Zasedání Akreditační komise 06-02, 5. aţ 6. listopadu 2002, Velké Meziříčí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Akreditační komise 06-02, 5. aţ 6. listopadu 2002, Velké Meziříčí"

Transkript

1 Zasedání Akreditační komise 06-02, 5. aţ 6. listopadu 2002, Velké Meziříčí Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Petr Kratochvíl, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Boris Vyskot, Jan Uhlíř, Miroslav Tvrdý, Petr Hájek, Vlastimil Juppa, Alena Winterová, Petr Richter, Alena Macurová, Jiří Sobota, Tilman Berger, Petr Fiala. Václav Vinš-tajemník AK, Jiří Smrčka, Jan Lachman-sekretariát AK. Hosté: Josef Průša, Josef Beneš MŠMT; František Ježek, Jan Bednář RVŠ. Omluveni: František Šmahel, Marie-Elizabeth Ducreux, Pravoslav Stránský. Při projednávání žádosti o státní souhlas Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.) byli přítomni: Emanuel Pecka, Antonín Plaček, Rudolf Hrubý, Lubomír Pána. Program: 1) Akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, akreditace habilitačního a jmenovacího řízení; 2) Institut evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.); 3) Dokončení projednávání žádostí a)vysoké školy ekonomiky a informatiky České Budějovice (s.r.o.) b) Západomoravská vysoká škola Třebíč (o.p.s.); 4) Změny ve složení pracovních skupin + účelová pracovní skupina pro hodnocení neuniverzitních vysokých škol; 5) Vysoká škola Karlovy Vary-informace o situaci; 6) Plnění závěrů z hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc; 8) Výroční zasedání CEE (Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education) ve Vídni; 9) Různé, závěr. ad1) Akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů Název programu Ţádost Typ Forma St.d. Název oboru Jaz. Rig. Stanovisko VEŘEJNÉ VŠ ČVUT Praha f. dopravní Inženýrská informatika reakre. Dr. P, K 3 Inženýrská informatika v dopravě a A8 spojích Technologie a management v dopravě a spojích reakre. Dr. P, K 3 Dopravní systémy a technika A8

2 Technologie a management v dopravě a spojích reakre. Dr. P, K 3 Technologie a management v dopravě a telekomunikace A8 ČZU Praha f. lesnická Lesní inženýrství reakre. Dr. P, K 3 Ochrana lesů a myslivost A4 Zlepšit věkovou strukturu vyučujících a publikační činnost. JU České Budějovice f. biologická Genetika reakre. Bc. P 3 Rostlinné biotechnologie A2 f. pedagogická Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P 5 Učitelství latiny A6 Učitelství pro základní školy reakre. Mgr. P 5 Učitelství pro 1. stup. ZŠ AJ pro 1. st. A6 ZŠ Učitelství pro základní školy reakre. Mgr. P 5 Učitelství pro 1. stup. ZŠ - NJ pro 1. st. A6 ZŠ Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P 5 Učitelství chemie pro SŠ A3 Dořešit personální zabezpečení. f. zdravotně-sociální Rehabilitace rozšíř. Bc. P 3 Prevence a rehabilitace sociální patologie MU Brno f. filozofická Filologie rozšíř. Dr. P, K 3 Novořecký jazyk a literatura A8 Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. Bc. P, K 3 Teorie interaktivních médií - dvouoborové A4 A4 Rozšířit počet vyučujících kontrola po 2 letech. AK nesouhlasí s akreditací v kombinované

3 Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. Bc. P, K 3 Teorie interaktivních médií - jednooborové Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. Mgr. P, K 5 Teorie interaktivních médií - dvouoborové Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. Mgr. P, K 5 Teorie interaktivních médií - jednooborové Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. NMgr. P, K 2 Teorie interaktivních médií - dvouoborové formě studia. Podklady neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb. AK nesouhlasí s akreditací. Malý počet vyučujících neodpovídající množství předmětů. AK nesouhlasí s akreditací. Není zdůvodněna existence pětiletého magisterského SP v souladu 46 odst. 2 zák. č. 147/2001 Sb. AK nesouhlasí s akreditací. dtto A4P Rozšířit počet vyučujících kontrola po 2 letech. AK nesouhlasí s akreditací v kombinované formě studia. Podklady neodpovídají vyhlášce č. 42/1999

