Servis 5. Dílenská příručka SUPERB Motor 1,9/96 kw TDI Vydání Servisní služby. Technické informace AWX AVF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF"

Transkript

1 Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Vydání Kód motoru AWX AVF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S

2 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu autora je nepřípustné. Printed in Czech Republic S ŠKODA AUTO a. s.

3 Přehled dodatků Dílenské příručky SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Vydání Dodatek Vydání Název Objednací číslo Základní vydání Dílenské příručky S Doplnění základního vydání S Změny ve skupinách 13, 15, 19, 20, 23 a 26 S Změny ve skupinách 00, 01, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23 a 26 Vydání Přehled dodatků

4 Přehled dodatků Vydání 02.04

5 Obsah 00 Technická data Technická data... - Číslo motoru... - Údaje o motoru strana strana strana 1 01 Vlastní diagnostika Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty a upozornění... - Dodatečné pokyny a montážní práce u vozidel s klimatizací... - Bezpečnostní opatření při práci na palivové soustavě... - Bezpečnostní opatření při práci na palivové nebo vstřikovací soustavě... - Pravidla čistoty při pracích na turbodmychadlu strana strana strana strana strana 2 10 Demontáž a montáž motoru Demontáž a montáž motoru... - Pokyny k demontáži... - pro montáž... - Utahovací momenty... - Uložení motoru vpředu... - Seřízení dorazu strana strana strana strana strana strana 8 13 Klikové ústrojí Demontáž a montáž drážkového řemene... Demontáž a montáž ozubeného řemene... - Pro vozy Pro vozy Demontáž, montáž a napnutí ozubeného řemene... Rozebrání a sestavení motoru... - Demontáž a montáž těsnicích přírub, setrvačníku, případně unášecího kotouče... - Výměna těsnicího kroužku klikového hřídele na straně řemenice... - Demontáž a montáž těsnicí příruby na straně řemenice... - Demontáž a montáž unášecího kotouče... - Blok válců... Klikový hřídel, píst a ojnice... - Rozebrání a sestavení pístu a ojnice... - Kontrola přesahu pístu v HÚ... - Demontáž a montáž klikového hřídele... - Vytažení a naražení jehlového ložiska klikového hřídele strana strana strana strana strana strana strana strana strana strana strana strana strana strana strana strana 6 15 Hlava válců, ventilový rozvod Demontáž a montáž hlavy válců Demontáž a montáž hlavy válců Kontrola kompresního tlaku Oprava ventilového rozvodu strana strana strana strana Opracování ventilových sedel strana 3 - Kontrola vodítek ventilů Výměna vodítek ventilů Výměna těsnění dříku ventilů strana strana strana Vydání Obsah I

6 - Demontáž a montáž vačkového hřídele... - Demontáž a montáž těsnicího kroužku vačkového hřídele Mazání 19 Chlazení 20 Palivová soustava 21 Přeplňování 23 Příprava směsi, vstřikování 15-2 strana strana 9 Demontáž a montáž mazací soustavy strana 1 - Rozložení a sestavení držáku olejového filtru strana 3 - Demontáž a montáž olejové vany strana 4 - Kontrola tlaku oleje a spínače tlaku oleje strana 8 Demontáž a montáž dílů chladicí soustavy strana 1 - Díly chladicí soustavy na karoserii pro vozy strana 2 - Díly chladicí soustavy na karoserii pro vozy strana 4 - Díly chladicí soustavy na motoru pro vozy Díly chladicí soustavy na motoru pro vozy Vypuštění a naplnění chladicí kapaliny strana strana strana Demontáž a montáž chladiče... - Demontáž a montáž čerpadla chladicí kapaliny... - Demontáž a montáž termoregulátoru chladicí kapaliny... - Demontáž a montáž viskozní spojky ventilátoru... - Demontáž a montáž ložiskového pouzdra ventilátoru strana 10 strana 11 strana 12 strana 12 strana 13 Demontáž a montáž dílů palivové soustavy strana 1 - Demontáž a montáž palivové nádrže s příslušenstvím strana 1 - Demontáž a montáž palivového filtru pro vozy strana 3 - Demontáž a montáž palivového filtru pro vozy strana 4 - Schéma zapojení palivových hadic a hadic chladicí kapaliny pro vozy strana 5 - Demontáž a montáž chladiče paliva pro vozy strana 5 - Demontáž a montáž palivové nádrže strana 6 - Kontrola palivového čerpadla... - Demontáž a montáž palivového čerpadla... - Demontáž a montáž snímače ukazatele zásoby paliva... - Demontáž a montáž ovládání akcelerace strana strana strana strana Demontáž a montáž tandemového čerpadla... - Kontrola tandemového čerpadla strana 10 strana 11 Systém nasávaného vzduchu s turbodmychadlem strana 1 - Demontáž a montáž turbodmychadla s příslušenstvím strana 1 - Demontáž a montáž dílů chlazení plnicího vzduchu... - Schéma připojení hadic regulace plnicího tlaku strana strana 2 4 Oprava přímého vstřikování vznětových motorů... - Zásady bezpečnosti práce... - Přehled montážních míst... - Demontáž a montáž klapky v sacím potrubí strana strana strana strana Oprava jednotek čerpadlo-tryska strana 3 - Demontáž a montáž O-kroužků jednotky čerpadlo-tryska strana 4 II Obsah Vydání 02.04

7 - Demontáž a montáž jednotky čerpadlo-tryska... - Demontáž a montáž řídicí jednotky motoru Výfuková soustava 23-1 strana strana 9 Demontáž a montáž částí výfukové soustavy Soustava zpětného vedení výfukových plynů Demontáž a montáž dílů soustavy zpětného vedení výfukových plynů Schéma připojení podtlakových hadic Kontrola mechanického ventilu zpětného vedení výfukových plynů strana strana strana strana strana Vydání Obsah III

8 IV Obsah Vydání 02.04

9 00 00 Technická data 00-1 Technická data Číslo motoru Číslo motoru ( kód motoru a výrobní číslo ) se nachází na spáře oddělující motor a převodovku. Číslo motoru se skládá z devíti znaků (abecedních a číselných). První část (max. 3 písmena) označuje kód motoru, druhá část (šestimístná) označuje výrobní číslo. Je-li vyrobeno více než motorů se stejným kódem motoru, je první cifra šestimístného čísla nahrazena písmenem. Kromě toho jsou kód motoru a výrobní číslo uvedeny na ochranném krytu řemenu. Kód motoru se nachází také na datovém štítku. Údaje o motoru Kód motoru AWX AVF Výroba Emisní hodnoty podle EU3 EU3 Zdvihový objem l 1,896 1,896 Výkon kw při 1/min 96/ /4000 Točivý moment Nm při 1/min 285/ /1900 Vrtání mm 79,5 79,5 Zdvih mm 95,5 95,5 Stupeň komprese 19,0 19,0 Cetanové číslo min Pořadí zapalování Katalyzátor ano ano Zpětné vedení výfukových plynů ano ano Přeplňování ano ano Chlazení plnicího vzduchu ano ano Vydání Technická data 00-1 strana 1

10 00 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI 00-1 strana 2 Technická data Vydání 02.04

11 01 01 Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty a upozornění Dodatečné pokyny a montážní práce u vozidel s klimatizací Pozor! Okruh chladicího prostředku klimatizace nesmí být otevřen. Pro zamezení poškození kondenzátoru, trubek a hadic chlazení je nutné dbát na to, aby vedení a hadice nebyly nadměrně napínány, lámány nebo ohýbány. Demontáž a montáž motoru bez otevření oběhu chladicího prostředku: Demontovat držák(y) vedení chladicího prostředku. Demontovat drážkový řemen Kap Demontovat kompresoru klimatizace Topení, klimatizace; opr. sk. 87. Upevnit na karoserii kompresor klimatizace a kondenzátor tak, aby nebylo zatíženo vedení/hadice chladicího prostředku. Bezpečnostní opatření při práci na palivové soustavě Pozor! Při veškerých montážních pracech, zejména v motorovém prostoru z důvodů úzkého montážního prostoru, dodržujte následující: Položit všechny druhy vedení (např. palivové, hydraulické, chladícího zařízení, brzdové kapaliny, podtlakové) a elektrická vedení tak, aby bylo obnoveno původní vedení. Dbát na dostatečně volný chod všech pohyblivých nebo horkých dílů. Při demontáži a montáži snímače ukazatele zásoby paliva z naplněných nebo částečně naplněných palivových nádrží dbát na následujicí: Již před začátkem prací musí být v blízkosti montážního otvoru palivové nádrže položena k odsávání uvolňujicích se palivových plynů hadice zapnutého odsávacího zařízení. Není-li zařízení pro Vydání Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty a upozornění 01-1 strana 1

