Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS"

Transkript

1 Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum:

2 Obsah 1 Úvod Stažení a rozbalení off-line formuláře Popis prostředí klienta offline formuláře Nástrojová lišta offline formuláře Popis položek záložky Identifikační údaje Popis položek záložky Účastník Popis položek záložky Termíny Popis záložky Cíl Popis položek záložky Indikátory Popis položek záložky Parametry Popis položek záložky Finanční bilance Popis položek záložky Poznámky a komentáře Kontrola správného vyplnění formuláře Ukládání formuláře Tisk formuláře... 12

3 1 Úvod Tento dokument je průvodcem uživatele při vyplňování offline formuláře EDS. 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře Na internetové adrese klikněte na záložku Žádost o dotaci. Pro stažení off-line formuláře klikněte na soubor s názvem: Program_pro_otevreni_Vydajoveho_titulu.exe (SMVS) nebo Program_pro_otevreni_Dotacniho_titulu.exe (EDS). Po poklepání na položku se na obrazovce počítače zobrazí okno Stažení souboru upozornění zabezpečení. obrázek 1 Stažení souboru upozornění zabezpečení Vyberte volbu Uložit. Označte úložiště, kam chcete soubor uložit: Např. Plocha na Ploše poté naleznete tuto ikonu: obrázek 2 Instalační ikonka Po kliknutí na ikonu se zobrazí okno s cestou, kam se má příslušný formulář nainstalovat. obrázek 3 Cílová složka pro rozbalení Pro správnou funkci zadejte ještě dotační titul, nebo výdajový titul, který dostanete na příslušném rezortu. Např.: obrázek 4 Výdajový subtitul. Po spuštění Výdajového titulu (s koncovkou.smvs) nebo Dotačního titulu (koncovkou.eds) se zobrazí formulář pro vyplnění. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 1

4 2 Popis prostředí klienta offline formuláře Program spustíme poklepáním na soubor s dotačním titulem. Nástrojová lišta Offline formulář Manipulační ikony Stavová lišta obrázek 5 popis prostředí klienta offline formuláře 2.1 Nástrojová lišta offline formuláře Otevře, načte formulář. Uloží formulář. Vytiskne formulář. Nápověda k formuláři. Zjistí stav žádosti. Zkopíruje formulář. Ověří, zda je formulář správně vyplněn. Odešle formulář na MF. Informace o aplikaci. Otestuje spojení, pro odeslání formuláře na MF. Obrázek 6 ovládací prvky offline formuláře SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 2

5 2.2 Popis položek záložky Identifikační údaje Obrázek 7 záložka identifikační údaje Základní identifikační údaje pro katalogizaci dotace Kapitola Povinná needitovatelná položka. Úroveň výdaje Povinná needitovatelná položka. Dotační titul Povinná needitovatelná položka. Číslo žádosti Povinná needitovatelná položka. Identifikační číslo EDS Povinná needitovatelná položka. Identifikační číslo EDS se skládá z 9 míst 3+6 (kapitola+úroveň výdaje) a 4 míst. Název Tato položka je povinná. Musíte vyplnit název projektu, který zakládáte. Nejlépe vyplnit název, tak aby vystihoval záměr založení projektu. Název projektu se propisuje do hlavičky formuláře. Typ projektu Povinná needitovatelná položka (E0 Projekt na portálu EDS (seznam žádostí evidence). Kód priority Tato položka je povinná. Vyberte z rozbalovacího seznamu Kód priority projektu. Priorita správce titulu I Nepovinná editovatelná položka. Priorita správce titulu II Nepovinná editovatelná položka. Rok Tato položka je needitovatelná, načte se automaticky podle roku DB. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 3

