Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO 13.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO 13.5"

Transkript

1 Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO Instalace MagikINFO Před instalací systémové požadavky Spuštění instalace Průvodce dokončením instalace Nastavení Nastavení auditu Nastavení monitoringu Import uživatelů do databáze Instalace agentů Instalace agentů pomocí doménové politiky Instalace agentů z Řídícího centra sítě Ruční instalace agentů Spuštění auditu: Import výsledků Ruční import auditu Ruční import monitoringu Plánovaný import Instalace webového portálu MagikINFO Instalace IIS Instalace portálu Uživatelé portálu Portál účet nastavení rolí uživatelům Přihlášení do portálu Kontakt

2 1. Instalace MagikINFO 1.1. Před instalací systémové požadavky OS: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Windows Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 na serverové součásti (komunikační server, databáze) doporučeny serverové edice Windows Hardware: dle předpokládané velikosti databáze (závislé zejména na zakoupených modulech a počtu počítačů v databázi) CPU: min Pentium 2GHz, Paměť: min 2GB RAM, Disk: min 10GB HDD 1.2. Spuštění instalace Instalace systému MagikINFO se rozběhne spuštěním instalačního souboru. Během instalace se zobrazí následující obrazovky: Licenční podmínky Pokud souhlasíte s uvedenými licenčními podmínkami, vyberte volbu I accept the agreement a stiskněte tlačítko Další. Heslo pro instalaci V případě, že instalujete plnou verzi systému MagikINFO, zadejte prosím správné heslo, které najdete na licenčním klíči. Demo verze žádné heslo neobsahuje. Instalace Microsoft.NET Framework 4.0 MagikINFO Desktop potřebuje k svému běhu nainstalované rozhraní Microsoft.NET Framework 4.0. Ověřte, je-li rozhraní instalováno. Výběr adresáře, do kterého se bude Desktop instalovat Vyberte cestu instalace MagikINFO Desktopu Výběr instalace dodatečných komponent TCP/IP server Doporučujeme využít TCP/IP komunikaci mezi serverem a klienty. Zaškrtněte volbu Install TCP/IP MagikINFO Server. Server komunikuje s agenty na TCP portu Tento port (nebo aplikaci MagikSrv.exe) prosím povolte na firewallu. V případě, že chcete TCP/IP Server provozovat na jiném serveru, instalační soubor najdete v rootu instalace MagikINFO:../install/MagikSrv_install/MagikSrv_v12.5_install.exe 2

3 MS SQL Server 2012 Express V případě, že nemáte k dispozici MS SQL Server, můžete využít instalaci express edice 2005, která je součástí instalace MagikINFO. Instalace MS SQL Serveru v instalátoru MagikINFO probíhá zcela bezobslužně a je přednastavena s těmito parametry: Cílová destinace instalace: Program files\microsoft SQL Server Datová složka (defaultní umístění DB souborů): Program files\microsoft SQL Server\Data Název instance: MagikINFO Heslo pro SA: MagikINFO Průvodce dokončením instalace Po dokončení instalace se zobrazí průvodce dokončením instalace/konfigurace MagikINFO Desktopu. Jde o úvodní nastavení systému MagikINFO, které probíhá v osmi základních krocích: Krok 1/7 - Dokončení instalace Začátek průvodce konfigurací pro kompletní dokončení instalace systému MagikINFO. Krok 2/7 - Registrace Demo verze Pokud instalujete demo verzi, ponechte výrobcem předvyplněné údaje. Typ produktu je Professional. Ostrá verze Pokud instalujete ostrou verzi a zadáváte ostré licenční číslo, vyplňte všechny údaje přesně, názvu organizace a počtu licencí a platnosti licence. Krok 3/7 - Databáze Vyplňte správné parametry pro připojení k DB serveru. Název databáze může být libovolný. V případě správného vyplnění údajů bude po stisku tlačítka Další vytvořena nová databáze. V případě, že jste spustili instalační soubor obsahující také MS SQL Server 2005 Express, ponechte prosím předvyplněné údaje, MS SQL Server bude nainstalován v bezobslužném režimu. Krok 4/7 - Komunikační server V kroku pět je potřeba zvolit způsob komunikace mezi administrátorem a klienty. K dispozici je na výběr ze tří způsobů komunikace: Sdílený adresář TCP/IP Server - doporučeno 3

