Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, Babice , web. stránky: Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Zpracoval Mgr. Pavel Hubáček

2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Babice, Babice 508, Právní forma školy: Právní subjekt od , příspěvková organizace, IČO: Ředitel školy: Mgr. Pavel Hubáček, konkurz , jmenování od Zástupce ředitele : Mgr. Škrabalová, datum jmenování : Telefon : ředitelna , mobil , Datum zařazení do sítě: Identifikátor zařízení: Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě jsou : - základní škola - IZO: , kapacita 350 žáků - školní klub - IZO: , kapacita 200 žáků - školní družina - IZO: , kapacita 45 žáků - školní jídelna - IZO: , kapacita 300 jídel -

3 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014: Celkový počet žáků školy : 174 Počet tříd / skupin Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň ,2 2. stupeň ,8 Školní družina Školní klub x Školská rada pracovala v průběhu tohoto školního roku pod vedením předsedy Mgr. Richarda Fritschera ve stejném složení jako v předcházejícím školním roce. Zasedání se uskutečňovala pravidelně a na všechna byl přizván ředitel školy, který členy školské rady seznamoval s aktuálním děním ve škole, s připravovanými akcemi pro žáky, s výsledky testování žáků, s výsledky přijímacího řízení na střední školy, zápisu do 1.třídy a s výsledky kontrol, které v průběhu roku ve škole proběhly. Přednesl návrh rozpočtu pro další školní rok, k němuž se školská rada vyjadřovala, konzultován byl rozsah plánovaných úprav a oprav školy, jejich finanční náklady a časový průběh těchto akcí. Řešena byla problematika školní jídelny. Zaměstnankyně školní kuchyně se rovněž zúčastnily jednání školské rady, kde mohly reagovat na připomínky ke složení jídelníčku a následně byly dohodnuty jeho úpravy. Školská rada také schvalovala změny ve školním řádu a úpravy ŠVP. SRPDŠ pracovalo i v tomto školním roce pod vedením předsedkyně paní Miriam Koudelníčkové. Stejně jako v předcházejících letech byl zásluhou obětavých členů výboru a za pomoci dalších rodičů zorganizován v únoru tradiční Ples SRPDŠ, na kterém vystoupili s nacvičenou polonézou žáci 9. třídy, doplněni několika osmáky. Organizátoři jej zvládli tradičně na jedničku, ale postěžovali si na chování rodičů některých vystupujících žáků, kteří si neplnili svou zákonnou povinnost dohledu a kontroly svých dětí na této akci. V červnu proběhl Dětský den. Obě akce se setkaly u veřejnosti s velkým ohlasem a vysokou návštěvností. Z výtěžku plesu bylo výborem SRPDŠ následně přispíváno na dopravu žáků školy k nejrůznějším exkurzím i vícedenním pobytovým akcím nebo například dárkem pro nové prváčky.

4 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Školní rok 2013/2014 Škola pro život v ročnících počet žáků ŠVP pro základní vzdělávání Volitelné předměty: 6.ročník cvičení z matematiky, cvičení z jazyka českého 7. ročník - cvičení z matematiky, cvičení z jazyka českého 8. ročník informatika, domácnost, konverzace anglický jazyk, technické kreslení, 9. ročník informatika, cvičení z matematiky, cvičení z jazyka českého, technické kreslení, konverzace z anglického jazyka, domácnost Nepovinným předmětem bylo náboženství. Všechny přihlášené žáky vyučovala katechetka Ing. Radka Batůšková. Zájmové útvary V rámci školního klubu pracovalo 11 zájmových útvarů - Sportovní kroužek pro žáky ročníku vedoucí: Mgr. Miklová - Sportovní kroužek pro žáky ročníku vedoucí: Mgr. Sečen - Sportovní kroužek pro žáky ročníku vedoucí: Mgr. Sečen - Keramický kroužek pro žáky ročníku vedoucí: Mgr. Schmuttermeierová - Kroužek společenské výchovy pro žáky 2. stupně vedoucí: Mgr. Eibensteinerová, Ing. Kloudová, Mgr. Horňáková - Dramatický kroužek pro žáky ročníku vedoucí: Mgr. Vranková - Taneční kroužek pro žáky ročník vedoucí: Mgr. Jandásková, D. Voráč - Angličtina po škole vedoucí: Mgr. Horňáková - Domácnost vedoucí: Mgr. Adamíková - Divadelní kroužek vedoucí: Mgr. Drábková, Mgr. Gablasová, Mgr. Miklová - Dyslektický kroužek vedoucí: Mgr. Drábková

5 Údaje o pracovnících školy : Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Počet interních pracovníků: 16 Přepočteno na úvazky: 14,81 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : Věková struktura : Průměrný věk pedagogického sboru je 45,35 let. Všichni pedagogičtí pracovníci splňovali podmínku odborné kvalifikace.

