INFORMAČNÍ SYSTÉM PRODEJ LÍSTKŮ DO DIVADLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SYSTÉM PRODEJ LÍSTKŮ DO DIVADLA"

Transkript

1 VŠB TU Ostrava INFORMAČNÍ SYSTÉM PRODEJ LÍSTKŮ DO DIVADLA Informační systémy a datové sklady Tomáš Bednár (bed163) Pavel Bílý (bil208) Lukáš Kubis (kub749) Štěpán Minks (min111)

2 1. Zadání Proč nový systém? Prodej lístků přímo v divadle je již zastaralý a častokrát se tak stávalo, že zákazník přišel a představení, na které si chtěl koupit lístky, již bylo vyprodané. Chceme tedy zákazníkům dát možnost rezervovat si lístky z pohodlí domova. K čemu má IS sloužit? Informační systém bude hlavně sloužit pro rezervaci lístků na dané představení. Uživatel bude moci prohlížet program divadla a rezervovat si lístky na vybraná představení. Aby si uživatelé mohli rezervovat lístky, musejí se nejdříve zaregistrovat. Po registraci uživatel uvidí při rezervaci schematický plánek divadelního sálu s označenými sedadly, která jsou již rezervována. Bude si tak moct vybrat volná sedadla, která mu nejvíce vyhovují. Maximální počet sedadel, která si může jeden člověk rezervovat na dané představení, je omezen na počet 6 sedadel. Rezervované lístky musí uživatel zaplatit a vyzvednout přímo v divadelní pokladně maximálně do tří dnů od data rezervace. Poté by byla jeho rezervace zrušena. Potvrzovat zaplacené rezervace bude pokladní. Pokladní bude moci rovněž prodávat lístky neregistrovaným lidem, kteří přijdou osobně na pokladnu a značit do systému tuto skutečnost. Může tedy provádět rezervace na neomezený počet sedadel. Správci systému (zaměstnanci divadla) budou do systému vkládat nové tituly a nová představení a upravovat informace uložené v databázi (editovat tituly, představení, mazat neaktuální informace ). Kdo s IS bude pracovat? Návštěvníci, kteří nejsou v systému přihlášení, si mohou jedině prohlížet vypsaný divadelní program a pročítat si jednotlivé tituly. Samozřejmostí je možnost registrace, bez které nemůžou provádět rezervaci lístků. Uživatelé, kteří se do systému zaregistrují, si mohou také prohlížet vypsaný divadelní program a pročítat si jednotlivé tituly. Navíc však mohou provádět rezervace lístků a vypisovat si jejich aktuální rezervace a historii svých rezervací. Pokladní bude mít shodná práva jako běžný registrovaný uživatel s tím rozdílem, že může provádět rezervace na neomezený počet míst a nemůže měnit žádné údaje u svého účtu jako např. jméno, pod kterým se přihlašuje. Správci, kteří se starají o chod celého systému, mohou taktéž provádět rezervace, ale jejich hlavní náplní je vkládat, editovat a případně mazat jednotlivé programy a tituly. Dále se také starají o správné cenové ohodnocení jednotlivých sedadel v sálu a udržují správný chod celého systému. Vstupy do systému: Registrace uživatele při registraci uživatel vloží své jméno, příjmení, login, , telefon a heslo. U uživatele v tabulce Role evidujeme, zda je, či není správcem. Musí být minimálně jeden správce. Rovněž evidujeme poslední aktivitu uživatele na stránce pro možnost mazání neaktivních uživatelů. Evidence herců správce vkládá jméno, příjmení, věk a pohlaví herce.