4 Obecná teorie a dějiny umění a kultury akred. NMgr. P, K 2 Teorie interaktivních médií - jednooborové Sb. AK nesouhlasí s akreditací. Malý počet vyučujících neodpovídající množství předmětů. f. lékařská Všeobecné lékařství rozšíř. Dr. P, K 3 Lékařská etika A4 f. přírodovědecká Biologie rozšíř. Bc. K 3 Biologie AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Podklady pro kombinovanou formu studia neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb. Biologie rozšíř. Bc. K 3 Biologie se zaměřením na vzdělávání dtto Biologie rozšíř. Bc. K 3 Buněčná a molekulární diagnostika dtto Biologie rozšíř. Bc. K 3 Matematická biologie dtto Biologie rozšíř. Bc. K 3 Molekulární biologie a genetika dtto Biologie rozšíř. Bc. K 3 Obecná biologie dtto Biologie rozšíř. Bc. K 3 Systematická biologie a ekologie dtto Biologie rozšíř. NMgr. K 2 Matematická biologie dtto Biologie rozšíř. NMgr. K 2 Molekulární biologie a genetika dtto Biologie rozšíř. NMgr. K 2 Obecná biologie dtto Biologie rozšíř. NMgr. K 2 Systematická biologie a ekologie dtto Biologie rozšíř. NMgr. K 2 Učitelství biologie pro střední školy dtto OU Ostrava f. filozofická Filologie reakre. Bc. K 3 Angličtina ve sféře podnikání A3 AK doporučuje

5 Ani přes opakované výzvy nebyly podkladové materiály doplněny na uspokojivé úrovni. Filologie reakre. Bc. K 3 Němčina ve sféře podnikání A3 dtto Filologie reakre. Bc. P, K 3 Ruština ve sféře podnikání A4 U kombinované formy studia AK navíc doporučuje Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb. f. přírodovědecká Ekologie a ochrana prostředí akred. Bc. P 3 Ochrana a tvorba krajiny A4 Ekologie a ochrana prostředí akred. NMgr. P 2 Ochrana a tvorba krajiny A4 Ekologie a ochrana prostředí reakre. Mgr. P 5 Ochrana a tvorba krajiny A6 SU Opava f. filozoficko-přírodovědecká Filologie rozšíř. Bc. P 3 Angličtina AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Nedostatečná kvalifikační struktura, nevyhovující publikační činnost;

6 nabízené nefilologické předměty (neústrojně integrované do předmětů filologických) bez zajištění odborníky. Filologie rozšíř. Bc. P 3 Italština AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Nevyhovující personální zajištění oboru. Filologie rozšíř. Bc. P 3 Němčina AK nesouhlasí s akreditací rozšíření. Nedostatečná kvalifikační struktura, nevyhovující publikační činnost; nabízené nefilologické předměty (neústrojně integrované do předmětů filologických) bez zajištění odborníky. Filologie reakre. Bc. P 3 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ AJ A2 AK doporučuje nevhodné označení oboru, nedostatečná kvalifikační struktura učitelů zajišťujících

7 výuku. Fyzika rozšíř. Dr. P,K 3 Teoretická fyzika a astrofyzika A A na dobu platnosti SP. Matematický ústav Matematika rozšíř. Bc. P 3 Obecná matematika A4 Matematika rozšíř. NMgr. P 2 Geometrie ano A4 Matematika rozšíř. NMgr. P 2 Matematická analýza ano A4 Matematika rozšíř. NMgr. P 2 Matematická fyzika ano A4 Matematika rozšíř. NMgr. P 2 Učitelství matematiky pro SŠ ano A4 Kontrola po 2 letech. TU Liberec f. hospodářská Ekonomika a management reakre. Bc. K 3 Podniková ekonomika A A2 V souladu s 85 zák. č. 111/1998 Sb. AK žádá VŠ, aby zjednala nápravu vzhledem k nedostatkům při uskutečňování SP. Ekonomika a management reakre. Mgr. K 5 Podniková ekonomika A A2 dtto Systémové inženýrství a informatika reakre. Bc. P, K 3 Informační a komunikační management A do U Hradec Králové f. pedagogická Sociální politika a sociální práce reakre. Bc. K 3 Sociální a charitativní práce A4 AK doporučuje Koncepční neujasněnost oboru, je třeba vyjasnit těžiště oboru nebo obor rozdělit. Vychovatelství reakre. Mgr. K 4 Sociální pedagogika A5 Kontrola po 2

