TEST ASERTIVITA. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, komunikace, vedení lidí, flexibilita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEST ASERTIVITA. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, komunikace, vedení lidí, flexibilita"

Transkript

1 TEST ASERTIVITA Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, komunikace, vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 5 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 5 minut jeden testovaný Nutnost interpretace psychologem: ne Popis: Tento krátký test je zaměřen na chování ve vypjatých životních situacích. Testovaný má na výběr ze tří možností, jak by tuto situaci vyřešil. U tohoto testu neexistují správné nebo chybné odpovědi, protože jde jen o názor testovaného. Je nutné odpovídat pokud možno spontánně. Pokud by se některé otázky na testovaného nehodily, je nutné, aby se pokusil vžít do situace a odpověděl spontánně a podle citu. Výstup: Testovaný vepíše písmeno charakterizující jeho volbu jako odpověď na danou otázku do záznamového archu. Ve výsledkové tabulce pak přiřadí ke své volbě počet bodů. Po sečtení všech bodů je v závěru testu uvedeno hodnocení odpovídající dosaženému počtu bodů.

2 Zkuste si odpovědět na následující otázky: TEST ASERTIVITY 1. Máte zájem o pracovní pozici a jdete na casting: a) Při vstupu do recepce se bedlivě rozhlížíte kolem sebe a říkáte si: "V takové konkurenci nemám vůbec žádnou šanci." b) Vkročíte sebejistě a přesvědčujete potenciálního zaměstnavatele, že právě vy jste nejvhodnějším kandidátem. c) Popíšete svou kvalifikaci, praxi a budete doufat, že to dobře dopadne. 2. Požadovali jste opravu elektrického přístroje. Když však přinesete spotřebič domů, zjistíte, že přístroj přesto nefunguje: a) Než byste se vraceli zpět do servisu a pouštěli se do sporů, raději se pokusíte opravit přístroj sami, nebo jdete koupit nový. b) Zavoláte do opravny a snažíte se dopátrat, kde se stala chyba. c) Naštvaně a s bojovným nasazením se vrátíte do servisu a chcete zpátky peníze. 3. Osoba, kterou považujete za přitažlivou, vyslovila poznámky, se kterými nemůžete souhlasit: a) Šetrně řeknete svůj názor, ale přestanete dříve, než se dostanete do skutečné hádky. b) Přejdete vše mlčením, abyste si nezkazili šanci na možný vztah. c) Odhodlaně podpoříte svůj názor přesvědčivými argumenty. 4. Ve vašem sousedství pravidelně pozdě v noci poslouchají hlasitou hudbu: a) Dojdete za sousedy a snažíte se je přesvědčit, aby hudbu ztišili. b) Se svou stížností se obrátíte přímo na policii, aby sjednala pořádek. c) Nechcete si pokazit sousedské vztahy a raději lépe zvukově izolujete svůj byt. 5. Jste ve frontě a spořádaně čekáte, až přijdete na řadu. Přiběhne netrpělivý zákazník a předběhne vás. Co uděláte? a) Slušně se ohradíte se slovy: "Promiňte, ale já jsem tu byl/a před vámi." b) Nereagujete, ale tiše trpíte. c) Nevzdáváte se svého práva a neváháte se pustit do hádky. 6. Potřebujete vyšší plat: a) Půjdete přímo za svým nadřízeným a požádáte ho o zvýšení platu. b) Zvýšíte pracovní tempo a výkonnost v naději, že si toho nadřízení všimnou. c) Přizpůsobíte svůj životní styl nepříznivým ekonomickým podmínkám. 7. Chcete nakupovat, ale personál v obchodě vás neochotně a špatně obslouží: a) Rázně se pustíte do prodavače se všemi svými požadavky. c) Útrpně si postěžujete všem okolo, ale personálu neřeknete nic. b) Ventilujete svůj hněv a napíšete stížnost přímo na vedení podniku. 8. Přijela k vám tchýně a nešetrně kritizuje poměry ve vaší domácnost: a) Chcete v domě klid a proto jste raději zticha. V duchu však skřípáte zuby. b) Její kritika se vás nedotýká a klidně namítnete, že si rádi žijete podle svého. c) Okamžitě se ohradíte a se zvýšeným hlasem ji pošlete pryč. 2