6 Ped.prac. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání Roků ped. praxe poř. číslo pracovní zařazení, funkce obor, aprobace let praxe 1 učitelka 0,95 VŠ, 2.st.ZŠ, M-F 28 2 učitelka, dys. asistent 1 VŠ, 1.st.ZŠ, 24 3 asistent pedagoga + vych. ŠD 0, VŠ, spec. ped. 3 4 učitelka 0,95 VŠ, 2.st.ZŠ, Jč-Vv 26 5 učitelka 0,95 VŠ, 1.st.ZŠ, 29 6 vychovatelka ŠD 0,75 SŠ 31 7 ředitel školy 1 VŠ, 1.st.ZŠ, 29 8 učitelka 0,95 VŠ, 2.st.ZŠ, M-F 28 9 učitelka 0,73 VŠ + ped. minimum učitelka 1 VŠ, 1.st.ZŠ, učitelka 0,73 VŠ, Ja - M učitelka 0,82 VŠ, 2.st.ZŠ, JN učitelka 0,95 VŠ, 1.st. ZŠ zástupkyně ředitele školy 0,91 VŠ, Jn - D učitel 0,95 VŠ, 2.st. ZŠ, Tv - Z učitelka 0,95 VŠ, 1.st.ZŠ, 33 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 8 7,9 Externí pracovníci 0 0

7 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Ostatní prac. Pracovní zařazení, funkce poř. číslo Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání 1 školník, údržbář, tech. prac., spr. bud. 0,9 vyučen 2 uklizečka 1 vyučena 3 uklizečka 1 vyučena 4 vedoucí školní jídelny - provozní 1 SŠ 5 kuchařka 1 vyučena 6 kuchařka 1 vyučena 7 pomocná kuchařka 1 vyučena 8 účetní, hospodářka 1 SŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 : Kurzy k doplnění sebevzdělávání učitelů a DVPP DVPP - Školení PO - všichni zaměstnanci 1 936,- - Školení První pomoci - všichni zaměstnanci 4 400,- - Dvoudenní seminář pro ředitele škol - Mgr. Pavel Hubáček 2 800,- - Seminář pro zástupce ředitelů škol - Mgr. Jitka Škrabalová 550,- - PO + BOZP při práci ve škole(ved. prac.) - Mgr. Škrabalová, Marie Hrňová 1 400,- - Soulad ŠVP a RVP ZŠ - Mgr. Martina Horňáková 590,- - Interaktivní tabule v hodinách mat. a fyziky - Mgr. Soňa Adamíková 760,- Finanční náklady na školení v rámci DVPP činily ,- Kč. Ostatní školení: - Kurz anglického jazyka - Mgr. Iveta Miklová 4 800,- - Majetek p.o. - Jarmila Kraváčková 830,-- - Příprava roční závěrky Jarmila Kraváčková 820,- - Aktuality v účetnictví r Jarmila Kraváčková 840,- - Aktuální problémy v účetnictví p.o. - Jarmila Kraváčková 840,- Finanční náklady ostatních školení činily Kč. Náklady na školení celkem ,- Kč.

