Datové komunikace. Informační systémy 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datové komunikace. Informační systémy 2"

Transkript

1 Informační systémy 2 Informační systémy 2 Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IS

2 2 Úroveň integrace počítačů Samostatné počítače nevylučuje vzájemnou komunikaci (např. víceuživatelské systémy) Počítačová síť skupina autonomních, navzájem propojených (komunikujících) počítačů Distribuovaný systém skupina počítačů, která se chová jako kompaktní celek vůči uživateli je existence jednotlivých strojů transparentní

3 3 Důvody a výhody zpřístupnit data na vzdáleném počítači, rozšířit kapacity běžného počítače (cloud computing) snadná komunikace mezi uživateli a programy distribuované aplikace sdílení drahých a unikátních technických zařízení a služeb vznik sociálních sítí, vyhledávače, úspora nákladů připojením jednodušších počítačů k výkonným serverům

4 4 Nevýhody počítačových sítí cenová náročnost nutnost vyškolení administrátorů i uživatelů sítě nutnost ochrany dat před neoprávněným zneužitím systému možnost poškození dat, technického či programového vybavení

5 Typy sítí Osobní sítě - PAN (Personal Area Network) velice malá počítačová síť propojení osobních elektronických zařízení typu mobilní telefon, PDA, notebook většinou nízká přenosová rychlost - nepřekračuje několik megabitů za sekundu cílem odolnost proti rušení, nízká spotřeba, snadná konfigurovatelnost velmi malý dosah, obvykle jen několik metrů nejčastěji je realizované pomocí technologie Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee nebo IrDA 5

6 6 Lokální síť - LAN (Local Area Network) sítě v relativně omezené geografické oblasti (místnost až areál - příklad LIANE) jeden vlastník (a správce)!!! vlastní komunikační infrastruktura (kabeláž, bezdrátový přenos) nízká chybovost, vysoké přenosové rychlosti (až desítky GB) odděleny (či propojeny) od dalších počítačových prostředí (dalších sítí) rychlosti: 100 Gb/s Ethernet (Alcatel-Lucent)

7 Rozlehlé počítačové sítě - WAN (Wide Area Network) umožňují datové komunikace v geograficky rozlehlých oblastech (přesahují hranice států i kontinentů) pronajatá komunikační infrastruktura (optická vlákna, mikrovlnné trasy, satelity) velké rozpětí přenosových rychlostí (64 kb/s 100 Gb/s) chybovost závislá na technologii obsahují často nejrůznější druhy počítačové techniky, přenosových médií a protokolů (heterogennost) primárně určeny pro vzdálený přístup 7

8 8 Metropolitní sítě - MAN (Metropolitan Area Network) menší geografická rozloha, než WAN vyšší přenosové rychlosti, než WAN charakteristická je tzv. páteřní síť, propojující jednotlivá centra, do kterých jsou napojeny rychlými přípojkami jednotlivé sítě koncových účastníků

9 9 Struktura počítačové sítě Komponenty připojené počítače spoje (linky, kanály) aktivní přepojovací prvky Topologie vzájemné uspořádání jednotlivých prvků vychází z vlastností kanálů (dvoubodové/sdílené)

10 10 Topologie sítě (LAN) způsob rozmístění jednotlivých uzlů sítě a jejich vzájemné propojení ovlivňuje vlastnosti sítí, především rychlost a spolehlivost základní typy: sběrnicová topologie hvězdicová topologie kruhová topologie stromová topologie obecný graf

11 11 Sběrnicová topologie stanice, tiskárna terminátor server

12 12 Sběrnicová topologie jednotlivé uzly připojeny na společnou sběrnici vyslaná zpráva se šíří po sběrnici oběma směry na všechny uzly sítě každý uzel prověřuje všechny přenášené zprávy sítí, ale pouze v případě, že je uveden jako adresát, je předává ke zpracování operačnímu systému Ethernet na koaxiálním kabelu - zakončení vodiče terminátory 100 Gb/s Ethernet Alcatel-Lucent

13 13 Sběrnicová topologie Nevýhody: při přerušení vedení se zhroutí celá sběrnice relativně krátká délka jednotlivých segmentů (nutnost použití opakovačů (repeater) v daný okamžik lze přenášet pouze jednu zprávu Výhody: jednoduché a pružné málo vodičů obvykle nejlevnější rozšíření sítě o další stanice nemusí znamenat další náklady z hlediska spojů snadná realizace vysílání zpráv pro všechny stanice či pro skupinu stanic

