Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE"

Transkript

1 Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE ZA ROK

2 Hospodaření a) Rozpočet Příjmy věznice za rok 2010 činí 42, ,18 Kč, v porovnání s rokem 2009 se jedná o propad v příjmech o částku 1, ,40 Kč. Důvodem propadu je dokončení privatizace bytového fondu, kdy již z privatizovaných bytů nebylo hrazeno nájemné. Celkové výdaje věznice za rok 2010 činí 285, ,52 Kč, což je o 5, ,65 Kč méně než v roce Pokles výdajů byl způsoben restriktivními opatřeními nadřízeného orgánu, tyto opatření se začali na hospodaření věznice projevovat od měsíce září V průběhu roku 2010 bylo realizováno celkem 60 rozpočtových opatření, 18 rozpočtových opatření bylo z úrovně GŘ VS ČR (jednalo o navyšování nebo jiné úpravy rozpočtu věznice) 34 interních rozpočtových opatření (jednalo se o přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými materiálovými účetními). Dalších 8 rozpočtových opatření bylo provedeno u rozpočtu FKSP. Při čerpání rozpočtu byly všechny závazné ukazatele dodrženy, ať již v příjmové nebo výdajové části. b) Platy zaměstnanců (výdaje na platy a srovnání ve vývoji) Na mzdové prostředky zaměstnanců bylo v roce 2010 vynaloženo 144, ,- Kč, což je o ,- Kč méně než v roce Důvodem nižších výdajů na mzdové prostředky byl způsoben zvýšeným počtem odchodů příslušníků ze služebního poměru ve II. pololetí roku 2010 a sníženou částkou vyplacenou na odměny zaměstnanců. Z uvedené částky bylo 57, ,- Kč určeno na platy občanských zaměstnanců (zde je nárůst o ,- Kč) a 86, ,- Kč bylo určeno na služební příjmy příslušníků (zde je pokles o ,- Kč). Pokles je důsledkem odchodů příslušníků ze služebního poměru. V průběhu roku 2010 byly vyplaceny odměny v celkové částce 2, ,- Kč, občanským zaměstnancům bylo vyplaceno ,- Kč a příslušníkům 1, ,- Kč. K proplácení přesčasové práce dochází u občanských zaměstnanců (zaměstnanci zdravotního oddělení). Celkový počet proplacených přesčasových hodin činil hodin, ve finančním vyjádření to činí ,- Kč. U příslušníků dochází k proplácení přesčasové práce pouze z pohotovosti, takto proplacených hodin bylo 388, ve finančním vyjádření to činí ,- Kč. c) Odměňování vězněných osob (výdaje na odměny a srovnání ve vývoji, vývoj průměrné reálné odměny), Na pracovní odměny vězňů zařazených ve vnitřních provozech věznice byla určena částka ve výši Kč 7, ,-. Z uvedené částky zůstala nevyčerpaná částka Kč 3.031,-, která byla v měsíci lednu 2011 odvedena jako příjem do státního rozpočtu. Při porovnání reálné mzdy vězňů zařazených ve vnitřních provozech za rok 2009 (4.772,- Kč) a rok 2010 (4.736,- Kč) došlo k poklesu o 36,- Kč. Porovnání průměrných měsíčních výdělků na jednotlivých pracovištích cizích provozů znázorňuje přiložený graf. d) Vymáhání pohledávek (struktura, stav, vývoj pohledávek v čase), Celková suma pohledávek činí 43, ,01 Kč. Z uvedené částky nejvyšší část připadá na pohledávky propuštěných odsouzených (25, ,- Kč) a na pohledávky vězňů v živém stavu (12, ,- Kč). Stav těchto pohledávek se oproti roku 2009 snížil o takřka ,- Kč. Pohledávky za zaměstnanci (půjčky FKSP) činí 5, ,- Kč. Z obchodních vztahů vznikly pohledávky ve výši ,01 Kč, jsou to pohledávky za příjmy od zdravotních pojišťoven. 2

3 e) Zaměstnávání vězněných osob V zaměstnávání vězněných osob došlo k rapidní změně již od začátku roku 2010, kdy dne byla uzavřena smlouva s firmou AEG Components a.s.. Tato firma zajistila 150 pracovních míst ve třísměnném provozu na výrobě kondenzátorů. V roce 2009 bylo průměrné procento v zaměstnanosti za 1.pololetí 50 %, za druhé pololetí 53 % což představovalo celkem práci pro 435 vězňů. V roce 2010 bylo průměrné procento v zaměstnanosti za 1.pololetí 62 %, za druhé pololetí 68 % což představovalo celkem práci pro 631 vězňů. Porovnání zaměstnanosti v roce 2009 a 2010 za celý rok 2009 byla průměrná zaměstnanost ve věznici na úrovni 53 % a za rok 2010 na úrovni 60%. Věznice Valdice se drží na druhém místě v největším počtu zaměstnaných vězňů za Věznicí Stráž pod Ralskem (828 zaměstnaných vězňů) Věznice Valdice. 646 Věznice Vinařice 500 Věznice Plzeň.490 průměrná zaměstnanost 80 procento zaměstnanosti procento pololetí roku pololetí roku pololetí roku pololetí roku 2010 období e) Dávky sociálního zabezpečení. Sociální dávky ze strany GŘ jsou přidělovány na základě skutečné potřeby věznice. O jednotlivé druhy dávek se žádá. Na odchodném bylo vyplaceno ,- Kč. Další mandatorní dávkou je nemocenská, která u příslušníků v roce 2010 činila ,- Kč, což je oproti roku 2009 nárůst o částku ,- Kč. a) Správa majetku Logistika Majetek nemovitý: Věznice Valdice k spravovala nemovitý majetek v celkové účetní hodnotě ,79 Kč, z toho: budovy ,69 Kč pozemky ,10 Kč. 3

