Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola se specializací na estetiku a tvořivost"

Transkript

1 Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, ; Tel.: , Škola se specializací na estetiku a tvořivost Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval a předkládá: Mgr. Jaroslav Vykoukal V Liberci Razítko a podpis ředitele školy Schváleno školskou radou: V Liberci Podpis předsedy školské rady 1

2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 5 II. ORGANIZACE STUDIA ZÁKLADNÍ ÚDAJE - OBOR VZDĚLÁVÁNÍ... 6 Poslední revize ŠVP... 6 Zabezpečení provozu... 6 Volitelné předměty... 6 Nepovinné předměty... 6 Zájmové kroužky VYBAVENÍ ŠKOLY... 7 Kmenové učebny... 7 Odborné učebny:... 7 Technické zabezpečení... 8 Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY... 8 Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ... 8 Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD, ŠK... 8 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost... 8 Specializované činnosti... 8 Poradenské služby... 9 Aprobovanost výuky... 9 Další vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků ÚDAJE O ŽÁCÍCH Základní údaje Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku pro budoucí školní rok Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Přehled prospěchu žáků Údaje o výchovných opatřeních Počty zameškaných hodin Počty přijatých žáků po ukončení základní školy Počty žáků s výukou cizích jazyků PORADENSKÉ SLUŽBY Školní poradenské pracoviště Prevence rizikového chování ÚDAJE O ŘÍZENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Ekonomická část mimorozpočtové zdroje Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A VÝSLEDKY KONTROL III. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ Přehled projektů Základní informace o jednotlivých projektech VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK CELOŠKOLNÍ AKCE ZÁŘÍ Přemyslovci na českém trůně I

3 Zájezd do Anglie Harmonizační pobyt na Slovance 1. B a 1. C ŘÍJEN Reliéfy z přírodnin Škola hravě Učebnice a DVD A-písmenko pro tebe Den stromů IQ Park - What you can try, you will remember Zábavné odpoledne s Lojzíkem Soustředění v Benecku se zaměřením na přírodovědu a enviromentální výchovu CD Výšinka zpívá díla českých skladatelů 20. století Halloween LISTOPAD Soustředění přípravného pěveckého sboru Lojzík na Slovance Návštěva rádia Sever Pohárová soutěž,,tš DUHA Česká Lípa Východ a západ Z pohádky do pohádky Slavnostní předávání Slabikářů Podzimní strom Výtvarná soutěž Toč se, větrníku PROSINEC Kouzelník a zlobivé míčky Koncert v kině Varšava Výroba adventních věnců Vánoční besídka Vánoční aktivity LEDEN Tříkrálový koncert v Městském divadle Jablonec nad Nisou Vystoupení pro mateřské školy Iuventus in Praga Cantat Maškarní karneval ÚNOR Puzzliáda Školní kolo recitační soutěže BŘEZEN Vystoupení v mateřských školách Oblastní kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Liberec Okresní kolo recitační soutěže Českolipský zvoneček DUBEN Festival tanečního mládí Krajská soutěž pěveckých sborů Vítání jara Krajské kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Jablonec Tančíme pro radost Celostátní soutěž Zahrada písní Praha Koncert DPS Výšinka v Kladně Honba za velikonočním zajíčkem Velikonoční soustředění Výšinky Z pohádky do pohádky

4 Den Země KVĚTEN Soustředění přípravných pěveckých sborů Praha - exkurze Besídka ke Dni Matek Dlouhomostecké hrátky Cykloturistický kurs v Bedřichově Celostátní soutěž pěveckých sborů Vítání jara Být cool znamená být sám sebou projekt Česko-německého fondu budoucnosti Dopravní soutěž ČERVEN Koncert Na svatého Medarda Soustředění estetických tříd v Radostíně Soutěž v poznávání rostlin Než zazvoní zvonec festival tvořivé dramatiky DALŠÍ AKTIVITY, ZPRÁVY TŘÍD A PŘEDMĚTŮ Výtvarná výchova, pracovní a technické činnosti Fyzika fyzikální olympiáda Fyzika IQ park Fyzika IQ ladia Fyzika TechUp projektové dny z fyziky Flétnové soubory na naší škole ve školním roce 2013/ Předškoláček aktivita pro budoucí prvňáky Návštěva Muzea betlémů, historie obce a podstávkového domu Svíčkárna Rodas Cesta do Afriky Ekologický výukový program pro žáky 1. A, 1. B a 1. C Čteme rádi Aprílová velikonoční dílna - 1. B a 1. C Svíčkárna Rodas Celorepubliková soutěž o nejlepší výrobek s velikonočním motivem Den dětí v kasárnách Den dětí Exkurze do hlavního města ČR Prahy Exkurze v prostorách Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Návštěva u hasičského sboru Školní výlet do Českého ráje Nocování VI. A ve škole SPOLUPRÁCI SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY DALŠÍ ZÁMĚRY ŠKOLY, ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR PŘÍLOHY

5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo: Identifikátor školy: Adresa: Aloisina výšina 642, Liberec 15, Kraj: Liberecký Zřizovatel školy: Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1, Identifikační číslo: Datum zařazení do sítě škol: Ředitel: Zástupce ředitele: Vedoucí školní jídelny: Mgr. Jaroslav Vykoukal Mgr. Vladimír Blažek Ladislava Fialová Celková kapacita školy: Kapacita školní družiny: Kapacita školní jídelny: 600 dětí 200 dětí 600 dětí Mimoškolní sdružení: Volený orgán zřizovatele: Rada rodičů Školská rada Vzdělávací program: Zaměření školy: ŠVP pro ZV - Škola pro život, škola pro všechny ŠVP pro ZV - Škola pro život, škola tvořivě Třídy se zaměřením a estetiku a tvořivost 5

6 II. ORGANIZACE STUDIA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE - OBOR VZDĚLÁVÁNÍ základní (povinná školní docházka) Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (verze platná od ) Poslední revize ŠVP Poslední kontrola proběhla 16. prosince 2013 (viz příloha č. 1 výroční zprávy) Zabezpečení provozu Naše škola se nachází v klidném přírodním prostředí okrajové části města Liberce. Spádovým obvodem školy jsou sídliště Kunratická a Králův Háj. Část žáků dochází z lokality Nová Ruda nebo dojíždí z celého města. Škola je velmi dobře dostupná autobusovou linkou 22 z centra za cca 10 minut, autobusovou linkou 29 přes Starý Harcov cca za 17 minut. Do školy docházejí děti od první do deváté třídy, tedy ve věku od šesti do šestnácti let. Ve škole funguje 20 běžných tříd. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Volitelné předměty Informatika Technické činnosti (2 skupiny) Konverzace v Aj Sborový zpěv Praktická matematika Nepovinné předměty Dramatická výchova Anglický jazyk pro 1. a 2 ročník Pěvecký sbor Zájmové kroužky Tvořivá dramatika Flétny Keramika Včelařský kroužek Hrátky s řečí (logopedie) Vybíjená Hra na kytaru Miniházená Výtvarný ateliér Jablíčko Vaření Fotbal pro mladší žáky Florbal Komorní sbor Výšinky Disko tance Divadelní soubor 6

7 2. VYBAVENÍ ŠKOLY Základní škola byla otevřena v roce 1987, tvoří ji 6 navzájem propojených pavilonů (pavilon I. stupně, II. stupně, pavilon se 3 hernami školní družiny, učebnou výpočetní techniky, školním klubem, dílnami, učebnou jazyků, samostatný pavilon školní jídelny s kuchyní a 2 tělocvičny). V budově školy se nachází 20 tříd a 14 odborných učeben. Kmenové třídy na I. stupni jsou standardně vybaveny a doplněny hracím koutem a počítačem. Pro výuku, zvláště na II. stupni, slouží i samostatné pracovny, a to učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy, 2 učebny dílen, cvičný byt vybavený funkční kuchyní, keramická dílna a učebna výpočetní techniky. V současné době je vybaveno 18 učeben interaktivními tabulemi. Pro intenzivní výuku jazyků je určena jazyková laboratoř. V době volna a přestávek mohou žáci využívat hrací kouty na chodbách i pingpongové stoly rozmístěné uvnitř budovy. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC s neomezeným přístupem na internet. V učitelské klubovně je umístěna odborná pedagogická knihovna. Materiální vybavení školy se neustále doplňuje a modernizuje. Ke škole patří oplocené hřiště s atletickým oválem, které prošlo v tomto školním roce revitalizací v rámci podpory programu IPRM (řízeném SM Libercem). Oddělené přestávkové plochy pro I. a II. stupeň jsou vybavené basketbalovými koši, stoly na stolní tenis. Součástí pozemku školy je také školní zahrada, kde děti mohou trávit za pěkného počasí hlavní přestávky a v odpoledních hodinách volný čas děti školní družiny. Škola slouží jako místo setkávání pro děti, učitele a jejich rodiče. Snahou vedení školy bylo zapojit školu do několika projektů a získat tak pro další rozvoj školy finanční prostředky z fondů poskytovaných v rámci EU. Kmenové učebny počet: 20 Odborné učebny: Druh odborné učebny Maximální kapacita Z kapacitních důvodů využívána jako kmenová učebna (ano/ne) Učebna ICT 27 žáků ne Učebna Fy Ch 40 žáků ne Učebna Př 30 žáků ne Učebna Hv 30 žáků ne Učebna Cj 24 žáků ne Učebna šk. dílna 2x 2 x 24 žáků ne Výtvarný ateliér 30 žáků ne Keramická dílna 20 žáků ne Herny ŠD 5 x 30 žáků ne Školní klub 30 žáků ne Poznámka 7

8 kapacita tříd. 1. stupeň počet ž. 1. stupeň průměr na třídu tříd 2. stupeň počet ž. 2. stupeň průměr na třídu 26 a méně Technické zabezpečení Viz kap. 2. Vybavení školy Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce , PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Kvalifikační 51 až důchodový do 30 let 31až 40 let 41 až 50 let důchodový věk předpoklady věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 2/2 4/4 7/5 12/9 1/1 26/21 nesplňuje 0 1/ /10 Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD, ŠK Kvalifikační 51 až důchodový do 30 let 31až 40 let 41 až 50 let důchodový věk předpoklady věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen splňuje 0 2/2 2/2 2/2 0 6/6 nesplňuje Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost Počet (přepočtení na plně zaměstnané) 25,58 0,18 Z toho bez odborné kvalifikace Specializované činnosti Specializované činnosti Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 0 školní metodik prevence 1 1 koordinátor školního vzdělávacího programu 2 2 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 1 1 8

