Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů"

Transkript

1 Visual KPI Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů v Mobilní průmyslových výrobní sítích inteligence Ethernet

2 Přístup k výrobním informacím v reálném čase z mobilních zařízení Podpora chytrých telefonů od různých výrobců Názorné vizuální zobrazení klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) Přehledné informace v souvislostech Automatizované posílání výstrah při problémech Vaše nejdůležitější výrobní informace kdekoliv a kdykoliv Manažeři s rozhodovacími pravomocemi nebo zkušení provozní specialisté jsou neustále v pohybu. Nevyskytují se příliš často na konkrétním pevném pracovním místě, ze kterého by mohli mít přístup k důležitým provozním informacím o výrobních celcích, za něž odpovídají. Velké množství výrobních dat z různých zdrojů bývá navíc obtížné sjednotit, dát je do souvislostí a získat z nich klíčové ukazatele přehledně charakterizující nejdůležitější informace o provozu. Vyvstává tedy potřeba mít k dispozici na vyžádání aktuální a přehledné informace kdekoliv / kdykoliv a nejlépe na běžném mobilním zařízení, které se standardně využívá i k jiným činnostem. Softwarový systém Visual KPI byl přímo vytvořen pro tento účel a zajišťuje doručování výrobních informací zainteresovaným pracovníkům v reálném čase, a to přímo na jejich mobilní zařízení, která mají neustále při sobě. Řešení Visual KPI využívá webové technologie, aby přehledné údaje o provozních operacích, výrobní infrastruktuře i příp. souvisejících finančních datech byly okamžitě dostupné na jakémkoliv klientském zařízení připojitelném k internetu / intranetu. Kvůli požadavku na mobilitu se Visual KPI používá zejména na moderních telefonech nebo tabletech. Poskytované informace lze však sledovat i na tradičních počítačích připojených do sítí internet / intranet. Důležité provozní údaje tak jsou v reálném čase opravdu k dispozici prakticky kdekoliv, kdykoliv a na jakémkoliv zařízení dle přání uživatelů. Klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) Mobilní uživatelé potřebují získat především rychlý přehled. Nemusejí na první pohled nezbytně znát přesné hodnoty, ale hlavně je zajímá, zda jsou sledované provozní veličiny nebo z nich počítané údaje v předepsaném stavu nebo zda (ne)došlo k překročení limitních nebo cílových mezí. Aplikace Visual KPI proto vyhodnocuje a informuje o stavu údajů z pohledu tzv. klíčových výkonnostních ukazatelů označovaných jako KPI (Key Performance Indicators). Visual KPI zobrazuje stavy sledovaných údajů graficky, aby případné problémy byly na první pohled viditelné; přesné hodnoty jsou rovněž k dispozici. Klíčové výkonnostní ukazatele jsou prostřednictvím aplikace Visual KPI snadno k dispozici pro oprávněné pracovníky na všech úrovních podniku, což kromě běžných ad-hoc analýz a podpory jejich rozhodování pomáhá i celopodnikovým iniciativám na zlepšování výroby jako je zvýšení efektivity využití výrobních zařízení OEE (Overall Equipment Effectiveness), Six Sigma aj.

