O skupině Schaffer & Partner

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O skupině Schaffer & Partner"

Transkript

1

2 O skupině Schaffer & Partner Schaffer & Partner je mezinárodně činná skupina daňových poradců, auditorů a advokátů. Kancelář v Norimberku byla založena již v roce 1987 a v současné době tvoří mezinárodní pracovní tým skupiny Schaffer & Partner více než 100 odborníků. Díky našemu členství v AGN International mezinárodnímu sdružení samostatných a nezávislých auditorských a konzultačních firem úzce spolupracujeme s obdobně strukturovanými kancelářemi po celém světě. Díky této skutečnosti je vždy zajištěna kompetentnost našich pracovníků v mezinárodních otázkách. Zároveň se můžeme opřít o dlouholeté praktické zkušenosti v České republice a nabízíme služby zkušených profesionálů, kteří disponují hlubokými znalostmi českého trhu. Sami sebe vnímáme jako Poradce s dlouholetým know-how a s porozuměním problému klienta. Naše klienty zastupujeme individuálně v případě běžných dotazů i v případě dlouhodobého strategického plánování. Úzká součinnost mezi odborníky z různých oborů a porozumění problematice vytváří důvěru a možnost pro dlouhodobou úspěšnou spolupráci s našimi klienty. Domníváme se, že jsme na trhu našli místo pro nás jako sympatickou a kompetentní kancelář. ROSTEME S VÁMI Naší inspirací je zdravý strom, který dlouho roste a zároveň sílí, bohatá koruna symbolizuje vzájemnou součinnost mezi našimi odborníky různých oborů s dobrým jazykovým zázemím a harmonickým přístupem k našim klientům. Naši klienti u nás oceňují komplexní spektrum poskytovaných služeb a individuální přístup k potřebám každého z nich.

3 Daňové poradenství Daňoví poradci skupiny Schaffer & Partner poskytují našim klientům služby zejména v následujících oblastech: sestavování daňových přiznání a hlášení, daňové plánování, mezinárodní daňové právo, daňový audit, due diligence, zastupování před finančními úřady, institucemi sociálního zabezpečení, celní správou, atd., účetní služby, sestavování účetních závěrek, posuzování splnění podmínek pro uplatnění podpory ze strany CzechInvestu. Každý podnikatelský subjekt činí v průběhu své existence řadu rozhodnutí, ať už strategických či pouze operativních. Pomáháme našim klientům nalézat taková východiska, která jsou pro ně výhodná i z daňového pohledu a která eliminují skrytá daňová úskalí. Nabízíme komplexní pohled, který zhodnotí i dlouhodobá rizika, analyzuje i případné mezinárodní aspekty dané transakce a vede ve spolupráci s našimi experty z ostatních oddělení k ucelenému posouzení i z hlediska dalších oborů jako např. obchodní právo nebo mezinárodní účetní standardy.

4 Auditorské služby Auditoři skupiny Schaffer & Partner poskytují našim klientům služby zejména v následujících oblastech: ověřování řádných i mimořádných účetních závěrek sestavených dle českých účetních předpisů, jejichž ověření vyžadují právní předpisy České republiky, ověřování konsolidovaných účetních závěrek sestavených dle českých účetních předpisů, jejichž ověření vyžadují právní předpisy České republiky, ověřování řádných i mimořádných účetních závěrek sestavených dle mezinárodních účetních předpisů IFRS nebo US GAAP, prověrky účetních závěrek sestavených dle českých nebo mezinárodních účetních předpisů v případech, kdy klient vyžaduje nižší míru ujištění, další auditorské služby v souladu Mezinárodními auditorskými standardy IFRS, due diligence a další poradenství v oblasti fúzí a akvizicí včetně variantního řešení nestandardních operací s podnikem, účetní poradenství v oblasti českých i mezinárodních účetních standardů, poradenství v oblasti vnitřních kontrolních systémů. Služby našeho auditorského týmu vycházejí z dlouhodobé zkušenosti jednotlivých členů v předchozích projektech pro české i mezinárodní klienty. Auditorské služby jsou poskytovány jako kompletní služba, kdy v rámci osobní interakce získáváme takové informace a znalosti podnikání klienta, které nám umožňují identifikovat i další klientská rizika. Toto poznání je potom základem pro praktické řešení rizika v krátkém i delším horizontu, a to za spolupráce daňových poradců a odborníků na hospodářské právo. Osvědčeným přístupem vykonávání ostatních auditorských služeb je schopnost členů našeho auditorského oddělení vcítit se plně do potřeb a postavení klienta a z této pozice navrhovat jednotlivá variantní řešení.

