Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl. Mgr. Martina Finsterlová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl. Mgr. Martina Finsterlová"

Transkript

1 Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl Mgr. Martina Finsterlová

2 1 Systém francouzských samohlásek 1. Samohlásky ústní [a] podobné našemu, zavřenější; place [plas], madame [madam] [e] = otevřené (nastavení rtů jako na české a ), v písmu také è, ê, ai; elle [el], tchèque [ček], mais [me] [ẹ] = zavřené (nastavení rtů jako na české i ), v písmu é, -er, -ez; épeler [ẹplẹ], asseyez [asejẹ] [ö] = otevřené zaokrouhlené (nastavení rtů jako na české o ); professeur [profesö: r], neuf [nöf] [ọ ] = zavřené zaokrouhlené (nastavení rtů jako na české u ); deux [dọ ], jeudi [ţọdi] [ә] = němé nebo temné e; monsieur [mәsjọ ], petit [pәti] [i] = ostré i; ami, Italie [itali] [ü] = zaokrouhlené i; salut [salü], une [ün] [o] = otevřené (nastavení rtů jako na české a ); mode [mod], connais [kone] [ọ] = zavřené (nastavení rtů jako na české u ), v písmu au, ô, na konci slov; aussi [ọsi], auto [ọtọ] [u] zavřenější neţ české (rty více zaokrouhlit a vysunout dopředu); tout [tu], boulevard [bulva:r] 2. Samohlásky nosové [ã] France [frã:s], accident [aksidã] [ẽ] médecin [medsẽ], bien [bjẽ] [ö] un [ö], lundi [lödi] [õ] non [nõ], bon [bõ] 3. Polosamohlásky [ u a] moi [m u a], voilà [ v u ala] [ u i] oui [ ü i] je suis [ţә s ü i], huit [ ü it] [j] radio [radjọ], Daniel [danjel]

3 2 Výslovnost některých francouzských souhlásek r zní jinak (špička jazyka nekmitá), zkuste vyslovit řadu g, k, ch, r h nikdy se nevyslovuje, např. habiter [abitẹ] ç vyslovuje se [s], např. ça va [sava] j vyslovuje se [ţ], např. bonjour [bõţu:r], Japon [ţapõ] ch vyslovuje se [š], např. chanson [šãsõ], chef [šef] gn vyslovuje se [ň], např. espagnol [espaňol], champagne [šãpaň] q, qu vyslovuje se [k], např. disque [disk], qui [ki] Čtení koncových hlásek e (bez přízvuku) se na konci víceslabičného slova nečte, např. madame [madam], artiste [artist], amie [ami] c se na konci slova čte [k], např. Maroc [marok] většina souhlásek se na konci slova nečte, např. Paris [pari], alphabet [alfabe], chez [šẹ] pouze l a f se na konci slova často vyslovují, např. journal [ţurnal], bref [bref] občas se vyslovuje i koncové r, např. acteur [aktö:r] Francouzský přízvuk Čárky nad písmeny neoznačují délku samohlásky, ale způsob její výslovnosti 1. přízvuk ostrý (accent aigu) vypadá jako česká čárka, vyskytuje se pouze nad e a označuje, ţe je tato hláska zavřená é vyslovujeme [ẹ] 2. přízvuk tupý (accent grave) vede opačným směrem, vyskytuje se nejčastěji nad e (můţe však být i nad a nebo u) a označuje, ţe jde o e otevřené è vyslovujeme [e] 3. přízvuk složený (accent circonflexe) můţe být nad všemi samohláskami kromě y ê vyslovujeme [e] ô vyslovujeme [ọ] Slovní přízvuk (důraz) Ve FRJ je důraz na poslední slabice slova nebo rytmické skupiny (rytmická skupina je skupina slov, která spolu významově souvisí): Bonjour X Bonjour Madame

4 3 UNITÉ I Leçon 1 1. Épelez (hláskujte): Guy de Maupassant Paul Cézanne Yves Montand Hervé Bazin Antoine Watteau Gérard Depardieu Marcel Pagnol Georges Braque Louis de Funès Raymond Queneau Alfred Sisley Jean-Paul Belmondo 2. Lisez (čtěte): 8, 2, 4, 1, 7, 3, 9, 5, 6, 2, 0, 1, 5, 4, 10, 3, 9, 5, 2, 1, 7, 3, 8, 6, 0, 2, 10, 4, 7 3. Traduisez (přeložte): do USA Němec. marocká.. ve Španělsku Francouzka.. španělsky Complétez (doplňte): 1. Où tu...? -.. habite.. Espagne. 2. Ils. médecins,.. est étudiante. 3. est ta nationalité? Je... allemand. 4.. est Marie? -. est Japon. 5. Comment tu....? Je.. Claire. 6. Vous.. à Paris? - Oui,,,,, sommes à Paris. 7. Je.. la France. 8. Brad Pitt est habitons.. États-Unis. 10. Tu... Anglais?., je Tchèque. 5. Faites une phrase avec ses mots (z těchto slov sestavte jednu větu): étudiante - deux un américains rencontre une médecin journalistes allemande tchèque et 7. Traduisez: 1. Jak se jmenuje? Jmenuje se Sylvie. Je lékařkou. 2. Znáte Alaina Delona? Ano, znám, to je francouzský herec. 3. Kde bydlíš? Bydlím v Lyonu, ve Francii. A ty? Bydlím v Japonsku. 4. Zdravíme pana Gomeze: Dobrý den! 5. Zpíváte? Ano, jsem zpěvákem. Jmenuji se Joe. 6. Tři Kanaďané potkávají španělskou ošetřovatelku. 7. Ty mluvíš anglicky? To je skvělé!

