INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025"

Transkript

1 INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 Edícia: Akty Bratislava, november 2004

2 Publikácia prezentuje prognózu vývoja obyavteľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku Autor: Boris Vaňo Grafická úprava: Ján Mészáros 2004 INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Bratislava Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto práce nesmie byť akýmkoľvek spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorov. Jej text je možno použiť len po príslušnom citovaní. Práca neprešla jazykovou úpravou.

3 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Vstupné predpoklady prognózy... 7 Plodnosť... 7 Úmrtnosť...8 Migrácia Scenáre populačného vývoja v okresoch Vývoj počtu a štruktúry obyvateľstva v okresoch SR do roku Záver PRÍLOHA... 17

4

5 Úvod 5 Úvod D emografické prognózy sú jednou zo základných informácií pri úvahách o budúcom vývoji spoločnosti. V súčasnosti, keď sa stále viac rozhodovacích kompetencií presúva do regiónov, narastá aj význam regionálnych demografických analýz a prognóz. Demografický vývoj, podobne ako iné oblasti spoločenskej reprodukcie, je regionálne diferencovaný. Ovplyvňujú ho rôzne faktory od historických, cez prírodné a kultúrne až po spoločensko-ekonomické. Základ regionálnych rozdielov vo vývoji obyvateľstva sa však viaže na jeho vekovú štruktúru, ktorá vytvára predpoklady tak pre reprodukčné procesy, ako aj pre migráciu obyvateľstva. Súčasné zmeny v reprodukčnom správaní obyvateľstva, ktoré sa prejavujú poklesom sobášnosti, plodnosti a potratovosti, miernym znížením úmrtnosti, ako aj rastom rozvodovosti a starnutím obyvateľstva, majú tiež svoj priestorový charakter. V podstate sa šíria od juhozápadu na severovýchod a premietajú sa potom s rôznou intenzitou aj do vývoja v regiónoch. Slovenská republika je známa veľkými regionálnymi rozdielmi. Z demografického hľadiska možno Slovensko rozdeliť zhruba na dva výrazné regióny sever a východ s progresívnym vývojom a juh a západ s vývojom regresívnym. V podstate tu ide o odlišné typy reprodukčného a migračného správania obyvateľstva. Príklon k novému reprodukčnému modelu je najviac evidentný v bratislavskom regióne, o niečo menej v ostatných regiónoch západného Slovenska a ako najkonzervatívnejšie regióny vystupujú východoslovenské regióny a žilinský región. Táto situácia sa odráža vo vekovej štruktúre obyvateľstva, ako aj vo všetkých zložkách reprodukčného procesu. Na výpočet regionálnej prognózy obyvateľstva do roku 2025 bola použitá komponentná metóda. Východiskovým údajom prognózy bol počet a veková štruktúra obyvateľstva v okresoch k Jednotlivým okresom boli priradené prognostické scenáre, ktoré vznikli ako kombinácia rôznych variantov vývoja plodnosti, úmrtnosti a migrácie do roku Za každý okres a za každý rok prognózovaného obdobia bola spracovaná podrobná veková štruktúra, bilancia o- byvateľstva, základné demografické charakteristiky. Kvôli veľkému rozsahu výsledkov sa v publikácii nachádzajú len údaje za posledný prognózovaný rok (2025). V prílohe 2 je za každý okres uvedené vekové zloženie obyvateľstva (5-ročné vekové skupiny a hlavné vekové skupiny) a základné charakteristiky reprodukčného správania ako aj prírastku a vekovej štruktúry obyvateľstva. Podrobnejšie výsledky (za každý okres roky 2005, 2010, 2015, 2020, 2025) sa nachádzajú na priloženom CD. Kompletné výsledky prognózy sú k dispozícii v elektronickej forme na web stránke Výskumného demografického centra Na rovnakej internetovskej adrese je k dispozícii aj elektronická verzia tejto publikácie.

6 6 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025

7 Vstupné predpoklady prognózy 7 Vstupné predpoklady prognózy P re potreby prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 bolo spracovaných 10 variantov vývoja plodnosti, po 7 variantov vývoja mužskej a ženskej úmrtnosti a 7 variantov vývoja migrácie. Jednou zo základných úvah pri príprave prognózy bol predpoklad, že regionálna demografická diferenciácia sa do konca prognózovaného obdobia výraznejšie nezmení, t.j. súčasné regionálne rozdiely zostanú zatiaľ z veľkej časti zachované. Zmeny v regionálnej demografickej diferenciácii (hlavne ako dôsledok stabilizácie spoločenského vývoja) sa očakávajú až ku koncu prognózovaného obdobia, resp. za horizontom tejto prognózy. Plodnosť Na každú z piatich východiskových hodnôt, ktoré reprezentujú celú škálu plodnosti na úrovni okresov, sa nasadilo mierne a vyššie tempo rastu, čím vzniklo 10 variantov vývoja plodnosti do roku Tab. 1 Varianty vývoja plodnosti do roku 2025 Variant Úhrnná plodnosť Priemerný vek pri pôrode ,95 1,15 27,4 29,0 2 0,95 1,25 27,4 28,5 3 1,08 1,25 27,1 28,5 4 1,08 1,45 27,1 28,0 5 1,30 1,45 26,2 28,0 6 1,30 1,60 26,2 27,5 7 1,47 1,60 26,1 27,5 8 1,47 1,80 26,1 27,0 9 1,77 1,80 26,0 27,0 10 1,77 2,00 26,0 26,5 Najvyššia plodnosť počas celého prognózovaného obdobia sa očakáva na severe stredného Slovenska v okrese Námestovo, v štyroch okresoch na severovýchode Slovenska (Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Bardejov) a v štyroch okresoch na východ až juhovýchode (Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice okolie, Vranov nad Topľou). Nadpriemerná plodnosť sa udrží aj v tesnej blízkosti regiónov s najvyššou plodnosťou. Na severe stredného Slovenska ide o okresy Bytča a Tvrdošín a vo východoslovenskom regióne sú to okresy Levoča, Poprad, Medzilaborce a Trebišov. Do skupiny okresov s vysokou plodnosťou budú patriť aj dva okresy na juhu stredného Slovenska Rimavská Sobota a Revúca. Naopak najnižšia plodnosť sa očakáva v Bratislave a v jej zázemí, ďalej na juhu Slovenska (najmä v okresoch Šaľa a Komárno), v troch severozápadných okresoch (Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom) a v pásme štyroch okresov od Ilavy po Banskú Bystricu.

