Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, Babice , web. stránky: Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Zpracoval Mgr. Pavel Hubáček

2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Babice, Babice 508, Právní forma školy: Právní subjekt od , příspěvková organizace, IČO: Ředitel školy: Mgr. Pavel Hubáček, konkurz , jmenování od Zástupce ředitele : Mgr. Škrabalová, datum jmenování : Telefon : ředitelna , mobil , Datum zařazení do sítě: Identifikátor zařízení: Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě jsou : - základní škola - IZO: , kapacita 350 žáků - školní klub - IZO: , kapacita 200 žáků - školní družina - IZO: , kapacita 45 žáků - školní jídelna - IZO: , kapacita 300 jídel -

3 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014: Celkový počet žáků školy : 174 Počet tříd / skupin Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň ,2 2. stupeň ,8 Školní družina Školní klub x Školská rada pracovala v průběhu tohoto školního roku pod vedením předsedy Mgr. Richarda Fritschera ve stejném složení jako v předcházejícím školním roce. Zasedání se uskutečňovala pravidelně a na všechna byl přizván ředitel školy, který členy školské rady seznamoval s aktuálním děním ve škole, s připravovanými akcemi pro žáky, s výsledky testování žáků, s výsledky přijímacího řízení na střední školy, zápisu do 1.třídy a s výsledky kontrol, které v průběhu roku ve škole proběhly. Přednesl návrh rozpočtu pro další školní rok, k němuž se školská rada vyjadřovala, konzultován byl rozsah plánovaných úprav a oprav školy, jejich finanční náklady a časový průběh těchto akcí. Řešena byla problematika školní jídelny. Zaměstnankyně školní kuchyně se rovněž zúčastnily jednání školské rady, kde mohly reagovat na připomínky ke složení jídelníčku a následně byly dohodnuty jeho úpravy. Školská rada také schvalovala změny ve školním řádu a úpravy ŠVP. SRPDŠ pracovalo i v tomto školním roce pod vedením předsedkyně paní Miriam Koudelníčkové. Stejně jako v předcházejících letech byl zásluhou obětavých členů výboru a za pomoci dalších rodičů zorganizován v únoru tradiční Ples SRPDŠ, na kterém vystoupili s nacvičenou polonézou žáci 9. třídy, doplněni několika osmáky. Organizátoři jej zvládli tradičně na jedničku, ale postěžovali si na chování rodičů některých vystupujících žáků, kteří si neplnili svou zákonnou povinnost dohledu a kontroly svých dětí na této akci. V červnu proběhl Dětský den. Obě akce se setkaly u veřejnosti s velkým ohlasem a vysokou návštěvností. Z výtěžku plesu bylo výborem SRPDŠ následně přispíváno na dopravu žáků školy k nejrůznějším exkurzím i vícedenním pobytovým akcím nebo například dárkem pro nové prváčky.

4 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Školní rok 2013/2014 Škola pro život v ročnících počet žáků ŠVP pro základní vzdělávání Volitelné předměty: 6.ročník cvičení z matematiky, cvičení z jazyka českého 7. ročník - cvičení z matematiky, cvičení z jazyka českého 8. ročník informatika, domácnost, konverzace anglický jazyk, technické kreslení, 9. ročník informatika, cvičení z matematiky, cvičení z jazyka českého, technické kreslení, konverzace z anglického jazyka, domácnost Nepovinným předmětem bylo náboženství. Všechny přihlášené žáky vyučovala katechetka Ing. Radka Batůšková. Zájmové útvary V rámci školního klubu pracovalo 11 zájmových útvarů - Sportovní kroužek pro žáky ročníku vedoucí: Mgr. Miklová - Sportovní kroužek pro žáky ročníku vedoucí: Mgr. Sečen - Sportovní kroužek pro žáky ročníku vedoucí: Mgr. Sečen - Keramický kroužek pro žáky ročníku vedoucí: Mgr. Schmuttermeierová - Kroužek společenské výchovy pro žáky 2. stupně vedoucí: Mgr. Eibensteinerová, Ing. Kloudová, Mgr. Horňáková - Dramatický kroužek pro žáky ročníku vedoucí: Mgr. Vranková - Taneční kroužek pro žáky ročník vedoucí: Mgr. Jandásková, D. Voráč - Angličtina po škole vedoucí: Mgr. Horňáková - Domácnost vedoucí: Mgr. Adamíková - Divadelní kroužek vedoucí: Mgr. Drábková, Mgr. Gablasová, Mgr. Miklová - Dyslektický kroužek vedoucí: Mgr. Drábková

5 Údaje o pracovnících školy : Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Počet interních pracovníků: 16 Přepočteno na úvazky: 14,81 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : Věková struktura : Průměrný věk pedagogického sboru je 45,35 let. Všichni pedagogičtí pracovníci splňovali podmínku odborné kvalifikace.