8 letech. U Pardubice f. dopravní J. Pernera Technika a technologie v dopravě a spojích reakre. Dr. P, K 3 Dopravní prostředky a infrastruktura A4 Zlepšení publikační činnosti v zahraničních časopisech. Technika a technologie v dopravě a spojích reakre. Dr. P, K 3 Technologie a management v dopravě a A4 dtto telekomunikacích f. humanitních studií Filologie akred. Bc. P 3 Španělský jazyk pro hospodářskou praxi AK nesouhlasí s akreditací. Nevyhovující personální zajištění oboru. Sociologie rozšíř. Bc. P, K 3 Sociologie A4 Kontrola po 2 letech. f. ekonomicko-správní Hospodářská politika a správa rozšíř. Bc. K 3 Ekonomika a celní správa A4 Hospodářská politika a správa rozšíř. Bc. K 3 Ekonomika pro kriminalisty A4 Hospodářská politika a správa rozšíř. Bc. K 3 Veřejná ekonomika a správa A4 Hospodářská politika a správa rozšíř. NMgr. K 2 Ekonomika veřejného sektoru A4 Systémové inženýrství a informatika rozšíř. Bc. K 3 Informatika ve veřejné správě A4 Systémové inženýrství a informatika rozšíř. Bc. P, K 3 Regionální a informační management A4 Systémové inženýrství a informatika rozšíř. NMgr. P 2 Regionální a informační management A4 UK Praha 1. lékařská f. Ošetřovatelství reakre. Bc. P 3 Ošetřovatelství A4 2. lékařská f. Specializace ve zdravotnictví reakre. Bc. P 3 Optika a optometrie A4

9 filozofická f. Ekonomické teorie reakre. Bc. K 3 Ekonomie A1 AK doporučuje FF UK nepředložila žádné podklady k žádosti o prodloužení akreditace. Filologie reakre. Bc. P 3 Afrikanistika A1 dtto Filologie reakre. Bc. P 3 Germanistika (němčina) A1 dtto Politologie reakre. Bc. P 3 Politologie A1 dtto Ekonomické teorie reakre. Mgr. K 5 Ekonomie A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Čeština pro cizince A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Finština A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Francouzština A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Indologie (indická studia se A1 dtto specializací hindština jednooborová) Filologie reakre. Mgr. K 5 Italština A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Klínopis A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Komparatistika jednooborová A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Koreanistika jednooborová A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Maďarština jednooborová A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Portugalština A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Romistika A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P, K 5 Romistika jednooborová A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Sinologie jednooborová A1 dtto Filologie reakre. Mgr. K 5 Slavistická studia se specializací A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Slavistická studia se specializací - A1 dtto jednooborová Filologie reakre. Mgr. K 5 Španělština A1 dtto Filologie reakre. Mgr. P 5 Východoevropská studia se specializací A1 dtto jednooborová Filozofie reakre. Mgr. P 5 Filozofie jednooborová A1 dtto

10 Historické vědy reakre. Mgr. P, K 5 Historie jednooborová A1 dtto Humanitní studia reakre. Mgr. K 5 Kombinace akreditovaných studijních oborů A na dobu platnosti jednotlivých oborů. Informační studia a knihovnictví reakre. Mgr. P, K 5 Informační studia a knihovnictví A1 AK doporučuje FF UK nepředložila žádné podklady k žádosti o prodloužení akreditace. Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakre. Mgr. K 5 Dějiny umění A1dtto Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakre. Mgr. K 5 Estetika A1dtto Obecná teorie a dějiny umění a kultury reakre. Mgr. K 5 Hudební věda A1dtto Sociologie reakre. Mgr. K 5 Sociologie A na dobu platnosti v prezenční formě. Filologie reakre. Dr. P, K 3 Novořecký jazyk a literatura A1 AK doporučuje FF UK nepředložila žádné podklady k žádosti o prodloužení akreditace. Filologie reakre. Dr. K 3 Komparatistika A1dtto Informační studia a knihovnictví reakre. NMgr. K 2 Informační studia a knihovnictví A na dobu platnosti v prezenční formě. Filologie reakre. Mgr. P 5 Afrikanistika AK doporučila prodloužení a omezení akreditace na zasedání Pokud chce UK požádat o zrušení omezení akreditace, je nutné žádost doložit změnami,

