Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE"

Transkript

1 Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE ZA ROK

2 Hospodaření a) Rozpočet Příjmy věznice za rok 2010 činí 42, ,18 Kč, v porovnání s rokem 2009 se jedná o propad v příjmech o částku 1, ,40 Kč. Důvodem propadu je dokončení privatizace bytového fondu, kdy již z privatizovaných bytů nebylo hrazeno nájemné. Celkové výdaje věznice za rok 2010 činí 285, ,52 Kč, což je o 5, ,65 Kč méně než v roce Pokles výdajů byl způsoben restriktivními opatřeními nadřízeného orgánu, tyto opatření se začali na hospodaření věznice projevovat od měsíce září V průběhu roku 2010 bylo realizováno celkem 60 rozpočtových opatření, 18 rozpočtových opatření bylo z úrovně GŘ VS ČR (jednalo o navyšování nebo jiné úpravy rozpočtu věznice) 34 interních rozpočtových opatření (jednalo se o přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými materiálovými účetními). Dalších 8 rozpočtových opatření bylo provedeno u rozpočtu FKSP. Při čerpání rozpočtu byly všechny závazné ukazatele dodrženy, ať již v příjmové nebo výdajové části. b) Platy zaměstnanců (výdaje na platy a srovnání ve vývoji) Na mzdové prostředky zaměstnanců bylo v roce 2010 vynaloženo 144, ,- Kč, což je o ,- Kč méně než v roce Důvodem nižších výdajů na mzdové prostředky byl způsoben zvýšeným počtem odchodů příslušníků ze služebního poměru ve II. pololetí roku 2010 a sníženou částkou vyplacenou na odměny zaměstnanců. Z uvedené částky bylo 57, ,- Kč určeno na platy občanských zaměstnanců (zde je nárůst o ,- Kč) a 86, ,- Kč bylo určeno na služební příjmy příslušníků (zde je pokles o ,- Kč). Pokles je důsledkem odchodů příslušníků ze služebního poměru. V průběhu roku 2010 byly vyplaceny odměny v celkové částce 2, ,- Kč, občanským zaměstnancům bylo vyplaceno ,- Kč a příslušníkům 1, ,- Kč. K proplácení přesčasové práce dochází u občanských zaměstnanců (zaměstnanci zdravotního oddělení). Celkový počet proplacených přesčasových hodin činil hodin, ve finančním vyjádření to činí ,- Kč. U příslušníků dochází k proplácení přesčasové práce pouze z pohotovosti, takto proplacených hodin bylo 388, ve finančním vyjádření to činí ,- Kč. c) Odměňování vězněných osob (výdaje na odměny a srovnání ve vývoji, vývoj průměrné reálné odměny), Na pracovní odměny vězňů zařazených ve vnitřních provozech věznice byla určena částka ve výši Kč 7, ,-. Z uvedené částky zůstala nevyčerpaná částka Kč 3.031,-, která byla v měsíci lednu 2011 odvedena jako příjem do státního rozpočtu. Při porovnání reálné mzdy vězňů zařazených ve vnitřních provozech za rok 2009 (4.772,- Kč) a rok 2010 (4.736,- Kč) došlo k poklesu o 36,- Kč. Porovnání průměrných měsíčních výdělků na jednotlivých pracovištích cizích provozů znázorňuje přiložený graf. d) Vymáhání pohledávek (struktura, stav, vývoj pohledávek v čase), Celková suma pohledávek činí 43, ,01 Kč. Z uvedené částky nejvyšší část připadá na pohledávky propuštěných odsouzených (25, ,- Kč) a na pohledávky vězňů v živém stavu (12, ,- Kč). Stav těchto pohledávek se oproti roku 2009 snížil o takřka ,- Kč. Pohledávky za zaměstnanci (půjčky FKSP) činí 5, ,- Kč. Z obchodních vztahů vznikly pohledávky ve výši ,01 Kč, jsou to pohledávky za příjmy od zdravotních pojišťoven. 2

3 e) Zaměstnávání vězněných osob V zaměstnávání vězněných osob došlo k rapidní změně již od začátku roku 2010, kdy dne byla uzavřena smlouva s firmou AEG Components a.s.. Tato firma zajistila 150 pracovních míst ve třísměnném provozu na výrobě kondenzátorů. V roce 2009 bylo průměrné procento v zaměstnanosti za 1.pololetí 50 %, za druhé pololetí 53 % což představovalo celkem práci pro 435 vězňů. V roce 2010 bylo průměrné procento v zaměstnanosti za 1.pololetí 62 %, za druhé pololetí 68 % což představovalo celkem práci pro 631 vězňů. Porovnání zaměstnanosti v roce 2009 a 2010 za celý rok 2009 byla průměrná zaměstnanost ve věznici na úrovni 53 % a za rok 2010 na úrovni 60%. Věznice Valdice se drží na druhém místě v největším počtu zaměstnaných vězňů za Věznicí Stráž pod Ralskem (828 zaměstnaných vězňů) Věznice Valdice. 646 Věznice Vinařice 500 Věznice Plzeň.490 průměrná zaměstnanost 80 procento zaměstnanosti procento pololetí roku pololetí roku pololetí roku pololetí roku 2010 období e) Dávky sociálního zabezpečení. Sociální dávky ze strany GŘ jsou přidělovány na základě skutečné potřeby věznice. O jednotlivé druhy dávek se žádá. Na odchodném bylo vyplaceno ,- Kč. Další mandatorní dávkou je nemocenská, která u příslušníků v roce 2010 činila ,- Kč, což je oproti roku 2009 nárůst o částku ,- Kč. a) Správa majetku Logistika Majetek nemovitý: Věznice Valdice k spravovala nemovitý majetek v celkové účetní hodnotě ,79 Kč, z toho: budovy ,69 Kč pozemky ,10 Kč. 3

