POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution"

Transkript

1 POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution

2 Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu. Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze v uzavřených prostorech vhodných pro provoz elektrických zařízení. Zajistěte, aby instalace, obsluha a údržba byly prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky oboru elektro. Dodržujte v plném rozsahu právně uznávané normy (DIN VDE/IEC) a místní připojovací podmínky rozvodných podniků, jakož i příslušné bezpečnostní předpisy odborných sdružení nebo srovnatelných organizací. Postupujte podle příslušných informací v návodě na montáž, obsluhu a údržbu při všech činnostech týkajících se spínacích přístrojů a rozváděčů. Pozor nebezpečí! Věnujte zvláštní pozornost poznámkám o nebezpečí v návodě na montáž, obsluhu a údržbu označeným tímto výstražným symbolem. Nepřekračujte během provozu spínacího přístroje nebo rozváděče zatížení uvedená v technických údajích specifikace. Zajistěte, aby byl návod na montáž, obsluhu a údržbu k dispozici všem osobám, které se zabývají montáží, provozem a údržbou. Personál uživatele je povinen postupovat odpovědně ve všech případech týkajících se bezpečnosti při práci a správné manipulaci. VÝSTRAHA Řiďte se vždy podle uznávaných pravidel technické praxe a postupujte podle návodu na montáž, obsluhu a údržbu! Nebezpečné napětí může způsobit úraz elektrickým proudem a popáleniny. Před zahájením práce jakéhokoliv druhu, toto zařízení bezpodmínečně odpojit a uzemnit. Jestliže máte jakékoliv další otázky k tomuto návodu na montáž, obsluhu a údržbu, rádi Vám požadované informace poskytneme prostřednictvím naší organizace v oblasti. 3

3 Obsah Strana RUČNÍ POHON S KUŽELOVÝMI KOLY s horizontálním převodním hřídelem, s blokovacím magnetem nebo bez blokovacího magnetu (BA 281/04E) 1. Konstrukce a označení Montáž do širokých skříní Montáž do úzkých skříní Přizpůsobení na hloubku skříně Montáž ručního pohonu s kuželovými koly bez blokovacího magnetu Montáž ručního pohonu s kuželovými koly s blokovacím magnetem Vysvětlení čísel pozic na obrázcích... 8 RUČNÍ POHON S KUŽELOVÝMI KOLY se šikmým převodním hřídelem, s blokovacím magnetem nebo bez blokovacího magnetu (BA 312/02) 1. Konstrukce a označení Montáž do širokých skříní Montáž do úzkých skříní Přizpůsobení na hloubku skříně Montáž ručního pohonu s kuželovými koly (sled montáže) Montáž blokovacího magnetu a nastavení Vysvětlení čísel pozic na obrázcích ROTAČNÍ RUČNÍ POHON (BA 314/01E) 1. Konstrukce a možnosti použití Přizpůsobení na šířku skříně Montáž ručního pohonu Montáž rotačního ručního pohonu bez blokovacího magnetu Montáž rotačního ručního pohonu s blokovacím magnetem Vysvětlení čísel pozic na obrázcích POHON S KUŽELOVÝMI KOLY ovládaný motorem (BA 286/05E) 1. Konstrukce a označení Montáž do skříní Montáž se stojatým ložiskem Montáž s distančními podložkami Montáž s upevňovacím blokem Přizpůsobení na hloubku skříně Montáž pohonu s kuželovými koly ovládaného motorem Zkouška motorového pohonu Vysvětlení čísel pozic na obrázcích

4 RUČNÍ POHON S KUŽELOVÝMI KOLY s horizontálním převodním hřídelem, s blokovacím magnetem nebo bez blokovacího magnetu (BA 281/04E) 1. KONSTRUKCE A OZNAČENÍ Při ovládání spínačů pomocí ručních pohonů s kuželovými koly s horizontálními převodními hřídeli mohou být ovládací prvky umístěny jak pro odpínač tak pro uzemňovač podle volby na pravé nebo levé straně jednotky (viz také BA 275/6-E čl. 5). Ruční pohon s kuželovými koly je vhodný jak pro odpínače, tak pro uzemňovače namontované na odpínačích. Pro uzemňovače se však montuje ruční pohon s kuželovými koly otočený o 180 oproti poloze znázorněné na obr.1 (viz také obr. 2). Pro rozlišení jsou segmenty kuželových kol označeny rozdílně, jak následuje: CK/CR/CS pro pohon odpínače a E pro pohon uzemňovače. Ruční pohon s kuželovými koly sestává ze dvou montážních skupin předem sestavených ve výrobním podniku (na obr. 1: podsestava A = pohon s kuželovými koly, podsestava B = ložisková skříň), které jsou spojené ve smontovaném stavu šestihranným převodním hřídelem s jeho doplňkovými díly. Blokovací magnet je rovněž k dispozici jako montážní skupina předem sestavená ve výrobním podniku (na obr. 1: podsestava C). 2. MONTÁŽ DO ŠIROKÝCH SKŘÍNÍ (obr. 1 a 3) Jestliže je pohon s kuželovými koly určen pro odpínače, které se mají montovat do relativně širokých skříní, upevňuje se blok ložiska A2 pomocí dvou šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem a šestihranných matic M8 (5) na samostatné stojaté ložisko (2). Šrouby s vnitřním šestihranem a matice jsou zajištěny pružnými podložkami 8 (4). Tímto způsobem mohou být vyrovnány boční šířkové rozměry mezi upevňovacími otvory rámu odpínače a šestihranným ovládacím hřídelem od 38 do 226 mm (rozměr "c na obr. 3 - Montáž horizontálně připojeného ručního pohonu s kuželovými koly). Stojaté ložisko se připevňuje na zadní stěnu skříně jako samotný rám odpínače. 3. MONTÁŽ DO ÚZKÝCH SKŘÍNÍ (obr. 1 a 2) Při montáži odpínačů do úzkých skříní se montuje ruční pohon s kuželovými koly s dodanými distančními podložkami (3) přímo na rám odpínače, ve kterém jsou již příslušné upevňovací otvory. Pro vyrovnání se vloží dvě nebo tři distanční podložky (3) a blok ložiska A2 se upevní pomocí dvou šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem s pojistnými podložkami 8 (4) jakož i maticemi M8 na vnitřní straně rámu (nejsou zobrazeny). Kompenzace vzdálenosti s distančními podložkami (Rozměr "b na obr. 2 - Montáž horizontálně ovládaného ručního pohonu s kuželovými koly.) U přístrojů pro jmenovité napětí 12 kv: 18 nebo 38 mm. U přístrojů pro jmenovité napětí 25 kv: 38 mm. 5

