objektivní analýza dostupných dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "objektivní analýza dostupných dat"

Transkript

1 INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační data

2 ZDROJE DAT MONITORING EPIDEMIOLOGIE A TERAPIE KOMPONENTY SYSTÉMU 1. Epidemiologická data NOR a odvozené predikce počtu léčených pacientů -> analýzy incidence, mortality a prevalence ZN -> predikce počtu léčených pacientů -> predikce incidence a prevalence pacientů indikovaných k terapii 2. Data klinických registrů ČOS ČLS JEP -> monitoring správnosti indikace léčby, typologie pacientů -> analýzy bezpečnosti a výsledků léčby -> hodnocení dosahovaného přežití -> kvantifikace dávkování léčby, doby trvání léčby -> kvantifikace prevalence léčených 3. Informační spolupráce s PZP Národní referenční centrum -> reprezentativní obraz indikace k cílené terapii -> mapování dostupnosti péče v regionech -> verifikace dat registrů Zpětné hodnocení dostupnosti a účinnosti léčby

3 Dostupná data: národnn rodní portál l epidemiologie zhoubných nádorn dorů Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Software SVOD Průvodce analýzami Incidence, mortalita Časové trendy Regionáln lní přehledy Věková standardizace Klinická stadia Epidemiologické analýzy Mezinárodn rodní data Srovnávac vací analýzy Ucelené přehledy

4 Je kvalita dat NOR dostatečná? - ČR Období Všechny nově diagnostikované zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) v České republice celkem n = (1 %) n = 3 12 (11, %) n = (3,4 %) n = (5,4 %) Diagnóza na základě pitvy / DCO Časná úmrtí, bez zahájení léčby Maligní diagnózy nezahrnuté do detailní analýzy (diagnózy u kterých není zavedena TNM klasifikace novotvarů, hematoonkologické diagnózy, raritní diagnózy) n = (4,3 %) Nevyplněné stadium a TNM bez uvedení důvodu Záznamy s úplnou diagnostikou n = (76, %) PROTINÁDOROVĚ LÉČENÍ n = (64,2 %) 2,2% BEZ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY n = (11,8 %) 9,5% 18,8% 33,3% 6,7% 16,3% 13,6% Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 27,7% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

5 Je kvalita dat NOR dostatečná? Liberecký kraj Období Všechny nově diagnostikované zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) v Libereckém kraji n = 11 2 (1 %) n = 1 24 (1,9 %) n = 191 (1,7 %) n = 565 (5,1 %) Diagnóza na základě pitvy / DCO Časná úmrtí, bez zahájení léčby Maligní diagnózy nezahrnuté do detailní analýzy (diagnózy u kterých není zavedena TNM klasifikace novotvarů, hematoonkologické diagnózy, raritní diagnózy) n = 625 (5,7 %) Nevyplněné stadium a TNM bez uvedení důvodu Záznamy s úplnou diagnostikou n = (76,5 %) PROTINÁDOROVĚ LÉČENÍ n = 7 12 (64,7 %) BEZ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY n = (11,8 %) 18,4% 2,7% 31,7% 68,5% 5,8% 1,7% 15,% Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 29,2% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

6 Epidemiologie nádorů v Libereckém kraji

7 Trend incidence zhoubných nádor n dorů Zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) Hrubá incidence - počet novotvarů na 1 osob ASR (W) - novotvary na 1 osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ Počet novotvarů na 1 osob ASR (W)

8 Trend incidence zhoubných nádorn dorů Národní onkologický registr - zhoubné novotvary (C-C97) Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,3 % -,1 % + 4,7 % Zhoubné novotvary (C-C97) v Libereckém kraji Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,8 % +,9 % + 4,9 %

9 Trend incidence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob ,2 % + 5,7 % ZN prsu (C5) - ženy ZN ledviny mimo pánvičku (C64) Počet novotvarů na 1 žen ZN předstojné žlázy - prostaty (C61) Počet novotvarů na 1 mužů + 32,3 % + 21,6 % 21 %: trend růstu mezi roky ,5 % + 5,6 % + 97,8% + 87,8 % + 46,7 % + 19,2 %

10 Trend incidence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN hrdla děložního (C53) ZN dělohy (C54,C55) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ Počet novotvarů na 1 žen Počet novotvarů na 1 žen Počet novotvarů na 1 žen , % -7,5 % ZN varlete (C62) ZN vaječníku (C56) Počet novotvarů na 1 mužů ZN močového měchýře (C67) Počet novotvarů na 1 osob + 2,5 % + 1,7 % + 1,5 % + 5,7 % 21 %: trend růstu mezi roky , % + 7,9 % + 6,1 % -8,9 %

