Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav, IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647"

Transkript

1 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav, IČO:

2 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI Druh realizované služby Principy Služby Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu Poskytnutí lékařské a zdravotnicko-ošetřovatelské péče Pomoc při osobní hygieně Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Asistované hospodaření Pomoc při jednání s úřadem Cíle služby Rozvojové cíle organizace Podmínky přijetí Seznam věcí potřebných při nástupu do domu seniorů: Doporučený orientační seznam oblečení: Popis místa a lokality Společné prostory Soukromé prostory ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Popis personálního zajištění Dosažené vzdělání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců, FKSP Financování služby Finanční dary HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ, KONTROLY Rozbor hospodaření za období do Čerpání rozpočtu: Náklady: Nákup investicí v r Obleženost DS: Kontroly rok ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLIENTECH Přehled klientů stavy, ubytování, úhrady Statistické údaje za období od do Ceník za pobytové služby, stravování a fixní služby v DS Rozpis jednotlivých jídel a diet Televizní poplatek

3 5. ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÁ NEPEDAGOGICKÁ ČINNOST Volnočasové aktivity domu seniorů Pravidelné volnočasové aktivity DS Kulturní akce, vystoupení a výlety Fotografie z pořádaných akcí Dobrovolnictví a volnočasové aktivity Vyhodnocení dobrovolnictví pod vedením Magistrátu města MB za rok Dobrovolníci Domu seniorů Fotografie činnosti dobrovolníků PREZENTACE ORGANIZACE A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Dny otevřených dveří Internetové stránky Profil na Facebooku Informační nástěnky v zařízení ZÁVĚR

4 ÚVOD Rok 2014 zaznamenal spoustu organizačních změn. V první polovině došlo ke změně statutárního orgánu, místo paní Zdeňky Zmatlíkové byla na funkci ředitele jmenována Ing. Světlana Kubíková a následně byla vytvořena pracovní pozice manažera kvality, do které byla dosazena Mgr. Lenka Kadlecová. Loňský rok se nesl v duchu nastavování nových pravidel, vytváření potřebných organizačních dokumentů, které chyběli, i zvykání si na novou autoritu. V druhé polovině roku došlo k další, neméně závažné, organizační změně, která rozdělila zdravotní úsek na úsek zdravotní (zdravotní sestry a fyzioterapeutky) a sociální (pracovnice přímo obslužné péče a pracovníci sociální péče- volnočasové aktivity). Proběhlo i několik kontrol, z nichž nejdůležitější byla z Krajského inspektorátu úřadu práce, která kontrolovala plnění PnP, využití PnP a registraci sociální služby. Další kontrolu provedla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje a Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční veřejnosprávní finanční kontrola hospodaření. U žádné z kontrol nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by se odrazily v podobě sankce, odebrání registrace, či aplikací jiného nápravného opatření. 3

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Dům seniorů Mladá Boleslav, Sídlo: Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav IČO: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Mladá Boleslav Číslo účtu: /0100 Zřizovatel: Středočeský kraj, odbor sociálních věcí Zborovská 11, Praha 5 Smíchov Právní postavení: právní subjekt Typ organizace: Název sociální služby: Domov pro seniory Statutární orgán: Ing. Světlana Kubíková Registrace: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí Domov pro seniory: Telefon: Fax: Web: Facebook: Dům seniorů Mladá Boleslav, (https://www.facebook.com/dumseniorumladaboleslav?ref=hl) Kontaktní osoby: ředitelka: Ing. Světlana Kubíková tel./ , zástupce ředitele, ekonom: Helena Najmanová tel./ , Manažer kvality: Mgr. Lenka Kadlecová tel./ , sociální pracovnice: Marcela Šrajerová, DiS. tel./ , vedoucí sestra: Daniela Poddaná tel./ , vedoucí stravování: Brigita Žáková tel./ , 4

