Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu Přítomný zástupce SBD Stavbař: Aleš Kulhánek Jednání shromáždění zahájil Ing Vavrek, předseda SVJ seznámením přítomných s programem jednání: 1. Stav hospodaření - Návrh rozpočtu nákladů společenství vlastníků na rok Plán oprav na rok Tvorba fondu oprav, dlužník 2. Stav účtu 3. Výtahy informace o stavu 4. Lodžie informace o počtu výměn, rozpočet 5. Výbor a jeho změny 6. Zelená úsporám a dotace panel 7. Ostatní pronájem nebytových prostor Funkcí zapisovatele byl pověřen pan Stříbrský David. Usnášeníschopnost shromáždění: Pan Hamerník přednesl výsledky sečtení účasti. Na shromáždění se dostavili vlastníci mající celkem 52,716 % podílu, shromáždění bylo usnášeníschopné. Program jednání: Ad 1) Návrh rozpočtu nákladů a plán oprav na rok Ing. Vavrek seznámil detailně shromáždění s jednotlivými položkami rozpočtu nákladů na rok 2011 ve výši Kč plus tvorba dlouhodobé zálohy ve výši Kč, náklady celkem Kč. Detailní informace obsahuje příloha č. 3 tohoto zápisu. Plán oprav na rok 2011 je navržen v částce Kč, z toho rekonstrukce vchodových vstupů činí Kč. Detaily obsahuje příloha č. 4 tohoto zápisu

2 Hlasování: Rozpočet nákladů a plán oprav na rok 2001 byl schválen jednomyslně všemi přítomnými. Ing. Vavrek podal informaci o dlužníku. Dluh pana Žundálka Martina činí Kč. Prostřednictvím advokáta je podána soudní žaloba. Je předpoklad, že soud rozhodne o vydání platebního příkazu. Stav dlouhodobé zálohy na opravy k činí ,15 Kč. Ad 2) Stav účtu k činí ,33 Kč. Ad 3) Ing Vavrek podal informaci o proběhlé výměně výtahů. Akce hodnocena jako zdařilá. Poslední faktura byla uhrazena, zbývá doplatek podle splátkového kalendáře. Ad 4) Ing Jiroušek podal informaci o rekonstrukci lodžiových stěn, pro rekonstrukci se přihlásilo 48 bytových jednotek, rekonstrukce byla realizována ve 46 bytových jednotkách. V případě poruch dodavatelská firma provede potřebné opravy. Z původního rozpočtu došlo k úspoře Kč. Bylo dohodnuto o převodu této částky do fondu oprav. Ad 5) Ing. Vavrek a pan Hamerník informovali o změně ve složení výboru SVJ od Ze stávajícího výboru podal rezignaci Ing. Vavrek Vratko a ing. Zemánková Eva. Návrh na složení výboru je následující: Ing. Jiroušek Zdeněk, Hamerník Tomáš, Ing. Miroslav Vašina Hlasování: Nový výbor byl odsouhlasen všemi přítomnými. V této souvislosti byl podán návrh na zrušení usnesení za shromáždění SVJ ze dne a to v bodu 5 (rozšíření výboru na 5 osob), v bodu 5.1.(navýšení platby na odměny) a bodu 7.3 (viz Usnesení). Rozšíření výboru na 5 osob by znamenalo změnu Stanov SVJ. Hlasování: Pro zrušení uvedeného usnesení hlasovali všichni přítomní