8 8 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 Mapa 1 Varianty vývoja plodnosti v okresoch SR do roku 2025 Úmrtnosť Tab. 2 Varianty vývoja úmrtnosti do roku 2025 Variant Stredná dĺžka života pri narodení - M Stredná dĺžka života pri narodení Ž ,0 77,0 79,0 82,5 2 71,0 76,0 78,5 82,0 3 70,5 75,5 78,0 82,0 4 69,5 74,5 77,5 81,5 5 69,0 74,0 77,0 81,0 6 68,0 73,0 76,5 80,5 7 66,5 72,0 76,0 80,0 Pásmo vysokej mužskej úmrtnosti sa tiahne na juhu Slovenska od okresu Levice až po okres Sobrance. Skupinu okresov s vysokou mužskou úmrtnosťou dopĺňajú severoslovenské okresy Čadca, Námestovo, Kežmarok, Stropkov a Medzilaborce. Najpriaznivejšia situácia v mužskej úmrtnosti je v Bratislave, Košiciach a v okrese Piešťany.

9 Vstupné predpoklady prognózy 9 Mapa 2 Varianty vývoja mužskej úmrtnosti v okresoch SR do roku 2025 Oblasti najvyššej ženskej úmrtnosti sa podobne ako u mužov nachádzajú hlavne na juhu Slovenska. Pásmo vysokej ženskej úmrtnosti začína hneď východne od Bratislavy a končí až pri hraniciach s Ukrajinou v okrese Sobrance. Do skupiny s najvyššou ženskou úmrtnosťou patria aj okresy Senica, Turčianske Teplice, Levoča a Medzilaborce. Popri Bratislave sa vytvorilo druhé centrum nízkej ženskej úmrtnosti na severnom Považí (okresy Trenčín, Martin, Liptovský Mikuláš) a v priľahlých oravských okresoch Dolný Kubín a Tvrdošín. Mapa 3 Varianty vývoja ženskej úmrtnosti v okresoch SR do roku 2025

10 10 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 Migrácia Tab. 3 Varianty vývoja migrácie do roku 2025 Variant Migračné saldo Najväčšie prírastky obyvateľstva z migrácie sa očakávajú v bezprostrednom zázemí dvoch najväčších slovenských miest Bratislavy a Košíc. V širšom zázemí Bratislavy sa nachádza aj migračne prírastkový okres Nitra a v širšom zázemí Košíc zase migračne prírastkový okres Prešov. Do skupiny s najvyšším migračným prírastkom budú patriť aj okresy Žilina a Zvolen. Najväčšie migračné úbytky sa očakávajú v mestách Bratislava a Košice a v okrese Prievidza. Migračne úbytkové budú aj viaceré okresy na severe stredného a východného Slovenska. Väčšina okresov SR má utlmenú migráciu a do roku 2020 sa v tomto smere neočakáva výraznejšia zmena. To znamená, že migračný prírastok, resp. úbytok obyvateľstva sa bude až do konca prognózovaného obdobia pohybovať v blízkosti nulovej hranice. Mapa 4 Varianty vývoja migrácie v okresoch SR do roku 2025

11 Scenáre populačného vývoja v okresoch 11 Scenáre populačného vývoja v okresoch Kombináciou variantov plodnosti, úmrtnosti a migrácie vznikli scenáre populačného vývoja do roku Každému okresu bol priradený jeden scenár, ktorý sa pre príslušný okres v súčasnosti javí ako najpravdepodobnejší. Čís. Okres Plodnosť Úmrtnosť - M Úmrtnosť - Ž Migrácia 101 Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V Malacky Pezinok Senec Dunajská Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Bánovce nad Bebravou Ilava Myjava Nové Mesto nad Váhom Partizánske Považská Bystrica Prievidza Púchov Trenčín Komárno Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Topoľčany Zlaté Moravce Bytča Čadca Dolný Kubín Kysucké Nové Mesto Liptovský Mikuláš Martin Námestovo Ružomberok Turčianske Teplice Tvrdošín Žilina Banská Bystrica Banská Štiavnica Brezno Detva Krupina Lučenec Poltár Revúca Rimavská Sobota Veľký Krtíš Zvolen Žarnovica