11 které nastaly od posledního doporučení AK. Filologie reakre. Mgr. P 5 Perština Viz poznámka k Mgr. Afrikanistice. Filologie reakre. Mgr. P 5 Turkologie Viz poznámka k Mgr. Afrikanistice. Filologie reakre. Mgr. P 5 Japanologie Viz poznámka k Mgr. Afrikanistice. f. pedagogická Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - RJ A A rozšíření na výuku v AJ na dobu platnosti akreditace SP. Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - AJ A dtto Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ hudební A dtto výchova Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - A dtto sbormistrovství Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ hra na A dtto hudební nástroj Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. P Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - rodinná výchova Pedagogika Psychologie A6 AK doporučuje rodinná výchova se přestává vyučovat na ZŠ i SŠ. ano AK souhlasí s konáním rigorózního řízení a s udělováním titulu PhDr. v akreditovaných oborech SP. ano dtto

12 Speciální pedagogika ano dtto Učitelství pro ZŠ ano dtto Učitelství pro SŠ ano dtto f. přírodovědecká Chemie reakre. Bc P 3 Klinická a toxikologická analýza A4 Klinická a toxikologická analýza akred. Bc P 3 A4 Klinická a toxikologická analýza akred. NMgr. P 2 A4 Klinická a toxikologická analýza akred. NMgr. P 3 A4 UP Olomouc f. pedagogická Specializace v pedagogice reakre. Bc. K 4 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ A1 Na dostudování. Vychovatelství reakre. Mgr. K 4 Vychovatelství A1 Na dostudování. Učitelství pro základní školy reakre. Mgr. K 4 Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň A1 Na dostudování. ZŠ Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. K 5 Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy A6 AK doporučuje v předložené podobě obor neodpovídá zásadním změnám v koncepci středního zdravotnického školství. A6 dtto Učitelství pro střední školy reakre. Mgr. K 5 Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ Učitelství pro střední školy reakre. NMgr. K 3 Učitelství odborných předmětů pro A6 dtto zdravotnické školy Učitelství pro základní školy reakre. NMgr. K 2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ A4 AK doporučuje Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají

13 vyhlášce č. 42/1999 Sb. f. přírodovědecká Specializace ve zdravotnictví reakre. Bc. K 3 Optometrie A4 AK doporučuje Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb. Chybí vyjádření MZd. UTB Zlín f. managementu a ekonomiky Ekonomika a management rozšíř. NMgr. K 2 Management a marketing A na dobu platnosti pro prezenční formu. Ekonomika a management rozšíř. NMgr. K 2 Podniková ekonomika dtto Ekonomika a management rozšíř. NMgr. K 2 Průmyslové inženýrství dtto Ekonomika a management rozšíř. NMgr. P, K 2 Finanční řízení organizací AK nesouhlasí s akreditací. Obor je příliš úzce vymezen, předmětovou skladbou však značně přesahuje rámec SP Ekonomika a management. VŠE Praha f. financí a účetnictví Hospodářská politika a správa reakre. NMgr. P 2 Finance A4 Hospodářská politika a správa reakre. NMgr. P 2 Účetnictví a finanční řízení podniku A4

