AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10"

Transkript

1 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti, ke kterému lze u většiny pojišťoven sjednat celou řadu připojištění (invalidity, pracovní neschopnosti, závažné nemoci, trvalé následky úrazu atd.) Většina pojišťoven neumožňuje zájemcům spočítat si cenu pojištění pomocí kalkulátoru na svých www stránkách a většina pojišťoven ani na stránkách nezveřejňuje podmínky. Dotázali jsme se tedy pojišťoven pomocí dotazníku a všem, které odpověděli a dotazník vyplnily, děkujeme. U ostatních pojišťoven byli informace získány od agentů a na obchodních místech (mystery shopper). V článku přinášíme přehled rizikového pojištění těchto pojišťoven: AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna Zaměřili jsme se na těchto 7 okruhů: 1. Základní popis pojištění, označení 2. Parametry (věkový limit, doba trvání,...) 3. Lékařská prohlídka, finanční dotazník 4. Výluky, snížení plnění 5. Cena pojištění - výše ho 6. Možné změny během trvání smlouvy 7. Seznam možných připojištění Základní zjištění je pozitivní: nabídka rizikového pojištění je široká, nabízí ho každá významná pojišťovna. Většinou lze sjednat i celou řadu připojištění a cena samotného pojištění je výrazně nižší než u kapitálového pojištění. Na pojistnou částku Kč stačí již 300 Kč měsíčně (záleží na věku a na době trvání pojištění). Pojištěný Měsíční Roční Muž 30 let na 10 let 300 Kč Kč Muž 30 let na 20 let 350 Kč Kč Muž 40 let na 10 let 450 Kč Kč Muž 40 let na 20 let 700 Kč Kč

2 AMCICO První americko-česká pojišťovna (AMCICO) Pojišťovna AMCICO nabízí produkt T - Dočasné pojištění pro případ smrti za běžné. Pojistné i pojistná částka je po celou dobu trvání pojištění konstantní. Parametry (věkový limit, doba trvání,...) Lékařská prohlídka, finanční dotazník Frekvence placení ho: čtvrtletně, pololetně, ročně Minimální : ročně Kč Minimální pojistná částka: Kč Minimální doba trvání: 5 let Možná doba trvání: 5, 10, let, do 60 a 65 let Minimální vstupní věk: 15 let Maximální vstupní věk: 65 let Maximální výstupní věk: 75 let Zdravotní dotazník: vždy Lékařská prohlídka: od částky pro věk let Lékařská prohlídka: od částky pro věk let Lékařská prohlídka: vždy pro věk nad 55 let Finanční dotazník: od částky Kč Výluky, snížení plnění Neplní se, pokud pojištěný v době smrti měl AIDS a zemřel na rakovinu nebo infekční onemocnění Nepokoje, povstání,..: plní se Sebevražda: do dvou let se neplní Extrémní sporty: plní se Smrt v souvislosti s požitím alkoholu, léků, toxických a omamných látek: plní se Smrt v souvislosti s jednáním, jímž pojištěný jinému neúmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt: plní se Cena pojištění - výše ho Tabulka udává hodnoty ho pro pojistnou částku ve výši Kč. (Každý rok se platí administrativní poplatek 350 Kč.) Pojištěný Měsíční Měsíční Roční Roční bez zproštění se zproštění bez zproštění se zproštění Muž 30 let na 10 let Nelze Nelze Muž 30 let na 20 let Nelze Nelze Muž 40 let na 10 let Nelze Nelze Muž 40 let na 20 let Nelze Nelze Možné změny během trvání smlouvy Seznam možných připojištění Snížení částky.??? Zvýšení částky.??? Sjednání připojištění.??? Lze sjednat připojištění pro případ: nemoci: závažné onemocnění (DD) úrazu: smrti úrazem a trvalých následků úrazu (AD, PI) úrazu: SÚ, TNÚ, operace, hospitalizace a rekonvalescence z důvodu úrazu (NEMO-A) úrazu: SÚ, TNÚ, operace, zlomeniny, popáleniny (FRAKTO) nemoci+úrazu: SÚ, TNÚ, operace, hospitalizace a rekonvalescence (NEMO) nemoci+úrazu: zproštění od placení z důvodu invalidity (W)

