KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU"

Transkript

1 Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové motory EW ES DW i 16V J4 2.2i 16V HPi 3.0i 24S UTED 4 BTED 4 ATED4 BTED V HDi V HDi RFJ RFN 3FZ XFW RHK RHR RHM RHT RHW 4HW 4HP 4HR 4HS 4HT C8 X X X X X X X X X X X X X X Viz strany : 99 až až až až až až až

2 Motor : RFJ Nářadí [1] Tyčky na zajištění vačkových hřídelů : (-).0194.B [2] Přípravek na zajištění klikového hřídele : (-).0189.R [3] Spona pro přichycení rozvodového řemene : (-).0189.K [4] Adaptér pro úhlové dotahování : FACOM D.360 [5] Přípravek pro manipulování a zablokování dynamické napínací kladky : (-).0189.S [5a] Manipulační přípravek : (-).0189.S1 [5b] Blokovací přípravek : (-).0189.S2 [6] Nářadí pro zvednutí motoru [7] Hák pro zavěšení motoru : (-).0102.ZV Demontáž Umístit vozidlo na dvousloupový zvedák. POZN. : Po vypnutí zapalování vyčkat 15 minut, teprve poté odpojit akumulátor (pro zaručení uložení načtených hodnot do paměti počítačů). Odpojit akumulátor. Demontovat přední pravé kolo, přední pravý kryt proti nečistotám a řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Uvolnit z upevnění potrubí přiléhající ke krytu pohonu rozvodu. Odsunout expanzní nádobku. Zavěsit motor s pomocí nářadí [6] a [7]. 98

3 Motor : RFJ Demontovat : - pravý závěs motoru, - horní kryt pohonu rozvodu (1). Otočit motorem za šroub (3) řemenice klikového hřídele (2) až do dosažení zajišťovací polohy. Demontovat ochranný kryt pod motorem. A : Zajištění u mechanické převodovky. B : Zajištění u automatické převodovky. Zajistit klikový hřídel přípravkem [2]. B1EK270D B1BP2V3D 99

4 Motor : RFJ Zajistit řemenice vačkových hřídelů (5) a (6) s pomocí tyček [1]. POZOR : Nikdy nedemontovat řemenici pohonu příslušenství bez předchozího zajištění klikového hřídele a vačkových hřídelů. Demontovat : - šroub (3), - řemenici klikového hřídele (2), - spodní kryt pohonu rozvodu (4). Povolit šroub (9) napínací kladky (8). Otočit napínací kladkou (8) ve směru hodinových ručiček. Sejmout rozvodový řemen (7). Montáž DŮLEŽITÉ : Vždy vyměnit rozvodový řemen za nový. B1EP1MLD B1EP1EVD S pomocí přípravku [5a] otočit napínací kladku (8) tak, aby se ukazatel "a" nacházel ve výřezu "b". Nasadit přípravek [5b] pro zablokování ukazatele "a" a sejmout přípravek [5a]. 100

5 Motor : RFJ Ověřit, že se kladky a rovněž čerpadlo chladicí kapaliny (11) volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Zkontrolovat také, že kladky nejsou hlučné a/nebo potřísněné tukem. Ověřit rovněž stav povrchových ploch těchto kladek. Zkontrolovat těsnost těsnicích kroužků v místě olejového čerpadla a vačkových hřídelů. POZNÁMKA : Ověřit přítomnost pera řemenice klikového hřídele (12) (před nasazením rozvodového řemene). Nasadit rozvodový řemen (7) na řemenici klikového hřídele (12). Přichytit rozvodový řemen (7) sponou [3]. Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým rovným úsekem na jednotlivé prvky při dodržení následujícího pořadí : - vodicí kladka (10), řemenice vačkového hřídele (6), řemenice vačkového hřídele (5), čerpadlo chladicí kapaliny (11) a napínací kladka (8). Sejmout přípravek [3] a [1] z řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů a přípravek [5b]. B1EP1EWC POZN. : Ponechat na místě tyčku [1] zajišťující řemenici vačkového hřídele sacích ventilů. Namontovat spodní kryt pohonu rozvodu (4) a řemenici klikového hřídele (2). Vyčistit závitový otvor v klikovém hřídeli závitníkem 14 x 150 mm a šroub (3). 101

6 Motor : RFJ Montážní napnutí rozvodového řemene Otočit napínací kladkou (8) proti směru hodinových ručiček prostřednictvím šestihranného otvoru v místě "c". Otočit napínací kladkou (8) tak, aby se ukazatel "a" nacházel v zóně přepětí "d". Utáhnout šroub (9). DŮLEŽITÉ : Ukazatel "a" se musí dostat za výřez "e", jinak je nutno vyměnit rozvodový řemen. B1EP1EXC B1EP1MMD 102

7 Motor : RFJ Namontovat šroub (3) řemenice klikového hřídele (2). DŮLEŽITÉ : Během utahování upevnění se napínací kladka nesmí otáčet. Jinak je nutno zopakovat operaci napínání rozvodového řemene. Sejmout přípravky [1] a [2]. Otočit desetkrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru. DŮLEŽITÉ: Klikovým hřídelem nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Na řemen nesmí působit žádná vnější síla. Zajistit : - klikový hřídel přípravkem [2], - řemenici vačkového hřídele sacích ventilů tyčkou [1]. Nelze-li provést zajištění, zopakovat montážní operace od začátku (rozvodový řemen). Povolit šroub (3) řemenice klikového hřídele (2). B1EK270D 103

8 Napnutí rozvodového řemene Motor : RFJ Povolit šroub (9) napínací kladky, přitom přidržovat kladku v dané poloze prostřednictvím šestihranného otvoru v místě "c". Otočit napínací kladkou ve směru hodinových ručiček tak, aby se ukazatel "a" dostal do polohy "e". POZOR : Ukazatel "a" nesmí přesahovat za výřez "e". Jinak je nutno zopakovat operaci napnutí rozvodového řemene. Utáhnout šroub (9) napínací kladky momentem : 2,1 ± 0,2 dan.m. DŮLEŽITÉ : Při utahování upevnění se nesmí napínací kladka otáčet. Pokud se otáčí, zopakovat operaci napínání rozvodového řemene od začátku. B1EP1MND Namontovat nový šroub (3). Postup utažení šroubu (3) Předběžné utažení : 4 ± 0,4 dan.m. Dotažení o úhel : 40 ± 4. Demontovat přípravky [1] a [2]. 104

9 Kontrola Motor : RFJ Dvakrát otočit klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru. DŮLEŽITÉ : Klikovým hřídelem nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Na řemen nesmí působit žádná vnější síla. Zajistit řemenici vačkového hřídele sacích ventilů tyčkou [1]. Pokud není ukazatel napnutí "a" v poloze seřízení "e", provést znovu operaci napínání rozvodového řemene. Vyjmout tyčku [1]. Montáž (pokračování) Namontovat : - horní kryt pohonu rozvodu (1), - závěs motoru, - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Pokračovat v montáži v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. B1EP1MND 105

