ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5. 1 ROZVAHA"

Transkript

1 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: Rozvaha Změny rozvahových položek Změny rozvahových položek Rozvahové účty Rozvahové účty Rozvahové a výsledkové účty Rozvahové a výsledkové účty Souhrnný opakovací příklad na rozvahové a výsledkové účty 5. 1 ROZVAHA Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: Peníze v pokladně Peněžní prostředky na běžném účtu Nezaplacené přijaté faktury za materiál Stroj Hotová obuv na skladě Rozpracovaná obuv v dílnách Bankovní úvěry Výrobní budova Nezaplacené přijaté faktury za dodávky energie Nevyplacené mzdy dělníkům Materiál na výrobu obuvi Nevyplacené mzdy TH pracovníkům Základní kapitál Ekonomický software Výsledek hospodaření (zisk) ÚKOL: Sestavte rozvahu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč AKTIVA Kč PASIVA Kč I. Dlouhodobý majetek I. Vlastní zdroje I/1 Dlouhodobý hmotný majetek I/1 Základní kapitál I/2 Dlouhodobý nehm. majetek I/2 Výsledek hospodaření II. Oběžný majetek II. Cizí zdroje II/1 Zásoby II/1 Úvěry - materiál II/2 Závazky - nedokončená výroba - dodavatelům - výrobky - zaměstnancům - zboží - státnímu rozpočtu II/2 Peněžní prostředky - peníze v pokladně - peníze na běžném účtu II/3 Pohledávky Aktiva celkem Pasiva celkem

2 Rozšiřující úloha Pan David se rozhodl začít podnikat - předmětem jeho činnosti je pořádání účetních a daňových seminářů. Do podnikání vložil rodinný dům v ceně dle znaleckého posudku, který činil 2,8 mil. Kč. V části tohoto domu bude mít kanceláře a další prostory pro podnikání. Od rodičů dostal darem starší automobil, který vložil do podnikání - v ceně dle znaleckého posudku ve výši Kč. Z osobních prostředků vložil do firemní pokladny Kč. Z této částky nakoupil osobní počítač za Kč a ekonomický software za Kč. Od známého si vypůjčil Kč, doba splatnosti je 24 měsíců. Peněžní prostředky získané z půjčky uložil na svůj podnikatelský účet. Z podnikatelského účtu zaplatil zálohu Kč advokátovi na právní služby, které budou poskytnuty v následujících měsících v souvislosti s jeho podnikáním. Účastníkům kurzů chce nabídnout i možnost koupě účetních a daňových publikací. Proto nakoupil publikace, a to jednak za hotové za Kč a dále na fakturu za Kč (fakturovanou částku podnikatel dosud neuhradil). Na základě výše uvedených hospodářských operací sestavil pan David rozvahu, ale pořád mu nevycházela základní bilanční rovnice, tj. že součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Úkol: Najděte chyby v rozvaze a sestavte rozvahu novou, kde budou již jednotlivé položky správně zatříděny. Zkontrolujte, zda vám souhlasí bilanční rovnice. AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Cizí zdroje Úvěry a zápůjčky Oběžná aktiva Ostatní závazky Zásoby Peněžní prostředky Pohledávky 0 27

3 AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Cizí zdroje Úvěry a zápůjčky Oběžná aktiva Ostatní závazky Zásoby Peněžní prostředky Pohledávky 28