5 4 Leçon 2 1. Lisez (čtěte): 39, 8, 24, 17, 55, 62, 15, 43, 11, 29, 35, 60, 51, 6, 13, 19, 47, 59, 12, 23, 67, 44, 2, 27, Comptez (počítejte): 39 8 = = = = = = = = = = = = 23 5 = 67 9 = = 3. Prononcez bien (vyslovujte správně): 18 étudiants, 6 infirmières, 24 leçons, 19 adresses, 10 acteurs, 5 journalistes, 12 écrivains, 8 mécaniciens, 36 Allemands, 17 chanteurs, 10 médecins, 58 pays, 3 accidents, 10 cafés 4. Řekněte předcházející a následující den či měsíc: jeudi, dimanche, vendredi, lundi, mars, mai, décembre, juin, septembre, janvier, août, avril 5. Complétez (doplňte): a)... musicienne anglais...,.. médecins espagnol...,..étudiant français..,... actrices allemand...,... chanteur tchèque...,... infirmière marocain...,. chanteuse japonais...,... mécaniciens canadien...,... journaliste américain.. b) trois joli fille.., étudiante canadien..., des spectateur.. ennthousiaste...,. garçon.. italiens,.. femmes mexicain, cinq livre.. français...,. photo de Nicolas,.. actrice américain., des secrétaire.. tchèque..,.. disque japonais, des joli. cadeau..,.. stylo anglais.., deux ami.. allemande.. c) C est... appartement... Monsieur Leclerc. Claire habite... Canada,... Toronto. Jean est... Tchèque, il travaille... Espagne. Ce n est pas... journal... étudiant, c est... journal... professeur. Regardez... photo: ce sont... chanteurs marocains, ils chantent... Prague. Je voudrais aller... Japon. John est... médecin. Il écoute...radio. Ce sont... amis...pierre. 6. Trouvez des mots français: LETILUJ NESEMIA OJURLAN CIHARE BRONEM CRIMEDRE

6 5 7. Traduisez (přeložte): anglická kniha.. nadšený divák.. hezké pero francouzská restaurace.... muţovy noviny. Rolandův byt..... fotka dětí... umělcův koncert.... dvě hezké italské dívky 8. Mettez les verbes à la forme qui convient (dejte slovesa do příslušného tvaru): rencontrer (1. os. mnoţ. č.). épeler (2. os. jednot. č.).. saluer (2. os. mnoţ. č.) parler (1. os. mnoţ. č.) s appeler (2. os. jednot. č.).. habiter (3. os. mnoţ. č.) chanter (1. os. jednot. č.). connaître (2. os. mnoţ. č.) regarder (3. os. jednot. č.) être (3. os. mnoţ. č.). 9. Traduisez les verbes: a) čtete. neznám bydlíš dívá se.. (on) není rozumíš zpíváme píšou. nemluvíte.. rozumí.. nečteš nepíšeme setkáváme se. jsi neznáte.. b) zpívají rozumíme.. nedívají se. píšeš (on) mluví čteme. zdravíš. (oni) mluví.. bydlíte.. nerozumím neposloucháme hláskujete chtěl bych píšete. (ona) nečte

7 6 10. Répondez (odpovězte): Comment tu t appelles? Tu es Français?. Où tu habites? Tu es journaliste?.. Tu parles anglais?. Tu chantes bien? Tu écoutes des disques français? Tu lis des livres?. Tu connais Jean Reno? Václav Klaus est musicien?. Tu comprends le japonais?. Vous écoutez la radio?. Vous êtes Anglais?... Quand tu es né(e)? 11. Traduisez: A 1. Chtěl bych rozumět japonštině. 2. To jsou anglické a německé desky? 3. Znám dobře Helenin byt. 4. V úterý 12. června jsem v Praze. 5. Vy jste Rolandova přítelkyně?ano, jmenuji se Marie. 6. Kdo je to? To je Nicolas Legrand, úţasný umělec. 7. Chtěla bych být čtyři týdny v Mexiku. 8. Slečna Nováková potkává dvě Američanky. Jsou to sekretářky pana Cashe. 8. Co je to? To je Michalova adresa. B 1. To jsou děti paní Bovaryové? Nevím, neznám děti paní Bovaryové. 2. To není dárek od českého přítele. 3. Nerozumím, herečky mluví španělsky. 4. Ţena hudebníka Maláska se nejmenuje Malásková, jmenuje se Morávková. 5. Hláskujeme příjmení novináře Grignarda. 6. V Paříţi potkáváte dívky a chlapce z Prahy. 7. Co je to? To jsou sešity německých studentek. 8. Nezpívají dobře, ale jsou hezké. C 1. Student se dívá na profesora, ale neposlouchá. 2. Spisovatel píše knihy. 3. Posloucháte rádio? 4. V neděli nepracujeme. 5. Omluvte mě prosím, neumím mluvit německy. 6. Muţ čte noviny. 7. Nadšení diváci poslouchají koncert francouzské zpěvačky. 8. Chtěl bych pracovat v Hollywoodu. 9. Díváš se na dívčin náhrdelník? 10. Nečteme anglickou abecedu.

