KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999

2 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE / S ELECTED EKONOMIC INDICATORS DEVIZOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE / FOREIGN TOURISM RECEIPTS AND EXPENDITURE ZAMĚSTNANOST V ČESKÉ REPUBLICE / EMPLOYMENT IN THE CZECH REPUBLIC PŘÍJEZDOVÝ C ES TOVNÍ RUCH / INBOUND TOURISM PŘÍJEZDY DO ČR / ARRIVALS IN THE CZECH REPUBLIC VÝVOJ ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ V ČR A V REGIONECH ČR / NUMBER OF CZECH AND FOREIGN TOURISTS IN THE CZECH REPUBLIC AND IN CZECH REGIONS POČTY ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ PODLE ZEMÍ V ČR A V REGIONECH ČR / NUMBER OF FOREIGN TOURISTS IN THE CZECH REPUBLIC AND IN CZECH REGIONS ZAHRANIČNÍ TURISTÉ V REGIONECH ČR / FOREIGN TOURISTS IN THE CZECH REGIONS Česká republika / The Czech Republic Top 10 zemí / Top 10 countries SEZONALITA ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ V ČR A V REGIONECH ČR 1999 / SEASONALITY OF FOREIGN T OURISTS IN T HE CZECH REPUBLIC AND IN CZECH REGIONS VÝDAJE ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ / EXPENDITURE OF FOREIGN VISITORS HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY ČESKÉ REPUBLIKY / M AIN PURPOSES FOR VISIT OF THE CZECH REPUBLIC UBYTOVÁNÍ / ACCOMMODATION VÝJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH / OUTBOUND TOURISM... 48

3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BASIC INFORMATION Tabulka 1 / Table 1 Příjezdy zahraničních návštěvníků do ČR (mil. osob) / Arrivals of foreign visitors in the Czech Republic (in mil) Leden / Únor / Březen / Duben / Květen / Červen / Červenec / Srpen / Září / Říjen / Listopad / Prosinec / Celkem / January February March April May June July August September October November December Total ,2 6,5 7,5 8,7 9,4 9,5 11,7 12,4 6,6 10,3 9,0 8,4 109, ,4 6,8 8,6 8,0 10,0 9,5 10,0 12,0 9,5 9,9 8,5 8,6 107,9 97/96 103,4 104,5 115,0 92,2 106,8 99,9 85,8 97,1 95,8 95,8 95,0 102,6 98, ,9 6,9 7,4 8,4 9,5 9,2 10,6 11,2 8,7 9,0 7,5 7,7 102,8 98/97 108,4 100,8 85,4 105,1 94,3 96,7 105,3 92,6 91,5 91,4 88,0 90,0 95, ,5 5,7 7,3 8,2 9,0 8,5 10,4 11,2 9,1 9,2 7,9 8,0 100,8 99/98 93,2 83,2 98,8 97,4 94,9 92,7 98,1 100,3 105,0 101,9 105,4 103,0 98,0 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 2 / Table 2 Výjezdy českých občanů do zahraničí (mil. osob) / Departures of Czech citizens (in mil) Leden / Únor / Březen / Duben / Květen / Červen / Červenec / Srpen / Září / Říjen / Listopad / Prosinec / Celkem / January February March April May June July August September October November December Total ,6 2,9 3,6 3,7 3,9 4,3 5,3 5,2 4,4 4,8 4,2 3,6 48, ,6 2,8 3,6 3,6 4 4,1 4,3 4,9 4 4,7 3,8 3,6 46,1 97/96 97,7 98,9 100,6 98,6 102,3 95,4 80,4 94,4 90,8 97,4 90,8 98,3 94, ,7 2,8 3,3 3,6 3,7 3,8 4,6 4,5 3,7 4,2 3,4 3,2 43,6 98/97 106,4 99,1 91,3 98,6 92,5 92,4 108,7 91,4 91,4 89,6 90,1 90,2 94, ,4 2,2 3,1 3,2 3,4 3,5 4,4 4,3 3,6 3,7 3,1 3,0 40,0 99/98 89,4 79,6 95,5 90,7 90,0 90,9 95,3 96,0 98,1 87,4 89,2 93,9 91,7 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

