2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU"

Transkript

1 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU Pan Jaroslav Novotný se zabývá výrobou kancelářského nábytku. U materiálu byly během měsíce ledna hospodářské operace: Název: DŘEVOTŘÍSKA Datum Text Množství v m Cena za jednotku Počáteční zásoba 100 m Nákup 200 m Výdej vyskladnění prodaného materiálu 20 m Výdej do spotřeby 260 m Název: LAMINO Datum Text Množství v m Cena za jednotku Počáteční zásoba 50 m Nákup 25 m Nákup 60 m Výdej do spotřeby 90 m ÚKOLY: 1. Vypočítejte cenu pro výdej materiálu, pokud podnikatel používá metodu: a) průměrných cen b) FIFO 2. Vyhotovte skladní karty pro lamino a dřevotřísku (předpokládejte, že při oceňování materiálu účetní jednotka používá metodu průměrných cen). DŘEVOTŘÍSKA Datum Text M n o ž s t v í Cena Kč Příjem Výdej Zásoba za MJ Příjem Výdej Zásoba 11

2 LAMINO Datum Text M n o ž s t v í Cena Kč Příjem Výdej Zásoba za MJ Příjem Výdej Zásoba 12

3 2. 2 ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU Pan Jaroslav Novotný (zapsán v obchodním rejstříku) se zabývá výrobou kancelářského nábytku. Je plátcem DPH. Počáteční stavy na účtech k : Materiál - dřevotříska Kč (100 m po 720 Kč/m) Materiál - lamino Kč (50 m po 800 Kč/m) 211 Pokladna Kč 491 Účet individuálního podnikatele. Účetní případy v lednu 2017: Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal 1. Faktury přijaté za materiál F/1 Dřevotříska 200 m po 700 Kč cena bez daně DPH 21 % cena s daní F/2 Lamino 40 m po 850 Kč cena bez daně DPH 21 % cena s daní F/3 Lamino od rakouského dodavatele: 60 m po 32 EUR základ daně - kurz 25,25 Kč / 1 EUR přidanění sazba 21 % nárok na odpočet DPH sazba 21 % Příjem materiálu na sklad u/1 Příjem materiálu na sklad - dřevotříska (200 m po 700 Kč) u/2 Příjem materiálu na sklad - lamino (25 m po 850 Kč) u/3 Příjem materiálu na sklad - lamino (60 m po 808 Kč) 3. Dobropis (opravný daňový doklad) Na nedodaný materiál (F/2 fakturováno 40 m, u/2 dodáno 25 m) zaslal dodavatel dobropis - opravný daňový doklad. D/1 Dobropis (opravný daňový doklad) od dodavatele za nedodané lamino (15 m po 850 Kč) cena bez daně DPH 21 % cena s daní

4 4. Pokladní doklady p/1 Tržba za prodej materiálu - dřevotříska 20 m po 820 Kč cena bez daně DPH 21 % cena s daní p/2 Úhrada rakouskému dodavateli (F/3) Výdejky u/4 Výdej materiálu - vyskladnění prodané dřevotřísky (20 m) u/5 Výdej materiálu do výroby lamino (90 m) u/6 Výdej materiálu do výroby - dřevotříska (260 m) Při účtování částek příjmů a výdejů použijte údajů na skladních kartách (viz úloha 2.1), tzn. používá se metoda průměrných cen. ÚKOLY: 1. Zaúčtujte všechny účetní případy do deníku a na účty ZPŮSOBEM A. 2. Zaúčtujte všechny účetní případy do deníku a na účty ZPŮSOBEM B. 3. Vypočítejte konečné zůstatky na účtu Materiál na skladě a na účtech 5. účtové třídy. 4. Porovnejte zůstatek na účtu 112 se stavem na skladních kartách (viz úloha 2. 1). Účtování na účtech hlavní knihy ZPŮSOBEM A 1. účtová třída MD 111 Dal MD Dal MD Dal 2. účtová třída MD Dal 14

