Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl. Mgr. Martina Finsterlová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl. Mgr. Martina Finsterlová"

Transkript

1 Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl Mgr. Martina Finsterlová

2 1 Systém francouzských samohlásek 1. Samohlásky ústní [a] podobné našemu, zavřenější; place [plas], madame [madam] [e] = otevřené (nastavení rtů jako na české a ), v písmu také è, ê, ai; elle [el], tchèque [ček], mais [me] [ẹ] = zavřené (nastavení rtů jako na české i ), v písmu é, -er, -ez; épeler [ẹplẹ], asseyez [asejẹ] [ö] = otevřené zaokrouhlené (nastavení rtů jako na české o ); professeur [profesö: r], neuf [nöf] [ọ ] = zavřené zaokrouhlené (nastavení rtů jako na české u ); deux [dọ ], jeudi [ţọdi] [ә] = němé nebo temné e; monsieur [mәsjọ ], petit [pәti] [i] = ostré i; ami, Italie [itali] [ü] = zaokrouhlené i; salut [salü], une [ün] [o] = otevřené (nastavení rtů jako na české a ); mode [mod], connais [kone] [ọ] = zavřené (nastavení rtů jako na české u ), v písmu au, ô, na konci slov; aussi [ọsi], auto [ọtọ] [u] zavřenější neţ české (rty více zaokrouhlit a vysunout dopředu); tout [tu], boulevard [bulva:r] 2. Samohlásky nosové [ã] France [frã:s], accident [aksidã] [ẽ] médecin [medsẽ], bien [bjẽ] [ö] un [ö], lundi [lödi] [õ] non [nõ], bon [bõ] 3. Polosamohlásky [ u a] moi [m u a], voilà [ v u ala] [ u i] oui [ ü i] je suis [ţә s ü i], huit [ ü it] [j] radio [radjọ], Daniel [danjel]

3 2 Výslovnost některých francouzských souhlásek r zní jinak (špička jazyka nekmitá), zkuste vyslovit řadu g, k, ch, r h nikdy se nevyslovuje, např. habiter [abitẹ] ç vyslovuje se [s], např. ça va [sava] j vyslovuje se [ţ], např. bonjour [bõţu:r], Japon [ţapõ] ch vyslovuje se [š], např. chanson [šãsõ], chef [šef] gn vyslovuje se [ň], např. espagnol [espaňol], champagne [šãpaň] q, qu vyslovuje se [k], např. disque [disk], qui [ki] Čtení koncových hlásek e (bez přízvuku) se na konci víceslabičného slova nečte, např. madame [madam], artiste [artist], amie [ami] c se na konci slova čte [k], např. Maroc [marok] většina souhlásek se na konci slova nečte, např. Paris [pari], alphabet [alfabe], chez [šẹ] pouze l a f se na konci slova často vyslovují, např. journal [ţurnal], bref [bref] občas se vyslovuje i koncové r, např. acteur [aktö:r] Francouzský přízvuk Čárky nad písmeny neoznačují délku samohlásky, ale způsob její výslovnosti 1. přízvuk ostrý (accent aigu) vypadá jako česká čárka, vyskytuje se pouze nad e a označuje, ţe je tato hláska zavřená é vyslovujeme [ẹ] 2. přízvuk tupý (accent grave) vede opačným směrem, vyskytuje se nejčastěji nad e (můţe však být i nad a nebo u) a označuje, ţe jde o e otevřené è vyslovujeme [e] 3. přízvuk složený (accent circonflexe) můţe být nad všemi samohláskami kromě y ê vyslovujeme [e] ô vyslovujeme [ọ] Slovní přízvuk (důraz) Ve FRJ je důraz na poslední slabice slova nebo rytmické skupiny (rytmická skupina je skupina slov, která spolu významově souvisí): Bonjour X Bonjour Madame

4 3 UNITÉ I Leçon 1 1. Épelez (hláskujte): Guy de Maupassant Paul Cézanne Yves Montand Hervé Bazin Antoine Watteau Gérard Depardieu Marcel Pagnol Georges Braque Louis de Funès Raymond Queneau Alfred Sisley Jean-Paul Belmondo 2. Lisez (čtěte): 8, 2, 4, 1, 7, 3, 9, 5, 6, 2, 0, 1, 5, 4, 10, 3, 9, 5, 2, 1, 7, 3, 8, 6, 0, 2, 10, 4, 7 3. Traduisez (přeložte): do USA Němec. marocká.. ve Španělsku Francouzka.. španělsky Complétez (doplňte): 1. Où tu...? -.. habite.. Espagne. 2. Ils. médecins,.. est étudiante. 3. est ta nationalité? Je... allemand. 4.. est Marie? -. est Japon. 5. Comment tu....? Je.. Claire. 6. Vous.. à Paris? - Oui,,,,, sommes à Paris. 7. Je.. la France. 8. Brad Pitt est habitons.. États-Unis. 10. Tu... Anglais?., je Tchèque. 5. Faites une phrase avec ses mots (z těchto slov sestavte jednu větu): étudiante - deux un américains rencontre une médecin journalistes allemande tchèque et 7. Traduisez: 1. Jak se jmenuje? Jmenuje se Sylvie. Je lékařkou. 2. Znáte Alaina Delona? Ano, znám, to je francouzský herec. 3. Kde bydlíš? Bydlím v Lyonu, ve Francii. A ty? Bydlím v Japonsku. 4. Zdravíme pana Gomeze: Dobrý den! 5. Zpíváte? Ano, jsem zpěvákem. Jmenuji se Joe. 6. Tři Kanaďané potkávají španělskou ošetřovatelku. 7. Ty mluvíš anglicky? To je skvělé!

5 4 Leçon 2 1. Lisez (čtěte): 39, 8, 24, 17, 55, 62, 15, 43, 11, 29, 35, 60, 51, 6, 13, 19, 47, 59, 12, 23, 67, 44, 2, 27, Comptez (počítejte): 39 8 = = = = = = = = = = = = 23 5 = 67 9 = = 3. Prononcez bien (vyslovujte správně): 18 étudiants, 6 infirmières, 24 leçons, 19 adresses, 10 acteurs, 5 journalistes, 12 écrivains, 8 mécaniciens, 36 Allemands, 17 chanteurs, 10 médecins, 58 pays, 3 accidents, 10 cafés 4. Řekněte předcházející a následující den či měsíc: jeudi, dimanche, vendredi, lundi, mars, mai, décembre, juin, septembre, janvier, août, avril 5. Complétez (doplňte): a)... musicienne anglais...,.. médecins espagnol...,..étudiant français..,... actrices allemand...,... chanteur tchèque...,... infirmière marocain...,. chanteuse japonais...,... mécaniciens canadien...,... journaliste américain.. b) trois joli fille.., étudiante canadien..., des spectateur.. ennthousiaste...,. garçon.. italiens,.. femmes mexicain, cinq livre.. français...,. photo de Nicolas,.. actrice américain., des secrétaire.. tchèque..,.. disque japonais, des joli. cadeau..,.. stylo anglais.., deux ami.. allemande.. c) C est... appartement... Monsieur Leclerc. Claire habite... Canada,... Toronto. Jean est... Tchèque, il travaille... Espagne. Ce n est pas... journal... étudiant, c est... journal... professeur. Regardez... photo: ce sont... chanteurs marocains, ils chantent... Prague. Je voudrais aller... Japon. John est... médecin. Il écoute...radio. Ce sont... amis...pierre. 6. Trouvez des mots français: LETILUJ NESEMIA OJURLAN CIHARE BRONEM CRIMEDRE

