Uživatelská příručka DMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka DMS"

Transkript

1 Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková

2 Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám zvláštní písemně uzavřené smlouvy mezi společností IBM Česká republika, spol. s r. o. a zadavatelem UPOL, budou tyto informace považovány za důvěrné a jsou určeny výhradně pro interní potřebu zadavatele UPOL. Tyto informace nesmí být bez předchozího svolení IBM Česká republika, spol. s r.o. postoupeny třetí straně ani používány či rozmnožovány pro jiné účely. V rámci dokumentu jsou použita označení a jména, která jsou chráněna ochrannými známkami a registrovanými ochrannými známkami. Tato jména a označení jsou použita při plném respektování všech práv jejich příslušných vlastníků.

3 Obsah 1. O DOKUMENTU POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY PŘEHLED ZMĚN UVEDENÍ DO SYSTÉMU PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ÚVODNÍ STRÁNKA SYSTÉMU ODHLÁŠENÍ ZE SYSTÉMU VOLBA JAZYKOVÉ VERZE PRÁCE NEPŘIHLÁŠENÉHO UŽIVATELE EVIDENCE DOKUMENTŮ EVIDENCE DOKUMENTU STUDIJNÍ MATERIÁLY EVIDENCE DOKUMENTU NORMA EVIDENCE DOKUMENTU ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY PRACOVIŠTĚ EVIDENCE DOKUMENTU DOKUMENT VOLENÉHO ORGÁNU EVIDENCE DOKUMENTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VYHLEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ VYHLEDÁVACÍ KRITÉRIA ZOBRAZENÍ NALEZENÝCH DOKUMENTŮ VYHLEDÁVÁNÍ V DOKUMENTECH STUDIJNÍ MATERIÁLY VYHLEDÁVÁNÍ V DOKUMENTECH NORMA VYHLEDÁVÁNÍ V DOKUMENTECH ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY PRACOVIŠTĚ VYHLEDÁVÁNÍ V DOKUMENTECH DOKUMENT VOLENÉHO ORGÁNU VYHLEDÁVÁNÍ V DOKUMENTECH PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VYHLEDÁVÁNÍ PROJEKTŮ ZOBRAZENÍ NALEZENÝCH PROJEKTŮ VYHLEDÁVÁNÍ V PROJEKTECH EDITACE DOKUMENTŮ EDITACE DOKUMENTU STUDIJNÍ MATERIÁLY EDITACE DOKUMENTU NORMA EDITACE DOKUMENTU ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY PRACOVIŠTĚ EDITACE DOKUMENTU DOKUMENT VOLENÉHO ORGÁNU EDITACE DOKUMENTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE AKCE ZOBRAZIT AKCE STÁHNOUT AKCE ZOBRAZIT HYPERLINK AKCE UPLOAD NOVÉ VERZE AKCE VERZE EDITACE PROJEKTŮ EDITACE VLASTNOSTÍ PROJEKTŮ POŽADAVKY NA VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU UŽIVATELSKÁ OPRÁVNĚNÍ PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1 TYPY DOKUMENTŮ PODPOROVÁNY FULLTEXTOVÝM VYHLEDÁVÁNÍM... 57

4 1. O dokumentu Tento je součástí sedy dokumentů, jež souhrnně tvoří kompletní dokumentaci řešení DMS. Tato dokumentace především popisuje návrh a strukturu řešení, jeho jednotlivé součásti, klíčové principy, funkce a komponenty. 1.1 Použité zkratky a pojmy Zkratka DMS UPOL Vysvětlení Document Management System Univerzita Palackého v Olomouci 1.2 Přehled změn Datum Verze Popis Změnil Vytvoření dokumentu Lenka Zaťková Aktualizace dokumentu po 2. etapě Lenka Zaťková Aktualizace dokumentu po 3. etapě Lenka Zaťková Aktualizace dokumentu podle připomínek UPOL Lenka Zaťková Aktualizace obrázků Lenka Zaťková Aktualizace kapitoly 4. a 5. a obrazovek Lenka Zaťková Zapracování připomínek kapitol 4. a 5., doplnění Přílohy 1 Lenka Zaťková 4