3 Hlavní výhody Otevřenost Systém Visual KPI není vázaný na konkrétní výrobce nebo operační systémy mobilních zařízení. Uživatelé si volí své klientské zařízení podle vlastních preferencí (iphone, ipad, Android, Windows Mobile Phone, BlackBerry atd.); stačí jen aby mělo některý z novějších prohlížečů internetu. Do mobilních zařízení se nenahrává žádný software a nejsou tedy ani žádné problémy např. při ztrátě nebo výměně chytrých telefonů za nové modely. Aplikace Visual KPI využívá průmyslové standardy pro přístup k datům a inteligentně identifikuje klientské zařízení, které od ní vyžaduje informace. Na základě toho generuje grafiku, tabulky a trendy rozměrově automaticky optimalizované pro konkrétní klientské zařízení. Klient navíc získává informace přizpůsobené přímo pro něho na základě definovaných uživatelských rolí. I na mobilních zařízeních má k dispozici provázané informace a může provádět jejich filtrování a hlubší analýzu. Vestavěný výpočtový modul podporuje také výpočty odvozené z jiných proměnných nebo atributů. Různé zdroje dat Visual KPI propojuje a dává do kontextu data z různých systémů používaných v jednotlivých organizacích. Velkou výhodou je, že systém Visual KPI využívá již existující data. Není potřeba provádět žádné změny v systémech, ze kterých se data získávají, ani se nevytváří další pomocné databáze, kam by se data z aplikace Visual KPI průběžně ukládala. Visual KPI je vybaven sadou datových konektorů pro napojení na různé typy zdrojových dat: Historizační procesní databáze Relační databáze Datové sklady Podnikové obchodní systémy Microsoft Excel... aj. V průmyslových aplikacích se Visual KPI připojuje zejména na průmyslové procesní historizační systémy, které zajišťující sběr, archivaci a poskytování dat z výroby. Podporována je většina historizačních systémů od renomovaných dodavatelů. Sledovat technologická, výrobní a procesní data v prostředí mobilních zařízení je tak možné např. z databází Wonderware Historian, OSIsoft PI System, GE Proficy Historian nebo Rockwell FactoryTalk Historian. Velmi často je realizováno napojení Visual KPI k datům uloženým v relačních databázích. Pro tyto případy jsou k dispozici konektory využívající standardní technologie ODBC, OLEDB a OPC-XI. Připojit se je tak možné např. k všeobecně používaným databázím Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, Informix, MySQL apod. Pomocí dalších dodávaných datových konektorů lze zajistit konektivitu na tradiční datové sklady pro Bussines Intelligence (BI) řešení jakými jsou např. Microsoft SQL Server, IBM Cognos, Oracle Hyperion nebo SAP Business Objects. Důležitá data se samozřejmě nacházejí také v podnikových informačních systémech. Visual KPI lze proto napojit na ERP, CRM nebo MES systémy jako SAP, Oracle Applications nebo Microsoft Dynamics. Konektivita je zajištěna i na uživatelská data uložená v oblíbených aplikacích Microsoft Excel.

4 Groups (skupiny) přehledné zobrazení KPI v daném stavu (Low/ žlutě, V pořádku/zeleně, High/oranžově atd.); pro všechny KPI (All Groups) a pro jednotlivé skupiny (Bioplynová stanice, Datová centra atd.). Zde jsou např. všechny KPI ve skupině Datová centra V pořádku, tj. v předepsaných limitech. KPI Map přehledová mapa obsahující příslušné KPI pro danou skupinu (Elektrárna) a její podskupiny (1. blok, 2. blok atd.); každý obdélník znázorňuje barevně aktuální stav jednotlivých KPI včetně názvu a aktuální hodnoty (Výkon G1 až G6, Celkový výkon Bloku 1 atd.). Jednoduchá a rychlá konfigurace Nastavení a konfigurace aplikace Visual KPI se provádí prostřednictvím intuitivního konfiguračního nástroje Visual KPI Designer, což je nadstavba v prostředí všeobecně známého programu Microsoft Excel. Všem dobře známé prostředí kancelářské aplikace umožňuje jednoduchou a velmi rychlou konfiguraci jednotlivých KPI ukazatelů nebo grafů, není potřeba žádných znalostí programování. Konfigurační nástroj disponuje i možností okamžitého náhledu na uživatelem prováděné akce nebo změny. Integrace runtime prostředí tak významně napomáhá snižování času potřebného na návrh a ladění aplikace. Na rozdíl od jiných velkých, drahých a časově náročných projektů je tak nasazení funkčního mobilního Business Intelligence systému prostřednictvím Visual KPI jen otázkou několika málo hodin či dnů. Pokročilý systém výstrah Visual KPI poskytuje konfigurovatelné výstrahy umožňující automatizovaně informovat osoby nebo skupiny osob odpovědných za daný ukazatel KPI o jeho stavu a souvislostech. Výstrahy Visual KPI jdou však dalece nad rámec pouhého upozornění na skutečnost, že se někde něco stalo. Výstrahy obsahují nejen kontextuální data nezbytná ke správnému posouzení situace, ale i odkaz na graf časové závislosti souvisejících veličin. Právě graf může pomoci při rozhodování, zda se jedná pouze o dočasný a nevýznamný incident, nebo zda nastala situace, na kterou je nutné okamžitě reagovat. Způsob vyhodnocování podmínek výstrahy i definice kontaktních osob je součástí tzv. šablon výstrah, které mohou kombinovat celou řadu scénářů. Zaslání výstrahy určitým osobám může být např. řízeno překročením konkrétních alarmních mezí nebo kopírovat určitou firemní hierarchii, jež definuje způsob eskalace události. Nakonfigurované šablony výstrah pak jen stačí aplikovat na jeden či více sledovaných KPI ukazatelů.