5 3. účtová třída MD Dal MD Dal MD Dal 5. a 6. účtová třída MD Dal MD Dal MD Dal Účtování na účtech hlavní knihy ZPŮSOBEM B MD Dal MD Dal MD Dal MD Dal 15

6 2. 3 INVENTARIZACE MATERIÁLU byla provedena inventarizace materiálu, při které byly zjištěny tyto skutečné stavy zásob: Lamino 50 m Dřevotříska 8 m Účetní stavy materiálu převezměte z předchozí úlohy. Další údaje: U materiálu není stanovena norma přirozeného úbytku. Případné manko bude předepsáno k úhradě skladníkovi (zaměstnanci) v plné výši. Výpočet inventarizačních rozdílů: Název materiálu Skutečný stav Účetní stav LAMINO DŘEVOTŘÍSKA Inventarizační rozdíl v m v Kč Zaúčtujte všechny účetní případy spojené s inventarizačními rozdíly: Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal u/1 Inventarizační rozdíl lamino u/2 Inventarizační rozdíl dřevotříska u/3 Předpis manka k úhradě (v plné výši) p/1 Částečná úhrada manka skladníkem Poznámka: Jak by se změnilo účtování, pokud by u obou druhů materiálu byla stanovena norma přirozeného úbytku, a to ve výši 0,2 % z vydaného materiálu ze skladu? 16

7 2. 4 ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ Společnost H+V, s.r.o., (plátce DPH) se zabývá nákupem a prodejem zboží. Evidenci vede způsobem A. Pro evidenci zboží se vede syntetický účet Zboží na skladě, který je součtem dvou analytických účtů: Zboží na skladě v ceně pořízení Zboží na skladě - vedlejší pořizovací výdaje. Nepoužívá se účet Pořízení zboží. Počáteční stavy na účtech k : Pokladna Kč Běžný účet Kč Zboží na skladě v ceně pořízení Kč Zboží - vedlejší pořizovací výdaje Kč Základní kapitál Kč V lednu byly tyto účetní případy: Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal p/1 Nákup zboží ve velkoobchodě za hotové cena bez daně DPH 21 % cena s daní p/2 Prodej zboží za hotové, cena včetně daně DPH 21 %.. cena bez daně.. p/3 Odvod části tržeb do banky (dosud není k dispozici výpis z účtu) F/1 Faktura přijatá za zboží od výrobního podniku cena bez daně DPH 21 % cena s daní p/4 Hotově zaplaceno dodavateli za přepravu zboží (k F/1) Daňový doklad na přepravu: cena bez daně DPH 21 % 630 cena s daní f/1 Faktura vystavená zákazníkovi za prodané zboží cena bez daně DPH 21 % cena s daní

8 F/2 Faktura za nákup zboží cena bez daně DPH 21 % cena s daní F/3 Dobropis (opravný daňový doklad) od dodavatele na slevu z důvodu chybějícího zboží (k dodávce z předchozího účetního případu) cena bez daně DPH 21 % cena s daní F/4 Faktura za nákup zboží od německého dodavatele EUR (kurz pro přepočet 27,60 Kč/1 EUR) přidanění sazba 21 % nárok na odpočet... u/1 Přeprava zboží ze zahraničí vlastním autem f/2 Faktura vystavená na prodej zboží: Zboží ve snížené sazbě - cena bez daně DPH 15 % cena s daní Zboží v základní sazbě - cena bez daně DPH 21 % cena s daní Celkem k úhradě u/2 Úbytek prodaného zboží v ceně pořízení Stav zásob zboží na prodejně k Kč ,- P.S. Nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl. u/3 Podíl vedlejších pořizovacích nákladů Výpočet se provede podle koeficientu.. obrat Dal účtu Výpočet koeficientu = PZ + obrat MD účtu Vypočtený koeficient se vynásobí sumou vedlejších pořizovacích nákladů účtovaných na účtu (PZ + obrat MD) 18

