Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 01 Bibliografie. Katalogy 02 Knihovnictví 030 Encyklopedie 050 Seriály. Adresáře 06 Organizace. Granty.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 01 Bibliografie. Katalogy 02 Knihovnictví 030 Encyklopedie 050 Seriály. Adresáře 06 Organizace. Granty."

Transkript

1 Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 001 Věda 002 Dokumentace 003 Písmo. Symboly 004 Výpočetní technika. Informatika 005 Management. Řízení 006 Standardizace. Kalendáře 007 Kybernetika 008 Kultura. Civilizace 01 Bibliografie. Katalogy 011 Bibliografie světové 012 Bibliografie personální 013 Bibliografie určitých skupin 014 Bibliografie zvláštní 015 Bibliografie národní, regionální 016 Bibliografie odborné 017 Katalogy 02 Knihovnictví 021 Funkce knihoven 022 Zařízení knihoven a výstavba 023 Řízení knihoven 024 Knihovní řády 025 Knihovní fondy a katalogy 026 Odborné knihovny 027 Knihovny 028 Čtení 030 Encyklopedie 050 Seriály. Adresáře 06 Organizace. Granty. Vyznamenání 061 Vládní a nevládní organizace 069 Muzea. Galerie. Stálé výstavy 070 Publicistika 08 Speciální dokumenty 09 Rukopisy. Vzácné knihy 1 Filozofie. Psychologie 101 Teorie filozofie 11 Metafyzika 111 Ontologie 113 Filozofie přírody 122 Speciální metafyzika. Svoboda 13 Filozofie ducha 130 Duševní život. Filozofie kultury 133 Okultismus. Magie. Spiritismus 14 Filosofické systémy a směry 159 Psychologie 16 Logika. Metodologie 161 Základy logiky 164 Logistika. Matematická logika 165 Teorie poznání 167 Vědecké zkoumání 168 Vědecká systematika 17 Etika 171 Individuální morálka 172 Sociální etika 173 Rodinná morálka

2 174 Morálka povolání 175 Morálka zábavy 176 Sexuální morálka 177 Morálka a společnost 178 Toxikomanie 179 Hrdinství. Týrání aj. 2 Náboženství. Církve 21 Primitivní náboženství 22 Východní náboženství 23 Hindská náboženství 24 Buddhismus 25 Starověká náboženství 258 Předkolumbovská náboženství 259 Náboženství africká a australoasijská 26 Judaismus 27 Křesťanství 28 Islám 29 Moderní duchovní hnutí. (Ateismus, New Age) 291 Věda o náboženství 292 Klasická mytologie 293 Germánská mytologie 294 Indická náboženství. Buddhismus 295 Perská náboženství 296 Židovské náboženství 297 Islám 298 Jiná náboženství 3 Společenské vědy 30 Teorie společenských věd 303 Metody společenských věd 304 Sociální problémy 308 Sociografie 31 Statistika. Sociologie 311 Statistická teorie 314 Demografie 316 Sociologie 32 Politika 321 Teorie státu 322 Stát a církev 323 Vnitřní politika 324 Volby 325 Migrace. Osídlování 326 Otroctví 327 Mezinárodní politika 328 Parlamenty. Vlády 329 Politické strany a hnutí 33 Ekonomie 330 Ekonomické vědy všeobecně 331 Práce. Odměňování 332 Pozemky a půda. Nemovitosti 334 Podniky. Živnosti. Řemesla 336 Finance 338 Hospodářská politika. Ceny 339 Obchod 34 Právo 340 Právo všeobecně 341 Mezinárodní právo 342 Stát a právo

3 343 Trestní právo 344 Vojenské trestní právo 346 Hospodářské právo 347 Občanské právo 348 Církevní právo 349 Pracovní, sociální, pozemkové právo 35 Veřejná správa. Vojenství 351 Veřejná správa 352 Místní správa 353 Oblastní správa 354 Ústřední správa 355 Vojenství 356 Druhy vojska 36 Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištění 364 Sociální pomoc. Sociální pojištění 365 Zabezpečování bydlení 366 Spotřebitelé 368 Pojišťovnictví 37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání 371 Školství 373 Všeobecně vzdělávací školství 374 Mimoškolní vzdělávání a výchova 376 Speciální pedagogika 377 Odborné vzdělávání 378 Vysoké školy 379 Volný čas. Sběratelství 39 Národopis. Folklór 391 Oděv. Móda 392 Soukromý život 393 Smrt. Pohřby 394 Veřejný život 395 Společenské chování 398 Folklór v užším smyslu 5 Přírodní vědy. Matematika 502 Příroda. Životní prostředí 504 Poškození životního prostředí 51 Matematika 510 Základy matematiky 511 Aritmetika 512 Algebra 514 Geometrie 515 Topologie 517 Matematická analýza 519 Matematická statistika. Programování aj. 52 Astronomie. Kosmologie. Geodézie 520 Astronomické přístroje a technika 521 Teoretická astronomie 523 Sluneční soustava 524 Hvězdy. Vesmír 528 Geodézie. Zeměměřičství. Kartografie 53 Fyzika 530 Základní fyzikální teorie 531 Obecná mechanika 532 Mechanika kapalin 533 Mechanika plynů 534 Akustika 535 Optika

