5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-"

Transkript

1 PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč ,- 2) FAP projektová dokumentace výrobní haly smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč.,- 3) VBÚ zaplacena záloha na výstavbu výrobní haly smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 4) VÚÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč ,- 5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč.,- 6) VÚD zúčtování zálohy na výstavbu... Kč ,- 7) VBÚ úhrada úroků z dlouhodobého úvěru... Kč ,- - úhrada faktury za projektovou dokumentaci... Kč...,- - úhrada doplatku faktury za stavební práce... Kč...,- 8) VÚD kolaudace výrobní haly... Kč.,- 9) FAP nákup hoblovačky z Rakouska za EUR 24,95 Kč/EUR... Kč.,- 10) VÚD nárok na odpočet + daňový závazek - DPH 19 %... Kč.,- 11) VPD doprava hoblovačky smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč.,- 12) VPFA montáž hoblovačky vlastními zaměstnanci... Kč 3 000,- 13) FAP zaškolení obsluhy hoblovačky smluvní cena... Kč 6 500,- - DPH 19 %... Kč...,- 14) VÚD uvedení hoblovačky do užívání... Kč.,- 15) FAP pořízení ekonomického softwaru smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč.,- 16) VPD instalace softwaru od neplátce DPH... Kč 7 500,- 17) VÚD uvedení softwaru do užívání... Kč.,- 18) VBÚ úhrada FAP za hoblovačku kurz 24,90 Kč/EUR... Kč...,- 19) VÚD účetní odpisy výrobní hala roční odpis 1/30 vstupní ceny... Kč.,- - hoblovačka roční odpis 1/5 vstupní ceny... Kč.,- - software 1/3 vstupní ceny... Kč.,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte účetní operace do deníku. 2) Zjistěte zůstatkovou cenu nově pořízeného dlouhodobého majetku na konci účetního období. ŘEŠENÍ: Zůstatková cena

2 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 1 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhod. úvěru ) FAP projektová dokumentace haly - smluvní cena projektová dokumentace haly - DPH 19 % / ) VBÚ zaplacena záloha na výstavbu - smluvní cena zaplacena záloha na výstavbu - DPH 19 % / ) VÚÚ převod peněz z poskytnutého dlouhod. úvěru ) FAP stavební práce na hale - smluvní cena stavební práce na hale - DPH 19 % / ) VÚD zúčtování zálohy na stavební práce - sml. cena zúčtování zálohy na stavební práce - DPH 19 % /110 úhrada úroků z dlouhodobého úvěru ) VBÚ úhrada faktury za projektovou dokumentaci úhrada doplatku za stavební práce ) VÚD kolaudace výrobní haly ) FAP nákup hoblovačky z Rakouska EUR ) VÚD nárok na odpočet a daňový závazek DPH / /120 11) VPD doprava hoblovačky - smluvní cena doprava hoblovačky - DPH 19 % / ) VPFA montáž hoblovačky vlastními zaměstnanci ) FAP zaškolení obsluhy hoblovačky - smluvní cena zaškolení obsluhy hoblovačky - DPH 19 % / ) VÚD uvedení hoblovačky do užívání ) FAP pořízení ekonomického softwaru - smluvní cena pořízení ekonomického softwaru - DPH 19 % / ) VPD instalace softwaru od neplátce DPH ) VÚD uvedení softwaru do užívání ) VBÚ úhrada faktury za hoblovačku a) VÚD kurzový zisk účetní odpisy - výrobní hala ) VÚD účetní odpisy - hoblovačka účetní odpisy - software

