POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution"

Transkript

1 POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution

2 Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu. Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze v uzavřených prostorech vhodných pro provoz elektrických zařízení. Zajistěte, aby instalace, obsluha a údržba byly prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky oboru elektro. Dodržujte v plném rozsahu právně uznávané normy (DIN VDE/IEC) a místní připojovací podmínky rozvodných podniků, jakož i příslušné bezpečnostní předpisy odborných sdružení nebo srovnatelných organizací. Postupujte podle příslušných informací v návodě na montáž, obsluhu a údržbu při všech činnostech týkajících se spínacích přístrojů a rozváděčů. Pozor nebezpečí! Věnujte zvláštní pozornost poznámkám o nebezpečí v návodě na montáž, obsluhu a údržbu označeným tímto výstražným symbolem. Nepřekračujte během provozu spínacího přístroje nebo rozváděče zatížení uvedená v technických údajích specifikace. Zajistěte, aby byl návod na montáž, obsluhu a údržbu k dispozici všem osobám, které se zabývají montáží, provozem a údržbou. Personál uživatele je povinen postupovat odpovědně ve všech případech týkajících se bezpečnosti při práci a správné manipulaci. VÝSTRAHA Řiďte se vždy podle uznávaných pravidel technické praxe a postupujte podle návodu na montáž, obsluhu a údržbu! Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem a popáleniny. Před zahájením práce jakéhokoliv druhu, toto zařízení bezpodmínečně odpojit a uzemnit. Jestliže máte jakékoliv další otázky k tomuto návodu na montáž, obsluhu a údržbu, rádi Vám požadované informace poskytneme prostřednictvím naší organizace v oblasti. 3

3 Obsah Strana RUČNÍ POHON S KUŽELOVÝMI KOLY s horizontálním převodním hřídelem, s blokovacím magnetem nebo bez blokovacího magnetu (BA 281/04E) 1. Konstrukce a označení Montáž do širokých skříní Montáž do úzkých skříní Přizpůsobení na hloubku skříně Montáž ručního pohonu s kuželovými koly bez blokovacího magnetu Montáž ručního pohonu s kuželovými koly s blokovacím magnetem Vysvětlení čísel pozic na obrázcích... 8 RUČNÍ POHON S KUŽELOVÝMI KOLY se šikmým převodním hřídelem, s blokovacím magnetem nebo bez blokovacího magnetu (BA 312/02) 1. Konstrukce a označení Montáž do širokých skříní Montáž do úzkých skříní Přizpůsobení na hloubku skříně Montáž ručního pohonu s kuželovými koly (sled montáže) Montáž blokovacího magnetu a nastavení Vysvětlení čísel pozic na obrázcích ROTAČNÍ RUČNÍ POHON (BA 314/01E) 1. Konstrukce a možnosti použití Přizpůsobení na šířku skříně Montáž ručního pohonu Montáž rotačního ručního pohonu bez blokovacího magnetu Montáž rotačního ručního pohonu s blokovacím magnetem Vysvětlení čísel pozic na obrázcích POHON S KUŽELOVÝMI KOLY ovládaný motorem (BA 286/05E) 1. Konstrukce a označení Montáž do skříní Montáž se stojatým ložiskem Montáž s distančními podložkami Montáž s upevňovacím blokem Přizpůsobení na hloubku skříně Montáž pohonu s kuželovými koly ovládaného motorem Zkouška motorového pohonu Vysvětlení čísel pozic na obrázcích

4 RUČNÍ POHON S KUŽELOVÝMI KOLY s horizontálním převodním hřídelem, s blokovacím magnetem nebo bez blokovacího magnetu (BA 281/04E) 1. KONSTRUKCE A OZNAČENÍ Při ovládání spínačů pomocí ručních pohonů s kuželovými koly s horizontálními převodními hřídeli mohou být ovládací prvky umístěny jak pro odpínač tak pro uzemňovač podle volby na pravé nebo levé straně jednotky (viz také BA 275/6-E čl. 5). Ruční pohon s kuželovými koly je vhodný jak pro odpínače, tak pro uzemňovače namontované na odpínačích. Pro uzemňovače se však montuje ruční pohon s kuželovými koly otočený o 180 oproti poloze znázorněné na obr.1 (viz také obr. 2). Pro rozlišení jsou segmenty kuželových kol označeny rozdílně, jak následuje: CK/CR/CS pro pohon odpínače a E pro pohon uzemňovače. Ruční pohon s kuželovými koly sestává ze dvou montážních skupin předem sestavených ve výrobním podniku (na obr. 1: podsestava A = pohon s kuželovými koly, podsestava B = ložisková skříň), které jsou spojené ve smontovaném stavu šestihranným převodním hřídelem s jeho doplňkovými díly. Blokovací magnet je rovněž k dispozici jako montážní skupina předem sestavená ve výrobním podniku (na obr. 1: podsestava C). 2. MONTÁŽ DO ŠIROKÝCH SKŘÍNÍ (obr. 1 a 3) Jestliže je pohon s kuželovými koly určen pro odpínače, které se mají montovat do relativně širokých skříní, upevňuje se blok ložiska A2 pomocí dvou šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem a šestihranných matic M8 (5) na samostatné stojaté ložisko (2). Šrouby s vnitřním šestihranem a matice jsou zajištěny pružnými podložkami 8 (4). Tímto způsobem mohou být vyrovnány boční šířkové rozměry mezi upevňovacími otvory rámu odpínače a šestihranným ovládacím hřídelem od 38 do 226 mm (rozměr "c na obr. 3 - Montáž horizontálně připojeného ručního pohonu s kuželovými koly). Stojaté ložisko se připevňuje na zadní stěnu skříně jako samotný rám odpínače. 3. MONTÁŽ DO ÚZKÝCH SKŘÍNÍ (obr. 1 a 2) Při montáži odpínačů do úzkých skříní se montuje ruční pohon s kuželovými koly s dodanými distančními podložkami (3) přímo na rám odpínače, ve kterém jsou již příslušné upevňovací otvory. Pro vyrovnání se vloží dvě nebo tři distanční podložky (3) a blok ložiska A2 se upevní pomocí dvou šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem s pojistnými podložkami 8 (4) jakož i maticemi M8 na vnitřní straně rámu (nejsou zobrazeny). Kompenzace vzdálenosti s distančními podložkami (Rozměr "b na obr. 2 - Montáž horizontálně ovládaného ručního pohonu s kuželovými koly.) U přístrojů pro jmenovité napětí 12 kv: 18 nebo 38 mm. U přístrojů pro jmenovité napětí 25 kv: 38 mm. 5

5 4. PŘIZPŮSOBENÍ NA HLOUBKU SKŘÍNĚ (obr. 1 a 2) Pro přizpůsobení na hloubku skříně je nutné jen odpovídající sladění délky šestihranného ovládacího hřídele (15) a příslušné izolační trubky (14) horizontálně ovládaného ručního pohonu s kuželovými koly. Montážní hloubka (míra "a na obr. 2): Přístroje na jmenovité napětí 12 kv: mezi 596 a 1200 mm. Přístroje na jmenovité napětí 25 kv: mezi 796 a 1200 mm. Viz také čl. 5: Montáž ručního pohonu s kuželovými koly bez blokovacího magnetu. 5. MONTÁŽ RUČNÍHO POHONU S KUŽELOVÝMI KOLY BEZ BLOKOVACÍHO MAGNETU (obr. 1 a 4) Z důvodů přepravní bezpečnosti jsou dodávány odpínače CK3 a CR3 v poloze ZAP, odpínač CS3 v poloze VYP, pružiny nenastřádané a případně namontované uzemňovače v poloze VYP. Před začátkem montáže ručního pohonu s kuželovými koly je nutno přepnout odpínače do polohy VYP. 1. Po stanovení potřebných rozměrů vzdáleností vrtat upevňovací otvory na přední straně skříně podle vrtacího plánu (obr. 4 - horní polovina, ruční pohon s kuželovými koly pro odpínač, spodní polovina pro integrovaný uzemňovač). 2. Pokud je to nutné, upevnit stojaté ložisko na zadní stěnu skříně. 3. Podsestavy A1 až A7 pohonu nasunout na hřídel odpínače tak, aby vnitřní výstupek v otvoru segmentu kuželového kola A1 zasahoval do klínové drážky hřídele odpínače. 4. Upevnit blok ložiska A2 pomocí šroubů s vnitřním šestihranem M8 na stojaté ložisko (2), nebo s vhodnými distančními podložkami (3) přímo na rám odpínače. Kontrola: Při správné montáži jsou strany vnitřního čtyřhranu kuželového kola A5 nyní ve svislé příp. vodorovné poloze. 5. U odpínačů CK3/CS3 a uzemňovačů vložit kotouč ukazatele (23) do ložiskové skříně, podsestavy B 1) a upevnit na vnitřní straně přední části skříně dvěma zámkovými šrouby M6x25 (6) a podložkami (24). Přitom zajistit šestihranné matice M6 (9) pojistnými podložkami A6 (8). Při montáž provedení CR3 je upevněna clona (7) a součásti ložiskové skříně B 1) na vnitřní straně přední části skříně. V tomto případě odpadají kotouč ukazatele (23) a podložky (24). 6. Ložisko z plastu (10) vložit ze zadní strany do příslušného otvoru ložiskové skříně B1. Plochy ložiska namazat mazivem Isoflex Topas NB Unášeč (16) vložit do čtyřhranného vybrání kuželového kola A5. Povrchy obou součástí musí být v jedné rovině. Strany vnitřního šestihranu musí být ve svislé poloze. 8. Zjistit vzdálenost (hloubkoměrem) mezi přední plochou ukazatele (23) příp. clonou (7) a dorazovou plochou v šestihranu unášeče 16 a šestihranný ovládací hřídel (15) zkrátit na tento rozměr. 1) Jestliže se nepředpokládá blokovací magnet, tak nejsou v podsestavě B montovány součásti B3 až B6; součást B4 je potom nahrazena kolíkem, který není znázorněn. 6