4 5. 2 ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK Určete, k jakým změnám (zvýšení, snížení) došlo u jednotlivých rozvahových položek: PŘÍKLAD: AKTIVA PASIVA Firma přijala půjčku od známého (p. Novák v hotovosti + Peníze v pokladně + Ostatní závazky Čís Popis účetního případu +/- AKTIVA +/- PASIVA Firma přijala vyúčtování (fakturu) od dodavatele za nakoupené zboží, které bylo převzato do prodejny Podnikatel vkládá peníze z osobního vlastnictví na běžný účet firmy Firma z běžného účtu zaplatila dodavateli za zboží (viz účetní případ číslo 1) Podnikatel vkládá z osobního vlastnictví do firmy osobní automobil Firma si vzala úvěr od peněžního ústavu, který jí byl připsán na účet Firma přijala vyúčtování (fakturu) od dodavatele za nakoupený kopírovací stroj (cena kopírky je vyšší než Kč) Za dva dny byla tato faktura uhrazena z běžného účtu (výpis) Firma splácí z běžného účtu úvěr peněžnímu ústavu (výpis z běžného i úvěrového účtu) Firma poskytla z běžného účtu dodavateli zálohu na dodávku zboží Firma zjistila podle výpisu z běžného účtu, že odběratel ji zaplatil za poskytnuté služby Firma nakoupila mobilní telefon pro zaměstnance (cena nižší než Kč) Firma nakoupila za hotové pozemek, který je určen pro stavbu výrobní budovy Firma koupila na fakturu dodávkový automobil (cena vyšší než Kč) Firma přijala na běžný účet zálohu od odběratele na dodávku zboží, která bude provedena v příštím roce 29

5 5. 3 ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK Účetní jednotka vykazuje k 1. lednu tyto údaje o majetku a zdrojích financování: Počítač Kč Dodavatelé Kč Materiál Kč Bankovní úvěr Kč Zboží Kč Závazky FÚ Kč Odběratelé Kč Vlastní kapitál? Peníze v pokladně Kč Běžný účet Kč V lednu byly tyto účetní případy: 1. Faktura došlá za nákup kopírovacího stroje Kč 2. Faktura došlá za nákup zboží Kč 3. Výpis z běžného účtu: zaplacena faktura za kopírovací stroj Kč splátka bankovního úvěru Kč 4. Složenkou zaplacena daň finančnímu úřadu Kč 5. Odběratelé uhradili hotově do pokladny Kč (úhrada faktury z minulého roku) 6. Za hotové nákup zboží Kč 7. Výběr z účtu do pokladny (příjmový pokladní doklad, výpis) Kč 8. Výpis z běžného účtu: částečná úhrada faktury za zboží (bod č. 2) Kč 9. Faktura došlá za nákup materiálu Kč 10. V hotovosti zaplacena faktura za nákup materiálu (bod č. 9) Kč 11. Banka poskytla podnikateli další úvěr, který mu připsala na účet Kč 12. Vklad osobního auta do obchodního majetku firmy Kč ÚKOLY: 1. Sestavte počáteční rozvahu, tj. k 1. lednu běžného roku. 2. Zaznamenejte změny v rozvaze. 3. Sestavte konečnou rozvahu k 31. lednu běžného roku. Položky rozvahy Stav k Změny *) Stav k Dlouhodobý hmotný majetek Materiál na skladě Zboží na skladě Pokladna Bankovní účty Odběratelé Aktiva celkem Vlastní kapitál Dodavatelé Závazky finančnímu úřadu Bankovní úvěry Pasiva celkem *) Změny rozvahových položek 30

6 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl Celkem MATERIÁL NA SKLADĚ Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl Celkem ZBOŽÍ NA SKLADĚ Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl Celkem PENÍZE V POKLADNĚ Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl Celkem BANKOVNÍ ÚČTY Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl Celkem 31

7 ODBĚRATELÉ Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl Celkem VLASTNÍ KAPITÁL Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl Celkem DODAVATELÉ Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl Celkem ZÁVAZKY FINANČNÍMU ÚŘADU Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl Celkem BANKOVNÍ ÚVĚRY Čís Text Přírůstky Úbytky Rozdíl Celkem 32

8 5. 4 ROZVAHOVÉ ÚČTY Počáteční rozvaha k 1. lednu: Peníze v pokladně Kč Dodavatelé Kč Běžný účet Kč Zaměstnanci Kč Odběratelé Kč Závazky finančnímu úřadu Kč Dlouhodobý majetek Kč Vlastní kapitál? Účetní případy v lednu: 1. Osobní vklad na běžný účet (výpis z BÚ) Kč 2. Úhrada faktury od odběratele (výpis z BÚ) Kč 3. Zaplacena daň finančnímu úřadu (výpis z BÚ) Kč 4. Poskytnutý úvěr připsán na běžný účet (výpis z BÚ a výpis z úvěrového účtu) Kč 5. Výběr z pokladny pro osobní spotřebu (výdajový PD) Kč 6. Zaplacena faktura dodavateli hotově (výdajový PD) Kč 7. Vyplaceny mzdy zaměstnancům hotově (výdajový PD) Kč 33