14 14 Hvězdicová topologie stanice, tiskárna jednotlivé uzly připojeny do jednoho aktivního zařízení (přepínač, hub ), přes které probíhá veškerá vzájemná komunikace

15 15 Hvězdicová topologie Nevýhody: při selhání aktivního zařízení síť nefunkční náročné rozmístění v budovách, všechny spoje musí vést k aktivnímu zařízení velké množství kabeláže výpadek středu fatální vyšší náklady Výhody: výpadek jedné stanice nebo spoje vyřadí jeden počítač a neovlivní zbytek sítě lehká rozšiřitelnost někdy umožňuje i souběžný nezávislý přenos dat pro jednotlivé stanice - zvýšení rychlosti

16 16 Stromová topologie zobecnění hvězdy základem spousty středně velkých sítí reálný výkon závisí na topologii př. Ethernet na kroucené dvoulince Nevýhody: výpadkem uzlu či jediného spoje se rozpadne Výhody: lze oddělovat provoz

17 17 Obecný graf typický pro WAN Nevýhody: větší nároky na aktivní prvky (hledání optimální cesty, rozhodování) Výhody: zpravidla redundantní výpadek spoje nemá vliv na funkčnost

18 18 Síťové karty (adaptéry) Síťová karta je zařízení, které umožňuje připojení počítače nebo externího zařízení (tiskárna, scaner, ) do počítačové sítě Řídí tok dat mezi vnitřní datovou sběrnicí počítače (externího zařízení) a sériovým tokem dat v kabelovém rozvodu sítě Každé síťové médium se k síťové kartě připojuje pomocí specifického konektoru, který karta obsahuje

19 19 Přenosová média datových sítí (fyzická vrstva) kroucená dvoulinka (Twisted Pair - TP) nejstarší a nejrozšířenější přenosové médium původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení, eliminace parazitní kapacity a indukčnosti UTP ( Unshield Twisted Pair ) - nestíněná STP ( Shield Twisted Pair ) - tvořeny čtyřmi kroucenými páry vodičů + stínění

20 Přenosová média datových sítí (fyzická vrstva) Strukturovaná kabeláž Při realizaci sítě v rámci budovy se dnes poměrně často používá tzv. strukturovaná kabeláž, u které se pro horizontální rozvody (v rámci patra) používá kroucená dvojlinka a pro vertikální rozvody je použito optického vlákna: jednotná kabeláž pro telefony a data svedena do jednoho centra umožňuje pružně přepojovat a přizpůsobovat topologii zásuvka se může stěhovat s uživatelem 20

21 21 Přenosová média datových sítí (fyzická vrstva) koaxiální kabel vnitřní a vnější vodič odděleny dielektrickou izolací větší šířka pásma, nízký šum dražší, než TP, horší manipulovatelnost rychlosti kolem 100 Mb/s

22 22 Přenosová média datových sítí (fyzická vrstva) Optický kabel tenké skleněné vlákno dvě vrstvy z materiálů s vhodnými indexy lomu světlo se udrží uvnitř jádra uvádí se průměr jádra a jeho obalu data transformována do světelných pulsů vysílaných do vlákna laserem s rychlostí řádově Gb/s použití při přenosech na velké vzdálenosti či velkých objemech dat (páteřní sítě)

23 23 Přenosová média datových sítí (fyzická vrstva) Optický kabel typy vláken vícevidové (multimode, MM): světelným zdrojem LED paprsky různoběžné dochází k rozptylu dosah stovky metrů až kilometry jednovidové (singlemode, SM): světelným zdrojem laser paprsky rovnoběžné dosah až stovky kilometrů

24 24 Přenosová média datových sítí (fyzická vrstva) Wave Division Multiplexing - WDM přenos několika nezávislých signálů po jednom vlákně optický hranol smíchá/rozloží různé barvy znásobuje kapacitu vlákna

25 25 Přenosová média datových sítí radiové spoje používají obvykle pásem VKV, dosah do cca km elektromagnetické vlny v pásmech VKV nesledují zakřivení zemského povrchu pozemní směrové spoje mikrovlnná pojítka => vzájemná viditelnost vysílače a přijímače parabolické antény