6 Organizační struktura V roce 2014 došlo v Domově seniorů k organizačním změnám. Dne byla jmenovaná do funkce ředitelky Ing. Světlana Kubíková. V květnu 2014 byla zřízena funkce Manažera kvality sociálních služeb. Během roku byl rozdělen zdravotní a sociální úsek. Sociální úsek tvoří sociální pracovnice, pracovníci přímé obslužné péče, kteří zajišťují přímou obslužnou péči o klienty, podporu jejich soběstačnosti a nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně apod., a pracovníci v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost, (úzce spolupracují s pracovníky přímé obslužné péče, koordinují dobrovolnický program). Zdravotní úsek zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči klientů. Rehabilitace zajišťují dvě rehabilitační pracovnice. Lékařskou péči zabezpečuje praktický lékař, který do domova dochází. Provozně technický úsek zajišťuje prádelna, vrátnice a údržba. 5

7 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI 1.1 Druh realizované služby Domy pro seniory, Posláním Domu seniorů v Mladé Boleslavi je zajištění klidného, důstojného a příjemného života klientů. Napomáhá k naplnění jejich osobních cílů, lepší komunikaci s přirozeným společenským prostředím a pomoc při zvládání některých důsledků jejich nepříznivého zdravotního stavu. 1.1 Principy dodržování práv a respektování volby klientů zachování lidské důstojnosti profesionalita týmová práce odbornost ochrana soukromí bezbariérové prostředí Cílová skupina Organizace poskytuje sociální služby osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu (diabetes, ICHS, CMP), omezené soběstačnosti, stařecké demenci a věku, potřebují pomoc, kterou jim již nemůže poskytnout rodina ani blízcí. V zařízení jsou poskytovány sociální služby kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Většina pokojů je vybavena polohovacími postelemi, na všech pokojích je zdarma k zapůjčení televizor. Každá buňka obsahuje vlastní koupelnu a záchod. Kapacita domova: 82 klientů Složení pokojů: 45 jednolůžkových pokojů 14 dvojlůžkových pokojů 3 trojlůžkové pokoje Klientům je zajištěna celodenní strava, praní a opravy prádla, úklid a drobné nákupy. Dále mohou podle své volby využít nabídku poskytovaných služeb, jako jsou například: společenské, zájmové a aktivizační programy, pomoc při 6

8 vyřizování korespondence nebo některých úředních úkonech a služby zajišťované v zařízení cizími subjekty (kadeřnictví, pedikúra, kosmetika). K odpočinku je určena upravená zahrada s altánem. 1.2 Služby Služby Domu seniorů Mladá Boleslav, poskytovatele sociálních služeb obsahují podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti: Poskytnutí ubytování Poskytnutí ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla. Ubytováním je zahájeno poskytování pobytových sociálních služeb. Klient se ubytuje v jedno-, dvou- či trojlůžkovém pokoji, který s ním byl předem dojednán ve Smlouvě o poskytnutí pobytové sociální služby. Existuje možnost následného přestěhování do jiného pokoje Poskytnutí stravy Nabízíme celodenní stravování v rozsahu 3hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře K obědu nabízíme jeden druh jídla. Studené večeře: středa, sobota, neděle. Klientům závislým na pomoci druhé osoby je pravidelně jídlo dováženo na patra. Stravu nabízíme: standartní, šetřící dietu, diabetickou dietu, popř. po domluvě jinou. Pokud se klient nechce stravovat dietně, je rozhodnutí respektováno. Pokud si chce odhlásit některé jídlo, může tak učinit. 7

