Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů"

Transkript

1 Visual KPI Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů v Mobilní průmyslových výrobní sítích inteligence Ethernet

2 Přístup k výrobním informacím v reálném čase z mobilních zařízení Podpora chytrých telefonů od různých výrobců Názorné vizuální zobrazení klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI) Přehledné informace v souvislostech Automatizované posílání výstrah při problémech Vaše nejdůležitější výrobní informace kdekoliv a kdykoliv Manažeři s rozhodovacími pravomocemi nebo zkušení provozní specialisté jsou neustále v pohybu. Nevyskytují se příliš často na konkrétním pevném pracovním místě, ze kterého by mohli mít přístup k důležitým provozním informacím o výrobních celcích, za něž odpovídají. Velké množství výrobních dat z různých zdrojů bývá navíc obtížné sjednotit, dát je do souvislostí a získat z nich klíčové ukazatele přehledně charakterizující nejdůležitější informace o provozu. Vyvstává tedy potřeba mít k dispozici na vyžádání aktuální a přehledné informace kdekoliv / kdykoliv a nejlépe na běžném mobilním zařízení, které se standardně využívá i k jiným činnostem. Softwarový systém Visual KPI byl přímo vytvořen pro tento účel a zajišťuje doručování výrobních informací zainteresovaným pracovníkům v reálném čase, a to přímo na jejich mobilní zařízení, která mají neustále při sobě. Řešení Visual KPI využívá webové technologie, aby přehledné údaje o provozních operacích, výrobní infrastruktuře i příp. souvisejících finančních datech byly okamžitě dostupné na jakémkoliv klientském zařízení připojitelném k internetu / intranetu. Kvůli požadavku na mobilitu se Visual KPI používá zejména na moderních telefonech nebo tabletech. Poskytované informace lze však sledovat i na tradičních počítačích připojených do sítí internet / intranet. Důležité provozní údaje tak jsou v reálném čase opravdu k dispozici prakticky kdekoliv, kdykoliv a na jakémkoliv zařízení dle přání uživatelů. Klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) Mobilní uživatelé potřebují získat především rychlý přehled. Nemusejí na první pohled nezbytně znát přesné hodnoty, ale hlavně je zajímá, zda jsou sledované provozní veličiny nebo z nich počítané údaje v předepsaném stavu nebo zda (ne)došlo k překročení limitních nebo cílových mezí. Aplikace Visual KPI proto vyhodnocuje a informuje o stavu údajů z pohledu tzv. klíčových výkonnostních ukazatelů označovaných jako KPI (Key Performance Indicators). Visual KPI zobrazuje stavy sledovaných údajů graficky, aby případné problémy byly na první pohled viditelné; přesné hodnoty jsou rovněž k dispozici. Klíčové výkonnostní ukazatele jsou prostřednictvím aplikace Visual KPI snadno k dispozici pro oprávněné pracovníky na všech úrovních podniku, což kromě běžných ad-hoc analýz a podpory jejich rozhodování pomáhá i celopodnikovým iniciativám na zlepšování výroby jako je zvýšení efektivity využití výrobních zařízení OEE (Overall Equipment Effectiveness), Six Sigma aj.