3 Spolupráce výboru s dalšími osobami bude řešena individuálně podle provedených prací ve prospěch SVJ na základě dohod. Ad 6) Zelená úsporám a dotace panel. Informaci podala ing. Zemánková. Program Zelená úsporám a panel jsou v současné době pozastaveny. Stavební povolení k sanaci je k dispozici od roku 2009, v 06/2010 byl získán stěžejní dokument a to odborný posudek od firmy DEA. Podmínkou dotace je provedení prací podle tohoto posudku (dokončení všech lodžiových stěn, výměna oken v bytě u paní Samkové). Částka dotace činí Kč/m2 tj.cca 5,3 mil Kč. Po otevření dotačních programů v roce 2011 budou podklady pro podání žádosti revidovány dle aktuálních požadavků. Ing. Vavrek a pan Hamerník zdůraznili, že výměna zbývajících lodžiových stěn musí být provedena nejpozději v průběhu realizace sanace a lodžie musí být provedeny certifikovanou firmou a certifikovanými materiály. Ing. Jiroušek šance na dotaci 5,3 mil existuje, avšak nedokončené sanace lodžiových stěn se jeví jako překážka. Provést sanaci objektu z vlastních zdrojů nelze, jako možnost je řešení úvěrem. Odhad na provedení sanace je mil Kč. Podal předběžnou informaci o jednání s Českou spořitelnou a ČSOB. Ing. Vavrek zdůraznil, že celé přípravné práce musí směřovat k přijetí úvěru na provedení sanace objektu a výbor musí mít pověření od shromáždění SVJ k dalším krokům a jednání s dodavatelskými firmami a bankovními ústavy. Hlasování: Přítomní vlastníci souhlasí s plánovanou sanací objektu s tím, že bude nutno na financování použit úvěr od některé banky. Shromáždění ukládá výboru SVJ doložit tento souhlas od ostatních vlastníků korespondenčně tak, aby konečný výsledek vyjadřoval souhlas minimálně 75% vlastnických podílů. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní tj. 52,716 % spoluvlastnických podílů. Ad 7) Ostatní Ing. Vavrek předložil shromáždění žádost paní Jirouškové Zdeny na dlouhodobý pronájem nebytové prostory nad vchodem v objektu 730 za nájemné 850 Kč/ m2/rok. Hlasování: Shromáždění souhlasí s pronájmem nebytové prostory na dobu 1 roku s možností prodloužení. Pro tento návrh hlasovali vlastníci mající 50,26 % spoluvlastnických podílů, zdrželi se vlastníci s 2,456 % podíly

4 Závěr: 1. Shromáždění SVJ schvaluje Rozpočet nákladů SVJ na rok Shromáždění SVJ schvaluje Plán oprav na rok Shromáždění SVJ schvaluje změny ve výboru SVJ od Shromáždění SVJ schvaluje zrušení usnesení z o rozšíření výboru a zrušení usnesení o navýšení odměn. 5. Shromáždění SVJ schvaluje plánovanou sanaci objektu s nutností přijetí úvěru od banky. Ukládá výboru SVJ doložit tento souhlas od ostatních vlastníků korespondenčně tak, aby konečný výsledek vyjadřoval souhlas minimálně 75 % vlastnických podílů. 6. Shromáždění SVJ schvaluje pronájem nebytové prostory nad vchodem objektu 730. Zápis bude zveřejněn na nástěnkách SVJ a na webu: Přílohy: 1. Pozvánka na shromáždění vlastníků 2. Prezenční listina včetně plných mocí 3. Rozpočet nákladů společenství vlastníků na rok Plán oprav na rok Vyhodnocení účasti na shromáždění a hlasování V Praze dne Zapisovatel: David Stříbrský za výbor SVJ: Ověřovatel: Miroslav Vašina

5 - 4 -

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65

Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65 Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65 Datum konání: 19.2.2015 Čas zahájení 17.00 hod a ukončení ve 20 hod Místo konání: ŽS Angelovova, Praha 4 Modřany Řídící zasedání: Ing. Jan

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 17. února 2015.

Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 17. února 2015. Toto je upravená verze zápisu v souladu se zákony (jsou odstraněny jména osob) originál včetně podpisů je k nahlédnutí u předsedy výboru! Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného

Více

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Přítomni: p.machníková, Boušová, Anýž, Vondráčková, Korejsová za kontrolní komisi p. Uglaj (viz presenční listina v příloze zápisu) Schůzi výboru zahájila

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy OBSAH: 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů konaného dne 31. 5. 2011 2. Informace technického úseku k programu

Více

I N F O R M A C E PRO ČLENY. O b s a h : Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70. Ing. Petr K u č a. ředitel správy SBD Hlubina

I N F O R M A C E PRO ČLENY. O b s a h : Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70. Ing. Petr K u č a. ředitel správy SBD Hlubina Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E PRO ČLENY O b s a h : 1. Usnesení z jarního shromáždění delegátů ze dne 28. května 2012 2. Výzva k návrhu kandidátů do představenstva

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Informace z volebního shromáždění delegátů

Informace z volebního shromáždění delegátů červenec 2015 Informace z volebního shromáždění delegátů HODOŇAN, stavební bytové družstvo, zajišťuje bydlení a služby s bydlením spojené ve 154 obytných domech, ve kterých je 4045 bytových jednotek a

Více