3 Evidence sálů správce vkládá název sálu a jeho kapacitu. Každý sál může být rozdělen do více cenových kategorií. Evidence částí sálů správce zde definuje název části a směr, kterým se návštěvník do této části nejlépe dostane. Ke každé části se přiřazuje, o který sál se jedná. Evidence titulů správce vkládá název, popis, autora, žánr příslušného titulu, seznam hlavních rolí a obsazení hlavních rolí. Jednu roli může hrát více herců v různých představeních. Evidence programů správce vkládá datum a čas programu a vybírá k němu příslušný titul a sál, ve kterém se program bude hrát. Jeden program může mít pouze jeden titul, ale jeden titul může být obsažen ve více programech. U každého programu se ještě nastaví, kteří herci budou hrát hlavní role daného představení. Evidence sedadel správce vkládá jednotlivá sedadla a u každého definuje jeho číslo a řadu. Spolu s tím určuje, do jaké části kterého sálu sedadlo patří. Rezervace uživatel si rezervuje maximálně šest sedadel k jednomu programu. Každé rezervované sedadlo se ukládá jako samostatná rezervace. Při rezervaci si může nastavit slevu, ale při placení musí předložit potřebnou kartu, na kterou se sleva vztahuje. Při zaplacení se uloží, že zákazník rezervaci zaplatil. Výstupy ze systému: Výpis divadelního programu: V tabulce budou zobrazeny všechny aktuální programy, které se v divadle hrají. U každého z nich bude zobrazen titul, u kterého si může uživatel zobrazit podrobnosti. Zobrazení plánku sálu: Při rezervaci se uživateli zobrazí schematický plánek divadelního sálu s vyznačením již rezervovaných sedadel. Výpis rezervací: V tabulce se uživateli zobrazí jeho aktuální rezervace. Pokud nebyla rezervace ještě zaplacena, bude jí mít možnost zrušit. Bude zde mít taky možnost zobrazit si své minulé rezervace a to tři měsíce pozpátku. Tisk lístků: Na vytisknutém lístku budou zobrazeny nejdůležitější informace jako například název titulu, datum a čas kdy se hraje, číslo sedadla a řada. Dále pak směr, kterým se ke svému místu návštěvník nejlépe dostane, a cena lístků.

4 Vybrané funkce systému: Událost Reakce Aktér Nový uživatel Neaktivní uživatel Smazání uživatele Nový titul zapiš do seznamu uživatelů a nastav roli na neaktivního uživatele návštěvník nastaví se atribut aktivni_ucet na false po upozornění a potvrzení smaže uživatele a odebere jej z tabulek Rezervace zapiš titul do seznamu titulů a hlavních postav a nastav ceny vstupného uživatel, správce správce Nový správce nastav danému uživateli roli správce správce Titul se již nehraje nastavení atributu titulu na neaktivní správce Aktualizace titulu uprav nastavené informace správce Aktualizace uživatele uprav nastavené informace Přidání, smazaní a editace herce v programu Zrušení části sálu využití událostí aktualizace titulu po upozornění a potvrzení smaže záznam z tabulky cast_salu a odebere jej z tabulek Sedadla uživatel, správce správce Přidání programu zapiš do seznamu programů a nastav obsazení hlavních rolí správce Aktualizace programu aktualizuj nastavené informace správce Nový herec zapiš herce do seznamu herců správce Neaktivní herec nastavení atributu herec na neaktivní správce Smazání herce po upozornění a potvrzení smaže záznam z tabulky herci a odebere jej z tabulek Hlavni_postavy, Herec_v_programu, Hlavni_postavy Nový sál zapiš do seznamu sálů a části sálů a sedadel správce Odebrání programu po upozornění a potvrzení odebere program z tabulek Rezervace, Program, Herec_v_programu. správce Nová sleva zapiš do seznamu slev správce Odebrání slevy Nastav atribut je_aktualni v tabulce sleva správce Aktualizace slevy aktualizuj slevu správce Aktualizace herce aktualizuj herce správce Nová rezervace Zrušení rezervace Aktualizace rezervace Výpis programu Výpis rezervací zapiš do seznamu rezervací odeber ze seznamu rezervací aktualizuj, že uživatel zaplatil zobraz program zobraz uživatelovy rezervace uživatel, správce uživatel, správce správce návštěvník, uživatel, správce uživatel, správce Seznam uživatelů Zobraz všechny uživatele správce Tisk lístků tiskni lístky uživatel, správce