8 7 12. Remplissez le questionnaire (vyplňte dotazník): Nom:... Prénom:... Profession:... Adresse: Vous aimez voyager o un peu o beaucoup o pas beaucoup o o beaucoup pas du tout 2. Vous préférez o la montagne o la campagne o la mer 7. Vous aimez les musées o un peu o beaucoup o pas du tout 3. Vous aimez le théatre o un peu o beaucoup o pas du tout 8. Vous aimez les restaurants o un peu o beaucoup o pas du tout 4. Vous aimez le cinéma o un peu o beaucoup o pas du tout 9. Vous aimez la danse o un peu o beaucoup o pas du tout 5. Vous aimez la musique classique o un peu o beaucoup o pas du tout 6. Vous aimez la chanson o un peu 10. Vous aimez le sport o un peu o beaucoup o pas du tout les sports pratiqués:..

9 8 Leçon 3 1. Mettez les verbes à la forme qui convient (dejte slovesa do příslušného tvaru): adorer (1. os. pl) lire (3. os. pl) comprendre (1. os. sg) faire (2. os. pl) avoir (1. os. pl) aller (2.os. pl) venir (3. os. pl) détester (3. os. sg) préférer (3. os. sg) être (2. os. sg) s appeler (2. os. sg) connaître (3. os. sg) écrire (1. os. pl) rencontrer (2.os. sg) saluer (3. os. pl) chanter (1.os. pl) aller (2. os. sg) être (1.os. pl) s appeler (2.os. pl) préférer (2.os. pl) faire (3.os. sg) détester (2.os. sg) regarder (1.os. sg) comprendre (3.os. sg) 2. Complétez (doplňte): a) des fille. amusant....,. sportive anglais..., une joli.. spectatrice.., deux grand.. projet..,.. femmes fatigué, six chanson... différent..., la danse.. espagnol...,... dictionnaires italien..., des fille.. gentil.,... musique formidable, trois sportif désolé.., une voiture... américain..., des portrait vrai...,. opéra allemand..., des film.. japonais,. joli piscine, quatre ami marocain b) C est.. amie. Madame Legrand. - Londres est la capitale Angleterre. - Je vais... médecin. - Pierre fait... volleyball. - J aime restaurants. - Il préfère chanson.. jazz. - Je suis... Tchèque. Elle pratique. ballet. Je vais... musée. - Il salue... amis... acteur. - Ils vont... café. - Pierre joue... football. - Le concert... chanteuse est bon. - Il habite... États-Unis. - Elle va... montagne. - Qu est-ce que vous faites.. dimanche? - Claire est France.

10 9 c) Il va... cinéma.. J habite... Maroc. L ami de Michel est... écrivain. Paul est... Paris. Tu aimes.... roman Harry Potter Rowlingová? Est-ce que tu vas. la mer? C est la photo enfant. Je vais... Italie. Elle parle... chanteuse Edith Piaf. Où sont les cahiers..... étudiants et le stylo.. secrétaire? Nous allons... professeur. Jacques fait... football..j habite... campagne. C est une amie... journaliste Brunot. d) Je suis... Monsieur Legrand enfants sont... piscine. Je vais... Prague... théâtre. - Il fait... ski... montagne. Je joue... piano. - J habite... Tchèquie. - Je vais... toilettes. - Il invite... fille... professeur. - Ils vont... restaurant. - Pierre joue... football. - C est l ami... actrice. Il habite... Canada. - Il fait... natation. - Je vais... opéra. 3. Répondez par toute la phrase (odpovězte celou větou): Tu connais une secrétaire?.. Václav Klaus est musicien?. Comprenez-vous l anglais?. Vous habitez à Paris?.. Tu voudrais chanter à Lucerna?.. Quelle est votre nationalité? Lisez-vous les romans?.. Quelle est le nom de votre professeur?. 4. Traduisez (nezapomínejte na členy): šťastnou cestu. italská herečka. angličtí spisovatelé kanadská zpěvačka. omluvte mě. německé sekretářky.

11 10 5. Traduisez: 1. Jsme velmi unavení, v sobotu nejdeme tancovat. 2. Chtěl bych zůstat měsíc u moře. 3. V Paříţi je Eiffelova věţ. 4. Francouzští studenti velmi rádi cestují. 5. Lituji, v Anglii se mluví anglicky. 6. Promiňte, je v Praze opera? 7. Čtete rádi Hrabalovy knihy? 8. Ve Španělsku se mluví španělsky. 9. Souhlasím, to je velmi zábavný člověk. 10. Jsem unavená, raději zůstanu na venkově. Leçon 4 1. Répondez: Quelle heure est-il? Il est Continuez: Cinq, dix, quinze,..,. Vendredi, samedi,.,.. Avril, mai,,,. Dix, vingt,..,, Mardi, mercredi,,.. Deux, quatre,..,,... Une heure et quart, une heure et demie, 3. Mettez les verbes à l indicatif (dejte slovesa do oznamovacího způsobu): partir (1. os. pl) déjeuner (2. os. sg) être (1. os. pl) sortir (3. os. sg) pouvoir (2. os. pl) connaître (2. os. sg) finir (3. os. pl) arriver (1. os. pl) vouloir (1. os. sg) entrer commencer (2. os. sg) diner (3. os. pl) apprendre (1. os. sg) savoir (3. os. sg) connaître (3. os. sg) être (2. os. sg) vouloir (1. os. pl) partir (1. os. sg) (2. os. pl)

