Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy"

Transkript

1 Půjčovna / přízemí 00 Řazení dle M DT (oborů) v regálech Věda.Všeobecnosti 002/003 Dokumentace. Písmo 005 Management. Řízení Strategie řízení Logistika (management) /.92 Kancelář. Korespondence. Administrativa /.96 Personální management 008 Pokrok. Futurologie 02 Knihovnictví. Informatika 06 Organizace všeobecné povahy. Ústavy. Muzea. Skauting 070 Noviny. Tisk 08/09 Knihy. Vzácné knihy 1 01 Filozofie 1 1 Metafyzika 1 22/1 29 Speciální metafyzika 1 3 Filozofie ducha. Metafyzika duchovního života Ezoterismus Filozofické systémy a hlediska 1 4( ) Moderní západní filozofie 1 4(3) Antická filozofie, starověká filozofie Psychologie. Psychologický výzkum Vývojová psychologie. Individuální psychologie. Srovnávací psychologie Grafologie /.94 Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle Kognitivní procesy (Pozornost, paměť, intelekt, představivost, myšlení) Zvláštní duševní stavy a procesy (Psychoanalýza. Parapsychologie) Aplikovaná psychologie 1 6 Logika 1 65 Teorie poznání 1 7 Etika. Rodina. Manželství 2 Náboženství 2-23/-27 Bible. Biblistika 22/24 Náboženství Dálného východu. Indická náboženství. Hinduismus. Buddhismus 25 Náboženství starověku, mytologie, kulty 26 Judaismus 27 Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie 27-1 /-2 Křesťanská teologie. Dogmatická teologie 27-4 Praktická teologie. Morální teologie 27-5 Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády 27-9 Dějiny křesťanské církve 271 /279 Křesťanské církve, sekty, denominace 28 Islám 29 Moderní duchovní hnutí 3 Společenské vědy 31 1 Statistika 31 4 Demografie. Populace PŘÍZEMÍ - zde se právě nacházíte

2 Studovna sociálních věd / 1. patro Řazení dle M DT (oborů) v regálech 31 6 Sociologie Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny Sociální procesy /.7 Sociální interakce Sociologie kultury. Kulturní život Informační věda. Komunikace (sdělování) Média. Masmédia Manželství a rodina. Sexuální vztahy 32 Politika 321 Politologie 322 Vztahy mezi církví a státem 323 Vnitropolitický vývoj, politický život 324 Volby, volební kampaně, referenda 325 Mezinárodní migrace, exil, kolonizace 327 Mezinárodní vztahy, světová politika 328 Zastupitelské orgány. Vlády 329 Politické strany a hnutí 33 Ekonomie Makroekonomie Mikroekonomie Ekonomické teorie 331 Práce. Bezpečnost práce. Mzdy 332 Regionální ekonomie. Regionální ekonomika 336 Finance Daně. Cla Peníze. Měna Trh cenných papírů. Peněžní a kapitálový trh 338 Národní hospodářství a hospodářská politika. Výroba a služby Národohospodářská politika. Řízení ekonomiky Cestovní ruch 339 Obchod. Marketing Zahraniční obchod. Mezinárodní obchod 339.7/.9 Světová ekonomika a mezinárodní finance 34 Právo 341 Mezinárodní právo 342 Ústavní právo. Správní právo. Veřejné právo 343 Trestní právo Kriminalistika. Kriminologie 346 Hospodářské právo 347 Soukromé právo Obchodní právo. Finanční právo Občanské soudní řízení. Soudnictví 349 Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí 35 Veřejná správa. Veřejné zakázky 1. PATRO - zde se právě nacházíte