3 Zůstatková cena Druh majetku Vstupní cena Oprávky Zůstatková cena Výrobní hala Hoblovačka Software PŘÍKLAD Č. 2 Akciová společnost PEKO zabývající se výrobou pečiva pořídila v roce 200x následující majetek: 1) nákladní automobil v hodnotě Kč, den pořízení 15 duben 200x, (OS 2) 2) plynovou pec sloužící k výrobě chleba v hodnotě Kč,(OS 3) den pořízení 20. srpen 200x. ÚKOL: 1) Vypočítejte daňové odpisy, a to jak rovnoměrné tak zrychlené odpisy. 2) Vypočítejte účetní odpisy lineární s přesností na měsíce (doba užívání dle doby odepisování podle zákona o daních z příjmů). 3) Vypočítejte účetní odpisy výkonové, jestliže víte, že výkonnost daných druhů majetku je následující: Nákladní automobil Rok 200x 200x+1 200x+2 200x+3 200x+4 200x+5 Výkonnost v tkm Plynová pec Rok 200x 200x+1 200x+2 200x+3 200x+4 200x+5 Výkonnost v ks Rok 200x+6 200x+7 200x+8 200x+9 200x+10 Výkonnost v ks ) Vypočítejte daňové odpisy, a to jak rovnoměrné tak zrychlené odpisy, jestliže v roce 200x+3 došlo k vybavení nákladního automobilu bezpečnostním zařízením v hodnotě Kč. ŘEŠENÍ: Daňové odpisy rovnoměrné Daňové odpisy zrychlené Účetní odpisy lineární Účetní odpisy výkonové Daňové odpisy nákladního automobilu v případě technického zhodnocení

4 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 2 Daňové odpisy rovnoměrné Nákladní automobil ROx = *11/100 = ROx+1 = *22,25/100 = ROx+2 = *22,25/100 = ROx+3 = *22,25/100 = ROx+4 = *22,25/100 = Odpisy celkem Plynová pec ROx = *5,5/100 = ROx+1 = *10,5/100 = ROx+2 až 9 = *10,5/100 = Odpisy celkem Daňové odpisy zrychlené Nákladní automobil ZC ROx = /5 = ROx+1 = 2* /(6-1) = ROx+2 = 2* /(6-2) = ROx+3 = 2*600000/(6-3) = ROx+4 = 2*200000/(6-4) = Odpisy celkem Plynová pec ZC ROx = /10 = ROx+1 = 2* /(11-1) = ROx+2 = 2* /(11-2) = ROx+3 = 2* /(11-3) = ROx+4 = 2*777000/(11-4) = ROx+5 = 2*555000/(11-5) = ROx+6 = 2*370000/(11-6) = ROx+7 = 2*222000/(11-7) = ROx+8 = 2*111000/(11-8) = ROx+9 = 2*37000/(11-9) = Odpisy celkem

5 Účetní odpisy lineární Nákladní automobil ROx = /60*8 = ROx+1 až 4 = /60*12 = ROx+5 = /60*4 = Odpisy celkem Plynová pec ROx = /120*4 = ROx+1 až 9 = /120*12 = ROx+10 = /120*8 = Odpisy celkem Účetní odpisy výkonové Nákladní automobil ROx = /931000* = ROx+1 = /931000* = ROx+2 = /931000* = ROx+3 = /931000* = ROx+4 = /931000* = ROx+5 = /931000*43000 = Odpisy celkem Plynová pec ROx = / * = ROx+1 = / * = ROx+2 = / * = ROx+3 = / * = ROx+4 = / * = ROx+5 = / * = ROx+6 = / * = ROx+7 = / * = ROx+8 = / * = ROx+9 = / * = ROx+10 = / * = Odpisy celkem

6 Daňové odpisy nákladního automobilu v případě technického zhodnocení Rovnoměrné ROx = *11/100 = ROx+1 = *22,25/100 = ROx+2 = *22,25/100 = ROx+3 = *20/100 = ROx+4 = *20/100 = ROx+5 = * *500000= Odpisy celkem Zrychlené ZC Zvýšená ZC ROx = /5 = ROx+1 = 2* /(6-1) = ROx+2 = 2* /(6-2) = ROx+3 = 2*850000/5 = ROx+4 = 2*510000/(5-1) = ROx+5 = 2*255000/(5-2) = ROx+6 = 2*85000/(5-3) = Odpisy celkem

