Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc."

Transkript

1 Vysoké učení tehniké v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské tehnologie Odbor obrábění Téma: 1. vičení - Základní veličiny obrábění Okruhy: Základní pojmy, veličiny, definie, jednotky Volba nástrojů, řeznýh materiálů a řeznýh podmínek dle katalogů Výpočet jednotkového strojního času Vypraoval: Ing. Aleš Polzer Ing. Petra Cihlářová Odborný garant: Do. Ing. Miroslav Píška, CS. Tehnologie výroby II Obsah kapitoly 1

2 Obsah kapitoly Téma: 1. vičení - Základní veličiny obrábění Obsah kapitoly Základní pojmy, veličiny, definie, jednotky - plohy na obrobku - nástrojové úhly - soustružniký nůž pravý - veličiny a jednotky Teorie k příkladům Volba soustružnikého nože dle katalogu CoroKey Kódové označení VBD a držáků nástrojů Zadání příkladu č. 1 Zadání příkladu č. 2 Obrázek k příkladu č. 1 a 2 Vypraování příkladu č. 1 Vypraování příkladu č. 2 Zadání příkladu č. Zadání příkladu č. 4 Obrázek k příkladu č. a 4 Vypraování příkladu č. Vypraování příkladu č. 4 Tehnologie výroby II Základní veličiny obrábění 2

3 Plohy na obrobku Obráběná ploha - ploha na obrobku, která má být obrobená řezáním. Obrobená ploha - je ploha získaná výsledek řezného proesu. Přehodová ploha - je ta část povrhu obrobku, která je vytvořená působením ostří nástroje během jeho zdvihu, otočení nástroje nebo obrobku. obráběná ploha obrobená ploha přehodová ploha Tehnologie výroby II Obsah kapitoly Základní veličiny obrábění

4 Nástrojové úhly Čelo řezné části - A γ - je ploha nebo souhrn ploh, po kterýh odhází tříska. Pokud čelo tvoří několik protínajííh se ploh, určí se označení tak, že k indexu se připíše pořadové číslo, začínajíí od ostří. Hřbet řezné části - A α - je ploha souhrn ploh, které při řezném proesu směřují k ploše obrobku. Pokud hřbet tvoří několik protínajííh se ploh, určí se označování tak, že k indexu se připíše pořadové číslo, začínajíí od ostří. Břit nástroje část řezné části nástroje, ohraničená čelem a hřbetem; může být spojený s hlavním nebo vedlejším ostřím (vytváří tzv. řezný klín ). Ostří nástroje je prvek břitu nástroje, kterou se realizuje obrábění (v podstatě se jedná o průsečnii plohy čela A γ a hřbetu A α ). Nástrojová základní rovina - P r - prohází uvažovaným bodem ostří a všeobeně je orientována kolmo k předpokládanému směru hlavního pohybu. Nástrojová boční rovina - P f - prohází uvažovaným bodem ostří a je kolmá na nástrojovou základní rovinu P r. Všeobeně je tato rovina orientovaná rovnoběžně s předpokládaným směrem posuvu. Nástrojová zadní rovina - P p - prohází uvažovaným bodem ostří, je kolmá na nástrojovou základní rovinu P r a nástrojovou boční rovinu P f. Nástrojová rovina ostří - P s - je rovina tečná k ostří v uvažovaném bodě ostří a kolmá na nástrojovou základní rovinu P r. Analogiky se definuje nástrojová rovina vedlejšího ostří P s. Nástrojová rovina ortogonální - P o - prohází uvažovaným bodem ostří a je kolmá na nástrojovou základní rovinu P r a nástrojovou rovinu ostří P s. Normálná rovina - P n - je rovina kolmá k ostří v uvažovaném bodě ostří. Nástrojový ortogonální úhel hřbetu - α o - úhel mezi hřbetem A α a nástrojovou rovinou ostří P s měřený v nástrojové ortogonální rovině ostří P o. Nástrojový ortogonální úhel břitu - β o - úhel mezi čelem A χ a hřbetem A α, měřený v nástrojové ortogonální rovině P o. Nástrojový ortogonální úhel čela - γ o - úhel mezi nástrojovou základní rovinou P r a čelem A χ, měřený v nástrojové ortogonální rovině P o. Nástrojový úhel sklonu ostří - λ s - úhel v nástrojové rovině ostří P s, mezi ostřím S a nástrojovou základní rovinou P r. Tento úhel může nabývat kladnýh, nulovýh nebo zápornýh hodnot. Nástrojové úhly - pokračování Obsah kapitoly Soustružniký nůž 4