26 26 Přenosová média datových sítí satelitní spoje principiálně spojení do hvězdy pokrytí velkého území jedním satelitním vysílačem (z družice) zpoždění signálu (geostacionární družice) nevhodné pro interaktivní práci ( km od středu Země, orbitální rychlost 3,075 km/s) potřeba vyššího výkonu pozemních vysílačů vhodné pro aplikace, prováděné formou dávkových přenosů dat Způsoby komunikace: jednokrokové spojení vícekrokové spojení - přes pozemní řídící stanici (země - satelit - řídící stanice - satelit - země) spojení point - to - multipoint (jedna stanice vysílá a několik stanic přijímá)

27 27 Přenosová média datových sítí nízkoorbitální satelitní spoje odstranění zpoždění vysílače s nižšími výkony komplikovaná synchronizace retranslačních družic laserové spoje nutnost přesného nasměrování velká šířka přenášeného pásma jednosměrná komunikace a potřeba přímé viditelnosti

28 Přenosová média datových sítí nízkoorbitální satelitní spoje odstranění zpoždění vysílače s nižšími výkony komplikovaná synchronizace retranslačních družic využití dronů Mark Zuckenberg vlastní Internet pro rozvojové země laserové spoje nutnost přesného nasměrování velká šířka přenášeného pásma jednosměrná komunikace a potřeba přímé viditelnosti 28

29 29 Přenosová média datových sítí Technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) využívá místní smyčku na maximum paralelně s telefonem, před ústřednou data odbočí rychlost stahování dat (downstream) až 40 Mb/s ADSL-2+ (závisí na kvalitě a délce vedení), ve druhém směru (odesílání dat - upstream) cca desetina vhodné pro koncové uživatele konzumenty dat

30 30 Přenosové protokoly Architektura sítě je zpravidla organizována do úrovní (vrstev) jedna vrstva řeší vymezenou část problému Přenosový protokol z důvodů spolupráce mezi počítači, zabezpečení přenosů dat - diferenciace funkcí, rozdělených do hierarchicky uspořádaných vrstev - standardizované referenční modely jsou vztažené k architektuře sítě - definuje, jak se domlouvají dva počítače na téže vrstvě (hlavičky, dotazy, odpovědi, příkazy, ) - definuje jak jsou vytvořené zprávy předávány k přepravě podřízené vrstvě

31 Přenosové protokoly Rozhraní vrstev definice služeb nabízených nadřízené vrstvě implementaci určuje zdejší protokol, nadřízená vrstva o ní nic neví rozhraní závisí na implementaci (např. OS) Autor: RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. 31

32 32 Přenosové protokoly Referenční modely: ISO-OSI (International Standards Organization-Open System Interconnect) hierarchické rozdělení komunikačního procesu na 7 vrstev pro vrstvy definován účel funkce, které vykonává služby, které poskytuje vyšší vrstvě jednoznačná identifikace počítačů v síti adresou identifikace každého procesu jednotlivých aplikací transformace dat pro přenos od nejvyšší vrstvy k vrstvě nejnižší

33 vrstva Z pohledu služby Z pohled u účelu činnosti Z pohledu dat 7. APLIKAČNÍ (application) Zprostředkovává přístup ke komunikačním službám (el. pošta, přenos souborů, Telnet), obsahuje protokoly pro všeobecně používané služby 6. PREZENTAČNÍ (presentation) 5. RELAČNÍ (session) Zabývá se významem přepravovaných dat; transformuje data (formátuje, konvertuje) do/z tvaru srozumitelného aplikačnímu procesu; kódování, komprimace, šifrování Navazuje a udržuje spojení a konverzaci koncových procesů, řízení dialogu, přátelské ukončení spojení Uživatelsky orientované služby ZPRÁVA 4. TRANSPORTNÍ (transport) Implementována v koncovém počítači; zajišťuje spolehlivý přenos zpráv mezi procesy ve vysílacím počítači a procesem v přijímacím počítači; rozlišení aplikací; správa spojení SÍŤOVÁ (network) SPOJOVÁ (data link) Řídí směrování paketů v počítačové síti (hledání cest, vyrovnávání zátěže); řízení práce sítě (účtování),... Určuje rozdělení bitů do paketů (rámců), řídí tok rámců, provádí detekci chyb přenosu, přístup k médiu Přenosové služby PAKET RÁMEC 1. FYZICKÁ (physical) Přenos nestrukturovaných dat (bitů) přenosovým médiem; mechanické, elektrické a procedurální záležitosti; konektory, kabely, napětí, kódování signálu, BITY Inf_Sys Z

