Zasedání Akreditační komise 06-02, 5. aţ 6. listopadu 2002, Velké Meziříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Akreditační komise 06-02, 5. aţ 6. listopadu 2002, Velké Meziříčí"

Transkript

1 Zasedání Akreditační komise 06-02, 5. aţ 6. listopadu 2002, Velké Meziříčí Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Petr Kratochvíl, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Boris Vyskot, Jan Uhlíř, Miroslav Tvrdý, Petr Hájek, Vlastimil Juppa, Alena Winterová, Petr Richter, Alena Macurová, Jiří Sobota, Tilman Berger, Petr Fiala. Václav Vinš-tajemník AK, Jiří Smrčka, Jan Lachman-sekretariát AK. Hosté: Josef Průša, Josef Beneš MŠMT; František Ježek, Jan Bednář RVŠ. Omluveni: František Šmahel, Marie-Elizabeth Ducreux, Pravoslav Stránský. Při projednávání žádosti o státní souhlas Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.) byli přítomni: Emanuel Pecka, Antonín Plaček, Rudolf Hrubý, Lubomír Pána. Program: 1) Akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, akreditace habilitačního a jmenovacího řízení; 2) Institut evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.); 3) Dokončení projednávání žádostí a)vysoké školy ekonomiky a informatiky České Budějovice (s.r.o.) b) Západomoravská vysoká škola Třebíč (o.p.s.); 4) Změny ve složení pracovních skupin + účelová pracovní skupina pro hodnocení neuniverzitních vysokých škol; 5) Vysoká škola Karlovy Vary-informace o situaci; 6) Plnění závěrů z hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc; 8) Výroční zasedání CEE (Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education) ve Vídni; 9) Různé, závěr. ad1) Akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů Název programu Ţádost Typ Forma St.d. Název oboru Jaz. Rig. Stanovisko VEŘEJNÉ VŠ ČVUT Praha f. dopravní Inženýrská informatika reakre. Dr. P, K 3 Inženýrská informatika v dopravě a A8 spojích Technologie a management v dopravě a spojích reakre. Dr. P, K 3 Dopravní systémy a technika A8

2 Technologie a management v dopravě a spojích reakre. Dr. P, K 3 Technologie a management v dopravě a telekomunikace A8 ČZU Praha f. lesnická Lesní inženýrství reakre. Dr. P, K 3 Ochrana lesů a myslivost A4 Zlepšit věkovou strukturu vyučujících a publikační činnost. JU České Budějovice f. biologická Genetika reakre. Bc. P 3 Rostlinné biotechnologie A2 f. pedagogická Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P 5 Učitelství latiny A6 Učitelství pro základní školy reakre. Mgr. P 5 Učitelství pro 1. stup. ZŠ AJ pro 1. st. A6 ZŠ Učitelství pro základní školy reakre. Mgr. P 5 Učitelství pro 1. stup. ZŠ - NJ pro 1. st. A6 ZŠ Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P 5 Učitelství chemie pro SŠ A3 Dořešit personální zabezpečení. f. zdravotně-sociální Rehabilitace rozšíř. Bc. P 3 Prevence a rehabilitace sociální patologie MU Brno f. filozofická Filologie rozšíř. Dr. P, K 3 Novořecký jazyk a literatura A8 Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. Bc. P, K 3 Teorie interaktivních médií - dvouoborové A4 A4 Rozšířit počet vyučujících kontrola po 2 letech. AK nesouhlasí s akreditací v kombinované

3 Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. Bc. P, K 3 Teorie interaktivních médií - jednooborové Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. Mgr. P, K 5 Teorie interaktivních médií - dvouoborové Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. Mgr. P, K 5 Teorie interaktivních médií - jednooborové Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. NMgr. P, K 2 Teorie interaktivních médií - dvouoborové formě studia. Podklady neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb. AK nesouhlasí s akreditací. Malý počet vyučujících neodpovídající množství předmětů. AK nesouhlasí s akreditací. Není zdůvodněna existence pětiletého magisterského SP v souladu 46 odst. 2 zák. č. 147/2001 Sb. AK nesouhlasí s akreditací. dtto A4P Rozšířit počet vyučujících kontrola po 2 letech. AK nesouhlasí s akreditací v kombinované formě studia. Podklady neodpovídají vyhlášce č. 42/1999