4 FTP Server Krok 6/7 - Administrátorské účty Administrátorský účet musí být použitelný na jednotlivých počítačích v síti. V případě domény tak doporučujeme zadat doménový účet s právy administrátora. Pokud není k dispozici doména, je možné zadat lokální administrátorský účet, který je stejný na jednotlivých počítačích v síti. Můžete zadat až sedm administrátorských účtů. Administrátorský účet se používá pro následující činnosti: Instalaci Dálkového ovládání počítačů Vzdálené ovládání agentů pro audity a monitoring počítačů z Řídícího centra sítě Vzdálené instalace programů z Řídícího centra sítě Administrátorské jméno může být zadáno v následujících formátech: uživatel doména\uživatel Krok 7/7 - Rychlý návod Stisknutím tlačítka Dokončit úspěšně ukončíte instalaci systému MagikINFO. 4

5 2. Nastavení 2.1. Nastavení auditu Ke konfiguraci parametrů auditu slouží obrazovka Audity - Nastavení auditu. Můžete ponechat výchozí nastavení, které obsahuje skrytý sken software, hardware i datových souborů. Nebo nastavte parametry dle vašich požadavků v jednotlivých záložkách: Obecné slouží k vytváření požadavků na opakovaný audit počítače. Konfigurace nastavení skenu SW, HW, registru, MSI, datových souborů a plánovače auditu. Neprohledáváné objekty jména disku, složek a souborů, které budou při auditu ignorovány. Uživatelská pole volitelné nastavení dotazníku pro vyplnění požadovaných údajů uživatelem během auditu počítače. Klient nastavení parametrů pro skrytý/viditelný sken, nastavení instalace dálkového ovládání Nastavení monitoringu Parametry sledování aktivity na počítačích nastavíte v menu Monitor aktivit Nastavení monitoru. SW profily MagikINFO podporuje konfigurační profily, které Vám umožní nastavit různé parametry nastavení pro vybrané skupiny počítačů. Číselník profilů můžete vytvořit či editovat na záložce Konfigurační profily. Nastavení parametrů monitoringu Požadované parametry vybraného profilu nastavíte v záložkách: Obecné slouží k nastavení základních parametrů jako jsou viditelnost ikony, čas běhu agenta a nastavení samotného sledování aplikací, www, usb či tisku. Hlídač prostředků nastavení ové notifikace v případě překročení prahových hodnot. Hlídač aplikací nastavení upozornění uživatele, ové notifikace či ukončení zakázané aplikace. Hlídač www nastavení www serverů, na které bude uživatelům zakázáno vstoupit. Hlídač zařízení nastavení blokování USB, CD/DVD a povolení autorizovaných USB disků. 5

6 2.3. Import uživatelů do databáze Aktuální evidence uživatelů je důležitá zejména pro: správné spárování uživatelů s auditovanými počítači zobrazování jména a příjmení uživatele ve výstupech monitoringu Import uživatelů z Active Directory Nastavte připojení k Active Directory v menu Číselníky Osoby Nastavení: AD server: jméno nebo IP adresa doménového řadiče. Port: port pro připojení k LDAP, výchozí hodnota je 389. Přihlašovací jméno a heslo: jméno a heslo doménového účtu. V případě, že je počítač součástí domény, ponechte tato pole prázdná. Bázové DN: úplná cesta ke kontejneru v Active Directory. Může jít o doménu nebo organizační jednotku. Příklad pro načtení z domény domena.local : dc=domena, dc=local. Filtr nastavení filtru pro načtení objektu z Active Directory. Doporučujeme ponechat výchozí nastavení (import všech uživatelů vyjma zakázaných účtů v Active Directory) Nastaveni automatické synchronizace uživatelů s Active Directory V menu Nástroje Nastavení aplikace automatické úlohy zatrhněte následující volby: Synchronizovat osoby s Active Directory automaticky načte aktuální seznam uživatelů z Active Directory, porovná a aktualizuje databázi osob v MagikINFO. Nastavte spouštění MagikINFO Desktopu s parametrem /auto_export v pravidelných intervalech v plánovaných úlohách Windows. Import uživatelů z csv souboru V případě, že nemáte k dispozici Active Directory, je možné uživatele vkládat do databáze ručně přímo v prostředí MagikINFO Desktopu nebo využít import z csv souboru. 6