12 11 4. Répondez par toute la phrase: Avez-vous une voiture?.. Est-ce qu il y a un opéra à Kostelec? Sais-tu écrire?.... Est-ce que tu as des amis français?... Tu es à la piscine maintenant?... Est-ce que tu connais un bon mécanicien? Vous êtes dans la classe?... Est-ce que tu aimes le sport?.. Tu as des livres japonais?... Aimes-tu le cinéma?.. La pièce commence à 20 h., vous arrivez à h. Vous arrivez à l heure? La leçon commence à 8.10 h., vous arrivez à 7.45 h. Vous arrivez à l heure? 5. Mettez les verbes à l impératif (dejte slovesa do rozkazovacího způsobu): faire (2.os.pl) rencontrer (2.os.sg) comprendre (2.os.pl) travailler (2.os.sg) regarder (1.os.pl) écrire (2.os.sg) chanter (1.os.pl) habiter (2.os.pl) aller (2.os.sg) écouter (2.os.pl) lire (2.os.pl) parler (1.os.pl) venir (2.os.pl) rester (2.os.sg) sortir (2. os. pl) entrer (2. os. pl) finir (1. os. pl) lire (2. os. sg) 6. Traduisez: A 1. Kaţdé pondělí začínáme pracovat o půl desáté. 2. V pátek mám schůzku s Petrem, pak jdeme tancovat. 3. Profesor vychází ze třídy včas. 4. V kolik hodin přijíţdíš do školy? Před školou jsem ve třičtvrtě na osm, za pět minut osm vstupuji do třídy. 5. Kaţdou sobotu se vracíme z diskotéky v jedenáct hodin. 6. Jdete pozdě, představení končí. 7. V muzeu je velká podobizna Einsteina. 8. Sekretářky odcházejí z kanceláře v 15. hod. a 10 min. B 1. Pozdravte zubaře Mrázka. 2. Chcete obědvat v japonské restauraci? Ne, raději přijdeme k tobě. 3. Pozor, o půlnoci nechoď ven! 4. Valérie nemůţe sportovat, je teď v nemocnici. 5.

13 12 Jan je špatný tanečník. To není pravda, umí tancovat velmi dobře, ale nechce. 6. Lituji, ale nemohu opustit hezkou dívku. 7. Nechci odjet bez tebe. 8. Víme, ţe vlak do Prahy má zpoţdění. 9. Chtěla bych se naučit rokenrol. 10. Vracíme se pro Pavlův zápisník. C 1. Odcházíme z kanceláře a jdeme k Janově přítelkyni. 2.Kolik je vám let? 3. Dnes odpoledne se nedívej na televizi. 4. Nemáš jízdní řád? 5. Je Angličan, ale bydlí v Paříţi. 6. Ty nevcházíš do třídy? Ale ano, vcházím. Leçon 5 1. Lisez: a) 14, 30, 89, 65, 16, 71, 19, 94, 77, 51, 103, 5, 22, 84, 47, 698, 306, 425, 5 070, , 880 b) 972, , 783, 1.564, , , 98, , , 418, , 67, 1.976, Prononcez bien: 78 voitures, 272 artistes, 90 agendas, 86 danseurs, 770 billets, 106 adresses, 135 musées, appartements, 99 ans, 53 films, 385 écoles, 48 heures, Tchèques 3. Quand êtes-vous né? Quel âge avez-vous? Je suis né le 3 décembre J ai 13 ans. Je suis née le 5 avril J ai Tu es né le 18 février Il est né le 30 janvier Elle est née le 27 juin Nous sommes nés le 6 mars Vous êtes nés le 21 octobre Ils sont nés le 1 septembre Elles sont nées le 24 juillet Mettez au féminin (převeďte do ţenského rodu): L acteur est beau et gentil.... Il est roux.... L homme est vieux.... Le sportif est mince et courageux.... Le garçon est gros.... Le nouveau chanteur est bon....

14 13 5. Complétez: Aujourd hui je suis Rome, mais demain je pars Rome. États-Unis. Je vais... médecin. Les élèves sortent. la classe. Nous ne connaissons pas.. actrice Deneuve. C est la photo... enfants. Tu pars.. vacances. juillet? Je rentre. moi. Je commence... travailler. Je vais... cinéma. Sylvie est... journaliste. Il déjeune midi. Quand vous entrez la classe? J habite... Espagne.... Lhota, il n y a pas... bon café. La voiture. chanteuse est jolie. J écris... amie de Michel. Oh, il est six heures, je suis. retard! Ils adorent aller. campagne. 6. Mettez à l impératif: Tu ne regardes pas la télévision.. Vous dansez beaucoup. Est-ce que tu lis un journal?... Tu ne vas pas au cinéma.. Nous partons bientôt.. Est-ce que vous dites quelque chose?.... Tu remplis ce questionnaire?..... Tu invites Sylvie Complétez avec les adjectifs beau, nouveau, vieux: Ils habitent un n.. appartement. Il est b.. La classe est v. Voilà deux n. piscines. Nous aimons de b.. livres. Ce livre est b mais v. Avez-vous une n adrese? Dans la rue, il y a de v. cafés. Regardez ce b. hôtel. Je voudrais voir le n.. film de Forman. Comment s appelle la b... étudiante? Il travaille à un v.... hôpital. Est-ce que tu connais de n. disques de Mika? Ce sont de b.. photos! 8. Conjuguez: commencer Nous à six heures. arriver Ils... à Prague. sortir Elle... à l heure. finir Quand tu...? vouloir Elles... inviter Valérie. entrer Nous... aller Il ne... pas. apprendre Elles... l espagnol.