9 Poradenské služby Školní Speciální pedagog Výchovný poradce Metodik Asistent Logoped psycholog prevence pedagoga ne ano ano ano ne ne Aprobovanost výuky 1. stupeň Ročník Celkem hodin Ú % P % O % N % , Nepov. předm Celkem 1. stupeň ,4 2 0, ,5 2. stupeň Vyučované předměty Celkem hodin Ú % P % O % N % Český jazyk a lit Anglický jazyk Informatika Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská vých Hudební vých Výtvarná vých Pracovní činnosti Tělesná výchova Ruský jazyk Německý jazyk VP Pěvecký sbor Vp Techn. prakt VP Konv. Aj VP Ma a aplikac VP Informatika NP Dramat. vý Celkem 2. stupeň Vysvětlivky: N nevyhovující; Ú úplná kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň školy i pro daný vyučovací předmět); O - pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pro daný předmět, ale nemá kvalifikaci pro daný typ školy); P pedagogická kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět) 9

10 Další vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Krátkodobé kurzy Jméno a příjmení Název kurzu Dne Počet hodin Lenka Kyselová Teaching English Upper Primary - III Jiřina Hodboďová Třídní učitel jako tvůrce tříd. kolektivu Lenka Němcová Třídní učitel jako tvůrce tříd. kolektivu Milosl Čechlovská Dramatická výchova ve škole Jarmila Šírlová Dramatická výchova ve škole Jana Šteflová Dramatická výchova ve škole Lenka Černá Jak na moderní výuku na 2.stupni ZŠ Lenka Černá Konference Oxford University Press Praha Lenka Kyselová Konference Oxford University Press Praha Lenka Kyselová Jazyková laboratoř Robotel Praha Libuše Davidová Jazyková laboratoř Robotel Praha Lenka Němcová Naši nebo cizí? Jiřina Hodboďová Strategie vyšetřování šikany Eva Jóžová Metodické setkání chemiků Eva Jóžová Metodické setkání chemiků Lucie Poláková Matematika pro všechny Jiřina Nováková Matematika pro všechny Vladimír Blažek Festival pedagogické inspirace Vladimír Blažek Další rozvoj pedag. pracujících ve výuce s IT Vladimír Blažek Příprava projektů na ZŠ a využití ICT ve výuce Dana Šourková Metody a techniky kritického myšlení Dana Šourková Vzdělávání v rámci objektu VIP III Jaroslav Vykoukal Nová školská legislativa Jaroslav Vykoukal Školení o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance Jaroslav Vykoukal Systém řádů a směrnic školy a školských zařízení Dlouhodobé kurzy Jméno a příjmení Název kurzu Dne Počet hodin Jarmila Šírlová Třísemestrální kurz dramatické výchovy Lucie Poláková Výchovné a kariérové poradenství E kariéra Miloslava Čechlovská Divadlo z různých úhlů pohledu tříleté cyklické Září 2013 vzdělávání (září-leden improvizace, únor-červen červen 2014 dramaturgie a tvůrčí psaní) 24 dní Jarmila Šírlová Divadlo z různých úhlů pohledu improvizace Září dní Dana Šourková Třísemestrální studium R1ST - doplnění aprobace učitelství pro 1. stupeň leden 2014 Školní rok 2013/2014 Vzdělávání pořádané ředitelstvím ZŠ Jméno a příjmení Název kurzu Dne Počet hodin Pedagogický sbor Konflikty a krizové situace ve škole Pedagogický sbor Školení o první pomoci na pracovišti

11 4. ÚDAJE O ŽÁCÍCH Základní údaje ZŠ Aloisina Celkový počet Z toho Celkový Z toho ve speciálních Individuálně výšina tříd speciálních počet žáků třídách integrovaných Celkem Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků 0 0 Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 10 2 nehodnocen 0 0 z toho počet žáků, u kterých bylo použito slovní hodnocení dle 15 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb. 3 2 Údaje o výchovných opatřeních Pololetí Počet žáků PTU NTU DTU DŘŠ Vysvětlivky: PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy Počty zameškaných hodin Omluvené hodiny ( I. a II. pololetí) Neomluvené hodiny( I. a II. pololetí) Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 4leté SOŠ obory SOU obory 8leté gym. 6leté gym. SOU OU Neumístěn Celkem gym. s mat. s mat

12 Počty žáků s výukou cizích jazyků ročník Aj Nj Rj PORADENSKÉ SLUŽBY Školní poradenské pracoviště Ve školním roce 2013/2014 fungovalo poradenské pracoviště s výchovným poradcem a metodikem prevence sociálně patologických jevů a v rámci projektu VIP kariéra II i speciálním pedagogem. Vzhledem k tomu, že pracovníci Školního poradenského pracoviště měli nastaveny své kompetence, byla jejich práce efektivní, což pozitivně ohodnotila i ČŠI. V rámci zlepšování klimatu ve třídách škola navázala úzkou spolupráci s SVP Čáp programu se zúčastnily 4 třídy a dle potřeby absolvovaly několik setkání 4.A 3setkání, 3.B 3 setkání, 5.B 4 setkání a 6.B 1 setkání. Poradenskou pomoc pro rodiče i žáky zajišťoval výchovný poradce v omezené míře dle možností a zaměřil se na tuto oblast speciální pedagog. Výchovný poradce v úzké spolupráci s třídními učiteli (zejména na 1. stupni) vyhledával žáky s výukovými obtížemi a následně koordinoval další diagnostiku v pedagogicko-psychologické poradně. Výchovný poradce a metodik prevence vedli schůzky s rodiči, aby eliminovali náznaky nepřiměřených jednání některých žáků vůči ostatním. Výchovný poradce se dále zaměřil na oblast volby povolání. V průběhu roku se pro žáky 9. ročníků zajistila návštěva Úřadu práce, Veletrhu vzdělávání EDUCA. Byly svolány mimořádné třídní schůzky v 9. ročníku, kde byli rodiče seznámeni s průběhem a systémem přijímacího řízení. Žákům 8. ročníků byly v průběhu dubna zprostředkovány Profitesty s následujícími konzultacemi (p. Bradáčová). Výchovný poradce byl garantem schránky důvěry. Schránka byla zřízena v říjnu Stejně jako v předešlém školním roce se ve schránce objevily zprávy, které byly konkrétní a byly řešeny s danými žáky a nemuselo být odpovídáno anonymně. Díky schránce důvěry jsme měli možnost včas odhalit problémy týkající se vzájemných vztahů mezi spolužáky a již v prvních fázích pracovat na nápravě a zlepšování klimatu ve třídách i v celé škole. Zapsala Lucie Poláková, výchovný poradce 12

13 Prevence rizikového chování Činnosti v oblasti prevence rizikového chování vycházejí ze školního vzdělávacího programu a z preventivního programu školy. V oblasti specifické prevence proběhly programy, se kterými má škola zkušenosti a které se setkávají s příznivým ohlasem u žáků i pedagogů. V listopadu 2013 prošly všechny třídy preventivním programem Cesta proti násilí IV, jenž je zaměřen na zlepšení vzájemné komunikace a celkového klimatu ve třídě. Třídy 3. B, 4. A, 5. B, 6. B absolvovaly navíc další program na zlepšení vztahů ve třídě, tentokrát ve spolupráci s SVP Čáp. Pokračovala spolupráce s o. p. s. Maják, jejíž lektoři uskutečnili na škole řadu besed na různá témata (2. třídy Zdravé tělo I, 4. třídy Nejsem sám, 5. třídy Zdravé tělo II, 6. třídy Kybersvět, Šikana, 7. třídy Dospívání a vlastní hodnota, 8. třídy Sexualita, 9. třídy Hrozby extremismu). Bohužel se ani v tomto školním roce nepodařilo zajistit exkurzi spojenou s besedou na oddělení Policie ČR pro 8. ročníky a návštěvu žáků 9. ročníků na soudním jednání, přestože jsme se o to snažili již od září I v tomto školním roce proběhly programy prevence za finanční pomoci Rady rodičů při ZŠ Aloisina výšina, za což velice děkujeme. 6. ÚDAJE O ŘÍZENÍ ŠKOLY Zapsala J. Hodboďová, školní metodik prevence Základní škola plní stanovené úkoly a cíle vycházející z ročního plánu školy. Ten je doplňován průběžně o možné příležitosti, které vedení školy a pedagogický sbor cíleně vyhledává. Příkladem jsou možné prezentace školy na veřejnosti, např. vystoupení dramatických souborů, pěveckých sborů, výstavy pořádané výtvarným ateliérem Ohryzek a zapojení školy do různých projektů. Cíleně se zabýváme hodnocením kvality vzdělávání a řízení školy. V oblasti zjišťování úrovně vzdělávání dlouhodobě využíváme nabídky celoplošného testování a vnitřního hodnocení prováděného naším pedagogickým sborem. Ukazatelem je účast školy v rámci soutěží krajského a celostátního charakteru. Vedení školy má zpracovaný plán kontrolní činnosti a vytváří prostor pro vlastní hodnocení činnosti školy. K autoevaluaci využíváme různých metod, např. SWOT analýzy, dotazníky, přímé pozorování, práce metodických orgánů. Ve škole je podporována týmová spolupráce učitelů a jejich další vzdělávání. 13

14 7. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Ekonomická část mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel Liberecký kraj Kč Soustředění v Benecku Liberecký kraj Kč Výšinka zpívá Liberecký kraj Kč Lojzík Statutární město Liberec Kč Medardova kápě Statutární město Liberec Kč Výšinka zpívá Statutární město Liberec Kč Lojzík Statutární město Liberec Kč Školní jarmark Statutární město Liberec Kč Východ a západ Statutární město Liberec Kč Divadlo nás baví Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. Ostatní Celkem činnost Kč Kč Kč Kč Kč Kč investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendia 0,- Kč Kč Kč Kč Kč 0,-Kč V Liberci dne , zpracovala: Sehnoutková Michaela 8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A VÝSLEDKY KONTROL Inspekční zprávy viz Přílohy 14