6 Ped.prac. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání Roků ped. praxe poř. číslo pracovní zařazení, funkce obor, aprobace let praxe 1 učitelka 0,95 VŠ, 2.st.ZŠ, M-F 28 2 učitelka, dys. asistent 1 VŠ, 1.st.ZŠ, 24 3 asistent pedagoga + vych. ŠD 0, VŠ, spec. ped. 3 4 učitelka 0,95 VŠ, 2.st.ZŠ, Jč-Vv 26 5 učitelka 0,95 VŠ, 1.st.ZŠ, 29 6 vychovatelka ŠD 0,75 SŠ 31 7 ředitel školy 1 VŠ, 1.st.ZŠ, 29 8 učitelka 0,95 VŠ, 2.st.ZŠ, M-F 28 9 učitelka 0,73 VŠ + ped. minimum učitelka 1 VŠ, 1.st.ZŠ, učitelka 0,73 VŠ, Ja - M učitelka 0,82 VŠ, 2.st.ZŠ, JN učitelka 0,95 VŠ, 1.st. ZŠ zástupkyně ředitele školy 0,91 VŠ, Jn - D učitel 0,95 VŠ, 2.st. ZŠ, Tv - Z učitelka 0,95 VŠ, 1.st.ZŠ, 33 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 8 7,9 Externí pracovníci 0 0

7 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Ostatní prac. Pracovní zařazení, funkce poř. číslo Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání 1 školník, údržbář, tech. prac., spr. bud. 0,9 vyučen 2 uklizečka 1 vyučena 3 uklizečka 1 vyučena 4 vedoucí školní jídelny - provozní 1 SŠ 5 kuchařka 1 vyučena 6 kuchařka 1 vyučena 7 pomocná kuchařka 1 vyučena 8 účetní, hospodářka 1 SŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 : Kurzy k doplnění sebevzdělávání učitelů a DVPP DVPP - Školení PO - všichni zaměstnanci 1 936,- - Školení První pomoci - všichni zaměstnanci 4 400,- - Dvoudenní seminář pro ředitele škol - Mgr. Pavel Hubáček 2 800,- - Seminář pro zástupce ředitelů škol - Mgr. Jitka Škrabalová 550,- - PO + BOZP při práci ve škole(ved. prac.) - Mgr. Škrabalová, Marie Hrňová 1 400,- - Soulad ŠVP a RVP ZŠ - Mgr. Martina Horňáková 590,- - Interaktivní tabule v hodinách mat. a fyziky - Mgr. Soňa Adamíková 760,- Finanční náklady na školení v rámci DVPP činily ,- Kč. Ostatní školení: - Kurz anglického jazyka - Mgr. Iveta Miklová 4 800,- - Majetek p.o. - Jarmila Kraváčková 830,-- - Příprava roční závěrky Jarmila Kraváčková 820,- - Aktuality v účetnictví r Jarmila Kraváčková 840,- - Aktuální problémy v účetnictví p.o. - Jarmila Kraváčková 840,- Finanční náklady ostatních školení činily Kč. Náklady na školení celkem ,- Kč.