5 2. Uvedení do systému Systém DMS umožňuje: 1. Evidenci dokumentů do systému se eviduje 5 typů dokumentů a. Studijní materiály, b. Norma, c. Řídící dokumenty pracoviště, d. Dokument voleného orgánu, e. Projektová dokumentace. 2. Vyhledávání dokumentů vyhledávání evidovaných dokumentů, zobrazení dokumentů podle definovaných přístupových oprávnění, editace vlastností dokumentů, verzování elektronických příloh 2.1 Přihlášení do systému Uživatel se do systému přihlašuje vyplněním svého uživatelského jména do pole ID uživatele a hesla do pole Heslo na přihlašovací stránce DMS (Obr ). Po vyplnění údajů stiskne tlačítko Přihlásit se. Pokud jsou přihlašovací údaje zadané správně, zobrazí se úvodní stránka (Obr ). Pokud přihlašovací údaje nebyli zadané správně, systém na to upozorní chybovým hlášením a přihlášení nevykoná. Obr Úvodní stránka systému Po přihlášení se zobrazí úvodní stránka. Úvodní stránka obsahuje v levé části hlavní menu (Obr ). 5

6 Obr Menu obsahuje položky Evidence a Vyhledávání. Položka Vyhledávání je rozbalená a obsahuje seznam všech typů dokumentů. Uživatel může vyhledávat ve všech typech dokumentů, ale systém vyhledá pouze ty dokumenty, na které má uživatel oprávnění alespoň ke čtení. Uživatel kliknutím na název typu dokumentu zvolí zobrazení obrazovky pro vyhledávání v dokumentech vybraného typu. Do obrazovky pro vyhledávání v dokumentech jiného typu se uživatel přepne kliknutím na jeho název. Po kliknutí na položku Evidence systém zobrazí seznam typů dokumentů, které umožňuje systém evidovat přihlášenému uživateli na základě jeho uživatelských oprávnění (Obr ). Uživatel kliknutím na název typu dokumentu zvolí zobrazení obrazovky pro jeho evidování. Do obrazovky pro evidování jiného typu dokumentu se uživatel přepne kliknutím na jeho název. Obr Odhlášení ze systému Odhlášení ze systému uživatel vykoná kliknutím na odkaz Odhlásit se, který se nachází v pravém horním rohu obrazovky. Po odhlášení systém zobrazí obrazovku pro přihlášení uživatele (Obr ). 2.4 Volba jazykové verze Uživatel může zvolit jazykovou verzi aplikace, v které chce pracovat. Volbu vykoná kliknutím na jednu z ikon jazykové verze, které se nacházejí v pravém horním rohu obrazovky. 2.5 Práce nepřihlášeného uživatele Uživatel, který se do systému nepřihlásí, může vyhledávat a prohlížet dokumenty, ke kterým bylo nastavené oprávnění ke čtení pro veřejnost. Uživateli, který se nepřihlásil, se 6

7 zobrazuje obrazovka (Obr ), na které je otevřená záložka s vyhledávacím formulářem pro vyhledávání dokumentů typu Studijní materiály. Obr Postup vyhledávání a prohlížení dokumentů je stejný jako pro uživatele, který je přihlášený do systému a má na dokumenty oprávnění ke čtení. 7

8 3. Evidence dokumentů Uživatel může zaevidovat nový dokument v obrazovce pro evidování dokumentů. Pro každý typ dokumentu existuje samostatná obrazovka. Přístup k jednotlivým obrazovkám je z hlavního menu. Každá obrazovka obsahuje seznam vlastností zvoleného typu dokumentu. Vlastnosti, které musí povinně obsahovat nějakou hodnotu, jsou označené hvězdičkou. Pokud se u vlastnosti nachází ikona, znamená to, že k poli je nadefinovaná nápověda. Nápověda se zobrazí po přesunu myši na ikonu. Způsob vyplnění polí dokumentu: 1. vložením textu uživatel vyplní libovolný text, například: 2. výběrem z kalendáře uživatel vybere hodnotu z kalendáře, který se rozbalí po kliknutí do pole anebo na ikonu na konci pole, například: Uživatel vybere datum kliknutím na konkrétní den. Stisknutím tlačítka Vyprázdnit se smaže hodnota v poli, Stisknutím tlačítka Zavřít se zavře kalendář bez vykonání změn. Pokud se na jednom formuláři nachází datumové pole, které slouží na zadání časového období, datum začátku období musí byť nižší anebo stejné jako datum ukončení období. 3. výběrem hodnoty z rozbalovacího pole uživatel klikne na šípku vedle pole, systém rozbalí nabídku hodnot a uživatel kliknutím na jednu z hodnot pole vyplní, např.: 4. výběrem hodnoty z nabídky generované po vložení znaku/znaků do pole takováto pole jsou zvýrazněné zelenou barvou. Uživatel vloží do pole znaky, kterými 8