15 III. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 9. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ Přehled projektů Název projektu: Instituce: Částka: Lojzík 2013 Liberecký kraj (4.2 Komunitní funkce škol) ,-Kč Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století Liberecký kraj (4.1 Podpora voln. aktivit) ,-Kč Liberecký kraj (4.4 Soutěže a podpora Soustředění v Benecku se zaměřením na přírodov. tal.) ,-Kč Východ a západ Česko-německý fond budoucnosti ,-Kč Medardova kápě Statutární město Liberec - kulturní fond ,-Kč Lojzík 2013 Statutární město Liberec - Fond vzdělávání ,-Kč Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století Statutární město Liberec - Fond vzdělávání ,-Kč Východ a západ Statutární město Liberec - Fond vzdělávání ,-Kč Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století koncert Liberecký kraj (záštita s finanční podporou) 5 000,-Kč Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století koncert Statutární město Liberec - Fond vzdělávání ,-Kč Být cool znamená být sám sebou I Česko-německý fond budoucnosti ,-Kč Než zazvoní zvonec Statutární město Liberec - kulturní fond ,-Kč Jsme partneři a přátelé Česko-německý fond budoucnosti ,- Kč Peníze EU školám MŠMT ČR ,- Kč Základní informace o jednotlivých projektech Projekt Lojzík 2013 V pátek 18.října 2013 se na naší škole konala akce Zábavné odpoledne s Lojzíkem, aneb učíme se abecedu. Záměrem akce bylo otevřít školu široké veřejnosti, představit se jako škola přátelská k dětem i rodičům. Bonusem projektu bylo vytištění 500 ks zpěvníčků A-písmenko pro tebe včetně DVD nahraného pěveckým sborem Výšinka. Akci podpořil Liberecký kraj ,-Kč a Statutární město Liberec ,-Kč. Škola přispěla ,-Kč. Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století Poslední týden v říjnu děti z Výšinky pod vedením Miloslavy Čechlovské nahrávaly CD Výšinka zpívá díla českých skladatelů 20.století. Na CD jsou díla Leoše Janáčka, Petra Ebena, Jana Hanuše, Otmara Máchy a Jana Duška. Zvláště cyklus Jana Duška Medardova kápě je náročnou ukázkou současné umělecké tvorby. Projekt podpořil Liberecký kraj ,-Kč a Statutární město Liberec ,-Kč. Škola přispěla 7 000,-Kč, Výšinka ,-Kč. 15

16 Soustředění v Benecku se zaměřením na přírodovědu a enviromentální výchovu Poslední týden v říjnu děti z pěveckých sborů naší školy trávily na soustředění v Benecku. Cílem soustředění bylo kromě zpěvu i zážitkové učení - poznávání Krkonošského národního parku a ekologického farmaření. Děti navštívily Farmu Hucul ve Vítkovicích, fotili faunu a flóru Krkonoš, zabývali se Land Artem, tiskli listy na textil, vyráběli loutky z přírodnin, zavedli si botanické herbáře. Projekt podpořil Liberecký kraj ,-Kč a škola ,-Kč ,-Kč přispěli rodiče dětí. Východ a západ V třídenním semináři konaném v Krkonoších se žáci naší školy společně s dětmi z Žitavy pomocí metod zážitkové pedagogiky seznámili s tématem antisemitismu. Celý projekt se zároveň stal materiálem pro krátký film s hudbou Jana Duška Východ a západ. Projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti ,-Kč, Statutární město Liberec ,-Kč, škola ,-Kč, rodiče dětí ,-Kč. Medardova kápě V pondělí 9. prosince 2013 se v sále kina Varšava konal koncert pěveckého sboru Výšinka a jeho přípravných sborů Medardova kápě. Vystoupily i flétnové a kytarové soubory. Projekt podpořil Kulturní fond Statutárního města Liberec ,-Kč a škola 8 000,-Kč (z čehož se 5 000,-Kč vybralo na vstupném). Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století koncert Na svatého Medarda V rámci projektu Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století proběhl v neděli 8.června koncert pěveckých sborů naší školy Na svatého Medarda. Koncert se konal pod záštitou náměstka primátorky Kamila Jana Svobody a byl podpořen Fondem pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec částkou ,-Kč. Zároveň nad koncertem převzala záštitu s finanční podporou 5 000,-Kč Alena Losová, dipl.um., členka rady Libereckého kraje. Na koncertě vystoupily všechny sbory naší školy a také hosté, sbory Karolka a Carola ze ZŠ Jabloňová. Vrcholem koncertu byla náročná díla současného českého skladatele Jana Duška cyklus Medardova kápě a oratorium Apollon. Škola projekt podpořila ,-Kč, které se vybraly na vstupném. Být cool znamená být sám sebou Cílem třídenního semináře v Jizerských horách byla spolupráce s partnerskou školou Mittelschule am Burgteich Zittau v oblasti drogové prevence. Pomocí metod zážitkové pedagogiky a dalších alternativních metod jsme usilovali o zvyšování sebevědomí účastníků semináře, zlepšování komunikačních dovedností, asertivní chování v situacích ohrožujících postavení dítěte ve skupině a o nácvik technik odmítnutí. Projektu se zúčastnilo 25 16

17 německých a 75 českých dětí, dotace ČNFB byla ,-Kč. Škola přispěla ,-Kč a rodiče dětí ,-Kč. Pokračování projektu chystáme v říjnu Než zazvoní zvonec V úterý 24. června 2014 se v Naivním divadle Liberec konal druhý ročník festivalu dramatických souborů naší školy Než zazvoní zvonec. Žáci zde představili rodičům a veřejnosti výsledky práce dramatických souborů naší školy doplněné o vystoupení pěveckého sboru. Koncertu se zúčastnilo 120 žáků školy a cca 200 diváků. Kulturní fond Statutárního města Liberec akci podpořil částkou ,-Kč, škola 8 000,- Kč (z čehož se 5 000,-Kč vybralo na vstupném). 10. VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK Předmět Tříd Jméno a Šk., okr., Umístění Název soutěže a příjmení žáka kr. kolo Vyučující Sborový zpěv DPS Výšinka 2.+ cena Mezináro Iuventus in Praga Cantat poroty dní Čechlovská angličtina 7. A. Jarešová Olympiáda v Aj okresní Davidová angličtina 9. F. Zulian Olympiáda v Aj okresní Kyselová český jazyk 9. Cejnarová, , 36. Blaschke 42. Olympiáda v Čj okresní Hodboďová vybíjená dívky turnaj kvalifikac e Hudecová recitační soutěž 6.A A. Jachanová účast recitační soutěž okresní Němcová recitační soutěž 9.B T. Šrytrová účast recitační soutěž okresní Němcová zeměpis. 6.B A. Košvancová 17. místo olympiáda okresní Roudnická zeměpis. 7.B A. Kleprlík 5. místo. Olympiáda okresní Roudnická zeměpis. 8.B O.Tesař 7. místo olympiáda okresní Roudnická Sborový zpěv DPS Sluníčka 2. Vítání jara krajské Čechlovská Sborový zpěv DPS Výšinka 1. Vítání jara krajské Čechlovská Sborový zpěv DPS Výšinka 2. Zahrada písní Praha celostátní Čechlovská Sborový zpěv DPS Výšinka cena poroty Vítání jara celostátní Čechlovská Dramat. vých. 3B Soubor 3B čestné uznání Dětská scéna Liberec okresní Čechlovská Dramat. vých Soubor postup do Bezejména kraje Dětská scéna Liberec okresní Čechlovská Dramat. vých. 3B Soubor 3B účast Dětská scéna Jablonec krajské Čechlovská Dramat. vých. Soubor Bezejména cena poroty Dětská scéna Jablonec krajské Čechlovská Zdravot. vých výběr ze členů Soutěž mladých oblastní místo 9. kroužku zdravotníků soutěž Jóžová Tělesná vých Družstva dívky 2. Vybíjená okresní Hudecová Tělesná vých. Hájková, Košvancová 2. Stolní tenis okresní Blažek Tělesná vých. Pařízek, Vig, Nevery 1. Stolní tenis okresní Blažek 17

18 Tělesná vých. 7. Kleprlík Adam 1. OM - atletika, 60 m okresní uč.tv Tělesná vých. 7. Kleprlík Adam 2. OM - atletika, míček okresní uč.tv Tělesná vých. OM - atletika, skok 9. Blaschke Marek 1. daleký okresní Polák Tělesná vých. 9. Blaschke Marek 2. OM - atletika, 60 m okresní Polák Tělesná vých. 9. Hrubá Tereza 3. OM - atletika, vrh koulí okresní Polák Tělesná vých Družstva 1. Šachy 2. stupeň okresní Blažek Tělesná vých Družstva 7. Šachy 2. stupeň krajské Blažek Tělesná vých Družstva 3. Šachy 1. stupeň okresní Blažek Tělesná vých Družstva 9. Šachy 1. stupeň krajské Blažek Tělesná vých Družstva chlapci 5. Vybíjená okresní Hudecová Tělesná vých. Družstva smíšená Miniházená okresní Hudecová Tělesná vých Družstva dívky 7. Pohár Rozhlasu, atletika okresní Polák Tělesná vých Družstva chlapci 3. Pohár Rozhlasu, atletika okresní Polák Matematika 9. Štolbová Jana Olympiáda krajské Poláková Matematika 9. Milerová úspěšný Markéta řešitel Olympiáda krajské Poláková Matematika 9. Štolbová Jana Olympiáda okresní Poláková Matematika 9. Milerová úspěšný Markéta řešitel Olympiáda okresní Poláková Matematika 7. Hašek Ondřej Olympiáda okresní Nováková Matematika 7. Vacková Zuzana účast Olympiáda okresní Nováková Matematika 6. Niesig Marek účast Olympiáda okresní Nováková Matematika 5. Kučera Tomáš Olympiáda okresní Hubková Matematika 5. Nosková Veronika Olympiáda okresní Dotřelová 18

19 11. CELOŠKOLNÍ AKCE ZÁŘÍ Přemyslovci na českém trůně I zavítala do naší školy skupina historického šermu Pernštejni s pořadem, který se tentokrát zabýval obdobím vlády prvních přemyslovských knížat. V tělocvičně školy se žáci nejdříve dozvěděli údaje o tomto období a formou scének, ve kterých často učinkovali spolu s herci, si přiblížili dobu, kdy se na trůně vystřídalo velké množství panovníků. A tak se chlapci stali aspoň na chvíli Boleslavem III., Jaromírem či Oldřichem, děvčata zase přítelkyněmi unesené Jitky a někteří se spolupodíleli na odstranění samotného Václava. Žáci se zblízka seznámili se středověkými zbraněmi, výstrojí do boje i s dalším oblečením. Samozřejmě nechyběla ukázka boje s dobovými zbraněmi. I tento pořad byl zakončen příslibem, že se touto dobou inspirovat nebudeme, že žádné boje zkoušet nechceme, protože problémy umíme řešit jinou cestou. Zájezd do Anglie , Lenka Němcová 26 žáků a žákyň z ročníku absolvovalo ve dnech září poznávací zájezd do Anglie. Putovali jsme po jihozápadním pobřeží až na konec země - čili mys Lands End. Viděli jsme mnoho nádherných přírodních krás, navštívili místa spjatá s nejstarší historií - Stonehenge, Tintagel - hrad, kde se podle pověsti narodil král Artuš, na útesu nad Atlantickým oceánem jsme zažili i divadelní představení v přírodním divadle Minack Theatre. Prožili jsme dva večery v anglických rodinách a na závěr jsme okusili velkoměstský ruch v ulicích Londýna. Rády bychom pochválily všechny, kteří tento týden prožili s námi na cestách. Skvěle reprezentovali naši školu , Lenka Černá a Lenka Kyselová