3 Studovna humanitních věd, Hudební koutek / 4. patro Řazení dle M DT (oborů) v regálech SBZ UŘL 36 Sociální péče 364 Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení. 368 Pojišťovnictví 37 Výchova a vzdělávání /.02 Pedagogika. Didaktika Výchova dětí a mládeže. Gramotnost Vzdělávací a výchovná politika Vyučovací předměty 371 Školství 373.2/.3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání 373.5/.6 Střední školy 374 Výchova a vzdělávání dospělých. Mimoškolní výchova vzdělávání 376 Speciální pedagogika 377 Odborné vzdělávání 378 Vysoké školy Pedagogika volného času. Volný čas dětí a mládeže 39 Etnologie. Etnografie 391 Oděv. Móda. Ozdoby Folklor 657 Účetnictví Sbírka zákonů Úřední list 01 Bibliografie - knihy, články 03 Všeobecné encyklopedie Společenské chování. Etika 658 Řízení a správa podniku 659 Reklama. Public relations. Média Hudební nástroje. Výroba hudebních nástrojů 7 Umění 73/77 Výtvarné umění. Starožitnosti 73 Sochařství. Numismatika 74 Kresba. Umělecká řemesla 75/76 Malířství. Grafika 77 Fotografie 78 Hudba 79 Rekreace. Zábava. Volný čas 791 Film 792 Divadlo 793/794 Společenská zábava. Hry 796 Sport. Hry. Tělesná cvičení 797 Vodní sporty. Letecké sporty 798 Jezdectví. Sporty se zvířaty 799 Lovecký sport. Rybolov. Sportovní střelba 80 Filologie. Rétorika 81 Lingvistika. Jazyky 81 '374 Lexikografie. Jazykové slovníky 82 Literatura Literatura pro děti a mládež (o ní) 902 Archeologie 903 Pravěk 904 Kulturní památky 929 Biografické a jim příbuzné studie. Životopisy 929.5/.9 Genealogie. Heraldika 93/94 Dějiny (obecně) 930 Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví 94(1 00) Světové dějiny 94(3) Starověké dějiny 4. PATRO - zde se právě nacházíte

4 Studovna humanitních věd / 5. patro Řazení dle M DT (oborů) v regálech 94(4) Dějiny Evropy 94(437) Dějiny Česka. Československa a Slovenska (do r ) 94( ) Dějiny měst a obcí - Čechy 94(437.32) Dějiny měst a obcí - Morava 94(5/9) Dějiny ostatních mimoevropských zemí Kompletní vyvázané ročníky nejžádanějších titulů časopisů Archeologické rozhledy Brno v minulosti a dnes Časopis Matice moravské Časopis Moravského musea v Brně Československá psychologie Český časopis historický Český lid Dějiny a současnost Demografie Filosofický časopis Filmový přehled Historie a vojenství Historický časopis Jižní Morava Pedagogika Právník Psychologie dnes Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Slovanský přehled Sociologický časopis Umění Věstník ministerstva školství a kultury Vlastivědný věstník moravský Zprávy památkové péče 5. PATRO - zde se právě nacházíte

5 Studovna přírodních a technických věd / 6. patro Řazení dle M DT (oborů) v regálech 004 Počítačová literatura. Výpočetní technika 007 Teorie systémů. Automatické systémy. Informatika. Kybernetika. Informační systémy 355/359 Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly 502 Životní prostředí a jeho ochrana 504 Znečištění a poškození životního prostředí 51 Matematika 52 Astronomie 53 Fyzika 54 Chemie 55 Vědy o zemi. Geologické vědy 56 Paleontologie 57 Biologie 58 Botanika 59 Zoologie 60 Biotechnologie. Genetické inženýrství 61 Medicína 62 Technika všeobecně 620 Nauka o materiálech. Zkoušení materiálů 621 Strojírenství 622 Hornictví 623 Vojenská technika všeobecně. Vojenské modelářství. Balistika. Opevnění 624 Inženýrské stavitelství 625 Pozemní komunikace. Železniční stavitelství 626/627 Vodní stavitelství. Vodní hospodářství 628 Zdravotní technika. Úprava vody. Odpadové hospodářství. Světelná technika 629 Dopravní prostředky 63 Zemědělství všeobecně 630 Lesnictví 631 Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie 632 Ochrana rostlin. Fytopatologie 633 Rostlinná výroba 634 Ovocnářství. Vinohradnictví 635 Zahradnictví. Zahrádkářství 636 Živočišná výroba. Chov zvířat Veterinární lékařství 637 Živočišné produkty 638 Včelařství. Chov hmyzu Myslivost 639.2/.6 Rybářství 64 Domácí hospodářství. Hotelový a stravovací průmysl 643/645 Byt. Bytové zařízení. Nábytek 654 Telekomunikace. Rozhlas. Televize Poštovnictví. Filatelie Polygrafie. Vydavatelství a knižní obchod Doprava. (Autoškola - záhlaví AUT) 6. PATRO - zde se právě nacházíte