9 1.2.3 Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu Komplex zahrnuje činnosti každodenní pomoci v sebe-péči, kterou poskytují pracovnice přímé obslužné péče. Rozsah a způsob pomoci je individuálně plánován na základě zjištěných možností a omezení klienta, s ohledem na to, co je pro něj důležité a v možnostech služby v rámci zákonem stanovené povinnosti podporovat klienty v nezávislosti na poskytované službě Poskytnutí lékařské a zdravotnicko-ošetřovatelské péče Domov pro seniory poskytuje klientům základní zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu a psychickému stavu. Ošetřovatelská péče je poskytována pracovnicemi sociálních služeb přímé obslužné péči denně, po celý rok. Zdravotní péči vykovávají registrované všeobecné zdravotní sestry, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného lékařského dohledu. Tato péče je poskytována v souladu s indikací ošetřujícího lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Všichni pracovníci zdravotního a ošetřovatelského úseku jsou zapojeni do systému celoživotního vzdělávání. Účastní se edukačních seminářů a odborných praktických přednášek, které dopomáhají zkvalitňovat a zlepšovat péči o uživatele sociální služeb, a splňují tak povinnou roční 24 hodinovou normu vzdělávání. U zdravotních a rehabilitačních sester je zákonná norma ještě přísnější, získávají kredity při skládání odborných testů pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). Lékařskou péči v domově pro seniory zabezpečuje smluvní praktický lékař pro dospělé, MUDr. Šlégl, na základě smlouvy s organizací. Pravidelně, každou středu a sobotu ordinuje v budově organizace podle individuálních potřeb klientů, či na základě rozhodnutí vedoucí zdravotní sestry. V ostatní dobu, v nočních hodinách, o víkendech a státních svátcích je lékařská péče v případě nutnosti zajištěna formou lékařské služby první pomoci nebo rychlé záchranné služby. Službu konající zdravotnický personál rozhoduje o potřebnosti přivolání lékaře. Odborní lékaři, jako například psycholog či psychiatr, dochází dle potřeby. K odbornému vyšetření do zdravotnického zařízení je klientům zajištěn odvoz sanitním vozem s doprovodem některého ze zaměstnanců, pokud nemůže nikdo z rodiny Pomoc při osobní hygieně Dbáme maximálně na důstojnost, zachování soukromí, diskrétnost a zmírnění pocitů studu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Areál Domu seniorů je umístěn v klidné části města Mladá Boleslav. Je dostupný městskou hromadnou dopravou. Součástí areálu je udržovaný park. Klienti mohou zařízení opouštět kdykoli chtějí. 8

10 Návštěvy mohou klienti přijímat denně. Dále mohou využívat všechny veřejné služby (např. lékař, pošta, restaurace atd.) Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Spolupráce pracovníků s klienty směřuje od každodenní pomoci v sebe-péči po podporu při řešení životních situací. Výjimku tvoří situace, kdy se zdravotní stav klienta změní natolik, že podpora udržování dovedností není možná. V tom případě mu poskytujeme takový rozsah péče, aby mohl v klidu dožít v Domě seniorů v důstojných podmínkách, s důstojným zacházením a s potřebnou pomocí a péčí. Pracovnice přímé obslužné péče denně spolupracují s klienty při všech činnostech. Rozsah přímé péče určují objektivně posouzené potřeby. Průběh poskytování služeb je plánován s ohledem na to, co je pro klienta důležité, s každým individuálně. Účel přímé péče je pomáhat a podporovat každého pouze v činnostech, které sám již nezvládá. Sociální pracovníci zastupují klienty tam, kde sami jednat nemohou, pomáhají při jednáních s úřady, s ochranou jejich práv a poskytují sociální poradenství klientům i jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým. Terapeutky vytvářejí nabídku skupinových a individuálních činností pro volný čas klientů s cílem podporovat jejich fyzickou a psychickou kondici Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Spolupráce pracovníků s klienty směřuje k podpoře uplatňování práv a oprávněných zájmů služby. Od důsledného zaměření na vlastní volbu a rozhodování klientů při každodenní pomoci v sebe-péči, přes podporu při řešení životních situací, po ochranu těch, kteří se nemohou hájit sami. Při řešení situací střetů zájmů mezi klientem a pracovníkem mají pracovníci povinnost postupovat dle příslušného metodického pokynu. Při řešení situací střetů zájmů klienta a zájmů rodinného příslušníka zásadně upřednostňujeme oprávněný zájem klienta. 9