20 Harmonizační pobyt na Slovance 1. B a 1. C Žáci 1. B a 1. C odjeli ve dnech na chatu Slovanka v Jizerských horách. Cílem pobytu bylo především vzájemné poznání nových spolužáků, navázání nových přátelství, stmelení kolektivu a získání chuti, radosti a nových nápadů pro společnou práci ve školním roce Za vydařeného slunečného (i když již trochu chladného) počasí i za obětavé péče provozovatelů chaty Slovanka, manželů Trojanových, jsme s dětmi poznávali krásu a zákonitosti lesa, soutěžili v poznávání přírodnin, společně hledali strom přátelství i poklad. Prošli si cestu lesem s Jeníčkem a Mařenkou za Perníkovou chaloupkou". Dva dny strávené v malebné přírodě Jizerských hor utekly jako voda a my všichni, bohatší o nové poznatky a hlavně nová kamarádství, jsme se spokojeně vrátili domů. 20

21 ŘÍJEN Reliéfy z přírodnin Na začátku října jsme pro děti uspořádaly výtvarnou akci reliéfy z přírodnin. Děti se rozdělily do skupinek, po dvou až čtyřech a s chutí se pustily do tvorby z nasbíraného materiálu. Během chvíle jsme mohly spatřit krásná díla, různá zvířata, sluníčka z listů, domečky atd. Děti měly velikou fantazii. Nejkrásnější výtvory jsme ocenily sladkou odměnou. Akce se zúčastnilo 90 dětí. Škola hravě , zapsala Šárka Malinová V sobotu 5. října 2013 se naše základní škola již podruhé otevřela budoucím školákům a jejich rodičům s akcí ŠKOLA HRAVĚ. Žáci z I. B a z I.C připravili společně se svými učiteli pro rodiče a své budoucí spolužáky krátký program, ve kterém ukázali, co se za pouhých pět týdnů, co chodí do školy, naučili. Rodiče tak měli možnost seznámit se s ukázkou práce ve třídách s rozšířenou výukou estetických a tvořivých činností, mohli si prohlédnout školu, posedět v improvizované kavárně. Předškoláci si během dopoledne hráli v hudebním, výtvarném a pohybově dramatickém centru s pohádkou Jak koťátko zapomnělo mňoukat. Výstupem společné práce a vyvrcholením celého dopoledne bylo dramatické ztvárnění této pohádky za pomoci žáků z estetických tříd. Celé dopoledne se neslo v tvořivé atmosféře. Akce se zúčastnilo celkem 21 předškoláků ve věku 5 6 let. 11 předškoláků z MŠ Korálek, 8 předškoláků z MŠ Pramínek, 2 předškoláci z MŠ Sluníčko. V Liberci , Jarmila Šírlová 21

22 Učebnice a DVD A-písmenko pro tebe V říjnu 2013 dostali žáci prvních tříd od školy dárek učebnici hudební výchovy pro prvňáčky A-písmenko pro tebe. Knížku s texty písniček cyklu Jaroslava Koutského, s ilustracemi Kristýny Čechlovské, pexesem a s omalovánkami sestavila a vydala Miloslava Čechlovská, která děti hudební výchovu učí. DVD, které je součástí učebnice, nahrál pěvecký sbor Výšinka. Tisk učebnic a lisování DVD podpořil Liberecký kraj a Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci projektu Lojzík. Den stromů V Liberci , Miloslava Čechlovská Od 19. století se po celém světě slaví svátek stromů, proto jsme si pro děti připravily vědomostní soutěž. Soutěž měla dvě části, nejprve děti venku poznávaly stromy, které máme v okolí naší školy. Pro starší děti byl přichystán testík kde doplňovali názvy stromů podle tvaru listu, poznávaly semena atd. Děti si odnesly nejen sladkou odměnu, ale i nové informace. Akce se zúčastnilo 95 dětí IQ Park - What you can try, you will remember Co si můžeš vyzkoušet, zapamatuješ si , zapsala Šárka Malinová Setkání německých, polských a českých žáků se tentokrát uskutečnilo 10. října v libereckém IQ parku. V IQ parku jsme byli srdečně přivítáni anglicky mluvícím průvodcem, který nás informoval o všech pravidlech chování, ale i o zajímavostech tohoto vědeckého centra. České děti IQ park znají, a proto se ujaly rolí průvodců svých zahraničních přátel. Pak už si všichni mohli společně hrát, experimentovat, řešit hádanky a užívat vše, co toto zajímavé centrum poskytuje. Veškerá konverzace probíhala v angličtině. Pro děti, které žijí na vesnici nebo v malém městě to byla opravdu atrakce. Úkol byl zadán tentokrát domácí - vypracovat esej o tomto zážitku. Jednotlivé školy si pak nejlepší práce vymění. Už teď se těšíme na setkání v Polsku, kde máme přislíbenou návštěvu elektrárny Turów. 22

23 Zábavné odpoledne s Lojzíkem V Liberci , Libuše Davidová V pátek 18. října 2013 se na naší škole konala akce Zábavné odpoledne s Lojzíkem, aneb učíme se abecedu. Byla určena nejmenším školákům, ale také dětem předškolním, kterým jsme chtěli ukázat, že škola může být zajímavá a zábavná. Akce se zúčastnilo 54 dětí, které spolu se svými rodiči postupně prošly všemi úkoly, které na ně čekaly v prostorách školy. Velmi oblíbenými aktivitami byly výtvarná dílna, fyzika hrou nebo interaktivní hry s písmeny. Za splnění všech aktivit děti čekala milá odměna v podobě interaktivního DVD, omalovánek a dalších dárečků. Záměrem akce bylo otevřít školu široké veřejnosti, představit se jako škola přátelská k dětem i rodičům. Akci podpořil Liberecký kraj a Statutární město Liberec. 23 V Liberci , Jana Dotřelová Soustředění v Benecku se zaměřením na přírodovědu a enviromentální výchovu Poslední týden v říjnu děti z pěveckých sborů naší školy trávily na soustředění v Benecku. Cílem soustředění bylo kromě zpěvu i zážitkové učení - poznávání Krkonošského národního parku a ekologického farmaření. Děti navštívily Farmu Hucul ve Vítkovicích, kde se seznámily s ekologickým chovem ohrožených koní. Malí přírodovědci fotili faunu a flóru Krkonoš, zabývali se Land Artem, tiskli listy na textil, vyráběli loutky z přírodnin, zavedli si botanické herbáře. Děti již z minulých soustředění vědí, jak důležité je pro budoucnost KRNAPu ekologické farmaření a ekoturistika, která mnohé místní obyvatele živí. Tyto zážitky jsou pro děti z městského sídliště unikátní. Děti trávící běžně čas u počítače a v lepším případě v krytých tělocvičnách si bez podobné zkušenosti jen těžko mohou smysl ekologického farmaření uvědomit. Soustředění se uskutečnilo díky finanční podpoře Libereckého kraje (50 000,-Kč).

24 CD Výšinka zpívá díla českých skladatelů 20. století V Liberci , Miloslava Čechlovská Poslední týden v říjnu děti z Výšinky nahrávaly CD Výšinka zpívá díla českých skladatelů 20. století. Na CD budou již vloni nahraná díla Leoše Janáčka a Petra Ebena, ke kterým nyní přibyly dva cykly. Cyklus Toč se větrníku Jana Hanuše sestává z dvanácti půvabných jedno až tříhlasých skladeb vhodných pro mladší i starší děti. Cyklus našeho klavíristy, hudebního skladatele a kamaráda Jana Duška Medardova kápě je náročnou ukázkou současné umělecké tvorby. Sám autor cyklu hrál na klavír, o zvuk se starala profesionální zvukařka Eliška Bejčková, o pěveckou techniku hlasový poradce a operní zpěvák Josef Zedník. Sbor řídila Miloslava Čechlovská s pomocí druhé sbormistryně Jany Dotřelové. Projekt je podpořen Libereckým krajem (30 000,-Kč) a Statutárním městem Liberec (38 000,-Kč). Halloween V Liberci , Miloslava Čechlovská 31. října se naší školou prohnal zástup strašidel, malých čarodějnic a dalších tajemných bytostí. Opět jsme slavili Halloween. Malá strašidla prošmejdila celou školu, splnila úkoly a nakonec prošla tajemnou, temnou chodbou, kde na ně čekaly symboly Halloweenu. V Liberci, 31. října 2013, Lenka Černá 24

25 LISTOPAD Soustředění přípravného pěveckého sboru Lojzík na Slovance listopadu 2013 se uskutečnilo soustředění přípravného pěveckého sboru na Slovance. Hlavní náplní byla hlasová a sluchová výchova a příprava vánočního repertoáru na koncert. Děti čekala i řada doplňujících aktivit. Ve výtvarných dílnách se děti zabývaly tiskem na textil, venku je čekala řada her, jízda na koních, návštěva minizoo a stanice s tažnými psy. Malí prvňáčci si své první hudební soustředění opravdu užili. Návštěva rádia Sever V Liberci , Jana Dotřelová Divadelní soubor Čertíci navštívil rádio Sever, aby se seznámil s prací komentátorů. Děti viděly rozhlasové vysílání zpráv, zázemí a nahrávací studio. Sami si mohly vyzkoušet práci komentátorů. Do mikrofonu děti hlásily zprávy ze sportu, počasí, společenskou rubriku. Děti rádio velice nadchlo,někteří se rozhodly pro životní dráhu komentátorů. Akce se zúčastnilo 40 dětí. Pohárová soutěž,,tš DUHA Česká Lípa , zapsala Monika Veselá V sobotu se taneční kroužek zúčastnil pohárové soutěže taneční školy Duha v Česká Lípa. V kategorii juniorů společenské tance s předtančením latinsko-amerických tanců s názvem Mezi námi děvčaty se dívky umístily na krásném 2.místě a v kategorii junioři disko dance tance zvítězily. Soutěže se zúčastnilo 11.dívek. 25

