KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU"

Transkript

1 Skupiny motorů Ident. štítek motoru A Benzinové motory KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové motory EW ES DW i 16V J4 2.2i 16V HPi 3.0i 24S UTED 4 BTED 4 ATED4 BTED V HDi V HDi RFJ RFN 3FZ XFW RHK RHR RHM RHT RHW 4HW 4HP 4HR 4HS 4HT C8 X X X X X X X X X X X X X X Viz strany : 99 až až až až až až až

2 Motor : RFJ Nářadí [1] Tyčky na zajištění vačkových hřídelů : (-).0194.B [2] Přípravek na zajištění klikového hřídele : (-).0189.R [3] Spona pro přichycení rozvodového řemene : (-).0189.K [4] Adaptér pro úhlové dotahování : FACOM D.360 [5] Přípravek pro manipulování a zablokování dynamické napínací kladky : (-).0189.S [5a] Manipulační přípravek : (-).0189.S1 [5b] Blokovací přípravek : (-).0189.S2 [6] Nářadí pro zvednutí motoru [7] Hák pro zavěšení motoru : (-).0102.ZV Demontáž Umístit vozidlo na dvousloupový zvedák. POZN. : Po vypnutí zapalování vyčkat 15 minut, teprve poté odpojit akumulátor (pro zaručení uložení načtených hodnot do paměti počítačů). Odpojit akumulátor. Demontovat přední pravé kolo, přední pravý kryt proti nečistotám a řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Uvolnit z upevnění potrubí přiléhající ke krytu pohonu rozvodu. Odsunout expanzní nádobku. Zavěsit motor s pomocí nářadí [6] a [7]. 98

3 Motor : RFJ Demontovat : - pravý závěs motoru, - horní kryt pohonu rozvodu (1). Otočit motorem za šroub (3) řemenice klikového hřídele (2) až do dosažení zajišťovací polohy. Demontovat ochranný kryt pod motorem. A : Zajištění u mechanické převodovky. B : Zajištění u automatické převodovky. Zajistit klikový hřídel přípravkem [2]. B1EK270D B1BP2V3D 99

4 Motor : RFJ Zajistit řemenice vačkových hřídelů (5) a (6) s pomocí tyček [1]. POZOR : Nikdy nedemontovat řemenici pohonu příslušenství bez předchozího zajištění klikového hřídele a vačkových hřídelů. Demontovat : - šroub (3), - řemenici klikového hřídele (2), - spodní kryt pohonu rozvodu (4). Povolit šroub (9) napínací kladky (8). Otočit napínací kladkou (8) ve směru hodinových ručiček. Sejmout rozvodový řemen (7). Montáž DŮLEŽITÉ : Vždy vyměnit rozvodový řemen za nový. B1EP1MLD B1EP1EVD S pomocí přípravku [5a] otočit napínací kladku (8) tak, aby se ukazatel "a" nacházel ve výřezu "b". Nasadit přípravek [5b] pro zablokování ukazatele "a" a sejmout přípravek [5a]. 100

5 Motor : RFJ Ověřit, že se kladky a rovněž čerpadlo chladicí kapaliny (11) volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Zkontrolovat také, že kladky nejsou hlučné a/nebo potřísněné tukem. Ověřit rovněž stav povrchových ploch těchto kladek. Zkontrolovat těsnost těsnicích kroužků v místě olejového čerpadla a vačkových hřídelů. POZNÁMKA : Ověřit přítomnost pera řemenice klikového hřídele (12) (před nasazením rozvodového řemene). Nasadit rozvodový řemen (7) na řemenici klikového hřídele (12). Přichytit rozvodový řemen (7) sponou [3]. Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým rovným úsekem na jednotlivé prvky při dodržení následujícího pořadí : - vodicí kladka (10), řemenice vačkového hřídele (6), řemenice vačkového hřídele (5), čerpadlo chladicí kapaliny (11) a napínací kladka (8). Sejmout přípravek [3] a [1] z řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů a přípravek [5b]. B1EP1EWC POZN. : Ponechat na místě tyčku [1] zajišťující řemenici vačkového hřídele sacích ventilů. Namontovat spodní kryt pohonu rozvodu (4) a řemenici klikového hřídele (2). Vyčistit závitový otvor v klikovém hřídeli závitníkem 14 x 150 mm a šroub (3). 101

6 Motor : RFJ Montážní napnutí rozvodového řemene Otočit napínací kladkou (8) proti směru hodinových ručiček prostřednictvím šestihranného otvoru v místě "c". Otočit napínací kladkou (8) tak, aby se ukazatel "a" nacházel v zóně přepětí "d". Utáhnout šroub (9). DŮLEŽITÉ : Ukazatel "a" se musí dostat za výřez "e", jinak je nutno vyměnit rozvodový řemen. B1EP1EXC B1EP1MMD 102

7 Motor : RFJ Namontovat šroub (3) řemenice klikového hřídele (2). DŮLEŽITÉ : Během utahování upevnění se napínací kladka nesmí otáčet. Jinak je nutno zopakovat operaci napínání rozvodového řemene. Sejmout přípravky [1] a [2]. Otočit desetkrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru. DŮLEŽITÉ: Klikovým hřídelem nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Na řemen nesmí působit žádná vnější síla. Zajistit : - klikový hřídel přípravkem [2], - řemenici vačkového hřídele sacích ventilů tyčkou [1]. Nelze-li provést zajištění, zopakovat montážní operace od začátku (rozvodový řemen). Povolit šroub (3) řemenice klikového hřídele (2). B1EK270D 103

8 Napnutí rozvodového řemene Motor : RFJ Povolit šroub (9) napínací kladky, přitom přidržovat kladku v dané poloze prostřednictvím šestihranného otvoru v místě "c". Otočit napínací kladkou ve směru hodinových ručiček tak, aby se ukazatel "a" dostal do polohy "e". POZOR : Ukazatel "a" nesmí přesahovat za výřez "e". Jinak je nutno zopakovat operaci napnutí rozvodového řemene. Utáhnout šroub (9) napínací kladky momentem : 2,1 ± 0,2 dan.m. DŮLEŽITÉ : Při utahování upevnění se nesmí napínací kladka otáčet. Pokud se otáčí, zopakovat operaci napínání rozvodového řemene od začátku. B1EP1MND Namontovat nový šroub (3). Postup utažení šroubu (3) Předběžné utažení : 4 ± 0,4 dan.m. Dotažení o úhel : 40 ± 4. Demontovat přípravky [1] a [2]. 104

9 Kontrola Motor : RFJ Dvakrát otočit klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru. DŮLEŽITÉ : Klikovým hřídelem nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Na řemen nesmí působit žádná vnější síla. Zajistit řemenici vačkového hřídele sacích ventilů tyčkou [1]. Pokud není ukazatel napnutí "a" v poloze seřízení "e", provést znovu operaci napínání rozvodového řemene. Vyjmout tyčku [1]. Montáž (pokračování) Namontovat : - horní kryt pohonu rozvodu (1), - závěs motoru, - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Pokračovat v montáži v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. B1EP1MND 105

10 Nářadí Motor : RFN [1] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0189.A [2] Přípravek na zajištění klikového hřídele : (-).0189.R [3] Spona pro přichycení rozvodového řemene : (-) 0189.K [4] Adaptér pro úhlové utahování : 4069-T [5] Přípravek pro manipulaci a zablokování dynam. napínací kladky : (-).0189.S [5a] : (-).0189.S1 [5b] : (-).0189 S2 [6] Tyčka pro zajištění polohy dynam. napínací kladky : (-).0189.J Demontáž Odpojit akumulátor. Demontovat kryt pod poháněcí soustavou a řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Odsunout přívodní palivové potrubí, elmag. ventil vyprázdnění zachycovače benzinových par a expanzní nádobku. B1EK1T7D Demontovat šrouby (1) a (2) a táhlo záchytu reakce (3). 106

11 Motor : RFN Nastavení rozvodu (pokračování) Demontovat horní kryt pohonu rozvodu (4). POZOR : Nepovolovat šrouby «a». Otáčet motorem za šroub (5) ozubeného kola klikového hřídele až do dosažení polohy pro zajištění. A : Zajištění přípravkem [2] na mechanické převodovce. B : Zajištění přípravkem [2] na automatické převodovce. B1BP2WBC B1BP2V3D 107