6 Místo realizace projektu Stát Tato položka je povinná a automaticky se předvyplní stát s kódem CZ z číselníku států. Pokud místo realizace projektu není v ČR, vyberte z rozbalovacího seznamu jiný stát podle toho, kde je projekt realizován. Okres LAU Tato položka je povinná. Vyberte z rozbalovacího seznamu Okres z číselníku území. Položku Okres LAU, lze také vybrat pomocí třech teček, kde se po vyvolání této funkce zobrazí stromová struktura. Pokud je vybrán v položce Stát jiný stát než CZ, tuto položku nelze vyplnit. PSČ/Postcode Tato položka je povinná. Vyberte z rozbalovacího seznamu patřičné PSČ z číselníku PSČ a nebo napište do položky své 5místné PSČ, které v číselníku není. Pokud vyberete z rozbalovacího seznamu nějakou položku, vyplní se automaticky položka Doručovací pošta. Pokud je v položce Stát jiný stát než CZE, lze zadat jakékoliv PSČ. Obec Tato položka je povinná. Vyplňte patřičnou obec, kde je realizován projekt. Doručovací pošta Tato položka je nepovinná. Vyplňte patřičnou doručovací poštu. Pokud vyberete v položce PSČ z rozbalovacího seznamu, položka se vyplní automaticky podle číselníku PSČ. Ulice Tato položka je nepovinná. Vyplňte patřičnou Ulici podle toho, kde je projekt realizován. Č.e., č.p., č.o. Tyto položky jsou povinné. Vyplňte patřičné číslo evidenční, číslo popisné nebo číslo orientační. Liniová stavba Tato položka je defaultně nastavena na NE. Změňte tuto položku na ANO, pokud např. projekt nebude jen v místě realizace projektu. Doplňující údaje Forma poskytnutí dotace Tuto položku automaticky vyplní systém. Vypracováno Editovatelná položka, automaticky se vyplní podle data vypracování. Výchozí rok indikátoru, Cílový rok indikátoru Položka je povinná a editovatelná. Hodnota položky je automaticky načtena podle roku DB. Měna Tato položka je povinná. Vyberte měnu, ve které bude projekt financován. Hodnota je defaultně nastavena na CZK. Kurz Tato položka je povinná. Při zvolení měny CZK je položka needitovatelná, při zvolení jiné měny musíte zadat aktuální kurz měny v KČ/za 1měna. KSD Tato položka je nepovinná. Vyberte z rozbalovacího seznamu hodnotu podle toho, do jakého KSD váš projekt patří. KSD lze také vybrat pomocí třech teček, po vyvolání této funkce zobrazí stromová struktura. Dotace: Individuální Tuto položku zvolte, pokud jde o individuální projekt. Hodnota je nastavena defaultně na NE Systémová Tuto položku zvolte, pokud jde o systémovou dotaci. Hodnota je nastavena defaultně na NE. De minimis Dotace poskytnuté jednomu příjemci za dobu 3 let nesmí přesáhnout částku EUR. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 4

7 2.3 Popis položek záložky Účastník obrázek 8 záložka účastník Účastník žadatele dotace Obchodní jméno Je nepovinná editovatelná položka. Vyplňte příslušné obchodní jméno účastníka. Právní forma Povinná editovatelná položka. IČ Povinná editovatelná položka pokud nevyplníte rodné číslo a do položky stát nezadáte jiný stát než CZ. Pokud vyplníte IČ, je nutné vyplnit i obchodní jméno. Položka je kontrolována na správnost vyplnění tvaru IČ. Rodné číslo Povinná editovatelná položka pokud nevyplníte IČ nebo do státu nezadáte jiný stát než CZ. Pokud vyplníte rodné číslo, musíte vyplnit i položky jméno a příjmení. Položka je kontrolována na správnost vyplnění tvaru rodného čísla. Příjmení Nepovinná editovatelná položka pokud nevyplníte rodné číslo. Doplňte příjmení účastníka. Jméno Nepovinná editovatelná položka pokud nevyplníte rodné číslo. Doplňte jméno účastníka. Titul před Nepovinná editovatelná položka, vyplňte titul před jménem. Titul za Nepovinná editovatelná položka, vyplňte titul za jménem. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 5