4 Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. NMgr. P, K 2 Teorie interaktivních médií - jednooborové Sb. AK nesouhlasí s akreditací. Malý počet vyučujících neodpovídající množství předmětů. f. lékařská Všeobecné lékařství rozšíř. Dr. P, K 3 Lékařská etika A4 f. přírodovědecká Biologie rozšíř. Bc. K 3 Biologie AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Podklady pro kombinovanou formu studia neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb. Biologie rozšíř. Bc. K 3 Biologie se zaměřením na vzdělávání dtto Biologie rozšíř. Bc. K 3 Buněčná a molekulární diagnostika dtto Biologie rozšíř. Bc. K 3 Matematická biologie dtto Biologie rozšíř. Bc. K 3 Molekulární biologie a genetika dtto Biologie rozšíř. Bc. K 3 Obecná biologie dtto Biologie rozšíř. Bc. K 3 Systematická biologie a ekologie dtto Biologie rozšíř. NMgr. K 2 Matematická biologie dtto Biologie rozšíř. NMgr. K 2 Molekulární biologie a genetika dtto Biologie rozšíř. NMgr. K 2 Obecná biologie dtto Biologie rozšíř. NMgr. K 2 Systematická biologie a ekologie dtto Biologie rozšíř. NMgr. K 2 Učitelství biologie pro střední školy dtto OU Ostrava f. filozofická Filologie reakre. Bc. K 3 Angličtina ve sféře podnikání A3 AK doporučuje

5 Ani přes opakované výzvy nebyly podkladové materiály doplněny na uspokojivé úrovni. Filologie reakre. Bc. K 3 Němčina ve sféře podnikání A3 dtto Filologie reakre. Bc. P, K 3 Ruština ve sféře podnikání A4 U kombinované formy studia AK navíc doporučuje Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb. f. přírodovědecká Ekologie a ochrana prostředí akred. Bc. P 3 Ochrana a tvorba krajiny A4 Ekologie a ochrana prostředí akred. NMgr. P 2 Ochrana a tvorba krajiny A4 Ekologie a ochrana prostředí reakre. Mgr. P 5 Ochrana a tvorba krajiny A6 SU Opava f. filozoficko-přírodovědecká Filologie rozšíř. Bc. P 3 Angličtina AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Nedostatečná kvalifikační struktura, nevyhovující publikační činnost;

6 nabízené nefilologické předměty (neústrojně integrované do předmětů filologických) bez zajištění odborníky. Filologie rozšíř. Bc. P 3 Italština AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Nevyhovující personální zajištění oboru. Filologie rozšíř. Bc. P 3 Němčina AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Nedostatečná kvalifikační struktura, nevyhovující publikační činnost; nabízené nefilologické předměty (neústrojně integrované do předmětů filologických) bez zajištění odborníky. Filologie reakre. Bc. P 3 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ AJ A2 AK doporučuje nevhodné označení oboru, nedostatečná kvalifikační struktura učitelů zajišťujících

