MUDr. Michael KUČERA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUDr. Michael KUČERA"

Transkript

1 MUDr. Michael KUČERA MITOCHONDRIÁLNÍ A BIOREGULAČNÍ MEDICÍNA, STÁRNUTÍ A AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ PROCESŮ STÁRNUTÍ A NEMOCÍ NA TYTO PROCESY VÁZANÝCH (VYUŽITÍ POZNATKŮ KOSMICKÉ MEDICÍNY V PRAXI) 2008, Dr. M. Kučera Poradna pro mitochondriální a bioregulační medicínu Příčná 2, Karlovy Vary,Česká republika

2 Vitalstoffmangel Vergleich 1981 zu 2001 Spinat Magnesium Vitamin B6 Vitamin C - 68 % - 59 % - 58 % Apfel Vitamin C - 80 % Erdbeere Vitamin C - 67 % Calcium Folsäure Magnesium Vitamin B6 - Banane 12 % 84 % 13 % 92 % Bohne Calcium Folsäure Magnesium Vitamin B6 - Kartoffel Calcium Magnesium - 70 % - 33 % Möhre Calcium Magnesium - 17 % - 57 % Calcium Folsäure Magnesium - 68 % - 52 % - 25 % Brokkoli % % % % Quelle: Europäisches Zentrum für Immuntherapie und Immunforschung Präsentiert von SYNERGY Training 2003

3 BUNĚČNÁ ENERGIE NADH-Q10 HORMONY IMUNITA REGENERACE ROVNOVÁHA TEKUTIN, MINERÁLY BÍLKOVINY ENZYMY CARNOSINE

4 Stárnutí - teorie Neuroendokrinní teorie stárnutí: Dochází k rozvoji metabolického modelu stárnutí, částečně charakterizovaného vznikem insulinové rezistence, hyperglykémie a hyperinsulinémie, jakož i abnormální a prodlouženou stresovou reakcí, což se projeví chronicky zvýšenými hladinami kortisolu. Jedním z důsledků hyperinsulinémie a hyperglykémie je tvorba pokročilých konečných produktů glykace (AGEs) v důsledku reakce glukózy a kyslíku s proteiny v těle ( zcukernatění bílkovin). Tyto AGE způsobují inter- a intra-molekulární příčné vazby, které jsou považovány za hlavní příčinu některých nemocí stárnoucích lidí, včetně šedého zákalu, diabetu a aterosklerózy.

5 Metylace S-Adenosylmethioninu (SAMe) Koncepce vychází z úlohy SAMe: (SAMe hraje kritickou roli při metylaci) Metylace je velmi důležitá pro syntézu neurotransmiterů v mozku a pro tvorbu myelinu a fosfolipidů, které chrání nervové buňky a napomáhají nervovému vedení. SAMe se spolu s kyselinou listovou, B12 a B6 podílí na ochraně před stárnutím mozku.

6 Biologický základ stárnutí a zvrácení procesu stárnutí: klinické důkazy Stárnutí je v mozku naprogramovaná hormonální událost a tento program lze modifikovat nebo zvrátit správným přeprogramováním. Hormonální stárnutí může oddálit melatonin a další peptidy uvolňované epifýzou, jako tripeptid tyreotropin uvolňující hormon (TRH), molekula soustředěná ve žláze epifýzy a v hypotalamu. Doplňování melatoninu umožňuje rekonstituci imunologického dozoru a udržování tělesného zdraví a integrity. Koncepce spočívá v názoru, že stárnutí je přesný a geneticky určený neuroendokrinní program, odehrávající se v režii epifýzy, zejména v nervových strukturách mozku a periferním nervovém systému řídícím denní, synchronizovanou, rytmickou a oscilační syntézu a vyměšování všech hormonů, neuropeptidů a všech ostatních endogenních molekul.