3 Hlavní výhody Otevřenost Systém Visual KPI není vázaný na konkrétní výrobce nebo operační systémy mobilních zařízení. Uživatelé si volí své klientské zařízení podle vlastních preferencí (iphone, ipad, Android, Windows Mobile Phone, BlackBerry atd.); stačí jen aby mělo některý z novějších prohlížečů internetu. Do mobilních zařízení se nenahrává žádný software a nejsou tedy ani žádné problémy např. při ztrátě nebo výměně chytrých telefonů za nové modely. Aplikace Visual KPI využívá průmyslové standardy pro přístup k datům a inteligentně identifikuje klientské zařízení, které od ní vyžaduje informace. Na základě toho generuje grafiku, tabulky a trendy rozměrově automaticky optimalizované pro konkrétní klientské zařízení. Klient navíc získává informace přizpůsobené přímo pro něho na základě definovaných uživatelských rolí. I na mobilních zařízeních má k dispozici provázané informace a může provádět jejich filtrování a hlubší analýzu. Vestavěný výpočtový modul podporuje také výpočty odvozené z jiných proměnných nebo atributů. Různé zdroje dat Visual KPI propojuje a dává do kontextu data z různých systémů používaných v jednotlivých organizacích. Velkou výhodou je, že systém Visual KPI využívá již existující data. Není potřeba provádět žádné změny v systémech, ze kterých se data získávají, ani se nevytváří další pomocné databáze, kam by se data z aplikace Visual KPI průběžně ukládala. Visual KPI je vybaven sadou datových konektorů pro napojení na různé typy zdrojových dat: Historizační procesní databáze Relační databáze Datové sklady Podnikové obchodní systémy Microsoft Excel... aj. V průmyslových aplikacích se Visual KPI připojuje zejména na průmyslové procesní historizační systémy, které zajišťující sběr, archivaci a poskytování dat z výroby. Podporována je většina historizačních systémů od renomovaných dodavatelů. Sledovat technologická, výrobní a procesní data v prostředí mobilních zařízení je tak možné např. z databází Wonderware Historian, OSIsoft PI System, GE Proficy Historian nebo Rockwell FactoryTalk Historian. Velmi často je realizováno napojení Visual KPI k datům uloženým v relačních databázích. Pro tyto případy jsou k dispozici konektory využívající standardní technologie ODBC, OLEDB a OPC-XI. Připojit se je tak možné např. k všeobecně používaným databázím Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, Informix, MySQL apod. Pomocí dalších dodávaných datových konektorů lze zajistit konektivitu na tradiční datové sklady pro Bussines Intelligence (BI) řešení jakými jsou např. Microsoft SQL Server, IBM Cognos, Oracle Hyperion nebo SAP Business Objects. Důležitá data se samozřejmě nacházejí také v podnikových informačních systémech. Visual KPI lze proto napojit na ERP, CRM nebo MES systémy jako SAP, Oracle Applications nebo Microsoft Dynamics. Konektivita je zajištěna i na uživatelská data uložená v oblíbených aplikacích Microsoft Excel.

4 Groups (skupiny) přehledné zobrazení KPI v daném stavu (Low/ žlutě, V pořádku/zeleně, High/oranžově atd.); pro všechny KPI (All Groups) a pro jednotlivé skupiny (Bioplynová stanice, Datová centra atd.). Zde jsou např. všechny KPI ve skupině Datová centra V pořádku, tj. v předepsaných limitech. KPI Map přehledová mapa obsahující příslušné KPI pro danou skupinu (Elektrárna) a její podskupiny (1. blok, 2. blok atd.); každý obdélník znázorňuje barevně aktuální stav jednotlivých KPI včetně názvu a aktuální hodnoty (Výkon G1 až G6, Celkový výkon Bloku 1 atd.). Jednoduchá a rychlá konfigurace Nastavení a konfigurace aplikace Visual KPI se provádí prostřednictvím intuitivního konfiguračního nástroje Visual KPI Designer, což je nadstavba v prostředí všeobecně známého programu Microsoft Excel. Všem dobře známé prostředí kancelářské aplikace umožňuje jednoduchou a velmi rychlou konfiguraci jednotlivých KPI ukazatelů nebo grafů, není potřeba žádných znalostí programování. Konfigurační nástroj disponuje i možností okamžitého náhledu na uživatelem prováděné akce nebo změny. Integrace runtime prostředí tak významně napomáhá snižování času potřebného na návrh a ladění aplikace. Na rozdíl od jiných velkých, drahých a časově náročných projektů je tak nasazení funkčního mobilního Business Intelligence systému prostřednictvím Visual KPI jen otázkou několika málo hodin či dnů. Pokročilý systém výstrah Visual KPI poskytuje konfigurovatelné výstrahy umožňující automatizovaně informovat osoby nebo skupiny osob odpovědných za daný ukazatel KPI o jeho stavu a souvislostech. Výstrahy Visual KPI jdou však dalece nad rámec pouhého upozornění na skutečnost, že se někde něco stalo. Výstrahy obsahují nejen kontextuální data nezbytná ke správnému posouzení situace, ale i odkaz na graf časové závislosti souvisejících veličin. Právě graf může pomoci při rozhodování, zda se jedná pouze o dočasný a nevýznamný incident, nebo zda nastala situace, na kterou je nutné okamžitě reagovat. Způsob vyhodnocování podmínek výstrahy i definice kontaktních osob je součástí tzv. šablon výstrah, které mohou kombinovat celou řadu scénářů. Zaslání výstrahy určitým osobám může být např. řízeno překročením konkrétních alarmních mezí nebo kopírovat určitou firemní hierarchii, jež definuje způsob eskalace události. Nakonfigurované šablony výstrah pak jen stačí aplikovat na jeden či více sledovaných KPI ukazatelů.

