asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava"

Transkript

1 business process outsourcing asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava

2 vedení účetnictví. finanční reporting. trust management. správa společností. shelf společnosti. mzdové a personální poradenství. likvidace společnosti. byznys poradenství. daňové poradenství. správa nemovitostí. znalecký ústav always smart business

3 O ASB ASB je poradenská společnost působící ve třech zemích střední a východní Evropy: České republice, Polsku a Slovensku. ASB poskytuje unikátní kombinaci služeb v oblasti založení, správy, vedení a likvidace společnosti. Specializujeme se zejména na kompletní účetní a daňové služby, mzdové poradenství, znalecké služby, property management a trust management, kde spolu s klienty aktivně spolupracujeme na řízení jejich společností a projektů. Klienti tak získají kvalifikované manažery z týmu ASB, kteří se starají o veškeré administrativní, korporátní a ekonomické záležitosti, hledají ta nejefektivnější řešení a zajišťují potřebné zázemí pro další rozvojové aktivity. ASB pomáhá svým klientům efektivně dosáhnout jejich podnikatelských cílů. Podpora pro Vaše podnikání 1 Praha. Varšava. Bratislava

4 ASB tým Lidé jsou klíč ASB tvoří týmy zkušených profesionálů, kteří své zkušenosti získali jak ve významných poradenských firmách, tak v praxi (v rámci malých a středních korporací). Kombinace praktických zkušeností a poradenské praxe tak našim klientům zaručuje vysokou profesionalitu poskytovaných služeb. ASB podporuje filozofii kontinuálního vzdělávání a prohlubování znalostí v konkrétních segmentech, a udržuje tak odborné znalosti svých zaměstnanců na špičkové úrovni. Dynamiku týmu podporují vedoucí týmů a koordinátoři projektů, čímž je zajištěn individuální přístup a záruka efektivního řešení. Praha. Varšava. Bratislava 2

5 Naše služby Účetní služby a reporting Nabízíme outsourcing účetních a finančních služeb vykonávaný v našich prostorách na našem účetním softwaru nebo na účetním softwaru společnosti (ke kterému se připojíme prostřednictvím vzdáleného přístupu) a navazující pravidelný reporting, nastavený na míru každého klienta. Díky adekvátnímu stupni integrace do procesů klienta máme dostatečné informace o činnostech společnosti a jejím fungování, které nám umožňují vhodným způsobem zpracovávat účetní doklady a dodávat relevantní výstupy pro klientovy rozhodovací procesy. Outsourcing účetních a finančních služeb pro klienty v praxi znamená, mimo jiné, okamžité snížení mzdových nákladů, nákladů spojených se zaměstnanci a snížení počtu interních procesů. 3 Statutární účetnictví/reporting Statutary Compliance (účetní a daňový reporting založený na datech zpracovaných klientem) Manažerský reporting (sestavený dle IFRS, US GAAP, UK GAAP atd., včetně reportů ve funkční měně) a konsolidace Monitoring finanční situace společnosti a s ním spojené konzultace Účetní programy: SAP, Oracle, Helios, Pohoda, MS Dynamics NAV (Navision), MS Dynamics AX (Axapta), ABRA, Yardi, CODA, Raks, JD Edwards Propojení s property managementem Možnost dočasné spolupráce s našimi kvalifikovanými účetními přímo v sídle klienta Služby trust managementu Trustové služby poskytované ASB si kladou za svůj primární cíl výrazné zefektivnění vedlejších firemních procesů našich klientů, kteří tak mohou veškeré své manažerské kapacity alokovat na rozvoj a řízení vlastního byznysu. ASB se tak zaměřuje na správu dané společnosti pod vedením zkušených a kvalifikovaných manažerů z vlastního týmu. Významným přínosem při využití našeho manažera je kromě jeho profesionality a znalosti místního trhu také výrazná úspora nákladů. Využitím externího manažera tak investoři sníží zejména náklady na personální výdaje, včetně personálních agentur, vysokých platových nároků a dalších nákladů spojených s umístěním vlastního vrcholového manažera v dané zemi. Nominee služby Soulad s regulačními požadavky (Legal and statutory compliance) Koordinace a aktivní podpora projektů Podpora při zajištění financování investičních projektů Praha. Varšava. Bratislava