10 Nářadí Motor : RFN [1] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0189.A [2] Přípravek na zajištění klikového hřídele : (-).0189.R [3] Spona pro přichycení rozvodového řemene : (-) 0189.K [4] Adaptér pro úhlové utahování : 4069-T [5] Přípravek pro manipulaci a zablokování dynam. napínací kladky : (-).0189.S [5a] : (-).0189.S1 [5b] : (-).0189 S2 [6] Tyčka pro zajištění polohy dynam. napínací kladky : (-).0189.J Demontáž Odpojit akumulátor. Demontovat kryt pod poháněcí soustavou a řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Odsunout přívodní palivové potrubí, elmag. ventil vyprázdnění zachycovače benzinových par a expanzní nádobku. B1EK1T7D Demontovat šrouby (1) a (2) a táhlo záchytu reakce (3). 106

11 Motor : RFN Nastavení rozvodu (pokračování) Demontovat horní kryt pohonu rozvodu (4). POZOR : Nepovolovat šrouby «a». Otáčet motorem za šroub (5) ozubeného kola klikového hřídele až do dosažení polohy pro zajištění. A : Zajištění přípravkem [2] na mechanické převodovce. B : Zajištění přípravkem [2] na automatické převodovce. B1BP2WBC B1BP2V3D 107

12 Motor : RFN Nastavení rozvodu Zajistit řemenice vačkových hřídelů (8) a (9) tyčkami [1]. Demontovat : - šroub (13), - řemenici klikového hřídele (12), - kryt pohonu rozvodu (6). DŮLEŽITÉ : Nikdy nedemontovat řemenici klikového hřídele bez předchozího zajištění klikového hřídele a vačkových hřídelů. Povolit šroub (7) napínací kladky. Otáčet napínací kladkou (ve směru hodinových ručiček). Sejmout rozvodový řemen (9). B1EP1BWD 108

13 Montáž Motor : RFN DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se napínací a vodicí kladky a rovněž čerpadlo chladicí kapaliny volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Zkontrolovat také, že kladky nejsou hlučné a/nebo potřísněné tukem. V případě výměny napínací kladky Utažení momentem : 3,5 ± 0,3 dan.m. S pomocí přípravku [5a] otočit napínací kladku tak, aby se ukazatel dostal až za výřez «c». Nasadit přípravek [5b] pro zablokování ukazatele «b» a sejmout přípravek [5a]. DŮLEŽITÉ : Vždy vyměnit následující prvky : rozvodový řemen, upevňovací matice kolektoru výfuku, matice napínací kladky rozvodového řemene. Nasadit rozvodový řemen (10) na ozubené kolo klikového hřídele. Přichytit rozvodový řemen (10) sponou [3]. B1EP1BQD B1EP1BRC 109

14 Motor : RFN Nasadit rozvodový řemen (10) na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - vodicí kladka (11), - řemenice vačkového hřídele sacích ventilů (9), - řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů (8), - čerpadlo chladicí kapaliny, - napínací kladka. POZN. : Dbát na to, aby rozvodový řemen (10) co možná nejvíce lícoval s vnější plochou jednotlivých ozubených kol a kladek. Demontovat přípravky [2], [3], [1] (z řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů) a přípravek [5b] z napínací kladky. Namontovat : - spodní kryt pohonu rozvodu, - řemenici klikového hřídele (12), - šroub (13). Utažení šroubu (13) momentem : 4 ± 0,4 dan.m. Úhlové dotažení : 53 ±

15 Napnutí rozvodového řemene Motor : RFN DŮLEŽITÉ : Tato operace musí být prováděna u studeného motoru. «e» Poloha maximálního napnutí «d» Poloha jmenovitého napnutí Prostřednictvím klíče zasunutého do šestihranného otvoru «f» otáčet nábojem napínací kladky (14) (proti směru hodinových ručiček) až do přivedení ukazatele «b» do polohy «e» pro maximální napnutí řemene. Otočit výstředným nábojem (15) kladky (14) (po směru hodinových ručiček) až do přivedení ukazatele (b) do lehkého kontaktu s tyčkou [6]. DŮLEŽITÉ : Nikdy neotočit výstředným nábojem (15) o jednu celou otáčku, když je nasazený přípravek [6]. POZN. : Tato operace umožňuje nastavit ukazatel «b» do polohy jmenovitého napnutí «d». Utáhnout šroub (7) momentem 2 dan.m, přitom přidržovat kladku v poloze prostřednictvím šestihranného otvoru «f». B1EP1BXD Demontovat přípravky [1], [2] a [6]. 111

16 Motor : RFN Kontrola Otočit dvakrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet klikovým hřídelem v protisměru (nevracet se zpět). Ověřit správné nastavení rozvodu zasunutím zajišťovacích přípravků vačkového a klikového hřídele. Vyjmout zajišťovací přípravky. Otočit desetkrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). Zkontrolovat polohu ukazatele (15). POZN. : Pokud ukazatel (15) není v poloze seřízení «e», zopakovat operace montážního napnutí rozvodového řemene. B1EP1BTC 112

17 Motor : RFN Montáž Namontovat : - horní kryt pohonu rozvodu, - táhlo záchytu reakce (3). Utažení šroubu (1) : 4,5 ± 0,4 dan.m. Utažení šroubu (2) : 4,5 ± 0,4 dan.m. Pokračovat v montáži v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). B1EK1T7D 113

18 Nářadí KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motor : 3FZ [1] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0189.A [2] Přípravek na zajištění klikového hřídele : (-).0189.R [3] Spona pro přichycení rozvodového řemene : (-) 0189.K [4] Adaptér pro úhlové utahování : 4069-T [5] Přípravek pro manipulaci a zablokování dynam. napínací kladky : (-).0189.S [5a] : (-).0189.S1 [5b] : (-).0189 S2 [6] Tyčka pro zajištění polohy dynam. napínací kladky : (-).0189.J [7] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0189.L Demontáž Odpojit akumulátor. Demontovat kryt pod poháněcí soustavou a řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Odsunout přívodní palivové potrubí, elmag. ventil vyprázdnění zachycovače benzinových par a expanzní nádobku. Umístit zvedák pod vozidlo pro podepření motoru. 114