3 Credit Suisse Life&Pension Credit Suisse Life&Pension nabízí produkt rizikové životní pojištění za běžně placené s možností inflačního navyšování. Pojistné i pojistná částka je konstantní po celou dobu trvání pojištění. Parametry (věkový limit, doba trvání,...) Lékařská prohlídka, finanční dotazník Frekvence placení ho: měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně Minimální : roční Kč (2 000 pokud i úrazové/zdravotní připojištění) Minimální platba ho: 400 Kč Minimální pojistná částka: Kč Minimální doba trvání: 2 roky, 1 rok možný jednorázově Maximální doba trvání: 30 let Minimální vstupní věk: 15 let Maximální vstupní věk: 60 let Maximální výstupní věk: 80 let Zdravotní dotazník: vždy Výpis ze zdravotní dokumentace: od PČ Kč od věku 15 do 45 Výpis ze zdravotní dokumentace: od PČ Kč od věku 46 Lékařská prohlídka: od částky pro věk let Lékařská prohlídka: od částky pro věk let Lékařská prohlídka: od částky od věku 56 let Finanční dotazník: Kč Výluky, snížení plnění Nepokoje, povstání,..: plní se Sebevražda: do tří (3) let se neplní Extrémní sporty: plní se Smrt v souvislosti s požitím alkoholu, léků, toxických a omamných látek: plní se Smrt v souvislosti s jednáním, jímž pojištěný jinému neúmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt: snížení až o jednu polovinu Cena pojištění - výše ho Tabulka udává hodnoty ho pro pojistnou částku ve výši Kč. Pojištěný Měsíční Měsíční Roční Roční bez zproštění se zproštění bez zproštění se zproštění Muž 30 let na 10 let Muž 30 let na 20 let Muž 40 let na 10 let Muž 40 let na 20 let Možné změny během trvání smlouvy Seznam možných připojištění Snížení částky. Ne Zvýšení částky. Ne, lze řešit uzavřením nové smlouvy Sjednání připojištění. Ano, k výročnímu dni Lze sjednat připojištění pro případ: smrti: s klesající pojistnou částkou (120) úrazu: smrti úrazem (210) úrazu: trvalých následků úrazu (220) úrazu: progresivní plnění k trvalým následkům (221) úrazu: pracovní neschopnost v důsledku úrazu I. od 21. dne (230) úrazu: pracovní neschopnost v důsledku úrazu II. (240) nemoci+úrazu: pobyt v nemocnici (250) nemoci+úrazu: pobyt v nemocnici pro dítě (251) nemoci+úrazu: zproštění od placení z důvodu invalidity (150) nemoci: pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti (262) Pojistnou ochranu lze dále rozšířit o pojištění denního odškodného za dobu nutného ošetřování při léčbě následků úrazu dítěte.

4 ČSOB Pojišťovna ČSOB Pojišťovna nabízí rizikové životní pojištění GARANT ve variantě U3 (pojištění pro případ smrti) a SVCH1 (pojištění pro případ smrti nebo vážné choroby). Pojistné i pojistná částka je konstantní po celou dobu trvání pojištění. V sazbě je započteno zproštění od placení. Parametry (věkový limit, doba trvání,...) Lékařská prohlídka, finanční dotazník frekvence placení: měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně v závislosti na výši ho minimální : 150 Kč/měsíčně, Kč/ročně minimální pojistná částka: Kč minimální vstupní věk: 15 minimální pojistná doba: 5 let maximální vstupní věk: 60 let maximální pojistná doba: 30 let Zdravotní dotazník: vždy Lékařská prohlídka: od částky pro věk let Lékařská prohlídka: od částky od věku 46 let Finanční dotazník: není požadován Výluky, snížení plnění Nepokoje, povstání,..: neplní se Sebevražda: do dvou (2) let se neplní Extrémní sporty: plní se Smrt v souvislosti s požitím alkoholu, léků, toxických a omamných látek: plní se, možnost snížit plnění dle okolností případu maximálně se však snižuje o 50%. Smrt v souvislosti s jednáním, jímž pojištěný jinému neúmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt: plní se, možnost snížit plnění dle okolností případu Cena pojištění - výše ho Tabulka udává hodnoty ho pro pojistnou částku ve výši Kč a variantu U3. Pojištěný Měsíční Měsíční Roční Roční bez zproštění se zproštění bez zproštění se zproštění Muž 30 let na 10 let Nelze 500 Nelze Muž 30 let na 20 let Nelze 700 Nelze Muž 40 let na 10 let Nelze 900 Nelze Muž 40 let na 20 let Nelze Nelze Možné změny během trvání smlouvy Seznam možných připojištění Snížení částky. Ne Zvýšení částky. Ne Sjednání připojištění. Ne Úrazové připojištění SUP13 (smrt úrazem, trvalé následky úrazu s/bez progresivního plnění, denní odškodné za dobu léčení úrazu). Nelze sjednat žádné připojištění. Lze ale uzavřít GARANT SVCH1 - rizikové životní pojištění s pevnou pojistnou částkou pro případ smrti nebo vážné choroby.

