Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav, IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647"

Transkript

1 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav, IČO:

2 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI Druh realizované služby Principy Služby Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu Poskytnutí lékařské a zdravotnicko-ošetřovatelské péče Pomoc při osobní hygieně Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Asistované hospodaření Pomoc při jednání s úřadem Cíle služby Rozvojové cíle organizace Podmínky přijetí Seznam věcí potřebných při nástupu do domu seniorů: Doporučený orientační seznam oblečení: Popis místa a lokality Společné prostory Soukromé prostory ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Popis personálního zajištění Dosažené vzdělání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců, FKSP Financování služby Finanční dary HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ, KONTROLY Rozbor hospodaření za období do Čerpání rozpočtu: Náklady: Nákup investicí v r Obleženost DS: Kontroly rok ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLIENTECH Přehled klientů stavy, ubytování, úhrady Statistické údaje za období od do Ceník za pobytové služby, stravování a fixní služby v DS Rozpis jednotlivých jídel a diet Televizní poplatek

3 5. ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÁ NEPEDAGOGICKÁ ČINNOST Volnočasové aktivity domu seniorů Pravidelné volnočasové aktivity DS Kulturní akce, vystoupení a výlety Fotografie z pořádaných akcí Dobrovolnictví a volnočasové aktivity Vyhodnocení dobrovolnictví pod vedením Magistrátu města MB za rok Dobrovolníci Domu seniorů Fotografie činnosti dobrovolníků PREZENTACE ORGANIZACE A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Dny otevřených dveří Internetové stránky Profil na Facebooku Informační nástěnky v zařízení ZÁVĚR

4 ÚVOD Rok 2014 zaznamenal spoustu organizačních změn. V první polovině došlo ke změně statutárního orgánu, místo paní Zdeňky Zmatlíkové byla na funkci ředitele jmenována Ing. Světlana Kubíková a následně byla vytvořena pracovní pozice manažera kvality, do které byla dosazena Mgr. Lenka Kadlecová. Loňský rok se nesl v duchu nastavování nových pravidel, vytváření potřebných organizačních dokumentů, které chyběli, i zvykání si na novou autoritu. V druhé polovině roku došlo k další, neméně závažné, organizační změně, která rozdělila zdravotní úsek na úsek zdravotní (zdravotní sestry a fyzioterapeutky) a sociální (pracovnice přímo obslužné péče a pracovníci sociální péče- volnočasové aktivity). Proběhlo i několik kontrol, z nichž nejdůležitější byla z Krajského inspektorátu úřadu práce, která kontrolovala plnění PnP, využití PnP a registraci sociální služby. Další kontrolu provedla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje a Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční veřejnosprávní finanční kontrola hospodaření. U žádné z kontrol nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by se odrazily v podobě sankce, odebrání registrace, či aplikací jiného nápravného opatření. 3

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Dům seniorů Mladá Boleslav, Sídlo: Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav IČO: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Mladá Boleslav Číslo účtu: /0100 Zřizovatel: Středočeský kraj, odbor sociálních věcí Zborovská 11, Praha 5 Smíchov Právní postavení: právní subjekt Typ organizace: Název sociální služby: Domov pro seniory Statutární orgán: Ing. Světlana Kubíková Registrace: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí Domov pro seniory: Telefon: Fax: Web: Facebook: Dům seniorů Mladá Boleslav, ( Kontaktní osoby: ředitelka: Ing. Světlana Kubíková tel./ , zástupce ředitele, ekonom: Helena Najmanová tel./ , Manažer kvality: Mgr. Lenka Kadlecová tel./ , sociální pracovnice: Marcela Šrajerová, DiS. tel./ , vedoucí sestra: Daniela Poddaná tel./ , vedoucí stravování: Brigita Žáková tel./ , 4