14 f. informatiky a statistiky Aplikovaná informatika reakre. Mgr. P 5 Informatika A6 Aplikovaná informatika reakre. NMgr. P 2 Informační a znalostní inženýrství A4 Aplikovaná informatika reakre. NMgr. P 2 Informační management A4 Aplikovaná informatika reakre. NMgr. P 2 Informační systémy a technologie A4 Kvantitativní metody v ekonomice reakre. Mgr. P 5 Matematické metody v ekonomii A6 Kvantitativní metody v ekonomice reakre. Mgr. P 5 Statistické a pojistné inženýrství A6 Kvantitativní metody v ekonomice reakre. NMgr. P 2 Ekonometrie a operační výzkum A4 Kvantitativní metody v ekonomice reakre. NMgr. P 2 Statisticko-pojistné inženýrství A4 f. mezinárodních vztahů Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. Mgr. P 5 Mezinárodní a evropská studia - A6 diplomacie Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. Mgr. P 5 Podnikání a právo A6 Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. NMgr. P 2 Cestovní ruch A4 Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. NMgr. P 2 Evropská integrace A4 Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. NMgr. P 2 Komerční právo A4 Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. NMgr. P 2 Mezinárodní obchod A4 Mezinárodní ekonomické vztahy reakre. NMgr. P 2 Mezinárodní politika a diplomacie A4 f. národohospodářská Hospodářská politika a správa reakre. Mgr. P 5 Národní hospodářství A6 Hospodářská politika a správa reakre. Mgr. P 5 Regionalistika a veřejná správa A6 Hospodářská politika a správa reakre. NMgr. P 2 Národní hospodářství A4 Hospodářská politika a správa reakre. NMgr. P 2 Regionalistika a veřejná správa A4 Hospodářská politika a správa reakre. Dr. P 3 Hospodářská politika A na dobu platnosti v kombinované formě. Hospodářská politika a správa reakre. Dr. P 3 Regionalistika veřejná správa dtto f. podnikohospodářská Ekonomika a management akred. NMgr. P 2 Podniková ekonomika management A4 VUT Brno f. strojního inţenýrství Strojírenství rozšíř. Bc. P,K 3 Mechatronika A4

15 VVŠPV Vyškov f. ekonomiky obrany státu a logistiky Ekonomika a management rozšíř. Bc. K 3 Vojenský management A4 Ekonomika a management rozšíř. Bc. P 3 Vojenský management A4 Ekonomika a management rozšíř. Dr. P, K 3 Vojenský management A4 Ekonomika a management rozšíř. NMgr. K 2 Vojenský management A4 Ekonomika a management rozšíř. NMgr. P 2 Vojenský management A4 ZU Plzeň f. pedagogická Sociální politika a sociální práce akred. NMgr. P 2 Sociální práce A3 Učitelství pro střední školy zruš. omez. Mgr. P 5 Učitelství chemie pro SŠ AK neshledala důvody ke změně svého původního doporučení omezit akreditaci, dosud chybí odpovídající personální zabezpečení. Učitelství pro základní školy reakre. Mgr. K 4 Učitelství pro 1. st. ZŠ A5 AK doporučuje Podklady pro kombinovanou formu neodpovídají vyhlášce č. 42/1999 Sb. SOUKROMÉ VŠ VŠ podnikání, a.s., Ostrava Ekonomika a management rozšíř. Bc. P 3 Podnikání a management v životním prostředí A4

16 ţádosti o akreditaci habilitačních oborů a oborů ke jmenování profesorem VUT Brno (f. chemická) obor: Fyzikální chemie Závěr: AK souhlasí s akreditací oboru habilitačního řízení pro Chemickou fakultu Vysokého učení technického v Brně na dobu 4 let. AK nesouhlasí s akreditací oboru řízení ke jmenování profesorem. Pro udělení akreditace profesorského řízení v oboru fyzikální chemie není dosud plně vytvořeno renomované pracoviště s vědeckými osobnostmi v daném oboru. ad2) Ţádost o státní souhlas Institutu evropských a regionálních studií České Budějovice (o.p.s.) 1 SP: Mezinárodní teritoriální studia prezenční, kombinovaná 1 obor: Evropská regionální studia Bc. Závěr: Projednávání žádosti se přerušuje do doby doplnění žádosti. 1) AK žádá, aby předkladatel dodal svou žádost v ucelené a definitivní podobě, protože dosud předložený soubor materiálů doplněný a pozměňovaný různými dodatky, neposkytuje přehled o aktuálním personálním obsazení školy, struktuře studia ani profilu absolventa. 2) Sylaby právnických předmětů jsou zastaralé, stejně jako použitá literatura. 3) Je třeba vyjasnit vztahy v oblasti personálního, prostorového, finančního, informačního a materiálního zajištění se stávající střední školou. ad3) dokončení projednávání ţádostí o státní souhlas a)vysoká škola ekonomiky a informatiky Č. Budějovice (s.r.o.) 1 SP: Hospodářská politika a správa prezenční, kombinovaná 2 obory: Bc. Regionální politika a veřejná správa Výpočetní technika a programování Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa se studijním oborem Regionální rozvoj a veřejné služby pro Vysokou školu ekonomiky a informatiky v Českých Budějovicích (s.r.o.) Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia je 3 roky. 2) AK nesouhlasí s akreditací studijního oboru Výpočetní technika a programování téhož studijního programu.. Zdůvodnění k bodu 2): Personální zajištění klíčové katedry v tomto oboru je nedostatečné. Žádný z učitelů, kteří přislíbili hlavní pracovní poměr, neprokázal svoji kompetentnost ke kvalifikovanému vybudování studijního programu. 3) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Vysoké škole ekonomiky a informatiky České. Budějovice (s.r.o.). b) Západomoravská vysoká škola Třebíč (o.p.s.) 2 SP: Aplikované vědy a informatika prezenční, kombinovaná 1 obor: Aplikované informační technologie Bc.