12 01 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI odsávání výfukových plynů k dispozici, může být použit radiální ventilátor (motor leží mimo proud vzduchu s čerpacím objemem větším než 15 m 3 /h. Zabránit kontaktu paliva s pokožkou! Nosit rukavice odolné proti palivu! Bezpečnostní opatření při práci na palivové nebo vstřikovací soustavě Při pracích na palivové nebo vstřikovací soustavě je nutno dodržovat následujících 6 pravidel, která se týkají čistoty a pořádku: Místa spojů a jejich okolí před rozpojením důkladně očistit. Demontované díly pokládat na čistou podložku a přikrývat je. Nepoužívat textilií, které uvolňují vlákna! Nebude-li oprava prováděna ihned, je potřeba demontované či otevřené díly pečlivě přikrýt, případně uzavřít. Montovat jen čisté díly: Náhradní díly vyjímat z obalů teprve těsně před montáží. Nepoužívat díly, které nebyly zabaleny např. díly volně položené v regálu nebo ve skříňce na nářadí. Při demontovaném zařízení: Pokud možno nepracovat se stlačeným vzduchem. Vozidlem pokud možno nepohybovat. Kromě toho je třeba dát pozor, aby na hadice chladicí kapaliny nevytekla motorová nafta. Stane-li se tak, hadice ihned očistit. Poškozené hadice ihned vyměnit. Pravidla čistoty při pracích na turbodmychadlu Při práci na turmodmychadlu je třeba pečlivě dodržovat následujících 5 pravidel čistoty: Místa spojů a jejich okolí před rozpojením důkladně očistit. Demontované díly pokládat na čistou podložku a přikrývat je. Nepoužívat textilií, které uvolňují vlákna! Nebude-li oprava prováděna ihned, je potřeba demontované či otevřené díly pečlivě přikrýt, případně uzavřít. Montovat jen čisté díly: Náhradní díly vyjímat z obalů teprve těsně před montáží. Nepoužívat díly, které nebyly zabaleny např. díly volně položené v regálu nebo ve skříňce na nářadí. Při demontovaném zařízení: Pokud možno nepracovat se stlačeným vzduchem. Vozidlem pokud možno nepohybovat strana 2 Vlastní diagnostika, bezpečnostní opatření, pravidla čistoty a upozornění Vydání 02.04

13 10 10 Demontáž a montáž motoru 10-1 Demontáž a montáž motoru Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Držák převodovky -T Závěsné zařízení -MP Upevňovací zařízení -MP Přípravek A/12- Držák motoru -MP Dílenský jeřáb např. -V.A.G 1202 A- Zachycovací vana např. -V.A.G Zvedák motoru a převodovky např. -V.A.G 1383A- Uchycení -T Montážní stojan -MP Momentový klíč Kleště na pružné spony Mazací tuk G Kabelové příchytky Při odpojení a připojení akumulátoru je třeba provést dodatečné práce Elektrická zařízení; opr. sk. 27. Motor demontovat bez převodovky směrem dopředu. Kostřicí kabel akumulátoru odpojovat při vypnutém zapalování. Všechny kabelové příchytky, které byly při demontáži motoru uvolněny nebo rozříznuty, musí být při montáži motoru opět připevněny na stejném místě. Pokyny k demontáži Demontovat zakrytí motoru. Demontovat propojovací trubku mezi chladičem plnicího vzduchu a sacím hrdlem. Stáhnout přívodní palivovou hadici (s bílým označením) a zpětnou palivovou hadici (s modrým značením) z palivového potrubí (zacvaknutá na přední příčné stěně) a vytékající palivo zachytit hadrem. Demontovat sací hrdlo s klapkou a mechanickým ventilem zpětného vedení výfukových plynů. Vypustit chladicí kapalinu Kap Demontovat úplný modul přední stěny Karoserie - montážní práce; opr. sk. 50. Demontovat drážkový řemen Kap Odpojit od motoru propojovací hadice, hadice chladicí kapaliny, podtlakové a sací hadice. Vydání Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 1

14 10 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Odpojit a odložit stranou všechna el. vedení od převodovky, alternátoru a spouštěče. Odpojit a odložit stranou všechna další potřebná vedení od motoru. Stáhnout z motoru podtlakové a odvzdušňovací hadice. Odšroubovat přední výfukové potrubí od turbodmychadla Kap Odšroubovat vyrovnávací nádržku chladicího systému a odložit ji stranou. Čerpadlo servořízení odšroubovat z držáku a odložit stranou; hadice zůstanou připojené Podvozek; opr. sk. 48. Dodržovat dodatečné pokyny a montážní práce. Demontovat spouštěč Elektrická zařízení; opr. sk. 27. Vozy s automatickou převodovkou Odpojit momentový měnič od unášecího kotouče, k tomu vyšroubovat spouštěčovým otvorem 3 šrouby (klikovou hřídelí je nutno vždy pootočit o 1/3 otáčky ve směru chodu motoru). Pro povolení šroubů měniče točivého momentu přidržovat centrální šroub řemenice drážkového řemene. Při demontáži motoru, za pomoci druhého mechanika, přidržovat měnič točivého momentu spouštěčovým otvorem v převodovce. Po demontáži motoru zajistit měnič točivého momentu proti vypadnutí. Pokračování pro všechny vozy Demontovat horní spojovací šrouby motoru a převodovky. Spojovací šrouby pouze povolit, nevyšroubovávat. Odšroubovat upevňovací šrouby uložení motoru vpravo a vlevo nahoře. Odšroubovat doraz -1- -šipky strana 2 Demontáž a montáž motoru Vydání 02.04

15 10 Připevnit upravené uchycení -T ve středním otvoru olejové vany vpravo. Utáhnout momentem 30 Nm originální šroub s originální podložkou (o tlouštce 4 mm) -šipka-. Zvednout motor a převodovku s uchycením -T a zvedák motoru a převodovky -V.A.G 1383 A- tak, aby bylo možno demontovat spodní spojovací šrouby motoru/převodovky. Demontovat spodní spojovací šrouby motoru/převodovky a agregát zase spustit. Nasadit závěsné zařízení -MP s přídavným hákem A/12- tak, jak je znázorněno na obrázku. Zavěsit uchycení převodovky -T do otvoru pro šroub na skříni převodovky (na obrázku znázorněno při demontovaném motoru). Zavěsit montážní přípravek -MP jak uvedeno dále a lehce přizvednout dílenským jeřábem -V.A.G 1202 A-: Strana řemenice: 5. otvor prodloužení A/12- v pozici 1 Strana setrvačníku: 3. otvor svislé lišty v pozici 8 Závěsný hák: v pozici 3 příčného nosníku Pozor! Závěsný hák a kolíky přípravku zajistit, aby nemohlo dojít k vysmeknutí. Popsané pozice na příčném nosníku směřují od řemenice k setrvačníku. Otvory ve svislé liště a prodloužení se počítají ve směru od háků. Demontovat horní spojovací šroub motoru a převodovky. Vyzvednout motor dopředu. Vydání Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 3

16 10 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Motor je třeba při vyzvedávání vést opatrně, aby nedošlo k poškození. Pro provádění montážních prací se musí upevnit motor pomocí distančního pouzdra -T do držáku -MP na montážní stojan -MP pro montáž Montáž se provádí v opačném pořadí, přitom dodržet následující: Pozor! Při veškerých montážních pracích, zejména v motorovém prostoru z důvodů úzkého montážního prostoru, dodržovat následující: Zapojovat všechny druhy vedení (např. palivové, hydraulické, chladícího zařízení, brzdové kapaliny, podtlakové) a elektrická vedení tak, aby bylo zachováno původní vedení. Dbát na dostatečný volný průchod všech pohyblivých a horkých dílů. Vozy s manuální převodovkou Zkontrolovat opotřebení ložiska spojky, případně je vyměnit. Namazat lehce ložisko spojky a ozubený profil hnacího hřídele tukem G (vodicí pouzdro ložiska nemazat). U motorů pro vozy s manuální převodovkou musí být v klikovém hřídeli namontováno jehlové ložisko Kap Vozy s automatickou převodovkou Před nasazením motoru zkontrolovat montážní polohu momentového měniče: Pokud je měnič správně nasazen, je vzdálenost mezi dosedacími plochami se závitovými otvory na měniči a dosedací plochou skříně (zvonu) měniče u automatické převodovky 01V asi 23 mm. Pozor! Při chybně nasazeném měniči se unášeč měniče, resp. čerpadlo ATF zničí, je-li převodovka připojena přírubou k motoru. Po nasazení motoru připevnit měnič točivého momentu na kotouč unašeče pouze pomocí šroubů, které jsou schválené a uvedené v katalogu náhradních dílů strana 4 Demontáž a montáž motoru Vydání 02.04

