ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 FINAL REPORT 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 FINAL REPORT 2014"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ INTERNATIONAL JOB OPPORTUNITIES FAIR MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH INTERNATIONAL LANGUAGE AND EDUCATION FAIR ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 FINAL REPORT 2014

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRZÍCH BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIRS NÁZEV JOBS EXPO MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ TITLE JOBS EXPO th INTERNATIONAL FAIR OF JOB OPPORTUNITIES LINGUA SHOW MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH LINGUA SHOW rd INTERNATIONAL LANGUAGE AND EDUCATION FAIR TERMÍN KONÁNÍ DATES March 27-28, 2014 MÍSTO KONÁNÍ Průmyslový palác - Pravé křídlo, Výstaviště Praha - Holešovice VENUE Industrial Palace - Right wing, Prague Exhibition Grounds ORGANIZÁTOR ORGANIZER INCHEBA PRAHA spol. s r.o. Areál Výstaviště Praha 7 INCHEBA PRAHA spol. s r.o. Areál Výstaviště Prague, Czech Republic POČET VYSTAVOVATELŮ 91 NUMBER OF EXHIBITORS 91 ZASTOUPENÉ ZEMĚ Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Japonsko, Korea, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, USA, Velká Británie COUNTRIES REPRESENTED Austria, Belgium, Brazil, Czech Republic, China, France, Germany, Great Britain, Japan, Korea Poland, Slovakia, Switzerland, USA VÝSTAVNÍ PLOCHA m 2 POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ TERMÍN KONÁNÍ ZÁŠTITA JOBS EXPO ZÁŠTITA LINGUA SHOW EXHIBITION AREA m 2 NUMBER OF VISITORS DATES 2015 March 12-13, 2015 UNDER THE PATRONAGE OF JOBS EXPO UNDER THE PATRONAGE OF LINGUA SHOW HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI MAIN MEDIA PARTNERS ODBORNÍ PARTNEŘI PARTNERS

