnout a vzít do ruky teprve až skončí jeho akce Posila. Hráč smí táhnout 3 karty bohů v libovolné kombinaci. Také zde musí respektovat limit počtu 7 karet a maximum 3 karet od jednoho boha. Hráč může umístit 1 Řeka a 1 Loď a táhnout 1 kartu bohů. Nedostatek figurek během akce Posily. Jestliže hráč nemá žádného Řeka nebo Loď v záloze, nemůže chybějící typ posilovat. 2. MOŘEPLAVBA Hráč má dvě možnosti jak získat nová města: může objevit nové město nebo může zabrat město protihráče. Přeje-li si hráč objevit nové město, tak si vybírá akci Mořeplavba. Otočí vrchní krajinu ze zakrytého balíčku krajin. Pokusí se přiložit tuto krajinu k již vyloženým krajinám. Má-li několik možností na položení, může si vybrat. Podmínky pro úspěšnou Mořeplavbu: Souš musí být přiložena k souši a moře k moři. Nová krajina musí být přiložena ke dvěma již existujícím krajinám nebo ke krajině s delfínem. Nesmí vzniknout nová vodní plocha, voda musí být vždy sloučena s již existujícím mořem a musí tak tvořit jediné moře. Hráč smí přiložit novou krajinu jen tehdy, když má na krajinách sousedících s nově přikládanou krajinou na moři více Lodí než jeho protihráč (Lodní přesila). Upozornění: Lodě, které jsou na moři na krajinách, na kterých je souš propojena mostem, se počítají pro obě strany krajiny. Několik příkladů k akci Posily : Hráč smí umístit 2 Řeky do 1 anebo 2 svých měst a jako další akci ještě umístit 1 Loď do libovolného vlastního města. Přitom musí dbát na limit 3 Řeků a 3 Lodí na město.

3 Krajina A sem smí být položena, protože pobřeží bude pokračovat. Krajina B nesmí být na (1) ani na (2) položena, neboť by vznikla nová vodní plocha. Na (1) se nesmí položit také proto, neboť pokládat krajinu pouze k jedné jiné krajině je zakázáno. Krajina C smí být položena pouze světlým hráčem, neboť má na sousedních krajinách Lodní převahu. Mořeplavba se zdařila Když lze krajinu přiložit, tak se mořeplavba zdařila. Hráč umístí jednoho Řeka ze své zálohy na nově odkryté město. Pokud již nemá žádného Řeka v záloze, smí si vzít figurku ze svého libovolného města, v němž má nejméně dva Řeky. Ale jako Poplatek musí hráč jednu svou loď z nějaké sousedící krajiny odebrat, tzn. vrátit ji zpět do své zálohy. Světlý hráč pokládá krajinu C, neboť má na sousedních krajinách Lodní převahu. Pak nasadí jednoho Řeka na nově odkryté město a odstraňuje jednu vlastní loď ze sousední krajiny. Loď se vrací do zálohy. Mořeplavba se nezdařila Jestliže nelze krajinu přiložit, tak se mořeplavba nezdařila krajina je položena dospodu balíčku krajin. 3. ÚTOK Útok je vedle Mořeplavby druhá možnost, jak získat další města. Hráč může svého protihráče napadnout po souši nebo po vodě. Pozemní útok: Hráč oznámí protihráči, které město hodlá napadnout. Nyní smí zaútočit ze všech svých krajin sousedících po souši s napadeným městem. Hráč táhne ze svých sousedících měst (z jednoho nebo také z několika) libovolným množstvím svých Řeků do napadeného města. Ale v každém městě musí zůstat alespoň jeden Řek jako místodržící. Z města, v němž stojí pouze jeden Řek, tedy nemůže být normálně veden žádný útok. Útočník smí táhnout více než 3 Řeky na napadené město, pokud útočí z několika sousedních měst. Útok je úspěšný tehdy, když je počet útočících Řeků alespoň stejně veliký jako počet bránících Řeků. Za normálních okolností nehrají lodě při boji žádnou roli. Toto však můžou změnit karty bohů! Pokud je útok s možností vynesení karet bohů úspěšný, tak obránce ztrácí město a všechny své figurky si musí vzít zpět do zálohy. Jestliže stáli u dobytého města lodě, tak je nyní smí útočník nahradit stejným množstvím vlastních lodí, které umístí k tomuto městu. Pokud již nemá ve své záloze tolik lodí, umístí do nově získaného města menší počet lodí. Vítěz zanechá své úspěšné Řeky přímo v dobytém městě. Má-li jich tam nyní více než tři, musí přebytečné množství odložit zpět do své zálohy. Při neúspěšném útoku musí útočník ihned všechny své útočící Řeky odstranit a odložit je do své zálohy.