5 Nástrojové úhly - pokračování Nástrojový úhel nastavení hlavního ostří - κ r - úhel v nástrojové základní rovině P r, mezi nástrojovou rovinou ostří P s a nástrojovou boční rovinou P f. Úhel κ r je měřený od té části P f, která obsahuje směr posuvu, směrem k hlavnímu ostří. Nástrojový úhel nastavení vedlejšího ostří - κ r - úhel v nástrojové rovině P r mezi nástrojovou rovinou vedlejšího ostří P s a nástrojovou boční rovinou P f. Nástrojový úhel špičky - ε r - úhel v nástrojové základní rovině P r, mezi nástrojovou rovinou ostří P s a nástrojovou rovinou vedlejšího ostří P s. Obeně platí : κ r + ε r + κ r 180 Poloměr špičky - r ε - poloměr zaoblení spojnie ve tvaru oblouku mezi hlavním ostří S a vedlejším ostřím S, měřený v základní rovině nástroje P r. Poloměr zaoblení ostří - r n - poloměr zaoblení přehodu mezi čelní plohou A χ a hřbetní plohou A α,, měřený v normálné rovině nástroje P n. Nástrojové úhly Obsah kapitoly Soustružniký nůž 5

6 Soustružniký nůž pravý Pp Ps Pp Ps Pr γ o Po α o e β o Pf Pf A γ Pf Pr Po κ κ v Pn ε L Ps Aα Pn λ s Pp h b Pr Tehnologie výroby II Obsah kapitoly Nástrojové úhly 6

7 Veličiny a jednotky v [ m/min ] Řezná ryhlost - je to okamžitá ryhlost hlavního pohybu uvažovaného bodu na ostří ve vztahu k obrobku v f [ m/min ] Ryhlost posuvu - je to okamžitá ryhlost posuvového pohybu v uvažovaném bodě na ostří ve vztahu k obrobku; když je posuv přerušovaný, například při hoblování, ryhlost posuvu není definovaná. a p [ mm ] Šířka záběru ostří - je záběr ostří měřený kolmo na praovní rovinu proházejíí hlavním bodem ostří D. f [ mm/ot ] Posuv n [ ot/min ] Otáčky π [ - ] Konstanta D [ mm ] Průměr l n, l, l p [ mm ] Délka: náběhu, obráběné plohy, přeběhu L [ mm ] Celková délka automatikého hodu stroje i [ - ] Počet záběrů t [ min ] Čas jednotkový strojní (automatikého hodu stroje) je doba, kdy stroj prauje automatiky, bez účasti dělníka. Tehnologie výroby II Obsah kapitoly Základní veličiny obrábění 7

8 Teorie k příkladům Soustružení válovýh ploh při konstantníh otáčkáh (konstantní řezné ryhlosti) v t D n π [m. min v ] n [min. -1 ] 10 π D L i [min.] L l n + l + l p [ mm ] n f v [m/min] řezná ryhlost π [ - ] konstanta D [ mm ] obráběný průměr n [ot./min.] otáčky obrobku l n, l, l p [mm] délka: náběhu, obráběné plohy, přeběhu L [ mm ] elková délka automatikého hodu stroje i [ - ] počet záběrů f [ mm/ot. ] posuv nástroje t [min.] čas jednotkový strojní (automatikého hodu stroje) je doba, kdy stroj prauje automatiky, bez účasti dělníka. Čelní soustružení při konstantníh otáčkáh t t D D π D 2 n f 2 f 10 v ( D d D) π 2 10 f v 2 π D f v Čelní soustružení při konstantní řezné ryhlosti dt dd 1 2 n f π D dd 2 10 v f π 2 10 f t v D D dd d 2 2 π ( D d ) t 4 10 f v Tehnologie výroby II Obsah kapitoly Základní veličiny obrábění 8

9 Volba soustružnikého nože dle katalogu CoroKey () - (str. 14) a/ Definujte použitý materiál obrobku a typ praovní operae - (str. 2) Oel Korozivzdorná oel Litina P (Modrá) M (Žlutá) K (Červená) b/ Definujte podmínky použití nástroje a podmínky při obrábění - (str. ) Typ aplikae F M R Podmínky pro obrábění DOBRÉ PRŮMĚRNÉ OBTÍŽNÉ / Vyhledejte VBD s objednaím kódem a doporučená řezná data - (str. 15) Upínání s hora systém T-MAX P (str. 18 9) Upínání šroubem dolů T-MAX U (str ) d/ Zvolte držák nástroje Upínání s hora systém T-MAX P (str ) Upínání šroubem dolů systém T-MAX U (str. 76 8) e) Stanovte skutečné řezné podmínky - (str. 6) Provedení koreke z důvodu změny životnosti nástroje. (str. 7) - Změňte řezné podmínky tak, aby trvanlivost nástroje vzrostla z 15 min na 20 min Životnost nástroje [min.] Korekční činitel 1,11 1,0 0,9 Řezná ryhlost je např.: v 25. 0,9 02,25 m/min ,88 0,84 0,75 0,70 - Provedení koreke z důvodu změny tvrdosti obrobku. (str. 5, 7) Snížená tvrdost Zvýšená tvrdost ISO/ANSI HB , P 180 1,44 1,25 1,11 1,0 0,91 0,84 0,77 0,72 0,67 M 180 1,42 1,24 1,11 1,0 0,91 0,84 0,78 0,7 0,68 K 260 1,21 1,1 1,06 1,0 0,95 0,90 0,86 0,82 0,79 Je možná i koreke řezné ryhlosti vzhledem ke změně posuvu - f n 0,25 v 10 - Výpočet skutečnýh otáček obrobku. (str. 6) f) Zkontrolujte kódové označení VBD a držáku nástroje. (str. 16) 0,4 0, Zadání příkladu č. 1 Obsah kapitoly Vypraování příkladu č. 1 9