5 Právní poradenství Součástí portfolia poskytovaných poradenských služeb skupiny Schaffer & Partner je i kvalifikované právní poradenství. Spolupracující advokáti a jejich týmy jsou připraveni poskytnout Vám služby zejména v následujících oblastech: Obchodní, občanské a mezinárodní právo se zvláštním zaměřením na zakládání, přeměny a likvidace společností, M&A, akvizice podniků nebo jejich částí, řešení běžných právních otázek spojených s provozem podniků, vypracování smluv včetně smluv s mezinárodním prvkem, pracovní právo, právo nemovitostí, financování nemovitostí, právní vztahy v investiční výstavbě, práva k nehmotným statkům, licenční smlouvy, autorské právo, práva k ochranným známkám, počítačové právo, Evropské právo. Veřejné právo se zvláštním zaměřením na: právo hospodářské soutěže, správní právo, zejména živnostenské a stavební právo, zastupování v soudních, rozhodčích i správních řízeních, cizinecké právo. V dnešní složité době plné dynamických společenských změn a s nimi spojeného překotného vývoje legislativy a nutnosti aplikace složitých právních norem (včetně legislativy EU) je důležité správné pochopení smyslu právních předpisů a jejich řádná aplikace. Právě v tom spatřujeme náš hlavní cíl při poskytování právního poradenství našim klientům. Nezanedbatelnou výhodou našeho právního poradenství je rovněž i komplexní řešení všech zadání, a to v interakci s našimi dalšími specializovanými odděleními, zejména se spolupracujícími daňovými poradci.

6 Partneři Ing. Martin Felenda Auditor a daňový poradce Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce Působí jako daňový poradce, členem Komory daňových poradců ČR je od roku Dále je činný jako auditor, členem Komory auditorů ČR je od roku Je zakládajícím partnerem společnosti Schaffer & Partner v České republice a dnes je řídícím partnerem společnosti. Je specialistou na mezinárodní daňové právo, M&A a nadnárodní daňové struktury. Během své praxe doprovázel řadu nadnárodních projektů, spolupodílel se na restrukturalizacích podnikatelských aktivit podniků a doprovázel četné projekty fúzí a akvizic s mezinárodním prvkem. Ve volném čase se věnuje zejména své rodině, hraje golf a pilotuje modely raket a malá letadla. Ing. Lubomír Pompl Daňový poradce Absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Studoval také evropskou ekonomickou integraci na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. V kanceláři Schaffer & Partner je činný od roku Je daňovým poradcem. Ve své praxi se zaměřuje především na daňovou problematiku právnických osob, daňové plánování a řešení problémů s mezinárodními daňovými aspekty, podílí se na řadě akvizičních projektů v rámci due diligence. Rád cestuje, poznává nové kultury a zajímavá místa, ale také se rád vrací tam, kde je doma. Ing. Milan Mareš Daňový poradce Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce Od roku 1993 působil ve finančních institucích jako finanční controller a posléze jako SAP R/3 specialista. Od roku 2000 provozoval praxi účetního poradce, od roku 2005 je daňovým poradcem. Členem týmu Schaffer & Partner je od ledna Zaměřuje se na obecné daňové poradenství daň z příjmů právnických a fyzických osob, DPH, mezinárodní zdanění, spotřební daň a investiční pobídky. Ve volném čase se věnuje zejména své rodině a rybaření. Mgr. Aleš Eppinger Advokát Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce Od roku 2002 působí v advokacii. V letech 2003 až 2008 pracoval v jedné z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří se sídlem v České republice. Specializuje se především na oblast obchodního práva, zejména na fúze a akvizice obchodních společností, občanské právo, právo nemovitostí, insolvenční právo a soudní a arbitrážní řízení. V průběhu své profesní praxe se podílel na četných mezinárodních transakcích, mimo jiné na významných příhraničních akvizicích nadnárodních společností, komplexních restrukturalizacích významných holdingů a rovněž i na mezinárodních arbitrážích. Je ženatý, má dceru Elišku a ve svém volném čase se vášnivě věnuje golfu. Ing. Radomír Stružinský Auditor Je absolventem Vysoké školy ekonomické se zaměřením na účetnictví. Od roku 1994 je daňovým poradcem a od roku 1995 také auditorem. V oblasti auditu a auditorských služeb pracuje již od roku 1991 a za tu dobu nabyl řadu praktických zkušeností v auditorských i dalších poradenských službách. Jeho předchozí účetní zkušenost mu zároveň umožňuje řešit praktické účetní problémy svých klientů. Svoje zkušenosti zúročil také v přednáškové činnosti na témata z oblasti českých i Mezinárodních účetních standardů. Je činný v Komoře auditorů České republiky a v současné době je členem vedení Komory (výkonného výboru). Je ženatý a má dvě dospělé děti. Má rád vlaky, co někam jedou Dr. Horst Schaffer Auditor (D) a daňový poradce (D) V roce 1987 byl zakládajícím členem kanceláře Schaffer & Partner GdbR. Po studiu podnikového hospodářství a několikaměsíčním pobytu v USA pracoval v renomované společnosti v Norimberku poskytující auditorské služby a daňové poradenství. V roce 1985 se stal daňovým poradcem, v roce 1986 auditorem a v roce 1996 získal doktorský titul na budapešťské univerzitě University of Economic Sciences. Dr. Horst Schaffer je také předsedou neziskové nadace a členem několika dozorčích rad. Kromě různých přednášek a docentské činnosti je Dr. Horst Schaffer porotcem soutěže o nejlepší obchodní plán v severním Bavorsku a členem zemské poroty pro udělování Bavorské zakladatelské ceny. Dále je členem mezinárodního výboru společnosti AGN International. Je ženatý a má tři dospělé děti. Ve volném čase rád jezdí rychle: na lyžích, na horském kole a v rychlých autech.

