STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova"

Transkript

1 D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova OBJEDNATEL: STAVEBNÍK: ZPRACOVATEL: město Bystřice Dr. E. Beneše 25, Bystřice město Bystřice Dr. E. Beneše 25, Bystřice Projektová konstrukční kancelář, s.r.o., MÍSTO: parc. č. 66, k.ú. Bystřice u Benešova [616770] Dr. E. Beneše 114, Bystřice STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) DATUM: březen 2017 ZAKÁZKA: 1710

2 Obsah: A. VSTUPNÍ DATA... 3 A.1. Předmět hodnocení... 3 A.2. Podklady... 3 A.3. Technické normy a jiné předpisy... 3 A.4. Technická literatura a jiné podklady... 3 B. ZATÍŽENÍ... 4 B.1. Stálá zatížení - G... 4 B.2. Proměnná zatížení - Q... 4 C. POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE C.1. Nosná konstrukce zastřešení C.2. Svislé nosné konstrukce C.3. Vodorovné nosné konstrukce C.4. Základové konstrukce D. AUTOMATIZOVANÝ STATICKÝ VÝPOČET NOSNÝCH KONSTRUKCÍ D.1. Průřezy D.2. Materiály D.3. Zatěžovací stavy a kombinace zatížení D.4. Modely konstrukce D.5. Zatížení D.6. Posouzení jednotlivých prvků D.6.1. Posouzení ocelového průvlaku nad otvorem vjezdových vrat šířky 4000 mm (3x IPE 200) D.6.2. Posouzení ocelového průvlaku v prostoru garáže šířky 4250 mm (2x IPE 200) D.6.3. Posouzení zděného pilíře mezi vraty (450 x 500 mm) nezesílený D.6.4. Posouzení zděného pilíře mezi vraty (450 x 500 mm) zesílený ocelovým opláštěním D.6.5. Posouzení zděného pilíře mezi garážemi (L průřez 750 x 900 mm, tl. 450 mm) D.6.6. Posouzení základového pasu a kontaktního napětí v základové spáře E. ZÁVĚR /30

3 A. VSTUPNÍ DATA A.1. PŘEDMĚT HODNOCENÍ Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v k.ú. Bystřice u Benešova, parc.č. 66. Projekt řeší zvětšení stávajících otvorů vjezdových vrat do garáže hasičské zbrojnice a zvětšení světlé výšky pod průvlakem v prostoru garáže. Objekt hasičské zbrojnice byl dle archivní dokumentace postavěn v roce Objekt využívá stěnový konstrukční systém, původní zdivo je z cihel CP na maltu MV, přistavěná část objektu z roku 1990 je z cihelných bloků CD IVA A/B, založen je plošně na základových pasech. Nad původní části objektu se předpokládá trámový strop. Nad přistavěné části objektu z roku 1990 je strop ze stropních panelů Spiroll. Hasičská zbrojnice má tvar obdélníka o maximálních vnějších rozměrech 13,9 x 15,5 m a má jedno nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen pultovou střechou se sklonem 5 s atikami ze 3 stran. Maximální výška atiky čelní stěny je cca 7,9 m nad úrovní terénu (archivní PD), krytina je lehká, plechová. Objekt je napojen na inženýrské sítě. Do inženýrských sítí ani do rozvodů technického zařízení se nebude zasahovat. Předkládaná projektová dokumentace ve fázi DSP řeší pouze nově navrhované nosné prvky zájmového objektu (průvlaky, zděné pilíře). Dokumentace nenahrazuje dílenskou ani prováděcí PD. A.2. A.3. A.4. PODKLADY 1 Obhlídka objektu hasičské zbrojnice, zpracovatel, únor Archivní projektová dokumentace, E.I.S.T. Evropské Sdružení pro Inovaci a Trading, 05/ Pasportizace stávajícího stavu, zpracovatel, Ing. Jaroslav Kobulnický, Ing. Miroslav Zeman, Ph.D. 4 Konzultace s investorem TECHNICKÉ NORMY A JINÉ PŘEDPISY ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Zásady navrhování konstrukcí Zatížení konstrukcí (vl. tíha, užitné, klimatické zatížení) Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení Navrhování betonových konstrukcí Navrhování ocelových konstrukcí Navrhování zděných konstrukcí TECHNICKÁ LITERATURA A JINÉ PODKLADY Hořejší, J., Šafka J.: Statické tabulky, SNTL 1987, Praha Vraný, T., Wald, F.: Ocelové tabulky, ČVUT, Praha 2008 Procházka, J. a kol.: Navrhování podle EC 2, Praha 2009 Technické listy a katalogy; odborné texty ČVUT Praha, katedra pozemních staveb 3/30

4 B. ZATÍŽENÍ Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Bystřici u Benešova V této kapitole jsou uvedena všechna zatížení, která jsou uvažována do výpočtu. Zatížení je ve smyslu ČSN EN podle proměnnosti v čase klasifikováno takto: G stálá zatížení Q proměnná zatížení A mimořádná zatížení B.1. STÁLÁ ZATÍŽENÍ - G Vlastní tíha konstrukce Přehled a podrobný rozbor zatížení je uveden v textu níže. B.2. PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ - Q Zatížení užitné - q Užitné zatížení dle ČSN EN : q k = 0,75 kn/m 2 (kategorie H nepochozí střechy dle ČSN EN ) q k = 0,75 kn/m 2 (půda zabezpečení údržby, bez kategorie) Zatížení sněhem s Sníh s k = 1,00 kn/m 2 ; II. oblast dle mapy sněhových oblastí ČR ČSN EN Sněhová oblast: II. sk = 1,00 kn/m2 a) Typ střechy pultová, plochá sklon : α=5 s = µ i * C e * C t * s k C e =1,0, C t = 1,0,µ i= 0,8 s = 0,8 * 1,0 * 1,0 * 1,00 = 0,80 kn/m2 Zatížení větrem v Vítr vb,0 = 25,0 m/s; II. oblast dle mapy větrových oblastí ČR dle ČSN EN /30