9 Účetní případy v únoru: 1. Splátka úvěru z běžného účtu (výpis z BÚ a výpis z úvěrového účtu) Kč 2. Úhrada faktury od odběratele v hotovosti (příjmový PD) Kč 3. Zaplacena faktura dodavateli z účtu (výpis z BÚ) Kč 4. Nákup materiálu, který byl převzat do skladu (faktura přijatá, příjemk Kč 5. Nákup kopírovacího stroje (faktura přijatá) Kč 6. Nákup počítače za hotové (výdajový PD) Kč 7. Složenkou zaplacena daň finančnímu úřadu (výdajový PD) Kč ÚKOLY: 1. Zapište počáteční zůstatky k 1. lednu na účtu. 2. Zaúčtujte účetní případy v lednu na rozvahové účty a sestavte rozvahu na konci ledna. 3. Zaúčtujte účetní případy v únoru na rozvahové účty a sestavte rozvahu na konci února. 34

10 Účtování na rozvahových účtech v lednu - zapište počáteční zůstatky k 1. 1., zaúčtujte účetní případy měsíce ledna a vypočítejte konečné zůstatky k MD Dlouhodobý majetek D MD Pokladna D MD Bankovní účty D MD Odběratelé D MD Dodavatelé D MD Zaměstnanci D MD Závazky FÚ D MD Bankovní úvěry D MD Vlastní kapitál D Účtování na rozvahových účtech v únoru - zapište počáteční zůstatky k 1. 2., zaúčtujte účetní případy měsíce února a vypočítejte konečné zůstatky k MD Dlouhodobý majetek D MD Pokladna D MD Bankovní účty D MD Odběratelé D MD Materiál na skladě D MD Dodavatelé D 35

11 MD Závazky FÚ D MD Bankovní úvěry D MD Vlastní kapitál D ROZVAHA AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek Materiál na skladě Pokladna Bankovní účty Odběratelé Celkem aktiva PASIVA Vlastní kapitál Dodavatelé Bankovní úvěry Zaměstnanci Závazky finančnímu úřadu Celkem pasiva 36

12 5. 5 ROZVAHOVÉ ÚČTY Pan Jaroslav Mazal se zabývá obchodní činností (koupě a prodej zboží) K 1. lednu 2018 má na účtech tyto počáteční stavy: Zboží na skladě a v prodejnách Pokladna Bankovní účet Odběratelé - Jan Pouzar, Znojmo, Dukelská 8 (f/ ) Kč - AMOS, s.r.o., Znojmo, Alšova 1 (f/ ) Kč Dodavatelé - MAPA,a.s., Brno, Lidická 20 (F/266) Kč - Jiří Urban, Klatovy, Dvořákova 45 (F/280) Kč Vlastní kapitál? V lednu 2018 došlo k těmto účetním případům: Kč Kč Kč Kč Kč Dat. Dokl. Popis účetního případu Kč 4.1. F/ p/ b/ b/ F/ p/ p/ p/ p/ F/ a/ F/4 MAPA, a.s., fakturovala dodávku zboží Zboží bylo převzato na prodejnu Hotově zaplacena faktura Jiřímu Urbanovi - jedná se o fakturu z minulého roku Banka oznámila, že uhradila společnosti MAPA, a.s., fakturu z minulého roku Banka oznámila, že Jan Pouzar uhradil na náš účet (částečná úhrada faktury z minulého roku) Faktura přijatá od firmy MAHR-SERVIS, s.r.o., za dodávku mrazicího zařízení na prodejnu Za hotové nákup balicího materiálu Materiál byl převzat na sklad Výběr peněz z běžného účtu do pokladny Zároveň je k dispozici bankovní výpis b/3 Společnosti MAPA, a.s., hotově zaplacena faktura za zboží (F/1) Nákup zboží za hotové od J. Urbana Zboží převzato na prodejnu Faktura od fy REAL, s.r.o., za nákup nemovitosti Nemovitost zařazena do obchodního majetku Banka poskytla J. Mazalovi dlouhodobý investiční úvěr, z kterého byla přímo proplacena faktura (F/3) firmě REAL s.r.o. *) Faktura od firmy MAPA, a.s., za nákup zboží Zboží převzato na prodejnu Vliv na aktiva a pasiva A + A - P + P - *) Peníze nebyly převedeny podnikateli na běžný účet, ale došlo k čerpání úvěru formou přímé úhrady dodavateli. Dokladem pro zaúčtování je výpis z úvěrového účtu. 37