6 9. Izolační trubku (14) uříznout na délku, která je kratší o 43 mm (nebo 48 mm při montáži blokovacího magnetu) než délkový rozměr zjištěný pro šestihranný ovládací hřídel (15). 10. Šestihranný ovládací hřídel (15) prostrčit z přední strany skříně rozváděče kotoučem ukazatele (23) (příp. clonou (7)) a ložiskovou skříní B1 a potom přímo za ložiskovou skříní B1 na šestihranný ovládací hřídel (15) nasunout: dorazový kotouč (11) (montážní poloha pro č.1 viz obr. 1), blokovací vačku (12) (zapotřebí jen, když se montuje blokovací magnet), pojistnou podložku (13), izolační trubku (14). Blokovací vačka (12) je opatřena podle provedení jedním nebo dvěma vybráními: Při montáži s vybráním směřujícím nahoru: Blokovací magnet zabrání zapnutí. Při montáži s vybráním směřujícím dolů: Blokovací magnet zabrání vypnutí. Při montáži s vybráním směřujícím nahoru a dolů: Blokovací magnet zabrání vypnutí a zapnutí. 11. Šestihranný ovládací hřídel (15) zasunout pevně až na doraz ve vnitřním šestihranu unášeče (16) a podélnou vůli vyrovnat posunutím pojistné podložky (13) ve směru ložiskové skříně B1, přičemž je nutno šestihranný ovládací hřídel (15) pevně držet. 12. Na šestihranný ovládací hřídel (15) nasunout spínací páku a vyzkoušet funkci. 13. U odpínačů CK3/CS3 a uzemňovačů otáčet ovládací hřídel (15) až do příslušné polohy na doraz doprava (ZAP) nebo doleva (VYP) a označit kotouč ukazatele (23) v těchto koncových polohách příslušnými návěstními štítky ("I nebo "0 ). 14. Na přední stranu skříně rozváděče nalepit návěstní štítky pro ovládání (obr. 4). 15. Pohon s kuželovými koly namazat mazivem Isoflex Topas NB 52. (Pozdější údržbu provádět společně s údržbou pohonu spínače - viz BA 275/E). 6. MONTÁŽ RUČNÍHO POHONU S KUŽELOVÝMI KOLY S BLOKOVACÍM MAGNETEM (obr. 1) 1. Podsestava blokovacího magnetu C1 až C21, již smontovaná ve výrobním podniku, se přišroubuje s její základní deskou C5 na zadní stranu ložiskové skříně B1 pomocí šroubu s vnitřním šestihranem M6x16 (18) a šestihranné matice M6 (20) a zajištěné pružnými podložkami A6 (19). 2. Závěs C4 zavěsit na páku B5 (páku pro zavěšení lehce vzpříčit). 3. Povolit šestihrannou matici M4 (B6). Otáčet pákou B5 rukou ve směru hodinových ručiček (při pohledu na matici B6) až na citelný doraz v blokovacím magnetu. Přitlačit horní úzký výstupkem dorazu B2 na ložiskovou skříň B1 a zajistit páku B5 opětným utažením šestihranné matice B6 v této poloze na svorníku B4. 4. Další montáž horizontálně připojeného ručního pohonu s kuželovými koly s blokovacím magnetem se provádí, jak již dříve popsáno v čl. 5. 7

7 Mazivo: Označení Isoflex Topas NB52 (firma Klüber) Ident.č. (označení pro objednání) GCE P VYSVĚTLENÍ ČÍSEL POZIC NA OBRÁZCÍCH Podsestava A Pohon s kuželovými koly s horizontálním převodním hřídelem Podsestava B Ložisková skříň A1 Segment kuželového kola B1 Ložisková skříň A2 Blok ložiska B2 Doraz A3 Podložka B3 Kolík } A4 Pojistný kroužek B4 Závitový svorník Jen při montáži A5 Kuželové kolo B5 Páka blokovacího magnetu A6 Podložka B6 Šestihr. matice M4 A7 Pojistný kroužek Podsestava C Blokovací magnet C1 Otočný magnet 1 Šroub s vnitřním šestihranem M8x... (podle montážního provedení) C2 Páka 2 Stojaté ložisko (podle montážního provedení) C3 Kolík 3 Distanční podložka C4 Závěs 4 Pojistná podložka 8 C5 Základová deska 5 Šestihr. matice M8 C6 Usměrňovač 6 Zámkový šroub M6x25 (podle provedení) 7 Clona C7 Šroub 8 Pojistná podložka A6 C8 Pojistná podložka 9 Šestihr. matice M6 C9 Šestihr. matice 10 Ložisko z plastu C10 Svorkovnice 11 Dorazový kotouč C11 Šroub 12 Blokovací vačka C12 Pojistná podložka (podle provedení s jedním nebo se dvěma vybráními - C13 Šestihr. matice jen při montáži blokovacího magnetu) C14 Předřadný odpor 13 Pojistná podložka (podle provedení) 14 Izolační trubka C15 Podložka 15 Šestihranný ovládací hřídel C16 Podložka 16 Unášeč C17 Vějířová podložka 18 Šestihr. šroub M6x16 C18 Šestihr. matice 19 Pojistná podložka A6 C19 Závitový šroub 20 Šestihr. matice M6 C20 Podložka 23 Kotouč ukazatele C21 Šestihr. matice 24 Podložka 8

8 Montážní poloha poz. 11 CK3/CR3/E: Strana dorazu ZAP CS3 : Strana dorazu VYP Obr. 1: Ruční pohon s kuželovými koly s horizontálním převodním hřídelem, stojatým ložiskem a blokovacím magnetem pro odpínače CK3/CS3 nebo CR3 (montáž na pravé straně, součásti pro odpínač znázorněny v poloze VYP). 9

9 Montážní prostor pro blokovací magnet široký Odpínač (obr.4) Pohon Uzemňovač Max. točivý moment = 100 Nm Montáž vlevo možná Při objednání se musí specifikovat Montáž vpravo přednostní! Obr. 2: Montáž horizontálně připojeného ručního pohonu s kuželovými koly s distančními podložkami 10

10 Obr. 3: Montáž horizontálně připojeného ručního pohonu s kuželovými koly se stojatým ložiskem Tabulka 1: Rozměry vzdáleností (platí pro obr. 2 a 3) Jmen. napětí U r 12 kv 25 kv p (mm) a min. (mm) a max. (mm) b (mm) 18 nebo c min. (mm) c max. (mm)

11 Vrtací plán Pohled směrem "A (obr. 2) Návěstní štítek pro ovládání CK CR E CS Ruční pohon s kuželovými koly pro odpínač Ruční pohon s kuželovými koly pro uzemňovač Obr.4: Vrtací plán a návěstní štítky pro ovládání 12

12 RUČNÍ POHON S KUŽELOVÝMI KOLY se šikmým převodním hřídelem s blokovacím magnetem nebo bez blokovacího magnetu (BA 312/02) 1. KONSTRUKCE A OZNAČENÍ Při ovládání spínačů pomocí ručních pohonů s kuželovými koly se šikmými převodními hřídeli mohou být ovládací prvky umístěny jak pro odpínač tak pro uzemňovač podle volby na pravé nebo levé straně jednotky (viz také BA 275/6, čl. 5). Ruční pohon s kuželovými koly je vhodný jak pro odpínače tak pro uzemňovače namontované na odpínačích. Pro uzemňovače se však montuje ruční pohon s kuželovými koly otočený o 180 oproti poloze znázorněné na obr. 1 - viz také obr. 2. Pro rozlišení jsou segmenty kuželových kol označeny rozdílně a to: CK/CR/CS pro pohon odpínače a E pro pohon uzemňovače. Ruční pohon s kuželovými koly sestává ze dvou montážních skupin předem sestavených ve výrobním podniku (na obr. 1: podsestava A-S = kuželové soukolí, podsestava B-S = ložisková skříň), mezi kterými se ve smontovaném stavu nachází šestihranný ovládací hřídel s jeho doplňkovými díly (podsestava F). Blokovací magnet je rovněž k dispozici jako montážní skupina předem sestavená ve výrobním podniku (na obr. 1: podsestava C-S). 2. MONTÁŽ DO ŠIROKÝCH SKŘÍNÍ (obr. 1 a 3) Jestliže je pohon s kuželovými koly určen pro odpínače, které se mají montovat do relativně širokých skříní, tak se montuje pohon na samostatné stojaté ložisko (2) pomocí dvou šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem a šestihranných matic M8 (5). Šrouby s vnitřním šestihranem a matice jsou zajištěny pružnými podložkami 8 (4). Tímto způsobem mohou být vyrovnány boční šířkové rozměry mezi upevňovacími otvory rámu odpínače a šestihranným ovládacím hřídelem od 38 do 226 mm (rozměr "c na obr. 3 - Montáž ručního pohonu s kuželovými koly se stojatým ložiskem). Stojaté ložisko se připevňuje na zadní stěnu skříně jako samotný rám odpínače. 3. MONTÁŽ DO ÚZKÝCH SKŘÍNÍ (obr. 1 a 2) Při montáži odpínačů do úzkých skříní se montuje ruční pohon s kuželovými koly s dodanými distančními podložkami (3) přímo na rám odpínače, ve kterém jsou již příslušné upevňovací otvory. Pro vyrovnání se vloží dvě distanční podložky (tím se dosáhne míry "b = 38) a blok ložiska pohonu s kuželovými koly A-S se upevní pomocí dvou šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem s pojistnými podložkami 8 (4) jakož i opěrnými maticemi M8 na vnitřní straně rámu (nejsou zobrazeny). Kompenzace vzdálenosti s distančními podložkami (Rozměr "b na obr. 2 - Montáž ručního pohonu s kuželovými koly s distančními podložkami). U přístrojů pro jmenovité napětí 12 kv: 38 mm. U přístrojů pro jmenovité napětí 25 kv: 38 mm. 13