5 KPI List (seznam) podrobné informace o jednotlivých KPI: název, aktuální stav, schematický časový trend (sparkline), aktuální a cílová hodnota (zde pro KPI efektivity výkonnosti strojů OEE, setříděné dle skupin). Trend (graf) zobrazuje hodnoty KPI v podobě časového trendu (zde výkony generátorů TG1, TG2, TG3 v 1. bloku elektrárny). V grafu lze mít přiřazeno až 10 per pro snadné porovnávání různých KPI. Důraz na zabezpečení S rozšiřováním funkčnosti chytrých telefonů a jejich pronikání do prostředí internetu se mobilní aplikace dostávají do zorného úhlu profesionálních útočníků. Bezpečnost aplikací provozovaných na mobilních zařízeních i bezpečnost samotných mobilních zařízení tak musí být primárně ostře sledovanou oblastí, a to zejména v prostředí výrobních a finančních institucí. Nasazení Visual KPI nevyžaduje na straně uživatele žádné zásahy do jeho bezpečnostních pravidel. Visual KPI plně využije stávající bezpečnostní model zákazníka a přizpůsobí se jeho bezpečnostním požadavkům. Všechny komponenty Visual KPI jsou provozovány jako součást virtuální adresářové struktury Microsoft IIS (Internet Information Server). Jednou z výhod IIS je, že pro každý virtuální adresář lze definovat individuální oprávnění, která určují kdo a co bude moci v rámci daného virtuálního adresáře vidět a spouštět. Vzhledem k tomu, že jednotlivé komponenty Visual KPI (např. internetové stránky, editor reportů, konektory na datové zdroje) mají každá vlastní virtuální adresář, může Visual KPI naplno využívat sílu ActiveDirectory k ověřování uživatelů a nastavování jejich individuálních oprávnění k jednotlivým komponentám systému. Díky této koncepci nevyžaduje Visual KPI žádnou další databázi uživatelů ani další systém pro definici a správu přístupových oprávnění. Licenční model V závislosti na rozsahu nasazení, počtu uživatelů a požadované funkčnosti jsou k dispozici tři typy licenčních balíčků Visual KPI Starter, Pro a Enterprise. Kromě standardního nákupu příslušného produktu je umožněn i časový pronájem systému Visual KPI požadovaného typu a velikosti na zvolenou dobu. Poplatky lze zvolit v násobcích měsíců, což umožňuje začít provozovat systém Visual KPI s opravdu minimálními vstupními náklady.

