Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl. Mgr. Martina Finsterlová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl. Mgr. Martina Finsterlová"

Transkript

1 Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl Mgr. Martina Finsterlová

2 1 Systém francouzských samohlásek 1. Samohlásky ústní [a] podobné našemu, zavřenější; place [plas], madame [madam] [e] = otevřené (nastavení rtů jako na české a ), v písmu také è, ê, ai; elle [el], tchèque [ček], mais [me] [ẹ] = zavřené (nastavení rtů jako na české i ), v písmu é, -er, -ez; épeler [ẹplẹ], asseyez [asejẹ] [ö] = otevřené zaokrouhlené (nastavení rtů jako na české o ); professeur [profesö: r], neuf [nöf] [ọ ] = zavřené zaokrouhlené (nastavení rtů jako na české u ); deux [dọ ], jeudi [ţọdi] [ә] = němé nebo temné e; monsieur [mәsjọ ], petit [pәti] [i] = ostré i; ami, Italie [itali] [ü] = zaokrouhlené i; salut [salü], une [ün] [o] = otevřené (nastavení rtů jako na české a ); mode [mod], connais [kone] [ọ] = zavřené (nastavení rtů jako na české u ), v písmu au, ô, na konci slov; aussi [ọsi], auto [ọtọ] [u] zavřenější neţ české (rty více zaokrouhlit a vysunout dopředu); tout [tu], boulevard [bulva:r] 2. Samohlásky nosové [ã] France [frã:s], accident [aksidã] [ẽ] médecin [medsẽ], bien [bjẽ] [ö] un [ö], lundi [lödi] [õ] non [nõ], bon [bõ] 3. Polosamohlásky [ u a] moi [m u a], voilà [ v u ala] [ u i] oui [ ü i] je suis [ţә s ü i], huit [ ü it] [j] radio [radjọ], Daniel [danjel]

3 2 Výslovnost některých francouzských souhlásek r zní jinak (špička jazyka nekmitá), zkuste vyslovit řadu g, k, ch, r h nikdy se nevyslovuje, např. habiter [abitẹ] ç vyslovuje se [s], např. ça va [sava] j vyslovuje se [ţ], např. bonjour [bõţu:r], Japon [ţapõ] ch vyslovuje se [š], např. chanson [šãsõ], chef [šef] gn vyslovuje se [ň], např. espagnol [espaňol], champagne [šãpaň] q, qu vyslovuje se [k], např. disque [disk], qui [ki] Čtení koncových hlásek e (bez přízvuku) se na konci víceslabičného slova nečte, např. madame [madam], artiste [artist], amie [ami] c se na konci slova čte [k], např. Maroc [marok] většina souhlásek se na konci slova nečte, např. Paris [pari], alphabet [alfabe], chez [šẹ] pouze l a f se na konci slova často vyslovují, např. journal [ţurnal], bref [bref] občas se vyslovuje i koncové r, např. acteur [aktö:r] Francouzský přízvuk Čárky nad písmeny neoznačují délku samohlásky, ale způsob její výslovnosti 1. přízvuk ostrý (accent aigu) vypadá jako česká čárka, vyskytuje se pouze nad e a označuje, ţe je tato hláska zavřená é vyslovujeme [ẹ] 2. přízvuk tupý (accent grave) vede opačným směrem, vyskytuje se nejčastěji nad e (můţe však být i nad a nebo u) a označuje, ţe jde o e otevřené è vyslovujeme [e] 3. přízvuk složený (accent circonflexe) můţe být nad všemi samohláskami kromě y ê vyslovujeme [e] ô vyslovujeme [ọ] Slovní přízvuk (důraz) Ve FRJ je důraz na poslední slabice slova nebo rytmické skupiny (rytmická skupina je skupina slov, která spolu významově souvisí): Bonjour X Bonjour Madame

4 3 UNITÉ I Leçon 1 1. Épelez (hláskujte): Guy de Maupassant Paul Cézanne Yves Montand Hervé Bazin Antoine Watteau Gérard Depardieu Marcel Pagnol Georges Braque Louis de Funès Raymond Queneau Alfred Sisley Jean-Paul Belmondo 2. Lisez (čtěte): 8, 2, 4, 1, 7, 3, 9, 5, 6, 2, 0, 1, 5, 4, 10, 3, 9, 5, 2, 1, 7, 3, 8, 6, 0, 2, 10, 4, 7 3. Traduisez (přeložte): do USA Němec. marocká.. ve Španělsku Francouzka.. španělsky Complétez (doplňte): 1. Où tu...? -.. habite.. Espagne. 2. Ils. médecins,.. est étudiante. 3. est ta nationalité? Je... allemand. 4.. est Marie? -. est Japon. 5. Comment tu....? Je.. Claire. 6. Vous.. à Paris? - Oui,,,,, sommes à Paris. 7. Je.. la France. 8. Brad Pitt est habitons.. États-Unis. 10. Tu... Anglais?., je Tchèque. 5. Faites une phrase avec ses mots (z těchto slov sestavte jednu větu): étudiante - deux un américains rencontre une médecin journalistes allemande tchèque et 7. Traduisez: 1. Jak se jmenuje? Jmenuje se Sylvie. Je lékařkou. 2. Znáte Alaina Delona? Ano, znám, to je francouzský herec. 3. Kde bydlíš? Bydlím v Lyonu, ve Francii. A ty? Bydlím v Japonsku. 4. Zdravíme pana Gomeze: Dobrý den! 5. Zpíváte? Ano, jsem zpěvákem. Jmenuji se Joe. 6. Tři Kanaďané potkávají španělskou ošetřovatelku. 7. Ty mluvíš anglicky? To je skvělé!