7 Teorie volných radikálů v kontextu stárnutí Významnou příčinu stárnutí představuje degenerace mitochondrií, přičemž výrazným faktorem způsobujícím tuto degeneraci je hromadění destruktivních volných radikálů, vedlejších produktů normálního metabolismu, jež zneschopňují enzymy a jiné chemické biologicky aktivní látky. Se stárnutím je spojeno mnoho buněčných změn, přičemž jedním z obzvláště zranitelných míst se zdají být právě mitochondrie, v nichž se vytváří buněčná energie. Stárnutí nastává přinejmenším částečně v důsledku přirozeného procesu oxidace v těle a v důsledku přítomnosti volných radikálů, které způsobují již zmíněné buněčné poškozování.volné radikály mají potenciál mutovat DNA a poškozovat lipidy a proteiny. Mitochondrie jsou hlavním zdrojem volných radikálů. A jelikož se nacházejí v bezprostřední blízkosti nebezpečných volných radikálů, které právě samy vytvořily, jsou rovněž často prvními oběťmi.

8 Makromolekulární příčná vazba v kontextu stárnutí Tato koncepce vychází z koncepce vzniku molekulárních příčných vazeb v průběhu stárnutí. Počítá s účinkem karnosinu proti stárnutí, což znamená, že tato látka dokáže zabránit vzniku příčných vazeb, ale za určitých stavů i rušit zkřížené vazby, které se již vytvořily. Karnosin jedním z nejúčinnějších prostředků proti stárnutí- zvyšuje maximální kapacitu dělení buňky (Hayflickův limit), chrání před oxidací DNA a likviduje volné radikály. Karnosin zpomaluje tvorbu karbonylových skupin, a tím redukuje tvorbu abnormálních proteinů. Rovněž blokuje glykosylaci a redukuje AGE, jak je uvedeno výše, je to stabilizátor buněčné membrány a nitrobuněčný pufrovací roztok.

9 Úloha růstového hormonu ve stárnutí a jeho terapeutický potenciál u osob pokročilejšího věku Tato koncepce vychází ze studií o nedostatečnosti růstového hormonu v závislosti na nemoci. Růstový hormon - somatotropin, je přirozený produkt endokrinního systému, který byl původně takto nazván díky své schopnosti stimulovat růst u laboratorních zvířat, a později u dětí. Pozdější výzkum ukázal, že růstový hormon je důležitý pro náležité zachovávání a integritu všech systémů v těle. Bezpečnou alternativou mohou být některé potravinové doplňky s obsahem aminokyselin, se specifickým uvedením patentovaného vzorce aminokyselin a polypeptidových prekurzorů růstového hormonu (ProHGH).

10 Příčiny stárnutí na buněčné úrovni Pokles tvorby energie Změny strukturálního uspořádání bílkovin

11 Pokles tvorby energie Pokles počtu mitochondrií Pokles tvorby energie v mitochondrii

12 Coenzym Q10: pokles v průběhu stárnutí (100 % hodnoty: věk let) Orgán Plíce Ztráta v % (věk let) Ztráta v % (věk let) 0 48,3 Srdce 31,8 57,1 Slezina 12,8 60,1 4,7 17,0 27,4 34,7 8,1 69,0 Nadledvinky 24,2 47,2 Průměr 30,0 85,0 Játra Ledviny Pankreas

13 Průměrný celkový pokles: Q

14 ANAEROBNÍ O2 O2 BUŇKA AEROBNÍ BUŇKA O2 O2 AEROBNÍ BUŇKA O2 AEROBNÍ BUŇKA ENERGIE (ATP) =energie pomocí kyslíku O2 ENERGIE ZÍSKANÁ BUNĚČNÝM DÝCHÁNÍM O2 ZÁSOBOVÁNÍ KYSLÍKEM

15 Život každé buňky je závislý na mitochondriích. Mitochondrie jsou elektrárnami buněk. Benda 1897: první popis mitochondrií