5 4. PŘIZPŮSOBENÍ NA HLOUBKU SKŘÍNĚ (obr. 1 a 2) Pro přizpůsobení na hloubku skříně je nutné jen odpovídající sladění délky šestihranného ovládacího hřídele (15) a příslušné izolační trubky (14) horizontálně ovládaného ručního pohonu s kuželovými koly. Montážní hloubka (míra "a na obr. 2): Přístroje na jmenovité napětí 12 kv: mezi 596 a 1200 mm. Přístroje na jmenovité napětí 25 kv: mezi 796 a 1200 mm. Viz také čl. 5: Montáž ručního pohonu s kuželovými koly bez blokovacího magnetu. 5. MONTÁŽ RUČNÍHO POHONU S KUŽELOVÝMI KOLY BEZ BLOKOVACÍHO MAGNETU (obr. 1 a 4) Z důvodů přepravní bezpečnosti jsou dodávány odpínače CK3 a CR3 v poloze ZAP, odpínač CS3 v poloze VYP, pružiny nenastřádané a případně namontované uzemňovače v poloze VYP. Před začátkem montáže ručního pohonu s kuželovými koly je nutno přepnout odpínače do polohy VYP. 1. Po stanovení potřebných rozměrů vzdáleností vrtat upevňovací otvory na přední straně skříně podle vrtacího plánu (obr. 4 - horní polovina, ruční pohon s kuželovými koly pro odpínač, spodní polovina pro integrovaný uzemňovač). 2. Pokud je to nutné, upevnit stojaté ložisko na zadní stěnu skříně. 3. Podsestavy A1 až A7 pohonu nasunout na hřídel odpínače tak, aby vnitřní výstupek v otvoru segmentu kuželového kola A1 zasahoval do klínové drážky hřídele odpínače. 4. Upevnit blok ložiska A2 pomocí šroubů s vnitřním šestihranem M8 na stojaté ložisko (2), nebo s vhodnými distančními podložkami (3) přímo na rám odpínače. Kontrola: Při správné montáži jsou strany vnitřního čtyřhranu kuželového kola A5 nyní ve svislé příp. vodorovné poloze. 5. U odpínačů CK3/CS3 a uzemňovačů vložit kotouč ukazatele (23) do ložiskové skříně, podsestavy B 1) a upevnit na vnitřní straně přední části skříně dvěma zámkovými šrouby M6x25 (6) a podložkami (24). Přitom zajistit šestihranné matice M6 (9) pojistnými podložkami A6 (8). Při montáž provedení CR3 je upevněna clona (7) a součásti ložiskové skříně B 1) na vnitřní straně přední části skříně. V tomto případě odpadají kotouč ukazatele (23) a podložky (24). 6. Ložisko z plastu (10) vložit ze zadní strany do příslušného otvoru ložiskové skříně B1. Plochy ložiska namazat mazivem Isoflex Topas NB Unášeč (16) vložit do čtyřhranného vybrání kuželového kola A5. Povrchy obou součástí musí být v jedné rovině. Strany vnitřního šestihranu musí být ve svislé poloze. 8. Zjistit vzdálenost (hloubkoměrem) mezi přední plochou ukazatele (23) příp. clonou (7) a dorazovou plochou v šestihranu unášeče 16 a šestihranný ovládací hřídel (15) zkrátit na tento rozměr. 1) Jestliže se nepředpokládá blokovací magnet, tak nejsou v podsestavě B montovány součásti B3 až B6; součást B4 je potom nahrazena kolíkem, který není znázorněn. 6

6 9. Izolační trubku (14) uříznout na délku, která je kratší o 43 mm (nebo 48 mm při montáži blokovacího magnetu) než délkový rozměr zjištěný pro šestihranný ovládací hřídel (15). 10. Šestihranný ovládací hřídel (15) prostrčit z přední strany skříně rozváděče kotoučem ukazatele (23) (příp. clonou (7)) a ložiskovou skříní B1 a potom přímo za ložiskovou skříní B1 na šestihranný ovládací hřídel (15) nasunout: dorazový kotouč (11) (montážní poloha pro č.1 viz obr. 1), blokovací vačku (12) (zapotřebí jen, když se montuje blokovací magnet), pojistnou podložku (13), izolační trubku (14). Blokovací vačka (12) je opatřena podle provedení jedním nebo dvěma vybráními: Při montáži s vybráním směřujícím nahoru: Blokovací magnet zabrání zapnutí. Při montáži s vybráním směřujícím dolů: Blokovací magnet zabrání vypnutí. Při montáži s vybráním směřujícím nahoru a dolů: Blokovací magnet zabrání vypnutí a zapnutí. 11. Šestihranný ovládací hřídel (15) zasunout pevně až na doraz ve vnitřním šestihranu unášeče (16) a podélnou vůli vyrovnat posunutím pojistné podložky (13) ve směru ložiskové skříně B1, přičemž je nutno šestihranný ovládací hřídel (15) pevně držet. 12. Na šestihranný ovládací hřídel (15) nasunout spínací páku a vyzkoušet funkci. 13. U odpínačů CK3/CS3 a uzemňovačů otáčet ovládací hřídel (15) až do příslušné polohy na doraz doprava (ZAP) nebo doleva (VYP) a označit kotouč ukazatele (23) v těchto koncových polohách příslušnými návěstními štítky ("I nebo "0 ). 14. Na přední stranu skříně rozváděče nalepit návěstní štítky pro ovládání (obr. 4). 15. Pohon s kuželovými koly namazat mazivem Isoflex Topas NB 52. (Pozdější údržbu provádět společně s údržbou pohonu spínače - viz BA 275/E). 6. MONTÁŽ RUČNÍHO POHONU S KUŽELOVÝMI KOLY S BLOKOVACÍM MAGNETEM (obr. 1) 1. Podsestava blokovacího magnetu C1 až C21, již smontovaná ve výrobním podniku, se přišroubuje s její základní deskou C5 na zadní stranu ložiskové skříně B1 pomocí šroubu s vnitřním šestihranem M6x16 (18) a šestihranné matice M6 (20) a zajištěné pružnými podložkami A6 (19). 2. Závěs C4 zavěsit na páku B5 (páku pro zavěšení lehce vzpříčit). 3. Povolit šestihrannou matici M4 (B6). Otáčet pákou B5 rukou ve směru hodinových ručiček (při pohledu na matici B6) až na citelný doraz v blokovacím magnetu. Přitlačit horní úzký výstupkem dorazu B2 na ložiskovou skříň B1 a zajistit páku B5 opětným utažením šestihranné matice B6 v této poloze na svorníku B4. 4. Další montáž horizontálně připojeného ručního pohonu s kuželovými koly s blokovacím magnetem se provádí, jak již dříve popsáno v čl. 5. 7