34 34 Přenosové protokoly TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) obsahuje 4 komunikační vrstvy konkrétně nespecifikuje, která přenosová technologie má být využita na vrstvě síťového rozhraní možnost propojování sítí vybudovaných na odlišných principech a různých přenosových technologiích síťová vrstva zabezpečuje co nejrychlejší přenos bez ohledu na spolehlivost Zajištění spolehlivosti je úkolem vrstvy transportní (TCP) - rozdělí zprávu do segmentů o max. délce 64 kb (z nich se skládají pakety), nesoucích své pořadové číslo pro správné seřazení a kontrolu úplnosti. přenos se uskutečňuje po paketech, skládajících se ze záhlaví a dat

35 Přenosové protokoly Spojované/nespojované služby Spojované služby (connection oriented) naváže spojení, které je nutné ukončit; jím pak protékají data (à la telefon) dodržuje pořadí paketů potřeba ošetřit nestandardní situace (výpadek spojení) Nespojované služby (connectionless) každý paket (datagram) je přepravován samostatně (jako dopisy nebo román na pokračování) optimální cestou každý datagram nese adresu příjemce neřeší nestandardní situace a pokračují v přenosu reagují na změny v síti nezachovávají pořadí datagramů, přenos jednotlivých bloků je vzájemně nezávislý 35

36 Přenosové protokoly TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Bližší info např. 36

37 37 Přenosové protokoly Architektura Internetu Síťová vrstva Internet Protocol (IP) nespojovaný, bez záruk drží pohromadě celý Internet (interoperabilita) Transportní vrstva přizpůsobuje služby potřebám aplikace Transmission Control Protocol (TCP) spojovaný, spolehlivý User Datagram Protocol (UDP) nespojovaný, bez záruk Aplikační vrstva protokoly konkrétních aplikací

38 38 Propojování počítačů a sítí Aktivní a pasivní zařízení počítačových sítí - přehled ve vztahu k vrstvám referenčního modelu ISO-OSI

39 39 Propojování počítačů a datových sítí Aktivní a pasivní zařízení počítačových sítí Opakovač (repeater) - na úrovni fyzické vrstvy Most (bridge) - na úrovni spojové vrstvy, přenášející bloky dat (spojová vrstva) Přepínač (switch) - použití obdobně jako mosty (store and forward) Koncentrátor (hub) - přijímá data z každého svého portu a vysílá je na ostatní porty, umožňuje spojit skupinu síťových uzlů, které vzájemně izoluje od problémů jiných segmentů Směrovač (router) - pracuje na úrovni síťové vrstvy referenčního modelu OSI, umožňuje připojení lokálních sítí do veřejných datových sítí zamezuje průniku dat do vnitřní či do vnější sítě práce se síťovými pakety a jejich adresami, podpora různých protokolů Brána (gateway) - inteligentní aktivní uzel, propojení na nejvyšší (aplikační) úrovni

40 40 Propojování počítačů a sítí Aktivní a pasivní zařízení počítačových sítí Opakovač (repeater) - na úrovni fyzické vrstvy - spojuje dva segmenty jedné lokální počítačové sítě (zesiluje signály) nemá vnitřní paměť zvyšuje rozsah sítě

41 Inf_Sys Propojování počítačů a sítí Aktivní a pasivní zařízení počítačových sítí Most (bridge) - na úrovni spojové vrstvy, přenáší bloky dat dokáže rozpoznat potřebu odeslání, resp. zadržení dat prevence zahlcení sítě o propojování segmentů sítě o rozdělení sítě na segmenty za účelem zvýšení propustnosti (ochrana proti zahlcení sítě) o propojení různých LAN, používajících na nejnižších dvou vrstvách shodného přenosového protokolu

42 42 Propojování počítačů a sítí Aktivní a pasivní zařízení počítačových sítí Koncentrátor (hub) - viz přepínač, ale více vstupních a výstupních portů (přijímá data z každého svého portu a posílá je na porty ostatní) umožňuje realizaci strukturované kabeláže

43 43 Propojování počítačů a sítí Aktivní a pasivní zařízení počítačových sítí Směrovač (router) - pracuje na úrovni síťové vrstvy referenčního modelu OSI, umožňuje připojení lokálních sítí do veřejných datových sítí zamezuje průniku do vnitřní sítě a úniku dat do vnější sítě práce se síťovými pakety a jejich adresami, podpora různých protokolů směrovače musí umět mezi sebou komunikovat