6 Organizační struktura V roce 2014 došlo v Domově seniorů k organizačním změnám. Dne byla jmenovaná do funkce ředitelky Ing. Světlana Kubíková. V květnu 2014 byla zřízena funkce Manažera kvality sociálních služeb. Během roku byl rozdělen zdravotní a sociální úsek. Sociální úsek tvoří sociální pracovnice, pracovníci přímé obslužné péče, kteří zajišťují přímou obslužnou péči o klienty, podporu jejich soběstačnosti a nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně apod., a pracovníci v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost, (úzce spolupracují s pracovníky přímé obslužné péče, koordinují dobrovolnický program). Zdravotní úsek zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči klientů. Rehabilitace zajišťují dvě rehabilitační pracovnice. Lékařskou péči zabezpečuje praktický lékař, který do domova dochází. Provozně technický úsek zajišťuje prádelna, vrátnice a údržba. 5

7 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI 1.1 Druh realizované služby Domy pro seniory, Posláním Domu seniorů v Mladé Boleslavi je zajištění klidného, důstojného a příjemného života klientů. Napomáhá k naplnění jejich osobních cílů, lepší komunikaci s přirozeným společenským prostředím a pomoc při zvládání některých důsledků jejich nepříznivého zdravotního stavu. 1.1 Principy dodržování práv a respektování volby klientů zachování lidské důstojnosti profesionalita týmová práce odbornost ochrana soukromí bezbariérové prostředí Cílová skupina Organizace poskytuje sociální služby osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu (diabetes, ICHS, CMP), omezené soběstačnosti, stařecké demenci a věku, potřebují pomoc, kterou jim již nemůže poskytnout rodina ani blízcí. V zařízení jsou poskytovány sociální služby kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Většina pokojů je vybavena polohovacími postelemi, na všech pokojích je zdarma k zapůjčení televizor. Každá buňka obsahuje vlastní koupelnu a záchod. Kapacita domova: 82 klientů Složení pokojů: 45 jednolůžkových pokojů 14 dvojlůžkových pokojů 3 trojlůžkové pokoje Klientům je zajištěna celodenní strava, praní a opravy prádla, úklid a drobné nákupy. Dále mohou podle své volby využít nabídku poskytovaných služeb, jako jsou například: společenské, zájmové a aktivizační programy, pomoc při 6

8 vyřizování korespondence nebo některých úředních úkonech a služby zajišťované v zařízení cizími subjekty (kadeřnictví, pedikúra, kosmetika). K odpočinku je určena upravená zahrada s altánem. 1.2 Služby Služby Domu seniorů Mladá Boleslav, poskytovatele sociálních služeb obsahují podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti: Poskytnutí ubytování Poskytnutí ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla. Ubytováním je zahájeno poskytování pobytových sociálních služeb. Klient se ubytuje v jedno-, dvou- či trojlůžkovém pokoji, který s ním byl předem dojednán ve Smlouvě o poskytnutí pobytové sociální služby. Existuje možnost následného přestěhování do jiného pokoje Poskytnutí stravy Nabízíme celodenní stravování v rozsahu 3hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře K obědu nabízíme jeden druh jídla. Studené večeře: středa, sobota, neděle. Klientům závislým na pomoci druhé osoby je pravidelně jídlo dováženo na patra. Stravu nabízíme: standartní, šetřící dietu, diabetickou dietu, popř. po domluvě jinou. Pokud se klient nechce stravovat dietně, je rozhodnutí respektováno. Pokud si chce odhlásit některé jídlo, může tak učinit. 7