7 Mazivo: Označení Isoflex Topas NB52 (firma Klüber) Ident.č. (označení pro objednání) GCE P VYSVĚTLENÍ ČÍSEL POZIC NA OBRÁZCÍCH Podsestava A Pohon s kuželovými koly s horizontálním převodním hřídelem Podsestava B Ložisková skříň A1 Segment kuželového kola B1 Ložisková skříň A2 Blok ložiska B2 Doraz A3 Podložka B3 Kolík } A4 Pojistný kroužek B4 Závitový svorník Jen při montáži A5 Kuželové kolo B5 Páka blokovacího magnetu A6 Podložka B6 Šestihr. matice M4 A7 Pojistný kroužek Podsestava C Blokovací magnet C1 Otočný magnet 1 Šroub s vnitřním šestihranem M8x... (podle montážního provedení) C2 Páka 2 Stojaté ložisko (podle montážního provedení) C3 Kolík 3 Distanční podložka C4 Závěs 4 Pojistná podložka 8 C5 Základová deska 5 Šestihr. matice M8 C6 Usměrňovač 6 Zámkový šroub M6x25 (podle provedení) 7 Clona C7 Šroub 8 Pojistná podložka A6 C8 Pojistná podložka 9 Šestihr. matice M6 C9 Šestihr. matice 10 Ložisko z plastu C10 Svorkovnice 11 Dorazový kotouč C11 Šroub 12 Blokovací vačka C12 Pojistná podložka (podle provedení s jedním nebo se dvěma vybráními - C13 Šestihr. matice jen při montáži blokovacího magnetu) C14 Předřadný odpor 13 Pojistná podložka (podle provedení) 14 Izolační trubka C15 Podložka 15 Šestihranný ovládací hřídel C16 Podložka 16 Unášeč C17 Vějířová podložka 18 Šestihr. šroub M6x16 C18 Šestihr. matice 19 Pojistná podložka A6 C19 Závitový šroub 20 Šestihr. matice M6 C20 Podložka 23 Kotouč ukazatele C21 Šestihr. matice 24 Podložka 8

8 Montážní poloha poz. 11 CK3/CR3/E: Strana dorazu ZAP CS3 : Strana dorazu VYP Obr. 1: Ruční pohon s kuželovými koly s horizontálním převodním hřídelem, stojatým ložiskem a blokovacím magnetem pro odpínače CK3/CS3 nebo CR3 (montáž na pravé straně, součásti pro odpínač znázorněny v poloze VYP). 9

9 Montážní prostor pro blokovací magnet široký Odpínač (obr.4) Pohon Uzemňovač Max. točivý moment = 100 Nm Montáž vlevo možná Při objednání se musí specifikovat Montáž vpravo přednostní! Obr. 2: Montáž horizontálně připojeného ručního pohonu s kuželovými koly s distančními podložkami 10

10 Obr. 3: Montáž horizontálně připojeného ručního pohonu s kuželovými koly se stojatým ložiskem Tabulka 1: Rozměry vzdáleností (platí pro obr. 2 a 3) Jmen. napětí U r 12 kv 25 kv p (mm) a min. (mm) a max. (mm) b (mm) 18 nebo c min. (mm) c max. (mm)

11 Vrtací plán Pohled směrem "A (obr. 2) Návěstní štítek pro ovládání CK CR E CS Ruční pohon s kuželovými koly pro odpínač Ruční pohon s kuželovými koly pro uzemňovač Obr.4: Vrtací plán a návěstní štítky pro ovládání 12

12 RUČNÍ POHON S KUŽELOVÝMI KOLY se šikmým převodním hřídelem s blokovacím magnetem nebo bez blokovacího magnetu (BA 312/02) 1. KONSTRUKCE A OZNAČENÍ Při ovládání spínačů pomocí ručních pohonů s kuželovými koly se šikmými převodními hřídeli mohou být ovládací prvky umístěny jak pro odpínač tak pro uzemňovač podle volby na pravé nebo levé straně jednotky (viz také BA 275/6, čl. 5). Ruční pohon s kuželovými koly je vhodný jak pro odpínače tak pro uzemňovače namontované na odpínačích. Pro uzemňovače se však montuje ruční pohon s kuželovými koly otočený o 180 oproti poloze znázorněné na obr. 1 - viz také obr. 2. Pro rozlišení jsou segmenty kuželových kol označeny rozdílně a to: CK/CR/CS pro pohon odpínače a E pro pohon uzemňovače. Ruční pohon s kuželovými koly sestává ze dvou montážních skupin předem sestavených ve výrobním podniku (na obr. 1: podsestava A-S = kuželové soukolí, podsestava B-S = ložisková skříň), mezi kterými se ve smontovaném stavu nachází šestihranný ovládací hřídel s jeho doplňkovými díly (podsestava F). Blokovací magnet je rovněž k dispozici jako montážní skupina předem sestavená ve výrobním podniku (na obr. 1: podsestava C-S). 2. MONTÁŽ DO ŠIROKÝCH SKŘÍNÍ (obr. 1 a 3) Jestliže je pohon s kuželovými koly určen pro odpínače, které se mají montovat do relativně širokých skříní, tak se montuje pohon na samostatné stojaté ložisko (2) pomocí dvou šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem a šestihranných matic M8 (5). Šrouby s vnitřním šestihranem a matice jsou zajištěny pružnými podložkami 8 (4). Tímto způsobem mohou být vyrovnány boční šířkové rozměry mezi upevňovacími otvory rámu odpínače a šestihranným ovládacím hřídelem od 38 do 226 mm (rozměr "c na obr. 3 - Montáž ručního pohonu s kuželovými koly se stojatým ložiskem). Stojaté ložisko se připevňuje na zadní stěnu skříně jako samotný rám odpínače. 3. MONTÁŽ DO ÚZKÝCH SKŘÍNÍ (obr. 1 a 2) Při montáži odpínačů do úzkých skříní se montuje ruční pohon s kuželovými koly s dodanými distančními podložkami (3) přímo na rám odpínače, ve kterém jsou již příslušné upevňovací otvory. Pro vyrovnání se vloží dvě distanční podložky (tím se dosáhne míry "b = 38) a blok ložiska pohonu s kuželovými koly A-S se upevní pomocí dvou šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem s pojistnými podložkami 8 (4) jakož i opěrnými maticemi M8 na vnitřní straně rámu (nejsou zobrazeny). Kompenzace vzdálenosti s distančními podložkami (Rozměr "b na obr. 2 - Montáž ručního pohonu s kuželovými koly s distančními podložkami). U přístrojů pro jmenovité napětí 12 kv: 38 mm. U přístrojů pro jmenovité napětí 25 kv: 38 mm. 13