7 PŘÍKLAD Č. 3 Akciová společnost STAVO, plátce DPH, podnikající ve stavebnictví má k x v evidenci následující dlouhodobý majetek: Druh majetku Vstupní cena Oprávky Budova let 20 let Počítač roky 1 rok Software roky 2 roky Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: 1) FAP projektová dokumentace rekonstrukce smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 2) VÚD oznámení o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukci. Kč ,- 3) FAP modernizace počítače nákup základní desky... Kč 3 000,- - grafické karty... Kč 4 000,- - procesoru... Kč 4 500,- - síťové karty... Kč 1 000,- - DPH 19 %... Kč...,- 4) VPD instalace nakoupených součástí počítače od neplátce DPH... Kč 1 200,- 5) VPFA stavební práce provedli vlastní zaměstnanci... Kč ,- 6) FAP nákup modernější verze grafického softwaru smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 7) VÚD kolaudace rekonstruované budovy... Kč...,- 8) VPD instalace grafického softwaru neplátcem DPH... Kč 1 000,- 9) VÚD uvedení grafického softwaru do užívání... Kč...,- 10) VBÚ dotace připsána na běžný účet... Kč.,- 11) FAV prodej počítače smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč.,- 12) VÚD vyřazení počítače řádný účetní odpis (9 měsíců)... Kč.,- - dodatečný odpis zůstatkové ceny... Kč.,- - účetní vyřazení počítače... Kč.,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte účetní operace do deníku. 2) Zaúčtujte dané účetní operace do hlavní knihy, a to včetně otevření a uzavření účtů a zjištění výsledku hospodaření. Dopočítejte výši základního kapitálu, jestliže je PS na účtu Pokladna Kč 5 000,- 3) Vypočítejte účetní odpisy budovy, jestliže původní doba použitelnosti (30 let) se v důsledku provedené rekonstrukce prodloužila o 10 let. Použijte údaje uvedené v tabulce v zadání příkladu. ŘEŠENÍ: Hlavní kniha Účetní odpisy Zůstatková cena k x Doba odepisování Doposud odepisováno

8 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 3 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1) FAP projektová dokumentace - smluvní cena projektová dokumentace - DPH 19 % / ) VÚD oznámení o poskytnutí dotace modernizace počítače - základní deska modernizace počítače - grafická karta ) FAP modernizace počítače - procesor modernizace počítače - síťová karta modernizace počítače - DPH 19 % / ) VPD instalace nakoupených součástí počítače ) VPFA stavební práce provedené zaměstnanci ) FAP nákup modernějšího softwaru - smluvní cena nákup modernějšího softwaru - DPH 19 % / ) VÚD kolaudace rekonstruované budovy ) VPD instalace grafického softwaru ) VÚD uvedení grafického softwaru do užívání ) VBÚ dotace připsána na běžný účet ) FAV prodej počítače - smluvní cena prodej počítače - DPH 19 % /100 vyřazení počítače - řádný účetní odpis ) VÚD vyřazení počítače - odpis zůstatkové ceny účetní vyřazení počítače

9 Hlavní kniha MD Počáteční účet rozvažný D Základní kapitál Software Oprávky k softwaru Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci Oprávky k sam. mov. věcem Pokladna Obrat Obrat MD Bankovní účty D MD Dodavatelé D 10) ) Obrat Obrat 0 3) KS KÚR ) Obrat 0 Obrat MD Pořízení dlouh. nehmotného majetku D KÚR KS ) ) ) Obrat Obrat MD Stavby D KS 0 KÚR 0 PS ) MD Odběratelé D Obrat Obrat 0 11) KS KÚR Obrat Obrat 0 KS KÚR MD 343/100 - DPH 19 % D 1) ) MD Pořízení dlouh. hmotného majetku D 3) ) ) ) ) ) Obrat Obrat Obrat Obrat KS KÚR KS 0 KÚR 0 MD Software D MD Základní kapitál D PS PS ) Obrat 0 Obrat 0 Obrat Obrat 0 KÚR KS KS KÚR