16 UBIQUINONE Q10 UBICHINON Q10 je biosyntetizován v játrech jako endogenní látka. aminokyselina tyrosin poskytuje prstenec chinonu dlouhý postranní isoprenový řetězec je tvořen mevalonovou kyselinou CHINONOVÝ PRSTENEC ŘETĚZEC ISOPRENYLU CAVE: STATINY

17 ACTH CHOLESTEROL DHEAS PREGNENOLONE DHEA 17a-HYDROXYPREGNENOLONE ANDROSTENEDIONE PROGESTERONE 17a-HYDROXY PROGESTERONE 11-DEOXYCORTISOL ALDOSTERONE CORTISOL

18 OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE vnitřní dýchací řetězec - mitochondrie

19 Význam mitochondrií, volných radikálů a antioxidantů Jestliže volné radikály v mitochondriích urychlí akumulaci somatických mutací a následkem toho stárnou, pak substance, které je zachytí nebo zabrání jejich tvoření, mohou zpomalit tento proces a zpomalit vypuknutí nemocí způsobených stárnutím. Za jistých okolností může být tohoto dosaženo příjmem antioxidantů (například koenzym Q 10 nebo vitamín C a E), a to doživotně. Prof. D. C. Wallace, Emory University, Atlanta, Georgia, USA Spectrum of Sciences, 1997

20 Extrémní zranitelnost mitochondrií Pouze exony, žádné introny Plochá DNA bez histonů a posilujících enzymů Vysoký obsah membránových lipidů (peroxidace) Toxické substance jsou akumulovanější (nitrosaminy...) Spontánní počet mutací je 1000 krát vyšší; zvláště genová oblast pro syntázu ATP Zvláště citlivé na virové infekce Volné radiály jsou tvořeny permanentně; superoxidový anion dosahuje radikální koncentrace až 50% buněčným stresem; normálním stresem pouze 2 až 3% Rolf Luft: Oblast mitochondriálního lékařství

21 membránové bílkovinné komplexy, například: kalciový kanál jádro s DNA mitochondrie nedotčená dvojitá membránová struktura okysličená dvojitá membránová struktura-volné radikály

22 Integrita a funkčnost membrány závisí na dostatečné koncentraci Q10 uvnitř membrány. Komunikace mezi buňkami (imunitní systém) Regulace receptorů (efekt hormonů) Regulace iontových kanálů (např. Ca++) Spojení mezibuněčných štěrbin (endokrinologie) Tok krve kapilárami (dodávka energie)

23 Energetický podíl Q10 v: - mitochondriích endoplasmatickém retikulu ribosomech Golgiho aparátu komunikačních systémech: receptory hormony - interakce iontové kanály mezibuněčná komunikace synapse

24 mitochondrie lysosomy iontové kanály buněčné jádro tukové kapénky peroxisom receptory endoplasmatické reticulum v ribosomech buňka nebo plasma Golgiho aparát tuková dvojitá vrstva

25 Minimální efektivní hladiny Q10 v krvi 2,5 μg/ml

26 Snížení produkce energie v mitochondriích vede ke: - snížení svalové výkonnosti - snížení mentální výkonnosti (paměť) - snížení smyslové výkonnosti (zrak,sluch,čich...) - omezení pružnosti pojivových tkání (kůže, klouby...)

27 ionizační radiace znečištěné životní prostředí oxidativní stres, metabolismus VOLNÉ RADIKÁLY POŠKOZENÍ BUNĚK poškození DNA poškození bílkovin poškození membrán změněná schopnost odolnosti- změněná schopnost obnovy hromadění škodlivin a toxických vedlejších produktů snížená funkční kapacita buněk stárnutí a další chronické změny

28 Positivní vliv volných radikálů: Tvorba energie v mitochondriích Mezibuněčná komunikace Imunitní systém PROBLEMATIKA UŽÍVÁNÍ ANTIOXIDANTŮ