5 Generali pojišťovna Generali pojišťovna nabízí produkt ZN5 - Rizikové životní pojištění pro případ smrti. Pojistné se platí v konstantní výši, pojistná částka je celou dobu konstantní. Parametry (věkový limit, doba trvání,...) Lékařská prohlídka, finanční dotazník Výluky, snížení plnění Cena pojištění - výše ho Frekvence placení ho: měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně Minimální : není stanoveno Minimální pojistná částka: Kč Minimální doba trvání: 1 rok Minimální vstupní věk: 15 let Maximální doba trvání: 25 let Maximální vstupní věk: 70 let Zdravotní dotazník: vždy Lékařská prohlídka: od částky pro věk let Lékařská prohlídka: od částky pro věk nad 40 let Finanční dotazník: od částky Nepokoje, povstání,..: neplní se Sebevražda: do dvou let se neplní Extrémní sporty: neplní se při účasti na závodech a trénincích v pozemních, vzdušných nebo vodních dopravních prostředcích. Smrt v souvislosti s požitím alkoholu, léků, toxických a omamných látek: snížení až o jednu polovinu Smrt v souvislosti s jednáním, jímž pojištěný jinému neúmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt: snížení až o jednu polovinu Tabulka udává hodnoty ho pro pojistnou částku ve výši Kč. Pojištěný Muž 30 let na 10 let Měsíční bez zproštění Měsíční se zproštění Roční bez zproštění Roční se zproštění 337 Nelze Nelze

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ky.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 teno novénelze5 610NelzeMuž 40 let na 10 let 744 Nelze Nelze Muž 40 let na 20 let Nelze Nelze Seznam možných připojištění Možné změ dle aktuálních parametrů (nová pojistná částka, aktuální věk a zbývající doba trvání. Zvýšení částky. Lze kdykoliv ke splatnosti ho. Pojistné je navýšeno o tu část navýšené PČ odpovídající aktuálním parametrům (věk, doba trvání). Sjednání připojištění. Lze kdykoliv ke splatnosti ho. Lze sjednat připojištění pro případ: úrazu: smrt v důsledku úrazu (UTZ) úrazu: trvalých následků úrazu (UIZ)