11 Trend incidence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN dutiny ústní a hltanu (C-C14) Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob Hodgkinův lymfom (C81) + 17,6 % + 16,2 % ZN slinivky břišní (C25) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob - 12,3 % - 23,1 % + 38,5 % + 24,2 % Ne-Hodgkinův lymfom (C82-C85) 21 %: trend růstu mezi roky ,1 % + 18,2 % Zdroj: ČSÚ

12 Incidence diagnóz z nádorových n onemocnění Období Počet na 1 mužů Muži předstojná žláza - prostata (C61) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) tlusté střevo a konečník (C18-C21) 1,7 111,5 95,2 9,9 87,6 93,9 močový měchýř (C67) ledvina (C64) dutina ústní a hltan (C-C14) žaludek (C16) slinivka břišní (C25) melanom kůže (C43) leukémie (C91-C95) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) hrtan (C32) mozek a mícha (C7-C72) varle (C62) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) jícen (C15) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) mnohočetný myelom (C9) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) Hodgkinův lymfom (C81) štítná žláza (C73) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D-D9) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) 38,2 31,3 33,9 35, 2, 19,2 19,2 19,1 18,8 19,6 18,3 2, 14,6 13,9 12,2 12,8 11,6 9,3 9,1 8,7 8,9 9,3 8,5 11,3 8,3 9, 6,6 6,5 5,5 4,8 3,6 2,7 2,9 2,8 2,8 3,8 24,9 27,8 18,5 23,8 5, 16,3 Liberecký kraj Česká republika Ženy Počet na 1 žen prs - ženy (C5) 115,6 118,7 tlusté střevo a konečník (C18-C21) 59,3 62,4 průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) děloha (C54,C55) vaječník (C56) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) slinivka břišní (C25) melanom kůže (C43) ledvina (C64) močový měchýř (C67) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) žaludek (C16) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) leukémie (C91-C95) štítná žláza (C73) dutina ústní a hltan (C-C14) mozek a mícha (C7-C72) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) mnohočetný myelom (C9) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) 39,4 34,5 3,9 35,3 19,8 21,1 19,5 19,3 19,3 18,3 16,6 17,9 16,5 19,4 13,4 11,1 12,9 12,2 12,8 12,6 12,3 11,7 9,4 1,4 8,3 13,3 5,7 6,5 5,1 7,5 4,7 5,8 3,7 4,6 2,8 2,4 Liberecký kraj jícen (C15) 2,2 1,8 Hodgkinův lymfom (C81) 1,7 2,2 Česká republika hrtan (C32) 1, 1, ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D-D9) 26,4 29,1 42, 66,3 novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) 6,9 16,7 Zdroj: NOR

13 Trendy mortality dle věku v Liberecký kraj Česká republika Věkové kategorie: Více než 7 let 6 69 let 5 59 let 4 49 let do 4 let Zdroj: ČSÚ Počet úmrtí na 1 osob ve věkové kategorii Počet úmrtí na 1 osob ve věkové kategorii

14 Příčiny úmrtí (období 26-21) Celá populace Muži Ženy % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% IX. Nemoci oběhové soustavy (I-I99) 5,2 5,5 44,6 45,1 55,8 56, II. Novotvary (C-D48) 26,5 27,3 29,2 29,9 23,8 24,7 XIX. Poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin (S-T98) 5,7 6,1 7,8 8,4 3,5 3,7 X. Nemoci dýchací soustavy (J-J99) 5,6 5,2 6, 5,5 5,2 4,9 XI. Nemoci trávicí soustavy (K-K93) 4,5 4,3 5,1 4,7 3,9 3,9 IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E-E9) XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N-N99) 2, 2,1 1,3 1,3 1,8 1,8 1,2 1,3 2,3 2,4 1,5 1,4 VI. Nemoci nervové soustavy (G-G99) 1,3 1, 1,2 1, 1,4 1,1 Ostatní nemoci, poruchy a stavy 2,9 2,2 3,1 2,4 2,7 2,1 Česká republika Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ

15 Trend mortality zhoubných nádorn dorů Zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) Hrubá mortalita - počet úmrtí na 1 osob ASR (W) - úmrtí na 1 osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Počet úmrtí na 1 osob Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj ASR (W) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ

16 Trend mortality vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ,5 % 7 + 4,1 % 6-14,6 % 5 4-5,5 % ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ Počet úmrtí na 1 osob Počet úmrtí na 1 osob Počet úmrtí na 1 osob ZN prsu (C5) - ženy Počet úmrtí na 1 žen ZN předstojné žlázy - prostaty (C61) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) Počet úmrtí na 1 mužů - 15,4 % - 15,1 % 21 %: trend růstu mezi roky ,8 % - 16,3 % -1,6 % -12,7 %

17 Trend prevalence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů 6 ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) 16 3 ZN ledviny mimo pánvičku (C64) ,1 % , % ZN prsu (C5) - ženy ZN předstojné žlázy - prostaty (C61) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Počet žijících s nádorem na 1 osob Počet žijících s nádorem na 1 žen Počet žijících s nádorem na 1 mužů Počet žijících s nádorem na 1 osob Počet žijících s nádorem na 1 osob + 45,8 % + 4,6 % + 61,9 % + 82,6 % + 58, % + 59,8 % + 161,6 % + 147,5 % %: trend růstu mezi roky 21-21

18 Incidence zhoubných nádorn dorů (C-C97 C97 bez C44) v mezinárodn rodním m srovnání ASR (W) - počet nádorů na 1 osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Denmark France (metropolitan) Belgium Norway Ireland The Netherlands Slovenia Czech Republic Switzerland Hungary Iceland Germany Liberecký kraj Luxembourg Italy Slovakia United Kingdom Sweden Serbia Croatia Finland Austria Lithuania Spain Latvia Portugal Malta Estonia FYR Macedonia Montenegro Bulgaria Poland Romania Belarus Cyprus Russian Federation Republic of Moldova Ukraine Albania Greece Bosnia Herzegovina evropské země okolní země Česká republika Liberecký kraj Zdroj: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 212 v1., Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 213. Available from:

19 Predikce onkologické zátěže v roce 214

20 Predikce počtu pacientů a léčebná zátěž Populační prediktivní modely Vkládáno expertní skupinou Korigovaný odhad incidence po stadiích Primárně léčení pacienti Standardní léčebné postupy Scénář 1 (%) Modality / scénáře léčby Odhad prevalence léčených pacientů po stadiích Scénář 2 (%) Scénář 3 (%) Scénář 4 (%) Modality / scénáře léčby Modality / scénáře léčby Modality / scénáře léčby Žijící pacienti z předchozích let a zároveň relabující/progredující Relapsy / progrese Scénář 5 (%) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Modality / scénáře léčby

21 Trendy ve vývoji věkovv kové struktury obyvatel Liberecký kraj Česká republika Počet osob Počet osob Průměrný věk v LBK v roce 21: 4, Věkové kategorie: Do 2 let 2 39 let 4 49 let 5 59 let 6 69 let Více než 7 let Průměrný věk v ČR v roce 21: 4, Zdroj: ČSÚ

22 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Česká republika celkem INCIDENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I 337 (2994; 3621) Stadium II 225 (264; 2437) Stadium III 113 (111; 125) Stadium IV 524 (451; 596) Stadium neznámo z objektivních důvodů 68 (39; 97) Stadium neznámo bez udání důvodu 34 (19; 48) CELKEM 7313 (6578; 849) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Incidence spolehlivosti) Stadium I 291 (1918; 2267) Stadium II 1934 (1796; 27) Stadium III 2261 (216; 2415) Stadium IV 213 (1956; 235) Stadium neznámo z objektivních důvodů 256 (165; 349) Stadium neznámo bez udání důvodů 71 (46; 98) CELKEM 8743 (7987; 954) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I+II 6624 (6213; 735) Stadium III 1194 (188; 131) Stadium IV 142 (979; 115) Stadium neznámo z objektivních důvodů 154 (79; 229) Stadium neznámo bez udání důvodu 58 (3; 87) CELKEM 972 (8389; 9757)

23 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Liberecký kraj INCIDENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I 136 (117; 155) Stadium II 97 (81; 113) Stadium III 35 (25; 45) Stadium IV 24 (16; 32) Stadium neznámo z objektivních důvodů 2 (; 4) Stadium neznámo bez udání důvodu 2 (; 4) CELKEM 296 (268; 324) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Incidence spolehlivosti) Stadium I 91 (69; 113 ) Stadium II 8 (6; 1 ) Stadium III 79 (59; 99 ) Stadium IV 79 (59; 99 ) Stadium neznámo z objektivních důvodů 9 (3; 15 ) Stadium neznámo bez udání důvodů 5 (; 1 ) CELKEM 343 (31; 385 ) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I+II 245 (219; 271) Stadium III 45 (34; 56) Stadium IV 47 (36; 58) Stadium neznámo z objektivních důvodů 3 (; 6) Stadium neznámo bez udání důvodu 3 (; 6) CELKEM 343 (313; 373)

