Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů"

Transkript

1 Visual KPI Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů v Mobilní průmyslových výrobní sítích inteligence Ethernet

2 Přístup k výrobním informacím v reálném čase z mobilních zařízení Podpora chytrých telefonů od různých výrobců Názorné vizuální zobrazení klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) Přehledné informace v souvislostech Automatizované posílání výstrah při problémech Vaše nejdůležitější výrobní informace kdekoliv a kdykoliv Manažeři s rozhodovacími pravomocemi nebo zkušení provozní specialisté jsou neustále v pohybu. Nevyskytují se příliš často na konkrétním pevném pracovním místě, ze kterého by mohli mít přístup k důležitým provozním informacím o výrobních celcích, za něž odpovídají. Velké množství výrobních dat z různých zdrojů bývá navíc obtížné sjednotit, dát je do souvislostí a získat z nich klíčové ukazatele přehledně charakterizující nejdůležitější informace o provozu. Vyvstává tedy potřeba mít k dispozici na vyžádání aktuální a přehledné informace kdekoliv / kdykoliv a nejlépe na běžném mobilním zařízení, které se standardně využívá i k jiným činnostem. Softwarový systém Visual KPI byl přímo vytvořen pro tento účel a zajišťuje doručování výrobních informací zainteresovaným pracovníkům v reálném čase, a to přímo na jejich mobilní zařízení, která mají neustále při sobě. Řešení Visual KPI využívá webové technologie, aby přehledné údaje o provozních operacích, výrobní infrastruktuře i příp. souvisejících finančních datech byly okamžitě dostupné na jakémkoliv klientském zařízení připojitelném k internetu / intranetu. Kvůli požadavku na mobilitu se Visual KPI používá zejména na moderních telefonech nebo tabletech. Poskytované informace lze však sledovat i na tradičních počítačích připojených do sítí internet / intranet. Důležité provozní údaje tak jsou v reálném čase opravdu k dispozici prakticky kdekoliv, kdykoliv a na jakémkoliv zařízení dle přání uživatelů. Klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) Mobilní uživatelé potřebují získat především rychlý přehled. Nemusejí na první pohled nezbytně znát přesné hodnoty, ale hlavně je zajímá, zda jsou sledované provozní veličiny nebo z nich počítané údaje v předepsaném stavu nebo zda (ne)došlo k překročení limitních nebo cílových mezí. Aplikace Visual KPI proto vyhodnocuje a informuje o stavu údajů z pohledu tzv. klíčových výkonnostních ukazatelů označovaných jako KPI (Key Performance Indicators). Visual KPI zobrazuje stavy sledovaných údajů graficky, aby případné problémy byly na první pohled viditelné; přesné hodnoty jsou rovněž k dispozici. Klíčové výkonnostní ukazatele jsou prostřednictvím aplikace Visual KPI snadno k dispozici pro oprávněné pracovníky na všech úrovních podniku, což kromě běžných ad-hoc analýz a podpory jejich rozhodování pomáhá i celopodnikovým iniciativám na zlepšování výroby jako je zvýšení efektivity využití výrobních zařízení OEE (Overall Equipment Effectiveness), Six Sigma aj.