3 ZÁZNAMOVÝ ARCH Jméno:

4 HODNOCENÍ: Za každou odpověď si přičtete body podle následující tabulky: 1. a)1 - b)3 - c)2 2. a)1 - b)2 - c)3 3. a)2 - b)1 - c)3 4. a)2 - b)3 - c)1 5. a)2 - b)1 - c)3 6. a)3 - b)2 - c)1 7. a)2 - b)1 - c)3 8. a)1 - b)2 - c) bodů: Vyznačujete se velkou bojovností. Umíte razantně přimět druhé lidi, aby věnovali pozornost tomu, co říkáte. Nenecháváte bez povšimnutí věci, které vám vadí, a přímočaře se snažíte zjednat nápravu bodů: Jste asertivní a obvykle umíte dobře zastávat odlišný názor na různé jevy kolem sebe. Ostatní vědí, že si nenecháte líbit nic nevhodného, proto si získáváte jejich respekt. 13 bodů a méně: Netroufáte si hájit svá práva, vůči svému okolí jste příliš shovívaví. Raději trpíte, než byste řekli, co se vám nelíbí. Ostatní vás neberou vážně, protože zjišťují, že si vůči vám mohou dovolit prakticky cokoliv. Závěr: Pozor na vlastní asertivitu! Pokud nemáte s technikou asertivity v komunikaci s druhými žádné problémy, a to platí nejen v pracovním procesu, buďte přesto obezřetní. Asertivita nemůže být neustálou a jednostrannou obranou sebe sama, svých osobních zájmů, či zájmů skupiny lidí, kterou reprezentujeme. Asertivní chování nemůže vést k egoistickému hájení vlastních zájmů a uzavírání se před zájmy ostatních. Správný asertivní přístup totiž vyžaduje, aby měl člověk na zřeteli nejen své vlastní potřeby a přání, ale také potřeby a přání jiných lidí. Umíte prosadit svůj názor a nést zodpovědnost za své vlastní kroky a rozhodování? Umíte rozpoznat své místo a kompetence v pracovních vztazích? Jste dostatečně aktivní a máte zdravé sebevědomí k sebeprosazení? Nebo jste bázliví a bojíte se střetů s okolím? Pokud máte pocit, že vás v práci ponižují, zastrašují či jinak vydírají, že nemáte prostor k sebevyjádření, pak bude nezbytné pracovat také na vaší asertivitě. Asertivita v globálním pojetí je komunikačním stylem o umění naslouchat a respektovat druhé. Do češtiny se asertivita nejčastěji překládá jako sebeprosazení. Jejím úkolem je rozpoznat a zastavit manipulativní chování druhých vůči sobě sama. Díky používání asertivního chování se lidé v kontaktu s druhými cítí emočně svobodní. "Neasertivní lidé často mají problém s tím, aby respektovali druhé v tom, jací jsou a nechtěli je tzv. předělávat nebo se nechovali vůči nim agresivně", tvrdí Ludmila Dušková, pořadatelka kurzů asertivního chování. 4