8 Zahraniční účastník Povinná editovatelná položka, pokud do položky stát zadáte jinou hodnotu než CZ, znepřístupní se poté IČ, DIČ a rodné číslo. Adresa Ulice Nepovinná editovatelná položka, vyplňte patřičnou ulici účastníka. Č.e., č.p., č.o. Tyto položky jsou povinné. Vyplňte patřičné číslo evidenční, číslo popisné nebo číslo orientační. PSČ/Postcode Povinná editovatelná položka, vyberte z rozbalovacího seznamu patřičné PSČ z číselníku PSČ nebo napište do položky požadované 5místné PSČ, které v číselníku není. Pokud vyberete z rozbalovacího seznamu nějakou položku, vyplní se vám automaticky položka Obec. Pokud je v položce Stát jiný stát než CZ, lze zadat jakékoliv PSČ. Obec Povinná editovatelná položka, vyplňte patřičnou obec účastníka pokud zadáte PSČ vyplní se vám automaticky Obec podle číselníku PSČ. Okres LAU Povinná editovatelná položka, vyberte z rozbalovacího seznamu Okres z číselníku území. Položku Okres LAU, lze také vybrat pomocí třech teček, po vyvolání této funkce se zobrazí stromová struktura. Pokud je vybrán v položce Stát jiný stát než CZ, tuto položku nelze vyplnit. Doručovací pošta Nepovinná editovatelná položka, vyplňte patřičnou doručovací poštu. Stát Povinná editovatelná položka, automaticky se předvyplní stát s kódem CZ z číselníku států. Pokud účastník není v ČR, vyberte z rozbalovacího seznamu jiný stát. Pokud vyberete jiný stát než CZ, musíte vyplnit položku zahraniční účastník, a znepřístupní se vám položky IČ, Rodné číslo a DIČ. Kontaktní osoba Kontaktní osoba Povinná editovatelná položka, vyplňte jméno a příjmení kontaktní osoby. Telefon Povinná editovatelná položka, vyplňte telefonní číslo kontaktní osoby pokud ho má. Pokud ne, vyplňte např.: nemá nebo 0. Fax Nepovinná editovatelná položka, doplňte faxové číslo kontaktní osoby. Povinná editovatelná položka, vyplňte kontaktní osoby pokud ho má. Pokud ne vyplňte Statutární zástupce Statutární zástupce Povinná editovatelná položka, vyplňte jméno příjmení statutárního zástupce. Funkce Nepovinná editovatelná položka, vyplňte funkci statutárního zástupce. Telefon Povinná editovatelná položka, vyplňte telefonní číslo statutárního zástupce, pokud ho má. Pokud ne vyplňte např.: nemá nebo 0. Fax Nepovinná editovatelná položka, doplňte faxové číslo kontaktní osoby. Povinná editovatelná položka, vyplňte kontaktní osoby pokud ho má. Pokud ne vyplňte SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 6

9 Bankovní spojení Bankovní účet Nepovinná editovatelná položka, pokud vyplníte číslo účtu, musíte vyplnit i kód banky a naopak pokud vyplníte kód banky, musíte vyplnit i číslo účtu. Když vyplníte číslo účtu a kód banky, není možné vyplnit položky IBAN pro dotace EU a SWIFT kód pro dotace EU a tyto položky se znepřístupní. Položka Bankovní účet má kontrolu na správnost vyplnění bankovního účtu, a pokud ho špatně zadáte, nelze uložit projekt. IBAN pro dotace EU Nepovinná editovatelná položka, pokud vyplníte tuto položku, musíte vyplnit i položku SWIFT kód pro dotace EU a znepřístupní se položka Bankovní účet. SWIFT kód pro dotace EU Nepovinná editovatelná položka, pokud vyplníte tuto položku, musíte vyplnit i položku IBAN pro dotace EU a znepřístupní se položka Bankovní účet. 2.4 Popis položek záložky Termíny Do této záložky se vkládají záznamy o časovém plnění cíle, na který je požadována dotace ze státního rozpočtu. Žadatel doplní jednotlivé časové etapy realizace cíle z číselníku a k nim datum zahájení a ukončení. obrázek 9 záložka termíny Kód řádku Povinná položka. Vyberte z rozbalovacího seznamu kód řádku. Termín zahájení Povinná položka. Vyplňte termín, kdy byla určitá hodnota harmonogramu zahájena. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 7

10 Závaznost zahájení Automaticky vyplněna na hodnotu orientační. Vyplňte hodnotu podle toho, o jakou závaznost termínu zahájení se jedná. Termín ukončení Povinná položka. Vyplňte termín, kdy byla určitá hodnota harmonogramu ukončena. Závaznost ukončení Automaticky vyplněna na hodnotu MAX. Vyplňte hodnotu podle toho, o jakou závaznost termínu ukončení se jedná. 2.5 Popis záložky Cíl Do této záložky se píší záměry o realizaci projektu, na který je požadována dotace ze SR. 2.6 Popis položek záložky Indikátory Do této záložky se vkládají záznamy popisující, jaké indikátory budou změněny z plánovaných finančních prostředků. Žadatel doplní název realizovaného indikátoru (tzv. měřitelného cíle), měrnou jednotku, výchozí jednotku a cílovou hodnotu. Podle těchto hodnot bude provedena následná kontrola realizace schválených indikátorů projektu, který je zakládán. Př. indikátorů: Měřitelným cílem projektu je např. zvýšení průjezdnosti dálnice, snížení emisí z lokálních topenišť, udržení dostupnosti vodních zdrojů v dané oblasti atd. obrázek 10 záložka Indikátory Kód řádku Hodnota položky se automaticky generuje postupně od hodnoty 1 až po počet založených indikátorů. Název Indikátorů Povinná položka. Vyplňte název realizovaného indikátoru (tzv. měřitelného cíle) Typ Indikátorů Automaticky vyplněna hodnota podle toho, jestli se vyplňují Indikátory EDS nebo SMVS. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 8