13 4. PŘIZPŮSOBENÍ NA HLOUBKU SKŘÍNĚ (obr. 1 a 2) Pro přizpůsobení na hloubku skříně je nutné jen odpovídající sladění délky šestihranného ovládacího hřídele (15) a příslušné izolační trubky (14) ručního pohonu s kuželovými koly se šikmým převodním hřídelem. Montážní hloubka (míra "a na obr. 2): Přístroje na jmenovité napětí 12 kv: 650 mm mm. Přístroje na jmenovité napětí 25 kv: 750 mm mm. Viz také čl. 5: Montáž ručního pohonu s kuželovými koly (sled montáže). 5. MONTÁŽ RUČNÍHO POHONU S KUŽELOVÝMI KOLY (SLED MONTÁŽE) (obr. 1, 4 a 5) Z důvodů přepravní bezpečnosti jsou dodávány odpínače CK3 a CR3 v poloze ZAP, odpínač CS3 v poloze VYP, pružiny nenastřádané a případně namontované uzemňovače v poloze VYP. Před začátkem montáže ručního pohonu s kuželovými koly je nutno přepnout odpínače do polohy VYP. 1. Po stanovení potřebných rozměrů vzdáleností vrtat upevňovací otvory na přední straně skříně podle vrtacího plánu (obr. 4), (horní polovina: ruční pohon s kuželovými koly pro odpínač, spodní polovina: pro integrovaný uzemňovač). 2. Pokud je to zapotřebí, upevnit stojaté ložisko (2) na zadní stěnu skříně. 3. Podsestavu kuželového soukolí A-S nasunout na hřídel odpínače tak, aby vnitřní výstupek zasahoval do klínové drážky hřídele odpínače. 4. Upevnit podsestavu kuželového soukolí A-S pomocí šroubů s vnitřním šestihranem M8 na stojaté ložisko (2), nebo s vhodnými distančními podložkami (3) přímo na rám odpínače. 5. U odpínačů CK3/CS3 a uzemňovačů vložit kotouč ukazatele 23 do ložiskové skříně, podsestavy B-S/B 1) a upevnit na vnitřní straně přední části skříně čtyřmi zámkovými šrouby M6x25 (6) s vložením podložek (24). Přitom zajistit šestihranné matice M6 (9) pojistnými podložkami A6 (8). Při montáži provedení odpínače CR3 je upevněna clona podle obr. 5 a podsestava ložiskové skříně B-S/B 1 na vnitřní straně přední části skříně. V tomto případě odpadají kotouč ukazatele (23) a podložky (24). 6. Podsestavy křížového kloubu F1/F2 a F1/F3 namontovat s čepy F4 a pojistkami čepů F5. Kluzné plochy namazat mazivem Isoflex Topas NB Zjistit vzdálenost mezi čelními plochami dvouramenných unášečů kloubu F2 a F3. Zkrátit izolační trubku (14) na tento rozměr. 8. Šestihrannou ovládací hřídel (15) uříznout na délku, která je delší o 50 mm než izolační trubka (14). 9. Demontovat dvouramenný unášeč kloubu F2 a vložit mezi dvouramenné unášeče kloubu F2 a F3 šestihranný ovládací hřídel (15) vsunutý do izolační trubky (14). Spojit opět dvouramenný unášeč kloubu F2 s kloubem F1. 1) Jestliže se nepředpokládá montáž blokovacího magnetu, tak nejsou v podsestavě ložiskové skříně montovány součásti B3 až B6; součást B4 je potom nahrazena kolíkem, který není znázorněn. 14

14 10. S ovládací pákou nasunutou na šestihranu vidlice pohonu B8 kontrolovat funkci ručního kuželového pohonu se šikmým převodním hřídelem. 11. U odpínačů CK3/CS3 a u uzemňovačů otočit šestihranný ovládací hřídel (15) až do příslušné polohy na doraz doprava (ZAP) doleva (VYP) a označit v těchto koncových polohách kotouč ukazatele (23) s příslušnými indikačními štítky ("I nebo "0 ). 12. Návěstní štítky pro ovládání nalepit na čelní stranu skříně (obr. 4). 13. Namazat kuželové soukolí mazivem Isoflex Topas NB 52 (Pozdější údržbu provádět společně s údržbou pohonu spínače - viz BA 275/6). 6. MONTÁŽ A NASTAVENÍ BLOKOVACÍHO MAGNETU (obr. 1) 1. Podsestava blokovacího magnetu C-S již smontovaná ve výrobním podniku, se přišroubuje s její základní deskou na zadní stranu ložiskové skříně B1-S pomocí čtyř šroubů s vnitřním šestihranem M4x8 (25) a je zajištěna pojistnými podložkami A4 (26). 2. Ze šestihranného nástavce vidlice pohonu B8 demontovat pojistný kroužek B7 a oba dorazové kotouče (11). 3. Nasunout blokovací vačku (12) na šestihranný nástavec vidlice pohonu B8. Blokovací vačka (12) je opatřena podle provedení jedním nebo dvěma vybráními: Při montáži s vybráním směřujícím nahoru: Blokovací magnet zabrání zapnutí. Při montáži s vybráním směřujícím dolů: Blokovací magnet zabrání vypnutí. Při montáži s vybráním směřujícím nahoru a dolů: Blokovací magnet zabrání vypnutí a zapnutí. 4. Nasunout opět dorazový kotouč (11) na šestihranný nástavec vidlice pohonu B8 a zajistit pojistným kroužkem B7. 5. Zavěsit závěs blokovacího magnetu na páku B5 (páku pro zavěšení lehce rozepřít). 6. Povolit šestihrannou matici M4 (B6). Otáčet pákou B5 rukou ve směru hodinových ručiček (při pohledu na šestihrannou matici B6) až na citelný doraz v blokovacím magnetu. Přitlačit horní úzký výstupkem dorazu B2 na ložiskovou skříň B1-S a zajistit páku B5 opětným utažením šestihranné matice B6 v této poloze na svorníku B4. 7. Další montáž šikmo připojeného ručního pohonu s kuželovými koly se provádí, jak je popsáno v čl

15 7. VYSVĚTLENÍ ČÍSEL POZIC NA OBRÁZCÍCH Podsestava A-S Pohon s kuželovými koly se šikmým převodním hřídelem Podsestava B-S/B Ložisková skříň B1-S B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Ložisková skříň Doraz Kolík Závitový svorník Páka Šestihr. matice M4 Pojistný kroužek Vidlice pohonu } Jen při montáži blokovacího magnetu. Podsestava C-S Blokovací magnet Podsestava F Křížový kloub F1 F2 F3 F4 F5 Kloub Dvouramenný unášeč kloubu, ze strany ložiskové skříně Dvouramenný unášeč kloubu, ze strany kuželového soukolí Čep Zajištění čepu 1 Šroub s vnitřním šestihranem M8x... (podle provedení) 2 Stojaté ložisko (podle provedení) 3 Distanční podložka 4 Pojistná podložka 8 5 Šestihranná matice M8 6 Zámkový šroub M6x25 8 Pojistná podložka A6 9 Šestihranná matice M6 11 Dorazový kotouč (součást podsestavy B-S/B) 12 Blokovací vačka (podle provedení s jedním nebo se dvěma vybráními) jen při montáži blokovacího magnetu 14 Izolační trubka 15 Šestihranný ovládací hřídel 23 Kotouč ukazatele 24 Podložka 25 Šroub s válcovou hlavou M4x8 26 Pojistná podložka A4 16

16 Obr. 1: Ruční pohon s kuželovými koly se šikmým převodním hřídelem, stojatým ložiskem a blokovacím magnetem pro odpínače CK3/CS3 (montáž na pravé straně a odpínač nakreslený v poloze VYP). 17

17 Montážní prostor pro blokovací magnet Pohon Odpínač Uzemňovač Max. točivý moment = 100 Nm 1) Poměr d:e 1:0,6 široký Montáž vpravo přednostní! Montáž vlevo možná Při objednání bezpodmínečně uvést Obr. 2: Montáž ručního pohonu se šikmým převodním hřídelem s distančními podložkami. 18

18 Tabulka 1: Rozměry vzdáleností (pro obr. 2 a 3). Jmen. napětí U r 12 kv 25 kv p (mm) a min. (mm) a max. (mm) cca 1200 cca 1200 b (mm) c min. (mm) c max. (mm) Odpínač Pohon Uzemňovač Obr. 3: Montáž šikmo připojeného ručního pohonu s kuželovými koly se stojatým ložiskem. 19