5 5/30

6 6/30

7 7/30

8 Rozbor zatížení objektu dle ČSN EN Plošná zatížení 1.1 Zatížení střechy a stropu nad garáži 1.09 (na plochu) Typ zatížení Popis zatížení Objemová tíha γ V [kn/m 3 ] Tloušťka vrstvy t [m] Charakteristická hodnota f k [kn/m 2 ] Součinitel spolehlivosti γ M [-] Návrhová hodnota f d [kn/m 2 ] Stálé Proměnné 1) Vlastní tíha konstrukce: - dřevěná konstrukce krovu 5,0 0,22 1,35 0,30 - dřevěné stropní trámy 5,0 0,26 1,35 0,35 2) Ostatní stálé: - střešní krytina - plech 0,10 1,35 0,14 - prkenný záklop krovu (v střešní rovině) tl. 20 mm 5,0 0,020 0,10 1,35 0,14 - betonová mazanina 24,0 0,050 1,20 1,35 1,62 - násyp ze stavebního rumu 15,0 0,100 1,50 1,35 2,03 - prkenný záklop stropu (v stropní rovině) 5,0 0,040 0,20 1,35 0,27 - dřevěné podbíjení 5,0 0,020 0,10 1,35 0,14 - omítka 21,0 0,025 0,53 1,35 0,71 - rezerva 0,20 1,35 0,27 Stálé zatížení celkem: 4,41 5,95 3) Užitné: - kategorie H, nepochozí střechy, ψ0=0 0,75 1,50 1,13 - úžitné zatížení - montážní - půda, ψ0=0 0,75 1,50 1,13 4) Sníh: μ [-] 0,80 - sněhová oblast II, s k [kn/m 2 ] 1,00 - na průmět 0,80 1,50 1,20 - na plochu 0,80 1,50 1,20 5) Vítr: - větrná oblast II, vb=25m/s, ψ0=0,6 α [ ] 5,0 - tlak větru, oblast I 0,12 1,50 0,18 - sání větru, oblast H -0,41 1,50-0,62 Proměnné zatížení v návrhové kombinaci 0,87 1,31 Celkové zatížení v návrhové kombinaci 5,28 7,25 8/30

9 1.2 Zatížení střechy a stropu nad garáži 1.08 (na plochu) Typ zatížení Popis zatížení Objemová tíha γ V [kn/m 3 ] Tloušťka vrstvy t [m] Charakteristická hodnota f k [kn/m 2 ] Součinitel spolehlivosti γ M [-] Návrhová hodnota f d [kn/m 2 ] Stálé Proměnné 1) Vlastní tíha konstrukce: - dřevěná konstrukce krovu 5,0 0,22 1,35 0,30 - betonové stropní panely spiroll 3,40 1,35 4,59 2) Ostatní stálé: - střešní krytina - plech 0,10 1,35 0,14 - prkenný záklop krovu (v střešní rovině) tl. 20 mm 5,0 0,020 0,10 1,35 0,14 - betonová mazanina 24,0 0,050 1,20 1,35 1,62 - lepenka A400H 0,01 1,35 0,01 - tepelná izolace - polystyren 0,4 0,050 0,02 1,35 0,03 - omítka 21,0 0,025 0,53 1,35 0,71 - rezerva 0,20 1,35 0,27 Stálé zatížení celkem: 5,78 7,80 3) Užitné: - kategorie H, nepochozí střechy, ψ0=0 0,75 1,50 1,13 - úžitné zatížení - montážní - půda, ψ0=0 0,75 1,50 1,13 4) Sníh: μ [-] 0,80 - sněhová oblast II, s k [kn/m 2 ] 1,00 - na průmět 0,80 1,50 1,20 - na plochu 0,80 1,50 1,20 5) Vítr: - větrná oblast II, vb=25m/s, ψ0=0,6 α [ ] 5,0 - tlak větru, oblast I 0,12 1,50 0,18 - sání větru, oblast H -0,41 1,50-0,62 Proměnné zatížení v návrhové kombinaci 0,87 1,31 Celkové zatížení v návrhové kombinaci 6,65 9,10 9/30

10 2. Liniová zatížení Typ zatížení Stálé Proměnné 2.1 Zatížení průvlaku nad vraty v garáži 1.09 (na délku) Plošné Charakteristická Součinitel Zatěžovací Popis zatížení zatížení f k hodnota f k spolehlivosti šířka b [m] [kn/m 2 ] [kn/m] γ M [-] Návrhová hodnota f d [kn/m] 1) Vlastní tíha konstrukce: - ocelové nosníky 3x IPE200 0,67 1,35 0,90 - betonové zalití nosníků 450x200 mm 2,16 1,35 2,92 2) Ostatní stálé: - atika - zdivo z CP tl. 300 mm 11,60 1,35 15,66 - dřevěná konstrukce krovu 0,22 2,750 0,61 1,35 0,82 - dřevěné stropní trámy 0,26 2,750 0,72 1,35 0,97 - střešní krytina - plech 0,10 2,750 0,28 1,35 0,37 - prkenný záklop krovu (v střešní rovině) tl. 20 mm 0,10 2,750 0,28 1,35 0,37 - betonová mazanina 1,20 2,750 3,30 1,35 4,46 - násyp ze stavebního rumu 1,50 2,750 4,13 1,35 5,57 - prkenný záklop stropu (v stropní rovině) 0,20 2,750 0,55 1,35 0,74 - dřevěné podbíjení 0,10 2,750 0,28 1,35 0,37 - omítka 0,53 2,750 1,44 1,35 1,95 - rezerva 0,20 2,750 0,55 1,35 0,74 Stálé zatížení celkem: 26,54 35,83 3) Užitné: - kategorie H, nepochozí střechy, ψ0=0 0,75 2,750 2,06 1,50 3,09 - úžitné zatížení - montážní - půda, ψ0=0 0,75 2,750 2,06 1,50 3,09 4) Sníh: - sněhová oblast II, - na průmět 0,80 2,750 2,20 1,50 3,30 - na plochu 0,80 2,750 2,19 1,50 3,29 5) Vítr: - větrná oblast II, vb=25m/s, ψ0=0,6 - tlak větru, oblast I 0,12 2,750 0,33 1,50 0,50 - sání větru, oblast H -0,41 2,750-1,13 1,50-1,69 Proměnné zatížení v návrhové kombinaci 2,40 3,60 Celkové zatížení v návrhové kombinaci 28,94 39,43 10/30