24 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Česká republika celkem PREVALENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I (33 894; 34 52) Stadium II (29 599; 3 167) Stadium III 8282 (8132; 8432) Stadium IV 3541 (3443; 3639) Klinické stadium neznámo 1834 (1764; 194) CELKEM (76 832; ) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Prevalence spolehlivosti) Stadium I (18 927; ) Stadium II (16 895; ) Stadium III (12 697; ) Stadium IV 7 62 (7 44; 7 8) Klinické stadium neznámo (2 3; 2 526) CELKEM (58 223; 6 579) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I+II (39 898; 4 558) Stadium III 737 (6899; 7175) Stadium IV 558 (5386; 563) Klinické stadium neznámo 3472 (3375; 3569) CELKEM (55 558; )

25 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Liberecký kraj PREVALENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I 1355 (1294; 1416) Stadium II 1217 (116; 1274) Stadium III 319 (29; 348) Stadium IV 162 (141; 183) Klinické stadium neznámo 45 (34; 56) CELKEM 398 (36; 319) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Prevalence spolehlivosti) Stadium I 85 (74; 87) Stadium II 711 (651; 771) Stadium III 432 (384; 48) Stadium IV 251 (215; 287) Klinické stadium neznámo 75 (55; 95) CELKEM 2274 (2166; 2382) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I+II 162 (1554;1686) Stadium III 265 (238; 292) Stadium IV 236 (211; 261) Klinické stadium neznámo 83 (68;98) CELKEM 224 (2127;2281)

26 Predikce incidence pro rok 214 v LBK Prediktivní odhad incidence (9 % interval spolehlivosti) Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Stadium neznámo zobjekt. důvodů Stadium neznámo bez udání důvodu Celkem Karcinom prsu (C5) Karcinom tlustého střeva (C18-C19) Karcinom konečníku (C2) Nemalobuněčný karcinom plic - (C34 NSCLC) Renální karcinom (C64 z renálních buněk) Karcinom prostaty (C61) Karcinom močového měchýře (C67) Karcinom žaludku (C16) Karcinom slinivky břišní (C25) Zhoubný melanom kůže (C43) Karcinom děložního hrdla (C53) Karcinom těla děložního (C54) Karcinom vaječníku (C56) 136 (117; 155) 64 (51; 77) 27 (18; 36) 27 (18; 36) 74 (6; 88) 13 (7; 19) 75 (61; 89) 21 (13; 29) 57 (45; 69) 8 (3; 13) 64 (51; 77) 245 (219; 271) 18 (11; 25) 97 (81; 113) 62 (49; 75) 18 (11; 25) 12 (6; 18) 24 (16; 32) 7 (3; 11) 13 (7; 19) 5 (1; 9) 11 (6; 16) 2 (; 4) 35 (25; 45) 54 (42; 66) 25 (17; 33) 53 (41; 65) 11 (6; 16) 45 (34; 56) 12 (6; 18) 1 (5; 15) 12 (6; 18) 2 (; 4) 8 (3; 13) 9 (4; 14) 15 (9; 21) 24 (16; 32) 54 (42; 66) 25 (17; 33) 1 (84; 116) 16 (9; 23) 47 (36; 58) 19 (12; 26) 32 (23; 41) 52 (4; 64) 4 (1; 7) 7 (3; 11) 3 (; 6) 14 (8; 2) 2 (; 4) 7 (3; 11) 2 (; 4) 6 (2; 1) (; ) 3 (; 6) 1 (; 3) 5 (1; 9) 12 (6; 18) 1 (; 3) 1 (; 3) 2 (; 4) 2 (; 4) 2 (; 4) 3 (; 6) 2 (; 4) 7 (3; 11) (; ) 3 (; 6) 2 (; 4) 2 (; 4) 1 (; 3) 1 (; 3) 1 (; 3) 1 (; 3) 1 (; 3) 296 (268; 324) 244 (218; 27) 99 (83; 115) 25 (181; 229) 91 (75; 17) 343 (313; 373) 132 (113; 151) 69 (55; 83) 95 (79; 111) 96 (8; 112) 43 (32; 54) 83 (68; 98) 42 (31; 53)