11 Měrná jednotka Povinná položka. Vyplňte, v jakých jednotkách bude Indikátor realizován. Zdroj Automaticky vyplněna hodnota podle toho, jestli se vyplňují Indikátory EDS nebo SMVS. Výchozí hodnota Povinná položka. Automaticky vyplněna na 0,00. Vyplňte výchozí hodnotu Indikátoru. Cílová hodnota Povinná položka. Automaticky vyplněna na 0,00. Vyplňte cílovou hodnotu Indikátoru. Datum cílové hodnoty Povinná položka. Vyplňte datum cílové hodnoty indikátorů, do kdy se má splnit. 2.7 Popis položek záložky Parametry Do této záložky se vkládají záznamy popisující, jaké parametry budou změněny z plánovaných finančních prostředků pro dosažení měřitelného cíle (tzv. Indikátoru). Žadatel doplní název realizovaného parametru, měrnou jednotku, a hodnotu. Podle těchto hodnot bude provedena následná kontrola realizace schválených parametrů projektu. Příkladem mohou být: k indikátoru zvýšení průjezdnosti bude vybudováno x m2 silnice, osazeno x ks dopravního značení, k indikátoru snížení emisí bude přestavěno x typů kotelen, k indikátoru udržení dostupnosti vodních zdrojů bude opraveno a znovu vystrojeno x vodních zdrojů. obrázek 11 okno EDS záložka Parametry Kód řádku Hodnota položky se automaticky generuje postupně od hodnoty 1 až po počet založených parametrů. Název parametru Povinná položka. Vyplňte název realizovaného parametru. Měrná jednotka Povinná položka. Vyplňte, v jakých jednotkách bude Parametr realizován. Hodnota Povinná hodnota. Vyplňte hodnotu parametru. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 9

12 Závaznost Vyberte z rozbalovacího seznamu hodnotu závaznosti. Závaznost se vyplňuje vzhledem k položce Hodnota. Podle hodnoty závaznosti se dají vyplnit položky MIN a MAX. Hodnoty MIN a MAX lze vyplnitjen tehdy, je-li zvolena Závaznost interval. 2.8 Popis položek záložky Finanční bilance Do této záložky se vkládají záznamy popisující, jaké finanční potřeby a zdroje plánuje žadatel pro realizaci cíle, na který je požadována dotace ze státního rozpočtu. Žadatel doplní jednotlivé finanční etapy (kódy řádku) realizace cíle z číselníku a k nim jednotlivé plánované částky v milionech korun s rozpisem na jednotlivé roky realizace. V záložce finanční bilance se dá vyplnit jak neinvestiční tak i investiční bilance. Pro editaci Investiční nebo Neinvestiční bilance použijte tlačítko Přidat. Tímto tlačítkem přidáváte řádky bilance. Tlačítkem Přidat rok přidáte rok do Investiční nebo Neinvestiční bilance. Tlačítkem Smazat smažete celý řádek v bilanci. obrázek 12- záložka Finanční bilance Pořadí Hodnota položky se automaticky generuje postupně od hodnoty 1 až po počet založených řádků bilance. Kód řádku Povinná položka. Vyberte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud přidáte v bilanci (Investiční, Neinvestiční) potřebový řádek, musíte vybrat i zdrojový řádek a plánované částky navzájem vybilancovat. Návrh 200x Vyplňte sloupec návrhu patřičného roku. Sloupce 200x,2010 Tyto sloupce jsou plány na další roky. Celkem Needitovatelná položka, součet položek R -n, R-2, R-1, Řídící dokumentace R, SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 10

13 R +1, R +2, R+3, R +n... SVSR Do tohoto sloupce se vyplní automaticky hodnota A, Pokud je v položce Kód řádku zadaná hodnota, která má v Číselníku kódů bilance u položky Charakter řádku hodnotu Zdroj a také u položky Stanovení výdajů státního rozpočtu hodnotu Ano. 2.9 Popis položek záložky Poznámky a komentáře V této záložce jsou poznámky k projektu. obrázek 13 okno EDS záložka Poznámky a komentáře Poznámky a komentáře správce kapitoly Pokyny od Správce titulu pro vyplnění offline formuláře Poznámky a komentáře správce titulu Pokyny od Správce titulu pro vyplnění offline formuláře Osobní poznámky a komentáře Doplňte osobní poznámky a komentáře. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 11