12 Motor : RFN Nastavení rozvodu Zajistit řemenice vačkových hřídelů (8) a (9) tyčkami [1]. Demontovat : - šroub (13), - řemenici klikového hřídele (12), - kryt pohonu rozvodu (6). DŮLEŽITÉ : Nikdy nedemontovat řemenici klikového hřídele bez předchozího zajištění klikového hřídele a vačkových hřídelů. Povolit šroub (7) napínací kladky. Otáčet napínací kladkou (ve směru hodinových ručiček). Sejmout rozvodový řemen (9). B1EP1BWD 108

13 Montáž Motor : RFN DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se napínací a vodicí kladky a rovněž čerpadlo chladicí kapaliny volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Zkontrolovat také, že kladky nejsou hlučné a/nebo potřísněné tukem. V případě výměny napínací kladky Utažení momentem : 3,5 ± 0,3 dan.m. S pomocí přípravku [5a] otočit napínací kladku tak, aby se ukazatel dostal až za výřez «c». Nasadit přípravek [5b] pro zablokování ukazatele «b» a sejmout přípravek [5a]. DŮLEŽITÉ : Vždy vyměnit následující prvky : rozvodový řemen, upevňovací matice kolektoru výfuku, matice napínací kladky rozvodového řemene. Nasadit rozvodový řemen (10) na ozubené kolo klikového hřídele. Přichytit rozvodový řemen (10) sponou [3]. B1EP1BQD B1EP1BRC 109

14 Motor : RFN Nasadit rozvodový řemen (10) na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - vodicí kladka (11), - řemenice vačkového hřídele sacích ventilů (9), - řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů (8), - čerpadlo chladicí kapaliny, - napínací kladka. POZN. : Dbát na to, aby rozvodový řemen (10) co možná nejvíce lícoval s vnější plochou jednotlivých ozubených kol a kladek. Demontovat přípravky [2], [3], [1] (z řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů) a přípravek [5b] z napínací kladky. Namontovat : - spodní kryt pohonu rozvodu, - řemenici klikového hřídele (12), - šroub (13). Utažení šroubu (13) momentem : 4 ± 0,4 dan.m. Úhlové dotažení : 53 ±

15 Napnutí rozvodového řemene Motor : RFN DŮLEŽITÉ : Tato operace musí být prováděna u studeného motoru. «e» Poloha maximálního napnutí «d» Poloha jmenovitého napnutí Prostřednictvím klíče zasunutého do šestihranného otvoru «f» otáčet nábojem napínací kladky (14) (proti směru hodinových ručiček) až do přivedení ukazatele «b» do polohy «e» pro maximální napnutí řemene. Otočit výstředným nábojem (15) kladky (14) (po směru hodinových ručiček) až do přivedení ukazatele (b) do lehkého kontaktu s tyčkou [6]. DŮLEŽITÉ : Nikdy neotočit výstředným nábojem (15) o jednu celou otáčku, když je nasazený přípravek [6]. POZN. : Tato operace umožňuje nastavit ukazatel «b» do polohy jmenovitého napnutí «d». Utáhnout šroub (7) momentem 2 dan.m, přitom přidržovat kladku v poloze prostřednictvím šestihranného otvoru «f». B1EP1BXD Demontovat přípravky [1], [2] a [6]. 111

16 Motor : RFN Kontrola Otočit dvakrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet klikovým hřídelem v protisměru (nevracet se zpět). Ověřit správné nastavení rozvodu zasunutím zajišťovacích přípravků vačkového a klikového hřídele. Vyjmout zajišťovací přípravky. Otočit desetkrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). Zkontrolovat polohu ukazatele (15). POZN. : Pokud ukazatel (15) není v poloze seřízení «e», zopakovat operace montážního napnutí rozvodového řemene. B1EP1BTC 112

17 Motor : RFN Montáž Namontovat : - horní kryt pohonu rozvodu, - táhlo záchytu reakce (3). Utažení šroubu (1) : 4,5 ± 0,4 dan.m. Utažení šroubu (2) : 4,5 ± 0,4 dan.m. Pokračovat v montáži v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). B1EK1T7D 113

18 Nářadí KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motor : 3FZ [1] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0189.A [2] Přípravek na zajištění klikového hřídele : (-).0189.R [3] Spona pro přichycení rozvodového řemene : (-) 0189.K [4] Adaptér pro úhlové utahování : 4069-T [5] Přípravek pro manipulaci a zablokování dynam. napínací kladky : (-).0189.S [5a] : (-).0189.S1 [5b] : (-).0189 S2 [6] Tyčka pro zajištění polohy dynam. napínací kladky : (-).0189.J [7] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0189.L Demontáž Odpojit akumulátor. Demontovat kryt pod poháněcí soustavou a řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Odsunout přívodní palivové potrubí, elmag. ventil vyprázdnění zachycovače benzinových par a expanzní nádobku. Umístit zvedák pod vozidlo pro podepření motoru. 114

19 Demontovat : - šrouby (1) a (6), - táhlo záchytu reakce (5), - matici (4), - tři šrouby (3), - pravý závěs motoru (2). Motor : 3FZ DŮLEŽITÉ : Odpojit výfukové potrubí, aby nedošlo k poškození jeho pružného členu, který nesnáší namáhání v krutu, tahu a ohybu, k jakému dochází při demontáži jednoho ze závěsů poháněcí soustavy. A : Zajištění přípravkem [2] na mechanické převodovce. B1EP1BMC B1BP2V3D B : Zajištění přípravkem [2] na automatické převodovce. 115

20 Demontovat kryt pohonu rozvodu (7). POZOR : Nepovolovat šrouby (a). Motor : 3FZ Otáčet motorem za šroub (8) ozubeného kola klikového hřídele až do dosažení polohy pro zajištění. Zajistit řemenice vačkových hřídelů (13) a (14) tyčkami [1] a [7]. Demontovat šroub (8), řemenici klikového hřídele (16) a kryt pohonu rozvodu (9). DŮLEŽITÉ : Nikdy nedemontovat řemenici klikového hřídele bez předchozího zajištění klikového hřídele a vačkových hřídelů. Povolit šroub (12) napínací kladky (11). Otáčet napínací kladkou (11) (ve směru hodinových ručiček). B1EP1BNC B1EP1BPD Sejmout rozvodový řemen. 116

21 Montáž Motor : 3FZ DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se napínací a vodicí kladky a rovněž čerpadlo chladicí kapaliny volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Zkontrolovat také, že kladky nejsou hlučné a/nebo potřísněné tukem. V případě výměny kladky (15) utažení momentem : 3,5 ± 0,3 dan.m. S pomocí přípravku [5a] otočit napínací kladku tak, aby se ukazatel dostal až za výřez «c». Nasadit přípravek [5b] pro zablokování ukazatele «b» a sejmout přípravek [5a]. DŮLEŽITÉ : Vždy vyměnit následující prvky : rozvodový řemen, upevňovací matice kolektoru výfuku, matice napínací kladky rozvodového řemene. Nasadit rozvodový řemen na ozubené kolo klikového hřídele. Přichytit rozvodový řemen sponou [3]. B1EP1BQD B1EP1BRC 117

22 Motor : 3FZ Nasadit rozvodový řemen na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - vodicí kladka (15), - řemenice vačkového hřídele sacích ventilů (14), - řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů (13), - čerpadlo chladicí kapaliny (10), - napínací kladka (11). POZN. : Dbát na to, aby rozvodový řemen co možná nejvíce lícoval s vnější plochou jednotlivých ozubených kol a kladek. Demontovat přípravky [3], [1] (z řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů) a přípravek [5b] z napínací kladky (11). Namontovat spodní kryt pohonu rozvodu (9), řemenici klikového hřídele (16) a šroub (8) řemenice klikového hřídele. Utažení šroubu (8) momentem : 4 ± 0,4 dan.m. Úhlové dotažení : 53 ± 4. B1EP1BRC B1EP1BPD 118