6 Studovna přírodních a technických věd / 7. patro Řazení dle M DT (oborů) v regálech 03 Všeobecné encyklopedie a slovníky 5 Přírodní vědy 66 Chemický průmysl. Chemická technologie 662 Výbušniny. Paliva 663 Průmysl nápojů. Průmysl pochutin 664 Potravinářský průmysl 666 Sklářství. Keramika. Cement 669 Metalurgie 67/68 Různá odvětví průmyslu a řemesel 674 Dřevo. Dřevozpracující průmysl 677 Textilní průmysl 678 Gumárenský průmysl. Průmysl plastů Automatizační a řídicí technika Optické přístroje. Kamery. Fotoaparáty Zvuková technika 684 Nábytkářský průmysl. Nábytek 689 Kutilství 69 Stavebnictví 692 Konstrukční prvky a části staveb 694 Dřevěné stavby. Tesařství. Truhlářství 696/697 Technická zařízení budov 699 Ochrana budov 71 Územní plánování. Urbanismus 71 2 Parky. Zahrady 72 Architektura 726 Církevní architektura 728 Obytné budovy. Hrady. Zámky Rodinné domy 81 '374 Lexikografie. Jazykové slovníky 91 Geografie /.4 Cestování. Objevné cesty. Pirátství 91 1 Obecná geografie. Systematická geografie 91 2 Mapy. Atlasy 91 3 Regionální geografie. Historická geografie 91 3(4) Regionální geografie Evropy 91 3(437) Regionální geografie Česka 91 3(437.6) Regionální geografie Slovenska 91 3(5) Regionální geografie Asie 91 3(6) Regionální geografie Afriky 91 3(7) Regionální geografie Severní a Střední Ameriky 91 3(8) Regionální geografie Jižní Ameriky 91 3(9) Regionální geografie Austrálie a Oceánie 91 3(4) PRU Průvodci Evropy (záhlaví podle názvu státu) 91 3(5) PRU Průvodci Asie (záhlaví podle názvu státu) 91 3(6) PRU Průvodci Afriky (záhlaví podle názvu státu) 91 3(7) PRU Průvodci Severní a Střední Ameriky (záhlaví 91 3(8) PRU 91 3(9) PRU podle názvu státu) Průvodci Jižní Ameriky (záhlaví podle názvu státu) Průvodci Austrálie a Oceánie (záhlaví podle názvu státu) 7. PATRO - zde se právě nacházíte

Jak hledat v katalogu

Jak hledat v katalogu Jak hledat v katalogu Do připravených polí formuláře ON-LINE KATALOG - ZADÁNÍ DOTAZU napište hledaný termín a stiskněte tlačítko HLEDEJ. Při zadání dotazu vyplňte pouze jeden z nabízených řádků. Kliknutím

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 6 Červen 2003 O B S A H Část normativní - Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci

Více

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání....

Více

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz Domácí periodika 2010: název ABC Acta U.C. studia territorialia Acta oeconomica pragensia Acta onomastica Adiktologie Akademický bulletin Analogon Andragogika ARC news ARC revue ARC user Archeologické

Více

Detail Podskupina Skupina

Detail Podskupina Skupina Detail Podskupina Skupina rmáda rmáda BEZPEČNOST Krize Krize BEZPEČNOST Špionáž Špionáž BEZPEČNOST Teror Teror BEZPEČNOST Rasová diskriminace, Rasová diskriminace, národnostní menšiny národnostní menšiny

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické

aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické aerosoly 16 Afrika zeměpis 23 akustika 4 algebra 3 Amerika dějiny 23 Amerika severní zeměpis 23 analytická geometrie 3 analytická chemie 5 analytické metody ostatní 5 analýza kvalitativní 5 analýza kvantitativní

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Analýza pracovní síly v Hradci Králové

Analýza pracovní síly v Hradci Králové Analýza pracovní síly v Hradci Králové aktualizovaná verze duben 2007 Magistrát mìsta Hradec Králové 1 Úvod Cílem dokumentu Analýza pracovní síly v Hradci Králové je představit město a jeho okolí z pohledu

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE 2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE Vážení přátelé, k publikaci dostáváte rovněž elektronickou verzi údajů o vzdělávací nabídce VOŠ na CD. Údaje mají stejnou strukturu jako kniha.

Více