Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci."

Transkript

1 Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 25. září 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, 2. výzvy. Tato výzva byla zaměřena např. na inovace studijních programů/oborů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce (s ohledem na individuální potřeby vysokých škol korespondující se záměrem jejich zkvalitňování a diverzifikace). Inovace podporované ve výzvě mohou být uskutečňovány prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia (zvyšování náročnosti a rozsahu stávajícího studia), modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu apod. V rámci výzvy byly dále podporovány inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu/oboru a které zvyšují možnosti mezioborových studií; zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů/oborů, podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů a podpora tvorby týmů. Výzva byla také zaměřena na odborné vzdělávání pracovníků vysokých škol, na podporu tvorby týmů, zvyšování

2 manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol; na zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ atd. Celková finanční alokace na tuto výzvu činila Kč. Univerzita Palackého v Olomouci se do 2. výzvy zapojila podáním 95 projektů o celkové výši požadované dotace ,56 Kč. Výsledky této výzvy byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeny 11. června Výběrovou komisí bylo k financování doporučeno 188 projektů o celkovém objemu ,92 Kč. Univerzita Palackého v Olomouci se stala nejúspěšnějším žadatelem získala finanční podporu pro 50 projektů ve výši ,21 Kč. Úspěšnost Univerzity Palackého v Olomouci činila 52,63 %. Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Název Řešitel Fakulta Schválená dotace Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce Grigárková Pavlína, Ing. FF ,48 Kč Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory Gheorghe Manuela, D.Phil. FF ,87 Kč Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi Kučera Onřej, Mgr. FF ,98 Kč Inovace oborů Kulturální studia a Mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů a jejich zaměstnatelnosti v době nových ICT a rozvoj Lapčík Marek, Mgr., Ph.D. FF ,17 Kč multikulturní vzdělanosti společnosti Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu němčina jako jazyk humanitních věd Fialová Ingeborg, Prof. PhDr., Dr. FF ,14 Kč Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií Fialová Ingeborg, Prof. PhDr., Dr. FF ,90 Kč

3 Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti řízení vysokých škol u vedoucích akademických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci Uličný Oldřich, Prof. PhDr., DrSc. FF ,88 Kč Cimbálníková Lenka, RNDr. Ing. FF ,46 Kč Mezioborová škola zaměřená na leadership a inovace Assenza Gaudenz,Prof., DPhil, MPA FF ,25 Kč Inovace předmětů v oblasti výzvových sportů v rámci studijního oboru Rekreologie Kratochvíl Jiří, RNDr. FTK ,17 Kč Podpora atraktivnosti nového studijního oboru Aplikované pohybové aktivity Karásková Vlastimila, Doc. PhDr., CSc. FTK ,53 Kč Příprava pro tělesnou výchovu osob s postižením Kudláček Martin, Doc., Ph.D. FTK ,27 Kč E-learningová podpora výuky zdravotnické informatiky pro střední zdravotnický personál Inovace praktické a experimentální výuky studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů zajišťované Ústavem fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého v Olomouci Hálek Jan, Prof. Ing., CSc. FZV ,54 Kč Bastlová Petra, Mgr. FZV ,74 Kč Ivanová Kateřina, Doc. PhDr., Ph.D. LF ,34 Kč Veselý Jaroslav, Prof. MUDr., CSc. LF ,14 Kč Inovace PhD. studia pro biotechnologické aplikace Weigl Evžen, Prof. MUDr., CSc. LF ,57 Kč Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku Ludíková Barbora, MUDr. LF ,51 Kč Inovace předmětů biochemie a klinické biochemie v rámci spektra oborů lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd směrem k lepšímu uplatnění absolventů v oblasti vědy, výzkumu i praxe Ulrichová Jitka, Prof. RNDr.,CSc. LF ,28 Kč Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci Klos Robert, Mgr. LF ,40 Kč Moderní trendy studia Imunologie Weigl Evžen, Prof. MUDr., CSc. LF ,29 Kč Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Procházka Vlastimil, Doc. MUDr., Ph.D. LF ,44 Kč

4 První pomoc intenzivní medicína Klementa Bronislav, MUDr. LF ,80 Kč Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na Pedagogické fakultě UP v Olomouci Hotová Eva, Mgr. Ph.D. PdF ,59 Kč Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou Jeřábková Kateřina, Mgr., Ph.D. PdF ,61 Kč Jazykové kurzy s podporou ICT pro akademické pracovníky a ostatní pracovníky Univerzity Palackého Marešová Hana, PhDr., Ph.D. PdF ,95 Kč Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšování atraktivity povolání učitele Assenza Dora, Ing., Ph.D. PdF ,47 Kč Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky Komplexní inovace odborného jazykového vzdělávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí pro praxi Vitásková Kateřina, Doc. Mgr., Ph.D. PdF ,11 Kč Vystrčilová Renata, PhDr. PhD. PF ,86 Kč Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP Bureš Pavel, Mgr., D.E.A. PF ,07 Kč Právní vzdělání pro celý život Tomoszková Veronika, JUDr., Ph.D. PF ,84 Kč BOTASKA botanika s kamerou Vinter Vladimír, PaedDr. Ing, Dr. PřF ,78 Kč E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie Luhová Lenka, Doc. RNDr.,Ph.D. PřF ,38 Kč Inovace a zvýšení atraktivity studia biofyziky Ilík Petr, Doc. RNDr., Ph.D. PřF ,60 Kč Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií Dobešová Zdena, Ing., Ph.D. PřF ,05 Kč Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Nevěčná Taťjana, Doc. RNDr., CSc. PřF ,34 Kč Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Klečková Marta, Doc. RNDr. PřF ,26 Kč Inovace studijního oboru Enviromentální geologie Sulovský Petr, RNDr., Ph.D. PřF ,08 Kč Kreativní přístupy ve výuce fyziologie integrované (motivační) vzdělávací moduly Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci Fellnerová Ivana, Ing. PřF ,49 Kč Talašová Jana, Doc. RNDr.,CSc. PřF ,79 Kč Portál České Flóry edukační moduly pro výuku botaniky Vašut Radim Jan, RNDr., Ph.D. PřF ,40 Kč Praktické aspekty ve výuce analytické chemie Milde David, Ing., Ph.D. PřF ,73 Kč Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe Petrželová Dagmar, Mgr. PřF ,04 Kč Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů pro uplatnění v konkurenčním prostředí Emanovský Petr, Doc. RNDr.,Ph.D. PřF ,76 Kč