29 OXIDAČNÍ STRES A. Aktivovaný imunitní systém (chemoterapie) B. Reperfuze cév a orgánů, které nemají dostatek kyslíku (ischemie) psychologický stres (strach, starosti, ztráta...) nedostatek cvičení, příliš těsné oblečení zúžení cév způsobené arteriosklerózou (diabetes,...) vaskulární stažení způsobené operacemi C. Zvýšené nároky na dodávku energie námaha namáhavé sporty nemoci D. Radiace UV světlo Radioterapie, všechny druhy záření E. Cigaretový kouř F. Znečištění ovzduší

30

31 Q10 V KLINICKÉ MEDICÍNĚ New York Heart Association (NYHA) před a po léčbě pomocí CoQ10 u 424 pacientů se srdečními chorobami. Rolf Luft: Oblast mitochondriálního lékařství

32 Změna struktury bílkovin: Znamená ztrátu funkce bílkoviny

33 Příčiny strukturálních změn bílkovin - Insulinová rezistence, hyperglykémie a hyperinsulinémie - Abnormální a prodloužená stresová reakce, což se projeví chronicky zvýšenými hladinami kortisolu Následek: tvorba pokročilých konečných produktů glykace (AGEs) v důsledku reakce glukózy a kyslíku s proteiny v těle ( zcukernatění bílkovin). Tyto AGEs způsobují inter- a intra-molekulární příčné vazby, které jsou považovány za hlavní příčinu některých nemocí stárnoucích lidí, včetně šedého zákalu, diabetu a aterosklerózy

34 OČNÍ ČOČKA:

35 IMUNOGLOBULINY:

36 Stárnutí a nervový systém V průběhu stárnutí se sympatická inervace tkání na mnoha místech snižuje, přičemž ale plazmatická koncentrace noradrenalinu a hustota β-adrenergních receptorů vzrůstá. Zároveň jsou však tyto receptory méně citlivé k βadrenergním agonistům, pravděpodobně kvůli změnám v průběhu signalizační kaskády (Straub et al., 2004). Tyto změny tak odpovídají kompenzatorní aktivaci zbývajících noradrenergních neuronů a současné převaze plazmatické koncentrace noradrenalinu nad kortisolem a dalšími hormony nadledvin.

37 Změny NS IS ES v průběhu stárnutí Systém Pokles Zvýšení Nervový systém Kardiovaskulární a pupilární autonomní funkce. Sudomotorické funkce. Vaskulární tonus. Plazmatická hladina noradrenalinu. Svalová sympatická nervová aktivita a sympatická odpověď na stimuly. Imunitní systém Hypermutace ímunoglobulinů (B buňky). Fagocytární aktivita neutrofilů. Počet naivních T-lymfocytů. Produkce cytokínů IL-2, IFNγ (posun odpovědi od Th1 Th2). Počet paměťových buněk (T-lymfocytů). Produkce autoprotilátek B-lymfocyty a polyklonální aktivace vůči různým mitogenům. Produkce IL-4, IL-6,TNF (posun odpovědi od Th1 Th2). Endokrinní systém (plazmatické hladiny) Androstendion. Testosteron. Dehydroepiandrostendion a jeho sulfát. Růstový hormon. Progesteron. Aldosteron. Melatonin. Kalcitonin. Vitamin D. Parathormonu. ACTH. FSH, LH (u žen)

38 Základní podmínkou každého živého organismu je jeho integrita a stabilita jeho vnitřního prostředí. Aby organismus dokázal zajistit tuto zcela základní podmínku existence, je vybaven systémy, které permanentně kontrolují stabilitu vnitřního prostředí a regulují veškeré odchylky a potvrzené chyby.

39 Autonomní nervový systém fyziologie Prastará řecká moudrost praví: lékař léčí, příroda uzdravuje Otázka zní: Jsme si toho vědomi a využíváme toho?