13 ÚKOLY: 1. Do výše uvedené tabulky doplňte, zda daný účetní případ vyvolá zvýšení / snížení aktiv, pasiv. 2. Zapište počáteční stavy na rozvahové účty. 3. Zaúčtujte účetní případy měsíce ledna na jednotlivé účty. 4. Zjistěte na všech účtech zůstatky k Porovnejte zůstatky na účtech Dodavatelé a Odběratelé s neuhrazenými fakturami. 6. Sestavte rozvahu na konci měsíce ledna. Účtování na rozvahových účtech - zapsání počátečních stavů, zaúčtování účetních případů měsíce ledna, zjištění konečných zůstatků MD Dlouhodobý majetek D MD Materiál na skladě D MD Zboží na skladě D MD Bankovní účty D MD Pokladna D MD Odběratelé D MD Dodavatelé D MD Bankovní úvěry D MD Vlastní kapitál D 38

14 Kontrola zůstatku na účtech Odběratelé a Dodavatelé KNIHA VYSTAVENÝCH FAKTUR (pohledávky za odběrateli) doplňte údaje o platbách: Datum Číslo dokl. Popis účetního případu firma Částka Zaplaceno 2017 f/ Jan Pouzar , f/ AMOS, s. r. o ,- Zůstatek na účtu Odběratelé Neuhrazené faktury z evidence faktur Rozdíl... KNIHA PŘIJATÝCH FAKTUR (závazky vůči dodavatelům) doplňte údaje o přijatých fakturách z roku 2018 a údaje o platbách všech faktur dodavatelům: Datum Číslo dokl. Popis účetního případu - firma Částka Zaplaceno 2017 F/260 MAPA, a. s., Brno , F/280 Jiří Urban, Klatovy ,- Zůstatek na účtu Dodavatelé Neuhrazené faktury z evidence faktur Rozdíl ROZVAHA AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek Materiál na skladě Zboží na skladě Pokladna Bankovní účty Odběratelé Celkem aktiva PASIVA Vlastní kapitál Dodavatelé Bankovní úvěry Celkem pasiva 39

15 5. 6 ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Účetní jednotka vykazuje k 1. lednu běžného roku tyto počáteční stavy: Peníze v pokladně Běžný účet Zaměstnanci Vlastní kapitál? V běžném období byly tyto účetní případy: Č. Dokl. Text Kč Změna v (+,-) A P N V 1. VPD Právníkovi zaplaceno za právní pomoc FAP Za nákup materiálu FAP Za nájem nebytových prostor na běžné období VBÚ Částečná úhrada faktury za nájem (bod 3) VBÚ Poplatky bance za vedení účtu PPD Příjem peněz za zpracování účetnictví VPD Zaplacena faktura za materiál (bod 2) FAV Za účetní poradenské služby FAP Za nákup budovy pro podnikání VÚÚ 11. VBÚ 12. VBÚ Z dlouhodobého bankovního úvěru proplacena faktura za nákup budovy (bod 9) Splátka bankovního úvěru (výpis z běžného účtu, výpis z úvěrového účtu) Úroky z bankovního úvěru (úroky nejsou součástí pořizovací ceny budovy) VPD Hotově zaplaceno za inzerci ÚKOLY: 1. Do výše uvedené tabulky doplňte, zda daný účetní případ vyvolá zvýšení / snížení aktiv, pasiv, nákladů, výnosů. 2. Zapište počáteční zůstatky na syntetické účty. 3. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na účty. 4. Sestavte rozvahu a výsledovku na konci běžného období. 40