4 V průběhu roku 2010 byla dokončena privatizace bytového fondu a předán nemovitý majetek poslednímu bytovému družstvu Přátelství 165 a 166 v hodnotě ,- Kč, z toho: budovy ,- Kč, pozemky ,- Kč. V roce 2010 nebyly na modernizaci a provoz věznice přiděleny žádné investiční prostředky. Probíhala příprava akcí: Ekologizace energetického zdroje Valdice v hodnotě cca 20 mil. Kč Rekonstrukce střechy obj.č.55 1,6 mil. Kč. Na opravy a údržbu nemovitostí dodavatelským způsobem byly využity prostředky ve výši ,46 Kč. Z větších oprav jak dodavatelsky, tak ve vlastní režii, bylo provedeno: restaurování kamenné vstupní brány oprava oplocení zakázaného pásma v délce 300 bm oprava vodovodního řádu v délce 100 bm oprava soc. zař. výrobní haly obj.č.30 oprava soc. zařízení ubytovny obj.č.55 oprava strážních věží č.5, 6 a 7 oprava podlah na celách odsouzených ubytovny C Finance tis. Kč Kč investice opravy materiál Provoz údržba a opravy nemovitostí jsou z převážné části zajišťovány ve vlastní režii, kde v loňském roce byly vynaloženy materiálové náklady ve výši ,- Kč. Vzhledem k rozsáhlému a různorodému majetku (kulturní památka) jsou přidělované finanční prostředky vynakládané na údržbu a rekonstrukci zcela nedostatečné. V prvé řadě jsou používány na odstraňování havarijních stavů nebo jejich předcházení. Na rozvoj, modernizaci, případně snižování energetické náročnosti provozu věznice finanční prostředky nezbývají. Majetek movitý: V průběhu roku 2010 byly zajišťovány potřebné materiály, a to zejména proviantní, instalační, velkokuchyňské, intendanční, stavebně ubytovací, kancelářské, zabezpečovací a komunikační technika, spotřební apod. dle přidělených finančních prostředků. Prováděné nákupy a opravy byly prováděny s maximální hospodárností. Na začátku roku byla na nákup těchto materiálů přidělena částka ve výši 4, ,- Kč, která byla ke konci roku navýšena na 7, ,-Kč. 4

5 Využití finančních prostředků na nákup materiálů: Protidrogový program ,- Kč Prevence kriminality ,- Kč Spotřební náhradní díly ,- Kč Spotřební ostatní ,- Kč Majetek ,- Kč Náklady na opravy za celý rok činily ,- Kč. Náklady na služby zajišťované referátem MTZ a služeb za celý rok činily ,- Kč. V programu VIS SKH bylo vytvořeno dokladů s finančním obratem 106, ,52 Kč. Jednalo se o tyto doklady: Typ dokladů Počet dokladů Obrat příjem nákupem ,07 příjem bezplatně ,01 vydáno ze skladu ,23 vráceno do skladu ,32 přemístěno v užívání ,64 přeúčtováno pryč ,23 Vyřazeno ,02 Do množství dokladů a výše jednotlivých obratů se promítla příprava na Aplikaci účetní reformy v oblasti veřejných financí příprava odpisů. Hodnota zásob ve skladech se za rok 2010 snížila o ,97 Kč. Celková hodnota movitého majetku se také snížila, a to o ,91 Kč. V prádelně věznice bylo v roce 2010 vypráno kg prádla. V porovnání s rokem 2009 došlo k navýšení o kg prádla. Náklady na 1 kg vypraného prádla jsou 13,13 Kč. Celkové náklady na provoz prádelny činí 8, ,- Kč. Prádelna pravidelně pere prádlo a dezinfikuje infekční prádlo pro 13 organizačních jednotek VS. Koncem roku 2010 byla provedena inventarizace majetku Věznice Valdice, při které byl zjištěn inventarizační přebytek, a to: 52 ks zdrojů k radiostanicím MAXON SL-70 telefonní karta 02 Trick elektrická pečící pánev Kupperbusch. Tyto materiály byly dodány z úrovně generálního ředitelství bez přeúčtovacích dokladů. V minirekreačním zařízení Tužín byla provedena kompletní oprava sociálních zařízení, koupelen, dámských a pánských WC. Z centrálního podúčtu FKSP bylo na tuto opravu poskytnuto ,-Kč. Z FKSP Věznice Valdice byly uvolněny finanční prostředky ve výši ,-Kč. Pro zvýšení zájmu o ubytování v tomto zařízení byla provedena nová prezentace na internetu b) Stravování a výživa Stravování pro zaměstnance Kvalita připravované stravy pro zaměstnance byla na dobré úrovni. Stravování bylo zajištěno v plném rozsahu, včetně stravy pro účastníky ozdravných pobytů. Průměrný počet stravovaných osob byl 290 strávníků, průměrný počet účastníků ozdravných pobytů byl 17 strávníků v 21 čtrnáctidenních turnusech. Pro závodní stravování byly nakoupeny potraviny za ,- Kč. Připomínky strávníků ke stravě: kladné 13 zápisů záporné 1 zápis, k zápisu se vyjádřila hlavní kuchařka. V měsících červen srpen provedeny přípravné práce na přechod k bezstravenkovému systému pro zaměstnance Kredit 7. 5