8 Akce pro žáky ve školním roce 2013/2014 Září: - slavnostní zahájení školního roku - mezinárodní Den jazyků (za účasti zástupců Slovenska, Polska, Ruska a Španělska) - zahájení plaveckého výcviku žáků 2. a 3. třídy Říjen: - adaptační pobyt žáků 6. třídy (Vsetín Semetín)

9 - dopravní hřiště Uherské Hradiště žáci 4. třídy - Coca cola Cup fotbalový turnaj žáků - exkurze žáků 9. třídy Slovácké strojírny Uherský Brod mediální centrum

10 - Družina má talent - návštěva Budapešti žáci kroužku společenské výchovy

11 Listopad: - zahájení nácviku polonézy - Poradna pro ženy Zlín interaktivní besedy se žáky 2., 3., 4., 9. třídy - výstavka ke 100. výročí vzniku legií OÚ Babice třída

12 - návštěva divadelního představení žáci 1. stupně Městské divadlo Zlín - Akademie Barvy podzimu vystoupení žáků všech tříd

13

14 - školní kolo Dějepisné olympiády - návštěva baletního představení Brno Sněhurka třída - výstavka adventních dekorací Uh. Hradiště 8. třída

15 - soutěž zručnosti - SOŠ a Gymnázium Staré Město 9. třída Prosinec: - Vánoční hvězda školní sbírka na hematologicky a onkologicky nemocné děti - fotografování žáků 1.třídy - Mikuláš - Den s formulí exkurze žáků 9. třídy SŠPHZ Uherské Hradiště - Vánoční vystoupení každá třídy ostatním - Vánoční dílničky

16

17 - Vánoční koncert a vystoupení - ve spolupráci se ZUŠ Napajedla - softbalová liga Kunovice výběr žáků 2.stupně - Klub vojenské historie pro žáky 9. třídy

18 - školní kolo recitační soutěže - vánoční besídky Leden: - Besedy s Policií ČR pro 2., 5. a 8.třídu - Soutěž zručnosti žáků 9. ročníku v SZŠ Gymnázium Staré Město - Matematická olympiáda - Okresní kolo Dějepisné olympiády Únor: - Zápis do 1. třídy

19 - Okresní kolo Olympiády v Čj - Šmoulympiáda školní družiny - Ples SRPDŠ

20 - Softbalová liga Kunovice výběr žáků - Planeta Země zeměpisná beseda pro 2. stupeň Uh. Hradiště Březen: - Divadlo Zlín 1. stupeň - Poradna pro ženy Zlín 6. a 7. třída - Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou 1.stupeň ZŠ

21 - Rychta Krásenko žáci 8. ročníku týdenní pobyt v CEV

22 - English breakfast (mezinárodní setkání) - 8. třída Duben: - Poznej a chraň přírodopisná soutěž 4. a 5. třída Uh. Hradiště - Poznej a chraň přírodopisná soutěž 6. a 7. třída Uh. Hradiště - Okresní kolo matematické olympiády Staré Město) - Softbalová liga výběr žáků školy - Velikonoční dílničky ve školní družině - Jarní sběr papíru - Přijímací řízení na SŠ ( 9.tř. z 27 žáků 4 gymnázium, 18 žáků SŠ maturitní obor, 5 žáků uč. Obor s výučním listem), (5.tř. z 5 žáků 4 přijati na osmiletá gymnázia)

23 -Dopravní hřiště 4. třída Uherské Hradiště - Slet čarodějnic školní družina

24 Květen: - Okresní kolo Pythagoriády St. Město tř.) - Návštěva Muzea J.Á. Komenského Uh. Brod 6.třída - Pouťový běh 1.stupeň Halenkovice - Krajské kolo Coca cola Cupu. Rousínov děvčata tříd

25 - Bible zleva, Bible zprava přednáška pro žáky třídy - Beseda o holocaustu 9. třída - Návštěva muzea v Huštěnovicích 3. třída - Vesnice roku Barvy Země - zapojení výběru žáků školy - Softbalová liga Kunovice výběr žáků 2. stupně) - Poradna pro ženy Zlín třída - Výlet 8.třídy Olomouc lanové centrum

26 - Dějepisná exkurze Osvětim Krakov 9.třída - Akademie ke Dni matek spolu se ZUŠ Napajedla - Softbalová liga Kunovice výběr žáků 2. stupně) - Den s modrým majákem žáci 1.stupně

27 - Cvičný požární poplach

28 - Poradna pro ženy Zlín třída - Výlet 8.třídy Olomouc lanové centrum - Školní svatba ( v rámci OZV) 6. třída

29 - Babická laťka

30 Červen: - Dětský den ve školní družině - Škola v přírodě pro žáky 1. stupně (Václavov)

31 - Školní výlet 6. třídy Zlín Dětský filmový festival - Školní výlet 7. třídy Modrá, Velehrad, Salaš cyklovýlet - Projektový den - Den s energií