4 Světlý hráč může z krajiny C nebo E útočit jedním Řekem na D, aby tam napadl tmavého. Světlý může také z krajiny C jedním a z krajiny A dvěma Řeky do B útočit, aby tmavého napadl na B. Tmavý hráč může z krajiny B dvěmi Řeky táhnout na C, aby tam napadl světlého. PŘESKUPENÍ Po akci Posily smí hráč své figurky (Řeky i lodě) libovolně přesunout mezi svými městy tak, že z jiných vlastních měst figurky odebere. Po akci Mořeplavba nebo po úspěšné akci Útok smí hráč figurky přesunout jen do nově odkrytého, případně dobytého, města. Také po přeskupení nesmí být více než tři Řekové a tři lodě v jednom městě. Žádné město nesmí být zanecháno zcela opuštěné. Vždy v něm musí zůstat alespoň jeden Řek. Naproti tomu lodě mohou být libovolně přeskupeny. Útok přes vodu: Při přepadení města přes vodu dochází k těmto úpravám: Počet útočících Řeků musí být alespoň o jednoho větší než je počet bránících Řeků. Toto platí i tehdy, když je útok veden z několika sousedních měst, jak přes vodu tak i po souši. Všechny krajiny, které sousedí s krajinou s delfínem, jsou pokládány za sousedící krajiny i kdyby neležely přímo vedle sebe. Krajinu s delfínem útočící Řekové takzvaně přeskočí. Tmavý hráč táhne z každé ze svých krajin A, B, C a E jedním Řekem na D. Takto dosáhl poměr 4:3 tedy většinu a může porazit světlého. Světlý si bere všechny Řeky z krajiny D a tmavý po útoku zredukuje útočící Řeky ze 4 na 3 (horní limit!) Upozornění: Z krajiny A, B a C může být krajina D napadena, i když ony spolu přímo nesousedí, ale všechny krajiny sousedí přímo s krajinou s delfínem, která může být přeskočena. KARTY BOHŮ Jsou tři různé balíčky karet bohů. Poseidon, bůh moře, zpravidla podporuje hráče při Mořeplavbě. Áres, bůh války, pomáhá při boji a vládce bohů Zeus poskytuje cennou pomoc v různých herních situacích. Tip: Kvůli překvapivým možnostem karet bohů, by si hráči měli před první hrou zběžně přečíst texty na kartách. Každý hráč smí mít v ruce nanejvýš sedm těchto karet a od jednoho boha maximálně tři; například 3x Áres, 2x Poseidon a 2x Zeus. Význam karet bohů je pro vynášejícího hráče zásadně pozitivní. Kdo kartu zahraje, položí ji lícem nahoru před sebe, přečte její text a splní její instrukce. Nakonec odloží kartu lícem nahoru na odhazovací balíček. Pro každého boha vznikne samostatný odhazovací balíček. Pokud je balíček některého boha spotřebován, tak se zamíchá příslušný odhazovací balíček a položí se jako nový zakrytý balíček. Je povoleno zahrát i více karet ve stejném tahu. Některé karty mohou být zahrány dokonce i během tahu protihráče. Tyto karty jsou označeny značkou. Pokud chce hráč reagovat na kartu svého protihráče, tak to musí učinit ihned poté, co byla vynesena. Nemůže tedy např. na Diovu kartu Záměna města nejdříve vyčkat, jaká města si protihráč zvolí a teprve pak se rozhodnout, zda chce se svou Diovou kartou prohlásit akci za neplatnou.