25 ING pojišťovna Pojišťovna ING nabízí dočasné životní pojištění NN Pojištění pro případ smrti s běžným pojistným placeným po celou pojistnou dobu ve stejné výši s možností inflačního navyšování. Parametry (věkový limit, doba trvání,...) Lékařská prohlídka, finanční dotazník Frekvence placení ho: měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně Minimální : 300 Kč měsíčně na hlavním pojištění (bez připojištění) Minimální pojistná částka: není stanovena Minimální doba trvání: 5 let Minimální vstupní věk: 15 let Maximální vstupní věk: 75 let Maximální výstupní věk: 80 let Zdravotní dotazník: vždy Lékařská prohlídka: od částky pro věk let Lékařská prohlídka: od částky pro věk let Lékařská prohlídka: od částky od věku 61 let Finanční dotazník: Kč Výluky, snížení plnění Nepokoje, povstání,..: plní se (bez výluky) Sebevražda: do dvou let se neplní Extrémní sporty: plní se (bez výluky) Smrt v souvislosti s požitím alkoholu, léků, toxických a omamných látek: snížení až o jednu polovinu Smrt v souvislosti s jednáním, jímž pojištěný jinému neúmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt: snížení až o jednu polovinu Cena pojištění - výše ho Možné změny během trvání smlouvy Seznam možných připojištění Tabulka udává hodnoty ho pro pojistnou částku ve výši Kč. Pojištěný Měsíční Měsíční Roční Roční bez zproštění se zproštění bez zproštění se zproštění Muž 30 let na 10 let 298 *) 302 *) *) *) Muž 30 let na 20 let Muž 40 let na 10 let Muž 40 let na 20 let *) Není splněna podmínka minimálního ho Snížení částky. PČ lze snížit vždy k výročnímu datu smlouvy. Pojistné se sníží poměrně. Zvýšení částky. Lze k výročnímu datu smlouvy. Sjednání připojištění. Lze přidat k výročnímu datu smlouvy. Zrušení připojištění ke splatnosti. Lze sjednat připojištění pro případ: smrti: s konstantní pojistnou částkou (0001) úrazu: smrti úrazem (0012) úrazu: smrti úrazem a trvalých následků úrazu (0014) úrazu: invalidního důchodu v důsledku úrazu (0024) úrazu: doplňkové úrazové připojištění menších úrazů (0026) úrazu: pracovní neschopnost v důsledku úrazu od 15. dne (H302) úrazu: pracovní neschopnost v důsledku úrazu od 29. dne (H304) úrazu: pobyt v nemocnici v důsledku úrazu (H101) úrazu: připojištění trvalých následků dítěte (D018) nemoci: diagnózy závažného onemocnění (0032) (50% akcelerace) nemoci+úrazu: smrti a diagnózy závažného onemocnění (0053) nemoci+úrazu: zproštění od placení z důvodu invalidity (0066) nemoci+úrazu: pobyt v nemocnici (H100) speciál: opce nezávislého navýšení (0008)

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky strana 23 Zvláštní pojistné podmínky strana 27 Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám strana 45 Informace

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 05/01.04.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Rytmus (IG5/IG5J) verze 03/01.04.2011 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití (dále též hlavní

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 1. Strany pojistné smlouvy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 01/2014 MHA Obsah.. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 12 Informace o Programu Zdravý život

Více

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k Životnímu pojištění

Více

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život 8814 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže:

Více

AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky

AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt Všeobecné pojistné podmínky Pojistná smlouva, kterou sjednává pojistitel AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se řídí zákonem č. 89/2012

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění (ZPP RAM 2008/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění (ZPP RAM 2008/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění () 99.50.10.36 08.2008 verze

Více

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život Životní pojištění DIAMANT Zdravý život 8813 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje

Více

Pojistné podmínky pojištění AEGON Direkt

Pojistné podmínky pojištění AEGON Direkt Pojistné podmínky pojištění AEGON Direkt Co se dozvíte z těchto pojistných podmínek? Všeobecná část Obsahuje obecné informace o tom, jak pojištění vznikne, jak je to s pojistnou ochranou nebo jak může

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění. Informace pro zájemce o pojištění osob. Pro sazby 70 MN, 70 SZ, 70 RG, 17 DR, 7UO, 23 UO, 53 UD a 2 UX IO/2012

Soubor dokumentů k životnímu pojištění. Informace pro zájemce o pojištění osob. Pro sazby 70 MN, 70 SZ, 70 RG, 17 DR, 7UO, 23 UO, 53 UD a 2 UX IO/2012 Pro sazby 70 MN, 70 SZ, 70 RG, 17 DR, 7UO, 23 UO, 53 UD a 2 UX Soubor dokumentů k životnímu pojištění Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa

Více

4Life. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13

4Life. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 4Life T. č. 8326 01/2014 MHA Obsah.. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIMEDK-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života

Více

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str.

Životní pojištění DIAMANT 2014. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2. Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. Životní pojištění DIAMANT 2014 T. č. 7125 01/2014 MHA Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-DIM-0001. str. 2 Tabulky pro výpočet pojistného a nákladů. str. 13 Informace o Programu Zdravý život a programu

Více

podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr (PP WPS 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr (PP WPS 2014/01) Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 25720198, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 5696 podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2013/04)

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2013/04) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění () 99.50.10.89 07.2013 verze 04 I. Obecná ustanovení

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více