3 Hlavní výhody Otevřenost Systém Visual KPI není vázaný na konkrétní výrobce nebo operační systémy mobilních zařízení. Uživatelé si volí své klientské zařízení podle vlastních preferencí (iphone, ipad, Android, Windows Mobile Phone, BlackBerry atd.); stačí jen aby mělo některý z novějších prohlížečů internetu. Do mobilních zařízení se nenahrává žádný software a nejsou tedy ani žádné problémy např. při ztrátě nebo výměně chytrých telefonů za nové modely. Aplikace Visual KPI využívá průmyslové standardy pro přístup k datům a inteligentně identifikuje klientské zařízení, které od ní vyžaduje informace. Na základě toho generuje grafiku, tabulky a trendy rozměrově automaticky optimalizované pro konkrétní klientské zařízení. Klient navíc získává informace přizpůsobené přímo pro něho na základě definovaných uživatelských rolí. I na mobilních zařízeních má k dispozici provázané informace a může provádět jejich filtrování a hlubší analýzu. Vestavěný výpočtový modul podporuje také výpočty odvozené z jiných proměnných nebo atributů. Různé zdroje dat Visual KPI propojuje a dává do kontextu data z různých systémů používaných v jednotlivých organizacích. Velkou výhodou je, že systém Visual KPI využívá již existující data. Není potřeba provádět žádné změny v systémech, ze kterých se data získávají, ani se nevytváří další pomocné databáze, kam by se data z aplikace Visual KPI průběžně ukládala. Visual KPI je vybaven sadou datových konektorů pro napojení na různé typy zdrojových dat: Historizační procesní databáze Relační databáze Datové sklady Podnikové obchodní systémy Microsoft Excel... aj. V průmyslových aplikacích se Visual KPI připojuje zejména na průmyslové procesní historizační systémy, které zajišťující sběr, archivaci a poskytování dat z výroby. Podporována je většina historizačních systémů od renomovaných dodavatelů. Sledovat technologická, výrobní a procesní data v prostředí mobilních zařízení je tak možné např. z databází Wonderware Historian, OSIsoft PI System, GE Proficy Historian nebo Rockwell FactoryTalk Historian. Velmi často je realizováno napojení Visual KPI k datům uloženým v relačních databázích. Pro tyto případy jsou k dispozici konektory využívající standardní technologie ODBC, OLEDB a OPC-XI. Připojit se je tak možné např. k všeobecně používaným databázím Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, Informix, MySQL apod. Pomocí dalších dodávaných datových konektorů lze zajistit konektivitu na tradiční datové sklady pro Bussines Intelligence (BI) řešení jakými jsou např. Microsoft SQL Server, IBM Cognos, Oracle Hyperion nebo SAP Business Objects. Důležitá data se samozřejmě nacházejí také v podnikových informačních systémech. Visual KPI lze proto napojit na ERP, CRM nebo MES systémy jako SAP, Oracle Applications nebo Microsoft Dynamics. Konektivita je zajištěna i na uživatelská data uložená v oblíbených aplikacích Microsoft Excel.

4 Groups (skupiny) přehledné zobrazení KPI v daném stavu (Low/ žlutě, V pořádku/zeleně, High/oranžově atd.); pro všechny KPI (All Groups) a pro jednotlivé skupiny (Bioplynová stanice, Datová centra atd.). Zde jsou např. všechny KPI ve skupině Datová centra V pořádku, tj. v předepsaných limitech. KPI Map přehledová mapa obsahující příslušné KPI pro danou skupinu (Elektrárna) a její podskupiny (1. blok, 2. blok atd.); každý obdélník znázorňuje barevně aktuální stav jednotlivých KPI včetně názvu a aktuální hodnoty (Výkon G1 až G6, Celkový výkon Bloku 1 atd.). Jednoduchá a rychlá konfigurace Nastavení a konfigurace aplikace Visual KPI se provádí prostřednictvím intuitivního konfiguračního nástroje Visual KPI Designer, což je nadstavba v prostředí všeobecně známého programu Microsoft Excel. Všem dobře známé prostředí kancelářské aplikace umožňuje jednoduchou a velmi rychlou konfiguraci jednotlivých KPI ukazatelů nebo grafů, není potřeba žádných znalostí programování. Konfigurační nástroj disponuje i možností okamžitého náhledu na uživatelem prováděné akce nebo změny. Integrace runtime prostředí tak významně napomáhá snižování času potřebného na návrh a ladění aplikace. Na rozdíl od jiných velkých, drahých a časově náročných projektů je tak nasazení funkčního mobilního Business Intelligence systému prostřednictvím Visual KPI jen otázkou několika málo hodin či dnů. Pokročilý systém výstrah Visual KPI poskytuje konfigurovatelné výstrahy umožňující automatizovaně informovat osoby nebo skupiny osob odpovědných za daný ukazatel KPI o jeho stavu a souvislostech. Výstrahy Visual KPI jdou však dalece nad rámec pouhého upozornění na skutečnost, že se někde něco stalo. Výstrahy obsahují nejen kontextuální data nezbytná ke správnému posouzení situace, ale i odkaz na graf časové závislosti souvisejících veličin. Právě graf může pomoci při rozhodování, zda se jedná pouze o dočasný a nevýznamný incident, nebo zda nastala situace, na kterou je nutné okamžitě reagovat. Způsob vyhodnocování podmínek výstrahy i definice kontaktních osob je součástí tzv. šablon výstrah, které mohou kombinovat celou řadu scénářů. Zaslání výstrahy určitým osobám může být např. řízeno překročením konkrétních alarmních mezí nebo kopírovat určitou firemní hierarchii, jež definuje způsob eskalace události. Nakonfigurované šablony výstrah pak jen stačí aplikovat na jeden či více sledovaných KPI ukazatelů.