23 Napnutí rozvodového řemene Motor : 3FZ DŮLEŽITÉ : Tato operace musí být prováděna u studeného motoru. «e» Poloha maximálního napnutí «d» Poloha jmenovitého napnutí Prostřednictvím klíče zasunutého do šestihranného otvoru «f» otáčet nábojem napínací kladky (18) (proti směru hodinových ručiček) až do přivedení ukazatelele «b» do polohy «e» pro maximální napnutí řemene. Otočit výstředným nábojem (17) kladky (18) (po směru hodinových ručiček) až do přivedení ukazatele (b) do lehkého kontaktu s tyčkou [6]. DŮLEŽITÉ : Nikdy neotočit výstředným nábojem (17) o jednu celou otáčku, když je nasazený přípravek [6]. POZN. : Tato operace umožňuje nastavit ukazatel «b» do polohy jmenovitého napnutí «d». Utáhnout šroub (12) momentem 2 dan.m, přitom přidržovat kladku v poloze prostřednictvím šestihranného otvoru «f». B1EP1BXD Demontovat přípravky [7], [2] a [6]. 119

24 Motor : 3FZ Kontrola Otočit dvakrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet klikovým hřídelem v protisměru (nevracet se zpět). Ověřit správné nastavení rozvodu zasunutím zajišťovacích přípravků vačkového a klikového hřídele. Vyjmout zajišťovací přípravky. Otočit desetkrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). Zkontrolovat polohu ukazatele (b). POZN. : Pokud ukazatel (b) není v poloze seřízení «d», zopakovat operace montážního napnutí rozvodového řemene. B1EP1BTC 120

25 Motor : 3FZ Montáž Namontovat : - horní kryt pohonu rozvodu, - pravý závěs motoru (2), - táhlo záchytu reakce (5). Utažení šroubu (1) : 4,5 ± 0,4 dan.m. Utažení šroubu (6) : 4,5 ± 0,4 dan.m. Pokračovat v montáži v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). B1EP1BUC 121

26 Nářadí Motor : XFW [1] Tyčky na zajištění vačkových hřídelů : (-).0187-B [2] Tyčka na zajištění klikového hřídele : (-).0187-A [3] Spona na přichycení řemene : (-).0187-J [4] Tyčka pro kontrolu nastavení vačkových hřídelů : (-).0187-CZ [5] Přípravek na znehyb. nábojů vačkových hřídelů sacích ventilů : (-).0187-C [6] Přípravek na znehyb. nábojů vačkových hřídelů výfukových ventilů : (-).0187-F [7] Přístroj pro měření napnutí řemene : (-).0192 Demontáž Demontovat přední pravé kolo, podběh předního pravého kola, přední pravou vzpěru, řemen pohonu příslušenství (viz příslušný postup), celek napínací kladky (1) a řemenici klikového hřídele (2). Podepřít motor stojánkem. Demontovat horní pravé táhlo záchytu reakce a pravý závěs motoru. B1EK004D 122

27 Motor : XFW Demontáž (pokračování) Demontovat : Dvanáct šroubů (3) (klíč na vnější šestihrany 6 mm). Sedm šroubů (4) (klíč na vnější šestihrany 7 mm). Dva kryty (5). Kryt (6). Upevňovací šrouby čerpadla posilovače řízení, poté čerpadlo zavěsit. Držák (7). POZN. : Operace zajištění vačkových hřídelů je usnadněna, nevyžaduje povolení šroubů ozubených kol a pootočení vačkových hřídelů, zablokovaných s pomocí přípravků [5] a [6]; před montáží tyčky [1] a [2] mírně naolejovat. Zajistit v následujícím pořadí : - vačkové hřídele tyčkou [1], - klikový hřídel tyčkou [2]. B1EK005D B1EK006D B1EK007D 123

28 Demontáž Motor : XFW Demontovat šroub (8). Povolit šrouby (9) a (10) a matici (11). Otočit (ve směru hodinových ručiček) výstředníkem napínací kladky s pomocí nářadí FACOM R 161 nasazeného v místě «B». Demontovat vodicí kladku (12). Sejmout rozvodový řemen, začít napínací kladkou a čerpadlem chladicí kapaliny. Montáž B1EK008D B1EK009D Ověřit správné zajištění vačkových hřídelů a klikového hřídele. Ověřit, že se kladky (13) a (14), stejně jako čerpadlo chladicí kapaliny (15) volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). V případě výměny utáhnout kladky (13) a (14) momentem : 8 ± 0,8 dan.m. Povolit šrouby (16) o ¼ otáčky. Ověřit volné pootáčení kol vačkových hřídelů na jejich nábojích. Pootočit všechna čtyři ozubená kola vačkových hřídelů (ve směru hodinových ručiček) tak, aby se dostala na kraj podlouhlých otvorů. Nasadit rozvodový řemen na ozubené kolo klikového hřídele. Zajistit řemen sponou [4]. 124

29 Motor : XFW Montáž Nasadit řemen na vodicí kladku (13), úsek (C) řemene musí být dobře napnutý. POZN. : Pootočit mírně ozubeným kolem vačkového hřídele proti směru otáčení motoru, aby bylo možno nasadit řemen na ozubené kolo. Přitisknout řemen k ozubenému kolu vačkového hřídele výfukových ventilů vlevo (17). DŮLEŽITÉ : Hodnota úhlového posunutí ozubeného kola vzhledem k rozvodovému řemenu nesmí být větší než je šířka jednoho zubu. Nasadit řemen na ozubené kolo vačkového hřídele sacích ventilů vlevo (18), postupovat jak je výše popsáno. Namontovat kladku (12), utažení momentem : 8 ± 0,8 dan.m. B1EK00AD B1EK00BD 125

30 Montáž Motor : XFW Nasadit řemen na : - kladku (13), - ozubená kola vačkového hřídele sacích ventilů (19) a poté výfukových ventilů vpravo (20), jak je popsáno na předcházející straně pro vačkové hřídele na levé straně. Nasadit řemen současně na : - kladku (21), - čerpadlo (15), - kladku (14). S pomocí nástroje FACOM S.161, nasazeného v místě «A», otočit deskou, aby bylo možno nasadit šroub (8). Utažení šroubů (8), (9) a (10) : 2,5 ± 0,2 dan.m. Napnout řemen otočením napínací kladky do maximální polohy (proti směru hodinových ručiček), použít nástroj typu FACOM R.161, nasazený v místě «B» : Přístroj SEEM CTI : 440 ± 15 jednotek SEEM, Přístroj SEEM CTG : 83 ± 2 jednotky SEEM, Přístroj SEEM CTG : 86 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout matici (11) napínací kladky momentem : 1 ± 0,1 dan.m. B1EK00CD B1EK00DD DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se ozubená kola vačkových hřídelů nenacházejí na krajích podlouhlých otvorů (demontováním jednoho šroubu). Pokud jsou na krajích, zopakovat operaci montáže řemene. 126

31 Montáž Motor : XFW Utáhnout alespoň dva šrouby (16) na každém náboji momentem 1 ± 0,1 dan.m, a to v pořadí (17), (18), (19) a (20). Sejmout přípravky [4], [7], [1] a [2]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). POZOR : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Zajistit klikový hřídel tyčkou [2]. Povolit matici (11) o ¼ otáčky. Vyrovnat značky (D) a (E) napínací kladky s pomocí nástroje typu FACOM R.161. Utáhnout matici (11) momentem 2,5 ± 0,2 dan.m, aniž by došlo ke změně polohy kladky. Vyjmout zajišťovací tyčku klikového hřídele [2]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem POZOR : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). B1EK00ED B1EK0VRD Zajistit klikový hřídel tyčkou [2]. Zkontrolovat polohu napínací kladky. Pokud nejsou značky vyrovnané, zopakovat operaci vyrovnání značek (D) a (E) napín. kladky. 127

32 Montáž Motor : XFW Zajistit tyčkami [1] náboje vačkových hřídelů, začít hřídelem výfukových ventilů vlevo (17), pokračovat (18), (19) a (20) postupovat následujícím způsobem : Tyčku lze zasunout : povolit o 45 upevňovací šrouby ozub. kola na náboji vačkového hřídele. Tyčku nelze zasunout : povolit o 45 upevňovací šrouby ozub. kola na náboji vačkového hřídele a upravit polohu náboje tak, aby bylo možno tyčku zasunout. DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se ozubená kola vačkových hřídelů nenacházejí na krajích podlouhlých otvorů (demontováním šroubů). Pokud jsou na krajích, zopakovat operaci montáže řemene. Utáhnout ozubená kola v uvedeném pořadí : Ozubená kola (17), (18), (19), (20) : 1 ± 0,1 dan.m. Vyjmout tyčky [1] a [2]. Kontrola nastavení rozvodu B1EK00GD B1EK00HD Otočit dvakrát klikovým hřídelem (ve směru otáčení motoru). POZOR : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Nasadit tyčku klikového hřídele [2]. Ověřit, že lze tyčku pro kontrolu nastavení vačkových hřídelů [4] volně zasunout do hlav válců (J), až na doraz k ozubeným kolům vačkových hřídelů. 128