19 Demontovat : - šrouby (1) a (6), - táhlo záchytu reakce (5), - matici (4), - tři šrouby (3), - pravý závěs motoru (2). Motor : 3FZ DŮLEŽITÉ : Odpojit výfukové potrubí, aby nedošlo k poškození jeho pružného členu, který nesnáší namáhání v krutu, tahu a ohybu, k jakému dochází při demontáži jednoho ze závěsů poháněcí soustavy. A : Zajištění přípravkem [2] na mechanické převodovce. B1EP1BMC B1BP2V3D B : Zajištění přípravkem [2] na automatické převodovce. 115

20 Demontovat kryt pohonu rozvodu (7). POZOR : Nepovolovat šrouby (a). Motor : 3FZ Otáčet motorem za šroub (8) ozubeného kola klikového hřídele až do dosažení polohy pro zajištění. Zajistit řemenice vačkových hřídelů (13) a (14) tyčkami [1] a [7]. Demontovat šroub (8), řemenici klikového hřídele (16) a kryt pohonu rozvodu (9). DŮLEŽITÉ : Nikdy nedemontovat řemenici klikového hřídele bez předchozího zajištění klikového hřídele a vačkových hřídelů. Povolit šroub (12) napínací kladky (11). Otáčet napínací kladkou (11) (ve směru hodinových ručiček). B1EP1BNC B1EP1BPD Sejmout rozvodový řemen. 116

21 Montáž Motor : 3FZ DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se napínací a vodicí kladky a rovněž čerpadlo chladicí kapaliny volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Zkontrolovat také, že kladky nejsou hlučné a/nebo potřísněné tukem. V případě výměny kladky (15) utažení momentem : 3,5 ± 0,3 dan.m. S pomocí přípravku [5a] otočit napínací kladku tak, aby se ukazatel dostal až za výřez «c». Nasadit přípravek [5b] pro zablokování ukazatele «b» a sejmout přípravek [5a]. DŮLEŽITÉ : Vždy vyměnit následující prvky : rozvodový řemen, upevňovací matice kolektoru výfuku, matice napínací kladky rozvodového řemene. Nasadit rozvodový řemen na ozubené kolo klikového hřídele. Přichytit rozvodový řemen sponou [3]. B1EP1BQD B1EP1BRC 117

22 Motor : 3FZ Nasadit rozvodový řemen na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - vodicí kladka (15), - řemenice vačkového hřídele sacích ventilů (14), - řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů (13), - čerpadlo chladicí kapaliny (10), - napínací kladka (11). POZN. : Dbát na to, aby rozvodový řemen co možná nejvíce lícoval s vnější plochou jednotlivých ozubených kol a kladek. Demontovat přípravky [3], [1] (z řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů) a přípravek [5b] z napínací kladky (11). Namontovat spodní kryt pohonu rozvodu (9), řemenici klikového hřídele (16) a šroub (8) řemenice klikového hřídele. Utažení šroubu (8) momentem : 4 ± 0,4 dan.m. Úhlové dotažení : 53 ± 4. B1EP1BRC B1EP1BPD 118

23 Napnutí rozvodového řemene Motor : 3FZ DŮLEŽITÉ : Tato operace musí být prováděna u studeného motoru. «e» Poloha maximálního napnutí «d» Poloha jmenovitého napnutí Prostřednictvím klíče zasunutého do šestihranného otvoru «f» otáčet nábojem napínací kladky (18) (proti směru hodinových ručiček) až do přivedení ukazatelele «b» do polohy «e» pro maximální napnutí řemene. Otočit výstředným nábojem (17) kladky (18) (po směru hodinových ručiček) až do přivedení ukazatele (b) do lehkého kontaktu s tyčkou [6]. DŮLEŽITÉ : Nikdy neotočit výstředným nábojem (17) o jednu celou otáčku, když je nasazený přípravek [6]. POZN. : Tato operace umožňuje nastavit ukazatel «b» do polohy jmenovitého napnutí «d». Utáhnout šroub (12) momentem 2 dan.m, přitom přidržovat kladku v poloze prostřednictvím šestihranného otvoru «f». B1EP1BXD Demontovat přípravky [7], [2] a [6]. 119

24 Motor : 3FZ Kontrola Otočit dvakrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet klikovým hřídelem v protisměru (nevracet se zpět). Ověřit správné nastavení rozvodu zasunutím zajišťovacích přípravků vačkového a klikového hřídele. Vyjmout zajišťovací přípravky. Otočit desetkrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). Zkontrolovat polohu ukazatele (b). POZN. : Pokud ukazatel (b) není v poloze seřízení «d», zopakovat operace montážního napnutí rozvodového řemene. B1EP1BTC 120

25 Motor : 3FZ Montáž Namontovat : - horní kryt pohonu rozvodu, - pravý závěs motoru (2), - táhlo záchytu reakce (5). Utažení šroubu (1) : 4,5 ± 0,4 dan.m. Utažení šroubu (6) : 4,5 ± 0,4 dan.m. Pokračovat v montáži v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). B1EP1BUC 121

26 Nářadí Motor : XFW [1] Tyčky na zajištění vačkových hřídelů : (-).0187-B [2] Tyčka na zajištění klikového hřídele : (-).0187-A [3] Spona na přichycení řemene : (-).0187-J [4] Tyčka pro kontrolu nastavení vačkových hřídelů : (-).0187-CZ [5] Přípravek na znehyb. nábojů vačkových hřídelů sacích ventilů : (-).0187-C [6] Přípravek na znehyb. nábojů vačkových hřídelů výfukových ventilů : (-).0187-F [7] Přístroj pro měření napnutí řemene : (-).0192 Demontáž Demontovat přední pravé kolo, podběh předního pravého kola, přední pravou vzpěru, řemen pohonu příslušenství (viz příslušný postup), celek napínací kladky (1) a řemenici klikového hřídele (2). Podepřít motor stojánkem. Demontovat horní pravé táhlo záchytu reakce a pravý závěs motoru. B1EK004D 122

27 Motor : XFW Demontáž (pokračování) Demontovat : Dvanáct šroubů (3) (klíč na vnější šestihrany 6 mm). Sedm šroubů (4) (klíč na vnější šestihrany 7 mm). Dva kryty (5). Kryt (6). Upevňovací šrouby čerpadla posilovače řízení, poté čerpadlo zavěsit. Držák (7). POZN. : Operace zajištění vačkových hřídelů je usnadněna, nevyžaduje povolení šroubů ozubených kol a pootočení vačkových hřídelů, zablokovaných s pomocí přípravků [5] a [6]; před montáží tyčky [1] a [2] mírně naolejovat. Zajistit v následujícím pořadí : - vačkové hřídele tyčkou [1], - klikový hřídel tyčkou [2]. B1EK005D B1EK006D B1EK007D 123