27 Predikce prevalence pro rok 214 v LBK Prediktivní odhad prevalence (9 % interval spolehlivosti) Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Stadium neznámo Celkem Karcinom prsu (C5) Karcinom tlustého střeva (C18-C19) Karcinom konečníku (C2) Nemalobuněčný karcinom plic - (C34 NSCLC) Renální karcinom (C64 z renálních buněk) Karcinom prostaty (C61) Karcinom močového měchýře (C67) Karcinom žaludku (C16) Karcinom slinivky břišní (C25) Zhoubný melanom kůže (C43) Karcinom děložního hrdla (C53) Karcinom těla děložního (C54) Karcinom vaječníku (C56) 1355 (1294; 1416) 577 (537; 617) 228 (23; 253) 161 (14; 182) 677 (634; 72) 89 (73; 15) 895 (846; 944) 558 (519; 597) 82 (755; 849) 166 (145; 187) 58 (54; 62) 162 (1554;1686) 31 (22; 4) 1217 (116; 1274) 538 (5; 576) 173 (151; 195) 44 (33; 55) 18 (158; 22) 39 (29; 49) 97 (81; 113) 89 (73; 15) 73 (59; 87) 35 (25; 45) 319 (29; 348) 34 (275; 333) 128 (19; 147) 121 (13; 139) 11 (84; 118) 265 (238; 292) 42 (31; 53) 37 (27; 47) 26 (18; 34) 26 (18; 34) 61 (48; 74) 38 (28; 48) 93 (77; 19) 162 (141; 183) 153 (133; 173) 98 (82; 114) 239 (214; 264) 7 (56; 84) 236 (211; 261) 65 (52; 78) 69 (55; 83) 11 (84; 118) 29 (2; 38) 16 (9; 23) 2 (13; 27) 68 (54; 82) 45 (34; 56) 52 (4; 64) 23 (15; 31) 26 (18; 34) 14 (8; 2) 83 (68; 98) 56 (44; 68) 15 (9; 21) 17 (1; 24) 16 (9; 23) 26 (18; 34) 46 (35; 57) 15 (9; 21) 398 (36; 319) 1624 (1558; 169) 65 (68; 692) 591 (551; 631) 765 (72; 81) 224 (2127; 2281) 12 (967; 173) 249 (223; 275) 175 (153; 197) 163 (19; 1117) 75 (75; 795) 979 (928; 13) 377 (345; 49)

28 Diagnostika zhoubných nádorů

29 Trend stanovení klinických stadií vydání TNM II. III. IV. V. VI. Liberecký kraj ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) Česká republika Stadia onemocnění na 1 osob: Stadia onemocnění na 1 osob: St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. X objek tivně St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. X objek tivně TNM klasifikace není definována ,2 5,5 4,8 8,6 2,6 13,2 6,2 6,1 1,8 6, ,6 6,7 4,3 12,2 4,8 13,4 6,2 7,1 11,4 6, ,3 6,4 4,5 13, 2,6 14,4 6,4 6,4 11,6 5, ,1 8, 5, 13,5 2,8 14,4 6,9 6,9 12,1 6, ,2 5,6 7,3 11,5 3,5 14,4 7,3 7,1 12,7 6, ,1 9,9 6,3 1,6 4, 15,3 7,1 7,2 12,1 7, ,6 6,8 8,4 11,2 2,8 17, 8,1 7,3 13,4 7, ,7 6,8 6,1 12,9 4, 16,7 8, 7,3 13,3 7, ,2 1, 4,7 12,8 3, 15, 7,8 7,6 13,5 7, ,1 8,7 6,1 11, 5,9 17,5 9,1 8, 14,8 8, ,2 12,2 8,4 14, 5,6 18,1 9,6 8,4 14,5 8, , 12,4 9,6 17,5 7, 17,5 9,4 8,6 15,4 8,8 23,1 1,5 8,2 14,9 7,9 18,3 1,2 8,6 14,9 8, ,9 15,4 11, 1,3 8,2 12,4 15,7 1,1 15,2 9,4 15,4 15,6 7,9 1,7 9,3 12,7 16,2 1,3 15,3 1, ,8 21,9 6,8 15,4 8,6 13, 17,6 1,7 15,8 1,1 13,1 21,2 11,4 16,8 1,3 12,7 17,6 11,2 16,8 9, ,3 19,6 14,7 14,7 9,1 13,5 18,5 11,6 16,1 9,1 2 13,1 16,5 1,5 12,4 5,4 11,5 19,8 12,5 16,6 9, ,9 22, 15,2 14,5 7,3 12,4 2,4 13,6 17,2 8, ,6 2,8 15,9 16,1 6,1 14,3 19,9 14,6 18, 9, , 23,8 12,4 14, 5,1 13,5 2, 14,8 17,5 8, ,6 23,4 14,5 17,3 4,9 14,3 18,9 16, 18, 8, ,9 2, 14,2 17, 8,2 15,4 2, 15,5 16,9 9, ,2 15,1 14,9 13, 5,1 15,1 18,5 15,9 18,1 7, ,4 2,7 9,4 16,8 5,5 14,4 18,7 17,1 18,3 6, 28 18,5 19,7 16, 19,7 4,6 15,9 2, 17,4 19,5 4, ,4 19,8 17,5 18,4 2,7 16,6 18,8 18,8 19,8 3, ,5 17,7 15, 16,1 1,8 18,3 18,8 18,7 18,1 3,1 IV. Diagnostika zhoubných nádorů v regionu TNM klasifikace není definována Vydání TNM klasifikace: II. III. IV. V. Česká republika Liberecký kraj Zastoupení klinických stadií [%] Zastoupení klinických stadií [%] 1% 8% 6% 4% 2% % 1% 8% 6% 4% 2% % Stadium: neznámo objektivně Zdroj: NOR VI neúplný záznam