6 5 7. Traduisez (přeložte): anglická kniha.. nadšený divák.. hezké pero francouzská restaurace.... muţovy noviny. Rolandův byt..... fotka dětí... umělcův koncert.... dvě hezké italské dívky 8. Mettez les verbes à la forme qui convient (dejte slovesa do příslušného tvaru): rencontrer (1. os. mnoţ. č.). épeler (2. os. jednot. č.).. saluer (2. os. mnoţ. č.) parler (1. os. mnoţ. č.) s appeler (2. os. jednot. č.).. habiter (3. os. mnoţ. č.) chanter (1. os. jednot. č.). connaître (2. os. mnoţ. č.) regarder (3. os. jednot. č.) être (3. os. mnoţ. č.). 9. Traduisez les verbes: a) čtete. neznám bydlíš dívá se.. (on) není rozumíš zpíváme píšou. nemluvíte.. rozumí.. nečteš nepíšeme setkáváme se. jsi neznáte.. b) zpívají rozumíme.. nedívají se. píšeš (on) mluví čteme. zdravíš. (oni) mluví.. bydlíte.. nerozumím neposloucháme hláskujete chtěl bych píšete. (ona) nečte

7 6 10. Répondez (odpovězte): Comment tu t appelles? Tu es Français?. Où tu habites? Tu es journaliste?.. Tu parles anglais?. Tu chantes bien? Tu écoutes des disques français? Tu lis des livres?. Tu connais Jean Reno? Václav Klaus est musicien?. Tu comprends le japonais?. Vous écoutez la radio?. Vous êtes Anglais?... Quand tu es né(e)? 11. Traduisez: A 1. Chtěl bych rozumět japonštině. 2. To jsou anglické a německé desky? 3. Znám dobře Helenin byt. 4. V úterý 12. června jsem v Praze. 5. Vy jste Rolandova přítelkyně?ano, jmenuji se Marie. 6. Kdo je to? To je Nicolas Legrand, úţasný umělec. 7. Chtěla bych být čtyři týdny v Mexiku. 8. Slečna Nováková potkává dvě Američanky. Jsou to sekretářky pana Cashe. 8. Co je to? To je Michalova adresa. B 1. To jsou děti paní Bovaryové? Nevím, neznám děti paní Bovaryové. 2. To není dárek od českého přítele. 3. Nerozumím, herečky mluví španělsky. 4. Ţena hudebníka Maláska se nejmenuje Malásková, jmenuje se Morávková. 5. Hláskujeme příjmení novináře Grignarda. 6. V Paříţi potkáváte dívky a chlapce z Prahy. 7. Co je to? To jsou sešity německých studentek. 8. Nezpívají dobře, ale jsou hezké. C 1. Student se dívá na profesora, ale neposlouchá. 2. Spisovatel píše knihy. 3. Posloucháte rádio? 4. V neděli nepracujeme. 5. Omluvte mě prosím, neumím mluvit německy. 6. Muţ čte noviny. 7. Nadšení diváci poslouchají koncert francouzské zpěvačky. 8. Chtěl bych pracovat v Hollywoodu. 9. Díváš se na dívčin náhrdelník? 10. Nečteme anglickou abecedu.

8 7 12. Remplissez le questionnaire (vyplňte dotazník): Nom:... Prénom:... Profession:... Adresse: Vous aimez voyager o un peu o beaucoup o pas beaucoup o o beaucoup pas du tout 2. Vous préférez o la montagne o la campagne o la mer 7. Vous aimez les musées o un peu o beaucoup o pas du tout 3. Vous aimez le théatre o un peu o beaucoup o pas du tout 8. Vous aimez les restaurants o un peu o beaucoup o pas du tout 4. Vous aimez le cinéma o un peu o beaucoup o pas du tout 9. Vous aimez la danse o un peu o beaucoup o pas du tout 5. Vous aimez la musique classique o un peu o beaucoup o pas du tout 6. Vous aimez la chanson o un peu 10. Vous aimez le sport o un peu o beaucoup o pas du tout les sports pratiqués:..

9 8 Leçon 3 1. Mettez les verbes à la forme qui convient (dejte slovesa do příslušného tvaru): adorer (1. os. pl) lire (3. os. pl) comprendre (1. os. sg) faire (2. os. pl) avoir (1. os. pl) aller (2.os. pl) venir (3. os. pl) détester (3. os. sg) préférer (3. os. sg) être (2. os. sg) s appeler (2. os. sg) connaître (3. os. sg) écrire (1. os. pl) rencontrer (2.os. sg) saluer (3. os. pl) chanter (1.os. pl) aller (2. os. sg) être (1.os. pl) s appeler (2.os. pl) préférer (2.os. pl) faire (3.os. sg) détester (2.os. sg) regarder (1.os. sg) comprendre (3.os. sg) 2. Complétez (doplňte): a) des fille. amusant....,. sportive anglais..., une joli.. spectatrice.., deux grand.. projet..,.. femmes fatigué, six chanson... différent..., la danse.. espagnol...,... dictionnaires italien..., des fille.. gentil.,... musique formidable, trois sportif désolé.., une voiture... américain..., des portrait vrai...,. opéra allemand..., des film.. japonais,. joli piscine, quatre ami marocain b) C est.. amie. Madame Legrand. - Londres est la capitale Angleterre. - Je vais... médecin. - Pierre fait... volleyball. - J aime restaurants. - Il préfère chanson.. jazz. - Je suis... Tchèque. Elle pratique. ballet. Je vais... musée. - Il salue... amis... acteur. - Ils vont... café. - Pierre joue... football. - Le concert... chanteuse est bon. - Il habite... États-Unis. - Elle va... montagne. - Qu est-ce que vous faites.. dimanche? - Claire est France.

10 9 c) Il va... cinéma.. J habite... Maroc. L ami de Michel est... écrivain. Paul est... Paris. Tu aimes.... roman Harry Potter Rowlingová? Est-ce que tu vas. la mer? C est la photo enfant. Je vais... Italie. Elle parle... chanteuse Edith Piaf. Où sont les cahiers..... étudiants et le stylo.. secrétaire? Nous allons... professeur. Jacques fait... football..j habite... campagne. C est une amie... journaliste Brunot. d) Je suis... Monsieur Legrand enfants sont... piscine. Je vais... Prague... théâtre. - Il fait... ski... montagne. Je joue... piano. - J habite... Tchèquie. - Je vais... toilettes. - Il invite... fille... professeur. - Ils vont... restaurant. - Pierre joue... football. - C est l ami... actrice. Il habite... Canada. - Il fait... natation. - Je vais... opéra. 3. Répondez par toute la phrase (odpovězte celou větou): Tu connais une secrétaire?.. Václav Klaus est musicien?. Comprenez-vous l anglais?. Vous habitez à Paris?.. Tu voudrais chanter à Lucerna?.. Quelle est votre nationalité? Lisez-vous les romans?.. Quelle est le nom de votre professeur?. 4. Traduisez (nezapomínejte na členy): šťastnou cestu. italská herečka. angličtí spisovatelé kanadská zpěvačka. omluvte mě. německé sekretářky.