6 Tabulka zobrazení textových informací (např. záznamy z deníku údržby, doplňkové informace o probíhajícím dávkovém procesu aj.) ve formě dvourozměrné tabulky. Geo-lokace propojení Visual KPI s Google Maps umožňuje zobrazit KPI v kontextu s jejich geografickou polohou, kterou lze navíc provázat s aktuální polohou klientského zařízení. Novinky Rychlý a dynamický vývoj mobilních technologií se odráží i v průběžné modernizaci produktu Visual KPI. Stávajícím uživatelům jsou poskytovány pravidelné softwarové aktualizace, které mimo jiné reagují i na jejich požadavky. K hlavním novinkám v nejnovější verzi patří: Vylepšená podpora pro nejnovější modely telefonů (Android, iphone, Blackberry, Windows Mobile) Možnost vytváření skupin s podporou vnořování skupin pro neomezený počet úrovní Nový typ hodnota (value) pro proměnné, u kterých není nutné definovat cílovou ani limitní hodnotu Podpora vytváření uživatelsky definovaných počítaných atributů pro jednotlivá KPI Přepsaný objekt trendu s mnoha novými funkčnostmi Vestavěná podpora nové specifikace HTML 5 (W3C) Významný nárůst výkonnosti načítání dat Podstatně vyšší interaktivita při ovládání trendu uživatelem (zoom, rolování, ukotvení kurzorů, změna režimu zobrazení měřítek nebo export dat do CSV) Režim živého grafu. Zcela nová vlastnost (nazývaná též autoplay ), která umožňuje co nejrychlejší načítání dat z datových zdrojů a jejich vykreslení v grafu. Uživatel má pocit jako by pracoval s živým grafem, což je užitečné zejména u rychle se měnících dat. Tabulkové zobrazení dat z SQL databází Ačkoli provozní a výrobní data tvoří základní stavební kámen úspěšného mobilního BI systému, ne vždy jsou tato data numerického typu. Proto je k dispozici nový tabulkový objekt umožňující např. zobrazení i textových dat (soupis revizí provedených na daném zařízení z deníku údržby, směnový report, souhrnné informace o vyrobené dávce apod.) Geografická lokace sledovaného KPI a funkce Near Me KPI ukazatele mohou být zobrazovány (na základě informací jejich o zeměpisné poloze) v příslušném místě na geografických mapách Google Maps. Pomocí funkce Near Me si uživatel dokonce může na mapě zobrazit pouze ta KPI, která jsou v jím definované vzdálenosti (rádiusu). Vidí tak například pouze ty informace, které jsou poblíž něho.

7 Uživatelé Visual KPI je univerzálně použitelný a využívá se například v následujících průmyslových sektorech: Výroba elektřiny, včetně solárních nebo větrných elektráren Těžba a zpracování ropy nebo zemního plynu Hutnictví a hornictví Vodárenství Výrobní podniky Kontrola dodavatelského řetězce Vytápění, ventilace a klimatizace budov / správa budov Výroba stavebních materiálů Farmacie IT (správa datových center) aj. Hlavní přínosy Visual KPI umožňuje velkému spektru uživatelů kdekoliv sledovat a v případě problémů co nejrychleji reagovat např. na: Výkonnost / produkci výrobních celků nebo celých závodů (počty výrobků, zmetkovitost, kvalita apod.) Sníženou účinnost výrobních zařízení (OEE) Špatné nastavení výrobních zařízení Nefunkčnost výrobních zařízení, havárie Překročení energetických limitů Výpadky v distribuci energií Energetickou účinnost výroby Soulad výroby se zákonnými předpisy Ziskovost výroby aj. Ilustrativní architektura Demo verze produktu Datové zdroje Historizační procesní databáze Visual KPI Excel Designer Klienti Mobilní nebo desktop klienti Relační databáze Podnikové informační systémy Visual KPI Server Microsoft Excel