11 Typ zatížení Stálé Proměnné 2.2 Zatížení průvlaku v garáži 1.09 (na délku) Plošné Popis zatížení zatížení f k Charakteristická Zatěžovací hodnota f šířka b [m] k [kn/m] Součinitel spolehlivosti Návrhová hodnota f d [kn/m] [kn/m 2 ] γ M [-] 1) Vlastní tíha konstrukce: - ocelové nosníky 2x IPE200 0,45 1,35 0,61 - betonové zalití nosníků 300x200 mm 1,44 1,35 1,94 2) Ostatní stálé: - zdivo z CP tl. 300 mm 4,30 1,35 5,81 - dřevěná konstrukce krovu 0,22 3,900 0,86 1,35 1,16 - dřevěné stropní trámy 0,26 3,900 1,01 1,35 1,37 - střešní krytina - plech 0,10 3,900 0,39 1,35 0,53 - prkenný záklop krovu (v střešní rovině) tl. 20 mm 0,10 3,900 0,39 1,35 0,53 - betonová mazanina 1,20 3,900 4,68 1,35 6,32 - násyp ze stavebního rumu 1,50 3,900 5,85 1,35 7,90 - prkenný záklop stropu (v stropní rovině) 0,20 3,900 0,78 1,35 1,05 - dřevěné podbíjení 0,10 3,900 0,39 1,35 0,53 - omítka 0,53 3,900 2,05 1,35 2,76 - rezerva 0,20 3,900 0,78 1,35 1,05 Stálé zatížení celkem: 23,37 31,55 3) Užitné: - kategorie H, nepochozí střechy, ψ0=0 0,75 3,900 2,93 1,50 4,39 - úžitné zatížení - montážní - půda, ψ0=0 0,75 3,900 2,93 1,50 4,39 4) Sníh: - sněhová oblast II, - na průmět 0,80 3,900 3,12 1,50 4,68 - na plochu 0,80 3,900 3,11 1,50 4,66 5) Vítr: - větrná oblast II, vb=25m/s, ψ0=0,6 - tlak větru, oblast I 0,12 3,900 0,47 1,50 0,70 - sání větru, oblast H -0,41 3,900-1,60 1,50-2,40 Proměnné zatížení v návrhové kombinaci 3,40 5,10 Celkové zatížení v návrhové kombinaci 26,77 36,65 11/30

12 Typ zatížení Stálé Proměnné 2.3 Zatížení průvlaku mezi garáži 1.08 a 1.09 (na délku) Plošné Charakteristická Součinitel Zatěžovací Popis zatížení zatížení f k hodnota f šířka b [m] k spolehlivosti [kn/m 2 ] [kn/m] γ M [-] Návrhová hodnota f d [kn/m] 1) Vlastní tíha konstrukce: - ocelové nosníky 3x IPE200 0,67 1,35 0,90 - betonové zalití nosníků 450x200 mm 2,16 1,35 2,92 2) Ostatní stálé: - zdivo z CP tl. 450 mm 14,60 1,35 19,71 - dřevěná konstrukce krovu 0,22 4,350 0,96 1,35 1,29 - betonové stropní panely spiroll 3,40 2,800 9,52 1,35 12,85 - střešní krytina - plech 0,10 4,350 0,44 1,35 0,59 - prkenný záklop krovu (v střešní rovině) tl. 20 mm 0,10 4,350 0,44 1,35 0,59 - betonová mazanina 1,20 2,500 3,00 1,35 4,05 - lepenka A400H 0,01 2,500 0,03 1,35 0,03 - tepelná izolace - polystyren 0,02 2,500 0,05 1,35 0,07 - omítka 0,53 2,500 1,31 1,35 1,77 - rezerva 0,20 2,500 0,50 1,35 0,68 Stálé zatížení celkem: 33,66 45,45 3) Užitné: - kategorie H, nepochozí střechy, ψ0=0 0,75 4,350 3,26 1,50 4,89 - úžitné zatížení - montážní - půda, ψ0=0 0,75 2,500 1,88 1,50 2,81 4) Sníh: - sněhová oblast II, - na průmět 0,80 4,350 3,48 1,50 5,22 - na plochu 0,80 4,350 3,47 1,50 5,20 5) Vítr: - větrná oblast II, vb=25m/s, ψ0=0,6 - tlak větru, oblast I 0,12 4,350 0,52 1,50 0,78 - sání větru, oblast H -0,41 4,350-1,78 1,50-2,68 Proměnné zatížení v návrhové kombinaci 3,79 5,69 Celkové zatížení v návrhové kombinaci 37,46 51,14 12/30