10 Kódové označení VBD a držáků nástrojů Vyměnitelné břitové destičky. Tolerane 4. Typ břitové destičky 6. Tloušťka břitovýh destiček 7. Poloměr špičky C N M G PF 1. Tvar břitové destičky 2. Úhel hřbetu břitové destičky 5. Velikost břitové destičky délka ostří 8. Geometrie - možnost upřesnění dle výrobe Držáky nástrojů Vnější Směr posuvu nástroje Šířka stopky (držáku) nástroje P C L N R H 09 Vnitřní C- Velikost stopky Typ tyče S elistvá S 25 T S C L C R 09 Průměr tyče Délka nástroje Způsob upínání Výška stopky (držáku) nástroje Druh nástroje (Κ r ) Délka nástroje Směr posuvu Základní veličiny obrábění Obsah kapitoly Vypraování příkladu č. 1 10

11 Zadání příkladu č. 1 Zvolte nástroj (z katalogu CoroKey) pro podélné hrubování oeli o pevnosti v tahu 675 N/mm 2 a tvrdosti 199HB. Obrábění probíhá nepřerušovaným řezem na soustruhu, který je v dobrém tehnikém stavu. Součástka umožňuje dobré upnutí a upínaí systém břitové destičky je požadován T - MAX U. Max. rozměry držáku jsou h 20 mm, b 20 mm a směr obrábění zprava do leva (nástroj je umístěn za osou rotae obrobku - levý nástroj). Požadovaná trvanlivost břitu je T 20 min. Shematiké znázornění součásti s kótami Vypraování příkladu č. 1 Zadání příkladu č. 2 Zvolte nástroj (z katalogu CoroKey) pro podélné hrubování oeli o pevnosti v tahu 820 N/mm 2 a tvrdosti 242HB. Obrábění probíhá přerušovaným řezem (jedná se o výrobu součásti z polotovaru, který nemá v daném místě soustružení válový tvar) na soustruhu, který je v dobrém tehnikém stavu. Součástka umožňuje dobré upnutí a upínaí systém břitové destičky je požadován T - MAX P. Max. rozměry držáku jsou h 25 mm, b 25 mm a směr obrábění zprava do leva (nástroj je umístěn za osou rotae obrobku - levý nástroj). Požadovaná trvanlivost břitu je T 0 min. Shematiké znázornění součásti s kótami Volba soustružnikého nože dle katalogu CoroKey Obsah kapitoly Vypraování příkladu č. 2 11

12 Obrázek k příkladu č. 1 a 2 R0,8 Ø24 Ø Základní veličiny obrábění Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 a 2 12

13 Vypraování příkladu č. 1 ad. a) Materiál obrobku - OCEL P (Modrá) (str. 2) ad. b) Podmínky použití nástroje - R (str. ) Podmínky při obrábění - PRŮMĚRNÉ (str. ) Tvar VBD - vnější obrábění, T-MAX U (str. 15) ad. ) Objednaí kód - hrubování, podmínky průměrné (str. 54) CCMT UR (str. 61) Doporučené řezné podmínky - a p 2,5 mm (1,0 4,0) f 0,0 mm/ot. (0,15 0,50) v 25 m/min. ( ) ad. d) Držák nástroje - SCLCL 2020K12 (str. 76) ad. e) Skutečné řezné podmínky - Změna řezné ryhlosti tak, aby trvanlivost VBD vzrostla z 15min na 20min. - řezná ryhlost je v 25. 0,9 02,25 m/min. Skutečná hodnota tvrdosti obráběného materiálu je 199HB. Rozdíl od referenčního materiálu je přibližně +20HB příslušný korekční faktor je 0,91. - hodnota řezné ryhlosti upravená pro tvrdost trvanlivost T 20 min. a tvrdost 199HB je v 25. 0,9. 0,91 275,05 m/min. 275 m/min. Výpočet skutečnýh otáček obrobku - n 10 v π D π min. -1 ad. f) Kontrola kódového označení VBD a držáku nástroje - Vyměnitelná břitová destička - C C M T UR Držák nástroje - S C L C L K12 Volba soustružnikého nože dle katalogu CoroKey Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 1