5 4 Leçon 2 1. Lisez (čtěte): 39, 8, 24, 17, 55, 62, 15, 43, 11, 29, 35, 60, 51, 6, 13, 19, 47, 59, 12, 23, 67, 44, 2, 27, Comptez (počítejte): 39 8 = = = = = = = = = = = = 23 5 = 67 9 = = 3. Prononcez bien (vyslovujte správně): 18 étudiants, 6 infirmières, 24 leçons, 19 adresses, 10 acteurs, 5 journalistes, 12 écrivains, 8 mécaniciens, 36 Allemands, 17 chanteurs, 10 médecins, 58 pays, 3 accidents, 10 cafés 4. Řekněte předcházející a následující den či měsíc: jeudi, dimanche, vendredi, lundi, mars, mai, décembre, juin, septembre, janvier, août, avril 5. Complétez (doplňte): a)... musicienne anglais...,.. médecins espagnol...,..étudiant français..,... actrices allemand...,... chanteur tchèque...,... infirmière marocain...,. chanteuse japonais...,... mécaniciens canadien...,... journaliste américain.. b) trois joli fille.., étudiante canadien..., des spectateur.. ennthousiaste...,. garçon.. italiens,.. femmes mexicain, cinq livre.. français...,. photo de Nicolas,.. actrice américain., des secrétaire.. tchèque..,.. disque japonais, des joli. cadeau..,.. stylo anglais.., deux ami.. allemande.. c) C est... appartement... Monsieur Leclerc. Claire habite... Canada,... Toronto. Jean est... Tchèque, il travaille... Espagne. Ce n est pas... journal... étudiant, c est... journal... professeur. Regardez... photo: ce sont... chanteurs marocains, ils chantent... Prague. Je voudrais aller... Japon. John est... médecin. Il écoute...radio. Ce sont... amis...pierre. 6. Trouvez des mots français: LETILUJ NESEMIA OJURLAN CIHARE BRONEM CRIMEDRE

6 5 7. Traduisez (přeložte): anglická kniha.. nadšený divák.. hezké pero francouzská restaurace.... muţovy noviny. Rolandův byt..... fotka dětí... umělcův koncert.... dvě hezké italské dívky 8. Mettez les verbes à la forme qui convient (dejte slovesa do příslušného tvaru): rencontrer (1. os. mnoţ. č.). épeler (2. os. jednot. č.).. saluer (2. os. mnoţ. č.) parler (1. os. mnoţ. č.) s appeler (2. os. jednot. č.).. habiter (3. os. mnoţ. č.) chanter (1. os. jednot. č.). connaître (2. os. mnoţ. č.) regarder (3. os. jednot. č.) être (3. os. mnoţ. č.). 9. Traduisez les verbes: a) čtete. neznám bydlíš dívá se.. (on) není rozumíš zpíváme píšou. nemluvíte.. rozumí.. nečteš nepíšeme setkáváme se. jsi neznáte.. b) zpívají rozumíme.. nedívají se. píšeš (on) mluví čteme. zdravíš. (oni) mluví.. bydlíte.. nerozumím neposloucháme hláskujete chtěl bych píšete. (ona) nečte

7 6 10. Répondez (odpovězte): Comment tu t appelles? Tu es Français?. Où tu habites? Tu es journaliste?.. Tu parles anglais?. Tu chantes bien? Tu écoutes des disques français? Tu lis des livres?. Tu connais Jean Reno? Václav Klaus est musicien?. Tu comprends le japonais?. Vous écoutez la radio?. Vous êtes Anglais?... Quand tu es né(e)? 11. Traduisez: A 1. Chtěl bych rozumět japonštině. 2. To jsou anglické a německé desky? 3. Znám dobře Helenin byt. 4. V úterý 12. června jsem v Praze. 5. Vy jste Rolandova přítelkyně?ano, jmenuji se Marie. 6. Kdo je to? To je Nicolas Legrand, úţasný umělec. 7. Chtěla bych být čtyři týdny v Mexiku. 8. Slečna Nováková potkává dvě Američanky. Jsou to sekretářky pana Cashe. 8. Co je to? To je Michalova adresa. B 1. To jsou děti paní Bovaryové? Nevím, neznám děti paní Bovaryové. 2. To není dárek od českého přítele. 3. Nerozumím, herečky mluví španělsky. 4. Ţena hudebníka Maláska se nejmenuje Malásková, jmenuje se Morávková. 5. Hláskujeme příjmení novináře Grignarda. 6. V Paříţi potkáváte dívky a chlapce z Prahy. 7. Co je to? To jsou sešity německých studentek. 8. Nezpívají dobře, ale jsou hezké. C 1. Student se dívá na profesora, ale neposlouchá. 2. Spisovatel píše knihy. 3. Posloucháte rádio? 4. V neděli nepracujeme. 5. Omluvte mě prosím, neumím mluvit německy. 6. Muţ čte noviny. 7. Nadšení diváci poslouchají koncert francouzské zpěvačky. 8. Chtěl bych pracovat v Hollywoodu. 9. Díváš se na dívčin náhrdelník? 10. Nečteme anglickou abecedu.

8 7 12. Remplissez le questionnaire (vyplňte dotazník): Nom:... Prénom:... Profession:... Adresse: Vous aimez voyager o un peu o beaucoup o pas beaucoup o o beaucoup pas du tout 2. Vous préférez o la montagne o la campagne o la mer 7. Vous aimez les musées o un peu o beaucoup o pas du tout 3. Vous aimez le théatre o un peu o beaucoup o pas du tout 8. Vous aimez les restaurants o un peu o beaucoup o pas du tout 4. Vous aimez le cinéma o un peu o beaucoup o pas du tout 9. Vous aimez la danse o un peu o beaucoup o pas du tout 5. Vous aimez la musique classique o un peu o beaucoup o pas du tout 6. Vous aimez la chanson o un peu 10. Vous aimez le sport o un peu o beaucoup o pas du tout les sports pratiqués:..