33 Kontrola nastavení rozvodu Motor : XFW Není-li tomu tak, zopakovat operaci montáže rozvodového řemene. Vyjmout zajišť. tyčku klikového hřídele [2]. Montáž (pokračování) Namontovat : - čerpadlo posilovače řízení, - držák (7), - celek napínací kladky (1). Utažení šroubů : (+ LOCTITE FRENETANCH) šroub (22) : 2,5 ± 0,2 dan.m šroub (23) : 4 ± 0,4 dan.m šroub (24) : 2,5 ± 0,2 dan.m šroub (25) : 6 ± 0,6 dan.m B1EK00JD Utažení šroubů řemenice klikového hřídele 2,5 ± 0,2 dan.m. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Dokončit montáž v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. 129

34 Motory : RHK RHR Nářadí : [1] Sada zátek : (-).0188.T [2] Tyčka na zajištění setrvačníku : (-).0188.X [3] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0188.M [4] Úchyt pro přidržení řemene : (-).0188.AD [5] Přípravek na vystředění ozubeného kola : (-).0188.AH [6] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188.F [7] Stahovák řemenice : (-).0188.P Demontáž DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi). Povolit šrouby předního pravého kola. Zvednout a zajistit přední pravou část vozidla. Odpojit zápornou svorku akumulátoru. Demontovat : - mechanismus stěračů čelního skla (viz příslušná operace), - přední pravé kolo, - ochranný pod karoserií, - přední pravý kryt proti nečistotám, - ozdobný kryt motoru, - spodní táhlo záchytu reakce, - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). 130

35 Demontovat : - upevnění (1), - objímku výfuku (2). Odsunout a přichytit : - výfukové potrubí, - expanzní nádobku, - jednotku s relé. Motory : RHK RHR B1JP09LD B1BPRQ8D Demontovat : - víko rozvodné jednotky motoru, - upevnění (3). Odpojit, uvolnit z upevnění a odsunout elektrický svazek motoru (4). Odpojit, zaslepit zátkou [1] a odsunout : - potrubí zpětného vedení paliva (5), - potrubí přívodu paliva (6). Podepřít motor zvedákem s dřevěnou podložkou. Demontovat : - horní táhlo záchytu reakce (7), - pravý závěs motoru (8). 131

36 Odsunout elektrický svazek (9). Motory : RHK RHR Demontovat : - šrouby horního krytu pohonu rozvodu, - horní kryt pohonu rozvodu (10). Namontovat zpět pravý závěs motoru (8). Odklidit zvedák umístěný pod motorem. Otáčet motorem prostřednictvím řemenice pohonu příslušenství. Nastavit ozubené kolo vačkového hřídele do zajišťovací polohy; v případě potřeby použít zrcátko. Zajistit vačkový hřídel tyčkou [3]. Zajistit setrvačník tyčkou [2]. Zablokovat setrvačník přípravkem [6]. Demontovat : - šroub (12), - řemenici pohonu příslušenství (11). B1EP1NHD B1EP1NJD B1EP1NKD B1BPRQ9D 132

37 Motory : RHK RHR Demontovat : - snímač polohy klikového hřídele (15), - spodní kryt pohonu rozvodu (13), - terčík snímače polohy klikového hřídele (14) s pomocí stahováku [7], - přípravek [6]. Povolit šroub (17) napínací kladky (16). Sejmout rozvodový řemen (18). KONTROLA DŮLEŽITÉ : Těsně před montáží provést následující kontroly. Ověřit, že se kladky (16) a (19) volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Ověřit, že se ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (21) volně otáčí (bez vůle a zadrhávání). Ověřit absenci stop po úniku oleje přes těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele a ověřit jednotlivá těsnění. Ověřit volný posun ozubeného kola klikového hřídele (20) na jeho peru. Vyměnit vadné díly (je-li třeba). B1EP1NLD B1EP1NMD B1EP1NND 133

38 Motory : RHK RHR Montáž Vystředit ozubené kolo klikového hřídele (20) s pomocí přípravku [5]. Nasadit rozvodový řemen na řemenici vačkového hřídele (22). Nasadit přípravek [4] (mírně utáhnout). Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým úsekem "a" na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - vodicí kladka (19), ozubené kolo klikového hřídele (20), ozubené kolo čerpadla chladicí kapaliny (21) a napínací kladka (16). Demontovat přípravky [4] a [5]. Nastavit ukazatel "d" za destičku v místě "c" otáčením napínací kladky ve směru šipky "b" s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě "e". Utáhnout šroub (17) napínací kladky (16) momentem : 2,1 ± 0,2 dan.m. Zablokovat setrvačník přípravkem [6]. Namontovat řemenici pohonu příslušenství (11). Utáhnout šroub (12) momentem : 7 ± 0,7 dan.m. Demontovat přípravky [6], [2] a [3]. Otočit desetkrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru. Zajistit klikový hřídel tyčkou [2] a řemenici vačkového hřídele tyčkou [3]. Zablokovat setrvačník přípravkem [6]. Povolit šroub (12) řemenice pohonu příslušenství (11) a šroub (17) napínací kladky (16). B1EP1NPD B1EP1NQD B1EP1NSD B1EP1NRD 134

39 Motory : RHK RHR Otočit napínací kladkou ve směru hodinových ručiček s pomocí imbusového klíče nasazeného v místě "e". Nastavit ukazatel "d" proti výřezu "f". Utáhnout šroub (17) napínací kladky (16) momentem : 2,1 ± 0,2 dan.m. Utáhnout šroub (12) řemenice pohonu příslušenství (11) momentem : 7 ± 0,7 dan.m. Demontovat přípravky [6], [2] a [3]. Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru. Nasadit přípravky [2] a [3]. Ověřit, že je ukazatel "d" ve výřezu "f". DŮLEŽITÉ : Není-li poloha ukazatele "d" správná, zopakovat operaci napínání rozvodového řemene (za tím účelem mírně povolit šroub (17) napínací kladky). B1EP1NTD Namontovat přípravek [6]. Demontovat řemenici pohonu příslušenství (11). Namontovat : - terčík snímače polohy klikového hřídele (14), - spodní kryt pohonu rozvodu (13), - snímač polohy klikového hřídele (15). 135

40 B1EP1NUD KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motory : RHK RHR Potřít šroub (12) přípravkem LOCTITE FRENETANCH. Namontovat řemenici pohonu příslušenství (11) a šroub (12) s jeho podložkou. Utáhnout šroub (12) momentem : 7 ± 0,7 dan.m, a dotáhnout o úhel A : 60 ± 5. Demontovat přípravky [2], [3] a [6]. Podepřít motor dílenským zvedákem s dřevěnou podložkou. Demontovat pravý závěs motoru (8). Namontovat horní kryt pohonu rozvodu (10). Ustavit elektrický svazek (9). Namontovat pravý závěs motoru (8) a horní táhlo záchytu reakce (7). Odklidit zvedák umístěný pod motorem. Upevnit potrubí přívodu a zpětného vedení paliva. Připojit přívodní palivové potrubí (6) a potrubí zpětného vedení paliva (5). Připojit elektrický svazek motoru (4) v rozvodné jednotce motoru. Namontovat upevnění (3) a víko rozvodné jednotky motoru. Vrátit na místo jednotku s relé, expanzní nádobku a výfukové potrubí. Namontovat objímku výfuku (2), upevnění (1), řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace), spodní táhlo záchytu reakce, přední pravý kryt proti nečistotám, ochranný kryt pod karoserii, ozdobný kryt motoru a přední pravé kolo. Postavit vozidlo na zem. Utáhnout šrouby kola momentem : 10 dan.m. Namontovat mechanismus stěračů čelního skla (viz příslušná operace). Připojit zápornou svorku akumulátoru. 136