6 28.7. instalace objednávkového systému informace na všechny zaměstnance, zahájení zkušebního provozu ukončení zkušebního provozu, zahájení objednávání stravy. K zaměstnáno v zaměstnanecké kuchyni 5 odsouzených. Od 6. září 2010 zrušena obsluha odsouzenými z důvodu prozrazení identity strávníků jména na stravence, tím došlo ke snížení zařazených vězňů na 4 pracovníky. Stravování vězňů Průměrný počet stravovaných vězňů v roce 2010 byl 1147 strávníků. Stravování bylo zajišťováno celodenně v pěti základních druzích stravy- základní, diety D2, D5, D9, D11, dále strava Nedráždivá strava (NS), upravená strava pro vegetariány (VE) a pro osoby vyznávající muslimské vyznání (MU). Počet dietně stravovaných odsouzených činil průměrně 174 diet denně. Nedráždivé stravy NS bylo připravováno průměrně 33 porcí, pro vegetariány 6 a muslimy 23 porcí. Druhy stravy a počty strávníků: Stravovaní odsouzení k Z D2 D5 D9 D11 NS MU VE Z % D2 96 8% D5 2 0,5% D9 41 3,0% D11 2 0,5% NS 33 3% MU 23 2% VE 6 1% Celkem % Na nákup potravin byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 25, ,-Kč, tj. průměrně 61,80 Kč na 1 vězně a den. Hospodaření vězeňské kuchyně skončilo úsporou ,- Kč, částka byla převedena do hospodaření roku Velká pozornost je věnována hygieně stravovacích provozů, aby se zamezilo hromadnému onemocnění způsobeného závadou v technologii přípravy 6

7 stravy. Důslednou kontrolou přípravy a výdeje stravy a dozorem nad dodržováním hygienických zásad se tento úkol dařilo plnit. Porovnání čerpání limitu na potraviny pro vězně za roky : rok čerpání limitu za rok prům. počet ods. prům. limit na 1 ods. a den , ,10 Kč , ,60 Kč , ,80 Kč Čerpání limitu na potraviny pro odsouzené , , , , , ,00 1 Udržování vězeňské kuchyně v provozuschopném stavu je nadále velmi obtížné. Technologické vybavení je zastaralé, vyžaduje časté opravy a neumožňuje výraznější šetření energiemi. Údržba je zajišťována z převážné části zámečnickou dílnou a stavební údržbou věznice s minimálními náklady na rozdíl od dodavatelských firem. Problémy jsou se zajištěním, případně výrobou nových dílů pro zastaralou technologii. Údržbu zajišťuje permanentně jeden pracovník zámečnické dílny, protože dochází k častým závadám na kanalizaci, rozvodech vody, páry i odvodu kondenzátu a technologické části. Současným stravovacím a hygienickým předpisům nevyhovuje dispoziční řešení kuchyně, kdy dochází ke křížení tzv. čisté a špinavé cesty. Rovněž nevyhovující je umístění skladů, které jsou mimo prostory kuchyně, chybí klimatizace, apod. Vzhledem k požadovaným úsporám je nutné k parním kotlům doplnit kuchyň elektrickým kotlem 500 l pro přípravu snídaní. Investiční záměr byl zpracován V dubnu 2009 byl nainstalován bezstravenkový systém KREDIT (monitory, čtečky, odzkoušení funkčnosti), který z důvodu nekomunikace s programem VIS ZAM (nejsou údaje o zaměstnaných odsouzených) není využíván. S firmou Gastro-Star-Fish byla od uzavřena smlouva na ekologickou likvidaci jedlého oleje s úhradou za 1litr 5,-Kč bez DPH ve prospěch vězeňské služby. c) Energetika a vodohospodářství Spotřeba elektrické energie za rok 2010 činí kwh, zaplacená částka za odběr je 9, ,- Kč, průměrná cena za 1 kwh je 2,85 Kč. Spotřeba plynu kotelny věznice činí m 3, zaplacené faktury za dodávku plynu činí 20, ,-Kč, průměrná cena za 1 m 3 je 11,46 Kč. Finanční částky za odběr energií jsou bez refundací. Celková spotřeba vody v roce 2010 činila m 3, což je o m 3 více, než v roce Z vlastních zdrojů bylo odebráno m 3 vody, a to m 3 v kvalitě pitné a m 3 v kvalitě užitkové vody pro provoz kotelny a prádelny. Poplatek za odběr z vlastních zdrojů činil ,- Kč. Z veřejného vodovodu bylo odebráno m 3 za ,- Kč. Nákup pitné vody z veřejného vodovodu se proti roku 2009 snížil o m3 a to v důsledku zvýšení vydatnosti vrtu S1. 7

8 Průběžně je prováděna kontrola pitné vody dle zákona č. 259/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a tyto výsledky jsou předávány Krajské hygienické stanici územní pracoviště Jičín. Stejně tak je prováděna kontrola kvality vypouštěných odpadních vod a její výsledky jsou předkládány VOS a.s. Jičín. V průběhu roku byla provedena přeložka vodovodního řádu Js 160 mm v délce 180 m mezi objekty 35 a 40, včetně nových vodovodních přípojek k objektům 13, 29, 30, 35 a 57/5 v celkové délce 35 m. Celá tato akce byla prováděna svépomocí. Na základě pokynu GŘ č.8 přijala energetická komise úsporná opatření, na základě kterých došlo v měsících říjen až prosinec k poklesu spotřeby pitné vody o 15 %.. Porovnání spotřeby vody v letech 2004 až 2010 m Vlastní zdroje Rok Veřejný vodovod Odpadní vody jsou vypouštěny do městské kanalizační sítě, kterou provozuje Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín. Celkem bylo vypuštěno m 3 odpadních vod, včetně vod srážkových. Náklady na vypouštění odpadních vod činily 7, , Kč. Dlouhodobé úkoly v uvedené oblasti, jako jsou dodávky UT, TUV, páry, plynu a elektrické energie, včetně jejich správného vyúčtování a dále kontroly, údržba a revize všech provozovaných zařízení ve věznici byly v roce 2010 splněny. Průběžně byly odstraňovány nahlášené závady na elektroinstalaci v objektech patřících Vězeňské službě, včetně revizních závad. Dle finančních možností byla prováděna výměna zářivkových svítidel s elektronickými předřadníky z důvodu nižší spotřeby elektrické energie a delší životnosti zářivkových trubic. a) Programy zacházení Výkon vazby a trestu Základním výchovným prostředkem pro naplnění účelu výkonu trestu je program zacházení (dále jen PZ), jehož náplň si odsouzený zvolí a zaváže se jej plnit. Je to jeden z prvních nástrojů, kterým je možno nastavit určitou úroveň smysluplného fungování jedince při nástupu do vězení. Zároveň si svou volbou může odsouzený vytýčit předpoklady pro pozdější možný a odpovědný život na svobodě. Programy zacházení lze rozdělit na minimální program zacházení, standardní program a program zacházení před ukončením výkonu trestu odnětí svobody. Programy 8