8 Akce pro žáky ve školním roce 2013/2014 Září: - slavnostní zahájení školního roku - mezinárodní Den jazyků (za účasti zástupců Slovenska, Polska, Ruska a Španělska) - zahájení plaveckého výcviku žáků 2. a 3. třídy Říjen: - adaptační pobyt žáků 6. třídy (Vsetín Semetín)

9 - dopravní hřiště Uherské Hradiště žáci 4. třídy - Coca cola Cup fotbalový turnaj žáků - exkurze žáků 9. třídy Slovácké strojírny Uherský Brod mediální centrum

10 - Družina má talent - návštěva Budapešti žáci kroužku společenské výchovy

11 Listopad: - zahájení nácviku polonézy - Poradna pro ženy Zlín interaktivní besedy se žáky 2., 3., 4., 9. třídy - výstavka ke 100. výročí vzniku legií OÚ Babice třída

12 - návštěva divadelního představení žáci 1. stupně Městské divadlo Zlín - Akademie Barvy podzimu vystoupení žáků všech tříd

13

14 - školní kolo Dějepisné olympiády - návštěva baletního představení Brno Sněhurka třída - výstavka adventních dekorací Uh. Hradiště 8. třída

15 - soutěž zručnosti - SOŠ a Gymnázium Staré Město 9. třída Prosinec: - Vánoční hvězda školní sbírka na hematologicky a onkologicky nemocné děti - fotografování žáků 1.třídy - Mikuláš - Den s formulí exkurze žáků 9. třídy SŠPHZ Uherské Hradiště - Vánoční vystoupení každá třídy ostatním - Vánoční dílničky

16

17 - Vánoční koncert a vystoupení - ve spolupráci se ZUŠ Napajedla - softbalová liga Kunovice výběr žáků 2.stupně - Klub vojenské historie pro žáky 9. třídy

18 - školní kolo recitační soutěže - vánoční besídky Leden: - Besedy s Policií ČR pro 2., 5. a 8.třídu - Soutěž zručnosti žáků 9. ročníku v SZŠ Gymnázium Staré Město - Matematická olympiáda - Okresní kolo Dějepisné olympiády Únor: - Zápis do 1. třídy

19 - Okresní kolo Olympiády v Čj - Šmoulympiáda školní družiny - Ples SRPDŠ

20 - Softbalová liga Kunovice výběr žáků - Planeta Země zeměpisná beseda pro 2. stupeň Uh. Hradiště Březen: - Divadlo Zlín 1. stupeň - Poradna pro ženy Zlín 6. a 7. třída - Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou 1.stupeň ZŠ

21 - Rychta Krásenko žáci 8. ročníku týdenní pobyt v CEV

22 - English breakfast (mezinárodní setkání) - 8. třída Duben: - Poznej a chraň přírodopisná soutěž 4. a 5. třída Uh. Hradiště - Poznej a chraň přírodopisná soutěž 6. a 7. třída Uh. Hradiště - Okresní kolo matematické olympiády Staré Město) - Softbalová liga výběr žáků školy - Velikonoční dílničky ve školní družině - Jarní sběr papíru - Přijímací řízení na SŠ ( 9.tř. z 27 žáků 4 gymnázium, 18 žáků SŠ maturitní obor, 5 žáků uč. Obor s výučním listem), (5.tř. z 5 žáků 4 přijati na osmiletá gymnázia)

23 -Dopravní hřiště 4. třída Uherské Hradiště - Slet čarodějnic školní družina

24 Květen: - Okresní kolo Pythagoriády St. Město tř.) - Návštěva Muzea J.Á. Komenského Uh. Brod 6.třída - Pouťový běh 1.stupeň Halenkovice - Krajské kolo Coca cola Cupu. Rousínov děvčata tříd

25 - Bible zleva, Bible zprava přednáška pro žáky třídy - Beseda o holocaustu 9. třída - Návštěva muzea v Huštěnovicích 3. třída - Vesnice roku Barvy Země - zapojení výběru žáků školy - Softbalová liga Kunovice výběr žáků 2. stupně) - Poradna pro ženy Zlín třída - Výlet 8.třídy Olomouc lanové centrum

26 - Dějepisná exkurze Osvětim Krakov 9.třída - Akademie ke Dni matek spolu se ZUŠ Napajedla - Softbalová liga Kunovice výběr žáků 2. stupně) - Den s modrým majákem žáci 1.stupně

27 - Cvičný požární poplach

28 - Poradna pro ženy Zlín třída - Výlet 8.třídy Olomouc lanové centrum - Školní svatba ( v rámci OZV) 6. třída

29 - Babická laťka

30 Červen: - Dětský den ve školní družině - Škola v přírodě pro žáky 1. stupně (Václavov)

31 - Školní výlet 6. třídy Zlín Dětský filmový festival - Školní výlet 7. třídy Modrá, Velehrad, Salaš cyklovýlet - Projektový den - Den s energií