9 ÚKOLY: 1. Zaúčtujte do deníku a na účty hlavní knihy, jestliže účtujeme způsobem A. (stačí účtovat na účtech 1. účtové třídy a na výsledkových účtech) MD Dal MD Dal MD Dal MD Dal MD Tržby Dal Výpočet koeficientu: Podíl vedlejších pořizovacích nákladů: 2. Vypočítejte výsledek hospodaření z prodeje zboží. Účet Prodané zboží Tržby za zboží Výsledek hospodaření z prodeje zboží Kč 3. Naznačte, jak by se změnilo účtování, pokud bychom účtovali ZPŮSOBEM B. MD Dal MD Dal MD Dal MD Dal 19

10 2. 5 ÚČTOVÁNÍ NAKUPOVANÝCH ZÁSOB ZPŮSOBEM A i B Čís. Operace běžného účetního období Kč Způsob A Způsob B MD Dal MD Dal 1. Počáteční zásoba materiálu ,- 2. FAP za nákup materiálu - cena bez daně ,- - DPH 21 % ,- - cena s daní ,- 3. Přeprava materiálu vlastním autem ,- 4. Příjem materiálu na sklad Nákup kancelářských potřeb za hotové - celkem 1 200,- 6. z toho cena bez daně 992,- DPH 21 % 208,- FAP za nákup zboží od zahraničního dodavatele EUR, kurz 27,50 Kč / 1 EUR.. 7. Jednotná správní deklarace clo Přidanění, sazba DPH 21 %.. Nárok na odpočet, sazba DPH 21 %.. 9. Zboží převzato na prodejnu FAV za prodej zboží - cena bez daně ,- - DPH 21 % ,- - cena s daní ,- 11. Vyskladnění prodaného zboží , Příjem náhradních dílů na sklad (viz úč. případ 13) , Operace na konci účetního období 13. Nevyfakturovaná dodávka náhradních dílů ,- 14. Převod počáteční zásoby materiálu do spotřeby Převod konečné zásoby materiálu na sklad Převod konečné zásoby zboží na sklad

11 2. 6 ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ Pan Jaroslav Malík (vede účetnictví) se zabývá výrobou nábytku. Je plátcem DPH. Zásoby výrobků účtuje způsobem A. Kalkulace výrobku: Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Režijní náklady Vlastní náklady celkem Plánovaný zisk Prodejní cena bez DPH DPH 21 % Prodejní cena s daní 640 Kč 100 Kč 34 Kč 76 Kč 850 Kč 150 Kč Kč 210 Kč Kč K vykazuje tyto počáteční zůstatky: Materiál na skladě Kč Výrobky Kč (200 ks) Pokladna Kč Běžný účet Kč Účet individuálního podnikatele Kč Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal V lednu 2017 bylo vyrobeno 500 ks výrobků. Prodáno bylo 50 ks výrobků. u/1 Spotřeba materiálu ve výrobě m/1 Hrubé mzdy výrobních dělníků za leden m/1 Pojistné firmy z mezd zaměstnanců za leden (předpis) F/1 Faktura za spotřebovanou elektrickou energii za leden cena bez daně DPH 21 % cena s daní b/1 Zaplacen nájem výrobních prostor za leden Nájem nemovitostí je osvobozen od DPH p/1 Hotově zaplaceno za služby (inzerce, poradenské služby aj.) Dodavatelé (poskytovatelé služeb) nejsou plátci DPH p/2 Prodej výrobků zákazníkům (50 ks) cena bez daně DPH 21 % cena s daní u/2 Změna stavu zásob výrobků - přírůstek (450 ks) P.S. Nebo lze zaúčtovat: vyrobeno 500 ks, vyskladněno 50 ks 21