9 zacházení jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány v závislosti na posunech, postojích, názorech a chování odsouzeného. Program zacházení tvoří pracovní aktivity, vzdělávací aktivity, speciálně výchovné aktivity, zájmové aktivity a oblast utváření vnějších vztahů. b) Specializovaná oddělení Ve Věznici Valdice jsou zřízena dvě specializovaná oddělení. Obě specializovaná oddělení jsou umístěna v ubytovně D. 1. Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek (SPO/T). Na oddělení jsou vybíráni odsouzení (zvýšená ostraha), kteří zneužívali psychotropní látky (mimo alkoholu), na základě příslušných diagnostických aspektů (depresivní stavy, nespavost, podrážděnost, neadekvátní jednání v sociálních vztazích nebo vazbách). V roce 2010 prošlo tímto oddělením 16 odsouzených. 2. Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování (SPO). Na toto oddělení jsou přijímáni jedinci, jejichž osobnostní struktura je dána trvalou změnou jednotlivých složek osobnosti v oblasti prožívání a chování. Jedná se o výrazně narušené jedince s různými formami poruch, často s velmi závažnou trestnou činností, všech věkových kategorií, s rozdílnou délkou zbytkového trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou ve všech prostupných skupinách vnitřní diferenciace. Dne byla zahájena činnost specializovaného oddělení dle platných předpisů, především NGŘ č. 42 / Fakticky došlo k opětovné obnovení činnosti v březnu pozastaveného SpO. Dlouhodobým cílem terapeutického programu oddělení je zredukovat škodlivé či nebezpečné projevy chování odsouzených a naučit odsouzené vědomě kontrolovat své jednání a chování žádoucím směrem. Do programu nastoupilo 19 odsouzených, kteří byli rozděleni do dvou terapeutických skupin. Obě skupiny mají shodný terapeutický program, zahrnující 4 hodiny odborných skupinových aktivit denně. c) Problematika specifických skupin vězňů Odsouzení blízcí věku mladistvých, tedy ve věku let. Zacházení s těmito odsouzenými je v mnohém podobné jako u skupiny prvovězněných, liší se však důrazem na formování jejich v mnoha případech nevyzrálé a hodnotově nestabilizované osobnosti a nedotvořené struktuře jejich rysů. Stejně jako prvověznění jsou ubytováni odděleně od recidivistů, případně jsou zařazováni na SPO. Cílem působení personálu je zajištění diferencovaného zacházení a vytváření podmínek ke zmírnění dopadu vězeňského prostředí na jejich osobnost. Využíváním tělovýchovných aktivit, rozvíjením manuálních dovedností a estetických prvků se vytváří předpoklady pro úspěšné zvládání zátěžových situací v průběhu výkonu trestu bez agresivních a únikových projevů. Kontakt s jinými vězni je uskutečňován na principu minimalizace rizik (Harm reduction) a je omezen na nezbytně nutnou dobu na pracovištích a v době vycházek. Zásadním způsobem odlišnou a poměrně početnou skupinu představují odsouzení cizinci. Ve Věznici Valdice je umístěn poměrně vysoký počet cizinců a do budoucna lze očekávat jejich nárůst. Zacházení s vězněnými cizinci je v některých případech náročnější, než s ostatními. K byl počet aktuálně přítomných odsouzených cizinců ve věznici 129, což je více než 11 % z celkového počtu. Nejvíce odsouzených cizích státních příslušníků je ze Slovenska 22, 21 je pak ukrajinské státní příslušnosti. Z pohledu duchovních aktivit je tato skupina nejpočetněji zastoupena. Např. mše pravoslavných věřících jsou téměř výhradně tvořeny těmito odsouzenými. V posledním období lze konstatovat, že kvalita práce, vzhledem k možnostem věznice, se významně zlepšila, a to jednak přidělením účelově vázaných finančních prostředků a dále snahou personálu o specifický a diferencovaný přístup, jehož uplatňováním lze předejít častým nedorozuměním a možným konfliktům. 9