13 3. Bodová zatížení Typ zatížení Stálé Proměnné 3.1 Zatížení pilíře obvodové stěny mezi vraty v garáži 1.09 (bodově) Líniové Zatěžovací Charakteristická Popis zatížení šířka b [m] hodnota f k [kn] zatížení f k [kn/m] Součinitel spolehlivosti γ M [-] Návrhová hodnota f d [kn] 1) Vlastní tíha konstrukce: - zdivo z CP tl. 450 mm vč. omítek 35,60 0,500 17,80 1,35 24,03 2) Ostatní stálé: - ocelové nosníky 3x IPE200 0,67 4,500 3,02 1,35 4,07 - betonové zalití nosníků 450x200 mm 2,16 4,500 9,72 1,35 13,12 - atika - zdivo z CP tl. 300 mm 11,60 4,500 52,20 1,35 70,47 - dřevěná konstrukce krovu 0,61 4,500 2,72 1,35 3,68 - dřevěné stropní trámy 0,72 4,500 3,22 1,35 4,34 - střešní krytina - plech 0,28 4,500 1,24 1,35 1,67 - prkenný záklop krovu (v střešní rovině) tl. 20 mm 0,28 4,500 1,24 1,35 1,67 - betonová mazanina 3,30 4,500 14,85 1,35 20,05 - násyp ze stavebního rumu 4,13 4,500 18,56 1,35 25,06 - prkenný záklop stropu (v stropní rovině) 0,55 4,500 2,48 1,35 3,34 - dřevěné podbíjení 0,28 4,500 1,24 1,35 1,67 - omítka 1,44 4,500 6,50 1,35 8,77 - rezerva 0,55 4,500 2,48 1,35 3,34 Stálé zatížení celkem: 137,25 185,28 3) Užitné: - kategorie H, nepochozí střechy, ψ0=0 2,06 4,500 9,28 1,50 13,92 - úžitné zatížení - montážní - půda, ψ0=0 2,06 4,500 9,28 1,50 13,92 4) Sníh: - sněhová oblast II, - na průmět 2,20 4,500 9,90 1,50 14,85 - na plochu 2,19 4,500 9,86 1,50 14,79 5) Vítr: - větrná oblast II, vb=25m/s, ψ0=0,6 - tlak větru, oblast I 0,33 4,500 1,49 1,50 2,23 - sání větru, oblast H -1,13 4,500-5,07 1,50-7,61 Proměnné zatížení v návrhové kombinaci 10,79 16,19 Celkové zatížení v návrhové kombinaci 148,04 201,47 13/30

14 Typ zatížení Stálé Proměnné 3.2 Zatížení pilíře obvodové stěny mezi vraty v garáži Stávající stav (bodově) Líniové Zatěžovací Charakteristická Popis zatížení šířka b [m] hodnota f k [kn] zatížení f k [kn/m] Součinitel spolehlivosti γ M [-] Návrhová hodnota f d [kn] 1) Vlastní tíha konstrukce: - zdivo z CP tl. 450 mm vč. omítek 27,50 0,900 24,75 1,35 33,41 2) Ostatní stálé: - ocelové nosníky 3x IPE200 0,67 3,900 2,61 1,35 3,53 - betonové zalití nosníků 450x200 mm 2,16 3,900 8,42 1,35 11,37 - atika - zdivo z CP tl. 300 mm 11,60 3,900 45,24 1,35 61,07 - zdivo nad nadpražím z CP tl. 450 mm 8,00 3,900 31,20 1,35 42,12 - dřevěná konstrukce krovu 0,61 3,900 2,36 1,35 3,19 - dřevěné stropní trámy 0,72 3,900 2,79 1,35 3,76 - střešní krytina - plech 0,28 3,900 1,07 1,35 1,45 - prkenný záklop krovu (v střešní rovině) tl. 20 mm 0,28 3,900 1,07 1,35 1,45 - betonová mazanina 3,30 3,900 12,87 1,35 17,37 - násyp ze stavebního rumu 4,13 3,900 16,09 1,35 21,72 - prkenný záklop stropu (v stropní rovině) 0,55 3,900 2,15 1,35 2,90 - dřevěné podbíjení 0,28 3,900 1,07 1,35 1,45 - omítka 1,44 3,900 5,63 1,35 7,60 - rezerva 0,55 3,900 2,15 1,35 2,90 Stálé zatížení celkem: 159,47 215,29 3) Užitné: - kategorie H, nepochozí střechy, ψ0=0 2,06 3,900 8,04 1,50 12,07 - úžitné zatížení - montážní - půda, ψ0=0 2,06 3,900 8,04 1,50 12,07 4) Sníh: - sněhová oblast II, - na průmět 2,20 3,900 8,58 1,50 12,87 - na plochu 2,19 3,900 8,55 1,50 12,82 5) Vítr: - větrná oblast II, vb=25m/s, ψ0=0,6 - tlak větru, oblast I 0,33 3,900 1,29 1,50 1,93 - sání větru, oblast H -1,13 3,900-4,40 1,50-6,60 Proměnné zatížení v návrhové kombinaci 9,35 14,03 Celkové zatížení v návrhové kombinaci 168,82 229,31 Návrhové zatížení od pílíře: Stávající stav: Nový stav: 229,31 kn 201,47 kn V novém stavu v důsledku vybourání zdiva nad nadpražím a zdiva ze stran pilíře dešlo ke znížení zatížení. Přesto, že zatěžovací šířka pilíře se skutečnosti zvětšila, celkové zatížení pod pilířem v novém navrhovaném stavu pokleslo o cca 12% oproti stávajícímu stavu. 14/30

