EURES. EURopean. Employment Services

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EURES. EURopean. Employment Services"

Transkript

1 EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti

2 Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní aktivity Cílové skupiny Organizační struktura Informační databáze základní nástroj EURES Poradenství na úřadech práce Systém m EURES v ČR

3 Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje EURES Evropské služby zaměstnanosti; evropský úřad práce ce Systém m propojující veřejn ejné služby zaměstnanosti členských států EU/EHP a Švýcarska Vznik iniciovala Evropská komise v roce 1993 funguje jako koordinátor činnosti

4 CÍL Podpora mobility pracovních ch sil na evropském m trhu práce prostřednictvím m poskytování informací a poradenství v otázk zkách souvisejících ch s mobilitou pracovních ch sil v zemích EU/EHP a Švýcarska

5 VÝCHODISKA EURES

6 Východiska systému Primárn rní a sekundárn rní legislativa EU Smlouva o ES (čl. 3, 39 a 40) Nařízen zení rady (EHS) č /68 o volném m pohybu pracovních ch sil uvnitř společenstv enství Rozhodnutí Komise 93/569 vytvořena síťs EURES Rozhodnutí komise 03/8 kterým se provádí nařízen zení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde o vyřizov izování nabídek volných pracovních ch míst m a žádostí o zaměstn stnání

7 Základní sekundárn rní legislativa Nařízen zení rady (EHS) č /71 o aplikaci soustav sociáln lního zabezpečen ení na osoby zaměstnan stnané, samostatně výděle lečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci r Společenstv enství Nařízen zení rady (EHS) 574/72 stanovující postup provádění Nařízen zení (EHS) 1408/71 Vysílání zaměstnanc stnanců,, uznávání kvalifikací apod.

8 České právn vní předpisy Zákon o zaměstnanosti (435/2004) - zaměstn stnávání zaměstnanc stnanců ze zahraničí 102 Evidence občan anů EU a cizinců; - zprostředkov edkování zaměstn stnání agenturami práce ce 58-66) Zákon o uznávání odborné kvalifikace (18/2004)

9 HLAVNÍ AKTIVITY EURES

10 Hlavní aktivity systému lze rozdělit na VYTVOŘENÍ A SPRÁVA INFORMAČNÍCH DATABÁZÍ a) Evropský portál na podporu pracovní mobility http//europa.eu.int/eures INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST NA ÚŘADECH PRÁCE b) Portál českého EURES http//portal.mpsv.cz/eures.

11 Cílové skupiny/specifické požadavky Zájemci o práci Z ČR Z ostatních zemí EU/EHP zaměstnavatelé Z ČR Z ostatních zemí EU/EHP Odbory, university, Hospodářské komory

12 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

13 Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropská úroveň Evropský koordinační úřad (EURESCo) Národní úroveň Služby zaměstnanosti členských států EU a EHP; V ČR Správa služeb Zaměstnanosti (SSZ) EURES manažer IT expert; finanční asistent EURES poradce (v ČR 15) pověřený úřad práce Kontaktní osoba EURES. ostatní úřady práce

14 Informační databáze základní nástroj EURES Hlavní cíl poskytování aktuáln lních a všech důled ležitých informací týkajících ch se mobility pracovních ch sil v EU/EHP Snaha o samoobslužný systém

15 Evropský portál l na podporu pracovní mobility http//europa europa.eu.int/eures Samoobslužný vyhledavač volných pracovních ch míst m (přes volných pracovních ch míst) m Databáze životopisů CV on-line Životní a pracovní podmínky Možnosti odborného vzdělávání

16 INFORMAČNÍ DATABÁZE EURES

17

18

19 Germany Belgium Czech Republic United Kingdom 9163 Počet volných pracovních míst v databázi EURES http//europa.eu.int/eures dle zemí ( ) Sweden Greece Ireland Denmark Poland Slovakia 1886 Hungary 1860 Austria 1796 Lithuania 1161 Slovenia 1030 Norway 1009 Switzerland 1000 Italy 577 Netherlands 553 Cyprus 458 France 372 Spain 243 Estonia 161 Malta 119 Luxembourg 87 Finland 64 Liechtenstein 42 Iceland 27 Portugal 12

20

21

22

23

24 Český portál l (MPSV) http//portal portal.mpsv.cz/eures Volná místa do zemí EU/EHP hláš ášená českým EURES poradcům Výběrov rová řízení Informační materiál l ke každé zemi (pracovní povolení, zdravotní pojištění,, možnosti jak hledat práci apod.) Vzory životopisů a průvodn vodních dopisů Další užitečné informace spojené s pracovní mobilitou

25

26

27

28

29

30

31 EURES V ČR

32 Poradenství EURES na úřadech práce je zejména zaměř ěřeno na Poradenství a strategie pro hledání práce v evropských zemích Informace týkající se poptávky po určitých profesích v jednotlivých zemích Přechodné období,, volný pohyb pracovních ch sil; kvóty Administrativa spojená s příjezdem/odjezdem do jednotlivých zemí (zdravotní pojištění, Worker Registration Scheme)

33 Co vzít t v úvahu? Přechodné období pro volný pohyb pracovních ch sil Jazykové znalosti Situaci na tamním m trhu práce Kvalifikace (poptávka, uznání kvalifikace) Ubytování (zda zajistí zaměstnavatel, náklady) n Sociáln lní zabezpečen ení,, zdravotní pojištění,, daňový systém