14 3 Kontrola správného vyplnění formuláře Funkci Zkontrolovat formulář spustíte ikonou na nástrojové liště. Pomocí této funkce bude provedena celková kontrola vyplněných dat na formuláři. Je-li na formuláři detekována chyba, systém na ni upozorní. obrázek 14 varovné okno při kontrole formuláře Pokud bude dokončena kontrola formuláře a aplikace zjistí, že všechny požadované položky jsou správně vyplněné, budete upozorněni následujícím oknem. obrázek 15 okno při správném zkontrolování formuláře 4 Ukládání formuláře Pomocí ikony na nástrojové liště, lze formulář uložit na disk pro pozdější, prohlížení, editaci či tisk. Před uložením offline formuláře, proběhne kontrola správnosti vyplnění formuláře. 5 Tisk formuláře Formulář vytisknete pomocí ikony prvky:.v tisku formuláře naleznete tyto ovládací obrázek 16 ovládací prvky sestavy 01. Vyvolá okno tisku. 02. Vyexportuje sestavu do *.GIF, *.JPG, *.BMP, *.Emf, *.PDF, *.HTML, *.CSV a *.TXT. 03. Zobrazí obsah dokumentace. 04. Najde na sestavě hledaný výraz. SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 12

15 05. Stiskem levého tlačítka posune sestavu. 06. Stiskem levého tlačítka myši libovolně zvětšuje a zmenšuje sestavu. 07. Zvětší sestavu. 08. Zmenší sestavu. 09. Přiblíží výběr. 10. Přizpůsobí velikost stránky velikosti okna. 11. Přizpůsobí šířku stránky šířce okna. 12. Zobrazí sestavu na 100%. 13. Zobrazí jednu stránku na okno. 14. Zobrazí sled stránek na okno. 15. Přejde na první stranu. 16. Přejde na předchozí stranu. 17. Přejde na následující stranu. 18. Přejde na poslední stranu. 19. Přejde zpět. 20. Přejde vpřed. obrázek 17 tisk formuláře SYSCOM Software, spol. s r. o. Stránka 13

Online formulář Příručka pro školení

Online formulář Příručka pro školení Datum: 6. 5. 2016 Dokumentace skutečného provedení EDS SMVS Online formulář Příručka pro školení Uživatelská dokumentace Datum předání: 1. 7. 2016 EZI: EDS/UD 10/3 Zpracovala: Bc. Markéta Kosařová, Mgr.

Více

Online formulář Příručka pro školení

Online formulář Příručka pro školení Datum: 15. 9. 2016 Dokumentace skutečného provedení EDS SMVS Online formulář Příručka pro školení Uživatelská dokumentace Datum předání: 15. 9. 2016 EZI: EDS/UD 10/3 Zpracovaly: Bc. Markéta Kosařová Mgr.

Více

PROGRAMOVÁ DOKUMENTACE

PROGRAMOVÁ DOKUMENTACE SYSTÉM EDS SMVS PROGRAMOVÁ DOKUMENTACE Dokumentace systému EDS SMVS Předáno dne: 10. 6. 2010 Dokumentace systému EDS SMVS Příručka pro školení EDS a SMVS Datum předání: 10. 6. 2010 EZI: ES/UD/1/4 Zpracovala:

Více

SYSTÉM EDS SMVS PŘÍRUČKA EDS A SMVS. Dokumentace systému EDS SMVS

SYSTÉM EDS SMVS PŘÍRUČKA EDS A SMVS. Dokumentace systému EDS SMVS SYSTÉM EDS SMVS PŘÍRUČKA EDS A SMVS Dokumentace systému EDS SMVS Předáno dne: 10. 9. 2010 Dokumentace systému EDS SMVS Příručka pro školení EDS a SMVS Datum předání: 10. 9. 2010 EZI: ES/UD/1/4 Zpracovali:

Více

EDS SMVS - Online formulář

EDS SMVS - Online formulář ÚVOD Registrace EDS SMVS - Online formulář Příručka pro žadatele o dotaci Zpracovala: Bc. Markéta Kosařová, Mgr. Anna Rubešová Grafická úprava: Alena Davidová Pro tvorbu dokumentu byl použit textový editor

Více

Dokumentace programu. Dokumentace skutečného provedení EDS SMVS. Uživatelská dokumentace. Datum předání: EZI: EDS/UD 16/1

Dokumentace programu. Dokumentace skutečného provedení EDS SMVS. Uživatelská dokumentace. Datum předání: EZI: EDS/UD 16/1 Datum: 9. 5. 2016 Dokumentace skutečného provedení EDS SMVS Dokumentace programu Uživatelská dokumentace Datum předání: 1. 7. 2016 EZI: EDS/UD 16/1 Zpracovala: Bc. Markéta Kosařová Jana Rokosová Grafická