15 14 partir Vous... en France. être Nous ne... pas fatigués. connaître Je... Valérie aussi. venir Il... de Paris. pouvoir Vous. partir. écrire Qu est-ce qu ils...? dire Vous quelque chose? faire Qu est-ce qu elle...? avoir Tu... la pendule. savoir Nous danser. comprendre Est-ce que vous...? lire J aime... des livres. rêver Monique.. à l école. 9. A. Complétez: B. Ecrivez le contraire: masculin garçon acteur Italien monsieur féminin chanteuse Anglaise femme musicienne faux adorer joli venir amusant grand accord entrer bien finir sympathique mince content intelligent jeune

16 Répondez par toute la phrase: Quel est ton prénom?.. Tu as un stylo?... Est-ce qu il y a une voiture dans la classe?. Tu n es pas à l école aujourd hui?.. Vous n habitez pas sur la Côte d Azur?.. Quel âge as-tu?.... Tu n es pas à l école aujourd hui?.. Est-ce qu il n y a pas de garçons dans votre classe?.. Quelle heure est-il?.. Tu préfères la musique classsique ou le rock? Traduisez: A staré náměstí v Římě krásná americká herečka studentovy nové sešity krásné náhrdelníky nové zajímavé zaměstnání sympatická sportovkyně starý nudný profesor krásná štíhlá postava nestálí umělci Paulova malá zahrada mladý odváţný kapitán zasněný básník krásné světlovlasé dítě hloupé dotazníky starý nespokojený muţ tři usměvavé Španělky nová italská opera starý jízdní řád velmi nesmělý tanečník nové zajímavé země

17 16 B 1. Kdo je to? To jsou přátelé z dětství. 2. Před divadlem je jedno staré auto. 3. Znáte nějakou zrzavou ošetřovatelku? Ano, znám, jmenuje se Kateřina a pracuje se mnou v nemocnici. 4. Máme novou adresu, bydlíme v malé vesnici na horách. 5. Čeští studenti popisují postavy z Balzakova románu. 6. Čtu starou německou knihu, je velmi zajímavá. 7. Rolandovi přátelé nejsou krásní, ale jsou sympatičtí a inteligentní. 8. Dcera paní Legrandové má nové hodinky, ale chodí do školy pozdě. 9. Byt kanadského muzikanta na Azurovém pobřeţí je opravdu krásný. 10. Vůbec nemám ráda pana Meuniera, je starý a nudný. C 1. Jsou v Římě krásné hotely? Nevím. 2. To je pravda, novinář nemůţe psát nový článek o Gottově koncertu. 3. Nechoďte zítra do kina, marocké filmy nejsou dobré. 4. Není Sylviino staré pero na Petrově diáři? Ano, je tam. 5. Ten mladý básník je zasněný a samotářský. 6. Vidíš, v Marseille je velký přístav. 7. Inţenýr Čihák rozumí špatně francouzsky, dnes začínáme společně studovat. 8. Děti hrají na housle. 9. Jaké město máte raději Londýn nebo Benátky? 10. Co chcete dnes říci? 12. Décrivez les personnages:

18 17 UNITÉ II Leçon 1 1. Lisez: 4 e, 1 er, 29 e, 40 e, 95 e, 63 e, 100 e, 15 e, 32 e, 85 e, 6 e, 57 e, 18 e, 10 e, 71 e, 92 e, 13 e, 75 e, 16 e, 202 e 2. Complétez avec l adjectif démonstratif (doplňte ukazovací zájmeno):. armoires, violon,. rivière, aéroport, port,... fenêtre,.. tomates,... fromage,.. villages, horaire 3. Mettez les verbes à la forme qui convient: vendre (3. os. sg) comprendre (3. os. pl) pouvoir (1. os. sg) acheter (2. os. sg) aller (3. os. pl) louer (1. os. pl) voir (2. os. pl) sortir (3. os. sg) finir (3. os. pl) dire (2. os. sg) 4. Traduisez: A 1. Chtěl bych koupit starý dům v Burgundsku. 2. Na prázdniny si pronajímáme pohodlnou vilu blízko pobřeţí. 3. Zítra jdeme koupit novou kytaru pro Kateřinu. 4. Paní Duboisová prodává praktický byt v centru města. 5. Tmavovlasý prodavač je přívětivý, ale zákaznice je nesnesitelná. 6. Velká místnost v přízemí je světlá, jsou tam tři okna. 7. Pronajímáte zařízený pokoj za 500 F měsíčně? 8. Garsonka v šestém patře je na prodej. 9. Chceme koupit malou tichou nemovitost na venkově. 10. Nový majitel starobylé budovy přijede zítra. B 1. Samozřejmě chtějí navštívit to krásné místo společně. 2. Tady je velký park, ale vpravo je hlučné letiště. 3. Mladá sympatická prodavačka mluví se zaujetím o přednostech tohoto nábytku. 4. Kupte novou skříň do obýváku. 5. Simonin náhrdelník je pod postelí. 6. Podívejte se na ty krásné stromy a tichou řeku. 7. Kde prodávají lístky? 8. Nechcete dvě pohodlná křesla? 9. Nekupuj vanu, kup sprchu. 10. Pan Brun ukazuje kupci garáţ a stodolu.