34 Systém m EURES v ČR Oficiáln lní zahájen jení činnosti Tvorba informačních materiálů o jednotlivých zemích (průběž ěžně aktualizované); specializace EURES poradců Vytvořen portál l EURES ČR průběž ěžně přidávány nové aplikace (např.. ankety) 15 poradců + 62 kontaktních osob Proces implementace oficiáln lně ukončen/pokra en/pokračuje přizpůsobování systému požadavk adavkům m klientů Příhraniční projekty (Rakousko, Německo, N Slovensko, Polsko)

35 Úspěšné projekty EURES ČR 6 výběrových řízení + 1 jobfair Firmy ze zemí Velká Británie (230/45), Německo N (63/zatím neznámo), Slovinsko (9/3), Itálie (22/9)

36 Struktura migračních záměrů české populace v roce 2000 a 2003 charakteristika Šetření v roce 2003 Šetření v roce 2000 Abs. % z dotázaných % z pot. migrantů Abs. % z dotázaných % z pot. migrantů Celkem dotázaných Z toho - Záporný postoj k migraci , ,7 - Kladný postoj k migraci , ,3 100 Uvažuje o migraci - zcela hypoteticky 84 7,6 43, ,5 59,5 - značně hypoteticky 62 5,6 31, ,1 28,8 - s určitou mírou pravděpodobnosti 31 2,9 15,9 57 1,2 8,4 - reálně 18 1,6 9,1 23 0,4 3,4 Zdroj Vavrečková J., VÚPSV, Migrační potenciál čes. obyvatelstva v procesu evropské integrace

37 Zaměstnanost občanů EU v ČR dle státního občanství (časová řada ) občanství * Belgie Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Island Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Horáková,M., Meziná. prac. migrace Bulletin č.13 VÚPSV, Praha 2004 Švýcarsko Velká Británie

Sezónní práce v zemích EU

Sezónní práce v zemích EU TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 18. 6. 2007 Sezónní práce v zemích EU Studujete a chcete si přes prázdniny přivydělat, ale chtěli byste zkusit práci za hranicemi České republiky? Nebo už jste zaměstnaní, ale rádi

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement Podnikání v EU PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 203, fax: 221 580 292 E-mail: pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum

Více

Svoboda podnikání v EU

Svoboda podnikání v EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Svoboda podnikání v EU Bakalářská práce Autor: Klára Zídková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Natália Štefanková, Ph.D.

Více

lní politika EPP-ED ED a ODS

lní politika EPP-ED ED a ODS Sociáln lní politika EPP-ED ED a ODS MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Kladno, 21. listopad 2005 Instituce Evropská komise Evropská rada Evropský parlament Evropský hospodářský a sociálnívýbor

Více

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci (se specifickým zaměřením na migranty ve Velké Británii) Jana Vavrečková Jakub Musil Ivo Baštýř VÚPSV,

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie Klub mladých Evropanů 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad o činnosti v roce 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CMU V ROCE 2014 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Organizační struktura a statutární orgány CMU... 4 3. Činnost CMU v roce

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY SOUVISEJÍCÍ S PŘESHRANIČNÍ MOBILITOU A ZAMĚSTNÁVÁNÍM PRACOVNÍKŮ V OBORU ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY SOUVISEJÍCÍ S PŘESHRANIČNÍ MOBILITOU A ZAMĚSTNÁVÁNÍM PRACOVNÍKŮ V OBORU ZDRAVOTNICTVÍ PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY SOUVISEJÍCÍ S PŘESHRANIČNÍ MOBILITOU A ZAMĚSTNÁVÁNÍM PRACOVNÍKŮ V OBORU ZDRAVOTNICTVÍ září 2012 Studie a zpráva financovaná EPSU Plná verze zprávy je k dispozici na www.epsu.org/a/8920

Více

Migrace v České republice před vstupem ČR do Evropské unie. Milada Horáková

Migrace v České republice před vstupem ČR do Evropské unie. Milada Horáková Migrace v České republice před vstupem ČR do Evropské unie Milada Horáková VÚPSV Praha 2004 Obsah Úvod 3 Zahraniční migrace v České republice 5 Zahraniční migrace a populační vývoj 5 Cizinci s povolením

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE Milada Horáková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha Noční můrou politiků, odborníků i široké veřejnosti se stává představa evropského kontinentu

Více

Sociální zabezpečení migrujících osob

Sociální zabezpečení migrujících osob Sociální zabezpečení migrujících osob Obsah prezentace 1.EURES služba Úřadu práce 2.Volný pohyb pracovních sil 3.Nařízení o koordinaci soc. zab. EU 4. Kompetence států 5.Podpora v nezaměstnanosti 6.Formuláře

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens. Výběr auditora. Uplatnění osvědčených postupů

Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens. Výběr auditora. Uplatnění osvědčených postupů Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens Výběr auditora OBSAH Předmluva...4 Úvod...5 První krok: Shromáždění informací před provedením výběru...7 Aspekty jmenování auditora

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Postavení cizinců na vnitřním trhu EU 1 Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha 2007 2 Publikace je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Práva studentů Evropské unie Cestování Cestovní doklady Cestovní pas Občanský průkaz Od vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) je možné kromě cestovního pasu využít

Více