5 Není povoleno okamžitě použít právě taženou kartu. Výjimka: Pokud hráč zahraje Diovu kartu Zahraj dva tahy za sebou, tak smí karty tažené ve svém prvním tahu zahrát už ve svém druhém tahu. Avšak musí Diovu kartu zahrát již před svým tahem Posila. Pokud mohou být na základě karet nově nasazeni Řekové nebo lodě, ale hráč již nemá dostatek zásob ve své záloze, smí na hrací ploše přesunout figurky podle popsaných pravidel (viz Přeskupení ). Karty, které se vztahují na určité Akce, nesmí být zahrány, pokud si hráč ve svém tahu zvolí jiné Akce. Hráč, který se rozhodl např. pro Mořeplavbu, nesmí zahrát Napadni dvě města, jedno po druhém! nebo Napadni jedno město, se kterým nesousedíš!. Pozor: Hráč, který začíná hru, nesmí ještě, ve svém prvním tahu po výstavbě první části pobřeží, zahrát žádnou kartu! Význam, který mají karty bohů především v boji, je nastíněn třemi podrobnými příklady: 1.Příklad: Světlý hráč útočí po zemi (musí tedy být stejně silný jako jeho protihráč) s 1 Řekem na sousední město tmavého hráče. Tam je 1 Řek a 1 loď. Pak hraje tmavý kartu Poseidona Všechny lodě také brání. Takže se úspěšně brání. Nyní je o 1 silnější. Světlý odpovídá Diovou kartou Jedna karta protihráče je neplatná!. Tímto už nemá tmavého karta Poseidona žádnou platnost. Takže poměr je opět 1:1. Nyní by byl útok úspěšný. Tmavý hráč již žádnou další kartu hrát nechce nebo nemůže, boj je pro něj ztracený a bere si své figurky (1 Řek + 1 loď) z plánu. Světlý dává 1 loď ze své zásoby ke svému Řekovi přímo do dobytého města, protože tam poražený tmavý hráč jednu loď měl. Kromě toho smí světlý ještě, pokud chce, přemístit další Řeky a lodě z jiných měst do tohoto nově dobytého města. Přitom musí v každém městě zůstat alespoň 1 Řek jako místodržící a musí být rovněž dodržena horní mez tří Řeků a tří lodí. 2.Příklad Světlý hráč má ve městě 1 Řeka a 2 lodi. Před svým útokem zahraje kartu Área: Přeměňte v jednom svém městě libovolné množství lodí na Řeky! a vymění obě lodi za 2 Řeky ze zásoby. Nyní napadne těmito dvěmi Řeky přes moře velmi vzdálené město tmavého hráče, který tam má 2 Řeky a 1 loď. Aby byl úspěšný, vynese světlý dvě následující karty: Áres: Napadni jedno město, se kterým nesousedíš! Áres: Při jednom útoku přes vodu ti stačí mít stejnou sílu! Když tmavý nezareaguje, tak světlý vyhraje. Ale tmavý kontruje Diem: Jedna karta protihráče je neplatná! Tmavý zruší Áreovu kartu, která při útoku přes vodu povoluje stejnou sílu. Tmavý by tedy útok úspěšně odrazil, ale světlý reaguje a nyní hraje za svou stranu Diovu kartu: Jedna karta protihráče je neplatná!. Tímto zrušil rušící kartu tmavého, takže opět platí Áreova karta stejná síla. Poměr sil je 2:2 a tímto je ve výhodě opět světlý. Ale tmavý se nedává, ještě není poražen a hraje kartu Poseidona: Všechny lodě také brání!. Nyní je to 2:3. Světlý už nechce nebo nemůže zahrát žádnou kartu a boj je pro něj prohraný. Pokládá tedy své dva útočící Řeky zpět do své zálohy. 3. Příklad Světlý napadne přes vodu sousední město tmavého, kde jsou 2 Řekové a 1 loď, 2 vlastními Řeky. Světlý ještě vyloží dvě karty bohů: Áres: V jednom boji si připočti jednoho Řeka navíc! Zeus: Použij jednu božskou kartu bez jejího odhození! Tzn. světlý si nejdříve vezme odloženou Áreovu kartu do ruky. Proto je poměr 3 (2 Řekové + 1 Karta) ku 2 (2 Řekové). Tmavý si teď musí dobře rozmyslet, zda chce reagovat, neboť světlý přece dostal zpět Áreovu kartu připočítání Řeka a tak by ji mohl znovu použít. KONEC HRY Hra končí ihned, když má hráč na konci svého tahu obsazeno vlastními Řeky deset měst. Tento hráč vítězí!

