Výroční zpráva MEZINÁRODNÍHO CENTRA UNIVERSIUM o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva MEZINÁRODNÍHO CENTRA UNIVERSIUM o.p.s."

Transkript

1 -1-

2 Liberec Obsah Obsah Vážení přátelé,...3 Základní identifikační údaje...4 Vznik společnosti a přehled činností...5 Složení řídících orgánů...6 Organizační schéma společnosti MCU do Organizační schéma společnosti MCU od Zpráva o činnosti MCU o.p.s....9 Roční účetní uzávěrka...13 a) Rozvaha...13 c) Komentář k roční účetní uzávěrce za rok Poděkování patří našim partnerům :

3 Vážení přátelé, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti Mezinárodního centra universum o.p.s. za rok 2008, kde získáte přehled a informace o naši činnosti. Společnosti se i v tomto roce dařilo realizovat úkoly z naši zakládací listiny, tj. především poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby při zajišťování úplné integrace lidí s omezenou mobilitou do společnosti. Zejména jsem rád, že se i nadále dařilo zajistit chod všech tří chráněných dílen a tím i zaměstnání pro 30 handicapovaných občanů. Dalším významným úkolem je realizace projektu osobní asistence, ve kterém jsme cestou osobních asistentů zajišťovali služby pro 20 občanů, kteří jsou na této pomoci závislí. V dalších činnostech centra jsme se zaměřili zejména na kulturní a společenské akce nejen pro handicapované, pořádané v prostorách Kolosea a dále na mezinárodní spolupráci s partnerskými organizacemi. Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou společností, je část prostředků se kterými společnost realizuje své úkoly získávána z darů od sponzorů. Tímto bych chtěl vyjádřit poděkování především našim stálým partnerům, dále firmám, které uplatňují zákon o náhradním plnění v rámci naší společnosti. Poděkování patří našim zaměstnancům, kteří se i se svým handicapem dokáží zapojit do pracovního života a dosahují dle,, svého zdraví, dobrých pracovních výsledků. Věřím, že informace o činnosti naši společnosti, které naleznete na následujících stránkách, budou pro vás zajímavé a užitečné. Jiří Sedláček ředitel MCU o.p.s. -3-

4 Základní identifikační údaje Obchodní jméno: IČO: Sídlo organizace: MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s Gen. Svobody 83, KOLOSEUM Liberec 13 Rok vzniku: 1999 Právní forma: obecně prospěšná společnost Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností: 2. srpna 1999 Orgány společnosti: správní a dozorčí rada Kontaktní informace: Tel.: Fax: Web:

5 Vznik společnosti a přehled činností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s. bylo založeno na základě rozhodnutí zakladatelů společností: Sdružení Czech Handicap Liberec a Mobilis občanské sdružení Praha dne Statutárním orgánem společnosti je správní rada, která je devítičlenná, kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada. Složení první správní rady a první dozorčí rady jmenovali zakladatelé společnosti MCU o.p.s.. Výkonným orgánem o.p.s., je ředitel jmenovaný správní radou. Zakládací listinou a statutem společnosti bylo jako hlavní obecně prospěšnou činností stanoveno: Zajišťovat úplnou integraci lidí s omezenou mobilitou do společnosti v souladu se zákony, mezinárodními úmluvami a závazky České republiky a v souladu s vlastními projekty Poskytovat a zprostředkovávat služby v oblasti poradenské, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní, pro osoby s omezenou mobilitou a osoby zdravotně handicapované i dalším subjektům ve prospěch těchto osob a v zájmu veřejném Provozuje chráněné dílny v souladu se živnostenským zákonem a dalšími obecně platnými předpisy Poskytování služeb osobního charakteru (osobní asistence) V rámci vedlejší doplňkové činnosti společnost zajišťuje: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci živností volných Hostinská činnost Prodej věcí movitých Ubytovací činnost Silniční motorová bezbariérová doprava Kopírovací práce -5-

6 Složení řídících orgánů Správní rada k Mgr. Jarmila Tučková Mgr. Alena Urbánková Členové správní rady: předseda předseda Mgr. Soňa Paukrtová Mgr. Anna Čurdová Mgr. Božena Jirků MUDr. Jan Marušiak, PhDr.CSc. Ing. Jiří Kittner Jiří Trávníček Stanislav Kolomazník Ing. Zdeněk Brožek do od do do do do od Dozorčí rada: JUDr. Bohumír Doležal předseda Členové dozorčí rady: Mgr. Věra Skřivánková Miroslav Lepil Ing. Jan Majzner do od Management k Ředitel společnosti p. Jiří Sedláček -6-