12 12 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 Čís. Okres Plodnosť Úmrtnosť - M Úmrtnosť - Ž Migrácia 613 Žiar nad Hronom Bardejov Humenné Kežmarok Levoča Medzilaborce Poprad Prešov Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Vranov nad Topľou Gelnica Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice okolie Michalovce Rožňava Sobrance Spišská Nová Ves Trebišov

13 Vývoj počtu a štruktúry obyvateľstva v okresoch do roku Vývoj počtu a štruktúry obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 R ozdielny demografický vývoj v jednotlivých regiónoch SR bude mať za následok rozdielny vývoj počtu a vekového zloženia obyvateľstva v jednotlivých okresoch. Celkove možno hodnotiť očakávané zmeny v počte obyvateľov ako málo výrazné. Prírastok obyvateľstva za obdobie sa bude pohybovať v rozmedzí od -20% do +20%. Až 16 okresov bude mať prírastky resp. úbytky obyvateľstva za celé prognózované obdobie blízke nule (menej ako 2%). Okresy, v ktorých sa počas prognózovaného obdobia počet obyvateľov zníži, prevažujú nad okresmi s očakávaným prírastkom obyvateľstva. Najväčšie prírastky obyvateľstva sa zachovajú v zázemí Bratislavy, na severe stredného Slovenska a vo väčšine okresov východoslovenského regiónu. Kým prírastky v zázemí Bratislavy vzniknú predovšetkým vďaka migrácii, na strednom a východnom Slovensku bude prírastok obyvateľstva dôsledkom vysokej plodnosti. Prírastok obyvateľstva väčší ako 10% počas prognózovaného obdobia zaznamená 12 okresov. Najvyšší prírastok obyvateľstva (nad 15%) sa očakáva v okresoch Košice okolie, Námestovo a Kežmarok. Hneď za touto trojicou okresov by mali nasledovať okresy Tvrdošín, Stará Ľubovňa, Pezinok, Spišská Nová Ves a Senec s hodnotami nad 13%. Najvyšší celkový prírastok obyvateľstva na Slovensku sa očakáva v okrese Košice okolie. Je to jediný z okresov s vysokou plodnosťou, v ktorom sa očakáva aj vysoký migračný prírastok obyvateľstva. Najväčšie úbytky obyvateľstva sa očakávajú na južnom Slovensku, ďalej v dvoch najväčších mestách Bratislava a Košice, v niektorých okresoch pri hraniciach s Českou republikou a na strednom Slovensku. Úbytok obyvateľstva na hranici 20% zaznamená pravdepodobne len okres Bratislava I, viac ako 15% úbytok obyvateľstva sa očakáva v okrese Košice IV. Úbytky obyvateľstva v ďalších okresoch pravdepodobne nepresiahnu hranicu 10%. V 15 okresoch sa bude úbytok pohybovať od 5% do 10%. Najvyššie úbytky obyvateľstva v tejto skupine okresov by mali mať okresy Komárno, Košice III, Myjava, Nové Zámky, Bratislava II a Brezno. Jediným výrazne úbytkovým okresom na východe Slovenska by mal byť okres Medzilaborce. Mapa 5 Prírastok obyvateľstva v okresoch SR za obdobie (%) Zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva budú výraznejšie ako zmeny v počte obyvateľov a ich spoločenská závažnosť bude väčšia. Proces starnutia obyvateľstva pokročí vo všetkých okresoch bez výnimky, nebude však prebiehať rovnomerne. V jednotlivých okresoch sa očakáva do roku 2025 zvýšenie indexu starnutia od 20% do 165%. Extrémne zvýšenie indexu starnutia (viac ako 5-násobné) sa očakáva v okresoch Bratislava V a Košice III. O nerovnomernom starnutí obyvateľstva SR svedčí aj rozdiel medzi okresmi s najvyšším a najnižším indexom starnutia. Napr. v roku 2025 bude v Bratislave index starnutia 6-násobný v porovnaní s hodnotou v okrese Námestovo. Vo všeobecnosti možno povedať, že v okresoch s vysokou plodnosťou je obyvateľstvo mladšie, a naopak. Najmladšie obyvateľstvo na Slovensku bude naďalej na severe stredného Slovenska a na východnom Slovensku. Relatívne nízky index starnutia budú mať aj niektoré okresy na juhu stredného Slovenska (Revúca, Rimavská Sobota). V 14 okresoch by mal byť index starnutia v roku 2025 nižší ako 100%, t.j. detská zložka obyvateľstva by mala byť početnejšia ako obyvateľstvo vo veku 65 rokov a viac. Okrem 11 východoslovenských okresov patria do tejto skupiny aj 3 severoslovenské okresy Námestovo, Tvrdošín a Čadca. Najmladšie obyvateľstvo (index starnutia v roku 2025 do 60%) sa očakáva v okresoch Námestovo, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Sabinov.