12 V únoru 2017 bylo vyrobeno 100 ks výrobků a 600 ks bylo prodáno. u/3 Spotřeba materiálu m/2 Hrubé mzdy výrobních dělníků za únor m/2 Pojistné firmy z mezd zaměstnanců za únor (předpis) F/2 Faktura za spotřebovanou elektrickou energii za únor cena bez daně DPH 21 % cena s daní b/2 Zaplacen nájem z výrobních prostor za únor Zaplacena faktura F/ f/1 Faktura za prodej 600 ks výrobků zákazníkům cena bez daně DPH 21 % cena s daní u/4 Změna stavu zásob výrobků - úbytek (500 ks) P.S. Nebo lze zaúčtovat: vyrobeno 100 ks, vyskladněno 600 ks ÚKOLY: 1. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy do deníku. 2. Vypočtěte výsledek hospodaření z prodeje výrobků za leden a únor. Plánovaný zisk z prodeje výrobků: plánovaný zisk na 1 výrobek (dle kalkulace) plánovaný zisk na prodané množství Leden Únor Úspora (resp. překročení) plánovaných nákladů plánované náklady (náklady dle kalkulace * vyrobené množství) skutečné náklady (5. účtová třída) úspora / překročení plánovaných nákladů CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ z prodeje výrobků 22

13 2. 7. SOUHRNNÝ OPAKOVACÍ PŘÍKLAD NA ZÁSOBY Pan Václav Boháč (fyzická osoba, vede účetnictví, je plátcem DPH) účtuje zásoby způsobem A. Zabývá se výrobou nábytku (z důvodu zjednodušení budeme předpokládat výrobu pouze jednoho druhu výrobku kancelářského stolu). Kalkulované náklady na výrobu 1 stolu činí Kč, prodejní cena je Kč + DPH 21 %. Na počátku roku bylo na skladě 150 ks stolů. Ve sledovaném období podnikatel vyrobil 850 ks a prodal 600 ks stolů. Skutečné náklady na výrobu kancelářských stolů (spotřeba materiálu, mzdové náklady, režijní náklady z důvodu zjednodušení předpokládejte z režijních nákladů pouze spotřebu energie) byly Kč. Na výrobu stolů používá tento materiál: - smrkové dřevo, na počátku období byl na skladě zůstatek 600 m 2 po Kč, v průběhu roku bylo v tuzemsku nakoupeno 100 m 2 dřeva, a to na fakturu za Kč (cena bez daně Kč + DPH 21 %), dřevo si podnikatel dovezl vlastním autem (ujeto 400 km, dle vnitřních předpisů se vnitropodniková doprava aktivuje do ceny materiálu v hodnotě 27,50 Kč/km) Na konci účetního období bylo zjištěno, že na sklad bylo převzato 50 m 2 smrkového dřeva za Kč, ale k této dodávce nedošla do konce roku faktura od dodavatele (faktura byla přijata až v lednu 2018). - lamino, na počátku období byl na skladě zůstatek 200 m 2 po Kč, v průběhu roku bylo nakoupeno 400 m 2 lamina v Polsku za EUR, přepočet na českou měnu v kurzu 25 Kč/EUR, na zahraniční faktuře nebylo uvedeno DPH, příjemce je povinen sám DPH vypočítat (sazba 21 %). Za přepravu lamina zaplatil tuzemskému přepravci (neplátci DPH) Kč. Úbytek nakoupeného materiálu ze skladu byl ve sledovaném období následující: - smrkové dřevo 500 m 2 - lamino 450 m 2 Při ocenění vyskladněného materiálu se používá metoda průměrných cen (vážený aritmetický průměr), vypočtenou částku zaokrouhlete na jedno desetinné místo. Podnikatel má také prodejnu, kde prodává zboží. Jedná se o doplňky k vyráběným stolům (např. kontejnery se zásuvkami, postavce pod počítač apod.), které sám nevyrábí, ale nakupuje od dodavatelů. Na počátku období byla zásoba zboží na prodejně v pořizovacích cenách ve výši Kč. V průběhu roku prodal zboží za Kč (cena vč. DPH, sazba 21 %), pořizovací cena prodaného zboží byla Kč. Na konci účetního období (kalendářního roku) bylo zjištěno, že podnikatel obdržel fakturu za nákup zboží ve výši Kč (cena bez daně Kč + DPH 21 %), které však bylo na prodejnu převzato až v lednu Při inventarizaci zásob prováděné na konci účetního období byly zjištěny tyto skutečné stavy: kancelářské stoly ks smrkové dřevo 200 m 2 lamino na konci roku nebyla žádná zásoba, neboť veškeré lamino bylo zcizeno neznámým pachatelem; podnikatel byl proti krádeži pojištěn a proto požaduje náhradu za zcizený materiál po pojišťovně (pojišťovna vyčíslila pojistnou náhradu na Kč) zboží Kč v pořizovacích cenách. Vzhledem k tomu, že část zboží je na skladě již několik let a není reálné je prodat za původní plánovanou cenu, rozhodla se účetní jednotka vytvořit opravnou položku ve výši 25 % z původní pořizovací ceny (tj Kč) Poznámka: Z důvodu zjednodušení předpokládejte, že firma přerušila na leden listopad podnikání a začala podnikat až v prosinci