11 10 5. Traduisez: 1. Jsme velmi unavení, v sobotu nejdeme tancovat. 2. Chtěl bych zůstat měsíc u moře. 3. V Paříţi je Eiffelova věţ. 4. Francouzští studenti velmi rádi cestují. 5. Lituji, v Anglii se mluví anglicky. 6. Promiňte, je v Praze opera? 7. Čtete rádi Hrabalovy knihy? 8. Ve Španělsku se mluví španělsky. 9. Souhlasím, to je velmi zábavný člověk. 10. Jsem unavená, raději zůstanu na venkově. Leçon 4 1. Répondez: Quelle heure est-il? Il est Continuez: Cinq, dix, quinze,..,. Vendredi, samedi,.,.. Avril, mai,,,. Dix, vingt,..,, Mardi, mercredi,,.. Deux, quatre,..,,... Une heure et quart, une heure et demie, 3. Mettez les verbes à l indicatif (dejte slovesa do oznamovacího způsobu): partir (1. os. pl) déjeuner (2. os. sg) être (1. os. pl) sortir (3. os. sg) pouvoir (2. os. pl) connaître (2. os. sg) finir (3. os. pl) arriver (1. os. pl) vouloir (1. os. sg) entrer commencer (2. os. sg) diner (3. os. pl) apprendre (1. os. sg) savoir (3. os. sg) connaître (3. os. sg) être (2. os. sg) vouloir (1. os. pl) partir (1. os. sg) (2. os. pl)

12 11 4. Répondez par toute la phrase: Avez-vous une voiture?.. Est-ce qu il y a un opéra à Kostelec? Sais-tu écrire?.... Est-ce que tu as des amis français?... Tu es à la piscine maintenant?... Est-ce que tu connais un bon mécanicien? Vous êtes dans la classe?... Est-ce que tu aimes le sport?.. Tu as des livres japonais?... Aimes-tu le cinéma?.. La pièce commence à 20 h., vous arrivez à h. Vous arrivez à l heure? La leçon commence à 8.10 h., vous arrivez à 7.45 h. Vous arrivez à l heure? 5. Mettez les verbes à l impératif (dejte slovesa do rozkazovacího způsobu): faire (2.os.pl) rencontrer (2.os.sg) comprendre (2.os.pl) travailler (2.os.sg) regarder (1.os.pl) écrire (2.os.sg) chanter (1.os.pl) habiter (2.os.pl) aller (2.os.sg) écouter (2.os.pl) lire (2.os.pl) parler (1.os.pl) venir (2.os.pl) rester (2.os.sg) sortir (2. os. pl) entrer (2. os. pl) finir (1. os. pl) lire (2. os. sg) 6. Traduisez: A 1. Kaţdé pondělí začínáme pracovat o půl desáté. 2. V pátek mám schůzku s Petrem, pak jdeme tancovat. 3. Profesor vychází ze třídy včas. 4. V kolik hodin přijíţdíš do školy? Před školou jsem ve třičtvrtě na osm, za pět minut osm vstupuji do třídy. 5. Kaţdou sobotu se vracíme z diskotéky v jedenáct hodin. 6. Jdete pozdě, představení končí. 7. V muzeu je velká podobizna Einsteina. 8. Sekretářky odcházejí z kanceláře v 15. hod. a 10 min. B 1. Pozdravte zubaře Mrázka. 2. Chcete obědvat v japonské restauraci? Ne, raději přijdeme k tobě. 3. Pozor, o půlnoci nechoď ven! 4. Valérie nemůţe sportovat, je teď v nemocnici. 5.

13 12 Jan je špatný tanečník. To není pravda, umí tancovat velmi dobře, ale nechce. 6. Lituji, ale nemohu opustit hezkou dívku. 7. Nechci odjet bez tebe. 8. Víme, ţe vlak do Prahy má zpoţdění. 9. Chtěla bych se naučit rokenrol. 10. Vracíme se pro Pavlův zápisník. C 1. Odcházíme z kanceláře a jdeme k Janově přítelkyni. 2.Kolik je vám let? 3. Dnes odpoledne se nedívej na televizi. 4. Nemáš jízdní řád? 5. Je Angličan, ale bydlí v Paříţi. 6. Ty nevcházíš do třídy? Ale ano, vcházím. Leçon 5 1. Lisez: a) 14, 30, 89, 65, 16, 71, 19, 94, 77, 51, 103, 5, 22, 84, 47, 698, 306, 425, 5 070, , 880 b) 972, , 783, 1.564, , , 98, , , 418, , 67, 1.976, Prononcez bien: 78 voitures, 272 artistes, 90 agendas, 86 danseurs, 770 billets, 106 adresses, 135 musées, appartements, 99 ans, 53 films, 385 écoles, 48 heures, Tchèques 3. Quand êtes-vous né? Quel âge avez-vous? Je suis né le 3 décembre J ai 13 ans. Je suis née le 5 avril J ai Tu es né le 18 février Il est né le 30 janvier Elle est née le 27 juin Nous sommes nés le 6 mars Vous êtes nés le 21 octobre Ils sont nés le 1 septembre Elles sont nées le 24 juillet Mettez au féminin (převeďte do ţenského rodu): L acteur est beau et gentil.... Il est roux.... L homme est vieux.... Le sportif est mince et courageux.... Le garçon est gros.... Le nouveau chanteur est bon....

14 13 5. Complétez: Aujourd hui je suis Rome, mais demain je pars Rome. États-Unis. Je vais... médecin. Les élèves sortent. la classe. Nous ne connaissons pas.. actrice Deneuve. C est la photo... enfants. Tu pars.. vacances. juillet? Je rentre. moi. Je commence... travailler. Je vais... cinéma. Sylvie est... journaliste. Il déjeune midi. Quand vous entrez la classe? J habite... Espagne.... Lhota, il n y a pas... bon café. La voiture. chanteuse est jolie. J écris... amie de Michel. Oh, il est six heures, je suis. retard! Ils adorent aller. campagne. 6. Mettez à l impératif: Tu ne regardes pas la télévision.. Vous dansez beaucoup. Est-ce que tu lis un journal?... Tu ne vas pas au cinéma.. Nous partons bientôt.. Est-ce que vous dites quelque chose?.... Tu remplis ce questionnaire?..... Tu invites Sylvie Complétez avec les adjectifs beau, nouveau, vieux: Ils habitent un n.. appartement. Il est b.. La classe est v. Voilà deux n. piscines. Nous aimons de b.. livres. Ce livre est b mais v. Avez-vous une n adrese? Dans la rue, il y a de v. cafés. Regardez ce b. hôtel. Je voudrais voir le n.. film de Forman. Comment s appelle la b... étudiante? Il travaille à un v.... hôpital. Est-ce que tu connais de n. disques de Mika? Ce sont de b.. photos! 8. Conjuguez: commencer Nous à six heures. arriver Ils... à Prague. sortir Elle... à l heure. finir Quand tu...? vouloir Elles... inviter Valérie. entrer Nous... aller Il ne... pas. apprendre Elles... l espagnol.