9 hledané slovo začíná, systém zobrazí nabídku, nabídka se vkládáním dalších znaků postupně zužuje. Po kliknutí do pole systém automaticky doplní znak %. Systém ukáže seznam prvních 30 hodnot v nabídce. V seznamu se dá pohybovat pomocí posuvníku na pravé straně pole anebo pomocí šipek na klávesnici. Pokud je celkový počet hodnot vyšší jak třicet, systém o tom informuje. Tento typ pole je zvýrazněný zelenou barvou. Uživatel může vyhledávat kdekoliv v názvu hodnoty, pokud před zadávaný řetězec nejprve zadá zástupný znak % anebo *. Pokud má hodnota v poli podobu zkratka název, do pole stačí doplnit zkratku. Kromě vlastností dokumentu se na stránce nachází tlačítka Ulož dokument a Vyčisti. Po stisknutí tlačítka Vyčisti systém odstraní všechny vyplněné hodnoty z polí a formulář zůstane prázdný. Pokud uživatel stiskne tlačítko Ulož dokument, systém zkontroluje: zda jsou položky v správném tvaru pokud je některá položka vyplněná v nesprávném tvaru, systém nad vlastnostmi zobrazí chybové hlášení Pole (název pole) je chybně vyplněné, zda jsou všechny povinné položky vyplněné pokud některá povinná položka není vyplněná, systém nad vlastnostmi zobrazí chybové hlášení Pole (název pole) je povinné, zda je k evidovanému dokumentu přiložen elektronický soubor pokud není soubor přiložen, systém nad vlastnostmi zobrazí chybové hlášení K dokumentu musí být přiložen nějaký soubor. Pokud nebyla vyplněna povinná položka anebo pokud byla zadána v nesprávném tvaru, systém současně se zobrazením chybového hlášení odstraní cestu k souboru v poli Soubor a je potřeba, aby uživatel vyhledal a vybral soubor znovu. Pokud vložený soubor není v podporovaném formátu, systém zobrazí hlášení s doporučením kontaktovat administrátora. 9

10 Po úspěšném uložení dokumentu systém zobrazí informaci Dokument byl úspěšně uložen a zobrazí prázdný formulář pro evidování nového dokumentu. Po založení dokumentu typu Norma systém spolu s oznámením o úspěšném založení dokumentu zobrazí také číslo přidělené normě. Systém ke každému zaevidovanému dokumentu doplní informaci Vytvořil a Datum vytvoření. Informace Vytvořil obsahuje jméno uživatele, který dokument do systému zaevidoval. Informace Datum vytvoření představuje datum, kdy byl dokument do systému zaevidovaný. 3.1 Evidence dokumentu Studijní materiály Obrazovka pro zaevidování dokumentu typu Studijní materiály (Obr ) se zobrazí po kliknutí na položku menu Evidence -> Studijní materiály. Obr Název položky Popis Povinné vyplnění Název dokumentu Pracoviště Předmět Uživatel vyplní libovolný text Přihlášený uživatel vybere jedno z nabízených pracovišť. V nabídce se nachází pouze ty pracoviště, na které je uživatel zařazený. Přednastavená hodnota pro pole je první pracoviště ze seznamu. Položku možno vyplnit až po vyplnění pole Pracoviště. Systém nabízí na výběr předměty, které patří ke zvolenému pracovišti. Položka může 10