11 1.2.9 Asistované hospodaření O to se stará sociální pracovník, pokladna DS. Účelem pomoci je přiměřeně podporovat klienta, který v důsledku onemocnění (např. demence nebo nepohyblivost) potřebuje pomoc při nakládání s penězi. Cílem podpory je zachovat co největší míru jeho autonomie a umožnit mu přiměřené riziko. Rozsah podpory nebo pomoci je závislý na soběstačnosti klienta. Asistované hospodaření zahrnuje: Pomoc při přebírání důchodu a jiné finanční hotovosti Umožnění uložit finance v depozitech DS Pomoc disponovat s úsporami v bance vklady, výběry Ochranu kontrolu zaměřenou na bezpečný způsob nakládání s penězi (správné počty) Podporu hospodaření o o Dávkování finančních prostředků v dohodnuté nebo doporučené výši na dohodnuté období (týden, den) Koordinaci postupů přímé podpory klíčového pracovníka Transparentní vedení finančních záležitostí klienta v případě, že klient zcela není schopen se svými penězi nakládat: 1. Sociální pracovník vystavuje a eviduje příjmové a výdajové pokladní lístky včetně příloh 2. Zaznamenává pohyby na depozitním účtu jednotlivých uživatelů Spolupráce s rodinnými příslušníky klienta s cílem zachovat, co nejvyšší míru autonomie klienta Pomoc při jednání s úřadem Sociální pracovník. Cílem podpory je zachovat co nejvyšší míru jeho autonomie. Rozsah podpory nebo pomoci je individuální, závislý na soběstačnosti klienta. Pomoc zahrnuje: Sociálně právní poradenství Vysvětlení obsahu a účelu úředních písemností Pomoc při písemné komunikaci s úřady Pomoc při telefonické komunikaci s úřady Asistence při jednáních klienta s úřední osobou v domě seniorů i na úřadě Zastupování na úřadech na základě zplnomocnění klientem Zprostředkování právnické pomoci a pomoci dalších institucí 10

12 Ochranu práv a oprávněných zájmů klienta, který není schopen hájit se sám. Výše je vyjmenován maximální rozsah pomoci, který je v praxi individuálně přizpůsobován aktuálním možnostem uživatele tak, aby podporoval jeho soběstačnost a autonomii. 1.3 Cíle služby přirozené začlenění klientů do života v domově zkvalitnění života a využití pozitivní podpory služeb aktivizace zabránění zneschopnění a pasivního přijímání služeb ze strany klientů Hlavním bodem je vytváření individuálního plánu služeb a péče pro každého klienta. Vedle ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče je doplňková činnost ergoterapie, muzikoterapie a činnosti dobrovolníků. Zařízení poskytuje sociální péči, odborný dohled i odbornou pomoc klientům, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, především z oblasti Mladoboleslavska. Budova Domu seniorů je po dobu uvedenou v Domovním řádu otevřena a přístupna návštěvám jak soukromým tak i pracovním. Rovněž klienti mají možnost po nahlášení na vrátnici a svém uvážení volný odchod do městské aglomerace Rozvojové cíle organizace Pro zkvalitnění života klientů a pro zlepšení pracovních podmínek a prostředí zaměstnanců, dochází k úpravám a vylepšením v objektu Domu seniorů. V roce 2014 jsme kompletně vymalovali budovu Domu seniorů, vybudovali venkovní topeniště pro letní společenské posezení v altánu, úspěšně aktualizovali většinu dokumentů, zavedli standardy kvality a supervizi a pilně pracovali na rozvoji vzdělání všech pracovníků. Koncem roku 2014 jsme zavedli pravidelné taneční s panem Veletou. Tato akce sklidila veliký úspěch. Náš plán na rok 2015: rozšíření vybavení PC a jeho využívání v rámci pracovních činností vytvoření ošetřovatelských standardů Náš plán do dvou let nové využití bývalých koupelen - dovybavení DS pánskou šatnou a sprchou, místností pro vozíky a novou koupelnou včetně vany s bočním přístupem rozšíření a dovybavení rehabilitačního centra 11