5 Okolí systému: Nefunkční požadavky: Od výsledného Informačního systému budeme požadovat dodržení nejnovějších standardů a předpisů pro tvorbu IS. Důležitým kritériem je výsledná cena tohoto IS, která by měla být co nejmenší, stejně jako další náklady na provoz a údržbu. K systému bude v jednu chvíli přes internet přistupovat velké množství uživatelů. Je tudíž nutná vhodná implementace klient server, která nám zajistí rychlou odezvu na požadavky uživatelů. IS bude přístupný přes všechny standardní webové prohlížeče. Celý informační systém bude vyvíjen v.net - jazykem C# s pomocí MS SQL databáze.

6 2. Datová analýza ER diagram: Lineární zápis typů entit: Primární klíč, Cizí klíč Uzivatel(id_uz, id_role, login, heslo, jmeno, prijmeni, , telefon, posledni_aktivita, aktivni_ucet, aktivacni_retezec, registrace) Role(id_role, role) Titul(id_titul, nazev, popis, autor, zanr, hraje_se) Hlavni_postavy(id_hlavni_postavy, id_titul, nazev_postavy, id_herec) Program(id_prog, datum, cas, id_sal, id_titul) Sal(id_sal, nazev, kapacita) Casti_salu(id_casti, nazev, smer, id_sal, je_uzavren) Cenik(id_cen, id_titul, id_casti, cena) Sleva(id_slevy, popis, sleva_proc, je_aktualni) Rezervace(id_rez, datum, cas, zaplaceno, id_uz, id_sed, id_prog, id_slevy, vysledna_cena) Sedadlo(id_sed, cislo, rada, id_casti) Herec_v_programu(id_ herec_v_programu, id_prog, id_hlavni postavy) Herec(id_herec, jmeno, prijmeni, vek, id_pohlavi, je_aktivni) Pohlavi(id_pohlavi, nazev)

7 Lineární zápis typů vazeb: MA_POHLAVI (Herec, Pohlavi) N:1 MA_ROLI (Uživatel, Role) N:1 JE_CASTI_SALU (Sedadlo, Cast_salu) N:1 HRAJE_POSTAVU (Herec, Hlavni_postavy) 1:N MA_CENY (Titul, Cenik) 1:N MA_CENU (Cast_salu, Cenik) 1:N MA_CASTI (Sal, Cast_salu) 1:N NA_SEDADLO (Rezervace, Sedadlo) N:1 MA_SLEVU (Rezervace, Sleva) N:1 MA_REZERVACI (Uzivatel, Rezervace) 1:N NA_PROGRAM (Rezervace, Program) N:1 NA_SAL (Program, Sal) N:1 HRAJE (Program, Herec_v_programu) 1:N HRAJOU (Titul, Hlavni_postavy) 1:N SE_HRAJE (Titul, Program) 1:N BUDE_HRAT (Herec_v_programu, Hlavni_postavy) N:1 Datový slovník: Uzivatel: id_uz int 6 PK ne ano jednoznačné číslo uživatele id_role int 6 FK ne ne jednoznačné číslo role login varchar 30 ne ne ne login uživatele heslo char 40 ne ne ne heslo uživatele jmeno varchar 30 ne ne ne jméno uživatele prijmeni varchar 30 ne ne ano příjmení uživatele varchar 30 ne ne ne uživatele telefon char 13 ne ano ne telefon uživatele posledni_aktivita datetime ne ne ne datum posledního přihlášení uživatele aktivni_ucet bit bit ne ne ne Místo smazání se účet nastaví neaktivní aktivacni _retezec varchar 42 ne ano ne Unikání řetězec pro aktivaci účtu registrace int 11 ne ne ne časové razítko registrace (Unix time) Role: id_role int 6 PK ne ano jednoznačné číslo role role char 10 ne ne ne název role