13 4. PŘIZPŮSOBENÍ NA HLOUBKU SKŘÍNĚ (obr. 1 a 2) Pro přizpůsobení na hloubku skříně je nutné jen odpovídající sladění délky šestihranného ovládacího hřídele (15) a příslušné izolační trubky (14) ručního pohonu s kuželovými koly se šikmým převodním hřídelem. Montážní hloubka (míra "a na obr. 2): Přístroje na jmenovité napětí 12 kv: 650 mm mm. Přístroje na jmenovité napětí 25 kv: 750 mm mm. Viz také čl. 5: Montáž ručního pohonu s kuželovými koly (sled montáže). 5. MONTÁŽ RUČNÍHO POHONU S KUŽELOVÝMI KOLY (SLED MONTÁŽE) (obr. 1, 4 a 5) Z důvodů přepravní bezpečnosti jsou dodávány odpínače CK3 a CR3 v poloze ZAP, odpínač CS3 v poloze VYP, pružiny nenastřádané a případně namontované uzemňovače v poloze VYP. Před začátkem montáže ručního pohonu s kuželovými koly je nutno přepnout odpínače do polohy VYP. 1. Po stanovení potřebných rozměrů vzdáleností vrtat upevňovací otvory na přední straně skříně podle vrtacího plánu (obr. 4), (horní polovina: ruční pohon s kuželovými koly pro odpínač, spodní polovina: pro integrovaný uzemňovač). 2. Pokud je to zapotřebí, upevnit stojaté ložisko (2) na zadní stěnu skříně. 3. Podsestavu kuželového soukolí A-S nasunout na hřídel odpínače tak, aby vnitřní výstupek zasahoval do klínové drážky hřídele odpínače. 4. Upevnit podsestavu kuželového soukolí A-S pomocí šroubů s vnitřním šestihranem M8 na stojaté ložisko (2), nebo s vhodnými distančními podložkami (3) přímo na rám odpínače. 5. U odpínačů CK3/CS3 a uzemňovačů vložit kotouč ukazatele 23 do ložiskové skříně, podsestavy B-S/B 1) a upevnit na vnitřní straně přední části skříně čtyřmi zámkovými šrouby M6x25 (6) s vložením podložek (24). Přitom zajistit šestihranné matice M6 (9) pojistnými podložkami A6 (8). Při montáži provedení odpínače CR3 je upevněna clona podle obr. 5 a podsestava ložiskové skříně B-S/B 1 na vnitřní straně přední části skříně. V tomto případě odpadají kotouč ukazatele (23) a podložky (24). 6. Podsestavy křížového kloubu F1/F2 a F1/F3 namontovat s čepy F4 a pojistkami čepů F5. Kluzné plochy namazat mazivem Isoflex Topas NB Zjistit vzdálenost mezi čelními plochami dvouramenných unášečů kloubu F2 a F3. Zkrátit izolační trubku (14) na tento rozměr. 8. Šestihrannou ovládací hřídel (15) uříznout na délku, která je delší o 50 mm než izolační trubka (14). 9. Demontovat dvouramenný unášeč kloubu F2 a vložit mezi dvouramenné unášeče kloubu F2 a F3 šestihranný ovládací hřídel (15) vsunutý do izolační trubky (14). Spojit opět dvouramenný unášeč kloubu F2 s kloubem F1. 1) Jestliže se nepředpokládá montáž blokovacího magnetu, tak nejsou v podsestavě ložiskové skříně montovány součásti B3 až B6; součást B4 je potom nahrazena kolíkem, který není znázorněn. 14

14 10. S ovládací pákou nasunutou na šestihranu vidlice pohonu B8 kontrolovat funkci ručního kuželového pohonu se šikmým převodním hřídelem. 11. U odpínačů CK3/CS3 a u uzemňovačů otočit šestihranný ovládací hřídel (15) až do příslušné polohy na doraz doprava (ZAP) doleva (VYP) a označit v těchto koncových polohách kotouč ukazatele (23) s příslušnými indikačními štítky ("I nebo "0 ). 12. Návěstní štítky pro ovládání nalepit na čelní stranu skříně (obr. 4). 13. Namazat kuželové soukolí mazivem Isoflex Topas NB 52 (Pozdější údržbu provádět společně s údržbou pohonu spínače - viz BA 275/6). 6. MONTÁŽ A NASTAVENÍ BLOKOVACÍHO MAGNETU (obr. 1) 1. Podsestava blokovacího magnetu C-S již smontovaná ve výrobním podniku, se přišroubuje s její základní deskou na zadní stranu ložiskové skříně B1-S pomocí čtyř šroubů s vnitřním šestihranem M4x8 (25) a je zajištěna pojistnými podložkami A4 (26). 2. Ze šestihranného nástavce vidlice pohonu B8 demontovat pojistný kroužek B7 a oba dorazové kotouče (11). 3. Nasunout blokovací vačku (12) na šestihranný nástavec vidlice pohonu B8. Blokovací vačka (12) je opatřena podle provedení jedním nebo dvěma vybráními: Při montáži s vybráním směřujícím nahoru: Blokovací magnet zabrání zapnutí. Při montáži s vybráním směřujícím dolů: Blokovací magnet zabrání vypnutí. Při montáži s vybráním směřujícím nahoru a dolů: Blokovací magnet zabrání vypnutí a zapnutí. 4. Nasunout opět dorazový kotouč (11) na šestihranný nástavec vidlice pohonu B8 a zajistit pojistným kroužkem B7. 5. Zavěsit závěs blokovacího magnetu na páku B5 (páku pro zavěšení lehce rozepřít). 6. Povolit šestihrannou matici M4 (B6). Otáčet pákou B5 rukou ve směru hodinových ručiček (při pohledu na šestihrannou matici B6) až na citelný doraz v blokovacím magnetu. Přitlačit horní úzký výstupkem dorazu B2 na ložiskovou skříň B1-S a zajistit páku B5 opětným utažením šestihranné matice B6 v této poloze na svorníku B4. 7. Další montáž šikmo připojeného ručního pohonu s kuželovými koly se provádí, jak je popsáno v čl

15 7. VYSVĚTLENÍ ČÍSEL POZIC NA OBRÁZCÍCH Podsestava A-S Pohon s kuželovými koly se šikmým převodním hřídelem Podsestava B-S/B Ložisková skříň B1-S B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Ložisková skříň Doraz Kolík Závitový svorník Páka Šestihr. matice M4 Pojistný kroužek Vidlice pohonu } Jen při montáži blokovacího magnetu. Podsestava C-S Blokovací magnet Podsestava F Křížový kloub F1 F2 F3 F4 F5 Kloub Dvouramenný unášeč kloubu, ze strany ložiskové skříně Dvouramenný unášeč kloubu, ze strany kuželového soukolí Čep Zajištění čepu 1 Šroub s vnitřním šestihranem M8x... (podle provedení) 2 Stojaté ložisko (podle provedení) 3 Distanční podložka 4 Pojistná podložka 8 5 Šestihranná matice M8 6 Zámkový šroub M6x25 8 Pojistná podložka A6 9 Šestihranná matice M6 11 Dorazový kotouč (součást podsestavy B-S/B) 12 Blokovací vačka (podle provedení s jedním nebo se dvěma vybráními) jen při montáži blokovacího magnetu 14 Izolační trubka 15 Šestihranný ovládací hřídel 23 Kotouč ukazatele 24 Podložka 25 Šroub s válcovou hlavou M4x8 26 Pojistná podložka A4 16

16 Obr. 1: Ruční pohon s kuželovými koly se šikmým převodním hřídelem, stojatým ložiskem a blokovacím magnetem pro odpínače CK3/CS3 (montáž na pravé straně a odpínač nakreslený v poloze VYP). 17

17 Montážní prostor pro blokovací magnet Pohon Odpínač Uzemňovač Max. točivý moment = 100 Nm 1) Poměr d:e 1:0,6 široký Montáž vpravo přednostní! Montáž vlevo možná Při objednání bezpodmínečně uvést Obr. 2: Montáž ručního pohonu se šikmým převodním hřídelem s distančními podložkami. 18

18 Tabulka 1: Rozměry vzdáleností (pro obr. 2 a 3). Jmen. napětí U r 12 kv 25 kv p (mm) a min. (mm) a max. (mm) cca 1200 cca 1200 b (mm) c min. (mm) c max. (mm) Odpínač Pohon Uzemňovač Obr. 3: Montáž šikmo připojeného ručního pohonu s kuželovými koly se stojatým ložiskem. 19