4 V průběhu roku 2010 byla dokončena privatizace bytového fondu a předán nemovitý majetek poslednímu bytovému družstvu Přátelství 165 a 166 v hodnotě ,- Kč, z toho: budovy ,- Kč, pozemky ,- Kč. V roce 2010 nebyly na modernizaci a provoz věznice přiděleny žádné investiční prostředky. Probíhala příprava akcí: Ekologizace energetického zdroje Valdice v hodnotě cca 20 mil. Kč Rekonstrukce střechy obj.č.55 1,6 mil. Kč. Na opravy a údržbu nemovitostí dodavatelským způsobem byly využity prostředky ve výši ,46 Kč. Z větších oprav jak dodavatelsky, tak ve vlastní režii, bylo provedeno: restaurování kamenné vstupní brány oprava oplocení zakázaného pásma v délce 300 bm oprava vodovodního řádu v délce 100 bm oprava soc. zař. výrobní haly obj.č.30 oprava soc. zařízení ubytovny obj.č.55 oprava strážních věží č.5, 6 a 7 oprava podlah na celách odsouzených ubytovny C Finance tis. Kč Kč investice opravy materiál Provoz údržba a opravy nemovitostí jsou z převážné části zajišťovány ve vlastní režii, kde v loňském roce byly vynaloženy materiálové náklady ve výši ,- Kč. Vzhledem k rozsáhlému a různorodému majetku (kulturní památka) jsou přidělované finanční prostředky vynakládané na údržbu a rekonstrukci zcela nedostatečné. V prvé řadě jsou používány na odstraňování havarijních stavů nebo jejich předcházení. Na rozvoj, modernizaci, případně snižování energetické náročnosti provozu věznice finanční prostředky nezbývají. Majetek movitý: V průběhu roku 2010 byly zajišťovány potřebné materiály, a to zejména proviantní, instalační, velkokuchyňské, intendanční, stavebně ubytovací, kancelářské, zabezpečovací a komunikační technika, spotřební apod. dle přidělených finančních prostředků. Prováděné nákupy a opravy byly prováděny s maximální hospodárností. Na začátku roku byla na nákup těchto materiálů přidělena částka ve výši 4, ,- Kč, která byla ke konci roku navýšena na 7, ,-Kč. 4

5 Využití finančních prostředků na nákup materiálů: Protidrogový program ,- Kč Prevence kriminality ,- Kč Spotřební náhradní díly ,- Kč Spotřební ostatní ,- Kč Majetek ,- Kč Náklady na opravy za celý rok činily ,- Kč. Náklady na služby zajišťované referátem MTZ a služeb za celý rok činily ,- Kč. V programu VIS SKH bylo vytvořeno dokladů s finančním obratem 106, ,52 Kč. Jednalo se o tyto doklady: Typ dokladů Počet dokladů Obrat příjem nákupem ,07 příjem bezplatně ,01 vydáno ze skladu ,23 vráceno do skladu ,32 přemístěno v užívání ,64 přeúčtováno pryč ,23 Vyřazeno ,02 Do množství dokladů a výše jednotlivých obratů se promítla příprava na Aplikaci účetní reformy v oblasti veřejných financí příprava odpisů. Hodnota zásob ve skladech se za rok 2010 snížila o ,97 Kč. Celková hodnota movitého majetku se také snížila, a to o ,91 Kč. V prádelně věznice bylo v roce 2010 vypráno kg prádla. V porovnání s rokem 2009 došlo k navýšení o kg prádla. Náklady na 1 kg vypraného prádla jsou 13,13 Kč. Celkové náklady na provoz prádelny činí 8, ,- Kč. Prádelna pravidelně pere prádlo a dezinfikuje infekční prádlo pro 13 organizačních jednotek VS. Koncem roku 2010 byla provedena inventarizace majetku Věznice Valdice, při které byl zjištěn inventarizační přebytek, a to: 52 ks zdrojů k radiostanicím MAXON SL-70 telefonní karta 02 Trick elektrická pečící pánev Kupperbusch. Tyto materiály byly dodány z úrovně generálního ředitelství bez přeúčtovacích dokladů. V minirekreačním zařízení Tužín byla provedena kompletní oprava sociálních zařízení, koupelen, dámských a pánských WC. Z centrálního podúčtu FKSP bylo na tuto opravu poskytnuto ,-Kč. Z FKSP Věznice Valdice byly uvolněny finanční prostředky ve výši ,-Kč. Pro zvýšení zájmu o ubytování v tomto zařízení byla provedena nová prezentace na internetu b) Stravování a výživa Stravování pro zaměstnance Kvalita připravované stravy pro zaměstnance byla na dobré úrovni. Stravování bylo zajištěno v plném rozsahu, včetně stravy pro účastníky ozdravných pobytů. Průměrný počet stravovaných osob byl 290 strávníků, průměrný počet účastníků ozdravných pobytů byl 17 strávníků v 21 čtrnáctidenních turnusech. Pro závodní stravování byly nakoupeny potraviny za ,- Kč. Připomínky strávníků ke stravě: kladné 13 zápisů záporné 1 zápis, k zápisu se vyjádřila hlavní kuchařka. V měsících červen srpen provedeny přípravné práce na přechod k bezstravenkovému systému pro zaměstnance Kredit 7. 5