8 Titul: id_titul int 6 PK ne ano jednoznačné číslo titulu nazev varchar 40 ne ne ano název titulu popis text ne ne ne popis titulu autor varchar 40 ne ne ano autor titulu zanr varchar 40 ne ne ano žánr titulu hraje_se bit bit ne ne ne Titul se hraje Hlavni_postavy: id_hlavni_postavy int 6 PK ne ano jednoznačné číslo hlavní postavy id_titul int 6 FK ne ano jednoznačné číslo titulu nazev_postavy varchar 30 ne ne ne název postavy id_herec int 6 FK ne ne jednoznačné číslo herce Program: id_prog int 6 PK ne ano jednoznačné číslo programu datum date ne ne ne datum představení cas time ne ne ne začátek id_sal int 6 FK ne ne jednoznačné číslo sálu id_titul int 6 FK ne ne jednoznačné číslo titulu Sal: id_sal int 6 PK ne ano jednoznačné číslo sálu nazev varchar 20 ne ne ano název sálu kapacita int 4 ne ne ne kapacita sálu Casti_salu: id_casti int 6 PK ne ano jednoznačné číslo části sálu nazev char 10 ne ne ne název části sálu směr char 20 ne ne ne směr v sále id_sal int 6 FK ne ne jednoznačné číslo sálu je_uzavren bit bit ne ne ne Část sálu je nedostupná (v opravě, zrušena)

9 Cenik id_cen int 6 PK ne ano jednoznačné číslo ceny id_titul int 6 FK ne ne jednoznačné číslo titulu id_casti int 6 FK ne ne jednoznačné číslo části sálu cena int 4 ne ne ne cena jednoho lístku Sleva id_slevy int 6 PK ne ano jednoznačné číslo slevy popis text FK ne ne popis slevy sleva_proc int 2 FK ne ne sleva v procentech je_aktualni bit bit ne ne ne Nastavení na neaktuální Rezervace id_rez int 6 PK ne ano jednoznačné číslo rezervace datum date ne ne ne datum rezervace cas time ne ne ne čas rezervace zaplaceno bit bit ne ne ano rezervace zaplacena id_uz int 6 FK ne ne jednoznačné číslo uživatele id_sed int 6 FK ne ne jednoznačné číslo sedadla id_prog int 6 FK ne ano jednoznačné číslo programu id_slevy int 6 FK ne ne jednoznačné číslo slevy vysledna_cena int 4 ne ne ne konečná cena po odečtení slevy Sedadlo id_sed int 6 PK ne ano jednoznačné číslo sedadla cislo int 3 ne ne ne číslo sedadla v řadě rada int 3 ne ne ne řada id_casti int 6 FK ne ne cenová kategorie Herec_v_programu id_herec_v_progra mu int 6 PK ne ano jednoznačné číslo herce v programu id_prog int 6 FK ne ne jednoznačné číslo programu id_hlavni_postavy int 6 FK ne ne jednoznačné číslo hlavní postavy

10 Herec id_herec int 6 PK ne ano jednoznačné číslo herce jmeno varchar 30 ne ne ne jméno herce prijmeni varchar 30 ne ne ne příjmení herce vek int 3 ne ano ne věk herce id_pohlavi int 1 FK ne ne jednoznačné číslo pohlaví je_aktivni bit bit ne ne ne Je herec aktivní Pohlavi id_pohlavi int 1 PK ne ano jednoznačné číslo pohlaví nazev varchar 4 ne ne ne název pohlaví

11 3. Funkční analýza Kontextový diagram: DFD 0. úrovně:

12 DFD 1. úrovně: 1.1. Evidence uživatelů Uživatel může editovat pouze informace, které zadal do systému při registraci. Nemůže si měnit roli. Roli může uživateli měnit pouze správce.