5 KPI List (seznam) podrobné informace o jednotlivých KPI: název, aktuální stav, schematický časový trend (sparkline), aktuální a cílová hodnota (zde pro KPI efektivity výkonnosti strojů OEE, setříděné dle skupin). Trend (graf) zobrazuje hodnoty KPI v podobě časového trendu (zde výkony generátorů TG1, TG2, TG3 v 1. bloku elektrárny). V grafu lze mít přiřazeno až 10 per pro snadné porovnávání různých KPI. Důraz na zabezpečení S rozšiřováním funkčnosti chytrých telefonů a jejich pronikání do prostředí internetu se mobilní aplikace dostávají do zorného úhlu profesionálních útočníků. Bezpečnost aplikací provozovaných na mobilních zařízeních i bezpečnost samotných mobilních zařízení tak musí být primárně ostře sledovanou oblastí, a to zejména v prostředí výrobních a finančních institucí. Nasazení Visual KPI nevyžaduje na straně uživatele žádné zásahy do jeho bezpečnostních pravidel. Visual KPI plně využije stávající bezpečnostní model zákazníka a přizpůsobí se jeho bezpečnostním požadavkům. Všechny komponenty Visual KPI jsou provozovány jako součást virtuální adresářové struktury Microsoft IIS (Internet Information Server). Jednou z výhod IIS je, že pro každý virtuální adresář lze definovat individuální oprávnění, která určují kdo a co bude moci v rámci daného virtuálního adresáře vidět a spouštět. Vzhledem k tomu, že jednotlivé komponenty Visual KPI (např. internetové stránky, editor reportů, konektory na datové zdroje) mají každá vlastní virtuální adresář, může Visual KPI naplno využívat sílu ActiveDirectory k ověřování uživatelů a nastavování jejich individuálních oprávnění k jednotlivým komponentám systému. Díky této koncepci nevyžaduje Visual KPI žádnou další databázi uživatelů ani další systém pro definici a správu přístupových oprávnění. Licenční model V závislosti na rozsahu nasazení, počtu uživatelů a požadované funkčnosti jsou k dispozici tři typy licenčních balíčků Visual KPI Starter, Pro a Enterprise. Kromě standardního nákupu příslušného produktu je umožněn i časový pronájem systému Visual KPI požadovaného typu a velikosti na zvolenou dobu. Poplatky lze zvolit v násobcích měsíců, což umožňuje začít provozovat systém Visual KPI s opravdu minimálními vstupními náklady.

6 Tabulka zobrazení textových informací (např. záznamy z deníku údržby, doplňkové informace o probíhajícím dávkovém procesu aj.) ve formě dvourozměrné tabulky. Geo-lokace propojení Visual KPI s Google Maps umožňuje zobrazit KPI v kontextu s jejich geografickou polohou, kterou lze navíc provázat s aktuální polohou klientského zařízení. Novinky Rychlý a dynamický vývoj mobilních technologií se odráží i v průběžné modernizaci produktu Visual KPI. Stávajícím uživatelům jsou poskytovány pravidelné softwarové aktualizace, které mimo jiné reagují i na jejich požadavky. K hlavním novinkám v nejnovější verzi patří: Vylepšená podpora pro nejnovější modely telefonů (Android, iphone, Blackberry, Windows Mobile) Možnost vytváření skupin s podporou vnořování skupin pro neomezený počet úrovní Nový typ hodnota (value) pro proměnné, u kterých není nutné definovat cílovou ani limitní hodnotu Podpora vytváření uživatelsky definovaných počítaných atributů pro jednotlivá KPI Přepsaný objekt trendu s mnoha novými funkčnostmi Vestavěná podpora nové specifikace HTML 5 (W3C) Významný nárůst výkonnosti načítání dat Podstatně vyšší interaktivita při ovládání trendu uživatelem (zoom, rolování, ukotvení kurzorů, změna režimu zobrazení měřítek nebo export dat do CSV) Režim živého grafu. Zcela nová vlastnost (nazývaná též autoplay ), která umožňuje co nejrychlejší načítání dat z datových zdrojů a jejich vykreslení v grafu. Uživatel má pocit jako by pracoval s živým grafem, což je užitečné zejména u rychle se měnících dat. Tabulkové zobrazení dat z SQL databází Ačkoli provozní a výrobní data tvoří základní stavební kámen úspěšného mobilního BI systému, ne vždy jsou tato data numerického typu. Proto je k dispozici nový tabulkový objekt umožňující např. zobrazení i textových dat (soupis revizí provedených na daném zařízení z deníku údržby, směnový report, souhrnné informace o vyrobené dávce apod.) Geografická lokace sledovaného KPI a funkce Near Me KPI ukazatele mohou být zobrazovány (na základě informací jejich o zeměpisné poloze) v příslušném místě na geografických mapách Google Maps. Pomocí funkce Near Me si uživatel dokonce může na mapě zobrazit pouze ta KPI, která jsou v jím definované vzdálenosti (rádiusu). Vidí tak například pouze ty informace, které jsou poblíž něho.