6 POSEIDON: 2x Záplavová vlna redukuje ve všech městech (protivníkových i vlastních) se 3 Řeky, počet Řeků na 2. 3x Všechny lodě ve tvém napadeném městě také brání. Připočítej jejich počet ke svým Řekům! 2x Po úspěšné mořeplavbě můžeš postavit do nového města dvě libovolné figurky (Řeky nebo lodě) navíc! 4x Po úspěšné mořeplavbě se ihned ještě jednou pokus o další mořeplavbu! 2x Namísto první vytažené krajiny vytáhni novou! První polož zpět dospodu balíčku krajin. 3x Při mořeplavbě jsi úspěšný, když se v sousedních městech nachází alespoň stejné množství tvých lodí! ZEUS: 2x Při akci Posily proveď dvě akce navíc! 2x Vyměň si se protihráčem město podle svého výběru! Řekové a lodě si bere každý do svého nového města. 2x Má-li tvůj protihráč na ruce více než tři karty bohů, tak musí podle svého výběru odhodit přebytečné množství! 2x Zahraj dva tahy po sobě: Nejprve Posila, a potom Mořeplavba anebo Útok! 3x Jedna božská karta, kterou zahrál tvůj protihráč, je neplatná! Obě tyto karty jsou odhozeny! 2x Vytáhni si protihráčovu božskou kartu (musí ti ukázat zadní strany)! Budeš-li mít více než 7 karet nebo více než tři karty jednoho typu, tak bude karta odhozena. 3x Použij jednu božskou kartu bez jejího odhození! Místo toho odhodíš tuto kartu. ARES: 3x Vyměň v jednom svém městě před svým útokem libovolný počet lodí za Řeky! Proto se v něm smí do konce útoku nacházet více než 3 Řekové. 2x Při útoku přes vodu ti k vítězství stačí stejná síla (jako po souši)! 2x Napadni dvě města, jedno po druhém! 3x Napadni Řeky z jednoho města město tvého protihráče, se kterým nesousedí! Řekové ze sousedících měst se mohou přidat. 4x V jednom boji si připočti jednoho Řeka navíc! 2x Při úspěšném útoku tvého protihráče ustup se všemi Řeky i loděmi z poraženého města do jiného vlastního města! Tisková chyba: Na Áreově kartě Přeměň ve svém městě před svým útokem libovolné množství lodí na Řeky! se nalézá symbol Avšak toto je špatně. Karta smí být použita pouze ve vlastním tahu. Autor:Franz-Benno Delonge Překlad: Jiří Cauly Klumpar, Michal Jurčík Produced by Kosmos Verlag přeloženo pro

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír.

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír. Kdo by nechtěl proměnit olovo ve zlato či získat kámen mudrců? V podzemních laboratořích se pracuje bez ustání a věda se rozvíjí rychlým tempem Alchymisté s vážnou tváří odměřují tekutiny ve zkumavkách

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut 4 karty rytířů 4 karty stanů 8 karet lokací 16 karet akcí z toho 4 x E, 2 x A, 2 x T, 2 x G, 2 x Q, 4 x P 14 karet úkolů 18 karet ctností 2 přehledové

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

Habermaaß-hra 4748A /4287N a jeden poklad

Habermaaß-hra 4748A /4287N a jeden poklad CZ Habermaaß-hra 4748A /4287N 1000 a jeden poklad 1000 a jeden poklad Dobrodružná hra na motivy pohádek 1000 a jedné noci pro 2-4 hráče od 5 do 99 let. Obsahuje základní variantu pro mladší hráče. Autor:

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ.