9 8 Leçon 3 1. Mettez les verbes à la forme qui convient (dejte slovesa do příslušného tvaru): adorer (1. os. pl) lire (3. os. pl) comprendre (1. os. sg) faire (2. os. pl) avoir (1. os. pl) aller (2.os. pl) venir (3. os. pl) détester (3. os. sg) préférer (3. os. sg) être (2. os. sg) s appeler (2. os. sg) connaître (3. os. sg) écrire (1. os. pl) rencontrer (2.os. sg) saluer (3. os. pl) chanter (1.os. pl) aller (2. os. sg) être (1.os. pl) s appeler (2.os. pl) préférer (2.os. pl) faire (3.os. sg) détester (2.os. sg) regarder (1.os. sg) comprendre (3.os. sg) 2. Complétez (doplňte): a) des fille. amusant....,. sportive anglais..., une joli.. spectatrice.., deux grand.. projet..,.. femmes fatigué, six chanson... différent..., la danse.. espagnol...,... dictionnaires italien..., des fille.. gentil.,... musique formidable, trois sportif désolé.., une voiture... américain..., des portrait vrai...,. opéra allemand..., des film.. japonais,. joli piscine, quatre ami marocain b) C est.. amie. Madame Legrand. - Londres est la capitale Angleterre. - Je vais... médecin. - Pierre fait... volleyball. - J aime restaurants. - Il préfère chanson.. jazz. - Je suis... Tchèque. Elle pratique. ballet. Je vais... musée. - Il salue... amis... acteur. - Ils vont... café. - Pierre joue... football. - Le concert... chanteuse est bon. - Il habite... États-Unis. - Elle va... montagne. - Qu est-ce que vous faites.. dimanche? - Claire est France.

10 9 c) Il va... cinéma.. J habite... Maroc. L ami de Michel est... écrivain. Paul est... Paris. Tu aimes.... roman Harry Potter Rowlingová? Est-ce que tu vas. la mer? C est la photo enfant. Je vais... Italie. Elle parle... chanteuse Edith Piaf. Où sont les cahiers..... étudiants et le stylo.. secrétaire? Nous allons... professeur. Jacques fait... football..j habite... campagne. C est une amie... journaliste Brunot. d) Je suis... Monsieur Legrand enfants sont... piscine. Je vais... Prague... théâtre. - Il fait... ski... montagne. Je joue... piano. - J habite... Tchèquie. - Je vais... toilettes. - Il invite... fille... professeur. - Ils vont... restaurant. - Pierre joue... football. - C est l ami... actrice. Il habite... Canada. - Il fait... natation. - Je vais... opéra. 3. Répondez par toute la phrase (odpovězte celou větou): Tu connais une secrétaire?.. Václav Klaus est musicien?. Comprenez-vous l anglais?. Vous habitez à Paris?.. Tu voudrais chanter à Lucerna?.. Quelle est votre nationalité? Lisez-vous les romans?.. Quelle est le nom de votre professeur?. 4. Traduisez (nezapomínejte na členy): šťastnou cestu. italská herečka. angličtí spisovatelé kanadská zpěvačka. omluvte mě. německé sekretářky.

11 10 5. Traduisez: 1. Jsme velmi unavení, v sobotu nejdeme tancovat. 2. Chtěl bych zůstat měsíc u moře. 3. V Paříţi je Eiffelova věţ. 4. Francouzští studenti velmi rádi cestují. 5. Lituji, v Anglii se mluví anglicky. 6. Promiňte, je v Praze opera? 7. Čtete rádi Hrabalovy knihy? 8. Ve Španělsku se mluví španělsky. 9. Souhlasím, to je velmi zábavný člověk. 10. Jsem unavená, raději zůstanu na venkově. Leçon 4 1. Répondez: Quelle heure est-il? Il est Continuez: Cinq, dix, quinze,..,. Vendredi, samedi,.,.. Avril, mai,,,. Dix, vingt,..,, Mardi, mercredi,,.. Deux, quatre,..,,... Une heure et quart, une heure et demie, 3. Mettez les verbes à l indicatif (dejte slovesa do oznamovacího způsobu): partir (1. os. pl) déjeuner (2. os. sg) être (1. os. pl) sortir (3. os. sg) pouvoir (2. os. pl) connaître (2. os. sg) finir (3. os. pl) arriver (1. os. pl) vouloir (1. os. sg) entrer commencer (2. os. sg) diner (3. os. pl) apprendre (1. os. sg) savoir (3. os. sg) connaître (3. os. sg) être (2. os. sg) vouloir (1. os. pl) partir (1. os. sg) (2. os. pl)

12 11 4. Répondez par toute la phrase: Avez-vous une voiture?.. Est-ce qu il y a un opéra à Kostelec? Sais-tu écrire?.... Est-ce que tu as des amis français?... Tu es à la piscine maintenant?... Est-ce que tu connais un bon mécanicien? Vous êtes dans la classe?... Est-ce que tu aimes le sport?.. Tu as des livres japonais?... Aimes-tu le cinéma?.. La pièce commence à 20 h., vous arrivez à h. Vous arrivez à l heure? La leçon commence à 8.10 h., vous arrivez à 7.45 h. Vous arrivez à l heure? 5. Mettez les verbes à l impératif (dejte slovesa do rozkazovacího způsobu): faire (2.os.pl) rencontrer (2.os.sg) comprendre (2.os.pl) travailler (2.os.sg) regarder (1.os.pl) écrire (2.os.sg) chanter (1.os.pl) habiter (2.os.pl) aller (2.os.sg) écouter (2.os.pl) lire (2.os.pl) parler (1.os.pl) venir (2.os.pl) rester (2.os.sg) sortir (2. os. pl) entrer (2. os. pl) finir (1. os. pl) lire (2. os. sg) 6. Traduisez: A 1. Kaţdé pondělí začínáme pracovat o půl desáté. 2. V pátek mám schůzku s Petrem, pak jdeme tancovat. 3. Profesor vychází ze třídy včas. 4. V kolik hodin přijíţdíš do školy? Před školou jsem ve třičtvrtě na osm, za pět minut osm vstupuji do třídy. 5. Kaţdou sobotu se vracíme z diskotéky v jedenáct hodin. 6. Jdete pozdě, představení končí. 7. V muzeu je velká podobizna Einsteina. 8. Sekretářky odcházejí z kanceláře v 15. hod. a 10 min. B 1. Pozdravte zubaře Mrázka. 2. Chcete obědvat v japonské restauraci? Ne, raději přijdeme k tobě. 3. Pozor, o půlnoci nechoď ven! 4. Valérie nemůţe sportovat, je teď v nemocnici. 5.