4 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE / SELECTED EKONOMIC INDICATORS Devizové příjmy a výdaje / Foreign tourism receipts and expenditure Tabulka 3 / Table 3 Devizové příjmy a výdaje z cestovního ruchu / Foreign Tourism receipts and expenditure Ukazatel (v mld. USD) / Indicator (bn USD) Devizové příjmy / Foreign exchange income 2,2 2,9 4,1 3,6 3,7 3,0 Devizové výdaje / Foreign exchange expenditure 1,6 1,6 3,0 2,4 1,9 1,5 Zdroj : Česká národní banka / Source : Czech National Bank Graf 1 / Chart 1 Devizové příjmy a výdaje z cestovního ruchu (mld. USD)/ Tourism receipts and expenditure (bn USD) Zdroj:MMR Source: MfRD ,1 0,5 1,6 0,5 2,2 1,6 2,9 1, rok / ye ar 4,1 3 3,6 2,4 3,7 1,9 3 1,5 Př íjmy / Receipts Výdaje / Expenditure Tabulka 4 / Table 4 Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu / Share of the tourism on the national economy Podíl devizových příjmů z CR na HDP (v %) / Share of tourism receipts on GDP (in %) Podíl devizových příjmů z CR na exportu (v %) / Share of tourism receipts on exports (in %) Podíl devizových příjmů z CR na devizových příjmech ze služeb celkem (v %) / Share of tourism receipts on service receipts (in % ) Zdroj : Česká národní banka / Source: Czech National Bank 5,7 7,3 7,0 6,7 5,7 13,4 18,8 16,2 14,1 11,3 42,8 51,0 51,0 49,6 43,8

5 2. 2. Zaměstnanost v České republice / Employment in the Czech Republic Tabulka 5 / Table 5 zaměstnanců (fyz. osoby) podle kategorií ubytovacích zařízení k / Average number of employees (persons) by category of accommodation establishments ( ) Hotely a penziony celkem / Hotels and pensions total v tom / of them Hotely celkem / Hotels total V tom / of them: hotel ***** hotel, motel, botel **** hotel, motel, botel *** hotel, motel, botel ** hotel, motel, botel * hotel garni **** *** ** * Pension **** *** ** * Tabulka 6 / Table 6 osob pracujících v cestovních kancelářích v roce 1999 / Persons working with travel agencies in 1999 z toho zaměstnanci / z toho na kratší Celkem / Total Including employees pracovní úvazek / Including part time ČR / Czech Republic Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Tabulka 7 / Table 7 Podíl pracujících osob v pohostinství a ubytovacích zařízeních na celkovém počtu aktivně činných osob / Share of employees in accommodation establishments and gastronomy 1996 září - listopad / September - November 3,2% 1997 září - listopad / September - November 3,6% 1998* říjen - prosinec / October - December 3,4% 1999 leden září / January - September 3,3% Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí / Ministry of Labour and Affairs *Poznámka: data 98/97 nejsou srovnatelné z důvodu změny metodiky statistiky / Note: 98/97figures can not perfectly compared due to the changes in CSO methodology

6 3. PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH / INBOUND TOURISM Příjezdy do ČR / Arrivals in the Czech Republic Graf 2 / Chart 2 Příjezdy do ČR / Arrivals in the Czech Republic , ,1 100, ,4 109, , 1 102, ,6 24,5 71,7 40 Zdroj:MMR,ČSÚ 50,9 5, 48 Source: MfRD, CSO 20 3, 04 3, 38 4, 56 4, 98 5, 61 29,6 0 21,8 Poznámka : Data 97/ lze jen částečně srovnávat z důvodu změny metodiky statistiky Note: 97/96 figures can not perfectly compared due to the changes in CSO methodology Pers. (mil.) Počty návštěvníků / Nr of visitors Počty Nr of Graf 3 / Chart 3 Příjezdy do ČR podle druhu dopravy 1999 / Arrivals in the Czech Republic by type of transport po silnici / by Road Zdroj: ČSÚ Source: Czech Statistical Office po železnici / by Railway letecky / by Air Tabulka 8 / Table 8 Příjezdy zahraničních návštěvníků podle druhu dopravy / Arrivals of foreign visitors in the Czech Republic, by type of transport % Po silnici / Road transport 96,4 97,1 95,8 94,4 94,4 93,8 94,5 Po železnici / Rail transport 2,5 1,9 2,9 4,2 4,2 4,7 4,0 Letecky / Air transport 1,1 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