10 MD Pokladna D MD Samostatné movité věci D PS ) PS ) ) Obrat 0 Obrat Obrat 0 Obrat KS 0 KÚR 0 KS KÚR MD Oprávky k sam. mov. věcem D MD Spotřeba materiálu D 12) PS ) ) Obrat Obrat 0 12) KS ÚZaZ Obrat Obrat KS 0 MD Ostatní služby D MD Zůstatková cena prodaného DNaHM D 4) ) Obrat Obrat 0 Obrat Obrat 0 KS ÚZaZ KS ÚZaZ MD Dotace ze státního rozpočtu D MD Odpisy DNaHM D 2) ) ) Obrat 0 Obrat Obrat Obrat 0 KS 0 KÚR 0 KS ÚZaZ MD Aktivace dlouh. hmot. majetku D MD Oprávky k softwaru D 5) PS Obrat 0 Obrat Obrat 0 Obrat 0 ÚZaZ KS KÚR KS MD Tržby z prodeje DNaHM D MD Oprávky ke stavbám D 11) PS Obrat 0 Obrat Obrat 0 Obrat ÚZaZ KS KÚR KS

11 MD Konečný účet rozvažný D Software Základní kapitál Stavby Oprávky k softwaru Odběratelé Oprávky ke stavbám DPH Dodavatelé Pokladna Zisk Bankovní účty Obrat Obrat MD Účet zisků a ztrát D Spotřeba materiálu Aktivace DNaHM Ostatní služby Tržby z prodeje DNaHM Zůstatková cena prodaného DNaHM Odpisy DNaHM Obrat Obrat KÚR Zisk Účetní odpisy zvýšená zůstatková cena = = zbývající počet let odepisování = 20 roční účetní odpis = /20 =

12 PŘÍKLAD Č. 4 Společnost s ručením omezeným DOSTA provozující stavebniny má v evidenci k x následující majetek: Druh majetku Vstupní cena Oprávky Zůstatková cena k x Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: Doba odepisování Nákladní automobil let Budova let Počítač roky Pozemek neodepisuje se Vysokozdvižný vozík let 1) VÚD vyřazení počítače z důvodu jeho morálního zastarání řádný účetní odpis... Kč.,- - dodatečný odpis zůstatkové ceny... Kč.,- - účetní vyřazení počítače... Kč.,- 2) FAV prodej nákladního auta smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč.,- 3) VÚD vyřazení nákladního auta řádný účetní odpis... Kč.,- - dodatečný odpis zůstatkové ceny... Kč.,- - účetní vyřazení nákladního auta... Kč.,- 4) VÚD požár zničil budovu řádný účetní odpis... Kč.,- - dodatečný odpis zůstatkové ceny... Kč.,- - účetní vyřazení budovy... Kč.,- 5) VÚD pozemek vložen do STAKO, s. r. o. jako nepeněžitý vklad.. Kč.,- 6) 30.9 VÚD vyřazení vysokozdvižného vozíku z důvodu poškození - řádný účetní odpis... Kč.,- - dodatečný odpis zůstatkové ceny... Kč.,- - účetní vyřazení vysokozdvižného vozíku... Kč.,- 7) 30.9 VPFA demontáž vysokozdvižného vozíku... Kč 8 000,- 8) Příjemka použitelné díly vozíku převzaty na sklad... Kč ,- 9) Oznámení od pojišťovny náhrada za poškozenou střechu... Kč ,- 10) FAP demolice budovy smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč.,- 11) VBÚ úhrada faktury za prodaný nákladní automobil... Kč.,- - přijato pojistné plnění... Kč.,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte účetní operace do deníku. Účetní odpisy se počítají měsíčně.