14 14 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 Okresy s vysokým indexom starnutia zaberajú celé juhozápadné Slovensko a časti stredného Slovenska. Najstaršie obyvateľstvo budú mať v roku 2025 mestá Bratislava a Košice. Vo väčšine okresov v týchto dvoch mestách presiahne index starnutia hodnotu 200%, to znamená, že počet obyvateľov vo veku 65 rokov a viac bude viac ako 2- násobný v porovnaní s obyvateľstvom do 15 rokov. Za Bratislavou a Košicami nasledujú okresy Komárno, Banská Bystrica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Nové Zámky a Trnava. V 25 okresoch sa očakáva v roku 2025 hodnota indexu starnutia od 150% do 200%, medzi nimi sa nenachádza žiaden okres z Prešovského alebo Košického kraja. Mapa 6 Index starnutia v okresoch SR v roku 2025

15 Záver 15 Záver P rognóza potvrdila známe rozdelenie SR na progresívny sever a východ a regresívny juh a západ. Zatiaľ čo väčšina okresov v žilinskom, prešovskom a košickom regióne zaznamenáva prírastky obyvateľstva prakticky počas celého prognózovaného obdobia a veková štruktúra v týchto regiónoch zostáva relatívne mladá, okresy na strednom, južnom a západnom Slovensku zaznamenávajú väčšinou úbytok obyvateľstva a proces starnutia obyvateľstva je v pokročilejšom štádiu. V najbližšom období sa neočakávajú výrazné zmeny v počte obyvateľov SR a platí to aj pre väčšinu okresov. Celé prognózované obdobie môžeme z hľadiska prírastkov, resp. úbytkov obyvateľstva charakterizovať v zásade ako stagnáciu. Smerom ku koncu prognózovaného obdobia sa prírastky obyvateľstva budú znižovať, resp. zmenia sa na úbytky. Proces úbytku obyvateľstva postupne postihne všetky regióny a veľkú väčšinu okresov, bude sa zrýchľovať a vrcholiť bude až ďaleko za horizontom tejto prognózy.

16

17 Príloha 17 PRÍLOHA

18 18 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - BRATISLAVA I Spolu Spolu Živonarodení 188 Zomrelí 501 Prirodzený prírastok (- úbytok) -313 Migračný prírastok -71 Celkový prírastok (- úbytok) -384 Úhrnná plodnosť 1,245 Stredná dĺžka života pri narodení - M 77,44 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,82 Index starnutia 305,61 Priemerný vek 49,24

19 Príloha 19 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - BRATISLAVA II Spolu Spolu Živonarodení 552 Zomrelí 1327 Prirodzený prírastok (- úbytok) -775 Migračný prírastok 223 Celkový prírastok (- úbytok) -552 Úhrnná plodnosť 1,128 Stredná dĺžka života pri narodení - M 76,49 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,39 Index starnutia 240,27 Priemerný vek 47,60

20 20 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - BRATISLAVA III Spolu Spolu Živonarodení 339 Zomrelí 777 Prirodzený prírastok (- úbytok) -438 Migračný prírastok 507 Celkový prírastok (- úbytok) 69 Úhrnná plodnosť 1,124 Stredná dĺžka života pri narodení - M 77,85 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 83,47 Index starnutia 245,40 Priemerný vek 47,40

21 Príloha 21 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - BRATISLAVA IV Spolu Spolu Živonarodení 526 Zomrelí 1004 Prirodzený prírastok (- úbytok) -478 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -478 Úhrnná plodnosť 1,142 Stredná dĺžka života pri narodení - M 77,55 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 83,74 Index starnutia 213,86 Priemerný vek 47,05

22 22 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - BRATISLAVA V Spolu Spolu Živonarodení 503 Zomrelí 1084 Prirodzený prírastok (- úbytok) -581 Migračný prírastok -387 Celkový prírastok (- úbytok) -968 Úhrnná plodnosť 1,153 Stredná dĺžka života pri narodení - M 77,93 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 83,17 Index starnutia 269,13 Priemerný vek 47,16

23 Príloha 23 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - MALACKY Spolu Spolu Živonarodení 490 Zomrelí 737 Prirodzený prírastok (- úbytok) -247 Migračný prírastok 507 Celkový prírastok (- úbytok) 260 Úhrnná plodnosť 1,232 Stredná dĺžka života pri narodení - M 76,11 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 81,91 Index starnutia 161,52 Priemerný vek 44,25

24 24 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - PEZINOK Spolu Spolu Živonarodení 415 Zomrelí 661 Prirodzený prírastok (- úbytok) -246 Migračný prírastok 507 Celkový prírastok (- úbytok) 261 Úhrnná plodnosť 1,251 Stredná dĺžka života pri narodení - M 75,03 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,07 Index starnutia 164,32 Priemerný vek 44,45

25 Príloha 25 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - SENEC Spolu Spolu Živonarodení 390 Zomrelí 660 Prirodzený prírastok (- úbytok) -270 Migračný prírastok 507 Celkový prírastok (- úbytok) 237 Úhrnná plodnosť 1,243 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,85 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 81,52 Index starnutia 163,04 Priemerný vek 44,41

26 26 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - DUNAJSKÁ STREDA Spolu Spolu Živonarodení 806 Zomrelí 1314 Prirodzený prírastok (- úbytok) -508 Migračný prírastok 507 Celkový prírastok (- úbytok) -1 Úhrnná plodnosť 1,239 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,43 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 80,82 Index starnutia 162,27 Priemerný vek 44,24

27 Príloha 27 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - GALANTA Spolu Spolu Živonarodení 642 Zomrelí 1059 Prirodzený prírastok (- úbytok) -417 Migračný prírastok 223 Celkový prírastok (- úbytok) -194 Úhrnná plodnosť 1,245 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,66 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 81,73 Index starnutia 161,98 Priemerný vek 44,30

28 28 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - HLOHOVEC Spolu Spolu Živonarodení 342 Zomrelí 487 Prirodzený prírastok (- úbytok) -145 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -145 Úhrnná plodnosť 1,447 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,97 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 83,01 Index starnutia 147,83 Priemerný vek 43,73