19 Pohled směrem A VYP pro CR3 Obr.4: Vrtací plán a návěstní štítky pro ovládání Obr.5: Clona pro provedení CR3 20

20 ROTAČNÍ RUČNÍ POHON (BA 314/01E) 1. KONSTRUKCE A MOŽNOSTI POUŽITÍ Při ovládání spínačů pomocí rotačního ručního pohonu mohou být ovládací prvky umístěny jak pro odpínač tak pro uzemňovač podle volby na pravé nebo levé straně spínače ( viz také BA 275/6). Upozornění: Při montáži na levé straně je smysl ovládání v rozporu s DIN 43602! Je nutno dbát na pokyny na návěstních štítcích! Pro uzemňovače se však montuje rotační ruční pohon otočený o 180 oproti poloze potřebné pro odpínač - viz na obr. 1 uvedený příklad montáže rotačního ručního pohonu pro uzemňovač. Rotační ruční pohon sestává z montážní podsestavy B (ložisková skříň) předem sestavené ve výrobním podniku, podsestavy G (součásti svěrky), které jsou spojené ve smontovaném stavu šestihranným ovládacím hřídelem (15) s jeho doplňkovými díly. Blokovací magnet je rovněž k dispozici jako montážní podsestava C předem sestavená ve výrobním podniku (obr. 1). 2. PŘIZPŮSOBENÍ NA ŠÍŘKU SKŘÍNĚ (obr. 1, 2 a tab. 1) Pro přizpůsobení na šířku skříně je nutné jen odpovídající sladění délky šestihranného ovládacího hřídele (15). U rotačního ručního pohonu to znamená, že šestihranná ovládací hřídel (15) musí končit v jedné rovině s čelní plochou kotouče ukazatele (23). 3. MONTÁŽ ROTAČNÍHO RUČNÍHO POHONU Z důvodů přepravní bezpečnosti jsou dodávány odpínače CK3 a CR3 v poloze ZAP, odpínač CS3 ve poloze VYP, pružiny nenastřádané a případně namontované uzemňovače v poloze VYP. Před začátkem montáže rotačního ručního pohonu je nutno přepnout odpínače do polohy VYP. Upozornění: Je nutno dbát přesně na rozdílná provedené odpínačů a uzemňovačů pro montáž vpravo a vlevo! 3.1 Montáž rotačního ručního pohonu bez blokovacího magnetu (obr. 1, 3 a 4) 1. Po stanovení potřebných rozměrů vzdáleností vrtat upevňovací otvory v boční stěně skříně podle vrtacího plánu (obr. 3). 2. Předem sestavenou podsestavu svěrky G nasunout na příslušný spínací hřídel a pevně stáhnout (dbejte na to, aby matice G5 byly vloženy vždy v bloku unášeče G1!). Při správné montáži je nyní spojnice rohů vnitřního šestihranu bloku unášeče G1 ve svislé poloze. 21

21 Upozornění: Můstek G2 označený s "C : Jen pro odpínače. Můstek G6 označený s "E : Jen pro uzemňovače. 3. U odpínačů CK3/CS3 a uzemňovačů vložit kotouč ukazatel (23) do ložiskové skříně, podsestavy B 1) a ložiskovou skříň upevnit na vnitřní straně boční stěny skříně dvěma zámkovými šrouby M6x25 (6) při vložení podložek (24). Přitom zajistit šestihranné matice M6 (9) pojistnými podložkami A6 (8). Při montáži provedení CR3 je upevněna clona podle obr. 4 a podsestava ložiskové skříně B 1) na vnitřní straně boční stěny skříně. V tomto případě odpadá kotouč ukazatele (23) a podložky (24). 4. Vložit ložisko z plastu (10) ze zadní strany do příslušného otvoru ložiskové skříně B1. Plochy ložiska namazat mazivem Isoflex Topas NB Zjistit vzdálenost mezi čelní plochou spínacího hřídele a přední plochou ukazatele (23) a šestihranný ovládací hřídel (15) zkrátit na tento rozměr. 6. Prostrčit šestihranný ovládací hřídel (15) z boční strany skříně rozváděče kotoučem ukazatele (23) a ložiskovou skříní B1 a potom přímo za ložiskovou skříní B1 na šestihranný ovládací hřídel (15) nasunout: dorazový kotouč (11-D), pro spínací úhel cca. 90, blokovací vačku (12-D), pro spínací úhel cca. 90 a pojistnou podložku (13). Blokovací vačka (12-D) je zapotřebí jen při montáži blokovacího magnetu C. 7. Zasunout šestihranný ovládací hřídel (15) do bloku unášeče G1 až na doraz a pojistnou podložku (13) posunout ve směru ložiskové skříně B1, přičemž je nutno šestihranný ovládací hřídel (15) pevně držet. 8. Na šestihranný ovládací hřídel (15) nasunout ovládací páku a vyzkoušet funkci. 9. U odpínačů CK3/CS3 a uzemňovačů otáčet ovládací hřídel (15) až do příslušné polohy na doraz doprava (ZAP) nebo doleva (VYP) a označit kotouč ukazatele (23) v těchto koncových polohách příslušnými návěstními štítky ("I nebo "0 ). 10. Na boční stěnu skříně rozváděče nalepit návěstní štítky pro ovládání (obr. 3). 3.2 Montáž rotačního ručního pohonu s blokovacím magnetem (obr. 1, 3 a 4) 1. Podsestava blokovacího magnetu C, již smontovaná ve výrobním podniku, se přišroubuje s její základní deskou na zadní stranu ložiskové skříně B1 pomocí šestihranného šroubu M6x16 (18). Šestihranná matice M6 (20) je zajištěna pojistnou podložkou A6 (19). 2. Závěs blokovacího magnetu C zavěsit na páku B5 (páku pro zavěšení lehce rozevřít). 3. Povolit šestihrannou matici M4 (B6). Otáčet pákou B5 rukou ve směru hodinových ručiček (při pohledu na matici B6) až na citelný doraz v blokovacím magnetu. Přitlačit horní úzký výstupek dorazu B2 na ložiskovou skříň B1 a zajistit páku B5 opětným utažením šestihranné matice B6 v této poloze na svorníku B4. 4. Další montáž rotačního ručního pohonu se provádí jak již dříve popsáno V čl ) Jestliže se nepředpokládá blokovací magnet, tak nejsou v podsestavě B montovány součásti B3 až B6; součást B4 je potom nahrazena kolíkem, který není znázorněn. 22

22 Otáčení hřídele doprava pro zapínání * Doraz na ložiskové skříni Poznámka: V případě montáže na levé straně je montován dorazový kotouč 11-D a blokovací vačka 12-D (jen s blokovacím magnetem) horizontálně obráceně. Výstupek ovládací vačky pomocných kontaktů (podsestava D) musí směřovat dolů na levou stranu místo dolů na pravou stranu. Obr. 1: Nahoře: Rotační ruční pohon pro odpínače typu CK3, CR3 a CS3. Dole: Rotační ruční pohon pro integrovaný uzemňovač (montáž na pravé straně, spínač znázorněný v poloze VYP). Dbát na správnou montáž dorazového kotouče 11-D a blokovací vačky 12-D (součásti pro spínací úhel cca 90 )! 23

23 4. VYSVĚTLENÍ ČÍSEL POZIC NA OBRÁZCÍCH Podsestava B Ložisková skříň B1 Ložisková skříň B2 Doraz B3 Kolík } B4 Závitový svorník Jen při montáži B5 Páka blokovacího magnetu B6 Šestihranná matice M4 Podsestava C Blokovací magnet Podsestava G Součásti svěrky G1 Blok unášeče G2 Můstek G3 Šroub s vnitřním šestihranem M8x25 G4 Pojistná podložka 8 G5 Šestihranná matice M8 G6 Můstek 6 Zámkový šroub M6x25 7 Clona 8 Pojistná podložka A6 9 Šestihranná matice M6 10 Ložisko z plastu 11-D Dorazový kotouč pro spínací úhel cca D Blokovací vačka pro spínací úhel cca 90 (jen při montáži blokovacího magnetu) 13 Pojistná podložka 15 Šestihranný ovládací hřídel 18 Šestihranný šroub M6x16 19 Pojistná podložka A6 20 Šestihranná matice M6 23 Kotouč ukazatele 24 Podložka 24

24 Ruční pohon Prostor pro blokovací magnet široký Pohon Odpínač Uzemňovač Max. točivý moment = 160 Nm Obr. 2: Montáž rotačního ručního pohonu Tabulka 1: Rozměry vzdáleností (pro obr. 2) Kód hřídele 0 1 Jmen. napětí U r (kv) Rozteč pólů p (mm) a min. (mm) a max. (mm) Kód hřídele 2 3 Jmen. napětí U r (kv) Rozteč pólů p (mm) a min. (mm) a max. (mm)

25 a) Vrtací plán Pohled směrem "A" b) Návěstní štítky pro ovládání CK CR E CS Rotační ruční pohon pro odpínač Rotační ruční pohon pro uzemňovač Obr.3: Vrtací plán a návěstní štítky pro ovládání a) Rotační ruční pohon b) Návěstní štítky Obr. 4: Clona (7) pro rotační ruční pohon s odpínačem typu CR3 26