32 - Den pro první třídu - Ze života našich staříčků 9. třída

33 - 9.ročník Českomoravského kutálení s družební školou Malšice

34 Zborovský závod branné zdatnosti pro žáky ročníku

35 Herec a herečka školy 2014

36 Údaje o zařazování žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: Zapsaní do 1.tř. Žádosti o odklad Nastoupili Zapsaní do 1.tř. Žádosti o odklad Nastoupili Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014: Ročník Žáků celkem S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem 1. st Celkem 2. st Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 : Gymnázium SOŠ s maturitou SOŠ bez maturity 8 leté 6 leté 4 leté Přihl./Přij. Přihl./Přij. Přihl./Přij. Přihlášení Přijatí Přihlášení Přijatí 5 / 4 0 / 0 4 / V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 27 žáků (26 žáků IX. třídy a jedna žákyně třídy VIII.).

37 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole V rámci výchovného poradenství proběhla celá řada akcí, jejichž cílem bylo pomoci vycházejícím žákům při výběru vhodné střední školy, seznámit je s možnostmi studia po ukončení základní školy, s jednotlivými typy středních škol a s uplatněním po jejich absolvování. Vybíráme ty akce, které jsou pro žáky přínosem a jsou hodnoceny kladně i ze strany rodičů. Většinu z nich navštěvujeme pravidelně. Žáci tak postupně navštívili Informační a poradenské centrum na Pracovním úřadě v Uherském Hradišti, Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v areálu Slováckých strojíren v Uherském Brodě s besedou o současné situaci na trhu práce a o důležitosti správného rozhodování. Poznali praktickou výuku na pracovišti Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město v prostorách bývalé Střední odborné školy technické na Mojmíru v Uh. Hradišti v rámci Dnů otevřených dveří na Soutěži zručnosti, zjistili, jaké obory nabízí Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uh. Hradišti v rámci Zážitkového dopoledne. Jedná se o školy, na které odchází velká část našich žáků. Seznámili jsme žáky i jejich rodiče se současným způsobem přijímacího řízení. Zástupci nejbližších středních škol představili rodičům osobně své školy na třídní schůzce, kterou jsme pro rodiče vycházejících žáků tradičně zorganizovali. Umožnili jsme našim žákům otestovat si své znalosti a vědomosti v podzimních Scio testech i své schopnosti v programu Z- kariéra prostřednictvím internetového portálu zaměřeného na volbu povolání a poradenství v této oblasti. Vynaložené úsilí se žákům vrátilo při přijímacích zkouškách, které všichni zvládli a všichni byli přijati na vybrané střední školy. Současně jsme se úspěšně věnovali nadaným dětem, které odešly studovat na osmiletá gymnázia a taktéž integrovaným dětem s poruchami učení, z nichž všechny úspěšně postoupily do vyšších ročníků. Přispělo k tomu zavedení nové správy dokumentů integrovaných žáků, která nám usnadní práci, umožní snadnější vypracování individuálních vzdělávacích plánů a vyhoví současným požadavkům na práci s těmito žáky a jejich rodiči. Daří se nám realizovat úzkou spolupráci mezi výchovným poradcem, vyučujícími, třídními učiteli a rodiči, což vede k lepším výsledkům těchto žáků. Dyslektickým asistentem byla i v tomto školním roce Mgr. Pavlína Drábková. Výsledky prevence sociálně patologických jevů Funkci školního metodika prevence zastávala i v tomto školním roce Mgr. Marta Eibensteinerová, která vykonávala činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské, vycházející z Preventivního programu Základní školy Babice, jenž vytváří, koordinuje a provádí i jeho evaluaci. Nedílnou součástí našeho preventivního programu je Program proti šikaně. Při realizaci preventivního programu poskytovala odborné vedení a metodickou pomoc třídním učitelům, diagnostikovala situaci v jednotlivých třídních kolektivech, zajišťovala ochranu těm žákům, kteří se cítili být ohroženi. V případě potřeby zabezpečila poradenství v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů (záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, alkohol, drogy aj.) pro žáky, rodiče i učitele. Spolupracovala s institucemi zajišťující odbornou pomoc v oblasti preventivních aktivit (policie, PPP, HELP, kurátor pro mládež apod.)