7 Skupina Schaffer & Partner Galerie Myšák Vodičkova 710/ Praha 1 Česká republika tel fax

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT CB HOLDING portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství

Více

Právnická firma roku 2012

Právnická firma roku 2012 Právnická firma roku 2012 Obsah: Společnost EPRAVO.CZ uskutečnila pátý ročník hodnocení Právnická firma roku. Záštitu nad letošním ročníkem převzali předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas a ministr spravedlnosti

Více

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal Leading / Thinking / Performing American Appraisal Každý den, na kterémkoliv hospodářsky významném místě na světě poskytuje American Appraisal svým klientům poradenství a provádí ocenění, která jsou přesná,

Více

Committed to your success

Committed to your success Committed to your success Představení společnosti Provedeme vás světem byznysu Skupina APOGEO je ryze česká poradenská společnost, která poskytuje středním a velkým podnikům z místního i mezinárodního

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti ARSM, s.r.o. - říjen 2012 - ARSM, s.r.o. Auditorská společnost, oprávnění Komory auditorů ČR číslo 452 Sídlo: Litochlebská 200/12, 106 00 Praha 10 www.arsm.eu Obchodní rejstřík

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích S klienty sdílíme rozsáhlé zkušenosti získané v domácím i mezinárodním prostředí, řadu specializovaných dovedností a hluboké znalosti

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné.

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. epravo.cz magazine 2/2011 Václav Moravec: Právníci Představujeme by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch Dvacet let od založení advokátní kanceláře

Více

Daňové poradenství kpmg.cz

Daňové poradenství kpmg.cz Daňové poradenství kpmg.cz KPMG v České republice Daňové poradenství Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

1. Profil společností HLB PROXY

1. Profil společností HLB PROXY 1. Profil společností HLB PROXY Společnost PROXY, a.s. byla založena v roce 1991 v Praze, tehdy zahraničními akcionáři. V roce 1994 byla založena pobočka v Českých Budějovicích. V oboustranné shodě akcionářů

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

DRFG ENERGY s.r.o. DRFG TELCO s.r.o. E.L.Z.E.T. Olomouc s.r.o. RV Corporate Support s.r.o. IV. Kontakty

DRFG ENERGY s.r.o. DRFG TELCO s.r.o. E.L.Z.E.T. Olomouc s.r.o. RV Corporate Support s.r.o. IV. Kontakty ROČNÍ BILANČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 04 08 10 12 18 20 22 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 46 46 46 46 48 48 50 I. Úvod II. Investiční skupina DRFG Činnosti a cíle Lidé Struktura III. Představení společností

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Banka první volby pro všechny skupiny klientů

Banka první volby pro všechny skupiny klientů BANKA PRVNÍ VOLBY PRO VŠECHNY SKUPINY KLIENTŮ Banka první volby pro všechny skupiny klientů ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 2007 Vizitka České spořitelny ROK NAROZENÍ 1825 (ale duchem v nejlepších letech)

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

úspěchu Záleží nám na vašem PwC v České republice Audit Řízení rizik Daňové poradenství Právní kancelář

úspěchu Záleží nám na vašem PwC v České republice Audit Řízení rizik Daňové poradenství Právní kancelář Záleží nám na vašem úspěchu PwC v České republice Audit Řízení rizik Daňové poradenství Právní kancelář Transakce Podnikové poradenství Forenzní služby Akademie Časy se mění aneb byznys jako rovnice o

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. V Evropské unii jsou na vzestupu předběžné cenové dohody Evropská komise v reakci na to vydává Doporučení

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. V Evropské unii jsou na vzestupu předběžné cenové dohody Evropská komise v reakci na to vydává Doporučení září 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management DAŇOVÉ PORADENSTVÍ V Evropské unii jsou na vzestupu předběžné cenové dohody Evropská komise v reakci na to vydává Doporučení Převodní ceny v ČR z pohledu

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2013

Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Energy for you www.e4u.cz Výroční zpráva 2013 E4U a. s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý

Více