26 POHON S KUŽELOVÝMI KOLY ovládaný motorem (BA 286/05E) 1. KONSTRUKCE A OZNAČENÍ Při ovládání odpínačů typu C3 nebo uzemňovačů pomocí pohonů s kuželovými koly mohou být ovládací prvky (motorový pohon a/nebo páka pro nouzové ruční ovládání) umístěny jak pro odpínač tak pro uzemňovač podle volby na pravé nebo levé straně spínače ( viz také BA 275/6-1E). Pokud se montují výlučně ruční pohony s kuželovými koly, tak je nutno postupovat podle návodu BA 281/04E. Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem je vhodný jak pro odpínače tak pro uzemňovače namontované na odpínačích. Na rozdíl od montáže na odpínači se pro uzemňovače typu E/L namontované dole, montuje pohon s kuželovými koly s jeho ovládacími prvky otočený o 180 oproti poloze znázorněné na obr. 2 (pohled směrem "A ). Výsledná uspořádání dorazového kotouče při pohledu směrem "A je možno vidět na obr. 1. Pohon s kuželovými koly sestává ze tří podsestav předem sestavených ve výrobním podniku( na obr. 1: podsestava A = kuželový převod, podsestava D = modul pomocných spínačů, podsestava E = motorový pohon s čelním soukolím), které jsou spojené ve smontovaném stavu šestihranným ovládacím hřídelem (8) s jeho doplňkovými díly. 2. MONTÁŽ DO SKŘÍNÍ (obr. 1 až 3) 2.1 Montáž se stojatým ložiskem Jestliže je pohon s kuželovými koly určen pro odpínače, které se mají montovat do relativně širokých skříní, tak se pohon montuje na samostatné stojaté ložisko (2) a je upevněn pomocí dvou šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem a opěrných matic M8 (5) a zajištěn pojistnými podložkami 8 (4). Tímto způsobem mohou být vyrovnány boční šířkové rozměry mezi upevňovacími otvory rámu odpínače a šestihranným ovládacím hřídelem (8) od 38 do 226 mm (rozměr "c na obr. 3). Stojaté ložisko se připevňuje na zadní stěnu skříně jako samotný rám odpínače. 2.2 Montáž s distančními podložkami Při montáži odpínačů do úzkých skříní se ruční pohon s kuželovými koly montuje s dodanými distančními podložkami (3) - přímo na rám odpínače, ve kterém jsou již příslušné upevňovací otvory. Blok ložiska kuželového převodu (podsestava A) je upevněn na rám odpínače jednou distanční podložkou (18 mm) nebo dvěma distančními podložkami (38 mm). Pro tento účel jsou na vnitřní straně rámu opěrné matice M8. Je nutno použít pružné podložky A8. Kompenzace vzdáleností (Rozměr "b na obr. 2 - Montáž pohonu s kuželovými koly s distančními podložkami nebo upevňovacím blokem) U přístrojů pro jmenovité napětí 12 kv: 18 nebo 38 mm. U přístrojů pro jmenovité napětí 25 kv: 38 mm. 2.3 Montáž s upevňovacím blokem Jestliže se odpínače montují do skříní výrobní řady ZS, je nutno montovat pohon s kuželovými koly použitím upevňovacího bloku (3). Stojaté ložisko kuželového převodu (podsestava A) se při použití 4 šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem přišroubuje s upevňovacím blokem (3) k rámu odpínače. 27

27 Kompenzace vzdálenosti (Rozměr "b na obr. 2 - Montáž pohonu s kuželovými koly s distančními podložkami nebo upevňovacím blokem) U přístrojů pro jmenovité napětí 12 kv: 33 nebo 58 mm. U přístrojů pro jmenovité napětí 25 kv: 53, 88, 118 a 123 mm. 3. PŘIZPŮSOBENÍ NA HLOUBKU SKŘÍNĚ (obr. 1 a 2) Pro přizpůsobení na hloubku skříně je nutné odpovídající sladění délky šestihranného ovládacího hřídele (8) a příslušné izolační trubky (7) pohonu s kuželovými koly. Montážní hloubka (míra "a na obr. 2): U přístrojů pro jmenovité napětí 12 kv: mezi 596 a 1200 mm. U přístrojů pro jmenovité napětí 25 kv: mezi 796 a 1200 mm. Viz také čl MONTÁŽ POHONU S KUŽELOVÝMI KOLY OVLÁDANÉHO MOTOREM (obr. 1 a 4) Z důvodů přepravní bezpečnosti jsou dodávány odpínače C3 v poloze ZAP a případně namontované uzemňovače v poloze VYP. Před začátkem montáže pohonu s kuželovými koly je nutno přepnout všechny spínací přístroje do polohy VYP. Sled montáže: 1. Po stanovení potřebných rozměrů vzdáleností vrtat upevňovací otvory na přední straně skříně podle vrtacího plánu (obr. 4) (horní polovina: pohon s kuželovými koly pro odpínač C3, spodní polovina: uzemňovač E/L montovaný na odpínači) Jestliže má být pohon s kuželovými koly pro integrovaný uzemňovač ovládán jen ručně, tak se má postupovat podle vrtacího plánu v BA 281/04E (obr. 4). 2. Pokud je to nutné, upevnit stojaté ložisko na zadní stěnu skříně. 3. Kuželové soukolí (podsestava A) nasunout na hřídel odpínače tak, aby vnitřní výstupek v otvoru zasahoval do klínové drážky hřídele. 4. Upevnit kuželové soukolí (podsestava A) pomocí šroubů s vnitřním šestihranem M8 (1) na stojaté ložisko(2), nebo s použitím vhodných distančních podložek nebo upevňovacího bloku (3) přímo na rám odpínače. Kontrola: Při správné montáži jsou strany vnitřního čtyřhranu kuželového kola podsestavy A nyní ve svislé a vodorovné poloze. 5. Upevnit clonu (11) a motorový pohon s čelním soukolím (podsestava E) na vnitřní straně přední části skříně dvěma šrouby s vnitřním šestihranem M6x25 (12) a vnější strany s vložením talířových podložek 8 (13). 6. Vložit unášeč (6) do čtyřhranného vybrání kuželového kola (podsestava A). Povrchy obou součástí musí být v jedné rovině. Strany vnitřního šestihranu musí být ve svislé poloze. 28

28 7. Zjistit vzdálenost (hloubkoměrem) mezi přední stranou clony (11) a dorazovou plochou v šestihranu unášeče (6) a šestihranný ovládací hřídel (8) zkrátit tak, aby tento vyčníval 25 mm za čelní plochu šestihranného pouzdra čelního soukolí (podsestava E). 8. Uříznout izolační trubku (7) na délku, která je kratší o 168 mm než délkový rozměr zjištěný pro šestihranný ovládací hřídel (8). 9. Demontovat modul pomocných spínačů (podsestava D) z motorového pohonu s čelním soukolím (podsestava E) povolením šestihranných šroubů. Existující zapojení mezi podsestavami D a E není nutno rozpojit. 10. Šestihranný ovládací hřídel (8) prostrčit z přední strany skříně rozváděče clonou (11) a čelním soukolím (podsestava E) a potom přímo za čelní soukolí na šestihranný ovládací hřídel (8) nasunout: dorazový kotouč (10) (montážní poloha podle označení - viz obr. 1), stavěcí kroužek (9) a izolační trubku (7). Upozornění: Při nasouvání dorazového kotouče (10) a modulu pomocných spínačů (podsestava D) je nutno dbát bezpodmínečně na dodržení polohy těchto součástí na ovládacím hřídeli (8) tak, jak je znázorněna na obr. 1! 11. Šestihranný ovládací hřídel (8) zasunout pevně až na doraz ve vnitřním šestihranu unášeče (6) a podélnou vůli vyrovnat posunutím stavěcího kroužku (9) ve směru čelního soukolí (podsestava E), přičemž je nutno šestihranný ovládací hřídel (8) pevně držet. 12. Opět upevnit modul pomocných spínačů (podsestava D) na motorový pohon a čelní soukolí (podsestava E). 13. Kontrolovat funkci pohonu s kuželovými koly. Na šestihranný ovládací hřídel (8) nasunout spínací páku a pro rozpojení automatické spojky otočit krátce do polohy na doraz ve směru hodinových ručiček (ZAP) příp. proti směru hodinových ručiček (VYP). Spínací přístroj je možno potom ovládat ručně. 14. Po kontrole správné funkce pohonu s ozubenými koly se musí vyzkoušet modul pomocných spínačů. Funkce modulu pomocných spínačů je správná, jestliže při ručním ovládání pohonu s kuželovými koly pomocný spínač přepne po provedeném vypnutí nebo zapnutí spínacího přístroje a do koncové polohy dorazového kotouče zůstane volný chod Nalepit návěstní štítky pro ovládání (obr. 4). U odpínačů CK3 a uzemňovačů E/L, může být spínací poloha označena důlkem důlkovače na čelní ploše ovládacího hřídele (8), např. ve spodní části plochy pro polohu VYP. 16. Namazat kuželové soukolí (podsestava A) a čelní soukolí motorového pohonu (podsestava E) mazivem Isoflex Topas NB 52 č. součásti ABB Calor Emag (označení pro objednávku) GCE P0100. (Pozdější údržbu provádět společně s údržbou spínacího přístroje - viz BA 275/6-1E). 16. Připojit motorový pohon podle obr. 5, 6, 7 nebo 8 na ovládání pomocí stykačů (svorky 1 až 6). Upozornění: Pro zaručení funkční spolehlivosti spínacích přístrojů se doporučuje použití součástí uvedených v tabulce 3. 29

