Akreditace instituce u MŠMT: 29672/ Základní školy, jež mohou poskytnout referenci:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci:"

Transkript

1 Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské pedagogické asistenty a doporučovali je do škol, které o ně v rámci inkluzivního vzdělávání projevily zájem. Úlohu zaměstnavatele romských pedagogických asistentů, případně prostředníka, který poskytoval školám mzdové prostředky pro romské pedagogické asistenty, zastávala Nová škola spolu s neziskovou organizací Společenství Romů na Moravě až do roku 1998, kdy byly na tuto pozici poprvé vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu. V následující letech jsme v oblasti vzdělávání pedagogů realizovali např. Kurz pedagogického minima, Jednoleté experimentální studium dalšího vzdělávání pedagogických asistentů, devítidenní semináře dalšího vzdělávání vychovatelů asistentů učitele ve čtyřech regionech ČR (Most, Jihlava, Praha a Ostrava). Mezi naše další projekty patřily: Příprava asistentů do dětských domovů, Semináře o spolupráci učitelů a asistentů, Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na dálkové obory středních škol a další. Intenzivně se věnujeme rozvoji komunitního školství. Rozvíjíme tuto tradici a nabízíme školám kvalitní vzdělávací semináře, lektorované odborníky s letitým know-how i praktickými zkušenosti z prostředí škol. Nová škola o. p. s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Akreditace instituce u MŠMT: 29672/ Základní školy, jež mohou poskytnout referenci: ZŠ Grafická, Praha 5, ZŠ Havlíčkovo nám., Praha 3, Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Ostrava, ZŠ Předlice, Ústí n. Labem

2 KURZ 1: ZAČÍNÁME S ASISTENTEM PEDAGOGA PRO SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ ŽÁKY Akreditace kurzu u MŠMT: 32799/ Cílem kurzu je poskytnout odborné poradenství školám, které by rády zaměstnaly asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky. Obsahem budou mimo jiné příklady dobré praxe: jak začít, jak vybrat uchazeče, jak již od počátku nastavit ve škole vše tak, aby byla škola, asistent i děti spokojené a asistent mohl úspěšně plnit svůj úkol. Statut asistenta učitele se vyvíjí od roku Je to tedy mladá profese, která prochází neustálým vývojem Aby jakákoliv spolupráce byla funkční, musí jí být otevřeny všechny zúčastněné strany a zároveň je nadmíru důležitý výběr vhodného kandidáta. Mgr. Barbora Šebová Jednodenní seminář v rozsahu 8 hodin vedený jedním lektorem. Max. počet účastníků: 20 (ředitelé a učitelé základních škol, kteří chtějí na své škole zavést pozici asistenta pedagoga). Absolventi kurzu obdrží osvědčení o účasti. Místo konání: dle požadavku účastníků Cena kurzu pro jednoho účastníka: Kč 890,(obsahuje studené občerstvení, teplé i studené nápoje, studijní materiály) Přehled témat výuky: Vytvoření pracovního místa Asistent pedagoga ukotvení v zákonech ČR, získání dotace na mzdu asistenta, platové zařazení asistenta pedagoga, náplň práce, výše úvazku atd. Výběr uchazeče a začátek spolupráce Tipy na spolupráci učitele a jeho asistenta Specifika práce asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti Výhody a nevýhody zavedení funkce AP na škole, diskuse Řešení konkrétních případů z praxe (bude vycházet z potřeb účastníků)