29 Príloha 29 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - PIEŠŤANY Spolu Spolu Živonarodení 444 Zomrelí 697 Prirodzený prírastok (- úbytok) -253 Migračný prírastok 107 Celkový prírastok (- úbytok) -146 Úhrnná plodnosť 1,435 Stredná dĺžka života pri narodení - M 77,69 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,88 Index starnutia 173,29 Priemerný vek 45,00

30 30 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - SENICA Spolu Spolu Živonarodení 458 Zomrelí 648 Prirodzený prírastok (- úbytok) -190 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -190 Úhrnná plodnosť 1,440 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,86 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 80,14 Index starnutia 137,04 Priemerný vek 43,18

31 Príloha 31 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - SKALICA Spolu Spolu Živonarodení 318 Zomrelí 499 Prirodzený prírastok (- úbytok) -181 Migračný prírastok 107 Celkový prírastok (- úbytok) -74 Úhrnná plodnosť 1,241 Stredná dĺžka života pri narodení - M 76,25 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 81,59 Index starnutia 158,67 Priemerný vek 44,15

32 32 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - TRNAVA Spolu Spolu Živonarodení 801 Zomrelí 1412 Prirodzený prírastok (- úbytok) -611 Migračný prírastok 107 Celkový prírastok (- úbytok) -504 Úhrnná plodnosť 1,248 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,64 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 81,65 Index starnutia 175,64 Priemerný vek 44,97

33 Príloha 33 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - BÁNOVCE N. BEBRAVOU Spolu Spolu Živonarodení 295 Zomrelí 387 Prirodzený prírastok (- úbytok) -92 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -92 Úhrnná plodnosť 1,443 Stredná dĺžka života pri narodení - M 77,02 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 83,49 Index starnutia 148,78 Priemerný vek 43,80

34 34 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - ILAVA Spolu Spolu Živonarodení 394 Zomrelí 634 Prirodzený prírastok (- úbytok) -240 Migračný prírastok -71 Celkový prírastok (- úbytok) -311 Úhrnná plodnosť 1,266 Stredná dĺžka života pri narodení - M 76,27 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 81,72 Index starnutia 171,98 Priemerný vek 44,81

35 Príloha 35 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - MYJAVA Spolu Spolu Živonarodení 169 Zomrelí 326 Prirodzený prírastok (- úbytok) -157 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -157 Úhrnná plodnosť 1,238 Stredná dĺžka života pri narodení - M 76,32 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 80,60 Index starnutia 189,94 Priemerný vek 45,58

36 36 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - NOVÉ MESTO N. VÁHOM Spolu Spolu Živonarodení 396 Zomrelí 712 Prirodzený prírastok (- úbytok) -316 Migračný prírastok 107 Celkový prírastok (- úbytok) -209 Úhrnná plodnosť 1,247 Stredná dĺžka života pri narodení - M 76,10 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,79 Index starnutia 187,03 Priemerný vek 45,45

37 Príloha 37 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - PARTIZÁNSKE Spolu Spolu Živonarodení 332 Zomrelí 523 Prirodzený prírastok (- úbytok) -191 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -191 Úhrnná plodnosť 1,445 Stredná dĺžka života pri narodení - M 76,69 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,82 Index starnutia 167,56 Priemerný vek 44,71

38 38 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - POVAŽSKÁ BYSTRICA Spolu Spolu Živonarodení 514 Zomrelí 642 Prirodzený prírastok (- úbytok) -128 Migračný prírastok -71 Celkový prírastok (- úbytok) -199 Úhrnná plodnosť 1,440 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,79 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 83,02 Index starnutia 132,72 Priemerný vek 43,06

39 Príloha 39 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - PRIEVIDZA Spolu Spolu Živonarodení 863 Zomrelí 1434 Prirodzený prírastok (- úbytok) -571 Migračný prírastok -192 Celkový prírastok (- úbytok) -763 Úhrnná plodnosť 1,249 Stredná dĺžka života pri narodení - M 76,75 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,92 Index starnutia 182,22 Priemerný vek 45,37

40 40 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - PÚCHOV Spolu Spolu Živonarodení 366 Zomrelí 483 Prirodzený prírastok (- úbytok) -117 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -117 Úhrnná plodnosť 1,449 Stredná dĺžka života pri narodení - M 75,23 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 81,25 Index starnutia 134,87 Priemerný vek 43,05

41 Príloha 41 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - TRENČÍN Spolu Spolu Živonarodení 793 Zomrelí 1217 Prirodzený prírastok (- úbytok) -424 Migračný prírastok 107 Celkový prírastok (- úbytok) -317 Úhrnná plodnosť 1,445 Stredná dĺžka života pri narodení - M 76,75 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 83,05 Index starnutia 168,83 Priemerný vek 44,70

42 42 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - KOMÁRNO Spolu Spolu Živonarodení 605 Zomrelí 1249 Prirodzený prírastok (- úbytok) -644 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -644 Úhrnná plodnosť 1,147 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,49 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 80,88 Index starnutia 199,40 Priemerný vek 45,83

43 Príloha 43 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - LEVICE Spolu Spolu Živonarodení 775 Zomrelí 1368 Prirodzený prírastok (- úbytok) -593 Migračný prírastok 107 Celkový prírastok (- úbytok) -486 Úhrnná plodnosť 1,246 Stredná dĺžka života pri narodení - M 73,50 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 80,95 Index starnutia 167,98 Priemerný vek 44,48