41 Nářadí : KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motory : RHM RHT RHW 4HW [1] Přístroj pro měření napnutí řemenů SEEM C.TRONIC : (-).0192 [2] Tyčka na zajištění klikového hřídele (motor DW12TEDA) : (-).0188-X [3] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0188-M [4] Spona na přichycení řemene : (-).0188-K [5] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188-F [7] Páka pro napínání : (-).0188-J2 [8] Stahovák řemenice : (-).0188-P [9] Tyčka na zajištění klikového hřídele (motor DW10ATED4) : (-).0188-Y [10] Příčka : 4090-T [11] Opěra pro vzpěru : 4176-T [12] Upevňovací opěra : (-).0911-J [13] Seřizovatelná opěra se šroubem : (-).0911-H [14] Sada zátek : (-).0188-T Demontáž Demontovat : - přední pravý kryt proti nečistotám, - ochranný kryt pod motorem, - řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). 137

42 Demontáž KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motory : RHM RHT RHW 4HW Demontovat : - krycí plech skříně spojky (zablokovat setrvačník přípravkem [5]), - šroub řemenice pohonu příslušenství. Namontovat šroub zpět bez podložky. Demontovat řemenici pohonu příslušenství s pomocí přípravků [8] a [5]. Otočit klikovým hřídelem. Zajistit : - setrvačník tyčkou [2] (motor 4HW) ; - setrvačník tyčkou [9] (motor RHM RHT RHW). B1EK0TVC B1EK0TUC B1EK1T4D 138

43 Motory : RHM RHT RHW 4HW Demontáž (pokračování) Odpojit akumulátor. Odsunout expanzní nádobku. Namontovat přípravky pro přidržení motoru [10], [11], [12] a [13]. Demontovat : - mřížku vzduchového kanálu, - táhlo záchytu reakce (1), - palivové přípojky (2). DŮLEŽITÉ : Zaslepit hrdla zátkami [14]. B1EK1TTD B1EK1T2D Chránit žebra chladiče pomocí krytu ze silného kartónu, vyříznutého na rozměry chladiče. Demontovat : - pravý závěs motoru (4), - kryty pohonu rozvodu (3), - spodní kryt pohonu rozvodu. Zajistit řemenici vačkového hřídele tyčkou [3]. Povolit upevnění napínací kladky (5). Znovu utáhnout upevnění do maximálně uvolněné polohy. Utažení momentem : 0,1 dan.m. Sejmout řemen. 139

44 Motory : RHM RHT RHW 4HW Montáž DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se kladky (5) a (6) a rovněž čerpadlo chladicí kapaliny (7) volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Zkontrolovat také, že kladky nejsou hlučné a/nebo potřísněné tukem. B1EK0TXC B1EK0TYC V případě výměny utáhnout kladku (6) momentem : 4,3 ± 0,4 dan.m. Povolit šrouby (8). Zkontrolovat volné pootáčení řemenice (9) na jejím náboji. Utáhnout šrouby (8) rukou. Povolit šrouby (8) o 1/6 otáčky. Otočit řemenici (9) (ve směru hodinových ručiček) tak, aby se dostala na kraj podlouhlých otvorů. Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým rovným úsekem na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - klikový hřídel (zajistit řemen sponou [4]), - vodicí kladka (6). Přitisknout rozvodový řemen k řemenici (10). Mírně pootočit ozubeným kolem vačkového hřídele proti směru otáčení motoru, aby bylo možno řemen nasadit na kolo. POZOR : Úhlové posunutí «a» řemenice vzhledem k řemenu nesmí být větší než šířka jednoho zubu. Nasadit řemen na napínací kladku (5) a na ozub. kolo čerpadla chladicí kapaliny (7). Otočit napínací kladkou (5) (proti směru hodinových ručiček) tak, aby se napínací kladka (5) dostala do kontaktu s řemenem. Předběžně utáhnout upevňovací šroub napínací kladky momentem : 0,1 dan.m. Sejmout sponu [4]. 140

45 Motory : RHM RHT RHW 4HW Předběžné montážní napnutí rozvodového řemene Nasadit přístroj [1]. POZN. : Ověřit, že se přístroj nedotýká okolních prvků. Otáčet kladkou (5) (proti směru hodinových ručiček) s pomocí páky [7] až do zobrazení stanovené hodnoty napnutí : : 98 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (11) momentem : 2,3 ± 0,2 dan.m. (Beze změny polohy kladky). Sejmout přístroj [1]. DŮLEŽITÉ : Demontovat jeden šroub (8) na řemenici (9) a ověřit, že šrouby (8) nejsou na krajích podlouhlých otvorů (jinak je nutno zopakovat operaci montáže rozvodového řemene). Našroubovat šrouby (8) na dotyk k řemenicím. Utáhnout šrouby (8) momentem : 2 ± 0,2 dan.m. Vyjmout zajišťovací tyčky [3] a [2]. Otočit osmkrát motorem (v normálním směru otáčení). B1EK1TSD DŮLEŽITÉ : Klikovým hřídelem nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). 141

46 Motory : RHM RHT RHW 4HW Montážní napnutí rozvodového řemene Znovu nasadit tyčky [2] a [3]. Povolit šrouby (8). Utáhnout šrouby (8) rukou. Povolit šrouby (8) o 1/6 otáčky. Povolit šroub (11). Nasadit přístroj [1] na úsek (A). Otáčet kladkou (proti směru hodinových ručiček) s pomocí páky [7] až do zobrazení stanovené hodnoty napnutí : : 51 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (11) momentem : 2,3 ± 0,2 dan.m. (Beze změny polohy kladky). Utáhnout šrouby (8) momentem : 2 ± 0,2 dan.m. Demontovat přístroj [1], aby se uvolnilo vnitřní pnutí. Znovu nasadit přístroj [1]. Hodnota napnutí musí být v rozmezí : 48 až 55 jednotek SEEM. DŮLEŽITÉ : Pokud je zjištěná hodnota mimo toleranci : uvolnit řemen a zopakovat celou operaci napínání. B1EK1T1D Vyjmout přístroj [1] a tyčky [2] a [3]. 142

47 Motory : RHM RHT RHW 4HW Kontrola nastavení rozvodu Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru, nevracet se zpět. Nasadit tyčku [2]. DŮLEŽITÉ : Pohledem zkontrolovat, že vzájemné posunutí mezi otvorem v nábojích vačkových hřídelů a příslušným zajišťovacím otvorem není větší než 1 mm. Vyjmout tyčku [2]. Namontovat : - spodní kryt pohonu rozvodu, - komponenty (3) krytu pohonu rozvodu, - závěs motoru (4). utáhnout šrouby (13) momentem : 6,1 ± 0,6 dan.m,. utáhnout matici (12) momentem : 4,5 ± 0,4 dan.m. DŮLEŽITÉ : Zachytit reakci momentu sil v místě (A). B1EK1T0D Namontovat : - táhlo záchytu reakce (1). utáhnout šroub (14) momentem : 5 ± 0,5 dan.m,. utáhnout šroub (15) momentem : 5 ± 0,5 dan.m. 143

48 Motory : RHM RHT RHW 4HW Namontovat : - přípravek [5], - řemenici pohonu příslušenství. Vyčistit závitový otvor šroubu řemenice v klikovém hřídeli (závitník M16x150). Okartáčovat závit šroubu. Utahovací moment šroubu : Utažení : 7 ± 0,7 dan.m (+ LOCTITE FRENETANCH). Dotažení o úhel : 60 ± 6 (nářadí FACOM D360). Kontrola utažení : 26 ± 2,6 dan.m. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Demontovat přípravek [5]. Namontovat krycí plech, utažení momentem : 0,7 dan.m. Utáhnout šrouby kola momentem : 10 dan.m. Dokončit montáž v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. Inicializovat jednotlivé počítače. B1EK0TVC 144

49 Nářadí : KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT [1] Přístroj pro měření napnutí řemenů SEEM C.TRONIC : (-).0192 [2] Tyčka na zajištění klikového hřídele (motor DW12TED4) : (-).0188-X [3] Tyčka na zajištění vačkového hřídele : (-).0188-M [4] Spona na přichycení řemene : (-).0188-K [5] Přípravek na zablokování setrvačníku : (-).0188-F [7] Páka pro napínání : (-).0188-J2 [8] Stahovák řemenice : (-).0188-P [9] Tyčka na zajištění klikového hřídele (motor DW10ATED4) : (-).0188-Y [10] Příčka : 4090-T [11] Opěra pro vzpěru : 4176-T [12] Upevňovací opěra : (-).0911-J [13] Seřizovatelná opěra se šroubem : (-).0911-H [14] Sada zátek : (-).0188-T Demontáž Demontovat : - přední pravé kolo. Odsunout přední pravý kryt proti nečistotám. Demontovat ochranný kryt pod motorem a řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). 145