8 Kdo je kdo Transpara Firma Transpara (Pleasonton, CA, USA) se specializuje na vývoj a dodávky softwarového systému Visual KPI pro poskytování provozních informací v podobě výkonnostních metrik, klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), trendů a alarmových zpráv na chytré telefony nebo jiná zařízení připojitelná k internetu. Aktuální, spolehlivé a zabezpečené informace jsou poskytovány uživatelům okamžitě, tj. v reálném čase. Tím, že systém Visual KPI pomáhá firmám a uživatelům sledovat stav jejich procesů na vyžádání kdekoliv a kdykoliv, zvyšuje jeho nasazení provozní výkonnost a snižuje provozní náklady. Kromě průmyslového použití lze systém Visual KPI využít i v sektorech jako finanční služby, zdravotnictví, maloobchod, IT aj. Pantek (CS) Firma Pantek (CS) s.r.o., založená v r. 1993, se specializuje na dodávku a všestrannou podporu softwarových produktů pro průmyslová automatizační a informační řešení. Pantek (CS) s.r.o. je dceřinou firmou společnosti SolutionsPT Ltd. (dřívější název Pantek Ltd.), nezávislé britské firmy, která se zabývá stejnou činností. Pantek (CS) s.r.o. je od počátku svých aktivit Autorizovaným distributorem firmy Wonderware (součást koncernu Invensys). Wonderware je dominantním celosvětovým výrobcem softwaru pro pokrokové průmyslové automatizační a informační aplikace sloužící k vizualizaci, analýze a optimalizaci výrobních a technologických procesů. Kromě Wonderware portfolia jsou v současné nabídce firmy Pantek (CS) s.r.o. i další produkty pro průmyslový a technologický sektor od firem Woodhead, Network Vision, Transpara, AUVESY a Mtelligence. Jedná se o výkonné komunikační karty do PC a moduly do šasi PLC značek Applicom, SST a DirectLink od firmy Woodhead (součást koncernu Molex), specializované na průmyslová komunikační řešení. Podporovány jsou všechny důležité průmyslové komunikační sběrnice a univerzální konektivita je umožněna pro desítky různých komunikačních protokolů. Softwarový systém IntraVUE od firmy Network Vision zajišťuje monitoring a identifikaci komunikačních problémů v průmyslových sítích Ethernet s mnoha zařízeními, které se stále častěji používají přímo ve výrobních procesech. Pomáhá technikům, kteří většinou nejsou IT specialisty, ale potřebují rychle identifikovat a odstranit případné problémy v jim svěřených výrobních technologiích. Softwarový systém Visual KPI od firmy Transpara je popsán v této brožuře. Software Versiondog od firmy AUVESY provádí automatizovanou správu, porovnávání a kontrolu verzí softwarových programů a souborů používaných v průmyslových automatizačních a informačních aplikacích. Softwarový systém Mtelligence Condition Based Monitoring pomáhá výrobním a technologickým firmám snižovat náklady na údržbu výrobních zařízení a zajišťovat jejich vysokou provozuschopnost na základě sledování a vyhodnocování stavu výrobních zařízení v návaznosti na real-time informace z výrobního prostředí. Komplexní podpora firmy Pantek (CS) s.r.o. pro všechny nabízené produkty je určena jak systémovým integrátorům, tak koncovým uživatelům, kteří si své projekty provádějí nebo udržují sami. Pantek (CS) s.r.o. zajišťuje předprodejní technické konzultace a prezentace, prodejní logistiku, komplexní technickou podporu, školení, uživatelské konference, semináře a další související činnosti. Pantek (CS) s.r.o. je Autorizovaným distributorem pro Českou republiku a Slovensko všech výše uvedených firem. Další informace na Autorizovaný distributor firmy Transpara pro Českou republiku a Slovenskou republiku Pantek (CS) s.r.o., Sušilova 1528/1, Hradec Králové, ČR, Tel.: , , 10/2012

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů. Monitoring. v průmyslových sítích Ethernet Prediktivní a proaktivní údržba

Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů. Monitoring. v průmyslových sítích Ethernet Prediktivní a proaktivní údržba 1993 2013 Softwarový systém Condition Based pro řešení komunikačních problémů Monitoring v průmyslových sítích Ethernet Prediktivní a proaktivní údržba Nižší náklady na údržbu a vyšší dostupnost výrobních

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace Wonderware Softwarový Průmyslové systém pro automatizační řešení komunikačních a informační problémů aplikace Software v průmyslových pro výrobní pro inteligenci průmyslové sítích Ethernet automatizační

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Wonderware Information Server

Wonderware Information Server Analytický a reportní výrobní informační portál Sjednocení informací z různých výrobních zdrojů Analýzy dat v souvislostech Podpora interaktivního rozhodování Zlepšení efektivity a výkonnosti výroby Vizualizovat

Více

VIZE V AUTOMATIZACI A M2M

VIZE V AUTOMATIZACI A M2M Konference VIZE V AUTOMATIZACI A M2M Situační povědomí Nový trend v uživatelských rozhraních pro průmyslové HMI aplikace Michal Tauchman, Pantek (CS) Pantek (CS) s.r.o. Založena v r. 1993 jako autorizovaný