7 3. Instalace agentů 3.1. Instalace agentů pomocí doménové politiky Před samotným nastavením distribuce msi balíčků a konfiguračních souborů zkopírujte požadované soubory do sdíleného adresáře na serveru. K dispozici jsou následující msi balíčky: Agent inventarizace i monitoringu: Inventory_Activity_vXX_x86.msi / Inventory_Activity_vXX_x64.msi Agent pouze inventarizace: Inventory_vXX.msi Agent pouze monitoringu: Activity_vXX_x86.msi / Activity_vXX_x64.msi Na stejné místo zkopírujte také konfigurační soubory: Konfigurace inventarizace: Scanner.cfg (konfigurace auditu) Konfigurace monitoringu: Monitor.xml (konfigurace monitoringu) Oba soubory naleznete v adresářové struktuře komunikačního serveru. Výchozí umístění: program files\magiksrv\scanner.cfg, program files\magiksrv\activitymonitor\config\monitor.xml. Doporučujeme ověřit a uložit aktuální nastavení v MagikINFO Desktopu. V případě, že máte nastaveny profily pro monitoring počítačů s různým nastavením, při uložení vyberte vždy správný profil. Distribuce MSI balíčků Vytvořte nebo vyberte doménovou politiku Pravým klikem myši na politiku vyberte volbu Upravit. Vyberte v menu: Konfigurace počítače > Politiky > Nastavení SW > Instalace SW Nad položkou Instalace SW klikněte pravým tlačítkem a vyberte Nová položka > Balíček Vylistujte požadované balíčky (pro obě platformy x86 a x64, v případě agenta pouze inventarizace je balíček společný pro obě platformy). Doporučujeme vytvořit zvlášť politiku pro instalaci na 32-bit OS a 64-bit OS. Vyberte požadovanou verzi agenta Jako metodu zavedení zvolte Přiřazené Distribuce konfiguračních souborů 7

8 Agenti nemohou být v provozu bez konfigurace, ve které je uloženo spojení na komunikační server, nastavení auditu (soubor scanner.cfg) a nastavení monitoringu (soubor monitor.xml). Proto je společně s distribucí MSI balíčku potřeba zajistit také distribuci konfiguračních souborů: Pravým klikem myši na politiku vyberte volbu Upravit. Vyberte v menu: Konfigurace počítače > Preference > Soubory Nad položkou Soubory klikněte pravým tlačítkem a vyberte Nový > Soubor Vyberte Akce: Vytvořit a nastavte cesty: Pro scanner.cfg: o o Zdroj: \\sdílený adresář\scanner.cfg Cíl: %SystemDrive%\PCScan\scanner.cfg Pro monitor.xml: o o Zdroj: \\sdílený adresář\monitor.xml Cíl: %SystemDrive%\Program files\pcservice\monitor.xml 3.2. Instalace agentů z Řídícího centra sítě Instalace agentů v MagikINFO Desktopu, menu Síť Řídící centrum sítě. Postup pro instalaci: Tlačítko Správce agentů Instalace - Agent inventarizace (nebo Vše pokud je zároveň instalován i agent monitoringu) - po instalaci se v poli Zpráva zobrazí informace o úspěšné instalaci ("Agent byl nainstalován") 8

9 3.3. Ruční instalace agentů MSI balíčky je možné využít i k ruční instalaci/aktualizaci agentů, např. z USB disku: Do adresáře na disku nakopírujte msi balíčky (seznam balíčků uveden výše) Do stejného adresáře nakopírujte také konfigurační soubory (seznam souborů výše) Spusťte instalaci požadovaného MSI balíčku Při instalaci se automaticky přenáší i konfigurační soubory Spuštění auditu: V okamžiku, kdy je agent nainstalován, zabezpečuje služba Správce agentů několik možností spouštění auditů: Okamžité audity v řídícím centru sítě - Audity lze spouštět volbou Spustit okamžitý audit v menu Správa agentů. Po spuštění auditu se v poli Zpráva zobrazí informace "Audit vzdáleného počítače byl spuštěn". Audity za využití požadavků na audit - Audity jsou spuštěny na základě požadavku na audit. Počítače nemusí být v daný okamžik na síti, k spuštění auditu dojde v okamžiku, kdy se počítač připojí na síť. Požadavky na audit vytvoříte v menu Audity Nastavení auditu záložka Obecné. Audity v nastaveném periodickém intervalu - Spouštění auditů lez naplánovat v pravidelném intervalu (den, týden, měsíc, kvartál, rok). Výhodou je zajištění pravidelných, automatických skenů počítačů v síti. Interval nastavíte v menu Audity Nastavení auditu záložka Konfigurace. 9