13 Dlouhodobé cíle DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, klást důraz na lidský, vstřícný přístup ke klientům rozšíření volnočasových aktivit přiměřeným věku a zdravotnímu stavu klientů (například: terapeutické tance, soutěže, výlety, divadlo, apod.) a to v pravidelných intervalech vybavení kvalitní PC technikou rozšíření využívání PC doplnění polohovacích elektrických lůžek do všech pokojů dlouhodobé- doplnění polohovacích elektrických lůžek do všech pokojů podpoření činnosti dobrovolníků v rámci zařízení zajištění venkovního přechodu mezi budovou a domečkem (bezpečnost klientů a personálu) Průběžné zkvalitnění života klientů v domově tím, že se budeme snažit přiblížit bydlením a službami co nejvíce domácímu prostředí proškolování a supervize personálu pro výkon náročného povolání, které by mělo být chápáno jako poslání 1.4 Podmínky přijetí V případě zájmu je potřeba doložení žádosti o umístnění. Žádost a další informace o domově si můžete vyžádat buď osobně, nebo telefonicky (tel: , ), případně písemně (Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav, K řádně vyplněné a podepsané žádosti do Domu seniorů Mladá Boleslav je třeba doložit: Aktuální vyjádření registrujícího praktického lékaře (pouze na formulář zařízení, který je doložen k žádosti). Pokud je žadatel hospitalizován, je možné nahradit je vyjádřením ošetřujícího lékaře ve zdravotnickém zařízení a vyjádření obvodního lékaře dodat až před podpisem Smlouvy o poskytování služby. Žádost o poskytování služby, dokumenty a doklady k tomu náležející je třeba doručit přímo na adresu domova. Sociální pracovnice: Šrajerová Marcela, DiS. Případné dotazy k postupu vyřizování žádosti Vám sdělí sociální pracovnice domova ( ) Po posouzení žádosti obdrží žadatel od Domu seniorů Mladá Boleslav zprávu o zařazení do seznamu zájemců o službu. Až se v našem domově uvolní místo a žadatel o službu přijde na řadu, sociální pracovnice se spojí s žadatelem o službu či kontaktní osobou a dohodnou termín nástupu do domova. 12

14 1.4.1 Seznam věcí potřebných při nástupu do domu seniorů: Nutné a potřebné dokumenty: Tyto doklady: občanský průkaz rodný list potvrzení o bezinfekčnosti prostředí, z něhož přicházíte zdravotní dokumentace od Vašeho obvodního lékaře. Také požádejte lékaře o písemný seznam léků, které užíváte a jejich zásobu na 1. měsíc. Po obdržení výzvy k nástupu do Domu seniorů se domluvíte telefonicky nebo při osobní návštěvě se sociální pracovnicí o přesném dni nástupu a ostatních záležitostech spojených s nástupem do zařízení Doporučený orientační seznam oblečení: Společné: - osobní hygienické potřeby (mýdla, hřeben, žínky 7 x, kartáček na zuby nebo zubní protézu, pastu nebo jiný prostředek vhodný k hygieně dutiny ústní, krémy, ) - 8 ks ručníků - spodní prádlo min. 8 ks - svetr lehčí i teplejší, vesty 2 ks - župan - tepláková souprava, kdo ji běžně nosí (2 ks) - obuv letní i zimní, domácí obuv - bačkory 2 páry - kapesníky 12 ks, ponožky, šála, rukavice - kabát lehčí i teplejší (bunda) Ženy: - propínací šatové zástěry 5-6 kusů - halenky, trička pod šatové zástěry - domácí kalhoty 2-3 kusy - sukně 2-3 kusy - noční košile 5-7 kusů - šátky, punčochy dle uvážení - tmavé sváteční šaty Muži: - pyžama 5-7 kusů - košile 4 kusy lehčí a 4 kusy teplejší - kalhoty 2-4 ks - ponožky, čepice - společenský oblek 13