29 5. ZKOUŠKA MOTOROVÉHO POHONU (obr. 5 až 8) 1. Nasunout ovládací páku na šestihranný ovládací hřídel (8) a ovládat spínací přístroj ručně. Vypínání a zapínání musí nastávat bezvadně v rozsahu ovládacího úhlu určeného dorazovým kotoučem (10). 2. Je nutno dbát na to, aby pomocný spínač (podsestava D) přepínal teprve po provedeném zapnutí nebo vypnutí, a aby zůstal volný chod 6 do koncové polohy dorazového kotouče (10). Případně se musí nastavit pomocný spínač s použitím vhodného úhloměru tak, aby přepínal 6 ± 1 před koncovou polohou dorazového kotouče (10). Alternativně se může použít spároměr pro nastavení vůle 2 ± 0,35 mm. 3. Připojit ovládací napětí pro stykače/relé. Motor musí zůstat nepřipojený! Dát povel ZAP nebo VYP a provést zapnutí nebo vypnutí ručně. Stykač/relé musí po provedeném spínání odpadnout. 4. Přesunout motorový pohon ručně do mezipolohy mezi ZAP a VYP a vyjmout ovládací páku. Šestihranný ovládací hřídel (8) se musí otáčet při povelu ZAP směrem do zapnutí, jinak je nesprávná polarita připojeného napětí nebo motoru. V tomto případě motor ihned odpojit a po odstranění závady zkoušku opakovat. Upozornění: Zablokování motorového pohonu způsobí závady v čelním soukolí. 5. Vypínat/zapínat spínací přístroj s použitím motoru. Pro rozpojení automatické spojky otočit krátce ve směru ZAP/VYP až na doraz. Spínací přístroj je možno nyní ovládat ručně. 30

30 Přiřazení dorazového kotouče 10 (pohled směrem "A ) Regulační šrouby C3 nakreslen v poloze VYP Obr. 1: Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem pro odpínač C3 a uzemňovač, příklad pro montáž do skříně 31

31 Obr. 9: Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem Příklad pro dodávku jako jednotlivé zařízení 6. VYSVĚTLENÍ ČÍSEL POZIC Podsestava A Kuželové soukolí Podsestava D Modul pomocných spínačů Podsestava E Motorový pohon s čelním soukolím 1 Šroub s vnitřním šestihranem M8x... (podle mont. provedení) 2 Stojaté ložisko (podle montážního provedení) 3 Upevňovací blok (nakreslen) nebo distanční podložka 4 Pojistná podložka A8 5 Opěrná matice M8 6 Unášeč 7 Izolační trubka 8 Šestihranný ovládací hřídel 9 Stavěcí kroužek 10 Dorazový kotouč 11 Clona 12 Šroub s vnitřním šestihranem M8x25 13 Talířová podložka 8 14 Čelní deska 15 Zámkový šroub M6x25 16 Pojistná podložka A6 17 Šestihranná matice M6 32

32 Max. točivý moment = 100 Nm Pohon Odpínač Uzemňovač Montáž vlevo možná Při objednání se musí specifikovat Rozměry vzdáleností: viz tabulka 1 Montáž vpravo přednostní Obr. 2: Montáž pohonu s kuželovými koly s distančními podložkami ( jak nakresleno) nebo upevňovacím blokem 33

33 Tabulka 1: Rozměry vzdáleností (pro obr. 2 a 3) Jmen. napětí U r 12 kv 25 kv p (mm) a min (mm) a max (mm) b 1)2) (mm) 18, b 3)4) (mm) 33, 58 53, 88, 118, 123 c min (mm) c max (mm) ) Montáž s distančními podložkami 2) Uvést požadovaný rozměr pro 12 kv při objednání 3) Montáž s upevňovacím blokem 4) Uvést požadovaný rozměr pro 12 kv nebo 25 kv při objednání Návěstní štítky pro ovládání CK CR E/L CS (60 mm pro montáž vlevo) Pohled směrem "A (obr. 2) Pohon s kuželovými koly pro odpínač C3 Pohon s kuželovými koly pro uzemňovač E/L Obr. 3: Montáž pohonu s kuželovými koly se stojatým ložiskem Obr. 4: Vrtací plán a návěstní štítky 34

34 bílý zelený Jištění motoru: viz tab. 2 Obr. 5 Schéma zapojení GCES Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem pro odpínač typu CK3 SO1 Pomocný spínač ovládaný motorem KOA Pomocný stykač pro vypnutí S38 Pomocný spínač ovládaný hřídelem uzemňovače KOE Pomocný stykač pro zapnutí VO1 Předřadný usměrňovač (požadován jen pro AC) F Pojistka bílý zelený Jištění motoru: viz tab. 2 Obr. 6 Schéma zapojení GCES Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem pro odpínač typu CR3 S01 Pomocný spínač ovládaný motorem YO2 Vypínací spoušť VYP S02 Pomocný spínač ovládaný spínacím hřídelem odpínače VO1 Předřadný usměrňovač (požadován jen pro AC) S06 Pomocný spínač ovládaný střádacím hřídelem odpínače KOA Pomocný stykač pro vypnutí S38 Pomocný spínač ovládaný hřídelem uzemňovače KOE Pomocný stykač pro zapnutí F Pojistka 35

35 bílý zelený Jištění motoru: viz tab. 2 Obr. 7 Schéma zapojení GCES Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem pro odpínač typu CS3 SO1 Pomocný spínač ovládaný motorem VO1 Předřadný usměrňovač (požadován jen pro AC) S02 Pomocný spínač ovládaný spínacím hřídelem odpínače KOA Pomocný stykač pro vypnutí S38 Pomocný spínač ovládaný hřídelem uzemňovače KOE Pomocný stykač pro zapnutí F Pojistka bílý zelený Jištění motoru: viz tab. 2 Obr. 8 Schéma zapojení GCES Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem pro uzemňovače typu E/L SO1 Pomocný spínač ovládaný motorem KOA Pomocný stykač pro vypnutí S02 Pomocný spínač ovládaný spínacím hřídelem odpínače KOE Pomocný stykač pro zapnutí VO1 Předřadný usměrňovač (požadován jen pro AC) F Pojistka 36

36 Tabulka 2: Technické údaje pro motorový pohon Jmenovité Příkon Jištění Doba Doba vypínání 3) Doba Doba ovládací motoru zapínání 3) CK3, CS3 střádání 3) vypínání 1) napětí 2) (ABB jistič) CK3, Uzemňovač pro vypínání CR3, CS3 CR3, CS3 uzemňovač pro C3 Pro C3 CR3 V VA nebo W A s s s s ms M AC ,6 A Nastavení: 1 A 230 AC 90 0,4... 0,63 A Nastavení: 0,5 A S280-K 60 DC DC 90 1, DC 90 0, ) Vypínání vypínací spouští VYP Y2, příkon 250W/VA 2) Zvláštní napětí DC na dotaz 3) Doby závislé na napětí motoru Tabulka 3: Doporučené náhradní díly Označení Součást Pomocný stykač pro zapínání K0E Vzduchový stykač ABB typu K 62 pro AC Vzduchový stykač ABB typu KC 62 pro DC Pomocný stykač pro vypínání K0A Vzduchový stykač ABB typu K 62 pro AC Vzduchový stykač ABB typu KC 62 pro DC 37

37 ABB EJF s.r.o. Telefon: Vídeňská Brno Česká republika Fax: I/2000M (BA 281/04E, BA 286/05E,BA 312/02, BA 314/01E) Údaje a ilustrace nezávazné. Vyhrazujeme si právo provádět změny v souladu s technickým vývojem.

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme toto doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu : Instalujte

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž 12, 17,5, 25 a 36 kv, 400A, 630A a 1250A pro vnitřní montáž Obsah NAL/NALF 12-17,5-25 1. Všeobecně... 3 2. Standardní

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50. pro vnitřní spínací přístroje

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50. pro vnitřní spínací přístroje Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50 pro vnitřní spínací přístroje 1 Universální motorové pohony UM Slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX l NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele... 2 II. Výběr těsnění hlav válců... 3 III. Utahování šroubů

Více

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Přesívač rs 400 1 Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Vážený zákazníku, Přejeme Vám mnoho radosti a úspěch

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC 8/2007 PRESTO 60 PRESTO 60 B PRESTO 60 TC Tlačítkové ventily PRESTO typ 60 jsou určeny pro splachování pisoárových zařízení. Tyto ventily mají pevný

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X 99 Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50. pohony montované na přístroje OM 30 a OMZ 30 jmenovité napětí motoru 230 V AC

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50. pohony montované na přístroje OM 30 a OMZ 30 jmenovité napětí motoru 230 V AC Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 pohony montované na přístroje OM 30 a OMZ 30 jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k

Více

Seznam náhradních dílů

Seznam náhradních dílů 1ZSE 5492-134 jazyk - čeština Revize 3, 1998-01-30 Seznam náhradních dílů Přepínač odboček typu UB s pohonem typu BUE a BUL Bez písemného povolení výrobce nesmí být tento dokument kopírován, předán třetí

Více

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS PRŮVODNÍ DOKUMENTACE 019/06/2014 VNITŘNÍ ODPOJOVAČE SE SUVNÝM POHYBEM NOŽŮ pro napětí 25 kv ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 TYP QAS VŠEOBECNĚ Odpojovače typu QAS jsou speciální spínací přístroje. Jsou standardně