Více

Dokumentace programu. Dokumentace skutečného provedení EDS SMVS. Uživatelská dokumentace. Datum předání: EZI: EDS/UD 16/2

Dokumentace programu. Dokumentace skutečného provedení EDS SMVS. Uživatelská dokumentace. Datum předání: EZI: EDS/UD 16/2 Datum: 17. 6. 2016 Dokumentace skutečného provedení EDS SMVS Dokumentace programu Uživatelská dokumentace Datum předání: 1. 7. 2016 EZI: EDS/UD 16/2 Zpracovala: Bc. Markéta Kosařová Jana Rokosová Grafická

Více

PŘÍLOHA Č. 3 B. Návod na vyplnění formuláře SMVS. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 16

PŘÍLOHA Č. 3 B. Návod na vyplnění formuláře SMVS. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 16 PŘÍLOHA Č. 3 B Návod na vyplnění formuláře SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 16 Vyplnění formuláře SMVS přes zkušební databázi Instalace systému SMVS o soubory pro instalaci

Více

SYSTÉM EDS SMVS. Dokumentace systému

SYSTÉM EDS SMVS. Dokumentace systému SYSTÉM EDS SMVS Dokumentace systému Datum: 29. 07. 2014 Dokumentace systému EDS a SMVS Datum předání: 29. 07. 2014 EZI: ES UD 2/10 Zpracovaly: Veronika Pecková, Lucie Pospíšilová, Eva Pernicová Grafická

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 712 Cestovní ruch pro všechny Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu daného

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. bytů

Ministerstvo pro místní rozvoj. bytů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51400 Podpora výstavby podporovaných bytů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo

Více

Offline formulář a jeho vyplnění

Offline formulář a jeho vyplnění Systém EDS Offline formulář a jeho vyplnění uživatelská dokumentace Datum: 08. 1. 2016 Dokumentace skutečného provedení EDS SMVS Offline formulář a jeho vyplnění Datum předání: 19. 1. 2016 EZI: EDS/UD

Více

Příloha Č. 3 b) NÁVOD NA VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE EDS. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 5

Příloha Č. 3 b) NÁVOD NA VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE EDS. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 5 Příloha Č. 3 b) NÁVOD NA VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 5 1. Formulář S 09 110: Základní identifikační údaje pro kategorizaci akce (projektu) - kapitola:

Více

Elektronický formulář

Elektronický formulář Elektronický formulář a postup při jeho podání ÚVOD... 2 INSTALACE PROGRAMU... 2 Požadavky na vybavení... 2 Instalace programu... 2 POSTUP PŘI PRÁCI S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI... 3 Ukládání formuláře...

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51200 Regenerace panelových sídlišť

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51200 Regenerace panelových sídlišť Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51200 Regenerace panelových sídlišť Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 (výzva č. 40 ITS ve městech projekty v rámci ITI a IPRÚ verze 1 9. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní příručku Uživatelská

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Žádost Benefit. Žádost Benefit MPSV, září 2005

Žádost Benefit. Žádost Benefit MPSV, září 2005 Žádost Benefit Žádost Benefit MPSV, září 2005 Instalace 4 kroky: 1) Stáhněte žádost (instalační soubor) z určeného místa na internetu na disk C:/. 2) Klikněte na žádost (instalační soubor) a postupujte

Více

Návod na vyplnění elektronického formuláře

Návod na vyplnění elektronického formuláře Návod na vyplnění elektronického formuláře Při vyplňování žádost prosím vyplňujte a zaškrtávejte všechna žlutá nebo červená pole. Žadatel základní údaje Název právnické osoby: uvede se správný název Právní

Více

Nový informační systém programového financování - původně ISPROFIN, nyní EDS/SMVS

Nový informační systém programového financování - původně ISPROFIN, nyní EDS/SMVS Nový informační systém programového financování - původně ISPROFIN, nyní EDS/SMVS Evidenční Dotační systém (EDS) platí pro všechny žadatele s výjimkou OSS a PO OSS Správa majetku ve Vlastnictví Státu (SMVS)

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Aplikace Moje DPD Přidání bankovního účtu pro odplacení dobírkové částky

Aplikace Moje DPD Přidání bankovního účtu pro odplacení dobírkové částky Aplikace Moje DPD Přidání bankovního účtu pro odplacení dobírkové částky Přidání bankovního účtu v aplikaci Moje DPD Pokud používáte aplikaci Moje DPD (dále jen aplikaci) jako neregistrovaný zákazník a