9 1.2.3 Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu Komplex zahrnuje činnosti každodenní pomoci v sebe-péči, kterou poskytují pracovnice přímé obslužné péče. Rozsah a způsob pomoci je individuálně plánován na základě zjištěných možností a omezení klienta, s ohledem na to, co je pro něj důležité a v možnostech služby v rámci zákonem stanovené povinnosti podporovat klienty v nezávislosti na poskytované službě Poskytnutí lékařské a zdravotnicko-ošetřovatelské péče Domov pro seniory poskytuje klientům základní zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu a psychickému stavu. Ošetřovatelská péče je poskytována pracovnicemi sociálních služeb přímé obslužné péči denně, po celý rok. Zdravotní péči vykovávají registrované všeobecné zdravotní sestry, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného lékařského dohledu. Tato péče je poskytována v souladu s indikací ošetřujícího lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Všichni pracovníci zdravotního a ošetřovatelského úseku jsou zapojeni do systému celoživotního vzdělávání. Účastní se edukačních seminářů a odborných praktických přednášek, které dopomáhají zkvalitňovat a zlepšovat péči o uživatele sociální služeb, a splňují tak povinnou roční 24 hodinovou normu vzdělávání. U zdravotních a rehabilitačních sester je zákonná norma ještě přísnější, získávají kredity při skládání odborných testů pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). Lékařskou péči v domově pro seniory zabezpečuje smluvní praktický lékař pro dospělé, MUDr. Šlégl, na základě smlouvy s organizací. Pravidelně, každou středu a sobotu ordinuje v budově organizace podle individuálních potřeb klientů, či na základě rozhodnutí vedoucí zdravotní sestry. V ostatní dobu, v nočních hodinách, o víkendech a státních svátcích je lékařská péče v případě nutnosti zajištěna formou lékařské služby první pomoci nebo rychlé záchranné služby. Službu konající zdravotnický personál rozhoduje o potřebnosti přivolání lékaře. Odborní lékaři, jako například psycholog či psychiatr, dochází dle potřeby. K odbornému vyšetření do zdravotnického zařízení je klientům zajištěn odvoz sanitním vozem s doprovodem některého ze zaměstnanců, pokud nemůže nikdo z rodiny Pomoc při osobní hygieně Dbáme maximálně na důstojnost, zachování soukromí, diskrétnost a zmírnění pocitů studu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Areál Domu seniorů je umístěn v klidné části města Mladá Boleslav. Je dostupný městskou hromadnou dopravou. Součástí areálu je udržovaný park. Klienti mohou zařízení opouštět kdykoli chtějí. 8

10 Návštěvy mohou klienti přijímat denně. Dále mohou využívat všechny veřejné služby (např. lékař, pošta, restaurace atd.) Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Spolupráce pracovníků s klienty směřuje od každodenní pomoci v sebe-péči po podporu při řešení životních situací. Výjimku tvoří situace, kdy se zdravotní stav klienta změní natolik, že podpora udržování dovedností není možná. V tom případě mu poskytujeme takový rozsah péče, aby mohl v klidu dožít v Domě seniorů v důstojných podmínkách, s důstojným zacházením a s potřebnou pomocí a péčí. Pracovnice přímé obslužné péče denně spolupracují s klienty při všech činnostech. Rozsah přímé péče určují objektivně posouzené potřeby. Průběh poskytování služeb je plánován s ohledem na to, co je pro klienta důležité, s každým individuálně. Účel přímé péče je pomáhat a podporovat každého pouze v činnostech, které sám již nezvládá. Sociální pracovníci zastupují klienty tam, kde sami jednat nemohou, pomáhají při jednáních s úřady, s ochranou jejich práv a poskytují sociální poradenství klientům i jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým. Terapeutky vytvářejí nabídku skupinových a individuálních činností pro volný čas klientů s cílem podporovat jejich fyzickou a psychickou kondici Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Spolupráce pracovníků s klienty směřuje k podpoře uplatňování práv a oprávněných zájmů služby. Od důsledného zaměření na vlastní volbu a rozhodování klientů při každodenní pomoci v sebe-péči, přes podporu při řešení životních situací, po ochranu těch, kteří se nemohou hájit sami. Při řešení situací střetů zájmů mezi klientem a pracovníkem mají pracovníci povinnost postupovat dle příslušného metodického pokynu. Při řešení situací střetů zájmů klienta a zájmů rodinného příslušníka zásadně upřednostňujeme oprávněný zájem klienta. 9