17 10 Pokračování pro všechny vozy Zkontrolovat, zda jsou v bloku válců lícovací pouzdra k vystředění motoru a převodovky, příp. je vložit. Dát pozor na správné usazení distančního plechu na motoru. Vyměnit samojistné matice pro upevnění uložení motoru. Vyrovnat uložení motoru kýváním tak, aby bylo bez pnutí. Namontovat čerpadlo servořízení Podvozek; opr. sk. 48. Namontovat drážkový řemen Kap Namontovat sací hrdlo s klapkou a mechanickým ventilem zpětného vedení výfukových plynů. Namontovat propojovací trubku mezi chladičem plnicího vzduchu a sacím hrdlem. Připojit přední část výfukového potrubí k turbodmychadlu Kap Namontovat spouštěč Elektrická zařízení; opr. sk. 27. Rozmístit elektrické přípojky a instalace Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa. Doraz momentové vzpěry předního uložení motoru seřídit podle druhu namontované převodovky 10-1 strana 8 a šrouby utáhnout momentem 30 Nm. Namontovat kompresor klimatizace Kap Namontovat úplný modul přední stěny Karoserie - montážní práce; opr. sk. 50. Naplnit chladicí kapalinu Kap Namontovat zvukovou izolaci Karoserie - montážní práce; opr. sk. 50. Zkontrolovat nastavení světlometů, příp. seřídit Servisní prohlídky a údržba. Vozy s automatickou převodovkou Připevnit vedení ATF na chladič ATF Automatická převodovka 01V; opr. sk. 37. Zkontrolovat stav ATF Automatická převodovka 01V; opr. sk. 37. Přizpůsobit řídicí jednotku převodovky Diagnostický, měřicí a informační systém VAS Pokračování pro všechny vozy Provést zkušební jízdu a výpis chybové paměti Diagnostický, měřicí a informační systém VAS Vydání Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 5

18 10 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Utahovací momenty Utahovací momenty platí pouze pro lehce namazané, fosfátované nebo černěné matice a šrouby. Další mazací prostředky jako motorový nebo převodový olej jsou přípustné. V žádném případě však nepoužívat grafit nebo sirník molybdenu. Nepoužívat odmaštěné díly. Pokud není uvedeno jinak, platí následující utahovací momenty: Šroubové spoje Utahovací moment Šrouby, matice M 6 9 Nm M 8 20 Nm M10 40 Nm M Nm Spojovací šrouby motoru a převodovky Převodovka 01W; opr. sk. 34, příp. Automatická převodovka 01V; opr. sk strana 6 Demontáž a montáž motoru Vydání 02.04

19 10 Uložení motoru vpředu 1- Příčná trubka s momentovou vzpěrou 2- Pryžová zarážka dbát na číslo dílu 3- Doraz seřízení 10-1 strana Nm Vydání Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 7

20 10 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Seřízení dorazu Doraz namontovat tak, aby se dotýkal pryžové zarážky bez vůle nebo předpětí: Automatická převodovka: bod dotyku nahoře (obr. část -A-). Manuální převodovka: bod dotyku dole (obr. část -B-) strana 8 Demontáž a montáž motoru Vydání 02.04

21 13 13 Klikové ústrojí 13-1 Demontáž a montáž drážkového řemene 1-25 Nm 2- Alternátor 3-25 Nm 4- Převodová páka 5- Distanční díl dbát na správnou montážní polohu 6 - Napínací kladka drážkového řemene 7 - Napínací prvek drážkového řemene 8- Kompaktní držák alternátoru, napínacího prvku drážkového řemene, viskozní spojky ventilátoru a čerpadla servořízení s ložiskovým pouzdrem ventilátoru demontáž a montáž ložiskového pouzdra Kap Nm dodržet pořadí utahování Kap Nm 11 - Čerpadlo servořízení 12 - Průtokový šroub - 30 Nm 13 - Těsnicí kroužek vyměnit 14 - Tlakové vedení 15 - Řemenice čerpadla servořízení 16 - Držák napínacího prvku 17 - Řemenice viskozní spojky ventilátoru 18 - Viskozní spojka ventilátoru demontáž a montáž Kap Nm Demontáž drážkového řemene Vydání Demontáž a montáž drážkového řemene 13-1 strana 1

22 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Nastavit úplný modul přední stěny do servisní polohy Karoserie - montážní práce; opr. sk. 50. Označit směr chodu drážkového řemene. Pootočit napínací kladku pomocí očkového klíče ve směru -šipky-. Sejmout drážkový řemen, příp řemen nasadit. Při montáži drážkového řemene dbát na správné usazení řemene na řemenicích strana 2 Demontáž a montáž drážkového řemene Vydání 02.04

23 Demontáž a montáž ozubeného řemene Pro vozy Horní kryt ozubeného řemene při montáži pečlivě zavěsit do středního krytu ozubeného řemene 2- Ozubený řemen před demontáží označit směr chodu zkontrolovat na opotřebení nelámat demontáž a montáž, napnutí 13-2 strana Nm + pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky) 4 - Napínací kladka Nm 6-20 Nm + pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky) 7- Řemenice vačkového hřídele 8- Náboj s impulzním kolem pro uvolnění a dotažení použít přidržovací páku -T k demontáži použít stahovák -T demontáž a montáž Kap Nm 10 - Zadní kryt ozubeného řemene 11 - Průchodka při poškození vyměnit 12 - Napínací zařízení ozubeného řemene 13 - Vodicí kladka 14 - Čerpadlo chladicí kapaliny demontáž a montáž Kap Řemenice ozubeného řemene na klikovém hřídeli Nm + pootočit o 90 ( 1 / 4 otáčky) vyměnit k povolení a utažení použít podpěrné rameno -T nebo -MP závit a spoj dodatečně neolejovat ani nemazat další dotahování může být prováděno ve více krocích Nm Nm 19 - Spodní kryt ozubeného řemene 20 - Řemenice s tlumičem kmitů montáž možná jen v jediné poloze - přesazené otvory se zářezem označujícím HÚ 1. válce Nm + pootočit o 90 ( 1 / 4 otáčky) 22 - Krytka Vydání Demontáž a montáž ozubeného řemene 13-2 strana 1

24 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI 23 - Střední kryt ozubeného řemene se zářezem označujícím HÚ 1. válce, příp. se zvýrazňující šipkou Pro vozy Horní kryt ozubeného řemene při montáži pečlivě zavěsit do středního krytu ozubeného řemene Nm pro povolení a utažení použít přidržovací páku -T Nm + pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky) 4- Řemenice vačkového hřídele označit montážní polohu 5 - Náboj s kolem pro Hallův snímač -G40- k povolení a utažení použít přidržovací páku -T pro demontáž použít stahovák -T demontáž a montáž Kap Nm namontovat se zajišťovacím prostředkem -D A2-7 - Zadní kryt ozubeného řemene pro demontáž odšroubovat čerpadlo chladicí kapaliny při montáži pečlivě zavěsit do přední těsnicí příruby 8-25 Nm 9 - Pryžová průchodka při poškození vyměnit Nm + pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky) 11 - Napínací kladka Nm 13 - Vodicí kladka 14 - Čerpadlo chladicí kapaliny demontáž a montáž Kap Řemenice ozubeného řemene na klikovém hřídeli na dosedací ploše mezi řemenicí a klikovým hřídelem nesmí být olej montáž je možná pouze v jedné poloze Nm + pootočit o 90 ( 1 / 4 otáčky) vyměnit nemazat olejem k povolení a utažení použít zajišťovací páku -T Nm 18 - Spodní kryt ozubeného řemene 13-2 strana 2 Demontáž a montáž ozubeného řemene Vydání 02.04

25 Řemenice s tlumičem kmitů montáž možná jen v jediné poloze - přesazené otvory se zářezem označujícím HÚ 1. válce Nm + pootočit o 90 ( 1 / 4 otáčky) vyměnit 21 - Krytka 22 - Ozubený řemen před demontáží označit křídou nebo fixem směr chodu zkontrolovat na opotřebení demontáž a montáž (nastavení časování) 13-2 strana Střední kryt ozubeného řemene se zářezem označujícím HÚ 1. válce, příp. se zvýrazňující šipkou Demontáž, montáž a napnutí ozubeného řemene Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Aretační kolík -MP nebo Aretační přípravek -T Zajišťovací destička -T Vrták 4 mm Klíč napínáku rozvodového řemene (např. -T10020-, Matra -V 159-, Hazet nebo Stahlwille ) Momentový klíč Demontáž Seřizovací práce na ozubeném řemenu se smějí provádět zásadně jen při studeném motoru. Nastavit úplný modul přední stěny do servisní polohy Karoserie - montážní práce; opr. sk. 50. Demontovat drážkový řemen Kap Demontovat horní kryt ozubeného řemene. Demontovat kolo větráku od viskozní spojky ventilátoru Kap Odšroubovat převodovou páku napínání drážkového řemene od kompaktního držáku. Demontovat střední kryt ozubeného řemene. Demontovat řemenici s tlumičem kmitů. Demontovat spodní kryt ozubeného řemene. Odšroubovat od motoru vedení chladicí kapaliny od chladiče paliva a povytáhnout je dopředu (hadice chladicí kapaliny zůstanou připojeny) - jen vozy Nastavit klikový hřídel do HÚ 1. válce. Vydání Demontáž a montáž ozubeného řemene 13-2 strana 3