7 Tabulka 9 / Table 9 Příjezdy zahraničních návštěvníků podle úseku státní hranice ČR / Arrivals of foreign visitors in the Czech Republic, by state border segment mil. osob / mil. person Úsek státní hranice s Německem / S tate border with Germany 41,8 52,0 52,2 50,4 48,4 46,7 46,4 Úsek státní hranice s Rakouskem / S tate border with Austria 13,1 16,6 15,4 16,1 15,3 14,0 12,4 Úsek státní hranice s Polskem / State border with Poland 16,0 21,0 17,8 23,5 24,1 24,9 26,0 Úsek státní hranice se Slovenskem / S tate border with Slovakia X X 11,4 17,9 18,5 15,8 14,7 Letiště / Airport 0,81 0,89 1,32 1,51 1,49 1,48 1,44 CELKEM / TOTAL 71,7 101,1 98,1 109,4 107,9 102,8 100,8 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 10 / Table 10 Příjezdy zahraničních návštěvníků do ČR podle úseku státní hranice a vízové povinnosti 1999 / Arrivals of foreign visitors in the Czech Republic by state border segment, by visa duty 1999 Celkem / Ze sousedních států / Ze států s vízovou Z ostatních států bez víz. From neighbouring povinností / From povinnosti / From other Total countries countries with visa duty countries without visa duty Celkem / Total Státní hranice s Německem / State border with Germany Státní hranice s Rakouskem / State border with Austria Státní hranice s Polskem / State border with Poland Státní hranice se Slovenskem / State border with Slovakia Letiště / Airport Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Vývoj českých a zahraničních turistů v ČR a v regionech ČR / Czech and foreign in the Czech Republic and in Czech regions ( ) Graf 4 / Chart 4 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Vývoj počtu českých a zahraničních turistů v ČR ( Czech and foreign in the Czech Repub ( ) čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign

8 Graf 5 / Chart Vývoj počtu českých a zahraničních turistů v Praze ( ) / Czech and foreign in Pragu ( ) Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign Graf 6 / Chart 6 Vývoj počtu českých a zahraničních turistů ve středních Čechách ( ) / Czech and foreign touris in Central ( ) Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign Graf 7 / Chart Vývoj počtu českých a zahraničních turistů v jižních Čec ( ) / Czech and foreign in Southern ( ) Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign

9 Graf 8 / Chart Vývoj počtu českých a zahraničních turistů v západních Čechách ( ) / Czech and foreign touris in Western ( ) čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Graf 9 / Chart 9 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Vývoj počtu českých a zahraničních turistů v severních Čechách ( ) / Czech and foreign Northern ( ) čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign Graf 10 / Chart 10 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Vývoj počtu českých a zahraničních turistů ve východních Čechách ( ) / Czech and foreign Eastern ( ) čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign

10 Graf 11 / Chart 11 Vývoj počtu českých a zahraničních turistů na jižní Moravě ( ) / Czech and foreign in Southern Moravia ( ) Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign Graf 12 / Chart 12 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Vývoj počtu českých a zahraničních turistů na severní Mora ( ) / Czech and foreign in Northe Moravia ( ) čeští turisté / Czech zahraniční turisté / foreign

11 3. 3. Počty zahraničních turistů podle zemí v ČR a v regionech ČR / foreign by country in the Czech Republic and in Czech regions Tabulka 11 / Table 11 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí v ČR ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in the Czech Republic ( ) ČR / Czech Republic Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ Země / Country /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % DÁNSKO / DENMARK , , , ,6 FRANCIE / FRANCE , , , ,5 ITÁLIE / ITALY , , , ,3 NĚMECKO / GERMANY , , , ,1 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,2 POLSKO / POLAND , , , ,5 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,5 RUSKO / RUSSIA , , , ,0 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,0 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,9 UK , , , ,5 USA , , , ,1 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,0 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 12 / Table 12 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí v Praze ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Prague ( ) Praha / Prague Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ Země / Country /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % DÁNSKO / DENMARK , , , ,0 FRANCIE / FRANCE , , , ,9 ITÁLIE / ITALY , , , ,0 NĚMECKO / GERMANY , , , ,4 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,0 POLSKO / POLAND , , , ,6 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,5 RUSKO / RUSSIA , , , ,6 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,0 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,1 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,2 UK , , , ,7 USA , , , ,2 IZRAEL / ISRAEL , , , ,0