11 1.2.9 Asistované hospodaření O to se stará sociální pracovník, pokladna DS. Účelem pomoci je přiměřeně podporovat klienta, který v důsledku onemocnění (např. demence nebo nepohyblivost) potřebuje pomoc při nakládání s penězi. Cílem podpory je zachovat co největší míru jeho autonomie a umožnit mu přiměřené riziko. Rozsah podpory nebo pomoci je závislý na soběstačnosti klienta. Asistované hospodaření zahrnuje: Pomoc při přebírání důchodu a jiné finanční hotovosti Umožnění uložit finance v depozitech DS Pomoc disponovat s úsporami v bance vklady, výběry Ochranu kontrolu zaměřenou na bezpečný způsob nakládání s penězi (správné počty) Podporu hospodaření o o Dávkování finančních prostředků v dohodnuté nebo doporučené výši na dohodnuté období (týden, den) Koordinaci postupů přímé podpory klíčového pracovníka Transparentní vedení finančních záležitostí klienta v případě, že klient zcela není schopen se svými penězi nakládat: 1. Sociální pracovník vystavuje a eviduje příjmové a výdajové pokladní lístky včetně příloh 2. Zaznamenává pohyby na depozitním účtu jednotlivých uživatelů Spolupráce s rodinnými příslušníky klienta s cílem zachovat, co nejvyšší míru autonomie klienta Pomoc při jednání s úřadem Sociální pracovník. Cílem podpory je zachovat co nejvyšší míru jeho autonomie. Rozsah podpory nebo pomoci je individuální, závislý na soběstačnosti klienta. Pomoc zahrnuje: Sociálně právní poradenství Vysvětlení obsahu a účelu úředních písemností Pomoc při písemné komunikaci s úřady Pomoc při telefonické komunikaci s úřady Asistence při jednáních klienta s úřední osobou v domě seniorů i na úřadě Zastupování na úřadech na základě zplnomocnění klientem Zprostředkování právnické pomoci a pomoci dalších institucí 10

12 Ochranu práv a oprávněných zájmů klienta, který není schopen hájit se sám. Výše je vyjmenován maximální rozsah pomoci, který je v praxi individuálně přizpůsobován aktuálním možnostem uživatele tak, aby podporoval jeho soběstačnost a autonomii. 1.3 Cíle služby přirozené začlenění klientů do života v domově zkvalitnění života a využití pozitivní podpory služeb aktivizace zabránění zneschopnění a pasivního přijímání služeb ze strany klientů Hlavním bodem je vytváření individuálního plánu služeb a péče pro každého klienta. Vedle ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče je doplňková činnost ergoterapie, muzikoterapie a činnosti dobrovolníků. Zařízení poskytuje sociální péči, odborný dohled i odbornou pomoc klientům, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, především z oblasti Mladoboleslavska. Budova Domu seniorů je po dobu uvedenou v Domovním řádu otevřena a přístupna návštěvám jak soukromým tak i pracovním. Rovněž klienti mají možnost po nahlášení na vrátnici a svém uvážení volný odchod do městské aglomerace Rozvojové cíle organizace Pro zkvalitnění života klientů a pro zlepšení pracovních podmínek a prostředí zaměstnanců, dochází k úpravám a vylepšením v objektu Domu seniorů. V roce 2014 jsme kompletně vymalovali budovu Domu seniorů, vybudovali venkovní topeniště pro letní společenské posezení v altánu, úspěšně aktualizovali většinu dokumentů, zavedli standardy kvality a supervizi a pilně pracovali na rozvoji vzdělání všech pracovníků. Koncem roku 2014 jsme zavedli pravidelné taneční s panem Veletou. Tato akce sklidila veliký úspěch. Náš plán na rok 2015: rozšíření vybavení PC a jeho využívání v rámci pracovních činností vytvoření ošetřovatelských standardů Náš plán do dvou let nové využití bývalých koupelen - dovybavení DS pánskou šatnou a sprchou, místností pro vozíky a novou koupelnou včetně vany s bočním přístupem rozšíření a dovybavení rehabilitačního centra 11