11 Klíčová slova Autor dokumentu Jazyk Veřejnost dokumentu Datum archivace Heslo Heslo kontrolu Soubor pro obsahovat více hodnot. Pro vyplnění uživatel nejdříve zvolí jednu z hodnot nabízených v prvním poli a stiskne tlačítko Přidej. Systém zařadí předmět do druhého pole, v kterém se nachází doteď vybrané hodnoty. Označením jedné z hodnot, kliknutím na ni v tomto poli a stisknutím tlačítka Vymaž se hodnota z pole odstraní. Podržením klávesy Ctrl je možné označit více hodnot zároveň. Uživatel napíše seznam slov, podle kterých chce později vyhledávat. Slova odděluje čárkou. Uživatel vloží do pole jméno/název autora, který dokument napsal. Položka může obsahovat více hodnot. Pro vyplnění uživatel nejdříve zvolí jednu z hodnot nabízených v prvním poli a stiskne tlačítko Přidej. Systém zařadí předmět do druhého pole, v kterém se nachází doteď vybrané hodnoty. Označením jedné z hodnot, kliknutím na ni v tomto poli a stisknutím tlačítka Vymaž se hodnota z pole odstraní. Podržením klávesy Ctrl je možné označit více hodnot zároveň. Pole obsahuje na výběr možnosti anebo. Po výběru hodnoty systém umožní vyhledat dokument také těm uživatelům, kteří nemají přístup do aplikace pod uživatelským jménem a heslem. Datum je možné vybrat z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole anebo na ikonu vedle pole. Kliknutím na datum v kalendáři se položka vyplní. Uživatel může datum také zadat ručně. Do pole je možné vložit libovolné heslo. Uložením dokumentu s vyplněnou položkou Heslo se dokument stává zaheslovaným, to znamená, že připojený soubor se uživatelovi zobrazí pouze po zadání správného hesla. Toto pole slouží jako kontrola správnosti zadaného hesla. Pokud bylo vyplněné pole Heslo, ale uživatel nevyplnil pole Heslo pro kontrolu, anebo ho nevyplnil stejným heslem jako pole Heslo, systém na to upozorní po stisknutí tlačítka Ulož dokument. Po stisknutí tlačítka Procházet... systém otevře dialogové okno, ve kterém může uživatel vyhledat a vybrat soubor, který má na svém počítači anebo na síti. Po vybrání souboru se v poli zobrazuje cesta k souboru. Po uložení dokumentu systém na základě hodnoty v poli Pracoviště doplní hodnotu vlastnosti Fakulta. Na základě zvolených předmětů systém doplní vlastnosti: - Forma studia 11

12 - Studijní obor - Studijní program - Typ studia - Obor vzdělávání 3.2 Evidence dokumentu Norma Obrazovka pro zaevidování dokumentu typu Norma (Obr ) se zobrazí po kliknutí na položku menu Evidence -> Norma. Obr Název položky Popis Povinné vyplnění Název normy Uživatel vyplní libovolný text Platnost od Platnost do Datum je možné vybrat z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole anebo na ikonu vedle pole. Kliknutím na datum v kalendáři se položka vyplní. Uživatel může datum také zadat ručně. Datum je možné vybrat z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole anebo na ikonu vedle pole. Kliknutím na datum v kalendáři se položka vyplní. Uživatel může datum také zadat ručně. 12

13 Nahrazuje Nahrazená Součást Položka může obsahovat více hodnot. Pro vyplnění uživatel nejdříve zvolí jednu z hodnot nabízených v prvním poli a stiskne tlačítko Přidej. Systém zařadí předmět do druhého pole, v kterém se nachází doteď vybrané hodnoty. Označením jedné z hodnot, kliknutím na ni v tomto poli a stisknutím tlačítka Vymaž se hodnota z pole odstraní. Podržením klávesy Ctrl je možné označit více hodnot zároveň. Položka může obsahovat více hodnot. Pro vyplnění uživatel nejdříve zvolí jednu z hodnot nabízených v prvním poli a stiskne tlačítko Přidej. Systém zařadí předmět do druhého pole, v kterém se nachází doteď vybrané hodnoty. Označením jedné z hodnot, kliknutím na ni v tomto poli a stisknutím tlačítka Vymaž se hodnota z pole odstraní. Podržením klávesy Ctrl je možné označit více hodnot zároveň. Položku je možné vyplnit výběrem jedné hodnoty z nabídky. V nabídce jsou ty hodnoty, pro které je uživatel vedoucím anebo tajemníkem vedoucího. Typ normy Uživatel vybere typ normy z nabídky. Zpřístupnění Klíčová slova Datum archivace Soubor Pole umožňuje výběr hodnoty: Fakulta dokument bude moci po uložení vyhledat uživatel, který se přihlásí do systému a patří pod fakultu vybranou v poli Součást Univerzita dokument bude moci po uložení vyhledat uživatel, který se přihlásí do systému Veřejný dokument dokument bude moci po uložení vyhledat i ten uživatel, který nemá přístup do systému pod uživatelským jménem a heslem Uživatel napíše seznam slov, podle kterých chce později vyhledávat. Slova odděluje čárkou. Datum je možné vybrat z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole anebo na ikonu vedle pole. Kliknutím na datum v kalendáři se položka vyplní. Uživatel může datum také zadat ručně. Po stisknutí tlačítka Procházet... systém otevře dialogové okno, ve kterém může uživatel vyhledat a vybrat soubor, který má na svém počítači anebo na síti. Po vybrání souboru se v poli zobrazuje cesta k souboru. 13