13 12 Jan je špatný tanečník. To není pravda, umí tancovat velmi dobře, ale nechce. 6. Lituji, ale nemohu opustit hezkou dívku. 7. Nechci odjet bez tebe. 8. Víme, ţe vlak do Prahy má zpoţdění. 9. Chtěla bych se naučit rokenrol. 10. Vracíme se pro Pavlův zápisník. C 1. Odcházíme z kanceláře a jdeme k Janově přítelkyni. 2.Kolik je vám let? 3. Dnes odpoledne se nedívej na televizi. 4. Nemáš jízdní řád? 5. Je Angličan, ale bydlí v Paříţi. 6. Ty nevcházíš do třídy? Ale ano, vcházím. Leçon 5 1. Lisez: a) 14, 30, 89, 65, 16, 71, 19, 94, 77, 51, 103, 5, 22, 84, 47, 698, 306, 425, 5 070, , 880 b) 972, , 783, 1.564, , , 98, , , 418, , 67, 1.976, Prononcez bien: 78 voitures, 272 artistes, 90 agendas, 86 danseurs, 770 billets, 106 adresses, 135 musées, appartements, 99 ans, 53 films, 385 écoles, 48 heures, Tchèques 3. Quand êtes-vous né? Quel âge avez-vous? Je suis né le 3 décembre J ai 13 ans. Je suis née le 5 avril J ai Tu es né le 18 février Il est né le 30 janvier Elle est née le 27 juin Nous sommes nés le 6 mars Vous êtes nés le 21 octobre Ils sont nés le 1 septembre Elles sont nées le 24 juillet Mettez au féminin (převeďte do ţenského rodu): L acteur est beau et gentil.... Il est roux.... L homme est vieux.... Le sportif est mince et courageux.... Le garçon est gros.... Le nouveau chanteur est bon....

14 13 5. Complétez: Aujourd hui je suis Rome, mais demain je pars Rome. États-Unis. Je vais... médecin. Les élèves sortent. la classe. Nous ne connaissons pas.. actrice Deneuve. C est la photo... enfants. Tu pars.. vacances. juillet? Je rentre. moi. Je commence... travailler. Je vais... cinéma. Sylvie est... journaliste. Il déjeune midi. Quand vous entrez la classe? J habite... Espagne.... Lhota, il n y a pas... bon café. La voiture. chanteuse est jolie. J écris... amie de Michel. Oh, il est six heures, je suis. retard! Ils adorent aller. campagne. 6. Mettez à l impératif: Tu ne regardes pas la télévision.. Vous dansez beaucoup. Est-ce que tu lis un journal?... Tu ne vas pas au cinéma.. Nous partons bientôt.. Est-ce que vous dites quelque chose?.... Tu remplis ce questionnaire?..... Tu invites Sylvie Complétez avec les adjectifs beau, nouveau, vieux: Ils habitent un n.. appartement. Il est b.. La classe est v. Voilà deux n. piscines. Nous aimons de b.. livres. Ce livre est b mais v. Avez-vous une n adrese? Dans la rue, il y a de v. cafés. Regardez ce b. hôtel. Je voudrais voir le n.. film de Forman. Comment s appelle la b... étudiante? Il travaille à un v.... hôpital. Est-ce que tu connais de n. disques de Mika? Ce sont de b.. photos! 8. Conjuguez: commencer Nous à six heures. arriver Ils... à Prague. sortir Elle... à l heure. finir Quand tu...? vouloir Elles... inviter Valérie. entrer Nous... aller Il ne... pas. apprendre Elles... l espagnol.

15 14 partir Vous... en France. être Nous ne... pas fatigués. connaître Je... Valérie aussi. venir Il... de Paris. pouvoir Vous. partir. écrire Qu est-ce qu ils...? dire Vous quelque chose? faire Qu est-ce qu elle...? avoir Tu... la pendule. savoir Nous danser. comprendre Est-ce que vous...? lire J aime... des livres. rêver Monique.. à l école. 9. A. Complétez: B. Ecrivez le contraire: masculin garçon acteur Italien monsieur féminin chanteuse Anglaise femme musicienne faux adorer joli venir amusant grand accord entrer bien finir sympathique mince content intelligent jeune

16 Répondez par toute la phrase: Quel est ton prénom?.. Tu as un stylo?... Est-ce qu il y a une voiture dans la classe?. Tu n es pas à l école aujourd hui?.. Vous n habitez pas sur la Côte d Azur?.. Quel âge as-tu?.... Tu n es pas à l école aujourd hui?.. Est-ce qu il n y a pas de garçons dans votre classe?.. Quelle heure est-il?.. Tu préfères la musique classsique ou le rock? Traduisez: A staré náměstí v Římě krásná americká herečka studentovy nové sešity krásné náhrdelníky nové zajímavé zaměstnání sympatická sportovkyně starý nudný profesor krásná štíhlá postava nestálí umělci Paulova malá zahrada mladý odváţný kapitán zasněný básník krásné světlovlasé dítě hloupé dotazníky starý nespokojený muţ tři usměvavé Španělky nová italská opera starý jízdní řád velmi nesmělý tanečník nové zajímavé země