28 Demontáž Motor : XFW Demontovat šroub (8). Povolit šrouby (9) a (10) a matici (11). Otočit (ve směru hodinových ručiček) výstředníkem napínací kladky s pomocí nářadí FACOM R 161 nasazeného v místě «B». Demontovat vodicí kladku (12). Sejmout rozvodový řemen, začít napínací kladkou a čerpadlem chladicí kapaliny. Montáž B1EK008D B1EK009D Ověřit správné zajištění vačkových hřídelů a klikového hřídele. Ověřit, že se kladky (13) a (14), stejně jako čerpadlo chladicí kapaliny (15) volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). V případě výměny utáhnout kladky (13) a (14) momentem : 8 ± 0,8 dan.m. Povolit šrouby (16) o ¼ otáčky. Ověřit volné pootáčení kol vačkových hřídelů na jejich nábojích. Pootočit všechna čtyři ozubená kola vačkových hřídelů (ve směru hodinových ručiček) tak, aby se dostala na kraj podlouhlých otvorů. Nasadit rozvodový řemen na ozubené kolo klikového hřídele. Zajistit řemen sponou [4]. 124

29 Motor : XFW Montáž Nasadit řemen na vodicí kladku (13), úsek (C) řemene musí být dobře napnutý. POZN. : Pootočit mírně ozubeným kolem vačkového hřídele proti směru otáčení motoru, aby bylo možno nasadit řemen na ozubené kolo. Přitisknout řemen k ozubenému kolu vačkového hřídele výfukových ventilů vlevo (17). DŮLEŽITÉ : Hodnota úhlového posunutí ozubeného kola vzhledem k rozvodovému řemenu nesmí být větší než je šířka jednoho zubu. Nasadit řemen na ozubené kolo vačkového hřídele sacích ventilů vlevo (18), postupovat jak je výše popsáno. Namontovat kladku (12), utažení momentem : 8 ± 0,8 dan.m. B1EK00AD B1EK00BD 125

30 Montáž Motor : XFW Nasadit řemen na : - kladku (13), - ozubená kola vačkového hřídele sacích ventilů (19) a poté výfukových ventilů vpravo (20), jak je popsáno na předcházející straně pro vačkové hřídele na levé straně. Nasadit řemen současně na : - kladku (21), - čerpadlo (15), - kladku (14). S pomocí nástroje FACOM S.161, nasazeného v místě «A», otočit deskou, aby bylo možno nasadit šroub (8). Utažení šroubů (8), (9) a (10) : 2,5 ± 0,2 dan.m. Napnout řemen otočením napínací kladky do maximální polohy (proti směru hodinových ručiček), použít nástroj typu FACOM R.161, nasazený v místě «B» : Přístroj SEEM CTI : 440 ± 15 jednotek SEEM, Přístroj SEEM CTG : 83 ± 2 jednotky SEEM, Přístroj SEEM CTG : 86 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout matici (11) napínací kladky momentem : 1 ± 0,1 dan.m. B1EK00CD B1EK00DD DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se ozubená kola vačkových hřídelů nenacházejí na krajích podlouhlých otvorů (demontováním jednoho šroubu). Pokud jsou na krajích, zopakovat operaci montáže řemene. 126

31 Montáž Motor : XFW Utáhnout alespoň dva šrouby (16) na každém náboji momentem 1 ± 0,1 dan.m, a to v pořadí (17), (18), (19) a (20). Sejmout přípravky [4], [7], [1] a [2]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). POZOR : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Zajistit klikový hřídel tyčkou [2]. Povolit matici (11) o ¼ otáčky. Vyrovnat značky (D) a (E) napínací kladky s pomocí nástroje typu FACOM R.161. Utáhnout matici (11) momentem 2,5 ± 0,2 dan.m, aniž by došlo ke změně polohy kladky. Vyjmout zajišťovací tyčku klikového hřídele [2]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem POZOR : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). B1EK00ED B1EK0VRD Zajistit klikový hřídel tyčkou [2]. Zkontrolovat polohu napínací kladky. Pokud nejsou značky vyrovnané, zopakovat operaci vyrovnání značek (D) a (E) napín. kladky. 127

32 Montáž Motor : XFW Zajistit tyčkami [1] náboje vačkových hřídelů, začít hřídelem výfukových ventilů vlevo (17), pokračovat (18), (19) a (20) postupovat následujícím způsobem : Tyčku lze zasunout : povolit o 45 upevňovací šrouby ozub. kola na náboji vačkového hřídele. Tyčku nelze zasunout : povolit o 45 upevňovací šrouby ozub. kola na náboji vačkového hřídele a upravit polohu náboje tak, aby bylo možno tyčku zasunout. DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se ozubená kola vačkových hřídelů nenacházejí na krajích podlouhlých otvorů (demontováním šroubů). Pokud jsou na krajích, zopakovat operaci montáže řemene. Utáhnout ozubená kola v uvedeném pořadí : Ozubená kola (17), (18), (19), (20) : 1 ± 0,1 dan.m. Vyjmout tyčky [1] a [2]. Kontrola nastavení rozvodu B1EK00GD B1EK00HD Otočit dvakrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). POZOR : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Nasadit tyčku klikového hřídele [2]. Ověřit, že lze tyčku pro kontrolu nastavení vačkových hřídelů [4] volně zasunout do hlav válců (J), až na doraz k ozubeným kolům vačkových hřídelů. 128

33 Kontrola nastavení rozvodu Motor : XFW Není-li tomu tak, zopakovat operaci montáže rozvodového řemene. Vyjmout zajišť. tyčku klikového hřídele [2]. Montáž (pokračování) Namontovat : - čerpadlo posilovače řízení, - držák (7), - celek napínací kladky (1). Utažení šroubů : (+ LOCTITE FRENETANCH) šroub (22) : 2,5 ± 0,2 dan.m šroub (23) : 4 ± 0,4 dan.m šroub (24) : 2,5 ± 0,2 dan.m šroub (25) : 6 ± 0,6 dan.m B1EK00JD Utažení šroubů řemenice klikového hřídele 2,5 ± 0,2 dan.m. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Dokončit montáž v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. 129

34 Motory : RHK RHR Nářadí : [1] Sada zátek : (-).0188.T [2] Tyčka na zajištění setrvačníku : (-).0188.X [3] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0188.M [4] Úchyt pro přidržení řemene : (-).0188.AD [5] Přípravek na vystředění ozubeného kola : (-).0188.AH [6] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188.F [7] Stahovák řemenice : (-).0188.P Demontáž DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi). Povolit šrouby předního pravého kola. Zvednout a zajistit přední pravou část vozidla. Odpojit zápornou svorku akumulátoru. Demontovat : - mechanismus stěračů čelního skla (viz příslušná operace), - přední pravé kolo, - ochranný pod karoserií, - přední pravý kryt proti nečistotám, - ozdobný kryt motoru, - spodní táhlo záchytu reakce, - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). 130