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22 NÁVOD K PROVOZU Planetové převodovky pro servomotory 4152 758 901b22 Změny vyhrazeny Copyright ZF Tento návod k provozu je chráněn podle autorského práva. Rozmnožování a rozšiřování této příručky v jakékoli

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Rotační čerpadlo. Návod k používání a obsluze

Rotační čerpadlo. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Rotační čerpadlo Výrobek Dodavatel název: Rotační čerpadlo typ: DK 12, 22, 31, 60 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Výrobky

Více

Spínací hodiny. Návod na instalaci, údržbu a obsluhu 6 720 605 210 (02.99) Cz

Spínací hodiny. Návod na instalaci, údržbu a obsluhu 6 720 605 210 (02.99) Cz Návod na instalaci, údržbu a obsluhu 6 720 605 210 (02.99) Cz Spínací vestavné hodiny Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV Spínací

Více

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce:

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce: Návod použití evidenční číslo: 2510507 RTH BJ závitořezné hlavy reverzační Výrobce: Moskevská 63 CZ-10100 Praha 10 Tel: +420 246 002 321 Fax: +420 246 002 335 E-mail: obchod@narexmte.cz www.narexmte.cz

Více

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu -

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Ho 07/2015 česky ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Provedení 13 6300/1-5,6/1,4 12500/2-2,8/0,7 Provedení 15 7500/1-4,4/1,1 15000/2-2,2/0,6 Informace

Více

Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8)

Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8) I Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8) Model Railway Accessories IM Minitrains Berliner Straße 236 D-63067 Offenbach Tel: +49 (0) 160 5829 645 info@railmodels.eu http://www.railmodels.eu 1. Obsah

Více

OBSAH. Důležité: Pro zapojení motorů SASSI typu AC1 VVVF a AC2 postupujte podle schématu umístěném ve svorkovnici - 1 -

OBSAH. Důležité: Pro zapojení motorů SASSI typu AC1 VVVF a AC2 postupujte podle schématu umístěném ve svorkovnici - 1 - OBSAH UPOZORNĚNÍ....str. 31 Všeobecné technické informace....str. 32 Převodovka TORO - řez rychloběžnou částí... str. 33 Identifikační štítky pro převodovky a motory....str. 34 Otevírání překližkových

Více

LuK řešení oprav pro moduly spojky

LuK řešení oprav pro moduly spojky LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky

Více

BA 14.0168 462 430 CZ. Návod k obsluze. KL458-004-a. Elektromagneticky odbrzd ovaná pružinová brzda Typ BFK458-

BA 14.0168 462 430 CZ. Návod k obsluze. KL458-004-a. Elektromagneticky odbrzd ovaná pružinová brzda Typ BFK458- BA 14.0168 462 430 CZ Návod k obsluze KL458-004-a Elektromagneticky odbrzd ovaná pružinová brzda Typ BFK458- Kódové označení výrobku B FK 458 - skupina výrobků -brzdy podskupina výrobků - pružinové brzdy

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž a demontáž Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž... 261 Montáž ložisek s válcovou dírou... 261 Nastavení ložisek...

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 V 99 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM 1 Automatický posuv stolu 1.1 Použití v souladu s daným účelem Automatický univerzální

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

ÚVOD PNEUMATICKÉ VÁLCE. Jednočinné pneumatické válce

ÚVOD PNEUMATICKÉ VÁLCE. Jednočinné pneumatické válce PNEUMATICKÉ KOMPONENTY VÁLCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU MECHATRONIKY 1 OBSAH: Úvod... 3 Pneumatické válce... 3 Jednočinné pneumatické válce... 3 Dvojčinné pneumatické válce... 4 Speciální pneumatické

Více

Výbava Svislé markýzy

Výbava Svislé markýzy Výbava Svislé markýzy Svislé markýzy Typ 470 Typ 490 Typ 499 Typ 0 Pohon a ovládání Motorový pohon (včetně ovládacího spínače) Dálkově ovládaný motor (včetně 1- kanálového rádiového ručního vysílače) O

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Vakuové vypínače OSM/TEL Venkovní vypínač (recloser) typu

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzin Diesel TU ET TU DV 1 3 3 5 4 6 JP A JP A J4 JP4 JP4S TD TED4 1.1i 1.4i KFU 1.6i 16V 1.4 HDi 1.6 16V HDi HFX KFV KFU NFU NFS

Více

Vydání. Variátor VARIBLOC a příslušenství 08/2000. Provozní návod 0919 0651 / CZ

Vydání. Variátor VARIBLOC a příslušenství 08/2000. Provozní návod 0919 0651 / CZ Variátor VARIBLOC a příslušenství Vydání 08/2000 Provozní návod 0919 0651 / CZ SEW-EURODRIVE 1 Důležité pokyny... 4 2 Bezpečnostní pokyny... 5 3 Konstrukce přístroje VARIBLOC... 6 3.1 Typové označení...

Více

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 1 597 0751 CS 01.2014 cs Návod na instalaci Překlad originálního návodu www.sulzer.com Návod na instalaci betonového

Více

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze TopSpin č. 1835 Návod k obsluze ČESKY 1. Úvod Těší nás, že jste se rozhodli pro nákup přístroje k vrtání otvorů pro vodící čepy TopSpin, který představuje nový standard funkce, výkonu, bezpečnosti a tvaru.

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

Tímto prohlašujeme, že typ vrtačky uvedený na přední straně odpovídá všem příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům.

Tímto prohlašujeme, že typ vrtačky uvedený na přední straně odpovídá všem příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům. Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme, že typ vrtačky uvedený na přední straně odpovídá všem příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům. Směrnice ES Použité harmonizované normy Směrnice

Více

Korečkový elevátor. Návod k používání a obsluze

Korečkový elevátor. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Korečkový elevátor Výrobek Dodavatel název: Korečkový elevátor typ: NBE 425, 440, 460 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních vakuových vypínačů DRIESCHER

Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních vakuových vypínačů DRIESCHER Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních vakuových vypínačů DRIESCHER trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 až 2500 A Manipulace a skladování Po obdržení zásilky

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL

JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ CM, CL JEDNOPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ POUŽITÍ Jednopotrubní dávkovače řady CM a CL jsou mazacím prvkem jednopotrubních centrálních mazacích systémů, které slouží k dávkování zvolených dávek maziva - oleje, tekutého tuku

Více

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy šeobecné pokyny Suchý provoz/mokrý provoz Elektrická schémata Usměrňovače Přívody proudu Zhášecí kondenzátor Ochrana proti indukčním napěťovým špičkám Spínací

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru C1 X KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1

Více

LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE. Fax: +420/ 549 522 210. E-mail: obchod@dosting.cz. Internet: www.dosting.cz

LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE. Fax: +420/ 549 522 210. E-mail: obchod@dosting.cz. Internet: www.dosting.cz LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE DOSTING, spol. s r.o. Tel: +420/ 549 522 211 Fax: +420/ 549 522 210 Košinova 19 E-mail: obchod@dosting.cz 612 00 Brno Internet: www.dosting.cz CZ MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČELNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ + PTO (TAG3954) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Trailer total. Nyní v EUROPARTU: náhradní díly pro nápravy VALX. Náhradní díly pro nápravy s kotoučovými brzdami

Trailer total. Nyní v EUROPARTU: náhradní díly pro nápravy VALX. Náhradní díly pro nápravy s kotoučovými brzdami Trailer Total U1_U4_CZ_Layout 1 06.02.2012 15:36 Seite 3 Nyní v EUROPARTU: náhradní díly pro nápravy VALX Náhradní díly pro nápravy s kotoučovými brzdami Náhradní díly pro nápravy s bubnovými brzdami Vzduchové

Více

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P 51.01-SKP-250-230-P Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 OBSAH Úvod Označení stroje 1.0 Popis stroje 2.0 Instalace 3.0 Obsluha stroje a postupy

Více

Univerzální vysavač kalů

Univerzální vysavač kalů Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně 4 1.1 Působnost 4 1.2 Poptávky a objednávky 4 1.3 Technické údaje 4 1.4 Oblast použití 5 1.5 Příslušenství

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě motorových pohonů SPN2-T a ručních pohonů DT

Návod k montáži, obsluze a údržbě motorových pohonů SPN2-T a ručních pohonů DT Návod k montáži, obsluze a údržbě motorových pohonů SPN2-T a ručních pohonů DT pohony pro vnitřní spínací přístroje montované na čelo kobky provedení s táhly a pákami 1 Vnitřní motorové pohony SPN2 Jsou

Více

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 UniGear dvouúrovňové uspořádání UniGear typ ZVC 3 39 47 1 2 3 1 2 UniGear

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

Návod k obsluze mechanická část

Návod k obsluze mechanická část cs Návod k obsluze mechanická část ELEKTROMATEN pro sekční vrata SE 51172043 - d 11.2006 NÁVOD K OBSLUZE 55010114 sestávající se z : E : Návod k obsluze elektrická část (přiložen zvlášť) M : Návod k obsluze

Více

Hřídelová spojka Pružná spojka s čelními zuby podle KWN 22003 Montáž a údržba. Vůle v natočení mezi čelními zuby a dorazy

Hřídelová spojka Pružná spojka s čelními zuby podle KWN 22003 Montáž a údržba. Vůle v natočení mezi čelními zuby a dorazy KWD Hřídelová spojka Pružná spojka s čelními zuby podle KWN 22003 Montáž a údržba KWN 32007 OBSAH: 1. Konstrukce 2. Funkce 3. Montáž 4. Označení 5. Utahovací momenty šroubů 6. Údržba 1. Konstrukce 1.1.