30 Trend stanovení klinických stadií Liberecký kraj IV. Diagnostika zhoubných nádorů v regionu ZN prsu (C5) - ženy Česká republika Stadia onemocnění na 1 žen: Stadia onemocnění na 1 žen: St. X St. X St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 objek tivně St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 objek tivně ,2 23,2 16,4 5,3,5 9,2 17,5 15, 5,1 1, ,7 19,2 15,3 4,8, 8,2 18,2 14,6 4,4 1, ,2 2,9 17,1 6,7, 7,2 19,2 15,3 4,6 1, ,2 13,7 19,4 8,1, 7,3 19,6 15,8 5, 1, , 16, 19,7 4,2, 8,1 2,7 15,4 5, 1, ,7 2,6 18,2 4,7, 8,1 23,6 17,4 5,5 1, ,5 19,5 19,5 5,1,5 7,4 24,5 16,7 6,2 1, , 23,1 21,2 7,4 1,4 7,5 25,1 19,1 6,3 1, ,2 23,9 18,9 6,9,5 7,3 25,4 17,4 6,4 1, ,2 22,9 22, 6,4 1,4 9, 25,9 17,6 6,2 1, ,6 2,1 21, 4,6,5 9,4 28,2 19,2 6,4 2, ,1 23,7 19,6 7,3,5 8,5 27,7 17,5 6,4 2, ,3 27,3 2, 7,7 1,8 9,3 28,5 17,4 7,1 2, ,5 23,6 16,8 5,9 1,4 9,2 27,2 16,9 7, 3, ,8 29,7 28,8 7,8,5 11, 29,9 17,1 8,8 3, ,9 34,6 23,7 5, 2,7 11,6 31,7 18,1 7,9 3, ,6 35,4 19,1 6,8 4,1 12,9 32,6 17,7 8,7 3,6 1,4 36,8 17,2 1,4 3,2 16,8 37,6 17,5 8,3 3, ,7 45,8 18,2 1, 3,6 16,6 37,5 14,1 9,2 4,3 8,6 42,7 16,8 6,4 5, 16,9 36,5 13,4 8,1 5, ,4 36,8 11,8 11,4 3,6 18,9 35,7 11,9 8,1 5,2 2,9 31,8 12,7 6,8 4,1 19,9 38, 11,2 8,2 5, ,1 37,7 16,8 6,8 5,4 23,9 4,4 12,2 7,7 5,6 2 26,3 33,1 11,8 5,4 2,7 25,7 37,9 12,3 8,3 5, 21 24,2 39,6 1,5 5,9 4,1 29,4 4, 11,7 8,2 5, ,5 4,6 11,8 8,7 2,3 32,3 41, 11,5 9,4 5, ,1 52,8 14,1 14,6 2,3 39,3 43,5 11,3 9,5 4, ,2 44,2 12,8 1, 4,6 38,9 39,3 12, 1,1 4,9 25 4,9 28,6 9,1 6,4 5,9 38,4 37,6 13,8 8,3 5, ,6 37,6 12,7 7,3 4,1 41,4 39,3 16,1 1,1 4,8 27 5,5 38,8 11,3 8,6 1,8 49,3 43, 17, 1, 3, ,9 38,1 13,4 14,8 1,3 48,8 41,7 17,1 9,5 2, ,5 43,3 12,5 12,1 1,3 44,1 4,3 15,9 9,4 2, ,2 53,9 12, 9,8,9 5,3 42,2 16,9 8,9 1,6 Vydání TNM klasifikace: II. III. IV. V. Česká republika Liberecký kraj Zastoupení klinických stadií [%] Zastoupení klinických stadií [%] 1% 8% 6% 4% 2% % 1% 8% 6% 4% 2% % Stadium: neznámo objektivně Zdroj: NOR VI neúplný záznam