14 Vypraování příkladu č. 2 ad. a) Materiál obrobku - OCEL P (Modrá) (str. 2) ad. b) Podmínky použití nástroje - R (str. ) Podmínky při obrábění - OBTÍŽNÉ (str. ) Tvar VBD - vnější obrábění, T-MAX P (str. 15) ad. ) Objednaí kód - hrubování, podmínky obtížné (str. 18) CNMM PR (str. 27) Doporučené řezné podmínky - a p 5,0 mm (0,7 7,5) f 0,40 mm/ot. (0,20 0,55) v 290 m/min. (75 250) ad. d) Držák nástroje - PCLNL 2525M12 (str. 44) ad. e) Skutečné řezné podmínky - Změna řezné ryhlosti tak, aby trvanlivost VBD vzrostla z 15min na 0min. - řezná ryhlost je v ,84 24,6 m/min. Skutečná hodnota tvrdosti obráběného materiálu je 242HB. Rozdíl od referenčního materiálu je přibližně +60HB příslušný korekční faktor je 0,77. - hodnota řezné ryhlosti upravená pro tvrdost trvanlivost T 60 min. a tvrdost 242HB je v ,84. 0,77 187,57 m/min. 188 m/min. 10 v Výpočet skutečnýh otáček obrobku - n 249 min. -1 π D π 24 ad. f) Kontrola kódového označení VBD a držáku nástroje - Vyměnitelná břitová destička - C N M M PR Držák nástroje - P C L N L M12 Závěr - Vypočtená řezná ryhlost je 188 m/min. Tato hodnota není v doporučovaném rozsahu použití nástroje, a proto její aplikování není vhodné. Je nutné vyhledat jinou VBD nebo provést koreki posuvu. Při snížení posuvu je totiž možné zvýšit řeznou ryhlost. Základní veličiny obrábění Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 2 14

15 Zadání příkladu č. Vypočtěte strojní čas pro dokončovaí obrábění součásti dle obr. Hodnoty řeznýh podmínek použijte - v 275 m/min., f 0, mm/ot. Výpočet proveďte pro konstantní hodnotu otáček a pro konstantní řeznou ryhlost. Velikost náběhu je 2 mm. Vypraování příkladu č. Shematiké znázornění součásti s kótami Zadání příkladu č. 4 Vypočtěte strojní čas pro dokončovaí obrábění součásti dle obr. Hodnoty řeznýh podmínek použijte n konst. 742 ot./min, v konst. 188 m/min., f 0,4 mm/ot. Výpočet proveďte pro konstantní hodnotu otáček a pro konstantní řeznou ryhlost. Délka náběhu je požadována 2 mm. Vypraování příkladu č. 4 Shematiké znázornění součásti s kótami Tehnologie výroby II Obsah kapitoly Základní veličiny obrábění 15

16 Obrázek k příkladu č. Ø44 Ø Obrázek k příkladu č. 4 Ø44 Ø Základní veličiny obrábění Obsah kapitoly Zadání příkladu č. a 4 16

17 Vypraování příkladu č. ad. a) Soustružení válové plohy při konstantníh otáčkáh - 10 v n 5471 min. -1 π D π 16 t L i n f 7 1 0,022 min. 1,5 s , Soustružení čelní plohy při konstantníh otáčkáh - t π ( D d D) π ( ) 0, 02 f v , 275 min -1 1,4 s ad. b) Soustružení válové plohy při konstantní řezné ryhlosti - t L i n f L i π D v 1000 f 7 1 π 16 0,0225min. 1, , s Soustružení čelní plohy při konstantní řezné ryhlosti - t π ( D d ) π ( ) 0, 016 f v , 275 min. 0,96 s Závěr: Při soustružení válové plohy je strojní čas stejný (při použití řezné ryhlosti a z ní počítanýh otáček) Při soustružení čelní plohy v daném příkladu, dohází použitím konstantní řezné ryhlosti ke snížení strojního času o 1,4%. Základní veličiny obrábění Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 17

18 Vypraování příkladu č. 4 ad. a) Soustružení válové plohy při konstantníh otáčkáh - t L i ,045min. 2,69 s n f 742 0,4 Soustružení čelní plohy při konstantníh otáčkáh - t π ( D d D) π ( ) 0, 026 f v ,4 188 min -1 1,54 s ad. b) Soustružení válové plohy při konstantní řezné ryhlosti - t L i n f L i π D v 1000 f 67 1 π 16 0,045min. 2, ,4 s Soustružení čelní plohy při konstantní řezné ryhlosti - t π ( D d ) π ( ) 0, 017 f v ,4 188 min. 1,05 s Závěr: Při soustružení válové plohy je strojní čas stejný (při použití řezné ryhlosti a z ní počítanýh otáček). Při soustružení čelní plohy v daném příkladu, dohází použitím konstantní řezné ryhlosti ke snížení strojního času o 1,8%. Základní veličiny obrábění Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 4 18

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění

Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění Cvičení číslo: 5 Stud. skupina: Pořadové číslo: Téma cvičení: Výpočet silové a energetické náročnosti při obrábění Vypracoval: Datum: Počet listů: Zadání: - vypočítejte příklady č. 1,, 3, 4, a 5 - uveďte

Více

(02) Soustružení I. Obr. 1 Součást se závitem.