12 JAPONSKO / JAPAN , , , ,4 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,3 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

13 Tabulka 13 / Table 13 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí ve středních Čechách ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Central ( ) Střední Čechy / Central Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,7 DÁNSKO / DENMARK , , , ,2 FRANCIE / FRANCE , , , ,3 ITÁLIE / ITALY , , , ,3 MAĎARSKO / HUNGARY , , , ,9 NĚMECKO / GERMANY , , , ,4 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,3 POLSKO / POLAND , , , ,7 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,1 RUSKO / RUSSIA , , , ,1 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,0 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,6 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,4 UK , , , ,2 USA , , , ,9 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,9 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 14 / Table 14 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí v jižních Čechách ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Southern ( ) Jižní Čechy / Southern Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,8 DÁNSKO / DENMARK , , , ,4 FRANCIE / FRANCE , , , ,1 ITÁLIE / ITALY , , , ,9 MAĎARSKO / HUNGARY , , , ,8 NĚMECKO / GERMANY , , , ,1 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,9 POLSKO / POLAND , , , ,2 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,2 RUSKO / RUSSIA , , , ,4 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,4 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,5 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,1 UK , , , ,0 USA , , , ,7 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,5 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

14 Tabulka 15 / Table 15 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí v západních Čechách ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Western ( ) Západní Čechy / Western Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,8 DÁNSKO / DENMARK , , , ,5 FRANCIE / FRANCE , , , ,3 ITÁLIE / ITALY , , , ,4 NĚMECKO / GERMANY , , , ,4 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,7 POLSKO / POLAND , , , ,2 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,5 RUSKO / RUSSIA , , , ,6 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,1 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,0 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,8 UK , , , ,8 USA , , , ,2 IZRAEL / ISRAEL , , , ,0 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,6 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 16 / Table 16 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí v severních Čechách ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Northern ( ) Severní Čechy / Northern Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,2 BULHARSKO / BULGARIA , , , ,7 DÁNSKO / DENMARK , , , ,7 FRANCIE / FRANCE , , , ,8 ITÁLIE / ITALY , , , ,9 NĚMECKO / GERMANY , , , ,3 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,0 POLSKO / POLAND , , , ,6 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,9 RUSKO / RUSSIA , , , ,1 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,8 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,1 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,6 UK , , , ,8 USA , , , ,4 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,4 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

15 Tabulka 17 / Table 17 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí ve východních Čechách ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Eastern ( ) Východní Čechy / Eastern Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,1 DÁNSKO / DENMARK , , , ,2 FINSKO / FINLAND , , , ,8 FRANCIE / FRANCE , , , ,5 ITÁLIE / ITALY , , , ,6 NĚMECKO / GERMANY , , , ,2 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,9 POLSKO / POLAND , , , ,7 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,6 RUSKO / RUSSIA , , , ,9 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,4 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,0 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,9 UK , , , ,3 USA , , , ,0 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,7 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office Tabulka 18 / Table 18 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí na jižní Moravě ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Southern Moravia ( ) Jižní Morava / Southern Moravia Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,3 DÁNSKO / DENMARK , , , ,3 FRANCIE / FRANCE , , , ,2 ITÁLIE / ITALY , , , ,5 NĚMECKO / GERMANY , , , ,6 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,8 POLSKO / POLAND , , , ,2 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,6 RUSKO / RUSSIA , , , ,2 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,1 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,4 ŠVÝCARSKO / SWITZERLAND , , , ,1 UK , , , ,7 USA , , , ,6 IZRAEL / ISRAEL , , , ,8 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,5 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