16 MD Pokladna D MD Běžný účet D MD Odběratelé D MD Dlouhodobý majetek D MD Materiál D MD Vlastní kapitál D MD Dodavatelé D MD Bankovní úvěry D MD Zaměstnanci D MD Náklady Ostatní služby D MD Náklady Úroky D MD Náklady-Ost. fin. N D MD Výnosy Tržby za služby D 41

17 ROZVAHA AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek Materiál na skladě Pokladna Bankovní účty Odběratelé Celkem aktiva PASIVA Vlastní kapitál Dodavatelé Zaměstnanci Bankovní úvěry Výsledek hospodaření (ZISK) Celkem pasiva VÝSLEDOVKA NÁKLADY Ostatní služby Úroky Ostatní finanční náklady Celkem náklady VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Celkem výnosy Výsledek hospodaření (ZISK +, ZTRÁTA -) 42

18 5. 7 ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Účetní jednotka (fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku) má k 1. lednu tyto počáteční stavy: Pokladna Kč Bankovní účet Kč Dodavatelé Kč Závazek vůči správě sociálního zabezpečení Kč Vlastní kapitál? Ve sledovaném období došlo k těmto účetním případům: 1. Faktury přijaté Dat. Dokl. Text Kč Změna (+,-) A P N V F/1 Za materiál F/2 Za účetnictví F/3 Za zboží F/4 Za stroj F/5 Za inzerci Faktury odeslané Dat. Dokl. Text Kč Změna (+,-) A P N V 8.1. f/1 Za zprostředkovatelské služby f/2 Za opravy f/3 Za opravy

19 3. Pokladní doklady (příjmové i výdajové doklady jsou číslovány v jedné číselné řadě) Dat. Dokl. Text Kč Změna (+,-) A P N V 2.1. p/1 Nákup kancelářských potřeb p/2 Zaplacena oprava stroje (výdajový PD) p/3 Příjem peněz od klienta za poskytnuté poradenské služby p/4 Úhrada odběratelské faktury f/3 hotově p/5 Zaplacena faktura dodavateli F/5 hotově p/6 Zaplaceno za telefonní hovory p/7 Výběr peněz pro osobní spotřebu Bankovní výpisy Dat. Dokl. Text Kč Změna (+,-) A P N V b/1 Připsán krátkodobý bankovní úvěr b/2 Úhrada dodavatelské faktury F/ Odběratelé uhradili fakturu f/ b/3 Úroky z provozního úvěru Poplatky bance za vedení účtu Úroky z běžného účtu b/4 Úhrada dodavatelské faktury F/ b/5 Zaplaceno sociální zabezpečení (závazek z minulého roku) ÚKOLY: 1. Do výše uvedených tabulek doplňte, zda daný účetní případ vyvolá zvýšení / snížení aktiv, pasiv, nákladů, výnosů. 2. Zapište počáteční zůstatky na účty. 3. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy, zjistěte obraty a konečné zůstatky. 4. Sestavte obratovou předvahu, rozvahu a výsledovku. 44

20 MD Dodavatelé D MD D MD D MD D MD D MD Odběratelé D MD D MD D MD Pokladna D MD D MD D MD Běžný účet D MD D MD D MD D MD D MD Vlastní kapitál D MD Závazek soc. zab. D MD D 45