7 výuku. Fyzika rozšíř. Dr. P,K 3 Teoretická fyzika a astrofyzika A A na dobu platnosti SP. Matematický ústav Matematika rozšíř. Bc. P 3 Obecná matematika A4 Matematika rozšíř. NMgr. P 2 Geometrie ano A4 Matematika rozšíř. NMgr. P 2 Matematická analýza ano A4 Matematika rozšíř. NMgr. P 2 Matematická fyzika ano A4 Matematika rozšíř. NMgr. P 2 Učitelství matematiky pro SŠ ano A4 Kontrola po 2 letech. TU Liberec f. hospodářská Ekonomika a management reakre. Bc. K 3 Podniková ekonomika A A2 V souladu s 85 zák. č. 111/1998 Sb. AK žádá VŠ, aby zjednala nápravu vzhledem k nedostatkům při uskutečňování SP. Ekonomika a management reakre. Mgr. K 5 Podniková ekonomika A A2 dtto Systémové inženýrství a informatika reakre. Bc. P, K 3 Informační a komunikační management A do U Hradec Králové f. pedagogická Sociální politika a sociální práce reakre. Bc. K 3 Sociální a charitativní práce A4 AK doporučuje Koncepční neujasněnost oboru, je třeba vyjasnit těžiště oboru nebo obor rozdělit. Vychovatelství reakre. Mgr. K 4 Sociální pedagogika A5 Kontrola po 2

8 letech. U Pardubice f. dopravní J. Pernera Technika a technologie v dopravě a spojích reakre. Dr. P, K 3 Dopravní prostředky a infrastruktura A4 Zlepšení publikační činnosti v zahraničních časopisech. Technika a technologie v dopravě a spojích reakre. Dr. P, K 3 Technologie a management v dopravě a A4 dtto telekomunikacích f. humanitních studií Filologie akred. Bc. P 3 Španělský jazyk pro hospodářskou praxi AK nesouhlasí s akreditací. Nevyhovující personální zajištění oboru. Sociologie rozšíř. Bc. P, K 3 Sociologie A4 Kontrola po 2 letech. f. ekonomicko-správní Hospodářská politika a správa rozšíř. Bc. K 3 Ekonomika a celní správa A4 Hospodářská politika a správa rozšíř. Bc. K 3 Ekonomika pro kriminalisty A4 Hospodářská politika a správa rozšíř. Bc. K 3 Veřejná ekonomika a správa A4 Hospodářská politika a správa rozšíř. NMgr. K 2 Ekonomika veřejného sektoru A4 Systémové inženýrství a informatika rozšíř. Bc. K 3 Informatika ve veřejné správě A4 Systémové inženýrství a informatika rozšíř. Bc. P, K 3 Regionální a informační management A4 Systémové inženýrství a informatika rozšíř. NMgr. P 2 Regionální a informační management A4 UK Praha 1. lékařská f. Ošetřovatelství reakre. Bc. P 3 Ošetřovatelství A4 2. lékařská f. Specializace ve zdravotnictví reakre. Bc. P 3 Optika a optometrie A4

9 filozofická f. Ekonomické teorie reakre. Bc. K 3 Ekonomie A1 AK doporučuje FF UK nepředložila žádné podklady k žádosti o prodloužení akreditace. Filologie reakre. Bc. P 3 Afrikanistika A1 dtto Filologie reakre. Bc. P 3 Germanistika (němčina) A1 dtto Politologie reakre. Bc. P 3 Politologie A1 dtto Ekonomické teorie reakre. Mgr. K 5 Ekonomie A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Čeština pro cizince A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Finština A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Francouzština A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Indologie (indická studia se A1 dtto specializací hindština jednooborová) Filologie reakre. Mgr. K 5 Italština A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Klínopis A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Komparatistika jednooborová A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Koreanistika jednooborová A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Maďarština jednooborová A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Portugalština A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Romistika A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P, K 5 Romistika jednooborová A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Sinologie jednooborová A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Slavistická studia se specializací A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Slavistická studia se specializací - A1 dtto jednooborová Filologie reakre. Mgr. K 5 Španělština A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Východoevropská studia se specializací A1 dtto jednooborová Filozofie reakre. Mgr. P 5 Filozofie jednooborová A1 dtto