15 14 partir Vous... en France. être Nous ne... pas fatigués. connaître Je... Valérie aussi. venir Il... de Paris. pouvoir Vous. partir. écrire Qu est-ce qu ils...? dire Vous quelque chose? faire Qu est-ce qu elle...? avoir Tu... la pendule. savoir Nous danser. comprendre Est-ce que vous...? lire J aime... des livres. rêver Monique.. à l école. 9. A. Complétez: B. Ecrivez le contraire: masculin garçon acteur Italien monsieur féminin chanteuse Anglaise femme musicienne faux adorer joli venir amusant grand accord entrer bien finir sympathique mince content intelligent jeune

16 Répondez par toute la phrase: Quel est ton prénom?.. Tu as un stylo?... Est-ce qu il y a une voiture dans la classe?. Tu n es pas à l école aujourd hui?.. Vous n habitez pas sur la Côte d Azur?.. Quel âge as-tu?.... Tu n es pas à l école aujourd hui?.. Est-ce qu il n y a pas de garçons dans votre classe?.. Quelle heure est-il?.. Tu préfères la musique classsique ou le rock? Traduisez: A staré náměstí v Římě krásná americká herečka studentovy nové sešity krásné náhrdelníky nové zajímavé zaměstnání sympatická sportovkyně starý nudný profesor krásná štíhlá postava nestálí umělci Paulova malá zahrada mladý odváţný kapitán zasněný básník krásné světlovlasé dítě hloupé dotazníky starý nespokojený muţ tři usměvavé Španělky nová italská opera starý jízdní řád velmi nesmělý tanečník nové zajímavé země

17 16 B 1. Kdo je to? To jsou přátelé z dětství. 2. Před divadlem je jedno staré auto. 3. Znáte nějakou zrzavou ošetřovatelku? Ano, znám, jmenuje se Kateřina a pracuje se mnou v nemocnici. 4. Máme novou adresu, bydlíme v malé vesnici na horách. 5. Čeští studenti popisují postavy z Balzakova románu. 6. Čtu starou německou knihu, je velmi zajímavá. 7. Rolandovi přátelé nejsou krásní, ale jsou sympatičtí a inteligentní. 8. Dcera paní Legrandové má nové hodinky, ale chodí do školy pozdě. 9. Byt kanadského muzikanta na Azurovém pobřeţí je opravdu krásný. 10. Vůbec nemám ráda pana Meuniera, je starý a nudný. C 1. Jsou v Římě krásné hotely? Nevím. 2. To je pravda, novinář nemůţe psát nový článek o Gottově koncertu. 3. Nechoďte zítra do kina, marocké filmy nejsou dobré. 4. Není Sylviino staré pero na Petrově diáři? Ano, je tam. 5. Ten mladý básník je zasněný a samotářský. 6. Vidíš, v Marseille je velký přístav. 7. Inţenýr Čihák rozumí špatně francouzsky, dnes začínáme společně studovat. 8. Děti hrají na housle. 9. Jaké město máte raději Londýn nebo Benátky? 10. Co chcete dnes říci? 12. Décrivez les personnages:

18 17 UNITÉ II Leçon 1 1. Lisez: 4 e, 1 er, 29 e, 40 e, 95 e, 63 e, 100 e, 15 e, 32 e, 85 e, 6 e, 57 e, 18 e, 10 e, 71 e, 92 e, 13 e, 75 e, 16 e, 202 e 2. Complétez avec l adjectif démonstratif (doplňte ukazovací zájmeno):. armoires, violon,. rivière, aéroport, port,... fenêtre,.. tomates,... fromage,.. villages, horaire 3. Mettez les verbes à la forme qui convient: vendre (3. os. sg) comprendre (3. os. pl) pouvoir (1. os. sg) acheter (2. os. sg) aller (3. os. pl) louer (1. os. pl) voir (2. os. pl) sortir (3. os. sg) finir (3. os. pl) dire (2. os. sg) 4. Traduisez: A 1. Chtěl bych koupit starý dům v Burgundsku. 2. Na prázdniny si pronajímáme pohodlnou vilu blízko pobřeţí. 3. Zítra jdeme koupit novou kytaru pro Kateřinu. 4. Paní Duboisová prodává praktický byt v centru města. 5. Tmavovlasý prodavač je přívětivý, ale zákaznice je nesnesitelná. 6. Velká místnost v přízemí je světlá, jsou tam tři okna. 7. Pronajímáte zařízený pokoj za 500 F měsíčně? 8. Garsonka v šestém patře je na prodej. 9. Chceme koupit malou tichou nemovitost na venkově. 10. Nový majitel starobylé budovy přijede zítra. B 1. Samozřejmě chtějí navštívit to krásné místo společně. 2. Tady je velký park, ale vpravo je hlučné letiště. 3. Mladá sympatická prodavačka mluví se zaujetím o přednostech tohoto nábytku. 4. Kupte novou skříň do obýváku. 5. Simonin náhrdelník je pod postelí. 6. Podívejte se na ty krásné stromy a tichou řeku. 7. Kde prodávají lístky? 8. Nechcete dvě pohodlná křesla? 9. Nekupuj vanu, kup sprchu. 10. Pan Brun ukazuje kupci garáţ a stodolu.

19 18 Leçon 2 1. Complétez avec l article ou la préposition qui convient (doplňte vhodný člen nebo předloţku): a) 1. Est-ce quíl y a. fromage au dessert? 2. J aime. café. 3. Elle mange.. fruits. 4. Ils n aiment pas. bière. 5. Je commande haricots. 6. Ce soir je bois. vin. 7. Tu veux un morceau.. viande? 8. Nous ne mangeons pas.. escargots. 9. Je voudrais une tasse.. thé. 10. Au menu il y a.. lapin. 11. Voulez-vous salade? 12. Aujourd hui je préfère.. glace. 13. Achète tomates et un kilo. oranges. 14. Garçon, je veux encore bière! 15. Dominique boit.. café au lait. b) 1. Sylvie n aime pas.. charcuterie. 2. Je prends. poulet et un peu. frites. 3. Ce soir nous préférons. vin. 4. Marc ne veut pas légumes. 5. Voulez-vous goûter.. gâteau? 6. Nous prenons.. pommes. 7. Je voudrais un verre eau. 8. J aime. fromage. 9. Ils choisissent glace. 10. Tu ne prends pas. jus? 11. Vous prenez un morceau lapin, n est-ce pas? 12. Je n aime pas.. riz, je préfère.. pommes de terre. 13. Comme entrée il commande salade de carottes. 14. Elle ne veut pas... carottes, parce qu elle n aime pas... légumes. 15. Je prends... glace... chocolat. 2. Complétez avec l adjectif démonstratif (doplňte ukazovací zájmeno): 1. Il veut vendre appartement. 2. Oh,... pomme est belle! 3. Tu vas avec... étudiants? 4. Elle cherche assiette. 5. Je dois appeler garçon. 6. Est-ce que vous choississez. entrée? 7. Goûtez plat, il est délicieux. 8. Voyez-vous.. carafe? 9. Nous partons soir homme est intelligent. 11. La maison de Paul est derrière.... immeuble. 12. Je visite musée souvent. 13. Connaissez-vous femmes? Non, je connais seulement.. femme à droite. 14. Je travaille à côté de bureau. 15. Le professeur entre dans.. classe à 9 heures. 3. Complétez avec les verbes: Les vacances commencent le 01/07 et.. le 31/08. Paul.. un livre intéressant. Est-ce que vous la télé ce soir? Mars.. le

