Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav, IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647"

Transkript

1 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav, IČO:

2 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI Druh realizované služby Principy Služby Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu Poskytnutí lékařské a zdravotnicko-ošetřovatelské péče Pomoc při osobní hygieně Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Asistované hospodaření Pomoc při jednání s úřadem Cíle služby Rozvojové cíle organizace Podmínky přijetí Seznam věcí potřebných při nástupu do domu seniorů: Doporučený orientační seznam oblečení: Popis místa a lokality Společné prostory Soukromé prostory ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Popis personálního zajištění Dosažené vzdělání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců, FKSP Financování služby Finanční dary HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ, KONTROLY Rozbor hospodaření za období do Čerpání rozpočtu: Náklady: Nákup investicí v r Obleženost DS: Kontroly rok ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLIENTECH Přehled klientů stavy, ubytování, úhrady Statistické údaje za období od do Ceník za pobytové služby, stravování a fixní služby v DS Rozpis jednotlivých jídel a diet Televizní poplatek

3 5. ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÁ NEPEDAGOGICKÁ ČINNOST Volnočasové aktivity domu seniorů Pravidelné volnočasové aktivity DS Kulturní akce, vystoupení a výlety Fotografie z pořádaných akcí Dobrovolnictví a volnočasové aktivity Vyhodnocení dobrovolnictví pod vedením Magistrátu města MB za rok Dobrovolníci Domu seniorů Fotografie činnosti dobrovolníků PREZENTACE ORGANIZACE A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Dny otevřených dveří Internetové stránky Profil na Facebooku Informační nástěnky v zařízení ZÁVĚR

4 ÚVOD Rok 2014 zaznamenal spoustu organizačních změn. V první polovině došlo ke změně statutárního orgánu, místo paní Zdeňky Zmatlíkové byla na funkci ředitele jmenována Ing. Světlana Kubíková a následně byla vytvořena pracovní pozice manažera kvality, do které byla dosazena Mgr. Lenka Kadlecová. Loňský rok se nesl v duchu nastavování nových pravidel, vytváření potřebných organizačních dokumentů, které chyběli, i zvykání si na novou autoritu. V druhé polovině roku došlo k další, neméně závažné, organizační změně, která rozdělila zdravotní úsek na úsek zdravotní (zdravotní sestry a fyzioterapeutky) a sociální (pracovnice přímo obslužné péče a pracovníci sociální péče- volnočasové aktivity). Proběhlo i několik kontrol, z nichž nejdůležitější byla z Krajského inspektorátu úřadu práce, která kontrolovala plnění PnP, využití PnP a registraci sociální služby. Další kontrolu provedla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje a Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční veřejnosprávní finanční kontrola hospodaření. U žádné z kontrol nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by se odrazily v podobě sankce, odebrání registrace, či aplikací jiného nápravného opatření. 3

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Dům seniorů Mladá Boleslav, Sídlo: Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav IČO: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Mladá Boleslav Číslo účtu: /0100 Zřizovatel: Středočeský kraj, odbor sociálních věcí Zborovská 11, Praha 5 Smíchov Právní postavení: právní subjekt Typ organizace: Název sociální služby: Domov pro seniory Statutární orgán: Ing. Světlana Kubíková Registrace: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí Domov pro seniory: Telefon: Fax: Web: Facebook: Dům seniorů Mladá Boleslav, (https://www.facebook.com/dumseniorumladaboleslav?ref=hl) Kontaktní osoby: ředitelka: Ing. Světlana Kubíková tel./ , zástupce ředitele, ekonom: Helena Najmanová tel./ , Manažer kvality: Mgr. Lenka Kadlecová tel./ , sociální pracovnice: Marcela Šrajerová, DiS. tel./ , vedoucí sestra: Daniela Poddaná tel./ , vedoucí stravování: Brigita Žáková tel./ , 4