32 - Den pro první třídu - Ze života našich staříčků 9. třída

33 - 9.ročník Českomoravského kutálení s družební školou Malšice

34 Zborovský závod branné zdatnosti pro žáky ročníku

35 Herec a herečka školy 2014

36 Údaje o zařazování žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: Zapsaní do 1.tř. Žádosti o odklad Nastoupili Zapsaní do 1.tř. Žádosti o odklad Nastoupili Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014: Ročník Žáků celkem S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem 1. st Celkem 2. st Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 : Gymnázium SOŠ s maturitou SOŠ bez maturity 8 leté 6 leté 4 leté Přihl./Přij. Přihl./Přij. Přihl./Přij. Přihlášení Přijatí Přihlášení Přijatí 5 / 4 0 / 0 4 / V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 27 žáků (26 žáků IX. třídy a jedna žákyně třídy VIII.).

37 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole V rámci výchovného poradenství proběhla celá řada akcí, jejichž cílem bylo pomoci vycházejícím žákům při výběru vhodné střední školy, seznámit je s možnostmi studia po ukončení základní školy, s jednotlivými typy středních škol a s uplatněním po jejich absolvování. Vybíráme ty akce, které jsou pro žáky přínosem a jsou hodnoceny kladně i ze strany rodičů. Většinu z nich navštěvujeme pravidelně. Žáci tak postupně navštívili Informační a poradenské centrum na Pracovním úřadě v Uherském Hradišti, Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v areálu Slováckých strojíren v Uherském Brodě s besedou o současné situaci na trhu práce a o důležitosti správného rozhodování. Poznali praktickou výuku na pracovišti Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město v prostorách bývalé Střední odborné školy technické na Mojmíru v Uh. Hradišti v rámci Dnů otevřených dveří na Soutěži zručnosti, zjistili, jaké obory nabízí Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uh. Hradišti v rámci Zážitkového dopoledne. Jedná se o školy, na které odchází velká část našich žáků. Seznámili jsme žáky i jejich rodiče se současným způsobem přijímacího řízení. Zástupci nejbližších středních škol představili rodičům osobně své školy na třídní schůzce, kterou jsme pro rodiče vycházejících žáků tradičně zorganizovali. Umožnili jsme našim žákům otestovat si své znalosti a vědomosti v podzimních Scio testech i své schopnosti v programu Z- kariéra prostřednictvím internetového portálu zaměřeného na volbu povolání a poradenství v této oblasti. Vynaložené úsilí se žákům vrátilo při přijímacích zkouškách, které všichni zvládli a všichni byli přijati na vybrané střední školy. Současně jsme se úspěšně věnovali nadaným dětem, které odešly studovat na osmiletá gymnázia a taktéž integrovaným dětem s poruchami učení, z nichž všechny úspěšně postoupily do vyšších ročníků. Přispělo k tomu zavedení nové správy dokumentů integrovaných žáků, která nám usnadní práci, umožní snadnější vypracování individuálních vzdělávacích plánů a vyhoví současným požadavkům na práci s těmito žáky a jejich rodiči. Daří se nám realizovat úzkou spolupráci mezi výchovným poradcem, vyučujícími, třídními učiteli a rodiči, což vede k lepším výsledkům těchto žáků. Dyslektickým asistentem byla i v tomto školním roce Mgr. Pavlína Drábková. Výsledky prevence sociálně patologických jevů Funkci školního metodika prevence zastávala i v tomto školním roce Mgr. Marta Eibensteinerová, která vykonávala činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské, vycházející z Preventivního programu Základní školy Babice, jenž vytváří, koordinuje a provádí i jeho evaluaci. Nedílnou součástí našeho preventivního programu je Program proti šikaně. Při realizaci preventivního programu poskytovala odborné vedení a metodickou pomoc třídním učitelům, diagnostikovala situaci v jednotlivých třídních kolektivech, zajišťovala ochranu těm žákům, kteří se cítili být ohroženi. V případě potřeby zabezpečila poradenství v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů (záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, alkohol, drogy aj.) pro žáky, rodiče i učitele. Spolupracovala s institucemi zajišťující odbornou pomoc v oblasti preventivních aktivit (policie, PPP, HELP, kurátor pro mládež apod.)