10 4. Import výsledků 4.1. Ruční import auditu Import výsledků lze spustit následujícími způsoby: Po kliku na ikonu na toolbaru (ikona se na toolbaru zobrazí, pokud jsou výsledky importu na serveru připraveny k importu). V menu Audity Import auditů, tlačítko Import ze serveru import výsledků ze serveru se spustí po stisknutí tlačítka. V menu Audity Import auditů, tlačítka Import z disku / diskety / USB import se spustí po výběru souborů k importu po kliknutí na Otevřít Ruční import monitoringu Import výsledků lze spustit následujícím V menu Monitor aktivit Import auditů, tlačítko Import ze serveru import výsledků ze serveru se spustí po stisknutí tlačítka. Nebo také po výběru souborů k importu po kliknutí na tlačítko Import z disku Plánovaný import Výstupy auditu a monitoringu lze do databáze importovat také automaticky v naplánovaných intervalech. Nastavení automatického importu je potřeba provést na dvou místech: v MagikINFO Desktopu nastavení v rámci automatických úloh v systémových nástrojích operačního systému Windows Naplánované úlohy spouštění MagikINFO Desktopu s parametrem /auto_export. Z těchto důvodů doporučujeme umístit jednu instalaci MagikINFO Desktopu nejlépe na server, který je dostupný nepřetržitě. V menu Nástroje Nastavení aplikace automatické úlohy zatrhněte následující volby: Importovat nové auditní soubory - před spuštěním exportu naimportuje výsledky auditu, které čekají na zpracování na komunikačním serveru. Spustit analýzu auditu - zpracuje databázi po nových importech výsledků auditu. Importovat soubory Monitoru aktivit - naimportuje výsledky monitoringu, které jsou uloženy na komunikačním serveru Monitoru aktivit. Nastavte spouštění MagikINFO Desktopu s parametrem /auto_export v pravidelných intervalech v plánovaných úlohách Windows. 10

11 5. Instalace webového portálu MagikINFO Tato kapitola popisuje postup instalace webové součásti systému MagikINFO portálu, včetně instalace webové služby Microsoft IIS (internetová informační služba) Instalace IIS Portál jako webová aplikace běží pod webovou službou Microsoft IIS. Příklad instalace: Instalace Internetové informační služby (Microsoft IIS) OS MS Windows 2008 R2 Server Otevřete menu: Start -> Nástroje pro správu -> Správa serveru V položce Server Roles (role serveru) zaškrtněte roli Web Server (IIS) Vyberte služby, které budou instalovány jako součást IIS ponechte výchozí nastavení a k němu přidejte ještě volby: ASP.NET, ASP Potvrďte instalaci IIS v požadované konfiguraci. Instalace bude dokončena během pár minut Instalace portálu Spusťte soubor MagikINFO_portal_v13.5.exe a klikněte na tlačítko Next, potvrďte souhlas s licenčním ujednáním a pokračujte na další krok: Výběr adresáře (výchozí je: C:\program files\magikinfo portal) Při instalaci se zobrazí následující upozornění: 11

12 Po stisknutí tlačítka Install provede instalátor následující kroky: o zkopíruje do vybrané složky potřebné soubory (výchozí složka je: C:\program files\magikinfo portal) o vytvoří na IIS webový server MagikINFO, pro který nastaví TCP port: 8095 Po dokončení instalace se spustí: o IIS konzole pro případné změny v konfiguraci o www stránka Dokončení instalace - připojení DB MagikINFO k webovému portálu MagikINFO postupujte prosím přesně podle instrukcí uvedených na této stránce. 12

13 5.2. Uživatelé portálu Import uživatelů viz kapitola Import uživatelů do databáze Portál účet nastavení rolí uživatelům Po naimportování uživatelů do databáze můžete nastavit oprávnění pro přístup do portálu v menu Číselníky Osoby. Dvojklikem na libovolného uživatele otevřete formulář, kde v sekci Portál účet nastavíte požadované oprávnění pro přístup do portálu. Pro výstupy auditu i monitoringu jsou k dispozici čtyři úrovně přístupu do portálu: Bez přístupu uživatel nemá oprávnění přístupu do výstupů auditu/monitoringu Pouze vlastní výstupy uživatel je v portálu oprávněn vidět pouze výstupy: o Audity vlastní počítač, svěřený majetek, detaily o software a licencích na svěřeném počítači o Monitoring pouze svou vlastní aktivitu za vybrané období na úrovni využití aplikací a návštěv www stránek Výstupy za organizační jednotku a lokalitu uživatel (obvykle odpovědný pracovník, manažer) má k dispozici výstupy z auditu i monitoringu za uživatele, kteří patří do organizační jednotky či lokality, jež má odpovědný pracovník na starosti. Organizační jednotky a lokality přiřadíte odpovědným pracovníkům v detailu osoby na záložce Oprávnění Vše uživatel (administrátor, ředitel) má v portálu přístup k informacím o všech počítačích a monitorovaných uživatelích. Role opravňující k náhledu pouze na vlastní výstupy auditu nebo monitoringu lze nastavit také hromadně v Číselníku osob pomocí panelu nástrojů nad tabulkou uživatelů. Označte požadované uživatele v tabulce a vyberte v seznamu Portál role akci k povolení/zakázání přístupu. 13