26 Východ a západ , zapsala Jana Kuklová Projekt Česko-německého fondu budoucnosti, garant: Miloslava Čechlovská Od neznalosti ke xenofobii je pouze malý krok... to měli na paměti účastníci třídenního semináře Východ a západ v Krkonoších, žáci partnerských škol z Liberce a Žitavy. V semináři se hráči pomocí metod zážitkové pedagogiky seznámili s židovským ghettem renesanční Prahy a s pověstí o Golemovi, ochránci slabých a utlačovaných. Nejprve si však sami hráči vyzkoušeli pozici těch utlačovaných, ve hře, kde je utlačovali sami lektoři v roli černých rytířů. Teprve poté děti poznávaly život židovských rodin renesance. Žáci stvořili Golema, oživili ho po vzoru rabiho Löwa s pomocí čtyř živlů a nakonec mu vymysleli příkazy, které z Golema vytvořily nástroj lepšího života. Přání dětí vepsaná na Zeď nářků jsou důkazem pochopení a prožití tématu. Celý projekt se zároveň stal materiálem pro krátký film. Projektem děti provázela hudba mladého českého skladatele Jana Duška Východ a západ. Z pohádky do pohádky V Liberci , Miloslava Čechlovská Poslední listopadový týden prožívali žáci 1. B a 1. C ve znamení pohádek. Nejednalo se ale jen o pohádky klasické, ale společně jsme poznávali i kouzlo pohádek současných autorů. Zpočátku týdne žáci plnili úkoly spolu se Zlatovláskou, Jiříkem, Popelkou a jinými pohádkovými bytostmi. Ke konci týdne si sami upekli a ozdobili perníčky z Perníkové chaloupky. V pátek se proměnili v pohádkové bytosti a soutěžili ve stavbě pohádkových věží, hledali princezny, draky... Na závěr předvedla třída 1. B třídě 1. C pohádku Boudo, budko 26

27 a naopak třída 1. C zahrála pohádku O Malíčkovi. Dětem se představení vydařila a již se těší na další akce. Slavnostní předávání Slabikářů V pátek 22. listopadu 2013 proběhlo slavnostní předání Slabikářů našim prvňáčkům. Děti si společně zasoutěžily, zatancovaly a pak od svých třídních učitelek obdržely toužebně očekávaný Slabikář a zároveň pochvalu za svou čtvrtletní školní práci. Nakonec na všechny čekala i sladká odměna. Podzimní strom Na konci listopadu jsme využili krásného počasí a s dětmi jsme uspořádali výtvarnou soutěž podzimní strom. Děti buď samostatně nebo ve skupinkách malovaly barevnými křídami na asfalt podzimní strom. Do malování se děti pustily s velkou radostí a některé vytvořily krásné obrázky. Všichni byly odměněni sladkou odměnou. Bylo to příjemné rozloučení s podzimem. Akce se zúčastnilo 110 dětí. Výtvarná soutěž Toč se, větrníku , zapsala Šárka Malinová Na konci listopadu proběhlo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Toč se, větrníku, kterou pro děti 3.-6.tříd vyhlásil v září 2013 pěvecký sbor Výšinka. Byly předány odměny v podobě výtvarných pomůcek. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti nahrávání CD sboru, na němž je i 27

28 stejnojmenný cyklus Jana Hanuše. Ilustrace malých výtvarníků vyzdobí CD a zároveň budou promítány 9. prosince na koncertě sboru. V Liberci , Miloslava Čechlovská 28

29 PROSINEC Kouzelník a zlobivé míčky Jako dárek dětem k Mikuláši jsme pozvaly do naší školní družiny kouzelníka. Tentokrát s představením Kouzelník a zlobivé míčky. Z představení byly děti velice nadšené, do svých kouzelnických akcí zapojil i diváky. Neméně se dětem líbilo i vystoupaní kouzelníkovy asistentky, která předváděla vystoupení s obručemi. Akce se zúčastnilo 150 dětí. Koncert v kině Varšava , zapsala Šárka Malinová V pondělí 9. prosince 2013 se v sále kina Varšava konal koncert pěveckého sboru Výšinka a jeho přípravných sborů Lojzík, Mráček a Sluníčka. Koncert se konal v rámci projektu Medardova kápě, podpořeného Kulturním fondem Statutárního města Liberec částkou ,-Kč. Naše škola projekt podpořila částkou 8 000,-Kč (z čehož se 5 000,-Kč vybralo na vstupném). Koncert měl dvě části. V první části sbory Výšinka a Sluníčka uvedly cyklus Jana Hanuše Toč se, větrníku, který letos sbor nahrál na CD. Sbory dirigovala Miloslava Čechlovská a na klavír doprovázel Jan Dušek. Ve druhé části přípravné sbory Lojzík a Mráček zazpívaly pásmo vánočních koled Půjdem spolu do Betléma za instrumentálního doprovodu flétnového souboru Melody Faces a kytarového souboru naší školy. Dirigovala Jana Dotřelová. Ředitel školy Jaroslav Vykoukal poděkoval Statutárnímu městu Liberec, sbormistrům i přítomným rodičům za podporu celé akce. Přítomní diváci nadšeně ocenili nejen výkony dětí, ale také videoprojekci, na které diváci viděli výtvarná díla žáků školy na téma zpívaného repertoáru, nebo fotodokumentaci práce dramatických souborů školy na téma vánočních koled. V Liberci , Miloslava Čechlovská, Jana Dotřelová 29

30 Výroba adventních věnců V rámci zájmového kroužku Šikovné ruce, jsme s dětmi vyráběly adventní věnce. Jako již každoročně nám matriál na výrobu a odbornou pomoc zajistila floristka Radka Laitnerová. Vyrábění se s dětmi zúčastnily i některé maminky. V příjemné předvánoční atmosféře vznikly krásné adventní věnce. Akce se zúčastnilo 32 dětí. Vánoční besídka , zapsala Šárka Malinová Dne jsme pozvaly všechny rodiče, příbuzné a známé na naší Vánoční besídku, která jako již tradičně probíhala ve školní jídelně. Na začátku vystoupily mladší děti z divadelního souboru čertíci a pohádkovým příběhem Oživlý betlém. Děti z prvních a druhých tříd předvedly pásma sestavené z vánočních tanečků, básniček, scénky proč patří kapr k Vánocům a vánočních koled. Nejstarší děti nás pobavily vtipy na téma Vánoce. Na závěr nás čekala pohádka Vánoční mořeplavba. Poté děti předaly rodičům vánoční přání a andělíčka, kterého si vyrobily. Akce se zúčastnilo 150 dětí. Vánoční aktivity , zapsala Šárka Malinová Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce a i my se na ně pečlivě připravili. Krásně jsme si vyzdobili třídy, vyrobili malé dárečky pro naše blízké. Aby nám čekání na Ježíška lépe utíkalo, často jsme při výuce řešili zajímavé úkoly s vánoční tematikou. 12. prosince jsme v našem městě navštívili svíčkárnu RODAS, odkud jsme si přinesli vlastnoručně vyrobené malé dárečky.

31 Maminky nám připravily těsta na perníčky a my je sami upekli a ozdobili. Moc se nám povedly. 19. prosince jsme vyjeli do Kryštofova Údolí, kde jsme navštívili výstavu betlémů, Jírův betlém a vánoční dílničku, kde jsme zdobili keramické vánoční ozdoby. Poslední den před vánočními prázdninami jsme se rozloučili u vánočního stromečku, rozdali si malé dárečky, popřáli si bohatého Ježíška a hodně zdraví a úspěchů v novém roce. 31

32 LEDEN Tříkrálový koncert v Městském divadle Jablonec nad Nisou V neděli 12. ledna 2014 jsme byli pozváni na Tříkrálový koncert v Městském divadle Jablonec nad Nisou. Koncert organizoval pěvecký sbor Vrabčáci. Z naší školy vystoupilo celkem 70 dětí z přípravných pěveckých sborů Lojzík, Mráček a Sluníčka a z kytarových a flétnových souborů. Děti zazpívaly a zahrály cyklus vánočních koled Půjdem spolu do Betléma. Sbory a soubory dirigovala Jana Dotřelová, doprovázely je vedoucí souborů Miloslava Čechlovská a Marcela Knoblochová. Děti si kromě hezkého hudebního zážitku odnesly odměny v podobě sladkostí a plyšových hraček. Vystoupení pro mateřské školy V Liberci , Jana Dotřelová Každý rok před zápisem do prvních tříd zveme do školy kamarády z mateřských škol. Děti ze školní družiny si pro budoucí prvňáčky připravily pestrý program. Nejprve jsme děti provedly po naší škole, podívaly jsme se do tříd, kde si mohly vyzkoušet jaké to bude sedět v lavicích, viděly tělocvičnu, jídelnu i ředitelnu.. A potom už následovalo vystoupení složené z pohádek, písniček i tanečků. Dětem se vystoupení moc líbilo. Akce se zúčastnilo 90 dětí. Iuventus in Praga Cantat , zapsala Šárka Malinová V sobotu 25. ledna 2014 se koncertní sbor Výšinky zúčastnil prestižní mezinárodní soutěže Iuventus in Praga Cantat. Soutěž je zaměřena na tvorbu současných českých skladatelů a Výšinka zde chtěla předvést zcela nový cyklus Jana Duška Medardova kápě. Cyklus napsal náš kamarád, klavírista a nadějný český hudební skladatel přímo pro Výšinku. Obtížný, ale nádherný cyklus se stal vlajkovou lodí sboru na nově vydaném CD Výšinka zpívá díla českých skladatelů 20.století, jeho přijetí odbornou porotou bylo očekáváno s napětím. Po vlastním soutěžním vystoupení děti nejprve sledovaly vystoupení ostatních sborů (naprosto úžasné výkony odrážely kvalitu soutěže) a poté si užily odpočinkový program na Žižkovské věži. Večer jsme všichni sledovali výsledky. Pět pohárů vystavených na jevišti jsme si prohlédli s trochou závisti šťastni ti, kteří si je odvezou. Opravdu jsme v nejmenším nečekali, že dva z nich poputují s Výšinkou do Liberce. Kromě druhého místa (nejlepší umístění ve stříbrném pásmu) Výšinka získala hlavní cenu poroty za interpretaci skladby 20.století (tedy cyklu Medardova kápě) a Honza navíc získal cenu za nejlepší klavírní 32