14 3.3 Evidence dokumentu Řídící dokumenty pracoviště Obrazovka pro zaevidování dokumentu typu Řídící dokumenty pracoviště (Obr ) se zobrazí po kliknutí na položku menu Evidence -> Řídící dokumenty pracoviště. Obr Název položky Popis Povinné vyplnění Název dokumentu Pracoviště Datum porady Typ dokumentu zápisu Datum archivace Klíčová slova Uživatel vyplní libovolný text Přihlášený uživatel vybere jedno z nabízených pracovišť. V nabídce se nachází pouze ty pracoviště, pro které je uživatel nastavený jako vedoucí anebo tajemník vedoucího. Přednastavená hodnota pro pole je první pracoviště ze seznamu. Datum je možné vybrat z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole anebo na ikonu vedle pole. Kliknutím na datum v kalendáři se položka vyplní. Uživatel může datum také zadat ručně. Uživatel vybere jednu z nabízených možností. Datum je možné vybrat z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole anebo na ikonu vedle pole. Kliknutím na datum v kalendáři se položka vyplní. Uživatel může datum také zadat ručně. Uživatel napíše seznam slov, podle kterých chce později vyhledávat. Slova odděluje čárkou. 14

15 Soubor Po stisknutí tlačítka Procházet... systém otevře dialogové okno, ve kterém může uživatel vyhledat a vybrat soubor, který má na svém počítači anebo na síti. Po vybrání souboru se v poli zobrazuje cesta k souboru. 3.4 Evidence dokumentu Dokument voleného orgánu Obrazovka pro zaevidování dokumentu typu Dokument voleného orgánu (Obr ) se zobrazí po kliknutí na položku menu Evidence -> Dokument voleného orgánu. Obr Název položky Popis Povinné vyplnění Součást Orgán Uživatel vybere jednu z hodnot. Uživatel může vybrat jen z těch součástí, pro jejichž orgány je editorem. Systém nabízí seznam orgánů vybrané součásti. Dokud není v poli Součást zadána nějaká hodnota, pole Orgán není možné vyplnit. 15

16 Název dokumentu Stav dokumentu Veřejnost dokumentu Datum archivace Uživatel vyplní libovolný text Uživatel vybere jednu z hodnot. Pole umožňuje výběr hodnoty: Orgán dokument bude moci po uložení vyhledat uživatel, který se přihlásí do systému a je členem orgánu vybraného v poli Orgán Univerzita dokument bude moci po uložení vyhledat uživatel, který se přihlásí do systému Veřejný dokument dokument bude moci po uložení vyhledat i ten uživatel, který nemá přístup do systému pod uživatelským jménem a heslem Datum je možné vybrat z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole anebo na ikonu vedle pole. Kliknutím na datum v kalendáři se položka vyplní. Uživatel může datum také zadat ručně. Typ hlasování Uživatel vybere jednu z hodnot. Datum zasedání Datum je možné vybrat z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole anebo na ikonu vedle pole. Kliknutím na datum v kalendáři se položka vyplní. Uživatel může datum také zadat ručně. Poznámka Uživatel vyplní libovolný text Klíčová slova Soubor Uživatel napíše seznam slov, podle kterých chce později vyhledávat. Slova odděluje čárkou. Po stisknutí tlačítka Procházet... systém otevře dialogové okno, ve kterém může uživatel vyhledat a vybrat soubor, který má na svém počítači anebo na síti. Po vybrání souboru se v poli zobrazuje cesta k souboru. 3.5 Evidence dokumentu Projektová dokumentace Obrazovka pro zaevidování dokumentu typu Projektová dokumentace (Obr ) se zobrazí po kliknutí na položku menu Evidence -> Projektová dokumentace. Seznam vlastností Projektové dokumentace je rozdělený nad a pod čarou. Vlastnosti nad čarou jsou vlastnostmi, vlastnosti pod čarou jsou vlastnostmi dokumentu. Kromě vlastností a tlačítek Ulož dokument a Vyčisti se na obrazovce nachází také tlačítko Vyhledej projekt, které slouží na vyhledání. Projekt je možné vyhledat podle vlastností, které uživatel vyplnil. 16