7 Organizační schéma společnosti MCU do

8 Organizační schéma společnosti MCU od

9 Zpráva o činnosti MCU o.p.s. Posláním MCU o.p.s. je především zaměstnávání osob ze zdravotním postižením v chráněných dílnách naší společnosti a dále nabízet další obecně prospěšné služby, jako například službu osobní asistence, poradna pro handicapované osoby, prodej kompenzačních pomůcek a další služby. Budova Kolosea byla dále využita k nabízení doplňkových služeb a to zejména k pronájmu sálů a salónků. Počet zaměstnanců zaměstnaných v MCU v roce 2008 Pracoviště MCU Správa MCU Chráněné dílny Osobní asistence Celkem Bez zdrav. postižení Hendikepovaní zaměstnanci Celkem V roce 2008 společnost MCU o.p.s. zaměstnávala celkem: 47 osob z toho osob se ZP : 29 osob a/ chráněná dílna Gastro,, řidič-rozvoz obědů asistent donáška obědů 6 zaměstnanců z toho 5 ZPS 1 zaměstnanec - ZPS vozíčkář 1 zaměstnanec - ZPS Tato dílna vykazovala ze všech chráněných dílen nejlepší ekonomické výsledky. Dílna vařila denně obědů, rozšířila se nabídka z jednoho hlavní jídla na dvě a tři diety. Dále díky zákonu 435/2004 se podařilo uzavřít dlouho dobou smlouvu o dodávce 20 obědů do kantýny Katastrálního úřadu v Liberci b/ chráněná dílna počítačová 6 zaměstnanců všichni ZPS Zaměstnanci této dílny pracovali na nárazových zakázkách, stálá zakázka byla od VZP. Činnost dílny byla rozšířena o tampónový potisk na reklamní předměty/stálá zakázka Jablotron Jablonec n/n. Z ekonomických důvodů /topení v objektu/ byla dílna přestěhována do druhé části budovy, kde se nachází správa společnosti c/ chráněná dílna Mozaika 10 zaměstnanců všichni ZPS -9-

10 Dílna se zabývala výrobou keramiky. Tento sortiment byl však na trhu málo žádaný a dílna byla ve sledovaném jako ztrátová. d/ bezbariérová doprava : 2 zaměstnanci - oba ZPS Doprava ve sledovaném období zaznamenala snížení jejího využívání. Důvodem bylo snížení zájmu ze strany klientů. Z toho důvodu byla část přepravní kapacity přesunuta na rozvoz obědů. Obrat prodeje výrobků a služeb na vybraných pracovištích MCU v roce 2008 v Kč PC Gastronomie Bezbariérová doprava e/ zaměstnanci správy: f/ osobní asistence Keramická dílna Osobní asistence 4 zaměstnanců a/ ředitel společnosti ZPS b/ ekonomický náměstek ZPS c/ administrativní pracovnice recepce ZPS d/ administrativní síla ZPS 1 - vedoucí O.A. 1 - sociální pracovník 12 - osobních asistentů Oblast osobní asistence je velmi žádanou službou a v průběhu roku byla intenzivně využívána. Celkový počet obsluhovaných osob v průběhu roku byl dle registrace. MCU provozovala v roce 2008 doplňkovou činnost ve prospěch veřejnosti, jejímž smyslem bylo dále vylepšit hospodářskou situaci společnosti. Jednalo se především o pronajímání sálů a salónků