19 Pohled směrem A VYP pro CR3 Obr.4: Vrtací plán a návěstní štítky pro ovládání Obr.5: Clona pro provedení CR3 20

20 ROTAČNÍ RUČNÍ POHON (BA 314/01E) 1. KONSTRUKCE A MOŽNOSTI POUŽITÍ Při ovládání spínačů pomocí rotačního ručního pohonu mohou být ovládací prvky umístěny jak pro odpínač tak pro uzemňovač podle volby na pravé nebo levé straně spínače ( viz také BA 275/6). Upozornění: Při montáži na levé straně je smysl ovládání v rozporu s DIN 43602! Je nutno dbát na pokyny na návěstních štítcích! Pro uzemňovače se však montuje rotační ruční pohon otočený o 180 oproti poloze potřebné pro odpínač - viz na obr. 1 uvedený příklad montáže rotačního ručního pohonu pro uzemňovač. Rotační ruční pohon sestává z montážní podsestavy B (ložisková skříň) předem sestavené ve výrobním podniku, podsestavy G (součásti svěrky), které jsou spojené ve smontovaném stavu šestihranným ovládacím hřídelem (15) s jeho doplňkovými díly. Blokovací magnet je rovněž k dispozici jako montážní podsestava C předem sestavená ve výrobním podniku (obr. 1). 2. PŘIZPŮSOBENÍ NA ŠÍŘKU SKŘÍNĚ (obr. 1, 2 a tab. 1) Pro přizpůsobení na šířku skříně je nutné jen odpovídající sladění délky šestihranného ovládacího hřídele (15). U rotačního ručního pohonu to znamená, že šestihranná ovládací hřídel (15) musí končit v jedné rovině s čelní plochou kotouče ukazatele (23). 3. MONTÁŽ ROTAČNÍHO RUČNÍHO POHONU Z důvodů přepravní bezpečnosti jsou dodávány odpínače CK3 a CR3 v poloze ZAP, odpínač CS3 ve poloze VYP, pružiny nenastřádané a případně namontované uzemňovače v poloze VYP. Před začátkem montáže rotačního ručního pohonu je nutno přepnout odpínače do polohy VYP. Upozornění: Je nutno dbát přesně na rozdílná provedené odpínačů a uzemňovačů pro montáž vpravo a vlevo! 3.1 Montáž rotačního ručního pohonu bez blokovacího magnetu (obr. 1, 3 a 4) 1. Po stanovení potřebných rozměrů vzdáleností vrtat upevňovací otvory v boční stěně skříně podle vrtacího plánu (obr. 3). 2. Předem sestavenou podsestavu svěrky G nasunout na příslušný spínací hřídel a pevně stáhnout (dbejte na to, aby matice G5 byly vloženy vždy v bloku unášeče G1!). Při správné montáži je nyní spojnice rohů vnitřního šestihranu bloku unášeče G1 ve svislé poloze. 21

21 Upozornění: Můstek G2 označený s "C : Jen pro odpínače. Můstek G6 označený s "E : Jen pro uzemňovače. 3. U odpínačů CK3/CS3 a uzemňovačů vložit kotouč ukazatel (23) do ložiskové skříně, podsestavy B 1) a ložiskovou skříň upevnit na vnitřní straně boční stěny skříně dvěma zámkovými šrouby M6x25 (6) při vložení podložek (24). Přitom zajistit šestihranné matice M6 (9) pojistnými podložkami A6 (8). Při montáži provedení CR3 je upevněna clona podle obr. 4 a podsestava ložiskové skříně B 1) na vnitřní straně boční stěny skříně. V tomto případě odpadá kotouč ukazatele (23) a podložky (24). 4. Vložit ložisko z plastu (10) ze zadní strany do příslušného otvoru ložiskové skříně B1. Plochy ložiska namazat mazivem Isoflex Topas NB Zjistit vzdálenost mezi čelní plochou spínacího hřídele a přední plochou ukazatele (23) a šestihranný ovládací hřídel (15) zkrátit na tento rozměr. 6. Prostrčit šestihranný ovládací hřídel (15) z boční strany skříně rozváděče kotoučem ukazatele (23) a ložiskovou skříní B1 a potom přímo za ložiskovou skříní B1 na šestihranný ovládací hřídel (15) nasunout: dorazový kotouč (11-D), pro spínací úhel cca. 90, blokovací vačku (12-D), pro spínací úhel cca. 90 a pojistnou podložku (13). Blokovací vačka (12-D) je zapotřebí jen při montáži blokovacího magnetu C. 7. Zasunout šestihranný ovládací hřídel (15) do bloku unášeče G1 až na doraz a pojistnou podložku (13) posunout ve směru ložiskové skříně B1, přičemž je nutno šestihranný ovládací hřídel (15) pevně držet. 8. Na šestihranný ovládací hřídel (15) nasunout ovládací páku a vyzkoušet funkci. 9. U odpínačů CK3/CS3 a uzemňovačů otáčet ovládací hřídel (15) až do příslušné polohy na doraz doprava (ZAP) nebo doleva (VYP) a označit kotouč ukazatele (23) v těchto koncových polohách příslušnými návěstními štítky ("I nebo "0 ). 10. Na boční stěnu skříně rozváděče nalepit návěstní štítky pro ovládání (obr. 3). 3.2 Montáž rotačního ručního pohonu s blokovacím magnetem (obr. 1, 3 a 4) 1. Podsestava blokovacího magnetu C, již smontovaná ve výrobním podniku, se přišroubuje s její základní deskou na zadní stranu ložiskové skříně B1 pomocí šestihranného šroubu M6x16 (18). Šestihranná matice M6 (20) je zajištěna pojistnou podložkou A6 (19). 2. Závěs blokovacího magnetu C zavěsit na páku B5 (páku pro zavěšení lehce rozevřít). 3. Povolit šestihrannou matici M4 (B6). Otáčet pákou B5 rukou ve směru hodinových ručiček (při pohledu na matici B6) až na citelný doraz v blokovacím magnetu. Přitlačit horní úzký výstupek dorazu B2 na ložiskovou skříň B1 a zajistit páku B5 opětným utažením šestihranné matice B6 v této poloze na svorníku B4. 4. Další montáž rotačního ručního pohonu se provádí jak již dříve popsáno V čl ) Jestliže se nepředpokládá blokovací magnet, tak nejsou v podsestavě B montovány součásti B3 až B6; součást B4 je potom nahrazena kolíkem, který není znázorněn. 22

22 Otáčení hřídele doprava pro zapínání * Doraz na ložiskové skříni Poznámka: V případě montáže na levé straně je montován dorazový kotouč 11-D a blokovací vačka 12-D (jen s blokovacím magnetem) horizontálně obráceně. Výstupek ovládací vačky pomocných kontaktů (podsestava D) musí směřovat dolů na levou stranu místo dolů na pravou stranu. Obr. 1: Nahoře: Rotační ruční pohon pro odpínače typu CK3, CR3 a CS3. Dole: Rotační ruční pohon pro integrovaný uzemňovač (montáž na pravé straně, spínač znázorněný v poloze VYP). Dbát na správnou montáž dorazového kotouče 11-D a blokovací vačky 12-D (součásti pro spínací úhel cca 90 )! 23