15 Typ zatížení Stálé Proměnné 3.3 Zatížení pilíře obvodové stěny mezi garáži 1.08 a 1.09 (bodově) Líniové Zatěžovací Charakteristická Popis zatížení šířka b [m] hodnota f k [kn] zatížení f k [kn/m] Součinitel spolehlivosti γ M [-] Návrhová hodnota f d [kn] 1) Vlastní tíha konstrukce: - zdivo z CP tl. 450 mm vč. omítek 42,80 1,35 57,78 2) Ostatní stálé: Zatížení od průvlaku v obvodové stěně nad vraty: - ocelové nosníky 3x IPE200 0,67 2,300 1,54 1,35 2,08 - betonové zalití nosníků 450x200 mm 2,16 2,300 4,97 1,35 6,71 - atika - zdivo z CP tl. 300 mm 11,60 2,300 26,68 1,35 36,02 - dřevěná konstrukce krovu 0,61 1,000 0,61 1,35 0,82 - dřevěné stropní trámy 0,72 2,300 1,64 1,35 2,22 - střešní krytina - plech 0,28 1,000 0,28 1,35 0,37 - prkenný záklop krovu (v střešní rovině) tl. 20 mm 0,28 1,000 0,28 1,35 0,37 - betonová mazanina 3,30 2,300 7,59 1,35 10,25 - násyp ze stavebního rumu 4,13 2,300 9,49 1,35 12,81 - prkenný záklop stropu (v stropní rovině) 0,55 2,300 1,27 1,35 1,71 - dřevěné podbíjení 0,28 2,300 0,63 1,35 0,85 - omítka 1,44 2,300 3,32 1,35 4,48 - rezerva 0,55 2,300 1,27 1,35 1,71 Zatížení od průvlaku mezi garáži 1.08 a 1.09: - ocelové nosníky 3x IPE200 0,67 2,630 1,76 1,35 2,38 - betonové zalití nosníků 450x200 mm 2,16 2,630 5,68 1,35 7,67 - zdivo z CP tl. 450 mm 14,60 2,630 38,40 1,35 51,84 - dřevěná konstrukce krovu 0,96 2,630 2,52 1,35 3,40 - betonové stropní panely spiroll 9,52 2,630 25,04 1,35 33,80 - střešní krytina - plech 0,44 2,630 1,14 1,35 1,54 - prkenný záklop krovu (v střešní rovině) tl. 20 mm 0,44 2,630 1,14 1,35 1,54 - betonová mazanina 3,00 2,630 7,89 1,35 10,65 - lepenka A400H 0,03 2,630 0,07 1,35 0,09 - tepelná izolace - polystyren 0,05 2,630 0,13 1,35 0,18 - omítka 1,31 2,630 3,45 1,35 4,66 - rezerva 0,50 2,630 1,32 1,35 1,78 Stálé zatížení celkem: 190,89 257,70 Zatížení od průvlaku v obvodové stěně nad vraty: 3) Užitné: - kategorie H, nepochozí střechy, ψ0=0 2,06 1,000 2,06 1,50 3,09 - úžitné zatížení - montážní - půda, ψ0=0 2,06 2,300 4,74 1,50 7,12 4) Sníh: - sněhová oblast II, - na průmět 2,20 1,000 2,20 1,50 3,30 - na plochu 2,19 1,000 2,19 1,50 3,29 5) Vítr: - větrná oblast II, vb=25m/s, ψ0=0,6 - tlak větru, oblast I 0,33 1,000 0,33 1,50 0,50 - sání větru, oblast H -1,13 1,000-1,13 1,50-1,69 Zatížení od průvlaku mezi garáži 1.08 a 1.09: 3) Užitné: - kategorie H, nepochozí střechy, ψ0=0 3,26 2,630 8,58 1,50 12,87 - úžitné zatížení - montážní - půda, ψ0=0 1,88 2,630 4,93 1,50 7,40 4) Sníh: - sněhová oblast II, - na průmět 3,48 2,630 9,15 1,50 13,73 - na plochu 3,47 2,630 9,12 1,50 13,68 5) Vítr: - větrná oblast II, vb=25m/s, ψ0=0,6 - tlak větru, oblast I 0,52 2,630 1,37 1,50 2,06 - sání větru, oblast H -1,78 2,630-4,69 1,50-7,04 Proměnné zatížení v návrhové kombinaci 12,37 18,56 Celkové zatížení v návrhové kombinaci 203,26 276,26 15/30

16 C. POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE C.1. NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ Nosnou konstrukci pultové střechy se sklonem 5 tvoří dřevěný krov. Po obvodu ze 3 stran nad střešní rovinu vystupuje atika. Střešní krytina je z pozinkovaného plechu na prkenném záklopu. Krokve ve vzdálenostech 900 mm jsou uloženy na vaznicích a pozednicích. Vaznice jsou podepírané sloupky, které jsou v původní části objektu uložené přes papuče na stropní konstrukci. Sloupky v přistavěné části objektu z roku 1990 jsou uložené na vazné trámy. Krov je stabilizován pomocí vzpěr a kleštin. C.2. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Svislé nosné stěny v původní části objektu jsou zděny z cihel plných na vápennou maltu v tloušťkách 300 mm (vnitřní nosné zdivo) a 450 mm (obvodové nosné zdivo). Příčky jsou zděny z cihel plných v tloušťce 150 mm. Svislé nosné stěny v přistavěné části objektu z roku 1990 jsou zděny z cihelných bloků CD IVA - A/B v tloušťce 450 mm. Příčky jsou zděny z cihel dutých. V rámci stavebních úprav budou rozšířeny a zvětšená světlá výška otvorů vjezdových vrat do garáže hasičské zbrojnice a zvětšená světlá výška pod průvlakem v prostoru garáže. Mezi otvory vrat vznikne zděný pilíř o rozměrech 450x500 mm, který bude zesílen ocelovým oplášťováním z podélných úhelníků L 50/50/5 v rozích pilíře propojených příčnými spojkami Plo 80/5 po vzdálenostech 450 mm. Zajištění stability nosných prvků při bourání je klíčovou součástí bouracích prací a před započetím bouracích prací jej musí odsouhlasit statik. Více viz technologický postup bouracích prací v technické zprávě. Pevnostní třídu zdících prvků a malty konzervativně předpokládáme na základě zkušenosti. Pevnostní třída zdiva z plných pálených cihel uvažujeme P15 na obyčejnou maltu M3. Typ a pevnost zdících prvků a malty je třeba ověřit na stavbě před započetím vlastních stavebních prací. C.3. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Předpokládáme, že stropní konstrukce v původní části objektu je realizována jako dřevěný trámový strop. Ve výpočtu uvažujeme, že stropní konstrukci tvoří trámy s prkenným záklopem, na kterém je násyp ze staveništního rumu a betonová mazanina. Předpoklad nutno ověřit na stavbě před započetím vlastních stavebních prací. Stropní konstrukci v přistavěné části objektu z roku 1990 tvoří stropní panely Spiroll tl. 250 mm, tepelná izolace EPS a betonová mazanina. Nadpraží upravených otvorů vjezdových vrat do garáže budou tvořit ocelové nosníky 3x IPE 200 délky 4500 mm. Průvlak v prostoru garáže je navržen z ocelových nosníků 2x IPE 200 délky 4800 mm. Všechny ocelové nosníky na horní i dolní pásnici nutno vzájemně propojit přivařením pásovin Plo10x80 mm po vzdálenostech 1000 mm. Uložení ocelových nosníků je min. 250 mm. Všechny nosníky budou uloženy na monolitickou roznášecí korunku výšky min. 150 mm a délky 250 mm (viz technologický postup bourání v technické zprávě). Pevnostní třída oceli je S235. Pevnostní třída betonu roznášecího podkladku je C25/30-XC1. C.4. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Výsledky IG průzkumu: Inženýrsko-geologický průzkum IGP nebyl k dispozici. Doporučujeme jej provést a zkonzultovat se statikem.provedení stávající základové konstrukce předpokládáme základové pasy z prostého betonu pod nosnými zdmi. V původní části objektu z archivní dokumentace není zřejmý materiál ani geometrie základů ani hloubka založení. Předpoklad nutno ověřit na stavbě před započetím stavebných prací. Stavba není podsklepena, založení předpokládáme v nezámrzné hloubce. Vzhledem k tomu, že na stavbě nejsou patrné žádné poruchy, dá se říci, že stavba je založena dostatečně hluboko na konsolidovaném základovém podloží. 16/30