11 Výnosy z doplňkové činnosti MCU v roce 2008 v Kč Prodej zdravotnických pomůcek Pronájem sálů a salónků zajišťovaný pracovníky MCU Dlouhodobé pronájmy Pouze pro ilustraci bude uveden počet osob za rok, které se nareklama akcíchnašich účastnili: sponzorů Velký sál Malý sál Jídelna Celkový výnos z této činnosti činil zhruba 1,5 mil. Kč Ostatní V r.2008 pokračovala mezinárodní spolupráce a to především s německými partnery z chráněných dílen v Löebau, výměnné akce, prezentace naší chráněné dílny Mozaika, prodej keramických výrobků při akcích v partnerských chráněných dílnách.uskutečnil se poprvé mezinárodní turnaj Baseballu za účasti tří zemí Euroregionu Nisa. Navázala se velmi dobrá partnerská spolupráce z chráněnými dílnami v Polsku - Lubaň. V Polsku se uskutečnila výstavka výrobků z naší dílny Mozaika. Za tuto Mezinárodní spolupráci se naší společnosti dostalo Mezinárodní uznání v Euroregionu Nisa. Také již několik let spolupracujeme s chráněnými dílnami v CANNES Francie, kde nám také kolegové dodávají kompenzační a rehabilitační pomůcky pro naše handicapované děti, mládež a seniory. Následující fotografie dokumentují bohatý společenský život v MCU:

12 - 12 -

13 Roční účetní uzávěrka Str. 13 až 19 zpracováno dodavatelsky externí účetní firmou. a) Rozvaha

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 b) Výkaz zisku a ztráty

18 - 18 -

19 c) Komentář k roční účetní uzávěrce za rok 2008 AKTIVA Dlouhodobý majetek viz. příloha DHM Pohledávky - odběratelé pohledávky zejména z fakturace - poskytnuté provozní zálohy zejména zálohy ČEZ - ostatní pohledávky zejména osobní asistence, Zimmermannová, Bobková po odložení vyšetřovatelem bude pravděpodobně 100% odepsáno, dále pohledávky z půjček Krátkodobý finanční majetek - bankovní účty minusem povolený debet

20 Jiná aktiva celkem Náklady příštích období časové rozlišení nákladů pro leasing výtahu a další, zejména pojistné PASIVA Vlastní zdroje vlastní jmění zejména věcné dary od vzniku společnosti výsledek hospodaření výsledek 2007 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta kumulované zisky a ztráty od vzniku společnosti Cizí zdroje - dodavatelé z fakturace zejména teplárna - ostatní závazky nebankovní půjčky - zaměstnanci nevyplacené mzdy - závazky ze soc. a zdrav. pojištění nezaplacené odvody - jiné závazky jistiny půjček na DHM a leasingové splátky - dohadné účty pasivní zejména nevyfakturované energie - (elektřina) Výsledek hospodaření z výkazu Zisku a ztrát po zdanění činí -261 tis. Kč. Tato ztráta vznikla především z důvodu převodu budovy KOLOSEA do vlastnictví MCU o.p.s. a tím i růstu nákladů na vytápění, které nebyly v původním rozpočtu MCU na rok 2008 kalkulovány. Poděkování patří našim partnerům : Nadaci Konta Bariéry - Praha Nadaci Preciosa - Jablonec n /Nisou MC Donalds - Liberec Havax s.r.o. PAB - pojišťovací agentura Praha Zlatnictví Sychrov ASYX - realitní kancelář ANTA s.r.o. Liberec KB - Liberec dalším partnerům a přátelům, kteří s naší společnosti spolupracují

21 Poděkování také patří za spolupráci ve prospěch handicapovaných osob: - Statutárnímu městu Liberec - Krajskému úřadu Liberec - Úřadu práce Liberec - MPSV také kolegům z chráněných dílen ve Francii, Německa,Polska,Švýcarska a Slovenska,

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti 1 OBSAH - úvodní slovo - zpráva o činnosti společnosti - bezbariérová doplňková doprava - zpráva o činnosti osobní asistence - auditorská zpráva za rok 2005 - zpráva o hospodaření společnosti 2005 - organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Výroční zpráva 2008. Obsah

Výroční zpráva 2008. Obsah Výroční zpráva 2008 Obsah I. Údaje o společnosti 3 II. Orgány společnosti 5 III. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 7 IV. Přehled činností vykonávaných v roce

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013... pomáháme duševně nemocným 2 CEDR Pardubice o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vážené dámy, Vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, prosím, poohlédnout se za fungováním neziskové organizace

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5.

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Závěr 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o

Více

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a Výroční zpráva 2014 Vážení přátele, dovolte, abych z pozice předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum a současně z pozice občana města Litomyšle, kde tato instituce sídlí,

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě zpráva výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě OBSAH 01 Základní informace 4 02 Vize, poslání, cíle a hodnoty 5 03 Historie 6 04 Slovo předsedy a ředitelů 8 05 Služby v číslech 9 06 Finanční

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více