4 536 Nauka o teple. Termodynamika 537 Elektřina. Magnetismus 538 Fyzika kondenz. hmoty 539 Fyzikální stavba hmoty 54 Chemie 542 Praktická laboratorní chemie 543 Analytická chemie 544 Fyzikální chemie 546 Anorganická chemie 547 Organická chemie 548 Krystalografie 549 Mineralogie 55 Geologie 550 Pomocné vědy geologické 551 Všeobecná geologie. Meteorologie 552 Petrologie. Petrografie 553 Geologie ložisek 556 Hydrosféra. Hydrologie. 56 Paleontologie 561 Paleobotanika 562 Paleozoologie 57 Biologické vědy 572 Antropologie 573 Obecná biologie 574 Obecná ekologie. Hydrobiologie 575 Genetika 576 Cytologie. Parazitologie 577 Základy života 578 Virologie 579 Mikrobiologie 58 Botanika 581 Všeobecná botanika 582 Systematická botanika 59 Zoologie 591 Všeobecná zoologie 592 Systematická zoologie 595 Členovci 596 Strunatci 597 Obratlovci 598 Plazi. Ptáci 599 Savci 6 Užité vědy 60 Biotechnologie 601 Základy biotechnologie 602 Techniky biotechnologie 604 Produkty biotechnologie 606 Aplikace biotechnologie 608 Bioetika. Biotechnologie a informace 61 Lékařství 611 Anatomie 612 Fyziologie 613 Hygiena 614 Veřejné zdravotnictví 615 Lékárnictví. Alternativní lékařství 616 Patologie 617 Ortopedie. Chirurgie. Oční lékařství 618 Gynekologie. Porodnictví

5 62 Technika 620 Zkušebnictví. Energetika 621 Strojírenství. Elektrotechnika 622 Hornictví 623 Vojenská technika 624 Inženýrské stavitelství 625 Pozemní stavitelství 626 Vodní stavitelství 627 Říční a námořní stavby 628 Zdravotnická technika 629 Technika dopravních prostředků 63 Zemědělství. Lesnictví 630 Lesnictví a lesní hospodářství 631 Zemědělství 632 Choroby a ochrana rostlin 633 Rostlinná výroba 634 Ovocnářství 635 Zahradnictví 636 Chov zvířat. Veterinářství 637 Výrobky živočišného původu 638 Chov hmyzu a členovců 639 Myslivost. Rybářství. Rybníkářství 64 Domácí hospodaření 640 Druhy domácností 641 Potraviny a jídla 643 Byt 646 Odívání a kosmetika 65 Podniky. Služby 654 Telekomunikace. Spoje 655 Polygrafický průmysl 656 Doprava. Pošta 657 Účetnictví 658 Správa podniku. Obchod 659 Reklama 66 Chemický průmysl. Příbuzné technologie. 661 Chemické výrobky 662 Výbušniny. Paliva 663 Technická mikrobiologie. Kvasný průmysl 664 Výroba tuhých potravin 665 Oleje. Tuky. Silice 666 Sklo. Keramika. Smalt. 667 Barviva 669 Hutnictví 67 Zpracovatelský průmysl. Řemesla 671 Klenotnictví. Bižutérie 672 Kovové výrobky 674 Dřevařský průmysl 675 Kožedělný průmysl 676 Papírenský průmysl 677 Textilní průmysl 678 Průmysl kaučuku a plastických hmot 679 Výroba kabelů. Průmysl kamene 681 Přesná mechanika 682 Kovářství 683 Železné zboží. Kamna. Zámečnictví 684 Nábytkářský průmysl 685 Obuvnictví. Rukavičkářství