40 Autonomní (vegetativní) nervová soustava (ANS) Osa hypotalamus-hypofýzanadledvinky (HPA - hypotalamopituitární-adrenální) - funguje ve spolupráci a v návaznosti na ostatní části endokrinního systému - humorální regulace Imunitní systém (IS)

41 Neuro-imuno-endokrinní systém CNS (+amygdala, limbický systém, hippocampus) HPA osa ANS IS HORMONÁLNÍ SYSTÉM ORGÁNY TKÁNĚ - CÉVY

42 HUMORÁLNĚ-HORMONÁLNÍ REGULACE DÝCHACÍ SYSTÉM KŮRA (PLÍCE, PRŮDUŠKY) VYŠŠÍ PODKOROVÁ VEGETATIVNÍ CENTRA -HYPOTALAMUS, HYPOFÝZA SRDCE (SINUSOVÝ UZEL) VASOMOTORICKÉ CENTRUM -PRODLOUŽENÁ MÍCHA CENTRÁLNÍ OBVOD CÉVNÍ SYSTÉM (TONUS, DYNAMIKA) NERVOVÁ REGULACE -VAGUS, SYMPATIKUS AUTONOMNÍ OBVOD

43 Základní parametry homeostázy (dynamické rovnováhy a stálosti vnitřního prostředí) Acidobazická rovnováha (udržení stálého ph) Natrémie (hladina sodíku) Kalemie (hladina draslíku) Osmolalita Kalcémie (hladina vápníku) Fosfatémie (hladina fosforečnanů) Magnesémie (hladina hořčíku) Cholesterolémie (hladina cholesterolu) Proteinémie (hladina bílkovin) Glykémie (hladina cukru) Energetický metabolismus a spotřeba kyslíku Krevní tlak. Srdeční frekvence. Tělesná teplota. Funkce ledvin. Obsah moči. mnoho dalších funkcí

44 Analýza variability srdečního rytmu (HRV-Analysis) jako exaktní a reprodukovatelná metoda ke zjištění stavu autonomího nervového systému pomocí lékařského komplexu KARDiVAR

45 Když tvé srdce bije příliš pravidelně jistě zemřeš! Před přibližně 1700 lety ve 3.století po Kristu, analysoval čínský lékař Wang Shu-he ve svých pracích různé formy pulsů (pulsová diagnostika) a jejich klinický význam. Jedním z jeho zjištění je také překvapující popis jednoho fenoménu variability srdečního rytmu (Heart Rate Variability): "Jestliže srdce pacienta bije tak pravidelně, jako datel nebo jako kapky deště na střechu, tento pacient zemře v během 4 dnů."

46 Převodní systém srdce a autonomní inervace Parasympathikus Right vagus Left vagus Sympathikus

47 MĚŘENÍ VARIABILITY SRDEČNÍHO RYTMU (HRV) HRV je přesné měření RR-intervalů (EKG, msec) každého srdečního cyklu v časové ose (kardiointervalogram)

48 HRV základní literatura Heart Rate Variability: Standards of Measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology. European Heart Journal, vol. 17 (1996), p North American Society of Pacing and Electrophysiology. Standards of Professional Practice for the Allied Professional in Pacing and Electrophysiology (Policy Statement). PACE, vol. 26 (2003), p Parin V.V., Baevsky R.M., Introduction to medical cybernetics. Moscow: Praga, 1966 Baevsky R.M., Kirillov O.I., Kletskin S.M. Mathematical analysis of cardiac rhythm variation at stress. Moscow: Science, 1984 Baevsky R.M., Berseneva A.P., Estimation of adaptable opportunities of an organism and risk of development of diseases. Moscow: Medicine, 1997

49 MITOCHONDRIÁLNÍ THERAPIE NĚKTERÉ OTÁZKY AUTONOMNÍCH REGULAČNÍCH MECHANISMŮ ZA POMOCI UŽITÍ ANALÝZY VARIABILITY SRDEČNÍHO RYTMU (HEART RATE VARIABILITY ANALYSIS)