17 Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu Aplikované vědy a informatika se studijním oborem Aplikované informační technologie pro Západomoravskou vysokou školu Třebíč (o.p.s.). Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky. 2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Západomoravská vysoká škola Třebíč (o.p.s.). 3) AK požaduje po 2 letech předložit zprávu o personálním zajištění, zejména u učitelů v hlavním pracovním poměru. 4) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu Aplikované vědy a informatika se studijním oborem Aplikované informační technologie pro Západomoravskou vysokou školu Třebíč (o.p.s.) v kombinované formě studia. Zdůvodnění k bodu 4): Vzory studijních pomůcek pro kombinovanou formu studia nejsou dostatečně připravené. ad4a) Dokončení změn ve sloţení pracovních skupin místopředsedou pracovní skupiny pro ekonomické obory se stal prof. Nejezchleba z VŠB-TU v Ostravě. b) Vznik účelové pracovní skupiny pro hodnocení NVŠ AK schválila složení účelové pracovní skupiny pro hodnocení neuniverzitních vysokých škol: Ing. Petr Richter, prof.ing. Milan Sojka, CSc., Ing. Vlastimil Juppa, prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc., Ing. Marie Vitáková. ad5) Vysoká škola Karlovy Vary-informace o situaci Komise byly informována o situaci na Vysoké škole Karlovy Vary v souvislosti se zveřejněným článkem v Mladé frontě-dnes. Závěr: AK žádá Vysokou školu Karlovy Vary o předložení dokladů o personálním zajištění studijního programu ve struktuře, z níž bude patrný výchozí stav při akreditaci a aktuální stav po zahájení školního roku. Dále žádá o předložení všech změn týkajících se struktury, obsahu jednotlivých předmětů a rozsahu jejich výuky. ad6) Plnění závěrů z hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc Závěry:1) Akreditační komise po projednání zprávy podané Právnickou fakultou UP konstatovala, že závěry z 11. zasedání AK v r nejsou plněny, zejména v personální oblasti. 2) Toto konstatování je třeba považovat za doporučení ve smyslu 85 odst. 1 zákona č.111/1998 SB, o vysokých školách, ve znění novel. 3) K projednání situace na PF UP a dalšího postupu Akreditační komise podle 85 cit. zákona budou rektorka Palackého Univerzity a děkan Právnické fakulty UP pozváni na příští zasedání AK. ad7) Výroční zasedání CEE (Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education) ve Vídni Milan Sojka podal informaci o plenárním zasedání sítě CEE, které se uskutečnilo ve dnech ve Vídni. Interval zasedání bude napříště dvouletý, řídící výbor bude scházet každoročně. Prof. Sojka byl zvolen předsedou. Začala jednání s Maďarskem a se Slovenskem o vzájemném uznávání akreditačních postupů. ad8) Různé, závěr AK diskutovala o situaci na FF UK v souvislosti s nejasnostmi ohledně prodloužení akreditace řady studijních oborů.

18 Závěr: Předseda AK se spojí s děkanem FF UK se žádostí o předložení přehledu akreditovaných studijních programů, oborů a forem studia spolu s počty studentů v jednotlivých oborech a formách. AK schválila formulář žádosti o prodloužení akreditace již akreditovaných studijních programů podle novely zákona o vysokých školách č. 147/2002 Sb. Formulář bude vystaven na webu MŠMT na stránce Akreditační komise. Příští zasedání se koná ve dnech v Kostelci nad Černými Lesy; plánované zasedání v lednu 2003 je zrušeno, další zasedání se uskuteční až v březnu Oprava zápisu 03-02: je uvedeno: FF UK v Praze Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví se specializacemi: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština Akreditace do 20. července AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr. má být správně: FF UK v Praze Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví - angličtina Akreditace do 20. července AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr. Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví - francouzština dtto Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví - němčina dtto Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví - španělština dtto

