Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov"

Transkript

1 Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

2 Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces zobecňuje postupy z více procesů Pro popis vybráno 15 procesů Popsáno 46 procesů v aplikaci ADONIS

3 Přehled procesů v organizačních jednotkách Analýza procesů městského úřadu zkratka název odboru procesy popsáno OKS Odbor kancelář starosty 16 8 OKT Odbor kancelář tajemníka 27 4 FO Finanční odbor OD Odbor dopravy 11 2 OOZ Odbor občanských záležitostí 11 2 ORI Odbor rozvoje a investic 6 3 OSSÚM Odbor správy a údržby majetku města 17 8 OSV Odbor sociálních věcí 12 2 OSZ Odbor správy a zabezpečení 11 2 OŠKS Odbor školství, kultury a sportu 9 1 OŽP Odbor životního prostředí 10 1 OŽÚ Odbor obecní živnostenský úřad 8 1 PM Právník města 6 1 SÚ Stavební úřad 8 1 celkem

4 Zavedení procesního řízení Počáteční fáze Dokumentace současného stavu Analýza Vytvoření cílové architektury Implementace cílové architektury Ukončení projektu Řízení projektu Stávající model (IS-model) Modelování Cílový model (TO BE-model)

5 Procesní mapa - přehled

6

7 Kritéria: Výběr procesů pro analýzy, optimalizaci. a. vazba na strategii (cíle) a CSF (jaké jsou předpoklady a podmínky pro dosažení cíle) b. Náklady (resp. čas) c. Jinak ( pohledem z okna )

8 Výběr procesů procesy volané procesy Rozpočet FO3 tvorba rozpočtu, KS13. Vedení agendy rady, vedení města a zastupitelstva, F06 Rozpočtové opatření, KS14. administrace jednání rady, 1 F04 a F05 nahrazuje Kontrola rozpočtu (pololetní, roční) KS15 administrace jednání zastupitelstva 2 KS6. Poskytování informací dle zák. č.106/1999 Sb nic 3 4 KS5. Řešení podání občanů, KS5.1. Podněty a petice, KS5.2. Stížnosti OSÚMM2. pronájem majetku, OSÚMM3. ukončení pronájmu, OSÚMM6. Prodej majetku 5 OŠKS1. Veřejná finanční podpora 6 FO12. Vymáhání pohledávek nic KS13. Vedení agendy rady, vedení města a zastupitelstva, KS15 administrace jednání zastupitelstva, FO12. Vymáhání pohledávek KS13. Vedení agendy rady, vedení města a zastupitelstva, KS14. administrace jednání rady, KS15. administrace jednání zastupitelstva, F06 Rozpočtové opatření, FO2. Udělení pokuty KS13. Vedení agendy rady, vedení města a zastupitelstva, KS14. administrace jednání rady 7 OSÚMM4. Zábory veřejného prostranství, OSÚMM4.1. Zábory veřejné zeleně, OSÚMM4.2. Zvláštní užívání komunikace nic 8 OSZ1. nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem KS13. Vedení agendy rady, vedení města a zastupitelstva, KS14. administrace jednání rady 9 KS2. Komplexní průzkum spokojenosti s místním společenstvím, KS3. Zjišťování spokojenosti občanů nic 10 OKT2. Hodnocení zaměstnanců nic 11 OKT1. Právní předpisy města - tvorba, přezkum, změny KS13. Vedení agendy rady, vedení města a zastupitelstva, KS14. administrace jednání rady, KS15 administrace jednání zastupitelstva 12 FO19. Vyřizování a řešení pojistných a škodních událostí, FO20. řešení pojistných událostí vozidel - zrušit - sloučeno s 19 FO22. vedení účetní agendy města 13 OKT9. Incident management nákup 14 OSÚMM5. Pořizování majetku, OKT10. Tvorba smluv 15 ORI5. administrace dotací celkem procesů a podprocesů: 25 KS13. Vedení agendy rady, vedení města a zastupitelstva, KS14. administrace jednání rady, KS15 administrace jednání zastupitelstva KS13. Vedení agendy rady, vedení města a zastupitelstva, KS14. administrace jednání rady, ORI3. realizace záměrů a projektů celkem vyvolaných procesů: již zpracovaný a 2 vnější (výběrové řízení a nákup)

9 Úprava organizační struktury

10 Dokumentace strategické řídicí dokumenty strategické záznamy záznamy z kontrol a ověřování operativní řídicí dokumenty operativní záznamy vnitřní pracovní požadavky vnitřní sdělení požadavky a žádosti na produkt (převážně externí) pracovní dokumenty vyjádření úřadu externí vyjádření externí informace seznamy