3 4. ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO 2014 proběhl společně s 3. ročníkem mezinárodního jazykového a vzdělávacího veletrhu LINGUA SHOW Záštity nad veletrhy převzali Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Veletrhy JOBS EXPO a LINGUA SHOW jsou jedny z nejvýznamnějších akcí svého oboru o čem svědčí vysoká návštěvnost, počet vystavovatelů, počet přednášek a workshopů a další. The fourth year of the JOBS EXPO 2014 International Job Opportunities Fair took place together with the third year of the LINGUA SHOW 2014 International Language and Education Fair. The Fairs were held under the auspices of the Ministry of Labor and Social Affairs and the Ministry of Education, Youth and Sports. The JOBS EXPO and LINGUA SHOW fairs are among the most important events in their field. This confirms the number of direct exhibitors, number of lectures and workshops as well as the high number of visitors and more. DOPROVODNÉ AKCE ACCOMPANYING EVENTS Rozsáhlý doprovodný program s více jak 100 přednáškami a workshopy představil novinky ze světa celoživotního a jazykového vzdělávání či kariérního poradenství a individuálních konzultací pro zájemce o práci. JOBS EXPO Ve spolupráci s Asociací poskytovatelů personálních služeb proběhl dvoudenní program o personalistice a způsobu hledání práce, kariérním poradenství, individuálních konzultací pro uchazeče o zaměstnání a prezentace: jak se v dnešní době správně připravit na pracovní pohovor? a další. ÚŘAD PRÁCE ČR, EURES ČR, EURES TriRegio nabídli a pomohli návštěvníkům hledat zaměstnání po celé České republice, ale také v sousedních státech. Pro studenty EURES-t pomáhá hledat zaměstnání a získávat uznávané kvalifikace v Evropě. LINGUA SHOW Pořadatelé LINGUA SHOW ve spolupráci s odborníky připravili mimořádně bohatý doprovodný program, semináře a workshopy předních jazykových a vzdělávacích profesionálů, bezplatné jazykové minilekce s interaktivní výukou přímo na veletrhu, jazykové testy a zkoušky zdarma, přednášky o studiu a práci v zahraničí nebo představení rozmanitých jazyků a kultur. Ve spolupráci s Fulbrightovou komisí a Americkým centrem Velvyslanectví USA proběhl samostatný blok o studiu, stipendiích a stážích v USA. I letos měli návštěvníci možnost v testovacím centru Channel Crossings ověřit si svoji úroveň komunikačních dovedností v cizím jazyce. Testování proběhlo v pěti jazycích: angličtině, němčině, španělštině, italštině a francouzštině. Na programu byla také inovativní ultimediální výuka angličtiny s interaktivní tabulí. Kromě testování proběhli série ukázkových minilekcí z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny, portugalštiny a holandštiny a také z exotických jazyků jako arabština, japonština a čínština. V sekci EDUCA veletrh nabídl také doprovodný program věnovaný problematice celoživotního vzdělávání dospělých. Blok přednášek z oblasti rekvalifikačních programů a profesních kurzů, vzdělávání managementu firem, komunikačních dovedností aj. proběhl ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých. The extensive accompanying program with over than 100 lectures and workshops, presented news and innovations from the world of lifelong and language education as well as career counseling and individual counseling for persons interested in finding work. JOBS EXPO In cooperation with the association of personnel services providers, a two-day program was held on the topics of personnel services and ways of job seeking, career counseling, individual consultations for job candidates and included a: how to properly prepare for a job interview today? and more. LABOUR OFFICE Czech Republic, EURES Czech Republic, EURES TriRegio consultants have offered and help visitors search for employment throughout the Czech Republic but also in neighboring states. For students EURES-t helps to look for the job and gaining recognized qualifications in Europe. LINGUA SHOW The organizers of the LINGUA SHOW fair prepared an exceptionally rich accompanying program, seminars and workshops by the leading langue and education professionals, free language mini-lessons with interactive teaching right at the fair, free language tests and exams and presentations about studying and working abroad as well as about various languages and cultures. An independent segment on studies, scholarships and internships in the USA was held in cooperation with the Fulbright Commission and the American Center of the US Embassy. In the Test Center Channel Crossings also this year visitors had the opportunity to test their level of foreign language communication skills. Tests were held in five languages: English, German, Spanish, Italian and French. The program also included innovative multimedia teaching of English using an interactive board. In addition to the tests, there was also a series of demonstration mini-lessons of English, German, French, Spanish, Russian, Italian, Portuguese and Dutch, as well as of exotic languages such as Arabic, Japanese and Chinese. In the section EDUCA fair offered also accompanying program dedicated to lifelong learning of adults. The block of lectures on retraining programs and vocational qualification, management education, communication skills etc. took place in collaboration with Association of adult education institutions in the Czech Republic.