6 28.7. instalace objednávkového systému informace na všechny zaměstnance, zahájení zkušebního provozu ukončení zkušebního provozu, zahájení objednávání stravy. K zaměstnáno v zaměstnanecké kuchyni 5 odsouzených. Od 6. září 2010 zrušena obsluha odsouzenými z důvodu prozrazení identity strávníků jména na stravence, tím došlo ke snížení zařazených vězňů na 4 pracovníky. Stravování vězňů Průměrný počet stravovaných vězňů v roce 2010 byl 1147 strávníků. Stravování bylo zajišťováno celodenně v pěti základních druzích stravy- základní, diety D2, D5, D9, D11, dále strava Nedráždivá strava (NS), upravená strava pro vegetariány (VE) a pro osoby vyznávající muslimské vyznání (MU). Počet dietně stravovaných odsouzených činil průměrně 174 diet denně. Nedráždivé stravy NS bylo připravováno průměrně 33 porcí, pro vegetariány 6 a muslimy 23 porcí. Druhy stravy a počty strávníků: Stravovaní odsouzení k Z D2 D5 D9 D11 NS MU VE Z % D2 96 8% D5 2 0,5% D9 41 3,0% D11 2 0,5% NS 33 3% MU 23 2% VE 6 1% Celkem % Na nákup potravin byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 25, ,-Kč, tj. průměrně 61,80 Kč na 1 vězně a den. Hospodaření vězeňské kuchyně skončilo úsporou ,- Kč, částka byla převedena do hospodaření roku Velká pozornost je věnována hygieně stravovacích provozů, aby se zamezilo hromadnému onemocnění způsobeného závadou v technologii přípravy 6

7 stravy. Důslednou kontrolou přípravy a výdeje stravy a dozorem nad dodržováním hygienických zásad se tento úkol dařilo plnit. Porovnání čerpání limitu na potraviny pro vězně za roky : rok čerpání limitu za rok prům. počet ods. prům. limit na 1 ods. a den , ,10 Kč , ,60 Kč , ,80 Kč Čerpání limitu na potraviny pro odsouzené , , , , , ,00 1 Udržování vězeňské kuchyně v provozuschopném stavu je nadále velmi obtížné. Technologické vybavení je zastaralé, vyžaduje časté opravy a neumožňuje výraznější šetření energiemi. Údržba je zajišťována z převážné části zámečnickou dílnou a stavební údržbou věznice s minimálními náklady na rozdíl od dodavatelských firem. Problémy jsou se zajištěním, případně výrobou nových dílů pro zastaralou technologii. Údržbu zajišťuje permanentně jeden pracovník zámečnické dílny, protože dochází k častým závadám na kanalizaci, rozvodech vody, páry i odvodu kondenzátu a technologické části. Současným stravovacím a hygienickým předpisům nevyhovuje dispoziční řešení kuchyně, kdy dochází ke křížení tzv. čisté a špinavé cesty. Rovněž nevyhovující je umístění skladů, které jsou mimo prostory kuchyně, chybí klimatizace, apod. Vzhledem k požadovaným úsporám je nutné k parním kotlům doplnit kuchyň elektrickým kotlem 500 l pro přípravu snídaní. Investiční záměr byl zpracován V dubnu 2009 byl nainstalován bezstravenkový systém KREDIT (monitory, čtečky, odzkoušení funkčnosti), který z důvodu nekomunikace s programem VIS ZAM (nejsou údaje o zaměstnaných odsouzených) není využíván. S firmou Gastro-Star-Fish byla od uzavřena smlouva na ekologickou likvidaci jedlého oleje s úhradou za 1litr 5,-Kč bez DPH ve prospěch vězeňské služby. c) Energetika a vodohospodářství Spotřeba elektrické energie za rok 2010 činí kwh, zaplacená částka za odběr je 9, ,- Kč, průměrná cena za 1 kwh je 2,85 Kč. Spotřeba plynu kotelny věznice činí m 3, zaplacené faktury za dodávku plynu činí 20, ,-Kč, průměrná cena za 1 m 3 je 11,46 Kč. Finanční částky za odběr energií jsou bez refundací. Celková spotřeba vody v roce 2010 činila m 3, což je o m 3 více, než v roce Z vlastních zdrojů bylo odebráno m 3 vody, a to m 3 v kvalitě pitné a m 3 v kvalitě užitkové vody pro provoz kotelny a prádelny. Poplatek za odběr z vlastních zdrojů činil ,- Kč. Z veřejného vodovodu bylo odebráno m 3 za ,- Kč. Nákup pitné vody z veřejného vodovodu se proti roku 2009 snížil o m3 a to v důsledku zvýšení vydatnosti vrtu S1. 7

8 Průběžně je prováděna kontrola pitné vody dle zákona č. 259/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a tyto výsledky jsou předávány Krajské hygienické stanici územní pracoviště Jičín. Stejně tak je prováděna kontrola kvality vypouštěných odpadních vod a její výsledky jsou předkládány VOS a.s. Jičín. V průběhu roku byla provedena přeložka vodovodního řádu Js 160 mm v délce 180 m mezi objekty 35 a 40, včetně nových vodovodních přípojek k objektům 13, 29, 30, 35 a 57/5 v celkové délce 35 m. Celá tato akce byla prováděna svépomocí. Na základě pokynu GŘ č.8 přijala energetická komise úsporná opatření, na základě kterých došlo v měsících říjen až prosinec k poklesu spotřeby pitné vody o 15 %.. Porovnání spotřeby vody v letech 2004 až 2010 m Vlastní zdroje Rok Veřejný vodovod Odpadní vody jsou vypouštěny do městské kanalizační sítě, kterou provozuje Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín. Celkem bylo vypuštěno m 3 odpadních vod, včetně vod srážkových. Náklady na vypouštění odpadních vod činily 7, , Kč. Dlouhodobé úkoly v uvedené oblasti, jako jsou dodávky UT, TUV, páry, plynu a elektrické energie, včetně jejich správného vyúčtování a dále kontroly, údržba a revize všech provozovaných zařízení ve věznici byly v roce 2010 splněny. Průběžně byly odstraňovány nahlášené závady na elektroinstalaci v objektech patřících Vězeňské službě, včetně revizních závad. Dle finančních možností byla prováděna výměna zářivkových svítidel s elektronickými předřadníky z důvodu nižší spotřeby elektrické energie a delší životnosti zářivkových trubic. a) Programy zacházení Výkon vazby a trestu Základním výchovným prostředkem pro naplnění účelu výkonu trestu je program zacházení (dále jen PZ), jehož náplň si odsouzený zvolí a zaváže se jej plnit. Je to jeden z prvních nástrojů, kterým je možno nastavit určitou úroveň smysluplného fungování jedince při nástupu do vězení. Zároveň si svou volbou může odsouzený vytýčit předpoklady pro pozdější možný a odpovědný život na svobodě. Programy zacházení lze rozdělit na minimální program zacházení, standardní program a program zacházení před ukončením výkonu trestu odnětí svobody. Programy 8