6 Organizační struktura V roce 2014 došlo v Domově seniorů k organizačním změnám. Dne byla jmenovaná do funkce ředitelky Ing. Světlana Kubíková. V květnu 2014 byla zřízena funkce Manažera kvality sociálních služeb. Během roku byl rozdělen zdravotní a sociální úsek. Sociální úsek tvoří sociální pracovnice, pracovníci přímé obslužné péče, kteří zajišťují přímou obslužnou péči o klienty, podporu jejich soběstačnosti a nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně apod., a pracovníci v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost, (úzce spolupracují s pracovníky přímé obslužné péče, koordinují dobrovolnický program). Zdravotní úsek zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči klientů. Rehabilitace zajišťují dvě rehabilitační pracovnice. Lékařskou péči zabezpečuje praktický lékař, který do domova dochází. Provozně technický úsek zajišťuje prádelna, vrátnice a údržba. 5

7 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI 1.1 Druh realizované služby Domy pro seniory, Posláním Domu seniorů v Mladé Boleslavi je zajištění klidného, důstojného a příjemného života klientů. Napomáhá k naplnění jejich osobních cílů, lepší komunikaci s přirozeným společenským prostředím a pomoc při zvládání některých důsledků jejich nepříznivého zdravotního stavu. 1.1 Principy dodržování práv a respektování volby klientů zachování lidské důstojnosti profesionalita týmová práce odbornost ochrana soukromí bezbariérové prostředí Cílová skupina Organizace poskytuje sociální služby osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu (diabetes, ICHS, CMP), omezené soběstačnosti, stařecké demenci a věku, potřebují pomoc, kterou jim již nemůže poskytnout rodina ani blízcí. V zařízení jsou poskytovány sociální služby kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Většina pokojů je vybavena polohovacími postelemi, na všech pokojích je zdarma k zapůjčení televizor. Každá buňka obsahuje vlastní koupelnu a záchod. Kapacita domova: 82 klientů Složení pokojů: 45 jednolůžkových pokojů 14 dvojlůžkových pokojů 3 trojlůžkové pokoje Klientům je zajištěna celodenní strava, praní a opravy prádla, úklid a drobné nákupy. Dále mohou podle své volby využít nabídku poskytovaných služeb, jako jsou například: společenské, zájmové a aktivizační programy, pomoc při 6

8 vyřizování korespondence nebo některých úředních úkonech a služby zajišťované v zařízení cizími subjekty (kadeřnictví, pedikúra, kosmetika). K odpočinku je určena upravená zahrada s altánem. 1.2 Služby Služby Domu seniorů Mladá Boleslav, poskytovatele sociálních služeb obsahují podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti: Poskytnutí ubytování Poskytnutí ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla. Ubytováním je zahájeno poskytování pobytových sociálních služeb. Klient se ubytuje v jedno-, dvou- či trojlůžkovém pokoji, který s ním byl předem dojednán ve Smlouvě o poskytnutí pobytové sociální služby. Existuje možnost následného přestěhování do jiného pokoje Poskytnutí stravy Nabízíme celodenní stravování v rozsahu 3hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře K obědu nabízíme jeden druh jídla. Studené večeře: středa, sobota, neděle. Klientům závislým na pomoci druhé osoby je pravidelně jídlo dováženo na patra. Stravu nabízíme: standartní, šetřící dietu, diabetickou dietu, popř. po domluvě jinou. Pokud se klient nechce stravovat dietně, je rozhodnutí respektováno. Pokud si chce odhlásit některé jídlo, může tak učinit. 7