31 Zastoupení stadií 3+4 v LBK ve srovnání s ČR (26-21) Liberecký kraj Podíl novotvarů [%] Česká republika průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) dutina ústní a hltan (C-C14) jícen (C15) slinivka břišní (C25) vaječník (C56) hrtan (C32) žaludek (C16) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) tlusté střevo a konečník (C18-C21) ledvina (C64) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) předstojná žláza - prostata (C61) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) močový měchýř (C67) prs - ženy (C5) štítná žláza (C73) varle (C62) melanom kůže (C43) děloha (C54,C55) jiný kožní nádor (C44) Česká Liberecký republika kraj 69,1 % 7, % 62,5 % 68,1 % 59,7 % 63,2 % 59,3 % 62,5 % 61,7 % 61,5 % 52,8 % 6, % 54,5 % 54,9 % 56, % 51, % 46,7 % 42,9 % 3,8 % 32,2 % 41, % 31,9 % 31,4 % 3,4 % 26,9 % 3, % 23,9 % 24,6 % 16,8 % 22,5 % 22, % 19,8 % 17,1 % 13,8 % 13,9 % 9,5 % 12, % 7,1 % 9, % 5,5 %,4 %,4 % IV. Diagnostika zhoubných nádorů v regionu Zdroj: NOR

32 Výsledky léčby analýza přežití

33 5leté relativní přežit ití protinádorov dorově léčených pacientů 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Štítná žláza Varle Prostata Prs Melanom kůže Tělo děložní Močový měchýř Ledvina Hrdlo děložní Tlusté střevo a konečník Vulva a pochva Hrtan Vaječník Dutina ústní Hltan Žaludek Žlučník a žlučové cesty Jícen Průdušky a plíce Játra Slinivka břišní Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Perioda Perioda 2-24 Kohorta Kohorta 199-5leté relativní přežití

34 5leté relativní přežití protinádorov dorově léčených pacientů ZN prsu (C5) - ženy ZN kolorekta (C18-C2) 1% 9% 1% 9% Hodnoty pro stadia 1 a 2 nejsou v období 199- srovnatelná z důvodu jiné TNM klasifikace. 5leté relativní přežití 8% 7% 6% 5% 4% 3% 5leté relativní přežití 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% % % Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Legenda: Analýza periody Analýza periody 2-24 Kohortní analýza Kohortní analýza 199- Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

35 5leté relativní přežití protinádorov dorově léčených pacientů ZN průdušek a plic (C34) ZN jícnu (C15) 1% 1% 5leté relativní přežití 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 5leté relativní přežití 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. 1% % Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Legenda: Analýza periody Analýza periody 2-24 Kohortní analýza Kohortní analýza 199- Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

36 Rostoucí incidence následných malignit v ČR Diagnóza ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C2) ZN prsu (C5) u žen ZN vaječníku (C56) ZN těla děložního (C54) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN plic (C34) ZN slinivky břišní (C25) Pořadí novotvaru u pacienta Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) první novotvar (94, %) 6 13 (9,2 %) (84,7 %) další primární novotvar 297 (6, %) 664 (9,8 %) (15,3 %) první novotvar 3 69 (94,2 %) (9,8 %) 5 22 (87, %) další primární novotvar 189 (5,8 %) 418 (9,2 %) 775 (13, %) první novotvar 888 (94,1 %) 1 1 (91, %) 988 (86, %) další primární novotvar 55 (5,9 %) 1 (9, %) 161 (14, %) první novotvar (96,2 %) (92,7 %) (89,3 %) další primární novotvar 5 (3,8 %) 113 (7,3 %) 189 (1,7 %) první novotvar (93,2 %) (88,9 %) (85,6 %) další primární novotvar 99 (6,8 %) 27 (11,1 %) 7 (14,4 %) první novotvar 1 35 (93,1 %) (89,7 %) (83,2 %) další primární novotvar 77 (6,9 %) 223 (1,3 %) 457 (16,8 %) první novotvar 1 67 (93,9 %) (89,3 %) (83,2 %) další primární novotvar 69 (6,1 %) 189 (1,7 %) 366 (16,8 %) první novotvar (95,2 %) 5 48 (91,8 %) (85,8 %) další primární novotvar 27 (4,8 %) 487 (8,2 %) 894 (14,2 %) první novotvar (94,9 %) (91,3 %) (85,5 %) další primární novotvar 63 (5,1 %) 133 (8,7 %) 267 (14,5 %)