50 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Demontovat krycí plech skříně spojky. Zablokovat setrvačník přípravkem [5]. Demontovat šroub řemenice pohonu příslušenství. Namontovat šroub zpět bez podložky. Demontovat řemenici pohonu příslušenství s pomocí stahováku [8]. Demontovat přípravek [5]. Otočit klikovým hřídelem. Zajistit setrvačník tyčkou [2] (motor DW12TED4). B1EK0TV B1EK0TU 146

51 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Zajistit setrvačník tyčkou [9] (motor DW10ATED4). Odpojit akumulátor. Odsunout expanzní nádobku. Namontovat přípravky pro přidržení motoru [10], [11], [12] a [13]. Demontovat : - mřížku vzduchového kanálu, - táhlo záchytu reakce (1), - palivové přípojky (2). DŮLEŽITÉ : Zaslepit hrdla zátkami [14]. Chránit žebra chladiče pomocí krytu ze silného kartónu, vyříznutého na rozměry chladiče. Demontovat : - pravý závěs motoru (4), - kryty pohonu rozvodu (3), - spodní kryt pohonu rozvodu. B1EK1T4D B1EK1TTD 147

52 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Zajistit řemenici vačkového hřídele tyčkou [3]. Povolit upevnění napínací kladky (5). Znovu utáhnout upevnění kladky momentem : 0,1 dan.m. Sejmout rozvodový řemen. Montáž DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se kladky (5) a (6) a rovněž řemenice čerpadla chladicí kapaliny volně otáčejí (bez vůle a zadrhávání). Zkontrolovat také, že kladky nejsou hlučné a/nebo potřísněné tukem. V případě výměny utáhnout upevnění kladky (6) momentem : 4,3 ± 0,4 dan.m. Povolit šrouby (8). Zkontrolovat volné pootáčení řemenice (9) na jejím náboji. Utáhnout šrouby (8) rukou. Povolit šrouby (8) o 1/6 otáčky. Otočit řemenici (9) ve směru hodinových ručiček tak, aby se dostala na kraj podlouhlých otvorů. B1EK1T2D B1EK0TXC 148

53 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým rovným úsekem na jednotlivé prvky v následujícím pořadí : - klikový hřídel (zajistit řemen sponou [4]), - vodicí kladka (6). Přitisknout rozvodový řemen k řemenici (10). Mírně pootočit řemenicí vačkového hřídele proti směru otáčení motoru, aby bylo možno řemen nasadit na řemenici. POZOR : Úhlové posunutí řemenice vzhledem k řemenu nesmí být větší než šířka jednoho zubu. Nasadit řemen na napínací kladku (5) a na řemenici čerpadla chladicí kapaliny (7). Otočit napínací kladkou (5) proti směru hodinových ručiček tak, aby se napínací kladka (5) dostala do kontaktu s řemenem. Předběžně utáhnout upevňovací šroub napínací kladky momentem : 0,1 dan.m. Sejmout sponu [4]. B1EK0TYC 149

54 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Předběžné montážní napnutí rozvodového řemene Nasadit přístroj [1]. POZN. : Ověřit, že se přístroj nedotýká okolních prvků. Otáčet napínací kladkou (5) proti směru hodinových ručiček s pomocí páky [7] až do zobrazení stanovené hodnoty přepětí : : 98 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (11) momentem : 2,3 ± 0,2 dan.m. (Beze změny polohy kladky). Sejmout přístroj [1]. DŮLEŽITÉ : Ověřit, že šrouby (8) nejsou na krajích podlouhlých otvorů, jinak je nutno zopakovat operaci montáže rozvodového řemene. Našroubovat šrouby (8) na dotyk k řemenicím. Utáhnout šrouby (8) momentem : 2 ± 0,2 dan.m. Vyjmout zajišťovací tyčky [3] a [2]. Otočit osmkrát motorem v normálním směru otáčení. B1EK1TSD DŮLEŽITÉ : Klikovým hřídelem nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). 150

55 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Montážní napnutí rozvodového řemene Znovu nasadit tyčky [2] a [3]. Povolit šrouby (8). Utáhnout šrouby (8) rukou. Povolit šrouby (8) o 1/6 otáčky. Povolit šroub (11). Nasadit přístroj [1] na úsek "A". Otáčet napínací kladkou proti směru hodinových ručiček s pomocí páky [7] až do zobrazení stanovené hodnoty napnutí : : 51 ± 2 jednotky SEEM. Utáhnout šroub (11) momentem : 2,3 ± 0,2 dan.m. (Beze změny polohy kladky). Utáhnout šrouby (8) momentem : 2 ± 0,2 dan.m. Demontovat přístroj [1], aby se uvolnilo vnitřní pnutí. Znovu nasadit přístroj [1]. Hodnota napnutí musí být v rozmezí : 48 až 55 jednotek SEEM. DŮLEŽITÉ : Pokud je zjištěná hodnota mimo toleranci : uvolnit řemen a zopakovat celou operaci napínání. B1EK1T1D Vyjmout přístroj [1] a tyčky [2] a [3]. 151

56 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Kontrola nastavení rozvodu Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru, nevracet se zpět. Nasadit tyčku [2]. DŮLEŽITÉ : Pohledem zkontrolovat, že vzájemné posunutí mezi otvorem v nábojích vačkových hřídelů a příslušným zajišťovacím otvorem není větší než 1 mm. Vyjmout tyčku [2]. Namontovat : - spodní kryt pohonu rozvodu, - komponenty (3) krytu pohonu rozvodu, - závěs motoru (4). utáhnout 3 šrouby (13) momentem : 6,1 ± 0,6 dan.m,. utáhnout matici (12) momentem : 4,5 ± 0,4 dan.m. DŮLEŽITÉ : Zachytit reakci momentu sil v místě (A). B1EK1T0D 152

57 Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT Namontovat : - táhlo záchytu reakce (1). utáhnout šroub (14) momentem : 5 ± 0,5 dan.m,. utáhnout šroub (15) momentem : 5 ± 0,5 dan.m. Namontovat : - přípravek [5], - řemenici pohonu příslušenství. Vyčistit závitový otvor šroubu řemenice v klikovém hřídeli závitníkem M16x150. Okartáčovat závit šroubu (a potřít šroub přípravkem LOCTITE FRENETANCH). Utahovací moment šroubu : Utažení : 7 ± 0,7 dan.m. Dotažení o úhel : 60 ± 5. Kontrola utažení : 26 dan.m. Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace). Demontovat přípravek [5]. B1EK1T0D Namontovat krycí plech, utažení momentem : 0,7 dan.m. Utáhnout šrouby kola momentem : 10 dan.m. Dokončit montáž v obráceném pořadí úkonů než při demontáži. Provést postup inicializace jednotlivých počítačů. 153

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů 1 3 5 10 JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ

Více

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1 3 5

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motor : RFJ (dan.m.) Závěs celku motoru s převodovkou na pravé straně Závěs celku motoru s převodovkou s táhlem záchytu reakce 1 5 ± 0,5 7 8,7 ± 0,8 2 4,5 ± 0,5 8 6 ±

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR

308 - B1HG013RP0 - Demontáž - montáž : Palivový filtr DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR Page 1 z 8 DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : PALIVOVÝ FILTR URGENTNÍ : Dodržovat pokyny bezpečnosti a čistoty. 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP2VFD [1] sada krytek (-).0188-T. Page 2 z 8 Schéma : E5AP2X8D [2] Odmašťovač

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 52 Diesel 2,2 HDi Štítek motoru 4HV 4HU JUMPER X60 X Viz strany : 55-62 63-70 53

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupina motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU ET TU EW 3 5 7 10 J4 1.4i 16V JP+ JP 90 (k) JP4 1.6i 1.6i 6V JP4 TR J4 A J4 J4S 1.8i 16V 2 0i 16V KFU NFV NFZ NFU N6A 6FZ RFJ RFN

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru C1 X KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 61 Ident. štítek motoru ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ TU ET TU 1 3 3 5 JP/A JP JP4 HFX

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Nářadí Motory : HFX KFV NFU NFS KFU [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Kleště na demontáž-montáž pružných upev. pásků : 9029-T Vypuštění POZN. : Operaci provádět u studeného

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00. Servisní služby. Technické informace ATD Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,9/74 TDI - mechanika Vydání 08.00 Kód motoru ATD Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5313.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN.