9 1.2.3 Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu Komplex zahrnuje činnosti každodenní pomoci v sebe-péči, kterou poskytují pracovnice přímé obslužné péče. Rozsah a způsob pomoci je individuálně plánován na základě zjištěných možností a omezení klienta, s ohledem na to, co je pro něj důležité a v možnostech služby v rámci zákonem stanovené povinnosti podporovat klienty v nezávislosti na poskytované službě Poskytnutí lékařské a zdravotnicko-ošetřovatelské péče Domov pro seniory poskytuje klientům základní zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu a psychickému stavu. Ošetřovatelská péče je poskytována pracovnicemi sociálních služeb přímé obslužné péči denně, po celý rok. Zdravotní péči vykovávají registrované všeobecné zdravotní sestry, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného lékařského dohledu. Tato péče je poskytována v souladu s indikací ošetřujícího lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Všichni pracovníci zdravotního a ošetřovatelského úseku jsou zapojeni do systému celoživotního vzdělávání. Účastní se edukačních seminářů a odborných praktických přednášek, které dopomáhají zkvalitňovat a zlepšovat péči o uživatele sociální služeb, a splňují tak povinnou roční 24 hodinovou normu vzdělávání. U zdravotních a rehabilitačních sester je zákonná norma ještě přísnější, získávají kredity při skládání odborných testů pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). Lékařskou péči v domově pro seniory zabezpečuje smluvní praktický lékař pro dospělé, MUDr. Šlégl, na základě smlouvy s organizací. Pravidelně, každou středu a sobotu ordinuje v budově organizace podle individuálních potřeb klientů, či na základě rozhodnutí vedoucí zdravotní sestry. V ostatní dobu, v nočních hodinách, o víkendech a státních svátcích je lékařská péče v případě nutnosti zajištěna formou lékařské služby první pomoci nebo rychlé záchranné služby. Službu konající zdravotnický personál rozhoduje o potřebnosti přivolání lékaře. Odborní lékaři, jako například psycholog či psychiatr, dochází dle potřeby. K odbornému vyšetření do zdravotnického zařízení je klientům zajištěn odvoz sanitním vozem s doprovodem některého ze zaměstnanců, pokud nemůže nikdo z rodiny Pomoc při osobní hygieně Dbáme maximálně na důstojnost, zachování soukromí, diskrétnost a zmírnění pocitů studu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Areál Domu seniorů je umístěn v klidné části města Mladá Boleslav. Je dostupný městskou hromadnou dopravou. Součástí areálu je udržovaný park. Klienti mohou zařízení opouštět kdykoli chtějí. 8

10 Návštěvy mohou klienti přijímat denně. Dále mohou využívat všechny veřejné služby (např. lékař, pošta, restaurace atd.) Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Spolupráce pracovníků s klienty směřuje od každodenní pomoci v sebe-péči po podporu při řešení životních situací. Výjimku tvoří situace, kdy se zdravotní stav klienta změní natolik, že podpora udržování dovedností není možná. V tom případě mu poskytujeme takový rozsah péče, aby mohl v klidu dožít v Domě seniorů v důstojných podmínkách, s důstojným zacházením a s potřebnou pomocí a péčí. Pracovnice přímé obslužné péče denně spolupracují s klienty při všech činnostech. Rozsah přímé péče určují objektivně posouzené potřeby. Průběh poskytování služeb je plánován s ohledem na to, co je pro klienta důležité, s každým individuálně. Účel přímé péče je pomáhat a podporovat každého pouze v činnostech, které sám již nezvládá. Sociální pracovníci zastupují klienty tam, kde sami jednat nemohou, pomáhají při jednáních s úřady, s ochranou jejich práv a poskytují sociální poradenství klientům i jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým. Terapeutky vytvářejí nabídku skupinových a individuálních činností pro volný čas klientů s cílem podporovat jejich fyzickou a psychickou kondici Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Spolupráce pracovníků s klienty směřuje k podpoře uplatňování práv a oprávněných zájmů služby. Od důsledného zaměření na vlastní volbu a rozhodování klientů při každodenní pomoci v sebe-péči, přes podporu při řešení životních situací, po ochranu těch, kteří se nemohou hájit sami. Při řešení situací střetů zájmů mezi klientem a pracovníkem mají pracovníci povinnost postupovat dle příslušného metodického pokynu. Při řešení situací střetů zájmů klienta a zájmů rodinného příslušníka zásadně upřednostňujeme oprávněný zájem klienta. 9