44 44 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - NITRA Spolu Spolu Živonarodení 1228 Zomrelí 1744 Prirodzený prírastok (- úbytok) -516 Migračný prírastok 223 Celkový prírastok (- úbytok) -293 Úhrnná plodnosť 1,447 Stredná dĺžka života pri narodení - M 75,86 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,82 Index starnutia 158,75 Priemerný vek 44,26

45 Príloha 45 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - NOVÉ ZÁMKY Spolu Spolu Živonarodení 904 Zomrelí 1692 Prirodzený prírastok (- úbytok) -788 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -788 Úhrnná plodnosť 1,247 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,39 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 81,09 Index starnutia 177,72 Priemerný vek 44,95

46 46 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - ŠAĽA Spolu Spolu Živonarodení 334 Zomrelí 611 Prirodzený prírastok (- úbytok) -277 Migračný prírastok 107 Celkový prírastok (- úbytok) -170 Úhrnná plodnosť 1,134 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,95 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 80,80 Index starnutia 173,64 Priemerný vek 44,83

47 Príloha 47 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - TOPOĽČANY Spolu Spolu Živonarodení 526 Zomrelí 807 Prirodzený prírastok (- úbytok) -281 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -281 Úhrnná plodnosť 1,442 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,76 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,50 Index starnutia 155,51 Priemerný vek 44,13

48 48 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - ZLATÉ MORAVCE Spolu Spolu Živonarodení 334 Zomrelí 496 Prirodzený prírastok (- úbytok) -162 Migračný prírastok 107 Celkový prírastok (- úbytok) -55 Úhrnná plodnosť 1,436 Stredná dĺžka života pri narodení - M 75,04 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,96 Index starnutia 145,57 Priemerný vek 43,65

49 Príloha 49 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - BYTČA Spolu Spolu Živonarodení 314 Zomrelí 302 Prirodzený prírastok (- úbytok) 12 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) 12 Úhrnná plodnosť 1,592 Stredná dĺžka života pri narodení - M 75,25 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 83,30 Index starnutia 103,18 Priemerný vek 40,84

50 50 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - ČADCA Spolu Spolu Živonarodení 915 Zomrelí 949 Prirodzený prírastok (- úbytok) -34 Migračný prírastok -71 Celkový prírastok (- úbytok) -105 Úhrnná plodnosť 1,600 Stredná dĺžka života pri narodení - M 72,53 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 81,12 Index starnutia 99,79 Priemerný vek 40,82

51 Príloha 51 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - DOLNÝ KUBÍN Spolu Spolu Živonarodení 384 Zomrelí 369 Prirodzený prírastok (- úbytok) 15 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) 15 Úhrnná plodnosť 1,586 Stredná dĺžka života pri narodení - M 76,22 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 83,39 Index starnutia 111,85 Priemerný vek 41,51

52 52 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO Spolu Spolu Živonarodení 332 Zomrelí 348 Prirodzený prírastok (- úbytok) -16 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -16 Úhrnná plodnosť 1,602 Stredná dĺžka života pri narodení - M 74,89 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,81 Index starnutia 114,24 Priemerný vek 41,77

53 Príloha 53 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Spolu Spolu Živonarodení 535 Zomrelí 769 Prirodzený prírastok (- úbytok) -234 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -234 Úhrnná plodnosť 1,454 Stredná dĺžka života pri narodení - M 76,08 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 83,09 Index starnutia 163,60 Priemerný vek 44,50

54 54 Prognóza vývoja obyvateľstva v okrasoch SR do roku 2025 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - MARTIN Spolu Spolu Živonarodení 716 Zomrelí 1028 Prirodzený prírastok (- úbytok) -312 Migračný prírastok 0 Celkový prírastok (- úbytok) -312 Úhrnná plodnosť 1,446 Stredná dĺžka života pri narodení - M 75,94 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 83,21 Index starnutia 159,95 Priemerný vek 44,45

55 Príloha 55 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - NÁMESTOVO Spolu Spolu Živonarodení 947 Zomrelí 455 Prirodzený prírastok (- úbytok) 492 Migračný prírastok -71 Celkový prírastok (- úbytok) 421 Úhrnná plodnosť 2,001 Stredná dĺžka života pri narodení - M 73,74 Stredná dĺžka života pri narodení - Ž 82,92 Index starnutia 51,39 Priemerný vek 35,82

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8 Import poptávek Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011 Import poptávek specifikace Strana 1/8 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 HOTOVÁ ŘEŠENÍ...

Více

Webový export. Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011

Webový export. Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011 Webový export Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011 Webový export specifikace Strana 1/20 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O

Více

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta Prjekt ALERT: Parametrická dkumentace nklgickéh pacienta I. Záznamy d rku 2003... 2 Základní údaje... 2 Diagnóza... 3 Cytgenetika... 3 Úmrtí... 4 Přehled léčby... 4 Transplantace (tabulka)... 4 Přehled

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Import nabídek. Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013

Import nabídek. Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013 Import nabídek Specifikace pro import nabídek z realitního softwaru / serveru či webu realitní kanceláře do softwaru Lojza s inzercí na Nemovitosti.cz Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013 Import nabídek - specifikace

Více

Serverový export. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013. Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Serverový export specifikace Strana 1/18

Serverový export. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013. Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Serverový export specifikace Strana 1/18 Serverový export Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013 Serverový export specifikace Strana 1/18 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 PODMÍNKY... 3

Více

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj GYMNÁZIUM ADRESA 1. kolo 2. kolo 3. kolo počet bodů pořadí Strakonice 386 48, Máchova 174 33 36 42 111 1.