37 Rostoucí incidence následných malignit v Libereckém kraji Diagnóza ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C2) ZN prsu (C5) u žen ZN vaječníku (C56) ZN těla děložního (C54) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN plic (C34) ZN slinivky břišní (C25) Pořadí novotvaru u pacienta Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) první novotvar 169 (96 %) 251 (91,7 %) 28 (88,5 %) další primární novotvar 7 (4 %) 23 (8,3 %) 36 (11,5 %) první novotvar 113 (95,3 %) 165 (91,2 %) 217 (87,6 %) další primární novotvar 6 (4,7 %) 16 (8,8 %) 31 (12,4 %) první novotvar 36 (96 %) 43 (91,3 %) 42 (88,5 %) další primární novotvar 2 (4 %) 4 (8,7 %) 5 (11,5 %) první novotvar 53 (96,7 %) 54 (93,1 %) 6 (89,8 %) další primární novotvar 2 (3,3 %) 4 (6,9 %) 7 (1,2 %) první novotvar 51 (93,9 %) 94 (9,7 %) 162 (87,7 %) další primární novotvar 3 (6,1 %) 1 (9,3 %) 23 (12,3 %) první novotvar 33 (97,1 %) 63 (92,3 %) 85 (86,6 %) další primární novotvar 1 (2,9 %) 5 (7,7 %) 13 (13,4 %) první novotvar 46 (95,2 %) 67 (92,1 %) 91 (85,5 %) další primární novotvar 2 (4,8 %) 6 (7,9 %) 16 (14,5 %) první novotvar 25 (96,2 %) 23 (93,7 %) 244 (88,1 %) další primární novotvar 8 (3,8 %) 16 (6,3 %) 33 (11,9 %) první novotvar 42 (94,2 %) 59 (94,2 %) 68 (88,5 %) další primární novotvar 3 (5,8 %) 4 (5,8 %) 9 (11,5 %)

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Vypracoval Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně ČR:

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Onkologické screeningy založené

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datový report do konce roku 2016 O. Ngo,

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Zbyněk Bortlíček, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská

Více

REGIONU SEVERNÍ ČECHY

REGIONU SEVERNÍ ČECHY ONKOLOGICKÝ SEMINÁŘ Onkologická konference REGIONU SEVERNÍ ČECHY Národní onkologický registr a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 7.11.2012 16.11.2005 Národní onkologický registr a Krajská zdravotní,

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 2000 2014 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 2014 Česká republika Kolorektální karcinom v ČR: výzva pro celou společnost Tragická

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Krejčí

Více

Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní. Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák

Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní. Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák ČR: IT infrastruktura pro hodnocení screeningu Národní onkologický registr Populační

Více

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj

Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18 C20) Středočeský kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M.,

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Olomoucký kraj Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Hlavní město Praha Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková

Více

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Souhrn informací o nádorech trávicího traktu a karcinomu tlustého

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla (C53) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Kovačovicová P.,

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina

Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu (C50) Kraj Vysočina Ngo O., Bučková B., Kněžínková M., Svobodová I., Chloupková R.,

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Vaše nejcennější foto Ústí nad Labem, SCREENINGOVÉ MAMOCENTRUM Prim. MUDr. Petr Váša, Kateřina Mikšovská, DiS 6.4. 2017 Seznam screeningových mamocenter

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR Tabulka 1. Predikce počtu pacientů indikovaných k cílené léčbě zhoubného nádoru v roce 2014. Léky s platnou kategorizací nově indikovaní pacienti v roce 2014 HERCEPTIN (Trastuzumab) - (neo)adjuvance -

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie -

Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie - Způsoby měření kvality a efektivity zdravotní péče příklad onkologie - Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Žádné hodnocení léčebné péče není možné

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Základní indikátory v monitoringu mamografického

Více

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více