16 Tabulka 19 / Table 19 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle zemí na severní Moravě ( ) / Registered foreign in accommodation establishments by country in Northern Moravia ( ) Severní Morava / Northern Moravia Země / Country Pořadí Proc./ Pořadí nocí / Proc./ Pořadí Proc./ Pořadí nocí/ Proc./ /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. /Order Nr.of Perc. CELKEM / TOTAL % % % % BELGIE / BELGIUM , , , ,2 DÁNSKO / DENMARK , , , ,8 FRANCIE / FRANCE , , , ,9 ITÁLIE / ITALY , , , ,9 MAĎARSKO / HUNGARY , , , ,8 NĚMECKO / GERMANY , , , ,1 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS , , , ,9 POLSKO / POLAND , , , ,8 RAKOUSKO / AUSTRIA , , , ,8 RUSKO / RUSSIA , , , ,3 SLOVENSKO / SLOVAKIA , , , ,3 ŠPANĚLSKO / SPAIN , , , ,0 ŠVÉDSKO / SWEDEN , , , ,3 UK , , , ,7 USA , , , ,7 OSTATNÍ / OTHERS , , , ,6 Zdroj: ČSÚ / Source: Czech Statistical Office

17 3. 4. Zahraniční turisté v regionech ČR / Foreign in the Czech regions Česká republika / The Czech Republic Tabulka 20 / Table 20 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních podle krajů za rok 1999 / Registered foreign in accommodation establishments: by region, 1999 Území / territory % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0 % ,0 % 3,0 Hl. m. Praha / Prague ,1% ,6% 2,9 Kraj středočeský / Central ,4% ,9% 2,7 Kraj jihočeský / Southern ,6% ,8% 2,7 Kraj západočeský / Western ,2% ,7% 4,0 Kraj severočeský / Northern ,5% ,1% 2,9 Kraj východočeský / Eastern ,7% ,2% 3,1 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,1% ,0% 2,7 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,5% ,8% 3,1 Graf 13 / Chart 13 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 37,1% 7,5% Zahraniční hosté v ubyt. zařízeních podle kraj ČR, 1999 / Foreign in Czech regions, ,4% 10,1% 12,7% 7,6% 10,2% 8,5% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

18 Top 10 zemí / Top 10 countries Tabulka 21 / Table 21 Území / territory NĚMECKO / GERMANY 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 3,8 Hl. m. Praha / Prague ,4% ,5% 3,1 Kraj středočeský / Central ,5% ,8% 3,4 Kraj jihočeský / Southern ,6% ,7% 3,4 Kraj západočeský / Western ,8% ,2% 5,4 Kraj severočeský / Northern ,8% ,1% 3,5 Kraj východočeský / Eastern ,1% ,3% 4,0 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,4% ,4% 3,4 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,5% ,0% 4,0 Gaf 14 / Chart 14 17,1% Němečtí turisté v regionech ČR, 1999 / German in Czech regions, ,4% 10,8% 7,5% 14,8% 25,4% 8,6% 6,5% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

19 Tabulka 22 / Table 22 NĚMECKO / GERMANY Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 15 / Chart Vývoj návštěvnosti německých turistů v ČR Number / of German in the Czech Republic ( )

20 Tabulka 23 / Table 23 Území / territory POLSKO / POLAND 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,4 Hl. m. Praha / Prague ,3% ,8% 2,1 Kraj středočeský / Central ,6% ,2% 2,3 Kraj jihočeský / Southern ,4% ,7% 2,5 Kraj západočeský / Western ,1% ,1% 2,0 Kraj severočeský / Northern ,6% ,7% 2,5 Kraj východočeský / Eastern ,9% ,7% 2,9 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,8% ,1% 2,2 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,5% ,7% 3,0 Graf 16 / Chart 16 Polští turisté v regionech ČR, 1999 / Polish in Czech regions, 1999 Praha / Prague Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 16,8% 15,9% 13,5% 9,6% 19,3% 10,1% 7,6% 7,4% Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

21 Tabulka 24 / Table 24 POLSKO / POLAND Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 17 / Chart Vývoj návštěvnosti polských turistů v ČR Number / of Polish in the Czech Republic ( )

22 Tabulka 25 / Table 25 Území / territory ITÁLIE / ITALY 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,8 Hl. m. Praha / Prague ,7% ,9% 3,1 Kraj středočeský / Central ,1% ,7% 2,6 Kraj jihočeský / Southern ,5% ,1% 2,2 Kraj západočeský / Western ,5% ,1% 2,6 Kraj severočeský / Northern ,2% ,5% 2,4 Kraj východočeský / Eastern ,6% ,6% 2,4 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,4% ,7% 2,3 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,0% ,3% 2,4 Graf 18 / Chart 18 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 5,2% 6,5% Italští turisté v regionech ČR, 1999 Italian / in Czech regions, ,6% 9,4% 6,5% 5,1% 5,0% 54,7% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