21 ROZVAHA AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek Materiál na skladě Zboží na skladě Pokladna Bankovní účty Odběratelé Celkem aktiva PASIVA Vlastní kapitál Dodavatelé Bankovní úvěry Závazky sociálnímu zabezpečení Výsledek hospodaření (ZISK) Celkem pasiva VÝSLEDOVKA NÁKLADY Spotřeba materiálu Opravy a udržování Ostatní služby Úroky Ostatní finanční náklady Celkem náklady VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Úroky Celkem výnosy Výsledek hospodaření (ZISK +, ZTRÁTA -) 46

22 5. 8 Souhrnný opakovací příklad ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Ing. Vladislav Zeman (fyzická osoba, vede účetnictví) se zabývá účetním poradenstvím. Kromě toho má živnostenský list na obchodní činnost. Počáteční stav na účtech k 1. srpnu: Pokladna Kč Zaměstnanci Kč Běžný účet Kč Vlastní kapitál? Kč Ke zpracování měl ing. Zeman v srpnu tyto účetní doklady: Faktury přijaté F/1 - F/5 Faktury vydané f/1 - f/3 Bankovní výpisy b/1 - b/3 Pokladní doklady p/1 - p/9 Obecné účetní doklady u/1 - u/3 1. Faktury přijaté F/1 Faktura od firmy ZENES, s.r.o. - za nákup kopírovacího stroje Kč Kopírovací stroj byl zařazen do dlouhodobého majetku F/2 Faktura od firmy MANTA, a.s. - za nákup materiálu Kč Materiál byl převzat na sklad F/3 Faktura od firmy MATĚJOVSKÝ - za nákup zboží Kč Zboží bylo převzato na prodejnu F/4 Faktura od firmy KABLO, a.s. - za provedené reklamní služby Kč Faktura proplacena hotově pokladním dokladem p/ F/5 Faktura od firmy ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY, a.s. - za nájem Kč kanceláře na běžné období 2. Faktury vystavené f/1 Faktura firmě NOVINY, s.r.o. - za pomoc při zpracování účetnictví Kč Faktura placena hotově dne pokladním dokladem p/ f/2 Faktura ZD Miroslav - za metodickou pomoc při zaškolení obsluhy programu 625 Kč f/3 Faktura firmě ELEKTRO, s.r.o. - za prodej zboží Kč 3. Pokladní doklady p/1 Příjem peněz do pokladny (výběrem z účtu) Kč p/2 Tržba v hotovosti za účetní poradenství 500 Kč p/3 Výplata mezd zaměstnancům Kč p/4 Nákup kancelářského papíru Kč p/5 Zaplaceno za kopírování (výdajový PD) 36 Kč p/6 Proplacena faktura od odběratele (f/1) Kč p/7 Zaplacena dodavatelská faktura (F/4) Kč p/8 Výplata cestovného (zaměstnanec předložil vyúčtování) 450 Kč p/9 Odvod peněz z pokladny na účet 600 Kč 47

23 4. Bankovní výpisy b/1 Pokladna - vyúčtování výběru peněz Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Kč Ve prospěch ---- Na vrub Kč Konečný stav Kč b/2 Převod na vrub Vašeho účtu - Zemědělské stavby Znojmo, a.s Kč Pokladna - vyúčtování odvodu peněz 600 Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Kč Ve prospěch 600 Kč Na vrub Kč Konečný stav Kč b/3 Převod ve prospěch Vašeho účtu - ZD Miroslav 625 Kč Poplatek bance za vedení účtu - 30 Kč Přijaté úroky z BÚ 28 Kč Poplatek bance za položky - 59 Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Kč Ve prospěch 653 Kč Na vrub 89 Kč Konečný stav Kč 5. Obecné účetní doklady u/1 Výdej materiálu ze skladu do spotřeby Kč u/2 Vyskladnění prodaného zboží Kč u/3 Výplatní listina zaměstnance: Hrubá mzda zaměstnance Kč Záloha na daň z příjmů (tj. daň ze mzdy zaměstnance) 345 Kč Sražené zdravotní a sociální pojištění ze mzdy zaměstnance Kč Pro zjednodušení neúčtujeme o předpisu pojistného firmy za zaměstnance. ÚKOLY: 1. Zapište faktury do knihy pohledávek a závazků (včetně úhrad faktur). 2. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na účty hlavní knihy. 3. Zjistěte obraty a konečné zůstatky. 4. Sestavte rozvahu, výsledovku a obratovou předvahu. 48