13 Dlouhodobé cíle DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, klást důraz na lidský, vstřícný přístup ke klientům rozšíření volnočasových aktivit přiměřeným věku a zdravotnímu stavu klientů (například: terapeutické tance, soutěže, výlety, divadlo, apod.) a to v pravidelných intervalech vybavení kvalitní PC technikou rozšíření využívání PC doplnění polohovacích elektrických lůžek do všech pokojů dlouhodobé- doplnění polohovacích elektrických lůžek do všech pokojů podpoření činnosti dobrovolníků v rámci zařízení zajištění venkovního přechodu mezi budovou a domečkem (bezpečnost klientů a personálu) Průběžné zkvalitnění života klientů v domově tím, že se budeme snažit přiblížit bydlením a službami co nejvíce domácímu prostředí proškolování a supervize personálu pro výkon náročného povolání, které by mělo být chápáno jako poslání 1.4 Podmínky přijetí V případě zájmu je potřeba doložení žádosti o umístnění. Žádost a další informace o domově si můžete vyžádat buď osobně, nebo telefonicky (tel: , ), případně písemně (Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav, K řádně vyplněné a podepsané žádosti do Domu seniorů Mladá Boleslav je třeba doložit: Aktuální vyjádření registrujícího praktického lékaře (pouze na formulář zařízení, který je doložen k žádosti). Pokud je žadatel hospitalizován, je možné nahradit je vyjádřením ošetřujícího lékaře ve zdravotnickém zařízení a vyjádření obvodního lékaře dodat až před podpisem Smlouvy o poskytování služby. Žádost o poskytování služby, dokumenty a doklady k tomu náležející je třeba doručit přímo na adresu domova. Sociální pracovnice: Šrajerová Marcela, DiS. Případné dotazy k postupu vyřizování žádosti Vám sdělí sociální pracovnice domova ( ) Po posouzení žádosti obdrží žadatel od Domu seniorů Mladá Boleslav zprávu o zařazení do seznamu zájemců o službu. Až se v našem domově uvolní místo a žadatel o službu přijde na řadu, sociální pracovnice se spojí s žadatelem o službu či kontaktní osobou a dohodnou termín nástupu do domova. 12

14 1.4.1 Seznam věcí potřebných při nástupu do domu seniorů: Nutné a potřebné dokumenty: Tyto doklady: občanský průkaz rodný list potvrzení o bezinfekčnosti prostředí, z něhož přicházíte zdravotní dokumentace od Vašeho obvodního lékaře. Také požádejte lékaře o písemný seznam léků, které užíváte a jejich zásobu na 1. měsíc. Po obdržení výzvy k nástupu do Domu seniorů se domluvíte telefonicky nebo při osobní návštěvě se sociální pracovnicí o přesném dni nástupu a ostatních záležitostech spojených s nástupem do zařízení Doporučený orientační seznam oblečení: Společné: - osobní hygienické potřeby (mýdla, hřeben, žínky 7 x, kartáček na zuby nebo zubní protézu, pastu nebo jiný prostředek vhodný k hygieně dutiny ústní, krémy, ) - 8 ks ručníků - spodní prádlo min. 8 ks - svetr lehčí i teplejší, vesty 2 ks - župan - tepláková souprava, kdo ji běžně nosí (2 ks) - obuv letní i zimní, domácí obuv - bačkory 2 páry - kapesníky 12 ks, ponožky, šála, rukavice - kabát lehčí i teplejší (bunda) Ženy: - propínací šatové zástěry 5-6 kusů - halenky, trička pod šatové zástěry - domácí kalhoty 2-3 kusy - sukně 2-3 kusy - noční košile 5-7 kusů - šátky, punčochy dle uvážení - tmavé sváteční šaty Muži: - pyžama 5-7 kusů - košile 4 kusy lehčí a 4 kusy teplejší - kalhoty 2-4 ks - ponožky, čepice - společenský oblek 13