10 Historické vědy reakre. Mgr. P, K 5 Historie jednooborová A1 dtto Humanitní studia reakre. Mgr. K 5 Kombinace akreditovaných studijních oborů A na dobu platnosti jednotlivých oborů. Informační studia a knihovnictví reakre. Mgr. P, K 5 Informační studia a knihovnictví A1 AK doporučuje FF UK nepředložila žádné podklady k žádosti o prodloužení akreditace. Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakre. Mgr. K 5 Dějiny umění A1dtto Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakre. Mgr. K 5 Estetika A1dtto Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakre. Mgr. K 5 Hudební věda A1dtto Sociologie reakre. Mgr. K 5 Sociologie A na dobu platnosti v prezenční formě. Filologie reakre. Dr. P, K 3 Novořecký jazyk a literatura A1 AK doporučuje FF UK nepředložila žádné podklady k žádosti o prodloužení akreditace. Filologie reakre. Dr. K 3 Komparatistika A1dtto Informační studia a knihovnictví reakre. NMgr. K 2 Informační studia a knihovnictví A na dobu platnosti v prezenční formě. Filologie reakre. Mgr. P 5 Afrikanistika AK doporučila prodloužení a omezení akreditace na zasedání Pokud chce UK požádat o zrušení omezení akreditace, je nutné žádost doložit změnami,

11 které nastaly od posledního doporučení AK. Filologie reakre. Mgr. P 5 Perština Viz poznámka k Mgr. Afrikanistice. Filologie reakre. Mgr. P 5 Turkologie Viz poznámka k Mgr. Afrikanistice. Filologie reakre. Mgr. P 5 Japanologie Viz poznámka k Mgr. Afrikanistice. f. pedagogická Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - RJ A A rozšíření na výuku v AJ na dobu platnosti akreditace SP. Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - AJ A dtto Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ hudební A dtto výchova Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - A dtto sbormistrovství Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ hra na A dtto hudební nástroj Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - rodinná výchova Pedagogika Psychologie A6 AK doporučuje rodinná výchova se přestává vyučovat na ZŠ i SŠ. ano AK souhlasí s konáním rigorózního řízení a s udělováním titulu PhDr. v akreditovaných oborech SP. ano dtto

12 Speciální pedagogika ano dtto Učitelství pro ZŠ ano dtto Učitelství pro SŠ ano dtto f. přírodovědecká Chemie reakre. Bc P 3 Klinická a toxikologická analýza A4 Klinická a toxikologická analýza akred. Bc P 3 A4 Klinická a toxikologická analýza akred. NMgr. P 2 A4 Klinická a toxikologická analýza akred. NMgr. P 3 A4 UP Olomouc f. pedagogická Specializace v pedagogice reakre. Bc. K 4 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ A1 Na dostudování. Vychovatelství reakre. Mgr. K 4 Vychovatelství A1 Na dostudování. Učitelství pro základní školy reakre. Mgr. K 4 Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň A1 Na dostudování. ZŠ Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. K 5 Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy A6 AK doporučuje v předložené podobě obor neodpovídá zásadním změnám v koncepci středního zdravotnického školství. A6 dtto Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. K 5 Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ Učitelství pro střední školy reakre. NMgr. K 3 Učitelství odborných předmětů pro A6 dtto zdravotnické školy Učitelství pro základní školy reakre. NMgr. K 2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ A4 AK doporučuje Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají

13 vyhlášce č. 42/1999 Sb. f. přírodovědecká Specializace ve zdravotnictví reakre. Bc. K 3 Optometrie A4 AK doporučuje Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb. Chybí vyjádření MZd. UTB Zlín f. managementu a ekonomiky Ekonomika a management rozšíř. NMgr. K 2 Management a marketing A na dobu platnosti pro prezenční formu. Ekonomika a management rozšíř. NMgr. K 2 Podniková ekonomika dtto Ekonomika a management rozšíř. NMgr. K 2 Průmyslové inženýrství dtto Ekonomika a management rozšíř. NMgr. P, K 2 Finanční řízení organizací AK nesouhlasí s akreditací. Obor je příliš úzce vymezen, předmětovou skladbou však značně přesahuje rámec SP Ekonomika a management. VŠE Praha f. financí a účetnictví Hospodářská politika a správa reakre. NMgr. P 2 Finance A4 Hospodářská politika a správa reakre. NMgr. P 2 Účetnictví a finanční řízení podniku A4