3 Přehled lektorů s informacemi o jejich kvalifikaci: MGR. HELENA BALABÁNOVÁ Univerzita Palackého Olomouc, pedagogická fakulta, obor učitelství pro děti a mládež vyžadující zvláštní péči od roku 2007 vedoucí manažerka SPOLEČNĚ- JEKHETANE, o.s. Ostrava didaktik pro ZŠ, Střediska integrace menšin, Karviná koordinátorka pro národnostní menšiny a záležitosti romské komunity, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava metodik pro základní školství se zaměřením na speciální školství, OŠMS, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava ředitelka, Církevní základní škola P. Pittra, Ostrava, učitelka, později zástupkyně ředitele, Zvláštní škola, Ostrava Autorka těchto projektů: Romské děti v českých školách pedagogický experiment ověřovaný na 20 českých školách ( ) Vzdělávací koncepce Církevní základní školy P. Pittra, Ostrava (v realizaci od 1993) Komplexní komunitní program pro romskou komunitu v lokalitách katastrálního území Ostravy (v realizaci od 1998) TERNE ČHAVE (Mladí lidé) projekt odborného vzdělávání pedagogických pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež zaměřený na rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže ING. IRENA MEISNEROVÁ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 6, Fakulta chemické technologie České vysoké učení technické v Praze doplňkové pedagogické studium PedF UK Školský management funkční studium pro řídící pracovníky PedF UK Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně a SŠ Gymnázium Korunní, Praha 2 učitelka ZŠ Havlíčkovo nám. 300/10, Praha 3 od zástupce ředitele, od ředitelka školy dosud. Ostatní praxe v oboru: 19 let se zabývá výchovou a vzděláváním romských dětí spoluautorka učebních osnov Modifikace vzdělávacího programu ZŠ pro specifické potřeby romských dětí členka expertních skupin MŠMT k problematice vzdělávání romských dětí lektorka NIDV pro vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga

4 KURZ 2: JAK VYTVOŘIT VE ŠKOLE TANDEM: KURZ PRO PEDAGOGY A JEJICH ASISTENTY SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ (trénink týmové spolupráce) Akreditace kurzu u MŠMT: 32799/ Cílem kurzu je přispět ke zlepšení spolupráce mezi učiteli a jejich asistenty, ke zlepšení a vyjasnění postavení asistentů ve školách a celkově k vylepšení klimatu třídy (školy) a zefektivnění výchovně vzdělávací práce. Kurz má podpořit týmovou spolupráci mezi nimi formou společných seminářů tak, aby tvořili dobrý tým neboli tandem. Učitelé ZŠ a jejich asistenti se během tréninku lépe poznají, ujasní si své kompetence a najdou způsob, jakým mohou společně dojít k očekávaným výsledkům. Všichni účastníci kurzu budou mít i možnost výměny zkušeností a získání příkladů dobré praxe od škol, kde působí asistent pedagoga. Z počátku tam byl určitý ostych z obou stran, kdy jsme nevěděly, co od sebe nevzájem můžeme očekávat, nebyly jsme zvyklé na jiný styl práce. Bylo to hodně o přizpůsobení a vzájemné komunikaci. Určitě nám pomohlo to, že jsme spolu strávily spoustu času a hodně jsme o všem mluvily. Mgr. Markéta Račáková Dvoudenní seminář v rozsahu 8 a 9 hodin, tj. celkem 17h vedený dvěma lektory. Max. počet účastníků: 20 (učitelé ZŠ, na které působí asistenti pedagogů sociálně znevýhodněných žáků a příslušní asistenti pedagogů - vždy dvojice z školy). Absolventi kurzu obdrží osvědčení o účasti. Místo konání: dle požadavku účastníků Cena kurzu pro jednoho účastníka: Kč 1440,- (obsahuje studené občerstvení, teplé i studené nápoje, studijní materiály) Přehled témat výuky: I. Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga (9 hodin) sebepoznání a vzájemné poznání, sebehodnocení dosavadní pedagogické práce a spolupráce strategické cíle vzájemné spolupráce (čeho chceme dosáhnout a jak) rozdělení kompetencí, náplň práce asistenta komunikační techniky předcházení konfliktům, efektivní řešení konfliktů konflikt jako proces, jeho fáze a vývoj, nástroje pro jeho zvládnutí základy team-teaching rozdělení úkolů v hodině, jak efektivně využít přítomnosti a dovedností kolegy při výuce a přípravě na ni řešení konkrétních případů z praxe (bude vycházet z potřeb účastníků) II. Výměna zkušeností příklady dobré praxe (8 hodin) modelová hodina jaké je současné postavení asistentů, jejich kompetence, role ve třídě a ve škole