35 Demontovat : - upevnění (1), - objímku výfuku (2). Odsunout a přichytit : - výfukové potrubí, - expanzní nádobku, - jednotku s relé. Motory : RHK RHR B1JP09LD B1BPRQ8D Demontovat : - víko rozvodné jednotky motoru, - upevnění (3). Odpojit, uvolnit z upevnění a odsunout elektrický svazek motoru (4). Odpojit, zaslepit zátkou [1] a odsunout : - potrubí zpětného vedení paliva (5), - potrubí přívodu paliva (6). Podepřít motor zvedákem s dřevěnou podložkou. Demontovat : - horní táhlo záchytu reakce (7), - pravý závěs motoru (8). 131

36 Odsunout elektrický svazek (9). Motory : RHK RHR Demontovat : - šrouby horního krytu pohonu rozvodu, - horní kryt pohonu rozvodu (10). Namontovat zpět pravý závěs motoru (8). Odklidit zvedák umístěný pod motorem. Otáčet motorem prostřednictvím řemenice pohonu příslušenství. Nastavit ozubené kolo vačkového hřídele do zajišťovací polohy; v případě potřeby použít zrcátko. Zajistit vačkový hřídel tyčkou [3]. Zajistit setrvačník tyčkou [2]. Zablokovat setrvačník přípravkem [6]. Demontovat : - šroub (12), - řemenici pohonu příslušenství (11). B1EP1NHD B1EP1NJD B1EP1NKD B1BPRQ9D 132

37 Motory : RHK RHR Demontovat : - snímač polohy klikového hřídele (15), - spodní kryt pohonu rozvodu (13), - terčík snímače polohy klikového hřídele (14) s pomocí stahováku [7], - přípravek [6]. Povolit šroub (17) napínací kladky (16). Sejmout rozvodový řemen (18). KONTROLA DŮLEŽITÉ : Těsně před montáží provést následující kontroly. Ověřit, že se kladky (16) a (19) volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Ověřit, že se ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (21) volně otáčí (bez vůle a zadrhávání). Ověřit absenci stop po úniku oleje přes těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele a ověřit jednotlivá těsnění. Ověřit volný posun ozubeného kola klikového hřídele (20) na jeho peru. Vyměnit vadné díly (je-li třeba). B1EP1NLD B1EP1NMD B1EP1NND 133

38 Motory : RHK RHR Montáž Vystředit ozubené kolo klikového hřídele (20) s pomocí přípravku [5]. Nasadit rozvodový řemen na řemenici vačkového hřídele (22). Nasadit přípravek [4] (mírně utáhnout). Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým úsekem "a" na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - vodicí kladka (19), ozubené kolo klikového hřídele (20), ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (21) a napínací kladka (16). Demontovat přípravky [4] a [5]. Nastavit ukazatel "d" za destičku v místě "c" otáčením napínací kladky ve směru šipky "b" s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě "e". Utáhnout šroub (17) napínací kladky (16) momentem : 2,1 ± 0,2 dan.m. Zablokovat setrvačník přípravkem [6]. Namontovat řemenici pohonu příslušenství (11). Utáhnout šroub (12) momentem : 7 ± 0,7 dan.m. Demontovat přípravky [6], [2] a [3]. Otočit desetkrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru. Zajistit klikový hřídel tyčkou [2] a řemenici vačkového hřídele tyčkou [3]. Zablokovat setrvačník přípravkem [6]. Povolit šroub (12) řemenice pohonu příslušenství (11) a šroub (17) napínací kladky (16). B1EP1NPD B1EP1NQD B1EP1NSD B1EP1NRD 134

39 Motory : RHK RHR Otočit napínací kladkou ve směru hodinových ručiček s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě "e". Nastavit ukazatel "d" proti výřezu "f". Utáhnout šroub (17) napínací kladky (16) momentem : 2,1 ± 0,2 dan.m. Utáhnout šroub (12) řemenice pohonu příslušenství (11) momentem : 7 ± 0,7 dan.m. Demontovat přípravky [6], [2] a [3]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru. Nasadit přípravky [2] a [3]. Ověřit, že je ukazatel "d" ve výřezu "f". DŮLEŽITÉ : Není-li poloha ukazatele "d" správná, zopakovat operaci napínání rozvodového řemene (za tím účelem mírně povolit šroub (17) napínací kladky). B1EP1NTD Namontovat přípravek [6]. Demontovat řemenici pohonu příslušenství (11). Namontovat : - terčík snímače polohy klikového hřídele (14), - spodní kryt pohonu rozvodu (13), - snímač polohy klikového hřídele (15). 135

40 B1EP1NUD KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motory : RHK RHR Potřít šroub (12) přípravkem LOCTITE FRENETANCH. Namontovat řemenici pohonu příslušenství (11) a šroub (12) s jeho podložkou. Utáhnout šroub (12) momentem : 7 ± 0,7 dan.m, a dotáhnout o úhel A : 60 ± 5. Demontovat přípravky [2], [3] a [6]. Podepřít motor dílenským zvedákem s dřevěnou podložkou. Demontovat pravý závěs motoru (8). Namontovat horní kryt pohonu rozvodu (10). Ustavit elektrický svazek (9). Namontovat pravý závěs motoru (8) a horní táhlo záchytu reakce (7). Odklidit zvedák umístěný pod motorem. Upevnit potrubí přívodu a zpětného vedení paliva. Připojit přívodní palivové potrubí (6) a potrubí zpětného vedení paliva (5). Připojit elektrický svazek motoru (4) v rozvodné jednotce motoru. Namontovat upevnění (3) a víko rozvodné jednotky motoru. Vrátit na místo jednotku s relé, expanzní nádobku a výfukové potrubí. Namontovat objímku výfuku (2), upevnění (1), řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace), spodní táhlo záchytu reakce, přední pravý kryt proti nečistotám, ochranný kryt pod karoserii, ozdobný kryt motoru a přední pravé kolo. Postavit vozidlo na zem. Utáhnout šrouby kola momentem : 10 dan.m. Namontovat mechanismus stěračů čelního skla (viz příslušná operace). Připojit zápornou svorku akumulátoru. 136

41 Nářadí : KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motory : RHM RHT RHW 4HW [1] Přístroj pro měření napnutí řemenů SEEM C.TRONIC : (-).0192 [2] Tyčka na zajištění klikového hřídele (motor DW12TEDA) : (-).0188-X [3] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0188-M [4] Spona na přichycení řemene : (-).0188-K [5] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188-F [7] Páka pro napínání : (-).0188-J2 [8] Stahovák řemenice : (-).0188-P [9] Tyčka na zajištění klikového hřídele (motor DW10ATED4) : (-).0188-Y [10] Příčka : 4090-T [11] Opěra pro vzpěru : 4176-T [12] Upevňovací opěra : (-).0911-J [13] Seřizovatelná opěra se šroubem : (-).0911-H [14] Sada zátek : (-).0188-T Demontáž Demontovat : - přední pravý kryt proti nečistotám, - ochranný kryt pod motorem, - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). 137