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Demografické metody a analýzy:

Demografické metody a analýzy: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace RNDr. Renata Klufová, Ph.D. Ing. Zuzana Poláková, Ph.D. 2010 2, Recenzenti:

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Results of Náboj 2014, International

Results of Náboj 2014, International Results of Náboj 2014, International School 1. Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov C 42 2. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 B 41 3. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

KATALOG. program speciálních tvarových prvků

KATALOG. program speciálních tvarových prvků KATALOG program speciálních tvarových prvků Představení kdo jsme a co děláme... S vývojem technologií při výrobě keramických dlažeb se dnes na trhu objevuje více než 50 % slinutých dlažeb s plně probarveným

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu

1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu Sborník příspěvků Pavlov, 9. 10. září 2010 Brno, 2010 Spolupořadatel kolokvia Partner kolokvia Editorka: Ing.

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza 2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu v detailu zázemí Prahy je prognostický výhled vývoje počtu a struktury obyvatelstva suburbánní zóny Prahy. Tato zóna byla vymezena

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku #1.2012 cardmag TM zimné číslo prináša správy z domova a zo zahraničia. informácie z oblasti technológií. karty v číslach. marketing. mobilné platby. profil slovenska. komentár. rozhovor s robertom vano.

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk

LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk LED lighting s.r.o. Priemyselné, Verejné a Interiérové LED osvetlenie. Osvetlenie: kancelárskych,

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší Kvalitní služby pro klienty CK Fischer

Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší Kvalitní služby pro klienty CK Fischer Poznávací zájezdy 2015 Argentina Austrálie Azory Belgie Brazílie Čína Egypt Filipíny Francie Indie Indonésie Írán Irsko Island Itálie Izrael Japonsko JAR Jordánsko Kambodža Kanada Keňa Kuba Libanon Madagaskar

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha FORTIfikovaná virtualizace perimetru Představení společnosti AutoCont CZ a.s. Poslání AutoContu Naše poslání: Zavádíme a provozuje užitečné IT technologie v organizacích

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Stvoření oslavuje Stvořitele

Stvoření oslavuje Stvořitele číslo 3 roku 2011 Radcovsk ý š peciál Oddiel Horské r ysy Stvoření oslavuje Stvořitele O službě a o službě Učme se od slavných V Y V O L E N Í 1 9. 2 1. 1 1. 2 0 1 0 R A D C O V S K Ý Š P E C I Á L 2 V

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Zájezdy pro seniory 55+ Jaro a podzim 2015

Zájezdy pro seniory 55+ Jaro a podzim 2015 Zájezdy pro seniory 55+ Jaro a podzim 2015 + + Hotel 3* na 7 nocí s polopenzí od 11 990,- Výlet v destinaci ZDARMA Osoby mladší 55 let bez příplatku Španělsko Costa de la Luz Španělsko Costa de Almería

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum. Sborník příspěvků z konference

Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum. Sborník příspěvků z konference Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 17. - 18. září 2012, Soběslav 1 Hestia Sobeslav

Více

Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012

Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 (17.-18. září 2012, Soběslav) Evropský rok aktivního

Více

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ v rámci projektu PHARE 2003 RLZ opatření 2.1 Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných

Více

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Projekt přeshraniční spolupráce Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, o. s. SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Informační brožurka - informace

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

I. Projekce obyvatelstva České republiky

I. Projekce obyvatelstva České republiky I. Projekce obyvatelstva České republiky Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistky úřad závěrem roku 23. Navazuje tak na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999.

Více

Informace pro partnery

Informace pro partnery Informace pro partnery 28.11.2007 Microsoft Slovakia Účel prezentace Seznámit Vás s kampaní, připravit na reakce zákazníků Vysvětlit detaily Připravit na spolupráci a pomoci vydělat peníze Získat Váš zájem

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Sociální pilíř v procesu pořizování ÚAP Jiří Jedlička, ČSÚ Osnova sběr statistických dat rozbor formální náležitosti, chyby rozbor sídelní struktura, demografie vyhodnocení sociálního pilíře vyváženost

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.)

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013 Vychází v rámci projektu Visegrad Fund Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

Úvodní seminář. Bratislava. www.novekino.sk

Úvodní seminář. Bratislava. www.novekino.sk Nové kino SK - 13.2.2014 Úvodní seminář Bratislava www.novekino.sk Program semináře 10:00-11:00 Kdo je kdo? (Petr Vítek) 11:00-12:00 Analogový věk (Štefan Komorný) 12:00-13:00 Oběd (ASFK) 13:00-14:00 Jak

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

Výroční zpráva 2006 1

Výroční zpráva 2006 1 Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, milí členové, rok se s rokem sešel a já mám před sebou opět úkol zhodnotit uplynulé období. Rok 2006 byl pro nás rokem klidného a stálého vývoje. Samozřejmě

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE

VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE VYSOKOŠKOLSKÉ e-laboratoře S PODPOROU VIDEOKONFERENCE FRANTIŠEK LUSTIG Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Na MFF UK jsou již čtyři roky v provozu vzdálené laboratoře. Studenti, ale i učitelé se mohou