15 Elektrospotřebiče, které si klient do domova přinese a řádně je zaeviduje při příjmu, musí mít doklad o provedené elektro revizi. Bez tohoto dokladu nebude jejich používání v zařízení dovoleno! 1.5 Popis místa a lokality Areál Domu seniorů Mladá Boleslav je umístěn v blízkosti centra města, je dostavbou navazující na objekt bývalých vojenských kasáren (dnešní Pečovatelský dům). Součástí vlastního areálu je zahrada, která slouží k odpočinku klientů a je vybavena altánem, jezírkem a krbem. Zahrada je dostupná z budovy a je zpřístupněna po celý den. Všechny prostory organizace jsou bezbariérové Společné prostory Výzdoba a vybavení odpovídá jak věkové skupině a potřebám klientů tak i charakteru služeb. Dílničky - ergoterapie, muzikoterapie- Rehabilitace- tělocvična, vodoléčba, elektroléčba Společná jídelna a malé jídelní prostory na jednotlivých odděleních sociální péče Čítárna, knihovna Počítačový koutek, internet Kuřárna 14

16 Chodby DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, Kuchyňka na odděleních sociální péče Prostory domova jsou čisté, bez biologických či chemických zápachů, vyzdobeny výrobky z dílny ergoterapie, květinami, nalezneme zde i rybičky. Poskytovatel dbá na to, aby prostory pro poskytování služeb odpovídaly platným obecně závazným právním předpisům, zejména pak Vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění. Vnitřní pravidla pro využívání vnitřních prostorů zařízení jsou přesně určena v Domovním řádu organizace Klienti jsou o nových pravidlech pravidelně informováni prostřednictvím: Nástěnek na každém patře Na pravidelných schůzkách ů (pokud jej klient uvedl) Soukromé prostory Každý pokoj vyjadřuje individualitu klienta. Pokoje jsou vybaveny postelí, nábytkem (skříň, skříňka, stůl, židle, noční stolek), televizí a ledničkou. Pokud si to bude klient přát, existuje možnost, samozřejmě podle možností a rozměrů pokoje, dalšího zařízení či výzdoby. Pokud klient obývá pokoj se spolubydlícím, musí i on se změnami souhlasit. Další pomůcky pro sebeobsluhu, například hrazda, madla apod., konzultuje vedoucí oddělení sociální péče s klientem individuálně. Všichni zaměstnanci Domu seniorů respektují soukromí všech klientů Za soukromí prostor klienta se považuje: Obytný pokoj na budově předsíňka, bezbariérová koupelna s WC Obytná buňka pokoj (dvoj- nebo trojlůžkový) Obytný pokoj na domečku bezbariérová koupelna s WC a předsíň s kuchyňkou 15