19 18 Leçon 2 1. Complétez avec l article ou la préposition qui convient (doplňte vhodný člen nebo předloţku): a) 1. Est-ce quíl y a. fromage au dessert? 2. J aime. café. 3. Elle mange.. fruits. 4. Ils n aiment pas. bière. 5. Je commande haricots. 6. Ce soir je bois. vin. 7. Tu veux un morceau.. viande? 8. Nous ne mangeons pas.. escargots. 9. Je voudrais une tasse.. thé. 10. Au menu il y a.. lapin. 11. Voulez-vous salade? 12. Aujourd hui je préfère.. glace. 13. Achète tomates et un kilo. oranges. 14. Garçon, je veux encore bière! 15. Dominique boit.. café au lait. b) 1. Sylvie n aime pas.. charcuterie. 2. Je prends. poulet et un peu. frites. 3. Ce soir nous préférons. vin. 4. Marc ne veut pas légumes. 5. Voulez-vous goûter.. gâteau? 6. Nous prenons.. pommes. 7. Je voudrais un verre eau. 8. J aime. fromage. 9. Ils choisissent glace. 10. Tu ne prends pas. jus? 11. Vous prenez un morceau lapin, n est-ce pas? 12. Je n aime pas.. riz, je préfère.. pommes de terre. 13. Comme entrée il commande salade de carottes. 14. Elle ne veut pas... carottes, parce qu elle n aime pas... légumes. 15. Je prends... glace... chocolat. 2. Complétez avec l adjectif démonstratif (doplňte ukazovací zájmeno): 1. Il veut vendre appartement. 2. Oh,... pomme est belle! 3. Tu vas avec... étudiants? 4. Elle cherche assiette. 5. Je dois appeler garçon. 6. Est-ce que vous choississez. entrée? 7. Goûtez plat, il est délicieux. 8. Voyez-vous.. carafe? 9. Nous partons soir homme est intelligent. 11. La maison de Paul est derrière.... immeuble. 12. Je visite musée souvent. 13. Connaissez-vous femmes? Non, je connais seulement.. femme à droite. 14. Je travaille à côté de bureau. 15. Le professeur entre dans.. classe à 9 heures. 3. Complétez avec les verbes: Les vacances commencent le 01/07 et.. le 31/08. Paul.. un livre intéressant. Est-ce que vous la télé ce soir? Mars.. le

20 19 troisième mois de l année. Cet homme. de la bière. Nous du tennis. A Paris,.. la tour Eiffel. On va.. à la discothèque. Tu.. une nouvelle lampe. Ces étudiants l anglais. Elle. à l école à 7h 50. Venez.. la cuisine de la région! A midi, nous du poulet avec du riz. 4. Complétez avec le pronom (doplňte samostatné osobní zájmeno): 1. J habite à côté de (Nicolas). 2. Véronique va au cinéma, tu peux aller avec 3. Tu veux aller chez (le médecin)? 4. Vous voulez acheter une villa, cette maison est idéale pour Ces enfants ne sont pas à la maison, jouez sans 6. Nous travaillons pour (M. Brunot) Qu est-ce qu il y a devant (les immeubles)? 8. Je suis dans ma chambre, viens chez 5. Évitez la répétition (vyhněte se opakování): Exemple: Il part aujourd hui. Je pars aujourd hui. Il part aujourd hui, moi aussi. 1. Je ne loue pas la chambre. Pierre ne loue pas la chambre. 2. Sophie est contente. Nous sommes contents. 3. Je n aime pas danser. Marie aime danser. 4. Nous voulons partir. Vous ne voulez pas partir. 5. Vous avez soif. Les enfants ont soif. 6. Tu ne chantes pas. Les filles ne chantent pas. 7. Elle ne mange pas beaucoup. Tu manges beaucoup. 8. Nous n habitons pas à Londres. Paul et Jean n habitent pas à Londres. 6. Répondez: J aime le chocolat. Et toi? (+). Michel ne mange pas de riz. Et vous? (-). Nous apportons des fruits. Et toi? (-).. Bernadette prépare du thé. Et Luc? (+)... Marc ne veut pas d eau. Et vous? (+).... Je vais acheter des champignons. Et toi? (-).. Madeleine ne prend pas de café. Et Sophie? (-). Nicole demande des bananes. Et vous? (+).. Marie ne veut pas de glace. Et les garçons? (-). Paul ne mange pas de légumes. Et son frère? (+)....