11 1.2.9 Asistované hospodaření O to se stará sociální pracovník, pokladna DS. Účelem pomoci je přiměřeně podporovat klienta, který v důsledku onemocnění (např. demence nebo nepohyblivost) potřebuje pomoc při nakládání s penězi. Cílem podpory je zachovat co největší míru jeho autonomie a umožnit mu přiměřené riziko. Rozsah podpory nebo pomoci je závislý na soběstačnosti klienta. Asistované hospodaření zahrnuje: Pomoc při přebírání důchodu a jiné finanční hotovosti Umožnění uložit finance v depozitech DS Pomoc disponovat s úsporami v bance vklady, výběry Ochranu kontrolu zaměřenou na bezpečný způsob nakládání s penězi (správné počty) Podporu hospodaření o o Dávkování finančních prostředků v dohodnuté nebo doporučené výši na dohodnuté období (týden, den) Koordinaci postupů přímé podpory klíčového pracovníka Transparentní vedení finančních záležitostí klienta v případě, že klient zcela není schopen se svými penězi nakládat: 1. Sociální pracovník vystavuje a eviduje příjmové a výdajové pokladní lístky včetně příloh 2. Zaznamenává pohyby na depozitním účtu jednotlivých uživatelů Spolupráce s rodinnými příslušníky klienta s cílem zachovat, co nejvyšší míru autonomie klienta Pomoc při jednání s úřadem Sociální pracovník. Cílem podpory je zachovat co nejvyšší míru jeho autonomie. Rozsah podpory nebo pomoci je individuální, závislý na soběstačnosti klienta. Pomoc zahrnuje: Sociálně právní poradenství Vysvětlení obsahu a účelu úředních písemností Pomoc při písemné komunikaci s úřady Pomoc při telefonické komunikaci s úřady Asistence při jednáních klienta s úřední osobou v domě seniorů i na úřadě Zastupování na úřadech na základě zplnomocnění klientem Zprostředkování právnické pomoci a pomoci dalších institucí 10

12 Ochranu práv a oprávněných zájmů klienta, který není schopen hájit se sám. Výše je vyjmenován maximální rozsah pomoci, který je v praxi individuálně přizpůsobován aktuálním možnostem uživatele tak, aby podporoval jeho soběstačnost a autonomii. 1.3 Cíle služby přirozené začlenění klientů do života v domově zkvalitnění života a využití pozitivní podpory služeb aktivizace zabránění zneschopnění a pasivního přijímání služeb ze strany klientů Hlavním bodem je vytváření individuálního plánu služeb a péče pro každého klienta. Vedle ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče je doplňková činnost ergoterapie, muzikoterapie a činnosti dobrovolníků. Zařízení poskytuje sociální péči, odborný dohled i odbornou pomoc klientům, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, především z oblasti Mladoboleslavska. Budova Domu seniorů je po dobu uvedenou v Domovním řádu otevřena a přístupna návštěvám jak soukromým tak i pracovním. Rovněž klienti mají možnost po nahlášení na vrátnici a svém uvážení volný odchod do městské aglomerace Rozvojové cíle organizace Pro zkvalitnění života klientů a pro zlepšení pracovních podmínek a prostředí zaměstnanců, dochází k úpravám a vylepšením v objektu Domu seniorů. V roce 2014 jsme kompletně vymalovali budovu Domu seniorů, vybudovali venkovní topeniště pro letní společenské posezení v altánu, úspěšně aktualizovali většinu dokumentů, zavedli standardy kvality a supervizi a pilně pracovali na rozvoji vzdělání všech pracovníků. Koncem roku 2014 jsme zavedli pravidelné taneční s panem Veletou. Tato akce sklidila veliký úspěch. Náš plán na rok 2015: rozšíření vybavení PC a jeho využívání v rámci pracovních činností vytvoření ošetřovatelských standardů Náš plán do dvou let nové využití bývalých koupelen - dovybavení DS pánskou šatnou a sprchou, místností pro vozíky a novou koupelnou včetně vany s bočním přístupem rozšíření a dovybavení rehabilitačního centra 11