24 KNIHA POHLEDÁVEK Datum Čís. dokl. Text Částka Splatnost Zaplaceno KNIHA ZÁVAZKŮ Datum Čís. dokl. Text Částka Splatnost Zaplaceno Účty hlavní knihy: MD Dodavatelé D MD D MD D MD D MD D MD Odběratelé D MD D MD D 49

25 MD Pokladna D MD D MD D MD D MD D MD Běžný účet D MD D MD D MD D MD D MD Zaměstnanci D MD D MD D MD D MD D MD D 50

26 OBRATOVÁ PŘEDVAHA Název účtu Obrat MD Obrat Dal Celkem 51

27 ROZVAHA AKTIVA Celkem aktiva PASIVA Výsledek hospodaření Celkem pasiva VÝSLEDOVKA NÁKLADY Celkem náklady VÝNOSY Celkem výnosy Výsledek hospodaření (ZISK +, ZTRÁTA -) 52

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ

UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ PAVEL ŠTOHL UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ k Učebnici účetnictví 2018 1. díl 19. upravené vydání Nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s.r.o. Znojmo, listopad 2018 Pavel Štohl UČITELSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ k Učebnici

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu)

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) 7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) Cíl kapitoly seznámit se s logikou účtování a vykazování výroby v druhovém členění nákladů; pochopit význam změny stavu výrobků. Úvodní otázky 1. Definujte

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_110 Jméno autora: Martina Mašková Datum

Více

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3. 1 POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1 Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Porozumět transakcím ovlivňujícím výsledek hospodaření; pochopit význam výsledku hospodaření a jeho vykázání v rozvaze; seznámit se s účtováním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Hotelová škola Bohemia s. r. o. Chrudim Registrační číslo projektu: číslo projektu CZ 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_154

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel pro práci s aktivními a

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Cvičení 1: Studie a příklady Cvičící: David Procházka Email: prochazd@vse.cz Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 4 Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky V účtové třídě 2 je evidován krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční výpomoci. Peněžní prostředky jsou evidovány

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMICKÁ CVIČENÍ

Více

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_112 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a Přednáška 5 Nákladové a výnosové účty 1. Opakování podvojného účetního zápisu: 1 transakce = změna dvou položek rozvahy (příčina: bilanční princip) 1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_178 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH

ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH 6 ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH 6. 1 ÚČTOVÁNÍ O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU 6. 1. 1 POKLADNA A CENINY Společnost ROBERT, s.r.o. (není plátce DPH) měla k 1. 1. 2018 mimo jiné tyto zůstatky:

Více

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů Výsledovka Strana NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: 9378800 Rok: 0 Dne: 3.03.06 Tisk vybraných záznamů Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 OBSAH ÚVOD....................................................... 11 Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 1 PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ, BILANČNÍ PRINCIP.................17 1.1 Rozsah znalostí........................................17

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích

Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích CASH FLOW Při řešení používejte Český účetní standard č. 023 Výkaz o peněžních tocích Příklad Společnost s ručením omezeným vykazovala k 1.1. a k 31.12. 2008 následující zůstatky rozvahových položek: Položka

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky

Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Firma Společnost s ručením omezeným Způsob účtování zásob: A Plátce PH atum vzniku účetní jednotky: 15. 2. 2008 Účetní odpisy = daňové odpisy

Více

MFO2 ROZVAHA ÚČTOVÁNÍ ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - PŘÍKLADY

MFO2 ROZVAHA ÚČTOVÁNÍ ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - PŘÍKLADY MFO2 ROZVAHA ÚČTOVÁNÍ ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - PŘÍKLADY Př.1. Společnost SILK měla tyto počáteční stavy na účtech k 1. 1. 20X1: závazky vůči dodavatelům 90 000 směnky k úhradě 115 000 pohledávky za odběrateli

Více