42 Demontáž KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motory : RHM RHT RHW 4HW Demontovat : - krycí plech skříně spojky (zablokovat setrvačník přípravkem [5]), - šroub řemenice pohonu příslušenství. Namontovat šroub zpět bez podložky. Demontovat řemenici pohonu příslušenství s pomocí přípravků [8] a [5]. Otočit klikovým hřídelem. Zajistit : - setrvačník tyčkou [2] (motor 4HW) ; - setrvačník tyčkou [9] (motor RHM RHT RHW). B1EK0TVC B1EK0TUC B1EK1T4D 138

43 Motory : RHM RHT RHW 4HW Demontáž (pokračování) Odpojit akumulátor. Odsunout expanzní nádobku. Namontovat přípravky pro přidržení motoru [10], [11], [12] a [13]. Demontovat : - mřížku vzduchového kanálu, - táhlo záchytu reakce (1), - palivové přípojky (2). DŮLEŽITÉ : Zaslepit hrdla zátkami [14]. B1EK1TTD B1EK1T2D Chránit žebra chladiče pomocí krytu ze silného kartónu, vyříznutého na rozměry chladiče. Demontovat : - pravý závěs motoru (4), - kryty pohonu rozvodu (3), - spodní kryt pohonu rozvodu. Zajistit řemenici vačkového hřídele tyčkou [3]. Povolit upevnění napínací kladky (5). Znovu utáhnout upevnění do maximálně uvolněné polohy. Utažení momentem : 0,1 dan.m. Sejmout řemen. 139

44 Motory : RHM RHT RHW 4HW Montáž DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se kladky (5) a (6) a rovněž čerpadlo chladicí kapaliny (7) volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Zkontrolovat také, že kladky nejsou hlučné a/nebo potřísněné tukem. B1EK0TXC B1EK0TYC V případě výměny utáhnout kladku (6) momentem : 4,3 ± 0,4 dan.m. Povolit šrouby (8). Zkontrolovat volné pootáčení řemenice (9) na jejím náboji. Utáhnout šrouby (8) rukou. Povolit šrouby (8) o 1/6 otáčky. Otočit řemenici (9) (ve směru hodinových ručiček) tak, aby se dostala na kraj podlouhlých otvorů. Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým rovným úsekem na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - klikový hřídel (zajistit řemen sponou [4]), - vodicí kladka (6). Přitisknout rozvodový řemen k řemenici (10). Mírně pootočit ozubeným kolem vačkového hřídele proti směru otáčení motoru, aby bylo možno řemen nasadit na kolo. POZOR : Úhlové posunutí «a» řemenice vzhledem k řemenu nesmí být větší než šířka jednoho zubu. Nasadit řemen na napínací kladku (5) a na ozub. kolo čerpadla chladicí kapaliny (7). Otočit napínací kladkou (5) (proti směru hodinových ručiček) tak, aby se napínací kladka (5) dostala do kontaktu s řemenem. Předběžně utáhnout upevňovací šroub napínací kladky momentem : 0,1 dan.m. Sejmout sponu [4]. 140

45 Motory : RHM RHT RHW 4HW Předběžné montážní napnutí rozvodového řemene Nasadit přístroj [1]. POZN. : Ověřit, že se přístroj nedotýká okolních prvků. Otáčet kladkou (5) (proti směru hodinových ručiček) s pomocí páky [7] až do zobrazení stanovené hodnoty napnutí : : 98 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (11) momentem : 2,3 ± 0,2 dan.m. (Beze změny polohy kladky). Sejmout přístroj [1]. DŮLEŽITÉ : Demontovat jeden šroub (8) na řemenici (9) a ověřit, že šrouby (8) nejsou na krajích podlouhlých otvorů (jinak je nutno zopakovat operaci montáže rozvodového řemene). Našroubovat šrouby (8) na dotyk k řemenicím. Utáhnout šrouby (8) momentem : 2 ± 0,2 dan.m. Vyjmout zajišťovací tyčky [3] a [2]. Otočit osmkrát motorem (v normálním směru otáčení). B1EK1TSD DŮLEŽITÉ : Klikovým hřídelem nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). 141

46 Motory : RHM RHT RHW 4HW Montážní napnutí rozvodového řemene Znovu nasadit tyčky [2] a [3]. Povolit šrouby (8). Utáhnout šrouby (8) rukou. Povolit šrouby (8) o 1/6 otáčky. Povolit šroub (11). Nasadit přístroj [1] na úsek (A). Otáčet kladkou (proti směru hodinových ručiček) s pomocí páky [7] až do zobrazení stanovené hodnoty napnutí : : 51 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (11) momentem : 2,3 ± 0,2 dan.m. (Beze změny polohy kladky). Utáhnout šrouby (8) momentem : 2 ± 0,2 dan.m. Demontovat přístroj [1], aby se uvolnilo vnitřní pnutí. Znovu nasadit přístroj [1]. Hodnota napnutí musí být v rozmezí : 48 až 55 jednotek SEEM. DŮLEŽITÉ : Pokud je zjištěná hodnota mimo toleranci : uvolnit řemen a zopakovat celou operaci napínání. B1EK1T1D Vyjmout přístroj [1] a tyčky [2] a [3]. 142

47 Motory : RHM RHT RHW 4HW Kontrola nastavení rozvodu Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru, nevracet se zpět. Nasadit tyčku [2]. DŮLEŽITÉ : Pohledem zkontrolovat, že vzájemné posunutí mezi otvorem v nábojích vačkových hřídelů a příslušným zajišťovacím otvorem není větší než 1 mm. Vyjmout tyčku [2]. Namontovat : - spodní kryt pohonu rozvodu, - komponenty (3) krytu pohonu rozvodu, - závěs motoru (4). utáhnout šrouby (13) momentem : 6,1 ± 0,6 dan.m,. utáhnout matici (12) momentem : 4,5 ± 0,4 dan.m. DŮLEŽITÉ : Zachytit reakci momentu sil v místě (A). B1EK1T0D Namontovat : - táhlo záchytu reakce (1). utáhnout šroub (14) momentem : 5 ± 0,5 dan.m,. utáhnout šroub (15) momentem : 5 ± 0,5 dan.m. 143