14 Účetní případy v prosinci 2017: Dokl. Popis účetního případu Kč MD Dal F/1 Faktura od dřevařských závodů za smrkové dřevo (100 m 2 ) cena bez daně DPH 21 % cena s daní u/1 Dřevo přivezeno vlastním autem - ujeto 400 km, vlastní náklady na přepravu 27,50 Kč/km. u/2 Smrkové dřevo převzato na sklad... F/2 Faktura od polského dodavatele za dodávku 400 m 2 lamina smluvní cena EUR (kurz 25 Kč / EUR) přidanění sazba DPH 21 % nárok na odpočet sazba DPH 21 % p/1 Hotově zaplaceno za přepravu lamina (neplátci) u/3 Lamino bylo převzato na sklad... u/4 Výdej materiálu ze skladu do spotřeby (na výrobu stolů): Výpočet průměrné ceny materiálu při vyskladnění viz skladní karty na str m 2 smrkového dřeva m 2 lamina... u/5 Hrubé mzdy výrobních dělníků (při výrobě stolů) Pojistné podniku z hrubých mezd výrobních dělníků (34 %) F/3 Za dodávku energie (byla použita při výrobě stolů) cena bez daně DPH 21 % cena s daní u/6 Vyrobené stoly převzaty na sklad 850 ks viz skladní karta Kancelářské stoly na str. 27 p/2 Tržby na prodejně za prodej zboží v prosinci cena s daní DPH 21 %... cena bez daně... 24

15 f/1 Faktura odběrateli za prodej 600 ks kancelářských stolů cena bez daně DPH 21 % cena s daní u/7 Úbytek prodaného zboží (viz skladní karta na str. 27).. u/8 Vyskladnění prodaných kancelářských stolů 600 ks (viz skladní karta na str. 27) F/4 Faktura za nákup zboží cena bez daně DPH 21 % cena s daní u/9 Do skladu převzato 50 m 2 smrkového dřeva Účtování na konci roku: u/10 u/11 Vyfakturované zboží nebylo do konce roku přijato na prodejnu (viz doklad F/4) Smrkové dřevo, které bylo přijato na sklad (viz doklad u/9), nebylo do konce roku vyfakturováno u/12 Odepsání zcizeného lamina ze skladu (viz skladní karta)... u/13 Nárok na náhradu škody od pojišťovny u/14 Tvorba opravné položky ke zboží ÚKOLY: 1. Zaúčtujte do deníku účetní případy roku Doplňte chybějící údaje na skladní karty pro jednotlivé druhy zásob 25

16 Smrkové dřevo Dokl. Text Množství v m 2 Jedn. Kč Příjem Výdej Zásoba cena Příjem Výdej Zásoba PS F/1,u/2 Příjem v pořizovací ceně u/4 Výdej průměrná cena *) u/9 Příjem *) Výpočet průměrné ceny při výdeji: Lamino Dokl. Text Množství v m 2 Jedn. Kč Příjem Výdej Zásoba cena Příjem Výdej Zásoba PS F/2,u/3 Příjem v pořizovací ceně u/4 Výdej průměrná cena *) Úbytek v důsledku krádeže *) Výpočet průměrné ceny při výdeji: Kancelářské stoly Dokl. Text Množství v m 2 Jedn. Kč Příjem Výdej Zásoba cena Příjem Výdej Zásoba PS u/6 Příjem na sklad u/8 Výdej Zboží Dokl. Text Kč Příjem Výdej Zásoba PS u/7 Úbytek prodaného zboží