21 20 7. Mettez les verbes à l indicatif (dejte slovesa do oznamovacího způsobu): finir (3. os. pl) aller (3. os. pl) savoir (1. os. pl) pouvoir (1. os. sg) prendre (3. os. pl) venir (2. os. sg) choisir (1. os. pl) lire (3. os. sg) comprendre (2. os. sg) boire (2. os. pl) acheter (2. os. sg) être (3. os. pl) partir (3. os. sg) connaître (1. os.sg) dire (2. os. pl) voir (2. os. sg) 8. Traduisez: A 1. Ta velká místnost v přízemí je světlá, jsou tam tři okna. 2. Před ním je láhev piva. 3. Kde jsou chlapci? To je čaj pro ně. 4. Dnes obědváme s ní, večeříme s tebou. 5. Pronajímáme zařízenou garsonku v šestém patře. 6. Nechcete šálek kávy? Ale ano, zboţňuji kávu. 7. Vy nejíte vajíčka? Já také ne.. 8. Mám hlad, ale nechci večeřet bez ní. 9. Mladá servírka mluví o tomto jídle. 10. Sylvie neochutnává, ale vy ano. B 1. Chci koláč a šálek kávy. 2. Přijďte k nám ochutnat krajovou kuchyni. 3. Nechceme rybu, objednáme si hovězí. 4. Mám ráda ovoce, vezmu si jeden pomeranč. 5. Tvoje přítelkyně odmítá maso? 6. Pan Martin má dietu, ale jí kozí sýr. 7. Samozřejmě si musíte odpočinout. 8. Nemáme rádi víno, pijeme vodu. 9. Marie chce vyčistit ten starý kotlík. 10. Vedle Klářina pokoje je velká koupelna se dvěma umyvadly. Leçon 3 1. Complétez avec l article ou la préposition: C est une voisine, elle habite... 5 e étage. C est l appartement... Monsieur Leclerc. Claire habite... Canada,... Toronto. Je n aime pas bière, je préfère une bouteille.. vin. Elle est régime, elle mange. légumes. Ce n est pas le lit... locataire. Je fais. sport et j aime bien faire musique. Regardez, c est la photo enfants... actrice Geislerová. Je voudrais un peu potage. John est... médecin, il habite... Angleterre.. Il commande... poulet avec.. frites. Il vient...pierre. Non, nous n avons pas voiture. M. Dupont sort bureau 16 h 30.

22 21 2. Mettez les verbes à la forme qui convient: avoir sommeil - Il... monter - Tu... l escalier. ne pas perdre - Nous. des clés. descendre - Vous.. de la montagne. dormir - Ils. 8 heures par jour. changer - Nous... cet appartement. ne pas dormir - Tu beaucoup. avoir peur - Pourquoi elles..? entendre - Tu... du bruit? tuer - Il.. un meurtrier. se promener - Je veux. ce soir. s habiller - Vous.. à la dernière mode. se réveiller - A quelle heure tu...? se coucher - Le samedi tu aimes. tard. se lever - Les enfants.... tôt. 3. Jouez avec la phrase: Je ne veux pas m habiller, je veux me laver d abord. Suzanne.. Tu... Les garçons. Vous Roland. Sylvie et Valérie.. Nous 4. Complétez avec les pronoms (pouţijte neurčitá a záporná zájmena): Il y a quelque chose? Non,. Vous entendez quelqu un? Non,... Tu lis..? Tu vois cette personne? Non, Elle vole?

23 22 Il cherche quelqu un? Non,... Voulez-vous dire.? Il y a quelqu un? Non,. Voulez-vous manger.? Vous entendez quelque chose? Non,... Tu écris à..? Tu vois cet avion? Non, Tu bavardes avec? 5. Complétez avec les adjectifs possesifs: a) Nous avons deux enfants. Ce sont. enfants Les Martin ont l appartement bruyant. Ils vendent. appartement. Tu as la chambre au rez-de-chaussée. chambre est grande. Vous avez le jardin avec les arbres. Ce sont arbres. Tu joues du piano. Tu aimes. piano. Nous avons le joli meuble. C est... meuble. J ai les disques. Ce sont... disques. Les étudiants ont les cahiers.. cahiers sont nouveaux. Connaissez-vous Claire? C est.. amie. Ce n est pas la chaise de Valérie? Si, c est... chaise. b) Pierre a une nouvelle montre. nouvelle montre est jolie. Nous avons les disques. Ce sont... disques. Je vois une maison. A côté de la maison, il y a. propriétaire. Tu achètes l outil... outil est pratique. Vous avez une villa. villa est à vendre. Ce sont les sacs de Marie? Oui, ce sont sacs. Je joue de la guitare. J aime guitare. La chambre des enfants est au rez-de-chaussée. chambre est grande. Ce n est pas l armoire de Valérie? Si, c est.. armoire. Nous avons le nouveau meuble. Ce sont.. chaises.

24 23 6. Trouvez la question:..? J ai 16 ans...? Je voudrais un morceau de poulet...? Il est dix heures cinq..? Non, Sylvie est mince...? Je suis désolée, je ne suis pas libre...? Non, il ne connaît pas de bon médecin....? Si, elle mange du fromage....? Elle est en Bourgogne.? Je suis d accord. 7. Traduisez: 1. Zloději jdou nahoru, ale pan Brunot nic nevidí. 2. V neděli ráda odpočívám a oni také. 3. Neslyším nikoho, to je určitě vítr. 4. Ztrácíš často svoje klíče, ţe ano? 5. Její francouzská přítelkyně je v důchodu, ale vstává brzy. 6. Policie po někom pátrá. 7. V mojí tašce je několik jablek a kilo pomerančů. 8. Jdeme do posledního patra, to je jisté. 9. Jste ospalí, ale oblékáte se a něco hledáte. 10. Podívejte, to je adresa toho číšníka. Leçon 4 1. Mettez les verbes à la forme qui convient: perdre - Vous.... ces choses. essayer - Elles.. les chaussures. dormir - Nous. longtemps. mettre - Robert. la cravate. payer - Tu... dans le magasin. s habiller - Je.. à la dernière mode. mesurer - Nous.. la chambre. dire - Vous votre taille. peser - Combien tu? essayer - J.. de parler japonais.. choisir - Nous. les vêtements. payer - Vous... beaucoup. boire - Il. un peu. mettre - Ils.. les cahiers sur la table. acheter - Tu quelque chose?