OBSAH PŘÍRUČKY. TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. OBSAH PŘÍRUČKY TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů CITROËN. Příručka je rozdělená do devíti skupin, reprezentujících následující

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I.

Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru. 1,9 SDI Škoda Octavia I. Demontáž a montáž rozvodového řemene motoru 1,9 SDI Škoda Octavia I. Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,9 SDI vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu,

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 3.2 Motory vznětové MOTORU 1,9 SDI ŠKODA OCTAVIA I. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

C4 PICASSO OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000

C4 PICASSO OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000 OSOBNÍ VOZIDLA C4 PICASSO «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel.

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroj 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 155 Skupina motorů Identifikační štítek motoru ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ ET TU EW

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace AWX AVF Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Motor 1,9/96 kw TDI Vydání 10.01 Kód motoru AWX AVF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5408.00.15 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně

Více

C5 C6 C8 OSOBNÍ VOZIDLA. CAR 000 024 Díl 3

C5 C6 C8 OSOBNÍ VOZIDLA. CAR 000 024 Díl 3 OSOBNÍ VOZIDLA C5 C8 «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel.

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,4/55 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BCA Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,4/55 kw Kód motoru BCA Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000

OSOBNÍ VOZIDLA CAR 000 000 OSOBNÍ VOZIDLA C5 «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel. Musí

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Audi A3 1,8 l T s kódem motoru ARZ ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D

GEOMETRIE NÁPRAV C5 B3BP166D B3BP168D GEOMETRIE NÁPRAV C5 Kontrolní a seřizovací podmínky : Správný tlak vzduchu v pneumatikách. Uvedení vozidla do referenční výškové polohy. Ozubená tyč řízení nastavená ve střední (nulové) poloze (viz příslušná

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Podtlak naměřený tlakoměrem [2] B1CP0GFD KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ Demontovat spojovací potrubí vzduchového filtru. Připojit přípojku [1] jako odbočku za vstřikovače

Více

KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA

KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. Nářadí [1] Kalibr pro měření poloměru kola s 5 upev. otvory : 9801-T [2] Měřítko výšky pod karoserií : 2305-T

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39

10. Obsah. strana. strana. - Demontáž řemene ventilového rozvodu 37 - Nasazení a napnutí řemene ventilového rozvodu 39 Obsah strana strana DEMONTÁŽ-MONTÁŽ - Demontáž-montáž pohonného agregátu 1 VÝMĚNA ŘEMENE POHONU POMOCNÝCH ORGÁNŮ - Demontáž-montáž řemene pohonu pomocných orgánů 10 VÝMĚNA OZUBENÉHO ŘEMENE - Demontáž ozubeného

Více

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8

Bravo - Brava 10. strana. - Demontáž-montáž hnací jednotky 1. - Demontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící kapaliny 8 Obsah strana EMONTÁŽ-MONTÁŽ - emontáž-montáž hnací jednotky 1 VÝMĚNA HNACÍCH ŘEMENŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ - emontáž-montáž hnacích řemenů příslušenství 9 - emontáž-montáž hnacího řemene alternátoru-čerpadla chladící

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servis 5 Dílenská příručka FABIA 000 Motor,0/37;,4/44;,4/50 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5305.00.5

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda

Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pracovní postup výměny rozvodového řemene u motoru 1,8l/110 kw vozu Škoda Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají některé vícepráce Demontáž: 1. Otočíme klikový hřídel

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. II.ROČNÍK Téma 3.1.1 Motory zážehové MOTORU 1,8 L/110 KW ŠKODA OCTAVIA.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE PROJEKT. II.ROČNÍK Téma 3.1.1 Motory zážehové MOTORU 1,8 L/110 KW ŠKODA OCTAVIA. PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A

2 Rozvodná ústrojí SPOJKA MECHANICKÁ PŘEVODOVKA HNACÍ HŘÍDELE X90 20A 21A 29A 2 Rozvodná ústrojí 20A SPOJKA 21A MECHANICKÁ PŘEVODOVKA 29A HNACÍ HŘÍDELE X90 PROSINEC 2005 Edition Tchèque "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na technických

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA POKYNY PRO MODERNIZACI EVO (OBJ. Č. ROTAX 298 090) Vážený zákazníku, následující návod popisuje modernizaci ze systému zapalování DENSO na systém DELLORTO a také modernizaci z pneumaticky

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 60

Katalog náhradních dílů IGLAND 60 IGLAND 0 Výrobce: IGLAND A.S., Roresanden 09 N Grimstad, Norway Telefon: +7 7 00 Telefax: +7 7 0 Approved Revised: Issued: 0.0.0 P/N: 90 F:\DELEKAT\VINSJ\0\delekatalog 0.DOC Dovozce : IG-LES, s.r.o. J.Tomáška

Více

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene

Motor Obsah. Tipo C 10. strana. - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene Tipo C Obsah strana DEMONTÁŽ A MONTÁŽ - Hnací jednotka 1 - Demontáž a montáž hnacího řemene příslušenství 10 - Demontáž a montáž rozvodového řemene 11 - Napínání rozvodového řemene 16 - Demontáž a montáž

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY

UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY UTAHOVACÍ MOMENTY - DIESELOVÉ MOTORY Motory : 8HX 8HZ (dan.m) Klikové strojí Upevňovací šroub víka ložiska 1 ± 0,2 Povolení 180 3 ± 0,3 140 Šrouby ojničních ložisek 1 ± 0,1 100 ± 5 Řemenice pohonu příslušenství

Více

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU Motory : 9HY 9HZ B1CP0GFD Podtlak naměřený tlakoměrem [2] [2] Tlakoměr pro kontrolu tlaku přeplňování : 4073-T.A 10 ± 0,5 cmhg Motor poháněný startérem. DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu,

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 13. část: ČELNÍ A ZADNÍ OKNO, KOBERCE, VÝBAVA. Čelní a zadní okno

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 13. část: ČELNÍ A ZADNÍ OKNO, KOBERCE, VÝBAVA. Čelní a zadní okno Čelní a zadní okno 1 Čelní a zadní okno Poz. Číslo dílu Název dílu Kusů Obchodní číslo 1. 12-150-94001 Sklo čelního okna pro levé řízení 1 110-740513 12-150-94001 Sklo čelního okna (provedení Float") 1

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky pětistupňová převodovka se synchronizací Pozn. Tento postup je pouze jako doplněk při výuce demontáže a montáže hlavních

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 6301 9385 11/2001 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé užitkové vody Logalux SF 300/3 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte Obsah 1 Všeobecně.................................................

Více

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau

BDR 581 SL. ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011. Vladimír Bernklau BDR 581 SL ROTAČNÍ SEKAČKA BDR 581SL BELLA 1/2011 od roku 2011 Vladimír Bernklau Motor, úchyt motoru 12 11 1 9946914 MOTOR HONDA GCV160, 5,5 HP 4T OHC1Z 1 2 4051913 ŘEMENICE MOTORU 1 3 9463709 PŘÍRUBA

Více

Technická informace o produktu č. 750 CS. Kombinace spojka-brzda pneumaticky uváděná v činnost Typová řada 0420

Technická informace o produktu č. 750 CS. Kombinace spojka-brzda pneumaticky uváděná v činnost Typová řada 0420 Technická informace o produktu č. 750 CS Kombinace spojka-brzda pneumaticky uváděná v činnost Typová řada 0420 Obsah Strana Pokyny týkající se předkládané Technické informace o produktu (TPI) 2 Systém

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

XANTIA-XM-EVASION OSOBNÍ VOZIDLA. CAR 000008 Díl 2 OSOBNÍ VOZIDLA. AC.QCAV/MTD Méthodes Techniques Documentation

XANTIA-XM-EVASION OSOBNÍ VOZIDLA. CAR 000008 Díl 2 OSOBNÍ VOZIDLA. AC.QCAV/MTD Méthodes Techniques Documentation OSOBNÍ VOZIDLA OSOBNÍ VOZIDLA XANTIA-XM-EVASION 2001 Technické informace, které jsou obsaženy v této příručce, jsou určeny výlučně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