9 zacházení jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány v závislosti na posunech, postojích, názorech a chování odsouzeného. Program zacházení tvoří pracovní aktivity, vzdělávací aktivity, speciálně výchovné aktivity, zájmové aktivity a oblast utváření vnějších vztahů. b) Specializovaná oddělení Ve Věznici Valdice jsou zřízena dvě specializovaná oddělení. Obě specializovaná oddělení jsou umístěna v ubytovně D. 1. Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (SPO/T). Na oddělení jsou vybíráni odsouzení (zvýšená ostraha), kteří zneužívali psychotropní látky (mimo alkoholu), na základě příslušných diagnostických aspektů (depresivní stavy, nespavost, podrážděnost, neadekvátní jednání v sociálních vztazích nebo vazbách). V roce 2010 prošlo tímto oddělením 16 odsouzených. 2. Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování (SPO). Na toto oddělení jsou přijímáni jedinci, jejichž osobnostní struktura je dána trvalou změnou jednotlivých složek osobnosti v oblasti prožívání a chování. Jedná se o výrazně narušené jedince s různými formami poruch, často s velmi závažnou trestnou činností, všech věkových kategorií, s rozdílnou délkou zbytkového trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou ve všech prostupných skupinách vnitřní diferenciace. Dne byla zahájena činnost specializovaného oddělení dle platných předpisů, především NGŘ č. 42 / Fakticky došlo k opětovné obnovení činnosti v březnu pozastaveného SpO. Dlouhodobým cílem terapeutického programu oddělení je zredukovat škodlivé či nebezpečné projevy chování odsouzených a naučit odsouzené vědomě kontrolovat své jednání a chování žádoucím směrem. Do programu nastoupilo 19 odsouzených, kteří byli rozděleni do dvou terapeutických skupin. Obě skupiny mají shodný terapeutický program, zahrnující 4 hodiny odborných skupinových aktivit denně. c) Problematika specifických skupin vězňů Odsouzení blízcí věku mladistvých, tedy ve věku let. Zacházení s těmito odsouzenými je v mnohém podobné jako u skupiny prvovězněných, liší se však důrazem na formování jejich v mnoha případech nevyzrálé a hodnotově nestabilizované osobnosti a nedotvořené struktuře jejich rysů. Stejně jako prvověznění jsou ubytováni odděleně od recidivistů, případně jsou zařazováni na SPO. Cílem působení personálu je zajištění diferencovaného zacházení a vytváření podmínek ke zmírnění dopadu vězeňského prostředí na jejich osobnost. Využíváním tělovýchovných aktivit, rozvíjením manuálních dovedností a estetických prvků se vytváří předpoklady pro úspěšné zvládání zátěžových situací v průběhu výkonu trestu bez agresivních a únikových projevů. Kontakt s jinými vězni je uskutečňován na principu minimalizace rizik (Harm reduction) a je omezen na nezbytně nutnou dobu na pracovištích a v době vycházek. Zásadním způsobem odlišnou a poměrně početnou skupinu představují odsouzení cizinci. Ve Věznici Valdice je umístěn poměrně vysoký počet cizinců a do budoucna lze očekávat jejich nárůst. Zacházení s vězněnými cizinci je v některých případech náročnější, než s ostatními. K byl počet aktuálně přítomných odsouzených cizinců ve věznici 129, což je více než 11 % z celkového počtu. Nejvíce odsouzených cizích státních příslušníků je ze Slovenska 22, 21 je pak ukrajinské státní příslušnosti. Z pohledu duchovních aktivit je tato skupina nejpočetněji zastoupena. Např. mše pravoslavných věřících jsou téměř výhradně tvořeny těmito odsouzenými. V posledním období lze konstatovat, že kvalita práce, vzhledem k možnostem věznice, se významně zlepšila, a to jednak přidělením účelově vázaných finančních prostředků a dále snahou personálu o specifický a diferencovaný přístup, jehož uplatňováním lze předejít častým nedorozuměním a možným konfliktům. 9