5 SMART výuka cizích jazyků na Přírodovědecké fakultě Vítkovská Olga, PhDr. PřF ,66 Kč Zlepšení kvality výuky ekologických oborů na PřF UP v Olomouci Tkadlec Emil, Prof. MVDr., CSc. PřF ,39 Kč Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů Tuček Pavel, Mgr. PřF ,54 Kč Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie Lebeda Aleš, Prof. Ing., DrSc. PřF ,97 Kč Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Pokorná Gabriela, Mgr. PS UP ,46 Kč Zvýšení kompetencí studentů a akademických pracovníků v řízení výzkumných a vzdělávacích projektů Pokorná Gabriela, Mgr. PS UP ,84 Kč Srovnání počtu podaných a přijatých projektů a srovnání požadované a schválené dotace dle jednotlivých součástí Univerzity Palackého v Olomouci přináší následující přehledy. Podané projekty Schválené projekty Úspěšnost Filozofická fakulta ,91% Fakulta tělesné kultury ,33% Lékařská fakulta ,23% Pedagogická fakulta ,46% Právnická fakulta ,00% Přírodovědecká fakulta ,00% Fakulta zdravotnických věd ,67% Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 0,00% Vědeckotechnický park 1 0 0,00% Projektový servis ,00% Rektorát 2 0 0,00% ,63%

6 Požadovaná dotace Schválená dotace Úspěšnost Filozofická fakulta ,81 Kč ,13 Kč 37,49% Fakulta tělesné kultury ,75 Kč ,97 Kč 21,95% Lékařská fakulta ,70 Kč ,77 Kč 44,66% Pedagogická fakulta ,06 Kč ,73 Kč 41,53% Právnická fakulta ,55 Kč ,77 Kč 74,15% Přírodovědecká fakulta ,91 Kč ,26 Kč 51,67% Fakulta zdravotnických věd ,80 Kč ,28 Kč 43,76% Cyrilometodějská teologická fakulta ,46 Kč 0,00 Kč 0,00% Vědeckotechnický park ,52 Kč 0,00 Kč 0,00% Projektový servis ,35 Kč ,30 Kč 71,60% Rektorát ,65 Kč 0,00 Kč 0,00% ,56 Kč ,21 Kč 40,37%

7

8 OP VK, 2. výzva 2.2 přijaté projekty 4% 4% 18% 34% 6% 18% 6% 10% FF FTK LF PdF PF PřF FZV PS

9

10 OP VK, 2. výzva 2.2 schválená dotace 4% 2% 22% 34% 5% 15% 6% 12% FF FTK LF PdF PF PřF FZV PS

11 O celkovou finanční dotaci ,92 Kč se rozdělilo 23 vysokých škol. V porovnání s ostatními předkladateli se Univerzita Palackého v Olomouci s velkým náskokem umístila na 1. místě. Přehled institucí, které získaly finanční podporu, přináší následující tabulka a grafy. instituce počet projektů schválená dotace Univerzita Palackého v Olomouci ,21 Kč Masarykova univerzita ,35 Kč Vysoké učení technické v Brně ,17 Kč Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ,70 Kč Západočeská univerzita v Plzni ,88 Kč Univerzita Pardubice ,36 Kč Slezská univerzita v Opavě ,15 Kč Technická univerzita v Liberci ,81 Kč Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ,53 Kč Veterinární a farmaceutická univerzita Brno ,38 Kč Ostravská univerzita v Ostravě ,99 Kč Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ,83 Kč Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ,42 Kč Univerzita Hradec Králové ,52 Kč Univerzita Karlova v Praze ,43 Kč České vysoké učení technické v Praze ,30 Kč Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ,10 Kč Janáčkova akademie múzických umění v Brně ,57 Kč Ministerstvo obrany ,90 Kč Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s ,50 Kč Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o ,86 Kč Vysoká škola podnikání, a.s ,88 Kč Vysoká škola polytechnická Jihlava ,08 Kč

12 Podíl na celkovém počtu projektů 35% 27% 6% 7% 8% 17% Univerzita Palackého v Olomouci Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni ostatní (18 institucí)

13 Podíl na celkové dotaci 22% 37% Univerzita Palackého v Olomouci Masarykova univerzita 19% Vysoké učení technické v Brně Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 7% 7% 8% Západočeská univerzita v Plzni ostatní (18 institucí)

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání První výzva v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání s pořadovým číslem 7 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) byla vyhlášena v

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002

únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 Činnost Akreditační komise (dále jen AK ) se řídí příslušnými ustanoveními

Více

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2009 zpracovanou na základě 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k projednání na AS UHK podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více