15 Elektrospotřebiče, které si klient do domova přinese a řádně je zaeviduje při příjmu, musí mít doklad o provedené elektro revizi. Bez tohoto dokladu nebude jejich používání v zařízení dovoleno! 1.5 Popis místa a lokality Areál Domu seniorů Mladá Boleslav je umístěn v blízkosti centra města, je dostavbou navazující na objekt bývalých vojenských kasáren (dnešní Pečovatelský dům). Součástí vlastního areálu je zahrada, která slouží k odpočinku klientů a je vybavena altánem, jezírkem a krbem. Zahrada je dostupná z budovy a je zpřístupněna po celý den. Všechny prostory organizace jsou bezbariérové Společné prostory Výzdoba a vybavení odpovídá jak věkové skupině a potřebám klientů tak i charakteru služeb. Dílničky - ergoterapie, muzikoterapie- Rehabilitace- tělocvična, vodoléčba, elektroléčba Společná jídelna a malé jídelní prostory na jednotlivých odděleních sociální péče Čítárna, knihovna Počítačový koutek, internet Kuřárna 14

16 Chodby DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, Kuchyňka na odděleních sociální péče Prostory domova jsou čisté, bez biologických či chemických zápachů, vyzdobeny výrobky z dílny ergoterapie, květinami, nalezneme zde i rybičky. Poskytovatel dbá na to, aby prostory pro poskytování služeb odpovídaly platným obecně závazným právním předpisům, zejména pak Vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění. Vnitřní pravidla pro využívání vnitřních prostorů zařízení jsou přesně určena v Domovním řádu organizace Klienti jsou o nových pravidlech pravidelně informováni prostřednictvím: Nástěnek na každém patře Na pravidelných schůzkách ů (pokud jej klient uvedl) Soukromé prostory Každý pokoj vyjadřuje individualitu klienta. Pokoje jsou vybaveny postelí, nábytkem (skříň, skříňka, stůl, židle, noční stolek), televizí a ledničkou. Pokud si to bude klient přát, existuje možnost, samozřejmě podle možností a rozměrů pokoje, dalšího zařízení či výzdoby. Pokud klient obývá pokoj se spolubydlícím, musí i on se změnami souhlasit. Další pomůcky pro sebeobsluhu, například hrazda, madla apod., konzultuje vedoucí oddělení sociální péče s klientem individuálně. Všichni zaměstnanci Domu seniorů respektují soukromí všech klientů Za soukromí prostor klienta se považuje: Obytný pokoj na budově předsíňka, bezbariérová koupelna s WC Obytná buňka pokoj (dvoj- nebo trojlůžkový) Obytný pokoj na domečku bezbariérová koupelna s WC a předsíň s kuchyňkou 15