10 d) Spolupráce s institucemi a organizacemi (PMS, soudy, státní zastupitelství, policie, nevládní organizace, občanská sdružení apod.) Věznice Valdice udržuje kontakty se sociálními kurátory městských úřadů, z nichž někteří navštěvují své klienty osobně již v průběhu trestu nebo před jeho ukončením. Za svými klienty dojíždí také pracovnice oddělení resocializačních a reintegračních programů Centra sociálních služeb v Praze a to v období před podáním žádosti o podmíněné propuštění. V řadě svých aktivit spolupracuje se státními institucemi a neziskovými organizacemi - azylovými domy, oblastními charitami, Českým červeným křížem, odděleními sociálně právní ochrany dětí MěÚ, úřady práce, zdravotními pojišťovnami atd. V našem regionu je spolupráce s Azylovým domem Jičín, dále věznice spolupracuje s Diakonií Úpice, Charitou Pelhřimov, Armádou spásy, Emauzy ČR, Střediskem Křesťanské pomoci v Praze, Betel Broumov ubytovny pro muže bez domova a Občanskou poradnou Beroun. Pravidelně probíhá spolupráce s úředníkem z oblastního střediska Probační a mediační služby (PMS), který seznamuje odsouzené formou besed s možnostmi dobrovolné spolupráce v oblasti institutu podmíněného propuštění s dohledem a z vyplývajícími opatřeními. Spolu s úředníkem PMS se na této činnosti podílejí také zaměstnanci VO spec. pedagog, vychovatel a soc. pracovnice formou výběru vhodně vytipovaných odsouzených. Lze však konstatovat, že vzhledem k plnění určitých povinností po propuštění z VTOS vyplývajících z dohledu, není nadále mezi odsouzenými na VO o spolupráci s touto institucí až tak velký zájem. Dále probíhá, již tradičně, také velmi dobrá součinnost občanského sdružení Laxus o. s., jehož pracovnice navštěvují od počátku roku 2010 pravidelně věznici 2x měsíčně. V rámci své odborné činnosti působí na bezdrogové zóně, specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek a dále pracují i s odsouzenými z ostatních ubytoven, kteří mají o jejich činnost zájem. Vzdělávání vězněných osob Vzdělávání je v prvé řadě zajišťováno prostřednictvím Školského a vzdělávacího střediska (ŠVS). Vzdělávání odsouzených ve zdejším ŠVS lze rozdělit do čtyř částí. Jedná se o neakreditované kursy, akreditované kursy, učební obory a maturitní studium. Odsouzení zařazení do studia jsou buď ubytováni přímo v prostorách ŠVS (základní škola, učební obory), nebo s ohledem na kapacitu ubytovny ŠVS jsou ubytováni mimo a na výuku docházejí. Po dohodě mezi vedením věznice a SOU ŠVS se přešlo od školního roku v některých vzdělávacích aktivitách na denní formu studia v rozsahu minimálně 21 hodin týdně. Tato forma nadále pokračuje. V nabídce Školského vzdělávacího střediska Valdice bylo školním roce vzdělávacích aktivit: neakreditované kursy: akreditované kursy: učební obory: maturitní studium: Kurs Anglický jazyk Kurs Základy výpočetní techniky Kurs MS-Office Excel Kurs Malíř-natěrač Kurs Knihař Svářečský kurs ZG-1 Svářečský kurs ZE-1 Kurs pro doplnění vzdělání poskytovaného základní školou H/007 Obrábění kovů (dvouletý) H/002 Obráběč kovů (tříletý) L Ekonomika a podnikání 10

11 V předešlém školním roce bylo do studia zařazeno 217 žáků 52 učební obory, 147 kursy a 18 maturitní studium. Z nich 20 získalo výuční listy, 20 vysvědčení o ukončení 1. ročníku SOU, 94 osvědčení z kursů a 16 odmaturovalo. V průběhu r bylo vzdělávání odsouzených ve Věznici Valdice obohaceno o nové prvky. Jsou jimi doplňující vzdělávací programy na jednotlivých ubytovnách s minimální 21 hodinovou dotací (VP 21). Jejich obsahová náplň a časový rozvrh je ovlivněna možnostmi jednotlivých ubytoven a pochopitelně odborným zaměřením personálu. Uvedená vzdělávací aktivita je zaměřena na vybrané odsouzené, kteří mají zájem rozšířit si vědomosti z oblasti některých společenských věd. Zvolena byla z důvodu smysluplného využití volného času a získání všeobecného přehledu o zajímavostech ze světa přírody, vědy a techniky a dalších vědních oblastí. Realizace vzdělávací aktivity působí na odsouzené pozitivně především ve směru rozvoje a kultivace osobnosti odsouzených. V rámci předvýstupního zacházení s odsouzenými se tyto aktivity realizují na ubytovnách A a C. Ubytovny B a D poskytují uvedený program samostatně, a v podobném rozsahu. Vězeňská a justiční stráž a) Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské a justiční stráže (OVaJS) Objekt Věznice Valdice slouží pro výkon trestu převážně těch nejtěžších trestů včetně trestů doživotních. Na úkolech k zabezpečení výkonu trestu se střežením, eskortováním a bezpečností osob a ochranou majetku se významně podílí i oddělení vězeňské stráže. Problémem, který OVaJS dlouhodobě zatěžuje, jsou poddimenzované tabulkové počty oddělení, kdy ani při naplnění tabulkových stavů se nevyhneme práci nad základní dobu služby. Dalším problémem, byť personálním, ale jistě s dopadem do oblasti bezpečnosti, je rozsáhlá a až nezdravě rychlá obměna personálu v posledních letech. Je velmi obtížné plnit náročné úkoly, když každý rok opouští oddělení cca 10 % zkušených příslušníků. b) Bezpečnost Bezpečnost věznice je zajišťována všemi zaměstnanci bez výjimek. S pohledu oddělení VaJS je nejrizikovější oblastí bezpochyby hlavní vchod do věznice a vjezd motorových vozidel. K zabránění útěku vězněné osoby a průniku nepovolených předmětů jsou stanoviště, mimo živé síly, vybavena řadou pomocných technických pomůcek a kontrolních prvků. Vítaným pomocníkem je zejména přístroj k detekci přítomnosti živého organismu. V samotném výkonu služby jednotlivých příslušníků nejsou ve větší míře zaznamenávány nedostatky, ke svěřeným povinnostem přistupují ve většině případů zodpovědně a mají nemalý vliv na skutečnosti, že se Věznice Valdice v roce 2010 obešla bez mimořádné události. K výraznému zvýšení bezpečnosti věznice přispělo navýšení ohradní zdi, čímž byly naplněny požadavky stanovené NGŘ č. 11/2006. Rovněž započatá výměna vnitřního oplocení věznice (stáří původního je téměř 40 let) bude přínosem pro bezpečnost. c) Eskorty Prováděné eskorty jsou zajišťovány potřebným počtem příslušníků, s odpovídajícím výcvikem a dostatečnou výzbrojí a výstrojí v souladu s NGŘ č.11/ Maximální důraz je kladen na zajištění bezpečnosti eskortujících příslušníků i eskortovaných osob. Páteř eskortní skupiny je tvořena příslušníky, kteří jsou současně zařazeni v jednotce ZPJV sloužící k provádění eskort 11