23 4. VYSVĚTLENÍ ČÍSEL POZIC NA OBRÁZCÍCH Podsestava B Ložisková skříň B1 Ložisková skříň B2 Doraz B3 Kolík } B4 Závitový svorník Jen při montáži B5 Páka blokovacího magnetu B6 Šestihranná matice M4 Podsestava C Blokovací magnet Podsestava G Součásti svěrky G1 Blok unášeče G2 Můstek G3 Šroub s vnitřním šestihranem M8x25 G4 Pojistná podložka 8 G5 Šestihranná matice M8 G6 Můstek 6 Zámkový šroub M6x25 7 Clona 8 Pojistná podložka A6 9 Šestihranná matice M6 10 Ložisko z plastu 11-D Dorazový kotouč pro spínací úhel cca D Blokovací vačka pro spínací úhel cca 90 (jen při montáži blokovacího magnetu) 13 Pojistná podložka 15 Šestihranný ovládací hřídel 18 Šestihranný šroub M6x16 19 Pojistná podložka A6 20 Šestihranná matice M6 23 Kotouč ukazatele 24 Podložka 24

24 Ruční pohon Prostor pro blokovací magnet široký Pohon Odpínač Uzemňovač Max. točivý moment = 160 Nm Obr. 2: Montáž rotačního ručního pohonu Tabulka 1: Rozměry vzdáleností (pro obr. 2) Kód hřídele 0 1 Jmen. napětí U r (kv) Rozteč pólů p (mm) a min. (mm) a max. (mm) Kód hřídele 2 3 Jmen. napětí U r (kv) Rozteč pólů p (mm) a min. (mm) a max. (mm)

25 a) Vrtací plán Pohled směrem "A" b) Návěstní štítky pro ovládání CK CR E CS Rotační ruční pohon pro odpínač Rotační ruční pohon pro uzemňovač Obr.3: Vrtací plán a návěstní štítky pro ovládání a) Rotační ruční pohon b) Návěstní štítky Obr. 4: Clona (7) pro rotační ruční pohon s odpínačem typu CR3 26

26 POHON S KUŽELOVÝMI KOLY ovládaný motorem (BA 286/05E) 1. KONSTRUKCE A OZNAČENÍ Při ovládání odpínačů typu C3 nebo uzemňovačů pomocí pohonů s kuželovými koly mohou být ovládací prvky (motorový pohon a/nebo páka pro nouzové ruční ovládání) umístěny jak pro odpínač tak pro uzemňovač podle volby na pravé nebo levé straně spínače ( viz také BA 275/6-1E). Pokud se montují výlučně ruční pohony s kuželovými koly, tak je nutno postupovat podle návodu BA 281/04E. Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem je vhodný jak pro odpínače tak pro uzemňovače namontované na odpínačích. Na rozdíl od montáže na odpínači se pro uzemňovače typu E/L namontované dole, montuje pohon s kuželovými koly s jeho ovládacími prvky otočený o 180 oproti poloze znázorněné na obr. 2 (pohled směrem "A ). Výsledná uspořádání dorazového kotouče při pohledu směrem "A je možno vidět na obr. 1. Pohon s kuželovými koly sestává ze tří podsestav předem sestavených ve výrobním podniku( na obr. 1: podsestava A = kuželový převod, podsestava D = modul pomocných spínačů, podsestava E = motorový pohon s čelním soukolím), které jsou spojené ve smontovaném stavu šestihranným ovládacím hřídelem (8) s jeho doplňkovými díly. 2. MONTÁŽ DO SKŘÍNÍ (obr. 1 až 3) 2.1 Montáž se stojatým ložiskem Jestliže je pohon s kuželovými koly určen pro odpínače, které se mají montovat do relativně širokých skříní, tak se pohon montuje na samostatné stojaté ložisko (2) a je upevněn pomocí dvou šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem a opěrných matic M8 (5) a zajištěn pojistnými podložkami 8 (4). Tímto způsobem mohou být vyrovnány boční šířkové rozměry mezi upevňovacími otvory rámu odpínače a šestihranným ovládacím hřídelem (8) od 38 do 226 mm (rozměr "c na obr. 3). Stojaté ložisko se připevňuje na zadní stěnu skříně jako samotný rám odpínače. 2.2 Montáž s distančními podložkami Při montáži odpínačů do úzkých skříní se ruční pohon s kuželovými koly montuje s dodanými distančními podložkami (3) - přímo na rám odpínače, ve kterém jsou již příslušné upevňovací otvory. Blok ložiska kuželového převodu (podsestava A) je upevněn na rám odpínače jednou distanční podložkou (18 mm) nebo dvěma distančními podložkami (38 mm). Pro tento účel jsou na vnitřní straně rámu opěrné matice M8. Je nutno použít pružné podložky A8. Kompenzace vzdáleností (Rozměr "b na obr. 2 - Montáž pohonu s kuželovými koly s distančními podložkami nebo upevňovacím blokem) U přístrojů pro jmenovité napětí 12 kv: 18 nebo 38 mm. U přístrojů pro jmenovité napětí 25 kv: 38 mm. 2.3 Montáž s upevňovacím blokem Jestliže se odpínače montují do skříní výrobní řady ZS, je nutno montovat pohon s kuželovými koly použitím upevňovacího bloku (3). Stojaté ložisko kuželového převodu (podsestava A) se při použití 4 šroubů M8 (1) s vnitřním šestihranem přišroubuje s upevňovacím blokem (3) k rámu odpínače. 27

27 Kompenzace vzdálenosti (Rozměr "b na obr. 2 - Montáž pohonu s kuželovými koly s distančními podložkami nebo upevňovacím blokem) U přístrojů pro jmenovité napětí 12 kv: 33 nebo 58 mm. U přístrojů pro jmenovité napětí 25 kv: 53, 88, 118 a 123 mm. 3. PŘIZPŮSOBENÍ NA HLOUBKU SKŘÍNĚ (obr. 1 a 2) Pro přizpůsobení na hloubku skříně je nutné odpovídající sladění délky šestihranného ovládacího hřídele (8) a příslušné izolační trubky (7) pohonu s kuželovými koly. Montážní hloubka (míra "a na obr. 2): U přístrojů pro jmenovité napětí 12 kv: mezi 596 a 1200 mm. U přístrojů pro jmenovité napětí 25 kv: mezi 796 a 1200 mm. Viz také čl MONTÁŽ POHONU S KUŽELOVÝMI KOLY OVLÁDANÉHO MOTOREM (obr. 1 a 4) Z důvodů přepravní bezpečnosti jsou dodávány odpínače C3 v poloze ZAP a případně namontované uzemňovače v poloze VYP. Před začátkem montáže pohonu s kuželovými koly je nutno přepnout všechny spínací přístroje do polohy VYP. Sled montáže: 1. Po stanovení potřebných rozměrů vzdáleností vrtat upevňovací otvory na přední straně skříně podle vrtacího plánu (obr. 4) (horní polovina: pohon s kuželovými koly pro odpínač C3, spodní polovina: uzemňovač E/L montovaný na odpínači) Jestliže má být pohon s kuželovými koly pro integrovaný uzemňovač ovládán jen ručně, tak se má postupovat podle vrtacího plánu v BA 281/04E (obr. 4). 2. Pokud je to nutné, upevnit stojaté ložisko na zadní stěnu skříně. 3. Kuželové soukolí (podsestava A) nasunout na hřídel odpínače tak, aby vnitřní výstupek v otvoru zasahoval do klínové drážky hřídele. 4. Upevnit kuželové soukolí (podsestava A) pomocí šroubů s vnitřním šestihranem M8 (1) na stojaté ložisko(2), nebo s použitím vhodných distančních podložek nebo upevňovacího bloku (3) přímo na rám odpínače. Kontrola: Při správné montáži jsou strany vnitřního čtyřhranu kuželového kola podsestavy A nyní ve svislé a vodorovné poloze. 5. Upevnit clonu (11) a motorový pohon s čelním soukolím (podsestava E) na vnitřní straně přední části skříně dvěma šrouby s vnitřním šestihranem M6x25 (12) a vnější strany s vložením talířových podložek 8 (13). 6. Vložit unášeč (6) do čtyřhranného vybrání kuželového kola (podsestava A). Povrchy obou součástí musí být v jedné rovině. Strany vnitřního šestihranu musí být ve svislé poloze. 28