17 Obr

18 Název položky Popis Povinné vyplnění Číslo Součást Název Pole slouží k vyhledání již existujícího. Po vložení přesného čísla a stisknutí tlačítka Vyhledej projekt systém doplní vlastnosti nad čarou. Uživatel tak může zaevidovat dokument k již existujícímu. Pokud systém pod zadaným číslem nenajde žádný projekt, oznámí to uživateli hlášením Žádný projekt nevyhovuje zadaným kritériím, které se zobrazuje nad formulářem pro evidování. Pole je možné vyplnit až po vyplnění pole Řešitel, na jehož výběru závisí. Uživatel vyplní libovolný text Typ Uživatel vybere jednu z hodnot Řešitel Projektový manažer Pracoviště Poskytovatel Další poskytovatelé Pro pole je přednastavená hodnota na uživatele, který je přihlášený a eviduje dokument. Uživatel může vybrat řešitele z nabídky uživatelů. Na základě výběru řešitele je možné vyplnit hodnotu v poli Součást. Aplikace předvyplní aktuálně přihlášeného uživatele. Uživatel může vybrat projektového manažera z nabídky uživatelů. Pole je možné vyplnit až po vyplnění pole Součást. Pole se vyplní výběrem hodnoty z nabídky. V nabídce jsou pracoviště ze zadané Součásti. Uživatel vybere jednu z hodnot Položka může obsahovat více hodnot. Pro vyplnění uživatel nejdříve zvolí jednu z hodnot nabízených v prvním poli a stiskne tlačítko Přidej. Systém zařadí předmět do druhého pole, v kterém se nachází doteď vybrané hodnoty. Označením jedné z hodnot, kliknutím na ni v tomto poli a stisknutím tlačítka Vymaž se hodnota z pole odstraní. Podržením klávesy Ctrl je možné označit více hodnot zároveň. Nositel UP Uživatel vybere možnost nebo Datum zahájení Datum ukončení Datum je možné vybrat z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole anebo na ikonu vedle pole. Kliknutím na datum v kalendáři se položka vyplní. Uživatel může datum také zadat ručně. Datum je možné vybrat z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole anebo na ikonu vedle pole. Kliknutím na datum v kalendáři se položka vyplní. Uživatel může datum také zadat ručně. 18

19 Pracovníci Typ ukončení Kód udělený poskytovatele m dotace Položka může obsahovat více hodnot. Pro vyplnění uživatel nejdříve zvolí jednu z hodnot nabízených v prvním poli a stiskne tlačítko Přidej. Systém zařadí předmět do druhého pole, v kterém se nachází doteď vybrané hodnoty. Označením jedné z hodnot, kliknutím na ni v tomto poli a stisknutím tlačítka Vymaž se hodnota z pole odstraní. Podržením klávesy Ctrl je možné označit více hodnot zároveň. Uživatel vybere jednu z možností Uživatel vyplní libovolný text Stav Uživatel vybere jednu z možností Číslo prvku Název dokumentu Typ dokumentu Autor dokumentu Utajení dokumentu SPP Klíčová slova Datum archivace Položka může obsahovat více hodnot. Pro vyplnění uživatel nejdříve zvolí jednu z hodnot nabízených v prvním poli a stiskne tlačítko Přidej. Systém zařadí předmět do druhého pole, v kterém se nachází doteď vybrané hodnoty. Označením jedné z hodnot, kliknutím na ni v tomto poli a stisknutím tlačítka Vymaž se hodnota z pole odstraní. Podržením klávesy Ctrl je možné označit více hodnot zároveň. Uživatel vyplní libovolný text Uživatel vybere jednu z možností Uživatel vyplní libovolný text Pole umožňuje výběr hodnoty: Řešitel/Projektový manažer dokument bude moci po uložení vyhledat uživatel, který je vybraný v poli Řešitel anebo v poli Projektový manažer Skupina dokument bude moci po uložení vyhledat kromě Řešitele a Projektového manažera také každý uživatel, který je vybraný v poli Pracovníci Uživatel napíše seznam slov, podle kterých chce později vyhledávat. Slova odděluje čárkou. Datum je možné vybrat z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí do pole anebo na ikonu vedle pole. Kliknutím na datum v kalendáři se položka vyplní. Uživatel může datum také zadat ručně. Soubor Po stisknutí tlačítka Procházet... systém otevře 19

20 dialogové okno, ve kterém může uživatel vyhledat a vybrat soubor, který má na svém počítači anebo na síti. Po vybrání souboru se v poli zobrazuje cesta k souboru. 20