10 d) Spolupráce s institucemi a organizacemi (PMS, soudy, státní zastupitelství, policie, nevládní organizace, občanská sdružení apod.) Věznice Valdice udržuje kontakty se sociálními kurátory městských úřadů, z nichž někteří navštěvují své klienty osobně již v průběhu trestu nebo před jeho ukončením. Za svými klienty dojíždí také pracovnice oddělení resocializačních a reintegračních programů Centra sociálních služeb v Praze a to v období před podáním žádosti o podmíněné propuštění. V řadě svých aktivit spolupracuje se státními institucemi a neziskovými organizacemi - azylovými domy, oblastními charitami, Českým červeným křížem, odděleními sociálně právní ochrany dětí MěÚ, úřady práce, zdravotními pojišťovnami atd. V našem regionu je spolupráce s Azylovým domem Jičín, dále věznice spolupracuje s Diakonií Úpice, Charitou Pelhřimov, Armádou spásy, Emauzy ČR, Střediskem Křesťanské pomoci v Praze, Betel Broumov ubytovny pro muže bez domova a Občanskou poradnou Beroun. Pravidelně probíhá spolupráce s úředníkem z oblastního střediska Probační a mediační služby (PMS), který seznamuje odsouzené formou besed s možnostmi dobrovolné spolupráce v oblasti institutu podmíněného propuštění s dohledem a z vyplývajícími opatřeními. Spolu s úředníkem PMS se na této činnosti podílejí také zaměstnanci VO spec. pedagog, vychovatel a soc. pracovnice formou výběru vhodně vytipovaných odsouzených. Lze však konstatovat, že vzhledem k plnění určitých povinností po propuštění z VTOS vyplývajících z dohledu, není nadále mezi odsouzenými na VO o spolupráci s touto institucí až tak velký zájem. Dále probíhá, již tradičně, také velmi dobrá součinnost občanského sdružení Laxus o. s., jehož pracovnice navštěvují od počátku roku 2010 pravidelně věznici 2x měsíčně. V rámci své odborné činnosti působí na bezdrogové zóně, specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek a dále pracují i s odsouzenými z ostatních ubytoven, kteří mají o jejich činnost zájem. Vzdělávání vězněných osob Vzdělávání je v prvé řadě zajišťováno prostřednictvím Školského a vzdělávacího střediska (ŠVS). Vzdělávání odsouzených ve zdejším ŠVS lze rozdělit do čtyř částí. Jedná se o neakreditované kursy, akreditované kursy, učební obory a maturitní studium. Odsouzení zařazení do studia jsou buď ubytováni přímo v prostorách ŠVS (základní škola, učební obory), nebo s ohledem na kapacitu ubytovny ŠVS jsou ubytováni mimo a na výuku docházejí. Po dohodě mezi vedením věznice a SOU ŠVS se přešlo od školního roku v některých vzdělávacích aktivitách na denní formu studia v rozsahu minimálně 21 hodin týdně. Tato forma nadále pokračuje. V nabídce Školského vzdělávacího střediska Valdice bylo školním roce vzdělávacích aktivit: neakreditované kursy: akreditované kursy: učební obory: maturitní studium: Kurs Anglický jazyk Kurs Základy výpočetní techniky Kurs MS-Office Excel Kurs Malíř-natěrač Kurs Knihař Svářečský kurs ZG-1 Svářečský kurs ZE-1 Kurs pro doplnění vzdělání poskytovaného základní školou H/007 Obrábění kovů (dvouletý) H/002 Obráběč kovů (tříletý) L Ekonomika a podnikání 10

11 V předešlém školním roce bylo do studia zařazeno 217 žáků 52 učební obory, 147 kursy a 18 maturitní studium. Z nich 20 získalo výuční listy, 20 vysvědčení o ukončení 1. ročníku SOU, 94 osvědčení z kursů a 16 odmaturovalo. V průběhu r bylo vzdělávání odsouzených ve Věznici Valdice obohaceno o nové prvky. Jsou jimi doplňující vzdělávací programy na jednotlivých ubytovnách s minimální 21 hodinovou dotací (VP 21). Jejich obsahová náplň a časový rozvrh je ovlivněna možnostmi jednotlivých ubytoven a pochopitelně odborným zaměřením personálu. Uvedená vzdělávací aktivita je zaměřena na vybrané odsouzené, kteří mají zájem rozšířit si vědomosti z oblasti některých společenských věd. Zvolena byla z důvodu smysluplného využití volného času a získání všeobecného přehledu o zajímavostech ze světa přírody, vědy a techniky a dalších vědních oblastí. Realizace vzdělávací aktivity působí na odsouzené pozitivně především ve směru rozvoje a kultivace osobnosti odsouzených. V rámci předvýstupního zacházení s odsouzenými se tyto aktivity realizují na ubytovnách A a C. Ubytovny B a D poskytují uvedený program samostatně, a v podobném rozsahu. Vězeňská a justiční stráž a) Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské a justiční stráže (OVaJS) Objekt Věznice Valdice slouží pro výkon trestu převážně těch nejtěžších trestů včetně trestů doživotních. Na úkolech k zabezpečení výkonu trestu se střežením, eskortováním a bezpečností osob a ochranou majetku se významně podílí i oddělení vězeňské stráže. Problémem, který OVaJS dlouhodobě zatěžuje, jsou poddimenzované tabulkové počty oddělení, kdy ani při naplnění tabulkových stavů se nevyhneme práci nad základní dobu služby. Dalším problémem, byť personálním, ale jistě s dopadem do oblasti bezpečnosti, je rozsáhlá a až nezdravě rychlá obměna personálu v posledních letech. Je velmi obtížné plnit náročné úkoly, když každý rok opouští oddělení cca 10 % zkušených příslušníků. b) Bezpečnost Bezpečnost věznice je zajišťována všemi zaměstnanci bez výjimek. S pohledu oddělení VaJS je nejrizikovější oblastí bezpochyby hlavní vchod do věznice a vjezd motorových vozidel. K zabránění útěku vězněné osoby a průniku nepovolených předmětů jsou stanoviště, mimo živé síly, vybavena řadou pomocných technických pomůcek a kontrolních prvků. Vítaným pomocníkem je zejména přístroj k detekci přítomnosti živého organismu. V samotném výkonu služby jednotlivých příslušníků nejsou ve větší míře zaznamenávány nedostatky, ke svěřeným povinnostem přistupují ve většině případů zodpovědně a mají nemalý vliv na skutečnosti, že se Věznice Valdice v roce 2010 obešla bez mimořádné události. K výraznému zvýšení bezpečnosti věznice přispělo navýšení ohradní zdi, čímž byly naplněny požadavky stanovené NGŘ č. 11/2006. Rovněž započatá výměna vnitřního oplocení věznice (stáří původního je téměř 40 let) bude přínosem pro bezpečnost. c) Eskorty Prováděné eskorty jsou zajišťovány potřebným počtem příslušníků, s odpovídajícím výcvikem a dostatečnou výzbrojí a výstrojí v souladu s NGŘ č.11/ Maximální důraz je kladen na zajištění bezpečnosti eskortujících příslušníků i eskortovaných osob. Páteř eskortní skupiny je tvořena příslušníky, kteří jsou současně zařazeni v jednotce ZPJV sloužící k provádění eskort 11

12 s vězni odsouzenými k doživotním a výjimečným trestům. Za uplynulé období nedošlo při prováděných eskortách k žádné mimořádné události. V roce 2010 bylo provedeno celkem 365 eskort s 471 odsouzenými. Z uvedeného počtu bylo 302 eskort s 405 odsouzenými do zdravotnických zařízení, 30 přímých eskort s 31 odsouzenými a 33 eskort se 35 odsouzenými k soudům. Nárůst eskort k soudům byl způsoben zejména v souvislosti s účinností nového trestního zákoníku. Grafický přehled eskort za léta Počet eskort celkem Zdravotní K soudu Přímé Počet eskortovaných ods