38 Ve škole byla organizována tzv. primární prevence, která zahrnovala veškeré konkrétní aktivity s cílem předejít problémům a následkům, jež jsou spojeny se sociálně nežádoucími jevy. Důraz byl kladen zejména na specifickou primární prevenci, tj. systém aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj. V rámci primární prevence absolvovaly všechny třídy besedy, které pro nás již několik let zajišťuje Poradna pro ženy Zlín, žáci VI. třídy prožili třídenní adaptační pobyt, v a 8 třídě proběhly programy Policie ČR, 9. třída se seznámila s problematikou holocaustu -beseda v rámci projektu Centra vzdělávání a dialogu a exkurze do Osvětimi. Také jsme pracovali v oblasti nespecifické primární prevence. Tou se rozumí aktivity, jejichž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjet nadání a zájmy a provozovat pohybové a sportovní aktivity. Tato část prevence není specificky zaměřena a zahrnuje tedy všechny žáky školy. Patří do ní všechny jednorázové akce, které proběhly během školního roku. Prevence sociálně nežádoucích jevů u žáků se stala přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů a není vnímána jako nadstandartní aktivita školy. Všichni pedagogičtí pracovníci se proto snaží posílit pozitivní vztahy ve třídách, vést žáky k osvojení si postupů, jak přistupovat k řešení problémů, jak odolávat negativním vlivům okolí, jak řešit vypjaté životní situace a jak čelit šikaně. Metodik prevence se pravidelně se zúčastňoval setkání metodiků prevence, školení a seminářů zabývajících se touto problematikou a s novými poznatky seznamoval celý pedagogický sbor. Pochvaly a důtky 2013 / 2014 Ročník Žáků celkem Pochvala Důtka tř.uč. Důtka řed Celkem 1. st Celkem 2. st Škola celkem Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/2014 Počet % všech žáků školy 2 - uspokojivé neuspokojivé 0 0

39 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 14 0,31 2. pololetí 6 0,07 za školní rok 20 0,16 Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014 : Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Mentální postižení 5. 1 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 : Počty účastníků : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan Dějepisná olympiáda Peer aktivisté Knihovnické lekce Olympiáda českého jazyka Recitační soutěž Poznej a chraň Soutěž v Aj Cambridge Velkého úspěchu dosáhla žákyně 5. třídy Magdaléna Omelková v celostátní soutěži Matematický klokan, která v kategorii Klokánek dosáhla maximálního počtu bodů a obsadila tak dělené 1. místo v celé republice.

40 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Okruh organizací a právních subjektů s nimiž škola spolupracuje se ustálil na přibližně stejném množství jako v předcházejících letech. Z těch nejvýznamnějších partnerů lze jmenovat především OÚ Babice, Školská rada a SRPDŠ při ZŠ Babice, KÚ Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, NIDV Zlín, MŠ Babice, ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla, KPPP Zlínského kraje, pobočka Uherské Hradiště, SPC Zlín, Středisko výchovné péče Help, Klokánek FOD Kroměříž, Poradnu pro ženy Zlín, Centrum pro rodinu Zlín, Referát sociálních věcí OPD Uherské Hradiště, Policii ČR, obvodní oddělení Uherské Hradiště, Úřad práce Uherské Hradiště, obvodní a dětské lékaře, ZŠ Kudlovice, ZŠ Huštěnovice a ZŠ Malšice u Tábora a patřila by sem i celá řada středních škol našeho regionu Rovněž jsme spolupracovali s neziskovými organizacemi Občanské sdružení Život dětem, Fondem Sidus, CPK Chrpa.. Pokračovali jsme také v programu Adopce na dálku, společnosti Wontanara, kde jsme se již před šesti lety stali adoptivními rodiči děvčete Hadja Salimatou Diallo. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí se uskutečnila kontrola školní jídelny, kterou provedla Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, zastoupená pracovnicemi Mgr. Magdalenou Klímovou a paní Johanou Knobovou.. Kontrolní zjištění: Z osmi kontrolovaných oblastí byl zjištěn nedostatek v jediném případě, kdy provozovatel nedoložil důkaz o tom, že jedná v souladu s článkem 5 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin v platném znění a byl vyzván k předložení zprávy o odstranění tohoto nedostatku. Ten byl odstraněn a zpráva byla odeslána proběhla veřejnoprávní kontrola Finančního výboru Obecního úřadu Babice, zastoupeného předsedou FN Zdeňkem Gajdošíkem, Jitkou Baštincovou a Zdeňkou Juráňovou. Kontrolováno bylo hospodaření ZŠ s veřejnými prostředky za období do a dále průběžně od Závěrkontroly: Při kontrole účetních dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by vyžadovaly nápravná opatření se uskutečnila kontrola školní jídelny, kterou provedla Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, zastoupená pracovnicemi Renatou Šiškovou a Mgr. Vendulou Ševčíkovou. Kontrolní zjištění: V průběhu kontroly nebyly shledány žádné nedostatky proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení v Uherském Hradišti, zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolu provedlabc. Vendula Knotková. Ve všech osmi kontrolovaných oblastech nebyly shledány nedostatky. Hospodaření