12 s vězni odsouzenými k doživotním a výjimečným trestům. Za uplynulé období nedošlo při prováděných eskortách k žádné mimořádné události. V roce 2010 bylo provedeno celkem 365 eskort s 471 odsouzenými. Z uvedeného počtu bylo 302 eskort s 405 odsouzenými do zdravotnických zařízení, 30 přímých eskort s 31 odsouzenými a 33 eskort se 35 odsouzenými k soudům. Nárůst eskort k soudům byl způsoben zejména v souvislosti s účinností nového trestního zákoníku. Grafický přehled eskort za léta Počet eskort celkem Zdravotní K soudu Přímé Počet eskortovaných ods

13 d) Služební kynologie Úsek služební kynologie je v současné době zajišťován 8 psovody včetně inspektora strážní služby pro psovody. Z výše uvedeného počtu je 5 psovodů zařazeno do nepřetržitého provozu k zajištění strážní služby a 2 psovodi - specialisté vykonávají denní činnost se svými speciálními psy dle plánu činností. Věznice Valdice vlastní k dnešnímu dni 13 služebních psů, z toho 9 všestranných a 4 psy specialisty, tzn. že do přidělených tabulek nám zbývá nakoupit 1 psa všestranného a 1 psa specialistu. Vzhledem k nezbytné postupné generační obměně je nanejvýš vhodné provádět nákupy průběžně. V Ý K A Z Č I N N O S T I P S Ů - S P E C I A L I S T Ů Z A I. - X Slu žební psi K IM O N 288 VALI D 296 AN ELI 298 dopisy dop.kor. do 2kg balíky odd. A od d. B odd. C od d. D odd. E náv.oděvy ZB p r.oděvypracoviště šatny návš.míst. M É SÍC Ods. Přísl celkem dopisy do 2kg dop.kor. balíky odd. A odd. B odd. C odd. D odd. E náv.oděvy ZB pr.oděvy pracoviště šatny návš.míst. Dva psovodi - specialisté vykonávají denní činnost se svými speciálními psy, a to dle plánu činností. Jedná se o prohlídky ložnic odsouzených, pracovišť, nákladů motorových vozidel, kontrolu došlé korespondence, balíků apod. Namátková kontrola svršků odsouzených po návratu z pracovišť a návštěv je prováděna v prostorách vstupu do Centrálního ubytovacího komplexu (CUK). Činnost psovodů s všestrannými psy spočívá především v zajištění bezpečnosti věznice, zejména při hromadných přesunech odsouzených. Strážným psovodem se služebním psem, jsou zesilovány i některé eskorty, většinou se zvlášť nebezpečnými vězni a to jak v areálu věznice tak i mimo areál. Činnost protidrogového střediska je na velmi dobré úrovni, výsledky za hodnocené období jsou znázorněny graficky výše. e) Vyzbrojování a vystrojování V oblasti vyzbrojení je největším problémem používaná výzbroj na strážních stanovištích. V letošním roce by mělo být provedeno odložené odzkoušení nových zbraní a lze jen doufat, že v případě jejich osvědčení dojde k brzké výměně. Také RDST SL 70 používané k vnitřní komunikaci jsou již daleko za svým zenitem a zejména kapacita zdrojů v nich používaná je naprosto nedostatečná. 13

14 Zdravotnictví a) Poskytování zdravotní péče příslušníkům, občanským zaměstnancům a vězňům včetně hodnocení funkčnosti programu Medikus Počet vyšetření a ošetření zaměstnanců VS Praktickým lékařem 850 Preventivní prohlídky 179 Odborníky ZS věznice(rtg, sono) 379 Hospitalizovaných v nemocnici 3 Vystavených pracovních neschopností na ZS Věznice Valdice 35 př./11 o.z. Přezkumné řízení příslušníků LPK 2 Vstupní prohlídky uchazečů o přijetí do VS 38 Vyšetření- mimořádné prohlídky řidičů, ozdravné pobyty, před sportovní činností, zbrojní průkazy,hasiči,potvrzení na studie. 116 Vyšetření mimořádné prohlídky výstupy 42 Počet zaměst., u kterých byl proveden odběr biolog.materiálu 408 Počet zaměst., u kterých bylo provedeno RTG nebo sono vyšet. 379 Rehabilitační pracoviště Věznice Valdice Počet turnusů 20 Rehabilitantů v turnusech celkem 352 Z toho: jiných věznic 276 O.z. 2 Ambulantní LPR 74 Na doporučení lékaře 60 Procedur celkem 7599 Počet vyšetření a ošetření u odsouzených Praktickým lékařem Dispenzární prohlídky 621 Počet dispenzarizovaných odsouzených 708 Preventivní prohlídky 465 Vstupní prohlídky nová eskorta 265 Vstupní prohlídka na pracoviště 589 Výstupní z pracoviště 245 Výstup z VTOS 160 Odborníky ZS věznice(rtg,sono, ORL,ortoped, neurolog ) 4138 Odesláno do civilního sektoru 376 Zubní ošetření 1529 Preventivní zubní prohlídky 150 Hospitalizovaných v nemocnici VS/civilní 159/5 Ošetřeno na LSPP 915 Vystavených pracovních neschopností 97 Úmrtí 0 Dokonaná sebevražda 2 Monitoring drog 509 Počet ods., u kterých byl proveden odběr biolog.materiálu