5 KPI List (seznam) podrobné informace o jednotlivých KPI: název, aktuální stav, schematický časový trend (sparkline), aktuální a cílová hodnota (zde pro KPI efektivity výkonnosti strojů OEE, setříděné dle skupin). Trend (graf) zobrazuje hodnoty KPI v podobě časového trendu (zde výkony generátorů TG1, TG2, TG3 v 1. bloku elektrárny). V grafu lze mít přiřazeno až 10 per pro snadné porovnávání různých KPI. Důraz na zabezpečení S rozšiřováním funkčnosti chytrých telefonů a jejich pronikání do prostředí internetu se mobilní aplikace dostávají do zorného úhlu profesionálních útočníků. Bezpečnost aplikací provozovaných na mobilních zařízeních i bezpečnost samotných mobilních zařízení tak musí být primárně ostře sledovanou oblastí, a to zejména v prostředí výrobních a finančních institucí. Nasazení Visual KPI nevyžaduje na straně uživatele žádné zásahy do jeho bezpečnostních pravidel. Visual KPI plně využije stávající bezpečnostní model zákazníka a přizpůsobí se jeho bezpečnostním požadavkům. Všechny komponenty Visual KPI jsou provozovány jako součást virtuální adresářové struktury Microsoft IIS (Internet Information Server). Jednou z výhod IIS je, že pro každý virtuální adresář lze definovat individuální oprávnění, která určují kdo a co bude moci v rámci daného virtuálního adresáře vidět a spouštět. Vzhledem k tomu, že jednotlivé komponenty Visual KPI (např. internetové stránky, editor reportů, konektory na datové zdroje) mají každá vlastní virtuální adresář, může Visual KPI naplno využívat sílu ActiveDirectory k ověřování uživatelů a nastavování jejich individuálních oprávnění k jednotlivým komponentám systému. Díky této koncepci nevyžaduje Visual KPI žádnou další databázi uživatelů ani další systém pro definici a správu přístupových oprávnění. Licenční model V závislosti na rozsahu nasazení, počtu uživatelů a požadované funkčnosti jsou k dispozici tři typy licenčních balíčků Visual KPI Starter, Pro a Enterprise. Kromě standardního nákupu příslušného produktu je umožněn i časový pronájem systému Visual KPI požadovaného typu a velikosti na zvolenou dobu. Poplatky lze zvolit v násobcích měsíců, což umožňuje začít provozovat systém Visual KPI s opravdu minimálními vstupními náklady.