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ. Collinův meč Nezovo kladivo +2 Bojovník Tyldin palcát Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze (místo +2). TILDA Lilyin luk Mystik Dýka Dýka Pokud

Více

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Karty Prší ročníkový projekt, Tomáš Krejča 1E květen 2014 Anotace: Mým cílem bylo vytvořit simulátor karetní hry prší. Hráč

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

40 označovacích kamenů vždy 10 v červené, oranžové, černé, modré barvě. 7 slonů 3 lvi 6 normálních 1 super

40 označovacích kamenů vždy 10 v červené, oranžové, černé, modré barvě. 7 slonů 3 lvi 6 normálních 1 super Lev, zebra, slon - divoká, daleká, krásná země! Počet hráčů: 2-4 Věk: od 8 let Herní doba: okolo 20 min. Andreas Spies Karty Celkem 42 kopytníků (pakůň, zebra, antilopa) se chce dostat z jedné strany africké

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře.

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. Zaklínač Dobrodružná karetní hra je určena pro skupinu hráčů od 2 do 4 osob. Doba hry je 30-90 minut (závisí na počtu hráčů). Překlad: Lumirius

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM...

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 1 Obsah OBSAH PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 3 1. Obecné pokyny... 3 2. Zahájení partie... 4 3. Braní zajatců... 5 4. Zákaz sebevraždy... 7 5. Výjimka ze zákazu sebevraždy... 8 6. Pravidlo kó... 10 7. Pravidlo

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a c b Charles Chevallier d c c g e a Charles Chevallier pravidla hry Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti. Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit

Více

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland)

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) Mark Krimsu Sienholz Obsah: 110 karet: = 15 karet pokladů (Schatz(-kammer)-Karten): 5 odznaků moci (Insignien der Macht), 10 cenností (Kostbarkeiten)) +

Více

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu.

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu. 1 Přehled hry Občanská válka přinesla do celé galaxie chaos a zmatek. Rebelové se snaží obnovit svobodu a volnost po celé galaxii, zatímco Impérium plánuje zkázu Rebelům a jakékoli naději, kterou probouzejí.

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

2. Umístění figurky družiníka. 3. Započítání bodů

2. Umístění figurky družiníka. 3. Započítání bodů Cirkus Toto rozšíření nelze hrát samostatně budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině.

Herní materiál: 10 Karet krajiny pro mini rozšíření»oslava«(pravidla viz str. 12). Pravidla hry v češtině a slovenštině. Klaus-Jürgen Wrede Důmyslná taktická stolní hra pro 2-5 hráčů od 8 let, jejímž autorem je Klaus-Jürgen Wrede. Jihofrancouzské město Carcassone je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

Královská zahrada. Cíl hry. Hra pro 2 4 hráče

Královská zahrada. Cíl hry. Hra pro 2 4 hráče Královská zahrada Hra pro 2 4 hráče Úvod Jako mocní králové hledáte nová místa pro rozšíření své velkolepé zahrady. Je třeba prozkoumat všechny druhy krajiny - obilná pole, nehostinné skály i rozlehlá

Více

Bezvíček 2013. Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!!

Bezvíček 2013. Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!! Bezvíček 2013 Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!! Úloha Užitečná práce (nejvýše 2 body) Po příchodu na Turniket

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

PRAVIDLA: ÚROVEŇ 4 BALÍČEK VS BALÍČEK

PRAVIDLA: ÚROVEŇ 4 BALÍČEK VS BALÍČEK PRAVIDLA: ÚROVEŇ 4 BALÍČEK VS BALÍČEK PŘÍPRAVA NA HRU Každý hráč si připraví balíček s 20 kartami hrdinů a s 20 kartami zbraní. Do balíčku může dát maximálně 4 karty stejného typu (např. 4 Naftové rytíře