17 16 B 1. Kdo je to? To jsou přátelé z dětství. 2. Před divadlem je jedno staré auto. 3. Znáte nějakou zrzavou ošetřovatelku? Ano, znám, jmenuje se Kateřina a pracuje se mnou v nemocnici. 4. Máme novou adresu, bydlíme v malé vesnici na horách. 5. Čeští studenti popisují postavy z Balzakova románu. 6. Čtu starou německou knihu, je velmi zajímavá. 7. Rolandovi přátelé nejsou krásní, ale jsou sympatičtí a inteligentní. 8. Dcera paní Legrandové má nové hodinky, ale chodí do školy pozdě. 9. Byt kanadského muzikanta na Azurovém pobřeţí je opravdu krásný. 10. Vůbec nemám ráda pana Meuniera, je starý a nudný. C 1. Jsou v Římě krásné hotely? Nevím. 2. To je pravda, novinář nemůţe psát nový článek o Gottově koncertu. 3. Nechoďte zítra do kina, marocké filmy nejsou dobré. 4. Není Sylviino staré pero na Petrově diáři? Ano, je tam. 5. Ten mladý básník je zasněný a samotářský. 6. Vidíš, v Marseille je velký přístav. 7. Inţenýr Čihák rozumí špatně francouzsky, dnes začínáme společně studovat. 8. Děti hrají na housle. 9. Jaké město máte raději Londýn nebo Benátky? 10. Co chcete dnes říci? 12. Décrivez les personnages:

18 17 UNITÉ II Leçon 1 1. Lisez: 4 e, 1 er, 29 e, 40 e, 95 e, 63 e, 100 e, 15 e, 32 e, 85 e, 6 e, 57 e, 18 e, 10 e, 71 e, 92 e, 13 e, 75 e, 16 e, 202 e 2. Complétez avec l adjectif démonstratif (doplňte ukazovací zájmeno):. armoires, violon,. rivière, aéroport, port,... fenêtre,.. tomates,... fromage,.. villages, horaire 3. Mettez les verbes à la forme qui convient: vendre (3. os. sg) comprendre (3. os. pl) pouvoir (1. os. sg) acheter (2. os. sg) aller (3. os. pl) louer (1. os. pl) voir (2. os. pl) sortir (3. os. sg) finir (3. os. pl) dire (2. os. sg) 4. Traduisez: A 1. Chtěl bych koupit starý dům v Burgundsku. 2. Na prázdniny si pronajímáme pohodlnou vilu blízko pobřeţí. 3. Zítra jdeme koupit novou kytaru pro Kateřinu. 4. Paní Duboisová prodává praktický byt v centru města. 5. Tmavovlasý prodavač je přívětivý, ale zákaznice je nesnesitelná. 6. Velká místnost v přízemí je světlá, jsou tam tři okna. 7. Pronajímáte zařízený pokoj za 500 F měsíčně? 8. Garsonka v šestém patře je na prodej. 9. Chceme koupit malou tichou nemovitost na venkově. 10. Nový majitel starobylé budovy přijede zítra. B 1. Samozřejmě chtějí navštívit to krásné místo společně. 2. Tady je velký park, ale vpravo je hlučné letiště. 3. Mladá sympatická prodavačka mluví se zaujetím o přednostech tohoto nábytku. 4. Kupte novou skříň do obýváku. 5. Simonin náhrdelník je pod postelí. 6. Podívejte se na ty krásné stromy a tichou řeku. 7. Kde prodávají lístky? 8. Nechcete dvě pohodlná křesla? 9. Nekupuj vanu, kup sprchu. 10. Pan Brun ukazuje kupci garáţ a stodolu.

19 18 Leçon 2 1. Complétez avec l article ou la préposition qui convient (doplňte vhodný člen nebo předloţku): a) 1. Est-ce quíl y a. fromage au dessert? 2. J aime. café. 3. Elle mange.. fruits. 4. Ils n aiment pas. bière. 5. Je commande haricots. 6. Ce soir je bois. vin. 7. Tu veux un morceau.. viande? 8. Nous ne mangeons pas.. escargots. 9. Je voudrais une tasse.. thé. 10. Au menu il y a.. lapin. 11. Voulez-vous salade? 12. Aujourd hui je préfère.. glace. 13. Achète tomates et un kilo. oranges. 14. Garçon, je veux encore bière! 15. Dominique boit.. café au lait. b) 1. Sylvie n aime pas.. charcuterie. 2. Je prends. poulet et un peu. frites. 3. Ce soir nous préférons. vin. 4. Marc ne veut pas légumes. 5. Voulez-vous goûter.. gâteau? 6. Nous prenons.. pommes. 7. Je voudrais un verre eau. 8. J aime. fromage. 9. Ils choisissent glace. 10. Tu ne prends pas. jus? 11. Vous prenez un morceau lapin, n est-ce pas? 12. Je n aime pas.. riz, je préfère.. pommes de terre. 13. Comme entrée il commande salade de carottes. 14. Elle ne veut pas... carottes, parce qu elle n aime pas... légumes. 15. Je prends... glace... chocolat. 2. Complétez avec l adjectif démonstratif (doplňte ukazovací zájmeno): 1. Il veut vendre appartement. 2. Oh,... pomme est belle! 3. Tu vas avec... étudiants? 4. Elle cherche assiette. 5. Je dois appeler garçon. 6. Est-ce que vous choississez. entrée? 7. Goûtez plat, il est délicieux. 8. Voyez-vous.. carafe? 9. Nous partons soir homme est intelligent. 11. La maison de Paul est derrière.... immeuble. 12. Je visite musée souvent. 13. Connaissez-vous femmes? Non, je connais seulement.. femme à droite. 14. Je travaille à côté de bureau. 15. Le professeur entre dans.. classe à 9 heures. 3. Complétez avec les verbes: Les vacances commencent le 01/07 et.. le 31/08. Paul.. un livre intéressant. Est-ce que vous la télé ce soir? Mars.. le