(02) Soustružení I. Obr. 1 Součást se závitem. Vypracoval: (02) Soustružení I Stud. skupina: Datum: V elaborátu uveďte: - náčrt obráběných součástí, popis materiálu obrobku a nástrojů - výpočet řezných podmínek a strojního času - výpočet hodnoty posuvu,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové typy nástrojů pro soustružení Obor: Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Rožek Pavel Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Soustružení 3

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 9. cvičení - Základy CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC Sinumerik 810 D a výroba rotační

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Teorie frézování Geometrie břitu frézy Aby břit mohl odebírat třísky, musí k tomu být náležitě upraven. Každý

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 2. cvičení - Soustružení I Okruhy: Druhy soustruhů, jejich využití, parametry Upínání obrobků

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly a výkony při frézování

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly a výkony při frézování Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 6. cvičení - Frézování Okruhy: Druhy frézek Druhy fréz a jejich upínání Upínání obrobků Síly

Více

SPŠS Praha 10 Na Třebešíně *** STT *** Návrh soustružnického nástroje dle ISO-kódu

SPŠS Praha 10 Na Třebešíně *** STT *** Návrh soustružnického nástroje dle ISO-kódu Příklad návrhu soustružnického nástroje dle ISO kódu, návrh břitové destičky Zadání : Navrhněte vhodný soustružnický nástroj pro obrábění kulatiny vyrobené z mat. ČSN 11 373.0 Výchozí průměr materiálu

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu hodnoty jednotlivých

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 12. cvičení - CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC / Sinumerik 810 D a výroba rotační součásti

Více

1 Výpočty řezných podmínek při soustružení

1 Výpočty řezných podmínek při soustružení 1 Výpočty řezných podmínek při soustružení Pod pojmem řezné podmínky rozumíme stanovení řezné rychlosti, velikosti posuvu a hloubky řezu. Tyto pojmy včetně pojmu obrobitelnost jsou blíže vysvětleny v kapitole

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.3 SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTOJE, UPÍNÁNÍ, OSTŘENÍ A ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední

Více

Minimaster Plus Minimaster Plus 398

Minimaster Plus Minimaster Plus 398 Minimaster Plus 398 Výběr řezné hlavičky, držáku a řezných podmínek. Výběr velikosti kužele Vhodná velikost kužele je určena tvarem obrobku a zamýšleným způsobem obrábění. Pro nejvyšší tuhost a stabilitu

Více

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ EduCom Tento materiál vznikl jako součást rojektu EduCom, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Jan Jersák Technická

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1 TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Soustružení je obráběcí metoda, která se používá při obrábění rotačních součástí, kdy se pracuje zpravidla jednobřitým nástrojem. Kinematika obráběcího

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za

Více

Ing. Aleš Polzer Ing. Petra Cihlářová Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Technologie výroby II Obsah kapitoly

Ing. Aleš Polzer Ing. Petra Cihlářová Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Technologie výroby II Obsah kapitoly Vysoké učení technické v rně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění éma: 4. cvičení - Soustružení II Okruhy: Geometrie lamače třísky soustružnického nože Vypracoval:

Více

Inovativní upínání destičky nabízí stabilitu a spolehlivost při vrtání malých otvorů.

Inovativní upínání destičky nabízí stabilitu a spolehlivost při vrtání malých otvorů. Výměnné karbidové vyvrtávací destičky Inovativní upínání destičky nabízí stabilitu a spolehlivost při vrtání malých otvorů. y Rozsah průměrů ø10,0-ø18,4, L/D 1,5, 3,5 a 8 Aktualizace 2014.01 B167E Krátký

Více

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Definice řezných

Více

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 9. března 2013 Název zpracovaného celku: Soustružení Soustružení Použití a kinematika řezného pohybu Použití: pro soustružení rotačních

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

Práce a síla při řezání

Práce a síla při řezání Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

Výpočet strojního času soustružení

Výpočet strojního času soustružení Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu.