20 19 troisième mois de l année. Cet homme. de la bière. Nous du tennis. A Paris,.. la tour Eiffel. On va.. à la discothèque. Tu.. une nouvelle lampe. Ces étudiants l anglais. Elle. à l école à 7h 50. Venez.. la cuisine de la région! A midi, nous du poulet avec du riz. 4. Complétez avec le pronom (doplňte samostatné osobní zájmeno): 1. J habite à côté de (Nicolas). 2. Véronique va au cinéma, tu peux aller avec 3. Tu veux aller chez (le médecin)? 4. Vous voulez acheter une villa, cette maison est idéale pour Ces enfants ne sont pas à la maison, jouez sans 6. Nous travaillons pour (M. Brunot) Qu est-ce qu il y a devant (les immeubles)? 8. Je suis dans ma chambre, viens chez 5. Évitez la répétition (vyhněte se opakování): Exemple: Il part aujourd hui. Je pars aujourd hui. Il part aujourd hui, moi aussi. 1. Je ne loue pas la chambre. Pierre ne loue pas la chambre. 2. Sophie est contente. Nous sommes contents. 3. Je n aime pas danser. Marie aime danser. 4. Nous voulons partir. Vous ne voulez pas partir. 5. Vous avez soif. Les enfants ont soif. 6. Tu ne chantes pas. Les filles ne chantent pas. 7. Elle ne mange pas beaucoup. Tu manges beaucoup. 8. Nous n habitons pas à Londres. Paul et Jean n habitent pas à Londres. 6. Répondez: J aime le chocolat. Et toi? (+). Michel ne mange pas de riz. Et vous? (-). Nous apportons des fruits. Et toi? (-).. Bernadette prépare du thé. Et Luc? (+)... Marc ne veut pas d eau. Et vous? (+).... Je vais acheter des champignons. Et toi? (-).. Madeleine ne prend pas de café. Et Sophie? (-). Nicole demande des bananes. Et vous? (+).. Marie ne veut pas de glace. Et les garçons? (-). Paul ne mange pas de légumes. Et son frère? (+)....

21 20 7. Mettez les verbes à l indicatif (dejte slovesa do oznamovacího způsobu): finir (3. os. pl) aller (3. os. pl) savoir (1. os. pl) pouvoir (1. os. sg) prendre (3. os. pl) venir (2. os. sg) choisir (1. os. pl) lire (3. os. sg) comprendre (2. os. sg) boire (2. os. pl) acheter (2. os. sg) être (3. os. pl) partir (3. os. sg) connaître (1. os.sg) dire (2. os. pl) voir (2. os. sg) 8. Traduisez: A 1. Ta velká místnost v přízemí je světlá, jsou tam tři okna. 2. Před ním je láhev piva. 3. Kde jsou chlapci? To je čaj pro ně. 4. Dnes obědváme s ní, večeříme s tebou. 5. Pronajímáme zařízenou garsonku v šestém patře. 6. Nechcete šálek kávy? Ale ano, zboţňuji kávu. 7. Vy nejíte vajíčka? Já také ne.. 8. Mám hlad, ale nechci večeřet bez ní. 9. Mladá servírka mluví o tomto jídle. 10. Sylvie neochutnává, ale vy ano. B 1. Chci koláč a šálek kávy. 2. Přijďte k nám ochutnat krajovou kuchyni. 3. Nechceme rybu, objednáme si hovězí. 4. Mám ráda ovoce, vezmu si jeden pomeranč. 5. Tvoje přítelkyně odmítá maso? 6. Pan Martin má dietu, ale jí kozí sýr. 7. Samozřejmě si musíte odpočinout. 8. Nemáme rádi víno, pijeme vodu. 9. Marie chce vyčistit ten starý kotlík. 10. Vedle Klářina pokoje je velká koupelna se dvěma umyvadly. Leçon 3 1. Complétez avec l article ou la préposition: C est une voisine, elle habite... 5 e étage. C est l appartement... Monsieur Leclerc. Claire habite... Canada,... Toronto. Je n aime pas bière, je préfère une bouteille.. vin. Elle est régime, elle mange. légumes. Ce n est pas le lit... locataire. Je fais. sport et j aime bien faire musique. Regardez, c est la photo enfants... actrice Geislerová. Je voudrais un peu potage. John est... médecin, il habite... Angleterre.. Il commande... poulet avec.. frites. Il vient...pierre. Non, nous n avons pas voiture. M. Dupont sort bureau 16 h 30.

22 21 2. Mettez les verbes à la forme qui convient: avoir sommeil - Il... monter - Tu... l escalier. ne pas perdre - Nous. des clés. descendre - Vous.. de la montagne. dormir - Ils. 8 heures par jour. changer - Nous... cet appartement. ne pas dormir - Tu beaucoup. avoir peur - Pourquoi elles..? entendre - Tu... du bruit? tuer - Il.. un meurtrier. se promener - Je veux. ce soir. s habiller - Vous.. à la dernière mode. se réveiller - A quelle heure tu...? se coucher - Le samedi tu aimes. tard. se lever - Les enfants.... tôt. 3. Jouez avec la phrase: Je ne veux pas m habiller, je veux me laver d abord. Suzanne.. Tu... Les garçons. Vous Roland. Sylvie et Valérie.. Nous 4. Complétez avec les pronoms (pouţijte neurčitá a záporná zájmena): Il y a quelque chose? Non,. Vous entendez quelqu un? Non,... Tu lis..? Tu vois cette personne? Non, Elle vole?

23 22 Il cherche quelqu un? Non,... Voulez-vous dire.? Il y a quelqu un? Non,. Voulez-vous manger.? Vous entendez quelque chose? Non,... Tu écris à..? Tu vois cet avion? Non, Tu bavardes avec? 5. Complétez avec les adjectifs possesifs: a) Nous avons deux enfants. Ce sont. enfants Les Martin ont l appartement bruyant. Ils vendent. appartement. Tu as la chambre au rez-de-chaussée. chambre est grande. Vous avez le jardin avec les arbres. Ce sont arbres. Tu joues du piano. Tu aimes. piano. Nous avons le joli meuble. C est... meuble. J ai les disques. Ce sont... disques. Les étudiants ont les cahiers.. cahiers sont nouveaux. Connaissez-vous Claire? C est.. amie. Ce n est pas la chaise de Valérie? Si, c est... chaise. b) Pierre a une nouvelle montre. nouvelle montre est jolie. Nous avons les disques. Ce sont... disques. Je vois une maison. A côté de la maison, il y a. propriétaire. Tu achètes l outil... outil est pratique. Vous avez une villa. villa est à vendre. Ce sont les sacs de Marie? Oui, ce sont sacs. Je joue de la guitare. J aime guitare. La chambre des enfants est au rez-de-chaussée. chambre est grande. Ce n est pas l armoire de Valérie? Si, c est.. armoire. Nous avons le nouveau meuble. Ce sont.. chaises.