14 5.3. Přihlášení do portálu Pro přihlášení do portálu je možno použít čtyři základní způsoby, případně také jejich kombinace. Způsob autentizace nastavíte v MagikINFO Desktopu, menu Nástroje - Nastavení aplikace Portál/HelpDesk. Jedná se o: Přihlášení pouze s heslem výběr ze seznamu jmen a hesla do portálu uloženého v MagikINFO databázi (Číselníky Osoby). Přihlášení jménem a heslem přihlášení pomocí napsání přihlašovacího jména a hesla do portálu. Integrované Windows přihlášení (doporučeno) přebírá přihlášení uživatele do Windows. V tomto případě v IIS konzoli, menu autentizace vypněte anonymní přístup a povolte volbu Windows přihlášení Přihlášení do portálu Na základě nastavené role (viz. kapitola výše), je uživatel oprávněn přístupu k vlastním výstupům, k výstupům za mu svěřené organizační jednotky a lokality nebo ke všem výstupům: auditu (modul MagikAUDIT) monitoringu (modul MagikMONITOR) helpdesku 6. Kontakt V případě dotazů či potíži během instalace, neváhejte prosím kontaktovat náš support. 14

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

SKYLA Pro II. Popis instalace programu

SKYLA Pro II. Popis instalace programu SKYLA Pro II Popis instalace programu Rev. 30.07.2014 O manuálu Dokument popisuje celý proces instalace programu Skyla Pro II, který se v některých ohledech liší od instalace předchozích verzí a upozorňuje

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Instalace programu ProGEO

Instalace programu ProGEO Instalace programu ProGEO Obsah dokumentu: 1. Požadavky na systém 2. Průběh instalace 3. Aktivace zakoupené licence 4. Automatické aktualizace Updater 1. Požadavky na systém Softwarové požadavky: MicroStation

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru

EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru EPLAN Electric P8 2.7 k dispozici pouze ve verzi 64bit. EPLAN Electric P8 využívá k ukládání některých dat databáze. Artikly, překladový slovník 1 ) a

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW Databázový server Webový server Stanice pro servisní modul...

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW Databázový server Webový server Stanice pro servisní modul... Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW... 1 1.1 Databázový server... 1 1.2 Webový server... 1 1.3 Stanice pro servisní modul... 1 1.4 Uživatelské stanice... 1 1.5 Monitorované počítače...

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario Telefon T-Mobile MDA Vario, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech, změna uživatelského hesla a PINu a nastavení časového plánu Instalační a uživatelská příručka

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator. Webové rozhraní pro vybrané funkce programového balíku APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator. Webové rozhraní pro vybrané funkce programového balíku APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Webové rozhraní pro vybrané funkce programového balíku APS Administrator Instalační a uživatelská příručka 2004 2016,TECH FASS s.r.o., Věštínská

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario III Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

Aktivace Demo licence - Digifort

Aktivace Demo licence - Digifort Aktivace Demo licence - Digifort Rychlý manuál instalace softwaru a aktivace dočasné demo licence 2014 1 Instalace Digifortu Po stažení zvolené verze programu spusťte soubor dvojklikem. Spustí se instalační

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Compact III

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Compact III Nastavení telefonu T-Mobile MDA Compact III Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry

Více

MATLAB: Automatická instalace a aktivace licence TAH

MATLAB: Automatická instalace a aktivace licence TAH MATLAB: Automatická instalace a aktivace licence TAH 1. VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NA STRÁNKÁCH MATHWORKS: Na odkazu níže si vytvořte účet na stránkách MathWorks s použitím Vaší školní emailové adresy

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Předpoklady správného fungování formulářů

Předpoklady správného fungování formulářů Předpoklady správného fungování formulářů Uživatelská příručka Aktualizováno: 19. 2. 2018 Obsah 1 Úvod... 3 2 Systémové požadavky... 3 3 Práce s přílohami... 3 4 MS Internet Explorer... 3 4.1 Instalace