13 ŘEŠENÍ: ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 4 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D vyřazení počítače - řádný účetní odpis ) VÚD vyřazení počítače - dodatečný odpis účetní vyřazení počítače ) FAV prodej nákladního auta - smluvní cena prodej nákladního auta - DPH 19 % /100 vyřazení nákladního auta - řádný odpis ) VÚD vyřazení nákladního auta - dodatečný odpis účetní vyřazení nákladního auta požár budovy - řádný odpis ) VÚD požár budovy - dodatečný odpis účetní vyřazení budoby ) VÚD pozemek vložen do STAKO, s. r. o vyřazení vozíku - řádný odpis ) VÚD vyřazení vozíku - dodatečný odpis účetní vyřazení vozíku ) VPFA demontáž vysokozdvižného vozíku ) Příjemka použitelné díly převzaty na sklad ) Oznámení náhrada za poškozenou střechu ) 11) FAP VBÚ demolice budovy - smluvní cena úhrada faktury za prodaný nákladní automobil demolice budovy - DPH 19 % přijato pojistné plnění /

14 PŘÍKLAD Č. 5 Akciová společnost ATC zabývající se výrobou oken má k x v evidenci následující dlouhodobý finanční majetek: 25% akcií KOMAD, a. s. v hodnotě... Kč ,- 5 % akcií DELTA, a. s. v hodnotě... Kč ,- 35 % podíl v DAKO, s. r. o. v hodnotě... Kč ,- Během účetního období došlo k následujícím účetním operacím: 1) VBÚ prodej 5 % akcií DELTA, a. s.... Kč ,- - zprostředkovatelské poplatky... Kč 5 000,- 2) VÚD úbytek akcií DELTA, a. s... Kč..,- 3) VBÚ prodej 18 % podílu v DAKO, s. r. o.... Kč ,- 4) VÚD úbytek podílu v DAKO, s. r. o.... Kč..,- 5) VÚD převod mezi portfolii... Kč..,- 6) VBÚ nákup dluhopisu s cílem ho držet do jeho splatnosti za 2 roky... Kč ,- 7) VÚD dluhopis zařazen do majetku společnosti... Kč..,- 8) VBÚ nákup 5 % akcií KOMAD, a. s... Kč ,- - zprostředkovatelské poplatky... Kč 2 500,- 9) VÚD uvedení akcií KOMAD do majetku společnosti... Kč..,- 10) VÚD zúčtování alikvotního úrokového výnosu z dluhopisu... Kč 6 000,- 11) VBÚ výplata alikvotního úrokového výnosu... Kč 6 000,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte dané účetní operace do deníku. 2) Zjistěte výsledek hospodaření z finanční činnosti. ŘEŠENÍ: Výsledek hospodaření ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 5

15 Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1) VBÚ prodej akcií DELTA, a. s zprostředkovatelské poplatky ) VÚD úbytek akcií DELTA, a. s ) VBÚ prodej 18 % podílu v DAKO, s. r. o ) VÚD úbytek podílu v DAKO, s. r. o ) VÚD převod mezi portfolii ) VBÚ nákup dlouhodobého dluhopisu ) VÚD dluhopis zařazen do majetku společnosti / ) VBÚ nákup 5 % akcií KOMAD zprostředkovatelské poplatky ) VÚD uvedení akcií KOMAD do majetku ) VÚD zúčtování alikvotního úroku z dluhopisu / ) VBÚ výplata alikvotního úroku z dluhopisu /200 Výsledek hospodaření N Výsledek hospodaření V Prodané CP podíly Tržby z prodeje CP a podílů Ostatní finanční náklady Úroky Finanční náklady celkem Finanční výnosy celkem VH z finanční činnosti

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,- Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč 1 500 000,- 2)

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Počet bodů 25 b. Dosaženo 2.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK pořízení a odpisy (15 bodů) Obchodní společnost BARCA, s.r.o.., plátce DPH, pořídila ve sledovaném období