26 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Otáčet přitom klikovým hřídelem dokud značka na řemenici ozubeného řemene klikového hřídele nebude nahoře a šipka na zadním ochranném krytu ozubeného řemene nebude proti výstupkům na náboji s impulzním kolem -šipky-. Zaaretovat náboj aretačním kolíkem -MP Prostrčit aretační kolík podlouhlou dírou na levé straně do otvoru hlavy válců. Zajistit řemenici ozubeného řemene na klikovém hřídeli aretačním přípravkem -T Zasunout aretační přípravek z čelní strany řemenice ozubeného řemene na klikovém hřídeli do ozubení. Značky na řemenici ozubeného řemene na klikovém hřídeli a na aretačním přípravku musí být naproti sobě. Čep aretačního přípravku musí zapadnout do otvoru těsnicí příruby. Označit křídou nebo fixem směr chodu ozubeného řemene. Motory pro vozy Zasunout klíč do vnitřního šestihranu až na doraz a tlačit na napínací kladku proti směru hodinových ručiček -šipka- tak dlouho, dokud nebude možno zajišťovací destičkou -T zajistit napínací zařízení ozubeného řemene. Povolit upevňovací matici napínací kladky. Vyšroubovat upevňovací šrouby -1- napínacího zařízení ozubeného řemene a napínací zařízení vyjmout. Sejmout ozubený řemen. Motory pro vozy strana 4 Demontáž a montáž ozubeného řemene Vydání 02.04

27 13 Povolit šrouby -šipky- řemenice vačkového hřídele. Přidržet klíčem (např. -T10020-) excentr napínací kladky a povolit upevňovací matici -1-. Pak uvolnit napínací kladku otočením excentru proti směru pohybu hodinových ručiček, až zmizí tah pružiny. Uvolněnou napínací kladku zajistit přitažením upevňovací matice rukou. Demontovat vodicí kladku ozubeného řemene poz. 13 v 13-2 strana 2. Sejmout ozubený řemen nejprve z řemenice čerpadla chladicí kapaliny a potom z ostatních řemenic pohonu. Montáž Seřizovací práce na ozubeném řemenu se smějí provádět zásadně jen při studeném motoru. Při otáčení vačkového hřídele nesmí být klikový hřídel s žádným pístem v HÚ. Hrozí poškození ventilů a pístů. Vačkový hřídel je zaaretován aretačním kolíkem např nebo -MP Klikový hřídel je zaaretován aretačním přípravkem -T Motory pro vozy Povolit upevňovací šrouby -1- řemenice vačkového hřídele tak, aby bylo možno otáčet řemenicí vačkového hřídele v rozmezí podlouhlých děr. Pootočit řemenici vačkového hřídele ve směru hodinových ručiček -šipka- až na doraz. Vydání Demontáž a montáž ozubeného řemene 13-2 strana 5

28 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Otáčet opatrně výstředníkem pomocí klíče napínáku rozvodového řemene -C- ve směru chodu hodinových ručiček tak dlouho, dokud výstupek na výstředníku nebude těsně před dorazem -B-. Nasadit ozubený řemen na řemenici vačkového hřídele, napínací kladku, řemenici ozubeného řemene na klikovém hřídeli a nakonec na řemenici čerpadla chladicí kapaliny. Namontovat napínací zařízení ozubeného řemene. Otáčet opatrně výstředníkem pomocí klíče napínáku rozvodového řemene -C- proti směru chodu hodinových ručiček (výstupek na výstředníku se pohybuje směrem k dorazu -A-) tak dlouho, dokud nebude možno lehce vysunout zajišťovací destičku -T Povolovat následně klíč ve směru chodu hodinových ručiček (výstupek na výstředníku se pohybuje směrem k dorazu -B-), dokud nebude dosaženo mezery -a- Požadovaná míra -a-: 4 ± 1 mm. Míra -a- se při utahování upevňovací matice napínací kladky zmenší. Proto pro nastavení použít vrták 4 mm. U zahřátého motoru se může mezera -a- zmenšit až na 1 mm. Podržet napínací kladku v této poloze a utáhnout upevňovací matici napínací kladky momentem 20 Nm + dále pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky). Utáhnout upevňovací šrouby -1- řemenice vačkového hřídele utahovacím momentem 20 Nm + dále pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky). Vyjmout aretační kolík -MP a aretační přípravek -T Kontrola časování rozvodu: Otočit klikovým hřídelem 2 otáčky ve směru chodu motoru tak, až klikový hřídel opět stojí krátce před HÚ 1. válce. Čep aretačního přípravku -T musí z otáčivého pohybu zapadnout do těsnicí příruby. Je-li klikový hřídel za HÚ pístu 1. válce a čep aretačního přípravku nezapadl do těsnicí příruby, je třeba otočit klikovým hřídelem o 1 / 4 otáčky zpět a znovu nastavit klikový hřídel ve směru chodu motoru na HÚ 13-2 strana 6 Demontáž a montáž ozubeného řemene Vydání 02.04

29 13 pístu 1. válce. Provádět korekci otáčením proti směru chodu motoru, aby bylo možno zasunout čep aretačního přípravku, je nepřípustné. Po zasunutí čepu aretačního přípravku -T zkontrolovat, zda je dosaženo míry -a- a zda je možno zajistit náboj řemenice vačkového hřídele aretačním kolíkem -MP Není-li míry -a- dosaženo: Více napnout napínací kladku. Klíčem napínáku rozvodového řemene -C- přidržet napínací kladku, povolit upevňovací matici a povolovat klíč, dokud nebude dosaženo míry -a-. Požadovaná míra -a-: 4 ± 1 mm. Znovu utáhnout upevňovací matici momentem 20 Nm a dále pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky). Nelze-li náboj řemenice vačkového hřídele zajistit: Vytáhnout čep aretačního přípravku -T z otvoru v těsnicí přírubě a otáčet klikovým hřídelem, dokud nebude možné náboj řemenice vačkového hřídele zajistit aretačním kolíkem. Povolit upevňovací šrouby -1- řemenice vačkového hřídele. Otáčet klikovým hřídelem proti směru chodu motoru, dokud nebude čep aretačního přípravku stát v blízkosti otvoru v těsnicí přírubě -šipka-. Otáčet nyní klikovým hřídelem ve směru chodu motoru, dokud čep aretačního přípravku z otáčivého pohybu nezapadne do otvoru těsnicí příruby. Utáhnout upevňovací šrouby řemenice vačkového hřídele momentem 20 Nm a dále pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky). Vyjmout aretační kolík -MP a aretační přípravek -T Otočit klikovým hřídelem 2 otáčky ve směru chodu motoru tak, až klikový hřídel opět stojí v HÚ 1. válce. Opakovat kontrolu. Motory pro vozy Napínací kladka je zajištěna v uvolněné poloze upevňovací maticí. Zkontrolovat správné zasazení napínací kladky do otvoru v zadním krytu ozubeného řemene -šipka-. Vydání Demontáž a montáž ozubeného řemene 13-2 strana 7

30 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Zašroubovat volně šrouby -šipky-. Řemenicí vačkového hřídele musí jít na náboji ještě otáčet, ale nesmí se naklápět. Natočit řemenici vačkového hřídele v podlouhlých otvorech ve směru pohybu hodinových ručiček na doraz. Nasadit ozubený řemen na řemenici ozubeného řemene na klikovém hřídeli, napínací kladku, řemenici vačkového hřídele a naposledy na řemenici čerpadla chladicí kapaliny. Namontovat vodicí kladku ozubeného řemene poz. 13 v 13-2 strana 2. Povolit upevňovací matici -1- napínací kladky. Otočit excentr napínací kladky klíčem (např. -T10020-) ve směru pohybu hodinových ručiček tak, až ukazatel -2- stojí uprostřed mezery základní desky. Dávat pozor, aby se upevňovací matice zároveň neotáčela. Přidržet excentr napínací kladky v této poloze a utáhnout upevňovací matici momentem 20 Nm a dále pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky). Při utahování upevňovací matice se ukazatel -šipkaotočí max. 5 mm doprava z mezery základní desky. Tato poloha nesmí být korigována, protože ozubený řemen se při záběhu usadí. Utáhnout šrouby řemenice vačkového hřídele momentem 20 Nm a dále pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky). Odstranit aretační kolík a aretační přípravek -T Kontrola časování rozvodu: 13-2 strana 8 Demontáž a montáž ozubeného řemene Vydání 02.04