7 Uživatelé Visual KPI je univerzálně použitelný a využívá se například v následujících průmyslových sektorech: Výroba elektřiny, včetně solárních nebo větrných elektráren Těžba a zpracování ropy nebo zemního plynu Hutnictví a hornictví Vodárenství Výrobní podniky Kontrola dodavatelského řetězce Vytápění, ventilace a klimatizace budov / správa budov Výroba stavebních materiálů Farmacie IT (správa datových center) aj. Hlavní přínosy Visual KPI umožňuje velkému spektru uživatelů kdekoliv sledovat a v případě problémů co nejrychleji reagovat např. na: Výkonnost / produkci výrobních celků nebo celých závodů (počty výrobků, zmetkovitost, kvalita apod.) Sníženou účinnost výrobních zařízení (OEE) Špatné nastavení výrobních zařízení Nefunkčnost výrobních zařízení, havárie Překročení energetických limitů Výpadky v distribuci energií Energetickou účinnost výroby Soulad výroby se zákonnými předpisy Ziskovost výroby aj. Ilustrativní architektura Demo verze produktu Datové zdroje Historizační procesní databáze Visual KPI Excel Designer Klienti Mobilní nebo desktop klienti Relační databáze Podnikové informační systémy Visual KPI Server Microsoft Excel

8 Kdo je kdo Transpara Firma Transpara (Pleasonton, CA, USA) se specializuje na vývoj a dodávky softwarového systému Visual KPI pro poskytování provozních informací v podobě výkonnostních metrik, klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), trendů a alarmových zpráv na chytré telefony nebo jiná zařízení připojitelná k internetu. Aktuální, spolehlivé a zabezpečené informace jsou poskytovány uživatelům okamžitě, tj. v reálném čase. Tím, že systém Visual KPI pomáhá firmám a uživatelům sledovat stav jejich procesů na vyžádání kdekoliv a kdykoliv, zvyšuje jeho nasazení provozní výkonnost a snižuje provozní náklady. Kromě průmyslového použití lze systém Visual KPI využít i v sektorech jako finanční služby, zdravotnictví, maloobchod, IT aj. Pantek (CS) Firma Pantek (CS) s.r.o., založená v r. 1993, se specializuje na dodávku a všestrannou podporu softwarových produktů pro průmyslová automatizační a informační řešení. Pantek (CS) s.r.o. je dceřinou firmou společnosti SolutionsPT Ltd. (dřívější název Pantek Ltd.), nezávislé britské firmy, která se zabývá stejnou činností. Pantek (CS) s.r.o. je od počátku svých aktivit Autorizovaným distributorem firmy Wonderware (součást koncernu Invensys). Wonderware je dominantním celosvětovým výrobcem softwaru pro pokrokové průmyslové automatizační a informační aplikace sloužící k vizualizaci, analýze a optimalizaci výrobních a technologických procesů. Kromě Wonderware portfolia jsou v současné nabídce firmy Pantek (CS) s.r.o. i další produkty pro průmyslový a technologický sektor od firem Woodhead, Network Vision, Transpara, AUVESY a Mtelligence. Jedná se o výkonné komunikační karty do PC a moduly do šasi PLC značek Applicom, SST a DirectLink od firmy Woodhead (součást koncernu Molex), specializované na průmyslová komunikační řešení. Podporovány jsou všechny důležité průmyslové komunikační sběrnice a univerzální konektivita je umožněna pro desítky různých komunikačních protokolů. Softwarový systém IntraVUE od firmy Network Vision zajišťuje monitoring a identifikaci komunikačních problémů v průmyslových sítích Ethernet s mnoha zařízeními, které se stále častěji používají přímo ve výrobních procesech. Pomáhá technikům, kteří většinou nejsou IT specialisty, ale potřebují rychle identifikovat a odstranit případné problémy v jim svěřených výrobních technologiích. Softwarový systém Visual KPI od firmy Transpara je popsán v této brožuře. Software Versiondog od firmy AUVESY provádí automatizovanou správu, porovnávání a kontrolu verzí softwarových programů a souborů používaných v průmyslových automatizačních a informačních aplikacích. Softwarový systém Mtelligence Condition Based Monitoring pomáhá výrobním a technologickým firmám snižovat náklady na údržbu výrobních zařízení a zajišťovat jejich vysokou provozuschopnost na základě sledování a vyhodnocování stavu výrobních zařízení v návaznosti na real-time informace z výrobního prostředí. Komplexní podpora firmy Pantek (CS) s.r.o. pro všechny nabízené produkty je určena jak systémovým integrátorům, tak koncovým uživatelům, kteří si své projekty provádějí nebo udržují sami. Pantek (CS) s.r.o. zajišťuje předprodejní technické konzultace a prezentace, prodejní logistiku, komplexní technickou podporu, školení, uživatelské konference, semináře a další související činnosti. Pantek (CS) s.r.o. je Autorizovaným distributorem pro Českou republiku a Slovensko všech výše uvedených firem. Další informace na Autorizovaný distributor firmy Transpara pro Českou republiku a Slovenskou republiku Pantek (CS) s.r.o., Sušilova 1528/1, Hradec Králové, ČR, Tel.: , , 10/2012