48 Motory : RHM RHT RHW 4HW Namontovat : - přípravek [5], - řemenici pohonu příslušenství. Vyčistit závitový otvor šroubu řemenice v klikovém hřídeli (závitník M16x150). Okartáčovat závit šroubu. Utahovací moment šroubu : Utažení : 7 ± 0,7 dan.m (+ LOCTITE FRENETANCH). Dotažení o úhel : 60 ± 6 (nářadí FACOM D360). Kontrola utažení : 26 ± 2,6 dan.m. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Demontovat přípravek [5]. Namontovat krycí plech, utažení momentem : 0,7 dan.m. Utáhnout šrouby kola momentem : 10 dan.m. Dokončit montáž v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. Inicializovat jednotlivé počítače. B1EK0TVC 144

49 Nářadí : KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT [1] Přístroj pro měření napnutí řemenů SEEM C.TRONIC : (-).0192 [2] Tyčka na zajištění klikového hřídele (motor DW12TED4) : (-).0188-X [3] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0188-M [4] Spona na přichycení řemene : (-).0188-K [5] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188-F [7] Páka pro napínání : (-).0188-J2 [8] Stahovák řemenice : (-).0188-P [9] Tyčka na zajištění klikového hřídele (motor DW10ATED4) : (-).0188-Y [10] Příčka : 4090-T [11] Opěra pro vzpěru : 4176-T [12] Upevňovací opěra : (-).0911-J [13] Seřizovatelná opěra se šroubem : (-).0911-H [14] Sada zátek : (-).0188-T Demontáž Demontovat : - přední pravé kolo. Odsunout přední pravý kryt proti nečistotám. Demontovat ochranný kryt pod motorem a řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). 145

50 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Demontovat krycí plech skříně spojky. Zablokovat setrvačník přípravkem [5]. Demontovat šroub řemenice pohonu příslušenství. Namontovat šroub zpět bez podložky. Demontovat řemenici pohonu příslušenství s pomocí stahováku [8]. Demontovat přípravek [5]. Otočit klikovým hřídelem. Zajistit setrvačník tyčkou [2] (motor DW12TED4). B1EK0TV B1EK0TU 146

51 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Zajistit setrvačník tyčkou [9] (motor DW10ATED4). Odpojit akumulátor. Odsunout expanzní nádobku. Namontovat přípravky pro přidržení motoru [10], [11], [12] a [13]. Demontovat : - mřížku vzduchového kanálu, - táhlo záchytu reakce (1), - palivové přípojky (2). DŮLEŽITÉ : Zaslepit hrdla zátkami [14]. Chránit žebra chladiče pomocí krytu ze silného kartónu, vyříznutého na rozměry chladiče. Demontovat : - pravý závěs motoru (4), - kryty pohonu rozvodu (3), - spodní kryt pohonu rozvodu. B1EK1T4D B1EK1TTD 147

52 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Zajistit řemenici vačkového hřídele tyčkou [3]. Povolit upevnění napínací kladky (5). Znovu utáhnout upevnění kladky momentem : 0,1 dan.m. Sejmout rozvodový řemen. Montáž DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se kladky (5) a (6) a rovněž řemenice čerpadla chladicí kapaliny volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Zkontrolovat také, že kladky nejsou hlučné a/nebo potřísněné tukem. V případě výměny utáhnout upevnění kladky (6) momentem : 4,3 ± 0,4 dan.m. Povolit šrouby (8). Zkontrolovat volné pootáčení řemenice (9) na jejím náboji. Utáhnout šrouby (8) rukou. Povolit šrouby (8) o 1/6 otáčky. Otočit řemenici (9) ve směru hodinových ručiček tak, aby se dostala na kraj podlouhlých otvorů. B1EK1T2D B1EK0TXC 148

53 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým rovným úsekem na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - klikový hřídel (zajistit řemen sponou [4]), - vodicí kladka (6). Přitisknout rozvodový řemen k řemenici (10). Mírně pootočit řemenicí vačkového hřídele proti směru otáčení motoru, aby bylo možno řemen nasadit na řemenici. POZOR : Úhlové posunutí řemenice vzhledem k řemenu nesmí být větší než šířka jednoho zubu. Nasadit řemen na napínací kladku (5) a na řemenici čerpadla chladicí kapaliny (7). Otočit napínací kladkou (5) proti směru hodinových ručiček tak, aby se napínací kladka (5) dostala do kontaktu s řemenem. Předběžně utáhnout upevňovací šroub napínací kladky momentem : 0,1 dan.m. Sejmout sponu [4]. B1EK0TYC 149

54 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Předběžné montážní napnutí rozvodového řemene Nasadit přístroj [1]. POZN. : Ověřit, že se přístroj nedotýká okolních prvků. Otáčet napínací kladkou (5) proti směru hodinových ručiček s pomocí páky [7] až do zobrazení stanovené hodnoty přepětí : : 98 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (11) momentem : 2,3 ± 0,2 dan.m. (Beze změny polohy kladky). Sejmout přístroj [1]. DŮLEŽITÉ : Ověřit, že šrouby (8) nejsou na krajích podlouhlých otvorů, jinak je nutno zopakovat operaci montáže rozvodového řemene. Našroubovat šrouby (8) na dotyk k řemenicím. Utáhnout šrouby (8) momentem : 2 ± 0,2 dan.m. Vyjmout zajišťovací tyčky [3] a [2]. Otočit osmkrát motorem v normálním směru otáčení. B1EK1TSD DŮLEŽITÉ : Klikovým hřídelem nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). 150

55 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Montážní napnutí rozvodového řemene Znovu nasadit tyčky [2] a [3]. Povolit šrouby (8). Utáhnout šrouby (8) rukou. Povolit šrouby (8) o 1/6 otáčky. Povolit šroub (11). Nasadit přístroj [1] na úsek "A". Otáčet napínací kladkou proti směru hodinových ručiček s pomocí páky [7] až do zobrazení stanovené hodnoty napnutí : : 51 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (11) momentem : 2,3 ± 0,2 dan.m. (Beze změny polohy kladky). Utáhnout šrouby (8) momentem : 2 ± 0,2 dan.m. Demontovat přístroj [1], aby se uvolnilo vnitřní pnutí. Znovu nasadit přístroj [1]. Hodnota napnutí musí být v rozmezí : 48 až 55 jednotek SEEM. DŮLEŽITÉ : Pokud je zjištěná hodnota mimo toleranci : uvolnit řemen a zopakovat celou operaci napínání. B1EK1T1D Vyjmout přístroj [1] a tyčky [2] a [3]. 151

56 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Kontrola nastavení rozvodu Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru, nevracet se zpět. Nasadit tyčku [2]. DŮLEŽITÉ : Pohledem zkontrolovat, že vzájemné posunutí mezi otvorem v nábojích vačkových hřídelů a příslušným zajišťovacím otvorem není větší než 1 mm. Vyjmout tyčku [2]. Namontovat : - spodní kryt pohonu rozvodu, - komponenty (3) krytu pohonu rozvodu, - závěs motoru (4). utáhnout 3 šrouby (13) momentem : 6,1 ± 0,6 dan.m,. utáhnout matici (12) momentem : 4,5 ± 0,4 dan.m. DŮLEŽITÉ : Zachytit reakci momentu sil v místě (A). B1EK1T0D 152