25 24 2. Lisez: La maison mesure 12 m sur 17 m. - Le morceau de fromage pèse 350 g. - Marianne est née le 29 mars Ce manteau coûte couronnes. Luc mesure 1 m 88. Tu pèses 76 kg. Nous habitons au 15 e étage. J ai 5 pièces de 50 centimes. 3. Complétez avec l adjectif démonstratif: 1. clés sont à toi? 2. ceinture est étroite. 3. Essayez.. blouson ou veste. 4. J achète chaussettes et.pull. 5.. escalier est en pierre. 6. Nous achetons voiture. 4. Utilisez les adjectifs possessifs: Les vacances sont à nous. Le pantalon rouge est à moi. Ces bottes sont à moi. Ce sont les chaises d Anne. Une serviette est à vous. Ce sont les enfants de Paul et Marie. Deux oranges sont à toi. Ces jupes sont à vous. C est le pull de Catherine. Ce sont... vacances. C est... pantalon. Ce sont... bottes. Ce sont... chaises. C est... serviette. Ce sont... enfants. Ce sont... oranges. Ce sont... jupes. C est... pull. 5. Répondez selon le modèle: C est la cravate de M. Brunot? a) Oui, c est sa cravate. b) Oui, cette cravate est à lui. Ce sont les vêtements des enfants? a). b).... C est l armoire de Brigitte? a)... b) C est la chambre de Marie et Claire? a)... b).. C est le pantalon de Jacques? a)... b).. 6. Traduisez les verbes:

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý Page 158 1 Podstatná jména a determinanty 160 2 Přídavná jména 161 3 Příslovce 161 4 Srovnávání 162 5 Předložky a spojky 164 6 Zájmena 167 7 Slovesa: infinitiv, zvratná slovesa, neosobní slovesa 169 8

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

[alẹkol] Do re mi fa sol, chodím do školy La si do re mi, čtu a píšu Ale z počtů, koule, koule, koule (doslovně: bublina )

[alẹkol] Do re mi fa sol, chodím do školy La si do re mi, čtu a píšu Ale z počtů, koule, koule, koule (doslovně: bublina ) 5 [alẹkol] élève m, f [ẹle:v] žák, žačka classe f [klas] třída apprendre [aprã:dr] učit se, dovídat se tableau m [tablọ] tabule, obraz manuel m [manüel] učebnice livre m [li:vr] kniha exercice m [egzersis]

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Les adjectifs qualificatifs Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Yvona Látalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Červenková,

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA RUSKÉHO A FRANCOUZSKÉHO JAZYKA PROBLEMATIKA VYJADŘOVÁNÍ MINULOSTI VZHLEDEM K SYSTÉMU MINULÝCH ČASŮ SOUČASNÉ FRANCOUZŠTINY VE SROVNÁNÍ S ČEŠTINOU

Více

d na konci slova je němé jako ve slově grand, ale vyslovuje se ve slově sud. Následuje cvičení 2, 3

d na konci slova je němé jako ve slově grand, ale vyslovuje se ve slově sud. Následuje cvičení 2, 3 VITE! 2. dìl Lekce 1 Les mots (str. 17 vlevo uprostřed) Hlásky t a d Následuje cvičení 1 Ve francouzštině hláska t odpovídá písmenu t ve slově ton, tt ve slově attendre a th ve slově thé. Na konci slova

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

Nově v Prádle. Isabelle Knor: Praha, s mou nejhlubší

Nově v Prádle. Isabelle Knor: Praha, s mou nejhlubší abel TV Prima, Kaleidoskop, 30.11., 9.00 Egyptský archeolog Zahí Hawás: Obviňují mne, že ukrývám evidenci o svých objevech... petrz Cituji z diskuse na Neviditelném Psovi: Já jsem před nedávnem četl knihu,

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Slovo ředitele ředitele

Slovo ředitele ředitele Slovo ředitele Slovo ředitele ředitele Pan Zeman v Zemáku a pan Kremlička ve skromnějším Kremláčku objížděli během letošní volební kampaně republiku, aby zajistili svým stranám úspěch a křesla v Parlamentu

Více

From Blog to Book. TWOGETHER.CZ

From Blog to Book. TWOGETHER.CZ From Blog to Book. TWOGETHER.CZ 2 Contents 1 2012 9 1.1 July.............................................. 10 About (2012-07-18 20:35)................................... 11 2 2013 13 2.1 August............................................

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR)

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR) ÚVODEM Máte v ruce brožuru, která Vám pomůže připravit se na zkoušku z češtiny. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří Vaše dovednosti poslechové 1, psaní a čtení. Po písemné části

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Seminární práce z anglického jazyka wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více