24 23 6. Trouvez la question:..? J ai 16 ans...? Je voudrais un morceau de poulet...? Il est dix heures cinq..? Non, Sylvie est mince...? Je suis désolée, je ne suis pas libre...? Non, il ne connaît pas de bon médecin....? Si, elle mange du fromage....? Elle est en Bourgogne.? Je suis d accord. 7. Traduisez: 1. Zloději jdou nahoru, ale pan Brunot nic nevidí. 2. V neděli ráda odpočívám a oni také. 3. Neslyším nikoho, to je určitě vítr. 4. Ztrácíš často svoje klíče, ţe ano? 5. Její francouzská přítelkyně je v důchodu, ale vstává brzy. 6. Policie po někom pátrá. 7. V mojí tašce je několik jablek a kilo pomerančů. 8. Jdeme do posledního patra, to je jisté. 9. Jste ospalí, ale oblékáte se a něco hledáte. 10. Podívejte, to je adresa toho číšníka. Leçon 4 1. Mettez les verbes à la forme qui convient: perdre - Vous.... ces choses. essayer - Elles.. les chaussures. dormir - Nous. longtemps. mettre - Robert. la cravate. payer - Tu... dans le magasin. s habiller - Je.. à la dernière mode. mesurer - Nous.. la chambre. dire - Vous votre taille. peser - Combien tu? essayer - J.. de parler japonais.. choisir - Nous. les vêtements. payer - Vous... beaucoup. boire - Il. un peu. mettre - Ils.. les cahiers sur la table. acheter - Tu quelque chose?

25 24 2. Lisez: La maison mesure 12 m sur 17 m. - Le morceau de fromage pèse 350 g. - Marianne est née le 29 mars Ce manteau coûte couronnes. Luc mesure 1 m 88. Tu pèses 76 kg. Nous habitons au 15 e étage. J ai 5 pièces de 50 centimes. 3. Complétez avec l adjectif démonstratif: 1. clés sont à toi? 2. ceinture est étroite. 3. Essayez.. blouson ou veste. 4. J achète chaussettes et.pull. 5.. escalier est en pierre. 6. Nous achetons voiture. 4. Utilisez les adjectifs possessifs: Les vacances sont à nous. Le pantalon rouge est à moi. Ces bottes sont à moi. Ce sont les chaises d Anne. Une serviette est à vous. Ce sont les enfants de Paul et Marie. Deux oranges sont à toi. Ces jupes sont à vous. C est le pull de Catherine. Ce sont... vacances. C est... pantalon. Ce sont... bottes. Ce sont... chaises. C est... serviette. Ce sont... enfants. Ce sont... oranges. Ce sont... jupes. C est... pull. 5. Répondez selon le modèle: C est la cravate de M. Brunot? a) Oui, c est sa cravate. b) Oui, cette cravate est à lui. Ce sont les vêtements des enfants? a). b).... C est l armoire de Brigitte? a)... b) C est la chambre de Marie et Claire? a)... b).. C est le pantalon de Jacques? a)... b).. 6. Traduisez les verbes:

Présent Přítomný čas Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová

Présent Přítomný čas Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová VY_32_INOVACE_FJ_142 Présent Přítomný čas Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_FJ_141 Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 3.

Více

Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, II. díl. Mgr. Martina Finsterlová

Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, II. díl. Mgr. Martina Finsterlová Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, II. díl Mgr. Martina Finsterlová UNITÉ III Leçon 1 1. Mettez les verbes à la forme qui convient: répondre (3. os. množ. č.)... être en colère (1. os.

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:... Datum:... Hodnocení: Písemná:... Ústní:... Cvičení:... Projekt:... Výsledek: Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou započteny jen správné odpovědi. Blok otázek

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

ZÁKLADNÍ NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

ZÁKLADNÍ NEPRAVIDELNÁ SLOVESA ZÁKLADNÍ NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 1. ÊTRE = být Je suis Tu es Il/elles est Nous sommes Vous êtes Ils/elles sont PC: J ai été 2. AVOIR = mít, vlastnit J ai Tu as Il/elle a Nous avons Vous avez Ils/elles ont

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

C est ma famille. parler être ne pas être je. trente-deux euros quarante-huit couronnes. dix-neuf couronnes seize euros

C est ma famille. parler être ne pas être je. trente-deux euros quarante-huit couronnes. dix-neuf couronnes seize euros C est ma famille 1 Complète par des pronoms personnels. els. Doplň osobní obní zájmena. 3 1. es 4. êtes 2. sommes 5. parles 7. chantons 3. parlent 6. suis 8. est 2 Complète le tableau. Doplň tabulku. parler

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Využití: Výukový materiál určený pro opakování

Využití: Výukový materiál určený pro opakování VY_22_INOVACE_FRJ_ŠT_05 Učební materiál Sada: Gramatika a slovní zásoba Téma: Les membres de la famille Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Francouzský jazyk Ročník:3.ročník NG Využití: Výukový

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Concordance de temps Souslednost časová

Concordance de temps Souslednost časová VY_32_INOVACE_FJ_160 Concordance de temps Souslednost časová PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

10 LEÇON DIX. À la frontière. À la douane de l aéroport de Montréal

10 LEÇON DIX. À la frontière. À la douane de l aéroport de Montréal 0 LEÇON DIX À la frontière Tôt le matin, le train arrive à Forbach. On ne contrôle plus systématiquement les passeports depuis que la République tchèque est membre de l Union européenne. Le vieux monsieur

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_22_ INOVACE_FRJ_ŠT_01

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_22_ INOVACE_FRJ_ŠT_01 VY_22_INOVACE_FRJ_ŠT_01 Učební materiál Sada: Gramatika a slovní zásoba. Téma: Verbes du 1er groupe + être Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Francouzský jazyk Ročník: 3. ročník NG Využití:

Více

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 září Sep Období Month Vyučovací předmět / Subject: Francouzský jazyk Třída / Class: VIII. Vyučující / Teacher: Mgr. Michaela Kašparová Časová dotace / Lessons per week: 3 hodiny Prováděcí plán / Unit Plan

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

Potraviny. Na trhu. Maée jede nakoupit do města. Nejprve jde Maée na trh. (Chez le fruitier, elle achète des fruits et des légumes.

Potraviny. Na trhu. Maée jede nakoupit do města. Nejprve jde Maée na trh. (Chez le fruitier, elle achète des fruits et des légumes. A Na trhu Maée jede nakoupit do města. Nejprve jde Maée na trh. (Chez le fruitier, elle achète des fruits et des légumes.) Maée: Bonjour, je voudrais des pommes rouges. Fruitier: Combien en voulez-vous?

Více

C est ma famille. v prostoru. Počítat do 6 Pojmenovat některá zvíř. Ce sont mes parents, papa et maman. Je suis Aurélie. C est ma famille.

C est ma famille. v prostoru. Počítat do 6 Pojmenovat některá zvíř. Ce sont mes parents, papa et maman. Je suis Aurélie. C est ma famille. š í č u a n co se ní údaje Uvést základ, diny (jméno o členech ro í, jednoduše věk, povolán u popsat). každou osob ístění Vyjádřit um v prostoru. 9. Počítat do 6 Pojmenovat ata. některá zvíř Ce sont mes

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH FRANCOUZSKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

VENDRE prodat, prodávat

VENDRE prodat, prodávat impératif (rozkazovací způsob) finis finissons finissez skonči skončeme skončete VENDRE prodat, prodávat je vends tu vends il/elle vend présent (přítomný čas) prodávám prodáváš prodává passé composé (minulý

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte anglicky? Parlez-vous anglais? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Mluvíte _[language]_?