17 2. ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V roce 2014 došlo v Domově seniorů k organizačním změnám. Dne byla jmenovaná do funkce ředitelky Ing. Světlana Kubíková. V květnu 2014 byla zřízena funkce Manažera kvality sociálních služeb. Během roku byl rozdělen zdravotní a sociální úsek. Sociální úsek tvoří sociální pracovnice, pracovníci přímé obslužné péče, kteří zajišťují přímou obslužnou péči o klienty, podporu jejich soběstačnosti a nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně apod., a pracovníci v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost, (úzce spolupracují s pracovníky přímé obslužné péče, koordinují dobrovolnický program). Zdravotní úsek zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči klientů. Rehabilitace zajišťují dvě rehabilitační pracovnice. Lékařskou péči zabezpečuje praktický lékař, který do domova dochází. Provozně technický úsek zajišťuje prádelna, vrátnice a údržba. 2.1 Popis personálního zajištění Přehled zaměstnanců organizace k V tabulce jsou zahrnuti zaměstnanci, kteří se podílejí na chodu organizace a péči o klienty Domu seniorů. Provoz organizace zajišťovalo v roce 2014 celkem 48 zaměstnanců, úvazkem 46,5. Funkční složení: počet úvazek Ředitelka 1 1 Manažer kvality 1 1 Ekonomka-zástupce ředitele 1 1 Vedoucí stravovacího úseku 1 1 Sociální pracovnice 1 1 Vedoucí zdravotního úseku 1 1 Všeobecná sestra 5 5 Všeobecná sestra rehabilitační 2 1,5 Pracovník sociální péče 19 18,95 Pracovník soc. péče volnočasové aktivity 3 2,75 Kuchařka + pomocná síla 7 6,3 Údržbář 2 2 Pradlena 2 2 Vrátná 2 2 V průběhu roku 2014 ukončilo pracovní poměr na vlastní žádost celkem 10 zaměstnanců (z toho 2 zaměstnankyně z důvodu dlouhodobé nemoci za tyto pracovnice se přijmula náhradní síla již v roce 2013), jedné zaměstnankyni skončila pracovní smlouva na dobu určitou, která byla sjednána za mateřskou dovolenou. Dvěma zaměstnankyním přímé obslužné péče a jedné pracovnici sociální péče- volnočasové aktivity, byl na jejich žádost zvýšen pracovní úvazek na ¾. Po mateřské dovolené se vrátila fyzioterapeutka a během roku nastoupilo celkem 7 nových zaměstnanců. 16

18 Srovnání pracovníků dle pohlaví 6% muži ženy Srovnání pracovníků podle pohlaví Muži 3 Ženy 45 Celkem 48 94% V grafu je zobrazeno složení zaměstnanců dle pohlaví. Jak je vidět, v organizaci pracuje převážná část ženského pokolení (94 %), což vyplývá i z podstaty samotných sociálních služeb Dosažené vzdělání zaměstnanců Přehled zaměstnanců organizace k V tabulce jsou zahrnuti zaměstnanci, kteří se podílejí na chodu organizace a péči o klienty Domu seniorů a graf nám zobrazuje jeho procentuální zastoupení dosaženého vzdělání personálu. 45% Dosažené vzdělání zaměstnanců 10% 4%0% 8% 33% Vysokoškolské II. stupně Vysokoškolské I. stupně Vyšší odborné Střední s maturitou Střední s výučním listem Základní Dosažené vzdělání Fyzický počet zaměstnanců Vysokoškolské II. 2 stupně Vysokoškolské - I. 0 stupně Vyšší odborné 4 Střední s maturitou 16 Střední s výučním listem 21 Základní Vzdělávání zaměstnanců, FKSP Zaměstnanci v přímé obslužné péči pracovníci v sociálních službách byli v roce 2014 vzděláváni dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o sociálních službách. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v PO a BOZP dle zákona č. 133/1985 Sb. a zákona 262/2006 Sb. Z FKSP organizace dává příspěvek zaměstnancům na stravování a životní a pracovní jubilea. 17

19 2.2 Financování služby 2014 DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, Tak jako v každém roce, i v letošním byly přiznány naší organizaci dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na chod organizace. MPSV přidělilo naší organizaci dotaci ve výši ,-- Kč. Rozhodnutím č. 3 ze dne byla výše dotace navýšena na částku ,-- Kč. Dalším zdrojem financování byl příspěvek na provoz od zřizovatele, jeho výše pro rok 2014 činí ,-- Kč. Hlavním zdrojem financování jsou úhrady od klientů, PNP a úhrady od zdravotních pojišťoven. V roce 2014 činí tato částka ,-- Kč. Organizace v roce 2014 hospodařila dle schváleného rozpočtu. Více o hospodaření organizace je k nahlédnutí v kapitole Finanční dary V roce 2014 přijala organizace tyto sponzorské dary: finanční hotovost ve výši finanční hotovost ve výši finanční hotovost ve výši Dotykový tablet Prestigio Multipad PMT ,-- Kč ,-- Kč 5.000,-- Kč 1,-- Kč 18