17 D. AUTOMATIZOVANÝ STATICKÝ VÝPOČET NOSNÝCH KONSTRUKCÍ D.1. PRŮŘEZY - Ocelový nosník IPE200 - Zděná stěna tl. 450 mm, 300 mm D.2. MATERIÁLY - Ocel S235 - Cihla plná pálená P15 na maltu M3, pevnosti viz posouzení pilíře - předpoklad dle archivní PD, nutno ověřit na stavbě před započetím stavebních prací D.3. ZATĚŽOVACÍ STAVY A KOMBINACE ZATÍŽENÍ Podrobný přehled zatížení viz rozbor zatížení. D.4. D.5. MODELY KONSTRUKCE a) Zděná stěna Z hlediska statického modelu je konstrukce uvažována jako nosný plošný prvek. Podepření zděných prvků je uvažováno jako kloubové b) Průvlaky ocelové nosníky Z hlediska statického modelu je konstrukce uvažována jako ohýbaný prostý nosník. Podepření nosníků je uvažováno jako kloubové. ZATÍŽENÍ Ve výpočtu je uvažováno s vlastní tíhou konstrukce, s tíhou zdiva nad posuzovanou konstrukcí, tíhou stropní konstrukce, s tíhou krovu a střešní konstrukce a s tíhou od sněhu a větre ze zodpovídající zatěžovací plochy včetně užitného zatížení. Podrobný přehled zatížení viz rozbor zatížení. 17/30

18 D.6. D.6.1. POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ POSOUZENÍ OCELOVÉHO PRŮVLAKU NAD OTVOREM VJEZDOVÝCH VRAT ŠÍŘKY 4000 MM (3X IPE 200) 18/30

19 Prvek dle Eurokódu 3 VYHOVÍ Ocelové nosníky na horní i dolní pásnici nutno vzájemně propojit přivařením pásovin Plo10x80 mm po vzdálenostech 1000 mm. 19/30

20 D.6.2. POSOUZENÍ OCELOVÉHO PRŮVLAKU V PROSTORU GARÁŽE ŠÍŘKY 4250 MM (2X IPE 200) 20/30

21 Prvek dle Eurokódu 3 VYHOVÍ Ocelové nosníky na horní i dolní pásnici nutno vzájemně propojit přivařením pásovin Plo10x80 mm po vzdálenostech 1000 mm. 21/30

22 D.6.3. POSOUZENÍ ZDĚNÉHO PILÍŘE MEZI VRATY (450 X 500 MM) NEZESÍLENÝ 22/30

23 Prvek dle Eurokódu 5 NEVYHOVÍ Pro zesílení zděného pilíře je navrženo ocelové opláštění z podélných úhelníků L 50/50/5 v rozích pilíře propojených příčnými spojky Plo80/5 po vzdálenostech 450 mm. 23/30

24 D.6.4. Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Bystřici u Benešova POSOUZENÍ ZDĚNÉHO PILÍŘE MEZI VRATY (450 X 500 MM) ZESÍLENÝ OCELOVÝM OPLÁŠTĚNÍM Ocelové opláštění z podélných úhelníků L 50/50/5 v rozích pilíře propojených příčnými spojky Plo80/5 po vzdálenostech 450 mm. Vstupní hodnoty: CPP 75x150x300 P15: Průměrná pevnost zdícího prvku v tlaku f u = 15 MPa Součinitel spolehlivosti materiálu γ m = 2,2 (Kategorie provádění 2, kategorie zdících prvků I, na předpisovou maltu) Malta cementová M3: Pevnost malty v tlaku f m = 3 MPa Průřez pilíře 450x500: Šírka průřezu b= 500 mm Tloušťka průřezu t=t ef = 450 mm Účinná výška: Výška pilíře h= 4400 mm Součinitel účinné výšky ρ n = 1,0 Účinná výška h ef = 4400 mm Ocelové oplášťování (ocel S235): úhelníky L 50/50/5, spojky 80/5 charakteristická hodnota meze kluzu oceli podélné tuhé výztuže - podélných úhelníků f yk,t = 235 Mpa charakteristická hodnota meze kluzu oceli příčné tuhé výztuže oplášťování - pásků f yk,t,pr = 235 Mpa součinitel spolehlivosti materiálu γ m0 ; γ m1 = 1 průřezová plocha podélných úhelníků A a = 1921,2 mm 2 průřezová plocha pásku nebo příčného třmínku A a,pr = 400 mm 2 vzdálenost mezi osami příčných pásků nebo třmínků s= 450 mm Zatížení: Excentricita zatížení e f = 50 mm Normálová síla N Ed = 201,5 kn 24/30

25 25/30

26 Zesílený prvek vykazuje více než dvounásobně větší únosnost, než vykazoval nezesílený prvek. Na základě toho lze konstatovat, že zesílený zděný pilíř dosahuje dostatečnou únosnost a dle výpočtu vyhoví. Prvek dle Eurokódu 5 VYHOVÍ 26/30