15 Péče na lůžkové ošetřovně (pacientů) 204 Počet dnů na lůžkové části 1909 Výkony u nepojištěných cizinců, které nelze vykázat ZP 442 Prohlídky odsouzených dle NGŘ č.41/ Na zdravotní středisko během roku bylo předvedeno k vyšetření, ošetření, na vstupní a výstupní prohlídky do VT nebo na pracoviště, preventivní či dispenzární prohlídky, poučení před vyšetření, převzetí léků, odběr biologického materiálu, zubní ošetření, monitoring drog, RTG a sono vyšetření, vyšetření specialisty atd. cca odsouzených. Předvedení odsouzených na ZS je většinou zajištěno 3 stálými dozorci, kteří jsou zařazeni na zdravotní středisko. Do programu Medikus jsou zadávána veškerá data o návštěvě pacienta v ordinaci, diety, očkování, provedená RTG a sonografická vyšetření, dispenzární a preventivní prohlídky, vyšetření všech odborníků, kteří docházejí na zdravotní středisko. Z programu je možné získat přehled o denních výkonech, o diagnózách, počet dispenzarizovaných pacientů, diet a dále lze zjistit příští návštěvu plánovanou lékařem - kontrolní vyšetření. b) Problémy zdravotního pojištění a jejich řešení Zdravotní středisko má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou: 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna 2. Vojenská zdravotní pojišťovna 3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 4. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 5. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 6. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 7. Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Největší problémy jsou s odsouzenými, kteří nejsou pojištěni tj.nepracující cizinci a s odsouzenými, kteří nemají finanční prostředky na zaplacení regulačních poplatků a doplatků za léky. c) Náklady zdravotní péče Fakturováno zdravotním pojišťovnám Zatím uhrazeno ZP t.č. neuhrazeno Údaje se týkají vězňů i zaměstnanců. 1, ,33 Kč 1, ,90 Kč ,43 Kč 15

16 Personalistika a) Personální evidence a statistika Vývoj počtu tabulkových míst příslušníci zam. v PP celkem k 1. lednu ,3 430,3 k 1. červenci ,3 432,3 Fyzické počty zaměstnanců muži ženy celkem Příslušníci Zaměstnanci v pracovním poměru Zaměstnanci se zkráceným prac. úvazkem Celkem zaměstnanců 410 Zaměstnanci podle věku muži ženy celkem do 25 let včetně od 26 do 30 let od 31 do 35 let od 36 do 40 let od 41 do 45 let od 46 do 50 let nad 50 let celkem 410 Zaměstnanci podle vzdělání muži ženy celkem Základní Střední Střední s maturitní zkouškou Vyšší odborné Vysokoškolské - bakalářské Vysokoškolské - magisterské Celkem 410 Počet zaměstnanců a způsob ukončení pracovního poměru 11 zaměstnanců - z toho: 4 dle 49 zákoníku práce, 3 dle 50 odst. 3 zákoníku práce, 4 dle 48 odst. 2 zákoníku práce. Počet příslušníků a způsob ukončení služebního poměru 31 příslušníků z toho: 31 dle 42 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2003 Sb. Počet příslušníků a počet občanských zaměstnanců, kteří v roce 2010 požádali o přiznání starobního důchodu 1 příslušník, pokračuje ve služebním poměru, a 8 občanských zaměstnanců, 3 z nich ukončili pracovní poměr ve věznici. 16

17 b) Rozhodování ve věcech služebního a pracovního poměru Uchazeči počet, důvody nepřijetí a počet přijatých Uchazeči Celkem Psycholog Zdravotní Fyzické Jiné Uchazeč Služební poměr Pracovní Jiné organizace Přijato poměr 15 uchazečů o přijetí do služebního poměru a 4 zájemci o pracovní poměr, kteří své žádosti podali v roce 2010, pokračují v přijímacím řízení v roce c) Ocenění zaměstnanců Kázeňské odměny a odměny z FKSP příslušníků Druh odměny I. pololetí II. pololetí Celkem Písemná pochvala Peněžitý nebo věcný dar Odměna z FKSP Udělení služební medaile Celkem Kázeňské tresty příslušníků Druh trestu I. pololetí II. pololetí Celkem Písemné napomenutí Snížení zákl. tarifu až o 25 % na dobu nejvýše 3 měsíců Odnětí služební medaile Odnětí služební hodnosti Pokuta Propadnutí věci Zákaz činnosti Celkem Ocenění zaměstnanců v pracovním poměru Druh odměny I. pololetí II. pololetí Celkem Odměna z FKSP Udělení medaile VS ČR Celkem Vzdělávání zaměstnanců V rámci vstupního vzdělávání ve Vězeňské službě ČR jsou nově přijatí příslušníci a občanští zaměstnanci zařazování do příslušných typů základní odborné přípravy. Kurz základní odborné přípravy typu A (pro příslušníky) úspěšně absolvovalo 10 příslušníků, 7 z nich prospělo s vyznamenáním. Studium kurzu v Institutu vzdělávání VS ČR Stráž pod Ralskem je rozděleno do 3 soustředění, celková délka činí 13 týdnů. 17