50 AUTOŘI: AUTOŘI Dr. Kucera M. Consultancy Center for Mitochondrial and Bio-Regulatory Medicine Czech Republic Prof. Dr. Baevsky R.M. State Research Institute of Russian Federation for Medical-Biological Problems Moscow, Russia Prof. Dr. Berseneva A.P. Institute for Introduction of New Medical Technologies Riazan, Russia 2006,Dr. Kucera, Consultancy Center for Mitochondrial and Bio-Regulatory Medicine Czech Republic

51 Výběr pacientů Počet: 65, muži 31, ženy 34 Věk: 65 76, prům. 69 Diagnosa: Morbus hypertonicus gr.ii-iii Diabetes mellitus 2 Počet léků na jednotlivou dg: nejméně 2 v kombinaci

52 Průměrný počet dní MT 0 13 HR 75,7 73,8 SDNN 43,0 SI 571,6 33,1 623,5 HF, % 44,9 45,3 42,6 LF, % 32,4 29,2 29,7 VLF, % 22,6 25,4 27,5 IC 2,55 IARS 4,83 2,09 4, ,3 68,9 852,3 2,13 4,81 76, , ,4 56,1 59,6 66,7 987,6 55,5 26,6 504,5 857,5 39,7 47,9 31,6 30,6 21,2 28,6 21,4 1,43 4,33 4,02 4,75 2,97 5,33 Statistical significance high ( p<0,05 ) -- Statistical significance moderate ( p<0,10 ) ,2 115,8 193,7 60, ,4 1,26 4,0

53

54 1. fáze: aktivační - Je charakterizována jako stadium funkčního napětí a vykazuje typické známky stresové situace analogické prvnímu stadiu všeobecného adaptačního syndromu - Hlavně je aktivována role sympatiku, parasympatikus v této fázi je aktivován jen mírně - Fáze trvá 2-3 týdny

55 2. fáze: metabolická - Je charakterizována aktivací neuro-hormonálních struktur, odpovědných za zabezpečení a realizaci metabolických a energetických procesů - Typické je zvýšení aktivit sympatických, parasympatických a hormonálních regulačních systémů - Fáze trvá 2-6 týdnů

56 3. fáze: přechodná - Je přechodem ke 4. fázi stabilizace. Je možné ji charakterizovat jako nestabilní funkční stabilizace, kdy postupně začíná dominovat hormonální systém regulace - Tento nestabilní stav se postupně stává stabilním a plynule přechází do 4. fáze - Fáze trvá 2-3 týdny

57 4. fáze: stabilizace - Je fází stabilizace, kdy regulační, adaptační, homeostatické a homeodynamické funkce organismu fungují na nové úrovni s výraznou aktivitou parasympatiku, zabezpečujícím vytvoření významných funkčních rezerv spolu s realizací regeneračních procesů a optimálním využitím funkčních rezerv - Fáze stabilizace je dosažena přibližně po 3 měsících od počátku mitochondriální therapie

58 Potřeba léků po 3 měsících 12% muselo přestat užívat všechny léky 15% mohlo přestat užívat 2 z původní kombinace 23%...1 z původní kombinace 40% mohlo snížit dávkování

59 Nejdůležitější látky proti stárnutí Karnosin Succinate (kyselina jantarová) Koenzym Q10 Omega 3, Omega 6 (EPA,DHA) Antioxydanty, alfa-lipoová kyselina, l-karnitin Bioflavonoidy, isoflavony, fytoestrogeny Aminokyseliny STH (GH) a jeho prekursory Melatonin, DHEA a jeho prekursory Lecitiny Fytoantiprostatika Vitaminy, minerály, stopové prvky Bakteriální střevní flora Cvičení aerobní i posilovací v kombinaci