6 Tabulka zobrazení textových informací (např. záznamy z deníku údržby, doplňkové informace o probíhajícím dávkovém procesu aj.) ve formě dvourozměrné tabulky. Geo-lokace propojení Visual KPI s Google Maps umožňuje zobrazit KPI v kontextu s jejich geografickou polohou, kterou lze navíc provázat s aktuální polohou klientského zařízení. Novinky Rychlý a dynamický vývoj mobilních technologií se odráží i v průběžné modernizaci produktu Visual KPI. Stávajícím uživatelům jsou poskytovány pravidelné softwarové aktualizace, které mimo jiné reagují i na jejich požadavky. K hlavním novinkám v nejnovější verzi patří: Vylepšená podpora pro nejnovější modely telefonů (Android, iphone, Blackberry, Windows Mobile) Možnost vytváření skupin s podporou vnořování skupin pro neomezený počet úrovní Nový typ hodnota (value) pro proměnné, u kterých není nutné definovat cílovou ani limitní hodnotu Podpora vytváření uživatelsky definovaných počítaných atributů pro jednotlivá KPI Přepsaný objekt trendu s mnoha novými funkčnostmi Vestavěná podpora nové specifikace HTML 5 (W3C) Významný nárůst výkonnosti načítání dat Podstatně vyšší interaktivita při ovládání trendu uživatelem (zoom, rolování, ukotvení kurzorů, změna režimu zobrazení měřítek nebo export dat do CSV) Režim živého grafu. Zcela nová vlastnost (nazývaná též autoplay ), která umožňuje co nejrychlejší načítání dat z datových zdrojů a jejich vykreslení v grafu. Uživatel má pocit jako by pracoval s živým grafem, což je užitečné zejména u rychle se měnících dat. Tabulkové zobrazení dat z SQL databází Ačkoli provozní a výrobní data tvoří základní stavební kámen úspěšného mobilního BI systému, ne vždy jsou tato data numerického typu. Proto je k dispozici nový tabulkový objekt umožňující např. zobrazení i textových dat (soupis revizí provedených na daném zařízení z deníku údržby, směnový report, souhrnné informace o vyrobené dávce apod.) Geografická lokace sledovaného KPI a funkce Near Me KPI ukazatele mohou být zobrazovány (na základě informací jejich o zeměpisné poloze) v příslušném místě na geografických mapách Google Maps. Pomocí funkce Near Me si uživatel dokonce může na mapě zobrazit pouze ta KPI, která jsou v jím definované vzdálenosti (rádiusu). Vidí tak například pouze ty informace, které jsou poblíž něho.

7 Uživatelé Visual KPI je univerzálně použitelný a využívá se například v následujících průmyslových sektorech: Výroba elektřiny, včetně solárních nebo větrných elektráren Těžba a zpracování ropy nebo zemního plynu Hutnictví a hornictví Vodárenství Výrobní podniky Kontrola dodavatelského řetězce Vytápění, ventilace a klimatizace budov / správa budov Výroba stavebních materiálů Farmacie IT (správa datových center) aj. Hlavní přínosy Visual KPI umožňuje velkému spektru uživatelů kdekoliv sledovat a v případě problémů co nejrychleji reagovat např. na: Výkonnost / produkci výrobních celků nebo celých závodů (počty výrobků, zmetkovitost, kvalita apod.) Sníženou účinnost výrobních zařízení (OEE) Špatné nastavení výrobních zařízení Nefunkčnost výrobních zařízení, havárie Překročení energetických limitů Výpadky v distribuci energií Energetickou účinnost výroby Soulad výroby se zákonnými předpisy Ziskovost výroby aj. Ilustrativní architektura Demo verze produktu Datové zdroje Historizační procesní databáze Visual KPI Excel Designer Klienti Mobilní nebo desktop klienti Relační databáze Podnikové informační systémy Visual KPI Server Microsoft Excel