31 13 Otočit klikovým hřídelem 2 otáčky ve směru chodu motoru tak, až klikový hřídel opět stojí krátce před HÚ 1. válce. Z otáčivého pohybu ve směru chodu motoru zaaretovat náboj aretačním kolíkem Zkontrolovat, zda: klikový hřídel je možné zaaretovat aretačním přípravkem -T10050-; ukazatel napínací kladky stojí uprostřed nebo max. 5 mm vpravo od mezery základní desky. Nelze-li klikový hřídel zaaretovat: Povolit šrouby -šipky- řemenice vačkového hřídele. Vydání Demontáž a montáž ozubeného řemene 13-2 strana 9

32 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Pootočit klikovým hřídelem ve směru chodu motoru tak, až je možné klikový hřídel zaaretovat aretačním přípravkem -T Pokud se klikový hřídel otočil až za HÚ 1. válce, vrátit klikový hřídel poněkud zpět a pak jej znovu natočit ve směru chodu motoru do HÚ 1. válce. Utáhnout šrouby -šipky- řemenice vačkového hřídele momentem 20 Nm a dále pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky). Odstranit aretační kolík a aretační přípravek -T Otočit klikovým hřídelem 2 otáčky ve směru chodu motoru tak, až klikový hřídel opět stojí v HÚ. Opakovat kontrolu časování rozvodu. Pokračování montáže pro všechny motory Namontovat spodní kryt ozubeného řemene a řemenici s tlumičem kmitů. Namontovat střední kryt ozubeného řemene. Přišroubovat převodovou páku napínáku drážkového řemene ke kompaktnímu držáku. Přišroubovat trubková vedení chladicí kapaliny od chladiče paliva na motor - jen vozy Namontovat horní kryt ozubeného řemene. Nasadit drážkový řemen Kap Namontovat kolo větráku na viskozní spojku ventilátoru Kap Namontovat úplný modul přední stěny Karoserie - montážní práce; opr. sk. 50. Zkontrolovat nastavení světlometů, příp. seřídit Servisní prohlídky a údržba. Pozor! Při veškerých montážních pracích, zejména v motorovém prostoru z důvodů úzkého montážního prostoru, dodržovat následující: Zapojovat všechny druhy vedení (např. palivové, hydraulické, chladícího zařízení, brzdové kapaliny, podtlakové) a elektrická vedení tak, aby bylo zachováno původní vedení. Dbát na dostatečný volný průchod všech pohyblivých a horkých dílů strana 10 Demontáž a montáž ozubeného řemene Vydání 02.04

33 Rozebrání a sestavení motoru Pokud se při opravách zjistí ve větším množství kovové nečistoty a otěr v motorovém oleji, např. při poškození klikového hřídele a ložiska ojnice, musí se pro zabránění dalším škodám, kromě pečlivého vyčištění olejových kanálů vyměnit chladič oleje. Opravy spojky Převodovka 01W; opr. sk. 30. Demontáž a montáž těsnicích přírub, setrvačníku, případně unášecího kotouče 1- Těsnicí kroužek těsnicí hranu dodatečně neolejovat ani nemazat před montáží odstranit čistým hadrem zbytky oleje na čepu klikového hřídele výměna těsnicího kroužku klikového hřídele na straně řemenice 13-3 strana 2 2- Přední těsnicí příruba musí sedět na lícovacích pouzdrech demontáž a montáž 13-3 strana 3 montovat se silikonovým těsnicím prostředkem -D A2-3 - Blok válců demontáž a montáž klikového hřídele Kap rozebrání a sestavení pístu a ojnice Kap Setrvačník příp. unášecí kotouč setrvačník pro demontáž a montáž zajistit pomocí -MP unášecí kotouč pro demontáž a montáž zajistit pomocí -MP strana Nm + pootočit o 90 ( 1 / 4 otáčky) vyměnit 6 - Vložený plech dbát na rozdílná provedení musí sedět na lícovacích pouzdrech při montážních pracích nepoškodit a neohnout 7-15 Nm 8 - Zadní těsnicí příruba s těsnicím kroužkem vyměňovat jen jako celek těsnicí hranu těsnicího kroužku dodatečně neolejovat ani nemazat Vydání Rozebrání a sestavení motoru 13-3 strana 1

34 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI před montáží odstranit čistým hadrem zbytky oleje na čepu klikového hřídele pro montáž použít společně dodávané montážní pouzdro montážní pouzdro se smí odstranit až po nasunutí těsnicí příruby na čep klikového hřídele Výměna těsnicího kroužku klikového hřídele na straně řemenice Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Zajišťovací páka -T nebo -MP Vytahovák těsnicích kroužků -MP Montážní přípravek -T Momentový klíč Demontáž T Demontovat drážkový řemen Kap Demontovat ozubený řemen Kap Demontovat řemenici ozubeného řemene na klikovém hřídeli. K tomu zajistit řemenici pomocí zajišťovací páky. Při montáži zajišťovací páky vložit mezi řemenici ozubeného řemene na klikovém hřídeli a zajišťovací páku dvě podložky. MP Rukou zašroubovat centrální šroub pro vedení vytahováku těsnicího kroužku až na doraz do klikového hřídele. Vyšroubovat vnitřní díl vytahováku těsnicích kroužků -MP o dvě otáčky (asi 3 mm) z vnějšího dílu a zaaretovat šroubem s rýhovanou hlavou. Namazat závitovou hlavu vytahováku těsnicích kroužků olejem, nasadit a velkou silou zašroubovat co možná nejvíce do těsnicího kroužku. Povolit šroub s rýhovanou hlavou a vnitřní část šroubovat proti klikovému hřídeli, až je těsnicí kroužek vytažený. S MP S strana 2 Rozebrání a sestavení motoru Vydání 02.04

35 13 Montáž Odstranit čistým hadrem zbytky oleje na čepu klikového hřídele. Nasadit vodicí pouzdro -T10053/1- na čep klikového hřídele. Nasunout těsnicí kroužek přes vodicí pouzdro na čep klikového hřídele. Nalisovat těsnicí kroužek pomocí centrálního šroubu a přítlačného pouzdra z -T až na doraz. Montáž a napnutí ozubeného řemene Kap Demontáž a montáž těsnicí příruby na straně řemenice Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Zajišťovací páka -T nebo -MP Montážní přípravek -T Momentový klíč Ruční vrtačka s nástavcem s plastovým kartáčem Silikonový těsnicí prostředek -D A2- Plochá škrabka Demontáž Demontovat drážkový řemen Kap Demontovat ozubený řemen Kap Demontovat řemenici ozubeného řemene na klikovém hřídeli. K tomu zajistit řemenici pomocí zajišťovací páky. T Při montáži zajišťovací páky vložit mezi řemenici ozubeného řemene na klikovém hřídeli a zajišťovací páku dvě podložky. Vypustit motorový olej Servisní prohlídky a údržba. Demontovat olejovou vanu Kap Odšroubovat přední těsnicí přírubu. Sejmout těsnicí přírubu, případně uvolnit lehkým poklepáváním gumovou paličkou. Plochou škrabkou odstranit zbytky těsnicího prostředku na bloku válců. MP S Vydání Rozebrání a sestavení motoru 13-3 strana 3

36 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Odstranit zbytky těsnění na těsnicí přírubě pomocí rotačního plastového kartáčku (použít ochranné brýle). Očistit těsnicí plochy. Musí být bez oleje a bez tuku. Montáž Těsnicí příruba se musí namontovat do 5 minut po nanesení silikonového těsnicího prostředku. Odstřihnout trysku tuby na přední značce ( trysky asi 3 mm). Silikonový těsnicí prostředek nanést podle obrázku na čistou těsnicí plochu olejové vany. tloušťka vrstvy těsnicího prostředku: mm v místech otvorů pro šrouby musí být těsnicí prostředek na vnitřní straně -šipky- Housenka těsnicího prostředku nesmí být silnější než 3 mm, jinak se nadbytečný těsnicí prostředek může dostat do olejové vany a ucpat sítko sací trubky olejového čerpadla a znečistit těsnicí plochu těsnicího kroužku klikového hřídele. Před nanesením housenky těsnicího prostředku zakrýt těsnicí plochu těsnicího kroužku čistým hadrem. Nanést housenku silikonového těsnicího prostředku na čistou těsnicí plochu příruby, jak je zobrazeno na obrázku. Okamžitě nasadit těsnicí přírubu a lehce dotáhnout všechny šrouby. Pro nasazení těsnicí příruby s namontovaným těsnicím kroužkem použít montážní přípravek -T10053/1-. Dotáhnout křížem upevňovací šrouby těsnicí příruby. Utahovací moment: 15 Nm Namontovat olejovou vanu Kap Po montáži musí těsnění schnout cca 30 minut. Teprve potom je možno naplnit motorový olej. Namontovat ozubený řemen Kap Namontovat drážkový řemen Kap strana 4 Rozebrání a sestavení motoru Vydání 02.04