13 1.2. Evidence programů

14 1.3. Evidence titulů

15 1.4. Evidence rezervací

16 1.5. Evidence sálů

17 1.6. Evidence herců

18 1.7. Výstupy

19 Minispecifikace 1.4 Evidence uživatelů 1.1 Registrace uživatele: 1. Zobraz uživateli registrační formulář s položkami: login, heslo, jméno, příjmení, a telefon 2. Uživatel vyplní jednotlivé položky a odešle formulář 3. JESTLIŽE jsou k dispozici všechny položky PAK pokračuj bodem 4 JINAK upozorni uživatele, že musí vyplnit všechny položky a jdi zpět na bod 2 4. Ulož hodnoty jednotlivých položek do proměnných: Plogin, Pheslo, Pjmeno, Pprijmeni, P a Ptelefon 5. Zašifruj proměnnou Pheslo algoritmem SHA1 6. Vygeneruj aktivační řetězec o délce 42 znaků a ulož do proměnné Pguid 7. Ulož aktuální Unix time do proměnné Ptime 8. Načti z tabulky Role id_role příslušející k roli Uživatel a ulož do proměnné Pid_role 9. Vlož nový záznam do tabulky Uzivatel s hodnotami: Pid_role, Plogin, Pheslo, Pjmeno, Pprijmeni, P , Ptelefon, Pguid a Ptime (Atribut aktivni_ucet v tabulce Uzivatel bude defaultně 0) 10. JESTLIŽE se registrace povedla PAK a. Odešli uživateli aktivační na adresu P , který bude obsahovat odkaz, ve kterém bude obsažen aktivační řetězec Pguid b. Zobraz uživateli zprávu o úspěšné registraci a nutnosti aktivace účtu JINAK zobraz uživateli zprávu o nezdařené registraci

20 1.4 Evidence uživatelů 1.2 Aktivace uživatele: 1. Ulož aktivační řetěz z URL adresy do proměnné Pguid 2. Načti z tabulky Uzivatel hodnotu registrace, kde aktivacni _retezec = Pguid a ulož do proměnné Ptime 3. JESTLIŽE se podařilo záznam najít a proměnná Ptime není prázdná PAK a. Ulož do proměnné Ptime_act hodnotu aktuální Unix time mínus 2 dny b. JESTLIŽE platí že Ptime_act Ptime PAK i. Nastav atribut aktivni_ucet v tabulce Uzivatel na hodnotu 1 u záznamu, kde aktivacni _retezec = Pguid ii. Nastav atribut aktivacni _retezec v tabulce Uzivatel na hodnotu NULL u záznamu, kde aktivacni _retezec = Pguid iii. Zobraz uživateli zprávu o úspěšné aktivaci účtu a možnosti přihlášení JINAK i. Smaž záznam z tabulky Uzivatel, kde aktivacni _retezec = Pguid ii. Zobraz uživateli zprávu o tom, že propásl čas vymezený pro aktivaci a musí se znovu registrovat JINAK zobraz uživateli zprávu u neúspěšné aktivaci účtu