33 doprovod. Výšinka opět potvrdila svoji kvalitu a navíc ukázala světu nový cyklus sborových skladeb. Maškarní karneval V Liberci , Miloslava Čechlovská Jednou z nejoblíbenějších akcí školní družiny je maškarní karneval. Jako každoročně jsme ho uspořádaly v den pololetního vysvědčení. Po tradičním průvodu školou za hudebního doprovodu pozounu, jsme se sešli v tělocvičně, kde se děti s chutí pustily do plnění úkolů. Vyzkoušely si přechod přes lavičku s míčkem, stavění věže na rychlost nebo malování poslepu. Za každý splněný úkol dostaly sladkou odměnu. Akce se zúčastnilo 150 dětí , zapsala Šárka Malinová 33

34 ÚNOR Puzzliáda Během měsíce února jsme ve všech odděleních naší školní družiny závodili ve stavění puzzle. Děti stavěly podle věku puzzle, které mělo šedesát a sto dílků. Některé se s puzzlíky báječně popraly a jejich čas byl velmi krátký, některé skládaly i hodinu. Nejlepší skládači byli odměněni. Akce se zúčastnilo 130 dětí. Školní kolo recitační soutěže , zapsala Šárka Malinová Dne se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Bylo rozděleno na dvě části. První část pro děti z druhých a třetích tříd a druhé kolo pro děti ze čtvrtých a pátých tříd. Texty pro recitaci dětem pomáhali vybírat třídní učitelé. Z každé části vybrala porota tři děti, které budou školu reprezentovat v okresním kole v DDM Větrník. Postoupily Sára Šlachtovská, Barbora Vítová, Monika Pařízková a Veronika Nosková, Pavla Vaňátková, Hana Semerádová. Na závěr byla vyhlášená divácká soutěž, kterou vyhrál Ondřej Havlíček a Veronika Nosková. Akce se zúčastnilo 160 dětí , zapsala Monika Veselá 34

35 BŘEZEN Vystoupení v mateřských školách Dne mladší děti z divadelního souboru Čertíci navštívily mateřské školky Korálek a Delfínek. Pro své kamarády si připravily maňáskovou pohádku O neposlušných kůzlátkách a napraveném vlkovi. Pro malé divadelníky byla hra s maňásky úplnou premiérou a zhostili se jí na výbornou. V obou školkách měly děti veliký úspěch. Akce se zúčastnilo 15 dětí , zapsala Monika Veselá Oblastní kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Liberec V sobotu 22. března se konalo oblastní kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Liberec. Z naší školy se soutěže zúčastnily dva soubory soubor 2.stupně Bezejména a soubor tvořivé dramatiky 3B, oba pod vedením Miloslavy Čechlovské. Soubor 3B vystoupil s pohádkou Jana Wericha Jak na Šumavě obři vyhynuli a získal čestné uznání a nesoutěžní postup do krajského kola. Porotě se nejvíce líbila práce s předmětem, konkrétně s loutkami ze surového dřeva. Soubor Bezejména vystoupil s africkou bajkou v překladu Hany Doskočilové Vzdálené bubny lépe zní a získal ocenění poroty a postup do krajského kola. Oba soubory byly oceněny za výběr aktuálních témat a dramaturgii. Okresní kolo recitační soutěže 35 V Liberci , Miloslava Čechlovská Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí, se letošní kolo recitační soutěže konalo a v DDM Větrník. První den recitovaly mladší děti. Naší školu reprezentovala Sára

36 Šlachtovská, Monika Pařízková a Barbora Vítová. Sára Šlachtovská se z velkého počtu, 70 dětí, umístila na krásném 4. místě, jako náhradník do krajského kola proběhlo recitační kolo pro děti ze 4.-5.tříd, kde naší školu zastupovaly Pavla Vaňátková, Hana Semerádová a Veronika Nosková, žádná z děvčat bohužel do krajského kola nepostoupila. Akce se zúčastnilo 6 dětí. Českolipský zvoneček , zapsala Monika Veselá jsme se zúčastnily tradiční soutěže Českolipský zvoneček, na kterou jezdí náš taneční soubor již několik let. Soutěže se zúčastnilo jedenáct dívek v kategorii junioři disco tance, kde se umístily na krásném třetím místě , zapsala Jana Kuklová 36

37 DUBEN Festival tanečního mládí V letošním roce tato soutěž proběhla v Litoměřicích. Jako každý rok byla velice dobře obsazena a zúčastnilo se jí velké množství tanečních souborů. V kategorii junioři disco tance dívky obsadily 4. místo. V kategorii parketové taneční kompozice, kde se zúčastnilo třináct kolektivů, postoupily do finále a skončily na 5. místě. Této soutěže se zúčastnilo 11 dívek. Krajská soutěž pěveckých sborů Vítání jara , zapsala Jana Kuklová Krajské kolo soutěže Vítání jara se konalo 9. dubna 2014 v Městském divadle Jablonec nad Nisou. Z naší školy se soutěže zúčastnil přípravný sbor Sluníčka (ve kterém zpívaly i šikovné děti z Mráčku) a koncertní sbor Výšinka. Sbor Sluníčka získal stříbrné pásmo v kategorii mladších školních sborů. Sbor Výšinka získal zlaté pásmo a stal se vítězem kategorie starších školních sborů. V Jablonci soutěžily ve dvou kategoriích i sbory výběrové, mezi kterými porotu zaujal například sbor Carola. Vítězem celé soutěže a jediným sborem postupujícím do celostátního kola se k naší velké radosti stal sbor Výšinka. Sbory vedla Miloslava Čechlovská, která si navíc ze soutěže odvezla cenu poroty za dirigentský výkon. V Liberci , Miloslava Čechlovská, Jana Dotřelová Krajské kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Jablonec V pátek 11. dubna se konalo krajské kolo soutěže dramatických souborů Dětská scéna Jablonec nad Nisou. Z naší školy do soutěže postoupily dva soubory soubor 2.stupně Bezejména a nesoutěžně soubor tvořivé dramatiky 3B, oba pod vedením Miloslavy Čechlovské. Soubor Bezejména získal v konkurenci nejlepších souborů kraje ocenění poroty 37

38 za scénický pohyb. Porota taktéž ocenila skvělou hudební a pěveckou vybavenost dětí. Doporučila souboru pokusit se o cestu hudebně-pohybového divadla. Čechlovská V Liberci , Miloslava Tančíme pro radost Také letos jsme se zúčastnily taneční soutěže Tančíme pro radost, která se uskutečnila v Českém Dubu. V kategorii junioři disco tance dívky dotančily na třetí místo a v kategorii junioři parketové kompozice zvítězily. Akce se zúčastnilo 11 dívek. Celostátní soutěž Zahrada písní Praha , zapsala Jana Kuklová V neděli 13. dubna se sbor Výšinka zúčastnil celostátní soutěže pěveckých sborů Zahrada písní Praha. Na této renomované soutěži sbor získal stříbrné pásmo. Sbor vedla Miloslava Čechlovská, na klavír doprovázel Jan Dušek, o hlasovou výchovu se starala Jana Dotřelová. Porota ocenila především vysokou uměleckou kvalitu a náročnost sborového repertoáru. Čechlovská V Liberci , Miloslava 38

39 Koncert DPS Výšinka v Kladně V neděli 13. dubna, po absolvování soutěže Zahrada písní Praha, se sbor výšinka vydal reprezentovat naši školu do Kladna. Jako hosty nás pozval mužský sbor Smetana-Slovanka. Zazpívali jsme cyklus Jana Duška Medardova kápě a v plném sále auly místního gymnázia jsme sklidili poklonu mužského sboru i potlesk obecenstva. Výlet jsme si zpříjemnili návštěvou medvědária a zábavního parku. Honba za velikonočním zajíčkem V Liberci , Miloslava Čechlovská, Jana Dotřelová Poslední den před velikonočními prázdninami jsme pro děti připravily velikonoční soutěž, tentokrát jsme hledali ukryté velikonoční vajíčka. Každé oddělení si vybralo svou barvu kraslic a děti se pustily do hledání. Vajíčka byla skrytá na nejrůznějších místech školního hřiště. Za každé nalezené vajíčko dostal nálezce sladkou odměnu, nakonec dostali sladkost všichni, aby jim to nebylo líto. Děti hra velmi bavila. Akce se zúčastnilo 140 dětí. Velikonoční soustředění Výšinky , zapsala Šárka Malinová Velikonoční soustředění Výšinky se konalo dubna 2014 na chatě Slovanka. Hlavní náplní soustředění bylo studium oratoria pro dva sbory, sólisty a orchestr Apollon od Jana Duška. Oratorium bude uvedeno na červnovém koncertě Výšinky a Caroly v Divadle F.X.Šaldy. Jelikož sbor letos postoupil do celostátního kola soutěže Vítání jara, dalším cílem soustředění byla práce na soutěžním repertoáru. Děti navíc čekala i řada zábavných aktivit, jako slaňování z rozhledny, výlety, noční hra, výtvarné aktivity atd. Soustředění vedli sbormistři Miloslava Čechlovská, Jana Dotřelová, Jan Dušek, Alena Sobotková a hlasový poradce Josef Zedník.