20 3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ, KONTROLY 3.1 Rozbor hospodaření za období do Finanční prostředky jsou čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2014, využívány jsou účelně a hospodárně. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům pro r byla přijata opatření ke snížení nákladů organizace a zvýšení výnosů. Roční účetní uzávěrka byla zpracována na počítači programem Fenix, PVT a předložena Středočeskému kraji Krajský úřad ekonomický odbor, odbor sociálních věcí. Klienti našeho domova jsou ubytováni ve 43 jednolůžkových, 15 dvoulůžkových a 3 třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny televizorem a ledničkou. Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, která je plně splňuje normy EU a kritické body systému HACCP. Strava klientů je pestrá, jsou zařazovány výrobky vlastní studené kuchyně a výroba moučníků. Rehabilitace je klienty využívána stoprocentně. Zájmová činnost je zajišťována instruktory sociální péče (pracovník sociální péče pro výchovnou a pracovní činnost). Pro klienty jsou pořádány různé kulturní a společenské akce. Jsou pořádány výlety a návštěvy výstav, divadel a různých představení. Klienti se také účastní různých výstav prací klientů. Velkým přínosem pro klienty je zapojení organizace do dobrovolnické činnosti Čerpání rozpočtu: Plán Skutečnost k % (v tis. Kč) Náklady % Výnosy % Z toho provozní dotace MPSV % Příspěvek od zřizovatele % Navýšení dotace MPSV o 428 tisíc Kč. Navýšení příspěvku od zřizovatele z důvodu nedostačujících finančních prostředků. Mzdy: Náklady: Plán v tis. Kč Skutečnost % k Mzdy pracovníků % + odstupné OON % Mzdové náklady celkem: % 19

21 Navýšení mezd o ,-- Kč ( zákonné navýšení mezd za listopad a prosinec 2014). Průměrný stav pracovníků (přepočtený) 46,5 Fyzické osoby 48,0 Z toho ZPS (sled. ÚP) 6,0 Sociální a zdravotní pojištění: Plán v tis. Kč Skutečnost Sociál. a zdrav. pojištění % % Jiné ostatní náklady: Plán v tis. Skutečnost % Kč k Pojistné % Zákonné pojištěníkooperativa % Odpisy: Plán v tis. Skutečnost % Kč k Odpisy % Materiálové výdaje: Plán v tis. Skutečnost % Kč k Spotřeba materiálu % Spotřeba energie % Opravy a údržba % Cestovné % Náklady na reprezentaci % Ostatní služby % Náklady z drobného dlouhodob. majetku % FKSP: Příděl r plán 110 Příděl k skutečnost

22 3.1.3 Nákup investicí v r DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, V roce 2014 nebyl plánování žádný nákup investice Zůstatky finančních prostředků na účtech: Počáteční stav k Konečný stav k běžný účet , ,29 účet FKSP , ,56 pokladna , , Obleženost DS: Plán lůžek 82 Průměrný počet klientů k ,76 Využití kapacity 99,70 % Dotace ze státního rozpočtu na obleženost pro r činí ,-- Kč. Využití kapacity je posuzováno pro vyúčtování účelových dotací jako 100%. Dotace je využívána dle schváleného rozpočtu. Pohyb obyvatel Průměrný počet klientů evidovaný do je 81,5. Využití obleženosti v roce 2014 je 99,4 %. Počet ubytovaných klientů je 82. Během roku někteří z nich z našeho zařízení odešli, jiní zase přibyli. Jejich fluktuaci ukazuje následující graf. 66% Fluktuace klientů 18% 1% 15% přijati přeloženi zemřelí stálí přijati 17 propuštěni 1 zemřelí 15 stálí 64 21

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více