28 7. Zjistit vzdálenost (hloubkoměrem) mezi přední stranou clony (11) a dorazovou plochou v šestihranu unášeče (6) a šestihranný ovládací hřídel (8) zkrátit tak, aby tento vyčníval 25 mm za čelní plochu šestihranného pouzdra čelního soukolí (podsestava E). 8. Uříznout izolační trubku (7) na délku, která je kratší o 168 mm než délkový rozměr zjištěný pro šestihranný ovládací hřídel (8). 9. Demontovat modul pomocných spínačů (podsestava D) z motorového pohonu s čelním soukolím (podsestava E) povolením šestihranných šroubů. Existující zapojení mezi podsestavami D a E není nutno rozpojit. 10. Šestihranný ovládací hřídel (8) prostrčit z přední strany skříně rozváděče clonou (11) a čelním soukolím (podsestava E) a potom přímo za čelní soukolí na šestihranný ovládací hřídel (8) nasunout: dorazový kotouč (10) (montážní poloha podle označení - viz obr. 1), stavěcí kroužek (9) a izolační trubku (7). Upozornění: Při nasouvání dorazového kotouče (10) a modulu pomocných spínačů (podsestava D) je nutno dbát bezpodmínečně na dodržení polohy těchto součástí na ovládacím hřídeli (8) tak, jak je znázorněna na obr. 1! 11. Šestihranný ovládací hřídel (8) zasunout pevně až na doraz ve vnitřním šestihranu unášeče (6) a podélnou vůli vyrovnat posunutím stavěcího kroužku (9) ve směru čelního soukolí (podsestava E), přičemž je nutno šestihranný ovládací hřídel (8) pevně držet. 12. Opět upevnit modul pomocných spínačů (podsestava D) na motorový pohon a čelní soukolí (podsestava E). 13. Kontrolovat funkci pohonu s kuželovými koly. Na šestihranný ovládací hřídel (8) nasunout spínací páku a pro rozpojení automatické spojky otočit krátce do polohy na doraz ve směru hodinových ručiček (ZAP) příp. proti směru hodinových ručiček (VYP). Spínací přístroj je možno potom ovládat ručně. 14. Po kontrole správné funkce pohonu s ozubenými koly se musí vyzkoušet modul pomocných spínačů. Funkce modulu pomocných spínačů je správná, jestliže při ručním ovládání pohonu s kuželovými koly pomocný spínač přepne po provedeném vypnutí nebo zapnutí spínacího přístroje a do koncové polohy dorazového kotouče zůstane volný chod Nalepit návěstní štítky pro ovládání (obr. 4). U odpínačů CK3 a uzemňovačů E/L, může být spínací poloha označena důlkem důlkovače na čelní ploše ovládacího hřídele (8), např. ve spodní části plochy pro polohu VYP. 16. Namazat kuželové soukolí (podsestava A) a čelní soukolí motorového pohonu (podsestava E) mazivem Isoflex Topas NB 52 č. součásti ABB Calor Emag (označení pro objednávku) GCE P0100. (Pozdější údržbu provádět společně s údržbou spínacího přístroje - viz BA 275/6-1E). 16. Připojit motorový pohon podle obr. 5, 6, 7 nebo 8 na ovládání pomocí stykačů (svorky 1 až 6). Upozornění: Pro zaručení funkční spolehlivosti spínacích přístrojů se doporučuje použití součástí uvedených v tabulce 3. 29

29 5. ZKOUŠKA MOTOROVÉHO POHONU (obr. 5 až 8) 1. Nasunout ovládací páku na šestihranný ovládací hřídel (8) a ovládat spínací přístroj ručně. Vypínání a zapínání musí nastávat bezvadně v rozsahu ovládacího úhlu určeného dorazovým kotoučem (10). 2. Je nutno dbát na to, aby pomocný spínač (podsestava D) přepínal teprve po provedeném zapnutí nebo vypnutí, a aby zůstal volný chod 6 do koncové polohy dorazového kotouče (10). Případně se musí nastavit pomocný spínač s použitím vhodného úhloměru tak, aby přepínal 6 ± 1 před koncovou polohou dorazového kotouče (10). Alternativně se může použít spároměr pro nastavení vůle 2 ± 0,35 mm. 3. Připojit ovládací napětí pro stykače/relé. Motor musí zůstat nepřipojený! Dát povel ZAP nebo VYP a provést zapnutí nebo vypnutí ručně. Stykač/relé musí po provedeném spínání odpadnout. 4. Přesunout motorový pohon ručně do mezipolohy mezi ZAP a VYP a vyjmout ovládací páku. Šestihranný ovládací hřídel (8) se musí otáčet při povelu ZAP směrem do zapnutí, jinak je nesprávná polarita připojeného napětí nebo motoru. V tomto případě motor ihned odpojit a po odstranění závady zkoušku opakovat. Upozornění: Zablokování motorového pohonu způsobí závady v čelním soukolí. 5. Vypínat/zapínat spínací přístroj s použitím motoru. Pro rozpojení automatické spojky otočit krátce ve směru ZAP/VYP až na doraz. Spínací přístroj je možno nyní ovládat ručně. 30

30 Přiřazení dorazového kotouče 10 (pohled směrem "A ) Regulační šrouby C3 nakreslen v poloze VYP Obr. 1: Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem pro odpínač C3 a uzemňovač, příklad pro montáž do skříně 31

31 Obr. 9: Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem Příklad pro dodávku jako jednotlivé zařízení 6. VYSVĚTLENÍ ČÍSEL POZIC Podsestava A Kuželové soukolí Podsestava D Modul pomocných spínačů Podsestava E Motorový pohon s čelním soukolím 1 Šroub s vnitřním šestihranem M8x... (podle mont. provedení) 2 Stojaté ložisko (podle montážního provedení) 3 Upevňovací blok (nakreslen) nebo distanční podložka 4 Pojistná podložka A8 5 Opěrná matice M8 6 Unášeč 7 Izolační trubka 8 Šestihranný ovládací hřídel 9 Stavěcí kroužek 10 Dorazový kotouč 11 Clona 12 Šroub s vnitřním šestihranem M8x25 13 Talířová podložka 8 14 Čelní deska 15 Zámkový šroub M6x25 16 Pojistná podložka A6 17 Šestihranná matice M6 32