21 4. Vyhledávání dokumentů Vyhledání dokumentu je dostupné přes obrazovku pro vyhledávání dokumentů. Pro každý typ dokumentu existuje samostatná obrazovka. Přístup k jednotlivým obrazovkám je z hlavního menu. Podle typu dokumentu jsou na obrazovce zobrazeny vyhledávací kritéria a seznam zobrazených vlastností každého vyhledaného dokumentu. Vyhledávání a zobrazování dokumentů je přístupné také nepřihlášenému uživatelovi, a to pro dokumenty, které jsou veřejné. Uživatelské prostředí je pak stejné jako pro uživatele přihlášeného. 4.1 Vyhledávací kritéria Vyhledávací kritéria se zobrazují na záložce Formulář. Jednotlivá vyhledávací kritéria jsou podle typu rozdělená následovně: položky typu text je možné vyplnit libovolným řetězcem. Při zadávání vyhledávacích kritérií je možné použít zástupné znaky * anebo % pro skupinu znaků a? anebo _ pro jeden znak. Systém vyhledá dokumenty, které obsahují uvedený řetězec ve vyplněné vlastnosti dokumentu. Zástupné znaky není potřebné zadávat na začátku a na konci řetězce, položky typu datum je možné vyplnit libovolným datem. Systém vyhledá dokumenty, které obsahují uvedený datum ve vyplněné vlastnosti dokumentu anebo nemají vlastnost vyplněnu žádným datem. Datumové pole, které slouží na zadání časového období, je potřebné vyplnit tak, aby datum začátku období byl nižší anebo totožný jako datum ukončení období. Pokud tomu tak není, systém upozorní na chybu. Pro jednodušší vyplňování hodnoty se nachází vedle pole ikona, která po kliknutí zobrazí kalendář, v kterém je možné datum označit. Kalendář se zobrazí také po kliknutí do pole. Vybraným datem se vyplní hodnota pole, položky vyplněné výběrem z hodnot lze vyplnit hodnotou, kterou je možné vybrat z nabídky. Systém vyhledá dokumenty, které obsahují uvedenou hodnotu ve vyplněné vlastnosti dokumentu. Způsob vyplnění polí je stejný jako v kapitole 3. Evidence dokumentů. Systém umožňuje také základní fulltextové vyhledávání. Při zadávání vyhledávacích kritérií je možné použít zástupné znaky * anebo % pro skupinu žádného až několika znaků typu písmeno, číslo anebo podtržítko a? anebo _ pro právě jeden alfanumerický znak. Fulltextové vyhledávání umožňuje vyhledat v obsahu dokumentu v typech dokumentů uvedených v Příloze Zobrazení nalezených dokumentů Po zadání příkazu na vyhledání dokumentů systém zobrazí seznam nalezených dokumentů v tabulce (Obr ) na samostatné záložce Výsledky. Uživateli jsou zobrazené pouze ty dokumenty, ke kterým má alespoň oprávnění ke čtení. Mezi záložkami Formulář a Výsledky uživatel může libovolně přepínat bez toho, aniž by se ztratila zadaná vyhledávací kritéria nebo vyhledané výsledky. 21

22 Obr Každá tabulka obsahuje na první pozici hodnotou vlastnosti Název dokumentu. Hodnota této vlastnosti je zobrazena jako odkaz. Po kliknutí na tento odkaz systém zobrazí elektronickou formu souboru. Vedle názvu dokumentu je uvedená informace o typu a velikosti nejnovější verze připojeného souboru. Před hodnotou vlastnosti Název dokumentu je v tabulce uvedená ikona, která po kliknutí zobrazí detail dokumentu s vlastnostmi a akcemi. Zobrazené výsledky vyhledávání jsou řaditelné podle jednotlivých sloupců lexikograficky v případě vlastností, které obsahují pouze jednu hodnotu. Data jsou řazena podle času. Řazení je proveditelné kliknutím na název sloupce. Kromě vyhledávacích kritérií se na záložce Formulář nachází tlačítka Vyhledej a Vyčisti. Po stisknutí tlačítka Vyčisti systém odstraní všechny vyplněné hodnoty z polí a formulář zůstane prázdný. Záložka Výsledky se ztratí. Po stisknutí tlačítka Vyhledej systém zobrazí dokumenty, které vyhovují zadaným kritériím. Pokud uživatel nevyplní žádné vyhledávací kritérium a stiskne tlačítko Vyhledej, systém vyhledá pouze ty dokumenty, ke kterým má uživatel oprávnění alespoň ke čtení. Výsledky vyhledávání jsou zobrazované po stránkách. Pokud je počet nalezených výsledků vyšší jak počet položek zobrazovaných na jedné stránce, systém na to upozorní hlášením Zadaným kritériím vyhovuje více záznamů Výsledky vyhledávání byly rozděleny na více stránek. Zároveň jsou zobrazeny výsledky z první stránky. Na přepínání mezi stránkami slouží odkazy pod tabulkou výsledků. Po kliknutí myší na dvojitou šipku vlevo systém zobrazí první stránku v pořadí. Po kliknutí na dvojitou šipku napravo zobrazí poslední stránku s výsledky. Po kliknutí na jednoduchou šipku před čísly, resp. za čísly stránek zobrazí systém stránku předchozí, resp. následující vůči té stránce, která je aktuálně zobrazená. Po kliknutí na číslo stránky systém zobrazí zvolenou stránku s výsledky. Pokud vyhledávacím kritériím nevyhovuje žádný dokument, systém o tom informuje. 4.3 Vyhledávání v dokumentech Studijní materiály Obrazovka pro vyhledání dokumentu typu Studijní materiály (Obr ) se zobrazí po kliknutí na položku menu Vyhledávání -> Studijní materiály. Všechny položky pro vyhledávání studijných materiálů jsou nepovinné kromě položky Fakulta, bez jejího vyplnění není možné vyplnit položku Pracoviště. U zaheslovaného dokumentu se před názvem dokumentu v seznamu nalezených dokumentů zobrazuje velké písmeno X. 22