27 D.6.5. POSOUZENÍ ZDĚNÉHO PILÍŘE MEZI GARÁŽEMI (L PRŮŘEZ 750 X 900 MM, TL. 450 MM) 27/30

28 Prvek dle Eurokódu 5 VYHOVÍ 28/30

29 D.6.6. POSOUZENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU A KONTAKTNÍHO NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE Návrhové zatížení od pílíře: Stávající stav: 229,31 kn Nový stav: 201,47 kn V novém stavu v důsledku vybourání zdiva nad nadpražím a zdiva ze stran pilíře došlo k snížení zatížení. Navzdory skutečnosti, že zatěžovací šířka pilíře se zvětšila, celkové zatížení pod pilířem v novém navrhovaném stavu pokleslo o cca 12% oproti stávajícímu stavu. Zároveň ale zmenšením průřezu pilíře došlo ke zmenšení kontaktní plochy pod pilířem. Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení zatížení, nedochází ani k přitížení základové spáry. Stávjící stav objektu a zájmových konstrukcí nevykazuje žádné známky přetížení či poklesu podpor v základové spáře. Lze konstatovat, že základový pas vyhoví a kontaktní napětí je menší než únosnost základové spáry. Geometrii a materiál základových pasů nutno ověřit na stavbě ještě před započetím stavebních prací. 29/30

30 E. ZÁVĚR Obecně: Konstrukce jsou posuzovány v souladu s platnou soustavou norem ČSN EN s přihlédnutím k vybraným normám ČSN. Statické výpočty byly prováděny ručním výpočtem nebo specializovaným SW byly prověřeny dílčí části konstrukce. Ostatní prvky byly prověřeny semiempiricky. Konstrukce byla dimenzována a posouzena dle 1. skupiny mezních stavů - mezní stav únosnosti a dále dle 2. skupiny mezních stavů mezní stavy použitelnosti. Konkrétně: Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v k.ú. Bystřice u Benešova, parc.č. 66. Projektová dokumentace se zabývá zvětšením stávajících otvorů vjezdových vrat do garáže hasičské zbrojnice a zvětšení světlé výšky pod průvlakem v prostoru garáže. Na základe statického výpočtu byl navržen průvlak nad otvorem vjezdových vrat šířky 4000 mm, který budou tvořit ocelové nosníky 3x IPE 200 délky 4500 mm. Průvlak v prostoru garáže délky 4250 mm je navržen z ocelových nosníku 2x IPE 200 délky 4800 mm. Všechny ocelové nosníky na horní i dolní pásnici nutno vzájemně propojit přivařením pásovin Plo10x80 mm po vzdálenostech 1000 mm. Uložení ocelových nosníků je min. 250 mm. Všechny nosníky budou uloženy na monolitickou roznášecí korunku výšky min. 150 mm a délky 250 mm (viz technologický postup bourání v technické zprávě). Mezi otvory vjezdových vrat vznikl zděný pilíř 450x500 mm. Statickým výpočtem bylo zjištěno, že únosnost tohoto pilíře není dostatečná, proto bude provedené opatření pro jeho zesílení. Na základe výpočtu bylo navrženo ocelové opláštění pilíře z podélných úhelníků L 50/50/5 v rozích pilíře propojených příčnými spojkami Plo 80/5 po vzdálenostech 450 mm, které únosnost posuzovaného pilíře zvýší více než dvounásobně a zabezpečí dostateční únosnost zděného pilíře. Pevnostní třída oceli je S235. Pevnostní třída betonu roznášecího podkladku je C25/30-XC1. Pozor! 1) Před započetím bouracích prací je nutné, aby provizorní dřevěnou roznášecí konstrukci převzal statik! 2) Na stavbě je nutné ověřit rozměry a materiály předpokládané ve statické výpočtu! Konkrétně se jedná o: a. Typ cihly použité ve střední nosné zdi, její pevnostní třídu a pevnostní třídu malty použité na zdění. b. Tloušťku a typ nosné stropní konstrukce. c. Geometrii a materiál základových pasů pod pilířem. 3) Ocelové nosníky na horní i dolní pásnici nutno vzájemně propojit přivařením pásovin Plo10x80 mm po vzdálenostech 1000 mm. 4) Zděný pilíř mezi otvory vrat zesílit ocelovým opláštěním z podélných úhelníků L 50/50/5 v rozích pilíře propojených příčnými spojkami Plo 80/5 po vzdálenostech 450 mm 5) Budou-li v rámci stavebních úprav zjištěny okolnosti, které neodpovídají uvedeným předpokladům, je nutno neprodleně práce zastavit a uvědomit statika. V Praze dne Ing. Jaroslav Kobulnický Ing. Miroslav Zeman, Ph.D. 30/30

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova D.1.2. D.1.2.1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova OBJEDNATEL: STAVEBNÍK: ZPRACOVATEL: město Bystřice Dr. E. Beneše 25,

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1 Technická zpráva REVITALIZACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY PŘI ULICI KOSTELNÍ V ČESKÉM DUBU Statické posouzení stávajícího objektu Stavebník: Místo stavby: Město Český Dub Nám. Bedřicha Smetany 1/1, 463 43 Český Dub

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET Ing. Jan Rýpal Nádražní 335 696 85 Moravský Písek IČO: 62819348 Moravský Písek, 20. 1. 2015 STATICKÝ VÝPOČET Stavba: REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SYROVÍN Investor: Obec Syrovín, Syrovín 70, 69684

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU investor: lokalita: stupeň PD: datum: Markéta Hartmanová a Jiří Šimeček Čížová u Písku dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení

Více

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Márnice na parc. č. st. 3963 List č.: 1 D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Márnice na parc. č. st. 3963 v k. ú. Vlčice u Javorníka Část: D1.2 Stavebně konstrukční řešení Datum: 06/2016 Stupeň PD: Dokumentace pro stavební

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA ProCes alfa, s.r.o. Seifertova 5/9 418 01 Bílina tel./fax 417 823 046, e-mail jindrich.brunclik@seznam.cz DIČ : CZ 254 25 005 IČO : 254 25 005 bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 78-7240580237/0100