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3. 1 POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1 Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Firma Společnost s ručením omezeným Způsob účtování zásob: A Plátce PH atum vzniku účetní jednotky: 15. 2. 2008 Účetní odpisy = daňové odpisy

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Vyřazení

Více

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD

79 800,-- 1 200,-- 4. 12.1. FaP3 šicí stroj cena bez daně. 41 000,-- - DPH 21 % 5. 12.1. FaP4 doprava šicího stroje CBD Zúčtovací vztahy daně a dotace Daň z přidané hodnoty souvislý příklad pracovní list Pan Jan Nováček podniká jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vede účetnictví. Předmět činnosti výroba sportovního

Více

Dlouhodobý majetek Příklady

Dlouhodobý majetek Příklady Dlouhodobý majetek Příklady Strojírenská firma (plátce DPH) si pro rozšíření strojního vybavení objednala u dodavatelů tvářecí lis a soustruh. Na zakoupení lisu byla zaplacena záloha 5 mil. Kč, lis byl

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s.

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s. 4. OCEŇOVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ DNM A DHM Dlouhodobý majetek ú. t. 0 jsou tam účty aktivní (RA) pouze 07, 08 a 09 jsou kontra-aktivní (snižují hodnotu majetku, k němuž se vztahují) Členění DM: opakovat z ekonomiky

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku prof. Ing. Jana Buchtová, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra ekonomiky a

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd. zák. rez. F 500 000

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 502 321 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 701 431 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd.

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

VZOROVÁ UKÁZKA ODBORNÉHO TESTU V TESTU JE U KAŽDÉ OTÁZKY SPRÁVNÁ PRÁVĚ 1 ODPOVĚĎ!

VZOROVÁ UKÁZKA ODBORNÉHO TESTU V TESTU JE U KAŽDÉ OTÁZKY SPRÁVNÁ PRÁVĚ 1 ODPOVĚĎ! VZOROVÁ UKÁZKA ODBORNÉHO TESTU V TESTU JE U KAŽDÉ OTÁZKY SPRÁVNÁ PRÁVĚ 1 ODPOVĚĎ! ČÁST I. DIDAKTICKÝ TEST 1. Jaký dlouhodobý majetek se neodepisuje? Vyberte správnou kombinaci: a) Hmotné movité věci a

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku

Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku Příklady Zpracoval: Tomáš Líbal 1 Tomáš Líbal: Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku příklady Příklad 1 Pořízení dlouhodobého nehmotného

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Valutová

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Dlouhodobý hmotný majetek VY_32_INOVACE_EKO.2.17 2. ročník

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 OBSAH ÚVOD....................................................... 11 Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 1 PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ, BILANČNÍ PRINCIP.................17 1.1 Rozsah znalostí........................................17

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje 1 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky vývoje 013 - Software 014 - Ostatní ocenitelná práva 015 - Goodwill 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_388.UCE.34 Bankovní účty, úvěry, úroky - příklad Číslo projektu: Šablona: Číslo DUMU: Předmět: Název

Více

ÚČETNICTVÍ. Přijaté zálohy výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Přijaté zálohy výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Přijaté

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek Pohledávky Vlastní kapitál Závazky Rezervy Uzavření účetních knih,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Příloha 1: Peněžní deník

Příloha 1: Peněžní deník Příloha : Peněžní deník Příloha 2: Kniha pohledávek Příloha 3: Kniha dluhů Příloha 4: Inventární karta nehmotného a hmotného majetku Příloha 5: Skladní karta zásob Příloha 6: Inventární karta drobného

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Ukazatel rychlosti obratu zásob je definován jako: a. podíl ročních tržeb a průměrného stavu zásob. b. součin vázanosti zásob a hodnoty 360. c. rozdíl doby obratu zásob a doby obratu krátkodobých

Více