5 Nebojte se respektovat sebe Řada zkušeností z běžného fungování mezi lidmi potvrzuje, že oč méně je jedinec asertivní, o to více vnímá asertivitu jako agresivitu. Dušková tvrdí: "Neasertivní člověk je totiž sám zvyklý na takzvaně citlivý přístup, který zaobaluje problémy do jakési falešné vaty a manipuluje druhými lidmi tak, že není schopen říci na rovinu, a přitom neagresivně, co chce a nechce. Mnohdy to totiž ani jedinec, který neumí respektovat ostatní lidi ani sebe samého, neví. Cítíte se v práci přetěžováni? Naučte se odmítat! Asertivita ovšem není jen o odmítání. Je důležité umět právě přijímat - příjemné i nepříjemné. Asertivita má ve svém repertoáru obranné techniky, které je možné se naučit. Umožňují bránit se manipulativnímu nátlaku a pacifikovat agresi, aniž se dáme vyprovokovat k agresívní odpovědi. Pokud máte pocit, že s vámi v práci manipulují, že nejste schopni prosadit svůj názor a čekáte pasivně v ústraní, až za vás rozhodnou druzí, či že jste nuceni bránit se agresivním útokům svých kolegů, podřízených či nadřízených, osvojte si některou z osvědčených asertivních technik. Asertivní techniky Technika zaseklá deska. Sestává se z obyčejného opakování požadavků pokaždé, když se člověk setká s neodůvodněným odporem. Technika přijatelného kompromisu spočívá v nalezení nějaké omezené pravdy, na které se může člověk s protistranou domluvit. Dá se pak souhlasit z části či souhlasit v podstatě. Negativní otázka vyžaduje další specifickou kritiku. Negativní tvrzení je na druhou stranu souhlas s kritikou bez slevení z nároků. Technikou otevřené dveře přiznáme svému kritikovi, že v tom, co říká, může být něco pravdy, přitom nám tato technika dovoluje zůstat konečným soudcem sebe a toho, co děláme. Negativní aserce učí bez obrany a úzkosti přijímat oprávněnou kritiku. Technika sebeotevření a volné informace, která usnadňuje sociální komunikaci, učí člověka hovořit o sobě bez přehnané plachosti a řídit se principem: Dej - dostaneš. 5

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Rozvoj expresivních a komunikačních schopností Fáze efektivní komunikace Komunikační proces Efektivně komunikovat

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

2009 Kolektiv autorů společnosti Mindsoft, s.r.o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4. www.mujvztah.cz. www.mamdepku.

2009 Kolektiv autorů společnosti Mindsoft, s.r.o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4. www.mujvztah.cz. www.mamdepku. KTERÉ VÁM POMOHOU ZJISTIT VŠE, CO O SVÉM PARTNEROVI POTŘEBUJETE VĚDĚT 2009 Kolektiv autorů společnosti Mindsoft, s.r.o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4 www.mujvztah.cz

Více

Pracovní sešit poradenského programu KROK ZA KROKEM

Pracovní sešit poradenského programu KROK ZA KROKEM Pracovní sešit poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah Úvod... 3 Vstupní dotazník... 4 Cvičení č. 1 - Cvičení pozitivního sebehodnocení... 14 Cvičení č. 2 - Proroctví,

Více

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Zvládání konfliktních situací v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Konflikt... 6 1.1 Definice konfliktu... 6 1.2 Buridanův

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 3. UJASNĚTE SI, CO OD NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ ČEKÁTE... 9 4. JAKOU PRÁCI HLEDÁTE?...

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

ASERTIVITA PRO MANAŽERY

ASERTIVITA PRO MANAŽERY Dagmar Lahnerová SIMPLY CLEVER ISBN www.skoda-auto.cz Citigo_Grada_AsertivitaManagrs_167x240.indd 1 ŠKODA Citigo má vše, co pro m stský život potºebujete: napºíklad nízkou spotºebu, skv lý design, dostatek

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání děláme z dobrých firem skvělé Připravili jsme pro Vás speciální prosincovou nabídku na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání Které kurzy to jsou a kdo je využije? 8 nejoblíbenějších

Více

ÚSPĚŠNÉHO K A R I É R A BUSINESS UKÁZKOVÝ TEXT PRO KURZ POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU A DTP

ÚSPĚŠNÉHO K A R I É R A BUSINESS UKÁZKOVÝ TEXT PRO KURZ POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU A DTP K A R I É R A BUSINESS P O R A D C E ÚSPĚŠNÉHO M A N A Ž E R A UKÁZKOVÝ TEXT PRO KURZ POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU A DTP KROMĚŘÍŽ, PROSINEC 2006 K A R I É R A Obsah Jak jedná šéf 3 Dobrý manažer umí lidem

Více

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních

Více

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT? B e z P R Á C E? Obsah: 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?...1 2) TÉMA - KDE SE DÁ PRACOVAT PŘEHLED PRACOVNÍCH MOŽNOSTÍ...2 3) TÉMA HLEDÁNÍ PRÁCE...3 4) TÉMA MOTIVAČNÍ

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová OBSAH 224,406 224,406 224,406 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH...6 3. VYBRANÉ STANDARDY KVALITY...9 3.1 STANDARD Č.

Více