23 Tabulka 26 / Table 26 ITÁLIE / ITALY Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 19 / Chart Vývoj návštěvnosti itlaských turistů v ČR Number / of Italian in the Czech Republic ( )

24 Tabulka 27 / Table 27 VELKÁ BRITÁNIE / GREAT BRITAIN 1999 / 1999 Území / territory % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,6 Hl. m. Praha / Prague ,9% ,6% 2,8 Kraj středočeský / Central ,9% ,5% 2,5 Kraj jihočeský / Southern ,2% ,6% 2,3 Kraj západočeský / Western ,1% ,6% 2,4 Kraj severočeský / Northern ,3% ,0% 2,5 Kraj východočeský / Eastern ,4% ,8% 2,4 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,1% ,3% 2,7 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,0% ,7% 2,5 Graf 20 / Chart 20 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 5,3% 6,1% Britští turisté v regionech ČR, 1999 British / in Czech regions, ,4% 5,2% 5,9% 7,1% 5,0% 57,9% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

25 Tabulka 28 / Table 28 VELKÁ BRITÁNIE / GREAT BRITAIN Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 21 / Chart 21

26 Vývoj návštěvnosti britských turistů v ČR Number / of British in the Czech Republic ( ) Tabulka 29 / Table 29 Území / territory NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 3,0 Hl. m. Praha / Prague ,6% ,9% 2,9 Kraj středočeský / Central ,2% ,6% 3,2 Kraj jihočeský / Southern ,0% ,1% 3,1 Kraj západočeský / Western ,2% ,9% 3,0 Kraj severočeský / Northern ,5% ,4% 3,0 Kraj východočeský / Eastern ,4% ,7% 3,3 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,6% ,0% 2,9 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,4% ,3% 3,0 Graf 22 / Chart 22 16,4% 10,6% Holandští turisté v regionech ČR, 1999 Dutch in Czech regions, ,5% 7,4% 10,2% 21,6% 13,0% 11,2% Praha / Prague Střední Čech / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

27

28 Tabulka 30 / Table 30 NIZOZEMÍ / THE NETHERLANDS Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 23 / Chart Vývoj návštěvnosti nizozemských turistů v ČR / Dutch touristis in the Czech Republic ( )

29 Tabulka 31 / Table 31 Území / territory SLOVENSKO / SLOVAKIA 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,8 Hl. m. Praha / Prague ,2% ,0% 2,5 Kraj středočeský / Central ,0% ,3% 2,6 Kraj jihočeský / Southern ,9% ,5% 2,6 Kraj západočeský / Western ,2% ,1% 2,4 Kraj severočeský / Northern ,2% ,6% 2,9 Kraj východočeský / Eastern ,7% ,7% 2,6 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,4% ,8% 2,9 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,4% ,0% 3,7 Graf 24 / Chart 24 Slovenští turisté v regionech ČR, 1999 Slovak in Czech regions, 1999 Praha / Prague Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 15,4% 15,7% 13,4% 20,2% 11,2% 8,2% 8,0% 7,9% Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Sout hern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

30 Tabulka 32 / Table 32 SLOVENSKO / SLOVAKIA Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 25 / Chart 25 Vývoj návštěvnosti slovenských turistů v ČR Number / of Slovak in the Czech Republic ( )

31 Tabulka 33 / Table 33 Území / territory USA / USA 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,9 Hl. m. Praha / Prague ,0% ,2% 3,1 Kraj středočeský / Central ,5% ,1% 2,6 Kraj jihočeský / Southern ,3% ,5% 2,4 Kraj západočeský / Western ,0% ,4% 3,0 Kraj severočeský / Northern ,6% ,7% 2,4 Kraj východočeský / Eastern ,1% ,5% 2,3 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,8% ,7% 2,4 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,7% ,0% 2,5 Graf 26 / Chart 26 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 5,6% 7,0% Američtí turisté v regionech ČR, 1999 / American in Czech regions, 199 8,1% 6,8% 5,7% 5,3% 4,5% 57,0% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