17 3. Vypočítejte výsledek hospodaření a) z prodeje výrobků 5. třída - skutečné náklady na výrobu (501, 502, 521, 524).. Kč Účet Změna stavu výrobků (strana Dal).. Kč Účet Tržby za výrobky.. Kč Účet Změna stavu výrobků (strana MD).. Kč Výsledek hospodaření z prodeje výrobků (zisk + / ztráta -). Kč Kontrola: Zisk na 1výrobek (rozdíl mezi kalkulovanými náklady a prodejní cenou).. Kč Prodáno výrobků.. ks Zisk celkem.. Kč b) z prodeje zboží (tzv. obchodní marži) Účet Prodané zboží v pořizovací ceně Účet Tržby za zboží Obchodní marže.. Kč.. Kč. Kč 4. Sestavte výsledovku Náklady Kč Výnosy Kč Spotřeba materiálu dřevo. 601 Tržby za výrobky Spotřeba materiálu lamino. 604 Tržby za zboží. 502 Spotřeba energie. 648 Ostatní provozní výnosy. 504 Prodané zboží. 521 Mzdové náklady. 524 Zákonné sociální pojištění. 549 Manka a škody (krádež lamina). 559 Tvorba a zúčtování OP. 583 Změna stavu výrobků. 586 Aktivace vnitropodnikových služeb. Celkem náklady. Celkem výnosy. Výsledek hospodaření (ZISK / ZTRÁTA) =.. Kč 27

18 INTERAKTIVNÍ VÝUKA Případová studie na zásoby Jazyková škola RADIM, s.r.o., plátce DPH, nakupuje jazykové učebnice, které prodává účastníkům kurzu i veřejnosti. Ve sledovaném období bylo nakoupeno ks učebnic angličtiny a 100 ks učebnic němčiny. Prodáno bylo 600 ks učebnic angličtiny. Porovnejte průběh účtování a vliv na rozvahu a výsledovku při účtování způsobem A a způsobem B. Poznámka: Na začátku sledovaného období nebyly na skladě žádné učebnice. Účtování způsobem A Účetní případ Částka MD Úč et D 1. Faktura za nákup ks učebnic angličtiny bez daně Kč DPH 15 % Kč cena celkem Kč 2. Nákup benzínu spotřebovaného při přepravě učebnic Kč 3. Hrubá mzda řidiče (za přepravu učebnic) Kč 4. Aktivace vnitropodnikové přepravy učebnic (viz body 2 a 3).... Kč 5. Převzetí ks učebnic angličtiny na sklad. Kč 6. Tržby v hotovosti za prodej 600 ks učebnic bez daně Kč DPH 15 % Kč cena celkem Kč 7. Úbytek 600 ks prodaných učebnic angličtiny... Kč 8. Za hotové nákup 100 ks učebnic němčiny od neplátce Kč 9. Zaplaceno poštovné při dodávce učebnic (poštovné je osvobozeno od DPH) Kč 10. Převzetí 100 ks učebnic němčiny na sklad... Kč 28

19 Účtování způsobem B Účetní případ Částka MD Účet D 1. Faktura za nákup ks učebnic angličtiny bez daně Kč DPH 15 % Kč cena celkem Kč 2. Nákup benzínu spotřebovaného při přepravě učebnic Kč 3. Hrubá mzda řidiče (za přepravu učebnic) Kč 4. Aktivace vnitropodnikové přepravy učebnic (viz body 2 a 3).... Kč 5. Převzetí ks učebnic angličtiny na sklad. Kč Tržby v hotovosti za prodej 600 ks učebnic bez daně Kč DPH 15 % Kč cena celkem Kč 7. Úbytek 600 ks prodaných učebnic angličtiny... Kč Za hotové nákup 100 ks učebnic němčiny od neplátce Kč 9. Zaplaceno poštovné při dodávce učebnic (poštovné je osvobozeno od DPH) Kč 10. Převzetí 100 ks učebnic němčiny na sklad. Kč Na konci roku: Převod konečného stavu neprodaných učebnic na sklad: 400 ks učebnic angličtiny... Kč 100 ks učebnic němčiny... Kč 29