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu. CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu. R. Mendřický, P. Keller (KVS) Elektrické pohony a servomechanismy Definice souřadného systému CNC stroje pro zadání trajektorie

Více

Soustružení - řezné podmínky - výpočet

Soustružení - řezné podmínky - výpočet Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby M. Geistová 6. července 01 Název zpracovaného celku: Soustružení - řezné podmínky - výpočet Postup při určování řezných podmínek, výpočet řezné síly Fř,

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

EMCO Sinumerik 810 M - frézování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Určení

Více

Technologie výroby ozubení I.

Technologie výroby ozubení I. Ústav Strojírenské technologie Speciální technologie Cvičení Technologie výroby ozubení I. č. zadání: Příklad č. 1 (parametry čelního ozubení) Pro zadané čelní ozubené kolo se šikmými zuby vypočtěte základní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Motivace inovace zkušenost a vzdělávání VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Jméno a příjmení: Školní rok: 2014/2015 Číslo úlohy:

Více

Vyměnitelné břitové destičky

Vyměnitelné břitové destičky Vyměnitelné břitové destičky Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). Vyměnitelné břitové destičky (VBD)

Více

NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 B076CZ. Monolitní nástrojový materiál PKNB pro litiny a slinuté slitiny

NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 B076CZ. Monolitní nástrojový materiál PKNB pro litiny a slinuté slitiny NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 B076CZ Monolitní nástrojový materiál PKNB pro litiny a slinuté slitiny Dobře vyvážená odolnost proti opotřebení a lomu díky vysoce výkonné technologii slinování. Nový monolitní

Více

GEOMETRIE ŘEZNÉHO NÁSTROJE

GEOMETRIE ŘEZNÉHO NÁSTROJE EduCom Tento mateiál vznikl jako součást pojektu EduCom, kteý je spolufinancován Evopským sociálním fondem a státním ozpočtem Č. GEOMETIE ŘEZNÉHO NÁSTOJE Jan Jesák Technická univezita v Libeci Technologie

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ ÚLOHA č. 4 (Skupina č. 1) OPTIMALIZACE ŘEZNÉHO PROCESU (Trvanlivost břitu, dlouhodobá zkouška obrobitelnosti

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Přehled metod, základní pojmy Ing. Kubíček

Více

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ Tento materiál vznikl jako součást rojektu EduCom, který je soluinancován Evroským sociálním ondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci

Více

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ Technologie vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování mají mnoho společných technologických charakteristik a často bývají souhrnně označovány

Více

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

08 Technické informace

08 Technické informace 08 Technické informace \\ 1. Rozdělení nástrojů dle druhu posuvu frézování 08 Technické informace Nástroje VYDONA jsou konstruovány tak, aby zajistily bezpečnost pracovníka při frézování. Konstrukce nástrojů

Více

Obrážečky, protahovačky a hoblovky

Obrážečky, protahovačky a hoblovky 1. Obrážečky Obrážečky, protahovačky a hoblovky S ohledem na konstrukci stroje, se kterou souvisí směr hlavního pohybu, rozlišujeme vodorovné a svislé obrážení. a) Vodorovné (šepinky) se používají pro

Více

Nový typ CBN pro dílce ze spékaných kovů 2009/10/1

Nový typ CBN pro dílce ze spékaných kovů 2009/10/1 Nový typ CBN pro dílce ze spékaných kovů 1 Mapa kvalit a 2 Šedá litina Šedá litina Hrubování spékaných kovů Hrubování spékaných kovů Dokončení spékaných kovů Dokončení spékaných kovů new Aplikační oblast

Více

2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK

2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK 1 1) CO TO JSOU ŘEZNÉ PODMÍNKY PŘI P I OBRÁBĚNÍ? 2) CO TO JE OPTIMALIZACE ŘEZNÝCH PODMÍNEK? 2 CNC SOUSTRUH KONVENČNÍ SOUSTRUH 3 VZÁJEMNÉ VAZBY V SOUSTAVĚ S-N-O-P 4 VLIVY PŮSOBÍCÍ NA JEDNOTLIVÉ PRVKY SOUSTAVY

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

velký GURMÁN SNGX 13 LNET 16 S DESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI

velký GURMÁN SNGX 13 LNET 16 S DESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI velký GURMÁN www.pramet.com Nové HRUBOVACÍ VÁLCOVÉ FRÉZY S ESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI SNGX 13 LNET 16 Nové frézy s destičkami ve šroubovici Nová koncepce fréz estičky s 8 řeznými hranami okonalé upnutí Vnitřní

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

MB4020 NÁSTROJE NOVINKY. Brání tvorbě otřepů a přispívá ke stabilizaci rozměrové přesnosti dokončovaných součástí.

MB4020 NÁSTROJE NOVINKY. Brání tvorbě otřepů a přispívá ke stabilizaci rozměrové přesnosti dokončovaných součástí. NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Aktualizace B168CZ Nástrojový materiál PKNB pro slinuté slitiny a litiny Brání tvorbě otřepů a přispívá ke stabilizaci rozměrové přesnosti dokončovaných součástí. Nástrojový materiál

Více

NÁSTROJE NOVINKY B055H. Víceúčelová fréza s vyměnitelnými destičkami APX3000/4000. Nová generace vysoce výkonných fréz.