44 44 Propojování počítačů a sítí Aktivní a pasivní zařízení počítačových sítí Brána (gateway) - inteligentní aktivní uzel, propojení na nejvyšší (aplikační) úrovni umí vyrovnat rozdíly, dané použitím různých síťových architektur Musí být schopna reagovat na: rozdílné požadavky na kontrolu toku dat různé způsoby adresování odlišnou velikost paketů požadavek různých přenosových rychlostí v různých sítích

45 Bezpečnost sítí Nebezpečí: odposlechu, modifikace přenášených dat, neoprávněného přístupu do lokální sítě Je třeba chránit: data (zajistit, aby je nemohl nikdo získat, měnit či mazat); výpočetní kapacity jednotlivých uzlů; omezování funkčnosti či narušení provozu některých služeb +

46 Bezpečnost sítí Pasivní útoky: "odposlouchávání" dat - cílem je získat nezveřejňované informace, které lze zneužít monitorování provozu - analýzy takto provozovaných kontaktů Aktivní útoky: modifikace dat vytváření falešných dat Aktivním útokům nelze stoprocentně zabránit, ale na rozdíl od pasivních útoků je lze snadněji detekovat.

47 Bezpečnost sítí Cíle bezpečnostních služeb: zajištění důvěrnosti dat - pomocí šifrování celého komunikačního kanálu, nebo jen vybraných citlivých dat zajištění autentizace uživatelů sítě (odhalování maskovaného narušitele) zajištění integrity dat zajištění neodmítnutelnosti zpráv zajistit, aby odesilatel nemohl popřít odeslání zprávy a příjemce nemohl popřít přijetí zprávy přiřazování přístupových práv - cílem je omezit (a řídit) přístup k počítači, datům a aplikacím, součástí je identifikace a autentizace toho, kdo žádá o přístup zabezpečení dostupnosti síťových služeb - útokům na dostupnost služeb lze zabránit autentizací a šifrováním +

48 Firewall je soubor opatření (realizovaný určitým HW a SW), která zabezpečují síť proti neoprávněnému přístupu zvenčí a proti úniku informací umožňuje např.: řízení přístupu uživatele z vnější i vnitřní sítě nastavení přístupových práv odfiltrování nebezpečných služeb soustředění bezpečnosti do jednoho komunikačního uzlu zablokování nepřátelského mapování vnitřní sítě audit legálních a nelegálních operací aj. zajišťuje bezpečnost při vstupu nebo výstupu do/ze sítě, nezajištuje však bezpečnost dat během přenosu plní funkci filtru, který rozhoduje o tom, co a kam bude přes něj propuštěno +

49 Firewall + 49

Datové komunikace. Informační systémy 2

Datové komunikace. Informační systémy 2 Informační systémy 2 Informační systémy 2 Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IS2-14-08 1 2 Úroveň integrace

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí

Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí Informatika 2 7 Počítačové sítě Obsah: Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IN2-7 1 Aktuality ze světa ICT

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie.

Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie. Základní pojmy POS Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie. Klíčové pojmy: Počítačová síť, uzel, server (poskytovatel),

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Základy topologie a komunikace sítí LAN Sítě podle rozsahu Local Area Network LAN v jedné nebo několika sousedních budovách. V rámci budovy se používá strukturovaná kabeláž kombinují UTP kabely a optické kabely. Pro spojování budov se používají

Více

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Počítačové sítě shrnutí

Počítačové sítě shrnutí Počítačové sítě shrnutí Ing. Jiří Peterka http://www.peterka.cz/jiri/ http://www.earchiv.cz/ (zkráceno z 20 částí) RNDr. E.Jablonská, Ing. J.Vaněk, PhD. 1 Vývoj výpočetního modelu dávkové zpracování host/terminál

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...)

1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...) 1. Standardizace na fyzické vrstvě OSI (vodiče, koncovky...) přenosová média o slouží k distribuci signálu o možno v něm šířit elektromagnetické vlny o elektrické vodiče (el. signály) kroucená dvoulinka,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Úvod

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Úvod POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Úvod 1.1 Definice Pojmem počítačová síť se rozumí seskupení alespoň dvou počítačů, vzájemně sdílejících své zdroje, ke kterým patří jak hardware tak software. Předpokládá se sdílení inteligentní.