6 Naše služby Shelf společnosti Prodej již založených společností (tzv. shelf společností nebo také ready-made společností) umožňuje klientům vstoupit na trh doslova ze dne na den a vyhnout se tak relativně náročnému procesu založení nové obchodní společnosti a jejího zápisu do obchodního rejstříku. Nabízené společnosti, řádně zapsané v obchodním rejstříku a zaregistrované k daním na příslušném finančním úřadě, mají plně splacený základní kapitál a splňují všechny zákonem předepsané náležitosti pro podnikání. Společnosti mají obvykle velmi krátkou historii, v rámci které nebyla provozována žádná podnikatelská činnost a nebyly převzaty žádné závazky. Společnosti mají řádně a průkazně vedené účetnictví a splněny veškeré ostatní zákonné požadavky. Založení nové obchodní společnosti Podpora při získávání licencí Poskytnutí sídla společnosti Zřízení nového bankovního účtu Registrace na příslušných úřadech Správa společností Trust manažeři a asistenti z týmu ASB se soustavně věnují péči o zájmy klienta a aktivně hledají komplexní řešení. Každý člen našeho týmu postupuje při výkonu své funkce v souladu s instrukcemi klienta, s maximální péčí a s ohledem na platné právní předpisy. Staráme se o každodenní řízení a správu firmy včetně komunikace s místními úřady a dalšími stranami. Kompletní zabezpečení statutárních náležitostí firmy Zasílání, přebírání či přeposílání korespondence Řízení bankovních účtů a příprava platebních příkazů Zpracování faktur Zakládání veškerých přiznání a výročních zpráv Uspořádání výročních valných hromad Praha. Varšava. Bratislava 4

7 Naše služby Správa nemovitostí ASB nabízí komplexní služby spojené se správou nemovitostí vycházející z důkladné znalosti trhu, lokální zkušenosti a profesionálního přístupu. Hledáme pro Vás řešení, jak zvyšovat hodnotu nemovitosti skrze re-development a redesign. Klademe důraz na příjmovou stránku nemovitosti, a to pro-aktivním přístupem k nájemcům, důsledným vybíráním nájemného a dalších plateb spojených s pronájmem, navrhováním vhodného mixu nájemců a konceptu nemovitosti. V neposlední řadě přicházíme s návrhy dlouhodobé obchodní strategie. ASB zajistí efektivní provoz Vaší nemovitosti správnou volbou technologií, dodavatelů a služeb. Samozřejmostí je kvalitní a přesný finanční reporting vycházející z požadavků klienta. Správa obchodních, kancelářských a průmyslových nemovitostí Finanční reporting a účetnictví Pronájem Marketing Znalecký ústav ASB Appraisal, s.r.o. Znalecký ústav ASB Appraisal, s.r.o. klientům na základě jejich individuální potřeby poskytuje vyvážené znalecké posudky a odborná stanoviska z oblasti oceňování podniků, podnikových kombinací, movitého majetku, nemovitostí, účetnictví a daní. V krátkém časovém období vypracujeme posudky pro účely finančních analýz, restrukturalizace podniků, prodeje a převodu majetku, fúzí a akvizic, investičních záměrů, soudních sporů či arbitráží. Oceňování podniků Podnikové kombinace Oceňování cenných papírů a kapitálových investic Oceňování movitého majetku Oceňování nemovitostí Kolektivní investování Znalecké služby v oblasti soudních sporů 5 Praha. Varšava. Bratislava