32 Tabulka 34 / Table 34 USA / USA Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 27 / Chart Vývoj návštěvnosti amerických turistů v ČR Number / of American in the Czech Republic ( )

33 Tabulka 35 / Table 35 Území / territory RUSKO / RUSSIA 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 3,6 Hl. m. Praha / Prague ,5% ,7% 3,1 Kraj středočeský / Central ,4% ,9% 3,2 Kraj jihočeský / Southern ,8% ,7% 2,9 Kraj západočeský / Western ,2% ,5% 7,2 Kraj severočeský / Northern ,5% ,7% 2,8 Kraj východočeský / Eastern ,6% ,3% 2,9 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,4% ,6% 2,9 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,6% ,7% 3,1 Graf 28 / Chart 28 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 12,6% Ruští turisté v regionech ČR, 1999 Russian / in Czech regions, ,4% 8,5% 7,6% 13,2% 5,8% 5,4% 37,5% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čech / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

34 Tabulka 36 / Table 36 RUSKO / RUSSIA Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 29 / Chart 29 Vývoj návštěvnosti ruských turistů v ČR / Russian in the Czech Republic ( )

35 Tabulka 37 / Table 37 Území / territory RAKOUSKO / AUSTRIA 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,1 Hl. m. Praha / Prague ,1% ,0% 2,2 Kraj středočeský / Central ,4% ,9% 1,9 Kraj jihočeský / Southern ,6% ,8% 1,7 Kraj západočeský / Western ,2% ,6% 2,2 Kraj severočeský / Northern ,0% ,2% 1,8 Kraj východočeský / Eastern ,0% ,5% 1,8 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,6% ,9% 2,3 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,2% ,0% 2,3 Graf 30 / Chart 30 Rakouští turisté v regionech ČR, 1999 / Austrian in Czech regions, 1999 Praha / Prague Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 10,0% 15,6% 7,0% 8,2% 8,2% 10,6% 35,1% 5,4% Střední Čech / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

36 Tabulka 38 / Table 38 RAKOUSKO / AUSTRIA Počty registrov aných hostů a počty přenocov ání registrov aných hostů v ubytovacích zařízeních ČR podle regionů, / in the Czech Republic and number of in accommodation establishments by region, Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia Celkem / Total Graf 31 / Chart Vývoj návštěvnosti rakouských turistů v ČR / Austrian in the Czech Republic ( )

37 Tabulka 39 / Table 39 Území / territory FRANCIE / FRANCE 1999 / 1999 % podíl / % share % podíl / % share Průměrný počet Average number of ČR celkem / Czech Republic, total ,0% ,0% 2,5 Hl. m. Praha / Prague ,7% ,8% 2,8 Kraj středočeský / Central ,6% ,4% 2,4 Kraj jihočeský / Southern ,6% ,6% 2,1 Kraj západočeský / Western ,7% ,0% 2,3 Kraj severočeský / Northern ,5% ,7% 2,2 Kraj východočeský / Eastern ,2% ,9% 2,1 Kraj jihomoravský / Southern Moravia ,2% ,8% 2,1 Kraj severomoravský / Northern Moravia ,5% ,8% 2,2 Graf 32 / Chart 32 Zdroj : ČSÚ / Source : Czech Statistical Office 9,2% 6,5% 7,7% Francouzští turisté v regionech ČR, 1999 French in Czech regions, ,2% 6,5% 6,6% 5,6% 48,7% Praha / Prague Střední Čechy / Central Jižní Čechy / Southern Západní Čechy / Western Severní Čechy / Northern Východní Čechy / Eastern Jižní Morava / Southern Moravia Severní Morava / Northern Moravia

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourist Authority Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministry for al Development of the Czech Republic KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2001

Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2001 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2001 Česká centrála cestovního ruchu odbor analýz březen 2003 OBSAH: 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu... 1 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu...