57 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Namontovat : - táhlo záchytu reakce (1). utáhnout šroub (14) momentem : 5 ± 0,5 dan.m,. utáhnout šroub (15) momentem : 5 ± 0,5 dan.m. Namontovat : - přípravek [5], - řemenici pohonu příslušenství. Vyčistit závitový otvor šroubu řemenice v klikovém hřídeli závitníkem M16x150. Okartáčovat závit šroubu (a potřít šroub přípravkem LOCTITE FRENETANCH). Utahovací moment šroubu : Utažení : 7 ± 0,7 dan.m. Dotažení o úhel : 60 ± 5. Kontrola utažení : 26 dan.m. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Demontovat přípravek [5]. B1EK1T0D Namontovat krycí plech, utažení momentem : 0,7 dan.m. Utáhnout šrouby kola momentem : 10 dan.m. Dokončit montáž v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. Provést postup inicializace jednotlivých počítačů. 153

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN.

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. OBSAH PŘÍRUČKY TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. Příručka je rozdělená do devíti skupin, reprezentujících následující

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

UŽITKOVÁ VOZIDLA CAR 000009

UŽITKOVÁ VOZIDLA CAR 000009 UŽITKOVÁ VOZIDLA Technické informace, které jsou obsaženy v této příručce, jsou určeny výlučně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel. Budou

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus

Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus Postup sestavení děleného rotačního výměníku Cirrus Pracovní pomůcky 1. vzpěra paprsku proti otočení 2. gumová palička 3. kladivo 4. nůžky na plech 5. větší plochý šroubovák 6. křížový šroubovák nebo násada

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ Potřebné nářadí: Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ sada imbusových klíčů ořech 22 na golu s nástavcem sadu ventilových měrek,nejlepší je sada 0,02-0,20

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00.

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Podvozek Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace. Printed in Czech Republic S00.5703.00. Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Podvozek Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez souhlasu autora

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Topení, klimatizace Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Topení, klimatizace Vydání 0.04 Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.570.00.5 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

Motor automobilu Škoda Octavia

Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor 1,6 AKL/AEH Základní údaje pro kontrolu a údržbu motoru Pořadí zapalování válců motoru 1-3-4-2 Minimální velikost tlaku ve válcích, MPa

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Katalog výroby od 1.9.2014

Katalog výroby od 1.9.2014 Katalog výroby od 1.9.2014 Výroba: vyroba@tkmoto.cz Telefon výroba: 733 689 983 Popis výrobku Obrázek Skl. číslo Jawa pérák Krytka zadního kola, surová 0001 Krytka zadního kola, chrom 0002 Krytka předního

Více

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw.

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Demontáž a montáž hlavy motoru Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají mnohé přípravné práce Demontáž: 1. Demontujeme rozvodový řemen viz

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

5 Mechanismy a příslušenství

5 Mechanismy a příslušenství 5 Mechanismy a příslušenství 51A MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 52A MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 54A SKLA 55A VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 56A VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57A VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dvoustupňová převodovka 2K250 / 2K300. Vydání 08.2007. 4161 758 912i

NÁVOD K OBSLUZE. Dvoustupňová převodovka 2K250 / 2K300. Vydání 08.2007. 4161 758 912i NÁVOD K OBSLUZE Dvoustupňová převodovka 2K250 / 2K300 Vydání 08.2007 4161 758 912i Změny vyhrazeny Copyright by ZF Otisk, a to i částečný, jen s naším písemným svolením. Printed in Germany Vydání 08.2007

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

Automatická převodovka. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Automatická převodovka. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Automatická převodovka Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Automatická převodovka H-STEP 1 Rejstřík Obsluha řadicí páky 3 Modelové řady a označení 5 Údržba 7 Nároky na kapalinu ATF 9 Kontrola

Více

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox

1. BEZPEČNOST. V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X. Návod k použití. Návod k použití. Vzduchotechnické jednotky AirBox V z d u c h o t e c h n i c k é j e d n o t k y A I R B O X 1. BEZPEČNOST Symboly bezpečnosti práce: Následující symboly upozorňují na určitá nebezpečí nebo obsahují informace pro bezpečný provoz. Pozor!

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY K a t a l o g p r o d u k t ů 2 0 1 4 w w w. k o v y s. c z FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A VÝSTRUŽNÍKY 22001 22002 22003 21001 22001 Fréza hlavového složení 1" 22002 Fréza hlavového složení 1 1/8" 22003 Fréza hlavového

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

1. Účel a určení. 2. Hlavní části

1. Účel a určení. 2. Hlavní části Obsah 1. Účel a určení... 1 2. Hlavní část... 1 3. Technická data... 2 4. Rozměry a hmotnosti... 2 5. Mazání... 5 5.1. Kontrola stavu oleje... 5 5.2. Lhůty výměn oleje... 5 5.3. Výměna oleje... 6 5.4.

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04

Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 Převodová ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 369 LISTOPAD 2000 Edition Tchãque "Postupy oprav předepsané

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ

Nové internetové stránky online. Platí do 31. 01. 2013 KN12-CZ KATALOG Novinky.2012 KN12-CZ Nové internetové stránky online. www.vigor-equipment.com Platí do 31. 01. 2013 Sada nástrčných hlavic TORX V2687, EAN 4047728026871 28 6 7 8 e VIGOR No. i Obsah SW mm EAN 4047728+

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Kurz č. 2 Zprovoznění podvozku stavebnice.

Kurz č. 2 Zprovoznění podvozku stavebnice. Kurz č. Zprovoznění podvozku stavebnice. Obsah Úvod... Popis experimentálního vozidla... Šroubové spoje a utahovací momenty.... Prostředky nutné pro montáž... Montážní postupy... Základní teorie příslušenství

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 Technické podmínky 1 RK 12 1533 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 LEGENDA: 1. Vstupní komora 2. Trouba 3. Provzdušňovací skříň 4. Přípojka provzdušňovacího vzduchu 5. Výstupní

Více

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická - s výkyvnou hlavou - s přepínací páčkou - s vyhazovákem 1/4", 170-220 mm 3/8", 250-350 mm 1/2", 350-490 mm 72 1/4" z obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077 Kleště telefonní

Více

0 /s 1638 ot/min 1635 ot/min 2 A

0 /s 1638 ot/min 1635 ot/min 2 A Elektrohydrulický posilovač řízení s občasným posilovacím účinkem. Všichni zkušení diagnostici určitě vědí, že se asi bude jednat o vozidlo Škoda Fabia. Většinou dochází u tohoto vozidla k tomu, že občas

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více