41 Školní rok 2013 / 2014 Náklady (v tisících) Výnosy (v tisících) Kraj Mzdy, odvody, FKSP EU 158 EU 158 Obec Obec Ostatní 851 Ostatní 866 Celkem Celkem Závěr výroční zprávy V průběhu školního roku 2013/2014 ukončila naše škola závěrečnou monitorovací zprávou práci v projektu Peníze do škol vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. V průběhu dvou a půl let jejího trvání byla naše škola vybavena následující technikou financovanou z tohoto projektu: počítači v počtu třináct kusů, šesti kusy monitorů, šestnácti kusy notebooků, šesti interaktivními tabulemi včetně ozvučení a šesti dataprojektory. Učitelé školy absolvovali školení a následně zpracovali 480 digitálních učebních materiálů, které rovněž v praxi ověřili. Závěrečná monitorovací zpráva školy byla Ministerstvem školství schválena dne s informací, že v průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100% poskytnuté částky dotace. Z hlediska finančního uzavření projektu jsou výdaje vynaložené na jejich dosažení ve výši , 00 považovány za způsobilé. Od začátku školního roku 2013/2014 došlo k povinnému zařazení druhého cizího jazyka do výuky žáků 2.stupně. Na naší škole se jím stal německý jazyk, který byl zařazen do vyučování s časovou dotací 3 hodiny týdně v obou ročnících. Vzhledem k tomu, že škola disponuje vyučujícími tohoto předmětu, nebylo třeba personálních změn v kolektivu pedagogických pracovníků. Mimořádného úspěchu dosáhla žákyně 5.třídy Magdaléna Omelková, které v celostátní matematické soutěži Matematický klokan, v kategorii Klokánek, získala maximální počet bodů a dělila se o celorepublikové prvenství. Je nám líto, že naši školu nadále reprezentovat nebude, protože stejně jako další její tři spolužáci z 5.třídy s přehledem zvládla přijímací zkoušky na osmileté Gymnázium v Uherském Hradišti a od nového školního roku se stává jeho studentkou. Na základě zvýšeného zájmu rodičů o umisťování žáků do školní družiny proběhlo řízení o navýšení kapacity školní družiny. V jeho průběhu se postupně k žádosti kladně vyjádřili zástupci KHS, zřizovatele i KÚ Zlínského kraje. Kapacita školní družiny byla k navýšena z 30 na 45 žáků. Ve školní družině pracovala 2 oddělení. Vzhledem k mírnému nárůstu počtu žáků bylo rovněž třeba doplnit prostory šaten novými šatními skříňkami. V průběhu celého školního roku probíhaly drobnější pravidelné opravy školního interiéru. Na prázdninové měsíce pak bylo naplánováno malování vnitřních prostor školy včetně školní kuchyně a tělocvičny, ve které pak bylo následně původní dřevěné obložení demontováno a

42 nahrazeno novým. Díky zřizovateli ke škole rovněž od konce prázdnin vede nový chodník s nově položeným povrchem silnice a nově byly vydlážděny i chodníky před hlavním vstupem do školní budovy. Datum zpracování: Datum projednání a schválení na pedagogické radě: podpis ředitele a razítko školy Schváleno školskou radou při ZŠ dne: podpis předsedy školské rady Na vědomí: Obec Babice, Babice 508,

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více