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace Wonderware Softwarový Průmyslové systém pro automatizační řešení komunikačních a informační problémů aplikace Software v průmyslových pro výrobní pro inteligenci průmyslové sítích Ethernet automatizační

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Výrobní inteligence. v průmyslové automatizaci. www.pantek.cz. Vizualizace Analýza Optimalizace

Výrobní inteligence. v průmyslové automatizaci. www.pantek.cz. Vizualizace Analýza Optimalizace Výrobní inteligence v průmyslové automatizaci Vizualizace Analýza Optimalizace www.pantek.cz Pantek Společnost Pantek (CS) s.r.o., založená v r. 1993, je dceřinou firmou společnosti Pantek Limited nezávislé

Více

VIZE V AUTOMATIZACI A M2M

VIZE V AUTOMATIZACI A M2M Konference VIZE V AUTOMATIZACI A M2M Situační povědomí Nový trend v uživatelských rozhraních pro průmyslové HMI aplikace Michal Tauchman, Pantek (CS) Pantek (CS) s.r.o. Založena v r. 1993 jako autorizovaný

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Versiondog. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů. v průmyslové automatizaci

Versiondog. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů. v průmyslové automatizaci Versiondog Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů Správa, v průmyslových kontrola a sítích zálohování Ethernet verzí v průmyslové automatizaci Centrální archivace Analýza a optimalizace Průběžné

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor Max Communicator 9 prezentace 2014 Prezentace programu Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 10. dubna

Více

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics IBM Cognos Express IBM Software je Business Inteligence (BI) řešení pro reporting a plánování, charakteristické rychlým nasazením a snadným ovládáním. Organizacím a pracovním týmům poskytuje vše, co potřebují

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet Strategická koncepce Názorná vizualizace a dokumentace zařízení na průmyslových ethernetových sítích IntraVUE je

Více

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Úvod Neustálý vývoj modernějších, výkonnějších a inteligentnějších zařízení a jejich masivnější nasazení v oblasti

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

Wonderware System Platform

Wonderware System Platform Wonderware System Platform Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma, založená na

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

SEMINÁŘ MANAŢERSKÉ SYSTÉMY

SEMINÁŘ MANAŢERSKÉ SYSTÉMY 22.10.2008 SEMINÁŘ MANAŢERSKÉ SYSTÉMY S PŘÍVLASKEM Prezentace zajímavých projektů BUSINESS INTELLIGENCE 16.10.2008 Ing. Jan Klimeš, ORTEX 1 & Hyman K*A*P*L*A*N Mapa semináře (aneb co Vám chci říci ) Obsah

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení? Rozšířením Vašeho stávajícího operátorského

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy. Ing. Josef Stromský PhD

Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy. Ing. Josef Stromský PhD Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy Ing. Josef Stromský PhD Co je to TechIS? Představení systému TechIS je modulární software pro plánování údržby, řízení údržby a pro evidenci údržby podnikových

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Wonderware Application Server

Wonderware Application Server Wonderware Application Server Moderní průmyslový aplikační server Podstatné snížení inženýrských nákladů Nízké celkové náklady na vlastnictví Pružná reakce na změny a rozšiřovaní projektů Otevřenost bez

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Symantec Mobile Security

Symantec Mobile Security Pokročilá ochrana mobilních zařízení před bezpečnostními riziky Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Nabídka aplikací neautorizovanými prodejci spolu se značnou otevřeností platformy

Více

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků Systém řízení úkolů mobilních pracovníků O čem je tato prezenatce Co v této prezentaci uvidíte Nástroj řízení mobilních pracovníků, jejich úkolů přes www.seeme.eu/cs a mobilní telefon nebo tablet s OS

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více