20 Vliv na výsledek hospodaření 501 Spotřeba materiálu Kč 504 Prodané zboží Kč 521 Mzdové náklady Kč Aktivace vnitropodnikových služeb NÁKLADY CELKEM Kč Tržby za zboží Kč VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ZISK +; ZTRÁTA ) Kč Kč Vliv účetních případů na rozvahu AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Oběžná aktiva Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta ) Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Časové rozlišení 30

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ

UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ PAVEL ŠTOHL UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ k Učebnici účetnictví 2018 2. díl 19. upravené vydání Nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s.r.o. Znojmo, listopad 2018 Pavel Štohl UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ k Učebnici

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,- Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč 1 500 000,- 2)

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 OBSAH ÚVOD....................................................... 11 Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 1 PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ, BILANČNÍ PRINCIP.................17 1.1 Rozsah znalostí........................................17

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Otázky: 1. Jaká je prodejní cena zboží u p. Novotného? a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč

Otázky: 1. Jaká je prodejní cena zboží u p. Novotného? a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč Ukázka č. 1 Společnost DOKA, s.r.o., tuzemský plátce DPH dodává zboží podnikateli, fyzické osobě Janu Novotnému, neplátci DPH a společnosti LEX, s.r.o., plátci DPH. Dodané zboží podléhá základní sazbě

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ.

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Druhy zásob ZÁSOBY 2 2 ZÁSOBY DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Právní úprava: Vymezení zásob Vyhláška 9 Oceňování, postup účtování, analytické a podrozvahové

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB 7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB Reklamace při dodávkách materiálu Odběratel uplatňuje své nároky vůči dodavateli materiálu za nedodané množství, kvalitu atd. Podkladem pro reklamační řízení

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Základy účtování na syntetických účtech Téma Účtování výrobků Ročník

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Počet bodů 25 b. Dosaženo 2.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK pořízení a odpisy (15 bodů) Obchodní společnost BARCA, s.r.o.., plátce DPH, pořídila ve sledovaném období

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu)

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) 7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) Cíl kapitoly seznámit se s logikou účtování a vykazování výroby v druhovém členění nákladů; pochopit význam změny stavu výrobků. Úvodní otázky 1. Definujte

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

Popis účetních operací:

Popis účetních operací: 1. Počáteční zůstatky zásob vlastní výroby jsou následující: -nedokončená výroba 20 000.- (jedná se o hodnotu pšenice ozimé) -polotovary 1 000.- -výrobky 4 000.- - materiál 15 500.- V průběhu účetního

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

ÚČETNICTVÍ. Účtování zboží výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Účtování zboží výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Účtování

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Zvláštní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

členíme v účetnictví podle druhů a účtujeme přímo na účty nákladů. Nejčastějšími náklady v podniku jsou:

členíme v účetnictví podle druhů a účtujeme přímo na účty nákladů. Nejčastějšími náklady v podniku jsou: Náklady a výnosy KAPITOLA 5 Při koloběhu majetku způsobují některé hospodářské operace změny dvou rozvahových položek (např. běžný účet a dodavatelé). Vznikají však i hospodářské operace, u nichž dochází

Více

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby Ing. Gabriela Dlasková 1 Příklad 1. GOLF s.r.o. je podnik, který se zabývá výrobou golfových holí, oblečení a bot a je mj. dodavatelem GOLFRESORTu s.r.o. Správně přiřaďte

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Cvičení 1: Studie a příklady Cvičící: David Procházka Email: prochazd@vse.cz Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3. 1 POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1 Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku prof. Ing. Jana Buchtová, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra ekonomiky a

Více

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy: Otázka: Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Monie charakteristika pojmu V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída.

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Základy účtování na syntetických účtech Téma Účtování pořízení a spotřeby

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více