13 Dlouhodobé cíle DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, klást důraz na lidský, vstřícný přístup ke klientům rozšíření volnočasových aktivit přiměřeným věku a zdravotnímu stavu klientů (například: terapeutické tance, soutěže, výlety, divadlo, apod.) a to v pravidelných intervalech vybavení kvalitní PC technikou rozšíření využívání PC doplnění polohovacích elektrických lůžek do všech pokojů dlouhodobé- doplnění polohovacích elektrických lůžek do všech pokojů podpoření činnosti dobrovolníků v rámci zařízení zajištění venkovního přechodu mezi budovou a domečkem (bezpečnost klientů a personálu) Průběžné zkvalitnění života klientů v domově tím, že se budeme snažit přiblížit bydlením a službami co nejvíce domácímu prostředí proškolování a supervize personálu pro výkon náročného povolání, které by mělo být chápáno jako poslání 1.4 Podmínky přijetí V případě zájmu je potřeba doložení žádosti o umístnění. Žádost a další informace o domově si můžete vyžádat buď osobně, nebo telefonicky (tel: , ), případně písemně (Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav, K řádně vyplněné a podepsané žádosti do Domu seniorů Mladá Boleslav je třeba doložit: Aktuální vyjádření registrujícího praktického lékaře (pouze na formulář zařízení, který je doložen k žádosti). Pokud je žadatel hospitalizován, je možné nahradit je vyjádřením ošetřujícího lékaře ve zdravotnickém zařízení a vyjádření obvodního lékaře dodat až před podpisem Smlouvy o poskytování služby. Žádost o poskytování služby, dokumenty a doklady k tomu náležející je třeba doručit přímo na adresu domova. Sociální pracovnice: Šrajerová Marcela, DiS. Případné dotazy k postupu vyřizování žádosti Vám sdělí sociální pracovnice domova ( ) Po posouzení žádosti obdrží žadatel od Domu seniorů Mladá Boleslav zprávu o zařazení do seznamu zájemců o službu. Až se v našem domově uvolní místo a žadatel o službu přijde na řadu, sociální pracovnice se spojí s žadatelem o službu či kontaktní osobou a dohodnou termín nástupu do domova. 12

14 1.4.1 Seznam věcí potřebných při nástupu do domu seniorů: Nutné a potřebné dokumenty: Tyto doklady: občanský průkaz rodný list potvrzení o bezinfekčnosti prostředí, z něhož přicházíte zdravotní dokumentace od Vašeho obvodního lékaře. Také požádejte lékaře o písemný seznam léků, které užíváte a jejich zásobu na 1. měsíc. Po obdržení výzvy k nástupu do Domu seniorů se domluvíte telefonicky nebo při osobní návštěvě se sociální pracovnicí o přesném dni nástupu a ostatních záležitostech spojených s nástupem do zařízení Doporučený orientační seznam oblečení: Společné: - osobní hygienické potřeby (mýdla, hřeben, žínky 7 x, kartáček na zuby nebo zubní protézu, pastu nebo jiný prostředek vhodný k hygieně dutiny ústní, krémy, ) - 8 ks ručníků - spodní prádlo min. 8 ks - svetr lehčí i teplejší, vesty 2 ks - župan - tepláková souprava, kdo ji běžně nosí (2 ks) - obuv letní i zimní, domácí obuv - bačkory 2 páry - kapesníky 12 ks, ponožky, šála, rukavice - kabát lehčí i teplejší (bunda) Ženy: - propínací šatové zástěry 5-6 kusů - halenky, trička pod šatové zástěry - domácí kalhoty 2-3 kusy - sukně 2-3 kusy - noční košile 5-7 kusů - šátky, punčochy dle uvážení - tmavé sváteční šaty Muži: - pyžama 5-7 kusů - košile 4 kusy lehčí a 4 kusy teplejší - kalhoty 2-4 ks - ponožky, čepice - společenský oblek 13