13 d) Služební kynologie Úsek služební kynologie je v současné době zajišťován 8 psovody včetně inspektora strážní služby pro psovody. Z výše uvedeného počtu je 5 psovodů zařazeno do nepřetržitého provozu k zajištění strážní služby a 2 psovodi - specialisté vykonávají denní činnost se svými speciálními psy dle plánu činností. Věznice Valdice vlastní k dnešnímu dni 13 služebních psů, z toho 9 všestranných a 4 psy specialisty, tzn. že do přidělených tabulek nám zbývá nakoupit 1 psa všestranného a 1 psa specialistu. Vzhledem k nezbytné postupné generační obměně je nanejvýš vhodné provádět nákupy průběžně. V Ý K A Z Č I N N O S T I P S Ů - S P E C I A L I S T Ů Z A I. - X Slu žební psi K IM O N 288 VALI D 296 AN ELI 298 dopisy dop.kor. do 2kg balíky odd. A od d. B odd. C od d. D odd. E náv.oděvy ZB p r.oděvypracoviště šatny návš.míst. M É SÍC Ods. Přísl celkem dopisy do 2kg dop.kor. balíky odd. A odd. B odd. C odd. D odd. E náv.oděvy ZB pr.oděvy pracoviště šatny návš.míst. Dva psovodi - specialisté vykonávají denní činnost se svými speciálními psy, a to dle plánu činností. Jedná se o prohlídky ložnic odsouzených, pracovišť, nákladů motorových vozidel, kontrolu došlé korespondence, balíků apod. Namátková kontrola svršků odsouzených po návratu z pracovišť a návštěv je prováděna v prostorách vstupu do Centrálního ubytovacího komplexu (CUK). Činnost psovodů s všestrannými psy spočívá především v zajištění bezpečnosti věznice, zejména při hromadných přesunech odsouzených. Strážným psovodem se služebním psem, jsou zesilovány i některé eskorty, většinou se zvlášť nebezpečnými vězni a to jak v areálu věznice tak i mimo areál. Činnost protidrogového střediska je na velmi dobré úrovni, výsledky za hodnocené období jsou znázorněny graficky výše. e) Vyzbrojování a vystrojování V oblasti vyzbrojení je největším problémem používaná výzbroj na strážních stanovištích. V letošním roce by mělo být provedeno odložené odzkoušení nových zbraní a lze jen doufat, že v případě jejich osvědčení dojde k brzké výměně. Také RDST SL 70 používané k vnitřní komunikaci jsou již daleko za svým zenitem a zejména kapacita zdrojů v nich používaná je naprosto nedostatečná. 13

14 Zdravotnictví a) Poskytování zdravotní péče příslušníkům, občanským zaměstnancům a vězňům včetně hodnocení funkčnosti programu Medikus Počet vyšetření a ošetření zaměstnanců VS Praktickým lékařem 850 Preventivní prohlídky 179 Odborníky ZS věznice(rtg, sono) 379 Hospitalizovaných v nemocnici 3 Vystavených pracovních neschopností na ZS Věznice Valdice 35 př./11 o.z. Přezkumné řízení příslušníků LPK 2 Vstupní prohlídky uchazečů o přijetí do VS 38 Vyšetření- mimořádné prohlídky řidičů, ozdravné pobyty, před sportovní činností, zbrojní průkazy,hasiči,potvrzení na studie. 116 Vyšetření mimořádné prohlídky výstupy 42 Počet zaměst., u kterých byl proveden odběr biolog.materiálu 408 Počet zaměst., u kterých bylo provedeno RTG nebo sono vyšet. 379 Rehabilitační pracoviště Věznice Valdice Počet turnusů 20 Rehabilitantů v turnusech celkem 352 Z toho: jiných věznic 276 O.z. 2 Ambulantní LPR 74 Na doporučení lékaře 60 Procedur celkem 7599 Počet vyšetření a ošetření u odsouzených Praktickým lékařem Dispenzární prohlídky 621 Počet dispenzarizovaných odsouzených 708 Preventivní prohlídky 465 Vstupní prohlídky nová eskorta 265 Vstupní prohlídka na pracoviště 589 Výstupní z pracoviště 245 Výstup z VTOS 160 Odborníky ZS věznice(rtg,sono, ORL,ortoped, neurolog ) 4138 Odesláno do civilního sektoru 376 Zubní ošetření 1529 Preventivní zubní prohlídky 150 Hospitalizovaných v nemocnici VS/civilní 159/5 Ošetřeno na LSPP 915 Vystavených pracovních neschopností 97 Úmrtí 0 Dokonaná sebevražda 2 Monitoring drog 509 Počet ods., u kterých byl proveden odběr biolog.materiálu

15 Péče na lůžkové ošetřovně (pacientů) 204 Počet dnů na lůžkové části 1909 Výkony u nepojištěných cizinců, které nelze vykázat ZP 442 Prohlídky odsouzených dle NGŘ č.41/ Na zdravotní středisko během roku bylo předvedeno k vyšetření, ošetření, na vstupní a výstupní prohlídky do VT nebo na pracoviště, preventivní či dispenzární prohlídky, poučení před vyšetření, převzetí léků, odběr biologického materiálu, zubní ošetření, monitoring drog, RTG a sono vyšetření, vyšetření specialisty atd. cca odsouzených. Předvedení odsouzených na ZS je většinou zajištěno 3 stálými dozorci, kteří jsou zařazeni na zdravotní středisko. Do programu Medikus jsou zadávána veškerá data o návštěvě pacienta v ordinaci, diety, očkování, provedená RTG a sonografická vyšetření, dispenzární a preventivní prohlídky, vyšetření všech odborníků, kteří docházejí na zdravotní středisko. Z programu je možné získat přehled o denních výkonech, o diagnózách, počet dispenzarizovaných pacientů, diet a dále lze zjistit příští návštěvu plánovanou lékařem - kontrolní vyšetření. b) Problémy zdravotního pojištění a jejich řešení Zdravotní středisko má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou: 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna 2. Vojenská zdravotní pojišťovna 3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 4. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 5. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 6. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 7. Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Největší problémy jsou s odsouzenými, kteří nejsou pojištěni tj.nepracující cizinci a s odsouzenými, kteří nemají finanční prostředky na zaplacení regulačních poplatků a doplatků za léky. c) Náklady zdravotní péče Fakturováno zdravotním pojišťovnám Zatím uhrazeno ZP t.č. neuhrazeno Údaje se týkají vězňů i zaměstnanců. 1, ,33 Kč 1, ,90 Kč ,43 Kč 15