8 Naše služby Mzdové a personální poradenství Mzdové poradenství zahrnuje komplexní zpracování mezd včetně odborných konzultací dle individuální potřeby klienta. Našim klientům nabízíme mzdové poradenství vedené buď interně, nebo externě (na softwaru klienta) v požadovaném rozsahu a variantách, které klientovi nejlépe vyhovují a splňují požadavky jeho byznys modelu. Na základě konkrétní potřeby a požadavků klienta připravíme a implementujeme postupy, které mu pomohou usnadnit a zefektivnit každodenní komunikaci napříč celou jeho společností. Kompletní zpracování mezd Zajištění potřebných kontrol a zastupování před příslušnými státními orgány Personální poradenství Mzdový audit Průběžná komunikace s úřady, zaměstnanci a dalšími stranami Příprava reportů ve formě a rozsahu požadovaných klientem Daňové poradenství Poskytujeme komplexní daňové poradenství a servis. Naši klienti si cení přenosu daňového rizika mimo svou společnost a včasného upozornění na možnosti daňové optimalizace. V případě, že se klient snaží vstoupit na nový trh, můžeme mu pomoci nastavit optimální daňovou strukturu s ohledem na místní daňový systém. Naši klienti se tak mohou plně soustředit na svůj byznys s vědomím, že jejich daňové povinnosti budou plněny efektivně a včas. Zpracování daňových přiznání Daňové poradenství odpovídající každodenním potřebám klienta Transfer pricing Mezinárodní daňové plánování (optimalizace daňového zatížení s využitím mezinárodních struktur) Poradenství v oblasti nemovitostí a private equity Praha. Varšava. Bratislava 6

9 Naše služby Likvidace společnosti Likvidace společnosti zakončená úspěšným výmazem společnosti z obchodního rejstříku je odborně náročný a poměrně dlouhý proces, trvající díky všem zákonným požadavkům nejméně 6 měsíců a vyžadující specifické znalosti a zkušenosti likvidátora a jeho týmu. ASB je připravena zajistit celý proces likvidace, prakticky bez jakéhokoliv zatížení klienta a jeho managementu, začínající samotným rozhodnutím společníků či akcionářů o vstupu společnosti do likvidace a končící vyplacením likvidačního zůstatku a výmazem společnosti z obchodního rejstříku. Poskytnutí osoby likvidátora společnosti Dohled nad celým procesem likvidace Byznys poradenství Díky našim specializovaným týmům ASB nabízí širokou škálu služeb jako finanční audit potřebný ke splnění zákonných povinností (účetní, daňový, mzdový) nebo analýzu interních procesů. Vždy se snažíme důkladně posoudit výkonnost dané společnosti a následně doporučit nejvhodnější opatření pro zlepšení stávající situace. Reporty due diligence Interní a mzdový audit Daňový audit Audit účetních knih 7 Praha. Varšava. Bratislava

10 Obchodní partneři a klienti V ASB jsme vybudovali síť obchodních partnerů, která nám díky vzájemnému sdílení informací v oblasti BPO (outsourcing byznys procesů) umožňuje poskytovat služby nejvyšší kvality i v zemích, v nichž nemáme vlastní přímé zastoupení. Tato síť nám pomáhá pokrýt požadavky našich mezinárodních klientů jak na místní, tak na globální úrovni. Díky tomu jsme schopni poskytovat naše služby v rámci rozsáhlé oblasti. Kromě toho je ASB členem několika hlavních zahraničních obchodních komor a organizací. Zároveň jsme rádi, že můžeme sdílet naše znalosti s vybranými státními příspěvkovými organizacemi. ASB trvale poskytuje prvotřídní služby pro naše aktivity v České republice a Polsku a spolupráce s nimi je pro nás vždy radostí. Harry Bunbury Head of Asset Management Central & Eastern Europe VALAD Property Group valad.com.au Praha. Varšava. Bratislava 8

11 ASB Prague, s.r.o. V Celnici 1031/ Praha 1 Česká republika T: F: E: ASB Poland Sp. z o.o. Złote Tarasy - LUMEN Ul. Złota Varšava Polsko T: F: E: ASB Slovakia, s.r.o. Laurinská Bratislava Slovensko T: F: E: asbgroup.eu

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal Leading / Thinking / Performing American Appraisal Každý den, na kterémkoliv hospodářsky významném místě na světě poskytuje American Appraisal svým klientům poradenství a provádí ocenění, která jsou přesná,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM VÍCE NEŽ PORADENSTVÍ OBSAH O SPOLEČNOSTI 4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 7 Konzultace podnikatelského záměru 9 Založení české společnosti 10 Prodej české ready made společnosti

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot stavební spořitelna a. s. Obsah Obsah...2 Prohlášení emitenta...3 Základní údaje o emitentovi...4 Profil společnosti...5 Údaje o činnosti emitenta...5 Nabízené

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA sponzor adresáře 1 Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA 4 O CVCA Česká asociace venture kapitálu

Více