5 ukázky spolupráce učitele a asistenta pedagoga z vybraných škol výměna názorů mezi asistentem a učitelem výměna zkušeností (co vše ve škole asistenti pedagoga dělají, jak se zapojují do výuky, jak doučují, co je náplní práce asistenta na škole) Přehled lektorů s informacemi o jejich kvalifikaci: ING. IRENA MEISNEROVÁ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 6, Fakulta chemické technologie České vysoké učení technické v Praze doplňkové pedagogické studium PedF UK Školský management funkční studium pro řídící pracovníky PedF UK Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně a SŠ Gymnázium Korunní, Praha 2 učitelka ZŠ Havlíčkovo nám. 300/10, Praha 3 od zástupce ředitele, od ředitelka školy dosud. Ostatní praxe v oboru: 19 let se zabývá výchovou a vzděláváním romských dětí spoluautorka učebních osnov Modifikace vzdělávacího programu ZŠ pro specifické potřeby romských dětí členka expertních skupin MŠMT k problematicevzdělávání romských dětí lektorka NIDV pro vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga Mgr. JAROSLAVA BUDÍKOVÁ Pedagogická fakulta University v Hradci Králové, obor pedagogika 1998 Pražská terapeutická fakulta (625 hodin výcviku, 300 hodin teorie) 1998 Lektorské dovednosti, MŠMT 1993 Metody práce s rodinami 1995 výcvik v psychosyntéze 2003 Videotrénink interakcí 2005 Školitel koordinátorů RVP/ŠVP Zvláštní škola Jaroměř - učitelka 1998 až dosud Pedagogicko - psychologická poradna Praha 7 - pedagog Spolupráce s následujícími profesními organizacemi (především formou lektorování v oblasti vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí: Společnost Dyslexie, Dys-centrum, NIDV, Kritické myšlení o. s., STEP BY STEP, Nová škola o. p. s., Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha

6 KURZ 3: ASISTENT PEDAGOGA PRO SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ ŽÁKY, UČITEL A SPECIFICKÉ POTŘEBY ROMSKÝCH ŽÁKŮ Akreditace kurzu u MŠMT: 32799/ Cílem vzdělávacího programu je vytvořit co nejefektivnější podmínky výchovy a vzdělávání pro romské děti a odstraňovat vzájemnou nedůvěru a předsudky mezi příslušníky majoritní společnosti a příslušníky romské minority. Prohloubí jejich vzájemné poznání, spolupráci a podpoří kulturní specifika asistentů pedagogů z řad romské komunity. Ti pak mohou znalosti z tohoto semináře předat romským dětem, čímž poroste sebedůvěra a identita dětí z romské minority. Seminář chce účastníky vybavit potřebnými informacemi o možných výukových metodách práce s romskými dětmi, o jejich jazykovém a historickém zázemí. Zároveň poskytne účastníkům prostor pro výměnu zkušeností. Romské děti nesdílejí se svými učiteli a školou kulturní zázemí. Můžeme se na jejich školní selhávání dívat jako na problém konkrétního, z rodiny nevybaveného dítěte. Můžeme vyžadovat, aby se romské děti a jejich rodiny zlepšily. V tom případě ale bude situace příslušníků romské minority v oblasti vzdělávání neřešitelná. Je třeba optiku zásadně změnit... PhDr. Hana Košťálová Třídenní seminář v rozsahu 8 hodin vedený čtyřmi lektory. Max. počet účastníků: 20 (učitelé základních škol, kde je zavedena funkce asistenta pedagoga sociálně znevýhodněných žáků, a příslušní asistenti). Absolventi kurzu obdrží osvědčení o účasti. Místo konání: dle požadavku účastníků Cena kurzu pro jednoho účastníka: Kč 2100,- (obsahuje studené občerstvení, teplé i studené nápoje, studijní materiály) Přehled témat výuky: I. Seminář Romská identita a posílení jejích pozitivních aspektů (8 hodin) původ a historie Romů, život v ČR romská kultura, hodnoty, tradice, umění, náboženství romština a romský etnolekt češtiny základní seznámení s gramatickou a jazykovou strukturou, mluvený projev dítěte a související možné omyly při diagnostikách SPU jakou roli hraje škola v životě Romů, vztah romského žáka ke vzdělávání, bariéry ovlivňující vzdělávání romských dětí, nadané děti v romské komunitě, jejich sociální handicapy a perspektivy, diskriminace ve školství a společnosti jako "brzda" vzdělávání romského obyvatelstva II. Seminář Škola, asistent pedagoga a romský žák (8 hodin) specifika romské komunity v komunikaci s majoritou, specifické potřeby romských žáků specifika majority v komunikaci s romskou minoritou, jak integrovat romského žáka do etnicky smíšené třídy, jak vést žáky z řad majority k toleranci