21 1.4 Evidence rezervací 4.1 Nová rezervace: 1. Načti aktuální program z tabulky Program a zobraz jej uživateli v přehledné tabulce 2. Uživatel si vybere konkrétní program 3. Ulož id_prog, id_sal a id_titul vybraného programu do proměnných Pid_prog, Pid_sal a Pid_titul 4. Z tabulky Casti_salu načti všechny id_casti kde id_sal = Pid_sal a ulož tyto hodnoty do pole Aid_casti[] 5. PRO KAŽDÝ záznam z pole Aid_casti[] DĚLEJ a. Načti z tabulky Cenik id_cen, kde id_titul = Pid_titul a id_casti = Aid_casti[i] a ulož ho do proměnné Pid_cen b. PRO KAŽDÝ záznam za tabulky Sedadlo kde Aid_casti[i] = id_casti DĚLEJ i. Načti id_sed do proměnné Pid_sed ii. Vyhledej v tabulce Rezervace záznam z uloženým Pid_sed iii. JESTLIŽE záznam s Pid_sed v tabulce Rezervace existuje PAK zobraz sedadlo jako obsazené JINAK zobraz sedadlo jako volné a ulož u něj Pid_sed a Pid_cen KONEC CYKLU KONEC CYKLU 6. Načti z tabulky Sleva všechny aktuální záznamy a zobraz je uživateli na výběr 7. Uživatel si vybere maximálně 6 volných sedadel 8. Uživatel si může vybrat jednu z nabízených slev (defaultně je sleva 0%) 9. Ulož id_slevy vybrané (může být defaultní) slevy do proměnné Pid_slevy 10. Uživatel odešle rezervaci 11. JESTLIŽE je uživatel přihlášen PAK pokračuj bodem 13 JINAK nabídni uživateli možnost přihlášení 12. Uživatel se přihlásí 13. Ulož všechny dvojice Pid_sed a Pid_cen vybraných sedadel do pole Aid_sed[][] 14. Ulož id_uz přihlášeného uživatele do proměnné Pid_uz 15. Ulož aktuální datum a čas do proměnných Pdatum a Pcas 16. PRO KAŽDÝ záznam z pole Aid_sed[][] DĚLEJ a. Načti z tabulky Cenik cena, kde id_cen = Aid_sed[i][Pid_cen] a ulož do proměnné Pcena b. Načti z tabulky Sleva sleva_proc, kde id_slevy = Pid_slevy a ulož do proměnné Psleva_proc c. Z původní ceny Pcena a hodnoty Psleva_proc vypočti cenu po slevě a ulož do proměnné Pcena_sleva d. Vlož do tabulky Rezervace nový záznam s hodnotami: (Pdatum, Pcas, Pid_uz, Aid_sed[i][Pid_sed], Pid_prog, Pid_slevy, Pcena_sleva) (Atribut Zaplaceno bude defaultně 0) KONEC CYKLU 17. JESTLIŽE se rezervace povedla PAK a. Načti z Tabulky Uzivatel uživatele, kde id_uz = Pid_uz a ulož ho do proměnné P b. Odešli uživateli potvrzující na adresu P c. Zobraz uživateli zprávu o úspěšné rezervaci JINAK zobraz uživateli zprávu, že se rezervace nepovedla

22 4. Časová analýza Rezervace Program Uživatel

23 Herec

24 5. Uživatelské rozhraní Hlavní stránka Přihlášení

25 Program divadla Rezervace

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

Systém pro online rozhovory

Systém pro online rozhovory VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Systém pro online rozhovory (semestrální projekt) ZS 2010-2011 Analýza Implementace Číslo skupiny: 13 Členové skupiny:

Více

IS Autopůjčovna VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY. (semestrální projekt) ZS 2010-2011.

IS Autopůjčovna VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY. (semestrální projekt) ZS 2010-2011. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY IS Autopůjčovna (semestrální projekt) ZS 2010-2011 Analýza Implementace Číslo týmu: T07 Členové skupiny: Příjmení, jméno,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM AUTOBAZARU S INZERČNÍM SYSTÉMEM A RECENZEMI AUTOMOBILŮ

INFORMAČNÍ SYSTÉM AUTOBAZARU S INZERČNÍM SYSTÉMEM A RECENZEMI AUTOMOBILŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY INFORMAČNÍ SYSTÉM AUTOBAZARU S INZERČNÍM SYSTÉMEM A RECENZEMI AUTOMOBILŮ (semestrální projekt) ZS 2009-2010 Analýza Implementace

Více

Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021)

Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021) Analýza Redakční systém blogu (ADA274, BYS037, RAB020, SIV021) Obecný popis Jelikož musíme držet krok s vývojem webových technologií a s daty chceme pracovat efektivněji, použijeme jako prostředek pro

Více

IS Akademie Klasické Homeopatie

IS Akademie Klasické Homeopatie IS Akademie Klasické Homeopatie Předmět: INS (Informační systémy a datové sklady) Rok: 2009/2010 Tým č. 2 Analýza (účast) Patrik Dubec, DUB080 100% Jan Plucar, PLU042 100% Jan Náhlý, NAH012 100% Petr Hanták,

Více

INZERTNÍ SERVER VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY. (semestrální projekt) ZS 2008-2009

INZERTNÍ SERVER VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY. (semestrální projekt) ZS 2008-2009 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY INZERTNÍ SERVER (semestrální projekt) ZS 2008-2009 Členové skupiny: Příjmení, jméno, login Analýza Implementace XIII.

Více

Elektronická zdravotní karta

Elektronická zdravotní karta VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Elektronická zdravotní karta (semestrální projekt) ZS 2009-2010 Analýza Implementace Číslo skupiny: Členové skupiny:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL

INFORMAČNÍ SYSTÉM PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY INFORMAČNÍ SYSTÉM PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL (semestrální projekt) ZS 2010-2011 Analýza Implementace Číslo skupiny: 12 Členové

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Informační systém webhostingu

Informační systém webhostingu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Informační systém webhostingu semestrální projekt Analýza Číslo skupiny: 4 Členové: Filip Bartman Jakub Vaněk Jan Šrámek

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Jiří Znoj, (zno0011) Ostrava, 29. listopadu 2012 I. Obsah I. Obsah...

Více

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů Základní pojmy: Systém = webová prezentace + eshop Registrovaný uživatel = zástupce montážní firmy Neregistrovaný uživatel = běžný zákazník eshop Administrátor = správce systému Analýza požadavků 1. Funkční

Více

Internetová aukční síň

Internetová aukční síň Internetová aukční síň Vypracoval: Starzyczny Pavel, Krchňáček Martin, Drozdová Michala Tým : T0 Login: sta635, krc088, dro20 Ročník. IG Předmět: IS VŠB TU Ostrava Zadání Provozujeme aukční síň a chtěli

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM AUTOBAZARU S INZERČNÍM SYSTÉMEM A RECENZEMI AUTOMOBILŮ

INFORMAČNÍ SYSTÉM AUTOBAZARU S INZERČNÍM SYSTÉMEM A RECENZEMI AUTOMOBILŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY INFORMAČNÍ SYSTÉM AUTOBAZARU S INZERČNÍM SYSTÉMEM A RECENZEMI AUTOMOBILŮ (semestrální projekt) ZS 2009-2010 Analýza Implementace

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK

SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK http://geophila.wikidot.com autoři: Ondřej Vodáček, Jiří Anděl, Armen Hajrapetjan, Filip Hřebačka, Michal Strelec Datum: 23.3.2008 OBSAH 1. Slovní zadání 3 2. Katalog požadavků

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

IS Veřejná databáze filmů

IS Veřejná databáze filmů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY IS Veřejná databáze filmů (semestrální projekt) ZS 2009-2010 Analýza Implementace Číslo skupiny: T6 T16 Členové skupiny:

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz

Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz Pro Vaši lepší orientaci v našem rezervačním systému jsme připravily tento návod. OBSAH: str.1 Úvod a přihlášení do systému str.2 Zapomenuté heslo str.3 Registrace

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Analýza IS autoservisu:

Analýza IS autoservisu: Analýza IS autoservisu: Přemysl Klas pro předmět TIS na VŠB TUO dne 12.března 2009 Obsah: 1. Use Case hlavní 2. Use Case registrace opravy 3. Use Case Fakturace 4. STD celkový 5. STD naskladnění autodílu