Více

Sattelite Youth Table Tennis Tournament

Sattelite Youth Table Tennis Tournament th August 04 Pl.No. Name Country Rank Konečný Lukáš TJ Chropyně 596 Vlach Michal TJ Sokol Němčice n.h. 00 STK Ivanka pri Dunaji 8 4 TJ Ostrava KST 8 5 Martinko Jiří TJ Ostrava KST 7 6 Vašíček Jan MSK Břeclav

Více

10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností. Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008

10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností. Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008 10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008 Konferenci na téma dobrovolnictví pořádal Klub UNESCO Kroměříž spolu s Národním dobrovolnickým

Více

hlediska rozvoje společnosti

hlediska rozvoje společnosti Světový populační vývoj I.1 Početn etní růst a vývoj základnz kladních populačních charakteristik. Demografické zákonitosti. RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Světový populační vývoj z hlediska rozvoje

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

2. TOPOĽČIANSKE DOPRAVNÉ FÓRUM 2015 20. 4. 2015 1. deň: 21. 4. 2015 2. deň. 22. 4. 2015 3. deň

2. TOPOĽČIANSKE DOPRAVNÉ FÓRUM 2015 20. 4. 2015 1. deň: 21. 4. 2015 2. deň. 22. 4. 2015 3. deň 2. TOPOĽČIANSKE DOPRAVNÉ FÓRUM 2015 20. 4. 2015 1. deň: Prezentácia Bratislava hl. st. (10.30 10.55) 10.55 odchod R 723 Bratislava hlavná stanica Prievidza (vyhradený 1. vozeň) Zahájenie konferencie, moderovaná

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Prosinec 2014 Pozvánka na seminář DPH 2015 evl i v nemocnicích Krompachy a Levoča Daňové přiznání od ledna přes datovou schránku IndiGO group představujeme nového partnera Newsle

Více

První česko-slovenské vydání časopisu Vlaštovička

První česko-slovenské vydání časopisu Vlaštovička číslo 6 / 2009 Časopis pro partnery a zaměstnance společnosti Lesaffre Česko, a.s. Časopis pre partnerov a zamestnancov spoločnosti Lesaffre Slovensko, a.s. Ce Celoroční soutěž o zájezd do Alp strana 30

Více

Jan Pavel. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky?

Jan Pavel. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky? Jan Pavel Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky? Stavby dopravnej infraštruktúry zadané v rokoch 2005-2009 Doc. Ing. Jan Pavel, PhD. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o

Více

1. DEMOGRAFIE. 1.1 Základní informace o projektech. 1.2 Populační vývoj v teritoriu ESPON

1. DEMOGRAFIE. 1.1 Základní informace o projektech. 1.2 Populační vývoj v teritoriu ESPON 1. DEMOGRAFIE 1.1 Základní informace o projektech Demografické trendy Projekt Demografické trendy z programového období 2006 byl zaměřen na prostorové efekty demografických trendů a migrace v teritoriu

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011)

Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011) Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011) Firma. byla založena v roce 1993. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a montáž přemístitelných čerpacích strojů řady

Více

Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze. Ústav pro informace ve vzdělávání

Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze. Ústav pro informace ve vzdělávání Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze Ústav pro informace ve vzdělávání Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2011 ISBN 978-80-245-1781-0 PROGNÓZA LIDSKÉHO KAPITÁLU

Více

EU V/2 1/Z24. Střední Evropa

EU V/2 1/Z24. Střední Evropa EU V/2 1/Z24 Střední Evropa Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Střední Evropa. Prezentace slouţí jako výklad i jako motivace

Více

TÉMA: Alternativní distribuční kanály

TÉMA: Alternativní distribuční kanály MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRAVNÍ FAKULTA SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU POJISTNÁ EKONOMIKA TÉMA: Alternativní distribuční kanály ZPRACOVALY: Erika Gorčíková Zuzana Čorejová DATUM PREZENTACE: 5. prosinec

Více

Obyvatelstvo českých zemí v 1. polovině 20. století

Obyvatelstvo českých zemí v 1. polovině 20. století Obyvatelstvo českých zemí v 1. polovině 20. století Alice Velková SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ 4. 6. 2015 Struktura prezentace Vývoj počtu obyvatel Přirozená měna

Více

K r n o v. Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci,

K r n o v. Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci, Z p r a v o d a j D o m o v a p r o s e n i o r y K r n o v Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci, jsem velmi ráda, že jste se rozhodli přečíst si náš nový časopis, který bude vycházet čtyřikrát

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

PŘESHRANIČNÍ MOBILITA STUDENTŮ A JEJICH UDRŽENÍ V REGIONU UDRŽENÉ

PŘESHRANIČNÍ MOBILITA STUDENTŮ A JEJICH UDRŽENÍ V REGIONU UDRŽENÉ PŘESHRANIČNÍ MOBILITA STUDENTŮ A JEJICH UDRŽENÍ V REGIONU UDRŽENÉ RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. Obsah Úvod... 3 1. Udrţení studentů v regionu ve vtahu k trhu práce... 5 1.1 Zlínský

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST KAJÍNEK A PREZIDENT. Zdeněk Koudelka Předseda redakční rady

O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST KAJÍNEK A PREZIDENT. Zdeněk Koudelka Předseda redakční rady O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST Vysoká škola Karla Engliše se rozhodla výrazně změnit svůj časopis, co do názvu i obsahu. Časopis Právo a bezpečnost, který nyní čtete, bude vycházet dvakrát ročně a bude

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://epedagog.upol.cz Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více