7 modelové konflikty v prostředí převážně romské školy vztah majority a minority: jak využít pozitivní a překonat negativní aspekty spolupráce asistenta pedagoga s romskou komunitou, jak komunikovat s rodinou romského žáka řešení konkrétních případů z praxe(bude vycházet z potřeb účastníků) + účastníci sami analyzují a definují specifika práce s minoritními (zejména romskými) dětmi III. Seminář Jak učit romské děti (8 hodin) jak přiblížit romským dětem výuku, jak je motivovat k práci, jak jim efektivně pomáhat při překonávání bariér ve výchovně-vzděl. procesu didaktické hry, výroba učebných pomůcek a jejich použití Jak to dělám já burza nápadů samotných asistentů a prezentace jejich práce Projektové vyučování, tvorba projektů k průřezovým tématům RVP, průřezová témata RVP jako prostředek propojení kulturních, etnických a sociálních specifik žáků z různých prostředí Přehled lektorů s informacemi o jejich kvalifikaci: ING. IRENA MEISNEROVÁ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 6, Fakulta chemické technologie České vysoké učení technické v Praze doplňkové pedagogické studium PedF UK Školský management funkční studium pro řídící pracovníky PedF UK Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně a SŠ Gymnázium Korunní, Praha 2 učitelka ZŠ Havlíčkovo nám. 300/10, Praha 3 od zástupce ředitele, od ředitelka školy dosud. Ostatní praxe v oboru: 19 let se zabývá výchovou a vzděláváním romských dětí spoluautorka učebních osnov Modifikace vzdělávacího programu ZŠ pro specifické potřeby romských dětí členka expertních skupin MŠMT k problematicevzdělávání romských dětí lektorka NIDV pro vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga

8 MGR. HELENA BALABÁNOVÁ Univerzita Palackého Olomouc, pedagogická fakulta, obor učitelství pro děti a mládež vyžadující zvláštní péči od roku 2007 vedoucí manažerka SPOLEČNĚ- JEKHETANE, o.s. Ostrava didaktik pro ZŠ, Střediska integrace menšin, Karviná koordinátorka pro národnostní menšiny a záležitosti romské komunity, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava metodik pro základní školství se zaměřením na speciální školství, OŠMS, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava ředitelka, Církevní základní škola P. Pittra, Ostrava, učitelka, později zástupkyně ředitele, Zvláštní škola, Ostrava Autorka těchto projektů: Romské děti v českých školách pedagogický experiment ověřovaný na 20 školách v republice ( ) Vzdělávací koncepce Církevní základní školy P. Pittra, Ostrava (v realizaci od 1993) Komplexní komunitní program pro romskou komunitu v lokalitách katastrálního území Ostravy (v realizaci od 1998) TERNE ČHAVE (Mladí lidé) projekt odborného vzdělávání pedagogických pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež zaměřený na rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže Mgr. Iveta Pape 2003 Lektorský kurz, Step by step ČR, o.s Protipředsudkový trénink, Step by step ČR, o.s Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ učitelka 1. stupně ZŠ (spolupráce při vzniku a zavádění přípravných tříd na východním Slovensku, okresní metodička pro učitele romských žáků) Nová škola, o.p.s., koordinátorka projektů: Národní program PHARE Podpora romské integrace (2003) Metodika pro asistenty učitele, systém dalšího vzdělávání a zaměstnávání asistenta pedagoga, spolupráce na koncepci Dalšího vzdělávání asistentů pedagoga, příprava a organizace seminářů TANDEM - Týmová spolupráce učitelů a asistentů učitele Romano suno literární a výtvarná soutěž v romském jazyce lektorování seminářů např. Výuka romského jazyka; Romové v ČR včera, dnes a zítra; Romové znáte je?; Romský žák žák problémový?; Jak jednat s romskými rodiči; Pedagogická supervize; Komunikační semináře týmové spolupráce učitelů a asistentů pedagogů. Od roku 2005 nezávislý konzultant v oblasti vzdělávání Romů

9 Mgr. Regína Dlouhá Pedagogická fakulta UK, obor - občanská výchova - pedagogika se specializací na management školství Pedagogická fakulta UK, katedra výchovné dramatiky DAMU Praha, obor dramatická výchova Klub K2, o.p.s. - koordinátor kvalifikačního kurzu akreditovaného MPSV ČR, lektor Výzkumný ústav pedagogický (členka expertní skupiny tvorba metodických materiálů průřezového tématu VMEGS) Kruh spolupracovníků Obecné a Občanské školy (projektový manažer, fundraiser, odborný garant, lektor) Člověk v tísni členka expertní skupiny (vývoj vzdělávacích programů, sestavení metodik průřezových témat, publikační činnost, lektorka) Pedagogická fakulta UK odborná asistentka katedry občanské výchovy didaktik (vedení kurzů, vedení praxí studentů, spolupráce na grantech, publikační činnost) Samostatně vedené kurzy: Kurz lektorských dovedností pro Český statistický úřad, květen červen 2001 Seminář k problému multikulturního vzdělávání v oblasti didaktiky na vysokých školách Dvouletý kurz rozvoje profesních kompetencí pro učitele občanské výchovy na základních školách a nižších gymnáziích pro Kruh spolupracovníků Obecné a Občanské školy, Kurz interkulturního vzdělávání pro vysokoškolské pedagogy a studenty doktorských studií, Člověk v tísni, Mezigenerační vztahy a stárnutí v RVP, Kruh spolupracovníků Obecné a Občanské školy, 2005, odborný garant Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti, Klub K2, 2010 David Tišer 2004 současnost - Filozofická fakulta UK, Bakalářský studijní program Romistika Romská střední škola sociální s.r.o. v Kolíně PRAXE V OBORU lektor romistických seminářů pro pedagogy březen prosinec 2009 specialista antidiskriminační linky Ma den pes! internetové zpravodajství Hiri (tvorba, režie, střih, moderátor a reportér) 2008 učitel na Střední pedagogické škole, Vyšší odborné škole (romský jazyk) 2006 koordinátor projektu (příprava studentů na SŠ a VŠ), o.s. Slovo 21 lektorování přednášek o romské historii a o problematice diskriminace pro školy i veřejnost v letech moderátor a tiskový mluvčí Světového romského festivalu Khamoro v letech 2006 a 2007 producent a pořadatel Wings of Gipsy (největší romský festival kulturní scény v ČR)

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Logický a evaluační rámec Číslo výzvy: 01 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.17 Název

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více