19 Překladatelství a tlumočnictví akred. Mgr. prez. 5 Překladatelství a tlumočnictví - ruština dtto

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-00 Brandýs nad Labem, 18. - 19. ledna 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-00 Brandýs nad Labem, 18. - 19. ledna 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-00 Brandýs nad Labem, 18. - 19. ledna 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Tilman Berger, Petr Kratochvíl,

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-02 22. aţ 23. ledna 2002, Brandýs nad Labem

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-02 22. aţ 23. ledna 2002, Brandýs nad Labem Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-02 22. aţ 23. ledna 2002, Brandýs nad Labem Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír Křístek,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč

Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Petr Fiala,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 07-02 10. aţ 11. prosince 2002, Kostelec nad Černými Lesy

Zápis ze zasedání Akreditační komise 07-02 10. aţ 11. prosince 2002, Kostelec nad Černými Lesy Zápis ze zasedání Akreditační komise 07-02 10. aţ 11. prosince 2002, Kostelec nad Černými Lesy Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Petr Kratochvíl, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 9. a 10. prosince 2003, Tuchlovice

Zápis ze zasedání Akreditační komise 9. a 10. prosince 2003, Tuchlovice Zápis ze zasedání Akreditační komise 9. a 10. prosince 2003, Tuchlovice Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová,

Více

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice Zasedání Akreditační komise 04-02; 18 aţ 19 června 2002 Stráţnice řítomni: Miroslav Liška Milan Sojka etr ratochvíl Jiří Mareš ravoslav Stránský Oldřich ytela Jan Štěpán Jiří Sobota Antonín Stratil Boris

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 10. a 11. února 2004, Pelhřimov

Zápis ze zasedání Akreditační komise 10. a 11. února 2004, Pelhřimov Zápis ze zasedání Akreditační komise 10. a 11. února 2004, Pelhřimov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Petr

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 02-03 29. aţ 30. dubna 2003, Pelhřimov

Zápis ze zasedání Akreditační komise 02-03 29. aţ 30. dubna 2003, Pelhřimov Zápis ze zasedání Akreditační komise 02-03 29. aţ 30. dubna 2003, Pelhřimov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová,

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 15. a 16. června 2004, Blansko

Zápis ze zasedání Akreditační komise 15. a 16. června 2004, Blansko Zápis ze zasedání Akreditační komise 15. a 16. června 2004, Blansko Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Petr

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

STANOVISKO V E Ř E J N É V Š

STANOVISKO V E Ř E J N É V Š Zasedání Akreditační komise 05-02; 24. až 25. září 2002, Telč Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Petr Kratochvíl, Jiří Mareš, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Boris

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Zápis ze zasedání AK č Třešť

Zápis ze zasedání AK č Třešť Zápis ze zasedání AK č. 02-01 13.-14. 3. 2001 Třešť Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Alena Winterová, Antonín

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 02-04 6. až 7. dubna 2004, Pelhřimov

Zápis ze zasedání Akreditační komise 02-04 6. až 7. dubna 2004, Pelhřimov Zápis ze zasedání Akreditační komise 02-04 6. až 7. dubna 2004, Pelhřimov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová,

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské Zápis z 10. zasedání Akreditační komise Herbertov, 26. a 27. října 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002

únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 únor 2003 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002 Činnost Akreditační komise (dále jen AK ) se řídí příslušnými ustanoveními

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 06-00 Hradec Králové, 24. 25. října 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 06-00 Hradec Králové, 24. 25. října 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 06-00 Hradec Králové, 24. 25. října 2000 Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2016 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 1. a 2. února 2005, Pelhřimov

Zápis ze zasedání Akreditační komise 1. a 2. února 2005, Pelhřimov Zápis ze zasedání Akreditační komise 1. a 2. února 2005, Pelhřimov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Alena

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 304/2012 Sb. Příloha č. 26 VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Změna: 38/2016 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst.