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06300 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51400 Podpora výstavby podporovaných bytů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034 (výzva č. 34 Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy zvýšení bezpečnosti plavby) verze 1 24. 8. 2017 Níže uvedené informace

Více

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit7 Czech POINT kontaktní místa Příručka Benefit7 Czech POINT kontaktní místo 1 z 16 1) Registrace / Přihlášení Žádost o udělení dotace

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06200 Regenerace sídlišť Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce A1 - KMAS/KMAS ČR 1. Registrační číslo žádosti žadatel. 2. Datum přijetí žádosti

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 (výzva č. 10 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy) verze 1 7. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Postup při vyplňování žádosti o dotaci

Postup při vyplňování žádosti o dotaci Postup při vyplňování žádosti o dotaci 1. Registrace na webových stránkách http://dotace.mdcr.cz/ Žadatel vyplní v části Registrace svůj e-mail, na který obdrží unikátní heslo: Pro přihlášení do aplikace

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028 (výzva č. 28 železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu) verze 1-17.7.2017 Níže uvedené informace doplňují základní příručku

Více

MANUÁL - PODÁNÍ ŽÁDOSTI O REGISTRACI V SYSTÉMU edotace

MANUÁL - PODÁNÍ ŽÁDOSTI O REGISTRACI V SYSTÉMU edotace MANUÁL - PODÁNÍ ŽÁDOSTI O REGISTRACI V SYSTÉMU edotace verze 2016 Žádostí o registraci v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích 2014-2020 se rozumí žádost vyplněná v aplikaci edotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_18_066

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_18_066 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_18_066 (výzva č. 66 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy) verze 1 4. 9. 2018 Níže uvedené informace doplňují základní

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou Podprogram 117D16200 Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

MANUÁL - PODÁNÍ OHLÁŠENÍ V SYSTÉMU edotace

MANUÁL - PODÁNÍ OHLÁŠENÍ V SYSTÉMU edotace MANUÁL - PODÁNÍ OHLÁŠENÍ V SYSTÉMU edotace verze 2017 Ohlášením v rámci dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ se rozumí žádost vyplněná v aplikaci edotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

BENEFIT7 nová žádost

BENEFIT7 nová žádost Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionáln lní rozvoj ČR Pardubice 22.4.2010 BENEFIT7 nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny pro vyplnění elektronické projektové

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 OBSAH: Konto žádostí... 3 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO

PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO Jak získat uživatelské jméno a heslo: V současné době zřizuje uživatelské účty do aplikace zástupce dodavatele informačního systému

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Systém EDS/SMVS. Uživatelská příručka DotInfo

Systém EDS/SMVS. Uživatelská příručka DotInfo Systém EDS/SMVS Uživatelská příručka DotInfo Datum: 28. 2. 2014 Dokumentace EDS/SMVS Uživatelská příručka DotInfo Datum předání: 28. 2. 2014 EZI: ES UD 7/3 Zpracovali: Bc. Veronika Pecková Bc. Eva Pernicová

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 12. 7. 2019 Verze: 2.1 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Metodika pro vyplnění elektronické žádosti k podprogramu 117D51200 Regenerace panelových sídlišť MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor politiky bydlení Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram

Více

Návod na stažení a vyplnění formuláře z aplikace EDS

Návod na stažení a vyplnění formuláře z aplikace EDS MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Návod na stažení a vyplnění formuláře z aplikace EDS Program 115270 Likvidace škod po živelních pohromách 7. června 2011 1 Obsah Instalace programu pro formulář EDS...

Více

PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU V APLIKACI BENEFIT7. Příloha č. 6 Příručky pro příjemce

PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU V APLIKACI BENEFIT7. Příloha č. 6 Příručky pro příjemce PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU V APLIKACI BENEFIT7 v2 28. března 2017 Vyplnění a podání Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu Monitorovací

Více

Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí dotace

Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí dotace Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí dotace Tento návod slouží pro správné vyplnění formuláře žádosti o poskytnutí dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje. Nejdříve je nutné získat

Více

Lucie Pospíšilová a kolektiv pracovníků SSW

Lucie Pospíšilová a kolektiv pracovníků SSW 2014 Lucie Pospíšilová a kolektiv pracovníků SSW Programové financování bude rozděleno na dvě samostatné části Správa majetku ve vlastnictví státu SMVS / ISPROFIN Evidenční dotační systém EDS / ISPROFIN

Více

PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16

PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16 PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16 OBSAH: Konto žádostí... 3 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech

Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech MultiCash Classic - verze 3.01 Číslo příkazu: Číslo příkazu ponechte tak,

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Návodka/pomůcka pro podání žádosti o podporu ve Výzvě II programu Nemovitosti

Návodka/pomůcka pro podání žádosti o podporu ve Výzvě II programu Nemovitosti Návodka/pomůcka pro podání žádosti o podporu ve Výzvě II programu Nemovitosti V horní liště použijte tlačítko A postupně klikněte na a Na úvodní záložce vyplňte dle skutečnosti žlutě podbarvená pole a

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Fond Mobility v aplikaci Interní soutěže

Fond Mobility v aplikaci Interní soutěže Fond Mobility v aplikaci Interní soutěže Manuál žadatele Zpracoval: Bc. Miroslava Pešová Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Dne: 3. 3. 2017 Obsah 1 Úvod 2 Přihlášení do aplikace 3 Žádost a) Studium

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu. pro rok 2016

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu. pro rok 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor. nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 Žádost o poskytnutí dotace z Fondu. pro rok 2016 Žadatel Titul Jméno* Příjmení* Datum narození* IČO (platí pro podnikající fyzické

Více

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ 1 Systém MS2014+ Slouží pro podání a správu celého projektu a komunikaci jak s MAS, tak se ŘO IROP (monitorovací zprávy, žádosti o platbu, žádosti o změnu

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti pro rok 2016 PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti pro rok 2016 PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu výzvy pro podávání žádostí umístěného na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

RISPF webový portál žádosti

RISPF webový portál žádosti Datum: 1. 2. 2017 RISPF webový portál žádosti uživatelská dokumentace Datum předání:25. 7. 2019 Tento dokument nesmí být rozmnožován po částech, ani jako celek, ani převáděn do jakékoli jiné formy, ať

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Změny ve verzi 1.216

Změny ve verzi 1.216 Změny ve verzi 1.216 Obsah Obecné Účetnictví zjištění adresy obchodního partnera z databáze ARES přímo z internetu (on-line)na základě IČ nebo částečného názvu firmy Stahování denních kurzů ze serveru

Více

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler

Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Jak vyplnit daňové přiznání v Software602 Form Filler Software602, 2011 http://www.602.cz http://www.bezpapiru.cz http://secustamp.com Obsah Obsah Úvod... 3 Práce s formulářem...3 Nástrojová lišta...4

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí podpory

Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí podpory Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí podpory Tento návod slouží pro správné vyplnění formuláře žádosti o poskytnutí podpory pro podprogram (PF02-09DT1-3) na podporu obnovy venkova Dotační

Více

Nejčastější kladené dotazy

Nejčastější kladené dotazy Nejčastější kladené dotazy Než začnete vyplňovat žádost o dotace prostřednictvím jednotného inteligentního formuláře, je vhodné si přečíst návod. Přesto se může stát, že v něm nenajdete všechno. V takovém

Více

Žádost o poskytnutí dotace z Ekofondu pro rok 2018

Žádost o poskytnutí dotace z Ekofondu pro rok 2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor ekologie a veřejného prostoru nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 Žádost o poskytnutí dotace z Ekofondu pro rok 2018 Žadatel Titul Jméno* Příjmení* Datum narození* Datová

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Představení portálu ISKP14+

Představení portálu ISKP14+ OP PMP 2014-2020 Specifický cíl I výzva 30_16_003 Představení portálu ISKP14+ Ing. Janka Kopečná administrátorka monitorovacího sytému OP Zaměstnanost Footer Text 1 Přihlášení, podpora, příručky, výzvy

Více

Postup pro vyplnění Zprávy o udržitelnosti projektu v IS KP

Postup pro vyplnění Zprávy o udržitelnosti projektu v IS KP Postup pro vyplnění Zprávy o udržitelnosti projektu v IS KP Obsah 1. Harmonogram Zpráv... 3 2. Postup vyplnění zprávy o udržitelnosti projektu... 3 2.1. Záložka Informace o zprávě... 3 2.2. Záložka Plnění

Více

Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí dotace

Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí dotace Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí dotace Tento návod slouží pro správné vyplnění formuláře žádosti o poskytnutí dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje. Nejdříve je nutné získat

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM, v.v.i. Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i. a jejich výstupů. Dokumentace evidence

HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM, v.v.i. Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i. a jejich výstupů. Dokumentace evidence HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM, v.v.i. Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i. a jejich výstupů Dokumentace evidence verze: 3.0 únor 2014 OBSAH 1. Úvod 4 2. Postup sběru a ukládání dat 5

Více