11 Start procesu

12 Úprava aktivit

13 Úprava aktivit - popis

14 Úprava aktivit - dokumenty

15 Úprava aktivit časy / náklady

16 Úprava rozhodování proměnná přiřazení proměnné

17 Vazba následovník - popis

18 Vazba následovník - podrobnosti

19 Výpočtová analýza časy / náklady

20 Vyhodnocování procesů - BSC Finanční perspektiva: dosáhnout ekonomických výsledků, které uspokojí zájmy zřizovatele organizace. Zákaznická perspektiva: poskytovat ty produkty a služby, které umožní dosáhnout stanovených finančních výsledků. Interní procesy: zajistit realizaci činností, které jsou kritické pro poskytování produktů a služeb zákazníkům stanovených zákaznickou perspektivou. Učení a růst: zajistit ty zdroje (hmotné a nehmotné), které jsou potřebné pro realizaci činností perspektivy interních procesů.

21 Vize, mise, strategie Mise - krátký text, určený zaměstnancům a externím pracovníkům podniku, který stanovuje oblast podnikání a vztahy k partnerům společnosti Vize textově definované cíle pro období, na které je strategie zpracována Strategie -představuje časově a věcně provázaný soubor změn (projektů), jejichž úspěšná realizace povede k dosažení dlouhodobých cílů

22 Cíl a produkt Cíl: Zvyšovat kvalitu života občanů Zvyšovat kvalitu veřejných služeb Tedy: Dělat správné věci správně Produkt: Rozvoj daného regionu Poskytnutá veřejná služba

23 Optimalizace Kvalita (zahrnuje dostupnost časovou i místní, spolehlivost např. počet zrušených rozhodnutí.) Výkonnost Náklady Spokojenost občanů

24 Vazba cíle, CSF, KPI a zodpovědnosti za dosažení cíle filosofický pohled Cíl: snížení počtu mimořádných událostí (zároveň je to dílčí cíl pro snížení nákladů) Důvod pro cíl: loni bylo 10 mimořádných událostí CSF jaké jsou předpoklady a podmínky pro dosažení cíle: školení, vyhodnocení rizik na pracovištích, shoda vybavení pracoviště s bezpečnostními předpisy (únikové východy, prostupnost únikových cest, značení ), přiřazením CSF k nasekaným procesům mi dá jejich důležitost, a zároveň mi přiřadí procesy k cíli. Cílová hodnota: 3 / rok měřítko (pro procesy BOZP): např. počet neshod zjištěných auditem, Program k dosažení cíle: (vychází z analýzy důvodů mimořádných událostí v předchozích letech, respektuje novou legislativu.) Program 1 (zajištění něčeho) zodpovídá person1 Program2 (zavedení nového pracovního postupu ) - zodpovídá person2

25 Návrh dalšího postupu Identifikovat produkty jednotlivých procesů a na základě této identifikace provést revizi dekompozice procesů (odstranění duplicit., zjištění možných mezer v identifikaci procesů). Striktně držet procesní pohled na rozdělení procesů na rozdíl od stávajícího organizačního pohledu (je možné identifikovat přiřazení procesů k jednotlivým organizačním strukturám). Dopracovat detailní popis všech zatím nezpracovaných procesů (vč. revize dokumentů a komponent IS/IT, doporučujeme doplnění i dalších údajů např. kvalifikačních předpokladů pro výkon jednotlivých rolí, resp. nutných znalostí pro výkon jednotlivých činností - aktivit). Doplnit stávající popisy procesů. Identifikovat cíle, jež mají jednotlivé procesy podporovat (přičemž jednotlivé procesy mohou identifikované cíle podporovat jen částečně) Nastavit metriky jednotlivých procesů (tedy učinit další krok k procesně řízenému úřadu)

26 Automatizace Úprava procesů: např. pokyny k sestavení rozpočtu detailizovat (tvorba dokumentu, schválení dokumentu, zaslání dokumentu, příjem dokumentu, zadání úkolu, schválení splnění zadání, sumarizace podkladů, zaslání podkladů zpět..) Převod do prostředí SharePoint (ručně / automaticky)

27 Výsledky 46 popsaných procesů v modelovacím nástroji ADONIS Procesní model v modelovacím nástroji ADONIS (kompletní přehled 173 procesů) Model dokumentace (cca 300 dokumentů) Organizační struktura včetně rolí 15 koordinátorů schopných popisovat procesy

28 Ing. Jiří Markov CSc. Kontakt

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více