23 Obr Název kritéria Popis Typ Fakulta Výběr hodnoty v tomto poli blíže definuje nabídku hodnot pro pole Studijní program, Studijní obor, Předmět a Pracoviště. Pracoviště Výběr hodnoty v tomto poli blíže definuje nabídku hodnot pro pole Předmět. Hodnota zadaná v poli Fakulta blíže definuje výběr v poli Pracoviště. Bez vyplnění pole Fakulta není možné vyplnit pole Pracoviště. Obor vzdělávání Výběr hodnoty v tomto poli blíže definuje nabídku hodnot pro pole Studijní program, Studijní obor a Předmět. Studijní program Výběr hodnoty v tomto poli blíže definuje nabídku hodnot pro pole Studijní obor a Předmět. Pokud je ve 23

24 vyhledávacím formuláři zadaná hodnota v poli Obor vzdělávání anebo Fakulta, výběr v poli Studijní program je zúžený na základě této hodnoty. Studijní obor Výběr hodnoty v tomto poli blíže definuje nabídku hodnot pro pole Předmět. Pokud je ve vyhledávacím formuláři zadaná hodnota v poli Fakulta, Obor vzdělávání anebo Studijní program, výběr v poli Studijní obor je zúžený na základě této hodnoty. Předmět Forma studia Typ studia Pokud je ve vyhledávacím formuláři zadaná hodnota v poli Fakulta, Studijní program, Studijní obor anebo Obor vzdělávání, výběr v poli Předmět je zúžený na základě této hodnoty. Výběr je závislý od toho, jaká hodnota je zvolená v poli Fakulta. Výběr je závislý od toho, jaká hodnota je zvolená v poli Fakulta. Název dokumentu Uživatel může zadat libovolný text text Autor dokumentu Klíčová slova Veřejnost dokumentu Uživatel může zadat jméno anebo část jména autora, který dokument napsal Uživatel může zadat slova anebo časti slov, která byla zadaná v dokumentech jako klíčová slova Uživatel zadá, zda se mají vyhledat dokumenty označené jako veřejné anebo neveřejné text text Jazyk Uživatel může zvolit jazyk dokumentu Vytvořil Fulltextové vyhledávání Datum vytvoření (od - do) Datum archivace (od - do) Uživatel může vybrat uživatele, který dokument vytvořil Uživatel může využít pole pro zadání kritérií způsobem popsaným v kapitole 4.1 Vyhledávací kritéria Uživatel může zadat datum anebo časový interval, kdy byl dokument vytvořený Uživatel může zadat datum anebo časový interval, kdy má být dokument archivován text datum datum 4.4 Vyhledávání v dokumentech Norma Obrazovka pro vyhledání dokumentu typu Norma (Obr ) se zobrazí po kliknutí na položku menu Vyhledávání -> Norma. 24

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Po zobrazení stránek školy na adrese www.soustop.cz klikněte na záložku Bakaláři: Zobrazí se přihlašovací obrazovka do systému Bakaláři: Do přihlašovacího

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Nápověda k systému Sledování Veřejných Zakázek

Nápověda k systému Sledování Veřejných Zakázek Nápověda k systému Sledování Veřejných Zakázek 1 Charakteristika systému Systém Sledování Veřejných Zakázek (dále jen Systém nebo SVZ) je určen především ke zvýšení komfortu vyhledávaní veřejných zakázek

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více