20 19 troisième mois de l année. Cet homme. de la bière. Nous du tennis. A Paris,.. la tour Eiffel. On va.. à la discothèque. Tu.. une nouvelle lampe. Ces étudiants l anglais. Elle. à l école à 7h 50. Venez.. la cuisine de la région! A midi, nous du poulet avec du riz. 4. Complétez avec le pronom (doplňte samostatné osobní zájmeno): 1. J habite à côté de (Nicolas). 2. Véronique va au cinéma, tu peux aller avec 3. Tu veux aller chez (le médecin)? 4. Vous voulez acheter une villa, cette maison est idéale pour Ces enfants ne sont pas à la maison, jouez sans 6. Nous travaillons pour (M. Brunot) Qu est-ce qu il y a devant (les immeubles)? 8. Je suis dans ma chambre, viens chez 5. Évitez la répétition (vyhněte se opakování): Exemple: Il part aujourd hui. Je pars aujourd hui. Il part aujourd hui, moi aussi. 1. Je ne loue pas la chambre. Pierre ne loue pas la chambre. 2. Sophie est contente. Nous sommes contents. 3. Je n aime pas danser. Marie aime danser. 4. Nous voulons partir. Vous ne voulez pas partir. 5. Vous avez soif. Les enfants ont soif. 6. Tu ne chantes pas. Les filles ne chantent pas. 7. Elle ne mange pas beaucoup. Tu manges beaucoup. 8. Nous n habitons pas à Londres. Paul et Jean n habitent pas à Londres. 6. Répondez: J aime le chocolat. Et toi? (+). Michel ne mange pas de riz. Et vous? (-). Nous apportons des fruits. Et toi? (-).. Bernadette prépare du thé. Et Luc? (+)... Marc ne veut pas d eau. Et vous? (+).... Je vais acheter des champignons. Et toi? (-).. Madeleine ne prend pas de café. Et Sophie? (-). Nicole demande des bananes. Et vous? (+).. Marie ne veut pas de glace. Et les garçons? (-). Paul ne mange pas de légumes. Et son frère? (+)....

21 20 7. Mettez les verbes à l indicatif (dejte slovesa do oznamovacího způsobu): finir (3. os. pl) aller (3. os. pl) savoir (1. os. pl) pouvoir (1. os. sg) prendre (3. os. pl) venir (2. os. sg) choisir (1. os. pl) lire (3. os. sg) comprendre (2. os. sg) boire (2. os. pl) acheter (2. os. sg) être (3. os. pl) partir (3. os. sg) connaître (1. os.sg) dire (2. os. pl) voir (2. os. sg) 8. Traduisez: A 1. Ta velká místnost v přízemí je světlá, jsou tam tři okna. 2. Před ním je láhev piva. 3. Kde jsou chlapci? To je čaj pro ně. 4. Dnes obědváme s ní, večeříme s tebou. 5. Pronajímáme zařízenou garsonku v šestém patře. 6. Nechcete šálek kávy? Ale ano, zboţňuji kávu. 7. Vy nejíte vajíčka? Já také ne.. 8. Mám hlad, ale nechci večeřet bez ní. 9. Mladá servírka mluví o tomto jídle. 10. Sylvie neochutnává, ale vy ano. B 1. Chci koláč a šálek kávy. 2. Přijďte k nám ochutnat krajovou kuchyni. 3. Nechceme rybu, objednáme si hovězí. 4. Mám ráda ovoce, vezmu si jeden pomeranč. 5. Tvoje přítelkyně odmítá maso? 6. Pan Martin má dietu, ale jí kozí sýr. 7. Samozřejmě si musíte odpočinout. 8. Nemáme rádi víno, pijeme vodu. 9. Marie chce vyčistit ten starý kotlík. 10. Vedle Klářina pokoje je velká koupelna se dvěma umyvadly. Leçon 3 1. Complétez avec l article ou la préposition: C est une voisine, elle habite... 5 e étage. C est l appartement... Monsieur Leclerc. Claire habite... Canada,... Toronto. Je n aime pas bière, je préfère une bouteille.. vin. Elle est régime, elle mange. légumes. Ce n est pas le lit... locataire. Je fais. sport et j aime bien faire musique. Regardez, c est la photo enfants... actrice Geislerová. Je voudrais un peu potage. John est... médecin, il habite... Angleterre.. Il commande... poulet avec.. frites. Il vient...pierre. Non, nous n avons pas voiture. M. Dupont sort bureau 16 h 30.

22 21 2. Mettez les verbes à la forme qui convient: avoir sommeil - Il... monter - Tu... l escalier. ne pas perdre - Nous. des clés. descendre - Vous.. de la montagne. dormir - Ils. 8 heures par jour. changer - Nous... cet appartement. ne pas dormir - Tu beaucoup. avoir peur - Pourquoi elles..? entendre - Tu... du bruit? tuer - Il.. un meurtrier. se promener - Je veux. ce soir. s habiller - Vous.. à la dernière mode. se réveiller - A quelle heure tu...? se coucher - Le samedi tu aimes. tard. se lever - Les enfants.... tôt. 3. Jouez avec la phrase: Je ne veux pas m habiller, je veux me laver d abord. Suzanne.. Tu... Les garçons. Vous Roland. Sylvie et Valérie.. Nous 4. Complétez avec les pronoms (pouţijte neurčitá a záporná zájmena): Il y a quelque chose? Non,. Vous entendez quelqu un? Non,... Tu lis..? Tu vois cette personne? Non, Elle vole?