37 13 Demontáž a montáž unášecího kotouče Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Páka k zajištění spojky/setrvačníku -MP Šroub M8x45 Matice M10 (2 kusy) Momentový klíč -Posuvné měřidlo nebo hloubkoměr- Demontáž Označit unášecí kotouč ke klikovému hřídeli. Zajistit unášecí kotouč proti otáčení. Páku k zajištění -MP přišroubovat k unášecímu kotouči šroubem M8x45. Mezi páku a unášecí kotouč vložit 2 matice M10. Montážní poloha páky: A - povolování B - utahování Odšroubovat unášecí kotouč. Montáž Nasadit unášecí kotouč s podložkou s vybráním -1- a vyrovnávací podložku -2-3,0 mm nebo 4,0 mm. Nasadit nejméně 3 staré upevňovací šrouby a utáhnout je momentem 30 Nm. Zkontrolovat třemi průchozími otvory unášecího kotouče míru -a- mezi unášecím kotoučem a blokem a vypočítat střední hodnotu. Požadovaná hodnota: 18, ,5 mm Není-li dosaženo požadované hodnoty: Vydání Rozebrání a sestavení motoru 13-3 strana 5

38 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Demontovat unášecí kotouč a znovu namontovat s jinou vyrovnávací podložkou -2-. Šrouby utáhnout momentem 30 Nm. Zopakovat měření. Je-li dosaženo požadované hodnoty: Vyměnit šrouby za nové a utáhnout je momentem 60 Nm a pootočit o 90. Blok válců 1-45 Nm 2- Kryt 3- Držák podtlakové zásobní nádobky a magnetického ventilu omezení plnicího tlaku -N Blok válců demontáž a montáž těsnicích přírub a setrvačníku, příp. unášecího kotouče 13-3 strana 1 demontáž a montáž klikového hřídele Kap rozebrání a sestavení pístu a ojnice Kap Držák palivového filtru 6 - Šroub 7-10 Nm 8- Těsnění vyměnit 9 - Držák olejového filtru rozložení a sestavení Kap Nm + pootočit o 90 ( 1 / 4 otáčky). vyměnit nejprve nasadit šroub vlevo nahoře a vpravo dole, nakonec dotáhnout křížem všechny čtyři šrouby 11 - Snímač otáček motoru -G Připojné hrdlo termoregulátoru chladicí kapaliny Nm 14 - O kroužek vyměnit 13-3 strana 6 Rozebrání a sestavení motoru Vydání 02.04

39 Termoregulátor chladicí kapaliny demontáž a montáž Kap Nm dodržet pořadí utahování Kap Kompaktní držák alternátoru, viskozní spojky ventilátoru, čerpadla servořízení a napínacího prvku drážkového řemene demontáž a montáž ložiskového pouzdra ventilátoru Kap Olejová vana před montáží očistit těsnicí plochu montovat se silikonovým těsnicím prostředkem -D A2- Kap Nm oba zadní šrouby k převodovce demontovat a montovat nástrčným klíčem -T Vydání Rozebrání a sestavení motoru 13-3 strana 7

40 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI 13-3 strana 8 Rozebrání a sestavení motoru Vydání 02.04

41 Klikový hřídel, píst a ojnice Rozebrání a sestavení pístu a ojnice 1 - Pístní kroužky zámky přesadit o 120 demontovat a montovat pomocí kleští na pístní kroužky označením TOP nahoru kontrola vůle v zámku Obr. 1 v 13-4 strana 2 kontrola výškové vůle Obr. 2 v 13-4 strana 2 2- Píst se spalovacím prostorem označit montážní polohu a příslušnost k válci montážní poloha a příslušnost k válci Obr. 4 v 13-4 strana 3 šipka na dně pístu ukazuje na stranu řemenice montovat pomocí kleští na stlačení pístních kroužků při výskytu trhlin vyměnit kontrola přesahu pístu v HÚ 13-4 strana 3 rozměr pístu: 79,47 mm 3- Pístní čep při těsném lícování ohřát píst asi na 60 C 4 - Pojistný kroužek 5- Ojnice vyměnit vždy celou sadu označit příslušnost k válci -A- montážní poloha: značky -Bsměřují ke straně řemenice 6 - Pánev ložiska dbát na montážní polohu dbát na provedení: horní pánev ložiska (směrem k pístu) je z materiálu odolnějšího proti opotřebení poznávací znak: černá čárka na pracovní ploše v místě spoje nezaměnit již použité pánve ložisek pánve ložisek nasadit uprostřed dbát na pevné usazení axiální vůle: mez opotřebení 0,37 mm 7 - Blok válců kontrola průměrů válců Obr. 3 v 13-4 strana 3 rozměr válce: 79,51 mm 8 - Víko ojnice dbát na správnou montážní polohu 9 - Olejová tryska chlazení pístu Nm montovat bez těsnicího prostředku 11 - Šroub ojnice - 30 Nm + pootočit o 90 ( 1 / 4 otáčky) Vydání Klikový hřídel, píst a ojnice 13-4 strana 1

42 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI vyměnit závit a dosedací plochu naolejovat Obr. 1: Kontrola vůle pístního kroužku v zámku Zasunout kroužek kolmo ke stěně válce shora až po spodní část vývrtu válce do vzdálenosti asi 15 mm od spodního okraje. Pístní kroužek nový mm mez opotřebení mm 1. těsnicí kroužek 0,20...0,40 1,0 2. těsnicí kroužek 0,20...0,40 1,0 stírací kroužek 0,25...0,50 1,0 Obr. 2: Kontrola výškové vůle pístního kroužku Před započetím měření vyčistit drážky v pístu. Pístní kroužek nový mm mez opotřebení mm 1. těsnicí kroužek 0,06...0,09 0,25 2. těsnicí kroužek 0,05...0,08 0,25 stírací kroužek 0,03...0,06 0, strana 2 Klikový hřídel, píst a ojnice Vydání 02.04

43 13 Obr. 3: Kontrola průměru válců Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky měřidlo pro vnitřní průměry mm Změřit na třech místech křížem v příčném směru -A- a v podélném směru -B-. Odchylky od jmenovité míry max. 0,10 mm. Měření průměrů válců se nesmí provádět, pokud je blok motoru upevněn spolu s držákem motoru -MP na montážním stojanu, protože toto měření může být chybné. Obr. 4: Montážní poloha pístu a příslušnost pístu k válci Píst ve válci 1 a 2: Velké vybrání pro sací ventil směřuje ke straně setrvačníku -šipky-. Píst ve válci 3 a 4: Velké vybrání pro sací ventil směřuje ke straně řemenice -šipky-. U nových pístů je příslušnost k válci vyznačena barvou na dně pístu. Písty ve válcích 1 a 2: Označení 1/2 Písty ve válcích 3 a 4: Označení 3/4 Kontrola přesahu pístu v HÚ Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Měřidlo přesahu vložek válců -MP Kontrolní postup Při montáži nových pístů, resp. polomotoru, je třeba zkontrolovat přesah pístů v HÚ na všech pístech. Vydání Klikový hřídel, píst a ojnice 13-4 strana 3

44 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Pri měření přesahu pístů v HÚ otáčet motorem ve směru jeho chodu. Podle přesahu pístů je třeba namontovat příslušné těsnění hlavy válců dle následující tabulky: Přesah pístu nad horní plochu bloku válců mm Označení otvory 0,91 1,00 1 1,01 1,10 2 1,11 1,20 3 Označení těsnění hlavy válců Číslo náhradního dílu -šipka 1- Řídicí kód -šipka 2- (nebrat v úvahu!) Otvory -šipka 3- Jsou-li při měření přesahu pístů naměřeny rozdílné hodnoty, platí pro přiřazení těsnění nejvyšší hodnota strana 4 Klikový hřídel, píst a ojnice Vydání 02.04

45 13 Demontáž a montáž klikového hřídele 1 - Pánev ložiska 1, 2, 4 a 5 pro víko ložiska bez mazací drážky pro blok válců s mazací drážkou nezaměnit již použité pánve ložisek (označit) 2-65 Nm + pootočit o 90 ( 1 1 / 4 otáčky) vyměnit 3 - Víko ložiska ložiskové víko 1: strana řemenice víko ložiska 3 s vybráním pro vodicí kroužky upevňovací výstupky ložiskových pánví v bloku válců a ve víkách ložisek se musí překrývat 4 - Pánev ložiska 3 pro víko ložiska bez mazací drážky 5 - Vodicí kroužek víka ložiska 3 dbát na upevnění 6 - Jehlové ložisko klikového hřídele jen motory vozů s manuální převodovkou vytažení a naražení 13-4 strana Impulsní kolo snímače otáček motoru -G28- při poškození vyměnit vyměnit po každém povolení upevňovacích šroubů montáž možná jen v jedné poloze - přesazené otvory demontáž a montáž Obr. 6 v 13-4 strana Nm + pootočit o 90 ( 1 / 4 otáčky) vyměnit 9 - Lícovací kolík kontrola přesahu z klikového hřídele Obr. 5 v 13-4 strana Klikový hřídel čep hlavního ložiska klikového hřídele: 54,00 mm čep ojničního ložiska: 47,80 mm axiální vůle u nového dílu: 0,07...0,17 mm mez opotřebení: 0,37 mm 11 - Vodicí kroužek pro blok válců, ložisko Pánev ložiska 3 pro blok válce s mazací drážkou Vydání Klikový hřídel, píst a ojnice 13-4 strana 5