NÁSTROJE NOVINKY B055H. Víceúčelová fréza s vyměnitelnými destičkami APX3000/4000. Nová generace vysoce výkonných fréz. NÁSTROJE NOVINKY B055H Víceúčelová fréza s vyměnitelnými destičkami APX3000/4000 Nová generace vysoce výkonných fréz. Víceúčelová obráběcí fréza APX3000/4000 Víceúčelová Nástroj APX je vysoce účinný v

Více

KATALOG INOVACE. UniDrill. Kopinaté vrtáky s břitovými destičkami. kennametal.com

KATALOG INOVACE. UniDrill. Kopinaté vrtáky s břitovými destičkami. kennametal.com KATALOG INOVACE UniDrill Kopinaté vrtáky s břitovými destičkami Kennametal UniDrill Kopinaté vrtáky s břitovými destičkami Systém UniDrill nabízí rozsáhlý, flexibilní a cenově výhodný systém kopinatých

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 2 Teorie

Více

Teorie třískového obrábění

Teorie třískového obrábění Teorie třískového obrábění 1.1 Fyzikální podstata procesu obrábění Fyzikální podstatou obrábění je řezání, při kterém je oddělováno jisté množství materiálu, tzv. přídavek na obrábění, mechanickým účinkem

Více

ProGroove. ProGroove. Zapichování a upichování ProGroove

ProGroove. ProGroove. Zapichování a upichování ProGroove Zapichování a upichování ProGroove Systém ProGroove zajišťuje přesné a spolehlivé obrábění s konzistentní výkonností řezné hrany díky snadno vyměnitelným břitovým destičkám dostupných v řadě vysoce výkonných

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

Broušení rovinných ploch

Broušení rovinných ploch Obvodové rovinné broušení Broušení rovinných ploch Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

MEGA 45 Těžké hrubovací frézování

MEGA 45 Těžké hrubovací frézování MEGA 45 Těžké hrubovací frézování Hlavní aplikace Se čtyřmi skutečnými řeznými hranami na břitovou destičku MEGA 45 jste si jisti, že dostáváte nízkou cenu za řeznou hranu a vysokou produktivitu, kterou

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

Revoluce v soustružení korozivzdorné oceli

Revoluce v soustružení korozivzdorné oceli 2014.01 voluce v soustružení Vynikající odolnost proti opotřebení rýhami a dobré omezení otřepu. Dlouhá životnost nástroje díky vysoké odolnosti proti plastické deformaci. B201CZ Řada destiček podle ISO

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Technologie výroby II Obsah kapitoly

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Technologie výroby II Obsah kapitoly ysoké učení ehniké v Brně Fakula srojního inženýrsví Úsav srojírenské ehnologie Odbor obrábění Téma: 13. vičení - Opimalizae řeznýh podmínek ypraoval: Ing. Aleš Polzer Ing. Pera Cihlářová Odborný garan:

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů - 2 - Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

Vrtání děr na soustruhu

Vrtání děr na soustruhu Vrtání děr na soustruhu Pro každý druh práce je třeba použít nejvhodnější nástroj. Každý materiál má své vlastnosti, se kterými se musí počítat i při vrtání. Jiný nástroj použijeme při zhotovování otvoru

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

Slinuté karbidy povlakované materiálem CVD pro obrábění ocelí MC6025. Posouváme hranice obrábění oceli

Slinuté karbidy povlakované materiálem CVD pro obrábění ocelí MC6025. Posouváme hranice obrábění oceli Slinuté karbidy povlakované materiálem CVD pro obrábění ocelí 2014.01B196CZ Posouváme hranice obrábění oceli Slinuté karbidy povlakované materiálem CVD pro obrábění ocelí a Černý extra rovnoměrný povlak

Více

VOX stupňová vertikální frézovací hlava VOX400 pro extrémně vysoký výkon. Nový druh čelní frézy pro frézování litin B183E

VOX stupňová vertikální frézovací hlava VOX400 pro extrémně vysoký výkon. Nový druh čelní frézy pro frézování litin B183E Nástroj se stabilním ostřím pro litiny Aktualizace 2014.01 B183E Nový druh čelní frézy pro frézování litin 90-stupňová vertikální frézovací hlava pro extrémně vysoký výkon. Destičky s vertikálním uložením

Více

SRM2 TOOLS NEWS. Pro hrubování a polodokončování forem. Kulová čelní stopková fréza s vyměnitelnými destičkami