15 Elektrospotřebiče, které si klient do domova přinese a řádně je zaeviduje při příjmu, musí mít doklad o provedené elektro revizi. Bez tohoto dokladu nebude jejich používání v zařízení dovoleno! 1.5 Popis místa a lokality Areál Domu seniorů Mladá Boleslav je umístěn v blízkosti centra města, je dostavbou navazující na objekt bývalých vojenských kasáren (dnešní Pečovatelský dům). Součástí vlastního areálu je zahrada, která slouží k odpočinku klientů a je vybavena altánem, jezírkem a krbem. Zahrada je dostupná z budovy a je zpřístupněna po celý den. Všechny prostory organizace jsou bezbariérové Společné prostory Výzdoba a vybavení odpovídá jak věkové skupině a potřebám klientů tak i charakteru služeb. Dílničky - ergoterapie, muzikoterapie- Rehabilitace- tělocvična, vodoléčba, elektroléčba Společná jídelna a malé jídelní prostory na jednotlivých odděleních sociální péče Čítárna, knihovna Počítačový koutek, internet Kuřárna 14

16 Chodby DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, Kuchyňka na odděleních sociální péče Prostory domova jsou čisté, bez biologických či chemických zápachů, vyzdobeny výrobky z dílny ergoterapie, květinami, nalezneme zde i rybičky. Poskytovatel dbá na to, aby prostory pro poskytování služeb odpovídaly platným obecně závazným právním předpisům, zejména pak Vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění. Vnitřní pravidla pro využívání vnitřních prostorů zařízení jsou přesně určena v Domovním řádu organizace Klienti jsou o nových pravidlech pravidelně informováni prostřednictvím: Nástěnek na každém patře Na pravidelných schůzkách ů (pokud jej klient uvedl) Soukromé prostory Každý pokoj vyjadřuje individualitu klienta. Pokoje jsou vybaveny postelí, nábytkem (skříň, skříňka, stůl, židle, noční stolek), televizí a ledničkou. Pokud si to bude klient přát, existuje možnost, samozřejmě podle možností a rozměrů pokoje, dalšího zařízení či výzdoby. Pokud klient obývá pokoj se spolubydlícím, musí i on se změnami souhlasit. Další pomůcky pro sebeobsluhu, například hrazda, madla apod., konzultuje vedoucí oddělení sociální péče s klientem individuálně. Všichni zaměstnanci Domu seniorů respektují soukromí všech klientů Za soukromí prostor klienta se považuje: Obytný pokoj na budově předsíňka, bezbariérová koupelna s WC Obytná buňka pokoj (dvoj- nebo trojlůžkový) Obytný pokoj na domečku bezbariérová koupelna s WC a předsíň s kuchyňkou 15

17 2. ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V roce 2014 došlo v Domově seniorů k organizačním změnám. Dne byla jmenovaná do funkce ředitelky Ing. Světlana Kubíková. V květnu 2014 byla zřízena funkce Manažera kvality sociálních služeb. Během roku byl rozdělen zdravotní a sociální úsek. Sociální úsek tvoří sociální pracovnice, pracovníci přímé obslužné péče, kteří zajišťují přímou obslužnou péči o klienty, podporu jejich soběstačnosti a nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně apod., a pracovníci v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost, (úzce spolupracují s pracovníky přímé obslužné péče, koordinují dobrovolnický program). Zdravotní úsek zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči klientů. Rehabilitace zajišťují dvě rehabilitační pracovnice. Lékařskou péči zabezpečuje praktický lékař, který do domova dochází. Provozně technický úsek zajišťuje prádelna, vrátnice a údržba. 2.1 Popis personálního zajištění Přehled zaměstnanců organizace k V tabulce jsou zahrnuti zaměstnanci, kteří se podílejí na chodu organizace a péči o klienty Domu seniorů. Provoz organizace zajišťovalo v roce 2014 celkem 48 zaměstnanců, úvazkem 46,5. Funkční složení: počet úvazek Ředitelka 1 1 Manažer kvality 1 1 Ekonomka-zástupce ředitele 1 1 Vedoucí stravovacího úseku 1 1 Sociální pracovnice 1 1 Vedoucí zdravotního úseku 1 1 Všeobecná sestra 5 5 Všeobecná sestra rehabilitační 2 1,5 Pracovník sociální péče 19 18,95 Pracovník soc. péče volnočasové aktivity 3 2,75 Kuchařka + pomocná síla 7 6,3 Údržbář 2 2 Pradlena 2 2 Vrátná 2 2 V průběhu roku 2014 ukončilo pracovní poměr na vlastní žádost celkem 10 zaměstnanců (z toho 2 zaměstnankyně z důvodu dlouhodobé nemoci za tyto pracovnice se přijmula náhradní síla již v roce 2013), jedné zaměstnankyni skončila pracovní smlouva na dobu určitou, která byla sjednána za mateřskou dovolenou. Dvěma zaměstnankyním přímé obslužné péče a jedné pracovnici sociální péče- volnočasové aktivity, byl na jejich žádost zvýšen pracovní úvazek na ¾. Po mateřské dovolené se vrátila fyzioterapeutka a během roku nastoupilo celkem 7 nových zaměstnanců. 16