46 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Obr. 5: Kontrola přesahu lícovacího kolíku z klikového hřídele Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hloubkoměr Při demontovaném impulsním kole -1- zkontrolovat hloubkoměrem přesah -a- lícovacího kolíku. 1 - Impulsní kolo 2- Upevňovací šroub 3- Přesah lícovacího kolíku -3- z klikového hřídele a = 2,5...3,0 mm Obr. 6: Demontáž a montáž impulzního kola snímače otáček motoru Vyměnit impulzní kolo -2- a šrouby -1- po každém povolení. Po druhém utažení šroubů jsou již upevňovací místa v impulzním kole -2- zdeformovaná tak, že hlavy šroubů -1- dosedjí na klikový hřídel -3- -šipky- a impulzní kolo zůstává uvolněné. Montáž je možná jen v jediné poloze - přesazené otvory. Vytažení a naražení jehlového ložiska klikového hřídele Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky Vnitřní vytahovák -Kukko 21/2- Opěra -Kukko 22/1- Středicí trn -T Při montáži motoru pro vůz s manuální převodovkou zkontrolovat, zda je namontováno jehlové ložisko v klikovém hřídeli. Příp. jehlové ložisko namontovat. Demontáž Vytáhnout vnitřním vytahovákem s opěrou -A-, např. Kukko 21/2 s Kukko 22/1. Montáž Montážní poloha jehlového ložiska: Strana jehlového ložiska s označením musí být vidět v namontovaném stavu strana 6 Klikový hřídel, píst a ojnice Vydání 02.04

47 13 Narazit středicím trnem -T Montážní hloubka jehlového ložiska: Rozměr a = 1,5 mm. Vydání Klikový hřídel, píst a ojnice 13-4 strana 7

48 13 SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI 13-4 strana 8 Klikový hřídel, píst a ojnice Vydání 02.04

49 15 15 Hlava válců, ventilový rozvod 15-1 Demontáž a montáž hlavy válců Kontrola kompresního tlaku 15-1 strana 5. Při montáži výměnné hlavy válců s namontovaným vačkovým hřídelem se musí před montáží víka hlavy válců potřít dotykové plochy zdvihátek a třecí plochy vaček olejem. Dodávané plastové podložky k ochraně otevřených ventilů smí být odstraněny teprve bezprostředně před nasazením hlavy válců. Po výměně hlavy válců se musí obnovit celá náplň chladicí kapaliny. 1 - Horní kryt ozubeného řemene 2- Ozubený řemen před demontáží označit směr chodu zkontrolovat na opotřebení nelámat demontáž a montáž, napnutí Kap Nm 4-20 Nm + pootočit o 45 ( 1 / 8 otáčky) Nm 6- Řemenice vačkového hřídele 7- Náboj s impulzním kolem Hallova snímače k povolení a utažení použít zajišťovací páku -T k demontáži použít stahovák -T demontáž a montáž Kap Zadní kryt ozubeného řemene 9- Průchodka při poškození vyměnit 10 - Hallův snímač -G40- polohy vačkového hřídele k demontáži vyjmout průchodku poz. 9 ze zadního krytu ozubeného řemene 11 - Šroub hlavy válců vyměnit dodržet pořadí při povolování a utahování 15-1 strana 3 před montáží vložit do hlavy válců podložky Kap Vydání Demontáž a montáž hlavy válců 15-1 strana 1

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00 Kód motoru ATD Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5313.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Kód motoru BCA Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů 1 3 5 10 JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ

Více

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servis 5 Dílenská příručka FABIA 000 Motor,0/37;,4/44;,4/50 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5305.00.5

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni

Návod na opravu. De-/montáž ozubeného řemene. Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI. Tiskni Page 1 of 5 Tiskni Návod na opravu De-/montáž ozubeného řemene Standard PEUGEOT; 607 (9D, 9U); 2.2 HDI Bezpečnostní pokyny Otočit motorem pouze za rozvodové kolo klikového ve směru otáčení. Rozvodové kolo

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 144 KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel EW DV DW 7 10 6 10 A TED4 BTED4 1.8i

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 63 ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ Benzin Diesel EW DV DW 7 10 6 10 A TED4 BTED4 1.8i 16V

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové motory EW ES DW 10 12 9 10 12 2.0i 16V J4 2.2i 16V HPi 3.0i 24S UTED 4 BTED 4 ATED4 BTED4 2.0 16V HDi 2.2 16V

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 58 Motory : všechny typy benzinových a dieselových motorů PŘÍSTROJ Přístroj pro měření

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i

3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i 3. Montáž rozvodového mechanismu motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. POZN. : Operace

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X 99 Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : 9HY 9HZ (dan.m) Táhlo záchytu reakce 1 2 10 6 ± 0,6 Levý horní závěs motoru 3 5,5 ± 0,5 Levý spodní závěs motoru 4 6 ± 0,6 Pravý spodní závěs motoru 5 5,5± 0,5

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : HFX KFV NFU NFS (dan.m) A = HFX KFV B = NFU Pravý závěs motoru (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Táhlo záchytu reakce (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus 2,0 l. 16 V s kódem motoru EDDB, EDDC, EDDD ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene

Více

Servis 5. Dílenská příručka YETI Motor 1,8 /112; 118 kw TSI Vydání Servisní služby. Technické informace CDAA CDAB

Servis 5. Dílenská příručka YETI Motor 1,8 /112; 118 kw TSI Vydání Servisní služby. Technické informace CDAA CDAB Servis 5 Dílenská příručka YETI 2010 Motor 1,8 /112; 118 kw TSI Kód motoru CDAA CDAB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 77 TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 Ident. štítek motoru HFX KFV KFU NFU C3 X X X X Viz

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU

MOTOR. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version  MOTOR ČÁST 4 MOTOR PRINCIP FUNKCE MOTORU MOTOR Typ motoru, je čtyřtaktní dvouválec s uspořádáním do V, chlazený kapalinou s nuceným oběhem. Válce jsou přesazeny a svírají úhel 45 0. Každý válec je vybaven jedním vačkovým hřídelem a čtyřmi ventily.

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC.105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 83 Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Provozní návod Spojka - Osobní automobil Zkušební zařízení pro kontrolu bočního házení Středící trn

Provozní návod Spojka - Osobní automobil Zkušební zařízení pro kontrolu bočního házení Středící trn Obj.č. 4200 080 560 Obsah 1. Předmluva... 1 2. Rozsah dodávky... 2 3.... 2 3.1 Montáž zkušebního zařízení pro kontrolu bočního házení... 3 3.2 Montáž spojkové lamely... 4 3.3 Montáž a nastavení měřících

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1.

Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Vymontujte kryt motoru Umístěte přední stranu do servisní pozice. SKODA Superb 1. Stránka č. 1 z 8 Příručky pro opravu SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI Rok výroby: 02/02-03/08, KW/HP: 96/130, Obsah: 1896, Kódy motorů: AWX, AVF, Ty SKODA Superb 1.9 TDi AWX 6 Zpět Varování a doporučení Doporučujeme

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD481.05/CK/01-06/2014 KD481.05 Doporučení pro montáž/demontáž SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Legacy (IV, V), Impreza (G11, FL G11, GR/GV), MOTORY 1.5 i, 2.0 (i, R, X, XS, STi, XT), 2.5 (STi, Ti,

Více

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39 Obsah strana strana DEMONTÁŽ-MONTÁŽ - Demontáž-montáž pohonného agregátu 1 VÝMĚNA ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ - Demontáž-montáž řemene pohonu pomocných orgánů 10 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE - Demontáž ozubeného

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat: Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb Přehled témat: Ztráta chladící kapaliny - Octavia III 1.6 a 2.0 TDI CR Vadná funkce přestavovače vačkového hřídele motorů TDI

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GA866 a GA867/R Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 82 320 Plošinový zvedák 98 405 Upevňovací příčka a držák 98 655-9

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW ES 7 10 12 9 A J4 A J4 A J4 1.8i 16V 2.0i 16V 2.2i 16V HPi 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ RFN 3FZ XFU XFV XFW C5 X X X X X C8