16 Personalistika a) Personální evidence a statistika Vývoj počtu tabulkových míst příslušníci zam. v PP celkem k 1. lednu ,3 430,3 k 1. červenci ,3 432,3 Fyzické počty zaměstnanců muži ženy celkem Příslušníci Zaměstnanci v pracovním poměru Zaměstnanci se zkráceným prac. úvazkem Celkem zaměstnanců 410 Zaměstnanci podle věku muži ženy celkem do 25 let včetně od 26 do 30 let od 31 do 35 let od 36 do 40 let od 41 do 45 let od 46 do 50 let nad 50 let celkem 410 Zaměstnanci podle vzdělání muži ženy celkem Základní Střední Střední s maturitní zkouškou Vyšší odborné Vysokoškolské - bakalářské Vysokoškolské - magisterské Celkem 410 Počet zaměstnanců a způsob ukončení pracovního poměru 11 zaměstnanců - z toho: 4 dle 49 zákoníku práce, 3 dle 50 odst. 3 zákoníku práce, 4 dle 48 odst. 2 zákoníku práce. Počet příslušníků a způsob ukončení služebního poměru 31 příslušníků z toho: 31 dle 42 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2003 Sb. Počet příslušníků a počet občanských zaměstnanců, kteří v roce 2010 požádali o přiznání starobního důchodu 1 příslušník, pokračuje ve služebním poměru, a 8 občanských zaměstnanců, 3 z nich ukončili pracovní poměr ve věznici. 16

17 b) Rozhodování ve věcech služebního a pracovního poměru Uchazeči počet, důvody nepřijetí a počet přijatých Uchazeči Celkem Psycholog Zdravotní Fyzické Jiné Uchazeč Služební poměr Pracovní Jiné organizace Přijato poměr 15 uchazečů o přijetí do služebního poměru a 4 zájemci o pracovní poměr, kteří své žádosti podali v roce 2010, pokračují v přijímacím řízení v roce c) Ocenění zaměstnanců Kázeňské odměny a odměny z FKSP příslušníků Druh odměny I. pololetí II. pololetí Celkem Písemná pochvala Peněžitý nebo věcný dar Odměna z FKSP Udělení služební medaile Celkem Kázeňské tresty příslušníků Druh trestu I. pololetí II. pololetí Celkem Písemné napomenutí Snížení zákl. tarifu až o 25 % na dobu nejvýše 3 měsíců Odnětí služební medaile Odnětí služební hodnosti Pokuta Propadnutí věci Zákaz činnosti Celkem Ocenění zaměstnanců v pracovním poměru Druh odměny I. pololetí II. pololetí Celkem Odměna z FKSP Udělení medaile VS ČR Celkem Vzdělávání zaměstnanců V rámci vstupního vzdělávání ve Vězeňské službě ČR jsou nově přijatí příslušníci a občanští zaměstnanci zařazování do příslušných typů základní odborné přípravy. Kurz základní odborné přípravy typu A (pro příslušníky) úspěšně absolvovalo 10 příslušníků, 7 z nich prospělo s vyznamenáním. Studium kurzu v Institutu vzdělávání VS ČR Stráž pod Ralskem je rozděleno do 3 soustředění, celková délka činí 13 týdnů. 17

18 Kurz základní odborné přípravy typu B 2 (pro zaměstnance, kteří pracují v přímém styku s vězněnými osobami a podílejí se na přípravě a realizaci programů zacházení), v délce 6 týdnů + 2 dny na závěrečné zkoušky, ukončili 3 zaměstnanci, všichni s vyznamenáním. Kurz B 1 (pro zaměstnance, kteří pracují v přímém styku s vězněnými osobami, avšak nepodílejí se na přípravě a realizaci programů zacházení) absolvoval 1 zaměstnanec a kurz B 3 (pro zdravotnický personál) 1 zaměstnankyně. Délka těchto kurzů činí 1 týden. Nástupního školení typu I se zúčastnila 1 zaměstnankyně. Možnosti prohloubit si své znalosti využilo 29 zaměstnanců účastí v 17 specializačních kurzech. Služební zkoušku v IV VS ČR úspěšně vykonalo 5 příslušníků. Na funkcích, pro které nesplňují předepsané kvalifikační předpoklady, je v současné době zařazeno 51 zaměstnanců, což činí 12,43 % z celkového počtu zaměstnanců. Z tohoto počtu kvalifikační předpoklady nesplňují 4 příslušníci a 47 občanských zaměstnanců. Studující zaměstnanci celkem 24 s dohodou nebo rozhodnutím bez dohody nebo rozhodnutí Kvalif.stupeň ÚS VO Bc. VŠ ÚS VO Bc. VŠ Příslušníci OZ Správní činnosti a) Výsledky práce a hlavní problémy oddělení správního Správní oddělení zajišťovalo, aby ve výkonu trestu odnětí svobody byly drženy osoby jen na základě příslušného rozhodnutí oprávněných orgánů činných v trestním řízení, provádělo agendu spojenou s eskortní službou, organizovalo a řídilo práci spojenou s evidováním, vyřizováním, včasným doručováním a oběhem písemností mezi jednotlivými odděleními věznice, s orgány a institucemi mimo věznici, vedlo evidenci interních norem, nařízení, razítek a pečetidel, vedlo archiv věznice, provádělo skartaci a archivaci osobních spisů, a dalších písemností, atd. V hodnoceném období byly pracovníky správního oddělení provedeny ve spolupráci s ostatními odděleními závěrečné práce související se skartačním a archivačním řízením. Na základě skartačního souhlasu ke zničení dokumentů z 20. září 2010, vystaveného Národním archivem Praha, byla dne zajištěna skartace určených osobních spisů a písemností se skartační znakem S. Bezpečné zničení vyřazených materiálů bylo provedeno v papírnách EMBA Paseky nad Jizerou. Na základě Protokolu o skartačním řízení ve Vězeňské službě ČR ze dne byly dne 14. ledna 2011 zaslány do Národního archivu Praha vybrané archiválie k trvalému uložení. Určené materiály se skartačním znakem A byly předány do Archivu Vězeňské služby ČR ve Skutči dne V měsíci červenci roku byla provedena fyzická kontrola kulatých razítek, hranatých razítek a pečetidel, přidělených zaměstnancům na všech odděleních a samostatných referátech věznice. 18