18 Kurz základní odborné přípravy typu B 2 (pro zaměstnance, kteří pracují v přímém styku s vězněnými osobami a podílejí se na přípravě a realizaci programů zacházení), v délce 6 týdnů + 2 dny na závěrečné zkoušky, ukončili 3 zaměstnanci, všichni s vyznamenáním. Kurz B 1 (pro zaměstnance, kteří pracují v přímém styku s vězněnými osobami, avšak nepodílejí se na přípravě a realizaci programů zacházení) absolvoval 1 zaměstnanec a kurz B 3 (pro zdravotnický personál) 1 zaměstnankyně. Délka těchto kurzů činí 1 týden. Nástupního školení typu I se zúčastnila 1 zaměstnankyně. Možnosti prohloubit si své znalosti využilo 29 zaměstnanců účastí v 17 specializačních kurzech. Služební zkoušku v IV VS ČR úspěšně vykonalo 5 příslušníků. Na funkcích, pro které nesplňují předepsané kvalifikační předpoklady, je v současné době zařazeno 51 zaměstnanců, což činí 12,43 % z celkového počtu zaměstnanců. Z tohoto počtu kvalifikační předpoklady nesplňují 4 příslušníci a 47 občanských zaměstnanců. Studující zaměstnanci celkem 24 s dohodou nebo rozhodnutím bez dohody nebo rozhodnutí Kvalif.stupeň ÚS VO Bc. VŠ ÚS VO Bc. VŠ Příslušníci OZ Správní činnosti a) Výsledky práce a hlavní problémy oddělení správního Správní oddělení zajišťovalo, aby ve výkonu trestu odnětí svobody byly drženy osoby jen na základě příslušného rozhodnutí oprávněných orgánů činných v trestním řízení, provádělo agendu spojenou s eskortní službou, organizovalo a řídilo práci spojenou s evidováním, vyřizováním, včasným doručováním a oběhem písemností mezi jednotlivými odděleními věznice, s orgány a institucemi mimo věznici, vedlo evidenci interních norem, nařízení, razítek a pečetidel, vedlo archiv věznice, provádělo skartaci a archivaci osobních spisů, a dalších písemností, atd. V hodnoceném období byly pracovníky správního oddělení provedeny ve spolupráci s ostatními odděleními závěrečné práce související se skartačním a archivačním řízením. Na základě skartačního souhlasu ke zničení dokumentů z 20. září 2010, vystaveného Národním archivem Praha, byla dne zajištěna skartace určených osobních spisů a písemností se skartační znakem S. Bezpečné zničení vyřazených materiálů bylo provedeno v papírnách EMBA Paseky nad Jizerou. Na základě Protokolu o skartačním řízení ve Vězeňské službě ČR ze dne byly dne 14. ledna 2011 zaslány do Národního archivu Praha vybrané archiválie k trvalému uložení. Určené materiály se skartačním znakem A byly předány do Archivu Vězeňské služby ČR ve Skutči dne V měsíci červenci roku byla provedena fyzická kontrola kulatých razítek, hranatých razítek a pečetidel, přidělených zaměstnancům na všech odděleních a samostatných referátech věznice. 18

19 b) Vývoj stavu vězněných osob (rozdělení podle věku, počty odsouzených podle délky trestu) Ve Věznici Valdice byli v roce 2010 umístěni odsouzení muži (stav k ) - zvýšená ostraha ostraha dozor Celkem: 1141 Z celkového stavu 1141 odsouzených bylo ve věznici 15 odsouzených s doživotním trestem odnětí svobody. Věkové složení odsouzených k Stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 16 roků 0 od 16 do 17 roků 0 od 17 do 18 roků 0 od 18 do 21 roků 16 od 21 do 25 roků 65 od 25 do 30 roků 181 od 30 do 40 roků 432 od 40 do 50 roků 307 od 50 do 60 roků 128 od 60 do 70 roků 12 nad 70 roků 0 Celkem ,00% Složení odsouzených podle délky uloženého trestu Stav k Muži Ženy Celkem % do 3 měsíců 1 1 od 3 do 6 měsíců 5 5 od 6 do 9 měsíců od 9 měs. do 1 roku od 1 do 2 roků od 2 roků do 3 roků od 3 roků do 5 roků od 5 roků do 7 roků od 7 do 10 roků od 10 do 15 roků nad 15 roků doživotí Celkem

20 Státní příslušnost odsouzených k ve Věznici Valdice Státní příslušnost ostraha typ věznice zvýšená ostraha Celkem Alžírsko 4 4 Arménie 3 3 Austrálie 1 1 Bělorusko Bulharsko 1 1 Burkina Faso 1 1 Čína Gruzie Jugoslávie 1 1 Kazachstán 1 1 Kosovo 1 1 Kuba 1 1 Litva Makedonie Moldavsko Mongolsko 2 2 Nigérie Palestina 1 1 Polsko 1 1 Rakousko 1 1 Rumunsko Rusko Slovensko Srbsko Srbsko a Černá Hora 1 1 Turecko 1 1 Ukrajina Uzbekistán 1 1 Vietnam celkem Celkem cizinců 129 Česká republika c) Spolupráce s OČTŘ Součinnost správního oddělení s jednotlivými soudy, státními zastupitelstvími a policií ČR byla na velmi dobré úrovni. Případné nesrovnalosti byly řešeny nejkratší cestou, tzn. telefonicky. Shora uvedené orgány reagovaly na písemné požadavky věznice, které se týkaly zaslání různých usnesení o zápočtech vazeb a trestů odnětí svobody, nařízení trestů s podmíněným odkladem, 20

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vězeňská a justiční stráž 6 Výkon vazby a trestu 10 Personalistika 16 Legislativní činnost 20 Management

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více