14 f. informatiky a statistiky Aplikovaná informatika reakre. Mgr. P 5 Informatika A6 Aplikovaná informatika reakre. NMgr. P 2 Informační a znalostní inženýrství A4 Aplikovaná informatika reakre. NMgr. P 2 Informační management A4 Aplikovaná informatika reakre. NMgr. P 2 Informační systémy a technologie A4 Kvantitativní metody v ekonomice reakre. Mgr. P 5 Matematické metody v ekonomii A6 Kvantitativní metody v ekonomice reakre. Mgr. P 5 Statistické a pojistné inženýrství A6 Kvantitativní metody v ekonomice reakre. NMgr. P 2 Ekonometrie a operační výzkum A4 Kvantitativní metody v ekonomice reakre. NMgr. P 2 Statisticko-pojistné inženýrství A4 f. mezinárodních vztahů Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. Mgr. P 5 Mezinárodní a evropská studia - A6 diplomacie Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. Mgr. P 5 Podnikání a právo A6 Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. NMgr. P 2 Cestovní ruch A4 Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. NMgr. P 2 Evropská integrace A4 Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. NMgr. P 2 Komerční právo A4 Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. NMgr. P 2 Mezinárodní obchod A4 Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. NMgr. P 2 Mezinárodní politika a diplomacie A4 f. národohospodářská Hospodářská politika a správa reakre. Mgr. P 5 Národní hospodářství A6 Hospodářská politika a správa reakre. Mgr. P 5 Regionalistika a veřejná správa A6 Hospodářská politika a správa reakre. NMgr. P 2 Národní hospodářství A4 Hospodářská politika a správa reakre. NMgr. P 2 Regionalistika a veřejná správa A4 Hospodářská politika a správa reakre. Dr. P 3 Hospodářská politika A na dobu platnosti v kombinované formě. Hospodářská politika a správa reakre. Dr. P 3 Regionalistika veřejná správa dtto f. podnikohospodářská Ekonomika a management akred. NMgr. P 2 Podniková ekonomika management A4 VUT Brno f. strojního inţenýrství Strojírenství rozšíř. Bc. P,K 3 Mechatronika A4

15 VVŠPV Vyškov f. ekonomiky obrany státu a logistiky Ekonomika a management rozšíř. Bc. K 3 Vojenský management A4 Ekonomika a management rozšíř. Bc. P 3 Vojenský management A4 Ekonomika a management rozšíř. Dr. P, K 3 Vojenský management A4 Ekonomika a management rozšíř. NMgr. K 2 Vojenský management A4 Ekonomika a management rozšíř. NMgr. P 2 Vojenský management A4 ZU Plzeň f. pedagogická Sociální politika a sociální práce akred. NMgr. P 2 Sociální práce A3 Učitelství pro střední školy zruš. omez. Mgr. P 5 Učitelství chemie pro SŠ AK neshledala důvody ke změně svého původního doporučení omezit akreditaci, dosud chybí odpovídající personální zabezpečení. Učitelství pro základní školy reakre. Mgr. K 4 Učitelství pro 1. st. ZŠ A5 AK doporučuje Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb. SOUKROMÉ VŠ VŠ podnikání, a.s., Ostrava Ekonomika a management rozšíř. Bc. P 3 Podnikání a management v životním prostředí A4