4 SEZNAM ZÚČASTNĚNÝCH FIREM LIST OF PARTICIPATING COMPANIES ACADEMIA EDUCATIVA INTERNATIONAL, Španělsko/ Spain AFS Mezikulturní programy, o.p.s. AIESEC ČESKÁ REPUBLIKA AIESEC Praha AJŠA ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR AMATE COMPANY s.r.o. - LINGUAMAT AMERICKÉ CENTRUM ANNONCE a.s. ASOCIACE CERTIFIKOVANÝCH JAZYKOVÝCH ŠKOL o.s. ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ PERSONÁLNÍCH SLUŽEB - APPS BRITISH COUNCIL BRITISH CHAMBER OF COMMERCE BRITSKÉ VELVYSLANECTVÍ V PRAZE /BRITISH EMBASSY PRAGUE CAMBRIDGE ENGLISH, Velká Británie/ Great Britain CENTRUM PODPORY PODNIKÁNÍ PRAHA CEO Easy Media CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC s.r.o. DANOX HOLDING s.r.o. EASY MAGAZINE EDUCATION, s.r.o. EDUMENU.CZ EF EDUCATION FIRST s.r.o. EMPLOYMENT AGENCY - Jiří Macháček ERWIN JUNKER GRINDING TECHNOLOGY a.s. EURES ČESKÁ REPUBLIKA EURES TriRegio EUROPA WORKINTENSE spol.s r.o. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PŘEKLADY EVROPSKÝ DŮM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, MPSV FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE GOETHE-INSTITUT HELIOT applications s.r.o. HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY HTMi Hotel and Tourism Management Institute, Švýcarsko/ Switzerland HyperMedia, a.s. HYPERPRÁCE.CZ CHANNEL CROSSINGS s.r.o. IAESTE České republiky IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o. INET-SERVIS.CZ INTERSTUDY CONSULTING s.r.o. IVECO CZECH REPUBLIC, a.s. KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA KOMISE J. W. FULBRIGHTA KOUČINK ATELIÉR LIDL ČESKÁ REPUBLIKA MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVYCHOVY MODRÁ PYRAMIDA STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. NÁRODNÍ CENTRUM EUROPASS ČR NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OPEN AGENCY s.r.o. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, MŠMT OVB Allfinanz a.s. - Ing. Hana POKORNÁ PARK LANE INTERNATIONAL SCHOOL, a.s. PRAGUE COLLEGE ROZVOJ KARIÉRY - Mgr. Veronika Motlová RUSKÉ STŘEDISKO VĚDY A KULTURY RYXOO UNIVERSAL s.r.o. SCIO s.r.o. SEZNAM.CZ, a.s. STRATEGIC CONSULTING s.r.o. STUDENT AGENCY TIROLER ZUKUNFTSSTIFTUNG, Rakousko/ Austria travelojobs.com, s.r.o. TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu s.r.o. UNIVERSITY OF BRADFORD, Velká Británie/ Great Britain UNIVERSITY OF HULL, Velká Británie/ Great Britain UNIVERSITY OF KENT, Velká Británie/ Great Britain UNIVERSITY OF LINCOLN, Velká Británie/ Great Britain UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE, s.r.o. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Filozofická fakulta ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAV JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VAŠE EVROPA PORADENSTVÍ VELVYSLANECTVÍ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH - U.S. EMBASSY VOLNAMISTA.CZ WINCOTT PEOPLE, a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE Pavla BUBENÍKOVÁ T M W E

5 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH Výstaviště Praha - Holešovice

"Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA

Studium, stáže a stipendia v USA Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 251 "Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA 10,20-11,00 Na střední

Více

"Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA.

Studium, stáže a stipendia v USA Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA. DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 251 "Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA. Seminární místnost

Více

závěrečná zpráva 2009

závěrečná zpráva 2009 závěrečná zpráva 2009 ÚVOD 3 Mezinárodní veletrh Střechy Praha vstoupil do druhého desetiletí své existence. Jeho 11. ročník proběhl spolu s 5. ročníkem doprovodné výstavy Úspory energií a obnovitelné

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

MADI TRAVELMARKET 2011

MADI TRAVELMARKET 2011 MADI TRAVELMARKET 2011 18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 3. 4. listopadu 2011 Výstaviště Incheba Expo Praha Holešovice

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 1/2015. Záštity nad veletrhem

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 1/2015. Záštity nad veletrhem 1/2015 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA LETŇANY, 27. 28. 1. 2015, hala č. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem organizátorů

Více

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Exhibitions and Trade Fairs // Advertising at Prague - Ruzyně airport // Conferences and seminars

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 22. 24. 1. 2015 PVA EXPO PRAHA LETŇANY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 22. 24. 1. 2015 PVA EXPO PRAHA LETŇANY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 22. 24. 1. 2015 PVA EXPO PRAHA LETŇANY 17. ročník veletrhu střešních materiálů, doplňků, dřevěných konstrukcí a služeb pro stavbu a renovace střech 11. ročník veletrhu úspor energií a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze Vážené studentky, vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny ty z vás, kteří chtějí najít pracovní příležitosti a začít

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT 2008 GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES GRATIAS AGIT Award Laureates V YDALO M INISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ Laureáti Ceny GRATIAS AGIT

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více