Více

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice

Varování a doporučení. Všeobecně. Demontáž Odpojte akumulátor Příručky pro opravu Umístěte přední stranu do servisní pozice Stránka č. 1 z 10 Příručky pro opravu AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T Rok výroby: 01/95-11/00, KW/HP: 110/150, Obsah: 1781, Kódy motorů: AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Typ karoserie: limuzína AUDI A4 1.8 20V Turbo AEB

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8 Obsah strana EMONTÁŽ-MONTÁŽ - emontáž-montáž hnací jednotky 1 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ - emontáž-montáž hnacích řemenů příslušenství 9 - emontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící

Více

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty

Obsah. Systém AV, trubka rukojeti Systém AV, Přední trubková rukojeť Záchranářská pila Nástroje, zvláštní příslušenství Číslo stroje Utahovací momenty 0-08-CZ-PL-RUS Obsah MS 6, MS 6 C Kliková skříň Válec, tlumič výfuku Olejové čerpado, spojka Řetězová brzda, Zařízení pro napínání řetězu Víko řetězky Zapalování Zapalování M-Tronic Startovací zařízení

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB Podvozek Vydání Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB Podvozek Vydání Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 00 Podvozek Vydání 0.0 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5403.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu

Více

KD Doporučení pro montáž/demontáž

KD Doporučení pro montáž/demontáž KD457.37/CK/01-06/2014 KD457.37 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: A3 řada 1 (AU34) SEAT: Cordoba III, Ibiza II, Inca, Leon, Toledo Series 2 SKODA: Octavia II, Octavia III VOLKSWAGEN: Bora, Caddy II,

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

Obsah. Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2)

Obsah. Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2) 0-08-CZ-PL-RUS Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 08 () Obsah MS 66, MS 66 C Kliková skříň Kliková skříň, Víko řetězky (Přední trubková rukojeť) Víko řetězky Válec, tlumič výfuku Olejové čerpado,

Více

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg Orig.číslo Číslo SOKO Název ND / použití u: MOcena Kč/ks Obr. Váha skupina - tabulka č. 02 4131771912 302002.12 Pružina nekompletní skupina - Hnací kolo 1 195 Kč (E 303) 3,00 kg tabulka č. 03 4131771535

Více

Servisní informace 2007/0047/1

Servisní informace 2007/0047/1 Servisní informace 2007/0047/1 01 VÝROBNÍ ZLEPŠENÍ EUROCARGO 50.50.20 SOUSTAVA TÁHEL ŘAZENÍ Věc Seřízení spojkových/výběrových táhel (bowden) mechanické převodovky. Popis Zasíláme informaci o tom, jak

Více

Montážní návod. TS 5000 ISM/BG s kluznou lištou

Montážní návod. TS 5000 ISM/BG s kluznou lištou TS 5000 ISM/BG s kluznou lištou Montážní návod 1. Popis GF aktivní křídlo SF pasivní křídlo 1- ISM vodící lišta aktivního křídla 2- ISM vodící lišta pasivního křídla 3- Lanko spouštěcího mechanizmu 4-

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX i NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele...2 II. Výběr těsnění hlav válců...3 III. Utahování šroubů

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m)

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY (dan.m) Převodovka pravá strana Zavěšení celku motor/převodovka Motor : KFU 1 2 3 6 ± 0,6 6 ± 0,1 4,5 ± 0,4 Převodovka levá strana 4 5 6 1 ± 0,2 1,8 ± 0,2 2 ± 0,2 7 3 ± 0,3 8 1,9 ± 0,1 9 2,5 ± 0,2 10 6,5 ± 0,6

Více

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR Page 1 z 8 DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR URGENTNÍ : Dodržovat pokyny bezpečnosti a čistoty. 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP2VFD [1] sada krytek (-).0188-T. Page 2 z 8 Schéma : E5AP2X8D [2] Odmašťovač

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2017 (3)

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2017 (3) 01-2017 CZ-PL-RUS Obsah MS 650 4 Kliková skříň 6 Válec, tlumič výfuku 8 Olejové čerpado, zařízení pro napínání řetězu 10 Spojka, řetězka 12 Systém AV 14 Víko řetězky 17 Zapalování 19 Startovací zařízení

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Nářadí Motory : HFX KFV NFU NFS KFU [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Kleště na demontáž-montáž pružných upev. pásků : 9029-T Vypuštění POZN. : Operaci provádět u studeného

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 99 309 Přípravek pro otáčení 99 318 Podpěra motoru 99 502

Více

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I.

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I. Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru 1,9 SDI Škoda Octavia I. Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,9 SDI vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu,

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 TSC Motor / Převodovka Obsah prezentace Strana 1: EA288 FABIA III, RAPID: Přehřívání motoru 1,4 TDI CR (modelový rok 2016)

Více

Sada Převody Kat. číslo

Sada Převody Kat. číslo Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina

Více

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2)

Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2) 02-2018-CZ-PL-RUS Obsah Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018 (2) 25.07.2018 Obsah MS 461 4 Kliková skříň, klikový hřídel 6 Válec, tlumič výfuku 9 Olejové čerpado, spojka 11 Ochranný kryt ruky, řetězová

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

4141A LAGUNA II ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE. Ostatní dotčené podkapitoly: Motory: Základní dokumentace:

4141A LAGUNA II ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE. Ostatní dotčené podkapitoly: Motory: Základní dokumentace: ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE LAGUNA II ZÁŘÍ 2001 77 11 307 949 XGO Typ A B 4141A Service 00429 C G J L M R V Ruší a nahrazuje Technickou nótu č. 4123A z července 2001. Změny: servisních řešení

Více

E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI

E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI Technická informace NOV 2015 ELEKTRONICKÉ SDRUŽENÉ VSTŘIKOVAČE VYBAVENÍ: TÉMA: 1. ÚVOD E3 elektronické sdružené vstřikovače Uvolnění servisního řešení pro E3.24 a E3.27 typu EUI Informace popisuje nářadí

Více

7.HLAVA VÁLCŮ/VENTILY HLAVA VÁLCŮ/VENTILY 7-1 SERVISNÍ INFORMACE PROBLÉMY KRYT HLAVY VÁLCE VAČKA/ULOŽENÍ VAČKY HLAVA VÁLCE

7.HLAVA VÁLCŮ/VENTILY HLAVA VÁLCŮ/VENTILY 7-1 SERVISNÍ INFORMACE PROBLÉMY KRYT HLAVY VÁLCE VAČKA/ULOŽENÍ VAČKY HLAVA VÁLCE HLAVA VÁLCŮ/VENTILY 7-1 SERVISNÍ INFORMACE 7-1 PROBLÉMY 7-2 KRYT HLAVY VÁLCE 7-3 VAČKA/ULOŽENÍ VAČKY 7-4 HLAVA VÁLCE 7-5 7.HLAVA VÁLCE/VENTILY 7-2 SERVISNÍ INFORMACE HLAVNÍ INSTRUKCE Hlava válce může být

Více

2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i

2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i 2. Montáž hlavy válců motoru Škoda 1.3i Lukáš Buřval, Pavel Klaus, Petr Tomčík Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji. IPN

Více

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají některé vícepráce Demontáž: 1. Otočíme klikový hřídel

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III VÝROBCE: Vladimír Vácha VM MOTOR Sedláčkova 2570 397 01 Písek Tel.: 382 215 434 Fax: 382 215 434 E-mail: vmmotor@iol.cz Web.: www.vmmotor.com Technické informace: Utahování šroubů a matek motoru VM 125

Více

R Doporučení pro montáž/demontáž

R Doporučení pro montáž/demontáž R157.32 Doporučení pro montáž/demontáž AUDI: SEAT: SKODA: VOLKSWAGEN: A1, A2 Cordoba IV, Ibiza (III, IV, V) Fabia (FL, II), Roomster, Rapid Polo (VII, VIII, IX), Fox Obj. č. UE 6R0407621E IDENTIFIKACE

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 13. část: ČELNÍ A ZADNÍ OKNO, KOBERCE, VÝBAVA. Čelní a zadní okno

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 13. část: ČELNÍ A ZADNÍ OKNO, KOBERCE, VÝBAVA. Čelní a zadní okno Čelní a zadní okno 1 Čelní a zadní okno Poz. Číslo dílu Název dílu Kusů Obchodní číslo 1. 12-150-94001 Sklo čelního okna pro levé řízení 1 110-740513 12-150-94001 Sklo čelního okna (provedení Float") 1

Více

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej SKA000 - AVC Čadca, a.s. výprodej platnost ceníku od 8..0 do vyprodání zásob 0600 Skříň spojky T8 Tatra Kód Skarab: 06 SKP: 0000 Obch.č.: 00 0600 Skříň spojky Tatra Kód Skarab: 8 SKP: 0080 Obch.č.: 00

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více