16 ţádosti o akreditaci habilitačních oborů a oborů ke jmenování profesorem VUT Brno (f. chemická) obor: Fyzikální chemie Závěr: AK souhlasí s akreditací oboru habilitačního řízení pro Chemickou fakultu Vysokého učení technického v Brně na dobu 4 let. AK nesouhlasí s akreditací oboru řízení ke jmenování profesorem. Pro udělení akreditace profesorského řízení v oboru fyzikální chemie není dosud plně vytvořeno renomované pracoviště s vědeckými osobnostmi v daném oboru. ad2) Ţádost o státní souhlas Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.) 1 SP: Mezinárodní teritoriální studia prezenční, kombinovaná 1 obor: Evropská regionální studia Bc. Závěr: Projednávání žádosti se přerušuje do doby doplnění žádosti. 1) AK žádá, aby předkladatel dodal svou žádost v ucelené a definitivní podobě, protože dosud předložený soubor materiálů doplněný a pozměňovaný různými dodatky, neposkytuje přehled o aktuálním personálním obsazení školy, struktuře studia ani profilu absolventa. 2) Sylaby právnických předmětů jsou zastaralé, stejně jako použitá literatura. 3) Je třeba vyjasnit vztahy v oblasti personálního, prostorového, finančního, informačního a materiálního zajištění se stávající střední školou. ad3) dokončení projednávání ţádostí o státní souhlas a)vysoká škola ekonomiky a informatiky Č. Budějovice (s.r.o.) 1 SP: Hospodářská politika a správa prezenční, kombinovaná 2 obory: Bc. Regionální politika a veřejná správa Výpočetní technika a programování Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa se studijním oborem Regionální rozvoj a veřejné služby pro Vysokou školu ekonomiky a informatiky v Českých Budějovicích (s.r.o.) Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia je 3 roky. 2) AK nesouhlasí s akreditací studijního oboru Výpočetní technika a programování téhož studijního programu.. Zdůvodnění k bodu 2): Personální zajištění klíčové katedry v tomto oboru je nedostatečné. Žádný z učitelů, kteří přislíbili hlavní pracovní poměr, neprokázal svoji kompetentnost ke kvalifikovanému vybudování studijního programu. 3) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Vysoké škole ekonomiky a informatiky České. Budějovice (s.r.o.). b) Západomoravská vysoká škola Třebíč (o.p.s.) 2 SP: Aplikované vědy a informatika prezenční, kombinovaná 1 obor: Aplikované informační technologie Bc.

17 Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu Aplikované vědy a informatika se studijním oborem Aplikované informační technologie pro Západomoravskou vysokou školu Třebíč (o.p.s.). Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky. 2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Západomoravská vysoká škola Třebíč (o.p.s.). 3) AK požaduje po 2 letech předložit zprávu o personálním zajištění, zejména u učitelů v hlavním pracovním poměru. 4) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu Aplikované vědy a informatika se studijním oborem Aplikované informační technologie pro Západomoravskou vysokou školu Třebíč (o.p.s.) v kombinované formě studia. Zdůvodnění k bodu 4): Vzory studijních pomůcek pro kombinovanou formu studia nejsou dostatečně připravené. ad4a) Dokončení změn ve sloţení pracovních skupin místopředsedou pracovní skupiny pro ekonomické obory se stal prof. Nejezchleba z VŠB-TU v Ostravě. b) Vznik účelové pracovní skupiny pro hodnocení NVŠ AK schválila složení účelové pracovní skupiny pro hodnocení neuniverzitních vysokých škol: Ing. Petr Richter, prof.ing. Milan Sojka, CSc., Ing. Vlastimil Juppa, prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc., Ing. Marie Vitáková. ad5) Vysoká škola Karlovy Vary-informace o situaci Komise byly informována o situaci na Vysoké škole Karlovy Vary v souvislosti se zveřejněným článkem v Mladé frontě-dnes. Závěr: AK žádá Vysokou školu Karlovy Vary o předložení dokladů o personálním zajištění studijního programu ve struktuře, z níž bude patrný výchozí stav při akreditaci a aktuální stav po zahájení školního roku. Dále žádá o předložení všech změn týkajících se struktury, obsahu jednotlivých předmětů a rozsahu jejich výuky. ad6) Plnění závěrů z hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc Závěry:1) Akreditační komise po projednání zprávy podané Právnickou fakultou UP konstatovala, že závěry z 11. zasedání AK v r nejsou plněny, zejména v personální oblasti. 2) Toto konstatování je třeba považovat za doporučení ve smyslu 85 odst. 1 zákona č.111/1998 SB, o vysokých školách, ve znění novel. 3) K projednání situace na PF UP a dalšího postupu Akreditační komise podle 85 cit. zákona budou rektorka Palackého Univerzity a děkan Právnické fakulty UP pozváni na příští zasedání AK. ad7) Výroční zasedání CEE (Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education) ve Vídni Milan Sojka podal informaci o plenárním zasedání sítě CEE, které se uskutečnilo ve dnech ve Vídni. Interval zasedání bude napříště dvouletý, řídící výbor bude scházet každoročně. Prof. Sojka byl zvolen předsedou. Začala jednání s Maďarskem a se Slovenskem o vzájemném uznávání akreditačních postupů. ad8) Různé, závěr AK diskutovala o situaci na FF UK v souvislosti s nejasnostmi ohledně prodloužení akreditace řady studijních oborů.