6 686 Knihařství. Sklenářství 687 Oděvní průmysl. Kosmetika 688 Galanterie. Hračky 689 Kutilství 69 Stavebnictví 691 Stavební materiály 692 Základy a konstrukce staveb 693 Stavební výroba 694 Dřevěné stavby 696 Instalace v budovách 697 Topení. Větrání. Klimatizace 698 Malířské a sklenářské stavební práce 699 Ochrana staveb 7 Umění. Hry. Sport 71 Urbanismus. Územní plánování 711 Zásady územního plánování 712 Krajina. Zahrady. Parky 718 Hřbitovy. Krematoria 719 Ochrana přírody a památek 72 Architektura 721 Budovy všeobecně 725 Veřejné budovy 726 Církevní architektura 727 Budovy pro výchovu, vědecké a kulturní účely 728 Obytné budovy. Hrady. Zámky. Tvrze 73 Sochařství. Umělecké zpracování kovů 730 Sochařství 736 Umělecké řezání kamene a kovů. Pečeti 737 Mincovnictví. Numismatika 738 Umělecká keramika 739 Umělecké zpracování kovů 74 Kreslení. Umělecká řemesla 741 Kreslení 744 Technické kreslení. Rýsování 745 Umělecká řemesla 746 Domácí ruční práce 747 Bytová architektura 748 Umělecké sklářství 749 Umělecký nábytek 75 Malířství 76 Grafika 77 Fotografie 771 Fotopřístroje a materiály 772 Fotografické postupy 778 Reprografie. Kinematografie 78 Hudba 781 Základy hudby 782 Divadelní hudba. Opery. Operety 783 Církevní hudba 784 Vokální hudba. Lidové písně 785 Instrumentální hudba 786 Hudba pro jednotlivé nástroje 79 Zábavy. Sport 791 Film. Veřejné zábavy 792 Divadlo 793 Hry. Tanec 794 Deskové a stolní hry

7 796 Sport 797 Vodní sporty. Letecký sport 798 Jezdectví 799 Rybářství a sportovní střelba 8 Jazykověda. Literatura 80 Obecná jazykověda 801 Pomocné vědy filologické 808 Spisovatelská činnost. Řečnictví 81 Lingvistika 81`1 Obecná lingvistika 81`22 Sémiologie 81`25 Překladatelství 81`28 Dialekty 81`35 Pravopis 81`36 Gramatika 81`37 Sémantika 81`374 Lexikografie. Slovníky 81`38 Stylistika 811 Jazyky 82 Literatura 821 Literatura v jednotlivých jazycích 9 Geografie. Biografie. Dějiny 902 Archeologie 903 Pravěk 904 Kulturní památky 908 Vlastivěda 91 Geografie 910 Obecné otázky geografie 911 Obecná geografie. Objevné cesty 912 Mapy. Atlasy 913 Regionální geografie. Geografie jednotlivých zemí 929 Biografie. Genealogie. Heraldika 93 Dějiny 930 Historická věda. Kulturní dějiny 94 Dějiny jednotlivých zemí a epoch

aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické

aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické metody ostatní 5 analýza kvalitativní 5 analýza kvantitativní

Více

Jak hledat v katalogu

Jak hledat v katalogu Jak hledat v katalogu Do připravených polí formuláře ON-LINE KATALOG - ZADÁNÍ DOTAZU napište hledaný termín a stiskněte tlačítko HLEDEJ. Při zadání dotazu vyplňte pouze jeden z nabízených řádků. Kliknutím

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H Část normativní - Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Detail Podskupina Skupina

Detail Podskupina Skupina Detail Podskupina Skupina rmáda rmáda BEZPEČNOST Krize Krize BEZPEČNOST Špionáž Špionáž BEZPEČNOST Teror Teror BEZPEČNOST Rasová diskriminace, Rasová diskriminace, národnostní menšiny národnostní menšiny

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 6 Červen 999 O B S A H Část normativní - Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/999, kterým se stanoví

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání....

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Analýza pracovní síly v Hradci Králové

Analýza pracovní síly v Hradci Králové Analýza pracovní síly v Hradci Králové aktualizovaná verze duben 2007 Magistrát mìsta Hradec Králové 1 Úvod Cílem dokumentu Analýza pracovní síly v Hradci Králové je představit město a jeho okolí z pohledu

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vážení přátelé, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která si v loňském roce připomněla 20

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více