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 05-00 Pelhřimov, 19. 20. září 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 05-00 Pelhřimov, 19. 20. září 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 05-00 Pelhřimov, 19. 20. září 2000 Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to Vyhláška č. 304/2012 Sb. Příloha č. 2: Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to 1. pro obecnou část studijního

Více

Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy

Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy Zápis č. 03 13 ze zasedání Akreditační komise 17. 19. června 2013, Doksy Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Fusek, Jana Geršlová, Július Horváth, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaroslav Petr,

Více

Zápis č ze zasedání Akreditační komise června 2006, Medlov

Zápis č ze zasedání Akreditační komise června 2006, Medlov Zápis č. 03-06 ze zasedání Akreditační komise 20. - 21. června 2006, Medlov Přítomni: Miroslav Liška, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Macurová, Jiří Sobota,

Více

Zápis č ze zasedání Akreditační komise dubna 2005, Pelhřimov

Zápis č ze zasedání Akreditační komise dubna 2005, Pelhřimov Zápis č. 02-05 ze zasedání Akreditační komise 5.-6. dubna 2005, Pelhřimov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 03/2003 17. aţ 18. června 2003, Loučeň

Zápis ze zasedání Akreditační komise 03/2003 17. aţ 18. června 2003, Loučeň Zápis ze zasedání Akreditační komise 03/2003 17. aţ 18. června 2003, Loučeň Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová,

Více

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0.

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0. Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: prof. Marek, prof. Mesiar, doc. Sklenák, prof. Taraba, doc. Trizna. Program: 1. Zahájení 2. Schválení akreditačních

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Zápis ze 7. zasedání AK 5.-6.12. Kostelec nad Černými Lesy

Zápis ze 7. zasedání AK 5.-6.12. Kostelec nad Černými Lesy Zápis ze 7. zasedání AK 5.-6.12. Kostelec nad Černými Lesy Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír Křístek, Jan Štěpán,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 11. aţ 12. března 2003, Telč

Zápis ze zasedání Akreditační komise 11. aţ 12. března 2003, Telč Zápis ze zasedání Akreditační komise 11. aţ 12. března 2003, Telč Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Boris Vyskot, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová,

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Pravoslav Stránský,

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Zápis č ze zasedání Akreditační komise ledna 2008, Litomyšl

Zápis č ze zasedání Akreditační komise ledna 2008, Litomyšl Zápis č. 01 08 ze zasedání Akreditační komise 28. 30. ledna 2008, Litomyšl Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jiří Mareš, Jaromír Příhoda,

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001

únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 únor 2002 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2001 Činnost Akreditační komise (dále jen AK ) se řídí příslušnými ustanoveními

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 07-01 11. aţ 12. prosince 2001, Kostelec nad Černými Lesy

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 07-01 11. aţ 12. prosince 2001, Kostelec nad Černými Lesy Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 07-01 11. aţ 12. prosince 2001, Kostelec nad Černými Lesy Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich

Více

Zápis č. 05-06 ze zasedání Akreditační komise 24. - 25. října 2006, Pelhřimov

Zápis č. 05-06 ze zasedání Akreditační komise 24. - 25. října 2006, Pelhřimov Zápis č. 05-06 ze zasedání Akreditační komise 24. - 25. října 2006, Pelhřimov Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Milan Sojka, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Petr Hájek, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek,

Více

Rada Národního akreditačního úřadu návrh

Rada Národního akreditačního úřadu návrh Rada Národního akreditačního úřadu návrh 1. Předseda Rady NAÚ prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. výkon funkce předsedy NAÚ a předsedy Rady NAÚ podle zákona o vysokých školách o dlouhodobé působení na Vysoké

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Zápis č. 06-05 ze zasedání Akreditační komise 29.-30. listopadu 2005, Litomyšl

Zápis č. 06-05 ze zasedání Akreditační komise 29.-30. listopadu 2005, Litomyšl Zápis č. 06-05 ze zasedání Akreditační komise 29.-30. listopadu 2005, Litomyšl Přítomni: Miroslav Liška, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Macurová, Jiří Sobota,

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Zápis č. 01-07 ze zasedání Akreditační komise 6. - 7. února 2007, Litomyšl Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Milan Sojka, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jiří Mareš,

Více

Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice

Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice Zápis č. 02 14 ze zasedání Akreditační komise 8. 9. dubna 2014, Hejnice Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

únor 2004 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2003

únor 2004 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2003 únor 2004 zpracoval Jan Lachman Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2003 1. Úvod Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2003 Činnost Akreditační komise (dále jen AK ) se řídí příslušnými ustanoveními

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více