18 Závěr: Předseda AK se spojí s děkanem FF UK se žádostí o předložení přehledu akreditovaných studijních programů, oborů a forem studia spolu s počty studentů v jednotlivých oborech a formách. AK schválila formulář žádosti o prodloužení akreditace již akreditovaných studijních programů podle novely zákona o vysokých školách č. 147/2002 Sb. Formulář bude vystaven na webu MŠMT na stránce Akreditační komise. Příští zasedání se koná ve dnech v Kostelci nad Černými Lesy; plánované zasedání v lednu 2003 je zrušeno, další zasedání se uskuteční až v březnu Oprava zápisu 03-02: je uvedeno: FF UK v Praze Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví se specializacemi: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština Akreditace do 20. července AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr. má být správně: FF UK v Praze Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví - angličtina Akreditace do 20. července AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr. Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví - francouzština dtto Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví - němčina dtto Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví - španělština dtto

19 Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví - ruština dtto

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-02 22. aţ 23. ledna 2002, Brandýs nad Labem

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-02 22. aţ 23. ledna 2002, Brandýs nad Labem Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-02 22. aţ 23. ledna 2002, Brandýs nad Labem Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír Křístek,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč

Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Petr Fiala,

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 02-03 29. aţ 30. dubna 2003, Pelhřimov

Zápis ze zasedání Akreditační komise 02-03 29. aţ 30. dubna 2003, Pelhřimov Zápis ze zasedání Akreditační komise 02-03 29. aţ 30. dubna 2003, Pelhřimov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová,

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský,

Více

únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002

únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 Činnost Akreditační komise (dále jen AK ) se řídí příslušnými ustanoveními

Více

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské Zápis z 10. zasedání Akreditační komise Herbertov, 26. a 27. října 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy

Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Fusek, Jana Geršlová, Július Horváth, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaroslav Petr,

Více

únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001

únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 Činnost Akreditační komise (dále jen AK ) se řídí příslušnými ustanoveními

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 03/2003 17. aţ 18. června 2003, Loučeň

Zápis ze zasedání Akreditační komise 03/2003 17. aţ 18. června 2003, Loučeň Zápis ze zasedání Akreditační komise 03/2003 17. aţ 18. června 2003, Loučeň Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová,

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2000. únor-březen 2001 zpracoval Jan Lachman

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2000. únor-březen 2001 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2000 únor-březen 2001 zpracoval Jan Lachman 1 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2000 Činnost Akreditační komise (dále jen AK) se řídí příslušnými

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Pravoslav Stránský,

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 11. aţ 12. března 2003, Telč

Zápis ze zasedání Akreditační komise 11. aţ 12. března 2003, Telč Zápis ze zasedání Akreditační komise 11. aţ 12. března 2003, Telč Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Boris Vyskot, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová,