18 Srovnání pracovníků dle pohlaví 6% muži ženy Srovnání pracovníků podle pohlaví Muži 3 Ženy 45 Celkem 48 94% V grafu je zobrazeno složení zaměstnanců dle pohlaví. Jak je vidět, v organizaci pracuje převážná část ženského pokolení (94 %), což vyplývá i z podstaty samotných sociálních služeb Dosažené vzdělání zaměstnanců Přehled zaměstnanců organizace k V tabulce jsou zahrnuti zaměstnanci, kteří se podílejí na chodu organizace a péči o klienty Domu seniorů a graf nám zobrazuje jeho procentuální zastoupení dosaženého vzdělání personálu. 45% Dosažené vzdělání zaměstnanců 10% 4%0% 8% 33% Vysokoškolské II. stupně Vysokoškolské I. stupně Vyšší odborné Střední s maturitou Střední s výučním listem Základní Dosažené vzdělání Fyzický počet zaměstnanců Vysokoškolské II. 2 stupně Vysokoškolské - I. 0 stupně Vyšší odborné 4 Střední s maturitou 16 Střední s výučním listem 21 Základní Vzdělávání zaměstnanců, FKSP Zaměstnanci v přímé obslužné péči pracovníci v sociálních službách byli v roce 2014 vzděláváni dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o sociálních službách. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v PO a BOZP dle zákona č. 133/1985 Sb. a zákona 262/2006 Sb. Z FKSP organizace dává příspěvek zaměstnancům na stravování a životní a pracovní jubilea. 17

19 2.2 Financování služby 2014 DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, Tak jako v každém roce, i v letošním byly přiznány naší organizaci dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na chod organizace. MPSV přidělilo naší organizaci dotaci ve výši ,-- Kč. Rozhodnutím č. 3 ze dne byla výše dotace navýšena na částku ,-- Kč. Dalším zdrojem financování byl příspěvek na provoz od zřizovatele, jeho výše pro rok 2014 činí ,-- Kč. Hlavním zdrojem financování jsou úhrady od klientů, PNP a úhrady od zdravotních pojišťoven. V roce 2014 činí tato částka ,-- Kč. Organizace v roce 2014 hospodařila dle schváleného rozpočtu. Více o hospodaření organizace je k nahlédnutí v kapitole Finanční dary V roce 2014 přijala organizace tyto sponzorské dary: finanční hotovost ve výši finanční hotovost ve výši finanční hotovost ve výši Dotykový tablet Prestigio Multipad PMT ,-- Kč ,-- Kč 5.000,-- Kč 1,-- Kč 18