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-02

Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Identifikátor materiálu: ICT-3-02 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Pasivní a aktivní síťové prvky Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí pasivní

Více

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Optické sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Optické sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ J I Ř Í K A L O U S E K OSTRAVA 2007 Obsah předmětu 1. PŘENOS SIGNÁLU...3 1.1. Faktory ovlivňující přenos...3 1.1.1. Šířka pásma...3 1.1.2. Vliv šířky pásma na přenos signálu...4 1.2. Modulace...4

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 4. Fyzická vrstva sítí Miroslav Spousta, 2004 1 Fyzická vrstva Připomenutí: nejnižší vrstva modelu ISO/OSI kabeláž, kódování přístupové metody Aplikační Prezentační Relační Transportní

Více

Počítačové sítě. Historie sítí

Počítačové sítě. Historie sítí Počítačové sítě Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak, aby mohli navzájem v reálním čase sdílet své prostředky. Přitom je jedno, zda se jedná o prostředky hardwarové

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Alice Nguyenová SOFTWARE POČÍTAČE Operační systém Utility pomocné programy Ovladače Aplikační programové vybavení OPERAČNÍ SYSTÉM - OS - správce hardwarových prostředků - služby

Více

A7B36PSI Úvod 1/29. Jan Kubr. Honza Kubr - 1_uvod

A7B36PSI Úvod 1/29. Jan Kubr. Honza Kubr - 1_uvod A7B36PSI Úvod 1/29 A7B36PSI přednášející: kubr@fel.cvut.cz,místnost KN:E-435,(22435) 7628 cvičící: Ondřej Votava votavon1@fel.cvut.cz, KN:E-22,(22435) 7296, Michal Medvecký medvem1@fel.cvut.cz, KN:E-435,(22435)

Více

Další síťová zařízení

Další síťová zařízení Další síťová zařízení Cíl kapitoly: Žák popíše aktivní síťové prvky a vysvětlí princip jejich fungování. Klíčové pojmy: Aktivní síťové prvky, vzájemné propojování, rámce (frames), opakovač repeater, regenerační

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Síťová infrastruktura počítačové herny FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMAIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SUPERVISOR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Síťová infrastruktura počítačové herny FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMAIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SUPERVISOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMAIKY INSTITUT OF INFORMATICS FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT Síťová infrastruktura počítačové herny Computer

Více

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Lokální sítě LAN KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Model IEEE 802 Sítě typu Ethernet FastEthernet Gigabitový Ethernet 10GE Vznik Ethernetu 3 koncepce vznikla mezi 1974 76 PARC (Xerox)

Více

Distribuované průmyslové měřicí systémy

Distribuované průmyslové měřicí systémy Distribuované průmyslové měřicí systémy vývoj směřuje k rozdělení měř. systémů na laboratorní a průmyslový provoz. 1. Základní charakteristiky laboratorního a průmyslového provozu Laboratorní provoz Průmyslový

Více

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet

11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet 11. Počítačové sítě protokoly, přenosová média, kapacity přenosu. Ethernet Protokoly Protokol je soubor pravidel, který popisuje způsob vzájemné komunikace síťových zařízení. Protokoly popisují, jakým

Více

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006

X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO Úvod Jan Kubr - X36PKO 1 2/2006 X36PKO přednášející: Jan Kubr kubr@fel.cvut.cz,místnost G2,(22435) 7628 cvičící: Jan Kubr Jiří Smítka smitka@fel.cvut.cz, G2, 7629 Pavel Kubalík xkubalik@fel.cvut.cz,

Více

PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ. Testování a analýza napájení po Ethernetu. Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D.

PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ. Testování a analýza napájení po Ethernetu. Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Testování a analýza napájení po Ethernetu Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. AUTOR Pavel Bezpalec NÁZEV DÍLA Testování a analýza napájení po Ethernetu ZPRACOVALO

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.5 o čem bude druhá část přednášky? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 1: internetworking J. Peterka, 2011 internetworking aneb: vzájemné

Více

CCNA 2. 3. Network Upgrade

CCNA 2. 3. Network Upgrade CCNA 2 3. Network Upgrade 1. krok: Analýza současného stavu počet uživatelů vybavení předpokládaný růst sítě internetové připojení požadavky na aplikace stávající infrastruktura na fyzické vrstvě požadavky

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá POČÍTAČOVÉ SÍTĚ První počítačové sítě se začaly objevovat už v padesátých letech minulého století, nicméně jejich mohutný nástup spadá až do začátku let osmdesátých. Tento nástup byl tak razantní, že dnes

Více

Počítačové síťě (computer network) Realizují propojení mezi PC z důvodu sdílení SW (informací, programů) a HW(disky, tiskárny..)