Více

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012

Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol. Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol Vladimír Roskovec AF XXXIV 25. 10. 2012 Nejdůležitější věci jsou ty, o kterých se nehovoří. Současný stav: - akreditace studijních programů a oprávnění konat

Více

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Pravoslav Stránský, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota,

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Zápis č. 03 11 ze zasedání Akreditační komise 20. 22. června 2011, Skalský dvůr

Zápis č. 03 11 ze zasedání Akreditační komise 20. 22. června 2011, Skalský dvůr Zápis č. 03 11 ze zasedání Akreditační komise 20. 22. června 2011, Skalský dvůr Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Jan Roda, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Evţen Kočenda, Petr Kyloušek,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Univerzita Karlova v Praze (UK) Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883 E-mail: studijni@ruk.cuni.cz WWW stránka: www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF)

Více

Zápis č. 02 10 ze zasedání Akreditační komise 12. 14. dubna 2010, Hejnice

Zápis č. 02 10 ze zasedání Akreditační komise 12. 14. dubna 2010, Hejnice Zápis č. 02 10 ze zasedání Akreditační komise 12. 14. dubna 2010, Hejnice Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda, Svatava Raková,

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 04-04 5. a 6. října 2004, Medlov

Zápis ze zasedání Akreditační komise 04-04 5. a 6. října 2004, Medlov Zápis ze zasedání Akreditační komise 04-04 5. a 6. října 2004, Medlov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Macurová, Jiří

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Zápis č. 01 12 ze zasedání Akreditační komise 30. ledna 1. února 2012, Benešov

Zápis č. 01 12 ze zasedání Akreditační komise 30. ledna 1. února 2012, Benešov Zápis č. 01 12 ze zasedání Akreditační komise 30. ledna 1. února 2012, Benešov Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Jan Roda, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Július Horváth, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek,

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Zápis č. 01 15 ze zasedání Akreditační komise 2. 4. února 2015, Litomyšl

Zápis č. 01 15 ze zasedání Akreditační komise 2. 4. února 2015, Litomyšl Zápis č. 01 15 ze zasedání Akreditační komise 2. 4. února 2015, Litomyšl Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy

Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni únor 2015 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2014 ve dnech 16. 18. června 2014,

Více

Zápis č. 02 13 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. dubna 2013, Hejnice

Zápis č. 02 13 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. dubna 2013, Hejnice Zápis č. 02 13 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. dubna 2013, Hejnice Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr,

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci červen 2014 Úvod: Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 25.

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

Zápis č. 05 10 ze zasedání Akreditační komise 22. 24. listopadu 2010, Litomyšl

Zápis č. 05 10 ze zasedání Akreditační komise 22. 24. listopadu 2010, Litomyšl Zápis č. 05 10 ze zasedání Akreditační komise 22. 24. listopadu 2010, Litomyšl Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Jan Roda, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Evţen Kočenda, Petr Kyloušek,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena 22.1.2013 Agenda Představení nás Informace o škole, fakultách, oborech a studiu Fotky prostředí školy Trocha chvály FIS Přijímačky Informační

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ?

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? ... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? Pomaturitní studium 2008/2009 Nepřijali Tě na VŠ nebo si chceš prostě jen prodloužit školní léta? Výhody pomaturitního studia u Tutoru: Status

Více

oborů studijního programu Hudební umění. Odpoledne navštívila Divadelní fakultu JAMU a jednala s vedením fakulty a představiteli Katedry dramatické

oborů studijního programu Hudební umění. Odpoledne navštívila Divadelní fakultu JAMU a jednala s vedením fakulty a představiteli Katedry dramatické Zpráva Akreditační komise o hodnocení pedagogicky zaměřených studijních programů a oborů na uměleckých vysokých školách dramatická umění a hudební umění listopad 2006 Úvod Akreditační komise na svém zasedání

Více