17 2. ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V roce 2014 došlo v Domově seniorů k organizačním změnám. Dne byla jmenovaná do funkce ředitelky Ing. Světlana Kubíková. V květnu 2014 byla zřízena funkce Manažera kvality sociálních služeb. Během roku byl rozdělen zdravotní a sociální úsek. Sociální úsek tvoří sociální pracovnice, pracovníci přímé obslužné péče, kteří zajišťují přímou obslužnou péči o klienty, podporu jejich soběstačnosti a nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně apod., a pracovníci v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost, (úzce spolupracují s pracovníky přímé obslužné péče, koordinují dobrovolnický program). Zdravotní úsek zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči klientů. Rehabilitace zajišťují dvě rehabilitační pracovnice. Lékařskou péči zabezpečuje praktický lékař, který do domova dochází. Provozně technický úsek zajišťuje prádelna, vrátnice a údržba. 2.1 Popis personálního zajištění Přehled zaměstnanců organizace k V tabulce jsou zahrnuti zaměstnanci, kteří se podílejí na chodu organizace a péči o klienty Domu seniorů. Provoz organizace zajišťovalo v roce 2014 celkem 48 zaměstnanců, úvazkem 46,5. Funkční složení: počet úvazek Ředitelka 1 1 Manažer kvality 1 1 Ekonomka-zástupce ředitele 1 1 Vedoucí stravovacího úseku 1 1 Sociální pracovnice 1 1 Vedoucí zdravotního úseku 1 1 Všeobecná sestra 5 5 Všeobecná sestra rehabilitační 2 1,5 Pracovník sociální péče 19 18,95 Pracovník soc. péče volnočasové aktivity 3 2,75 Kuchařka + pomocná síla 7 6,3 Údržbář 2 2 Pradlena 2 2 Vrátná 2 2 V průběhu roku 2014 ukončilo pracovní poměr na vlastní žádost celkem 10 zaměstnanců (z toho 2 zaměstnankyně z důvodu dlouhodobé nemoci za tyto pracovnice se přijmula náhradní síla již v roce 2013), jedné zaměstnankyni skončila pracovní smlouva na dobu určitou, která byla sjednána za mateřskou dovolenou. Dvěma zaměstnankyním přímé obslužné péče a jedné pracovnici sociální péče- volnočasové aktivity, byl na jejich žádost zvýšen pracovní úvazek na ¾. Po mateřské dovolené se vrátila fyzioterapeutka a během roku nastoupilo celkem 7 nových zaměstnanců. 16

18 Srovnání pracovníků dle pohlaví 6% muži ženy Srovnání pracovníků podle pohlaví Muži 3 Ženy 45 Celkem 48 94% V grafu je zobrazeno složení zaměstnanců dle pohlaví. Jak je vidět, v organizaci pracuje převážná část ženského pokolení (94 %), což vyplývá i z podstaty samotných sociálních služeb Dosažené vzdělání zaměstnanců Přehled zaměstnanců organizace k V tabulce jsou zahrnuti zaměstnanci, kteří se podílejí na chodu organizace a péči o klienty Domu seniorů a graf nám zobrazuje jeho procentuální zastoupení dosaženého vzdělání personálu. 45% Dosažené vzdělání zaměstnanců 10% 4%0% 8% 33% Vysokoškolské II. stupně Vysokoškolské I. stupně Vyšší odborné Střední s maturitou Střední s výučním listem Základní Dosažené vzdělání Fyzický počet zaměstnanců Vysokoškolské II. 2 stupně Vysokoškolské - I. 0 stupně Vyšší odborné 4 Střední s maturitou 16 Střední s výučním listem 21 Základní Vzdělávání zaměstnanců, FKSP Zaměstnanci v přímé obslužné péči pracovníci v sociálních službách byli v roce 2014 vzděláváni dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o sociálních službách. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v PO a BOZP dle zákona č. 133/1985 Sb. a zákona 262/2006 Sb. Z FKSP organizace dává příspěvek zaměstnancům na stravování a životní a pracovní jubilea. 17

19 2.2 Financování služby 2014 DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, Tak jako v každém roce, i v letošním byly přiznány naší organizaci dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na chod organizace. MPSV přidělilo naší organizaci dotaci ve výši ,-- Kč. Rozhodnutím č. 3 ze dne byla výše dotace navýšena na částku ,-- Kč. Dalším zdrojem financování byl příspěvek na provoz od zřizovatele, jeho výše pro rok 2014 činí ,-- Kč. Hlavním zdrojem financování jsou úhrady od klientů, PNP a úhrady od zdravotních pojišťoven. V roce 2014 činí tato částka ,-- Kč. Organizace v roce 2014 hospodařila dle schváleného rozpočtu. Více o hospodaření organizace je k nahlédnutí v kapitole Finanční dary V roce 2014 přijala organizace tyto sponzorské dary: finanční hotovost ve výši finanční hotovost ve výši finanční hotovost ve výši Dotykový tablet Prestigio Multipad PMT ,-- Kč ,-- Kč 5.000,-- Kč 1,-- Kč 18