20 3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ, KONTROLY 3.1 Rozbor hospodaření za období do Finanční prostředky jsou čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2014, využívány jsou účelně a hospodárně. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům pro r byla přijata opatření ke snížení nákladů organizace a zvýšení výnosů. Roční účetní uzávěrka byla zpracována na počítači programem Fenix, PVT a předložena Středočeskému kraji Krajský úřad ekonomický odbor, odbor sociálních věcí. Klienti našeho domova jsou ubytováni ve 43 jednolůžkových, 15 dvoulůžkových a 3 třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny televizorem a ledničkou. Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, která je plně splňuje normy EU a kritické body systému HACCP. Strava klientů je pestrá, jsou zařazovány výrobky vlastní studené kuchyně a výroba moučníků. Rehabilitace je klienty využívána stoprocentně. Zájmová činnost je zajišťována instruktory sociální péče (pracovník sociální péče pro výchovnou a pracovní činnost). Pro klienty jsou pořádány různé kulturní a společenské akce. Jsou pořádány výlety a návštěvy výstav, divadel a různých představení. Klienti se také účastní různých výstav prací klientů. Velkým přínosem pro klienty je zapojení organizace do dobrovolnické činnosti Čerpání rozpočtu: Plán Skutečnost k % (v tis. Kč) Náklady % Výnosy % Z toho provozní dotace MPSV % Příspěvek od zřizovatele % Navýšení dotace MPSV o 428 tisíc Kč. Navýšení příspěvku od zřizovatele z důvodu nedostačujících finančních prostředků. Mzdy: Náklady: Plán v tis. Kč Skutečnost % k Mzdy pracovníků % + odstupné OON % Mzdové náklady celkem: % 19

21 Navýšení mezd o ,-- Kč ( zákonné navýšení mezd za listopad a prosinec 2014). Průměrný stav pracovníků (přepočtený) 46,5 Fyzické osoby 48,0 Z toho ZPS (sled. ÚP) 6,0 Sociální a zdravotní pojištění: Plán v tis. Kč Skutečnost Sociál. a zdrav. pojištění % % Jiné ostatní náklady: Plán v tis. Skutečnost % Kč k Pojistné % Zákonné pojištěníkooperativa % Odpisy: Plán v tis. Skutečnost % Kč k Odpisy % Materiálové výdaje: Plán v tis. Skutečnost % Kč k Spotřeba materiálu % Spotřeba energie % Opravy a údržba % Cestovné % Náklady na reprezentaci % Ostatní služby % Náklady z drobného dlouhodob. majetku % FKSP: Příděl r plán 110 Příděl k skutečnost

22 3.1.3 Nákup investicí v r DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, V roce 2014 nebyl plánování žádný nákup investice Zůstatky finančních prostředků na účtech: Počáteční stav k Konečný stav k běžný účet , ,29 účet FKSP , ,56 pokladna , , Obleženost DS: Plán lůžek 82 Průměrný počet klientů k ,76 Využití kapacity 99,70 % Dotace ze státního rozpočtu na obleženost pro r činí ,-- Kč. Využití kapacity je posuzováno pro vyúčtování účelových dotací jako 100%. Dotace je využívána dle schváleného rozpočtu. Pohyb obyvatel Průměrný počet klientů evidovaný do je 81,5. Využití obleženosti v roce 2014 je 99,4 %. Počet ubytovaných klientů je 82. Během roku někteří z nich z našeho zařízení odešli, jiní zase přibyli. Jejich fluktuaci ukazuje následující graf. 66% Fluktuace klientů 18% 1% 15% přijati přeloženi zemřelí stálí přijati 17 propuštěni 1 zemřelí 15 stálí 64 21

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2012 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec Žádost o umístění Příjmení Rodné (příjmení)... Jméno Věk Telefon. Bydliště Státní příslušnost.. Zájemce je způsobilý k právním úkonům Výše příspěvku na péči (dle rozhodnutí o přidělení)... Kopie lékařské

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Smluvní strany Vy jako uživatel služby Pan/Paní nar.., trvalé bydliště.. a My jako poskytovatel služby Domov důchodců Sloup

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese: S.

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více