Více

bientôt les vacances!

bientôt les vacances! L7 bientôt les vacances! CO SE NAUČÍŠ Mluvit o letních prázdninách. Jednoduše popsat plán akce. Napsat jednoduchý pozdrav z prázdnin. Slušně o něco požádat. Rozumět některým francouzským výrazům při práci

Více

Klíč. k francouzskému jazyku. přehled časů. A. Daim

Klíč. k francouzskému jazyku. přehled časů. A. Daim Klíč k francouzskému jazyku přehled časů A. Daim Obsah 1. Indicatif 5 1.1. Présent 6 1.2. Passé récent 7 1.3. Passé composé 8 1.4. Passé imparfait 9 1.5. Passé plus-que-parfait 10 1.6. Passé simple 11

Více

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3 VITE! 1. díl Lekce 1 Les mots (str. 17) Přízvuky a znaky Pozoruj následující slova: Émilie atd. Ve francouzštině můţe být psaný přízvuk tzv. ostrý (aiguë) nachází se nad e nebo tzv. těţký (grave) nachází

Více

STANDARDY FRANCOUZSKÝ JAZYK. 5. ročník. úroveň A1

STANDARDY FRANCOUZSKÝ JAZYK. 5. ročník. úroveň A1 STANDARDY FRANCOUZSKÝ JAZYK 5. ročník úroveň A1 Vypracovala skupina pro přípravu standardů z francouzského jazyka ve složení: Vedoucí: Členové: Mgr. Anna Lukešová, ZŠ s RVJ Fr. Plamínkové, Praha PhDr.

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ První ročník a kvarta 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a

Více

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 9.3.4. Jazyk a jazyková komunikace Francouzský jazyk - začátečníci - platný do 2015 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník a sexta Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a

Více

Quel jour sommes-nous aujourd hui? Dnes je pondělí N Aujourd hui lundi úterý N

Quel jour sommes-nous aujourd hui? Dnes je pondělí N Aujourd hui lundi úterý N LEKCE LES JOURS DE LA SEMAINE (DNY V TÝDNU) Který den je dnes? Quel jour sommes-nous aujourd hui? 4 NEDĚLE 1 hodina STŘEDA 5 hodin Dnes je pondělí N Aujourd hui lundi úterý N c est mardi středa F mercredi

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

Annexe n 1. Annexe-n 2

Annexe n 1. Annexe-n 2 Annexe n 1 Annexe-n 2 2 Annexe n 3 3 Annexe n 4 4 Annexe n 5 Octobre (v) Novembre(v) Decembre (v) Janvier (v) 4X1h (8,15,22,29) 4x1h (5,12,19,26) 3x1h (3,10,17) 4x1h (7,14,21,28) ORAL ALPHABET LES CHIFFRES

Více

Jitka Brožová. Francouzština pro lenochy a věčné začátečníky

Jitka Brožová. Francouzština pro lenochy a věčné začátečníky Jitka Brožová Francouzština pro lenochy a věčné začátečníky Computer Press Brno 2009 Francouzština pro lenochy a věčné začátečníky JITKA BROŽOVÁ Computer Press, a.s., 2009. Vydání první. Odborná korektura:

Více

V SUPERMARKETU AU SUPERMARCHÉ

V SUPERMARKETU AU SUPERMARCHÉ 24 V SUPERMARKETU AU SUPERMARCHÉ étagère, f. [etaže :r] regál prix, m./étiquette, f. [pri, etiket] cena/cenovka balance numérique, f. [balãs nümerik] digitální váha caissière, f. [kesje :r] pokladní queue,

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ První ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace - Hledání Kde můžu najít? Où puis-je trouver? Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování... pokoj k pronájmu?... une chambre à louer?... hostel?... une auberge de jeunesse?... hotel?...

Více

Immigration Logement. Logement - Location. Signifier que vous souhaitez louer un logement. Type de logement. un appartement Type de logement

Immigration Logement. Logement - Location. Signifier que vous souhaitez louer un logement. Type de logement. un appartement Type de logement - Location français Je voudrais louer. Signifier que vous souhaitez louer un logement une chambre un appartement un studio une maison individuelle une maison jumelée une maison mitoyenne Combien coûte

Více

Osobní Dopis. Dopis - Adresa

Osobní Dopis. Dopis - Adresa - Adresa Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac 75500 Paris. Standardní anglický formát adresy: název příjemce název společnosti, číslo název ulice, název města + regionu/státu + PSČ Clarisse Beaulieu 18, rue

Více

PARTIE PRATIQUE FICHE PEDAGOGIQUE 2

PARTIE PRATIQUE FICHE PEDAGOGIQUE 2 PARTIE PRATIQUE FICHE PEDAGOGIQUE 2 Thème : Le travail avec un extrait du livre Objectifs pédagogiques : Trouver les formes des adjectives, du futur simple, futur proche, et d impératif Niveau : B1-B2

Více

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Voyage Se débrouiller

Voyage Se débrouiller - Lieux Je suis perdu. Ne pas savoir où vous êtes Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Demander un sur un plan Où puis-je trouver? Demander où se trouve une en particulier Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš

Více

SPECIÁL. cizí. jazyky 5 květen/červen 2009. Le français ENTRE NOUS francouzština jako druhý cizí jazyk

SPECIÁL. cizí. jazyky 5 květen/červen 2009. Le français ENTRE NOUS francouzština jako druhý cizí jazyk SPECIÁL CjN A K L A D A T E L S T V Í F R A U S P R O Č T E N Á Ř E Č A S O P I S U cizí odpovědná redaktorka: Mgr. Helena Brandlová OBSAH jazyky 5 Vážení čtenáři, V naší příloze, věnované románským jazykům,

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

STANDARDY FRANCOUZSKÝ JAZYK. 9. ročník. úroveň A1

STANDARDY FRANCOUZSKÝ JAZYK. 9. ročník. úroveň A1 STANDARDY FRANCOUZSKÝ JAZYK 9. ročník úroveň A1 Vypracovala skupina pro přípravu standardů z francouzského jazyka ve složení: Vedoucí: Členové: Mgr. Anna Lukešová, ZŠ s RVJ Fr. Plamínkové, Praha PhDr.

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1+ až A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

VOYAGE ET LOGEMENT / CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

VOYAGE ET LOGEMENT / CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 8LEÇON HUIT VOYAGE ET LOGEMENT / CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ autobusové gare routière, f nádraží baterka lampe de poche, f batoh sac à dos, m celnice douane, f cena prix, m cesta voyage, m cestovat voyager cestovní

Více

21 LEÇON VINGT ET UN. Problèmes d ordinateur

21 LEÇON VINGT ET UN. Problèmes d ordinateur 2 18 314 21 LEÇON VINGT ET UN Problèmes d ordinateur Au musée, l inauguration de l exposition approche à pas de géant et il reste encore beaucoup à faire. Ces derniers jours, Hélène est à son bureau du

Více

Hachette Tourisme 2014

Hachette Tourisme 2014 Hachette Tourisme 2014 Hachette Tourisme 2014 TABLE DES MATIÈRES LES QUESTIONS QU ON SE POSE LE PLUS SOUVENT... 8 LES COUPS DE CŒUR DU ROUTARD... 9 ITINÉRAIRES CONSEILLÉS... 12 COMMENT Y ALLER? G EN VOITURE...