Více

Jak přenést program na nový počítač UŽIVATELS KÝ NÁVOD

Jak přenést program na nový počítač UŽIVATELS KÝ NÁVOD Jak přenést program na nový počítač UŽIVATELS KÝ NÁVOD Jak přenést program na nový počítač Pokud máte zakoupenou službu MEDICAL NET, je třeba provést převod dat za pomoci naší technické podpory, kterou

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Fides Software Storage Client

Fides Software Storage Client Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Client 1.0.2.0 (aktualizace - 4/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Client manuál správce Obsah 1 Úvod...3 1.1 Popis software...3

Více

Doporučený návod na síťovou instalaci programu Aconto SQL 11.5

Doporučený návod na síťovou instalaci programu Aconto SQL 11.5 Doporučený návod na síťovou instalaci programu Aconto SQL 11.5 Instalace programu Aconto sestává z instalace databázového SQL serveru a samotného ekonomického systému Aconto. Instalace se otevře spuštěním

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Mobilní aplikace NÁVOD

Mobilní aplikace NÁVOD NÁVOD www.aktion.cz NASTAVENÍ V APLIKACI AKTION.NEXT je zjednodušená varianta webové aplikace a slouží pro evidenci docházky uživatel může ručně zadávat průchody, prohlížet svůj osobní výkaz, vzdáleně

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Instalace Microsoft SQL serveru 2012 Express

Instalace Microsoft SQL serveru 2012 Express Instalace Microsoft SQL serveru 2012 Express Podporované OS Windows: Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

PMS - Power Monitor System. Rychlá instalace

PMS - Power Monitor System. Rychlá instalace PMS - Power Monitor System Rychlá instalace 51601 Rychnov nad Kněžnou 2 Obsah 1. Popis... 3 2. Komponenty software... 3 3. Minimální konfigurace HW... 3 4. Aktualizace software... 4 5. Rychlá instalace...

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

APS Key.Reader. Program pro komunikaci s moduly systému APS Key. Uživatelská příručka

APS Key.Reader. Program pro komunikaci s moduly systému APS Key. Uživatelská příručka APS Key.Reader Program pro komunikaci s moduly systému APS Key Uživatelská příručka 2004 2017, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne 2017/05/22,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA III / MDA Compact

Nastavení telefonu T-Mobile MDA III / MDA Compact Nastavení telefonu T-Mobile MDA III / MDA Compact Telefony s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA III a MDA Compact, zakoupené v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., mají potřebné

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Obsah. 1. Instalace... 2

Obsah. 1. Instalace... 2 NÁVOD K INSTALACI MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ A PROGRAMU MEDIA CREATOR verze 1.4 aktualizovaná ke dni 10. 9. 2012 Obsah 1. Instalace... 2 1.1. Před spuštěním instalace... 2 1.2. Spuštění instalace... 2 1.3.

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Synchronizace se serverem MS Exchange

Synchronizace se serverem MS Exchange Synchronizace se serverem MS Exchange Program slouží k synchronizaci agend Kalendář, Kontakty a Emaily mezi vaším serverem MS Exchange (MS Outlook) a systémem Databox CONTACT Professional (CP). Základní

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

NÁVOD K INSTALACI SOLUTIONS

NÁVOD K INSTALACI SOLUTIONS NÁVOD K INSTALACI SOLUTIONS Obsah 1 PŘEDPOKLADY Strana 3 2 INSTALACE Strana 4-10 Úvodní obrazovka instalace Licenční ujednání Vložení licenčního souboru Nastavení připojení k databázi Volba způsobu provozování

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Hardwarové nároky aplikace... 5 4. Instalace aplikace... 6 5. První spuštění aplikace HelpDesk... 7 6. Aktualizace

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů.

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. CASEC Chemical Abstract Substances Evidence Center Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. Je určen výrobcům, dovozcům, distributorům

Více

eduroam - nastavení v MS Windows 7/8/8.1/10 1 Konfigurace pomocí asistenta eduroam CAT

eduroam - nastavení v MS Windows 7/8/8.1/10 1 Konfigurace pomocí asistenta eduroam CAT eduroam - nastavení v MS Windows 7/8/8.1/10 1 Konfigurace pomocí asistenta eduroam CAT 1.1 Webová stránka eduroam CAT V libovolném prohlížeči webových stránek (Internet Explorer, Firefox, Chrome apod.)

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více