Počítačové síťě (computer network) Realizují propojení mezi PC z důvodu sdílení SW (informací, programů) a HW(disky, tiskárny..) Počítačové síťě (computer network) Realizují propojení mezi PC z důvodu sdílení SW (informací, programů) a HW(disky, tiskárny..) Důvody propojení počítačů do sítě Sdílení HW (disky, tiskárny) Sdílení SW

Více

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MULTIMEDIÁLNÍ DOMÁCNOSTI

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MULTIMEDIÁLNÍ DOMÁCNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MULTIMEDIÁLNÍ DOMÁCNOSTI

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky opakovače a rozbočovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ Standard = norma; předpis; požadavek na vlastnosti, chování a parametry, které platí pro všechny stejně. Počítačová síť musí zajistit bezproblémovou komunikaci mezi připojenými

Více

ŘPS Průmyslový Ethernet

ŘPS Průmyslový Ethernet Ing. Josef Grosman TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je spolufinancován Evropským

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Síťové vrstvy a protokoly Síťové vrstvy Fyzická vrstva Lan,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Distribuované systémy a počítačové sítě

Distribuované systémy a počítačové sítě Distribuované systémy a počítačové sítě propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem

Více

Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí

Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí Datum: 8.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část I. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část III. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Návrh lokální sítě pro výrobní podnik

Návrh lokální sítě pro výrobní podnik Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Návrh lokální sítě pro výrobní podnik Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Kunderová Jana Večeřová Brno 2006 volna

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to počítačová síť?

Více

Úvod Úrovňová architektura sítě Prvky síťové architektury Historie Příklady

Úvod Úrovňová architektura sítě Prvky síťové architektury Historie Příklady Úvod Úrovňová architektura sítě Prvky síťové architektury Historie Příklady 1 Pracovní stanice modem Pracovní stanice Směrovač sítě Směrovač sítě Pracovní stanice Aplikační server Směrovač sítě 2 Soubor

Více

Zpracování informací

Zpracování informací Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č. 2 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Tato publikace vznikla jako součást

Více

1 Počítačové sítě, internet

1 Počítačové sítě, internet 1 Počítačové sítě, internet Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Jsou-li do sítě

Více

12. Bezpečnost počítačových sítí

12. Bezpečnost počítačových sítí 12. Bezpečnost počítačových sítí Typy útoků: - odposlech při přenosu - falšování identity (Man in the Middle, namapování MAC, ) - automatizované programové útoky (viry, trojské koně, ) - buffer overflow,

Více

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4 Přednáška č.4 Ethernet Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s 10 Base X číslo vyjadřuje přenosovou rychlost v Mb/s BASE označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) Číslo (2, 5,..) vyjadřuje

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Maturitní témata předmět Informační a komunikační technologie Dominik Janák 2015 třída 4I Dominik Janák Maturitní otázky Výpočetní

Více

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy

Skupina IEEE 802. Institute of Electrical and Electronics Engineers skupina 802: standardy pro lokální sítě. podvrstvy Ethernet Vznik Ethernetu 1980 DIX konsorcium (Digital, Intel, Xerox) určen pro kancelářské aplikace sběrnicová topologie na koaxiálním kabelu přístup k médiu řízen CSMA/CD algoritmem přenosová rychlost

Více

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602

Více

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN

Počítačové sítě. Rozsah počítačových sítí. Struktura LAN Účel počítačové sítě: dovoluje sdílený přístup k výpočetním zdrojům (např. sdílení jedné tiskárny více uživateli) dovoluje sdílený přístup k programům a datovým souborům, medium pomocí kterého mohou geograficky

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868 RFE (WACO Ethernet GateWay rev. 1 ) SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 Tel.: 315 707 111; Fax: 315

Více

Optická vlákna a práce s nimi

Optická vlákna a práce s nimi Optická vlákna a práce s nimi Ing. Pavel Schlitter místnost č. 619, 605 tel.: 2435 2102, 2095 Výhody komunikace s použitím optického vlákna Enormní šířka pásma Malé rozměry a hmotnost Elektrická izolace

Více