20 3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ, KONTROLY 3.1 Rozbor hospodaření za období do Finanční prostředky jsou čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2014, využívány jsou účelně a hospodárně. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům pro r byla přijata opatření ke snížení nákladů organizace a zvýšení výnosů. Roční účetní uzávěrka byla zpracována na počítači programem Fenix, PVT a předložena Středočeskému kraji Krajský úřad ekonomický odbor, odbor sociálních věcí. Klienti našeho domova jsou ubytováni ve 43 jednolůžkových, 15 dvoulůžkových a 3 třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny televizorem a ledničkou. Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, která je plně splňuje normy EU a kritické body systému HACCP. Strava klientů je pestrá, jsou zařazovány výrobky vlastní studené kuchyně a výroba moučníků. Rehabilitace je klienty využívána stoprocentně. Zájmová činnost je zajišťována instruktory sociální péče (pracovník sociální péče pro výchovnou a pracovní činnost). Pro klienty jsou pořádány různé kulturní a společenské akce. Jsou pořádány výlety a návštěvy výstav, divadel a různých představení. Klienti se také účastní různých výstav prací klientů. Velkým přínosem pro klienty je zapojení organizace do dobrovolnické činnosti Čerpání rozpočtu: Plán Skutečnost k % (v tis. Kč) Náklady % Výnosy % Z toho provozní dotace MPSV % Příspěvek od zřizovatele % Navýšení dotace MPSV o 428 tisíc Kč. Navýšení příspěvku od zřizovatele z důvodu nedostačujících finančních prostředků. Mzdy: Náklady: Plán v tis. Kč Skutečnost % k Mzdy pracovníků % + odstupné OON % Mzdové náklady celkem: % 19

21 Navýšení mezd o ,-- Kč ( zákonné navýšení mezd za listopad a prosinec 2014). Průměrný stav pracovníků (přepočtený) 46,5 Fyzické osoby 48,0 Z toho ZPS (sled. ÚP) 6,0 Sociální a zdravotní pojištění: Plán v tis. Kč Skutečnost Sociál. a zdrav. pojištění % % Jiné ostatní náklady: Plán v tis. Skutečnost % Kč k Pojistné % Zákonné pojištěníkooperativa % Odpisy: Plán v tis. Skutečnost % Kč k Odpisy % Materiálové výdaje: Plán v tis. Skutečnost % Kč k Spotřeba materiálu % Spotřeba energie % Opravy a údržba % Cestovné % Náklady na reprezentaci % Ostatní služby % Náklady z drobného dlouhodob. majetku % FKSP: Příděl r plán 110 Příděl k skutečnost

22 3.1.3 Nákup investicí v r DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, V roce 2014 nebyl plánování žádný nákup investice Zůstatky finančních prostředků na účtech: Počáteční stav k Konečný stav k běžný účet , ,29 účet FKSP , ,56 pokladna , , Obleženost DS: Plán lůžek 82 Průměrný počet klientů k ,76 Využití kapacity 99,70 % Dotace ze státního rozpočtu na obleženost pro r činí ,-- Kč. Využití kapacity je posuzováno pro vyúčtování účelových dotací jako 100%. Dotace je využívána dle schváleného rozpočtu. Pohyb obyvatel Průměrný počet klientů evidovaný do je 81,5. Využití obleženosti v roce 2014 je 99,4 %. Počet ubytovaných klientů je 82. Během roku někteří z nich z našeho zařízení odešli, jiní zase přibyli. Jejich fluktuaci ukazuje následující graf. 66% Fluktuace klientů 18% 1% 15% přijati přeloženi zemřelí stálí přijati 17 propuštěni 1 zemřelí 15 stálí 64 21

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2015 1 ÚVOD 1. Název zařízení: Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více