8 Kdo je kdo Transpara Firma Transpara (Pleasonton, CA, USA) se specializuje na vývoj a dodávky softwarového systému Visual KPI pro poskytování provozních informací v podobě výkonnostních metrik, klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), trendů a alarmových zpráv na chytré telefony nebo jiná zařízení připojitelná k internetu. Aktuální, spolehlivé a zabezpečené informace jsou poskytovány uživatelům okamžitě, tj. v reálném čase. Tím, že systém Visual KPI pomáhá firmám a uživatelům sledovat stav jejich procesů na vyžádání kdekoliv a kdykoliv, zvyšuje jeho nasazení provozní výkonnost a snižuje provozní náklady. Kromě průmyslového použití lze systém Visual KPI využít i v sektorech jako finanční služby, zdravotnictví, maloobchod, IT aj. Pantek (CS) Firma Pantek (CS) s.r.o., založená v r. 1993, se specializuje na dodávku a všestrannou podporu softwarových produktů pro průmyslová automatizační a informační řešení. Pantek (CS) s.r.o. je dceřinou firmou společnosti SolutionsPT Ltd. (dřívější název Pantek Ltd.), nezávislé britské firmy, která se zabývá stejnou činností. Pantek (CS) s.r.o. je od počátku svých aktivit Autorizovaným distributorem firmy Wonderware (součást koncernu Invensys). Wonderware je dominantním celosvětovým výrobcem softwaru pro pokrokové průmyslové automatizační a informační aplikace sloužící k vizualizaci, analýze a optimalizaci výrobních a technologických procesů. Kromě Wonderware portfolia jsou v současné nabídce firmy Pantek (CS) s.r.o. i další produkty pro průmyslový a technologický sektor od firem Woodhead, Network Vision, Transpara, AUVESY a Mtelligence. Jedná se o výkonné komunikační karty do PC a moduly do šasi PLC značek Applicom, SST a DirectLink od firmy Woodhead (součást koncernu Molex), specializované na průmyslová komunikační řešení. Podporovány jsou všechny důležité průmyslové komunikační sběrnice a univerzální konektivita je umožněna pro desítky různých komunikačních protokolů. Softwarový systém IntraVUE od firmy Network Vision zajišťuje monitoring a identifikaci komunikačních problémů v průmyslových sítích Ethernet s mnoha zařízeními, které se stále častěji používají přímo ve výrobních procesech. Pomáhá technikům, kteří většinou nejsou IT specialisty, ale potřebují rychle identifikovat a odstranit případné problémy v jim svěřených výrobních technologiích. Softwarový systém Visual KPI od firmy Transpara je popsán v této brožuře. Software Versiondog od firmy AUVESY provádí automatizovanou správu, porovnávání a kontrolu verzí softwarových programů a souborů používaných v průmyslových automatizačních a informačních aplikacích. Softwarový systém Mtelligence Condition Based Monitoring pomáhá výrobním a technologickým firmám snižovat náklady na údržbu výrobních zařízení a zajišťovat jejich vysokou provozuschopnost na základě sledování a vyhodnocování stavu výrobních zařízení v návaznosti na real-time informace z výrobního prostředí. Komplexní podpora firmy Pantek (CS) s.r.o. pro všechny nabízené produkty je určena jak systémovým integrátorům, tak koncovým uživatelům, kteří si své projekty provádějí nebo udržují sami. Pantek (CS) s.r.o. zajišťuje předprodejní technické konzultace a prezentace, prodejní logistiku, komplexní technickou podporu, školení, uživatelské konference, semináře a další související činnosti. Pantek (CS) s.r.o. je Autorizovaným distributorem pro Českou republiku a Slovensko všech výše uvedených firem. Další informace na Autorizovaný distributor firmy Transpara pro Českou republiku a Slovenskou republiku Pantek (CS) s.r.o., Sušilova 1528/1, Hradec Králové, ČR, Tel.: , , 10/2012

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3 IT PRODUKT 2012 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Použití produktu: Produkt představuje bezpečnostní řešení pro bezdrátová zařízení, pevná připojení, uživatele připojující se přes VPN či virtuální desktopy. Současní

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner 2/2015 Časopis pro uživatele softwaru Esri a ENVI Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Nejvyšší

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení? Rozšířením Vašeho stávajícího operátorského

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Modelování procesů a procesní řízení Představen na CEBITu Hannover - Germany Vítězslav Vlasák, leden 2015 Obsah prezentace Profil a služby

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více