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

zděné obytné budovy nad tunely městského okruhu vpraze7- Bubenči

zděné obytné budovy nad tunely městského okruhu vpraze7- Bubenči Příklad hodnocení konstrukce zděné obytné budovy nad tunely městského okruhu vpraze7- Bubenči Ing. Petr Tětek SATRA, spol. s r.o. Seminář Současné problémy hodnocení konstrukcí 15. listopadu 2007, Kongresový

Více

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 77/, Praha 8 TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET Místo stavby : Kostřinská 77/, Praha 8 Objednatel : PlanPoint, s.r.o. Bubenská 8/7, 70 00 Praha 7 Investor : SVJ Kostřinská

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Jednostupňový projekt AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č. p. 303 Ul. 17. LISTOPADU, PARDUBICE (parc. č. st. 795, k. ú. PARDUBICE) SO02 Úpravy místností ve 2. NP Místo stavby:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, STAVEBNÍ PROJEKTY ING. JAN MAREŠ, Kolín II. 280 00 IČO 690 14 710, Tel.: +420 321 710 558, 602 540 899 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Více

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující konzultace, zápočty, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, Registrace studentů a průběh konzultací: Studenti si

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ODSTRANĚNÍ PILÍŘE

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení Ing. Vladimír KOVÁČ autorizovaný statik Nad vodovodem 3258/2 100 31 Praha 10 kovac@az-statika.cz Vajdova 1031/5, 102 00 Praha 15 - Hostivař ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení STATICKÉ

Více

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E A T E L I E R P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E T E C H N I C K Á Z P R Á V A ke konstrukční části projektu Stavební úpravy a přístavba zemědělské budovy+přístavba přístřešku Buzice SO 01- Stáj s porodnou,

Více

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice, tel. 381 491 356, strakonice@farmtec.cz Odstranění části zemědělské budovy na st. p. č. 99 ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE k.

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BD TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BD TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. CEDE Studio, s.r.o. STUPEŇ: Č. ZAKÁZKY: DATUM: MĚŘÍTKO: FORMÁT: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Dle 2 a dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 2014-016

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ (konzola) Používá se u volně vyložených ů. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Prvek Schöck Isokorb typ třídy únosnosti ve smyku VV přenáší

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

Statický výpočet. 29. července 2009

Statický výpočet. 29. července 2009 29. července 2009 Statický výpočet Akce: RD Károv k.ú. Ohrobec Objednatel: Klára Vernerová Stupeň: DPS Datum: 07/2009 Zpracovatel: Ing. Ondřej Horák Zakázkové číslo: 2009-07-04 2 July 29, 2009 OBSAH STATICKÉHO

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

OBSAH. Stavebně konstrukční část. POHL STATIKA - Ing. Jan Pohl, Františka Macháčka 1423, Český Brod Strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2

OBSAH. Stavebně konstrukční část. POHL STATIKA - Ing. Jan Pohl, Františka Macháčka 1423, Český Brod Strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 2 2. ROZSAH DOKUMENTACE 2 3. POPIS STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 2 4. PRŮZKUMY 2 5. POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV 3 5.1. Nové otvory do stávajících stěn v 3.NP 3 5.2. Pochycení nových

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Bibliografická citace VŠKP

Bibliografická citace VŠKP Bibliografická citace VŠKP PROKOP, Lukáš. Železobetonová skeletová konstrukce. Brno, 2012. 7 stran, 106 stran příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových

Více

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 1/4 OBSAH 1. ANOTACE... 2 2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 2 2.1 Krov... 2 2.2 Vodorovné konstrukce... 2 2.3 Svislé konstrukce... 2 2.4 Schodiště, rampy... 2 2.5 Základy... 3 3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH

Více

Příklad zpracování závěrečné zprávy. Vladislava Návarová

Příklad zpracování závěrečné zprávy. Vladislava Návarová Příklad zpracování závěrečné zprávy Vladislava Návarová TITULNÍ STRANA Název akce : STATICKÉ POSOUZENÍ příčin poruch a konstrukčního stavu objektu v obci XXXč.p.111 Objednatel: pan X, XXXč.p.111 Datum:

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY Č.P. 10 V ULICI PRAŽSKÁ V MIMONI - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Dokumentace pro vydání stavebního povolení

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY Č.P. 10 V ULICI PRAŽSKÁ V MIMONI - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Dokumentace pro vydání stavebního povolení Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1.Úvod 3 2.Posouzení a návrh konstrukce 3 3.Doporučení 6 4.Upozornění 7 5.Podklady 7 1/1 Název akce Stavební úpravy ubytovny č.p. 10 v ulici Pražská v Mimoni

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby ÚVOD Tento statický posudek se týká DÍLČÍ ČÁSTI celé stavby a to POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A NÁVRHU JEJÍCH ÚPRAV. Založení haly zůstává původní. Statické řešení ocelové střechy obou hal není dochováno

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Zdivo YTONG a statika

Zdivo YTONG a statika - České a evropské normy Zatížení staveb Statické parametry a návrh zdiva YTONG Ověření pevnosti zdiva zkouškami Vliv vlhkosti na pevnost zdiva Únosnost zdiva Ytong a Silka Návrh stěn budovy z materiálu

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU SCHODIŠŤOVÉHO TRAKTU NÁDVOŘÍ ZÁMKU V BRANDÝSE NAD LABEM MÍSTNÍ PROHLÍDKA A STATICKÉ POSOUZENÍ Výtisk č. 1 2 3 4 V Praze 20.10. 2014 Vypracoval: Ing. Tomáš Novotný OBSAH 1.

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Obsah: 1. Předmět dokumentace... 2 2. Podklady statické části projektu... 2 3. Předpisy, literatura... 2 4. Inženýrsko geologické poměry stavby... 3 5. Statické řešení nosné konstrukce... 3 5.1 Příprava

Více

D1: SO Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1: SO Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DEMOLICE OBJEKTU

Více