19 b) Vývoj stavu vězněných osob (rozdělení podle věku, počty odsouzených podle délky trestu) Ve Věznici Valdice byli v roce 2010 umístěni odsouzení muži (stav k ) - zvýšená ostraha ostraha dozor Celkem: 1141 Z celkového stavu 1141 odsouzených bylo ve věznici 15 odsouzených s doživotním trestem odnětí svobody. Věkové složení odsouzených k Stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 16 roků 0 od 16 do 17 roků 0 od 17 do 18 roků 0 od 18 do 21 roků 16 od 21 do 25 roků 65 od 25 do 30 roků 181 od 30 do 40 roků 432 od 40 do 50 roků 307 od 50 do 60 roků 128 od 60 do 70 roků 12 nad 70 roků 0 Celkem ,00% Složení odsouzených podle délky uloženého trestu Stav k Muži Ženy Celkem % do 3 měsíců 1 1 od 3 do 6 měsíců 5 5 od 6 do 9 měsíců od 9 měs. do 1 roku od 1 do 2 roků od 2 roků do 3 roků od 3 roků do 5 roků od 5 roků do 7 roků od 7 do 10 roků od 10 do 15 roků nad 15 roků doživotí Celkem

20 Státní příslušnost odsouzených k ve Věznici Valdice Státní příslušnost ostraha typ věznice zvýšená ostraha Celkem Alžírsko 4 4 Arménie 3 3 Austrálie 1 1 Bělorusko Bulharsko 1 1 Burkina Faso 1 1 Čína Gruzie Jugoslávie 1 1 Kazachstán 1 1 Kosovo 1 1 Kuba 1 1 Litva Makedonie Moldavsko Mongolsko 2 2 Nigérie Palestina 1 1 Polsko 1 1 Rakousko 1 1 Rumunsko Rusko Slovensko Srbsko Srbsko a Černá Hora 1 1 Turecko 1 1 Ukrajina Uzbekistán 1 1 Vietnam celkem Celkem cizinců 129 Česká republika c) Spolupráce s OČTŘ Součinnost správního oddělení s jednotlivými soudy, státními zastupitelstvími a policií ČR byla na velmi dobré úrovni. Případné nesrovnalosti byly řešeny nejkratší cestou, tzn. telefonicky. Shora uvedené orgány reagovaly na písemné požadavky věznice, které se týkaly zaslání různých usnesení o zápočtech vazeb a trestů odnětí svobody, nařízení trestů s podmíněným odkladem, 20

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE ZA ROK 2009 Hospodaření a) Rozpočet Příjmy věznice za rok 2009 činí 43,679.938,58 Kč, v porovnání s rokem 2008 se jedná o

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU CO UDĚLAT NEŽ ZAČNU VYPLŇOVAT FORMULÁŘ 1. Přečtěte si pozorně

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A

Č E S K Á R E P U B L I K A Č E S K Á R E P U B L I K A VĚZ EŇSKÁ S L U Ž B A ČESKÉ REPUBLIK Y V a z e b n í věznice P r a h a R u z yně - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci.

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci. Hošková Eva statistik Spr. 000/015-0-1 Ředitelství PMS ČR Hybernská 18 111 1 Praha 1 Tel: 4 44 417 mail:ehoskova@pms.justice.cz Věc: VÝROČNÍ ZPRÁVA PMS podle 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V I N A Ř I C E V Ě Z N I C E. za rok 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V I N A Ř I C E V Ě Z N I C E. za rok 2009 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V I N A Ř I C E V Ě Z N I C E za rok 2009 1 Úvodní slovo V současnosti je věznice profilována pro odsouzené s ostrahou a s dozorem. Její normová ubytovací kapacita

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A

Č E S K Á R E P U B L I K A Č E S K Á R E P U B L I K A VĚZ EŇSKÁ S L U Ž B A ČESKÉ REPUBLIK Y V a z e b n í věznice P r a h a R u z yně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Č.j.: 216/2006-34 Schvaluje dne:... Vrchní státní rada genmjr. PhDr. Luděk Kula generální ředitel VS ČR Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Předkládá:....... Vrchní rada

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: oj1xs301.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Soukromá školní jídelna Na Sále,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ě Z N I C E Z N O J M O za rok 2009 Zpracoval: služební zástupce ředitele právník rada plk.mgr. Zdeněk Geyer Mgr. Kamila Šafářová Schvaluji: vrchní rada plk. Ing. Vladimír Fronko

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO Podpisový řád FN HK příloha 2 b. Dokumenty podléhající finanční kontrole (výňatek) č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 1. Smlouvy o převodu dlouhodobého hmotného majetku ve správě 2. Kupní smlouvy

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více