Více

obchodních smluv s místními panovníky.

obchodních smluv s místními panovníky. V roce 1498 dorazila portugalská výprava Vasca da Gamy do indického Kalikutu. V té době to byl pozoruhodný čin. Bylo to totiž první obeplutí Afriky. Místní panovníci proto portugalským kupcům umožnili

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Závěrečná práce studentského projektu OPPA

Závěrečná práce studentského projektu OPPA Závěrečná práce studentského projektu OPPA Desková hra - Závod o Afriku 1/18 2015 Matouš Fibrich, Jonatan Šercl, Josef Rais, Helena Krejčí, Anežka Šímová Prohlášení My, níže podepsaní, prohlašujeme, že

Více

aneb Mizerný nekromant

aneb Mizerný nekromant KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant Pravidla hry Úvod Kostlivec je desková/karetní hra, jejímž cílem je postavit ze souboru kostí a různých doplňků kostlivce, který bude schopen porazit kostlivce postaveného

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Mlýnek (typový výrobek)

Mlýnek (typový výrobek) Mlýnek (typový výrobek) Popis: Středověká a dodnes oblíbená desková hra, známá po celé Evropě (například u Velkomoravanů). Hra je určena pro dva hráče. Počet žetonů celkem: 9 vs. 9 Parametry: Čtvercová

Více

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 CHYTRÝ FOTBAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 Chytrý fotbal Stolní logická hra inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe.

PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. KORUNA. Koruna PAŠÁK. Chcete-li zahrát tuto kartu, položte ji na stůl před sebe. PAŠÁK SUKNĚ A PODPRSENKA Sukně a podprsenka PAŠÁK KINDER VAJÍČKO Kinder vajíčko PAŠÁK KORUNA KOŠER VÍNO Koruna PAŠÁK Košer víno PAŠÁK MĚŠEC BRAMBORAČKA Měšec PAŠÁK Bramboračka PAŠÁK ACHAŠVEROŠ Achašveroš

Více

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona Idea hry Zlato elfů je rozšíření Elfenlandu a nedá se hrát samostatně. Přídavek peněz, dražby a magie dělá Elfenland mnohem taktičtější a zajímavější. Herní materiál 65 zlatých

Více

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem.

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem. Hrací plány Čína a Korea mohou být použity pouze s komponentami základní hry Vysoké napětí. Při hře s hracím plánem Čína nebo Korea zůstávají v platnosti pravidla základní hry kromě několika zde uvedených

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

The Mind. Wolfgang Warsch Pro profesionální telepaty! hvězdice vrhací hvězdice. Bílé (1-50) Červené (1-50)

The Mind. Wolfgang Warsch Pro profesionální telepaty! hvězdice vrhací hvězdice. Bílé (1-50) Červené (1-50) The Mind Wolfgang Warsch Pro profesionální telepaty! Počet hráčů: 2-4 Věk: od 8 let Herní doba: okolo 20 min. Co je na Extreme nového? Na základních pravidlech originální hry The Mind se nic nemění. V

Více

PRAVIDLA HRY. Kuraki Mura Wee Yee Chong

PRAVIDLA HRY. Kuraki Mura Wee Yee Chong PRAVIDLA HRY Kuraki Mura Wee Yee Chong Vítejte na soutěži kočičích jedlíků! Ve hře Mici Maki se snažíte sníst co nejvíce jídla a vyprovokovat své soupeře, aby se přejedli a bylo jim špatně. Kdo pozná,

Více

Materiál. 4 hodnotící karty 1 karta hracích kol 4 tužky. 100 křížů pokladů Počet hráčů: 2-4 Věk: od 8 let Herní doba: okolo 20 min.