32 Max. točivý moment = 100 Nm Pohon Odpínač Uzemňovač Montáž vlevo možná Při objednání se musí specifikovat Rozměry vzdáleností: viz tabulka 1 Montáž vpravo přednostní Obr. 2: Montáž pohonu s kuželovými koly s distančními podložkami ( jak nakresleno) nebo upevňovacím blokem 33

33 Tabulka 1: Rozměry vzdáleností (pro obr. 2 a 3) Jmen. napětí U r 12 kv 25 kv p (mm) a min (mm) a max (mm) b 1)2) (mm) 18, b 3)4) (mm) 33, 58 53, 88, 118, 123 c min (mm) c max (mm) ) Montáž s distančními podložkami 2) Uvést požadovaný rozměr pro 12 kv při objednání 3) Montáž s upevňovacím blokem 4) Uvést požadovaný rozměr pro 12 kv nebo 25 kv při objednání Návěstní štítky pro ovládání CK CR E/L CS (60 mm pro montáž vlevo) Pohled směrem "A (obr. 2) Pohon s kuželovými koly pro odpínač C3 Pohon s kuželovými koly pro uzemňovač E/L Obr. 3: Montáž pohonu s kuželovými koly se stojatým ložiskem Obr. 4: Vrtací plán a návěstní štítky 34

34 bílý zelený Jištění motoru: viz tab. 2 Obr. 5 Schéma zapojení GCES Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem pro odpínač typu CK3 SO1 Pomocný spínač ovládaný motorem KOA Pomocný stykač pro vypnutí S38 Pomocný spínač ovládaný hřídelem uzemňovače KOE Pomocný stykač pro zapnutí VO1 Předřadný usměrňovač (požadován jen pro AC) F Pojistka bílý zelený Jištění motoru: viz tab. 2 Obr. 6 Schéma zapojení GCES Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem pro odpínač typu CR3 S01 Pomocný spínač ovládaný motorem YO2 Vypínací spoušť VYP S02 Pomocný spínač ovládaný spínacím hřídelem odpínače VO1 Předřadný usměrňovač (požadován jen pro AC) S06 Pomocný spínač ovládaný střádacím hřídelem odpínače KOA Pomocný stykač pro vypnutí S38 Pomocný spínač ovládaný hřídelem uzemňovače KOE Pomocný stykač pro zapnutí F Pojistka 35

35 bílý zelený Jištění motoru: viz tab. 2 Obr. 7 Schéma zapojení GCES Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem pro odpínač typu CS3 SO1 Pomocný spínač ovládaný motorem VO1 Předřadný usměrňovač (požadován jen pro AC) S02 Pomocný spínač ovládaný spínacím hřídelem odpínače KOA Pomocný stykač pro vypnutí S38 Pomocný spínač ovládaný hřídelem uzemňovače KOE Pomocný stykač pro zapnutí F Pojistka bílý zelený Jištění motoru: viz tab. 2 Obr. 8 Schéma zapojení GCES Pohon s kuželovými koly ovládaný motorem pro uzemňovače typu E/L SO1 Pomocný spínač ovládaný motorem KOA Pomocný stykač pro vypnutí S02 Pomocný spínač ovládaný spínacím hřídelem odpínače KOE Pomocný stykač pro zapnutí VO1 Předřadný usměrňovač (požadován jen pro AC) F Pojistka 36

36 Tabulka 2: Technické údaje pro motorový pohon Jmenovité Příkon Jištění Doba Doba vypínání 3) Doba Doba ovládací motoru zapínání 3) CK3, CS3 střádání 3) vypínání 1) napětí 2) (ABB jistič) CK3, Uzemňovač pro vypínání CR3, CS3 CR3, CS3 uzemňovač pro C3 Pro C3 CR3 V VA nebo W A s s s s ms M AC ,6 A Nastavení: 1 A 230 AC 90 0,4... 0,63 A Nastavení: 0,5 A S280-K 60 DC DC 90 1, DC 90 0, ) Vypínání vypínací spouští VYP Y2, příkon 250W/VA 2) Zvláštní napětí DC na dotaz 3) Doby závislé na napětí motoru Tabulka 3: Doporučené náhradní díly Označení Součást Pomocný stykač pro zapínání K0E Vzduchový stykač ABB typu K 62 pro AC Vzduchový stykač ABB typu KC 62 pro DC Pomocný stykač pro vypínání K0A Vzduchový stykač ABB typu K 62 pro AC Vzduchový stykač ABB typu KC 62 pro DC 37

37 ABB EJF s.r.o. Telefon: Vídeňská Brno Česká republika Fax: I/2000M (BA 281/04E, BA 286/05E,BA 312/02, BA 314/01E) Údaje a ilustrace nezávazné. Vyhrazujeme si právo provádět změny v souladu s technickým vývojem.

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

MACO MULTI OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ

MACO MULTI OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ TECHNIKA V POHYBU MACO OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ KOVÁNÍ NÁVOD NA MONTÁŽ PLASTOVÁ OKNA Označení systému: TR TREND provedení 2 OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění) Jednokřídlá

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži

Trubkové pohony HiPro LT 50 / LT 60 Návod k montáži Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11

ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 ÚLOHY K PROCVIČOVÁNÍ U 11 SPOJENÍ NOSIČE ČEPU S RÁMEM Nosič čepu je přišroubován k rámu průchozími šrouby. Poloha čepu nemusí být přesná. Díry pro šrouby volte podle jemné šroubů a a 1 b b 1 1 M 5 4 30

Více

Elektronický rozdělovač topných nákladů

Elektronický rozdělovač topných nákladů 5 356 Elektronický rozdělovač topných nákladů WHE30Z WHE30Z je elektronický přístroj určený pro rozdělování topných nákladů pomocí evidence odevzdaného tepla otopným tělesem. Možnost uložení kumulované

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů.

KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů. KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů. 101767 GEZE-TS-1000-tělo a rameno bíl. 603,00 Kč 784 101768 GEZE-TS-1000-tělo

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Obecná charakteristika... 3 Kusovník a materiály... 4 Série ACT-

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX. Návod na montáž, obsluhu a údržbu Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Šablony pro vytváření rybinových spojů na trámových konstrukcích. Strana 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Šablony pro vytváření rybinových spojů na trámových konstrukcích. Strana 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 CS Šablony pro vytváření rybinových spojů na trámových konstrukcích Návod k použití Česky Strana Obsah 1 1.1 Výrobce Mezinárodní patent Vybavení Arunda.1.11....1... Popis šablon Typy šablon Arunda Doporučená

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Ergonomická rukojeť spolu s vysoce flexibilním kabelovým svazkem zaručují bezpečnou a neunavující práci s hořákem.

Ergonomická rukojeť spolu s vysoce flexibilním kabelovým svazkem zaručují bezpečnou a neunavující práci s hořákem. MIG/MAGsvařovací hořáky ABIMIG 250 ABIMIG 250 T plynem chlazené Technická data podle EN 60 974-7: Zatížení: 250A CO 2 200A směsný plyn M 21 podle DIN EN 439 60% DZ Drát : 0,8 1,2 mm BINZEL. Pro kaïd pfiípad

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více