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Webové stránky fotbalového klubu

Webové stránky fotbalového klubu Semestrální práce pro X36WWW Webové stránky fotbalového klubu DOKUMENTACE autor: David Komárek 1. Zadání Naprogramujte informační web fotbalového klubu. V klubu jsou registrována dvě mužstva, A mužstvo

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Zabezpečení proti SQL injection

Zabezpečení proti SQL injection Zabezpečení proti SQL injection ESO9 intranet a.s. Zpracoval: Tomáš Urych U Mlýna 2305/22, 141 Praha 4 Záběhlice Dne: 19.9.2012 tel.: +420 585 203 370-2 e-mail: info@eso9.cz Revize: Urych Tomáš www.eso9.cz

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

IS pro firmu vyrábějící potisky triček

IS pro firmu vyrábějící potisky triček VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY IS pro firmu vyrábějící potisky triček ZS 2008-2009 (semestrální projekt) Číslo skupiny: 13 Členové skupiny: Analýza

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Jídelna Intraweb. Osobní údaje

Jídelna Intraweb. Osobní údaje Jídelna Intraweb Ve stravovacím systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat jídelníček, objednávat stravu a také prohlížet vyúčtování a samotnou srážku

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Návod ke správě týmu pro novou verzi webu www.futsalpm.cz. Jak nově zadat soupisku od sezony 2012/2013

Návod ke správě týmu pro novou verzi webu www.futsalpm.cz. Jak nově zadat soupisku od sezony 2012/2013 Návod ke správě týmu pro novou verzi webu www.futsalpm.cz Jak nově zadat soupisku od sezony 2012/2013 Dál se dozvíte: jak se zástupce týmu přihlásí do správy týmu, jaké funkce obsahuje správa týmu, jak

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

X33RIP Oponentura pro skupinu B

X33RIP Oponentura pro skupinu B Zadání Cílem projektu je návrh webové aplikace, která bude sloužit k on-line rezervaci lístků do kina. Bude také poskytovat informace o filmech, jejich obsahu, ceně, místa hraní. Zákazník si bude moc pohodlně

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

-CSS soubor: možnost vepsání a úpravy vlastního css souboru (nastavení barev a grafiky veřejné části rezervace pro splynutí s vlastními stránkami)

-CSS soubor: možnost vepsání a úpravy vlastního css souboru (nastavení barev a grafiky veřejné části rezervace pro splynutí s vlastními stránkami) Nastavení: Nastavení rezervačního systému: Rezervační systém ONORE je od nás přednastaven a jeho editace je možná dle logických kroků. -CSS soubor: možnost vepsání a úpravy vlastního css souboru (nastavení

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Informační systémy a datové sklady Informační systém Autoškola MATĚJ LAJČÁK LAJ016 ZDENĚK ŠPUNDA SPU048 JAN MAREK MAR854 LUKÁŠ KOZÁK KOZ339 1. Funkční

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

1. Registrace ledů na ZS v Ledči nad Sázavou

1. Registrace ledů na ZS v Ledči nad Sázavou ZIMNÍ STADIÓN LEDEČ NAD SÁZAVOU ON-LINE REZERVACE LEDU MANUÁL Tento manuál jednoduchým způsobem navádí jak se zaregistrovat na portál www.hcledec.cz a jakým způsobem provést rezervaci pro pronájem vybrané

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici ANeT gate Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici Další důležitou součástí je průběžné sledování průchodů vlastních zaměstnanců přes terminály spadající pod vrátnici. Údaje o průchodech se

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST]

[APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [APLIKACE PRO PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA - PROJEKT MIAMI - SERVEROVÁ ČÁST] [Aktualizace dokumentu: 27.8.2011 3:02:37 Verze dokumentu: 1.0 Obsah Obsah... 2 1. Struktura databáze a souborů... 3 2. Soubor registerdevice.php...

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více