Materiál. 4 hodnotící karty 1 karta hracích kol 4 tužky. 100 křížů pokladů Počet hráčů: 2-4 Věk: od 8 let Herní doba: okolo 20 min. Phil Walker-Harding 100 křížů - 1000 pokladů Počet hráčů: 2-4 Věk: od 8 let Herní doba: okolo 20 min. Materiál 47 map pokladů Od každé barvy (fialová, oranžová, zelená, šedá) je k dispozici vždy 12 karet

Více

česká verze - překlad: Cauly

česká verze - překlad: Cauly česká verze - překlad: Cauly OBSAH: Popis karet One Piece! 4 Herní podložka 8 Příprava hry ( PŘÍPRAVA ) 10 Podmínky vítězství 12 Vlajky 13 Stavba balíčku 13 Průběh hry 14 1. Počáteční fáze 15 2. Hlavní

Více

Zahrajeme si kopanou 1

Zahrajeme si kopanou 1 Zahrajeme si kopanou 2 3 5 6 7 8 9 0 Fotbal Stolní hra na logickém základu inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo prokáže více opravdového fotbalového

Více

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Na farmě bývají klidné noci, ale bylo tomu tak vždy? Po dlouhém dni na polích farmy, poté co jsi snědl plný talíř dobré polévky, zahrál si partičku

Více

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY Jsi jedním ze šesti postav v záchranném člunu na moři. Ty, tvůj nejbližší přítel, tvůj nepřítel a několik dalších mazaných postav. Každé kolo, budeš moci provést akci (např. veslovat, změnit místo, přepadnout

Více

ÚKOLY PRO STAVITELE HRADU

ÚKOLY PRO STAVITELE HRADU 1 V následujících listech si zahrajete na stavitele, jejichž hrad musí odolat útoků nepřítele. Budete muset najít nejlepší místo na jeho stavbu, vymyslet co nejlepší podobu, zvolit nejlepší taktiku obrany.

Více

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino Kvadromino Informace pro učitele Třída:. 6. Hráči: Materiál: šablona s. 9 Tipy Tuto hru je vhodné použít, pokud máme k dispozici určité souvislosti nebo hodnoty, které je možné vyjádřit ve čtyřech variantách.

Více

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka Prostředí: louka, hřiště Počet hráčů v družstvu: 6 20 (turnaj: 10 + 4 náhradníci) Gorka Morka Tato hra vychází z pravidel hry Russkaja lapta (Zapletal; Velká encyklopedie her 3). Na našich táborech jsme

Více

Habermaaß-hra Kočkoslon

Habermaaß-hra Kočkoslon CZ Habermaaß-hra 4930 Kočkoslon Kočkoslon Rychlá hra podporující rychlé reakce pro 2-6 hráčů, ve věku od 6 do 99 let. Autor: Roberto Fraga Technická pomoc: Dr. Sabine Kubesch, Laura Walk Ilustrace: Daniel

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

mísy na koření akční pole prostor pro karty koření 1 mlýnek na pepř

mísy na koření akční pole prostor pro karty koření 1 mlýnek na pepř Rajivský trh je největším lákadlem ve městě. Špičkoví kuchaři z celé země mezi sebou soutěží o jeho koření, vytváří nové kořenící směsi, a tedy nejnovější labužnický trend. Po smlouvání následuje zvláštní

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

1. BITVY ODDÍLŮ... 3 2. SANDBOX... 6

1. BITVY ODDÍLŮ... 3 2. SANDBOX... 6 Dodatek č.4 verze 1.1 vytvořil Gediman 2014 Void: Sci-Fantasy, jejímž autorem je Gediman, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko 1 1. BITVY

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut

Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut Od Uwe Rosenberga pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 30 minut Herní materiál 55 karet s přísadami na pizzu: 45 karet obyčejných přísad (9 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 10 karet

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B Pokyny: 1. Kategorie A řeší jen úlohy 1, 2, 3 a kategorie B jen úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

2 HRA V EXPLICITNÍM TVARU

2 HRA V EXPLICITNÍM TVARU 2 HRA V EXPLICITNÍM TVARU 59 Příklad 1 Hra Nim. Uvažujme jednoduchou hru, kdy dva hráči označme je čísly 1, 2 mají před sebou dvě hromádky, z nichž každá je tvořena dvěma fazolemi. Hráč 1 musí vzít z jedné

Více