Více

TAŽENÝ HRABAČ 100 CM

TAŽENÝ HRABAČ 100 CM TAŽENÝ HRABAČ 00 CM Montáž Provoz Údržba Náhradní díly PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ PROVOZ Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear pro montáž na betonový sloup nebo příhradový stožár jmenovité napětí 15, 27 a 38 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Řezání stěn Stěnové pily

Řezání stěn Stěnové pily Řezání stěn Stěnové pily Přehled použití 10 Přehled 11 Přehled výhod 14 Stěnové pily Husqvarna 16 Zdroje Husqvarna 26 Technické vlastnosti stěnových pil 34 Technické vlastnosti zdrojů 34 Diamantové nástroje

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Centronic VarioControl VC260

Centronic VarioControl VC260 Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM 4099-T (C.TRONIC 105) Přístroje 4122-T (C.TRONIC 105.5) B1EP135D 110 Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU 384F TU ET TU 1 3 5

Více

IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem. Model MDG-M4. Návod k obsluze a montáži

IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem. Model MDG-M4. Návod k obsluze a montáži IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem Model Návod k obsluze a montáži Tento návod obsahuje správný postup pro obsluhu, použití, opravu, pravidelnou prohlídku a k odstraňování závad čerpadla. Dodržíte-li

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení)

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) 14 LBS(LBV)/314, 315 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 11 Korunová matice Pouze pro brzdy s kuželovou hřídelí. Klíčem S=46 mm povolte a

Více

Charakteristiky výrobku a přehled NV 5 - NV 6. Otáčkové pohony

Charakteristiky výrobku a přehled NV 5 - NV 6. Otáčkové pohony 52 Charakteristiky výrobku a přehled NV 5 - NV 6 NV 5 - NV 6 Charakteristiky výrobku Široký rozsah krouticích momentů Možné hřídele na míru Široký rozsah polohovacích časů Pevný kovový plášť Konstantní

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací klapky Typ 012 - ZESA Typ 013 - GESA Typ 014 - ZIVA -Z Typ 015 - ZIVA -G 1.0 Všeobecně k návodu k použití...2 5.5 Přestavba resp. dovybavení pákou (ZIVA -Z / ZIVA -G)...10 2.0 Bezpečnostní upozornění...2

Více

Snímač impulsů klikového hřídele vymontovat a zamontovat (s

Snímač impulsů klikového hřídele vymontovat a zamontovat (s Stránka č. 1 z 7 Snímač impulsů klikového hřídele vymontovat a zamontovat (s klimatizací) Vymontovat, odmontovat Kostřicí kabel odpojit od akumulátoru. snímače impulsů klikového hřídele na přípojnici:

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc trojpólové provedení dle standardu ČEZ pro montáž na betonový sloup jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků

Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků 445 S/T 460 S/T TR25E182 O b s a h /T Kapitola strana Kapitola strana 0 Přehledové stránky vepředu Obsah..............................................................

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ PAC 8-7M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ List č. 1 (Počet stran 22) MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 Fulnek, Česká republika Datum vydání: únor 2006 O B S A H: Plášť úplný Tabulka č. 1

Více

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 HLASITÝ TELEFON TO 01 Technická dokumentace AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-22-01-111, vydání 6. leden 2006 Projekt Hlasitý telefon TO 01 Zpracoval Ing. Milan Ptáček Schválil Ing. Ladislav

Více

Indikátor stavu pojistky MEg72. Uživatelská příručka

Indikátor stavu pojistky MEg72. Uživatelská příručka Indikátor stavu pojistky MEg72 Uživatelská příručka MEg Měřící Energetické paráty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Indikátor stavu pojistkymeg72 uživatelská příručka Indikátor stavu pojistky MEg72

Více

Návod k montáži a obsluze. Vstupní stanice Nerez Video 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20

Návod k montáži a obsluze. Vstupní stanice Nerez Video 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20 Návod k montáži a obsluze Vstupní stanice Nerez Video 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20 Obsah Popis přístroje...3 Rozsah funkcí barevné kamery...4 Rozsah snímání

Více

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka vyvažovače 9336 2 4 Kg 2500 2,9 kg 9337 4 6 Kg 2500 3,2 kg 9338 6 8 Kg 2500 3,5 kg 9339 8 10 Kg 2500 3,7 kg 9340 10

Více

PowerMax UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Elektricky stavitelné letecké vrtule. Výrobní číslo vrtule:.

PowerMax UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Elektricky stavitelné letecké vrtule. Výrobní číslo vrtule:. UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Elektricky stavitelné letecké vrtule PowerMax Výrobní číslo vrtule:. TL-ULTRALIGHTs.r.o. Letiště 515, Pouchov 503 41 Hradec Králové Česká Republika Tel.: +420 495 218

Více

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servis 5 Dílenská příručka FABIA 000 Motor,0/37;,4/44;,4/50 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5305.00.5

Více

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323 Vyvažovače Tecna typ 9321-9323 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka vyvažovače 9321 2 4 Kg 2000 mm 1,9 Kg 9322 4 6 Kg 2000 mm 2,1 Kg 9323 6 8 Kg 2000 mm 2,2 Kg Tento symbol znamená: POZOR:

Více

ROYAL RAPID SMART REGENT

ROYAL RAPID SMART REGENT MONTÁŽNÍ INSTRUKCE ROYAL RAPID SMART REGENT VELKOPLOŠNÉ STŘEŠNÍ KRYTINY a TECHNICKÉ ÚDAJE: RAPID REGENT ROYAL SMART Standardní délka tašek: 460 mm 350 mm 400 mm 350 mm Skladební šířka: 1,08 m 1,10 m 1,00

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 8. část: ELEKTRICKÁ VÝSTROJ VOZU. Elektrické příslušenství

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA 1000/1100MB, 1000MBG, 1000/1100MBX 8. část: ELEKTRICKÁ VÝSTROJ VOZU. Elektrické příslušenství Elektrické příslušenství 1 Elektrické příslušenství Poz. Číslo dílu Název dílu Kusů Obchodní číslo 1. 10-124-4045 Pojistková skříňka 1 110-939380 9450.34 2. 10-163-3066 Držák pojistkové skříňky smaltovaný

Více

6 1 61-0 - 0269 INDEX: p

6 1 61-0 - 0269 INDEX: p 6 1 61-0 - 0269 INDEX: p POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: NÁZEV: MĚŘENÍ A SEŘIZOVÁNÍ PŘEDVSTŘIKŮ NA MOTORECH TEDOM I. DYNAMICKÝ PŘEDVSTŘIK PŘÍLOHA Č. 7 PŘEDPISU 61-0-0250 Následující všeobecné pokyny

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů Návod k obsluze a seznam náhradních dílů Vrtačka na papír PB 2015 S5 / S6 Číslo zařízení: Výrobní datum : 1 Obsah 1. Všeobecné. 3 2. Technická data.... 4 3. Vrták na papír.. 5 4. Bezpečnostní pokyny..

Více

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG)

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou BA 4.4 - MRL Elektrické kyvné pohony TYP E50 E210 pro stejnosměrný / střídavý / třífázový proud Na obrázcích jsou příklady, nikoli všechny možné varianty typů! Originální montážní návod s provozním návodem

Více

Obtokového hladinoměru model BNA

Obtokového hladinoměru model BNA Návod k provozu Obtokového hladinoměru model BNA Obtokového hladinoměru, model BNA, s volitelným snímačem hladiny a magnetickým spínačem Návod k provozu obtokového hladinoměru Model BNA Strana 3-20 2 Návod

Více

Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN. Typy UZWN a KSUN. Návod k obsluze BA 3001 cs 06/2012.

Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN. Typy UZWN a KSUN. Návod k obsluze BA 3001 cs 06/2012. Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN Typy UZWN a KSUN Návod k obsluze FLENDER couplings Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN Typy UZWN a KSUN

Více

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323

Vyvažovače Tecna typ 9321-9323 Vyvažovače Tecna typ 932 - Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost 932 2 4 Kg 4 6 Kg 6 8 Kg Délka Váha lanka vyvažovače,9 Kg 2, Kg 2,2 Kg Záruční a pozáruční servis a opravy zajišťuje firma: SCHINKMANN svářecí

Více

Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16

Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16 Sekce katalogu Příslušenství Informace o výrobku M9000-500 Datum vydání 0597/0997CZ Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16 Spojovací adaptér M9000 500 umožňuje instalaci

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. na komorové navrtávací zařízení MANIBS typ J-110

P R A C O V N Í P O S T U P. na komorové navrtávací zařízení MANIBS typ J-110 A) Pracovní postup 1. Montáž nebo navaření bezpečnostní armatury MANIBS před navařením odbočkového T-kusu se musí odstranit krycí víčko a zátka. 2. Nové - připojované - potrubí se napojí, příp.dokončí.

Více

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka vyvažovače 9336 2 4 Kg 2500 2,9 kg 9337 4 6 Kg 2500 3,2 kg 9338 6 8 Kg 2500 3,5 kg 9339 8 10 Kg 2500 3,7 kg 9340 10

Více