23 22 Il cherche quelqu un? Non,... Voulez-vous dire.? Il y a quelqu un? Non,. Voulez-vous manger.? Vous entendez quelque chose? Non,... Tu écris à..? Tu vois cet avion? Non, Tu bavardes avec? 5. Complétez avec les adjectifs possesifs: a) Nous avons deux enfants. Ce sont. enfants Les Martin ont l appartement bruyant. Ils vendent. appartement. Tu as la chambre au rez-de-chaussée. chambre est grande. Vous avez le jardin avec les arbres. Ce sont arbres. Tu joues du piano. Tu aimes. piano. Nous avons le joli meuble. C est... meuble. J ai les disques. Ce sont... disques. Les étudiants ont les cahiers.. cahiers sont nouveaux. Connaissez-vous Claire? C est.. amie. Ce n est pas la chaise de Valérie? Si, c est... chaise. b) Pierre a une nouvelle montre. nouvelle montre est jolie. Nous avons les disques. Ce sont... disques. Je vois une maison. A côté de la maison, il y a. propriétaire. Tu achètes l outil... outil est pratique. Vous avez une villa. villa est à vendre. Ce sont les sacs de Marie? Oui, ce sont sacs. Je joue de la guitare. J aime guitare. La chambre des enfants est au rez-de-chaussée. chambre est grande. Ce n est pas l armoire de Valérie? Si, c est.. armoire. Nous avons le nouveau meuble. Ce sont.. chaises.

24 23 6. Trouvez la question:..? J ai 16 ans...? Je voudrais un morceau de poulet...? Il est dix heures cinq..? Non, Sylvie est mince...? Je suis désolée, je ne suis pas libre...? Non, il ne connaît pas de bon médecin....? Si, elle mange du fromage....? Elle est en Bourgogne.? Je suis d accord. 7. Traduisez: 1. Zloději jdou nahoru, ale pan Brunot nic nevidí. 2. V neděli ráda odpočívám a oni také. 3. Neslyším nikoho, to je určitě vítr. 4. Ztrácíš často svoje klíče, ţe ano? 5. Její francouzská přítelkyně je v důchodu, ale vstává brzy. 6. Policie po někom pátrá. 7. V mojí tašce je několik jablek a kilo pomerančů. 8. Jdeme do posledního patra, to je jisté. 9. Jste ospalí, ale oblékáte se a něco hledáte. 10. Podívejte, to je adresa toho číšníka. Leçon 4 1. Mettez les verbes à la forme qui convient: perdre - Vous.... ces choses. essayer - Elles.. les chaussures. dormir - Nous. longtemps. mettre - Robert. la cravate. payer - Tu... dans le magasin. s habiller - Je.. à la dernière mode. mesurer - Nous.. la chambre. dire - Vous votre taille. peser - Combien tu? essayer - J.. de parler japonais.. choisir - Nous. les vêtements. payer - Vous... beaucoup. boire - Il. un peu. mettre - Ils.. les cahiers sur la table. acheter - Tu quelque chose?

25 24 2. Lisez: La maison mesure 12 m sur 17 m. - Le morceau de fromage pèse 350 g. - Marianne est née le 29 mars Ce manteau coûte couronnes. Luc mesure 1 m 88. Tu pèses 76 kg. Nous habitons au 15 e étage. J ai 5 pièces de 50 centimes. 3. Complétez avec l adjectif démonstratif: 1. clés sont à toi? 2. ceinture est étroite. 3. Essayez.. blouson ou veste. 4. J achète chaussettes et.pull. 5.. escalier est en pierre. 6. Nous achetons voiture. 4. Utilisez les adjectifs possessifs: Les vacances sont à nous. Le pantalon rouge est à moi. Ces bottes sont à moi. Ce sont les chaises d Anne. Une serviette est à vous. Ce sont les enfants de Paul et Marie. Deux oranges sont à toi. Ces jupes sont à vous. C est le pull de Catherine. Ce sont... vacances. C est... pantalon. Ce sont... bottes. Ce sont... chaises. C est... serviette. Ce sont... enfants. Ce sont... oranges. Ce sont... jupes. C est... pull. 5. Répondez selon le modèle: C est la cravate de M. Brunot? a) Oui, c est sa cravate. b) Oui, cette cravate est à lui. Ce sont les vêtements des enfants? a). b).... C est l armoire de Brigitte? a)... b) C est la chambre de Marie et Claire? a)... b).. C est le pantalon de Jacques? a)... b).. 6. Traduisez les verbes:

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 září Sep Období Month Vyučovací předmět / Subject: Francouzský jazyk Třída / Class: VIII. Vyučující / Teacher: Mgr. Michaela Kašparová Časová dotace / Lessons per week: 3 hodiny Prováděcí plán / Unit Plan

Více

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3 VITE! 1. díl Lekce 1 Les mots (str. 17) Přízvuky a znaky Pozoruj následující slova: Émilie atd. Ve francouzštině můţe být psaný přízvuk tzv. ostrý (aiguë) nachází se nad e nebo tzv. těţký (grave) nachází

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ První ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast Další cizí jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá jazyková

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

Alena Polická. Francouzský slovník na cesty

Alena Polická. Francouzský slovník na cesty Alena Polická Francouzský slovník na cesty Edika Brno 2015 Francouzský slovník na cesty Alena Polická Ilustrace: Aleš Čuma Odborná korektura: Juliette Poiroux Obálka: Gustav Fifka Odpovědná redaktorka:

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

volet, m. [vole] okenice

volet, m. [vole] okenice 6 DŮM MAISON antenne parabolique, f. [ãten parabolik] satelit fenêtre, f. [f(ә)netr] okno cheminée, f. [šemine] komín volet, m. [vole] okenice clôture, f. [klotür] plot garde-fou, m. [gardәfu] zábradlí

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý Page 158 1 Podstatná jména a determinanty 160 2 Přídavná jména 161 3 Příslovce 161 4 Srovnávání 162 5 Předložky a spojky 164 6 Zájmena 167 7 Slovesa: infinitiv, zvratná slovesa, neosobní slovesa 169 8

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Jazykový kurz francouzštiny

Jazykový kurz francouzštiny Jazykový kurz francouzštiny Vstupní úroveň : Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 h (120 h přímého studia + 30 domácí příprava) Kurz je koncipovaný na dva roky s tím, že frekventant