38 Ve škole byla organizována tzv. primární prevence, která zahrnovala veškeré konkrétní aktivity s cílem předejít problémům a následkům, jež jsou spojeny se sociálně nežádoucími jevy. Důraz byl kladen zejména na specifickou primární prevenci, tj. systém aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj. V rámci primární prevence absolvovaly všechny třídy besedy, které pro nás již několik let zajišťuje Poradna pro ženy Zlín, žáci VI. třídy prožili třídenní adaptační pobyt, v a 8 třídě proběhly programy Policie ČR, 9. třída se seznámila s problematikou holocaustu -beseda v rámci projektu Centra vzdělávání a dialogu a exkurze do Osvětimi. Také jsme pracovali v oblasti nespecifické primární prevence. Tou se rozumí aktivity, jejichž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjet nadání a zájmy a provozovat pohybové a sportovní aktivity. Tato část prevence není specificky zaměřena a zahrnuje tedy všechny žáky školy. Patří do ní všechny jednorázové akce, které proběhly během školního roku. Prevence sociálně nežádoucích jevů u žáků se stala přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů a není vnímána jako nadstandartní aktivita školy. Všichni pedagogičtí pracovníci se proto snaží posílit pozitivní vztahy ve třídách, vést žáky k osvojení si postupů, jak přistupovat k řešení problémů, jak odolávat negativním vlivům okolí, jak řešit vypjaté životní situace a jak čelit šikaně. Metodik prevence se pravidelně se zúčastňoval setkání metodiků prevence, školení a seminářů zabývajících se touto problematikou a s novými poznatky seznamoval celý pedagogický sbor. Pochvaly a důtky 2013 / 2014 Ročník Žáků celkem Pochvala Důtka tř.uč. Důtka řed Celkem 1. st Celkem 2. st Škola celkem Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/2014 Počet % všech žáků školy 2 - uspokojivé neuspokojivé 0 0

39 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 14 0,31 2. pololetí 6 0,07 za školní rok 20 0,16 Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014 : Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Mentální postižení 5. 1 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 : Počty účastníků : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan Dějepisná olympiáda Peer aktivisté Knihovnické lekce Olympiáda českého jazyka Recitační soutěž Poznej a chraň Soutěž v Aj Cambridge Velkého úspěchu dosáhla žákyně 5. třídy Magdaléna Omelková v celostátní soutěži Matematický klokan, která v kategorii Klokánek dosáhla maximálního počtu bodů a obsadila tak dělené 1. místo v celé republice.

40 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Okruh organizací a právních subjektů s nimiž škola spolupracuje se ustálil na přibližně stejném množství jako v předcházejících letech. Z těch nejvýznamnějších partnerů lze jmenovat především OÚ Babice, Školská rada a SRPDŠ při ZŠ Babice, KÚ Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, NIDV Zlín, MŠ Babice, ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla, KPPP Zlínského kraje, pobočka Uherské Hradiště, SPC Zlín, Středisko výchovné péče Help, Klokánek FOD Kroměříž, Poradnu pro ženy Zlín, Centrum pro rodinu Zlín, Referát sociálních věcí OPD Uherské Hradiště, Policii ČR, obvodní oddělení Uherské Hradiště, Úřad práce Uherské Hradiště, obvodní a dětské lékaře, ZŠ Kudlovice, ZŠ Huštěnovice a ZŠ Malšice u Tábora a patřila by sem i celá řada středních škol našeho regionu Rovněž jsme spolupracovali s neziskovými organizacemi Občanské sdružení Život dětem, Fondem Sidus, CPK Chrpa.. Pokračovali jsme také v programu Adopce na dálku, společnosti Wontanara, kde jsme se již před šesti lety stali adoptivními rodiči děvčete Hadja Salimatou Diallo. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí se uskutečnila kontrola školní jídelny, kterou provedla Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, zastoupená pracovnicemi Mgr. Magdalenou Klímovou a paní Johanou Knobovou.. Kontrolní zjištění: Z osmi kontrolovaných oblastí byl zjištěn nedostatek v jediném případě, kdy provozovatel nedoložil důkaz o tom, že jedná v souladu s článkem 5 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin v platném znění a byl vyzván k předložení zprávy o odstranění tohoto nedostatku. Ten byl odstraněn a zpráva byla odeslána proběhla veřejnoprávní kontrola Finančního výboru Obecního úřadu Babice, zastoupeného předsedou FN Zdeňkem Gajdošíkem, Jitkou Baštincovou a Zdeňkou Juráňovou. Kontrolováno bylo hospodaření ZŠ s veřejnými prostředky za období do a dále průběžně od Závěrkontroly: Při kontrole účetních dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by vyžadovaly nápravná opatření se uskutečnila kontrola školní jídelny, kterou provedla Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, zastoupená pracovnicemi Renatou Šiškovou a Mgr. Vendulou Ševčíkovou. Kontrolní zjištění: V průběhu kontroly nebyly shledány žádné nedostatky proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení v Uherském Hradišti, zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolu provedlabc. Vendula Knotková. Ve všech osmi kontrolovaných oblastech nebyly shledány nedostatky. Hospodaření