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

IntraVUE 2.0.5 Co je nového

IntraVUE 2.0.5 Co je nového IntraVUE 2.0.5 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci sítí Ethernet

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

FlowMon Vaše síť pod kontrolou

FlowMon Vaše síť pod kontrolou FlowMon Vaše síť pod kontrolou Kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Michal Bohátka bohatka@invea.com Představení společnosti Český výrobce, univerzitní spin-off Založena 2007

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového

Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Výrobní inteligence. v průmyslové automatizaci. www.pantek.cz. Vizualizace Analýza Optimalizace

Výrobní inteligence. v průmyslové automatizaci. www.pantek.cz. Vizualizace Analýza Optimalizace Výrobní inteligence v průmyslové automatizaci Vizualizace Analýza Optimalizace www.pantek.cz Pantek Společnost Pantek (CS) s.r.o., založená v r. 1993, je dceřinou firmou společnosti Pantek Limited nezávislé

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema SINEMA Server Vladimír Ševčík Promotér a konzultant Industrial Switches & Routers SCALANCE & RUGGEDCOM Siemens, s.r.o. Organizační

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

InTouch Machine Edition

InTouch Machine Edition HMI software pro menší aplikace HMI software pro aplikace menší velikosti na zařízeních s operačními systémy Windows Embedded Pro výrobce strojů, systémové integrátory i koncové uživatele Snadný vývoj

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

ARBES mytrader MODERNÍ INTUITIVNÍ OBCHODNÍ PLATFORMA určená pro profesionální i začínající investory. www.arbes.com

ARBES mytrader MODERNÍ INTUITIVNÍ OBCHODNÍ PLATFORMA určená pro profesionální i začínající investory. www.arbes.com MODERNÍ INTUITIVNÍ OBCHODNÍ PLATFORMA určená pro profesionální i začínající investory www.arbes.com MODERNÍ ON-LINE OBCHODNÍ PLATFORMA TŘETÍ GENERACE PRO OBCHODOVÁNÍ NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH Moderní intuitivní

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK K čemu slouží datové sklady IT podporuje business podniků S velikostí podniku se zvyšuje náročnost zpracování dat DWH = unifikovaná datová základna pro

Více

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino : Přehledná správa a sledování zakázek Aplikace Plutino je určena malým a středním firmám, které chtějí spolehlivě, ale přitom jednoduše sledovat své

Více

Geoportál DMVS využití a další rozvoj

Geoportál DMVS využití a další rozvoj Geoportál DMVS využití a další rozvoj Ing. Michal Bílý OBSAH PREZENTACE Představení projektu DMVS Využití projektu a statistiky Plánovaný rozvoj Závěr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Digitální mapa veřejné správy

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace.

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace. Aplikace pro správu dokumentace malého rozsahu Řešení pro správu dokumentace malého rozsahu je vhodné pro správu dokumentace v rozsahu desítek až stovek dokumentů. Je vhodné pro pracovní skupiny, které

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

Na co se můžete s Oracle BI těšit

<Insert Picture Here> Na co se můžete s Oracle BI těšit Na co se můžete s Oracle BI těšit Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Oracle BI Ukázka Oracle BI Možnosti platformy Oracle Business

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 SIMATIC PCS 7 Archivace a prezentace dat Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Možnosti archivace výrobních dat v SIMATIC PCS 7 I. Přímo na OS (krátkodobě) StoragePlus server (menší

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

BI & DWH & MIS nástroj 2. generace

BI & DWH & MIS nástroj 2. generace Pavel Seibert KOMIX s.r.o. Avenir Business Park Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 tel.: +420 257 288 211 Úvod Pro oblast Business Intelligence je na trhu celá řada osvědčených produktů osvědčených firem

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

SIMATIC WinCC Data Monitor. Siemens s.r.o.

SIMATIC WinCC Data Monitor. Siemens s.r.o. SIMATIC WinCC Data Monitor SIMATIC WinCC / DataMonitor Process Screens Procesní obrazovky z WinCC aplikace (Web Navigator View only) Trends & Alarms Zobrazení historických dat z WinCC v Internet Exploreru

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více