60 CARNOSINE významný antioxidant, účinek ještě vyšší s dalšími antioxidanty zabraňuje destrukci hodnotných bílkovin a DNA, způsobené molekulami cukrů, tj. procesu známého jako glykosylace(tyto kombinované sloučeniny cukrů s bílkovinami jsou toxické a přímo se podílejí na rozvoji vážných nemocí jako diabetu, srdečněcévních onemocnění (infarkty srdce, mozkové cévní příhody), Alzheimerovy demence, změny pokožky způsobené stárnutím apod. chelatotvorný účinek: váže toxické těžké kovy a jiné toxické produkty přeměny látkové a eliminuje je z organismu stabilizuje buněčné membrány, zvyšuje jejich odolnost zvyšuje efektivitu imunitního systému zabránění zesíťovatění (cross-linking) bílkovin nitrobuněčný pufr (normalizuje acidobasickou rovnováhu uvnitř buněk) regeneruje narušené struktury bílkovin je radioprotektivní chrání DNA před vznikem mutací

61 Carnosine: Patentovaná alternativa k současným therapiím Všeobecně dostupný dipeptid složený z aminokyselin β-alaninu a histidinu. (prodávaný jako volně dostupné nutriceuticumpotravinový doplněk) Objeven v normálním srdečním svalu. Nedostatek je spojen se sníženou výkonností srdečních stahů (kontrakcí) Patent vydán (č.us-5,512,592) pro Wake Forest University k užití karnozinu jako přípravku k zlepšení srdeční funkční výkonnosti

62 Karnozin prokázal výtečné kardiotonické vlastnosti, zvýšení citlivosti k vápníku, jen mírné zrychlení pulsu, ale nepůsobí vasokonstrikci, poruchy rytmu nebo zvýšení camp. Účinky a mechanismy kardiotonik Cardiac Output Heart Rate Dysrhythmias VasoConstriction Calcium Sensitization - ++ Carnosine Isoproterenol Epinephrine Dobutamine Dopamine Amrinone Digoxin camp

63 6 (liters/min) Cardiac Output U zdravých subjektů podání jedné dávky karnozinu (<300mg/kg) způsobilo rychlý vzestup srdeční výkonnosti (cardiac output). Účinek přetrvával přibližně jednu hodinu Time (minutes) 240

64 In Vitro na izolovaných krysích srdcích byl prokázán blahodárný účinek karnozinu-zvýšení srdeční výkonnosti, přičemž tlak krve zůstavá stabilní Baseline 1 Min 2 Min 3 Min Cardiac Output Systolic BP Diastolic BP

65 Model srdečního selhání u psů: Karnozin zvýšil srdeční výkonnost při uměle indukovaném srdečním selhání u psů. Zjištěna pozitivní srdeční odpověď na podání karnozinu při uměle indukovaném kongestivním srdečním selhání (Pacing-induced Congestive Heart Failure -CHF in dogs (Tachibana et al., 2000). Karnozin zvýšil úroveň relaxace-tak se zvýšil systolický objem. Karnozin zvýšil úroveň kontraktility levé komory srdce.

66 Závěry: Karnozin zvyšuje srdeční výkonnost na izolovaných krysích srdcích, na modelovém srdečním selhání u psů a normálních lidských subjektech. Pilotní studie prokazují, že karnozin neprodukuje zjistitelné vedlejší nepříznivé a nechtěné účinky. WFU zahájila patentové řízení k užití karnozinu pro zlepšení srdečních funkcí. Karnozin je potenciálně významným novým farmakotherapeutikem pro orální a i.v. léčení kardiaků.

67 Pozitivní vlastnosti bioflavonoidů : zlepšení vstřebávání vitaminu C posílení biologického efektu vitaminu C prodloužení efektu vitaminu C v organismu redukování cytotoxických efektů vysoké koncentrace glutamátů (potentní volný radikál) prevence cytotoxického efektu amyloid-β- proteinu (Alzheimerova nemoc) prevence mitochondriálního poškození volnými radikály, aniž by došlo k redukci jejich enzymatické aktivity efekty modulující imunitu : zvýšení sekrece Interleukinu-2 a redukce IL-6 a IL-10; zvýšení činnosti buněk NK zvýšení kapilární odolnosti, snížení kapilární permeability (propustnosti). Antiedematosní efekt (účinek proti otokům) inhibice agregace destiček vyvolané adrenalinem (zvýšení sekrece endoteliálního relaxačního faktoru), aniž by se prodloužila doba krvácení. (Efekt 100 mg bioflavonoidů je vyšší než efekt 500 mg acetylsalicylové kyseliny) prevence destrukce kolagenu vyvolaného aktivací kolagenózy a elastázy inhibice produkce histaminu (antihistaminika zabraňují pouze vazbě histaminu na receptor) lehká inhibice enzymu konvertujícího angiotensin (ACE) inhibice oxidace LDL-cholesterolu (prevence arteriosklerózy)