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

[alẹkol] Do re mi fa sol, chodím do školy La si do re mi, čtu a píšu Ale z počtů, koule, koule, koule (doslovně: bublina )

[alẹkol] Do re mi fa sol, chodím do školy La si do re mi, čtu a píšu Ale z počtů, koule, koule, koule (doslovně: bublina ) 5 [alẹkol] élève m, f [ẹle:v] žák, žačka classe f [klas] třída apprendre [aprã:dr] učit se, dovídat se tableau m [tablọ] tabule, obraz manuel m [manüel] učebnice livre m [li:vr] kniha exercice m [egzersis]

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

2/10. krestanskegymnazium.cz

2/10. krestanskegymnazium.cz benefiční časopis Křesťanského gymnázia 2/10 doporuč. min. cena 10 Kč krestanskegymnazium.cz úvodník 2 Na tomto čísle se podíleli. KVARTA: Marie Tučková, Kryštof Josefus, Štěpán Laichner KVINTA: Tobiáš

Více

Přeložte. Přeložte. Přeložte. 4. Číslovky

Přeložte. Přeložte. Přeložte. 4. Číslovky 4. Číslovky Přeložte. 16. páté poschodí 17. má první láska 18. náš třetí syn 19. jedenácté dveře nalevo 20. devátá rodina 21. jeho čtvrtý rozvod 22. patnáctý okrsek (= v Paříži) 23. moje první auto 24.

Více

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň PROVENCE Prénom et nom: 2013 Version française Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň Manuel pour les étudiants du lycée à Kadaň Circuit touristique Provence 2013 Avant de commencer: Figurez

Více

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět :FRANCOUZSKÝ JAZYK (P=poslech, Č=čtení, PS=psaní, M=mluvení) Ročník: První Tématická oblast Kdo jsem a odkud jsem Moji kamarádi Poznáváme

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem!

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! DOSSIER AU PAIR Au pair přihláška Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.pracovnipobyty.cz Označte požadovanou zemi: France Bélgique Přihlášku prosím vyplňte

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z francouzského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z francouzského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z francouzského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z francouzského jazyka písemná práce Zpracoval

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Les adjectifs qualificatifs Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Yvona Látalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Červenková,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 2 Francouzský jazyk Francouzský

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Krátké a dlouhé samohlásky

Krátké a dlouhé samohlásky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Krátké a dlouhé samohlásky Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR)

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR) ÚVODEM Máte v ruce brožuru, která Vám pomůže připravit se na zkoušku z češtiny. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří Vaše dovednosti poslechové 1, psaní a čtení. Po písemné části

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

milan kundera co zmůže literatura ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009

milan kundera co zmůže literatura ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009 B R N O 27. 5. 30. 5. 2009 milan kundera o zmůže literatura PROGRAM KONFERENCE / PROGRAMME DU COLLOQUE Milan Kundera aneb Co zmůže literatura / ou Ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

4.9.77. Konverzace ve francouzštině II

4.9.77. Konverzace ve francouzštině II 4.9.77. Konverzace ve francouzštině II Seminář je koncipován jako dvouletý a je určen pro žáky 3. ročníků a septim, kteří se připravují na maturitu. Náplní semináře je prohloubení znalostí reálií frankofonních

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

d na konci slova je němé jako ve slově grand, ale vyslovuje se ve slově sud. Následuje cvičení 2, 3

d na konci slova je němé jako ve slově grand, ale vyslovuje se ve slově sud. Následuje cvičení 2, 3 VITE! 2. dìl Lekce 1 Les mots (str. 17 vlevo uprostřed) Hlásky t a d Následuje cvičení 1 Ve francouzštině hláska t odpovídá písmenu t ve slově ton, tt ve slově attendre a th ve slově thé. Na konci slova

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

ŠVP - učební osnovy - Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291

ŠVP - učební osnovy - Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

21/ Divadlo klasicismu

21/ Divadlo klasicismu 21/ Divadlo klasicismu 1 P/ Jean Racine: Faidra (uvedeno 1677) [Narodil se v roce 1639 do rodiny nižších úředníků v La Ferté-Milon v Pikardii. Ve třech letech se stal sirotkem a byl vychováván prarodiči

Více

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma.

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma. Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník Italština pro začátečníky II. - již navštěvovali kurz Cíl kurzu: výuka italského jazyka spojená se skutečným poznáním italské kultury. Cílem je naučit studenty

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

Manuál pro účastníky MFF Cannes 15. 26. 5. 2013

Manuál pro účastníky MFF Cannes 15. 26. 5. 2013 Manuál pro účastníky MFF Cannes 15. 26. 5. 2013 Česko slovenský pavilon, Village International No. 133 Doprava do Cannes Letiště Nice Cote d Azur International Airport www.nice.aeroport.fr Tel. (z Francie)

Více

Modul 8 Nakupování. Prezentace modulu. Obsah modulu

Modul 8 Nakupování. Prezentace modulu. Obsah modulu Modul 8 Nakupování Prezentace modulu V tomto modulu několik postav nakupuje v různých obchodech a v posledním rozhovoru mluví zákazník se správcem internetové kavárny. Nejdříve bude prezentován rozhovor

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium)

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Modelový test pro přijímací řízení v roce 2010 Celkem 100 bodů, 120 min. Část I (40 bodů, 30 minut) 1) Opravte pravopisné,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Přeložte do japonštiny. Použijte určený zdvořilostní styl.

Přeložte do japonštiny. Použijte určený zdvořilostní styl. Přeložte do japonštiny. Použijte určený zdvořilostní styl. 1. lekce 1. Je tamta budova Tokijské fórum? Ne, není. Není to Tokijské fórum. 2. Tyto boty jsou maminky? Ne, nejsou. Maminčiny boty jsou tamty.

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Francouzský jazyk (FRJ) Náplň: Výstupy odpovídající úrovni A2 B1 podle SERRJ Třída: Septima Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více