40 Z pohádky do pohádky V Liberci , Miloslava Čechlovská Mezi další velmi oblíbené akce naší družiny, patří vědomostně literární soutěž Z pohádky do pohádky. Děti formou kvízu odpovídají ne různé otázky ze známých pohádek. Znalosti dětí jsou velmi odlišné, je vidět, že některým rodiče klasické pohádky moc nečtou ani nevypráví. Vítězové dostali knižní odměnu. Akce se zúčastnilo 90 dětí. Den Země , zapsala Šárka Malinová Dne jsme pro děti připravily soutěž ke Dni Země. Děti se zábavnou formou učily třídit plasty, sklo, papír a další odpad z domácností. Velmi mile nás překvapilo, že až na drobné výjimky, neměly děti s tříděním žádný problém. Na závěr si vybarvily omalovánku a dostaly malou sladkost. Akce se zúčastnilo 100 dětí 40

41 , zapsala Šárka Malinová

42 KVĚTEN Soustředění přípravných pěveckých sborů Hlavním cílem soustředění přípravných sborů na chatě Slovanka v Jizerských horách byl nácvik hudebního cyklu Vladislava Matouška Osudy dobrého kocoura Mikeše. A tak se soustředění konalo ve jménu kocourů a koček. Vyráběli jsme kocoury z vlny a kočky z korálků, zpívali jsme o kocourovi, malovali kocoury, tancovali v maskách kocourů a světe div se, v hlubokých lesích okolo Slovanky se to jen hemžilo kocoury a kočkami z klacíků a šišek. Bylo krásně a zhruba 50 dětí si soustředění opravdu užilo. Soustředění vedli Jana Dotřelová, Miloslava Čechlovská, Jaroslava Chlubnová a dva instruktoři. Praha - exkurze V Liberci , Jana Dotřelová V úterý 13. května 2014 jsme v Praze v Národním muzeu navštívili výstavu Peníze aneb Já na to mám. Dozvěděli jsme se, čím se platilo v dávných dobách, naučili jsme se rozpoznat padělané peníze a doklady, ověřili jsme, že zlatá cihla je docela těžká (12,5 kg). V sejfu jsme si prohlédli poklady muzea (diamanty, zlatý stodukát Ferdinanda III., aj.). Pomocí pracovních listů jsme si ověřili, že na to opravdu máme! Naše další cesta vedla na Staroměstskou radnici, kde jsme se s příjemnou průvodkyní podívali do reprezentačních místností. Nejvíce nás zaujaly sklepy ze 14. století, dříve měšťanské domy, které se nacházejí zhruba 5 metrů pod úrovní nynějších ulic. Celou exkurzi jsme zakončili procházkou Starým Městem , Lenka Němcová 42

43 Besídka ke Dni Matek Dne jsme k nám do školní družiny pozvaly všechny maminky, babičky, tetičky, ale i tatínky a ostatní příbuzné, aby se přišli podívat na naší tradiční besídku ke Dni Matek. Náš program odstartovala pohádka Mrazík, se kterou se představil divadelní soubor Čertíci. Děti ze druhých tříd předvedl své pásmo písniček a zajímavostí o kočkách. Následovalo vystoupení začátečníků z kroužku disco tance. Mladší děti z Čertíků vystoupily s maňáskovou pohádkou O neposlušných kůzlátkách. A závěr patřil našim prvňáčkům se směsicí písní, básní a tanečků. Besídka se velmi líbila. Maminky od svých dětí dostali přáníčko a kytičku. Akce se zúčastnilo 160 dětí. Dlouhomostecké hrátky , zapsala Šárka Malinová Jako již každý rok, se divadelní soubor Čertíci zúčastnil přehlídky divadelních souborů Dlouhomostecké hrátky, která se konala Tentokrát to bylo s klasickou pohádkou Mrazík. Porota složená ze známých osobností neměla lehké rozhodování. Nakonec si Čertíci odnesli Čestnou cenu poroty. Děti si hraní i sledování konkurence velmi užily, i když byly smutné, že nedosáhly lepšího výsledku, který si určitě zasloužily. Malou náplastí byl koš plný sladkostí, který za odměnu dostaly. Akce se zúčastnilo 45 dětí Cykloturistický kurs v Bedřichově , zapsala Šárka Malinová Ve dnech 20. až 23. května 2014 absolvovali žáci 9. ročníku cyklo-turistický kurz společně se žáky německé školy z Ebersbachu a polského Porajówa. Bydleli jsme na Šámalce a

44 podnikali společné cyklistické a turistické výlety za krásami Jizerských hor, žáci se zdokonalovali v anglickém a německém jazyce, v orientaci na mapě i v terénu, plánovali a připravovali výlet, uplatňovali znalosti z kursu první pomoci. Navštívili jsme také vodní nádrž Josefův Důl, kde jsme si prohlédli podzemí. Zlepšovali jsme se v cyklistických dovednostechzručnostech, údržbě a drobných opravách jízdního kola. Ve volném čase probíhala sportovní klání v beach volejbalu, badmintonu nebo petangu. Kurz se vydařil, počasí nám přálo po celou dobu. Plní nových zážitků jsme se všichni ve zdraví vrátili domů. Žáci to viděli takto: Žáci 9.B: To bude peklo! To byl první dojem cyklistů, když stoupali v úmorném vedru do nekonečného kopce z Oldřichova. Také turistům, kteří šlapali od školy pěšky, se hlavou honily myšlenky, že lépe udělali ti, kteří zůstali ve škole. Bylo úterý a právě začínal cykloturistický kurz v Jizerských horách. Cílem byla Šámalova chata na Nové louce. Dorazili jsme všichni a další dny už jsme hodnotili jako skvělý nápad, jak strávit poslední dny na základní škole se svými spolužáky, seznámit se s novými lidmi z Polska a Německa, kteří se společně s námi kurzu účastnili, zasportovat si a něco nového poznat. Ubytování na chatě bylo pěkné, dobře vařili, počasí nám také přálo. Během dalších dnů jsme projeli nebo prošli některá místa Jizerských hor. Turistům se podařilo pokořit Jizeru, všichni jsme viděli, jak vypadá vnitřek hráze josefodolské přehrady, zjistili jsme, kdo to byl ten pan Šámal a proč se protrhla Protržená přehrada. Někteří se na sluníčku trochu připekli, někteří si sáhli na dno a už fakt nemohli. Ale nohy bolet přestaly, únava zmizela, spáleniny vyblednou, avšak vzpomínky na vydařenou akci zůstanou. Celostátní soutěž pěveckých sborů Vítání jara Zapsal Vladimír Blažek Uničov Sbor Výšinka pod vedením Miloslavy Čechlovské se v tomto roce stal vítězem krajského kola soutěže Vítání jara a jediným sborem postupujícím do celostátního kola v Uničově. Celostátní kolo bylo třídenní, soutěžilo zde 16 nejlepších sborů republiky. Zde už sbory nesoutěží o pásma nebo medaile, ale mohou si vybojovat zvláštní cenu poroty. Výšinka získala cenu poroty za výbornou interpretaci náročného repertoáru. Naši žáci tak skvěle reprezentovali školu i Liberecký kraj a potvrdili výbornou úroveň našich pěveckých sborů. V Liberci , Miloslava Čechlovská 44

45 Být cool znamená být sám sebou projekt Česko-německého fondu budoucnosti Cílem projektu byla spolupráce s partnerskou školou Mittelschule am Burgteich Zittau v oblasti drogové prevence. Pomocí metod zážitkové pedagogiky a dalších alternativních metod jsme usilovali o zvyšování sebevědomí účastníků semináře, zlepšování komunikačních dovedností, asertivní chování v situacích ohrožujících postavení dítěte ve skupině a o nácvik technik odmítnutí. Projektu se zúčastnilo 25 německých a 75 českých dětí, dotace ČNFB byla ,-Kč. Pokračování projektu chystáme v říjnu Dopravní soutěž V Liberci , Miloslava Čechlovská V rámci školní družiny se snažíme dětem vštěpovat i základy dopravní výchovy a opakovat již naučené. V květnu jsem si pro děti připravily dopravní soutěž v poznávání dopravních značek. Děti měly po hřišti rozmístěné deset značek, které musely nejdříve objevit a pak správně určit. Děti soutěž bavila, ale bohužel nás počasí nepříjemně překvapilo deštěm, takže ti pomalejší soutěž nedokončili. I tak každý dostal malou odměnu. Akce se zúčastnilo 90 dětí , zapsala Šárka Malinová 45

46 Obrázek 1: Sbor Výšinka pod vedením Miloslavy Čechlovské se v tomto roce stal vítězem krajského kola soutěže Vítání jara v Uničově a jediným sborem postupujícím do celostátního kola. 46

47 ČERVEN Koncert Na svatého Medarda 8. června 2014, Divadlo F. X. Šaldy Liberec. V rámci projektu Výšinka zpívá díla českých autorů 20.století proběhl v neděli 8.června koncert pěveckých sborů naší školy Na svatého Medarda. Koncert se konal pod záštitou náměstka primátorky Kamila Jana Svobody a byl podpořen Fondem pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec částkou ,-Kč. Nad koncertem převzala záštitu s finanční podporou 5 000,-Kč Alena Losová, dipl.um., členka rady Libereckého kraje. Na koncertě vystoupily všechny sbory naší školy a také hosté, sbory Karolka a Carola ze ZŠ Jabloňová. Vrcholem koncertu byla náročná díla současného českého skladatele Jana Duška cyklus Medardova kápě a oratorium Apollon. Děti v těchto skladbách předvedly vysokou úroveň Výšinky a zároveň, vzhledem k tropickým teplotám, úžasnou kázeň a soustředěnost. Koncertu se zúčastnili ředitelé obou škol. Soustředění estetických tříd v Radostíně V Liberci , Miloslava Čechlovská Soustředění čtyř estetických tříd se letos konalo v Radostíně června Tématem soustředění se stal příběh Karafiátových Broučků. V lekcích dramatické výchovy se děti seznámily se životem rodiny Broučků a prožily si příběh malého Broučka, který za svoji dobrotu k úrazu přišel. Děti v lekcích tvůrčího psaní napsaly dopis Pavlíkovi i prosbu o odpuštění Broučkovi. Ve výtvarných aktivitách malí žáčci vytvořili chaloupku Broučků, broučky z kamene a jako kolektivní práci strom přátelství. Po večerech jsme ještě zvládli zpívat Broučkovskou ukolébavku a tančit co jiného než Broučkovskou mazurku. Soustředění se tak stalo ukázkovým seminářem celostní estetické výchovy. V Liberci , učitelský kolektiv estetických tříd 47

48 Soutěž v poznávání rostlin Jedna z posledních společných akcí naší školní družiny byla soutěž v poznávání rostlin. Děti nejprve dostaly omalovánku s rostlinami, kterou měly správně vybarvit. A potom se vrhly do přiřazování správných názvů k rostlinám. V této oblasti mají děti ještě co dohánět. Z deseti rostlin měli někteří problém poznat i polovinu. Za správné odpovědi dostaly sladkou odměnu. Akce se zúčastnilo 85 dětí. Než zazvoní zvonec festival tvořivé dramatiky , zapsala Šárka Malinová V úterý 24. června 2014 se v Naivním divadle Liberec konal druhý ročník festivalu dramatických souborů naší školy Než zazvoní zvonec. Žáci zde představili rodičům a veřejnosti výsledky práce dramatických souborů naší školy doplněné o vystoupení pěveckého sboru. Přehlídku uvedl pěvecký sbor Výšinka třemi písničkami Jaroslava Ježka. Výšinku kromě klavíristy doprovodil i flétnový soubor Notičky. Následovala vystoupení čtyř souborů tvořivé dramatiky. Třída 1B uvedla inscenaci Slepičí úlet. Děti z 1C se pochlubily recitací poezie Michala Černíka z knihy Jak žijí oblázky. Soubor 2B uvedl inscenaci O malém tygrovi na motivy knihy Libuše Palečkové. Soubor 3B se pochlubil inscenací pohádky Jana Wericha Jak na Šumavě obři vyhynuli, se kterou letos uspěl v oblastním kole Dětské scény. Přehlídku zakončil soubor starších žáků Bezejména s inscenací Vzdálené bubny lépe zní na motivy bajky Hany Doskočilové. Tato inscenace uspěla v oblastním i krajském kole Dětské scény. Kulturní fond SML akci podpořil částkou ,-Kč. Přítomní diváci nadšeně ocenili výkony dětí. Koncertu se zúčastnilo 120 žáků školy a cca 200 diváků. V Liberci , Miloslava Čechlovská 48