68 VITAMIN E-SUKCINÁT

69 COENZYM Q10 Tvorba energie v mitochondriích Významný antioxidant Pozitivní ovlivnění funkceschopnosti buněk, hlavně nervových a svalových Podpora regeneračních procesů a procesů hojení Významný pozitivní efekt na gravidní dělohu Ochrana celistvosti buněčných membrán Podpora imunitního systému, zvl. Protinádorové imunity Mnoho dalších pozitivní vlivů

70 CHLOROPHYLL detoxikace harmonizuje činnost střev zlepšuje stav nemocí jako cukrovka, nemoci cévního systému, dna, nádorová onemocnění působí antibakteriálně (přírodní antibiotikum) antibakteriální aktivita chlorofylu se rovněž projevuje ve snížení četnosti zubního kazu, zlepšení stavu dásní a některých forem akné protizánětlivé působení včetně zánětů v dutině ústní i gynekologických zánětů. Dokonce je schopen úspěšně působit v případě bércových vředů a růže! zvyšuje tvorbu a kapacitu červených krvinek má protiplísňový efekt deodorační účinek. Dokáže ztlumit, případně odstranit tělesné pachy. Eliminuje špatný dech, štiplavý pach potu apod. chemoprotektivní účinek na lidský organismus je silným antioxidantem. Je to jeden z nejsilnějších antioxidantů! Je velmi silný v působení proti volným radikálům a karcinogenům, chrání buňky proti poškození. Některým karcinogenům dokáže zabránit vstřebávat se do organismu má protiradiační efekt. Chlorofyl dokáže snížit riziko poškození radiací a tzv. elektromagnetického smogu (radioaktivní odpad, mobily, počítače, mikrovlnné trouby) je silně zásaditý (působí proti překyselení) významným způsobem urychluje procesy hojení ran

71 BETA-GLUCANY imunomodulace a imunostimulace stimulace makrofágů odstraňování poškozených buněk a tkání (aktivace makrofágů) profylakticky proti radiaci různého druhu zvýšení tvorby buněk a jejich obnovy po poškození radiací nebo chemicky, podpora krvetvorby antioxidační efekt snižování cholesterolu v krvi udržování optimální hladiny cukru v krvi optimalizace a urychlení procesů hojení zlepšení pooperačních stavů, snížení výskytu pooperačních infekcí protinádorový efekt, prodloužení doby přežití, zvláště v kombinaci s chemotherapií podpora specifických protilátek proti nádorům (zvýšení tvorby těchto protilátek až trojnásobně)

72 Všem přítomným,kteří to vydrželi do tohoto konce SRDEČNĚ DĚKUJI ZA POZORNOST A ZÁJEM A OBDIVUJI ZÁROVEŇ, ŽE JSTE TO PŘEŽILI!

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN Platnost od 10. ledna 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Alergie 6 Mentální příčiny vzniku alergií 8 Složení Peralginu 10 Účinné látky

Více

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu Základní kurz buněčné medicíny Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu první stupeň Cíle kurzu / I / 1. Nemoci vznikají na úrovni buněk 2. Nedostatek bioenergie v buňkách je nejčastější

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD)

Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD) Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD) prof. Russell L. Blaylock, M.D. pôvodný článok The Danger of Excessive Vaccination During Brain Development:

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Domácí lékaø STARLIFE Obsah Domácí lékaø Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více