Více

DUM č. 15 v sadě. 3. Fj-1 Technika vyprávění

DUM č. 15 v sadě. 3. Fj-1 Technika vyprávění projekt GML Brno Docens DUM č. 15 v sadě 3. Fj-1 Technika vyprávění Autor: Thierry Saint-Arnoult Datum: 12.03.2014 Ročník: 3AF Anotace DUMu: Rozbor vyprávění snu. Analýza použití jednotlivých minulých

Více

Le Petit Chaperon rouge

Le Petit Chaperon rouge Le Petit Chaperon rouge 2 Le Petit Chaperon rouge Il était une fois une petite fille. Sa mère en était folle et sa mère-grand encore plus. Elle lui avait offert un petit chaperon rouge qui lui allait si

Více

Přílohy. 1 Obrazová příloha. Obr.příloha č. 1 Třída ve škole v Pradet. Obr.příloha č. 2 Třída ve škole v La Garde

Přílohy. 1 Obrazová příloha. Obr.příloha č. 1 Třída ve škole v Pradet. Obr.příloha č. 2 Třída ve škole v La Garde Přílohy 1 Obrazová příloha Obr.příloha č. 1 Třída ve škole v Pradet Obr.příloha č. 2 Třída ve škole v La Garde 80 Obr.příloha č. 3 Místo před tabulí pro seskupení ţáků na rituál ve škole v Mions Obr.příloha

Více

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Můžete mi pomoci, prosím? Demander de l'aide Mluvíte anglicky? Demander si une personne parle anglais Můžete mi pomoci, prosím? Mluvíte anglicky? Mluvíte _[language]_? Demander si une personne

Více

Les achats 10. 1. Slovíčka

Les achats 10. 1. Slovíčka 1. Slovíčka Les achats 10 centre commercial, m /sẽntr komersjal/ obchodní centrum boulangerie, f /bulãžri/ pekařství boucherie, f /bušri/ řeznictví droguerie, f /drogri/ drogerie papeterie, f /papetri/

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Tercie 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Tercie 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Voyage Sortir Manger. Sortir Manger - À l'entrée. Sortir Manger - Commander à manger

Voyage Sortir Manger. Sortir Manger - À l'entrée. Sortir Manger - Commander à manger - À l'entrée Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_. Faire une réservation Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous Demander une table Acceptez-vous le paiement

Více

Voyage Sortir Manger. Sortir Manger - À l'entrée. Sortir Manger - Commander à manger

Voyage Sortir Manger. Sortir Manger - À l'entrée. Sortir Manger - Commander à manger - À l'entrée Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_. Faire une réservation Stůl pro _[počet osob]_, prosím. Demander une table Přijímáte kreditní karty? Demander à payer par carte

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 31 září 2015 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 31 září 2015 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 31 září 2015 www.zssv.cz Anička Rážová, 1.B Mes vacances d été Je suis allée en France avec ma mère et mon père. Nous avons été en Normandie. Nous avons

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto La France Qu est-ce qu il est caractéristique pour la France? Qu est-ce que vous imaginez si on dit la France? Nous pouvons imaginer Paris et

Více

Využití: Výukový materiál určený pro opakování slovní zásoby

Využití: Výukový materiál určený pro opakování slovní zásoby VY_22_INOVACE_FRJ_ŠT_06 Učební materiál Sada: Gramatika a slovní zásoba Téma: Remplissez le formulaire Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Francouzský jazyk Ročník: 3.ročník NG Využití: Výukový

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Individuální vzdělávací plán (IVP)

Individuální vzdělávací plán (IVP) ANNEXE I - PLAN D'ÉDUCATION INDIVIDUEL DE CLAIRE Individuální vzdělávací plán (IVP) Jméno a příjmení žáka Klára Datum narození 2006 Bydliště Škola Základní škola v Praze Ročník, třída 4. IV. A Školní rok

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

PŘÍLOHA Č. 1 (Ukázka z učebnice Macurové, Homoláče a kol. 1998, s. 20)

PŘÍLOHA Č. 1 (Ukázka z učebnice Macurové, Homoláče a kol. 1998, s. 20) PŘÍLOHA Č. 1 (Ukázka z učebnice Macurové, Homoláče a kol. 1998, s. 20) PŘÍLOHA Č. 2 (Ukázka z učebnice Macurové, Homoláče a kol. 1998, s. 27) PŘÍLOHA Č. 3 (Ukázka z učebnice Holé 2000, s. 37) PŘÍLOHA Č.

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

SLOVNÍČEK DO KAPSY. Česko-francouzský

SLOVNÍČEK DO KAPSY. Česko-francouzský Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 SLOVNÍČEK DO KAPSY Česko-francouzský Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně,jazykové učebně a kmenových třídách s využitím interaktivních tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně,jazykové učebně a kmenových třídách s využitím interaktivních tabulí. 7.1.5 Francouzský jazyk Francouzský jazyk ( FJ ) - RVJ Charakteristika předmětu 2. stupně Francouzský jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Vyučovací předmět má časovou dotaci

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

Le comte de Monte-Cristo

Le comte de Monte-Cristo Le Comte de Monte-Cristo Le comte de Monte-Cristo 1 I. Le 24 février 1815, la cloche de Notre-Dame de la Garde a signalé l arrivée du trois-mâts le Pharaon venant de Smyrne et de Naples. Le bateau avançait

Více

Hachette Tourisme 2015

Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 TABLE DES MATIÈRES LES QUESTIONS QU ON SE POSE LE PLUS SOUVENT... 8 LES COUPS DE CŒUR DU ROUTARD... 9 ITINÉRAIRES CONSEILLÉS... 12 COMMENT Y ALLER? G EN AVION...

Více

Zeptali jsme se našich hostů

Zeptali jsme se našich hostů Zeptali jsme se našich hostů Otázky připravili žáci III.A a III.D. Svým korespondentům poslali účastníci výměny Brno- Nancy 2009. Organizoval Marek Le Xuan (III.A) Odpovědi vybrala a přeložila Katka Dosoudilová

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

Règles du jeu : Le joueur le plus jeune commence, celui situé à sa gauche tire une carte et lui lit un des deux combos d affirmations de son choix.

Règles du jeu : Le joueur le plus jeune commence, celui situé à sa gauche tire une carte et lui lit un des deux combos d affirmations de son choix. Règles du jeu : But du jeu : Sois le premier à obtenir 5 cartes en trouvant les bonnes réponses (ou choisis le nombre de cartes à obtenir pour gagner en début de partie). Jouer : Le joueur le plus jeune

Více

Allez hop! Francouzština pro každého - 1. díl. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Allez hop! Francouzština pro každého - 1. díl. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Allez hop! Francouzština pro každého - 1. díl Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.edika.cz www.albatrosmedia.cz Jarmila Beková, Marion Bérard, Alexandra Kozlová, Radim Žatka Allez hop! Francouzština

Více

Allez hop! Francouzština pro každého - 1. díl. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Allez hop! Francouzština pro každého - 1. díl. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Allez hop! Francouzština pro každého - 1. díl Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.edika.cz www.albatrosmedia.cz Jarmila Beková, Marion Bérard, Alexandra Kozlová, Radim Žatka Allez hop! Francouzština

Více

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I.

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I. 1. Jméno 1 Václav Procházka jméno příjmení 1. VYBERTE JENOM JMÉNA. mapa Antonín moře Jan sprcha Jaroslav stůl Vladimír vana Blanka 1 2. JAK SE JMENUJE AUTOR TOHOTO TEXTU. Dobrý den, jmenuji se Robert Kouba,

Více