49 DALŠÍ AKTIVITY, ZPRÁVY TŘÍD A PŘEDMĚTŮ Výtvarná výchova, pracovní a technické činnosti Ve školním roce 2013/14 se žáci v uvedených oblastech výrazně zapojili do života školy. Podařilo se uskutečnit dvě výstavy výtvarných prací v listopadu a v prosinci 2013 v prostorách OC Forum (pod záštitou náměstka primátorky pro oblast školství a kultury), od června do září 2014 ve věži v Lidových sadech. V rámci vyučování navštívily děti řadu výstav, např. nově otevřenou Oblastní galerii, tematické výstavy v muzeu, výstavu Merkur není jen planeta, Design a nábytek, výstavu moderního umění v OC Forum. I v tomto školním roce se děti podílely na úpravách interiéru školy a jednotlivých tříd, které si vyzdobily nástěnnými malbami, a zapojily se i do celoškolních akcí jako byla školní akademie, Den s Lojzíkem a Alenkou, zápis dětí do prvních tříd. Již tradičně se v oblasti výtvarné výchovy škola účastní řady nejrůznějších výtvarných soutěží a získává řadu ocenění, např. Karolína Jandová speciální cenu v soutěži k Mezinárodnímu dni zvířat, soutěžní tým F. Nevery, A. Kleprlík, T. Velek, L. Svárovský, F. Vig, J. Kubíček cenu za technicky nejpropracovanější model v soutěži se stavebnicí Merkur. Fyzika fyzikální olympiáda Zapsal R. Hodboď, učitel VV Podmínky pro účast v okresním kole FO v kategorii F splnila Daniela Opočenská z 8.A, Ondřej Tesař z 8.B a Markéta Milerová z 9.A. V okresním kole, které se konalo pak byly všichni tři úspěšnými řešiteli a umístili se: Daniela Opočenská na místě z 24 účastníků, Ondřej Tesař na 14. místě z 24 účastníků, Markéta Milerová na místě z 23 účastníků. Markéta Milerová pak postoupila ještě do krajského kola FO, které se konalo a obsadila pěkné 11. místo z 31 účastníků. Fyzika IQ park Zapsala , Marta Kultová Dne navštívili IQ park žáci 6. ročníku a v rámci projektu Zručná věda získávali představu o práci v textilním průmyslu a mimo jiné si vyzkoušeli i textilii utkat. Dne a navštívili žáci 7. ročníku IQ park a v rámci projektu Science Gate objevovali, jak fungují běžné i méně známé hračky. Dne navštívili IQ park žáci 8. ročníku a v rámci projektu Science Gate měřili vlastnosti lidského těla a pomocí různých aktivit zjišťovali, jak funguje. Dne navštívili žáci 9. ročníku IQ park a v rámci projektu Science Gate prováděli pokusy objasňující vzájemnou přeměnu a využití různých druhů energie. Zapsala , Marta Kultová 49

50 Fyzika IQ ladia Dne navštívili žáci 6. ročníku IQ landii a v rámci projektu Science Gate za pomoci mikroskopů objevovali a zkoumali detaily z rostlinné a živočišné říše. Rovněž se seznámili s výrobou a použitím polymerních nanovláken. Dne 13. a navštívili žáci 7. ročníku IQ landii a v rámci projektu Science Gate získávali prostřednictvím pokusů představu o vodě z mnoha pohledů. Dne navštívili žáci 8. ročníku IQ landii a v rámci projektu Science Gate zkoumali vlastnosti světla a jeho šíření. Dne navštívili žáci 9. ročníku IQ landii a v rámci projektu Science Gate prováděli pokusy objasňující procesy probíhající v kuchyni z pohledu vědy. Fyzika TechUp projektové dny z fyziky Zapsala , Marta Kultová Dne navštívili žáci 8. ročníku Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova a v rámci projektu TechUp prostřednictvím laboratorních prací si ověřili jevy a zákony v oblasti termiky a skupenských přeměn. Dne navštívili žáci 6. ročníku Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova a v rámci projektu TechUp prostřednictvím laboratorních prací si prakticky zopakovali znalosti o veličinách, jejich jednotkách a o způsobu jejich měření. Dne navštívili žáci 9. ročníku Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova a v rámci projektu TechUp prostřednictvím laboratorních prací si ověřili zákony v oblasti jaderné fyziky. Flétnové soubory na naší škole ve školním roce 2013/2014 Zapsala , Marta Kultová V letošním roce se do flétnového kroužku přihlásilo celkem 54 žáků, kteří byli rozděleni do 4 skupin: Písklata 1 (pro žáky 1. tříd), Písklata 2 (pro žáky 2. tříd), Písklata 3 (pro žáky 3. a 4. tříd) a koncertní soubor Melody Faces (pro pokročilé hráče). Kromě běžných zkoušek absolvovaly soubory i řadu vystoupení: vánoční koncerty, koncert v mateřské školce, vystoupení na školní akademii. V závěru školního roku se nejstarší soubor zúčastnil hudebního festivalu na hradě Houska Houscus musicus cameralis. Flétnové soubory byly i letos podpořeny Radou rodičů a obdržely finanční příspěvek v celkové hodnotě Kč. Tyto peníze byly použity na došití krojů a jako příspěvek na dopravu na hrad Houska. Zapsala Marcela Knoblochová, vedoucí kroužku 50

51 Předškoláček aktivita pro budoucí prvňáky Od ledna do května 2014 se na naší škole setkávali budoucí prvňáčci na kurzu Předškoláček. Proběhlo celkem devět třičtvrtěhodinových setkání, kde si děti formou her a soutěží vyzkoušely svou šikovnost, obratnost a připravenost pro práci ve školním prostředí. Cílem bylo procvičovat a rozvíjet slovní zásobu, komunikační schopnosti, sluchové a zrakové vnímání, motoriku, grafomotoriku, logické myšlení a početní představy, paměť, koncentraci pozornosti a v neposlední řadě sociální dovednosti. S rodiči byly konzultovány silné a slabé stránky dětí, byla jim doporučena různá cvičení, která mohou využít pro kvalitní přípravu dětí před vstupem do první třídy a s dětmi také plnili zadané úkoly doma. Přínosem pro děti byl i fakt, že poznaly nové kamarády a seznámily se s prostředím své budoucí školy. Návštěva Muzea betlémů, historie obce a podstávkového domu Kryštofovovo Údolí. Exkurze v muzeu betlémů nebyla jen pasivní prohlídkou mnoha ukázek díl zručných mistrů i obyčejných lidí, kteří betlémy tvořili, nýbrž i zajímavým místem pro načerpání mnoha informací o historii a původu betlémů. Děti si dále v muzeu obce prohlédly staré hračky, vánoční ozdoby a staré školní vybavení (lavice, sešity, učebnice, atd). Následovala prohlídka exteriéru i dobových interiérů typického stavení libereckého venkova podstávkového domu z 19. stolení doplněná o odborný výklad o jeho historii. Jelikož je v domě zbudována keramické dílna, děti si zde navíc vyrobily i vánoční ozdoby a v krámku nakoupily různé dárkové předměty pro své nejbližší. Akce se zúčastnilo 27 dětí. Svíčkárna Rodas Zapsala Dagmar Hubková Svíčkárna Rodas nabídla komplexní program pro děti. Nejprve byl promítnut film o technologii výroby svíček, poté se děti vrhly do samostatné tvořivé činnosti. Každý si ozdobil svíčku voskem a vyrobil plovoucí vánoční lodičku. Jako bonus si každý naplnil sáček barevnými koupelnovými solemi. Akce se zúčastnilo 27 dětí. Cesta do Afriky Zapsala Dagmar Hubková 10. března si čtyři kamarádi z 1.C a 1.B zajeli do Afriky pro spoustu zvířátek, aby je poté přivezli ukázat do Čech svým přátelům. To je pouze stručný obsah vystoupení žáčků 1.C a 1.B, které si připravili pro své rodiče. Všechny děti se svých rolí ujaly opravdu zodpovědně a maminky, tatínkové i ostatní příbuzní byli výkonem svých potomků nadšeni. Dětem se vystoupení moc povedlo! 51

52 Ekologický výukový program pro žáky 1. A, 1. B a 1. C V průběhu měsíce března byli žáci prvních tříd pozváni na zahradu paní učitelky Evy Jóžové, kde měli možnost prohlédnout si včelí úl z blízka. Paní učitelka zajímavou formou přiblížila dětem život včel, zdůraznila jejich význam pro člověka a upozornila je, že pokud se řídí stanovenými pravidly, nemusí se jich vůbec bát. Čteme rádi U příležitosti Měsíce knihy děti 1.A a 1.C navštívily pobočku naší místní knihovny, kde je paní knihovnice provedla po jednotlivých oddělením a seznámila je, jak se orientovat při výběru knih. Na závěr jim přečetla ukázku z knihy Adélka a zlobidýlko od autorky, která děti zaujala tak, že jsme si knihu ve třídě společně dočetli. Aprílová velikonoční dílna - 1. B a 1. C Netradičním způsobem se připravovali žáci 1. B a 1. C na jarní svátky Velikonoce. 1. dubna dopoledne si navlékli zástěrky a dali se do práce: děti z 1.B vytvořily z dětských piškotů a bonbónů velikonoční kuřátka a děti z 1. C zvládly připravit slané chuťovky. V odpoledních hodinách spolu s rodiči a svými sourozenci navštívili své třídy, které se na čas proměnily v pracovní dílny. Pro všechny byly připraveny ukázky velikonočních výrobků, které si mohli vyrobit a odnést domů na velikonoční výzdobu. Aby se dětem lépe dílo dařilo, připravily pro ně maminky malé překvapení v podobě občerstvení. 52

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Vacíková Jaroslava Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 1. Základní údaje Název školy:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více