00. Tento Plán řádné údržby od této chvíle ruší a nahrazuje původní Plán vydaný v 1. dílu. str.

00. Tento Plán řádné údržby od této chvíle ruší a nahrazuje původní Plán vydaný v 1. dílu. str. str. PLÁN ŘÁDNÉ ÚDRŽBY - Plán plánované údržby 1 - Úvod 3 - Kontrola stavu a opotřebení pneumatik 3 - Brzdy 4 - Potrubí, pryžové části, hadice,brzdová a palivová soustava 5 - Napnutí a seřízení řemenů

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

New Holland traktory T6000 - SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009)

New Holland traktory T6000 - SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009) SERVISNÍ KAMPAŇ - A05 (2009) Vztahuje se na modely: T6030 T6050 T6070 T6080 - POWER A RANGE COMMAND Skupina - Podskupina: 25 122 / 33 202 / 55 100 Výměna nádobky brzdové kapaliny Umístnění kabelů od akumulátoru

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : (-).1701-HZ Kontrola kompresoru

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Pokyny. pro montáž, provoz a údržbu uzavíracích klapek ABO série 600 a 900

Pokyny. pro montáž, provoz a údržbu uzavíracích klapek ABO série 600 a 900 Pokyny pro montáž, provoz a údržbu uzavíracích klapek ABO série 600 a 900 1. Pokyny 2. Popis klapky 3. Montáž 4. Provoz 5. Demontáž 6. Údržba 7. Opravy 8. Možné poruchy a jejich odstranění 9. Další informace

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

2361 Seznam ND k prodeji - KIA

2361 Seznam ND k prodeji - KIA 2361 Seznam ND k prodeji - KIA Nomeklatura Název Množství Cena za ks bez DPH Cena celkem bez DPH 0K01A33040A Kroužek vnitří 1,00 2 317,92 2 317,92 0K01A33047 Ložisko př. kola SPORTAGE 3,00 2 566,88 7 700,64

Více

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E Provozní předpis pro uzavírací klapky ABO série 3 E 1. Úvod 2. Bezpečnostní pokyny 3. Provedení klapek 4. Doprava a skladování 5. Montáž do potrubí 6. Tlaková zkouška potrubí 7. Provoz a údržba 8. Pomoc

Více

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Vydání 05.13 Změny vyhrazeny! Obsah Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Obsah Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Pokyny týkající se provozního návodu...

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 7. část: CHLAZENÍ A TOPENÍ. Chladič s příslušenstvím

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 7. část: CHLAZENÍ A TOPENÍ. Chladič s příslušenstvím Chladič s příslušenstvím 1 Chladič s příslušenstvím Poz. Číslo dílu Název dílu Kusu Obchodní číslo 1. 10-345-7601 03-9672.12 1. 10-359-7601 03-9672.88 Úplný chladič se sacím pláštěm pro Š 1000 MB; MBX;

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

Ceník náhradních dílů Škoda Fabia R2 Platný od 28. 7. 2014. Ceník náhradních dílů

Ceník náhradních dílů Škoda Fabia R2 Platný od 28. 7. 2014. Ceník náhradních dílů Ceník náhradních dílů Škoda Fabia R2 Platný od 28. 7. 2014 Ceník náhradních dílů Sériové díly Speciální díly 3-9 Motor 41-42 Motor 10 Palivová nádrž, výfukové ústrojí, topení 43 Palivová soustava 11 Kola,

Více

BDR 700. DVOUBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005321A4 ZÁBĚR 700 mm - protisměrná převodovka foukaná kola

BDR 700. DVOUBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005321A4 ZÁBĚR 700 mm - protisměrná převodovka foukaná kola BDR 700 DVOUBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005321A4 ZÁBĚR 700 mm - protisměrná převodovka foukaná kola 06 / 2009 Motorová jednotka 13 22 12 23 11 9 14 10 1 8 21 20 16 7 BDR 700 Katalog č.10a / Verze 8 / Strana

Více

Rozmetadlo RUR-10 Rozmetadlo RMA-10 náhradní díly pro rozmetadlo chlévské mrvy

Rozmetadlo RUR-10 Rozmetadlo RMA-10 náhradní díly pro rozmetadlo chlévské mrvy skupina - Rozvodová skříň Rozmetadlo RUR-10 tab č. 01+02+03 943370612 11001.01 Plášť skříně I 031250912 93125009 11001.02 Kuželové soukolí 2 958 Kč 2 312 Kč 11,60 kg 031250892 (sada 01/02-17z + 03/01-16z)

Více

Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze

Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním účelům. Pokud je to právně přípustné, tak je vyloučeno

Více

C4 XSARA PICASSO BERLINGO

C4 XSARA PICASSO BERLINGO OSOBNÍ VOZIDLA C4 BERLINGO «Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel.

Více

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 1 Servisní příručka RW a MLHRW Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 8 Korunová matice Pouze u motorů provedení RW...KB s kuželovým hřídelem. Odšroubujte

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 320 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 320 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 320 7/2009 RADA 320 POPIS Rada 320 cx Pro připojení k povrchovým rozvodům. Má vestavěné zpětné ventily, filtry a uzavírací kulové ventily. Připojení: vstupy a výstup

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

BDR 550 JEDNOBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005315 AU4 ZÁBĚR 550

BDR 550 JEDNOBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005315 AU4 ZÁBĚR 550 BDR 550 JEDNOBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005315 AU4 ZÁBĚR 550 03 / 2013 0005315AU4 Motorová jednotka 13 22 12 23 11 9 14 10 1 8 21 20 16 7 7 19 25 18 BDR 550 Katalog č.03a / Verze 6 / Strana 2 0005315AU4

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

UŽITKOVÁ VOZIDLA CAR 000009

UŽITKOVÁ VOZIDLA CAR 000009 UŽITKOVÁ VOZIDLA Technické informace, které jsou obsaženy v této příručce, jsou určeny výlučně odborným automobilovým opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel. Budou

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

ceník náhradních dílů Ceník náhradních dílů Škoda Fabia R2 Ceny bez DPH Platný od 1.4.2011 Aktuální kurz: 24Kč/1

ceník náhradních dílů Ceník náhradních dílů Škoda Fabia R2 Ceny bez DPH Platný od 1.4.2011 Aktuální kurz: 24Kč/1 ceník náhradních dílů Ceník náhradních dílů Škoda Fabia R2 Ceny bez DPH Platný od 1.4.2011 Aktuální kurz: 24Kč/1 SÉRIOVÉ DÍLY SPECIÁLNÍ DÍLY 3 9 Motor 41,42 Motor 10 Palivová nádrž 43 Palivová soustava

Více

18.4. Kulisový mechanismus

18.4. Kulisový mechanismus zapis_kinematicke_mechanismy_208/2012 STR Cd 1 z 6 18.4. Kulisový mechanismus Mění otáčivý pohyb na #1 pohyb nebo naopak Průběh rychlosti přímočarého pohybu je #2 než u klikového mechanismu 18.4.1. Kulisový

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

NT 3286A CB0M. Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730

NT 3286A CB0M. Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730 NT 3286A CB0M Základní dokumentace: MR 337 Zvláštnosti vozidel vybavené motorem F4R 730 Části, které nejsou popsány v této technické nótě, viz MR 337 Ruší a nahrazuje technickou nótu 3243A 77 11 198 443

Více

ENGINE GASKET SET I... LITHIUM-BASE GREASE K... MOLYKOTE 111 B... LOCTITE 243

ENGINE GASKET SET I... LITHIUM-BASE GREASE K... MOLYKOTE 111 B... LOCTITE 243 ENGINE GASKET SET B... LOCTITE 243 I... LITHIUM-BASE GREASE K... MOLYKOTE 111 ROTAX KÓD Popis položky SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU POČET KS Prodejní cena - Kč bez DPH včetně DPH 1-2

Více

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012 Přímořízené přepouštěcí ventily D n 06 p max 320 bar Q max 50 dm 3.min -1 VPP2-06 HC 5062 5/2012 Nahrazuje HC 5062 3/2008 Provedení vestavné, modulové a do potrubí Šest tlakových stupňů Čtyři provedení

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady QHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady QHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015

MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015 MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015 Kód 001010094 001010095 001010096 001010097 001010098 001010099 001010100 001010101 001010102 Název /06 - Mísa oplachová (vč. 2 otvoru pro trysky)

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX i NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele...2 II. Výběr těsnění hlav válců...3 III. Utahování šroubů

Více