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

2.1. Informační zdroj pro návštěvu ČR / Information source for visit 3. 2.2. Způsob organizace cesty / Organization of trip 4

2.1. Informační zdroj pro návštěvu ČR / Information source for visit 3. 2.2. Způsob organizace cesty / Organization of trip 4 Výsledky studie o příjezdovém cestovním ruchu do ČR, léto 2000 Results of Border Crossings survey: Foreign visitors to the Czech Republic, summer 2000 OBSAH / SUMMARY: str. / page 1. Cíl a metodika výzkumu

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health Vývoj OTC trhu Hynek Valerián, IMS Health Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR Prognóza vývoje OTC trhu 2 26.9.2012 Rx-bound / Semi-ethical OTC

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České Republiky Ministry for Regional Development of the Czech Republic

Ministerstvo pro místní rozvoj České Republiky Ministry for Regional Development of the Czech Republic Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourist Authority Ministerstvo pro místní rozvoj České Republiky Ministry for Regional Development of the Czech Republic Výsledky studie o příjezdovém cestovním ruchu

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH HORSKÝCH STŘEDISEK. Konference SITOUR Špindlerův Mlýn, 3. 6. 2015

KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH HORSKÝCH STŘEDISEK. Konference SITOUR Špindlerův Mlýn, 3. 6. 2015 KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH HORSKÝCH STŘEDISEK Konference SITOUR Špindlerův Mlýn, 3. 6. 2015 VÝZNAM HORSKÝCH STŘEDISEK Zaměstnanost Téměř 36 000 pracovních úvazků = 15 dolů Paskov Přínosy do veřejných

Více

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau.

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. POZDRAVY A FRÁZE Dobré ráno. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobrý den. Promiňte. To nic. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. Měj se hezky. Mějte se hezky. Dobrý večer. Děkuju vám za pomoc. Dobrou noc. Na

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Střední zemědělská škola Čáslav 4. prosince 2013 Autor: Ing. Jaromír Beránek Osnova prezentace Vývoj ubytovacích kapacit v ČR Vývoj návštěvnosti HUZ ČR Ekonomické

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU část 2 RNDr. Aleš Krejčí, CSc. 23134@mail.vsfs.cz 1. CHARAKTER PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU # Jsou to SLUŢBY, na trhu a v marketingu pro ně

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA Kolektivní imunita Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

VÝVOJ DEVIZOVÝCH PŘÍJMŮ Z CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2004-2012

VÝVOJ DEVIZOVÝCH PŘÍJMŮ Z CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2004-2012 VÝVOJ DEVIZOVÝCH PŘÍJMŮ Z CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2004-2012 THE DEVELOPMENT OF FOREIGN CURRENCY INCOMES OF THE TRAVEL AND TOURISM INDUSTRY OF THE CZECH REPUBLIC Jana Valentová, Ondřej

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Tomáš Janeba, prezident ARI Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček Příjezdový cestovní ruch 2014 Jan Tuček Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně téměř 250 tis.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn.

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn. Národní spolupráce Workshop na POSED Michal Sikora Barbora Chmelíková ISC MU BRNO Mezinárodní studentský klub Občanské sdružení fungující na MU Cíle: Být nápomocní zahraničním studentům po dobu jejich

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum. Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7.

Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum. Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7. Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7. května, 2013 Obsah 1.CzechInvest a jeho služby 2.Rozhodovací faktory 3.Statistiky

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer Český zájem pohled ekonoma Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Konference Český národní zájem 3. prosince 2015 Co jsme? Geografie a historie: Žijeme v těžišti Evropy Suchozemská země na rozhraní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec)

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Thajsko 1. Základní údaje o zemi 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Obyvatelstvo (mil.) 64,265 Přírůstek obyvatelstva 0,95 % Populace - 0-14 let 24,2 % - 15-64 let 68,8 % - 65 a více 7 %

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím PharmDr. Vladimír Gondek člen představenstva ČLK S použitím materiálů mgr. Leony Štěpkové témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2011 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

Bienále Brno / Brno Biennial 1964 Velká cena / Grand Prix. Alojz Riškovič (ČSSR / Czechoslovakia) Galanda, 1963

Bienále Brno / Brno Biennial 1964 Velká cena / Grand Prix. Alojz Riškovič (ČSSR / Czechoslovakia) Galanda, 1963 To nejlepší z Bienále Brno Výstava reprintů nejlepších plakátů soutěžní přehlídky Bienále Brno 1964 2006 1. září 30. září 2008 vernisáž 1. září v 17 hodin v Domě pánů z Lipé Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR (dále jen Dohoda ADR) je mezinárodní dohoda uzavřená mezi státy písemnou formou,

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU. Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015

SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU. Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015 SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více