41 Školní rok 2013 / 2014 Náklady (v tisících) Výnosy (v tisících) Kraj Mzdy, odvody, FKSP EU 158 EU 158 Obec Obec Ostatní 851 Ostatní 866 Celkem Celkem Závěr výroční zprávy V průběhu školního roku 2013/2014 ukončila naše škola závěrečnou monitorovací zprávou práci v projektu Peníze do škol vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. V průběhu dvou a půl let jejího trvání byla naše škola vybavena následující technikou financovanou z tohoto projektu: počítači v počtu třináct kusů, šesti kusy monitorů, šestnácti kusy notebooků, šesti interaktivními tabulemi včetně ozvučení a šesti dataprojektory. Učitelé školy absolvovali školení a následně zpracovali 480 digitálních učebních materiálů, které rovněž v praxi ověřili. Závěrečná monitorovací zpráva školy byla Ministerstvem školství schválena dne s informací, že v průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100% poskytnuté částky dotace. Z hlediska finančního uzavření projektu jsou výdaje vynaložené na jejich dosažení ve výši , 00 považovány za způsobilé. Od začátku školního roku 2013/2014 došlo k povinnému zařazení druhého cizího jazyka do výuky žáků 2.stupně. Na naší škole se jím stal německý jazyk, který byl zařazen do vyučování s časovou dotací 3 hodiny týdně v obou ročnících. Vzhledem k tomu, že škola disponuje vyučujícími tohoto předmětu, nebylo třeba personálních změn v kolektivu pedagogických pracovníků. Mimořádného úspěchu dosáhla žákyně 5.třídy Magdaléna Omelková, které v celostátní matematické soutěži Matematický klokan, v kategorii Klokánek, získala maximální počet bodů a dělila se o celorepublikové prvenství. Je nám líto, že naši školu nadále reprezentovat nebude, protože stejně jako další její tři spolužáci z 5.třídy s přehledem zvládla přijímací zkoušky na osmileté Gymnázium v Uherském Hradišti a od nového školního roku se stává jeho studentkou. Na základě zvýšeného zájmu rodičů o umisťování žáků do školní družiny proběhlo řízení o navýšení kapacity školní družiny. V jeho průběhu se postupně k žádosti kladně vyjádřili zástupci KHS, zřizovatele i KÚ Zlínského kraje. Kapacita školní družiny byla k navýšena z 30 na 45 žáků. Ve školní družině pracovala 2 oddělení. Vzhledem k mírnému nárůstu počtu žáků bylo rovněž třeba doplnit prostory šaten novými šatními skříňkami. V průběhu celého školního roku probíhaly drobnější pravidelné opravy školního interiéru. Na prázdninové měsíce pak bylo naplánováno malování vnitřních prostor školy včetně školní kuchyně a tělocvičny, ve které pak bylo následně původní dřevěné obložení demontováno a

42 nahrazeno novým. Díky zřizovateli ke škole rovněž od konce prázdnin vede nový chodník s nově položeným povrchem silnice a nově byly vydlážděny i chodníky před hlavním vstupem do školní budovy. Datum zpracování: Datum projednání a schválení na pedagogické radě: podpis ředitele a razítko školy Schváleno školskou radou při ZŠ dne: podpis předsedy školské rady Na vědomí: Obec Babice, Babice 508,

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 školní rok 2009/2010 Strana:1/10 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále pak naplňuje 28 a 168 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více