SRM2 TOOLS NEWS. Pro hrubování a polodokončování forem. Kulová čelní stopková fréza s vyměnitelnými destičkami TOO NEW 2015.11 Aktualizace B029CZ Kulová čelní stopková fréza s vyměnitelnými destičkami RM2 Pro hrubování a polodokončování forem. Destičky s velmi tuhým tělem a nízkým odporem Kulová čelní stopková

Více

Hoblování Cinkování Profilování

Hoblování Cinkování Profilování 03 Hoblování Cinkování Profilování \\ Hoblovací hlava HS / HW 03 Hoblování \ Cinkování, profilování k podélnému hoblování dokončování masivního dřeva n max :.000 ot/min (podle typu) tělo nástroje z oceli

Více

Inteligentní řešení pro zapichování

Inteligentní řešení pro zapichování Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 46-CZ Nový zapichovací nástroj se 4 břity Novinka Inteligentní řešení pro zapichování Destička se 4 břity poskytuje ekonomické řešení obrábění zápichů Jedna

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy třískového obrábění: Teorie soustružení Obrábění je technologický proces, při němž vytváříme součásti

Více

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení.

Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami. Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Update B023CZ Rohová fréza se šroubem upínanými břitovými destičkami Pro stabilní rohové frézování i při vysokém zatížení. Nyní v nabídce nové povlakované nástrojové materiály

Více

VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ

VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Evropský sociální fond Praha & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Motivace inovace zkušenost a vzdělávání VÝROBNÍ KONSTRUKCE, 4. ročník - CVIČENÍ Jméno a příjmení: Školní rok: Číslo úlohy: 1 Třída: Počet

Více

MC6015 MC6025. Posouváme hranice soustružení oceli. FP/LP MP/RP TOOLS NEWS. Řada destiček podle ISO pro soustružení korozivzdorné oceli B196CZ

MC6015 MC6025. Posouváme hranice soustružení oceli. FP/LP MP/RP TOOLS NEWS. Řada destiček podle ISO pro soustružení korozivzdorné oceli B196CZ TOOLS NEWS 05.4 Aktualizace B96CZ Řada destiček podle ISO pro soustružení korozivzdorné oceli Posouváme hranice soustružení oceli. FP/ /RP Řada destiček podle ISO pro soustružení korozivzdorné oceli /

Více

Máte problém? Obraťte se na nás.

Máte problém? Obraťte se na nás. SOUSTRUŽENÍ Jsme osvědčeným dodavatelem nástrojů pro třískové obrábění kovů a CNC obráběcích strojů. Snažíme se maximálně uspokojit potřeby všech svých zákazníků bez rozdílu toho, o jak velkého zákazníka

Více

Podklady do cvičení Výběr z norem a návody pro konstrukci vnějšího soustružnického nože.

Podklady do cvičení Výběr z norem a návody pro konstrukci vnějšího soustružnického nože. Přípravky a nástroje Podklady do cvičení Výběr z norem a návody pro konstrukci vnějšího soustružnického nože. Ing. Oskar Zemčík Ph.D 2018 ISO 504:1975 /2014 ČSN 220501 Značení vnějších soustružnických

Více

(06) Frézování. > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších, vícebřitým nástrojem. < b) Proces frézování

(06) Frézování. > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších, vícebřitým nástrojem. < b) Proces frézování Vypracoval: David Klemsa (06) Frézování Stud. skupina: 2pSTG/2 Datum: 20.3.2015 1.) Teorie frézování a) Podstata frézování > Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitrních nebo vnějších,

Více

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ Frézování se využívá pro obrábění rovinných a tvarových ploch na nerotačních součástech, kdy se obráběcí proces realizuje vícebřitým nástrojem - frézou. Frézování je mladší způsob

Více

NÁSTROJE NOVINKY B194CZ Cermetová destička pro oceli povlakovaná PVD MP3025. Zaručuje vynikající drsnost povrchu obrobené plochy.

NÁSTROJE NOVINKY B194CZ Cermetová destička pro oceli povlakovaná PVD MP3025. Zaručuje vynikající drsnost povrchu obrobené plochy. NÁSTROJE NOVINKY Cermetová destička pro oceli povlakovaná PVD 3025 2014.01 B194CZ Zaručuje vynikající drsnost povrchu obrobené plochy. Cermetová destička pro oceli povlakovaná PVD Cermetová destička pro

Více

Nejdůležitější novinky

Nejdůležitější novinky T-Max P - geometrie pro ISO S Komplexní řada nových geometrií pro produktivní soustružení žárovzdorných a titanových slitin orientovaná na snížení tlaku nástroje na obrobek a kontrolu utváření třísky.

Více

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Řada břitových destiček WMT je ekonomickou a spolehlivou volbou pro všechny vaše zapichovací, upichovací, soustružnické a kopírovací

Více

EMCO Sinumerik 810 T - soustružení

EMCO Sinumerik 810 T - soustružení Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: EMCO Sinumerik 810 T - soustružení

Více